Menighetsblad 2010-mars - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Menighetsblad 2010-mars - Mediamannen

Utgitt mars 2010 - Nr 1. Årgang 4 Tirsdagstreff Andakt Lurapraten RevyMenighetsblad


Katrine PedersenredaktørFastetiden kan også brukes til åhjelpe andre. Gi av vårt eget, tilnoen som trenger det mer enn oss.Kanskje noen trenger etoppmuntrende besøk, og vi delervår tid med noen andre. Vi kan ogsådele pengene våre. KirkensNødhjelp utfordrer oss til å delevåre penger gjennom fasteaksjonenden 23. mars. Da kommerkonfirmanter og foreldre på dørenevåre for å samle inn penger tilfattige mennesker som er rammetav naturkatastrofer. KirkensNødhjelp hjelper blant annetmennesker som har mistet husenesine, med å bygge nye hus sombedre skal tåle flommen neste gangden kommer. Jeg håper du fårbrukt fastetiden godt, i møte medJesus og dine medmennesker.Vi har nettopp gått inn i fastetiden.Men sier det oss egentlig noe? Fasteer en tidsavgrenset periode hvor viblir gitt anledning til å bruke mertid sammen med Jesus. Kvalitetstid.Slik jeg forstår fasten handler detom å avstå for noe, for at vi skal fåmer tid til å være stille, reflektere,lese og søke Gud. Det kan være åavstå fra hele tiden å være opptattav å dekke våre egne behov. En kanavstå fra unne seg det en ellersunner seg. Det være seg spesiellmat eller tv-titting.Lederen:Søndag 28.03 PalmesøndagJoh 12,12-24Kl.11.00 Høymesse med dåp vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe.Onsdag 24.03Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Søndag 21.03 Maria BudskapsdagSal 113 Kl.11.00 Familiegudstjenestemed dåp ved sokneprest ØyvindSkjefrås Alsaker.Dåpsskolen deltar. Kirkekaffe.Onsdag 17.03Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Søndag 14.03 4. søndag i fasteJoh 6,24-36Kl.11.00 Høymesse med nattverd vedInge Bjørn Rossavik.Kirkekaffe. Søndagsskole.Onsdag 10.03Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Søndag 07.03 3. søndag i fasteLuk 4,31-37Kl.11.00 Høymesse med nattverd vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Søndagsskole. Etter gudstjenesten blirdet menighetens årsmøte med salg avmiddag.Onsdag 03.03Kl.20.00 Kveldsgudstjeneste vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Gudstjenester i Lura kirkeSøndag 09.05 5. s. e. påskeMatt 6,6-13Kl.11.00 Høymesse med dåp vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Kirkekaffe.Søndag 02.05Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon.Kl. 13.00 Gudstjeneste med konfirmasjon.Søndag 25.04Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon.Søndagsskolen drar på tur til Brekko.Lørdag 24.04Kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon.Kl. 13.00 Gudstjeneste med konfirmasjon.Søndag 18.04 2. s. e. påskeJoh 21,15-19Kl.11.00 Familiegudstjeneste mednattverd ved sokneprest Øyvind SkjefråsAlsaker. Familiekoret deltar. Kirkekaffe.Søndag 11.04 1. søndag etter påskeJoh 21,1-14 Kl.11.00 Høymesse med dåpved Inge Bjørn Rossavik.Kirkekaffe. Søndagsskole.Søndag 04.04 PåskedagJoh 20,1-10Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste mednattverd ved sokneprest Øyvind SkjefråsAlsaker.Fredag 02.04 LangfredagMark 14,26-15,37Kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Torsdag 01.04 SkjærtordagJoh 13,1-15Kl.11.00 Høymesse