Se præsentation

itb.dk
  • No tags were found...

Se præsentation

Vækstfonden bidrager til vækst• Statslig investeringsfond• Medfinansieret vækst i 4.100danske virksomheder• Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr.• Direkte investeringer, fonde,business angels, pensionskasser,pengeinstitutter m.fl.7. juni 2012 / side 2


http://www.youtube.com/watch?v=-lpxIPdaOeg7. juni 2012 / side 3


Forskellige tilbud til forskellige virksomheder…• VF Venture. Egenkapital til ungevækstvirksomheder. 5-25 mio. kr.• Vækstkaution. Kaution på 75 pct. aflån i pengeinstitut. Op til 25 mio. kr.• Kom-i-gang-lån. Kaution på 75 pct. aflån i pengeinstitut og rådgivning. Op til1 mio. kr.• Ansvarlige lån. Efterstillet lån. Styrkerkapitalgrundlaget i virksomheder medspinkel egenkapital.7. juni 2012 / side 4


…med forskellig risikoprofilRisikoModeratPrivate equityVenturekapitalHøjAnsvarlige lånVF VentureVækstKautionSeedinvestorerKom-i-ganglånPengeinstitutterInnovationsmiljøer7. juni 2012 / side 5


Venturekapital – VF Venture• Innovative, danske virksomheder inden for ICT, industrielteknologi, medico og cleantech med ambitioner om internationaltgennembrud• Egenkapital på markedsvilkår, ofte sammen med andre• Investeringsstørrelse mellem 5 og 25 mio. kr. i den enkeltevirksomhed• Aktiv deltagelse i forretningsudvikling, international ekspansion,marketing, salgsstrategi, opbygning af internationale salgskanaler,køb og salg af virksomhed, integration af organisationer ogstrategiske forandringsprocesser• Exithorisont på 5-7 år7. juni 2012 / side 6


VF Venture:Fokus på internationalt/globalt niche-potentialeVi investerer bredt med særlig ekspertise inden for cleantech, ICT,industriel teknologi og medtech. Vores investeringer har følgendefælles træk:Finansielle• Virksomheden har typisk et samletkapitalbehov på 20-75 mio. kr.• VF Venture investerer typisk mellem 5 og25 mio. kr. i løbet af investeringsperioden• Virksomhedens forretningsplan muliggøren exit i størrelsesorden 350 mio. kr. ellermere• Bestyrelsespost og typisk en ejerandel på20-30 pct.Operationelle• Der er en kompetent ledelse medindustrierfaring• God forretningsplan med go-to-marketplan• Der er en langvarig substantiveretdifferentiering (IPR eller tradesecretm.m.)• Virksomheden har typisk et færdigtprodukt• Value proposition er stærk og eftervist• Adresserbart verdensmarked er på mereend 1 milliard kr.• Virksomheden har typisk de førstekunder, og forretningsmodellen erefterprøvet7. juni 2012 / side 7


Vores it-porteføljeGlobal Top Level7. juni 2012 / side 8


KontaktUlrik JørringVicedirektørSTRANDVEJEN 104 A / DK-2900 HELLERUPTEL +45 35 29 86 00 / FAX +45 35 29 86 54ULJ@VF.DK / WWW.VF.DK7. juni 2012 / side 9

More magazines by this user
Similar magazines