Salmehjørnet - Mediamannen

mediamannen.no

Salmehjørnet - Mediamannen

ANDAKTEN:Da Gud kom inni livet mitt, ble altsnudd på hodet. Jegfikk et nytt syn påalt rundt meg!Les side 2!VALG:Se listenover nyvalgtemenighetsråd!Se side 4NY HØSTFOR JENSINESe side 6-7


BE OG HØR |leder og andaktKJÆRE LESER...Menighetsrådsvalgene for de fire årene 2006 – 2009 er avviklet samtidigmed stortingsvalget. Et forsøk som falt heldig ut ved at flere enn hvatilfellene har vært tidligere år deltok. Spesielt er å legge merke til at iBråstad deltok 33,5 %, og i Vardal 24,3 %. Gjøvik, Hunn og Engehaugenvar deltagerprosenten ca 3-4 i hver av menighetene. Les resultatene påside 4.Neste utgave kommerlike før jul. Send inn stoffså snart som mulig tilgjovik@menighetsblad.noEn begivenhet vi står foran nå i månedskiftet er bispevisitasen påprostiplan. Dette er jo også noe helt nytt, da det er vanlig for biskopen åbesøke et prestegjeld om gangen. Det nærmeste vi kommer var da biskopJens Nilssøn hadde sine visitasreiser på slutten av 1500-tallet. Han besøkteden gang sammenhengende de ulike prestegjeldene i prostiet, dogenkeltvis. De arrangementene i vårt område som er åpne arrangementerogså for det almene kirkelem er nevnt på side 11.Vi ønsker biskop Rose velkommen i blant oss.En god og velsignet høst degm kjære leser fra oss i redaksjonen.-mod.HVEM ER GUD EGENTLIG?– Andakt av fjorårskonfirmantJeg har vært kristen i ca. 1 ½ år. Somliten trodde jeg alltid at det fantesen Gud, men hvem var han egentlig?Kristendommen var aldri en stordel av livet mitt, jeg hadde lett for åbanne, baksnakke og gjøre litt smådummeting.Da Gud kom inn i livet mitt, blealt snudd på hodet. Jeg fikk et nytt syn påalt rundt meg! Det var som om øynenemine hadde vært fulle av skitt, uten at jeghadde lagt merke til det. Den dårlig selvtillitenjeg slet med, var ikke lenger sådominerende. Jeg følte alltid at Gud varmed meg, uansett hva som skjedde. Hanvar virkelig en trygghet, noe som gjordeat jeg begynte å leve litt mer åpent. Jegturte å snakke med vennene mine omting som verdier, framtiden og følelser.Nettopp dårlig selvtillit har blittet stort problem hos dagens ungdom.Vi er ikke perfekte nok. Noen syns dehar for tjukke lår, andre for små. Dennelista begynner å bli farlig lang. Dette erurovekkende, for det er nemlig en grunntil at vi er skapt som vi er. Det er Gudsom har skapt oss, og han mener vi er110% perfekte! ”Da han var ferdig medå skape, så Gud på alt han hadde gjort,og se, det var overmåte godt.” Overmåtegodt..2Det var skikkelig rart.. Jeg følteat det var noen som hadde en hånd påskulderen min. Etter hvert skjønte jeg atdet var Guds hånd som var der. Han varder til og med når jeg gikk til skolen. Jegfikk ikke 6 på naturfagprøva, selv om jegba om det. Men det gjorde liksom ingenting,for jeg skjønte han var der uansett,om jeg så skulle få 3.Da folk rundt meg fikk høre atjeg var blitt kristen, kom mange ulikereaksjoner. ”Tror du på Gud, du a? Erruhelt teit, ell?” Jeg ble sett på som enfrelser, og kommentarene ble mange.I denne tøffe tiden kom jeg over noe ibibelen: Gud har ikke lovet at veien tilhan skal være lett, men han har lovet athan skal være med meg gjennom alt detsom skjer meg. Mange har innrømmetsenere at de ble litt redde. De visste joikke helt hvem Gud var, og ble usikre påhva jeg hadde kommet borti. Det har jegfull forståelse for. Gud er så utrolig stor,mektig og god, at jeg får gåsehud!Mange tror kristendommen erveldig A4-aktig. De tror at de som erkristne sitter og leser bibelen hele tida.Ikke at det er noe galt i det (!), menkristne er like forskjellige i personlighet,som andre folk. De har bare det til fellesat de tror på samme Gud.Du trenger ikke lese i bibelen24 timer i døgnet, for å være kristen.Du trenger heller ikke gå i kirka hversøndag! Men du trenger å be.. En ellerannen gang trenger du å be. Og da erHan der! Han sitter klar hele tiden, forå ta imot dine bønner. Det som er ganskemorsomt, er at han vet hva du vilbe om. Du trenger bare å gjøre det!Noe annet mine venner harreagert på, er Den Hellige Ånd. Hvai alle dager er det? Du veit sånn ca.hvor du har både Gud og Jesus, menÅnden…? Den er litt mer vrien. DenHellige Ånd er, slik jeg ser det, en delav Gud. Kanskje noe sånt som Gudspersonlighet på jorda?Det er litt vilt å tenke på at99% av det Ånden gjør, merker duikke. Han arbeider stille og forsiktig– en sann gentleman. Han jobber innihjertet ditt, for å gjøre deg til et endabedre menneske. Dette, og å peke påJesus, er Åndens viktigste oppgaver.Du har hans fulle oppmerksomhet120% av tiden.Gud har altså vært på jorda iall tid. Han var der da den ble skapt,Han er her nå, og Han vil være her tilevig tid…Ha en velsignet høst med dette itankene!


adresser og informasjon| HØSTNUMMER 2005BE OG HØR- menighetsblad for Gjøvik, Engehaugen, Hunn,Vardal og Bråstad menigheter.ANSV. RED.: Sokneprest Tormod GrønlandUTGIVER: Menighetsrådene i Gjøvik og VardalADRESSE: Øvre Torvgate 24B, 2815 GjøvikE-POST: gjovik@menighetsblad.noTLF (MOBIL): 958 72 144 (Ansv. red.)GIRO: 2050.06.12836OPPLAG: 12.000 eks.UTGIVELSER: Påske, sommer, høst og julDESIGN: Mediamannen, Johannes NagTRYKK: Hartz offset, RenaDISTR.: Frivillige bladbærere!Menighetsbladet i fullfarge: Bladet er tilgjengelig somPDF-utgave på internett allerede før den er trykket:www.gjovik.menighetsblad.noHUNN MENIGHETDag BuhaugENGEHAUGEN MENIGHETGregers LundhVARDAL MENIGHETHege NybråtenGJØVIK MENIGHETDagny LiaklevBRÅSTAD MENIGHETJan Arne EvensenGJØVIK KIRKEKONTOR- åpent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00.Kontoret betjener alle menigheter i Gjøvik kommune og Gjøvik kirkelige fellesråd på tlf 61 14 64 80Post- og besøksadresse til kontoret er: Øvre Torggt 24 b, 2815 Gjøvik.Fax: 61 14 64 81 | Web: www.gjovik.kirken.no | E-post: post@gjovik.kirken.noKontoret i Hunn kirke er betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 13 89 10.Kontoret i Vardal menighetshus er betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 18 61 07.Menighetsrådsledere:Bråstad menighetsråd: Jan Arne Evensen 61 18 02 48Hunn menighesråd: Ragnar Enger 61 17 54 81Vardal menighetsråd: Line Langseth Bakkum 61 18 68 78Gjøvik menighetsråd: Berit Rinde 416 09 418Engehaugen menighetsråd Ronny Martinsen 951 01 184Leder i Gjøvik kirkelige fellesråd:Abraham BrekneAnsatte prester:Sokneprest i Vardal: Tormod Grønland 61 18 61 07 tirsdag 10:00-12:00 958 72 144 (Privat)Kapellan i Vardal: Dag Buhaug 61 13 89 13 tirsdag 10:00-12:00 61 18 80 97 (Privat)Sokneprest/prost i Gjøvik: Nils Kaare Erlimo 61 14 64 88 fredag 09:00-12:00 61 17 25 20 (Privat)Kapellan i Gjøvik: Martin Woller 61 14 64 87 tirsdag 09:30-12:00 61 18 16 16 (Privat)Kapellan i Gjøvik: Gregers Lundh 61 14 64 89 torsdag 09:00-12:00 61 17 80 63 (Privat)Ansatte kateketer:Kateket i Hunn Karsten Torp 61 18 91 21 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)Kateket i Gjøvik/Engehaugen Christina Grevbo 61 18 91 23 (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTETProsjektleder Kristian SandmarkKIRKEN MIN, YnglingenSvoldersgate 2, 2821 GjøvikTlf: 61 18 91 22E-post: kristian@kirkenmin.noWeb: www.kirkenmin.noKirkeverge (Ansettelse pågår) 61 14 64 82Konsulent kirkegård Marit Aaslund 61 14 64 85Konsulent økonomi Kent Brenden 61 14 64 90Driftsleder (08-15.30) Kjell Skundberg 416 50 740Styrer i Engehaugen menighetsbarnehage:Eva Lill Myhren tlf 61 17 36 65.3


