Test deg selv 10 – grammatikk - Cappelen Damm

cappelendamm.no
  • No tags were found...

Test deg selv 10 – grammatikk - Cappelen Damm

Torill W. Tørjesen · Torunn Eide AassTest deg selv 10grammatikk• Substantiv; fellesnavn/egennavn,konkrete/abstrakte• Verb; preteritum• Adjektiv• Konjunksjoner


Test deg selv 10grammatikkNavn:Dato:BarnSå rart å liggeinne i en mage.Når du blir fri og slipper ut,blir alt lyst og åpent og tørtog da kan livet bli ganske sprøtt.Tenk å komme ut og leve livet!Emilie, 11 år1 Hvilken ordklasse tilhører tittelen på diktet?Finn andre ord i diktet som tilhører samme ordklasse.2 Sett en strek under verbene i diktet. Skriv verbene i infinitiv.3 Gradbøy adjektivene du finner i diktet.Positiv Komparativ Superlativ4 Hvilken ordklasse tilhører ordet du?5 I diktet finner du den sideordnende konjunksjonen og. Hva heter de andretre bindeordene?6 Hvilken ordklasse tilhører ordene da og når?


Test deg selv 10grammatikkMånen og solaMånen er gul og kald.Noen ganger er den liten,og noen ganger er den full.Jeg ser den fra vinduet,den smiler til alle stjernene.Månen er min drømmevenn.Sola er gul og varm.Noen ganger er den borte,og noen ganger er den framme.Jeg ser den mest om sommeren,den varmer og lyser opp jorda.Sola er naturens venn.Markus, 11 år1 Plasser tittelen og forfatternavnet på riktig linje under.Substantiv fellesnavn:Substantiv egennavn:2 Skriv alle substantivene i diktet. Sett artikkel foran hvert substantiv.3 Hvilke substantiv er konkrete og hvilke er abstrakte? Plasser substantivenepå riktig linje under.Konkrete substantiv:Abstrakte substantiv:4 Lag fire sammensatte substantiv til ordene nedenfor.sol:måne:stjerne:drøm:5 Skriv alle verbene du finner i diktet.6 Hva heter verbene i preteritum?


Test deg selv 10grammatikk7 Skriv alle adjektivene du finner i diktet.8 Hva heter adjektivene i superlativ?9 Hvilken ordklasse tilhører hvert ord i setningen under? Skriv alt du vet omhvert ord.Månenermindrømmevenn.

More magazines by this user
Similar magazines