Nyhetsbrev mars 2013 - Jernbaneverket

jernbaneverket.no

Nyhetsbrev mars 2013 - Jernbaneverket

jernbaneverket informerer:Farriseidet - PorsgrunnMars 2013På Lannerheia bygger vi en 1020 meter lang tverrslagstunnel. Dette er atkomsttunnelen vi trenger inn i fjellet for å kunne sprenge ut selve hovedtunnelen.I løpet av mars passerer vi 450 meter. Foto: Åsmund Ryningen/JernbaneverketVi bygger i bergetEndelig er vi i gang med å sprenge tunnel. Totaltskal vi bygge syv tunneler med en samlet lengdepå 15 km mellom Farriseidet og Porsgrunn, ognå er det endelig sprengt hull i fjellet på et parav tunnelene.PåskeferieDet blir rolig på anleggenevåre i påsken.Både NCC og Veidekke tarferie fra fredag 22. mars til ogmed mandag 1. april.Arbeidet med dobbeltsporet kan også følges på www.jernbaneverket.no/farriseidet-porsgrunn


Oversiktsbilde fra Herregårdsbekken. Bildet er tatt fra Storberget tunnelens fremtidige tunnelåpning , mot Eidanger tunnel som kommer midt i bildet. Det viser er påhugget som er selve veggen vi begynner å sprenge ut selve tunnelen i. Vegger og området forran påhugget kalles forskjæring og det er inngangen tilselve tunnåpningen. Foto: Christian Gangstø JernbaneverketUFP 07 StorbergetEtter et halvt års aktivitet har arbeidenemed Storberget tunnel kommet godti gang. Vi har drevet ca. halvparten avtverrslagstunnelen ved Lannerheia ogregner med å drive ca. 50 meter pr. ukefremover.I april begynner vi også arbeidene medHerregårdsbekken bru. Dette betyr atdet kan bli en del støy, da det skalspuntes og peles før vi kan byggebrufundamentene.Movegen/Lillegårdkrysset blir åpnet forall trafikk innen 1. mai. I første omgangmå vi bygge en bru over anleggsområdetfrem til vi kan legge veien tilbakepermanent i løpet av høsten 2013.UFP 05 SkillingsmyrVeidekke vant kontrakten om å byggeSkillingsmyr tunnel og er i full aktivitetflere steder langs strekningen mellomSkillingsmyr og Ønna.Arbeid med etablering av forskjæringfor driving av Skillingsmyr tunnel harstartet opp og det fører til at E18 ogFV30 tidvis blir stengt ved Solum nårdet skal sprenges her.Det er kun forskjæringen og 10-15meter av Skillingsmyr tunnel som skalsprenges ut fra denne siden, resten avtunnelen skal drives fra to tverrslag vedhhv Løkka og Kjennåsen. Vi starter medtverrslagene i uke 12 og regner med åstarte på driving av hovedtunnelen ijuni/juli 2013.Vi har også begynt å på forskjæringentil for Ønnsåsen tunnel som liggerinnerst i Langangen mellomGunnarsrød og Ønna.Arbeidet med Ønna bru har startetopp og vi starter med støp av brusøyleri løpet av våren. Før det blir det enperiode med spunting og peling ogsåher, og det kan medføre noe støy for denærmeste boligene.Bruarbeidene innebærer at Markavegentidvis stenges i forbindelse med sprengningav salver og at den blir midlertidigflyttet på mens arbeidet med brufundamentenepågår.Denne våren begynner vi også å leggeny vannforsyning til Ønna området.Blant annet skal det legges sjøledningfra Langangen.UFP 01 VestfoldI disse dager pågår det kontraktsforhandlingermed flere entreprenører ombygging av Vestfoldentreprisen somstrekker seg fra Farriseidet til Telemarkgrense.Kontraktsinngåelsen blir i april månedog arbeidene starter opp i løpet av maimåned. Arbeidene starter opp påFarriseidet, Sky, Fagerholt og Vassbotn.Det blir sendt ut eget informasjonsskrivi nærområdene det gjelder i forkant avbyggestart.UFP 08 EidangerI mai er det tilbudsfrist for Eidangerentreprisen som er ute i markedet nå.Kontraktsinngåelse er planlagt i augustog vi har byggestart i september. Merinformasjon om denne entreprisen vil vikomme med når oppstart nærmer seg.Husk informasjonsmøte på Sky skole2. mai 2013 kl. 18:00.Før byggestart for Vestfoldentreprisen, ønsker vi å invitere til etinformasjonsmøte på Sky skole i Larvik. Her blir det gitt informasjonom fremdrift og status for arbeidene som nå starter opp .KommunikasjonsrådgiverTrine K. Bratlie EvensenFarriseidet - PorsgrunnTlf: 930 89 550Epost: tkb@jbv.noProsjektlederLars Andre TangeråsFarriseidet - PorsgrunnTlf: 916 75 735Epost: lat@jbv.noArbeidet med dobbeltsporet kan også følges på www.jernbaneverket.no/farriseidet-porsgrunn

More magazines by this user
Similar magazines