BE OG HØR | menighetsrådsvalg 20054000 UNGDOMMER TIL GJØVIK I 2007I hard konkurranse med Bodø ble Gjøvik valgt til arrangør av TT 2007.TT betyr tenåringstreff og arrangeres av Norges KFUK/KFUM hvert fjerde år.Arrangementets hovedkomité er nedsatt, med Karsten Torp som leder, og detskal også ansettes to personer i prosjektstillinger til TT. TT 2007 arrangeresfra 26. juni – 1.juli 2007. Fjellhallen og Gjøvik Gård er påtenkt som arrangementsområde.Be og Hør følger spent med fram mot arrangementet!MENIGHETSRÅDSVALGETValget ble avholdtsammen med stortingsvalget,her erresultatene:GJØVIK:Faste representanter:Leif Arne VesteraasKristin Ydse JemtlandAnnbjørg Marie StadtlerAnne-Karin JensenBerit WelanderLeif Konrad StoraasKari ØveraasenKnut JensenVararepresentanter:Jostein Ragnar SteganeMarianne AkselsdotterGeorge Martin GasperPetra Dagny LiaklevHarald HarstadI Gjøvik lokket Dagny, Synøve og Berit med litt valgfl esk i form av sprø baconsvor...Les mer detaljerte valgresultater på www.kirken.no/valgENGEHAUGEN:Faste representanter:Trude Renee Grevstad DaleKristin Maria Myrland SkibenesTor Nicolai ThoresenHeidi SandsengenIngjerd LøchenBerit SlettemoenAjak Wuoi AlierMarit BøjeVararepresentanter:Tor HansethRagnhild Andrea DahlFinn RønningBerit NesjeRobert JohansenVARDAL:Faste representanter:Gro-Kristin Lundbye HansebråtenTorill KristiansenLine Kristin Langseth BakkumTorill KjeldsenArne Torgeir HansenBenthe Heidi ØstvoldRoy Helge MellembergThomas SebakkVararepresentanter:Jan Roger SkumlienMerethe Telum GillerhaugenGeir Anton NybråtenAnne-Margrethe JøstneJan Erik RustadHUNN:Faste representanter:Gunnstein EndalKirsten GautestadElin TrondsenGeir SkaugMarit Kristine ÅdlandHelena Lea Susanne WrightArnhild MellembergTor HellandVararepresentanter:Torhild Granlund RustenLinda LundbyAnlaug SeljevoldAnna Lundblad LarsenSolvor SandmarkBRÅSTAD:Faste representanter:Hedvig Platou NygårdRuth Karin MellembergÅse KolbergsrudArild ThorsrudKristian KolbergsrudJan EvensenVararepresentanter:Roar SkarkerudBerit Pettersen FosnesMarit EvensenAudun FosnesMarit Rindal Skårstad4Takk for din stemme!


salmehjørnet| HØSTNUMMER 2005NYE MIKROFONER I GJØVIK KIRKEDu minnes kanskje presten i Gjøvik kirke som stykkevis og delt? Mikrofonenehar nemlig vært av mygg-typen, som er plassert på brystet. Dette harikke alltid fungert like bra; liturgen snur på hodet eller rasler med klærne...Nå kan man glede seg over god lyd i Gjøvik kirke. Nye mikrofoner eranskaffet, og disse er plassert på kinnet til liturgen og skal fange opp hvertord. På bildet ser du kirketjener Per Christian som bruker ny mikrofon.AMAZING GRAZEUnderfulle, ubegripelige,sjokkerende nådeSalmehjørnetav Ivar Aarvik1 Min Frelser, du som legedommen eier 3 Kan jeg ei se deg åpent inn i øyetfor hvert et sår jeg fikk på kampens dag, og glede meg i all din kjærlighet,kan jeg ei komme til deg med min seier, så kan jeg dog mitt hode for deg bøyeså kan jeg komme med mitt nederlag. og slå mitt blikk i anger for deg ned.2 Og kan jeg ei med lovsang i mitt hjerte 4 Kan jeg ei med den sterke troens helemed takkesalmer deg i møte gå,og fulle glede ile i din favn,så kan jeg komme med min nød og smerte, så kan jeg stille for din trone kneleog med en ydmyk bønn for tronen stå. og under tårer kalle på ditt navn.Denne salmen er skrevet av KirstenAagaard Hansen (1850-92),prestedatter fra Moss. Kirsten varen meget tidlig utviklet, evnerikjente som ble undervist hjemmeav faren og guvernanten. Hunlærte raskt engelsk, tysk, franskog latin og slukte alt hun komover av litteratur fra Hanna Winsnes’kokebok til Ole Vigs skrifter.NY SALMEBOKKirkerådet har vedtatt at det skalutarbeides ny salmebok i gudstjenestereformensom pågår fram til2010.Kilde: www.kirken.noFra sin fromme mor og fra guvernantenmottok hun meget sterkekristelige inntrykk. 18 år gammelfikk hun et års opphold i Londonmed språk- og litteraturstudier.Etter studier også i Frankrike komhun i 1871 hjem til Vikedal i Ryfylke,der faren nå var prest.Over bygda gikk på dentiden en meget omfattende vekkelseved Lars Oftedal. Kirstenvar først ganske skeptisk, men blesnart meget sterkt berørt og en aktivdeltaker i vekkelsen. Da fareni 1876 ble prest i Strinda, flyttetKirsten til Christiania, der hunlivnærte seg med språkundervisningog oversettelsarbeid, særligfra engelsk og tysk. Hun utgavsamlingen Fem Digte, Ny KristeligKalender, en rekke oversettelser,og redigerte første årgang avSøndagen i hjemmet (1878).Den siterte salmen (NoS629) er et sterkt vitnesbyrd omGuds uendelige nåde mot allesom vender seg til Frelseren. Bestkjent er hennes sang fra 1871:Hvor deilig det er å møte når eneman vandrer frem, en broder- ogsøsterskare på veien til sammehjem. Kirsten Aagaard Hansenhar også oversatt Vi stemmer i enfrydesang om frelsen full og fri(NoS 375).5


