Aust-Agder og Vest-Telemark - Friluftsrådet Sør

friluft.sor.no

Aust-Agder og Vest-Telemark - Friluftsrådet Sør

Året gjennomÅret gjennomGrimstad turorientering “Skaulofferen”Turorientering for hele familien fra 13. april til 22.september. Postene henges ut i lett terreng. Konvolutter medkart og informasjonsbrosjyrer koster 150,- og kjøpes hossportsforretninger og bensinstasjoner i Grimstadområdet.Turorienteringen hjelper deg ut i naturen, gir deg trim og godeopplevelser og mulighet for å oppdage nye idylliske steder.Turorientering er en aktivitet uten tidtaking, uten fastsatt starteller mål, uten fastsatte dager.Område: Grimstad og omegn Tid: Når som helstArrangør: IL Express, IL Imås og Lia IL Kontaktperson: JohnnyBjørnsen Tlf: 37 04 79 24 / 90 92 06 56Stifinner’nturorienteringTurorientering for hele familien fra 14.april til 22. september. 50 poster fordeltpå 3 kart i følgende områder: ØynaheiaNord, Gjervoldsøy og Nævisdal, Løddesøl.Åpningsposter 14.april på Gjervoldsøy. Stifinnerpostene hengerlett tilgjengelig nær sti og vei. Opplegget passer utmerket forbarnefamilier. Fine rasteplasser flere steder. Stifinnerkonvoluttmed kart selges hos Brekke Sport, Jakt og friluft Stoa, HisøyServicesenter og Aust-Agder Turistforening.Område: Arendal Møtested: NærturområdeneTid: April - September Arrangør: Hisøy orienteringsklubb,Øyestad Idrettsforening og I.K.Grane OrienteringKontaktperson: I.K. Grane: gutor@broadpark.noTlf: 41 50 29 90Barnas Turlag og AAT-UngDriver ulike aktiviteter (lek, toppturer, fisketurer,overnattingsturer, tematurer m.m.) for barn (0 – 12 år) ogungdom (13 – 19 år). Både Barnas Turlag og ungdomsgruppahar dags- og kveldsarrangementer og overnattingsturer. Defleste turene blir avertert i avisen. Program finner du påwww.turistforeningen.no/aust-agderMånedens tur i GrimstadHver måned henges det ut en postkasse i et turområde.Ved å gåturen og å skrive navn og telefonnummer i turboka i postkassaved passering, blir turgåere med på trekning av premier. Allekan delta. Turene blir annonsert på nettsidene til Grimstadkommune.Område: Grimstad Møtested: www.grimstad.kommune.no/Tjenester/Kultur--idrett-og-fritid/Manedens-tur1/Tid: Når som helst innenfor den aktuelle måned Arrangør:Grimstad kommune Kontaktperson: FolkehelsekoordinatorChristine Mikkelsen Tlf: 37 25 04 70Månedens tur i ArendalHver måned henges det ut en postkasse i et turområde. Vedå gå turen og å skrive navn og telefonnummer i turboka ipostkassa ved passering, blir turgåere med på trekning avpremier. Alle kan delta. Turene blir annonsert på nettsidene tilArendal kommune.Område: Arendal Møtested: www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Helse_legetjenester/Folkehelse/Manedens-tur/ Tid: Når som helst innenfor denaktuelle måned Arrangør: Arendal kommune Kontaktperson:Folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker Tlf: 37 00 38 33Topp 13 i ÅmliFin trim og turopplevelse som går på merkede stier. Det hengerute en postkasse på hver av de utvalgte toppene i Åmli. I disseer det en bok du kan skrive deg inn i og en tang til klipping iTopp 13-skjema. Skjemaet og informasjon om turene får dupå Åmfoss kafeteria, Turistinformasjonen, Hillestad Galleriet,Pan Garden, Vindilhytta, Elvarheim Museum og på butikkkene iTovdal, Gjøvdal, Nelaug og på Dølemo.Område: Åmli Arrangør: Åmli TuristforumTrimtur i Treungen hver mandagVil du vere med på ein rask trimtur? Møt opp ved Russlivegen,om lag to km frå Treungen sentrum, retning Nissedal. Derstår May Trontveit Wigestrand og Vigdis Eilefstjønn klare til eintimes rundtur på skogssti rundt Årak og Røyrodden. Kupertskogsterreng i gamalt kulturlandskap. Me går kvar måndag frå6. mai og ut september, men har opphald i juli. Sjå meir info ikulturkalenderen: www.nissedal.origo.no.Område: Treungen, Nissedal Møtested: RusslivegenTid: 17.00 Arrangør: Treungen IL Kontaktperson: MayTrontveit Wigestrand Tlf: 48 26 41 43Tirsdagsturene i LillesandSenior-rusletur hver tirsdag for de som er dårlige tilbens.Område: Lillesand Møtested: Røde Kors-huset på LangbryggaTid: 11.00 Kontaktperson: Berit Haus Olsen Tlf: 97 95 62 00Onsdagsturene i LillesandSeniortur for spreke seniorer hver onsdag hele året untattjuni og juli.Område: Lillesand Møtested: Røde Kors-huset på LangbryggaTid: 11.00 Kontaktperson: Henning Berntzen Tlf: 90 03 46 05Tur med mening i RisørVi starter omkring 1. april, når barmarkssesongenbegynner, og går i skog og fjell og ved vann og får høre godehistorier underveis. Turene varer 2,5 til 3 timer og turlengdener omkring 5 til 8 km på vei og sti.Område: Risør Møtested: Torvet i Risør Tid: 10.00Kontaktperson: John Th. Axelsen Tlf: 37 15 06 66 / 48 24 41 99Kveldstur rundt Røyrodden i Treungen hver onsdagBli med på ein fin vandretur. Turstien rundt Røyrodden og vidareover Norkåsen, på andre sida av riksvegen, er godt merka. Dener delt i to sløyfer, så du kan velje om du vil gå heile turen (tekca. to timar), eller halve (1 time). Nokre vil kanskje ta pause uteved Nisser, det er også greit. Her bestemmer du tempo sjølv,men avgangen er presis klokka 19.00. Me går kvar onsdag frå1. mai og ut september, men har opphald i juli. Sjå meir info ikulturkalenderen: www.nissedal.origo.no.Område: Treungen, Nissedal Møtested: Røyroddenskiltetved Årak Tid: 19.00 Arrangør: Treungen IL Kontaktperson:Unni Britt Hansen, Elke Andersen, Hilde Nore Kveim og ToneLundeberg Reinholt Tlf: 45 25 31 38Trimtur i Treungen hver onsdagVil du vere med på ein rask trimtur i skogen? Møt opp vedRusslivegen, om lag to km frå Treungen sentrum, retningNissedal. Der står May Trontveit Wigestrand og VigdisEilefstjønn klare til ein times rundtur på skogssti. Kuppertskogsterreng i kulturlandskap. Me går kvar onsdag frå 1.mai og ut september, men har opphald i juli. Sjå meir info ikulturkalenderen: www.nissedal.origo.no.Område: Treungen, Nissedal Møtested: Russlivegen Tid:17.00 Arrangør: Treungen IL Kontaktperson: May TrontveitWigestrand Tlf: 48 26 41 43Torsdagsturene i FrolandVil du bli bedre kjent i Froland? Bli med på ”Torsdagstur”!Trivelige turer som går på vei, sti og utenfor sti. Turene gåsi normal gangfart, så du trenger ikke være i superform.Normal turtid er ca. 2 – 3 timer inkludert kjøretid. Det er ingenaldersgrense, men barn må ha ansvarlig følge. Det er ikkeberegnet tid til kaffepause.Område: Froland Møtested: Kringla stadion (Osedalen/Mjølhusmoen) Tid: Torsdager 18.00. Se datofestede turervidere i brosjyren Kontaktperson: Reidun EikeliaTlf: 93 01 36 142 3


aprilaprilAprilMandag8AprilOnsdag10Sommerserien: BirkenlundVi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: Birkenlund skole Tid: 18.00Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Olav Ytrehus Tlf: 91 13 83 12Pris: Kr 20,-Seniortur på Fevik Rundturen går innom flere av Feviks fineste strender og bukter.Turen går på vei og skogssti. Turen er forholdsvis lettgått, mendeler av turen går på ulendt sti. Lengde:ca 4 km, varighet ca 2timer.Område: Fevik Møtested: Fevik stadion Tid: 10.00 Arrangør:Seniorturlaget Grimstad Naturlos: Tor Liene Tlf: 90 17 67 11AprilOnsdag17AprilTorsdag18Seniortur i Sævelireservatet Tur i naturreservatet til utsiktspunkt på toppen. Turen går i etspennende terreng.Område: Vik, Grimstad Møtested: Sævelibroa, fra Grimstadsentrum, kjør fv 420 mot Fevik. Etter Vikkilen, i bakken før dukommer til en smal bro er det en liten P plass på venstre side.Tid: 11.00 Arrangør: Seniorturlaget Grimstad Naturlos: BjørnEilert AndersenRandvika rundt “Norges beste strand” har mange historier, vi går rundtstranda, gjennom varierte naturområder og ser påkulturminner. Litt kuppert terreng.Område: Fevik, Grimstad Møtested: Randvika p-plass vedHaugenes Tid: 18.00 Arrangør: Haugenes velNaturlos: Bjørn Wiik, Geir Andresen Tlf: 40 28 04 16AprilSøndag14Tur til Nordskau på Sandøya Sandøya Idrettslag i samarbeid med Barnas Turlag inviterer tilskautur og grilling. Turen passer alle som har lyst på en fin korttur med hyggelig rasteplass. Ta med en vedpinne eller to og detsom trengs av mat og drikke. Idrettslaget på Sandøya bestillerskyssbåt fra Hagefjordbrygga.Område: Sandøya, Tvedestrand Møtested: HagefjordbryggaTid: 12.00 Arrangør: Barnas Turlag Tvedestrand Naturlos:Janne Broms & Camilla Knudsen (SIL) Kontaktperson: JanneBroms Tlf: 41 62 89 30 Påmelding: Påmelding direkte tilturleder innen 7.april Pris: Båt-billettAprilSøndag14AprilSøndag14AprilSøndag14AprilMandag15Tjenn i mellom 5 - 6 km tur i småkupert skogsterreng. Mulighet for å bade vedrast. Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Lindstøl/Åmland, Risør Møtested: Lindstøl Tid: 11.00Arrangør: Havrefjell Turlag Naturlos: Jekke LibyTlf: 99 15 21 42 Pris: Barn gratis, voksne; 20,-Tur Inntjore - TyssekilFra Inntjore går vi en gammel ferdselsvei til husmannsplassenSlettene og videre ned mot Vestlandske Hovedvei som vi følgermot Tyssekil. Vi går så en sti tilbake til Inntjore. Rast underveisog orienteringav kjentfolk. Litt kupert sti, 5 km.Område: Inntjore, Grimstad Møtested: Inntjore gamle skoleTid: 13.00 Arrangør: Landvik Historielag og Selskapet forGrimstad Bys Vel Naturlos: Helge Gundersen Tlf: 93 23 41 57Pris: 20,-Skitur til Øysteinsfjell 1175 m.o.h. Omlag 45 min. køyring frå sentrum til Skålid i Fjellgardane.Skituren startar langs ubrøyta veg og har jamn stigning heilevegen. Fantasisk utforkøyring ned att. Reknar med at me fyrarkaffibål.Område: Øysteinsfjell, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 10.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Sigmund Nærum Kontaktperson: Gunhild MomrakTlf: 90 61 70 33 Pris: 50,- til parkeringSommerserien: Fevik Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Fevik Møtested: P-plassen ved Hauslandskjenna,Fevik Tid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-Agder Turistforening Naturlos: Kjell Haugen Tlf: 48 00 44 62Pris: 20,-APRiLLør/søn20-21AprilMandag22AprilTirsdag23AprilOnsdag24Orreleiktur til Vegårshei Vi drar på orreleik i de indre bygder. Husk varme klær og godsovepose siden vi overnatter i gapahuk. Alle tar med egen matfor turen.Område: Vegårshei Møtested: Rutebilstasjonen, TvedestrandTid: 12.00 Arrangør: Barnas Turlag Tvedestrand Naturlos:Martin Due-Tønnessen & Anders Oppegård Kontaktperson:Martin Due-Tønnessen Tlf: 90 61 85 28 Påmelding: Påmeldingdirekte til turleder innen 17.aprilSommerserien: Harebakken Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: Harebakken, P-plassen mellomBussterminalen og IF-huset Tid: 18.00 Arrangør: ArendalTurmarsjforening og Aust-Agder TuristforeningNaturlos: Olav Ytrehus Tlf: 91 13 83 12Pris: 20,-Vandretur i Bandaksli Ein liten times køyring frå Fyresdal til Bandaksli. Våren ertidleg her i 70 meters høgde, langs Telemarkskanalen. Ein finrundtur der me ser gamle buplassa, tufter og mykje navn.Område: Bandaksli, Tokke Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Arne Dag Lassemo Tlf: 91 52 54 35Seniortur VikstølenTuren starter ved Grimstad motorbåtforenings opplagsbu iVikkilen, i bunnen av Onsbergkleiva, og går inn til Vikstølen hvorvi følger en gammel ferdselsvei, den går litt bratt opp heia, førden flater ut og fortsetter over til gården Solheim. Derfra følgervi flotte stier og besøker en gammel hule underveis. Videre tarvi turen opp til områdets høyeste topp hvor det er fint å raste.Etter rast finner vi stien tilbake til Vikstølen.Område: Vik, Grimstad Møtested: Båtbua til motorbåtforeningeninnerst i Vikkilen Tid: 10.00 Arrangør: SeniorturlagetGrimstad Naturlos: Ketil Aslaksen Tlf: 95 74 82 684 5


