Views
3 years ago

ST-Nytt nr. 16, 2011 - Sykehuset Telemark

ST-Nytt nr. 16, 2011 - Sykehuset Telemark

ST-Nytt nr. 16, 2011 - Sykehuset

ST-nyttBedriftsblad for Sykehuset TelemarkNr. 16 – September - 2011Fagløft i 3.etasjeSTs strategi 2011– 2014:1. Pasientbehandling og kvalitet.2. Reduserte køer og ventetider.3. Medisinske satsingsområder3.etasje på Moflata ST s enhet for blod, kreft og infeksjonssykdommerhar en utfordrende hverdag. Fler kreftpasienter og mangel påonkolger gjør situasjonen krevende. Men lyspunktene er flere på andreområder: De har over årene økt fra to til sju kreftsykepleiere. Ognår det gjelder blodsykdommer er en situasjon med bare en hematologfor noen år siden snudd til to-pluss to LIS-leger som utdannerseg til hematologer. Snart får de også to infeksjonsleger.4. Samhandling innen sykehusområdetog mellom Sykehuset Telemarkog kommunene i Telemark5. Utvikle organisasjon- ledelse ogarbeidsmiljø.Omland ble hylletEn helstøpt mann og dyktig kirurg-Harald Omland- fikk fortjent hyllestetter mer enn 40 år ved sykehuset.Fagutviklingssykepleier Nina Odberg (t.v. i bildet over) erglad for at sengeposten har løftet seg fra to til sju kreftsykepleierepå 11 år. Det er i tråd med den interne målsettingen.Og fler spesialsykepleiere trengs på en avdeling med ansvarfor pasienter med mange alvorlige sykdommer. SeksjonslederAnne Augestad Larsen er på sin side glad for at ST nå ergodkjent for gruppe 2.tjeneste innenfor både onkologi og hematologi.Mer på side 6 og 7:Leder tarmscreeningPasientenes røst på STCT Specten er i husSTs Geir Hoff leder nå ett viktig nasjonalttarm-screeningsprosjektDe vil bli mer synlige- det nye brukerutvalgetpå Sykehuset Telemark.CT-Specten er i hus og snart er detduket for offisiell åpning...

ST-Bulletin nr 11-akuttmottak-fokus-p65.p65 - Sykehuset Telemark HF
Strategisk utviklingsplan for Psykiatrisk klinikk - Sykehuset Telemark
Palliativ enhet Sykehuset Telemark - Ous-research.no
SI Magasinet nr 5-2011 - Sykehuset Innlandet HF
Geriatrisk Poliklinikk til helsepersonell - Sykehuset Telemark
SI Magasinet nr 2-2010 - Sykehuset Innlandet HF