Ord for alt 4 - Cappelen Damm

cappelendamm.no

Ord for alt 4 - Cappelen Damm

KOPIERINGSORIGINALEROppgaver til Ord for alt 4 – Lesebok119


Kopieringsoriginal 1BokmålGrønn tekst side 8Kræsj! Bang!Denne tegneserien heter Tommy og Tigern.Gutten i serien heter Tommy.1 Hvorfor tror Tommy nettene er mørke?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Hvem er liten om natten?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hvem er stor om natten?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Skriv ned ordene som har dobbelkonsonant.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Finn på en tittel som passer til denne tegneserien.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 1NynorskGrøn tekst side 8Kræsj! Bang!Denne teikneserien heiter Tommy og Tigern.Guten i serien heiter Tommy.1 Kvifor trur Tommy nettene er mørke?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Kven er liten om natten?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kven er stor om natten?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Skriv ned orda som har dobbelkonsonant.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Finn på ein tittel som passar til denne teikneserien.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 2BokmålGrønn tekst side 9Palle Puddel og Kanine1 Hva slags dyr er figurene i denne tegneserien?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Hva vil Kanine gjøre?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva kaller Palle Puddel det hun har lagd?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Edvard Munch er en verdensberømt norsk maler.Vet du om andre kjente bilder som han har malt?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 2NynorskGrøn tekst side 9Palle Puddel og Kanine1 Kva slags dyr er figurane i denne teikneserien?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Kva vil Kanine gjere?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva kallar Palle Puddel det ho har laga?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Edvard Munch er ein verdsberømt norsk målar.Veit du om andre kjende bilete som han har måla?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 3NynorskGrøn tekst side 10Småkryp1 Kva slags figurar er det i denne teikneserien?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Kva gjer dei?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Teksten fortel kva dei seier. Korleis er teikningane?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Kva anna kunne fedrane ha konkurranse om?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Lag eit heiarop som barna kan rope i tillegg til «Heia, heia …»_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 5NynorskBlå tekst side 11Gamle teikneseriar luktar1 Bruk dette diktet som mønster, og skriv eit dikt som begynner sånn:Gamle teikneseriar luktar_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Samansette ord:Set strek mellom dei orda som høyrer saman._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________jenteposarhundebogensovesongarkatthusryggkaiarferjesekkerregngluggarsommarlushyttefuglar© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 6BokmålGul tekst side 12Gamle Donald-blader1 Hvor er Tore og Reidar? ____________________________________________________________________________________________________________________________2 Hvem er de sammen med? __________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva var hemmeligheten? ____________________________________________________________________________________________________________________________4 Hvilket årstall var det på Donald-bladene? ____________________________________________________________________________________________________________5 Kjenner du noen som samler på tegneserieblader? ______________________________________________________________________________________________________Hvilke? __________________________________________________________________Vet du hvor gamle de er? __________________________________________________Vet du hvor mange det er? _________________________________________________6 Har du hatt en hemmelighet noen gang? ______________________________________________________________________________________________________________Har du fortalt den til noen? _________________________________________________Fortell om din hemmelighet: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 6NynorskGul tekst side 12Gamle Donald-blad1 Kvar er Tore og Reidar? ____________________________________________________________________________________________________________________________2 Kven er dei saman med? ____________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva var løyndommen? ______________________________________________________________________________________________________________________________4 Kva for årstal var det på Donald-blada? ______________________________________________________________________________________________________________5 Kjenner du nokon som samlar på teikneserieblad? ______________________________________________________________________________________________________Kva for nokre? ___________________________________________________________Veit du kor gamle dei er? __________________________________________________Veit du kor mange det er? _________________________________________________6 Har du hatt ein løyndom nokon gong? ________________________________________________________________________________________________________________Har du fortalt til nokon? ___________________________________________________Fortel om løyndommen din: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 7BokmålGrønn tekst side 114Året rundt1 Lag en liste med alle ordene som rimer.snø – rød, vind –______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Bruk noen av rimordene over, og lag et lite årstidsdikt selv.3 Vi deler året inn i fire årstider.Sett riktig måned på plass ved riktig årstid.4 Tegn en liten tegning inni sirkelen som passer til hver årstid.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 8NynorskGrøn tekst side 105Songen om året1 Lag ei liste med alle orda som rimar.januar – februar sår – _________mild – april_________ – __________________ – __________________ – _________2 Bruk nokre av desse rimorda, og lag eit lite årstidsdikt sjølv.3 Vi deler året inn i fire årstider.Set riktig månad på plass ved riktig årstid.4 Teikn ei lita teikning inni sirkelen som passar til kvar årstid.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 9NynorskGrøn tekst side 108Takkesong1 Kva takkar vi sola for? ___________________________________________________2 Kva takkar vi fjorden for? ________________________________________________3 Kva er det som kjem i ein evig foss? _______________________________________4 Dersom du verkeleg skulle takke for noko i livet ditt:Kva vil du takke for da? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kven ville du takke? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Teikn noko av det du ville takke for.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 10BokmålGrønn tekst side 116Vinden og sola1 Hvem var det som veddet? _______________________________________________2 Hva veddet de om? _______________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva gjorde mannen da vinden blåste som en hel orkan? ________________________________________________________________________________________________4a Hva slags sjanger er denne teksten? ______________________________________4b Hvem har diktet den? __________________________________________________5 Ordforklaring:Hva er en orkan? ________________________________________________________veddet knappet frakk vakkertmann kroppen brettet vunnet6 Ordene over har dobbelkonsonant.Bruk ordene, og fortell historien med dine egne ord.7 Hva kan vi lære av denne historien? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 10NynorskGrøn tekst side 106Vinden og sola1 Kven var det som vedda? _______________________________________________2 Kva vedda dei om? _______________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva gjorde mannen da vinden bles som ein hel orkan? ________________________________________________________________________________________________4a Kva slags sjanger er denne teksten? ______________________________________4b Kven har dikta han? ___________________________________________________5 Ordforklaring:Kva er ein orkan? _______________________________________________________vedda knappa frakk vakkertmann kroppen brett vunne6 Orda over har dobbelkonsonant.Bruk orda, og fortel historia med dine eigne ord.7 Kva kan vi lære av denne historia? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 11BokmålGrønn tekst side 117En himmel full av farger1 Les teksten godt.Finn nøkkelord og lag en liste: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Hvorfor kalles planeten Mars for «den røde planeten»? ________________________________________________________________________________________________3 Er denne teksten fantasi eller fakta? __________________________________________________________________________________________________________________4 Kan du navnet på flere planeter? Skriv dem: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Vet du noe spesielt om noen av dem? Fortell. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Du kan lese mer om planeter på internett eller i oppslagsbøker!)© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 11NynorskGrøn tekst side 107Ein himmel full av fargar1 Les teksten godt.Finn nøkkelord og lag ei liste: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Kvifor kallar ein planeten Mars for «den raude planeten»? ______________________________________________________________________________________________3 Er denne teksten fantasi eller fakta? __________________________________________________________________________________________________________________4 Kan du namnet på fleire planetar? Skriv dei: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Veit du noko spesielt om nokon av dei? Fortel. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Du kan lese meir om planetar på internett eller i oppslagsbøker!)© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 12BokmålGrønn tekst side 118Kvelden lister seg på tå1 Finn ordene i diktet som rimer:tå – på – nå, kløverengen – ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Det er tre sammensatte ord i dette diktet. Finn dem og skriv dem.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva heter forfatteren av dette diktet?__________________________________________________________________________4 Bruk noen av ordene du har funnet, og lag din egen vuggesang eller ditt eget dikt.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 13BokmålBlå tekst side 120Tid1 Er denne teksten fantasi eller fakta? ________________________________________2 Hva er klokka i New York når den er 12.00 i Norge? _________________________3 Hva er tidsforskjellen? ____________________________________________________4a Hva er klokka di nå? ___________________________________________________b Hva er klokka i Bangkok nå? ____________________________________________5 Hvor (i hvilken verdensdel) er det natt når det er dag i Norge? ___________________________________________________________________________________________6 Har du vært i et land hvor du måtte stille om klokka fordi tiden var en annen enni Norge?__________________________________________________________________________Hvor var du? _____________________________________________________________Måtte du stille klokka framover eller tilbake? ________________________________Hvor mange timer var tidsforskjellen? ______________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 13NynorskBlå tekst side 110Tid1 Er denne teksten fantasi eller fakta? ________________________________________2 Kva er klokka i New York når ho er 12.00 i Noreg? __________________________3 Kva er tidsforskjellen? ____________________________________________________4a Kva er klokka di no? ___________________________________________________b Kva er klokka i Bangkok no? ____________________________________________5 Kva (i kva verdsdel) er det natt når det er dag i Noreg? _________________________________________________________________________________________________6 Har du vore i eit land kor du måtte stille om klokka fordi tida var ei anna enn iNoreg?__________________________________________________________________________Kvar var du? _____________________________________________________________Måtte du stille klokka framover eller tilbake? ________________________________Kor mange timar var tidsforskjellen? _______________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 14BokmålBlå tekst side 121Tida1 Les diktet godt.2 Gjenfortell med dine egne ord hva diktet handler om. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Se på illustrasjonen. Hva er det bilde av som hjelper oss med å passe på tiden?__________________________________________________________________________4 Skriv diktet med din fineste skrift, og tegn til.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 14NynorskBlå tekst side 111Tida1 Les diktet godt.2 Fortel med dine eigne ord kva diktet handlar om. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Sjå på illustrasjonen. Kva er det bilete av som hjelper oss med å passe på tida?__________________________________________________________________________4 Skriv diktet med den finaste skrifta di, og teikn til.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 15BokmålBlå tekst side 122Jakten på julestjernen1 Plasser det riktige ordet sammen med den riktige ordforklaringen.Matteus-evangelietsupernovaerastronomervismennkometersolsystemetEn mann som het Matteus, har skrevet flere fortellinger i Bibelen.Disse fortellingene kalles _______________________________I gamle dager var det noen kloke menn som kunne mye om stjernehimmelen.De ble kalt _______________________________I dag kalles vitenskapen om planetene og verdensrommet for astronomi.De vitenskapsmennene som kan mye om verdensrommet,kalles for _______________________________Noen ganger dukker det opp helt nye stjerner på himmelen; stjernersom ikke har vært der før. De kalles _______________________________Noen ganger beveger det seg store isklumper blant planetene. Når de kommernær sola, får de en tåkete hale etter seg. Disse isklumpene kalles_______________________________På himmelen kan vi se sola, månen, stjernene og planetene. De beveger segrundt hverandre. Dette kalles _______________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 15NynorskBlå tekst side 112Jakta på julestjerna1 Plasser det rette ordet saman med den rette ordforklaringa.Matteus-evangelietsupernovaerastronomarvismennkometa rsolsystemetEin mann som heitte Matteus, har skrive fleire forteljingar i Bibelen.Desse forteljingane blir kalla _______________________________I gamle dagar var det nokre kloke menn som kunne mykje om stjernehimmelen.Dei blei kalla _______________________________I dag kallar vi vitskapen om planetane og verdensommet for astronomi.Dei vitskapsmennene som kan mykje om verdsrommet, blir kalla_______________________________Nokre gonger dukkar det opp heilt nye stjerner på himmelen; stjerner som ikkjehar vore der før. Dei blir kalla _______________________________Nokre gonger beveger det seg store isklumpar blant planetane. Når dei kjem nærsola, får dei ein tåkete hale etter seg. Desse isklumpane kallar ein_______________________________På himmelen kan vi sjå sola, månen, stjernene og planetane. Dei beveger segrundt kvarandre. Dette blir kalla _______________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 16BokmålBlå tekst side 123Suset fra stjernene1 Hva er en utedo? ___________________________________________________________________________________________________________________________________2 Har du vært på en utedo noen gang? Hvordan var det? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hvordan lukter det? _________________________________________________________________________________________________________________________________4 Hvordan føles det når du sitter der? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Har du sett på stjernehimmelen en mørk natt i skogen eller på fjellet? __________Hvordan så stjernehimmelen ut? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Kan du navnet på noen stjernebilder? Skriv dem. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7 Har du sett nordlys noen gang? Fortell hvordan det så ut: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 17Nynorsk BokmålGul tekst side 125Myggen1 Kva er det Hansemann spør far sin om? ______________________________________________________________________________________________________________2 Kva svarer far? _____________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva tenkjer du om svaret som far gir? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Gi dette diktet ei ny overskrift. ______________________________________________________________________________________________________________________5 Teikn ei teikning som passar til.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 18BokmålBlå tekst side 126Herr Wilders stjerne1 Hva ønsket herr Wilder seg i fødselsdagspresang da han var en liten gutt? _________________________________________________________________________________2 Hva fikk han? ______________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva gjorde herr Wilder da han ble voksen? ____________________________________________________________________________________________________________4 Hva skrev de i avisen da herr Wilder hadde hentet seg en stjerne? ________________________________________________________________________________________5 Hva skjedde med herr Wilders stjerne? ________________________________________________________________________________________________________________6 Hvorfor trivdes ikke stjernen, tror du? _________________________________________________________________________________________________________________7 Hvordan ender denne historien? Hva kan vi lære av den? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8 Noen ganger gjør menneskene noe med naturen som naturen selv ikke liker.Tenk deg om. Fortell om noe vi gjør med naturen, som kanskje kan ødelegge den.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 18NynorskBlå tekst side 120Herr Wilders stjerne1 Kva ønskte herr Wilder seg i fødselsdagspresang da han var ein liten gut? _________________________________________________________________________________2 Kva fekk han? ______________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva gjorde herr Wilder da han blei vaksen? ____________________________________________________________________________________________________________4 Kva skreiv dei i avisa da herr Wilder hadde henta seg ein stjerne? ________________________________________________________________________________________5 Kva skjedde med herr Wilders stjerne? ________________________________________________________________________________________________________________6 Kvifor treivst ikkje stjerna, trur du? ___________________________________________________________________________________________________________________7 Korleis endar denne historia? Kva kan vi lære av ho? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8 Nokre gonger gjer menneska noko med naturen som naturen sjølv ikkje liker. Tenkdeg om. Fortel om noko vi gjer med naturen, som kanskje kan øydeleggje han.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 19BokmålBlå tekst side 130Sola eller månen?1 Folk syntes Hodja var klok. Derfor fikk han et vanskelig spørsmål.Skriv Hodjas svar på mannens spørsmål.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Fortell hva du syns om det Hodja svarte.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 19NynorskBlå tekst side 124Sola eller månen?1 Folk syntest Hodja var klok. Derfor fikk han eit vanskeleg spørsmål.Skriv Hodjas svar på mannen sitt spørsmål.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Fortel kva du synest om det Hodja svarte.