med nattverd vedsokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.eller annet,send noen tanker til: sivinnes@hotmail.com- kirkerommet- liturgi- musikk- hvem som deltarHar du innspillangåendeutforming avMed ny gudstjenestereform har vi flerevalgmuligheter. Lura menighet skal komme fremtil sin lokale grunnordning; "slik gjør vi det her".Søndag 13.06 3. s. e. pinseLuk 19,1-10Kl.11.00 Høymesse med dåp ved sokneprestØyvind Skjefrås Alsaker. KirkekaffeSøndag 06.06 2. s. e. pinseLuk 12,13-21Fellesgudstjeneste i sentrum.Søndag 30.05 TreenighetssøndagMatt 28,16-20 Kl.11.00 Familiegudstjeneste meddåp ved Inge Bjørn Rossavik. Kjellaren deltar.Grilling etter gudstjenesten.Søndag 23.05 PinsedagJoh 14,15-21Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp ognattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Mandag 17.05 GrunnlovsdagenJoh 12,35-36Kl.11.15 Festgudstjeneste (forenklet høymesse)ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker.Søndag 16.05 6. s. e. påskeJoh 17,18-26Kl.11.00 Høymesse med nattverd ved sokneprestØyvind Skjefrås Alsaker. Kirkekaffe2


3Fra venstre;Lisa MeislandØstrådt og MarenLunde EgelandKreativkonfirmantene er de av konfirmantene som likerå synge, spille et instrument, danse og dramatisere. Vihar hatt en god del opptredener både på vanligegudstjenester og skolegudstjenester.Loff1- konfirmantene er med og organisererungdomsklubben Loff1, som en del av sittkonfirmantopplegg. Her har de blant annet tekniskgruppe, matgruppe og ledergruppe.Fornøyde friluftskonfirmanterpå tur. Fra venstre; AndreFinnerud, Sander Hana Wahlog Fredrik Øye"Fast føde"- konfirmantene har vært svært kreative ogkomponert egne oppskrifter ut fra sunne og goderåvarer. Hver gang dekker vi bordet pent, og spiser dengode maten sammen, mot slutten av samlingen.Friluftskonfirmantene har dratt på flere dagsturer iSandnes og omegn. Sist tur var 13. februar, og da var viute i over fire timer i områdene rundt Bogafjellet.Dette året har vi 86 flotte konfirmanter her imenigheten. Konfirmantene valgte ulike grupper da demeldte seg på, og disse gruppene har de fulgt hele året.Gruppene vi har er; friluft, "fast føde", Loff1 og kreativ.Tekst og bilde: Lene SimonsenKonfirmant i Lura kirke!2. mai kl 13.00Ann Karin Bergsholm, Kaja Viste, Rakel Hundsnes, FredrikEgeli Vatland, Bastian Steinsøy, Sondre Nes, Ståle Eikeland,Ine Kristine Mosby, Benedicte Gjersdal, Thea Skjæveland.2. mai kl 11.00Henrik Nytun, Espen Corneliussen Hersdal, Kristine BarkveRøssland, Håvard Notland, Mats Jonassen Flatebø,Ole Andre Ommundsen, Preben Øvsthun- Sandvik, HanneØstefjells, Hilde Døskeland Kvinen, Ingeborg TyslandStokka, Sveinung Hellevik, Veronica Levang Børresen,Marie Lunde, Mikal Nådland.25. april kl 11.00Håvard Lapin, Marius Johnsen Tjøstheim, Nicolas Fløysvik,Terese Stokka, Julie Nilsen Frøystein, Erik Reke, Geir OlavAlsvik, Henriette Flesjå, Jørgen Bruvik Nieuwenhuize,Martin Ingebrigtsen, Morten Storvik, Remi Eike Cayeux,Stian Bratlien, Lisa Meisland Østrådt, Marit Sofie Kvæstad,Martine Porten Hemnes, Jørgen Raugstad,Marius Jørgensen, Ruben Bøe, Stian Beyer.24. april kl 13.00Andreas Nygaard, Andreas Øglænd,Carina Aasland Thorsen, Tonje Thorkildsen, JoachimSandberg, Niklas Sandberg, Sunniva Vestbø Næss, BrynhildStavland, Fredrik