aprilAPRIL/maiAprilTorsdag25AprilTorsdag25APRILFre/lør26-27AprilLørdag27AprilLør/søn27-28AprilSøndag28AprilSøndag28Oveland-SvinevikaTuren går på sti. Gås i normal gangfart, varighet 2-3 timer. Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Torfinn Selås Tlf: 98 42 59 98Rundtur fra Eidbo Vi tar kveldsturen over Eidboknuten og tilbake om Frydendal.En lett tur i litt kupert terreng og noe på vei, vi vil avpassefarten til deltagerne slik at alle som kan gå har mulighet til åbli med.Område: Eidbo, Tvedestrand Møtested: Eidbo kretslokaleTid: 18.00 Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei TurlagNaturlos: Georg Solfjeld Kontaktperson: Jens Ragnar LarsenTlf: 97 54 34 12 Pris: 20,-Orreleiktur til Mykland for voksne Denne gang tar turleder Henning oss voksne med på enpopulær Barnas Turlag-tur. Vi låner kanoer av AAT og padlerinn til leirplassen, hvor vi skal sove i gapahuker. Henninghandler inn mat og tilbereder denne. Neste morgen satser vi påen grytidlig oppvåkning for å få med oss “spillet”.Område: Mykland, Froland Møtested: Harebakken Tid: 16.30Arrangør: Turgruppa i Aust-Agder Turistforening Naturlos:Henning Solheim Tlf: 97 78 45 46 Påmelding: AAT-kontoret påtlf.nr. 370 23 214 - innen 23. aprilOrreleikstur på fjellet Omlag ein times gange mot Berrfjell. I 8-900 meters høgderiggar me opp telt og nyt ettermiddagen på fjellet. Må ha medgodt med klede for natta kan bli kald. Orreleiken er vanlegvismellom kl. 04 og 06. Usikkert med snotilhøve. Turen blir avlystdersom dårleg ver. Alle må ha med mat til turen. Fint for sprekeungar. Begrensa antall deltakerar.Område: Berrfjell, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 13.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: GunhildMomrak Tlf: 95 79 15 11 Påmelding: innan 23 aprilOrreleiktur til Mykland Turen starter med padletur. Etter å ha spist kveldsmat, krypervi inn i gapahukene og forsøker å sove litt før vi forhåpentligvisblir vekket av orrespill. På søndag har vi natursti med premier.Alle må ha svømmevest, liggeunderlag, sovepose, hodelykt,skift og varme klær. Prisen inkluderer lunsj søndag. Dettepleier å være en populær tur. Hvis mange melder seg på, vilmulighetene for en ny tur vurderes.Område: Mykland, Froland Møtested: Harebakken Tid: 11.00Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos: Tommy Bryn &Stein Olav Kjerland Tlf: 90 14 86 54 Påmelding: http://austagder.turistforeningen.noPriser: BT-priserFuglekikketur til Tromlingene Vi håper på fint vær og tar turen til Tromlingene for å se på fugl.Ta med redningsvest, niste, drikke og kikkert/teleskop hvis duhar.Område: Tromlingene, Arendal Møtested: SkarestrandTid: 10.00 Arrangør: NOF avd. Aust Agder Naturlos: RuneSkåland Tlf: 92 88 61 44 Pris: 50,- for voksen, 10,- for barnBarnas Turlag på Barnebokfestivalenpå Dømmesmoen Vi deltar på Barnebokfestivalen på Dømmesmoen. Det blir blantannet en “litteratursti”. Øvrig program blir annonsert på AATsnettsider og i pressen.Område: Dømmesmoen, Grimstad Møtested: DømmesmoenTid: 12.00 - 14.00 Arrangør: Barnas Turlag GrimstadNaturlos: Marianne Tønnessen Kontaktperson: AAT-kontoretTlf: 37 02 32 14AprilSøndag28APRILMandag29APRILTirsdag30APRILTirsdag30MaiOnsdag1MaiOnsdag1MaiTorsdag2Kongeveimarsjen Arrangeres for 19. gang! På Tyssekil, 4 km fra start, blir detsalg av kaffe, kaker, boller, is, brus, vann og grillpølser. Alleinntekter og “frivillig” startkontingent går i sin helhet tilKreftsaken, Sørlandet sykehus HF Arendal. Turlengden er 8-10km. Det blir naturrebus underveis.Område: Kongeveien mellom Lillesand og GrimstadMøtested: Dalholt (før Reddal, etter Landvik kirke) Tid: 12.00Kontaktperson: Randi Holvik Tlf: 95 72 11 29Sommerserien: Bjorbekk Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Bjorbekk Møtested: Bjorbekk kirke Tid: 18.00Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: John Grandalen Tlf: 47 64 05 21Pris: 20,-Seniortur til Amteknotten i EideTuren går på sti og vei til Amteknotten i Eide. Turen er lettgått,med unntak av siste bratte stigning til Amteknotten.Område: Eide, Grimstad Møtested: Norkirken, Grimstadeller Resvig bedehus Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget ogNorkirken/Resvik bedehus Naturlos: Randi LarsenTlf: 95 43 25 46 Pris: 25,- til sjåføreneKulturvandring i Grytegrend Ein fin vårtur i gamalt kulturlandskap i Grytegrend. Me gjenginnom fleire tufter. Mogeleg at me er innom eit gardsmusem.Område: Hegglandsgrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: OskarKåsa Kontaktperson: Gunhild Momrak Tlf: 95 48 61 34”Jeg gikk en tur på stien” Hent frem de gamle og kjære skolesanger. Vi synger ossfrem langs Mjåvann, over Heståsen og ned mot Sveiningengård. Turen går i et forholdsvis bratt terreng, men på et godtunderlag. Vi har pauser med kulturelle innslag med historieog sang underveis. Ta med kaffe og niste til en lengre pause påturens høyeste punkt.Område: Tvedestrands ”Vestmark” Møtested: Kjør ytre vei fraTvedestrand mot Kilsund ca. 1 km, til skiltet inn mot BakkeveiTid: 14.00 Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei TurlagNaturlos: Tellef Hegland Kontaktperson: Eva V. KristensenTlf: 95 04 27 39 Pris: 20,-Skitur til Napuren 1284 m.o.h. Omlag ein times biltur til Voilen på Skafsåheia. Gjeng oppKuskard og inn langs Kuskardtjønnane. Opp på toppen frånord-vest sida. Vanlegvis er det lettført på denne tida. Flottutforkøyring.Område: Skafsåheia, Tokke Møtested: Spar FyresdalTid: 10.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos:Sigmund Nærum Tlf: 90 61 70 33Hisøya/Tangen alle På vei og sti. Gås i normal gangfart, varighet 2-3 timer.Område: Hisøya, Arendal Møtested: Kringla stadion, Froland,for felles avreise Tid: 18.00 Naturlos: Hjørdis TveitenTlf: 90 56 33 776 7


maimaiMaiFredag3Arendal Byvandring I forbindelse med Arendal Turmarsjhelg så arrangerer vi førtekveldsvandringer i Arendal. Byvandringene - på enten 5 kmeller 11 km - kan gås hele året fra Thon Hotell, men dennekvelden stiller vi med turledere. Det blir da anledning til å velgehvilken løype en vil gå. Begge løypene vil gå mest på asfalt,men det vil være fine utsiktspunkter over Arendal by og sjøsideunderveis. På den lange løypa vil vi ta en kort rast underveis. Tamed det dere behøver av mat og drikke.Område: Arendal Møtested: Trappene på Kanalplassen - foranPolitistasjonen og Posthuset Tid: 19.00 Arrangør: ArendalTurmarsjforening Kontaktperson: Wenche JacobsenTlf: 41 23 13 90 Pris: 20,-MaiLørdag4Myravandring Som en del av Arendal Turmarsjhelg arrangerer viMyravandring for 2. gang. Her er båndmerkede løyper på 5 kmog 10 km + en 5 km som er barnevogn- og rullestolvennlig. Vihar natursti for både voksne og barn med enkle premier til deheldige med flest riktige. I tillegg er det mulighet for å stempleIVV for de som ønsker det. Kafé med salg av vafler, kaffe ogbrus ved start/mål. Rasteplass med tilsvarende salg i denlengste løypa underveis.Område: Myra, Arendal Møtested: Myra skole Tid: Startmellom 09.00 - 11.00 Arrangør: Arendal TurmarsjforeningKontaktperson: Inger Marie Råna Tlf: 97 08 76 64 Pris: 20,-MaiMandag6MaiTirsdag7Blomstringstur til Auesøya Vi studerer påskeliljer og ser på natur- og kulturlandskap.Turen går på øyas stier i litt ulendt terreng. Turlengden er ca. 3km. Varghet ca. 5 timer.Område: Auesøya, Grimstad Møtested: TorskeholmenTid: 17.00 Arrangør: Kystlaget Terje Vigen Naturlos: Ove BachTlf: 37 25 04 19 Påmelding: Grimstad Turistkontor: 37 25 01 68Pris: Båttransport 150,- pr. pers. / 300,- pr. familie (2v+2b)Vandretur i Kilegrend Startar turen frå Sundsli i Kilegrend. Gjeng opp bratt slæpe opppå Kleivfjell og fylgjer kanten sørover. Ned att før Kiland. Gjengned Kleivbakkane som er den gamle grendevegen før brua kom.Område: Kilegrend, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: HelgeKiland Tlf: 91 63 26 15MaiLørdag4MaiSøndag5Langsævandring Som en del av Arendal Turmarsjhelg arrangerer viLangsævandring for 2. gang. Her er båndmerkede løyper på 7km og 13 km + en 5 km som er barnevogn- og rullestolvennlig.Vi har natursti for både voksne og barn med enkle premiertil de heldige med flest riktige. I tillegg er det mulighet for åstemple IVV for de som ønsker det. Kafé med salg av vafler,kaffe og brus ved start/mål. Rasteplass med tilsvarende salg iden lengste løypa underveis.Område: Arendal Møtested: Myra skole Tid: Startmellom 14.00 - 15.00 Arrangør: Arendal TurmarsjforeningKontaktperson: Inger Marie Råna Tlf: 97 08 76 64 Pris: 20,-ArendalsmarsjenTil slutt i rekken av marsjer under Arendal Turmarsjhelgarrangerer vi for 10. gang Arendalsmarsjen. Her erbåndmerkede løyper på 5 km og 11 km + en 5 km somer barnevogn- og rullestolvennlig (samme løype som påMyravandring/Langsævandring). Vi har natursti for både voksneog barn med enkle premier til de heldige med flest riktige. Itillegg er det mulighet for å stemple IVV for de som ønsker det.En kan også få en registrering i Stifinner’n. Kafé med salg avvafler, kaffe og brus ved start/mål. Rasteplass med tilsvarendesalg i den lengste løypa underveis.Område: Arendal Møtested: Myra skole Tid: Startmellom 10.00 - 12.00 Arrangør: Arendal TurmarsjforeningKontaktperson: Inger Marie Råna Tlf: 97 08 76 64 Pris: 20,-(Medalje: Barn: pluss 10,-/voksne: pluss 40,-)MaiTirsdag7MaiOnsdag8Maionsdag8Blåveistur til Assevneset Turen går til idylliske Assevneset, hvor vi tar en god pause for ånyte medbrakt mat og drikke.Område: Assev, Arendal Møtested: Bråstadhuset (gamleBråstad skole) Tid: 18.00 Arrangør: Nærturgruppa i Aust-Agder Turistforening Naturlos: Torstein Olsen Kontaktperson:AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14 Pris: 20,-Seniortur i ØsterhusTuren går på stier og grusvei i spennende terreng på beggesider av Morvigfjorden. Lokalhistorisk orientering underveis.Turen er forholdsvis lettgått, men har noen ulendte partier.Område: Østerhus, Grimstad Møtested: Parkeringsplassenved Lidl tomta i Østerhus (nedkjørsel til Morvika) Tid: 10.00Arrangør: Seniorturlaget Grimstad Naturlos: Sigbjørn PetterLauvrak Tlf: 91 85 94 32Blomstringstur til Auesøya Vi studerer påskeliljer og ser på natur- og kulturlandskap.Turen går på øyas stier i litt ulendt terreng. Turlengden er ca. 3km. Varghet ca. 5 timer.Område: Auesøya, Grimstad Møtested: TorskeholmenTid: 17.00 Arrangør: Kystlaget Terje Vigen Naturlos: Ove BachTlf: 37 25 04 19 Påmelding: Grimstad Turistkontor: 37 25 01 68Pris: Båttransport 150,- pr. pers. / 300,- pr. familie (2v+2b)MaiSøndag5MaiSøndag5Søndagstur til Vorehei Vi bruker dagen på tur til Vorehei. Ta med niste ogsitteunderlag.Område: Vorehei, Froland Møtested: Statoil, GrimstadTid: 11.00 Arrangør: Barnas Turlag Grimstad Naturlos:Ragnfrid & Åsmund Igland Kontaktperson: Ragnfrid IglandTlf: 97 15 05 49Jubileumstur til Havrefjell Topptur til Havrefjell, 6 km i fjellterreng. God stigning opp. Flottutsikt. Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Havrefjell, Nissedal Møtested: P-plass ved SandtjønnTid: 11.00 Arrangør: Havrefjell Turlag Naturlos: Ole JakobBråten Tlf: 37 15 75 22 Pris: Barn gratis, voksne; 20,-MaiTorsdag9MaiTorsdag9Vandretur til Røynås Vandreturen på ca. 3 km i lett terreng starter fra museet påGrasham på Tveide i Birkenes. Går til Røynås forbi to gamlegårder.Område: Fjellskår og Klepp, Birkenes Møtested: Museetpå Grasham. Buss henter deltakere på Røynås. Tid: 10.00Arrangør: Birkenes historielag Naturlos: Harald Birkenes/Ragnar Østerhus Kontaktperson: Kjell Erik StovelandTlf: 90 88 85 38Topptur på Napen 889 m.o.h. Topptur til Napen på Kristihimmelfartsdagen. Gjeng den merkastien frå Vestre Nape. Napen er eit lettkjennande fjell som stikkseg ut i Napevatn. Fint å sjå på middelalder tufter og tuft etterlanghus dersom vatnet er lite.Område: Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid: 10.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Gunhild MomrakTlf: 95 79 15 118 9


maimaiMaiSøndag12Vandring på Arendal kirkegård Vandring på Arendal Kirkegård i Jacob Aalls fotspor.Vandringen fokuserer på Jacob Aall sine samtidige og disseslekter i Arendal og gravminner i støpejern. Naturlos ØyvindRosenvinge forteller og mennesker i Jacob Aall sin samtid ogChristian Pedersen tar for seg gravminner.Område: Arendal Møtested: Arendal Kirkegård Tid: 13.00Arrangør: Arendal Historielag og Næs JernverksmuseumNaturlos: Øyvind Rosenvinge Kontaktperson: Tor GranerudTlf: 37 16 05 00MaiOnsdag15Seniortur i Eide Første del av turen går langs det som en gang var hovedveieni Eide før 1901. Videre går turen på fine stier til Amtedal ogderfra opp til Ammteknotten, som er et flott utsiktspunkt. Desiste 50 metrene er det noe bratt stigning. Tilbake følger viEideveien langs Engekilen. Lengde: ca 4-5km, varighet ca 2timerOmråde: Eide, Grimstad Møtested: Eide kirke Tid: 10.00Arrangør: Seniorturlaget Grimstad Naturlos: Ole PetterSvennevig Tlf: 37 04 62 36MaiTorsdag16Vassåsen/Seljåsen Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Reidun Eikelia Tlf: 93 01 36 14MaiFredag17Lifjell til Bergland Opplev ein flott 17. mai-tur i eit lett og spennande fjellparti. Mekøyrer til Skåltjønn innst i Kleivgrend. Turen startar med å gåoppå det langstrekte Lifjell. Me gjeng etter kvart ut til ein omlag1 000 år gamal varde før me gjeng ned til Bergland. Her er detmykje spennande med skjerp/gruvegang, åkerreinar, tufter ogeit varmekjært kulturlandskap.Område: Kleivgrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 10.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: IngeHomme Tlf: 91 74 03 30 Pris: Bompengar 50,-MaiMandag13Sommerserien: HomborsundVi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Homborsund Møtested: Eide skole Tid: 18.00Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-Agder TuristforeningNaturlos: Alf Kvamme Tlf: 90 20 94 73 Pris: 20,-MaiTirsdag14MaiTirsdag14MaiTirsdag14Rusletur fra Lillestedammen Turen går langs Våjemyrene Naturreservat og videre langsRaudeelva på god sti til Korsvann. Fra Korsvanns-dammen gårvi tilbake til Lillestedammen. Alle som kan rusle ett par timerpå kvelden kan ta turen, som går på vei og god sti.Område: Ubergsmoen, Vegårshei Møtested: Lillestedammen,skiltet fra rv 415 ved Svinvika, rett sør for UbergsmoenTid: 18.00 Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei TurlagNaturlos: Sverre Songedal Kontaktperson: Sverre StiansenTlf: 97 19 88 23 Pris: 20,-Vandretur på Igletjønnuten og den store steinenMe parkerar bilane i Basthommen langs rv 355. Gjeng oppden bratte merka stien til Igletjønnuten. Ned att gjeng me littsøranfor og heilt frampå kanten mot Fyresvatn til den storesteinen. Dette er ei enorm flyttblokk. Vidare ned på dei nydelegeRaublæs-berga og ned stien herifrå. Mest nede kan me burtomå sjå på restar etter myrmalm. Denne turen er ei stor opplevingog svært lett å gå.Område: Momraksheia, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: GunhildMomrak Tlf: 95 79 15 11Midtuketur: Skogstur fra Nesheim til Granestua Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennefotturen er vurdert til grad: 3. Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid(fra Harebakken): ca. 0,5 time.Område: Arendal Møtested: Harebakken (evnt. Nesheim skole)Tid: 17.00 (Nesheim 17.15) Arrangør: DNT Fjellsport ArendalNaturlos: Preben T. Nilsen Kontaktperson: AAT-kontoretTlf: 37 02 32 14MaiMandag20MaiMandag20Søndeled og Risør Historielagslokalhistoriske pinsevandringTradisjonen tro inviterer Søndeled og Risør Historielag tillokalhistorisk annen pinsedagsvandring. Årets tur går fraFrydendal - via Tjenna - Krantrappene - Urheia hvor vi harhovedrast - med retur via Barbulia - Kranveien og tilbake tilFrydendal. Rundtur på 5,5 km som passer for alle. Underveisblir det flere stopp hvor det informeres om stedsnavn,gårdsnavn, lokalhistorie osv. På hovedrast ved den gamlemilitærstasjonen i Urheia spanderer historielaget hjemmelagetsøsterkake - husk å ta med egen drikke. Her blir det ogsåutlodning.Område: Risør Møtested: Kommunehuset på FrydendalTid: 11.00 Arrangør: Søndeled og Risør HistorielagKontaktperson: Jan Einar Henriksen Tlf: 97 43 31 21Pris: Evt. noen kroner til utlodningenSommerserien: Tromøy Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Tromøy, Arendal Møtested: Tromøy kirkeTid: 11.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Roar Gundersen Tlf: 90 09 57 68Pris: 20,-10 11


