Offentleg journal 03 18 2013.pdf - Helse Førde

helse.forde.no

Offentleg journal 03 18 2013.pdf - Helse Førde

Offentlig journalSeleksjon:Rapport generert:Journaldato: 18.3.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A19.03.2013Innhold:"Skriv og meldingar" til styremøte 22.03.2013Sakstittel:"Skriv og meldingar" til styret i Helse Førde HF - År 2013DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/109-6 7365/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:06.03.2013Saksansvarlig:ADM/BEHA1252(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:012Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Styret i Helse Førde HFAvsenderBerit Irene HaarklauADM/BEHA1252Innhold:Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved kirurgisk klinikk kvinneklinikken ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1972-1 8223/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderKirsti Eikeland LølandHR-PERS/KILO1264Innhold:Vedkomande transport for ***** ***** *****Sakstittel:Transport til behandling ***** ***** ***** *****DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1767-2 8238/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:SKK/TRDJ(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:416Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderTrude Njøsen HelgåsSKK/TRDJSide: 1 av 21


Innhold:Tenestebevis, ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1557-2 8319/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderRandi FauskeHR-PERS/RAFA1279Innhold:AttestSakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1639-2 8342/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderMari Veien TeigeAAM/MATE1178Innhold:Invitasjon til møte med Helse FørdeSakstittel:***** ***** - Tilbakemelding/klage frå pårørande/pasientDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/300-30 8343/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:433Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderIrene Barmen HoelFAG/HIRENEInnhold:Tilsetjing i vikariatstilling som sjukepleiar i Helse Førde AAM intensiv ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2051-1 8354/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderKirsti Eikeland LølandHR-PERS/KILO1264Side: 2 av 21


Innhold:Oppsigelse frå 11.04.2013Sakstittel:Personalbustad - Leirstad 34 - Førde - Helse FørdeDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2012/344-4 8365/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:DOE/STETEN(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:038Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Akse, Linda BeateAvsenderSteinar TendenDOE/STETENInnhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1842-2 8386/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1841-3 8393/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderOddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Innhold:Anmodning om opplysninger fra BUP vedr. - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2011/1648-8 8405/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Haugesund kommune,BarneverntjenestenAvsender Oddrun Instebø BrulandFAG/ODBR1276Side: 3 av 21


Innhold:Invitasjon til konkurranse, operasjonslampar Helse FørdeSakstittel:Opersjonslampar Helse FørdeDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2050-1 8416/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:ØKO/PECO(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker TilbydararAvsenderPer Scott OlsenØKO/PECOInnhold:Tilbakemelding på avvik - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Samhandling med Hyllestad kommune - Synergi nr 112287DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1254-2 8432/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:431Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Hyllestad kommuneAvsenderIrene Barmen HoelFAG/HIRENEInnhold:Utbetalingsvedtak av 18.03.2013Sakstittel:Refusjon av egenandel ved frikort pasientreiserDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2010/2710-97 8457/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:SKK/TRDJ(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 23 første leddKlassering:152Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSKK/TRDJAvsender Helfo region nordInnhold:Oppfølgingsplan - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, miljø og sikkerheit HMSDokTypeUTilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/2071-1 8462/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:18.03.2013Dok.dato:05.03.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker FastlegenAvsenderOddrun RyeORT-N/ODRY0670Side: 4 av 21


Innhold:Endring av tilsetjingsforhold - 636621 -PSK Post 2 Sengepost Førde - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/907-2 8464/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/LASA1268(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSENF/MASL2044Avsender *****Innhold:Løn- og arbeidsvilkår for overlegar i kortidsvikariat - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/32-12 8467/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAAM/MATE1178Avsender *****Innhold:Ang. Diverse ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/1689-10 8468/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Innhold:Løn- og arbeidsvilkår for overlegar i kortidsvikariat - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1607-3 8469/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAAM/MATE1178 18.03.2013 TEAvsender *****Side: 5 av 21


Innhold:Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering, generell kirurgi - st. ref. (1721931838) - ***** ***** *****Sakstittel:Lege i spesialisering, generell kirurgi KIRURGISK KLINIKK / KIRURGISK AVDELING - st. ref. 1721931838DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1984-8 8470/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:KIR/NISL0699(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFKIR/NISL069918.03.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, generell kirurgi KIRURGISK KLINIKK / KIRURGISK AVDELING -st. ref. 1721931838 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Lege i spesialisering, generell kirurgi KIRURGISK KLINIKK / KIRURGISK AVDELING - st. ref. 1721931838DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1984-9 8471/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:KIR/NISL0699(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderNils SletteskogKIR/NISL0699Innhold:Ang. Diverse - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/550-12 8472/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Innhold:Søknad om omsorgspermisjon utan løn - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2072-1 8473/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFSSF/BIOFAvsender *****Side: 6 av 21