Øye, Helene Midtun Flatekvål, RagnhildKjønsøy Austbø, Tore Vaule, Solveig Skjegstad Bryne,Maren Lunde Egeland, Erlend Andersen Kinn, MarteAksland, Ninna Nes Otterå, Thale Bjørnå, ViktoriaÅrsteinsen, Fredrick Johannessen Bruskeland, KjartanGundersen, Mari Tellefsen Wigdel.24. april kl 11.00Ida Marie Sørbø, Inger Sannes, Julie Schoopp Jonassen,Aleksander Bjelland, Cristiane Sirevåg Kjelsnes, HildeGrønnevik, Ida Grønnestad, Mathias Haugen, Sander HanaWahl, Stine Johannesen, Tommy Vatne, Tonette Drangeid,Sofie Svendsen, Ådne Mannsåker, Andre Finnerud, EmilyBryson, Sondre Eie Johannessen, Stian Nygård, AleksanderØstrem, Runar Hegrestad Olsen, Stian Andre' Johansen.Konfirmanter våren 2009Flommen i VietnamMellom oktober og november i 2007 ble Thua ThienHue provinsen i sentral-Vietnam rammet av fireflommer.Familien Tran var en av familiene som måtte flykte.Med støtte fra Kirkens Nødhjelp hadde familien Tranbygget nytt, flomsikkert hus etter storflommen i 2007og stod dermed sterkere rustet da vannmassene trengteinnover landet.Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge ogforsikre oss mot naturens ødeleggelser, står menneskeri fattige land i fare for å miste alt når katastrofenrammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blantannet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til åmøte mer ekstremt vær, som for eksempel flom ogtørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer detteblant annet at familier kan få støtte til å byggeflomsikre hus.Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fraLura menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelpsfasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige menneskeri møte med flom, tørke og ekstremvær.Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010Fattige i møte med ekstremvær3


Advokatene ØvestadHåmsø og SalteVågsgata 43, 4306 Sandnessalte@hamso.no900 41 782Thorvald Christen Grindstad og Kamilla Knapskog sorterer flaskene. 444. - 5. januar arrangerte Lura menighetflaskeaksjon. Ca. 30 frivillige medarbeidere deltoki arbeidet med å samle inn tomflasker på Lura.Inntekten gikk til barne- og ungdomsarbeidet somer i Lura menighet. Resultatet av aksjonen ble kr.14.493,-Takk til alle som har vært med å bidra med å gi,informere, samle inn og pante flasker!Tekst: Katrine PedersenBilde: Jan StokkaTekst og bilde: Jan Sindre Stokka28. 29. og 30. januar var detigjen duket for teater på Lurabydelshus. Denne gang tokungdommene publikum med påen reise hvor de med humor ogselvironi forklarte hvemungdommene som henger påKvadrat er. Hvem de er, hva detenker på og hvordan det er åvære ungdom på Lura.Ti jenter og ni gutter deltok påscenen. Siden september i fjorhar de jobbet iherdig med å få til et vellykket show dermange av sketsjene er skrevet av ungdommene selv.Elin Søylan var instruktør.Du kan finne bilder og videoer av alle sketsjer pånettsiden: http://www.lura-ungdomsteater.net/En flott gjeng som hadde mye å bidra med under årets ungdomsrevy på Lura....Resultat fra flaskeaksjonen januar 2010Hver 2. tirsdag i måneden klokken 15.00 strømmerLuras eldre befolkning til kirken.Jeg må rett og slett spørre diakonen i Lura menighet,Aud Synnøve Løvaas: Hva foregår her?"Nå er det tirsdagstreff! Det er en gjeng på en 