Folkehelsekonferansen 2013 (pdf) - Helsedirektoratet

fysio.no

Folkehelsekonferansen 2013 (pdf) - Helsedirektoratet

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013Sosiale ulikheter blant barn og unge – inkludering og deltakelse0800 RegistreringTorsdag 3.oktober0900 ÅpningLeder av Folkehelseforeningen, Jorid Grimeland og leder av Sunne Kommuner,Stanley WirakHvordan er egentlig situasjonen i Norge?Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordringKarin Gustavsen, samfunnsforsker, leder av Barn og UngesSamfunnslaboratoriumHva bør satses på for at unge skal få best mulig oppvekstsvilkår oghvem har ansvaret?Barn og unges rettigheter til inkludering og deltakelseBarneombudets Ungdomspanel og Barneombudet - Anne Lindboe1030 PauseBesøk konferansens utstillere om barn og unge - inkludering og deltakelse1100 Å vokse oppCharlotte Lundgren, prosjektleder, Bufdir1230 LunsjOppslagsVerk for offentlige ansatte som jobber med ungdomVegard Forøy, seniorrådgiver, BufdirInformasjon om Aktiv ungdom Ståle Mats Sandberg, Aktiv ungdomHjem-skole-samarbeid – spiller det noen rolleChristopher Beckham, leder, foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljøErik Bolstad Pettersen, divisjonsdirektør, Utdanningsdirektoratet1330 Parallell sesjon A1Tiltak for unges rettigheterEksemplerDemokratiprogram for barn ogunge i OppegårdInger Elizabeth Frømyhr,virksomhetsleder for NærmiljøAktiv Ung – Nasjonal kompetansetjenenestefor barn og unge medfunksjonsnedsettelserJakob Djupvik, rådgiverEtt innlegg ennå ikke avklartParallell sesjon A2Tiltak for inkl. opplæringEksemplerTETT PÅ - utjevning av sosiale ulikheteri en ungdomsskoleGrete Skaug, rektor på Hellerasten skole,Oppegård kommuneMERIdrett YouMeAkershus fylkeskommune og AkershusidrettskretsLivsstilsprosjektetHelsesøster, Volda kommune1445 Pause - Besøk konferansens informasjonsplass om sosial ulikhet i helse1515 Presentasjon av innsendte abstracts over kommunale tiltak og forskning1615 Slutt for dagen1800 Aperitif1900 Nettverksmiddag


Fredag 4.oktober0830 Slik styrker vi barn og unges psykiske helseArne Holte, assisterende direktør, FolkehelseinstituttetFrivillige organisasjoners forutsetninger for inkludering ogdeltakelseRekruttering av barn og ungeGuro Ødegård, forsker, senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektorRøde Kors – forutsetninger for å kunne bidra til inkludering avbarn og ungeÅsne Havnelid, generalsekretær, Røde KorsBarns rett til medvirkning i planprosesserMiljøverndepartementet1000 Pause - Besøk konferansens utstillere om barn og unge - inkludering og deltakelse1030 Parallell sesjon B1Frivillige organisasjoners tiltakfor inkluderingEksempler1130 LunsjAktiv LarvikAnn-Kristin Aanstad, prosjektleder, LarvikkommuneAktivitetsplan Barn og UngeFolkehelsekoordinator Berit Koen, VoldakommuneAgenda X og R.I.C.O- empowermentAntirasistisk senterParallell sesjon B2Medvirkningsprosesser forbarn og ungeEksemplerUngdomspolitisk dag, medvirkningsprosessi kommuneplan i BrønnøySLT-Koordinator Kåre Råbakk og folkehelsekoordinatorSturla DitlefsenMedvirkningsprosesser forbarn og unge i OppegårdGro Pernille Smørdal, Barne- og ungdomskonsulentUngdomstorgetMelhus kommune1230 Hvordan jobbe med folkehelse på tvers for å nå mål om å reduseresosial ulikhet blant barn og unge?Ordfører fra Sunne kommuner- kommuneperspektivetOppfølging av Meld. st. 34 (2012-13) FolkehelsemeldingenStatssekretær Nina Tangnæs Grønvold, Helse og omsorgsdepartementet1300 Pause - Besøk konferansens informasjonsplass om sosial ulikhet i helse1330 Hvordan følge opp Stortingsmeldingen om tverrsektorielt folkehelsearbeidpolitisk? Paneldebatt med representanter fra de politiskepartiene :Arbeiderpartiet, Nina Tangnæs Grønvold Fremskrittspartiet, Siv JensenHøyre, Astrid Nøklebye HeibergKristelig Folkeparti, Knut Arild HareideSenterpartiet, Liv Signe Navarsete Venstre, Trine Skei GrandeSosialistisk Venstreparti, Audun Lysebakken eller nestlederPanelleder: Thomas T. H. Torjusen, tidligere journalist i NRK Dagsnytt 18 redaksjonen1430 Oppsummering av konferansen og veien videreHelsedirektoratet Bjørn Guldvog (ikke endelig bekreftet)Kåring av vinner – beste innsendte abstract1500 Slutt for dagenDet tas forbehold om endringer i programmet!