BE OG HØR |NY HØST FORJENSINEAv Hege Nybråten”Søstrene Bloms Skole for finere husholdningog dannelse”. Messingskiltetvar diskret plassert ved inngangsdøren tilden store murbygningen på Skøien, rettutenfor sentrum av Christiania. Merkelig,selv om Jensine bare hadde vært her i 3uker, syntes hun det virket som en evighet,så mye nytt og spennende hadde hunopplevd. Og nå hadde den verste hjemlengselengitt seg, nå lå hun ikke lengerog gråt puten våt av tårer hver natt.Christiania var så stort! Med så mangemennesker, så mye bråk og lyder, skranglendevogner og skrikende stemmer,aldri var man helt alene, aldri fikk manoppleve freden og stillheten slik som påprestegården hjemme i Vardal. Allikevelbegynte Jensine å venne seg til bylivet,og plagdes ikke av støyen på sammemåten lenger, nå som hun hadde vent segtil det.28 ungpiker gikk på skolen hos SøstreneBlom dette semesteret. Alle fra velståendefamilier, slik som hun selv. Ogflere fra bygdene både fra Akershus Len,Hedmarken og Opplenderne, det var ikkebare hun som kom utenfra. Men hun sletmed å legge av seg dialekten, selv omhun ikke snakket så bredt som arbeidsfolkethjemme hadde hun mange ord oguttrykk i språket sitt som fikk byfrøknenetil å fnise og lærerne til å se strengt påhenne. Uff det var så vanskelig, å måttetenke seg om før man sa hvert enesteord. Hos Søstrene Blom godtok man kunriksmål, og lærere og elever var Dis i allsamtale.Foruten Caroline og Christiane Blom vardet to lærere til ansatt ved skolen. FrøkenStrøm, som underviste i matlaging, ogHerr Engebretsen, som underviste i musikkog pianoforte. Alle lærerne var godtvoksne, myndige og rutinerte og behandletelevene vennlig, men distansert ogbestemt. Foruten musikk og matlaginglærte Jensine om hvordan hun skulle styreen stor husholdning med all den typeplanlegging og omtanke som måtte til,søm og håndarbeid, ”konversasjon ogdannelse” med Frøken Blom (noesom ofte medførte mye fnising6særlig når pikeneskulle lære hvordanman konverserteherrer), renhold ogsykepleie.Jensine syntes særligsykepleie varinteressant. Jamensynd ikke piker kunne bli leger, at manMÅTTE bli husmor! Eller man kunnebli lærer, sånn som lærerne hos SøstreneBlom. Jensine hadde egentlig ikke lyst tilnoen av delene, men mor og far var megetbestemte, skal du gifte deg og styreen husholdning slik det sømmer seg enprestedatter, må du lære, Jensine!!!Gifte seg... Jensine kjente et sug i magenav savn etter Torvald. Ingen visste hvorhan befant seg, den siste dagen de såhverandre holdt de lenge rundt hverandre.Jensine smågråt, Torvald snakket:- Ikke vær engstelig Jensine, jeg lar hørefra meg så snart jeg vet noe mere. Harnoen vage planer, men vet ikke helt omde lar seg gjennomføre. Uansett må jegarbeide meg fram, for å skaffe penger tilå reise og lære. Vær tålmodig min kjæreste,jeg skal tenke på deg hver enestedag, du er mitt livslys og min framtid.Gud vil passe på deg til vi møtes igjen.Spaserturen hadde gjort godt, det var noefrk. Caroline Blom var helt overbevistom, at legemet trengte mosjon og bevegelsefor at de unge pikene skulle væremere mottagelig for læring. Og det varJensine helt enig i, hun som var vant til åløpe opp og ned Grytbakka flere gangerdaglig var i god form og ble lett urolighvis hun bare måtte sitte stille. Så hunså fram til spaserturene, dessuten fikkpikene da anledning til å se på bylivet ogskravle seg imellom.Jensine hadde gått sammen med Madelene,kjøpmannsdatteren fra Eidsvold.Pikene delte rom og var snart blitt godevenninner. Jensine var utadvendt oglivlig, Madelene noe mer beskjedenog forsiktig men de utfylte hverandreutmerket: Jensines livlighet smittet overpå Madelene, og Madelenes ro haddeen positiv innvirkning på den impulsiveJensine.Vel inne kjente de deilige dufter fraspisesalen, fårefrikasse og rødgrøt tilmiddag idag. Nydelig!!! Raskt småløpde opp trappene for å få av seg kåpene,med Frøken Bloms formanende stemmebak seg: - Såså småpiker, en ekte dameGÅR verdig opp trappene, hun løperaldri! Pikene smilte til hverandre.Slik gikk dagene. Hverdagene i Vardalble stadig fjernere for Jensine, selv omhun kjenne et stikk i magen av savn bådeetter mor og far, Vardalsfolket, gårdshundenKaro og de andre dyrene på prestegården.For ikke å snakke om Torvald...Jensine skjøv tankene fra seg, det nyttetbare ikke, hun måtte tenke på noe annet.Bøyd over nuperellene i det halvmørkerommet sukket hun for seg selv. Sliktpirkearbeid hadde hun aldri vært særligflink til, det var en tålmodighetsprøvelsefor den aktive prestedatteren. Tydeligat høsten var her, oktober med tidligmørkt på ettermiddagene, regn og blåstog en sur, fuktig vind som blåste innfra Oslofjorden. Hva gjorde de hjemmemontro? Jensine kunne se for seg farpå kontoret sitt med den gode varmekakkelovnen, hvor han pleide å sitte oglese i Bibelen, skrive prekener og røykesnadde. Eller ta imot folk fra bygdasom trengte å snakke med sognepresten.Allikevel hadde han alltid tid til henne,Jensine... – Og mor? Jensine så henne forseg på det store gårdskjøkkenet, hyggeligmalt i lyseblått for å holde fluene unna,med den store jernkomfyren og alle deblankpussede kobberkjelene hengendepå veggen. Store pelargoniaer i vinduene– mor var så glad i blomster alltid oglikte å gjøre det trivelig rundt seg. Hunkunne se henne for seg ved benken, derhun pakket ned vinterepler i høvelsponi trekasser for å holde dem friske helevinteren før hun satte dem i jordkjellerenbak stabburet. Jensine kjente hjemlengselenpresse tårene fram i øynene, svelgetog svelget...Endelig var de ferdige og kunne gå, etterat de hadde ryddet håndarbeidssakenepå plass i hyllene sine. Jensine kunne se,at de andre pikene hadde kommet myelengre enn henne. Uffameg. Kom hunnoengang til å greie å lære dette her???På vei opp trappen kom Herr Strøm etterhenne, det lå til hans ansvarsområde ådele ut posten hver dag. – Det er brev tilDem, Frøken Jensine, ropte han, og holdtfram et tykt, gulnet brev som så bådeskittent og slitt ut. Merkelig. Brevenefra mor og far pleide å være av annetpapir, gulhvitt, og med fars egen voksforsegling.Hvem kunne det være fra???Hun satte seg på jernsengen, åpnet detforsiktig og begynte å lese:


| HØSTNUMMER 2005”Min kiæreste Jensine. Jeg tenker på dig dag og natt, oghaaber du trives hos Søstrene Blom i Christiania. Selvbefinder jeg mig nu i Tyskland, jeg har været saa heldig atfaa gaa i lære hos en velrenommeret bogtrykker der hederStockberg. Han har et av de aller største bogtrykkerieneog forlagene her nede og jeg lærer masse, haaber jegkan lære saa mye at jeg kan etablere mig selv et trykkeriog forlag naar jeg kommer hjem til Norge, selvom det allerede eksisterer trykkerier i Christiania,Trondhjem og Bergen ved jeg at ikke findes i Opplenderneoverhodet saa kanskje kunde man etablerenoget lignende i Gjøvik. Ja det er nu en tanke jeghar begyndt at faa. Forøvrigt haaber jeg du er vedgod helse og ber dig tenke på mig en gang imellom naardu har tid og hvis du synes du strider så ber jeg dig løfte dittsind mod Herren thi han gir trøst til alle der beder. Lev vel kiæreJensine jeg ved vi mødes igjen saa jeg er dog ved godt mod. Din Torvald”Jensine la seg matt tilbake på sengen,med Torvalds brev hardt trykket mot kjolebrystet.7