30 - 40stykker, alle over 60 år, som samles i kirkestua."Hva skjer på tirsdagstreffet?Det er alltid et tema på hver samling. Til eksempelhadde vi i dag besøk fra Kikens sykevakt ved IngerJåtten Hetland. Der fikk vi høre om hvilke tilbud de girtil syke og pårørende som trenger hjelp i hverdagen.Videre var det solo sang, diktlesning, en liten andakt,allsang og god mat. Det er også loddtrekking medblomster som gevinster."Hva blir temaet neste gang?"Neste Tirsdagstreff er 9. mars. Da kommer GretheSætren og forteller litt om hage, blomsterkrukker oglager en enkel påskedekorasjon eller to til inspirasjon.Disse dekorasjonene skal vi lodde ut på slutten avsamlingen. Vi har plass til flere av Luras eldre!"Lura ungdomsteater-"Klokka 7 vedresepsjonen"Tirsdagstreffet i Lura kirkeTekst: Katrine PedersenBilde: Aud Synnøve Løvaas


5Fri Entré.Det blir salg av Sulebakk's cd etter konserten. Og salg avforskjellig materiale fra søndagsskoleforbundet somlitteratur, musikk og filme for barn.Seminaret "Sølv og Gull" for voksne med Sulebakksøndag 14. mars kl 18.00 i Lura kirke.- Er du forelder, foresatt, fadder, besteforelder, tante, onkeleller har barn rundt deg som du ønsker å formidle sang til såer du velkommen til seminaret!"Toppen av alt"Konsert med familien Sulebakk søndag 14. mars kl 16.00i Lura kirke. Trosopplæringstilbudet denne gang erspesielt lagt opp for 2 og 3 åringer.Men ta med deg hele familien og kom!- Unngå bykjøring, spesielt i rushtiden. Køer betyr økteutslipp.- Reis kollektivt når du kan. Og det er kanskje oftere enndu tror. Rutetider finner du via www.ruteinfo.no.- Bor dere for langt unna barnas fritidsaktiviteter: Hvamed å gå sammen med andre foreldre om å kjøre dem?Én biltur er bedre enn tre.- Spandér en sparkesykkel, rulleskøyter eller lignende påbarna, mot at de lover å bruke det - i stedet for å bli kjørtpå vei til trening, venner osv.- Apropos oppvarming: Hva med å jogge eller sykle tiltreningsstudioet i stedet for å kjøre dit?- La barna sykle til fritidsaktiviteter isteden for å kjøredem. Fin oppvarming!- Bruk sykkel på litt lengre turer.- Ta beina fatt på småturene. Sunt for miljøet og sunt fordeg.Tre av ti bilturer i Norge er på under tre kilometer. Flereav disse turene er det mulig å erstatte med sykkel ellergange. Både kropp, sjel, miljø og lommebok kan kan hagodt av at vi bruker bilen litt mindre.Hva kan du gjøre?Bruk bilen mindre:MILJØ I FOKUSwww.sandnes.kirken.no/smeaheiaGudstjenestefellesskapVi er mellom 40 og 80 fra Smeaheia som møtes til gudstjenesteannenhver søndag.UngdomsklubbSmeaheia menighet driver ungdomsklubb for de mellom 10 og 14år. Leder Tom Ryen; tom.ryen@uis.no eller 93426123BarnegospelSmeaheia Barnegospel øver i auditoriet på Smeaheia skole hvertirsdag kl 17.30 til 18.15.Aldersgruppe ca 4 - 7 år. Møt opp på øving eller ta kontakt medAnne Tengs - Pedersen; atengspedersen@yahoo.noeller 40 63 96 30 for nærmere informasjon.Husk: 4.- 6. juni Weekend på Furutangen!30. mai Familiegudstjeneste. Vikar. Takkoffer tilmisjonsprosjekt i Brasil. Terminmøte etter gudstj.16. mai Gudstjeneste ved Günter Theiss. Takkoffer til egetarbeid. Søndagsskole.02. mai Familiegudstjeneste ved Signe Trodal. Takkoffer tilmisjonsprosjekt i Brasil.18. april Gudstjeneste ved Günter Theiss. Takkoffer tilmisjonsprosjekt i Brasil. Søndagsskole.04. april Gudstjeneste ved Sigve Ims.21. mars Familiegudstjeneste ved Inge Bjørn Rossavik.Årsmøte etter gudstjenesten.07. mars Gudstjeneste ved prost Ludvig Bjerkreim.Takkoffer til eget arbeid. Søndagsskole.28. februar Familiegudstjeneste med dåp ved prost LudvigBjerkreim. Takkoffer til misjonsprosjekt i Brasil.Faste aktiviteter i Smeaheia MenighetProgram - våren 2010Gudstjenester (i amfiet på skolen):5


