Menighetsblad - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Menighetsblad - Mediamannen

KråkerøyMenighetsbladNr.3 Høsten 2009 Årgang 54Av innholdet:Andakt……………………………………………………………..………………….. s. 3Konfirmantleir…….……………………………………………….…………....……...s. 4Ny medarbeider……..………………………………………………………………...s. 6Konfirmantinnskrivning...……………………………………………………..………s. 9Jubileumsfeiring………………….………………………………............................s. 10Barnesiden…………………..………………………………………………………..s. 11Babysang……………………………………....……………………………….........s. 15


KRÅKERØY MENIGHET- domkirkens prosti i Borg bispedømmeMenighetskontoret:Post - og besøksadresse:Kråkerøyveien 146, 1675 KråkerøyTelefon: 69 38 28 28, faks: 69 38 28 20Kontortid: tirsdag–torsdag 10-13, fredag 10-12Gravlundsskontoret:Post - og besøksadresse:Kråkerøyveien 148, 1675 KråkerøyTelefon: 69 38 28 26 , faks: 69 38 28 29 ,mobil 95 91 47 53Menigheten på nett finner du herMenighetens egne sider:www.fredrikstad.kirken.no/index.cfm?id=70598Nettside for konfirmantene i Kråkerøy:www.konfirmantene.noFamiliemiddagene på nett:www.familiemiddag.noMenighetens ansatte:Daglig leder Linda GjemsøTelefon: 69 38 28 28E-post: ligj@fredrikstad.kommune.noSogneprest Steinar EkvikTelefon: 69 38 28 24E-post: stei@fredrikstad.kommune.noKapellan Ole A. HauglumTelefon: 69 38 28 22 -E-post: oleh@fredrikstad.kommune.noUndervisningsleder Tormod van der HagenTelefon: 69 38 28 23E-post: tvdh@fredrikstad.kommune.noKantor Unn Birgitte van der HagenTelefon: 69 38 28 21E-post: ubvh@fredrikstad.kommune.noKirketjener - Luis Alberto AarvikGravlundsformann Kjell BrevikTelefon, arbeid: 95 91 47 53Menighetspedagog Christopher PeattieE-post: chpe@fredrikstad.kommune.noTelefon: 40 21 34 80Muligheter for leie av lokaler etc.:Kråkerøy Bedehus (Lunde): Kontakt Solveig Holte 69340785 eller Gerd Holte tlf 69344224MenighetssenteretDu kan bidra til å fullføre senteret ved å støtte Givertjenesten:konto nr 1638.06.14638 Kråkerøy Menighet. Ønsker du å leie senteret til jubileum,dåpsfest, minnesamvær osv, ta kontakt med menighetskontoret på tlf 69382828.Menighetsbladet:På nett: www.krakeroy.menighetsblad.no - E-post: krakeroy@menighetsblad.noPostadresse: Kråkerøyveien 146, 1675 Kråkerøy - Tlf: 69 38 28 28, faks 69 38 28 20Redaktør: Svein Mentzen, 90795648, smentzen@online.no - I redaksjonen: Anne Brun Andersen, VigdisHauglum, Steinar Ekvik, Karen Andreassen, Tormod Beck, Geir Harald JohannessenMenighetsbladets kontonr: 0530.26.62500Grafisk formgivning: Grafiske Ragnhild, www.grafiskeragnhild.no, tlf.: 41 00 39 10Trykk: Nr 1 Arktrykk, 1851 MysenNeste nummer: Nr. 3 2009 kommer i uke 48Frist for innlevering av stoff: Mandag 9.desember 2009Forsiden: Janne og Isaac Hermansen. Foto: Vigdis Hauglum Nr. 4 2007 www.krakeroy.menighetsblad.no