BE OG HØR | slekters gangCHRIS PÅ YNGLINGENI høst tråkker en ny sivilarbeider inn over terskelen til Ynglingen, deter snart 19 år gamle Chris Robin Norby fra Eina. I flere år har hanvært aktivt med i Response Ten-Sing. Vi aner at vi har med en ildsjelå gjøre når vi treffer ham. Be og Hør ønsker Chris velkommen, ogvi gleder oss over at det kristne ungdomsarbeidet i byen virkelig er istøtet for tiden. Dette er lovende.SLEKTERS GANG - SLEKTERS GANG - SLEKTERS GANG -DÅP-VARDALDÅP-GJØVIKVIELSE-VARDAL:Hunn: Iver Nordli, KristofferNordgaard, MarkusHovdelien Loeng (Haugnerkapell), Adrian Lunde Enger,Amund Enger Lykken (Gjøvik),Kristian Furuseth Honningsvåg(Gjøvik), AdrianSagvold Grøndahl (Gjøvik),Petter Tangsveen (Gjøvik),Jørgen Hoel (Gjøvik), ChristofferElvesveen Nordrum(Gjøvik), Patrik StrandNorland (Gjøvik), Amund ValheimTrogstad, Noé William Korsvold-Bürli(Gjøvik), Christopher Nicholas LevequeSletten (Gjøvik), Kristian Enger Juliussen(Gjøvik), Fredrik Andreas Stadtler,Hans Kristian Nygaard (Gjøvik), EmmaChristin Bjeglerud Larsen, Iselin Frengen(Bråstad), Frida Lehre Helgesen,Seline Løkken (Gjøvik), Celine SagvoldGrøndahl (Gjøvik), Ida Ødeli Hansen,Madelen Veiberg (Gjøvik), VildeBorglund Fjeldly (Gjøvik), Live MarieTovås, Sarah Helen Nordby (Gjøvik),Marte Stensby Fuglehaug (Gjøvik)Vardal: Adrian Lunde Enger(Hunn),Jørgen Brekken Arnesen, Ida Hagene Limoseth,Malin Fossan Lundbye, SteinarLunde, Ayana Mariell Jevne Vollheim(St. Thomas kyrkja), Alva MariannedotterOrvedal (Arnafjord), Sara AngelicaJensen, Tor Mathias Sandsengen, SofieBjerregård (Tretten).Bråstad: Elise Solbakken, Iselin Frengen,Olav Stenslie (Biri), Sindre Hage,Jenny Dahl-Maier, Tilla Dahl-Maier,Tony Andre Moen.8Lukas Selmer Løken,Seline Løkken, KristianFuruseth Honningsvåg,Marthe FurusethSolbrækken, PetterTangsveen, MarlinHaugen-Borge, AmundEnger Lykken, CelineSagvold Grøndahl,Adrian Sagvold Grøndahl,Karoline Moldstadkroken,HermannHuke Myrlid, Anette Hegstad, VetleGranum Evensen, Anders Bendix Opedal,August Gihle Markestad, SanderFonnås Philips, Jørgen Hoel, MadelenViborg, Vilde Borgund Fjeldly, ChristofferElvesveen Nordrum, Ingrid HoelScheide, Eskil Fossen Mathisen, AstridHelen Kvernvold, Patrik Strand Norland,Oliver Moen Kristiansen, Martin Sørlie,Kristian Marius Kløvstad, Noè WilliamKorsvold-Bürli, Sarah Helen Norby,Christopher Nicolas Leveque Sletten,Emil Andreas Spjelkavik, Kristian EngerJuliussen, Marte Stensby Fuglehaug,Jakob Nygaard, Linnea Mathilde FossLervik, Guro Alexandra Nilsen, ThomasBeyer-Olsen Sukkestad, Eva Skre-Moen,Maria Aasheim Farup, Gry Hege Sætervik,Thomas Slåttsveen Eriksen, OskarJakola Sand.Hunn: Jan Arild Bekkemellem og RitaKristin Lybekk (Vardal), Øivind Christiansenog Gerd Solveig Elisenberg,Kjell Arne Hagen og Inger Baggethun(Vardal), Thomas Kalrasten og VivianAaskjær (Gjøvik), Ken Tony Cocozza ogLinn Strandvik (Vardal), Espen AndreNilsen og Eva Lill Myhren (Gjøvik),Geir Olsen og Svanhild Øiamo (Gjøvik)Vardal: Nils Gillerhaugen og MeretheTelum. Ken Tony Cocozza og LinnStrandvik. Kjell Ivar Slåttsveen og TorillHansen. Jan Arne Haugom og BodilAlund. Dag Stokke og Stine ElisabethVik. Thorbjørn Viberg og Nina ChristellKalløkkebakken.Bråstad: Jan Arild Bekkemellem ogRita Kristin Lybekk (Vardal), ØivindChristiansen og Gerd Solveig Elisenberg,Kjell Arne Hagen og Inger Baggethun(Vardal), Thomas Kalrasten og VivianAaskjær (Gjøvik), Ken Tony Cocozza ogLinn Strandvik (Vardal), Espen AndreNilsen og Eva Lill Myhren (Gjøvik),Geir Olsen og Svanhild Øiamo (Gjøvik)VIELSE-GJØVIKHege Iren Jostad og Erik Hjelmås, Anne Kari Haugom og Rune Løkken, MonaBørmark og Terje Lium, Elin Hagen og Paul Magne Grytting, Ann Toril HauglandOlsen og Stein Erik Waal, julie Lier og Thor Stenbæk, Bodil Alund og JanArne Haugom, Linda Merethe Nilsen og John Stilseth, Torun Fremstad og RuneSkar, Eva Lill Myhren og Espen Andre Nilsen, Astrid Berglund og Morten CarhoMartinsen, Svanhild Øyamo og Geir Olsen, Beathe Vollstad og Tommy Hansen,Kristin Skoglund og Øyvind Meyer Kristiansen, Jannicke Kristiansen og Bård ErikFlatin, Wenche Moen og Steinar Aalseth, Elin Schellerud og Vegard Imsland, AnnKristin Paulsrud og Thomas Paulsberg.


slekters gang| HØSTNUMMER 2005KUL KNATTHOLMENLEIRStadig fl ere familier fra Gjøvikområdet fi nner veien til KFUK/Msfamilieleir på Knattholmen utenfor Sandefjord. Her er ungdomsskolegjengenfra i sommer samlet etter en bibeltime med GregersLundh, prest på Gjøvik. Gregers kommer tilbake neste år.De to familieleirene på Knattholmen neste år er i uke 28 og uke29. For mer informasjon søk etter forbundscamp på Internett.SLEKTERS GANG - SLEKTERS GANG - SLEKTERS GANGGRAVFERD-VARDAL:Hunn: Jenny Lyshaugen, Terje Hansen,Birger Wilhelm Åslund, Ragnar Dæhlen, IvarRudberg, Trygve Torkehagen, Rolf Engh,Magne Høgetveit, Milan Prusac, Lillian Sandaker,Henry Olstad, Jorun Pauline Evensen,Hjørdis Lovise Hammerstad, Ellen GudrunBørresen, Jan Norodd KjensethVardal: Ove Torbjørn Hagestuen, Hans Haugelien,Helene Marie Åsengen, Asta Hjelle,Hjørdis Nordberg, Ellen Gudrun Børresen,Terje Sandsengen og Odbjørg Jøranli (Hunn)Bråstad: Kari Fuglerud, Johanne Bjørnstadog Jan Norodd KjensethGRAVFERD-GJØVIKOttar Harbu, Synnøve Lundgård Hansen,Svanhild Oscarson, Bjørn Martinsen, WillyStefan Fjellmann, Trygve Torkehagen, FinnReidar Ditlefsen, Bertha Svingen, OlavLiheim, Arne Evensen, Finn Holland, KjellMeinich Lybekk, Oddbjørg Glæstad, SigurdElfstedt, Elsa Larsen Ivar Skogstad LailaWermskog Bjarne Brænden, Berit Berg Vesterås,Ingeborg Stormark, Arnhild Ingvaldsen,Ruth Sørum, Vera Nicodemus, Sara GerdSvendsen, Roar Lundgård Hansen, MargitLeonardsen, Jens Kristian Hansen GunnarHvattum, Margit Kronstad.Utfører alle tjenester veddødsfall og begravelser iGJØVIKOG OMEGNHJEMMEBESØKBLOMSTERBINDERISALG AV GRAVMINNERVakt hele døgnet: 61 18 31 03INNEHAVER:Magne Ødegård BekkelundGjøvik og omegnØistein Nettum Begravelsesbyrå· Gravmonumenter· Inskripsjoner· Hjemmebesøk· Behjelpelig med blomsterVakttlf.: 61 18 69 40BegravelsesbyråetGjøvikTrostrudTotenMarcus Thranesgt. 4, 2821 GjøvikGJØVIK: 61 17 14 10TOTEN: 61 19 84 50hjemmebesøkblomsterbindinggravmonumenteroppussingwww.begr-gjovik-toten.noDØGNVAKTGravmonumenterSpar penger – kjøp direkte av produsentNavnetilføyelser/oppussinger/ omslipningSe vår store utstilling i Valdresvn 5Gjøvik SteinindustriTlf. 61 17 13 749


LEDIG ANNONSEgjovik@menighetsblad.noStøtt oss - ta kontakt! Dekkmann asTordenskjoldsgt 3 - 2821 GjøvikTelefon: 61 17 27 66Wergelandsgt. 9 og Rådhuset2821 Gjøvik - Tlf. 61 17 90 90KVALITET GÅR ALDRI AV MOTENSpesialforretning i kunsthandverkStorgt. 9, 2815 GjøvikTlf. 61 17 33 35Autorisert regnskapsførerselskapBakkegata 14, Gjøvik Tlf: 61 10 81 00Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dinemuligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!www.totenbanken.nowww.yit.noHege og Geir Anton NybråtenSkybergvegen 469, 2825 GjøvikHunnsveien 1, 2821 GjøvikTlf./Fax 61 17 27 36Storgt. 8, 2815 GjøvikTlf. 61 17 51 30 - Fax 61 17 23 13www.onkelsgaard.noTlf.6117 2614 - 9702 9611e-post: post@onkelsgaard.noDAMEKONFEKSJONStorgt. 15, 2815 Gjøvik - Tlf. 61 13 83 41CC-Mart'n Gjøvik - Tlf. 61 17 79 01Kallerudsveingen 52815 Gjøvik - Tlf. 61 14 56 00BYGGMAKKERSkattum2810 Gjøvik - Tlf: 61 17 40 00Hunnsv. 2, Gjøvik CC-Mart'nTlf. 61 14 55 60 Tlf. 61 17 47 40Autodiesel - ParafinFyringsolje - Smøreolje2834 Hunndalen61 18 81 22 / 61 18 84 80Storgt. 8 - 2815 GjøvikØstre Totenveg 128, 2816 GjøvikPENSJONISTER - MANDAG - TIRSDAGLave priser på all hårpleie - dame og herreFamiliefrisøren i Øvre TorvgateÅpent 10-20(18) Tlf: 61 17 97 00MALERMESTERJAN ANDREASSEN AsRingveien 7, 2815 GJØVIKUtfører alt i maling, tapetsering og gulvleggingEget malingutsalgTlf: 61 14 67 80 Fax: 61 14 67 89E-post: post@janandreassen.no