maimaiMaiTirsdag21MaiTirsdag21MaiTorsdag23MaiTorsdag23Harås ved Skreevatn Køyrer nordover til Skreosen og gjeng inn bilvegen motHaråstjønna. Gjeng opp på fjellet Harås med flott utsyn motSkreevatn og etter kvart mot Åmdals Verk.Område: Skreosen, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Gunnar B. Grunnvik Tlf: 91 39 35 58Midtuketur: Rossefjell i Grimstad Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennefotturen (tur nr. 12 i turboka “123 turer...”) er vurdert til grad: 3.Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca. 1 time.Område: Grimstad Møtested: Harebakken (evnt. Statoil,Grimstad) Tid: 17.00 (Grimstad 17.15) Arrangør: DNTFjellsport Arendal Naturlos: Inger-Johanne Mækelæ-Johansen Kontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Seniortur i Ruagerkilen Turen går i vernet område, på stier i skog og på svaberg langshavet rundt Ruagerkilen. Vi prater litt om betydningen avverneområdet og hvorfor vern. Lengde ca 2,5 km, varighet ca 3timer.Område: Fevik, Grimstad Møtested: ParkeringsplassenHaslatangen Tid: 11.00 Arrangør: Seniorturlaget Grimstad-Aust Agder turistforening Naturlos: Bjørn Wiik Tlf: 95 12 83 24Pris: 20,-Granestua/Rønningen Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Hjørdis Tveiten Tlf: 90 56 33 77MaiSøndag26MaiSøndag26MaiSøndag26Fyrdag ved Lyngør Fyr Bli kjent med en flott DNT-hytte. Fyrdag på Kjeholmen vedLyngør Fyr. Fiskekonkurranse. Grillen er varm - ta med egengrillmat.Område: Kjeholmen (Lyngør) Møtested: Risøy Folkehøyskole,Risøya, Tvedstrand Tid: 11.00 Arrangør: Barnas TurlagTvedestrand Naturlos: Camilla & Kjetil Lomm Kontaktperson:Camilla Lomm Tlf: 97 77 07 42 Pris: Båt-billett: 80,- tur/returSkog og hei i Iveland Vi samles på Leesland og følger grusveien mot Åmestadvannet.Turen går via Knipen (utsikt) og nordover mot Stølen. I løpetav turen besøker vi en gammel husmannsplass. Turen er ca.4 km og underlaget varierer fra grusvei til noe ulendt terreng.Fremmøte Leesland, merket fra fv. 403 ved Skaiå, ca. 10 km frakommunesenteret Birketveit.Område: Leesland, Iveland Møtested: Leesland Tid: 11.00Arrangør: Iveland kommune Naturlos: Hans Ivar LeeslandKontaktperson: Finn Terje Uberg Tlf: 41 30 93 85Naturens DagNaturens Dag er en trivlig familiedag der man kan bli kjent medgrønne organisasjoner i distriktet. Her presenterer de seg medutstillinger, aktiviteter og byr på sin kunnskap. Naturens Dag eren dag uten eksos og kjøpepress.Område: Bjørnebo, Arendal Møtested: BjørneboTid: 11.00-15.00 Arrangør: Skogselskapet i Agder, 4H Aust-Agder og Friluftsrådet Sør Kontaktperson: Gidske HougeTlf: 92 89 48 94MaiLørdag25Tur til Solberg for de sprekeste Gåtur Oland - Solberg - Berås, ca. 6 km. Vi er fremme påSolberg ca. 12.30 - 13.00. Turen blir annonsert i Åmli Avisa ogFrolendingen.Område: Heia mellom Oland og Berås Møtested:Frolandsenteret Tid: 10.30 Arrangør: Froland og ÅmliHistorielag Naturlos: Jens Magne Føreland, Svein E.Kristiansen og Egil Fiane Kontaktperson: Anne Tone Aanby /Gunnar Gundersen Tlf: 97 52 47 57 / 90 94 57 02MaiLørdag25Tur til Solberg for de nest sprekeste Gåtur Berås - Solberg - Berås for de nest sprekester, ca.2,5 km. Vi er fremme på Solberg ca. 12.30 - 13.00. Turen blirannonsert i Åmli Avisa og Frolendingen.Område: Heia mellom Oland og Berås Møtested:Frolandsenteret 11.30 eller Berås Tid: 12.00 Arrangør:Froland og Åmli Historielag Naturlos: Jens Magne Føreland,Svein E. Kristiansen og Egil Fiane Kontaktperson: Anne ToneAanby / Gunnar Gundersen Tlf: 97 52 47 57 / 90 94 57 02MaiSøndag26Ramsløktur Guidet tur i strandsonen hvor vi smaker på vekster som er godmat. Vi plukker ramsløk. Ta med saks, isboks og pose. Du fåroppskrifter. Ta med mat og drikke om du vil.Område: Høvåg, Lillesand Møtested: Veikryss tilLangholmsund, Gamle Hellesund Tid: 13.00 Arrangør:Naturvernforbundet i Lillesand Naturlos: Jorunn ÅrstølStålsett Tlf: 90 16 31 91 Pris: 10,-MaiLør/søn25-26Fisketur til Store Torungen Fyr Vi lærer om fiskeregler, fisketeknikker og fiskeutstyr. Vi fiskerbåde fra land og sjø. Etterpå spiser vi nytrukket fisk på hytta.Om kvelden koser vi oss enten inne i hytta eller på bergetutenfor. Er vi heldige vil vi både se solen gå ned og månenkomme opp ute i havet. Det er greit å bade i bryggeområdet. Tamed redningsvester. Maks antall deltaker: 26 stk.Område: Store Torungen fyr Møtested: Pollen Tid: 12.00Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos: Tommy Bryn &Agnar Risvik Kontaktperson: Tommy Bryn Tlf: 90 14 86 54Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.noPris: BT-priserMaiSøndag26Tur til Håøya; Losenes øyVi gjør strandhogg på Håøya; Losenes øy, en perle iGrimstadskjærgården. Her ute i havgapet har det værtbosetting helt fra slutten av 1500-tallet. For 100-200 år sidenvar det her et lite samfunn med loser og kystfiskere. Vi vandrerrundt på øya og ser på gamle hus, losstasjon, sjømerker ogkulturlandskap. Ute på svabergene og i rullesteinsområder kanvi få noen spennende glimt av en enda eldre geologisk historiesom har skapt den vakre skjærgården i området. I sluttenav mai står vårblomstene i fullt flor på øya, og kanskje får vioppleve å se sjeldne orkideer. Turen varer ca . 4 timer. Vi går1-2 km på noe kupert sti og fjell.Område: Håøya, Grimstad Møtested: Toskeholmen, Grimstadfor felles båttransport Tid: 13.00 Arrangør: Landvik Historielagog Selskapet for Grimstad Bys Vel Naturlos: Roald Hanssen ogIvar Jansen Kontaktperson: Olav Inge sandnesTlf: 90 50 80 61 / 92 20 34 30 Pris: Barn gratis, voksne 50,-12 13


maijuniMaiMandag27MaiTirsdag28MaiTirsdag28Sommerserien: Froland Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Froland Møtested: Kringla stadion, Froland Tid:18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Inger Marie Råna Tlf: 97 08 76 64Pris: 20,-Seniortur til TorpehyttaKort rusletur inn til Torpehytta. Gode muligheter for å gå mer iterrenget rundt hytta for de som ønsker.Område: Landvik, Grimstad Møtested: Norkirken, Grimstadeller Resvig bedehus Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget ogNorkirken/Resvik bedehus Naturlos: Bjarne GusdalTlf: 99 16 79 50 Pris: 25,- til sjåføreneTopptur på Bindalsfjell 925 m.o.h.Køyrer inn Bindalen i Kilegrend. Gjeng opp til toppen på denmerka stien mot den vakre Tjønnheia. Jamn stigning oppovermed lettast mot slutten.Område: Kilegrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos:Sigmund Nærum Tlf: 90 61 70 33 Pris: Bompengar 50,-Juni - SeptUke 23,24, 35og 36Tilbud for skoleklasser og barnehager:Marinbiologikurs for barn Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure (barnehager):Marinbiologi på småbarns vis - om livet i fjæra. Vi studererforholdet mellom krabber, blåskjell og sjøstjerner – et slagsstein/saks/papir-forhold.”Skall, skal ikke” (grunnskolen - barnetrinnet):Marinbiologi på barns vis - om livet i fjæra. Vi fordyper oss iovergangen mellom sjø og land, og skal se nærmere på alt liv,med skall.Sex og singelliv (grunnskolen - ungdomstrinnet):Marinbiologi på ungdommens premisser - om livet i fjæra. Vifokuserer på kjønn og formering.Område: Arendal, Grimstad, Risør eller Tvedestrand Tid:I skoletiden Arrangør: Friluftsrådet Sør Kontaktperson: GeirHenning Waagsnes Tlf: 47 02 65 47 Påmelding: Ring ellersend en e-post til geir@friluft-sor.no for avtale Pris: Oppleggeter gratis, men skolen/barnehagen må ordne transporten selv.Ta med mat og drikke, badetøy og redningsvest til de minste!MaiTorsdag30MaiTorsdag30MaiTorsdag30Midtuketur: Sykkeltur fra Simonstad Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kanalle bli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor1 betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at detteer en hard tur som passer for de med ekstra god kondisjon.Denne sykkelturen er på ca. 40 km og er vurdert til grad: 4.Aktivitetstid: ca. 4-5 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca. 1,5time.Område: Åmli Møtested: Harebakken Tid: 17.00Arrangør: DNT Fjellsport Arendal Naturlos: Arne ThorstensenKontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Rundtur fra Kvastad gamle skole omhusmannsplassen i Himmelkjerra Lett kveldstur med lokalhistorie og naturopplevelse.Naturlosen vår tar oss med til gamle dagers husmannsplass ogog vår nære historie. Vi får også høre om Kvastad skole.Område: Kvastad, Tvedestrand Møtested: Parkering vedKvastad gamle skole Tid: 18.00 Arrangør: Tvedestrand ogVegårshei Turlag Naturlos: Jens Tore Johnsen Kontaktperson:Arne Skaali Tlf: 91 13 38 10 Pris: 20,-Øynaheia Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion for felles avreiseTid: 18.00 Naturlos: Roald Svenningsen Tlf: 91 38 74 22JUNILørdag1JuniSøndag2Skuggenatten OppSkuggenatten Opp er et motbakkeløp og turarrangement.Turen starter ved idrettsanlegget og er 4,4 km fordelt på 456høydemeter. Skuggenatten er 706 m.o.h. Underlaget er 80%fjell og turløypa er godt merket. Alle som melder seg på iturklassen får et startkort og er med i trekningen av flottepremier. Mer info om arrangementet www.skuggenattenopp.no.Område: Treungen, Nissedal Møtested: IdrettsanleggetTid: 09.00-12.00 Arrangør: Treungen IL Kontaktperson: OlavNilsen Tlf: 41 55 87 38 Påmelding: Påmelding 09.00 - 12.00ved start Pris: 100,-Grottetur til OlandsbuVi kjører inn til Olandsheia og går inn til Urnipura, ca. 2 km.Dette er en ur med store steinblokker som har laget tunnelerog underjordiske haller. Spennende tur både for store og små.Graden av “grotting” tilpasser vi hver enkelt. Ta med mat ogdrikke til lunsj og pølser til grilling på Olandsbu på vei hjem. Tamed klær som tåler kryping og kravling og hodelykt med godtbatteri. Maks antall deltakere: 20 stk.Område: Olandsheia, Froland Møtested: HarebakkenTid: 10.00 Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos: JensDahlum Tlf: 90 69 47 85 Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no Pris: 50,-Mai/JUNIFr/Lø/Sø31.5.-2.6.Kano- og klatretur til Hengeltjørnloftet Vi går fra krysset Birtedalen/Fyresdal, og tar gode pauserunderveis for små ben. Det er ca. 3,5 km å gå inn til hytta.Kanopadling og bading i Hengeltjørn og klatring i fjellvegg inærheten. Maks antall deltakere: 20 stk.Område: Austheiene Møtested: HarebakkenTid: 17.00 Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos: BjørgSissel Høyheim & Eliin Hovlandsdal Kontaktperson: BjørgSissel Høyheim Tlf: 97 59 65 03 Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no Pris: BT-priserJuniSøndag2Haslatangen rundtVerneinteresser, friluftsliv, privat eiendom og industri møtes iflott landskap. Litt uveisomt, men spennede områder. Vi ser påhvorfor dette er blitt naturreservat.Område: Hasseltangen, Grimstad Møtested: P-plassen foranbåtfabrikken Tid: 13.00 Arrangør: Haugenes velNaturlos: Bjørn Wiik, Geir Andresen Tlf: 40 28 04 16JuniSøndag2Topptur på Roan 1191 m.o.h. Ein fin vårtur til Roan. Greplyngen blømer i høgfjellet på dennetida. Desse nydelege rosa blomane breier seg ut i vide tuver oger ei stor oppleving. Det blir ein rundtur der me gjeng ned tilRauntjønn og Valevassberga.Område: Hauggrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 10.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos:Sigmund Nærum Tlf: 90 61 70 331415


