Innbydelse - Norges orienteringsforbund

orientering.no

Innbydelse - Norges orienteringsforbund

Innbydelse tilHovedløp og O-landsleirpå Lillehammer, Austlid og Skeikampen3. - 8. august 2012Arrangementets hjemmesidewww.orientering.no/hovedlop2012


Lillehammer orienteringsklubb og Norgesorienteringsforbund ønsker alle 14‐16 åringer,trenere, ledere og foresatte hjerteligvelkommen til Hovedløp og O-landsleir påLillehammer, Austlid og Skeikampen, 3. ‐ 8.august 2012.Årets arrangement er et samarbeid mellomLillehammer OK, som har ansvar forhovedløpene, og Norges Orienteringsforbundsentralt som har ansvaret for O-landsleiren.Det blir HL sprint i Lillehammer sentrumlørdag 4. august og HL langdistanse fra Austlidsøndag 5. august.Stevnesenter er på Thon hotell GausdalRammeprogram: (forbehold om endringer)Fredag 3.augustAnkomst, registrering, innkvartering.Prøveløp, Austlid.Lagledermøte, HL sprint.Lørdag 4. august:HL sprint, Lillehammer sentrum.Premieutdeling Skeikampen.Lagledermøte, HL langdistanse.Søndag 5. august:HL langdistanse, Austlid.Premieutdeling Skeikampen.Bankett og diskotek.Lagleder- og trenermøte, OLL.Mandag 6. august:Økt 1, o-teknisk trening, Austlid.Økt 2, fjelltur Skei, lagsamarbeid.Foredrag for utøvere.Foredrag for ledere og trenere.Tirsdag 7. august:2 o-tekniske økter fra Astridbekken.Grill-lunsj mellom øktene.Diskotek.Onsdag 8. august:Kretsstafett, Skei. Premieutdeling oghjemreise.SPORTSLIG INFORMASJONPrøveløp – fredag 3.augustPrøveløpet har poster med kode (uten EKT) påen del av kartet til HL Lang. Det utgjør tilsammen en løype på ca 3,5 km. Det er sammeløypelegger som på HL, og prøveløpet skal gideg en smak på karttegning, terreng,postplasseringer og vegetasjonsnivå.HL Sprint – lørdag 4.augustHovedløpet Sprint skal foregå i Lillehammersentrum, ca 40 minutters kjøring fra Skei.Det blir en blanding av park, gater med grusog asfalt.HL Langdistanse – søndag 5.augustHovedløpet langdistanse er lagt til Austlid, ca4 km fra Thon hotell Gausdal og vil foregå ifjellterreng, ca 800 meter over havet.Felles for begge konkurranser:Passeringspost (bortsett fra H/D 14‐16 C),storskjerm, liveresultater og streaming avarenalyd.Blomsterseremoni på arena umiddelbart etterløpene. Premieutdeling begge dager iVikingland, Skeikampen.Nærmere info vil komme i PM.Trening og fjelltur - mandag 6.augustPå formiddagen blir det gjennomløping avløypa eller deler av løypa fra HL langdistansemed god veiledning fra trenere.På ettermiddagen står lagsamarbeid i fokusnår treningsgruppene skal gjennom eiaktivitetsløype ved Skeikampen.Treninger - tirsdag 7.augustEn hel treningsdag fra Astridbekken, ca 40minutt med buss. En økt med varierte o-tekniske øvelser der du får drillet dine o-ferdigheter. En økt med downhill-o der fart ogkonsentrasjon har fokus. Berøringsfrie poster.Mellom øktene blir det servert grillmat.


Kretsstafett – onsdag 8.augustLeiren avsluttes med en fartsfull ogspennende stafett i området ved Skeikampen.Gangavstand fra hotellet. Det blir kart ettersprintnormen. Vi oppfordrer til godlaginnsats, fokus og konsentrasjon i løpet ogfunksjonelle kostymer :-)Premiering – alle dagerDet er vanlig 1/3 premiering av antallstartende på HL sprint og langdistanse. Ikretsstafetten premieres de tre beste lagene ijente- og gutteklassen og beste kostymelag ihver av klassene.Det blir også diverse premieringer underleiren.Klasser / VinnertiderKlasse Stipulert tid Sprint Stipulert tid LangD 14 13‐15 min, 1,8km 30 min‐3,8kmD 15 13‐15 min, 2,0km 35 min‐4,6kmD 16 13‐15 min, 2,2km 40 min‐5,3kmH 14 13‐15 min, 2,3km 30 min‐3,9kmH 15 13‐15 min, 2,6km 35 min‐ 5,4kmH 16 13‐15 min, 2,9km 40 min‐ 6,4kmH/D 14‐16 C25 min‐ 3,1kmKretsstafettD 14‐16 og H14-163 etapper à 13-15 minAlle løypelengder er foreløpige. Nøyaktigeløypelengder kommer i PM.KvitteringssystemDet benyttes elektronisk tidtakerbrikke(Emi‐Tag) under HL sprint og langdistanse.Tidtakerbrikken deles ut på forstart og samlesinn i mål. Husk at du også må ha med din egenEmit‐brikke!Sperret områdeSe Terrengsperring for HL sprint, Lillehammer.Terrengsperring for HL langdistanse, Austlid.GENERELL INFORMASJONInnkvarteringStevnesentereret er sentralt på Thon hotellGausdal. Både utøvere, trenere og ledere blirinnkvartert i leiligheter som ligger i tilknytningtil hotellet. Utøvere bor i 4-8 manns leiligheterpå skitorget som omkranser hotellet.Bespisning skjer på hotellet og Vikingland.Alt ligger samlet innenfor en radius på ca 200meter. Det blir oppredd seng til alle.Leilighetene har kjøkken med kjøleskap ogkokemuligheter. Tørkemuligheter på anvisteplasser.MatFire måltider hver dag. Frokost, middag, lunsjog kveldsmat spises på hotellet ellerVikingland. (Samme kjøkken). Du må smørematpakke kun til lunsj lørdag og søndag.Tirsdagen blir det servert grill-lunsj. Søndagblir det egen bankett med middag.TransportBusstransport tur/retur Thon hotell Gausdalog løpsarena til begge hovedløpene. Det erogså muligheter for å kjøre med bil.Busstransport til alle aktiviteter OLL bortsettfra fjelltur mandag og kretsstafetten onsdagder det er gangavstand. Transportplan settesopp og skal følges.ParkeringSprint: Etter å ha satt av løperne ved for-start,kan sjåfører/foreldre parkere på Hammartunskole for kr 50,-Langdistanse: Det er parkering til ca 75 bilerved ”Arena Austlid”. Avgift kr 50.‐Vask/DusjDet er IKKE dusjmuligheter på arenaene. Deter dusj i alle leiligheter for OLL. Dusj etterstafetten i leilighetene.