Innhold:Førarkort - Saka satt på vent - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2073-1 8476/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneInnhold:Søknad om utdanningsstipend - gruppe 1 teneste - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/878-3 8477/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:05.12.2012Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderAnne VikumHR-PERS/ANWI4130Innhold:Førarkort - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2011-2 8479/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneInnhold:Vedtak - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Erstatningssak 2012/02918 - Norsk pasientskadeerstatning (NPE)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/2322-10 8480/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Norsk PasientskadeerstatningSide: 7 av 21


Innhold:Søknad om jobb som reinhaldar - Iwona RysSakstittel:Generelle søknader (Turnuslegar sjå eiga sak) - Helse Førde (utenom utlysing) 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/8-70 8483/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:05.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RESK1283(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-PERS/GITSASAvsender Iwona RysInnhold:Budsjett 2013 - Tildeling driftsbevilgningSakstittel:Driftsmidler koordinatorkontor - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/1243-2 8485/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:04.03.2013Saksansvarlig:REK/TADVER(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:110Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFREK/TADVERAvsender Universitetet i Bergen, Detmedisinsk-odontologiske fakultetInnhold:Klage på kontrollavgift - ***** ***** *****Sakstittel:Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/6-68 8489/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:16.03.2013Saksansvarlig:DOE/TERNES(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:030.32Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/TERNESAvsender *****Innhold:Retur av kontrasignert kjøpekontraktSakstittel:Kjøpekontrakt for tekninsk utstyrDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/695-6 8490/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:IS/ARIFAL(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:052Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/ARIFALAvsender Vingmed ASSide: 8 av 21


Innhold:Førarkort - Fylkesmannen treng fleire opplysningar - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2074-1 8491/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:12.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneInnhold:Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2075-1 8493/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Innhold:Vedr. Sletting av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1718-4 8494/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:06.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Fylkesmannen i Sogn og FjordaneAvsenderØyvin Helge MyrmelISPFEL/OYMY4364Innhold:Mellombels arbeidsavtale - Medisinsk klinikk, ANRR - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2076-1 8495/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFANR/SINO0850Avsender *****Side: 9 av 21


Innhold:Informasjon om risiko- og sårbarheitsvurdering for IKT infrastrukturSakstittel:Risiko- og sårbarheitsvurdering for IKT infrastruktur - Helse Vest IKTDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/3009-2 8496/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:IKT/FROSCH(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:045Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFIKT/FROSCHAvsender Helse Vest IKT ASInnhold:Løn- og arbeidsvilkår for overlegar i kortidsvikariat - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2076-2 8497/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFANR/SINO0850Avsender *****Innhold:Mellombels arbeidsavtale - Medisinsk klinikk, Nevrologisk avdeling, ansvarsnr. 610434 - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2077-1 8499/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:04.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFANR/SINO0850Avsender *****Innhold:Spørjeskjema - Eigenerklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Helse, miljø og sikkerheit HMSDokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/2078-1 8500/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:18.03.2013Dok.dato:06.03.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAUGPOL/GRDA1536 18.03.2013 TEAvsender *****Side: 10 av 21


Innhold:Avtale om trekk av for mykje utbetalt løn - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1920-2 8503/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/BRUHEI(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/BOBA1453Avsender *****Innhold:Klage på kontrollavgift - ***** ***** *****Sakstittel:Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/6-69 8505/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:DOE/TERNES(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:030.32Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/TERNESAvsender *****Innhold:Gjestepasientoppgjør avsetningsrapport avregning 3. tertial 2012Sakstittel:Gjestepasientar 2013 - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/200-7 8506/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:REK/TADVER(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:150Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFREK/TADVERAvsender Helsedirektoratet - Divisjonhelseøkonomi og finansieringInnhold:Samleskjema for løn, godtgjersle og arbeidstid for legar - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/659-2 8507/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:04.02.2013Saksansvarlig:HR-PERS/ANWI4130(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAAM/ROBR1813Avsender *****Side: 11 av 21