junijuniJuniMandag3JuniTirsdag4Sommerserien: Tverrdalsøya Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi planlegger her å gå den nymerkedeTverrdalsøy-løypa som er ca. 11 km lang. Det blir en kort pauseunderveis. De som vil gå en kortere løype vil få anledning tildet. Ta med drikke og niste etter behov. De som ønsker kan fåstemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Tverrdalsøya, Arendal Møtested: Flosta skole, KilsundTid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Aase Lunden Tlf: 47 06 95 62Pris: 20,-Seniortur til Dømmesmoen Vi tar en tur til Dømmesmoen på jakt etter våren. Vi får høre littom den kulturhistorien som knytter seg til Dømmesmoen oglitt informasjon om et knippe utvalgte planter. Forhåpentligvisblir bygarteren med oss på turen. Turen er lettgått ogpasser for alle, også dem som er avhengig av rullestol ogganghjelpemidler. Kaffe og noe å spise kan kjøpes i kafeterianpå Frivolltun i etterkant av turen. Lengde ca 2,5 km, varighet ca2 timer inkl kafeteriabesøk.Område: Grimstad Møtested: Frivolltun Tid: 11.00Arrangør: Seniorturlaget/Livsglede for eldreNaturlos: Giggi Kristoffersen Tlf: 91 80 69 39JuniFr/lø/sø7-9Førsommertur til turisthyttaved Lyngør Fyr Vi møtes på Harebakken fredag og kjører i privatbiler til GjevingBrygge ved Tvedestrand. Derfra tar vi taxibåt ut til turisthyttaved Lyngør Fyr på Kjeholmen. Retur fra Kjeholmen søndag kl.16. Vi fisker, leker og koser oss. Vi satser på å være mest muligute, så ta med regntøy og passende tøy til utendørsaktiviteter.Ta med redningsvest, fiskeutstyr, lakenpose/sovepose/sengetøyog mat/drikke til eget forbruk. På lørdagen satser vi på å grille.Mrk: Dusjautomaten krever 10-kroners mynter. Maks antalldeltakere: 22 stk.Område: Kjeholmen (Lyngør), Tvedestrand Møtested:Harebakken Tid: 17.30 Arrangør: Barnas Turlag GrimstadNaturlos: Ragnfrid & Åsmund Igland, Jan & Mette ThelleKontaktperson: Ragnfrid Igland Tlf: 97 15 05 49Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no Pris: Barnmedlem 150,- (250,-)/Voksen medlem 350,- (550,-)JuniTirsdag4JuniTirsdag4JuniTirsdag4Kveldstur til Rødsknuten Rundtur/topptur ca. 6 km delvis kupert på vei og sti.Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Sunde, Gjerstad Møtested: Abel ungdomsskoleTid: 18.00 Arrangør: Havrefjell Turlag Naturlos: Anne GunnØsterholt og Kåre Dalane Tlf: 40 40 05 58 Pris: Barn gratis,voksne; 20,-Skulhomfjell Køyrer inn på Kilandsheia i Kilegrend og startar å gå fråMjåvatn. Omlag 300 m stigning til Skulhomsvarden. Toppen liggi Nissedal.Område: Kilegrend, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Helge Kiland Tlf: 91 63 26 15Midtuketur: Roaløypa og evt. Heirevann rundt,Nes verkDette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette eren hard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dissefotturene (tur nr. 33 og 34 i turboka “123 turer...”) er vurdert tilgrad: 3. Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca.1 time.Område: Tvedestrand Møtested: Harebakken (evt. Statoil,Fiane) Tid: 17.00 (Fiane 17.15) Arrangør: DNT FjellsportArendal Naturlos: Axel Bjelke Kontaktperson: AAT-kontoretTlf: 37 02 32 14JuniFr/lø/sø7-9JuniSøndag9Fottur med AAT ung (16-19 år):Torsdalsbu - Hovstøyl Vi kjører med bil frem til Torsdalsbu på fredagen.Lørdagsmorgenen starter vi mot Hovstøyl med en god pausepå Himmelkvævristene før vi tar kvelden på Hovstøyl. Retur viaNos.Område: Austheiene Møtested: Harebakken v/StatoilTid: 16.00 Arrangør: Ungdomsgruppa (16-19 år) i Aust-AgderTuristforening Naturlos: Albert Vareberg & Henrik AuestadKontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no - innen 1 ukefør Pris: 400,-Topptur til Berefjell Vi samles på Ranestad og følger kjerrevei til Landsverktjønnaog videre til Berefjell. Flott utsikt fra Berefjell. Kulturminne vedLandsverktjønn.Turen går stort sett på sti, liten del i terreng. Ca8 km. Begrenset med stigning.Område: Ranestad, Iveland Møtested: Ranestad, 6 km vestfor Vatnestrøm - mot Iveland. Tid: 11.00 Arrangør: Ivelandkommune Naturlos: Arnulf Bærheim Kontaktperson: FinnTerje Uberg Tlf: 90 87 83 05JuniTorsdag6Rosefvannet rundt Turen går på sti og terreng. Normal gangfart. Varighet 2-3timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Roald Svenningsen Tlf: 91 38 74 22JuniFredag7Nattsangertur til Inntjore og omegnVi kjører omkring og lytter etter nattsangere og andre fuglersom synger.Område: Inntjore, Grimstad Møtested: Landvik kirke Tid: 21.00Arrangør: NOF avd. Aust Agder Naturlos: Jan Helge KløvstadTlf: 97 47 61 09 Pris: 50,- for voksen, 10,- for barnJuniSøndag9Topptur til Furenusteren Bli med på topptur til Furenusteren. Turen tar omlag 1,5 timetil toppen. Skriv namnet ditt i turboka på toppen og bli med itrekninga av fine premiar. Godt fottøy. Verforbehold.Område: Tjønnefoss, Nissedal Møtested: Tjørullkroa, kjørersamla frå kafeen til startpunkt Tid: 11.00 Arrangør: TreungenIL Naturlos: Unni Britt Hansen Tlf: 93 21 53 7716 17


junijuniJuniSøndag9Dagstur til Dale - Rjukanfossen - NesvatnHer vil vi få med oss Rjukanfossen i vårskrud og våre sørligeheier på tvers. Etter fossen følger vi sti opp Årdalan forbi flerestøyler og over Furubuhei til sørenden av Nesvatn. Spennendenaturreservater og kulturhistorie som vil bli redegjort forunderveis. God rast midtveis under en stor heller ved Kroktjørn.6 timers tur i rolig tempo + pause. En del faste myrer, ellersmest sti.Område: Tovdal Møtested: Harebakken Tid: 09.00(busstransport) Arrangør: Turgruppa i Aust-AgderTuristforening Naturlos: Gunnar Dag Tørå & Dag PettersenKontaktperson: Gunnar Dag Tørå Tlf: 41 50 29 90Påmelding: AAT-kontoret på tlf.nr. 370 23 214 - innen 31. maiPris: BussbillettJuniMandag10JuniTirsdag11JuniOnsdag12JuniSøndag10JuniOnsdag12JuniTorsdag13Sommerserien: Krøgenes Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: Ved Meny, KrøgenesTid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Mari Nyland Tlf: 90 93 42 88Pris: 20,-Granbustøyl frå Birte Ein vandretur frå Birte sør i Birtedalen med mykje kultur oghistorie undervegs. Målet er Gråbustøyl. I desse områda vardet mange containerslepp under krigen, nokre av dei er fortsattsynlege. Me svingar burtom Fjalebu også.Område: Birtedalen, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: ArneDag Lassemo Tlf: 91 52 54 35Seniortur Grefstad Turen går på småstier i et lettgått og sjønært område. Delerav stien er imidlertid noe ulendt. Både Grefstadvika ogStangholmen er flotte friområder og det er muligheter for etbad i Grefstadvika på slutten av turen.Område: Grimstad Møtested: Grefstadvika parkeringsplassfriområdet Tid: 10.00 Arrangør: SeniorturlagetNaturlos: Ove Bach Tlf: 37 25 04 19Skogbrannen i Mykland - 5 år etter Tur på branntomta i Mykland. Skogbrann og vilt, samtskogbrann og foryngelse vil være tema for turen. I tillegg tillokale ressurser vil en forsker fra Skog og Landskap delta.Område: Mykland, Froland Møtested: Dagligvarebutikkeni Mykland Tid: 18.00 Arrangør: Skogselskapet i AgderNaturlos: Per Holm Nygaard fra Skog og LandskapKontaktperson: Reidar Tveiten Tlf: 37 01 78 77Midtuketur: Trongedalsfjellet - Åmlis høyestefjell Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennefotturen er vurdert til grad: 5. Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid(fra Harebakken): ca. 3 timer.Område: Åmli Møtested: Harebakken Tid: 16.30 Arrangør:DNT Fjellsport Arendal Naturlos: Arne ThorstensenKontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Tromøy Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Tromøy Møtested: Kringla stadion, Froland, for fellesavreise Tid: 18.00 Naturlos: Paul Jensen Tlf: 47 33 45 84JuniFr/lø/sø14-16JuniLørdag15JuniLør/søn15-16JuniSøndag16JuniSøndag16Kanotur i Skjeggedalsråni Dette er en kjempefin kanotur i et flott landskap der vi starterturen ved Nedre Skjeggedal. Vi kjører opp fredagskvelden ogfinner et leirsted ved Øvre Skjeggedal. Vi har da vært nedeog plassert en bil ved Trædalen ved Samkom. På lørdagenpadler vi nedover til Mjåvatsfjorden, noen stryk må vi kanskjebære i. Denne fjorden er smal og langstrakt og går over iVågsdalsfjorden lengere nede. Her finner vi en leirplass. VedKolstraumen må vi foreta en bæring, men den er ikke lang.Vi kommer nå ned i Skripelandsfjorden som vi følger inn iBukkefjorden og ned til Trædalen. Turen er ca. 4 mil.Område: Skjeggedal, Froland Møtested: Kontakt AAT formøtested Arrangør: DNT Fjellsport Arendal Naturlos: ArneThorstensen Kontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no - innen10. juniTur til Trongedalsnuten 8-9 timers tur til Åmlis høgaste fjell, 929 m.o.h. Lengde ca. 12km tur-retur. Spesielt bratt terreng fyrste timen. Store delar avturen går på snaufjell. Krevande, men flott tur. Værforbehold.Område: Smeland i Gjøvdal, Åmli Møtested: Ved skilt tilTrongedalsnuten( Smelandsfjella), omlag 2 km sør for SmelandTid: 09.00 Arrangør: Gjøvdal Friluftslag Naturlos: AstridRaudåna Tlf: 90 66 64 30MjåvasshyttaOvernattingstur til DNT-hytte i Austheiene øverst i Gjøvdal. 1,5time å gå opp. God stigning. Hutta ligger vakker til ved fjellvann.Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Gjøvdal, Åmli Møtested: Gjevden i Øvre GjøvdalArrangør: Havrefjell Turlag Naturlos: Jekke Liby og SølviByberg Tlf: 99 15 21 42 Påmelding: 1 uke før turenPris: DNT-priserPadletur ved Størdalsvann Vi padler innover Gjevingvassdraget i et område med mangefine vann. Ta med redningsvest, badetøy, mat og drikke. Vi harkanoer og noen vester.Område: Gjevingvassdraget, Tvedestrand Møtested:Rutebilstasjonen, Tvedestrand Tid: 10.00Arrangør: Barnas Turlag Tvedestrand Naturlos: Åse Due-Tønnessen & Jens Aksel Hansen Kontaktperson: Åse Due-Tønnessen Tlf: 48 27 86 47 Påmelding: Påmelding direkte tilturleder innen 13. juniBåttur fra Skiftenes sag til Froland verk Vi opplever båttur over Rore til Froland verk med omvisningpå Froland verk. De som ønsker det kan ta med seg egnesmåbåter. Varighet 3 - 4 timer.Område: Rorevannet, Grimstad / Froland Møtested: Skiftenessag Tid: 13.00 Arrangør: Landvik Historielag og Selskapet forGrimstad Bys Vel Naturlos: Magnus KalvehagenTlf: 97 73 56 45 Pris: Barn gratis, voksne 50,-18 19


junijuniJuniSøndag16JuniMandag17Søndagstur fra Østerå til FagerheiTur opp til toppen av Fagerhei som er et av de mest benyttedeturmåla i kommunen. Vid utsikt ut mot øyene og Skagerak.Triangelpunkt og flott varde på toppen. Turen er ca. 5 kmpå skogsbilvei og sti. Dette er en ‘’ bli-kjent-tur ‘’ medlokalhistorisk informasjon i et sosialt fellesskap som turlageter. Tid/distanse: Ca. 2 ½ time inkl. pauser.Område: Østerå, Tvedestrand Møtested: Fremmøte/parkeringpå toppen av skolekleiva Tid: 11.00 Arrangør: Tvedestrandog Vegårshei Turlag Naturlos: Dag Fagermyr Tlf: 46 94 35 38Pris: 20,-Sommerserien: Tveiten Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: P-plassen ved turløypestartTveiten Tid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening ogAust-Agder Turistforening Naturlos: Alf KvammeTlf: 90 20 94 73 Pris: 20,-JuniMan/fre24-28Søruga 2013 Friluftsrådet Sør arrangerer friluftscamp for unge fra mandagtil fredag i skolens første ferieuke. Deltakerne får overnattemed full bevertning på Kilandssenteret, som drives avGrimstad Røde Kors. Deltakerne vil få oppleve forskjelligefriluftsaktiviteter; klatring, fiske, ridning, padling, volleyball,matlaging, bading, orientering, konkurranser, ballbinge,vaierrutsjebane, hobbyverksted, grilling og mye annet artig ogspennende. For mer info, se Friluftsrådet Sørs hjemmeside:www.friluftsrådet.noOmråde: Kilandsenteret, Grimstad Tid: 09.00 Arrangør:Friluftsrådet Sør og Aust-Agder Røde Kors Tlf: 37 00 55 50 /37 00 55 56 Påmelding: post@friluft-sor.no Pris: 1 900,- (evt.søskenmod.)JuniTirsdag18JuniTorsdag20JuniTorsdag20JuniTorsdag20JuniLørdag22Vandretur frå Nussli til Vindilhytta Turen startar med buss kl. 16.00 frå sentrum. Den køyrer osstil Nussli. Turen i år gjeng me om Mjåvashytta via Øyvassfjell.Fylgjer DNT merka sti. Bratt ned til Gjevden der bussen tekoss opp til Vindilhytta. Der ventar ferdig middag på oss. Bussengjeng attende langs Nesvatn tilbake til FyresdalOmråde: Kilegrend Møtested: Spar Fyresdal Tid: 16.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Helge KilandTlf: 91 63 26 15 Pris: Bussavg kr. 250,- + middag Påmelding:Påmelding innan 16 juni til Gunhild Momrak tlf: 95 79 15 11Seniortur: Traalum via Møssevoldtil StoresandTuren går på gamle jordveier (kjerreveier) fra Traalum-Møssevold over Trolldalen til Randvika og Storesand. Turen erlettgått og vi går på gamle jordveier som bøndene brukte tilog fra sine jordeiendommer før i tiden. Vi raster i Storesand/Randvika. Lengde ca 3,5 km, varighet ca 3 timerOmråde: Fevik, Grimstad Arrangør: Rimi Fevik Tid: 11.00Arrangør: Seniorturlaget Grimstad/Aust Agder turistforeningNaturlos: Bjørn Wiik Tlf: 95 12 83 24 Pris: 20,-Blesehelleren/Einerfjell Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Torfinn Selås Tlf: 98 42 59 98Midtuketur: Merdø Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kanalle bli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor1 betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at detteer en hard tur som passer for de med ekstra god kondisjon.Denne fotturen med muligheter for bading er vurdert til grad: 1.Aktivitetstid: ca. 4 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca. 0,5 time.Område: Merdø, Arendal Møtested: Havsøybrygga (Hisøy)Tid: 17.00 Arrangør: DNT Fjellsport Arendal Naturlos: KåreGundersen Tlf: 90 93 89 06Fottur og fiskekonkurranse vedMjåvasshytta Tur til Mjåvasshytta/Mjåvatn med Fiskekonkurranse. Gåtidca 1,5t opp til Mjåvatn, bratt terreng, men egnar seg godtfor barnefamiliar. St.Hansfeiring og fiskekonkurranse(14.00-17.00). Gjøvdal Friluftslag sponser fiskekort. Ta medmat,liggeunderlag, sovepose evt. telt. Alle må betale evt.overnatting på Mjåvasshytta sjølv.Område: Mjåvasshytta i Åmli Møtested: Ved skilt tilMjåvasshytta ved Gjevden Tid: 11.00 Arrangør: GjøvdalFriluftslag Naturlos: Hilde HansenTlf: 91 70 88 89JuniTirsdag25JuniTirsdag25JuniOnsdag26JuniTorsdag27JuniLørdag2920 21Seniortur i Øvre Landvik Turen går fra Stalleland til Knabevann tur-retur på skogsbilvei.Lengde ca. 4kmOmråde: Øvre Landvik Møtested: Norkirken eller Resvigbedehus Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget og Norkirken/Resvik bedehus Naturlos: Målfrid Hørte Tlf: 37 25 91 39Pris: 25,- til sjåføreneVandretur frå Libjå til BirtedalenMe fylgjer den gamle gangvegen frå Libjå til Brutjønn.Eindel stigning i starten, resten nokså flatt. PasserarStavskardtjønnane, Furutjønn, Ufstjønn og til slutt langsBrutjønn. Eindel myrmalm å finne langs Ufstjønn. Mykjehistorie høyrer med. Bilar til transport attende vert ordna.Område: Breiviksheia, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: ArneDag Lassemo Tlf: 91 52 54 35Tur til Mosfjell ved Mo på Vegårshei Topptur med utsikt til store deler av Vegårshei ogomkringliggende bygder med lokalkjent naturlos.Område: Mo, Vegårshei Møtested: Fremmøte/parkering på MoTid: 18.00 Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei TurlagNaturlos: Tore Mo Kontaktperson: Roar SommersetTlf: 97 57 35 85 Pris: 20,-Romeheia Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Roald Svenningsen Tlf: 91 38 74 22Fiskesommer på Torskeholmen Sommersatsing på sportsfiske for barnog familier i regi av NJFF, Mustad ogDagbladet. Gjennom deltakelse herfår barn en trivelig fiskeopplevelsesammen med andre. Ta med fiskeutstyrom du har. Vi har noe fiskeutstyr tilutlån og hjelper dem som trengerfiskeopplæring! Barna bør brukeredningsvest. Mer info: www.njff.no/grimstadOmråde: Torskeholmen, GrimstadMøtested: Torskeholmen Tid: 12.00-14.00 Arrangør: Grimstad jeger- ogfiskerforening Kontaktperson: LarsYngvar Håland Tlf: 97 52 45 60