| HØSTNUMMER 2005ROSE TIL TOTENBispevisitas, det pleier å dreie seg om at biskopen besøker et prestegjeld.Nå må vi gi ordet ny mening, snart skal biskop Rose visitere hele Toten prosti på engang. Prostivisitasen går av stabelen mellom den 26. oktober og den 6.november.Departementet har gitt biskopen tillatelse til å gjøre dette som et forsøk. Intensjonenmed en slikt prostivisitas er at den skal foretas oftere enn hva som er tilfelle med devanlige visitasene. Det betyr at distriktene vil få en hyppigere, men ikke så dyptpløyendekontakt med biskopen.Flere arrangementer med biskopen er åpne for alle. I vårt område er det verdtå merke seg følgende arrangementer:Torsdag 27. oktober kl.19.00: Ny messe i Hunn kirkeSøndag 30. oktober kl.11.00: Prostigudstjeneste i Gjøvik kirkeMandag 31. oktober kl.18.00: Misjon i fokus, åpent møte i Engehaugen kirke.Fredag 4. november kl.20.00: Lovsangskveld i Gjøvik kirkeSom på vanlige visitaser vil biskopen ha samtaler med alle vigslede ansatte.Bedrifter skal besøkes, det skal være møter mellom biskopen og kommunene. Mangeav kirkene i prostiet vil få Rosebesøk, og det lokale kulturliv vil få mange arenaer åvise seg på.11


BE OG HØR |gudstjenesterTAKK TIL INGRID!Gjøvik og Engehaugen menigheter har hatt glede av å ha prest Ingrid StrandTandberg som vikarprest i august og september. Be og Hør har fått mangepositive tilbakemeldinger på Ingrid. ”Hun er en god predikant og et varmt menneske”,sier grasrota i menighetene våre. Det samme bekreftes av de som harvært kollegaene hennes disse månedene. Noen av dem har til og med tenkt på23. oktober - 23. søndag etter pinseMatt 18, 21-3527. oktober30. oktober - Bots- og bededagLuk 18. 1-86. november - AllehelgensdagMatt 5, 1-12Gudstjenestene finner dui Oppland Arbeiderbladhver fredag!13. november - 26. s etter pinseLuk 17, 20-3020. november - Siste s. i kirkeåretMatt 25, 31-4627. november - 1. søndag i advent-Luk 4, 16-22a4. desember - 2. søndag i adventLuk 12, 35-4011. desember - 3. søndag i adventMatt 11, 11-1918. desember - 4. søndag i adventJoh 3, 26-30GJØVIKHøymesse 11:00 m/dåp v/Martin Woller.Gullkonfirmanter. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/nattverdv/biskop Rosemarie Køhn med flere.Kirkekaffe. Se visitasprogram!Allehelgensgudstjeneste 11:00 m/nattv.v/Nils Kåre Erlimo. Fredheim bl. kor.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller. Kirkekaffe.Diakonidag: Høymesse 11:00 m/nattverdv/Golimo og Bakke. Kirkekaffe.Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/NKELysmesse 19:00 v/Nils Kåre Erlimo.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/nattverdv/Martin Woller. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Martin Woller. Kirkekaffe.ENGEHAUGEN11:00 m/dåp og nattv. Kirkebokutdeling.v/G. Lundh og C. Grevbo. KirkekaffeProstisøndag: Se Gjøvik.Allehelgensgudstjeneste 11:00 m/nattv.v/Martin Woller. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh. Kirkekaffe i Gjøvik.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/dåp og nattv. v/MWLysmesse 19:00 v/Lundh og GrevboHøymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Nils Kåre Erlimo. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 m/dåp og nattverdv/Gregers Lundh. Kirkekaffe.FORMIDDAGSTREFFI ENGEHAUGEN21. oktober. Sang- og musikkprogramved Thor Even Brenden ogKirsten Tangen. Andakt: GregersLundh. Utlodning.18.november. Anni Norheimviser film og forteller om hjelpearbeideti Øst. Andakt: John Seim.16.desember. Juletradisjoner ogjulepynt ved Anne Lise Svendsen.Andakt: Jon Lotterud. Julegrøt.12Oppstart 2006: 20. januar.MORGAN GOLIMO TIL GJØVIK 20. NOV.Diakoniutvalgetarrangererny diakonidagsøndag 20/11 iGjøvik kirke.Denne gangenfår vi besøk avtidligere presti byen, MorganGolimo.Han og hanskone Margareth er stadig i Gjøviki bursdager og begravelser. Det ertjue år siden de virket som prestefolkher, og fikk mange venner over helebyen. I kirken preker han og ledergudstjenesten sanmen med FinnBakke. Gjøvik veterankor syngerigjen både i kirken og på bedehusetpå kirkekaffen. Disse karene har myefin sang å by på.Diakonidagen har tradisjoner gjennommange år med god oppslutning.Håper å se mange også denne gang.Vi inviterer også ATS-senteret, somvi har blitt godt kjent med etterhvert.Velkommen til ny diakonidag iGjøvik menighet.


gudstjenester| HØSTNUMMER 2005muligheten av å få til en givertjeneste som kunne finansiereen 40-50 % stilling til henne i Gjøvik og Engehaugen. Detskjer så mye i menighetene våre at en økning av presteressursenevåre ville være midt i blinken. Det beste av alt er atIngrid også kunne tenkt seg en slik ordning.Dermed kaster vi utfordringen ut til Be og Hørs lesere. Erdet noen som kunne tenke seg å organisere en givertjenestesom kunne finansiere en 40-50 % stilling til Ingrid? Fikk videt til, ville menighetene våre blitt styrket på en flott måte.Hvem tar utfordringen?HUNN VARDAL BRÅSTADHøymesse 19:00 m/nattverdv/Nils Kåre ErlimoNY MESSE 19:00 v/Dag BuhaugProstivisitasProstisøndag: Se GjøvikGudstjenestelister på midtsidene - Napp ut og heng opp!Prostisøndag: Se GjøvikFamiliegudstjeneste 11:00 v/T. Grønland.Kirkebokutdeling. Kirkekaffe.Prostisøndag: Se GjøvikAllehelgensgudstjeneste 11:00v/Tormod Grønland. Kirkekaffe.NY MESSE 17:00 v/Dag BuhaugAllehelgensgudstjeneste 11:00 m/nattv.v/Dag Buhaug. Enkel kirkekaffe.Stille aften 19:00v/Nils Kåre ErlimoForbundsgudstjeneste KFUK/M 11:00m/ nattverd. v/T. Grønland. Kirkekaffe.Høymesse 11:00 v/Martin WollerHøymesse 11:00 v/Dag BuhaugLysmesse 19:00 v/Tormod GrønlandVardal Gospel deltarHøymesse 11:00 v/Dag BuhaugBarnas gudstjeneste 11:00 v/TormodGrønland og barn i Vardal/BråstadLysmesse 18:00 v/Karsten TorpSpeidere/ungdomsklubben deltarHøymesse 11:00v/Tormod GrønlandHøymesse 11:00 m/nattverdv/Tormod GrønlandJulekonsert 19:00 v/Dag Buhaugog Grande MannskorJulekonsert 19:00 v/Tormod Grønlandog Kastad MusikkforeningHøymesse 11:00v/Dag BuhaugNY MESSE I HUNN KIRKEDen nye gudstjenesteformen”Ny Messe” er nå godt i gang iHunn kirke. Vi har arrangert tregudstjenester av denne typen ogdet kommer flere utover høsten.Gudstjenesten har flere lovsangerenn vanlige gudstjenester og deter bønnevandring og nattverd hvergang. På noen av gudstjenesteneblir prekenteksten dramatisert.Det er lagt opp til at menighetenskal engasjeres. Det trengs mangepersoner for å fylle de ulike rolleneog det er et håp om at mangekan være med å påvirke gudstjenestenså den blir noe man glederseg til å gå på. Det har vært fra 70- 150 deltagere på gudstjenestenehittil, men det er plass til flere. Viserverer kveldsmat etter gudstjenestenog det er flott om alle hartid til å sette seg ned og prate littmens de spiser.De neste “Ny Messe”-gudstjenesteneblir torsdag 27. oktoberog søndag 13. november. Den 27.oktober får vi besøk av biskopen.Alle gudstjenestene erkl 17.00.Har DU noe du ønsker å bidramed er det bare å ta kontakt.Vi trenger musikere, forsangere,tekstlesere, dramagrupper, kirkeverter,teknikerere, søndagsskoleledereog forbedere.Velkommen!13