Innhold:Svar på tilbakemelding ang. klage på parkeringsbot - ***** *****Sakstittel:Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/6-70 8508/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:11.03.2013Saksansvarlig:DOE/TERNES(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:030.32Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/TERNESAvsender *****Innhold:Gjestepasientoppgjør avregning 3. tertial 2012Sakstittel:Gjestepasientar 2013 - Helse FørdeDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/200-8 8509/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:REK/TADVER(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:150Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFREK/TADVERAvsender Helsedirektoratet - Divisjonhelseøkonomi og finansieringInnhold:Journalutskrift - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2008/1144-32 8510/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Innhold:Førespurnad om journalopplysningar - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2082-1 8512/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender *****Side: 12 av 21


Innhold:Klage på vedtak om fastsetting av ein ny nødalarmeringsregion for brann og kommunane i politidistrikta Sogn ogFjordane og Hordaland - ENDELEG VERSJONSakstittel:Høyring - Omorganisering av 110- sentralaneDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1446-6 8513/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:ADM/BOOE(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:008Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFADM/BOOEAvsender KS Sogn og FjordaneInnhold:Arbeidsavtale for tilkallingshjelp - Medisinsk klinikk, ANRR - ***** *****Sakstittel:***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2081-1 8514/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFANR/SINO0850Avsender *****Innhold:Beskriving av arbeidsoppgåver - tiltak i sjukemeldingsperioden Helse Førde avd. Tronvik - Rusposten - **********Sakstittel:***** ***** - Helse, miljø og sikkerheit HMSDokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2083-1 8517/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Tilg.kodeP1Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderIngunn IndrebøTRPT/ININ3542Innhold:For mykje utbetalt løn - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeUTilg.kodePSak/dok nr: Løpenr.:2013/2084-1 8518/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-PERS/BRUHEI(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderSvein HerstadHR-LØNN/SVEHERSide: 13 av 21


Innhold:Avtale om trekk av for mykje utbetalt løn - ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2084-2 8519/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:29.01.2013Saksansvarlig:HR-PERS/BRUHEI(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/SVEHERAvsender *****Innhold:Utleggtrekk i lønn - Stoppmelding - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-123 8520/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender Statens innkrevingssentralInnhold:Utleggtrekk i lønn - Stoppmelding - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-124 8521/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender Statens innkrevingssentralInnhold:Avtale om trekk av for mykje utbetalt løn - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2085-1 8522/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:28.01.2013Saksansvarlig:HR-PERS/BRUHEI(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/BOBA1453Avsender *****Side: 14 av 21


Innhold:Utleggtrekk i lønn - Stoppmelding - ***** ***** *****Sakstittel:Pålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) - 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2-125 8523/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:HR-LØNN/TELY(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:239Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-LØNN/TELYAvsender Statens innkrevingssentralInnhold:Søknad om benådning - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2009/2144-9 8524/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Det kongelige Justis- ogBeredskapsdepartementInnhold:Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, Miljø og Sikkerheit (HMS)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1697-2 8525/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Tilg.kodeP1Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHØKL/TOER0408Avsender NAV Førde TrygdInnhold:Skjema for melding om avvik, uønska hending og forbetringsforslagSakstittel:***** ***** - Samhandling med Leikanger kommune - Synergi nr. ...DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2086-1 8526/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/HIRENEAvsender Leikanger sjukeheimSide: 15 av 21


Innhold:Søknad om utplassering - Vilde ÅrøenSakstittel:Generelle søknader (Turnuslegar sjå eiga sak) - Helse Førde (utenom utlysing) 2013DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/8-71 8527/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RESK1283(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-PERS/GITSASAvsender Vilde ÅrøenInnhold:Innkalling til dialogmøte - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Helse, miljø og sikkerheit HMSDokTypeITilg.kodeP1Sak/dok nr: Løpenr.:2013/2087-1 8528/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:18.03.2013Dok.dato:12.03.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-HMS/EVSU1256(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFHR-HMS/EVSU1256Avsender NAV Førde TrygdInnhold:Vedtak - ***** ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Erstartningsak nr 2011/04092 - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2011/2812-13 8529/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:432Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Norsk PasientskadeerstatningInnhold:Innhenting av opplysninger - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2088-1 8530/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:11.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Sparebank 1 Livsforsikring ASSide: 16 av 21