Juni/julijuliJuniSøndag30JULITirsdag2Fånekleivsmarsjen 20134 km rusletur over Fånekleiva på Postvegen frå 1840-åra. Godveg med stødig underlag. Noko stigning særleg i starten. Inaturstien kan alle gjere seg kjende med det rike plantelivet.Ein avstikkar ut på den “luftige” rasteplassen på Lisle Fånefjellgir ei ekstra oppleving. Turen høver godt for alle aldergrupperog familiar med sans for natur, planteliv og historie. Ta gjernemed niste og drikke i tursekken. Område: Fånefjellstunnelen, Bygland Møtested: Ved sørendenav Fånefjellstunnelen Tid: Kl. 13 - 14 Arrangør: ByglandBygdekvinnelag Kontaktperson: Magnhild RyggTlf: 48 05 02 93 Påmelding: Ved startPris: Vaksne 50,-, born 20,-Vandretur frå Valebjørgsheia til Fjone Me kjem til å bruke buss fyrst til Himmelstøyl på den vakreValebjørgsheia. Fylgjer den blåmerka stien langs Maurdalsristatvers over heia og ned til Støyldalen på Fjone. Dette er einflott tur på omlag 10 km i lett terreng. Her blir me henta medbussen som køyrer oss ut til Fjonesundet kafé. Her er detbestilt middag til alle saman. Etterpå gjeng bussen attende tilFyresdal langs Napevatn. Sein kveld innan me er heime.Område: Valebjørgsheia, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 16.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Kontaktperson:Gunhild Momrak Tlf: 95 79 15 11 Påmelding: Innen 30. juniPris: 350,- for buss+middagJuliFredag19JuliLørdag20Sykkeltur til Øysteinsfjell 1175 m.o.h. Køyrer til Slystøyl i Fjellgardane omlag 45 min. frå Fyresdal.Me syklar 8-10 km, mesteparten motbakke til Uvtjønn. Herifrågjeng me ein bratt trasé opp til toppen av Øysteinsfjell. Herer eit utruleg flott utsyn alle vegar. Fylgjer same veg ned att.Sykkelturen ned att er gjort på 5 minutt!!Område: Fjellgardane, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 16.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Gunhild Momrak Tlf: 95 79 15 11Byvandring i Tvedestrand En vandring i Jacob Aalls fotspor. Byvandring i Tvedestrandsentrum, fokus blir lagt på Jacob Aalls samtid,kommunegrenser, byutvikling, signifikante bygningerog funksjoner. Vandringen ender i Tvedestrand Museum,Forvaltergården som var bolig og kontor for Verketsmagasinforvalter.Område: Tvedestrand sentrum Møtested: Øvre torv, Mixkiosken Tid: 12.00 Arrangør: Tvedestrand Historielag,Kystkulturuka og Næs Jernverksmuseum Naturlos: TorGranerud Tlf: 90 60 23 68JuliSøndag7JuliTirsdag9Minnehøytidelighet på støtten over de falne fraNajaden Minnehøytidelighet ved minnestøtta for de falne etter slagetpå Lyngør i 1812 og Najadens forlis. Kanonjolla Østre RiisoerIII med mannskap i tidsriktige uniformer deltar. Salutt.Bekransning. Historisk kåseri om slaget. Minnestund vedbiskopen i Agder og Telemark. Kaffe og kaker fås kjøpt.Område: Askerøya, Tvedestrand Møtested: Gjeving bryggeTid: Båtavgang 16.30. Arrangementet starter 17.00 Arrangør:Dybvår menighet, Tvedestrand kommune, Kanonjolla ØstreRisoer III Kontaktperson: Ole Jakob Modalsli Tlf: 90 53 57 91Pris: Båt 100,- tur/returVandretur frå Løkjedalen til Hengeltjønn ogNasefjell Fylgjer den fine kloppa stien frå Løkjedalen inn til det vakreHengeltjønn. Tek ein rast ved Hengeltjønnloftet før mefylgjer stien vidare langs Neirigardsvegen. Tek av merkingabratt opp mot Nasefjell. Indianerhovudet på toppen er flottå sjå i kveldsola! Fylgjer deretter stien ned til vegen vedLjosdalstønna.Område: Breiviksheia, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos:Sigmund Nærum Tlf: 90 61 70 33JuliTirsdag23Topptur på Kviptefjell med mat på KviptGjestegardEin god halvtimes køyring frå Fyresdal til Kvipt Gjestegard.Her gjeng me ein fin rundtur rundt Kviptefjell med flott utsynover mesteparten av Birtedalen. Etterpå får me servera mat påKvipt. Dette betalast av kvar enkelt.Område: Birtedalen, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Sigmund Nærum Tlf: 90 61 70 33JuliTirsdag16Åbogsfjell og Revura Topptur til Åbogsfjell på Valebjørgsheia. Her er det mogeleg ågå ned att same vegen. Dei som vil lengre gjeng vidare ut motFyresvatn. Gjeng forbi gamle slåtter og minner frå eldre tid. Einliten stopp ved Hakleivhytta før me finn den gamle håndmura,bratte slepa ned mot Revura. Ein fin tur å gå på ein lang kveld.Område: Valebjørgsheia, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Anne og Jørund Valebjørg Kontaktperson: GunhildMomrak Tlf: 90 85 99 50JuliTirsdag30Topptur på Tjønnefjell Køyrer opp i Åslandsgrend og parkerar i endes av vegen. Samevegen opp og ned bakkane, men ein fin rundtur oppå heia. Lettfint terreng å gå i med eindel stigning. Toppen er på litt over1000 m.o.h.Område: Åslandsgrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos:Ragnhild Berge og Sven Lie Tlf: 47 26 72 0022 23


august AUGUSTaugustAugustMandag5AugustTirsdag6Sommerserien: Blakstadheia Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terreng ogpå “nye” steder. Vi går her en løype på ca. 11 km lang. Det bliren kort pause underveis. De som vil gå en kortere løype vil fåanledning til det. Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Froland Møtested: Blakstadheia OppvekstsenterTid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Inger Marie Råna Tlf: 97 08 76 64Pris: 20,-Vandretur opp Bronberga til Stemvatn og ned tilDåstjønn Parkerar ved Ångås sør i Kilegrend. Gjeng anten opp dei flotteBronberga eller litt innpå dersom berga er glatte. Det er bådelett og flott å gå her, med mykje krokete furur. Fylgjer rista tilein ser Stemvatn. Herifrå og ned til Dåstjønn fylgjer me einspesiell sti ned. Det er ned dette fjellet ein kan sjå ein bekk somrenn innom ei fjellskorte og er dessutan eit fint klatrefjell.Område: Kilegrend, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: HelgeKiland Tlf: 91 63 26 15AugustTorsdag15AugustTorsdag15AugustSøndag18Spiselige blomster og planterEn god times rundtur i parken på Dømmesmoen for å se påspiselige blomster og planter. Turen går på asfaltvei, grus oggressplen.Område: Dømmesmoen, Grimstad Møtested: Norskhagebruksmuseum på Dømmesmoen Tid: 19.00 Arrangør:Grimstad bys museer Naturlos: Vivian Stølen Tlf: 45 21 25 51Pris: 50,-Kverve Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Tellef Søysdal Tlf: 91 63 46 66Fjorden rundt Sykkeltur for hele familien. Det blir matstasjoner underveisog muligheter for bading. Se annonse i lokalavisa eller www.heia-heia.noOmråde: Vegårshei Møtested: Myra, Vegårshei Tid: 11.00Arrangør: Vegårshei IL Kontaktperson: Sveinung AasTlf: 37 16 91 37/94 52 69 88AugustOnsdag7AugustFr/lø/sø9-11Fornminner ved Lyngvatn Heile turen vil truleg ta kring 3 timar. Lengde ca 1,5 km kvarveg. Ein fylgjer stort sett ei nokså steinete traktorslepe med eindel stigning. Hovedfokus på gamle anlegg for røyking av fisk,restar etter ein bygning og anna. Gamal seterbu i nordenden avvatnet. Skogshusvær på staden vil vera åpen. Fin badeplass forborna.Område: Lyngvatn på Kallingsheia, Åmli Møtested: Vegkrysspå rv 41, 300 meter vest for veg til Vehusheia Tid: 17.00Arrangør: Skogselskapet i Agder og Åmli Historielag Naturlos:Jens Magne Føreland og Egil Fiane Tlf: 90 17 74 30Padletur med AAT-Ung (16-19 år):Øy - NelaugVi starter på Øy og bruker dagen på å komme oss ned motNelaug. Vi overnatter i lavvo på et passende sted underveis.Område: Øy - Nelaug Møtested: Harebakken v/StatoilTid: 16.00 Arrangør: Ungdomsgruppa (16-19 år) i Aust-AgderTuristforening Naturlos: Albert Vareberg & Henrik AuestadKontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no - innen 1 ukefør Pris: 400,-AugustSøndag18AugustSøndag18Topptur til Skuggenatten Tur til Skuggenatten. Værforbehold. Alternativt til Røyrodden.Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Treungen, Nissedal Møtested: Best Bensinstasjon,Treungen Tid: 11.00 Arrangør: Havrefjell Turlag Naturlos:Ingrid Felli Sandåker Tlf: 97 64 53 61Pris: Barn gratis, voksne; 20,-Tur til Tjennerheia, Øvre LandvikVi starter fra Austland og går opp til enden av veien forbiBakken. Tar av ved enden av veien og går opp på Tjennerheia.Terrenget oppe på heia er fjell og myr. Oppe på heia har vi finoversikt over terrenget rundt, blant annet flere mindre tjern.Før tiden stod der også ei høyløe midt inne på heia. Vi raster påtoppen, før vi går videre mot Ålkjærvannet ved veien mellomRøynland og Tollholmen. For de som ønsker det, ordnes detmed skyss fra Røynland og ned igjen til Austland. Turlengdenpå 3 km tilbakeleggers i løpet av 3 timer.Område: Bakken - Røynland, Øvre Landvik, GrimstadMøtested: Austland, 7 km fra Grøsle mot Birkeland (fv 404)Tid: 13.00 Arrangør: Landvik Historielag og Selskapet forGrimstad Bys Vel Naturlos: Olav Inge Sandnes Tlf: 90 50 80 61Pris: Barn gratis, voksne 20,-AugustMandag12Sommerserien: Birkenlund Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: Birkenlund skoleTid:18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Olav Ytrehus Tlf: 91 13 83 12Pris: 20,-AugustMandag19Sommerserien: Hisøy Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Hisøy Møtested: P-plassen ved banen vedHisøyhallen Tid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening ogAust-Agder Turistforening Naturlos: Wenche JacobsenTlf: 41 23 13 90 Pris: 20,-AugustTirsdag13Topptur på Berrfjell 1061 m.o.h. Køyrer inn i Fjellgardsvegen og opp til dei gamle flotte gardanepå Hærstad. Fylgjer blåmerka fin sti oppover det lettgjengneterrenget. Etterkvart som me stig i høgda så opnar terrengetseg og utsynet blir flott. Normalt er det greit å gå turen medjoggesko.Område: Veum/Hauggrend Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Grethe Momrak-Haugan Tlf: 90 15 02 94AugustTirsdag20Tur til Sjømannsheia Turen begynner på Røynfjellvegen og har jevn stigning i greitterreng opp mot toppen. På toppen er det fin utsikt nord- ogøstover.Vi kan gå om Røynfjellmyra tilbake og på god traktorvegned til skogsbilvegen som følges tilbake til bilen. Det blir tid tilå nyte kaffe og niste.Område: Simonstad, Vegårshei Møtested: Følg fv 416 mellomAkland og Vegårshei til kryss mot Slettås. Skiltet herfra.Tid: 18.00 Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei TurlagNaturlos: Lars Bakken Kontaktperson: Roar SommersetTlf: 97 57 35 85 Pris: 20,-2425


