OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN - Fellesforbundet

§ 9 IkrafttredelseDenne avtale trer i kraft 1. oktober 1970 og gjelder til førstealminnelige tariffrevisjon etter Hovedavtalens utløpstid. Deretterfølger avtalen den ordinære tariffperiode med eventuell revisjon iforbindelse med våroppgjøret.Merknader:NHOs representanter gjorde oppmerksom på at de måtte regnemed at samme avtale ville bli inngått med organisasjoner utenforLO som man hadde tilsvarende tariffavtaler med, som medforbund i LO. I den forbindelse vil det bli nødvendig å drøftenærmere den praktiske gjennomføring av så vel innkreving avavgiften som fordelingen av midlene.Disse organisasjonene er omfattet av § 7 i avtalen mellom LO ogNHO.50

More magazines by this user
Similar magazines