6Gamle Forusveien 1, Stavanger. Tlf. 51817360Påsketru i ly av mørketDet var langfredagsnatt den fyrste gongen. To mennvåga seg fram i mørket og bad om å få ta seg av dendøde Jesus.Den eine var Josef frå Arimatea. Han var ein av deiledane blandt jødane. Han måtte ha møtt Jesus ei gong.Gjennom påsken møter vi ein guddommeleg solidaritetmed oss og den kvardagen som nokre gongerovermannar oss fullstendig.Herren formidlar på den måten gjennom påsken ein litentriumf gjennom tårene:Seieren er vår, tross alt.Stord 1993Det var kunstutstilling i Nysæter kyrkje på Stord. Denlokale kunstnaren Per Flatøy hadde stilt ut nokre avbileta sine. Dei aller fleste hadde motiv frå påsken. I eitav bileta hadde kunstnaren måla Jesu ansikt. Det varprega av mørke og sorg.Bilete trefte meg så sterkt at tårene kom spontant.Kva var bakgrunnen?Like før påske det året mista to unge fotballgutar livet iei ulukke på Stord. Det blei mange og lange dagarsaman med familie og kameratane på laget.Eg kjente meg sliten og følelsesmessig hudlaus i møtemed livet.I Jesu ansikt frå påsken møtte eg Jesu gråt.Eg opplevde det som om Mesteren gråt i solidaritet mednoko av den sårhet mange av oss erfarte så sterkt då.Eg har feira påske med tårer i auga mange gonger.Nokre gonger var det tårer i sorg, andre gonger varintensiteten i påskegudstenesta så sterk at tårene kom.Ludvig BjerkreimprostPåske med tårer i augaVelsigna påske til alle!HåpLivet vil alltid ha sine store og små utfordringar.Nokre gonger ser vi livet gjennom auger fylte av sorg,andre gonger fylte av gledestårer.Blandingen av tårer varierer.Men dei dramatiske påskehendingane med nakentkors og tom grav skal leggja det kristne håpet inn i oss.Jesus sikrar oss sigeren til slutt.Den truande klamrar seg til dette håpet og hentar trøystog pågangsmot i det.Sandnes 2009Eg feira min fyrste påske i Sandnes i fjor.Langfredagen var kyrkja pynta med eit tomt svart kors.Fyrste påskedag blei same korset bore inn iprosesjonen og sett framfor alteret, same plass som detstod eit par dagar før.No var korset pynta med påskeliljer.Og så stod det der framfor altaret medan vi songPåskemorgon slukker sorgen.Slik blei Jesu guddommelege seier og triumf frå fyrstepåskemorgon demonstrert for oss.Mange blei rørte til tårer av denne enkledramatiseringa av påskeevangeliet.Eit møte som gjorde at han blei ein hemmelegbeundrar av Jesus. Kanskje hadde han sett noko i Jesuansikt som gjorde inntrykk.Denne Jesuskjærleiken var så sterk at han våga segfram i ly av nattemørket og ville ta seg av den dødeJesus og gi han ei høveleg grav.Han kom saman med ein annan av Jesu hemmelegebeundrarar. Nikodemus som ei gong tidlegare haddemøtt Jesus ein sein nattetime.Desse to hadde ei gryande påsketru, sjølv om dei derog då ikkje ana rekkevidda av det dei var med på.Eit par dagar seinare blei dei blenda av triumfen fråden tome grava.TannlegesenteretVågsgt. 