augustaugustAugustTirsdag20AugustTirsdag20AugustTorsdag22AugustTorsdag22Vandretur frå Libru til Nusvik Turen startar ved bomkassa ved Libru. Fylgjer Bispevegenheilt herifrå. Fin gamal kulturstig i lett terreng innunderLifjell. Passerar grava etter Juri Lien og kjem etter kvart opptil Djupetjønn. Litt stigning før me kjem over til Slådalstjønna.Fylgjer bilveg langs vatnet og burt til den gamle fjellgardenNusvik. Vidare forbi Aujordet der me kan finne den raudlistaSolblomen. Ein fin, lett tur med mykje kultur.Område: Kleivgrend, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: IngeHomme Tlf: 91 74 03 30Midtuketur: Tveitfjell - BjørnehietDette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1 betyrat alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er en hardtur som passer for de med ekstra god kondisjon. Denne fotturensom er tur nr. 79 i turboka “123 turer....”er vurdert til grad: 3.Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca. 2 timer.Område: Åmli Møtested: Harebakken (Statoil Fiane) Tid: 16.30(Fiane 16.45) Arrangør: DNT Fjellsport Arendal Naturlos: ArneThorstensen Kontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Seniortur til Dømmesmoen Tur i et rolig tempo som passer for alle, også dem somer avhengig av rullestol eller ganghjelpemiddel. Vi går ensensommertur til Dømmesmoen og ser på det spennende somer å se i parken på denne årstiden. Sosial samling i kafeterianpå Frivolltun i etterkant av turen. Kaffe/noe å spise kan kjøpesder.Område: Grimstad Arrangør: Frivolltun Tid: 11.00 Arrangør:Seniorturlaget Grimstad/Livsglede for eldre Naturlos: GiggiKristoffersen Tlf: 91 90 69 39Tur til Bjorøya Varihet 4 timer inkl. båttur. Ca. 2 km i lett, småkupert terreng.Størstedelen av Bjorøya inngår i skjærgårdsparken. Gammelbebyggelse med bosetting fra 1700-tallet og frem til ca. 1940.Øya har vært bebodd av loser og kystfiskere. Påmelding gjelderfor de som ønsker felles transport med Østerøy. Mulighet for åkomme med egen båt. www.kystlagetterjevigen.comOmråde: Bjorøya, Grimstad Møtested: Torskeholmen,Grimstad Tid: 17.00 Arrangør: Kystlaget Terje Vigen ogLandvik Historielag Naturlos: Roald Hanssen Kontaktperson:John Henrik Aas Tlf: 99 53 68 83 Påmelding: 99 53 68 83 Pris:70,- for båtfraktAugustSøndag25AugustSøndag25AugustMandag26AugustTirsdag27Padletur i Gjevingvassdraget Vi padler i Størdalsvannet og innover i vassdraget. De som harmulighet stiller med egen kano/kajakk. Vi har noen kanoer tilutlån og det er påmelding hvis du må låne kano.Område: Gjeving, Tvedestrand Møtested: BergendalskryssetTid: 11.00 Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei TurlagNaturlos: Martin Due-Tønnesen Kontaktperson: Jens RagnarLarsen Tlf: 97 54 34 12 Påmelding: Påmelding til Jens RagnarLarsen på telefon 97 54 34 12 innen torsdag 22. aug. Pris: 20,-Tur til SkrattereidTuren starter ved Øynesvann hos Arne Dalen (Liane)og vil gålangs den gamle ferdselveien ved Øynesvann, og passere forbigamle boplasser med mye historikk rundt seg. Turen ender påSkrattereid, og håpet er at den gamle ruggesteinen oppå fjellethar kommet tilbake igjen etter noen år i utlendighet. Turen tarca. 3-4 timer og går i lett terreng.Område: Tvedestrand Møtested: Øynesvann (Liane) Tid:13.00 Arrangør: Nesgrenda vel Naturlos: Arne DalenKontaktperson: Paul Østebø Tlf: 90 26 48 52Sommerserien: Froland Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terreng ogpå “nye” steder. Vi går her en løype på ca. 10 km lang. Det bliren kort pause underveis. De som vil gå en kortere løype vil fåanledning til det. Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Froland Møtested: Nidarhall Tid: 18.00 Arrangør:Arendal Turmarsjforening og Aust-Agder TuristforeningNaturlos: Inger Marie Råna Tlf: 97 08 76 64 Pris: 20,-Topptur på Storfjell 808 m.o.h. Køyrer inn langs heile Napevatn og opp mot Grytestøyl. Gjengopp frå støylen og den merka stien mot toppen. Her er det flottutsikt utover Fjalestadgrend og vidare mot Fjone. Lettgått turmed eindel stigning. Fantstiske svafjell og særmerkte furu sommå opplevast!Område: Napevatn, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Gunhild Momrak Tlf: 95 79 15 11AugustTorsdag22Bjellebekken/Haugsjådammen/Valleheia Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Roald Svenningsen Tlf: 91 38 74 22AugustLø/Sø24-25AugustSøndag25Skarvann-camp Husås Overnattingstur til Camp Husås. Leirplassen ligger nydelig tilved Skarvann i Risør. Her skal vi bo i lavvo og lage mat på bål.Det ligger kanoer ved leirplassen som vi skal bruke til turer påSkarvann. Husk redningsvest. Flere praktiske opplysninger blirgitt ved påmelding. Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Skarvann, Risør Møtested: Bcamp Husås Tid: 11.00Arrangør: Havrefjell Turlag Naturlos: Sølvi Byberg og JekkeLiby Tlf: 90 11 97 51 Påmelding: 1 uke før turen Pris: Barngratis, voksne; 100,-Fuglekikketur til Tromlingene Vi håper på fint vær og tar turen til Tromlingene for å se på fugl.Ta med redningsvest, niste, drikke og kikkert/teleskop hvis duhar.Område: Tromlingene, Arendal Møtested: Skarestrand Tid:10.00 Arrangør: NOF avd. Aust Agder Naturlos: Rune SkålandTlf: 92 88 61 44 Pris: 50,- for voksen, 10,- for barnAugustTirsdag27Sopptur til Gjennestadtjenna Bli med på tur til Gjennestadtjenna. Vi vil her plukke sopp ogfå råd og veiledning om soppen vi får i kurvene. Veiledningenvil bli gitt av representanter fra Aust-Agder Sopp- ognyttevekstforening.Område: Arendal Møtested: Lunderød UngdomskoleTid: 18.00 Arrangør: Aust-Agder Sopp-og Nyttevekstforeningog Nærturgruppa i Aust-Agder Turistforening Naturlos: DagPettersen Kontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Pris: 20,-26 27


augustseptemberSEPTEMBERAugustOnsdag28AugustOnsdag28AugustTorsdag29AugustLørdag31AugustLørdag31AugustLø/Sø31.8-1.9Seniortur i Øvre Landvik Vi starter fra Stalleland gamle skole og går veien mot ØvreKnabevann, men tar av til venstre etter 2-300m. Herfra følgervi en gammel traktorvei og sti litt bratt opp til StallelandStormyrhei som er et fint, lettgått fjellparti med vid utsikt i alleretninger. Her rusler vi en rundtur og tar en rast før vi finnerstien ned til utgangspunktet. Ca 2,5km, varighet 2-2,5timer.Område: Øvre Landvik Møtested: Statoil Grimstad,felleskjøring videre Tid: 10.00 Arrangør: SeniorturlagetGrimstad Naturlos: Ketil Aslaksen Tlf: 95 74 82 68Midtuketur: Homslia om Flakkehei Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennefotturen som er tur nr. 93 i turboka “123 turer....”er vurdert tilgrad: 3. Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca.1,5 timer.Område: Birkeland Møtested: Harebakken (evnt. Osedalen)Tid: 16.30 (Osedalen 16.45) Arrangør: DNT Fjellsport ArendalNaturlos: Axel Bjelke Kontaktperson: AAT-kontoretTlf: 37 02 32 14Skavleheia Turen går på sti og i terreng. Normal gangfart. Varighet 2-3timerOmråde: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Reidun Eikelia Tlf: 93 01 36 14Historisk tur til Kringsjå Kringsjå er et historisk område helt sør i Iveland kommune.Et lite samfunn som eksisterte i ca. 60 år basert på aktivitetenrundt Kringsjå kraftstasjon. På slutten av 1960-tallet var allebygninger revet. I dag består området av mange kulturminner,ruiner og rester av aktiviteten rundt kraftstasjonen. Vårnaturlos vil ha fokus på Kringsjå som industrisamfunn ogfolkelivet gjennom disse årene. Turen er ca. 3 km, i hovedsak pågrusvei samt sti på Kringsjå. Mulighet for retur i tømmerrenna.Område: Kringsjå, Iveland Møtested: Kvernhusdalen, GrovaneTid: 14.00 Arrangør: Iveland kommune Naturlos: Odd MagneRøinås Kontaktperson: Finn Terje Uberg Tlf: 91 33 36 69Høgeknatten Turen tar ca. 6 timar. Følger Turistforeninga si løypemot Skarsvassbu 9 km, og tar av ein liten avstikkar motHøgeknatten. Flott utsikt over Kallingsheia. Mulighet for å gåinnom Blåhuken også. Greit terreng.Område: Kallingsheia, Dølemo i Åmli Møtested: Dølemo vedinfotavla, 300 mot Åmli på rv 41 Tid: 09.00 Arrangør: ÅmliTuristforum Naturlos: Jens Magne Føreland/Barbro HillestadTlf: 90 17 74 30 / 97 04 05 53Overnattingstur på Marivold Helgeturen kombineres med “Kom deg ut-dagen” på søndag. Vislår leir der arrangementet skal være på søndag. Aktivitetenebestår av å sette opp natursti osv. til dagen etter og ellers lek,bading og fisking. Middag på grillen og samling rundt båletom kvelden. Vi overnatter i lavvo/telt. På søndagen deltar vi på“Kom deg ut-dagen”.Område: Marivold, Grimstad Møtested: P-plassen på MarivoldCamping Tid: 11.00 Arrangør: Barnas Turlag GrimstadNaturlos: Silje Strand & turledere fra Barnas Turlag GrimstadKontaktperson: Silje Strand Tlf: 40 40 32 69 Påmelding:Påmelding http://aust-agder.turistforeningen.no innen30.8.2013SEPT.Søndag1Sept.Søndag1SEPT.Søndag1SEPT.Søndag1SEPT.Mandag2SEPT.Tirsdag3SEPT.Onsdag4KOM DEG UT-DAGEN I GRIMSTAD:Marivold “Kom deg ut-dagen” er Den Norske Turistforenings nasjonaleturdag. Denne dagen markeres for andre gang i Grimstad! Vifeirer dagen med aktiviteter for store og små på Marivold. Deter satt opp camp med lavvo og bålplass. Her blir det mangeaktiviteter og moro for hele familien.Område: Marivold, Grimstad Møtested: Marivold friområdeTid: 12.00 - 15.00 Arrangør: Barnas Turlag Grimstad Naturlos:Turledere fra Barnas Turlag Grimstad Kontaktperson: LiseHellstrand Tlf: 92 49 77 55KOM DEG UT-DAGEN I TVEDESTRAND:Tjenna Dette er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag. Vi leggeropp til forskjellige aktiviteter som passer for både store og små.Område: Tvedestrand Møtested: Tjenna Tid: 13.00 - 16.00Arrangør: Barnas Turlag TvedestrandNaturlos: Martin Due-Tønnessen & turledere fra Barnas TurlagTvedestrand Kontaktperson: Martin Due-TønnessenTlf: 90 61 85 28KOM DEG UT-DAGEN I ARENDAL: Hove “Kom deg ut-dagen” er Den Norske Turistforenings nasjonaleturdag. AAT feirer dagen med aktiviteter på Hove fra kl. 12-15. Fra parkering ved Hove Camping følges skilt/DNT-bandtil campen på yttersiden av Hove Camping. I campen har visporlek, mat og andre aktiviteter. Nærmere informasjon gis idagspressen.Område: Hove, Tromøy Møtested: Hove Camping Tid: 12.00 -15.00 Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos: Turlederefra Barnas Turlag Arendal Kontaktperson: Jens DahlumTlf: 90 69 47 85KOM DEG UT DAGEN I GJERSTAD:Brokelandsheia “Kom deg ut dagen”-stand på Brokelandsheia med aktiviteterog mulighet for å gå til Klavfjell. Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Brokelandsheia, Gjerstad Møtested: AAT-standpå Brokelandsheia Tid: 14.00 Arrangør: Havrefjell TurlagNaturlos: Helge Wroldsen Kontaktperson: Ole Jakob BråtenTlf: 37 15 75 22 Pris: Parkering: 50,-Sommerserien: Vik Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km. Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Grimstad Møtested: Fjære skole, Vik Tid:18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Kjell Haugen Tlf: 48 00 44 62Pris: 20,-Vandretur i glimmergruver på Austheii Ein snau times biltur frå Spar. Ein flott tur frå Klauvereid påAustheii. Opp i dei gamle gruvene der dei fant glimmer. Mykjekultur. Karnskje er det molter å sjå??Område: Austheii, Tokke Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: ArneDag Lassemo Tlf: 91 52 54 35Seniortur i Morholtskogen Morholtskogen er et fint og sentrumsnært turområde med treflotte utsiktspunkter. Skogsområdet er også et nærområdefor boligfeltene nordre og søndre Groosåsen, Holvika ogØsterhus. Turen går på stier og er forholdsvis lettgått. Stieneer likevel noe kuperte og med korte bratte stigninger opp motutsiktspunktene.Område: Grimstad Møtested: P-plassen ved innkjørsel tilsøndre Groosåsen (fra Terje Løvåsvei til Dr Erichsensvei)Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget Grimstad Naturlos:Harald S Nilsen Tlf: 91 96 96 052829