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 20BokmålGul tekst side 131Det var vel et leven1 Sett strek mellom ordene som betyr det samme:svanssvartevertenpiskkattemusikkbråkete musikken tynn pinne til å slå medhalesahuseieren2 Har du hørt katter «synge» eller skrike? _____________________________________Hvordan syntes du den lyden var? Hvordan hørtes det ut? _______________________________________________________________________________________________3 Finn rimparene i denne teksten. Skriv dem på en liste.eller:4 Skriv diktet som en fortelling. Hva skjedde? Du kan begynne sånn:En natt var det måneskinn. Da satte tre katter seg sammenpå et hustak. De …© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 21BokmålGul tekst side 132–133Å studere verdensrommet1 Dette er en faktatekst. Her er det noen nøkkelord fra teksten.Prøv å forklare hva de betyr. Bruk internett eller oppslagsbøker.forskerastronautromfartteleskopgalakseruniversitetetforelesningerradioaktive stofferalfastrålerbetastråler2 Finn fakta om disse personene:Galilei____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Isaac Newton____________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Se på illustrasjonen på side 133.Hva heter den planeten som har en ring rundt seg? ____________________________Bruk internett eller oppslagsbøker, og lag en liten faktatekst om denne planeten.Tegn til.4 Forfatteren av denne teksten på side 132–133 heter Eirik Newth. Han har skrevetmye om verdens rommet. Søk på internett eller finn noen av de bøkene han harskrevet, hvis du vil vite mer!© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 21NynorskGul tekst side 126–127Å studere verdsrommet1 Dette er ein faktatekst. Her er det nokre nøkkelord frå teksten.Prøv å forklare kva dei betyr. Bruk internett eller oppslagsbøker.forskarastronautromfartteleskopgalaksaruniversitetetforelesningarradioaktive stoffalfastrålarbetastrålar2 Finn fakta om desse personane:Galilei____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Isaac Newton____________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Sjå på illustrasjonen på side 127.Kva heiter den planeten som har ein ring rundt seg? ________________________Bruk internett eller oppslagsbøker, og lag ein liten faktatekst om denne planeten.Teikn til.4 Forfattaren av denne teksten på side 126–127 heiter Eirik Newton. Han har skrivemykje om verdsrommet. Søk på internett eller finn nokre av dei bøkene han harskrive, viss du vil vite meir!© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 22BokmålGul tekst side 134Sarvva – et samisk stjernebilde1 Hvor på stjernehimmelen finner du Sarvva? _________________________________2 Hvilke tre stjernebilder er det satt sammen av? _________________________________________________________________________________________________________3 Hvor gammelt tror vi at dette stjernebildet kanskje er? ________________________4 Hva kan man bruke stjernebilder til? __________________________________________________________________________________________________________________5 Når det er mørketid i Sameland, kan stjernene vise det samme som sola kanellers i året.Hva er det? ______________________________________________________________6 Tegn stjernebildet Sarvva. Vær nøye slik at det blir en ordentlig faktategning.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 22NynorskGul tekst side 128Sarvva – eit samisk stjernebilete1 Kvar på stjernehimmelen finn du Sarvva? ___________________________________2 Kvafor tre stjernebilete er det sett saman av? __________________________________________________________________________________________________________3 Kor gammalt trur vi at dette stjernebilete kanskje er? _________________________4 Kva kan ein bruke stjernebilete til? ___________________________________________________________________________________________________________________5 Når det er mørketid i Sameland, kan stjernene vise det same som sola kanelles i året.Kva er det? ______________________________________________________________6 Teikn stjernebilete Sarvva. Vær nøye slik at det blir ei ordentleg faktateikning.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 23BokmålGul tekst side 135På vei til månen1 Hva er Apollo 11? ________________________________________________________2 Hvem var Buzz Aldrin? ___________________________________________________3 Hva er en simulator? ______________________________________________________4 Jan er en jente på 11 år. Hvorfor visste hun så mye om Apollo 11? _______________________________________________________________________________________5 Hvorfor tror du moren til Jan satt stille og tvinnet lommetørklet sitt? _____________________________________________________________________________________6 Hva er en nedtelling? _______________________________________________________________________________________________________________________________7 Hvor skulle Apollo 11? ____________________________________________________8 Hvordan tror du Apollo 11 så ut? 9 Hvordan tror du Buzz Aldrin så ut?Tegn en tegning.Tegn en tegning.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 23NynorskGul tekst side 129På veg til månen1 Kva er Apollo 11? ________________________________________________________2 Kven var Buzz Aldrin? ____________________________________________________3 Kva er ein simulator? _____________________________________________________4 Jan er ei jente på 11 år. Kvifor visste ho så mykje om Apollo 11? ________________________________________________________________________________________5 Kvifor trur du mora til Jan sat stille og tvinna lommetørklet sitt? _________________________________________________________________________________________6 Kva er ein nedtelljing? ______________________________________________________________________________________________________________________________7 Kvar skulle Apollo 11? ____________________________________________________8 Korleis trur du Apollo 11 såg ut? 9 Korleis trur du Buzz Aldrin såg ut?Teikn ei teikning.Teikn ei teikning.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 24BokmålGul tekst side 137Om stjernebarnet1 Finn alle de sammensatte ordene som begynner med stjerne…Stjernebarnet, stjerne, ________________________________________________________________________________________________________________________2a Hva er et stjerneskudd? __________________________________________________b Hva er en komet? _______________________________________________________c Hva er en haglskur? _____________________________________________________3 Er fortellingen om Stjernebarnet fantasi eller fakta? ___________________________4 Når alle barna på jorda sover, våkner Stjernebarnet og gjør masse rart. Skriv enfortelling om hva du tror Stjernebarnet kan finne på av skøyerstreker om dagen.Lag en overskrift til fortellingen din.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 25NynorskGul tekst side 138Matti og den store stjernepassaren1 Skriv eit samandrag av denne teksten. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Teikn stjernebilete som du kjenner, eller teikn ei teikning av stjernepassaren.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 26BokmålGul tekst side 141Sampo Lappelill1 Ingen troll liker sola. Derfor trives de godt om vinteren og om natten.Hva trodde dyrene hadde skjedd med sola? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Hva mente Sampo Lappelill om det som skjedde? ______________________________________________________________________________________________________3 Fortell hva som skjedde da Hiisi skulle til å knuse Sampo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 I de nordligste delene av landet vårt kan vi oppleve både nordlys og mørketid.Fortell hva det er. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Har du noen gang sett soloppgangen? Fortell hvor du var, og hva du så. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 26NynorskGul tekst side 135Sampo Lappelill1 Ingen troll liker sola. Derfor trivst dei godt om vinteren og om natten.Kva trudde dyra hadde skjedd med sola? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Kva meinte Sampo Lappelill om det som skjedde? ______________________________________________________________________________________________________3 Fortel kva som skjedde da Hiisi skulle til å knuse Sampo: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 I dei nordlegaste delane av landet vårt kan vi oppleve både nordlys og mørketid.Fortel kva det er. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Har du nokon gong sett soloppgangen? Fortel kor du var, og kva du så. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 27BokmålGul tekst side 144Den vesle stjernen1 Hva handler denne fortellingen om? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Likner den på noen andre fortellinger som du har hørt? __________________________________________________________________________________________________3 Hva slags sjanger mener du at denne teksten er? ________________________________________________________________________________________________________4 Fortell denne teksten med dine egne ord.5 Tegn til fortellingen din.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 28NynorskGrøn tekst side 155Elisa og fugleungen1 Kvifor ligg Elisa på senga? _________________________________________________2 Korleis finn Elisa det hemmelege rommet? ____________________________________________________________________________________________________________3 Korleis ser det hemmelege rommet ut? _________________________________________________________________________________________________________________4 Korleis ser den vesle fugleungen ut? ________________________________________5 Kva gjer Elisa med fugleungen? ______________________________________________________________________________________________________________________6 Samansette ord:Set strek mellom dei orda som høyrer saman.peikehandplankeskråbakketirilfuglefargelandmosetaketgroddflataskøytentungekammenrikeskapetungefinger© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 29NynorskGrøn tekst side 159Ramnen1 Kva betyr kvilelaust? _______________________________________________________________________________________________________________________________2 Kva er ein bergnabb? ________________________________________________________________________________________________________________________________3 Korleis trur du det kjennest å ha ein kjærast? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Lag ei ny overskrift til dette diktet. ____________________________________________________________________________________________________________________5 Teikn ramnen.