PÅMELDINGSkjer via arrangementets hjemmeside,www.orientering.no/hovedlop2012Påmeldingsportal åpner 1. mai .NB! Vi gjør oppmerksom på at innbetaling avpåmeldingsavgift HL og oppholdsavgift HL ogOLL skjer til to forskjellige konti.Påmeldingsavgifter HL 2012HL Langdistanse (inkl. kr 150 i løpsavgift) kr 500H/D 14‐16 C (inkl. kr 75 i løpsavgift) kr 250HL Sprint (inkl. kr 100 i reisefordelingog kr. 120 i løpsavgift) kr 500Etteranmeldingsgebyr: 50% avpåmeldingsavgift før reisefordeling.Påmeldingsavgift betales til kontonummer1594.19.77518, HL 2012 LillehammerOrienteringsklubb. (Eget kontonummer forhovedløpet)Oppholdsavgifter HL og OLL 2012,utøvere og ledereOpphold HL (fre‐søn) kr 1340Opphold HL/OLL (fre‐ons) kr 3340Opphold OLL (søn-ons) kr 2000Etteranmeldingsgebyr OLL kr 495Oppholdsutgifter til HL og OLL betales tilkontonummer 5134.06.05954, NorgesOrienteringsforbund.Påmelding er bindende og gyldig når betalinger mottatt.PåmeldingsfristFor løpere til HL og OLL 2012 er fristenmandag 25. juni kl 23.59For kretsenes ledere til HL/OLL 2012 er fristenmandag 16. juli kl 23.59Siste frist etteranmelding er mandag 30. juli kl23.59TreningsoppleggFra ca 20. mai tilbys treningsopplegg på kartetGammelsætra i Vestre Gausdal og kartetNatrudstilen ved Sjusjøen. Treningspakker kankjøpes på Sport 1 i Kirkegt. 55, Lillehammer forkr. 150,- pr. pakke. Mer informasjon påwww.orientering.no/hovedlop2012Transport / adkomstSkei Fjellandsby i Gausdal ligger 38 km fraLillehammer og ca 200 km fra Oslo lufthavnGardermoen. Ta av fra E-6 ca. 5 km nord forLillehammer. Følg skilt til Gausdal, Skei. Ta rettfram i rundkjøring etter 1,5 km på RV 255.Fortsett rett fram på RV 254 ved SegelstadBru. Ved Svingvold etter ca. 25 km, ta tilvenstre mot Skeikampen. OBS! Ikke følgveibeskrivelser i telefonkataloger på nett, de førerdeg inn på dårligere veier.Det settes opp busser mellom Oslo lufthavnGardermoen og Skeikampen etter behov. Kunkretsvis bestilling til Norges Orienteringsforbundinnen 25. juni.Det går tog til Lillehammer stasjon og viderekorrespondanse med offentlig buss.KontaktpersonerHovedleder HL: Ernst Fristad Nilsen,ernst.fristad.nilsen@c2i.net, 90297160.Løpsleder HL sprint:Jon Vegard Lunde og Ane BjørnsgaardLøpsleder HL langdistanse:Tove Bakken og Valborg Madslien.Løypeleggere HL sprint: Betty Ann BjerkreimNilsen og Audhild Bakken RognstadLøypeleggere HL langdistanse: Ingvild Gjessingog Anders Skjeseth.TD HL sprint: Jan Arild JohnsenTD HL langdistanse: Bernt O MyrvoldHovedleder OLL: Lene Kinneberg,lene.kinneberg@orientering.no , 93264756.Arr. teknisk : Jan Arild Johnsen,jan.arild.johnsen@orientering.noTreneransvarlig: Eivind TonnaInnkvartering/logistikk: Bente Landmark

More magazines by this user
Similar magazines