OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 3 - 3 Skiftarbeid1. GenereltDet er adgang til å anvende skiftarbeid i samsvar medarbeidsmiljøloven § 10-11.Arbeidsplan settes opp i samsvar med arbeidsmiljøloven§ 10-3.Dersom arbeidstidsordningen innebærer regelmessigarbeid minst hver tredje søn- og/eller helligdag, skal dengjennomsnittlige ordinære arbeidstid for disse ikkeoverstige 35,5 timer pr. uke.2. Skiftordninger2-skiftsarbeidArbeidstiden skal ikke overskride gjennomsnittlig 36,5timer pr. uke.Døgnkontinuerlig skiftarbeid (3-skiftsarbeid)Arbeidstiden skal ikke overskride gjennomsnittlig 35,5timer pr. uke. Tilgjengelig produksjonstid veddøgnkontinuerlig drift er fra søn- og helligdag kl. 22.00 tillørdag og dag før helligdag kl. 18.00.Helkontinuerlig skiftarbeidArbeidstiden skal ikke overskride gjennomsnittlig 33,6timer pr. uke.3. Omregningsfaktor ved skiftarbeidFra 37,5 timer til 36,5 timer 2,74 %Fra 37,5 timer til 35,5 timer 5,63 %Fra 37,5 timer til 33,6 timer 11,61 %14

More magazines by this user
Similar magazines