TEMA - SB Skog

sbskog.no

TEMA - SB Skog

nytt • fra sB sKOg

Inn i de svenske skoger

sB skog kjøper det svenske selskapet Broberg skogs aB og etablerer seg som aktør i det

svenske tømmermarkedet. «dette er en naturlig fortsettelse av den ekspansjonen

selskapet har hatt i de siste årene,» sier administrerende direktør frode hjorth i sB skog.

tekst Jon gultvedt foto Per aas

-----

«Jeg ser fram til at sb skog bidrar med sin

kompetanse og utviklingskraft videre fra

der vi står i dag,» sier vd i broberg skog

ab, mats broberg.

siden 2004 har sB skog vært på eiersiden,

men kjøper nå samtlige aksjer i Broberg

skogs aB. «vi gikk i sin tid på eiersiden for

å bidra til å sikre den lokale virkesforsyningen

til Kirkenær Bruk, men når vi nå kjøper

hele selskapet er det fordi vi ønsker å ta del

i det svenske tømmermarkedet og bidra til

et bedre marked på begge sider av grensen,»

sier hjorth. «på denne måten kan vi

utvikle både oss og markedet ved å hente

det beste fra begge sider av grensen. det

tror vi både skogeierne og skogindustrien

vil nyte godt av.» hjorth legger til at sB

nyE TynningsmulighETEr

-----

kristoffer Hallerdalen fra vikersund

etablerer et helt nytt tynningslag i

samarbeid med sb skog. det er liten

kapasitet innen tynning i regionen rundt

oslofjorden, men med dette nye samarbeidet

kan sb skog nå tilby effektiv og

fleksibel tynning i hele denne regionen.

Hallerdalen har fra før av to driftslag og

lang erfaring med både hogst og tynning.

det nye laget vil være utstyrt med

en valmet 911 med lang kran og utstyr

for rotstopp, samt en lassbærer av

typen valmet 840 flexiload. i følge Hallerdalen

er disse redskapene de mest

effektive og formålstjenlige i terrenget

rundt oslofjorden.

ønsker du å få gjennomført tynning i

oslofjord-området? På s. 26 finner du

kontaktinformasjon til sb skog.

skog ikke har til hensikt endre formen på

virksomheten til Broberg skogs, men derimot

bidra til en fortsatt sterk utvikling.

Solide og langsiktige

«jeg kjenner sB skog som solide og langsiktige

eiere,» sier mats Broberg, vd i Broberg

skogs aB. «jeg ser fram til at sB skog bidrar

med sin kompetanse og utviklingskraft og

utvikler Broberg skogs aB videre.»

administrerende direktør reidar Bergene

holm i Bergene holm as opplever at

sB skog innehar den rette kompetansen,

erfaringen og kraften som skal til for å utvikle

Broberg skogs. «vår lokale virkesforsyning

skjer både i norge og sverige. med sB

skog som eiere av Broberg skogs aB får vi

en norsk tømmeraktør med betydelig virk-

vi huggEr nEd KOsTnadEnE

-----

somhet på begge sider av grensen. dette

bidrar til en riktig utvikling av tømmermarkedet,»

slår Bergene holm fast.

Hundre tusen kubikkmeter

Broberg skogs aB avvirker og kjøper årlig

nesten hundre tusen kubikkmeter tømmer

lokalt i Torsby i värmland i sverige. selskapet

har sitt kontor i Bograngen og ble etablert

i 1993 av mats Broberg. foruten Broberg

driver håkan Thorsen og per aas som

virkesinnkjøpere. i tillegg til kjøp av tømmer

og drift av skog tilbyr selskapet skogkultur.

selskapet har på fast basis knyttet til seg

ett sluttavirkningslag og to tynningslag.

les mer om Broberg skogs as på

www.brobergskogs.se

et nytt prosjekt fra sb skog skal få kostnadene ned og produktiviteten

opp. Hogst og kjøring i regi av sb skog utføres med underentreprenører,

og avtalene inngås på bakgrunn av kompetanse, effektivitet, fleksibilitet,

maskinpark og pris. men selv om dette betyr at sb skog har et team som

til enhver tid består av de beste entrepenørene som er å oppdrive, står de

også til en viss grad uavhengig av hverandre. derfor har prosjektet lagoppfølging

startet opp – dette for å forbedre en interne organisering samt

kommunikasjonen med sb skog, slik at produktiviteten øker, hogsten blir

mer kostnadseffektiv og skogseieren mest mulig fornøyd.

fram til nå er det gjort mye på stadig å forbedre maskinene, der det siste

store steget var å få gPs og digitale kart inn som en del av arbeidsverktøyet.

men skal jobben gjøres enda bedre må samspillet mellom personene

innad i laget og mellom aktørene alltid fungere optimalt.

