Innholdsfortegnelse brukeranvisning Hoffsveien 1A, B ... - Storebrand

storebrand.no

Innholdsfortegnelse brukeranvisning Hoffsveien 1A, B ... - Storebrand

Innholdsfortegnelse brukeranvisning Hoffsveien 1A, B og E, Oslo1. ADGANGSKORT ......................................................................................................................................... 22. ALARMER .................................................................................................................................................... 23. AVFALL - KILDESORTERING................................................................................................................. 24. BRANNVERNTILTAK ................................................................................................................................ 35. GARASJEANLEGG ..................................................................................................................................... 36. HÅNDVERKERE ......................................................................................................................................... 37. PORTTELEFON ........................................................................................................................................... 38. SERVICEAKTIVITETER ........................................................................................................................... 39. SYKKELPARKERING ................................................................................................................................ 410. VENTILASJON / KJØLING ................................................................................................................... 4


Brukeranvisning for Hoffsveien 1A, B og E, Oslo.Bestemmelsene nedenfor kan omfatte installasjoner og tjenester som ikke tilbys alle leietakere ieiendommen og gjelder bare dersom disse eksisterer. Dette er ikke en angivelse av hva som skalinngå per leiestart. Innholdet i brukeanvisningen vil kunne endre seg i leietiden, for eksempel somfølge av innføring av nye installasjoner, nye rutiner eller offentligrettslige krav. Leietaker vil bli varsletom endringer i brukeranvisningen.I tillegg vises til nyttig informasjon om eiendommen som er tilgjengelig på hjemmesidenwww.storebrand.no/eiendom og som Leietaker plikter å være kjent med. Ajourført informasjon leggesut på hjemmesiden uten varsel til Leietaker.1. AdgangskortDet benyttes adgangskort ved passering gjennom hovedinnganger og fellesdører.Adgangskortsystemet administreres av Neas AS. Det benyttes også adgangskort til garasjen.2. AlarmerEnkelte leietakere har valgt å montere alarmer i tillegg til ovenstående. Hver leietaker har sin instruksfor dette.3. Avfall - kildesorteringFølgende fraksjoner sorteres:oooooooooBlandet avfallPapirPappBlandet plastMatavfallGlass/metallIsoporTreverkEE-avfallBygg A og B:Avfall bringes ned til avfallsrom i bygg A og sorteres der. Trevirke og EE-avfall fraktes til fellesoppsamlingspunkt i garasjeanlegget.Bygg E:Avfall bringes til søppelrom plan 1 bygg D. Trevirke og EE-avfall fraktes til felles oppsamlingspunkt igarasjeanlegget.Kantinen har eget søppelrom i kjeller. Dette gjelder bygg A.Det er tilrettelagt for kildesortering av Franzefoss Gjenvinning AS. Utleier forestår opplæring av riktigkildesortering.Leietaker sørger selv for fjerning av større mengder avfall, emballasje, elektronisk avfall, etc. som ikkeinngår som ordinært avfall. NEAS AS kan kontaktes for avtale.


4. BrannverntiltakEllen Lyche, Storebrand Eiendom AS, er brann-/sikkerhetsansvarlig for eiendommen. DriftslederDaniel Bie-Erichsen, NEAS, er brannvernsleder. I tillegg er hver leietaker lovpålagt å ha egen brann-/sikkerhetsansvarlig med egen stedfortreder. En av de viktigste oppgavene er å sørge for egenevalueringsplan. Storebrand Eiendom AS kan, om ønskelig, være behjelpelig med opprettelse avgenerelle rutiner. Ved leieforhold som strekker seg over flere etasjer, skal leietaker ha egen etasjevaktmed stedfortreder.Det er montert adresserbart brannvarslingsanlegg for eiendommene som alle er koblet opp motbrannvesenet. Ved brannalarm forlater alle omgående bygningene. Møteplass er på utsiden.Etter evakuering kontakter den enkelte leietaker sin brann/sikkerhetsansvarlige for registrering.Vedkommende skal være iført refleksvest og utstyrt med lommelykt.Det vil bli holdt brannøvelse 1 gang i året.NB: Kaffetraktere er ofte kilden til flest branner. Påse at det er montert tidsbrytere på kaffetrakterne.For ytterligere informasjon om brannverntiltak vises til dokumentet kalt ”Nyttig informasjon”.5. GarasjeanleggDet er Storebrand Eiendom AS som forestår utleie av parkeringsplasser overfor leietakere. Vi berleietakere følge med på at det ikke går inn uvedkommende ved inn-/utkjøring. Videre minner vi om atgarasjeanlegget kun skal benyttes til bilparkering.I tillegg vises til ytterligere informasjon i dokumentet kalt ”Nyttig informasjon”.6. HåndverkereHåndverkere som skal arbeide i fellesarealer må avtale dette med NEAS AS. Ved bruk avhåndverkere i leietakers eget areal må det alltid varsles hvis varme arbeider skal utføres, slik at vislipper unødvendig besøk av brannvesenet. Eget skjema skal fylles ut i resepsjonen..Ombygginger i leietakers areal skal varsles og godkjennes av utleier før oppstart av arbeider.7. PorttelefonDet er port telefon ved hovedinngangen som er koblet opp mot hver etasje. Kontakt Driftstekniker vedendringer.8. ServiceaktiviteterVi gjør spesielt oppmerksom på at heis og ventilasjon må påregnes avstengt deler av dagen,i f.m. nødvendige serviceaktiviteter. Dette vil da være skiltet på utsiden av heisdørene.


9. SykkelparkeringDet er sykkelparkering for gjester utenfor eiendommene. For ansatte er det etablert sykkelparkering iavlåst sykkelbod på baksiden av Hoffsveien 1D. MC parkering – etablert langs Hoffsbekken langsHoffsveien 1A..10. Ventilasjon / kjølingAnleggets driftstid er fra kl. 0600 – 1800, man – fre. Ved spesielle arrangementer/møter kan driftstidenjusteres i samarbeid med Driftstekniker. Tilleggskostnader må påregnes. I Hoffsveien 1E bestemmerleietaker selv driftstidene.For å oppnå optimal effekt av kjøleanlegget må alle vinduer være lukket, og solavskjermingen måbenyttes aktivt. Ved eventuelle driftsforstyrrelser kan vaktmester kontaktes.NB: Husk å skru av elektriske ovner om våren.

More magazines by this user
Similar magazines