Last ned brosjyren med en samlet studiepresentasjon her.

himolde.no

Last ned brosjyren med en samlet studiepresentasjon her.

IT-studiene 2012/2013Velg en spennende utdanning for fremtiden og få en kompetansesom gjør deg kreativ og etterspurt! HiMolde tilbyr studier med enunik kombinasjon av IT og logistikkwww.HiMolde.no/it


www.himolde.noIT-studiene 2012/2013BachelorFakta:Studielengde: 3 årStudiepoeng: 180Studiekode: 211 370Opptakskrav: Generellstudiekompetanse/realkompetanseGrad: BachelorgradSøknad:Samordna opptakIT OG LOGISTIKK 3 ÅRØnsker du å bli ettertraktet på jobbmarkedeti fremtiden? Kombinasjonen IT og logistikk girdeg en unik kompetanse som bedriftene viletterspørre mer og mer i fremtiden. I de flestetyper bedrifter - møbelfabrikker, skipsverft,transportselskaper eller offentlige organisasjoner- jobber mange ansatte med ulikedataprogram for økonomistyring, design,produksjonsstyring, innkjøp, salg, personalledelseog mye mer.Utstyr og programvare er ikke nok. Bedriftene må utnyttedisse bedre enn konkurrentene. Spesielt gjelderdette innen logistikk og for informasjonsflyt mellom deulike avdelingene, overfor underleverandører og kunder.Med IT kan en automatisere bestillingsprosedyrerog sikre at varer blir produsert og levert til rett tid, i rettmengde og til rett pris.JobbmuligheterKombinasjonen IT og logistikk gir studentene enunik kompetanse som flere og flere bedrifter etterspør.Våre studenter er svært ettertraktet nettoppfordi de har denne kombinasjonen. Studiet skalutdanne kandidater som kan delta i å planleggeog lede anvendelsen av informasjonssystemer ibedrifter og offentlig virksomhet.Hvorfor Høgskolen i Molde?Høgskolen i Molde er vitenskapelig høgskole i logistikk,og vår bachelor i IT og logistikk er landets enestemed sin unike kombinasjon. Med bachelorgrad i IT oglogistikk kan du også gå videre til våre masterstudierinnen logistikk.IT-studiene ved HiMolde er praksisorientert, dvs.at studentene får jobbe med samme verktøy ogproblemstillinger som i næringslivet. Du blir kjent medflere ERP-systemer, deriblant SAP som brukes av dealler største bedriftene.Studiets innholdStudiet i IT og logistikk viser hvordan en kan utvikleeffektive bedrifter. Du får en grunnutdanning i bådeverktøy (programmering, informasjonsbehandling,elektronisk handel m.m.) og anvendelsesområde bedriftsøkonomi,logistikk/Supply Chain Management).Under studiet kan du velge utplassering i bedrift ellerstudier i utlandet.Videre studiemuligheterMed en bachelorgrad i IT og logistikk kan du gå videretil masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde ellerfortsette IT-studiene et annet sted.Mer informasjonSe film og mer info: www.himolde.no/itStudiets oppbygging: http://himolde.studiehandbok.noFor informasjon om studiet og opptak, se: www.HiMolde.no/itHøgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.noTelefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.noIT-studiene 2012/2013«Valget mitt ble IT oglogistikk fordi det hørtes spennendeut med akkurat denne nyekombinasjonen. Jeg liker at deter begge fagområdenefor dette gir meg godevalgmuligheter etterpå.Jeg har valgt datafag i valgfag,og ønsker å jobbe innen IT nårjeg er ferdig.Ingrid VermøyIT og Logistikk«For informasjon om studiet og opptak, se: www.HiMolde.no/itHøgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.noTelefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00

More magazines by this user
Similar magazines