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 30NynorskBlå tekst side 160Den dansande bjørnen og eg1 Lag ei liste med alt det bjørnen kan. ______________________________________________________________________________________________________________2 Fortel kva som skjer når dei kjem til ein ny by. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Forklar kva desse orda betyr:å balansere ________________________________________________________å brumme _________________________________________________________4 Kva er ein høystakk? ________________________________________________5 Kva er ei sjømannsvise? ______________________________________________6 Teikn ei teikning til forteljinga.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 31BokmålGrønn tekst side 161En grønn elefant1 Sett strek mellom riktig farge og ting, sånn som det står i teksten:elefantkattharepussoljuletrefiolettgultblågrønnrød2 Hvilke farger og ting passer sammen i virkeligheten?Sett strek mellom:harepuselefantsolkattjuletregulsvartgrågrøntlysebrun3 I fantasien er alt lov!Tegn en tegning der du ikke bruker fargene slik de er i virkeligheten.Du kan for eksempel tegne et landskap med brun himmel, grønn sol, gule trær,rødt hav, svarte hus osv.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 32NynorskBlå tekst side 161Svoltne fedrar1 Kor raskt kan ein keisarpingvin symje? ______________________________________2 Kor langt frå vatnet kan ein keisarpingvin gå? ________________________________3 Kva slags dyr er ein keisarpingvin? _________________________________________4 Kan ein keisarpingvin fly? _________________________________________________5 Sjå i ei oppslagsbok eller søk på internett, og finn ut meir fakta omkeisarpingvinane.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 33BokmålGrønn tekst side 162–165Rosa ransel full av hevn1 Teksten er delt opp med fire overskrifter. Skriv dem. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Hva skal klassen gjøre når de har «visning»? ___________________________________________________________________________________________________________3 Hva viste Kristina? ________________________________________________________4 Hva viste Wiggo? _________________________________________________________5 Hva viste Kåre? __________________________________________________________6 Hva ville Flaske-Heksa at Elsie skulle vise først? _______________________________________________________________________________________________________7 Hvordan virker en «tankefanger»? Hva kan den brukes til? ______________________________________________________________________________________________8a Skriv ned tre svake tanker. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b Skriv ned tre sterke tanker. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 34NynorskBlå tekst side 163Ikkje stort å gjere med det1a Kva er blomkåløyre? ______________________________________________________________________________________________________________________________b Kva skjer når ein flassar? __________________________________________________________________________________________________________________________2 Kva trur du desse uttrykka betyr:«Ugler i mosen» ____________________________________________________________________________________________________________________________________«Ein uboteleg optimist» ______________________________________________________________________________________________________________________________«Steik støv» ________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kan du andre slike uttrykk eller ordtak som betyr noko spesielt? Skriv dei.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 35NynorskBlå tekst side 165Draugen1 Kva er ein draug? _________________________________________________________2 Kva er ei eldsmørje? ______________________________________________________3 Kva er eit garnbruk? ______________________________________________________4 Kva er eit jonsokbål? ______________________________________________________5 Kva handlar denne teksten om? Skriv fem setningar. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Korleis trur du draugen ser ut? Bruk det du har lært om personskildring. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7 Teikn draugen.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 36BokmålBlå tekst side 167–169Otto Monster1 Lag en liste med kjennetegn på hvordan et monster ser ut. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Lag en liste med kjennetegn på hva et monster gjør. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Tenk deg at Otto Monster har en søster. Finn på et navn til henne.Lag en beskrivelse av henne eller en fortelling om henne. Bruk listene du har lagdtil hjelp.4 Tegn et monster.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 37BokmålBlå tekst side 170Matako1 Finn ut hva disse ordene betyr. Skriv ordforklaringene:pattedyr ____________________________________________________________________________________________________________________________________________glødende masse _____________________________________________________________________________________________________________________________________fjellvegg ___________________________________________________________________________________________________________________________________________dundre _____________________________________________________________________________________________________________________________________________hjerne _____________________________________________________________________________________________________________________________________________lava _______________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Hva er en firfisle? ___________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva er en flodhest? __________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 38NynorskBlå tekst side 170Harry og Ivar i Junaited Statesen1 Kven er Kåre Albert? ______________________________________________________2 Kven er Harry? ___________________________________________________________3 Korleis ser Ivar ut? __________________________________________________________________________________________________________________________________4a Kven er Kameleonen? ___________________________________________________b Kva har han gjort? ________________________________________________________________________________________________________________________________c Korleis ser han ut? ________________________________________________________________________________________________________________________________5 Kva er «den store hunde-løyndommen»? ______________________________________________________________________________________________________________6 Lag forklaringer til desse orda:automatisk _________________________________________________________________________________________________________________________________________legendarisk _________________________________________________________________________________________________________________________________________brennkvikt __________________________________________________________________________________________________________________________________________diskutere ___________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 39BokmålBlå tekst side 172Da Anker kom i ørefellingen1 Mer vifting og varmere ørera) Hvorfor ble Agnes hvit i ansiktet og helt skrekkslagen? _______________________________________________________________________________________________b) Hva gjorde Anker med ørene som pappa ble sint for? _________________________________________________________________________________________________c) Hva var det pappa brant seg på? ____________________________________________________________________________________________________________________2 Vått håndkle og to ørehulla) Hva tok Agnes rundt Anker sine ører? ______________________________________________________________________________________________________________b) Hva skjedde videre? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) Lag din egen avslutning på denne historien. Skriv på baksiden av arket.3 Tegn Anker.© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 40BokmålBlå tekst side 175–177Den lille heksen med de store ørene1 Rosamunde er en liten heks.Hva heter moren hennes? __________________________________________________2 Hva slags skinn er skolesekken til Rosamunde sydd av? _______________________3 Hva slags skole skal hun begynne på, og hva skal hun lære på skolen? ____________________________________________________________________________________4 Hvor mange heksejenter går det i klassen til Rosamunde? _____________________5 Hva heter læreren til Rosamunde? __________________________________________6 Hva var det Rosamunde ikke ville ta av seg? ___________________________________________________________________________________________________________7 Skriv en avslutning på fortellingen. Hva skjedde? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 41BokmålBlå tekst side 178–180Arven etter onkel Rin-Tin-TeiOrdforklaringer:1 Forklar hva disse ordene og uttrykkene betyr:et spindelvev _____________________________________________________________en resepsjon ______________________________________________________________en hall ___________________________________________________________________å føre an _________________________________________________________________å stinke __________________________________________________________________å fare sammen ____________________________________________________________å flerre ___________________________________________________________________å trenge gjennom marg og bein _____________________________________________2 Skriv et kort sammendrag av denne teksten.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 42BokmålGul tekst side 181–184Georgs magiske medisin1 Hva vil det si å hate? _______________________________________________________________________________________________________________________________2 Georg hater bestemor. Hva er det han har lyst til å gjøre med henne? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3a Hva slags medisin er det han vil lage? _____________________________________b Hvordan skal den virke? