svart arbeid er en tyv - YS

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

svart arbeid er en tyv - YS

Samarbeid mot svartøkonomi jobber for:Uten svart økonomikunne alle gått entryggere fremtid i møte!Riktige holdninger i alle samfunnslagRettferdig konkurranse i næringslivetTrygghet for alle arbeidstakere og forbrukereFor mer informasjonwww.samarbeidmotsvartokonomi.noSVART ARBEIDER EN TYVSkatteetatenwww.samarbeidmotsvartokonomi.no


Uten svartøkonomi kunnevi hatt likekonkurransevilkår!SVART ARBEIDER EN TYVSVART ARBEID ER EN TYV!Hvert år forsvinner mellom 50 og 100 milliarder kroner ut av samfunnsøkonomiensom en direkte følge av svart arbeid og økonomi. Detteer penger som kunne ha vært brukt til samfunnets beste. Barnehageplasser.Sykehussenger. Veibygging. Utdanning. Faktum er atmidlene kunne ha rettet opp en god del av de skjevhetene folk flester opptatt av å gjøre noe med. Men den svarte økonomien stjelermer. Den stjeler grunnlaget for en rettferdig konkurranse. Denstjeler arbeidstageres rettigheter og fremtidsutsikter. Og denstjeler sannsynligvis en god porsjon nattesøvn. Vi jobber for at detskal bli nulltoleranse for svart arbeid i Norge.Er du med oss?SVART ARBEIDER EN TYV


Uten svart økonomi villealle arbeidstakere ha fullerettigheterSVART ARBEIDER EN TYV“Vi skal skape nulltoleransefor svart arbeid i detnorske samfunn.”

More magazines by this user
Similar magazines