41, 4306 SandnesTlf. 51674310Tannlegene Arne Skumsnes, ChristineSkumsnes, Inger Christine Wigen.Tannlegene MNTF.urm.groetteland@protid.noUTLEIELura menighet leier ut lokaler til bruk iforbindelse med barnedåp, konfirmasjon,bryllup, minnestund og lignende.Ta kontakt med Lura menighetskontor:Tlf. 51 60 95 36SYKEVAKTORDNINGENSykevaktene avløser de pårørende i hjem medpleietrengende så de kan få fri dag, kveld eller natt.Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvorde ikke klarer seg selv eller venter på plass i institusjon.Den gjelder for alle beboere i Sandnes kommune.Kontakt: Inger Jåtten Hetland,telefon 51 97 47 79 kl. 09.00 - 12.00 - mandag -torsdagSLEKTERS GANG PÅ LURADøpte- Herre, gi dem å vokse opp i dinkirke som dine barn-Vivian TønnesenElias ErgaMarcus Erga SirevågAndreas Folkvord FredriksenTobias Bjerkhaug HartviksenIngrid Kristine PriscottKaja Linnea Valle BrustadKristine Vasshus JørgensenArijana AgushajEline Lervold JørgensenMartine Johnsen KnutsenNoah GismarvikOle André Maribu TjølsenHanna Madland (Misjonssalen, Sandnes)Adrian Høiland (Varhaug kirke)Mari Olsen Stangeland (Sandnes kirke)Andreas Overå (Sandnes kirke)Trym Anton Stangeland (Høyland kirke)Brage Øxnevad Løge (Sandnes kirke)Mie Carine Økland (SUS)Adrian Rege Vassbø (Sandnes kirke)Theo Børve Sæland (Hana kirke)Storm Dobler Krüger (Tananger kirke)Alexander Gårseth Watland (Sandnes kirke)Døde- Lær oss å telle våredager, så vi kan få visdomi hjertet-Sigve SolgårdEinar TjemslandBjørn Ovald MagnusLeonhardsenStein Kristian SvendsenAsta LevangThorleif Ernst HansenLidvard Marius OlgerFiksdalIngeborg StokkaValborg OlsenTordis LilledalSverre Marthon HetlandBrynhild HenriksenAgnes Skjæveland6


7Langgaten 6, 51 66 76 77Prisen inkluderer reise og opphold med full pensjon.Bussleie med sjåførutgifter, ferger og bompenger, utfluktermed inngangspenger, samt reiseleder Annelise.KJELLARENFor gutter og jenter i 5. - 7. klasse.Ca annenhver fredag fra 18.00 - 20.00Datoer:05.03, 19.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05 og 04.06Kontaktperson: Lene Simonsen. Tlf 48 99 71 17Tirsdagstreffet arrangerer:6 DAGERS TUR TIL HARDANGER, 22. - 27. JUNI- Fem netter på hyggelige Hardangerfjord Hotell.- Spennende utflukterPris for turen kr. 7.200,- pr. person i dobbeltrom.Tillegg for enkeltrom kr. 1.250,-SPEIDERENVandrere (6. - 10. trinn)Møtedag og onsdag fra kl 17.00-18.00Kontaktperson: Oddbjørn Sørseth 47 51 00 01FAMILIEKORETFor hele eller deler av familien.Annenhver onsdag kl. 17.15 - 18.30.Datoer: 10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.0Kontaktperson: Ellen Nakling. Tlf 92 46 48 36BYGGEKLOSSENFor barn i følge med voksne. Hver onsdag kl. 9.30-12.30.Kontakperson: Solveig Frick 97 58 58 27SØNDAGSSKOLENKl 11.00 - 12.00 alle søndager som er merket av i gudstjeneste- oversikten. Fra 3 år og oppover.Barn under tre år er velkomne i følge med voksne.Kontaktperson: Gerd Irene Sønderland 92 25 32 02BarnReiseleder og sjåfør på turene er Annelise Bernhardsenog Halvard Kommedal.Informasjon og påmelding hos Annelise,tlf. 51 66 69 17 / 90 25 58 54.Pris for turen kr. 600,- alt inkludert.DAGSTUR TIL KJERRINGGARDEN PÅ BJOA 21.AUGUST.Dette er en gård som i tillegg til vanlig melkeproduksjonfører en drift litt utenom det vanlige.Hjemturen kjøres via Vikebygd.ER DU I KORSLAG ?Da har du sjansen nå, meld deg på til prosjektkor i Lurakirke !