Tiltak ved vinterskader i eng

haugaland.lr.no

Tiltak ved vinterskader i eng

Snømugg


Isbrann• Isbrann er kveling av graset. Islaget hindrarutveksling av luft.• Farlegast når sola får godt tak påetterjulsvinteren. Isdekket vil verka somdrivhus og vekkjer plantene frå dvala.


Kva gjer vi så?• Total fornying?• Isåing i gamle enga?• Ikkje noko – det ordnar seg sjølv?


Total fornying• Ved omfattande vinterskader er total fornyingaktuelt.– Brakking?– Korleis er vil den totale grovfôrsituasjonen bli pågarden?• Kan også fornya dei partia som er dårlegast.


Isåing i den gamle engaKan fungera bra der det er lite rotugras.Raigras er det grasslaget som etablererseg best.Viktig å koma tidleg i gang før det gamlegraset har kome for langt, og medan detenda er god jordråme.Husk å tromla etter såing


Raigras• Raigras har me i tre utgaver– Eittårig raigras (Westerwoldsk raigras)– Toårig raigras (Italiensk raigras)– Fleirårig raigras (Engelsk raigras)• Er fôrsituasjonen vanskeleg på grunn av dårlegovervintring, kan isåing med eittårig raigras,eventuelt i reinbestand hjelpa på.


Vente å sjå?• Raigras har svært god evne til å ta seg igjenetter dårleg overvintring.• Forsøk med 2-årig raigras kring år 2000 viste:– 3-8% dekking(overlevande planter) om våren gavlikevel:• Mest 50% av normal avling ved 1. slått og• Normal avling ved 2 slått.


Les artikkel frå mai 2010 om ”Erstattning etter vinterskade og avlingssvikt”Les artikkel frå juni 2010 om ”Reparering av vinterskadd eng”Sjå bilder av utstyrTakk for oss:

More magazines by this user
Similar magazines