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Skriv oppskriften på den magiske medisinen:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 42NynorskGul tekst side 174–177Georgs magiske medisin1 Kva vil det seie å hate? _____________________________________________________________________________________________________________________________2 Georg hatar bestemor. Kva er det han har lyst til å gjere med ho? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3a Kva slags medisin er det han vil lage? _____________________________________b Korleis skal medisinen virke? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Skriv oppskrifta på den magiske medisinen:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 43BokmålGul tekst side 190Birk og Ronja1 Ordforklaringer:Hva betyr «smadderfullt av drittstøvler»?Hva er en «slask»?Hva er «slaskeskravl»?Hva er «å gi noen en på trynet»?2 Hvem er Birk? ___________________________________________________________3 Hvem er Ronja? __________________________________________________________4 Hvor bor Ronja? _________________________________________________________5 Hvor bor Birk? ___________________________________________________________6 Hva gjorde Ronja som Birk syntes var bra? ___________________________________________________________________________________________________________7 Hvem var det som så på at de hoppet fram og tilbake over Helvetesgapet? _______________________________________________________________________________8 Hva tror du det er for noe nifst som skal hende? Lag din egen fortsettelse. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9 Hva heter forfatteren av denne historien? ____________________________________10Har du hørt hele fortellingen om Ronja Røverdatter? Hva likte du best meddenne fortellingen? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 43NynorskGul tekst side 183Birk og Ronja1 Ordforklaringar:Kva betyr «smadderfullt av skitstøvlar»?Kva er ein «slask»?Kva er «slaskeskravl»?Kva er «å gi nokon ein på trynet»?2 Kven er Birk? ___________________________________________________________3 Kven er Ronja? __________________________________________________________4 Kvar bur Ronja? _________________________________________________________5 Kvar bur Birk? ___________________________________________________________6 Kva gjorde Ronja som Birk syntest var bra? __________________________________________________________________________________________________________7 Kven var det som såg på at dei hoppa fram og tilbake over Helvetesgapet? _______________________________________________________________________________8 Kva trur du det er for noko nifst som skal hende? Lag di eiga fortsetjing. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9 Kva heiter forfattaren av denne historia? ____________________________________10Har du høyrt heile forteljinga om Ronja Røvardotter? Kva likte du best meddenne forteljinga? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 44BokmålGul tekst side 194Harry Potter og ildbegeret1 Hvilken dag er det? _______________________________________________________2 Hvordan våkner Harry? _____________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva heter Harry sine venner på sovesalen? ____________________________________________________________________________________________________________4 Hva ga Harry til Noldus som julegave? ______________________________________5 Hva tror du et snikoskop er? Hva kan det brukes til? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Hva er din mening om gaven som Harry ga Noldus? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7 Har du lest noen bøker om Harry Potter? Hvilke? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8 Hva er bra, og hva liker du ikke ved disse bøkene? Begrunn svaret ditt. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 44NynorskGul tekst side 187Harry Potter og eldbegeret1 Kva dag er det? ___________________________________________________________2 Korleis vaknar Harry? ______________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva heiter Harry sine venner på sovesalen? ___________________________________________________________________________________________________________4 Kva gav Harry til Noldus som julegåve? _____________________________________5 Kva trur du eit snikoskop er? Kva kan det brukast til? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Kva er di meining om gåva som Harry gav Noldus? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7 Har du lest nokre av bøkene om Harry Potter? Kva for nokre? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8 Kva er bra, og kva liker du ikkje ved desse bøkene? Grunngi svaret ditt. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 45NynorskGul tekst side 199Ulvestova1 Kva var det bilete av på fotografiet som hang på veggen bak fjernsynet? __________________________________________________________________________________2 Skriv meldinga som Alf fekk på mobilen, med ordentlege ord:du kjennr mg kje, men eg vt kvn du r__________________________________________________________________________3 Kva åt Alf framfor tv-en? _________________________________________________4 Kva ville far ha på brødskiva som Alf skulle smørje til han? _____________________________________________________________________________________________5 Kva hadde skjedd da Alf hadde vore på fuglekikking? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Gjer ferdig forteljinga. Kva trur du skjedde vidare? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 46BokmålGul tekst side 202–205Trollmannens hatt1 Her er noen sammensatte ord. Sett strek mellom ordene som hører sammen.MummiMaurSnorkSpøkelsesTrollBordSnusdyrmumrikløvemannentrolletfrøkenduken2 Fortell hva som skjedde med Trollmannens hatt. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Forklar hva en hattebrem er. ____________________________________________________________________________________________________________________4 Hva heter boka denne teksten er hentet fra? ______________________________5 Hvem har skrevet denne teksten? _______________________________________6 Tegn en av de figurene som du har lest om i teksten, på baksiden av arket.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 46NynorskGul tekst side 195–198Hatten til Trollmannen1 Her er nokre samansette ord. Set strek mellom orda som høyrer saman.MummiMaurSnorkSpøkjelsesTrollBordSnusdyrmumrikløvemannentrolletfrøkenduken2 Fortel kva som skjedde med hatten til Trollmannen. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Forklar kva ein hattebrem er. ____________________________________________________________________________________________________________________4 Kva heiter boka denne teksten er henta frå? ______________________________5 Kven har skrive denne teksten? ________________________________________6 Teikn ein av dei figurane som du har lese om i teksten, på baksiden av arket.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 47BokmålGul tekst side 206–211Roboten er løs!1 Hva gjorde Sam da hun kom hjem fra skolen? __________________________________________________________________________________________________________2 Hvordan fungerer et rullefortau? ____________________________________________3 Hva er en teleskjerm? _____________________________________________________4 Hva kan du bruke en robot til? _____________________________________________5 Tenk deg at du skulle få en robot. Fortell hvordan den roboten skulle være. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Sammensatte ord:Sett strek mellom de ordene som hører sammen.videogørrhodeillhøybetongrulletelepineskjermkjedeligklossersintblokkerskjermfortau© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 48BokmålGrønn tekst side 213Flyktning1 Skriv dette diktet på pc eller med penskrift.2 Fortell hva diktet handler om. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Tegn til diktet.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 48NynorskGrøn tekst side 208Flyktning1 Skriv dette diktet på pc eller med penskrift.2 Fortel kva diktet handlar om. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Teikn til diktet.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 49BokmålBlå tekst side 214Auget ditt1 Finn rimordene i dette diktet. Skriv dem. ______________________________________________________________________________________________________________2 Hva tror du forfatteren vil fortelle oss gjennom dette diktet? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Bruk dette diktet som mønster, men skriv om en av disse tingene:– håret ditt– huden din– munnen din– smilet ditt4 Skriv en femrader om øyet, eller om tårer.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 49NynorskBlå tekst side 209Auget ditt1 Finn rimorda i dette diktet. Skriv dei. _________________________________________________________________________________________________________________2 Kva trur du forfattaren vil fortelje oss gjennom dette diktet? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Bruk dette diktet som mønster, men skriv om ein av desse tinga:– håret ditt– huda di– munnen din– smilet ditt4 Skriv ein femradar om auget, eller om tårer.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 50NynorskGul tekst side 214Trond og Bashir1 Kva heiter barna i denne forteljinga? __________________________________________________________________________________________________________________2 Kva er det Trond og Sossi har i skogen? _____________________________________3 Kva betyr: – Thik he. Me tomme le ao ga. _____________________________________________________________________________________________________________4 Kva land kjem Bashir frå? Kva verdsdel ligg dette landet i? ______________________________________________________________________________________________5 Kva heiter syskena til Bashir? ______________________________________________6 Kan du fleire utanlandske namn? Skriv dei. ____________________________________________________________________________________________________________7 Trur du Trond og Bashir blir venner? Fortel kva du trur skjer vidare i forteljinga.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 51BokmålBlå tekst side 215Om alle tre var like1 Finn åtte substantiv i dette diktet. Skriv dem. