Temafloor 400 epoxilack - Tikkurila

tikkurila.fi
  • No tags were found...

Temafloor 400 epoxilack - Tikkurila

PRESTANDADEKLARATIONTemafloor 400 epoxilackNr TIK-8400-5005b1. Produkttypens unika identifikationskod: EN 13813: ZA.1.52. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering avbyggprodukter i enlighet med artikel 11.4:partinummer, se produktens förpackning3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:Beläggningsmassa av syntetisk härdplast för golv4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samtkontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:Tikkurila OyjKuninkaalantie 1FI-01300 Vantaa5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar deuppgifter som anges i artikel 12:2:-6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestandaenligt bilaga V:System 37. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av enharmoniserad standard:VTT Expert Services Oy har utfört ITT för brandklassificeringen.Rapport nummer: VTT-S-3320-108. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk tekniskbedömning har utfärdats:-


9. Angiven prestandaVäsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad tekniskspecifikationBrandegenskaperB flAvgivning av ämnen somorsakar korrosionSRVattengenomtränglighet w < 0,1 kg/m² ∙ h 0,5NötningsbeständighetNPDVidhäftning B2,0SlaghållfasthetLjudisoleringsförmågaLjudabsorptionVärmemotståndBeständighet mot kemiskbelastningFarliga ämnenIR4NPDNPDNPDCR 1, 2, 5, 6b, 7…8,10…12, 14 (klass 2)NPDEN 13813:200210. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med denprestanda som anges i punkt 9.Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges underpunkt 4.Undertecknat för tillverkaren av:Vanda 27.6.2013Leif Wirtanen, forskningsledare

More magazines by this user
Similar magazines