RA-PDF - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

RA-PDF - Hordaland fylkeskommune

Gratis trafikksikringsdag forlærlingar som starta opplæretida si i 2012!I Trafikksikkerhetshallen får du lære meir omtrafikktryggleik gjennom opplevingar og visuellinformasjon. Hallen kombinerar informasjons- ogopplæringstiltak gjennom modellar og stands som du kansjå, prøve og lære av.Kursa som blir tilbydd vil bli lagt opp etter typedeltakargruppe, og trafikksikringsdagen forlærlingar tek opp aktuelle tema som fart, rus ogbilbeltebruk.På ein slik dag får du prøve promillebriller,bråstopp, kollisjonsvektsimulator og veltepetter/veltebjørn. Det vil vere informasjonstand omlastsikring og film om konsekvensar av høg fart.Det er også sett av tid til ettertanke.Fylkestrafikksikringsrådet i Hordaland (FTR) ønskjer å tilbydeg som lærling ein slik trafikksikringsdag heilt kostnadsfritt!


Når: 21. – 23. november 2012 Kvar: Trafikksikkerhetshallen,Lyngbø i Bergen kommuneTidsaspekt: Kurset varer i 3 timarKurshaldarar: Instruktørar frå AutoriserteTrafikkskolers LandsforbundDet vil bli sett opp eigne bussar tur/retur Trafikksikkerhetshallen–Bystasjonen.Det er avgrensa plassar, så du må vere rask ute med påmelding. Bindandepåmelding innan 15. oktober, med atterhald for endingar.trafikksikkerhetshallenhordalandFor meir informasjon og påmeldingHordaland fylkeskommune si heimeside, om FTR:www.hordaland.no/FylkestrafikksikringsradetFacebook: • Trafikksikkerhetshallen i Hordaland• Lærling i Hordaland


Hordaland fylkeskommune har ansvar for åutvikle Hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåandeopplæring, tannhelse tenester og kollektivtransporttil inn byggjarane i fylket. Vi har ansvarfor vegsamband og legg til rette for verdi skaping,nærings utvikling, fritid s opplevingar og kultur.Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har viansvar for å ta vare på fortida, notida og framtidai Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ ifylkeskommunen.SamferdselsavdelingaAgnes Mowinckels gate 5Postboks 79005020 BergenTelefon: 55 23 93 63e-post: samferdsel@hfk.nowww.hordaland.noSeptember 2012. Samferdselsavdelinga.

More magazines by this user
Similar magazines