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Se på en annen elev i din gruppe.a Skriv ned fem ting som er likheter mellom dere. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b Skriv fem ting som er ulikheter mellom dere. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hvorfor er det fint at mange ting i verden er forskjellige? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 51NynorskBlå tekst side 210Om alle tre var like1 Finn åtte substantiv i dette diktet. Skriv dei. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Sjå på ein annan elev i gruppa di.a Skriv ned fem ting som er likskapar mellom dykk. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b Skriv fem ting som er ulikskapar mellom dykk. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kvifor er det fint at mange ting i verda er forskjellige? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 52BokmålGul tekst side 216–217Sindbads verden1 I hvilket land ligger Bagdad? _______________________________________________2 Hva er «Tusen og en natt»? __________________________________________________________________________________________________________________________3 Hvorfor flykter noen fra landet sitt? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Hva skjer når det er krig? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Hva heter forfatteren av denne teksten? ______________________________________6 Kjenner du noen som kommer fra et annet land, men som har bosatt seg i Norge?__________________________________________________________________________Fortell hvor de kommer fra, og hvorfor de bor i Norge nå. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 52NynorskGul tekst side 211–212Sindbads verd1 I kva for eit land ligg Bagdad? _____________________________________________2 Kva er «Tusen og ein natt»? __________________________________________________________________________________________________________________________3 Kvifor flyktar nokon frå landet sitt? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Kva skjer når det er krig? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 Kva heiter forfattaren av denne teksten? _____________________________________6 Kjenner du nokon som kjem frå et anna land, men som har busett seg i Noreg?__________________________________________________________________________Fortel kor de kjem frå, og kvifor de bur i Noreg no. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 53BokmålGul tekst side 218Jeg aldri mer vil hunden slå1 Kjenner du en hund? ______________________________________________________Fortell om hvordan du og hunden har det. Fortell om hva dere gjør sammen.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Har du en venn? __________________________________________________________Fortell om hvordan du og vennen din har det. Fortell hva dere gjør sammen.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Hva betyr det å være trofast? _________________________________________________________________________________________________________________________4 Hva er å logre? _____________________________________________________________________________________________________________________________________5 Hva betyr forakt? ___________________________________________________________________________________________________________________________________6 Hva er kjennetegn på et godt vennskap? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 53NynorskGul tekst side 213Jeg aldri mer vil hunden slå1 Kjenner du ein hund? ______________________________________________________Fortel om korleis du og hunden har det. Fortel om kva de gjer saman.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Har du ein venn? __________________________________________________________Fortel om korleis du og vennen din har det. Fortel kva de gjer saman.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 Kva betyr det å vere trufast? _________________________________________________________________________________________________________________________4 Kva er å logre? _____________________________________________________________________________________________________________________________________5 Kva betyr forakt? ___________________________________________________________________________________________________________________________________6 Kva er kjenneteikn på ein god vennskap? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 54BokmålGul tekst side 219–221Jan og Fathima1 Hvilket land kommer Jan fra? ______________________________________________2 Hvilket land kommer Fathima fra? __________________________________________3 I hvilken verdensdel ligger Pakistan? ________________________________________4 Hva er en drage? ___________________________________________________________________________________________________________________________________5 Har du lekt med drager noen gang? Fortell. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6 Har du vært i et annet land noen gang? Fortell om noe du gjorde der som du ikkepleier å gjøre hjemme i Norge. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 55BokmålGul tekst side 222Syskenringen1 Hva handler dette diktet om? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Tenk at du skal gi dette diktet en ny overskrift. Hva kunne overskriften være?__________________________________________________________________________3 Se på illustrasjonen på side 222.Hva tror du tegningen handler om?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Tegn en tegning som du syns passer til dette diktet.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 55NynorskGul tekst side 218Syskenringen1 Kva handlar dette diktet om? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Tenk at du skal gi dette diktet ei ny overskrift. Kva kunne overskrifta vere?__________________________________________________________________________3 Se på illustrasjonen på side 218.Kva trur du teikninga handlar om?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________4 Teikn en teikning som du synest passar til dette diktet.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 56BokmålPapegøyen som forsvantSkriv denne tegneserien som en fortelling.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 56NynorskPapegøyen som forsvannSkriv denne teikneserien som ei forteljing.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 57Bokmål1 Lag overskrift til tegningen.2 Skriv og fortell hva som har skjedd.3 Hva sier personene? Skriv tekst i snakkebobler.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 57Nynorsk1 Lag overskrift til teikninga.2 Skriv og fortel kva som har skjedd.3 Kva seier personane? Skriv tekst i snakkebobler.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 58BokmålSPLÆSJ!Jeg likerMaria…Nå orkerjeg ikke å hørepå mer.Hei, så fintat du komakkurat nå,Marius.Huff!Så kaldt det erpå beina.Hjelp!Hjelp!1 Velg minst tre snakkebobler.2 Fortell hvem det er som snakker.3 Tegn dem som snakker.4 Skriv en fortelling om en av dem som snakker.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 58NynorskSPLÆSJ!Eg likerMaria…No orkar egikkje å høyrepå meir.Hei, så fintat du komakkurat no,Marius.Huff!Så kaldt det erpå beina.Hjelp!Hjelp!1 Vel minst tre snakkebobler.2 Fortel kven det er som snakkar.3 Teikn dei som snakkar.4 Skriv ei forteljing om ein av dei som snakkar.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 59BokmålSkriv tekst i snakkeboblene1 Du treffer en klassekameratsom har mistet nøkkelentil sykkellåsen sin.Hva sier du da?2 Du har lovet å komme hjemtil middag klokka fem.Nå kommer du for seint.Hva sier du når du kommer hjem?3 Du har kjøpt et eple i kiosken.Det er råttent inni.Du går for å klage.Hva sier du da?© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 59NynorskSkriv tekst i snakkeboblene1 Du treffer ein klassekameratsom har mist nøkkelentil sykkellåsen sin.Kva seier du da?2 Du har lova å komme heimtil middag klokka fem.No kjem du for seint.Kva seier du når du kjem heim?3 Du har kjøpt eit eplei kiosken. Det er ròteinni. Du går for å klage.Kva seier du da?© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 60Bokmål4 En venn har kjøpt seg nye sko.Du syns ikke at de er noefine. Hva sier du da?5 Du har lest en fin bok.Den vil du anbefaletil andre. Hva sier du da?6 Du har fått en ny cdmed yndlingsmusikken din.Hvilke ord beskriver fin musikk?© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 60Nynorsk4 Ein venn har kjøpt seg nye sko.Du synest ikkje at deier særleg fine.Kva seier du da?5 Du har lese ei fin bok.Den vil du anbefaletil andre. Kva seier du da?6 Du har fått ein ny cdmed yndlingsmusikken din.Kva slags ord skildrar fin musikk?© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 61BokmålEventyrHva får disse eventyrfigurene deg til å tenke på? Velg én av dem og finn på eteventyr. Du kan begynne sånn:Det var en gang _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 61NynorskEventyrKva får desse eventyrfigurane deg til å tenkje på? Vel ein av dei og finn på eiteventyr. Du kan begynne slik:Det var ein gong _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 62BokmålSkriv spennende!Gjennom skogenDet var blitt mørkt. Espen skyndte seg hjemover. Han grudde seg til han skulle gågjennom skogholtet. Han kunne se de svarte grantrærne et stykke borte, og menshan gikk, kjente han at hjertet banket fortere. Han stoppet opp og så seg rundt førhan gikk inn på den smale stien som slynget seg mellom trærne. Trærne så ut somsvære troll, nå når sola var gått ned. Inne i skogen var det ingen farger, lenger – altvar sort. Han lyttet. Var det noe som rørte seg der inne? Han hørte en uroligkrafsing. Espen følte seg liten. Skulle han løpe eller gå, tro? Hvis han løp, ville hanikke høre det hvis det kom noen. Hvis han gikk, ville det ta mye lengre tid før hanvar ute av skogen. Med nølende skritt gikk han inn mellom de svarte trærne. Nå vardet ingen vei tilbake.1 Les teksten.2 Sett strek under setninger der forfatteren stopper opp for å dra ut spenningen.3 Finn ut:– Hvilke av setningene beskriver hvordan det ser ut rundt Espen?– Hvilke setninger forteller hva Espen tenker eller føler?4 Skriv videre om hvordan det går med Espen.Bruk det du har lært om å skrive spennende.