Tiltak

torKel vindegg, sKOgsjEf i sB sKOg

virKsOmhETEn nEsTEn

dOBlET i TElEmarK

-----

«særlig i Telemark opplever vi en stadig

økende etterspørsel etter våre tjenester,»

sier Torkel vindegg, skogsjef i sB

skog med ansvar for regionen Oslofjorden.

«hittil i år er vår virksomhet i

Telemark nesten doblet fra i fjor og sB

skog står i år for det meste av økningen

av hogsten i regionen.» Og hvordan har

så det skjedd? øystein archer næss

i sB skog etablerte i høst et innkjøpskontor

ved det såkalte plateverkstedet

i larvik. archer næss’ primære innkjøpsområde

er i vestfold og søndre

deler av Telemark. Og med hans jørgen

aas’ kontor på Kongsberg, som betjener

området i Kongsberg, numedalen

og øvre Telemark, og roger rypås’ kontor

på Tronstad i syllling, ble sB skog

beredt til å betjene skogeiere vest for

Oslofjorden enda bedre enn før.

70 prosent økning

i trøndelag

plantekontrollen fra kommunene og fylkesmennene

i trøndelagsfylkene viser at mye areal enten

ikke tilplantes eller har for lav plantetetthet.

førsteklasses virke,

førsteklasses pris

i forkant av 2008-sesongen satte sB skog seg derfor som mål å tilplante minst

70 prosent av såkalte «hogster» som selskapet har utført. med støtte i ansatte,

interesserte skogeiere, dyktige skogsentreprenører, rasjonell transport og gode

kunder ble prosjektet særdeles vellykket. 590 000 planter er nå satt ut, noe

som utgjør 95 prosent av det totale plantepotensialet i de aktuelle områdene.

480 000 er plantet av sB skog og 110 000 har skogeierne selv satt ut.

nytt • fra sB sKOg

i tider hvor vanlig skurtømmer er mindre etterspurt er

det viktig å se på alternative muligheter for å få mer ut av

tømmerverdiene.

stamblokk brukes til å produsere snekkeremner som igjen brukes til å lage møbler,

vindusrammer og andre produkter hvor det er viktig med kvistfritt virke. stamblokk

er et nisjeprodukt hvor pris og etterspørsel er mindre følsomme for konjunkturene. sB

skogs kunde på stamblokk er ansgarius svensson i småland i sverige. Etter stormen

gudrun i 2005 finnes det lite egnet virke lokalt i sverige og sB skog har derfor i samarbeid

med ansgarius svensson aB utviklet et effektivt logistikkopplegg som gjør at

stamblokk kan kjøpes til konkurransedyktige priser i hele sør-norge.

så for å gi skogeieren et enda bedre tilbud har sB skog nå også utviklet et nytt produkt,

«gran stamblokk B». her trenger kun den ene halvsiden av stokken å være av

stamblokkvalitet. sB skog har egne virkesutsynere som befarer skogen og merker ut

egnet virke i forkant av hogsten. Kravene til stamblokk er at virket er uten kvist eller

kvistknøler. toppmål varierer med treslag og sortiment, og er på minimum 20 cm. det

er ingen begrensninger i største diameter.

få avsETning på BiOvirKE

-----

gjennom selskapet norsk skogsenergi har

sb skog leveransene av all flis til bioenergianleggene

til biovarme på årnes og

kongsvinger.

en viktig samarbeidspartner for produksjon

og leveranse av brenselsflis er bjørns

transport as. bjørn amundsen har lang

erfaring i produksjon av brenselsflis til

industri og fjernvarmeanlegg. bjørns transport

og sb skog har i dag flisterminaler på

braskereidfoss og disenå i sør-odalen, hvor

flising av biovirke lagres.

gjennom leveringsavtalene av brenselsflis

kan sb skog tilby skogeiere i store

deler av østlandet leveranser av biovirke.

biovirke er tømmer som ikke er egnet for

annen industriell utnyttelse, men hvor

selve energien kan utnyttes. dette betyr

at skogeieren får avsetning for alle typer

virke, uansett egenskaper.

12 • et magasin fra Sb SKog ET magasin fra SB SKOg • 13

More magazines by this user
Similar magazines