OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Bilag 14SMUSSTILLEGGTrelastindustri – TrelastutsalgHåndtering av kreosotimpregnert og våt saltimpregnert last.Merke- og limemaskinkjøring hvis en blir tilsmusset ”Dowiside”(impregneringsvæske) eller andre liknende preparater bliranvendt.Rengjøring av damp- og fyringskjeler (kjelesjau). Rengjøring avog innvendig reparasjon av skorstein, sotkanaler og kloakkkanaler.Trevarer NHO og NTLRengjøring av og innvendig reparasjon av damp- og fyringskjeler(kjelesjau), skorstein, sotkanaler og kloakkanaler.TrehusindustriVed reparasjon, ombygging og nedriving som er særlig smussig.Asfaltering, impregnering, beising, håndtering av våtnyimpregnert, nybeiset last. (Tillegget bortfaller hvor dette arbeidikke medfører at vedkommende blir tilsmusset).SponplateindustriHøydetillegg – over 7 meter over 15 minutters varighet.Varmetillegg – reparasjoner eller lignende ved høye temperaturer.Ubehag ved formalin.129

More magazines by this user
Similar magazines