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 62NynorskSkriv spennande!Gjennom skogenDet hadde blitt mørkt. Espen skunda seg heimover. Han grudde seg til han skulle gågjennom skogholtet. Han kunne sjå dei svarte grantrea eit stykke borte, og mens hangjekk kjende han at hjartet banka fortare. Han stoppa opp og såg seg rundt før hangjekk inn på den smale stigen som bukta seg mellom trea. Trea såg ut som sværetroll, no når sola hadde gått ned. Inne i skogen var det ingen fargar lenger – alt varsvart. Han lytta. Var det noko som rørte seg der inne? Han høyrde ei uroleg krafsing.Espen kjende seg liten. Skulle han springe eller gå, tru?Dersom han sprang, ville han ikkje høyre om det kom nokon. Dersom han gjekk,ville det ta mykje lengre tid før han var ute av skogen. Med nølande steg gjekk haninn mellom dei svarte trea. No var det ingen veg tilbake.1 Les teksten.2 Set strek under setningar der forfattaren stoppar opp for å dra ut spenninga.3 Finn ut:– Kva setningar skildrar korleis det ser ut rundt Espen?– Kva setningar fortel kva Espen tenkjer eller føler?4 Skriv vidare om korleis det går med Espen.Bruk det du har lært om å skrive spennande.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 63BokmålKlipp et dikt!Det erdeforskjelligeordenediktalletenkespennendekanlageatsammepå1 Klipp ut ordene og lim dem sammen til et dikt.2 Les diktene høyt for hverandre.av© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 63NynorskKlipp eit dikt!Det erdeiforskjelligeordadiktalletenkjespennandekanlageatsamepå1 Klipp ut orda og lim dei saman til eit dikt.2 Les dikta høgt for kvarandre.av© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 64BokmålHva skal jeg skrive om?Vet du ikke hva du skal skrive om?Prøv denne spørremetoden.Overskrift:Jeg ser på ... og skriver om det.Du skal svare på spørsmålene:Når fikk du ...?Hvem fikk du ... av?(Hvem kjøpte ... ?)Hvordan ser ... ut? (Skriv om form, farge og størrelse)Hva bruker du ... til?Hvorfor bruker du ... til dette?Har du mistet ... noen gang? Fortell.Har du hatt ... med bort noen gang? Fortell.Hvorfor liker du ... ?(Hvorfor liker du ikke ... ?)Hvor lenge har du hatt ... ?Hva vil skje med ... i framtiden? Fortell.Lag en tegning av ...Nå kan du bruke svarene dine til å lage en tekst. Du kan lage fortelling, intervju,samtale, etterlysning, reklame eller dikt.Lykke til!© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 64NynorskKva skal eg skrive om?Veit du ikkje kva du skal skrive om?Prøv denne spørjemetoden.Overskrift:Eg ser på … og skriv om det.Du skal svare på spørsmåla:Når fekk du …?Kven fekk du … av?(Kven kjøpte …?)Korleis ser … ut? (Skriv om form, farge og storleik)Kva bruker du … til?Kvifor bruker du … til dette?Har du mist … nokon gong? Fortel.Har du hatt … med bort nokon gong? Fortel.Kvifor liker du …?(Kvifor liker du ikkje …?)Kor lenge har du hatt …?Kva vil skje med … i framtida? Fortel.Lag ei teikning av …No kan du bruke svara dine til å lage ein tekst. Du kan lage forteljing, intervju,samtale, etterlysing, reklame eller dikt.Lykke til!© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 65BokmålVelg overskrift – skriv!Her ser du noen overskrifter. Plukk ut noen av dem og bruk dem som inspirasjon tilå skrive. Velg sjanger selv. Du kan skrive: brev, fortelling, eventyr, dikt, intervju,fakta eller dikt. Bruk baksiden av arket.En årstid jeg likerÅ være guttUværetDa jeg tapteMusikk jeg likerOm nattenÅ være jenteMin vennDet beste jeg vet å spiseDen beste boka jeg vet omKosedyret mittEn ny planetEn spennende reiseSant eller usantStjernerTegneserierDrømmenDa jeg vant© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 65NynorskVel overskrift – skriv!Her ser du nokre overskrifter. Plukk ut nokre av dei og bruk dei som inspirasjon til åskrive. Vel sjanger sjølv. Du kan skrive: brev, forteljing, eventyr, dikt, intervju, faktaeller dikt. Bruk baksida av arket.Ei årstid eg likerÅ vere gutUvêretDa eg tapteMusikk eg likerOm nattaÅ vere jenteVennen minDet beste eg veit å eteDen beste boka eg veit omEi spennande reiseKosedyret mittEin ny planetSant eller usantStjernerTeikneseriarDraumenDa eg vann© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 66BokmålVELKOMMEN TIL FESTEN!Tenk deg at du skal holde fest. Det kan være en fest med barn og voksne, eller baremed barn. Skriv en velkomsttale til gjestene dine.Du kan:• ønske dem velkommen• si noe om hva dere feirer• si noe om hvordan du håper festen skal bli• fortelle litt om hva de skal få spise• hva dere skal gjøreØv deg på å lære det du har skrevet ned, slik at du kan si det høyt i klassen.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 66NynorskVELKOMMEN TIL FESTEN!Tenk deg at du skal halde fest. Det kan vere ein fest med barn og vaksne, eller berremed barn. Skriv ein velkomsttale til gjestene dine.Du kan:• ønskje dei velkomne• seie noko om kva de feirar• seie noko om korleis du håper festen skal bli• fortelje litt om kva de skal få ete• kva de skal gjereØv deg på å lære det du har skrive ned, slik at du kan seie det høgt i klassen.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 67BokmålNår du skriver brev, har du noe å fortelle om eller noe du vil spørre om.Skriv brevet denne gutten skriver.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 67NynorskNår du skriv brev, har du noko å fortelje om eller noko du vil spørje om.Skriv brevet denne guten skriv.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 68BokmålReklame1 Hva tror du denne maskinen lager? ____________________________________________________________________________________________________________________2 Finn på et navn til maskinen og lag en reklametekst som passer til.(Du kan klippe ut og lime den på et nytt ark hvis du vil.)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 68NynorskReklame1 Kva trur du denne maskina lagar? _____________________________________________________________________________________________________________________2 Finn på eit namn til maskina og lag ein reklametekst som høver til namnet.(Du kan klippe ut og lime henne på eit nytt ark dersom du vil.)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 69BokmålDen morgenenDen morgenenmyggen våknetog var gjort til en elefant,ble den meget forbauset.Du store verden!sa den,her må det ha hendt noei nattens løp.Inger HagerupLag en tegneserie om hvordan myggen ble til en elefant:© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 69NynorskDen morgenenDen morgenenmyggen våknetog var gjort til en elefant,ble den meget forbauset.Du store verden!sa den,her må det ha hendt noei nattens løp.Inger HagerupLag ein teikneserie om korleis myggen blir til ein elefant:© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 70BokmålNoen få ord er nok til å sette fantasien vår i sving.Her ser du noen utsagn/ord.Velg en pose med ord – skriv tekster i ulike sjangrer.FORTELLING – EVENTYR – AVISINNLEGG – BREV – DIKT – FAKTA – FABEL …mørk kveldstjernerhyttabankelydervinterkaldtpengerjuletreishullkaldt vannreddetvennerjakkedagboktristhundmannforsvantlogrefjerne landvarm soltrommelydermann med skjeggny i klassenskolegårdalenetårerbåtfiskkraftig napppremie© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 70NynorskNokre få ord er nok til å setje fantasien vår i sving.Her ser du nokre utsegner/ord.Vel ein pose med ord – skriv tekster i ulike sjangrar.FORTELJING – EVENTYR – AVISINNLEGG – BREV – DIKT – FAKTA – FABEL …mørk kveldstjernerhyttabankelydarvinterkaldtpengarjuletreishòlkaldt vatnreddavennerjakkedagboktristhundmannforsvannlogrefjerne landvarm soltrommelydarmann med skjeggny i klassenskolegardaleinetårerbåtfiskkraftig napppremie© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 71BokmålKlippe diktKlipp ut ord fra aviser og ukeblader.Velg et tema: Vår – mat – barn – fotball – bøker – musikk ...Sett ordene du har klippet ut, sammen til et dikt!Husk skilletegn!© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 71NynorskKlippe diktKlipp ut ord frå aviser og vekeblad.Vel eit tema: Vår – mat – barn – fotball – bøker – musikk …Set orda du har klipt ut, saman til eit dikt!Hugs skiljeteikn!© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 72BokmålOrd med enkel- og ord med dobbel konsonantFinn ordene med enkel konsonant (draord) og ordene med dobbel konsonant (sprettord).Skriv dem på riktig plass i skjemaet under. Fyll gjerne på med flere ord.Enkel konsonant – draordDobbel konsonant – sprettord© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 72NynorskOrd med enkel- og ord med dobbel konsonantFinn orda med enkel konsonant (draord) og ordene med dobbel konsonant (sprettord).Skriv dei på rett plass i skjemaet under. Fyll gjerne på med fleire ord.Enkel konsonant – draordDobbel konsonant – sprettord© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 73BokmålOrdparpen – penngul – gullMor skriver med p _______________.Boka er g _______________.Ringen er av g _______________.Den er p _______________.tak – takkmate – matteDu må m _______________ hunden hver dag.Den logrer og sier t _______________ for mat.Det er lavt t _______________ i hytta vår.Vi har ei m _______________ på golvet.bake – bakkelete – letteMor vil b _______________ ei kake.Vil du hjelpe meg å l _______________ etter leseboka?Det er gøy å stå på ski i en bratt b _______________.Alle barna _______________ etter Pjusken som var borte.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 73NynorskOrdparpen – penngul – gullMor skriv med p _______________.Boka er g _______________.Ringen er av g _______________.Han er p _______________.tak – takkmate – matteDu må m _______________ hunden kvar dag.Han lograr og seier t _______________ for mat.Det er lågt t _______________ i hytta vår.Vi har ei m _______________ på golvet.bake – bakkelas – lassMor vil b _______________ ei kake.Da skolen starta kom eit _______________ med nye lesebøker.Det er gøy å stå på ski i ein bratt b _______________ .Alle barna sat og _______________ i dei nye lesebøkene.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 74BokmålSprett-ord/Ord med dobbel konsonantHer mangler mange sprett-ord. Skriv dem!Det var en gang en tryllekunstner som het Beppo.Han var veldig flink til å tr___________.Han var sty___________ som et tro___________,men a___________ barn likte å se på hamlikevel. En dag kom en lita jente bort til ham.Hun ha___________med seg du___________sin. Den hadde fine kr ___________ i håret, menden h___________ ingen t ___________ r imu___________ sin. «Hun kan ikke ty___________ matenjeg gir henne,» sa jenta og gråt. «Kan i___________ dutr___________ slik at hun får t___________ r?»Tr___________kunstneren må___________ e le.