Legge havet i lenkerIåret 480 f.Kr. hadde perserkongenXerxes lagt ut på et meget grundigforberedt felttog mot Hellas. Alt gikketter planen lenge. Men da persernes styrkersto klare til å krysse Hellesponten og gjørelandgang i selve Hellas, blåste det opp til enforrykende storm.Der stod altså Xerxes værfast på stranda.Han visste med tennerskjærende forbitrelseat grekerne brukte tiden til å forberede segpå å kaste ham tilbake på sjøen når hanengang kom.Men allherskeren over det persiskeimperium var ikke vant til at noen våget åkrysse planene hans. I raseri befalte handerfor soldatene sine at de skulle leggeHellesponten i lenker og straffe detopprørske havet med 300 piskeslag.Noen ganger forstår jeg ham bare såaltfor godt. Kanskje du også har hatt lyst tilå legge havet i lenker? Eller til å piske væreteller influensaen eller benbruddet eller denstreikende bilmotoren, eller hva det nå varsom krysset planene dine?Men jeg vet godt hva Xerxes burde hagjort, hvis han ellers hadde hatt forstand pådet.Han burde ha takket sin Skaper for atplanene ble forpurret og blodbadet utsatt.Kanskje kunne fornuften seire og krigenavlyses. Kanskje kunne mødrene både iAten og Susa få sønnene sine hele og frisketilbake.Slik burde nok også jeg takke når jegmøter veggen, som det heter. For hvis jeghar bedt Gud lede meg også i dag, så eringenting sikrere enn at veggen jeg møter,bare er en hjelp fra Gud til å forandreretning og komme rundt et hjørne.Livskunst er å takke Gud under alleforhold. Livskunst er å fryde seg over atsamme hva som skjer, så har jeg en Far iHimmelen som har én brann i hjertet sitt: Ålede meg trygt hjemover, under alle forhold.Dagens bibelsitat:1 Tess 5,18: Takk Gud under alle forhold!For dette er Guds vilje med dere i KristusJesus.(Fra andaktsboken ”Ta Imot”,Lunde Forlag 1999)TEKSTGeir Harald JohannessenKråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


Sommerleir med- -konfirmanteneSå var det endelig tid for sommerleir forårets konfirmanter, etter en større omleggingav konfirmantarbeidet i Kråkerøymenighet. Turen gikk til Lifjell vedBø i Telemark, og denne sommerensvarmeste dager i månedsskiftet juni/julitilbrakte ungdommene med fjellturer,bading, lek, undervisning og ballspill.På leiren deltok også vår nytilsattemenighetspedagog Christopher Peattie,som skal legge til rette for trosopplæringog fritidstilbud for aldersgruppen 11-18 år. Detvil si at han etter leiren skal ha hovedansvaret forledertrening og evt. oppstart av klubbtilbud forfjorårskonfirmantene. Så hva var vel bedre enn athan fikk være med på leiren og bli kjent medungdommene allerede?Om lag halvparten av konfirmantundervisningenvar lagt til sommerleiren itillegg til mye moro og gode opplevelser,naturligvis! Konfirmantkullet på 77 ungdommerble delt i to og hver gruppe fikk en firedagers leir.I tillegg til fire ansatte deltok fem voksne ledereog syv ungdomsledere. For det var et tettpakketprogram på begge leirene med mange opplevelser:Vi fikk blant annet med oss bekkevandring, volleyball,bordtennis, friluftsgudstjeneste, bibelløype,grilling, underholdningskvelder, skumringsstunder,bibelundervisning og ikke minst Sommarland i Bøsom nok var leirens høydepunkt for mange.Vi lederne fikk bli bedre kjent med flotteungdommer på en litt annen måte enn man blirdet gjennom den vanlige konfirmantundervisningen.Og flere av konfirmantene opplevde å blikjent med klassekamerater på en annen måte enntil daglig. Ikke minst var det morsomt å merkealle talentene som kom til syne og at så mangeav konfirmantene kastet seg utpå når det kom tilunderholdningskveld, leker og andre sprell. Detvar også fint å få oppleve gode samtaler om tro ogtvil med flere, og å kunne bruke naturen både tiltEKST OG FOTOUndervisningslederTormod van der Hagenundervisning og lek.Vi som var med å arrangerte årets sommerleirvil gjerne takke alle gode hjelpere, sponsorer,frivillige ledere og ikke minst konfirmantene selvfor gode sommerminner og fellesskap som vilvarme langt utover høsten!Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


