Bankregulatorisk Forum - Plesner

plesner.com
  • No tags were found...

Bankregulatorisk Forum - Plesner

Bankregulatorisk ForumMøde den 27. november kl. 16.00-18.00www.plesner.com


Banktilsyn pådagsordenenEfter at EU-kommissionen for nylig har fremsat forslag om en fællestilsynsmekanisme for banker i euroområdet (en bankunion), og Finanstilsynetsamtidig har offentliggjort Strategi 2015 med 18 nye initiativer for tilsynet med definansielle institutioner i Danmark, har vi sat banktilsyn på dagsordenen for mødeti Bankregulatorisk Forum den 27. november 2012.På mødet vil vi orientere om, hvad EU-kommissionens forslag går ud på, oghvilken rolle de nye regler kommer til at spille for pengeinstitutter i lande, der somDanmark står uden for eurozonen. Vi vil desuden orientere om Finanstilsynets nyeinitiativer og sætte fokus på de tilsynstiltag, som vi forventer, vil få størst betydningfor banktilsynet i de kommende år. Endvidere vil et debatpanel diskutere de muligekonsekvenser af planerne for tilsynet med de danske pengeinstitutter. Paneletbestår af:• Vicedirektør Julie Galbo, Finanstilsynet• Group General Counsel Erik Sevaldsen, Danske Bank• Advokat, partner Søren Thyssen Valerius, PlesnerBankregulatorisk Forum er et netværk, der sætter fokus på de regulatoriskeudfordringer, som de danske pengeinstitutter står over for i disse år. Netværketmødes 4 gange årligt og har ca. 90 medlemmer, der hovedsagelig er jurister ogandre, der som ansatte i banker eller offentlige myndigheder beskæftiger sig medregulatoriske forhold og implementering af ny finansiel regulering.På netværkets møder orienteres om bankregulatoriske nyheder, og der holdesoplæg til diskussion af aktuelle emner inden for området.Indmeldelse i netværket er gratis men nødvendig. Man skal desuden tilmelde sigde enkelte møder fra gang til gang. Se information om tilmelding på bagsiden.


AktuellearrangementerBankregulatorisk Forumsnæste møde finder sted27. november 2012.Det følgende møde iBankregulatorisk Forumfinder sted 26. februar 2013kl. 16.00.Der vil blive udsendt særskiltinvitation, men det erallerede nu muligt at tilmeldesig ved at følge vejledningenpå bagsiden.Program 27. november 201216.00 Dørene åbnes16.15 Præsentation afbankregulatoriske nyheder16.30 Oplæg om nye initiativerfra EU og Finanstilsynetom tilsynet medpengeinstitutter vedadvokat Vibeke Borberg17.00 Paneldebat om demulige konsekvenser afplanerne for centraliseringog effektivisering afbanktilsynet17.30 Let anretning og mulighedfor networking18.00 Arrangementet slutter


Praktiske oplysningerIndmeldelse og tilmeldingIndmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig. Det samme gælder tilmelding til deenkelte møder.På www.plesner.com under “Arrangementer” kan du melde dig ind i netværket ellertilmelde dig møderne den 27. november 2012 og den 26. februar 2013.StedPlesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.ParkeringSom deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeretunder Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.Yderligere oplysningerHvis du har spørgsmål til programmet eller Bankregulatorisk Forum, er du velkommen til atkontakte advokat Vibeke Borberg på telefon 33 12 11 33 eller vib@plesner.com.Andre spørgsmål kan rettes til Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33eller clu@plesner.com.Kommende møderDet følgende møde i Bankregulatorisk Forum finder sted den 26. februar 2013 kl. 16-18.Invitation med program vil blive udsendt ultimo januar 2013.www.plesner.com

More magazines by this user
Similar magazines