Saker i tiden - en jobb for oss - Sabima

sabima.no

Saker i tiden - en jobb for oss - Sabima

Saker i tiden -en jobb for ossSABIMA-seminar,Kristiansand 17. mars 2012


Regnskog


Korallrev


Våtmarker


Sukkertare på Skagerrakkysten– 80 % er borte– 25 % av artene er borte– 75 % av individene er borte– 95 % av biomassen er tapt


Forsuring av havet• Påvirker alle organismer med kalkskallHelge DrangeBjerknessenteret


Rauåte


Svein SundbyBjerknessenteretFordeling av biomasse,Norskehavet


Fremmede arter – enenorm utfordring !•Påvirker nesten alle økosystemer på jorda.•Globalt en stor trussel mot biomangfold


Ingen ting med landegrenser ågjøre• Kryssing av geografiske barrierer.– Hav, fjellkjeder, ørkener, ….• Ørekyte• Piggsvin• Gran


Villaks oppdrettslaks• Problemstillingen gjelder innenalle foredlede arter– Torsk– Gran– Barlind– Ask


Økologiske effekter


Hus, hytter og vei


Gjenbruk – en del av løsningen


Grønne sertifikater -Klimatiltakene større trussel ennklimaendringene• ”Små”kraft• Vindkraft57 Fått konsesjon116 Til behandling15 På høring36 Planlagt20 AvslåttPotensial forsmåkraft600 saker tilbehandling


Grønne sertifikater -Klimatiltakene størretrussel ennklimaendringene-Potensial forsmåkraft-600 saker tilbehandling


Grønne sertifikater -Klimatiltakene større trussel ennklimaendringeneVindkraft57 Fått konsesjon116 Til behandling15 På høring36 Planlagt20 Avslått


Kollisjon fugl – vindkraftSmøla• Lirype: 45 individer(smølalirype, deteneste endemisketaksonet i norskfuglefauna).• Havørn: 39 individer.• Enkeltbekkasin: 11individer.• Kråke: 10 individer.• Heilo: 7 individer.• Grågås: 4 individer.• Gråhegre: 4 individer.• Stokkand: 4 individer.• Tjeld: 3 individer.• Ubestemt måke: 2individer.• Alkekonge: 1 individ.• Bergirisk: 1 individ.• Dvergfalk: 1 individ.• Furukorsnebb: 1individ.• Gråtrost: 1 individ.• Havhest: 1 individ.• Heipiplerke: 1 individ.• Kongeørn: 1 individ.• Krikkand: 1 individ.• Krykkje: 1 individ.• Rødstilk: 1 individ.• Sangsvane: 1individ.• Siland: 1 individ.• Skjeand: 1 individ.• Steinskvett: 1individ.• Stær: 1 individ.• Svartbak: 1 individ.


Grønne sertifikater -Klimatiltakene større trussel ennklimaendringene• Biobrensel ogøkt hogst


Areal (ha)Lite gammel skog3 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 0002 %-0-40 41-80 81-120 121-160 >160Aldersklasse


Ny gammelskog• Andel skog >120 år har økt siste 100 år: det blir ny gammelskog• Samtidig er gammel gammelskog redusert med 18% på 10 år(Skog og landskap Viten 1/07)


Tilvekst (kubikkmeter)Enorm tilvekst- i ungskog12 000 00010 000 000• Hogsten i gammelskog8 000 0006 000 0004 000 0002 000 000-0-40 41-80 81-120 121-160 >160Aldersklasse


Enorm tilvekst- i ungskog• Hogsten i gammelskog


Areal (ha)Om noen år kandet hogges mye3 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 000-0-40 41-80 81-120 121-160 >160Aldersklasse


Økt hogst - Selbu


Selbu– Verneplan for barskog– Statsstøtte• Vei• Kabelkran– Fond med skattefordel– Kommunalstøtte– Alle arbeiderne fraLatvia


Gjennomgang av 241 saker• Kun 5 % av tildelingene i følge lover ogregler• Nær 50 % av tildelingene uten kart• Ingen saker avvist av miljøhensyn


1000 tonnes carbon stored in woodØkt hogstCarbon debt from single harvest events86420-2-4-6-8-102000 2050 2100 2150 2200 2250 2300Stand age29


1000 tonnes carbon stored in woodØkt hogstCarbon debt from single harvest events86420-2-4-6-8-102000 2050 2100 2150 2200 2250 2300Stand age30


1000 tonnes carbon stored in woodØkt hogstCarbon debt from single harvest events86420-2-4-6-8-102000 2050 2100 2150 2200 2250 2300Stand age31


1000 tonnes carbon stored in woodØkt hogstCarbon debt from single harvest events86420-2-4-6-8-102000 2050 2100 2150 2200 2250 230032


1000 tonnes carbon stored in woodCarbon debt from single harvest events and total carbon debt9060300-302000 2050 2100 2150 2200 2250 230033


Økt hogst, karbongjeld og klima• Regnskog til palmeoljeplantasje– 90 år• Økt hogst– 150 – 200 år


Lageret av karbon er i jordikke i trærne• Ca 80 % av karbonet er i jorda• 10 % i trærne– 5-6 % i tømmerstokken


Karbonlager(kg C m ¯²)Tropisk skog"Temperate" skogBoreal skogMyrTropisk savanne"Temperate" prærieØrken og semiørkenTundraLandbrukMengde karbon lagret i jord og vegetasjon per kvadratmeterfor ulike terrestriske system20100-10-20-30-40-50-60VegetasjonJord-70Tilpasset fra: The Royal Society, 2001


Noen skarve bier og hva så?• En akselererende trend ute av kontroll• Arealbruken er årsaken• Forbruket vårt er selve problemet• Jordas ressurser øker ikke i takt med veksten ifolketall og velstand• Jo før vi håndterer situasjonen– dess bedre vil naturen takle klimaendringene– dess bedre for barnebarna

More magazines by this user
Similar magazines