Tilbud for barn og barnefamilierhøsten 2009Klipp ut ogheng opp!Tor. 03.sept 17:30-18:15 Kid SingFre. 04.sept 17:00-19:00 FamiliemiddagTor. 17.sept 17:30-18:15 Kid SingFre. 18.sept 17:30-18:15 FredagsklubbenSøn. 20.sept 11:00-14:00 Familiegudstjeneste. Etterpå tur tilHoltevarden med bål og grilling (FPT).5-åringene spes. invitertTor. 08.okt 17:30-18:15 Kid SingFre. 09.okt 17:00-19:00 FamiliemiddagSøn. 11.okt 11:00 Familiegudstjeneste.4-åringene spesielt invitertTor. 15.okt 17:30-18:15 Kid SingSøn. 18.okt 13:00-16:00 Familien på turFre. 23.okt 17:00-19:00 FredagsklubbenTor. 29.okt 17:30-18:15 Kid SingFre. 06.nov 17:00-19:00 FamiliemiddagTor. 12.nov 17:30-18:15 Kid SingSøn. 15.nov 11:00 Familiegudstjeneste.1-åringene spes. invitert.Etterpå utflukt med Familien på tur.Søn. 15.nov 13:00-16:00 Familien på turFre. 20.nov 17:00-19:00 FredagsklubbenTor. 26.nov 17:30-18:15 Kid SingSøn. 29.nov 11:00 Familiegudstjeneste:Kirkens nyttårsfest med 11-åringene påKråkerøy. For alle!Tor. 03.des 17:30-18:15 Kid SingFre. 04.des 17:00-19:00 Familiemiddag, juleavslutningSøn. 13.des 13:00-16:00 Familien på turBesøk www.familiemiddag.no for mer informasjon om de ulike tilbudene,eller ring oss på 69 38 28 28


- -Kråkerøymenighetssenter’sutleievirksomhetEt varmt velkommen til vår nyetrosopplæringsmedarbeiderDen sist ansatte i staben i Kråkerøymenighet heter Chris Peattie. Han er34 årgammel og trådte sine barnesko iCanada hvorfra han også har sin kirkeligeutdannelse; en Master of Arts in Church Ministries.Hanhar 10 års erfaring fra kirkelig arbeid, oghar jobbet både i Canada og i The AmericanLutheran Church i Oslo. Han har også jobbetmed unge familier. Chris er gift med Birgitte oghar tre barn i alderen 9 til 1 år. Foreløpig har hanen 50 % stilling i Kråkerøy og 20 % i Domkirken,begge steder ansatt for å være med og drive detnye trosopplæringsarbeidet.Så langt Chris i tall og tørre facts, enbeskrivelse som ikke på noen måte makter å tegneet fullstendig bilde av ham. Chris uttrykker selvglede over å få begynne i kirkelig arbeid igjen.Han er levende, initiativrik, sentral ogentusiastisk og får meget god kontakt med ungemennesker. Han har allerede rukket å være medpå sommerens konfirmantleirer og har lagt oppprogrammet for høsten. Hans oppgave er å følgeopp de av konfirmantene som ønsker det medvidere samlinger og med ledertrening. Det erikke bare Chris som er glad for at han er på plassi Kråkerøy, menigheten på sin side er også sværttakknemlig for å ha ham her. Vi ønsker hamhjertelig velkommen og ønsker og ber om Gudsrike velsignelse over arbeidet hans her hos oss.Vi er stolte over vårt nye menighetssenter,bygget er blitt fint å se på og et godt hus åvære i. Her har de ansatte fått nye fine arbeidsplasserog her er lagt godt til rette forstore og små samlinger med et velutstyrtkjøkken og saler til ulik bruk.Vi ser frem til å fylle huset medeksisterende og nye aktiviteter for store ogsmå. Vi leier også ut huset til små og storearrangementer både i privat regi og annet.Mange har allerede benyttet denne mulighetentil: møter, dåpsselskap, jubileum,barnebursdag, konfirmasjon og minnesamvær.Prisene varierer etter hvilken sal duskal leie og om du vil bruke kjøkkenet.Til selskap og lignende:Stor sal inkl. kjøkken: kr. 2000,-Liten sal inkl. kjøkken: kr. 1000,-Eventuelt tid til klargjøring og ryddingfør og etter, avtales nærmere. For korteresamlinger er prisene hhv. Kr. 1000,-/500,-Vi gjør bl.a. oppmerksom på at det ikke ertillatt med alkohol og røyking, samt at allearrangementer skal være avsluttet kl.02.00.Leietakere kan benytte:Godt lydanlegg i begge salerFastmontert projektor52¨ flatskjermVelutstyrt kjøkkenPianoOverheadWhiteboard/flipoverDiverse spill og lekerDersom du vil leie kan du kontaktmenighetskontoret på tlf. 69 38 28 28Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