BE OG HØR |menighetsretreatKIRKEBOK TIL FIREÅRINGERHøsten er tiden for utdeling fireårsbok i kirkene våre. I Gjøvikområdet pleier rundt 80% av alle døpte fireåringerå møte fram på de spesielle kirkebokgudstjenestene. Det er flott! Dette er ikke bare stas for fireåringene.Prester og kateketer som Be og Hør har vært i kontakt med, kan fortelle at fireårsgudstjenesteneer noe av det artigste de arrangerer gjennom hele året. Søndag 16. oktober blir det kirkebokgudstjenestefor fireåringene i Hunn, Vardal og Gjøvik. Søndag 23. oktober er det Bråstad og Engehaugen sin tur.Bli med på menighetsretreat!Fredag 10. mars 2006blir åpningen på en spesiellweekend. Da inviterer Hunn,Gjøvik og Engehaugen menighetertil menighetsretreat på Liagård på Koppang i Østerdalen.Vi har bestilt Nylia, et megetvakkert bygningskompleks sombestår av meget bekvemmeenmannsrom (som kan omgjørestil dobbeltrom) med egendusj og toalett. I det sammekomplekset ligger Lia kirke, såher kan du vandre til kirke kuniført tøfler.10.-13. mars 2006 kommertil å bli dager med stillhet,åndelig fordypning og nærhet tilandre mennesker. Prost Nils KåreErlimo som kommer til å lederetreatet, sier til Be og Hør at stillhetog kontemplasjon ofte byggerrelasjoner mellom mennesker somvirker annerledes enn når vi møterhverandre til hverdags. Han fårstøtte av en av ildsjelene bak menighetsretreatet,kateket ChristinaGrevbo. ”Et menighetsretreat vilgjøre vår lengsel etter forståelseog mening om til et felleskap istillhet og fordypning. Enkeltmenneskeri menighetene våre trengerdet. Jeg er glad for at vi kan gi etslikt tilbud, og folk har alt begyntå melde seg på. Jeg tipper vi erfulltegnet før jul, så her er detbare å kaste seg på.”14”Men er et menighetsretreatbare for en åndelig elite?” Spørvi.”Tøyser du?” ler Christina.”Jeg skal jo være med. Kan jeg, såkan alle.”Prisen for retreatet blirmed full kost og logi på kr.1400,- pr. person på enkeltrom.For dobbeltrom er pris pr. personkr.1150,- I tillegg kommer reise.”Men vi satser på å organiseresamkjøring,” sier Christina. ”Oghvis noen fra Vardal og Bråstadhar lyst til å melde seg på?” – ”Såer de hjertelig velkommen.”Ønsker du å melde deg på til menighetsretreatetkan du sende dinpåmelding til Christina Grevbo,menighetskontoret, Øvre Torggate24 B, 2815 Gjøvik. Du kan ogsåsende påmelding via e-post tilChristina@kirkenmin.no Eller dukan melde deg på via telefon pånr. 900 84 207Vel møtt til stillhet, kontemplasjonog fellesskapBiblioteket på Lia gård


evy i Vardal| HØSTNUMMER 2005BYGDEREVY I VARDALIldsjeler prøver å sette igang bygderevy-interessen i Vardal igjen. Det vil bliøvinger på tirsdager kl.19.00, og stedet er ”Blikket” i Vardalsvegen. Tipstil gode lokale innslag tas imot med takk, samt at alle interesserte kan møteopp eller ringe en av ildsjelene; Britt Mellemberg (Joker-dama i Vardal) påtlf.9848 8549 eller i butikken 6118 6147. KARFOLK er særlig velkomne!!!Et av innslagene vil omhandle manglende bemanning på Menighetshusenerundt i bygdene – så også i Vardal, som kun er betjent en dag i uka. Tenk degat du som ønsker kontakt med Vardal Menighetskontor ringer dit og blir møttav en metallisk telefonsvarerstemme (se illustrasjon). FRUSTRERT??? Jaslik går det med innskjæringer og sentralisering...Onsdag 02.11. Utstilling åpen 18-20Torsdag 03.11. Utstilling åpen 18-211900 Kunstneren Berit Dahl Soltvedtforteller om sine pilegrims-bilder.2000 Foredrag ved prest og sjelesørgerArne Børresen: "Foreldrebilde, gudsbilderog selvbilde." Gratis inngang. Kollekt.Fredag 04.11. Utstilling åpen 18-20inviterer tilKunstutstilling 2. - 6. novemberFlere lokale kunstnere med malerier for salgBerit Dahl Soltvedt viser fram og forteller ompilegrimsutstillingen "Å trå varsomt på jorda"Foredrag, lyrikk, musikk og dans.Lørdag 05.11. Utstilling åpen 11-141200 Foredrag ved Berit Dahl Soltvedt:"Husalteret - En åtte tusen år gammelkvinnetradisjon". Musikalske innslag.Søndag 06.11. Utstilling åpen 12-13 og 16-181630 Pilegrimen i ord og bevegelse.Lyrikk ved Grethe Ryen, skuespiller vedDet Norske Teatret. Sakral dans.Gratis inngang. Kollekt.Engehaugen Kirke, Gjøvik - DIN KIRKE I NÆRMILJØET15


BE OG HØR | smånyttLUNCH PÅ YNGLINGENHver fredag arrangeres lunch på Ynglingen 11:00 - 13:00. Bildet er fra vårenssiste lunch. Dette er et sosialt og uformelt samlingssted hvor mangeYnglingen-engasjerte mennesker møtes over en matbit og kaffekopp. Altfra Ten-singere til voksenledere og kirkeansatte kan man møte her. Hverog en betaler samvittighetsfullt i kollektbøssa for den deilige maten somserveres av foreningssekretær og sivilarbeider.GRATIS SOMMERLEIR FOR FLYKTNINGEBARNAPÅ TRANBERG ASYLMOTTAKFørste uka i sommerferien inviterteOnkel’s Gård til gratis sommerleirfor barn og ungdom påTranberg. I alt 8 barn deltok denneuka, og fikk prøve seg på stell ogridning med hest, hest og vogn, firehjulingkjøringog skyting. Fellesmiddag ute i det fri hver dag varet høydepunkt, og hamburgere ogkalkunpølser gled ned på høykant.Siste dagen var Familiedag medanledning til å ta med seg foreldreog småsøsken, og noen sportyforeldre stilte, og prøvde seg bådepå hesteryggen og med firehjulingene,til stor moro for sine håpefulle.(og til glede for seg selvkunne vi se) Da leiruka var slutt,fikk alle deltagerne med seg hjemen Onkel’s Gård-T-skjorte, noesom ble satt stor pris på.Viktig for å forebygge kulturproblemerog oppnå inkludering, erå gi barn og ungdom en innføringi norsk kultur og norske aktiviteter,vennskap og lek med norskebarn samt gi gode opplevelser ogvise norsk gjestfrihet. Respekt forhverandre og positiv tankeganger viktige stikkord. Vi lever merog mer i et verdenssamfunn, ogdersom man tar det beste fra allekulturer, får vi et spennende ogfargerikt samfunn med mangegleder og plass for alle!16Vardal Menighetshus søndag 20. november kl 19.00-20.30Vardal Menighetsråd arrangerer salmekveld i Vardal menighetshus undertonefølge av Dag Stokke.Velkommen til å synge nye og gamle salmer.Samtalekvelder i Vardal Menighetshus.Vi starter klokka 19.00 og avslutter kl. 21.00.Vi har en åpen og inkluderende samtale hvor en får lov til å være det mennesket en er bådemed sin tro og sin tvil. Noen ganger innledes kvelden med noen tanker, andre ganger tarsamtalen utgangspunkt i noe opplevelsesmessig. Men alltid på en slik måte at ingen trenger åføle seg utenfor. Du er ikke forpliktet til å delta på alle kveldene.19.oktober: Våre fire evangelier. Hvorfor fire evangelister ? Hva er det i evangeliene sombetyr mest for min tro, eller eventuelt tvil ?9.november: Den bønn Jesus lærte oss: Vi samtaler ut fra Fader vår.23. november; Julens glade budskap. Hva gjør julen med oss på godt og ondt?Vi har så langt satt opp fem kvelder. Dere som deltar kan også komme med forslag tiltemaer for våren i løpet av samtalene våre.Vi vil samtale og hygge oss rundt en kaffe eller te kopp. Vel møtt !VindingstadNormisjonHøsten 2005Foreningen har satt oppfølgendemøteplan for høsten2005:18. okt Peder A. Lunde01. nov Taler ikke klar15. nov Thor Lindstad06. des Tor-Arne IseneMøtene er i peisestuai Engehaugen kirke ogbegynner kl. 20:00.