septemberSEPT.Torsdag5SEPT.Torsdag5SEPT.Fr/Lø/Sø6-8SEPT.Fr/Lø/Sø6-8Harebakken/MyraTuren går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Arendal Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Hjørdis Tveiten Tlf: 90 56 33 77Midtuketur: Folevann rundt Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennefotturen som er tur nr. 38 i turboka “123 turer....”er vurdert tilgrad: 2. Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca.1 time.Område: Tvedestrand Møtested: Harebakken (evnt. Rutebilst.Tvedestrand) Tid: 16.30 (Tvedestrand 16.50) Arrangør: DNTFjellsport Arendal Naturlos: Dagfinn Hjemås Kontaktperson:AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14Høsttur til Mjåvasshytta Velkommen til en aktivitetshelg på Mjåvasshytta øverst iGjøvdal. Mjåvasshytta ligger i et flott terreng med muligheterfor padling, fisking, bading, toppturer og klatring. Vi har medklatretau og det ligger kanoer og venter ved hytta. Søndag gårvi en annen rute som ender på Vindilhytta. Turen passer forbarn fra 4 - 5 år og turen opp tar 2-3 timer opp til hytta for småben. Maks antall deltakere: 20 stk.Område: Austheiene Møtested: Rutebilstasjonen, TvedestrandTid: 16.00 Arrangør: Barnas Turlag Tvedestrand Naturlos:Åse Due-Tønnessen & Marianne Løvseth Kontaktperson: ÅseDue-Tønnessen Tlf: 48 27 86 47 Påmelding: Påmelding direktetil turleder innen 30. august Pris: BT-priserMerdøhelg Telttur til Merdø med fisking, krabbetaking, orientering på“ny” måte og andre aktiviterer rundt på Merdø. Info vedrørendetransport etc. gis av turleder.Område: Merdø, Arendal Møtested: se annonse i pressen ellerkontakt turleder Arrangør: Barnas Turlag ArendalNaturlos: Jens Dahlum Tlf: 90 69 47 85 Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no Pris: Båt-transportSEPT.Mandag9SEPT.Tirsdag10SEPT.Onsdag11SEPT.Torsdag12SEPT.Fredag13septemberSommerserien: Dømmesmoen Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Grimstad Møtested: DømmesmoenTid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Olav Ytrehus Tlf: 91 13 83 12Pris: 20,-Topptur til Søtdalsvarden 920 m.o.h. Kort køyretur frå sentrum og opp Libakkane. Fin traktorveg ogsti vidare til toppen. Fylgjer gangvegen mot Hønestøyl. Her erbok å skrive i, men ho høyrer ikkje med i ”topp 15”. Me gjeng uttil Røysnetten. Nokså lang kveldstur.Område: Fyresdal sentrum Møtested: Spar Fyresdal Tid: 17.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Kjell Arne LauvrakTlf: 95 03 52 96Seniortur Fevik/Nedenes Turen går i spennende terreng i grenseområdene mellomGrimstad og Arendal. Turen går på småstier, uten storestigninger og er ca 4-5 km lang.Område: Fevik/Nedenes Møtested: Rimi Fevik, felleskjøringtil startpunkt. Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget GrimstadNaturlos: Tor Liene Tlf: 90 17 67 11Frolands Verk/Blankenberg Turen går på sti og vei, mest vei. Normal gangfart. Varighet 2-3timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Torfinn Selås Tlf: 98 42 59 98Midtuketur: Einerfjell Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennefotturen som er tur nr. 13 i turboka “123 turer....”er vurdert tilgrad: 3. Aktivitetstid: ca. 3 timer. Reisetid (fra Harebakken): ca.1 time.Område: Grimstad Møtested: Harebakken (Statoil Grimstad)Tid: 16.30 (Grimstad 16.45) Arrangør: DNT Fjellsport ArendalNaturlos: Kåre Gundersen Tlf: 90 93 89 06SEPT.Søndag8SEPT.Søndag8Gjerstadmarsjen Gjerstadmarsjen med bare på Holmen Gård. Her er aktiviteterlangs løypa med mulighet for 4 løypevalg. Tilrettelagt for alle.Se http://havrefjell.turistforeningen.noOmråde: Holmen Gård, Gjerstad Møtested: Holmen Gård Tid:09.00-11.00 Arrangør: Havrefjell Turlag og Gjerstad IdrettslagNaturlos: Jekk Liby Tlf: 99 15 21 42 Pris: StartkontingentKystnatur med gravrøyser Langs hele kysten fra Halden til Harstad finnes vi gravrøyser frafør vikingtiden. Vi ser på flere av disse, og avslutter med en avSør-Norges største ved Ruaker.Område: Fevik, Grimstad Møtested: Ved den nedlagte butikkenved krysset Haugenesveien / Svartedabbe Tid: 13.00 Arrangør:Haugenes vel Naturlos: Bjørn Wiik, Geir AndresenSEPT.Fr/Lø/Sø13-15SEPT.Fr/Lø/Sø13-15Fottur Bjørnevasshytta - Hovstøyl - Valle Fottur i et lite brukt turområde i Austheiene. Vi går fraBjørnevann til Hovstøyl og videre over til Valle (Bispeveien).Første overnatting på Bjørnevasshytta og neste på Hovstøyl. Enflott tur i et kulturelt interessant område (Finndalen).Område: Austheiene Møtested: Kontakt AAT for møtestedArrangør: DNT Fjellsport Arendal Kontaktperson: AATkontoretTlf: 37 02 32 14 Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no - innen 10. septemberHøsttur til Nos - Hovstøyl - Finndalen -Torsdalsbu Her ligger vi to netter på Hovstøyl. Lørdag tar vi turenover i Finndalen og tilbake til Hovstøyl. Søndag går vi overHimmelkvævristene til Torsdalsbu, hvor vi har satt en bil påfredagskvelden.Område: Austheiene Møtested: Kontakt AAT for møtestedArrangør: Turgruppa i Aust-Agder TuristforeningNaturlos: Ingeborg L.Gjennestad & Kåre MogstadTlf: 91 78 85 80 / 94 89 43 37 Påmelding: AAT-kontoret på tlf.nr.370 23 214 eller turleder - innen 11. september30 31


septemberseptemberSEPT.Lø/Sø14-15SEPT.Søndag15Høsttur til Hengeltjørnloftet Det er ca. 2 timer å gå fra parkeringen i Løkedalskrysset tilhytta. Aktiviteter blir kanopadling på Hengeltjørn og toppturi nærområdet. Maks antall deltakere: 18 stk. I tillegg tilovernattingsprisene som står oppført, spleiser vi på mat ogtransport.Område: Austheiene Møtested: Statoil, Grimstad Tid: 10.00Arrangør: Barnas Turlag Grimstad Naturlos: Silje Strand &Mette Thelle Kontaktperson: Silje Strand Tlf: 40 40 32 69Påmelding: Påmelding http://aust-agder.turistforeningen.no innen 12.9.2013 Pris: Pris:Barn: Gratis for medlemmer/kr.150,- (ikke medlem)/Voksen: kr. 150,- (medlem) og kr. 250,-(ikke medlem)Solberg - Ei gruve i HoltVi følger Jacob Aalls fotspor. Etter en kort spasertur påasfaltveg opp til Solberg går vi på sti langs åsen til inngangentil Solberg-gruva. Denne jerngruva var gjennom mange år enviktig leverandør av malm til Næs Jernverk. En av de ansattefra jernverksmuseet forteller om gruvas historie, og alle fårkomme inn. De som ønsker det kan bli med opp i åsen bakgruva etterpå og se på rester etter hestevandring m.m. (brattog litt kronglete, men veldig artig!)Område: Holt, Tvedestrand Møtested: Trafostasjonen vedFianesvingen Tid: 12.00 Arrangør: Næs JernverksmuseumNaturlos: Bjørn Per Halvor Sælebakke Kontaktperson: TorGranerud Tlf: 37 16 05 00SEPT.Mandag16SEPT.Tirsdag17Sommerserien: Birkenlund Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: Birkenlund skole Tid: 18.00Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-AgderTuristforening Naturlos: Olav Ytrehus Tlf: 91 13 83 12Pris: 20,-Midtuketur: SykkelturHarebakken-Granestua med mer Dette er DNT Fjellsport Arendal sitt nærturtilbud. Her kan allebli med. Turene graderes etter hvor krevende de er - hvor 1betyr at alle kan klare denne turen til 5 som viser at dette er enhard tur som passer for de med ekstra god kondisjon. Dennesykkelturen er vurdert til grad: 3. Aktivitetstid: ca. 3 timer.Reisetid (fra Harebakken): ingen.Område: Arendal Møtested: Harebakken Tid: 16.30Arrangør: DNT Fjellsport Arendal Naturlos: Preben T. NilsenKontaktperson: AAT-kontoret Tlf: 37 02 32 14SEPT.Søndag15Gøy på landet Et familiearrangement med mange aktiviteter å velge mellom:snekring, zip-line, vedkløyving, fotografering, lage høydukker,hilse på dyr, ansiktsmaling og sleggeslag. Det blir mulighetfor å ri på hestene til Stall Siring. Det vil også bli salg av matog kafévarer. Gøy på landet arrangeres for 27. gang og er detstørste årlige arrangementet til 4H i Norge.Område: Tromøy, Arendal Møtested: Hove leirsted Tid: 10.00 -16.00 Arrangør: 4H Aust-Agder Kontaktperson: Jonas BerlinTlf: 37 01 75 76 / 37 01 75 85 Pris: 75,- for enkeltbilletter og200,- for familierSEPT.Tirsdag17SEPT.Tirsdag17Seniortur Berge Gård - Grømjordet Lettgått tur i området Berge gård - Grømjordet, sompasser for alle, også dem som er avhengig av rullestoler ogganghjelpemidler. Turen er ca. 2,5 km lang. Sosialt samvær ikafeterian på Frivolltun i etterkant av turen.Område: Grimstad Møtested: Frivolltun Tid: 11.00Arrangør: Seniorturlaget/Livsglede for eldre Naturlos: GiggiKristoffersen Tlf: 91 80 69 39Topptur på Igletjønnuten 949 m.o.h. Ein kort, bratt tur opp frå rv 355. Det er ei flott utsikt oppoverden merka stien. Det blir ein rundtur der me gjeng ned att iBasthommen. Flott utsyn alle vegar frå toppen.Område: Momraksheia, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: GunhildMomrak Tlf: 95 79 15 11SEPT.Torsdag19Seniortur til Tysåsen Turen går via lysløypa til Tysåsen, Feviks høyeste topp på 105m.o.h. med flott utsikt over hav og innland. Turen går på sti,grus og et lite stykke på asfalt. Turen er ca 6 km, forholdsvislettgått, med unntak av en bratt stigning opp til Tysåsen.Område: Fevik Møtested: Rimi Fevik Tid: 11.00 Arrangør:Seniorturlaget Grimstad/Aust Agder turistforening Naturlos:Bjørn Wiik Tlf: 95 12 83 24 Pris: 20,-SEPT.Torsdag19Hersel/Styggetjern/Solheimvannet Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Froland Møtested: Kringla stadion Tid: 18.00Naturlos: Reidun Eikelia Tlf: 93 01 36 14SEPT.Lø/Sø21-22Høsttur med kano og toppturtil Hengeltjørnloftet Høsttur til Hengeltjørnloftet med padling og bestigning avspennende fjell i nærheten. Maks antall deltakere: 20 stk.Område: Austheiene Møtested: se annonse i pressen ellerkontakt turleder Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos:Anette Ottersland & Eva Dahl GrudeKontaktperson: Anette Ottersland Tlf: 93 20 53 45 Påmelding:http://aust-agder.turistforeningen.no Pris: BT-priserSEPT.Søndag22Ruaker rundtNaturreservater og landskapsvernområdene rundtRuakerkilen.Område: Fevik, Grimstad Møtested: Kvennebekken, nedersti Ruakerveien, ned fra Sømsveien Tid: 13.00 Arrangør:Haugenes vel Naturlos: Bjørn Wiik, Geir AndresenTlf: 40 28 04 1632 33


septemberSEPTEMBER/oktoberSEPT.Søndag22SEPT.Søndag22Tur til Slettåsheia - Kleivane Fra Kleivane går vi opp på toppen av Slettåsheia på gode stier.Flott utsikt fra toppen. Turen er ca. 4,5 km og passer også brafor barn fra omkring 10 år og oppover. På tilbaketuren passerervi husmannsplassen Heia og får informasjon under veis. Husktermos, saft og nistepakke, vi tar en god rast på toppen.Område: Kleivane, Vegårshei Møtested: Følg fv 415Fiansvingen - Ubergsmoen og ta av mot Våje. Skiltet. Tid: 11.00Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei Turlag Naturlos: OlavSongdal Kontaktperson: Sverre Stiansen Tlf: 97 19 88 23Pris: 97 19 88 23Topptur på Vehuskjerringa 1356 m.o.h.Biltur 1,5 time før me er framme ved Vehus i Vinje. Me tek avvegen ovom Åmot sentrum og fylgjer den merka vegen opp tiltoppen. Dette markera fjellet har 2 toppar, Mannen og Kjeringa.Enorm utsikt alle vegar, toppen er på heile 1356 m.o.h. Mestoppar og et felles middag på veg heim att.Område: Vinje Møtested: Spar Fyresdal Tid: 10.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Gunhild MomrakTlf: 95 79 15 11SEPT.Mandag30OKT.Tirsdag1Sommerserien: Birkenlund Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Arendal Møtested: Birkenlund skole Tid: 18.00Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-Agder TuristforeningNaturlos: Olav Ytrehus Tlf: 91 13 83 12 Pris: 20,-Vandretur på Bjåstøylnipa Ein rundtur på vegen mot Austre Nape. Gjeng frå Bjåstøyl ogopp på Nipa herifrå. Ned att ein bratt veg ned til Kyrkjesteinen.Ein fin kveldstur.Område: Fyresdal sentrum Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i FyresdalNaturlos: Gunhild Momrak Tlf: 95 79 15 11SEPT.Søndag22SEPT.Mandag23SEPT.Tirsdag24SEPT.Tysdag24SEPT.Torsdag26Friluftslivstur til HoldalsheiaFra Krogemyrhølen går det en litt gjengrodd sti/kjerrevei imoderat stigning til et mindre platå på Holdalshei frem tilHoldalsheitjenna. Videre stiger det ytterligere til toppen avHoldalsheia(trigonometrisk punkt 266 m.o.h.). Her er det finutsikt og det passer å raste. Ta med niste! Fra toppen går vi nedmot Granemyr, finner gammel kjerrevei ned til Barlinddalenog følger dalen ned til bilene. Turen er ca. 4 -5 km, litt brattstigning, går litt i ulendt terreng, litt på sti/kjerrevei og vi bruker2 til 3 timer, alt etter hvor lenge vi raster.Område: Øvre Landvik, Grimstad Møtested: StatoilGrimstad og Krogemyrhølen Tid: 11.00 ved Statoil, 11.20 vedKrogemyrhølen Arrangør: Selskapet for Grimstad Bys Vel ogLandvik Historielag Naturlos: Ketil Aslaksen Tlf: 95 74 82 68Sommerserien: Fevik Vi forsøker alltid å finne løyper som går mest mulig i terrengog på “nye” steder. Vi går her to løyper på ca. 5 km hver - kunavbrutt av en kort pause. Da kan man selv velge om man vil gå5 km eller 10 km.Ta med drikke og niste etter behov. De somønsker kan få stemplet IVV (antall km/deltakelser).Område: Fevik Møtested: P-plassen ved Hauslandskjenna,Fevik Tid: 18.00 Arrangør: Arendal Turmarsjforening og Aust-Agder Turistforening Naturlos: Knut Ivar SørensenTlf: 92 04 69 81 Pris: 20,-Seniortur til Råmundhelleren Tur til Råmundhelleren i Birkenes kommune. Turen har enkrevende stigning i starten og varer ca 2-3 timer.Område: Birkenes Møtested: Norkirken, Grimstad eller Resvigbedehus Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget og Norkirken/Resvik bedehus Naturlos: Sjur Kilen Tlf: 95 02 85 08Pris: 25,- til sjåføreneTopptur på Øynuten 520 m.o.h.Gjeng opp stien før Øyne Camping i Kilegrend. Fylgjer ein bratttraktorveg eit stykke og resten på fin sti. Dette er ein sentraltopp i Kilegrend. Her er ei mast som sender signal til fjernsynog telefon. Det er fint å gå ned på sørsida viss me vil. Her erikkje sti. Då kan me også opp i Trollhola å sjå.Område: Kilegrend Møtested: Spar Fyresdal Tid: 17.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Gunhild MomrakTlf: 95 79 15 11Birkenlund lysløype Turen går på sti og vei. Normal gangfart. Varighet 2-3 timer.Område: Birkenlund, Arendal Møtested: Kringla stadion,Froland, for felles avreise Tid: 18.00Naturlos: Hjørdis Tveiten Tlf: 90 56 33 77OKT.Onsdag2OKT.Søndag6OKT.Tirsdag8OKT.Lørdag12OKT.Søndag13OKT.Tirsdag15Seniortur Molland og ØsterhusTuren går på skogssti i sjønære omgivelser rundtØsterhuspynten, gjennom Molland og Østerhus. Turen ersmåkupert og forholdsvis lettgått, men har noen ulendtepartier. Varighet ca 2 timer.Område: Østerhus, Grimstad Møtested: Offentlig parkeringpå venstre side, like før nedkjøring til Bibelskolen Tid: 10.00Arrangør: Seniorturlaget Grimstad Naturlos: Harald S Nilsenog Sigbjørn Lauvrak Tlf: 91 86 96 05 / 91 85 94 32Tur til Torshei Torshei er et av de «ukjente» fjella i Reddalsmarka. Vi nyter finnatur, og tar med oss kulturspor underveis. Vi går 4 km på vei,sti og i terrenget. Samla stigning 150 m. Turen varer 3 timer.Område: Reddalsmarka, Grimstad Møtested: Solborgsetetved rv 31 i enden av Rossdalen, på vei mot Nygrenda Tid: 13.00Arrangør: Landvik Historielag og Selskapet for Grimstad BysVel Naturlos: Terje Sandkjær Tlf: 98 80 55 42 Pris: Barngratis, voksne 20,-Topptur på Geitnetten 776 m.o.h. Gjeng frå Åsbergkrysset. Rundtur om Åsberg på veg opp.Område: Fyresdal sentrum Møtested: Spar Fyresdal Tid: 17.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Kari Hildur LieTlf: 95 76 79 75Tur til Brenningskjærheia fra Normannvik Parkering hos Jens Ragnar, skiltet ved vegen. Vi prøver å få tillitt moro for ungene på denne turen, så ta med barn og/ellerbarnebarn. Boller og saft. Leik og moro på toppen. Kort og letttur ca. 3 km. Ikke elgjakt i området denne dagen.Område: Normannvik, Tvedestrand Møtested: Normannvik -Skiltet fra fv 411 mellom Tvedestrand og Gjeving Tid: 15.00Arrangør: Tvedestrand og Vegårshei Turlag Naturlos: JensRagnar Larsen Tlf: 97 54 34 12 Pri: 20,-Tur til Fantura Turen starter ved pumpehuset/bommen på Østerå. Opphavettil navnet er kanskje at fantene har funnet stedet så attraktivtat de har oppholdt seg her over tid. Turen til Fantura fra Østeråer ca. 3 km til sammen - ca. 2 km på grusvei og ca. 1 km iskogsterreng. Ta med en vedpinne eller to til felles bål og hygge- samt mat og drikke til egen nytte og hygge.Område: Tvedestrand Møtested: Pumpehuset/bommen påØsterå Tid: 12.00 Arrangør: Barnas Turlag TvedestrandNaturlos: Janne Broms & Kristina Woxmyhr Kontaktperson:Janne Broms Tlf: 41 62 89 30Topptur på Napen i måneskin Ein fin kveldstur i fine haustfargar. Møter fullmånen når mekjem på toppen. Det blir ei heilt spesiell stemning då.Område: Napevatn, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: GunhildMomrak Tlf: 95 79 15 113435