- -Kråkerøy Normisjon - Program for høsten 2009Møtested: Kråkerøy MenighetssenterSEPTEMBER:Mandag 07. Kl. 11.00 Formiddagstreff.Tale av Per Eriksen og sang av Lande Musikklag.Søndag 20. Kl. 1800 Kveldssamling.Ny regionsleder: Bjørnar Holmedal og sanggruppe fra 3,16 deltar.Onsdag 23. Kl. 1900 KRIM- Mannsforeningen.Terje Janson: Et liv i medieverden.OKTOBER:Mandag 05. Kl. 1100: Formiddagstreff.Tale av Johs. Moan og sang av Onsøy Pensjonistkor.Søndag 18. Kl. 18.00 Lina Sandell-kveld.Borgny og Gunnar Navestad deltar.Onsdag 21. Kl. 1900: KRIM- Mannsforeningen.Per Øyvind Johannessen: Møte med Afrika. Glimt fra et år i Malawi.NOVEMBER:Mandag 02. Kl. 11.00 Formiddagstreff.Tale av Leif Paus og sang av Tore og Arne.Onsdag 18. Kl. 19.00 KRIM- Mannsforeningen.Eddie Sjøborg: Er det lov å le i Norge?DESEMBER:Mandag 07. Kl. 11.00 Formiddagstreff.Tale av Leif Nilsen og sang av Blåkorsmusikken.Søndag 13. Kl. 17.00 Familiefest.Tormod van der Hagen og Kråkerøy KidSing deltar.Onsdag 16. Kl. 19.00 KRIM- Mannsforeningen.Adventfest med damer.Vi minner også om følgende samlinger på Kråkerøy Bedehus, Lunde. KFUK / KFUM:13. september, 11. oktober og 22. november. NMS: Misjonsmesse 12. november.Velkommen til samlingene!Hilsen Kråkerøy Normisjon.Ledere / kontaktpersoner:Hovedforening: Øivind Navestad, tlf. 69341195 – 91379832Formidagstreff: Ragnhild Karlsen, tlf. 69341751KRIM- Mannsforeningen: Odd A. Andersen, tlf. 69343115 - 90647508Ønsker du skyss: Ta kontakt med Åse / Johannes Baustad, tlf. 69343441 - 95886080Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


- -Kjære menighet!I sommer har det vært et spesielt vanskelig planteår på kirkegården. Det begynte medsupervarme i pinsen, noe vi alle gledet oss over, men det ble ble tøft for de nyutplantedeblomstene våre. Med iherdig vanning klarte vi allikevel å gi dem en god start. Dessverresvidde solen en del av blomstene.Så fikk vi en kjølig periode og det så ut som enkelte av blomstene fikk en tøff medfart.Vi har slitt med snileangrep og en sopplignende sykdom. Iherdig jobbing og tålmodighetfra flinke medarbeidere, har gjort at vi er stort sett fornøyde. Rådyrene har også gjort storskade med beiting. En gartner tipset oss om å ha på blodmel, og det ser ut til å ha hjulpet.Vi på kirkegården har hatt en evaluering av plante, og har kommet frem til at viønsker å forandre plantemåten her på Kråkerøy. Vi har god erfaring fra andre kirkegårderi distriktet. Vi ønsker å spare mye tid som i dag går med til å plukke og knipe blomster.Dette kan vi oppnå ved å kutte ut en del sorter som vi kan erstatte med andre. Planter somPellargonia og Bårdser vil gå ut. Kantplanter som Alysium krever mye sprøyting på grunnav lopper. Det samme gjelder Blåmann, Sølvplanter og Tagetes.Vi på kirkegården vil til neste år ha rene bed uten kanter. Dette er for å forenkle drifteni sær ved gressklipping.Neste vår vil vi satse på følgende planter: Dråper, Isbegonia i flere farger, Flittige Lise iflere farger, Ny Guinea i flere farger samt Georginer.Vi ser nå frem i mot høsten da vi begyner med lyng og etter hvert med baring.Kjell BrevikGravlundsformannHilsen fraTonia SandvollGravlundsbetjentInnskrivning for nye konfirmanterInnskrivning for årets nye kull med konfirmanter(nå 9.-klassinger) blir onsdag 16.september kl. 18:00 på menighetssenteret vedkirken. Informasjon om konfirmantoppleggetvil bli utdelt på skolen og finnes også på vårnettside www.konfirmantene.no.Konfirmasjonsdagene er søndagene 5. og12. september 2010, og en stor del avundervisningen er lagt til sommerleir som bliravholdt 7. – 11. juli 2010 på Tjellholmen leirstedpå Hvaler. Det er derfor viktig å sette av dissedagene allerede nå!Den lokale delen av undervisningen vilforegå på Kråkerøy i perioden februar til mai ogbestå av undervisning like etter skoletid, et partemakvelder og en helgesamling.Vi ønsker nye konfirmanter velkommen tilinnskrivningen!Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