PRAKTISKE OPPLYSNINGERPåmeldingPåmeld via www.folkehelseforeningen.no. Hvis det ikke ermulig, send skjema.DELTAKERAVGIFT: Redusert deltakeravgift gis til medlemmerav Folkehelseforeningen og/eller Sunne kommunermed kr 350.- pr dag. Medlemskap i Folkehelseforeningenfås via www.folkehelseforeningen.no eller avkryssingnedenfor. Kriterier for medlemskap i Sunne Kommunerfinnes på www.sunnekommuner.no. Redusert deltakeravgiftgis også for heltidsstudenter.Deltakelse begge dager– påmeldingsfrister og priserPåmelding innen 30. juni: kr 2.900,-/studentpris kr 2.300,-.Påmelding etter 1.juli: kr 3.500,-/ kr 2.900,-.Påmelding ved konferansestart: kr 3.700,-/ kr 3.100,-(Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, kulturelt program iløpet av arrangementet, lunsj og pauseservering torsdag ogfredag).Deltakelse en dag– påmeldingsfrister og priserPåmelding innen 30. juni: kr 1.950,-/studentpris kr 1.650,-.Påmelding etter 1.juli: kr 2.250,-/kr 1.950,-.Påmelding ved konferansestart: kr 2.350,-/kr 2.050,-(Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, kulturelt program,lunsj og pauseservering).BESPISNING utenom deltakeravgiften:Festmiddag torsdag kveld, inkl. aperitiff & underholdning: kr720,-. Drikke til mat: isvann. Ønskes vin/øl; pakke 2 enheterkr 180,-OVERNATTING pr/pers/natt, Radisson Blu ScandinaviaHotel; Enkeltrom kr 1.145,- / Dobbeltrom kr 575,-KONTAKTINFORMASJON For spørsmål, kontakt:Kurs & Kongresservice tlf. 72 42 34 48 /epost: post@kursogkongress.noBetalingsform: Mot tilsendt faktura/bekreftelse. Dennesendes ut medio juli. Dersom faktura ønskes sendt tilannen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyrpå kr 50,-. Bekreftelse sendes da til deltakerenog faktura til oppgitt fakturaadresse.AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestillingetter 1.september kr 400.-. Etter 20.september betales fulldeltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.REISE: Det er reservert et begrenset ant. billetter til/fraOslo Lufthavn, Gardermoen m/rabatt. Kryss av på skjemadersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett.Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise.Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBURE-AU, TRONDHEIM. Tlf. 73 10 47 17 Fax 73 10 47 01. Kontaktperson:Wenche Foss. E-post: wefo@berg-hansen.noPÅMELDINGSSKJEMAFortrinnsvis fylles skjema ut på nett: www.folkehelseforeningen.noAlternativt sendes påmeldingen i lukket konvolutt til:Kurs & Kongresservice ”Folkehelsekonferansen”, NO-7340 OppdalFax +47 72 42 34 40Er medlem avFolkehelseforeningenEr medlem avSunne kommunerØnsker medlemskap iFolkehelseforeningen(årsavg. kr 500,-,student/senior kr. 300,-.faktureres separat)Er heltidsstudentStudieinstitusjon:________________________________EtternavnFornavnTittelepostadresseAdresseDersom ikke arb.sted / organisasjon, bruk privatadr.Postnummer / stedBemerkning/spesiell diettEvt. annen fakturaadresse / best.kodePåmelding til:Hele konferansenDagdeltakelse torsdagDagdeltakelse fredagPåmelding til parallelle sesjoner: Torsdag 3.oktober kl. 1330 – 1445 Parallellsesjon nr.:________Fredag 4.oktober kl. 1030 – 1130Parallellsesjon nr.:________Bespisning utenom deltakeravgiftNettverksmiddag torsdagDrikkepakkeBestillingsskjema for flyØnsker tilsendt bestillingsskjema for flyOvernatting (fylles kun ut for de som ønsker overnatting)AnkomstdatoAvreisedatoEnkeltromDobbeltrom, sammen med ____________________________Ønsker røykerom

More magazines by this user
Similar magazines