Innhold:Dekning av utgifter til legemidler - Melding om vedtak - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2012/3691-3 8531/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Helfo - Region VestInnhold:Garanti 703985 - Åsen & Øvrelid ASSakstittel:Ny landingsplass og basebygg ved Førde Sentralsjukehus - Drift (prosjekt) og eigedomsavdelingDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2008/87-111 8532/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:13.03.2013Saksansvarlig:DOE/ARIFAL(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 2Klassering:325Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFDOE/ODSC1277Avsender Sparebanken Sogn og FjordaneInnhold:Tidsavgrensa arbeidsavtale 610830 Akuttmottak FSS - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2089-1 8533/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:Offl. § 25Klassering:*****Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAMK/TODY1193 19.03.2013 TEAvsender *****Innhold:Teieplikterklæring - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - ArbeidsforholdDokTypeITilg.kodePSak/dok nr: Løpenr.:2013/2089-2 8535/2013Hjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Journaldato:18.03.2013Dok.dato:08.03.2013Klassering:*****Saksansvarlig:HR-PERS/RUNSTO(enhet/initialer):Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAMK/TODY1193 19.03.2013 TEAvsender *****Side: 17 av 21


Innhold:Tilsynssak som gjeld klage på behandling ved Førde Sentralsjukehus - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring - Klage på behandling - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane -TilsynssakDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2008/2405-14 8537/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:12.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Fylkesmannen i Sogn og FjordaneInnhold:Innleggelse av gjestepasienter tilhørende opptaksområdet for Lovisenberg Diakonale Sykehus LDS, PsykiatriskavdelingSakstittel:Rapportering av gjestepasientopphaldDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2090-1 8539/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:PHV/OLRE3533(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:409Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFPHV/OLRE353318.03.2013 TEAvsender Lovisenberg Diakonale Sykehus ASInnhold:Sak: ***** ***** - bilansvarSakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2091-1 8540/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:15.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Advokatfirmaet TollefsenInnhold:Dekning av utgifter til legemiddel - Melding om vedtak - ***** *****Sakstittel:***** ***** - Innsyn i journal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2092-1 8541/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:14.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/HJBRAvsender Helfo - Region VestSide: 18 av 21


Innhold:Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** *****Sakstittel:***** ***** ***** ***** - Innsyn i jorunal/erklæringDokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/2093-1 8542/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:12.03.2013Saksansvarlig:FAG/HJBR(enhet/initialer):Tilg.kodeUHjemmel:Offl. § 13, jf fvl. § 13 nr. 1Klassering:423Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFFAG/ODBR1276Avsender Frende Livsforsikring ASInnhold:Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering, generell kirurgi - st. ref. (1721931838) - ***** ***** *****Sakstittel:Lege i spesialisering, generell kirurgi KIRURGISK KLINIKK / KIRURGISK AVDELING - st. ref. 1721931838DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1984-10 8545/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:KIR/NISL0699(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFKIR/NISL069918.03.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, generell kirurgi KIRURGISK KLINIKK / KIRURGISK AVDELING -st. ref. 1721931838 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Lege i spesialisering, generell kirurgi KIRURGISK KLINIKK / KIRURGISK AVDELING - st. ref. 1721931838DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1984-11 8546/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:KIR/NISL0699(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderNils SletteskogKIR/NISL0699Side: 19 av 21


Innhold:Søknad og CV m/vedlegg - Ambulansefaget - lærlingplass 2013 - st. ref. (1678038176) - ***** ***** **********Sakstittel:Ambulansefaget - lærlingplass 2013 KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN /AMBULANSESTASJONER - st. ref. 1678038176DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1052-63 8547/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:AMBST/STSE2584(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFAMBST/STSE2584 18.03.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansefaget - lærlingplass 2013 KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FORAKUTTMEDISIN / AMBULANSESTASJONER - st. ref. 1678038176 ***** ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Ambulansefaget - lærlingplass 2013 KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN /AMBULANSESTASJONER - st. ref. 1678038176DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1052-64 8548/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:AMBST/STSE2584(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderStian SægrovAMBST/STSE2584Innhold:Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. (1722602355) - ***** *****Sakstittel:Lege i spesialisering KIRURGISK KLINIKK / ORTOPEDISK AVDELING / ORTOPEDI POST/POL FSS - st. ref.1722602355DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/1715-12 8549/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:ORT/LELEST(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFORT/LELEST18.03.2013 TOAvsender *****Side: 20 av 21


Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering KIRURGISK KLINIKK / ORTOPEDISK AVDELING / ORTOPEDIPOST/POL FSS - st. ref. 1722602355 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Lege i spesialisering KIRURGISK KLINIKK / ORTOPEDISK AVDELING / ORTOPEDI POST/POL FSS - st. ref.1722602355DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1715-13 8550/2013Journaldato:18.03.2013Dok.dato:18.03.2013Saksansvarlig:ORT/LELEST(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderLasse Malvin LestoORT/LELESTSide: 21 av 21

More magazines by this user
Similar magazines