Præsentationer om den familie - Hjem

dignityinstitute.dk
  • No tags were found...

Præsentationer om den familie - Hjem

Familiefokuseret rehabiliteringAfBente Midtgaard og Ala Elczewska,familieteamet1


Familieteamet - eksempel• Arbejde for tildeling af anstændig bolig ogopskrivning på venteliste til senere bolig iKøbenhavn• Sørge for økonomisk hjælp til medicin,transport, møbler, tøj, flytteudgifter ogfritidsaktiviteter for børnene• Brobygning til myndigheder• Støtte til hustrus uddannelsesønsker3


Famileteamet- eksempel forts.• Søge pension til manden• Tilvejebringe danskundervisning I hjemmet• Finde frivillig til at praktisere dansk med• Finde beskæftigelsesmuligheder4


Familieterapi• Familie- og individuel terapi• Genogram – forældre• Genogram – familie• Parterapi• Terapi med hele familien• Traumebearbejdning• Psyko-edukation• Video som redskab• Netværksmøder


• Ca. 8 deltagereRammer• 2 gruppe-sessioner (á 2 timer) per uge• Forløbet varer ca. 1 år• Alle gruppe-sessioner med tolk• Individuel rehabiliteringsplan udarbejdes isamarbejde med klienten• Sidløbende individuelle kontakter medteamets behandlere6


Gruppebaseret rehabiliteringAfAnette Klahr og Yvonne Gradert,gruppeteamet7


Indhold• Smerteskole– psykolog, fysioterapeut, læge ogsocialrådgiver• Migrationsforløb- Socialrådgiver og psykolog• Psykoedukation– Psykolog, socialrådgiver m.fl.• Fysioterapi og Psykoterapi– Fysioterapeut og psykolog8


Fordele ved rehabilitering i gruppe• Fælles vidensformidling• Gruppedynamik• Bryde isolation• Skabe forudsætninger for behandling– Tryghed og tillid (f.eks. medicinsk behandling)• Flere informationskilder– Flere fagpersoner– Skriftlige resuméer


Eksempler fra smerteskolen• Smertemekanismer• Smertebehandling• Sociale konsekvenser af smerte• Aktivitetsdosering• Stress og smerte• Angst, krise og depression10


Kronisk smerte


Hvad har du lært i smerteskolen…?• ”Jeg har lært meget om smerter, hvorforjeg fik mere smerter efter at jeg havdeværet på arbejdsprøvning..”• “kroniske smerter og deres konsekvenser”• ”Jeg har lært af smerteskolen at værepsykisk læge og kunne behandle mig selvunder svære omstændigheder”


• ”Vi har lært nye ting om vores problemer.De andre har samme problemer og vildiskutere det. Det hjælper at man ikke erden eneste”• ”Jeg har lært at kroniske smerter er ikkefarligt, og det kan ikke behandles, derforskal man leve med det”


• ”Jeg kan ikke huske alt hvad jeg har lært”• ”Medicin og hvordan man tager den”• ”At forstå smerter og forskel mellemkronisk og midlertidig smerte”

More magazines by this user
Similar magazines