oktoberOKTOBER/novemberOKT.Lør/søn19-20OKT.Søndag20OKT.Tirsdag22OKT.Torsdag24OKT.Søndag27Høsttur til GranbustøylVi går fra Vindilhytta til Granbustøyl, via Svartholkyrka.Område: Austheiene Møtested: Kontakt AAT for møtestedArrangør: DNT Fjellsport Arendal Kontaktperson: KåreGundersen Tlf: 90 93 89 06 Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no - innen 15. oktoberVandretur til Gaukås 1048 m.o.h. Ein fin dagstur med rundtur frå Torsdalsdammen og denvanlege merka stien opp på Gaukås. Ned atte i austleg retning.Vanlegvis flotte fargar på denne tida.Område: Kleivgrend, Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:10.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: IngeHomme Tlf: 91 74 03 30Topptur til Høgenut 862 m.o.h.Me køyrer inn til Gausvatn og gjeng opp frå baksida. Dette erein kort og grei veg opp til toppen.Område: Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid: 17.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Kjell Arne LauvrakTlf: 95 03 52 96Kveldstur med Barnas Turlag tilBoes Utsikt Vi går fra parkeringen i Flødevigen til Boes Utsikt. Moderatstigning på gode turstier. Ta med pølser etc. til grilling, et parvedkubber og lykt.Område: Hisøy, Arendal Møtested: P-plassen i FlødevigenTid: 17.30 Arrangør: Barnas Turlag Arendal Naturlos: JensDahlum Tlf: 90 69 47 85Vandring på Marivold Det er blitt tradisjon at vi arrangerer denne turen siste søndagi oktober. Vi skal klatre opp bratte heia til bygdeborgen påBarselsheia, vise helleren ved Barselskilen og beundreutsikten fra Rossekniben. Da er vi ferdig med de meststrabasiøse utfordringene og går ned til Marivold Feriehjem(Postmannslaget), hvor det er anledning til å få kjøpt vaflerog drikke. Deretter kan vi besiktige rester etter tyskernesfestningsanlegg på Marivold, før vi går videre i området og kanvelge flere veier tilbake til skolen.Område: Hesnes/Marivold, Grimstad Møtested: HesnesMontessoriskole Tid: 12.00 Arrangør: Selskapet for GrimstadBys Vel og Landvik Historielag Naturlos: Ketil AslaksenTlf: 95 74 82 68NOV.Tirsdag29NOV.Søndag3NOV.Tirsdag5NOV.Søndag10NOV.Tirsdag12NOV.Torsdag14Topptur på Hegglandsnetten 697 m.o.h. Ein fin kveldstur der me gjeng opp ein traktorveg fråGeitestadbakkane. Me tek med mat til å lage middag på bålet.Fint å nyte varmen rundt bålet. Tak med hovudlykt.Område: Hegglandsgrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: SigmundNærum Tlf: 90 61 70 33Lommelykttur til Hesnes Bli med til den mørke, spennende hula. Vi følger merketrefleksløype og tenner bål på en egnet plass. Ta medlommelykt, eventuelt bålmat og varm drikke.Område: Hesnes, Grimstad Møtested: P-plass ved Hesnesskole Tid: 16.00 Arrangør: Barnas Turlag Grimstad Naturlos:Ragnfrid & Åsmund Igland, Silje Strand Kontaktperson:Ragnfrid Igland Tlf: 97 15 05 49Vandretur frå sentrum til Skeivbru Ein tur som gjeng frå Spar, opp Sitjebakkane til Høgevoll.Fylgjer den gamle slæpa til Skeivbru. Ned att Libakkane.Område: Fyresdal sentrum Møtested: Spar Fyresdal Tid: 17.00Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Kjell Arne LauvrakTlf: 95 03 52 96Topptur til Øksenåsen Vi møtes på Lyngmyr og starter ferden i samlet flokk opp motden høyeste toppen rundt Tvedestrand. Ta med en vedpinneeller to, mat og drikke. Turen passer for alle som vil kose segmed bål og byens fineste utsikt.Område: Tvedestrand Møtested: Lyngmyr Tid: 12.00Arrangør: Barnas Turlag Tvedestrand Naturlos: Janne Broms& Tor Olav Hagestad Kontaktperson: Janne BromsTlf: 41 62 89 30Turkveld med sosialt samvær Me samlast til sosialt samvær og ser på bilete frå turane mehar hatt i år . Tankar om neste år og planlegging av turar for2014.Område: Fyresdal sentrum Møtested: Ikkje avklara Tid:18.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: Ragnhild ogGunhild Kontaktperson: Gunhild Momrak Tlf: 95 79 15 11Skogstur i mørket Kveldstur i skogen med hodelykter og bålkos. Ta med hodelyktog litt til å varme på bålet.Område: Eydehavn, Arendal Møtested: Fotballbanen påEydehavn Tid: 17.00 Arrangør: Barnas Turlag ArendalNaturlos: Bjørg Sissel Høyheim Tlf: 97 59 65 03NOV.Lør/søn16-17Bli med Fjellsportgruppa tilturisthytta ved Lyngør Fyr Vi drar ut til Lyngør fyr - enten med båt eller kajakker og tar innpå turisthytta ved fyret. Havfiske, god mat og sosialt samvær.Område: Lyngør Møtested: Kontakt AAT for møtestedArrangør: DNT Fjellsport Arendal Naturlos: Preben T. NilsenTlf: 98 23 32 63 Påmelding: http://aust-agder.turistforeningen.no - innen 12. novemberOKT.Tirsdag29Seniortur i Åsbiedalen Turen går på gode stier og i lett terreng i Åsbiedalen i ArendalkommuneOmråde: Arendal Møtested: Norkirken, Grimstad eller Resvigbedehus Tid: 10.00 Arrangør: Seniorturlaget og Norkirken/Resvik bedehus Naturlos: Reidun Hjemdal Tlf: 98 88 88 63Pris: 25,- til sjåføreneNOV.Tirsdag19NOV.Tirsdag26Topptur på Napen 889 m.o.h. Ein fin tur på Napen på ei kveldsbeite. Gjeng med hovudlykteri kveldsmørkret på god sti. Månen er godt og vel full i kveld sådet hjelper bra på ljoset.Område: Napevatn ,Fyresdal Møtested: Spar Fyresdal Tid:17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos: GunhildMomrak Tlf: 95 79 15 11Topptur på Hegglandsnetten 697 m.o.h. Ein lett tur opp på Hegglandsnetten. Reknar med at me fyrarkaffibål på toppen.Område: Hegglandsgrend, Fyresdal Møtested: Spar FyresdalTid: 17.00 Arrangør: Toppturlaget i Fyresdal Naturlos:Sigmund Nærum Tlf: 90 61 70 333637


NovEMBER/DESEMBERDES.Søndag8Førjulstur til Klingemyr En koselig tur inn Plankedalsveien i skogen bak Lyngmyr. Vitenner bål og lager hyggelig førjulsstemning. Denne turenpasser for alle som ønsker seg førjulsstemning. Ta med lyslykt/fakkel, en vedpinne eller to, litt å spise og drikke. Kanskjekommer nissen....?Område: Tvedestrand Møtested: P-plassen ved Lyngbakkenbarnehage Tid: 17.00 Arrangør: Barnas Turlag TvedestrandNaturlos: Janne Broms & Camilla Kulland Kontaktperson:Janne Broms Tlf: 41 62 89 30Turbok Sør – FrolandTurbok SørFrolandDES.Fredag13DES.Søndag15DES.Tirsdag17Nissetur på Dømmesmoen Fram med nisselua og bli med på koselig tur i skogen vedDømmesmoen. Vi går samlet fram til bålplassen der vi spiserjulegrøt og drikker rød saft. Turbo har overraskelser gjemti skogen til barna! Og kanskje kommer nissen? Ta medlommelykt og sitteunderlag.Område: Dømmesmoen, Grimstad Møtested: P-plassen påDømmesmoen Tid: 17.00 Arrangør: Barnas Turlag GrimstadNaturlos: Siv Lene Gangenes Skar & Silje Strand & MetteThelle Kontaktperson: Siv Lene Gangenes Skar Tlf: 91 84 4293 Påmelding: Påmelding http://aust-agder.turistforeningen.no innen 11.12.2013 Pris: 50,-Bli med Fjellsportgruppa på “ut i det blå”-turSosial tur i nærområdet med DNT Fjellsport Arendal. Hvor? Detblir en overraskelseOmråde: Hemmelig Møtested: Kontakt AAT for møtestedArrangør: DNT Fjellsport Arendal Kontaktperson: AATkontoretTlf: 37 02 32 14Fullmånetur til Hantovalen Årets siste tur for Tvedestrand og Vegårshei Turlag går fraSlotta til Hantovalen. Det har i de senere år blitt en tradisjon iTvedestrand å ta turen til Hantovalen ved fullmåne før jul. Påtoppen vil det bli bål og det serveres gløgg samt at Eva leserog Rolf spiller. Hvis vi er heldig med været vil månen lyse foross, men det vil være nødvendig med lykt. I klarvær ser vilysblinkene fra Torungen fyr i vest og Lyngør fyr øst som er blittturisthytter drevet av Aust Agder Turistforening. Gangtid ca. 1/2time hver vei.Område: Slotta, Tvedestrand. Møtested: Vi samles på Slotta.Skiltet fra veien. Tid: 18.00 Arrangør: Tvedestrand ogVegårshei Turlag Naturlos: Tellef Hegland Kontaktperson:Eva Vågsmyr Kristensen Tlf: 95 04 27 39 Pris: 20,-Turbok Froland er den andre boka i turbokserien tilFriluftsrådet Sør. Boka kom ut rett før jul, og tar for seg 25turer som går langs Frolands grenser. Turene er både korteog lange, og det er med både fotturer, skiturer, padleturer ogsykkelturer. Vi håper at boka kan bidra til at flere kommerseg ut på tur i Froland sin flotte natur, og at turforslagene vilvære til glede og nytte for mange. Boka koster 250 kroner.Oversikt over salgsstedene finner du påwww.friluftsrådet.no.TurkartI grenselandTURBOK Froland_OMS_NY 162 22.11.12 06:33Nye turkartRISØRTVEDESTRAND TurkartTurkartARENDALDES.Tirsdag17Jul i skogen Vi møtes på p-plassen til Filadelfia ved Harebakken og går ilys av fakler inn i de “dype skoger”. Vi hygger oss rundt bålet,spiser julegrøt og leker i skogen. Ved snø, ta med akebrett. Ogkanskje kommer nissen...Område: Harebakken, Arendal Møtested: P-plassen vedFiladelfia, Harebakken Tid: 17.00 Arrangør: BarnasTurlag Arendal Naturlos: Jens Dahlum & Agnar RisvikKontaktperson: Jens Dahlum Tlf: 90 69 47 85 Påmelding:http://aust-agder.turistforeningen.noFriluftsrådet Sør ga i fjor sommer ut turkart med guideheftefor Risør og Tvedestrand kommuner. I vår gir vi ut turkartfor Arendal, og i høst kommer turkart for Grimstad.Turkartene med guidehefter gir nyttig informasjon ommerka og umerka stier, badeplasser, utsiktspunkter,severdigheter, opplevelsesområder og aktivitetsmuligheter.Turkartserien har målestokk 1:25.000, med de viktigsteområdene vist i et utsnitt på 1:10.000. Kart med guidehefteselges for 120 kr. Oversikt over salgsstedene finner du påwww.friluftsrådet.no.38


Naturlosbrosjyren for Aust-Agder og Vest-Telemark 2013 blirutgitt takket være økonomisk støtte og garanti fra:Friluftsrådet SørAust-AgderfylkeskommuneFriluftsrådenesLandsforbundAust-Agder Idrettskrets SkogselskapetBildene i brosjyren i Agder kommer fra:Aust-AgderTuristforeningFotografer i årets brosjyre:Arendal Turistkontor ................................................................... 40Christine Mikkelsen, Grimstad kommune ................................... 2Finn Terje Uberg, Iveland kommune .......................................... 17Geir Henning Waagsnes, Friluftsrådet Sør ......... 17, 19, 30, 31, 36Gidske Houge, Friluftsrådet Sør ................................................... 5Gunhild Momrak, Toppturlaget i Fyresdal ............. 1, 11, 22, 23, 27Inger Marie Angeltveit, Skogselskapet i Agder .......................1, 13Jekke Liby, Havrefjell Turlag ........................................................ 1Martine van der Eems, 4H Aust-Agder ...................................... 32Ole Jakob Bråten, Havrefjell Turlag ............................................. 9Vibeke Svantesen, Friluftsrådet Sør ......................................15, 21Tor Granerud, Næs Jernverksmuseum ................................10, 23Vi takker også alle øvrige bidragsytere!Gjennom Naturloskonseptet ønsker vi å formidle følelser forog kunnskap om naturen. Naturlosen ønsker å øke forståelsenfor hvordan mennesket har brukt og påvirket naturengjennom historien og i våre dager. Godt fottøy og værtilpassetbekledning er en forutsetning under deltakelse ved turene ogarrangementene.Vi ønsker alle mange gode turopplevelser!Ønsker du å annonsere turer i Naturlosbrosjyren for 2014?Invitasjon og registreringsskjemafinner du på nettsidene til Friluftsrådet Sør:www.friluftsrådet.no

More magazines by this user
Similar magazines