- 10 -Høstens arrangementer iforbindelse med menighetens100 -årsjubileum.Dette året har vi hatt ett arrangement pr. måned, minus i sommer,i forbindelse med at det er 100 år siden Kråkerøy ble selvstendigmenighet. I høst vil følgende skje:Tirsdag 22. September kommer Karsten Isaksen med temaet:”Humor i kirken.” Vi starter kvelden kl.18.00 med salg av kaffe og vafler imenighetssenteret og foredraget begynner kl.19.00. Karsten Isaksen vil selgesine bøker ved avslutningen av kvelden.Søndag 18.oktober Lina Sandell-kveld om hennes betydning for sang ogmusikk i kirke og bedehus, presentert av Borgny Navestad.En kveld med anledning til både å synge med og bli sunget for.En kveld i samarbeide med Normisjonen.Søndag 29.november står ungdommen i fokus. Da blir det førstungdomsgudstjeneste for hele Domprostiet i Kråkerøy kirke medpåfølgende ungdomkveld i menighetssenteret.Fredag 11.desember står barna i fokus. På dagtid har vi leidBlomsterøyhallen hvor alle tre barneskolene deltar i et fellesarrangement. Alexander Hermansen har skrevet et historisk tablå som viser enkristendomstime slik den var i 1909, 1950 og 1970. Dette skal barna medvirke isammen med sanginnslag.Kråkerøy Menighet- 100 år!Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


- 11 -VED INGE STENEFor blomsterøybarna!– Læreren spør Ola i første klasse om han kan telle.– Ja, det kan jeg, for det har jeg lært av pappa’n min.– Fint, sa læreren. Hva kommer etter tre?– Fire.– Og hva kommer etter seks?– Sju, sa Ola.– Bra. Men hva kommer etter 10?– Knekt!Har du hørt …… om lille Samuel? Han startet livet littuvanlig, fordi moren hans – Hanna – haddelovet Gud at hvis hun fikk et barn, skulle hun«gi» ham til tempelet slik at han kunne tjeneGud. Da Samuel var blitt stor gutt, bodde hani tempelet. En natt opplevde han at Gud taltetil ham. Først trodde han det var presten itempelet, men så skjønte han at det var Gudsstemme han hørte. Da svarte Samuel: «Tal,Herre. Din tjener hører.» Senere ble Samuel enstor leder i Israel.– Tenk om du og jeg også kunne bli likeflinke til å høre på hva Gud sier (i Bibelen oggjennom Den Hellige Ånd) og like villige tilå tjene ham. Det er ikke alltid lett, men det ergodt å tjene Herren – som er god.Pussel og fikkelPå nettsiden www.nettsprell.no kan du høre flerefortellinger fra Bibelen, spille spill, løse oppgaver,se på korte filmer m.m..(Hele fortellingen finner du i Bibelen, i 1Samuelsbok, kap. 3 versene 1–10. Ellerinternettsiden www.bibelen.no.)Min bønnKjære Gud! Takkfor at jeg er dittbarn hver enestedag, og at du erlike glad i meg heletiden!Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


Her kan du få din egen annonse.Pris kr 1500 pr år.Ta kontakt medTormod Beckol-to@online.no


