OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

etales i godtgjørelse kr. 12,00 pr. spisepause tildekning av kaféutgifter.c) Nyttårsaften – fridagNyttårsaften er fridag.2. Trelastindustri og trelastutsalga) Driftsoperatør med driftsoperatørbevis betales med kr.1,33 pr. time.b) Ekspeditør med fagbevis betales kr. 1,33 pr. time.c) Trelastindustri:I den anledning av de krav som er reist av bedrifteneom en avvikling av den ordning som hittil har vært vedenkelte bedrifter at de har levert ved gratis eller tilreduserte priser, er det forutsetningen at partene opptarforhandlinger om en løsning av vedspørsmålet. Hvispartene ikke innen utgangen av året er blitt enige, blirsaken å forelegge for en tremannsnemnd med ettmedlem oppnevnt av hver av partene og oppmannenoppnevnt av Riksmeklingsmannen. Inntil videreforutsetter det som det hittil har vært.d) For tidligere Trelastutsalgoverenskomster gjelderinntil videre:Ved inndeling av arbeidstiden innenfor dennebransjens virkeområde skal de lokale parter vedinngåelse av arbeidstids fastsettelse ta utgangspunktet ifølgende tekst.124

More magazines by this user
Similar magazines