«Hent et gl___________ med v___________,» sa han,«og et l___________tørkle!» Han f___________ dethan ba om, og så la han l___________-tørkletover gl___________. «Abrakadabra!» ropte han, ogsvingte t___________staven sin. Vips, der lå det etgebiss i gl___________. «Hu___________a!» ropte jenta, mentr___________kunstneren holdt m___________enlu___________t. Kan du gj___________hvorfor?Sn___________, sn___________, snute, nå ereventyret ute.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 74NynorskSprett-ord/Ord med dobbel konsonantHer manglar mange sprett-ord. Skriv dei!Det var ein gong ein tryllekunstnar som heitte Beppo.Han var svært flink til å tr___________.Han var sty___________ som eit tro___________,men a___________ barna likte å sjå på hanlikevel. Ein dag kom ei lita jente bort til ham.Ho ha___________ med seg do ___________si. Ho hadde fine kr___________ i håret, menho h___________ ingen t___________r i mu___________sin. «Ho kan ikkje ty___________ maten eg gjevhenne,» sa jenta og gret. «Kan i___________ dutr___________ slik at ho får t___________r»?Tr___________kunstnaren må ___________e le.«Hent eit gl___________ med v___________,» sa han,«og eit l___________tørkle!» Han f___________ dethan bad om, og så la han l___________tørkletover gl___________. «Abrakadabra!» rope han, ogsvinga t___________ staven sin. Vips, der låg det eitgebiss i gl___________. «Hu___________a!» ropte jenta,mentr___________kunstnaren heldt m___________enlu___________a. Kan du gj___________ kvifor?Sn___________, sn___________, snute, no ereventyret ute.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 75BokmålHuset vi bor iAne BorgenVi bor i et gammelt trehus i annen etasje.Trappa opp er mørk brun med vegg på enesiden og rekkverk på andre. Veggen erlyseblå så langt opp som mor rakk da hunmalte, rekkverket er mørkebrunt og snirklete.På den lyseblå henger alle plakatene farliker. Hvert trappetrinn har en smalmessinglist som har løsnet flere steder og ertil å snuble i. Alle som ikke er kjent, styrterpå hodet nedover og bråker og skriker. Veloppe ser du en tredør, lyseblå den også, medmessinghåndtak. Hver jul skinner håndtaket,ellers er det nesten sort. Ringeklokka er fordet meste i stykker, så du må banke på.1 Les teksten.2 Sett strek under ord som beskriver huset.3 Tegn huset.4 Lag en beskrivelse av ditt eget rom.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 75NynorskHuset vi bur iAne BorgenVi bur i eit gammalt trehus i andre etasje.Trappa opp er mørk brun med vegg på einesida og rekkverk på den andre. Veggen erlyseblå så langt opp som mor rakk då homåla, rekkverket er mørkebrunt og snirklete.På den lyseblå veggen heng alle plakatanefar liker. Kvart trappetrinn har ei smalmessinglist som har losna fleire stader og ertil å snuble i. Alle som ikkje er kjende, styrtarpå hovudet nedover og bråkar og skrik. Veloppe ser du ei tredør, lyseblå den også, medmessinghandtak. Kvar jul skin handtaket,elles er det nesten svart. Ringjeklokka er fordet meste i stykke, så du må banke på.1 Les teksten.2 Set strek under ord som skildrar huset.3 Teikn huset.4 Lag ei skildring av ditt eige rom.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 76BokmålEtterlysning1 Skriv en etterlysning av noe på siden.2 Se på ditt eget pennal. Skriv en etterlysning av det.3 Legg deretter pennalet på et bord og etterlysningen i en kasse.Trekk en etterlysning fra kassen, og finn det riktige pennalet.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 76NynorskEtterlysing1 Skriv ei etterlysing av noko på sida.2 Sjå på ditt eige pennal. Skriv ei etterlysning av det.3 Legg deretter pennalet på eit bord og etterlysinga i ei kasse.Trekk ei etterlysing frå kassa, og finn det rette pennalet.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 77BokmålTro___________et spi___________er o___________ til juledans.Han har fu___________et fram tre___________spi___________etsi___________ og kle___________er i vei.Det beste han vet er å spi___________.Han smiler med en ta___________ imu___________en og tramper taktenmed fø___________ene medfi___________ete so___________er på.Han er kjempestor der han står medden ene foten på et fje___________.Bruk farger og gjør ham fin.1 Fyll ut med sprett-ord!2 Lag overskrift.3 Les fortellingen.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 77NynorskTro___________et spelar o___________ til juledans.Han har fu___________et fram tre___________speletsi___________ og kle___________er i veg.Det beste han veit er å spele.Han smiler med éi ta___________ imu___________en og trampar taktenmed føtene medfi___________ete so___________arpå. Han er kjempestor der hanstår med den eine foten på eit fje___________.Bruk fargar og gjer han fin.1 Fyll ut med sprett-ord!2 Lag overskrift.3 Les forteljinga.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 78BokmålSammensatte ordHvilke ord blir dette?= snøball========© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 78NynorskSamansette ordKva ord blir dette?= snøball========© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 79BokmålSammensatte ord1 Se på bildene og finn ti sammensatte ord.2 Bytt rekkefølge på ordene, og se hvilke ord du får!skolebarniskrembarnskolekremis© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 79NynorskSamansette ord1 Sjå på biletet og finn ti samansette ord.2 Byt rekkjefølgje på orda, og sjå kva ord du får!skolebarniskrembarnskolekremis© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 80BokmålOrdstafettEt ordkjede kan du lage av sammensatte ord som henger sammen slik:KLASSEFESTSKOBUTIKKDAMEDOPAPIRFLYBILLETTKONTROLLTÅRN1 Lag en ordkjede på samme måte som over. Hvor langt kan det bli?klassefest – festsko – sko________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sammensatte ord består av to eller flere ord:barneskole skolebarn skolelege skolemat2 Lag sammensatte ord som begynner med:skole ______________________barn ______________________vinter ______________________sommer ______________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 80NynorskOrdstafettEi ordkjede kan du lage av samansette ord som heng saman slik:KLASSEFESTSKOBUTIKKDAMEDOPAPIRFLYBILLETTKONTROLLTÅRN1 Lag ei ordkjede på same måten som over. Kor lang kan ho bli?klassefest – festsko – sko________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Samansette ord består av to eller fleire ord:barneskole skolebarn skolelege skolemat2 Lag samansette ord som begynner med:skole ______________________mat ______________________vinter ______________________sommar ______________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 81BokmålMitt skap er fullt1a Skriv navn på alle tingene du ser i skapet.b Skriv en eller et foran hvert ord.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 81NynorskMitt skap er fullt1a Skriv namn på alle tinga du ser i skapet.b Skriv ei, ein eller eit framfor kvart ord.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 82BokmålKarneval - substantiv1a Hva har disse to brukt for å kle seg ut?b Skriv alle ordene. Sett en eller et foran dem.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 82NynorskKarneval - substantiv1a Kva har desse to brukt for å kle seg ut?b Skriv alle orda. Sett ei, ein eller eit framfor dei.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 83BokmålSubstantivsang lus en bil et eggis bok blad munn mann mussko veske gutt jente lam murhund nøkkel pølser frimerke fotball bordbarn mann stol hus fugl huseple kjerring jakke skap dyr klasseromby sykkel øye gris bok lyskopp bøtte sol håndkle mor blyantglass middag brev sofakone fat hårSubstantiv kan vi sette en, ei eller et foran.1 Sett en, ei eller et foran ordene i eplet.2 Farg en-ordene røde.3 Farg ei-ordene gule.4 Farg et-ordene lysegrønne.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 83NynorskSubstantivsong lus ein bil eit eggis bok blad munn mann mussko veske gut jente lam murhund nøkkel pølser frimerke fotball bordbarn mann stol hus fugl huseple kjerring jakke skap dyr klasseromby sykkel auge gris bok lyskopp bytte sol handkle mor blyantglas middag brev sofakone fat hårSubstantiv kan vi setje ein, ei eller eit framfor.1 Set ein, ei eller eit framfor orda i eplet.2 Farg ein-orda raude.3 Farg ei-orda gule.4 Farg eit-orda lysegrøne.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 84BokmålHer kommer skj-toget ditt.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 84NynorskHer kjem skj-toget ditt.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 85BokmålHer kommer kj-toget ditt.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 85NynorskHer kjem kj-toget ditt.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 86BokmålKlipp ut vognene og fest dem til riktig lokomotiv.Bind vognene sammen med riktig lyd.æroleøtteggæreedeellørteeleeksorteelke© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 86NynorskKlipp ut vognene og fest dei til rett lokomotiv.Bind vognene saman med rett lyd.æroleøtteggoredeelørteieleeksorteelke© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 87BokmålHer ser du Skjønne SkjalgPå hodet har han en skjære.Rundt halsen har han et ______________.Han har ikke bukser, men ______________.Han har prikkete ______________.På beina har han ______________.I fritiden sin spiller han ______________.I ansiktet har han ______________.Han heter ______________.Skriv et dikt om Skjønne Skjalg.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 87NynorskHer ser du Skjønne SkjalgPå hovudet har han ei skjor.Rundt halsen har han eit ______________.Han har ikkje bukser, men ______________.Han har prikkete ______________.På beina har han ______________.I fritida si speler han ______________.I ansiktet har han ______________.Han heiter ______________.Skriv eit dikt om Skjønne Skjalg.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 88BokmålVerbSe på bildet. Skriv hva alle gjør!Sett strek under verbet – slik:Sola skinner.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4


Kopieringsoriginal 88NynorskVerbSjå på biletet. Skriv kva alle gjer!Set strek under verbet – slik:Sola skin.© CAPPELEN DAMM AS, 2008 ORD FOR ALT 4

More magazines by this user
Similar magazines