arrangementer| HØSTNUMMER 2005GJØVIK KFUK/M YNGLINGEN 125 ÅRDen 12. november vil Ynglingen markere at det er 125 år siden at foreningen ble stiftet. Dagen vil bli markertmed en jubileumsforestilling i Gjøvik Kino, med påfølgende feiring på Ynglingen. Det vil bli et historisk tilbakeblikkpå årene som har gått, men samtidig ønsker man å vise hva Ynglingen er i dag. Den påfølgende ukavil det være mulig for byens befolkning å besøke Ynglingen og de forskjellige aktivitetene på huset. Prisen forJubileumsforestillingen og feiringen på Ynglingen i etterkant vil være kr 1,- pr år Gjøvik KFUK/M-Ynglingenhar eksistert. For mer Informasjon ta kontakt med kontoret på tlf: 61171103GJØVIK BEDEHUSHØSTEN 2005Bønnemøter fredag 11:0014/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12Hyggetreff fredag 11:0021/10, 4/11, 16/12Annet program:16/10: Blå kors, fest19/10: Folkeuniversitetet23/10: Fellesmøte v/E. Akselsen30/10: Kirkekaffe (visitas)30/10: ”Boddingfest”2/11: Misjonssambandet6/11: Misjonssambandet, fest13/11: Møte17-18/11: Julesalg, NMS20/11: Diakonidag-kirkekaffe27/11: Møte (NB: 17:00)30/11-2/12: Julesalg, Normisjon4/12: Møte6/12: Kr. for. for helsepersonell11/12 Bedehusets bursdag - fest18/12: AdventmøteForbehold om endringer, semånedens program som dufinner på bedehuset!Vidar Øksendal og Ståle Jørgenvåg i studentlagetBILJARD PÅBEDEHUSETIldsjeler i Gjøvik kristelige studentlag har skaffet og montertbiljardbord i kjelleren på Gjøvik bedehus, ”Hula”. Studentlagetsatser i høst mye på sosiale aktiviteter for å bli bedre kjent.Tre netter brukte ThomasRott og Ståle Jørgenvåg på åsette sammen biljardbordet.De vet å hente lønn for strevet:Nesten daglig kan manmøte dem i Hula, studentlagetstilholdssted i kjellerenpå bedehuset.Nærmere informasjon omarrangementene finner dupå oppslagstavlene utenforbedehuset.Johannes Nagprøver seg påbiljard...I fjor kunne vi i Be og Hørlese om at studenter arrangertemøter på Garvern.Nå er det igjen Hula som erprimært møtested.Studentlaget håper det erflere som har lyst på etkristent fellesskap ogber interesserte se påhttp://laget.hig.no17


BE OG HØR | smånyttBARNA I HUNN KIRKEBarna er med ved familiegudstjeneste i Hunn kirke.Her er det noen som opplever realiteten i Bibelens fortellingom det store gjestebud!STILLE NATT HELLIGE NATTÅrets artister er Rune Larsen, Anita Skorgan, Marian Aas Hansen og TorEndresen. Musikere er Jon-Willy Rydningen og Olav Torget. Så langt harjulekonserten bidratt med over en million kroner gitt til Strømmestiftelsensarbeid med å løfte mennesker ut av fattigdom. I år går ti kroner frahver billett til arbeid blant barneledede familier i Uganda.8/12 - 2005KL 18:00Gjøvik kirkeINFO FRATROSOPPLÆRINGS-PROSJEKTETv/Kristian SandmarkVi har fått ekstra midler til å lagefilmen om kirkerottene sammenmed TV-linja på høgskolen på Lillehammer.Dette vil resultere i enfilm som sendes ut til alle ungeri alderen 4 - 6 år (tilhørende Dennorske Kirke) i Gjøvik førstkommendevår. Filmen etterfølges avkirketeater i alle menighetene.Prosjektet vårt er i ferd med å blidet enkeltprosjektet i landet somgenererer størst oppmerksomhetnasjonalt!270 krBillettservice, Posteneller v/inngangBRÅSTAD KIRKEKORSom stadig får flere medlemmer – nå er vi 16!- fortsetter sin turnevirksomhet ogholdt kirkekonsert i Løten kirke 3/9.Neste konsert blir i Biri kirke.HYGGETREFF IBRÅSTAD KIRKE181. november og29. november


kulturkirken Engehaugen| HØSTNUMMER 2005NYTT PIANO I HUNN KIRKE!Takket være iherdig innsats og bidrag fra mange har Hunn menighet nå fåttsitt nye piano! Det blir “offisiell” markering søndag den 13. november, da detigjen skal være Ny Messe i Hunn kirke kl. 17:00. Da skal dere få høre hvorflott dette nye instrumentet klinger og hva det kan brukes til. Sett av datoen!Vi vil igjen takke alle som har gjort dette mulig!På vegne av pianokomiteen, Bram Janssens.Kunstutstilling i Engehaugen KirkeGULLKONFIRMANTER IHUNN KIRKE 2/10 - 2005Den 2. til 6. november arrangeres det igjen kunstutstillingi Kulturkirken på Engehaugen. I år vilkunstneren Berit Dahl Soltvedt delta med pilegrimsutstillingen”Å trå varsomt på jorda”. Flerelokale kunstnere vil også stille ut malerier for salg.Det blir flere kulturelle innslag i forbindelse med utstillingen,bl.a. vil prest og sjelesørger Arne Børresenforedra om ”Foreldrebilde, gudsbilder og selvbilde.”Skuespilleren Grethe Ryen vil lese pilegrimsdikt, og BeritDahl Soltvedt kåserer om ”husalteret” – en åtte tusenår gammel kvinnetradisjon.Berit Dahl Soltvedtdeltar med pilegrimsbilderpå åretskunstutstilling iEngehaugen Kirke.Det er Engehaugen Ys Mens Clubsom sammen med Engehaugenmenighet for andre år på rad arrangererdenne salgsutstillingen iEngehaugen Kirke.Overskuddet fra årets utstilling vili sin helhet gå til FORUTs arbeidmed å bygge opp fiskerlandsbyenInparuddy på Sri Lanka etter tsunamieni desember 2004. Dette erfor øvrig samme prosjekt som enrekke lag og foreninger i Gjøviknå slutter opp om. Enda en godgrunn for å besøke utstillingen.KULTURKVELD!Torsdag 08/12 kl 19:00:Jon Lotterud og IngvildPedersen synger og spiller.Julekonsert. Julesanger,Prøysen, gospel og soul iEngehaugen kirke!19


