OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som harfremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etterforhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtalermed 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før1. april 2009).- - - - - - - - - - - - - - - -Oslo, mai 2008Næringslivets HovedorganisasjonLandsorganisasjonen i NorgeByggenæringens LandsforeningFellesforbundet31

More magazines by this user
Similar magazines