Døpte14.06.09Marit Emilie SølandLuna Andrine StangRosalin FredriksenJochim BjørgeSindre Mørk Solberg21.06.09Tom Adrian OttosenLars Eskil DalenSynne Marie Austrheim28.06.09Martine Elsrud AntonsenMathias Lunner-SmåbrekkeVilde Kanstrup05.07.09August SandnesAlma MartinsenMaira Dølerud-Vilsted02.08.09Amelie Normann16.08.09Mina Emilie HansenIve Bekke BergerRonny Andre HansenStian André EngenNoah Sebastian Holen Edvardsen30.08.09Markus Vetle AndersenKristian Hamre VittingEmilie Hamre VittingBirk Hermansen AhlgrenMathea Holm HøistadSofia Helene RailoTuva Emilie KristoffersenThea Sofie PettersenSlekters gang- 14 -Vigde30.05.09Cathrine Humlekjær ogTrond Arne AndreassenEli Andersen ogKnut Langli Eriksen20.06.09Stine Elvira Nilsen ogKim Syversen27.06.09Anette Hovind Johansen ogKim Ole Gravdal Johansen01.08.09Cathrine Ramstad ogThomas Sten AndersenLise Kristin Andreassen ogAtle Fjogstad15.08.09Wang Xiuyan ogArild Lorang Lund22.08.09Kathrine Almvik ogJon Runar PettersenJeanette Akselsen ogClaes Marius Langvik29.08.09Anne Stenmoe Andersen ogLeif Martin Andersen05.09.09Hanne Kristin Borge Ingvaldsen ogKenneth HansenDødeÅgoth Marie Karlsen 1930Anna Eveline Jørgine Olsen 1920Johan Henry Karlsen 1913Astrid Kaspara Gjermundsen 1923Inger Johanne Larsen 1919Egil Engebretsen 1930Kai Ragnar Pedersen 1925Ragnhild Jacobsen 1930Hans Petter Holm 1922Hans Fredrik Tonholm 1922Bodil Synnøve Arvesen 1934Arne Fredrik Pedersen 1920Tor Finn Eide Mamre 1930Randi Fredrikke Skahjem 1927Erland Erlandsen 1943Arne Martinsen 1921Margith Eugenie Andersen 1919Solveig Langli Arnesen 1926Kråkerøy Menighetsblad - Nr. 3 2009


Babysang i Kråkerøy MenighetKursoppstart høsten 2009Velkommen til babysang!Det er tid for påmelding til et nytt kurs i babysang som arrangeres i Kråkerøy menighet.Kurset er for barn i alderen 3-12 mnd, i følge med voksen.Vi ønsker å:medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksnestimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utviklingbidra til et positivt gudsbilde, gode nettverk i kirken og i nærmiljøetOppstart: Onsdag 9.septemberVarighet: 8 ganger og avslutning med myldregudstjeneste den 15.nov.Hvor: Kråkerøy menighetssenterNår: 09.09.09 – 11.11.09, oppstart 9. september kl. 10.00Kurset er åpent for deltakelse, men etter 23. september, tar vi ikke imot nye.Pris: Kr 400,- inkludert CDKursholder: Unn Birgitte van der HagenPåmelding: ubvh@fredrikstad.kommune.no innen 8.september.Spørsmål kan rettes til kursholder (93892684) eller Kråkerøy menighetskontor (69382828)Velkommen!i regi av Kråkerøy MenighetDesign: www.grafiskeragnhild.no


Velkommen til Kråkerøy kirke!Gudstjenester i tiden framover.Alle begynner klokka 11.00, hvis det ikke står noe annet.20.09 16.s.e.pinse Høsttakkefest v/Hauglum Dåp.5-åringene deltar27.09. 17.s.e.pinse Nattverd og dåp Hauglum04.10. 18.s.e.pinse Dåp og nattverd Hauglum11.10. 19.s.e.pinse DåpKirkebok til 4-åringenevan der Hagen18.10. 0.s.e.pinse Nattverd Ekvik25.10. Bots-og bededag Nattverd Hauglum01.11. Alle Helgensdag Nattverd Ekvik08.11. 3.s.e.pinse Dåp Hauglum15.11. 4.s.e.pinse Familiegudstjeneste Dåp1-åringer deltar Ekvik22.11. Siste søndag i kirkeåret Nattverd Ekvik29.11. 1.søndag i advent Nattverd29.11. kl 1900 G-19 ungdomsgudstjeneste Hauglum og van der Hagen06.12. .søndag i advent Nattverd Hauglum13.12. 3.søndag i advent Dåp Ekvik

More magazines by this user
Similar magazines