vanlig PDF-fil - Norsk Sau og Geit

nsg.no

vanlig PDF-fil - Norsk Sau og Geit

2. Overordnede mål for smittevern i saueholdet· Å redusere forekomst og spredning av smittsomme sjukdommer vi har i norsk sauehold· Å redusere risikoen for å få inn nye sjukdommer· Å redusere risikoen for å spre sjukdommer vi evtentuelt får inn6 Handlingsplan for smittevern i saueholdet

More magazines by this user
Similar magazines