Øvelse onsdag 2. juni, torsdag 10. juni og lørdag 12.juni.Vi synger på gudstjenesten søndag 13.juni.Påmelding til kantor Bergfrid Seibt ellerKjerstin Knapskog 91883436 ( knapsko@online.no )KRIKSportsgruppe med andakt i pausen hver fredag på Lura skole.Kl 18.00 til 20.00. Kontaktperson: Odd Kåre Tjelta 90 66 54 09KNEIPENFor 1 vgs. og oppover en gang i måneden.Møte kl 21.00 nede i kjelleren. Etterpå sosialt og salg i kafé.Åpent til kl 00. Gratis inngang.Datoer: 27.03, 24.04, 29.05Kontaktperson: Arnt Ove Martinsen 41 43 04 58UNGDOMSKLUBBEN LOFF1Fredager kl 20.00-23.30 i Lura kirke.For ungdom i alderen fra ungdomsskolen og oppover.Datoer: 05.03, 19.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05 og 04.06Kontaktperson: Mari Løvaas, barne- og ungdomsprest.mari.lovaas@sandnes.kirken.noUngdomFaste aktiviteter i Lura KirkeHUSFELLESSKAPVi har smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundten bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap.Ca. en samling i måneden.Kontaktperson: Daglig lederBØNNESAMLINGHver siste torsdag i måneden. Kl 19.00-20.00 i kirkerommet.Datoer: 22.03, 26.04 og 31.05Kontaktperson: Diakon; Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 60 95 37MANNSGRUPPAFor de over 30 år. Møtes i kirkestuen den andre tirsdagen imnd. Kl. 20.00Kontaktperson: Helge Nilsen 47 30 52 39DAMEKVELDFørste torsdag i mnd. kl 20.00 i kirkestuen.Kontaktpersoner: Anne Karin Notland 91 54 22 82Edel Syvertsen 95 27 66 36.KIRKERINGENEMenigheten har flere kirkeringer. Håholen kirkering har møtehver 3. tirsdag i måneden i kirkestuen. Kl 18.30Kontaktperson: Kirsten Marthinsen 51 67 75 60TIRSDAGSTREFFETSosialt samlingssted for oss over 60.Kl 15:00 17:00.God bevertning og utlodning hver gang.Datoer: 09.03, 13.04, 11.05Kontaktperson: Diakon; Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 60 95 37FORSANGERTJENESTEI Lura kirke har vi en forsangertjeneste for deg som liker åsynge. Forsangerne har øvelser 1-2 ganger i måneden ogdeltar på enkelte gudstjenester.Kontaktperson: kantor Bergfrid SeibtVoksneAdvokatene ØvestadHåmsø og SalteVågsgata 43, 4306 Sandnessalte@hamso.no900 41 7827


8Neste blad trykkes 9.juni. Frist for innlevering av stoff er 19.mai.Send gjerne inn ditt bidrag til menighetsbladet!Det kan være bilder eller opplevelser fra noe som skjer på Lura.Adressen er: Katrine Pedersen, Lura menighet, Kobberveien 109,4314 Sandnes.E-post: katrine.pedersen@sandnes.kirken.noMenighetsblad for Lura:Redaktør: Katrine PedersenRedaksjonen: Johan Sie, Wilhelm Klüver, Jan Sindre StokkaDesign og layout: Jan Sindre StokkaKirkevergekontoret i Sandnes: 51 97 47 70Smeaheia menighet:Torstein Skretting 51 97 47 48torstein.skretting@sandnes.kirken.noLeder i Smeaheia menighetsutvalg:Kyrre Meberg, kmeberg@yahoo.noBankkontonr. 0539.25.67129Givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidetBankkontonr. 3250.55.56800Gaver til menigheten og menighetsbladetBankkontonr. 