Soltau 13. august 2005

brevduesport.dk

Soltau 13. august 2005

Soltau 13. august 2005- En analyse -Af Ove Fuglsang Jensen ©Denne kapflyvning viste sig at have en vis sværhedsgrad, især for duerne fraSjælland, idet et simpelt gennemsyn af hjemkomsterne viser, at isærungerne havde store problemer. Ser vi på hjemkomsterne af ungerne fraabsolutte topslag i sektion 11, er der f.eks. af medsendte 49 unger, kunkommet 11 unger hjem ned til 333 m.p.m. Andre topslag får kun 4 og 6unger hjem af 26 medsendte. Dette viser os tydeligt at noget er galt - derfordenne lille analyse.SatellitfotoSatellitfoto kl. 8.00Det overordnede problem ved denne flyvning var den køligere luftstrøm derkommer fra Nordsøen. Luftstrømmen strækker sig fra Færøerne langs medsydvest – Norges kyst og rammer ind ved Helgolandsbugten, og den erfremhævet med en rød pil på illustrationen ovenfor (ses som en lys stribe idet grå). Denne luftstrøm giver vedvarende regn i et bælte omkringHamborg. Vest for dette bælte er der luftmasser, hvis konsistens har enlavere luftfugtighed, og dette har stor betydning for slippet i Soltau.www.BREVDUESPORT.dk 1


Meteorologiske faktaLuftens fugtighed= SoltauFugt kl. 5.00Fugt kl. 9.00Fugt kl. 10.00Analyse fugtSer man udelukkende på fugtprocenterne, så er de faktisk det mest interessante.Vi ved, at en kølig luftmasse kommer nordfra og laver regn i et bælteved Hamborg. Hvad med luftmasserne vest herfor?. Hvis man ser udelukkendepå fugten, er det en mere tør luftmasse der befinder sig vest fordette bælte. Denne luftmasse bliver blæst ind mod egnen syd for Hamborgaf en jævn vind (se temakort for vind). På temakort Fugt kl. 9, kan derallerede ses en tydelig effekt med en fugtighedsprocenten på 78 ved Soltau,og det ender med at fugtprocenten er utrolig lav omkring Soltau som det sespå sidste temakort Fugt kl. 10.www.BREVDUESPORT.dk 2


TemperaturerTemp. Kl. 5.00 Temp kl. 9.00Analyse temperaturTemakortene for temperaturerne viser ikke nogen stor forandring. I Soltauer det kun tale om 2 grader helt indtil kl. 10. Der kan dog siges, at det er ensikker opvarmning af luftmasserne ved slipstedet, men dog ikke så voldsomen udvikling som ved fugtigheden. Hvis der ses på den påvirkning temperaturenhar på duerne, er den nok ikke så vigtig en faktor, bare temperaturener over en rimelig grænse, og det er den.Vindhastighed (Beufort skala)Vind kl. 5.00Vind kl. 9.00Analyse vindPå temakort for vind, er det tydeligt at se den betydeligt mere tørre luftmasse,der ligger over Holland og havet nord derfor, blive transporteret nedtil slipstedet og derved øve indflydelse på klimaet syd for Hamborg. Påtemakort fugt kl. 10 er dette meget tydeligt.www.BREVDUESPORT.dk 3


Set mod syd vedHamborg kl. 7.00Meteorologisk analyseDet overordnede billede er som sagt en kølig luftstrøm fra Nordsøen, dervedvarende sender regn ind over egnen ved Hamborg. Dette medfører ogsålette byger syd for Hamborg ved Soltau og Lüneborg. Denne situationlysner lidt mellem 8 og 9, men området er stadig præget af lidt regn hist ogher. Den udvikling der er sat i gang med den mere tørre luft fra vest, vilefterhånden stabilisere forholdene, også selv om der kommer enkelte byger.Mod sydøst fra Hamborg kl. 7KonklusionI en sådan meteorologisk vanskelig situation, er det vigtigt at løsladeren har”is i maven” og ikke taber hovedet. Der findes mange aktuelle online prognoserpå internettet, hvor man kan holde sig opdateret i enhver situation.Alle prognoserne incl. anbefalingerne der var lagt ud af det Tyske Brevdueforbund,viste tydeligt, at slip efter kl. 9 ville give det mest optimale slipefter omstændighederne. Det ER utrolig vigtigt, at forholdene på selve slipstedeter så optimale som de kan være for at give duerne en god afgangsretning.Har de fleste duer taget den rigtige afgangsretning, er dette faktiskca. 80-90% af selve kapflyvningen. Hvad de senere møder afbesværligheder kan forsinke duerne, men dog ikke så meget som en dårligopstart. Bliver nogle duer evt. hængende ved første slip, vil denneusikkerhed få dem til at ”hænge på” i næste slip, som f.eks. Sjællandsduerder bliver ført til Fyn og Jylland. Det ville i dette tilfælde være det optimale,at starte på løsladelsen, når luftmassernes beskaffenhed er sådan, at man fårwww.BREVDUESPORT.dk 4


mest ud af den givne situation, og det ville ved et generelt skøn være efterkl. 9. Et reelt bevis for dette, er ungeflyvningerne til Fyn og Sønderjyllandløsladt efter kl. 9, hvor der er rimeligt tætte hjemkomster. Ser man på defaktiske nøgletal i denne analyse, må det være klart, at jo tidligere derstartes med løsladelse, jo værre bliver det, og jo større risiko tages der.Soltau som slipstedLandskabsmæssigt er Soltau placeret i et kuperet terræn. Soltau ligger ca. 60m.o.h. (meter over havet), omgivet af lave bjerge. Falkenberg (150 m.o.h.)samt Wilseder Berg (169 m.o.h.), udgør de højeste bjerge på egnen. Langtde fleste højdedrag er dog fra 80-100 m.o.h.Det vil med andre ord sige, at Soltau ligger nede i et dalstrøg med en forskelpå ca. 90-100 meter til de højeste bjerge, hvoraf Falkenberg på 150 meterligger klods op ad Soltau.www.BREVDUESPORT.dk 5


Lokalitetsbestemt vejrligDer skal vist ikke megen fantasi til at forestille sig, at det i et ret kuperetterræn med lave bjerge, vil tage længere tid for en forandring af det lokalevejr. Et fugtigt og diset vejr vil ”hænge” længere tid i et kuperet terræn, endi et forholdsvist fladt terræn. Dette gælder afgjort også ved bundinversioner,og dette er beskrevet på side 33 i LøsladerGuiden.Soltau har givet mange gode kapflyvninger, men det har vist sig flere gangedet kan gå galt i en lidt vanskelig meteorologisk situation. At Soltau kanvære vanskelig, blev bevist sidste år, da duer i Wittenburg øst for Hamborgblev løsladt samtidig med Soltau, i samme vejrtype. Wittenburg blev enudmærket kapflyvning, medens slippet i Soltau gik galt. Så vidt vides,bruger det Tyske Brevdueforbund ikke Soltau og Lüneburg til slip af brevdueraf samme årsag. Det kunne f.eks. anbefales, at flytte til området vestfor Soltau, da dette område ud mod Bremen ligger i mere åbent terræn.Denne diskussion med hvor der skal slippes duer, er lang og indviklet, menmon ikke enhver kan forstå, at en lokalitet hvor de meteorologiske forholdhurtigt opnår en beskaffenhed der er optimal til slip, langt er at foretrække.Området vest for Soltau er mindre kuperetwww.BREVDUESPORT.dk 6

More magazines by this user
Similar magazines