Introduksjon av tiltakstrappen

stamiweber.no

Introduksjon av tiltakstrappen

Fase 3Motpartens verdi sommenneske benektes 7-9Eskalerende konflikt(bakgrunn for utvikling av tiltakstrappa)Glasl 19809. Mål: endelig seier8. Full krig ”alt er lov”Fase 2Personlige motsetninger,blokkeringer, sabotasje 4-67. Ødelegger motpartens ”våpen”6. Trusler og åpne angrep5. Motpart uten moral og sunn fornuftFase 1Sakskonflikt,kjernepunkt 1-34. Søke støtte hos utenforstående3. Klar til kamp2. Partene ser hverandre som motpoler1. Begynnende frustrasjonArbeidstilsynetFaktaundersøkelse - hva, hvorfor og hvordan 3.-5. mars 12010


1 – Forebyggende nivåI fredstid legger vi planene for hvordan vi skal:Nivå 11. Forebygge uønskede hendelser2. Avdekke og løse problemer tidligst mulig3. Håndtere de vanskelige sakeneForebyggende arbeid.Eks.• Policy og retningslinjer i personalhåndbok og IK- system• Arbeidsmiljøkartlegging og risikovurderinger• Organisasjonskultur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -• Opplæring• Tilrettelegging• ArbeidsmiljøtiltakNivå 1Nivå 2Nivå 3ArbeidstilsynetFaktaundersøkelse - hva, hvorfor og hvordan 3.-5. mars 32010


RisikonivåVed økte spenninger, frustrasjoner ogbegynnende personkonflikterHvordan løse problemer på et lavest mulig nivå?Nivå 2Uformelle formelle tiltakEks.• ”Bekymringsmelding”• Leders dialog med partene• Kollegastøtte• Megling---------------------• Arbeidsmiljø tiltak• OpplæringNivå 1Nivå 2Nivå 3ArbeidstilsynetFaktaundersøkelse - hva, hvorfor og hvordan 3.-5. mars 42010


Formelt nivåNår problemet er der.Ta i bruk intern rutine for håndtering av mobbingVektlegge å være juridisk korrektNivå 3Formell håndtering•Faktaundersøkelse – med bakgrunn i en skriftelig melding•Dokumentasjon•Eventuell tilrettelegging og sanksjonerNivå 3Nivå 2Nivå 1ArbeidstilsynetFaktaundersøkelse - hva, hvorfor og hvordan 3.-5. mars 52010

More magazines by this user
Similar magazines