3250.60.25817Leder/menighetsrådet: Margaret Berland 93 60 33 98Renholder Grethe Sætren 98 62 89 04Kantor Bergfrid Seibt 51 60 95 34bergfrid.seibt@sandnes.kirken.noMenigetspedagog Lene Simonsen 51 60 95 35 / 99 39 35 89lene.simonsen@sandnes.kirken.noVaktmester/kirketjener Jan Stokka 51 60 95 38 / 51 63 06 30jan.stokka@sandnes.kirken.noTrosopplæringsmedarbeiderTorill Eide Tunheim 47 30 39 17 / 51 60 95 39torill.tunheim@sandnes.kirken.noBarne- og ungdomsprest Mari Løvaas 51 60 95 32 / 48 99 71 18mari.lovaas@sandnes.kirken.noSoknediakon Aud Synnøve Løvaas 51 60 95 37 / 45 04 40 10aud.synnove.lovaas@sandnes.kirken.noSokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker 51 60 95 31 / 41 68 04 12oyvind.alsaker@sandnes.kirken.noDaglig leder Katrine Pedersen 51 60 95 36 / 99 63 22 00katrine.pedersen@sandnes.kirken.noKontaktinformasjon - Lura menighetLura kirke og menighetskontorKobberveien 109, 4313 SandnesE-post: lura@sandnes.kirken.nowww.sandnes.kirken.no/luraOg speideren anbefales?Absoutt! Praktisering av Guds ord gjennom samhold ognestekjærlighet, og aktiviteter ute i naturen er topp. Jegoppfordrer gjerne flere til å bli med!Har du andre interesser enn speideren?Jeg liker å spille både bassgitar og vanlig gitar, og jeg ermed i et forsangerband på Fredheim Arena. Ellers likerjeg veldig godt hyttelivet i Ryfylke.Har du noen høydepunkt som speiderleder?Uten tvil landsleiren på Røros i 2006 med bygging avegen leir og samvær med utrolig kjekke speidere. Detenkle og primitive leirlivet er fascinerende.Hvordan er vanlig speiderkveld?Vi starter med andakt. Det er viktig å få kjennskap tilGud og hans gode vilje med skaperverket. Så er det ulikeaktiviteter, oftest ute et sted. Rundeskogen er mestvanlig. En årlig kanotur med bål og pølser er kjekt ogpopulært.Hvorfor ble du speiderleder?Jeg var ikke speidergutt selv, men oppmuntret egne barntil speideren, og etter hvert ble det behov for hjelpere ogledere. Jeg er opprinnelig bondegutt, og jeg trives meduteaktiviteter, og jeg synes det er en stor oppgave å bidratil at unge skal få kjenne på denne gleden.Oddbjørn Sørseth er leder i lurakirkens speidergruppesom er tilknyttet KFUM/KFUK. Han har medengasjement og tålmodighet vært en bærebjelke ispeiderarbeidet i Lura kirke de siste årene.Tekst og bilde:Johan SieLurapratenARR.: Mandagstreffet- Inntekten går til barne- ogungdomsarbeidet- Passer for alle- Åresalg- Gul kafeteria- Andakt- Sang av Lura familiekor- Lørdag 20. mars kl. 14.00Påskebasar i Lura kirkeDersom du ønsker å være med i givertjenesten, så takontakt med: Katrine Pedersen (daglig leder):51 60 95 36 / 99 63 22 00Vi har en givertjenesteordning i Lura menighet medmange trofaste bidragsytere. Midlene vi får inn, erforutsetningen for at vi kan drive det viktige barne- ogungdomsarbeidet i menigheten med egne ansatte. Denøkonomiske situasjonen som vi er i nå, gjør at vitrenger flere givere. De som er med i ordningenbestemmer selv hvor mye og hvor ofte det skal gis.GIVERTJENESTEAlle 6-åringer på Lurainviteres til dåpsskole i kirkeni mars. Vi skal ha samling 4.mars, 12. mars og 19.mars.fra kl 17.30 til 19.00. Søndag21. mars skal alle som har gått på dåpsskolen delta igudstjenesten kl 11.00. Det koster 100,- å gå pådåpsskolen, det dekker boken som alle får og mat. Takontakt med Mari, barne- og ungdomsprest hvis du er 6år og ikke har fått invitasjon.DÅPSSKOLE FOR 6-ÅRINGER I LURAKIRKE8

More magazines by this user
Similar magazines