BE OG HØR | Bråstad menighetERLIMO SOM FUNGERENDE BISKOP:”Jeg har ikke skaffet meglilla skjorte enda...” Nils Kåre ErlimoÅ være biskop – en unik posisjonDet har vår prost Nils Kåre Erlimo fått erfare i den sistetiden, da han har vært fungerende biskop i Hamar, somvikar for Rosemarie Köhn. I embeds medfør har han hattdet fulle ansvar for alle prester, for alt personell i bispedømmet.- Jeg har fått et større overblikk, i tilsyn med alle tilsatteog råd, alle møter og utvalg, med alt som rører seg - unntattvigsler og ordinasjoner, sier Erlimo. Samtidig har hanivaretatt sin funksjon som prost i Toten.- Det har vært travelt, men jeg trives jo med det. Ettersnart 20 år som prost er jeg fortsatt nysgjerrig på nye arenaer.Og når jeg ble spurt om å være vikar for biskopen,må det vel bety at jeg har gjort en bra jobb.Utfordrende og morosamt- I løpet av de ukene jeg har vært biskop har jeg blant annetfått begrunne innstillinger til to proster, i Gudbrandsdalen,og til ny biskop i Borg. Det har vært utfordrendeog morosamt, synes Erlimo. Når du leser dette, er hantilbake på vår side av Mjøsa, opptatt med forberedelser tilbispevisitasen vi skal ha i høst.- Tiden som biskop har vært et kort intermezzo. Lillaskjorte har jeg ikke skaffet meg. For i min sjel er jegprest, som trives i prestekjolen.”En handlingens mann, med en voldsom energi.” Slikhusker vi han ble beskrevet av journalisten i intervjumed Oppland Arbeiderblad (23. juli 05). Og vi fristes tilå spørre:- Har du funnet noe å sette hjul på i bispedømmet?Og biskopen/prosten blir ikke svar skyldig: - Jo, sier han,jeg er blitt bestyrket i min overbevisning om at biskopener en person som må være synlig i sine prosti ogprestegjeld, i særdeleshet være til stede og stille opp forvigslede prester. Biskopen har en unik posisjon, en ekstralederfunksjon – å bruke til noe godt.Slik beskriver vår prost sin respekt for det embede hanselv har forvaltet, som et intermezzo i sin lange tjenestefor kirken.VANDRING I SKOG OG MARKVandrerne har tatt en rast, mens praten går livlig20Eldste deltager på vandringen MarieBraastad orienterer ved kirketomtenpå Braastad nordre.Nå er det allerede høst, men da kan detvære fint å minnes en fin og hyggelig dagfra i sommer.19. juni var det vandregudstjeneste iBråstad. Først en kort gudstjeneste i kirken.Både sogneprest Tormod Grønlandog kapellan Dag Buhaug medvirket, ogdet liturgiske koret sang et par sanger ikirken.Etterpå var de fleste med på vandring iskog og mark i den fine junidagen. Detslo til med strålende vær, og alt i naturenvar friskt og nytt, som det er først påsommeren.Det var flere små stopp hvor det ble sungetutdelt salmer og sanger og lest litt.På utsiktspunktet Hallingbakken var deten lengre rast, og vandrerne hygget segmed medbrakt kaffe og noe attåt.Siste stopp var ved kirketomten forgamle Braastad kirke, like ved tunet påBraastad nordre.Eldste deltager på turen - Marie Braastad( 87 år ) - overrakte hilsen fra HelgeBraastad som var bortreist denne dagen,og beskjed om at det var satt ut stoler ihagen, så turdeltagerne kunne sette segog slappe av litt.Her ble det andakt og sang, før sisteetappe gikk veien opp til utgangspunktetog bilene.Herdis Waastad


konfi rmanter i Bråstad| HØSTNUMMER 2005KONFIRMANTER I BRÅSTAD - HØSTEN 2005Flere konfi rmantbilder på neste side!SAMTALE-GUDSTJENESTEI BRÅSTADSøndag 21.august var det Samtalegudstjenestei Bråstad kirke ved KarstenTorp og Tormod Grønland. Til preludiumspilte konfirmantene JoakimGrande og Daniel Nørstebøen gitar, ogtil korsangen hadde konfirmantledernedannet kor (gjengen bak teksten).21


BE OG HØR | konfirmanter i Hunn og VardalKONFIRMANTER I HUNN OG VARDAL - HØSTEN 200522


konfi rmanterleir på Brennabu| HØSTNUMMER 2005Bilder fra Brennabu 2005Konfirmantleirmed suksess!85% av deltakerne gav leirentoppkarakterer! Neste år skalalle menighetene i Gjøvik kirkekommunefå tilbud om leir.Konfirmanter i Hunn, Vardal og Bråstadmenigheter dro på leir i Valdres i startenav august. En ukes leir er en intensopplevelse både for ledere og konfirmanter.Aktiviteter, som bekkevandring i enstrømmende bekk og aktiv undervisning,som nattverdsundervisning med pinnebrødsteking,skaper en god atmosfære.UtfordrendeKonfirmantene mente at korsamlingeneom kvelden var spesielt meningsfylte.Samlet rundt et lysende kors fortaltelederne om sin egen tro. Gjennom ukenfår konfirmantene et personlig forhold tilspørsmål om tro:- Jeg ser på meg selv som en som tror påGud, men jeg har vanskelig for å tro påalt som står i Bibelen...- Den tida jeg skjønte at jeg trodde påGud, ble jeg fylt med noe godt. Høreskanskje dumt ut, men det var sånn detvar.- Jeg tror på Gud og Jesus. Jeg tror atGud passer på meg hele tiden, og at hanalltid følger med meg. Jeg tror også atjeg kommer til et godt sted når jeg dør.- Det har gjort inntrykk å høre andre folkfortelle om opplevelser med Gud.- Noe er jo (selvsagt) vanskelig å tro på,men man skal jo ikke skjønne alt. Manlærer så lenge man lever :)LeirvideoFor sjuende året på rad er KristianSandmark med på konfirmantleirenog produserer video. Denne er viktigsom gode minner og brukes i rekrutteringsarbeidet.Sandmark kalles ikkevideopresten for ingenting - og er nå fulltengasjert med film i trosopplæringsprosjektetpå Gjøvik. Denne høsten skal detsendes ut DVD med dåpsinformasjon tilalle nybakte foreldre.Utvider tilbudetMedarbeiderne på Gjøvik ser alleredefrem mot neste sommer - tre leirer avsamme kaliber betyr konsentrert ogintensiv innsats og krever god planlegging- ikke minst av lederkabalen. Åretsleir hadde et stort innslag av “konf-proledere” som var fjorårskonfirmanter.Disse har bundet seg til å være med påjevnlig ledertrening og neste års konfirmantleirer.HøstkonfirmasjonNeste år skal altså alle konfirmantenepå Gjøvik konfirmeres om høsten. Ikonfirmasjonstiden er konfirmantene ien modningsalder, og mye kan skje påfå måneder. Medarbeiderne på Gjøvikmener de fleste er mer modne når de nærmerseg tiendeklasse, og når de kommersprudlende hjem fra leir er det mangekristne ungdomstilbud som står klare tiloppstart for høsten.23


KONFIRMANT 2006BE OG HØR |Oppdatert informasjon og programfinner du på www.gjovik.kirken.noHusk å melde deg på! Fristen ersatt til 15. oktober: Påmeldingsskjemaer tilgjengelig påwww.gjovik.kirken.no/konfirmantTo leirer !!!Vi har skiftet til et leirsted medstørre kapasitet og arrangerer derforto leirer istedet for tre:Leir 1: Snertingdal-Hunn-Vardal-Bråstad. Uke 32, 7.-11. aug. 2006Leir 2: Biri-Gjøvik-EngehaugenUke 33, 14.-18. aug. 2006Kick off 1, første samlingFørste samling for konfirmanteneer fredag 16.desember i Hunnkirke kl. 17:30. Ta på klær slik atdu kan være med på en liten gåturned til Gjøvik kirke hvor kveldenavsluttes kl. 22:00EgenandelKonfirmantopplegget i Gjøvikkoster kr. 1850. I denne prisen liggeralle utgifter til hele opplegget.Prisen inkluderer alle fellessamlinger,konfirmantboka T.R.O., 5dager på leir hvor alt er inkludertog tilslutt konfirmantvideoen somde siste årene har blitt solgt for kr.150. I tillegg til det konfirmantenebetaler må menighetsrådene væremed å dekke noe av kostnadenefor opplegget. Menighetsrådenehar ordninger som gjør at ingenskal la være å konfirmere seg pågrunn av at dette blir for kostbart.Ta kontakt med din lokale menighetdersom dette er aktuelt.TAKK FOR BIDRAG TIL BE OG HØR!Redaksjonen for Be og Hør får mange positive tilbakemeldingeretter at kirkebladet nå er det samme forBråstad, Hunn, Vardal, Engehaugen og Gjøvik.Takk for at du bidrar med frivillig kontingent. Det setterredaksjonen i stand til å satse på ytterligere forbedringer,på layout, farger og omfang.Vil du/din bedrift tegne en annonse? Det kan lønne seg.Ta kontakt!GOD REKLAME FORGJØVIK KIRKE”Gjøvik kirke mest populærtil bryllup”. Det stoi OA 22. juli. Vår hovedkirke blir positivtbeskrevet som ”en gammel, flott kirkeder folk har giftet seg over mange generasjoner.”God reklame for kirken generelt,og for Gjøvik by spesielt. Og snart fårkirken nytt orgel!150,00Frivillig kontingent/gavetil menighetsbladet.30.11.2005Menighetsbladet Be og HørØvre Torvgt. 24B2815 Gjøvik24150002050 02 93692

More magazines by this user
Similar magazines