Medlemsnytt, pdf - Norges Astma- og Allergiforbund

naaf.no

Medlemsnytt, pdf - Norges Astma- og Allergiforbund

Elever ved Den norske ballettskolen danset Snehvit og den allergiske Prosit. Et samarbeidsprosjekt støttet av Extrastiftelsen Her ser vi Prositomgitt av danseglade fugler. Idéen til prosjektet kom fra Sør-Trøndelag.7samfunn innen år 2020, og med røykfrie ansatte på alle arbeidsplasser,også NAAFs egne ansatte, var litt mer usikkert. Imidlertid fikk forbundsstyretsforslag overveldende flertall, og med en tilføyelse om atforbundets tillitsvalgte også må være røykfrie. Stilles det krav til omgivelsene,må det også stilles krav i egne rekker, mente landsmøtet. Detvar svært gledelig og inspirerende at flere unge NAAFUere holdt glødendeinnlegg til fordel for forbundsstyrets forslag til ny røykepolitikk.For barna – mot røykI tråd med NAAFs ønske om et røykfritt samfunn, sendte landsmøtet uten resolusjon med følgende ordlyd.Barn skal ha lovfestet rett til et røykfritt oppvekstmiljø – helt fra unnfangelsenav. Barn skal ikke utsettes for passiv røyking noen steder, heller ikkehjemme. Barns helse og deres rett til røykfrihet er viktigere enn å vernevoksnes behov for privatlivets fred.Myndighetene må få på plass nødvendig lovverkog trappe opp det forebyggende arbeidetmot røyking. Tillitsvalgte og ansatte i AstmaogAllergiforbundet går foran som gode eksempler,og skal heretter være røykfrie.

More magazines by this user
Similar magazines