tro til forandring - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no
  • No tags were found...

tro til forandring - Norges Kristne Råd

NEDTELLING TILKØBENHAVNREGLERSkaff en terning, klipp utspillebrikker nede i høyrehjørne, og still alle deltakernesspillebrikker ved ”start”. Slåderetter terningen etter tur ogfølg instruksjonene på feltenedere lander på. Den somkommer først til mål vinner.Lykke til på veien mot eneffektiv, rettferdig ogutviklingsvennlig klimaavtale.START54MÅLDet store øyeblikket har kommet. Alle verdens regjeringer er representert påklimaforhandlingene i København. Dette er det store møtet der man skal blienige om en klimaavtale som både forplikter landene til å kutte klimautslipp,og til å sikre midler til fornybar energi og tilpasningstiltak i fattige land.Slå en terning:1-3: Verdens ledere klarte ikke å enes om en ny og rettferdig klimaavtale.Dette er en svært dårlig nyhet for alle som allerede i dag merkerkonsekvensene av global oppvarming. Men vi kan ikke gi opp kampen for enrettferdig klimaavtale. Du faller tilbake til start, men ikke gi opp!4-6: Gratulerer! Både fattige og rike land klarte å enes om en rettferdigklimaavtale. Du kan krysse målstreken og feire at du har bidratt til å løse et avde største problemene verden har sett!232453 UKER IGJEN25 UKER IGJENFor å samle krefter før enhektisk klimahøst, tar duen ferie til Gran Canaria.Men du glemmer å betaleklimabillett for flyreisen,og må hoppe i havet.26Du ser på en TV at klimatoppmøteti Poznan ble en fiasko og at verdenikke kom nærmere en rettferdigklimaavtale. Stemningen er dyster.Du skifter kanal og ser påsåpeserier i stedet.Stå over ett kast.22522127 28 292051 UKER IGJENDu har landet i julestria.Finanskrisen har ikke dempetkjøpepresset. Du stopper opp etøyeblikk og tenker deg om.Slå en terning:1-3 Du kommer på noe du harglemt å kjøpe. Rykk ett felttilbake.4-6 Du klekker ut et nyttårsforsettom å leve litt mer klimavennligdet neste året. Rykk to felter fram.1 UKE IGJENDu blir med på Changemakerog KirkensNødhjelps klimaseilas tilKøbenhavn i kampen foren rettferdig klimaavtale.Rykk et felt fram!1930 UKER IGJENDu meldte deg på denkirkelige klimakonferansen”Tro til forandring” i Oslo21.-24. mai. Konferansen bleen suksess, og bidro til åsette klimaspørsmålet pådagsorden i valgkampen.Du tøffer fram til valget!49502 31832 UKER IGJEN31Du leser i avisen at en hetebølge i detsørlige Afrika, og om vannmangelsom truer tusenvis av mennesker.Slike kriser kommer oftere som følgeav klimaendringer. De størsteutslippene av klimagasser skjer i rikeland, blant annet landet du selv bor i.Du suser tilbake til desember.17 UKER IGJEN4 5Bangladesh blir rammet av en kraftigflom. Denne gangen er imidlertidmyndighetene i landet og verdenssamfunnetforberedt, på grunn avvellykkede bedre flomvarsling ogressurser til dikebygging de siste årenede siste årene, blir skadeomfangetbegrenset.Du går fiskebein mot toppen.En syklon i Bengalbukta ser ut til åramme Burma og Thailand.Hundretusener av menneskerkjemper for sine hjem, sin familieog sine liv.Du sklir nedover på holka.4733461634 UKER IGJEN456 UKER IGJENDu har markert deg somklimaaktivist og menigheten dinsender deg som delegat til ennasjonal kirkelig samling hvordere skal behandle en sak omklima og bærekraft. Du vinnerdelegatenes gunst og får vedtatten kraftfull uttalelse.Ett ekstra kast!buss15Partiet du stemmer på har sitt sistelandsmøte før Stortingsvalget til høsten. Dukontaktet ditt lokale partilag og fikk dem til åforeslå et vedtak med ambisiøs klimapolitikk.Forslaget vakte heftig debatt. Slå terningen.1-3 Forslaget ble nedstemt. Stå over ett kast.4-6 Hurra! Forslaget ble vedtatt. Du får etekstra kast.48 UKER IGJEN 44 UKER IGJENDu går inn på KirkensNødhjelps nettsider ogbestiller billett tilKlimaseilas til København12.-14. desember.Rykk fram med skiheisen.14bøffelspann7 8 9 10sparksykkel1235 36 3743VALGSPILL DEG TIL KØBENHAVN7. desember 2009 starter toppmøtet som avgjørklodens fremtid; klimatoppmøtet i København.I dette spillet kan du være med i nedtellingen tilKøbenhavn, hvor målet er å få på plass en rettferdiginternasjonal klimaavtale.4241Du har meldt deg som frivillig iKirkens Nødhjelps ogChangemakers fasteaksjon, oghar nå gjort en real innsats.Ditt engasjement for enrettferdig klimaavtale iKøbenhavn har spredd seg tilmange mennesker, og du roren snarvei.el-bil11 UKER IGJENDu meldte deg på da KirkensNødhjelp og Changemakerarrangerte klimaseminarer fleresteder i landet. Du fikk sjansen til åutfordre norske stortingspolitikerepå klimaspørsmål. Politikerne fikkseg en real lærepenge, og lovet åkjempe for kutt i de norskeutslippene.Engasjement lønner seg – du trår tiloppver lia.38 UKER IGJEN3940esel

More magazines by this user
Similar magazines