Søkjarhandboka 2013 - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no
  • No tags were found...

Søkjarhandboka 2013 - Hordaland fylkeskommune

SøkjarhandbokaVidaregåande opplæring i Hordaland 2013Søknadsfrist3. mars 2013kl. 23.59 på vigo.no


SentrumFagoppl.-kontoretFotgjengarundergangBergen Busstasjon/Bergen StorsenterVestre StrømkaienFylkeshusetSentrumLars Hilles gateInntakskontoret InntakskontoretJernbanestasjonenAgnes Mowinckels gt.FjøsangerveienVestre StrømkaienLegevaktenOT/PPTBergen maritime vgs.Lars Hilles gateHøgskoleni Bergenmot Danmarks plassSamordna opptakHøgskolar/UniversitetNygårdsgaten, FloridaInntakskontoretBesøksadresse:Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, BergenPostadresse:Hordaland fylkeskommuneInntakskontoretPostboks 79005020 BergenTelefon-/ekspedisjonstider:I inntaksperioden 5. juli – 31. august:kl. 08.00 – 11.30 og 12.30–14.30Elles i året: kl. 08.00 – 15.45(08.00–15.00 frå 15. mai til 4. juli)55 23 94 60E-post: inntak@hfk.noInternett: www.hordaland.noFagopplæringskontoretBesøksadresse:Agnes Mowinckels gate 6, BergenPostadresse:Hordaland fylkeskommuneFagopplæringskontoretPostboks 79005020 BergenTelefon-/ ekspedisjonstider:15. mai – 14. september: kl. 08.00–15.0015. september – 14. mai: kl. 08.00–15.4555 23 99 00/01E-post: fagopplaering@hfk.noInternett: www.hordaland.noOppfølgingstenesta/PPTSjå adresseliste bakerst i katalogenfor heile Hordaland.


Velkomen som søkjar til vidaregåandeskole i HordalandI dette heftet finn du særleg informasjon om korleis du søkjer vidaregåandeskole i Hordaland. På side 40 finn du også informasjon om korleis du søkjerlæreplass.I Hordaland kan du velgje mellom 46 offentlege skolar. Skolane våre tilbyrdei fleste programområda som finst innanfor vidaregåande opplæring, ogsom fører fram til utallige fag og yrke.Omtale av dei ulike ut danningsprogramma finn du på vilbli.no. Her finndu også lenkje til vigo.no som er den sida du skal registrere søknaden din på.Det kan vere vanskeleg å velgje utdanningsveg. Eit råd vi kan gje er å gågjennom dei utdanningsprogramma som finst, og stryke ut dei som du heiltsikkert ikkje vil velgje. Du som går ut av ungdomsskolen i år må føre opp treaktuelle utdanningsprogram, og så må du prøve å prioritere mellom desse.Tidlegare var det ofte slik at dei som ikkje visste kva dei skulle velgjegjorde det «lettvint» ved å føre opp studie spesialisereande utdanningsprogram(tidlegare allmenne fag). Kanskje du heller bør velgje eit yrkesfaglegutdanningsprogram, og etter to år ta Allmennfagleg påbyggingskurs og fågenerell studiekompetanse på den måten – dersom det er det du bestemmerdeg for når så langt kjem. Slik får du også lenger tid på å avgjere om duønskjer ei yrkesfagleg ut danning, eller om du heller vil studere vidare påhøgskole eller universitet.Dersom du likevel finn ut at du har gjort eit feilval, kan det vere greit å viteat du kan gjere dette utan å miste opplæringsretten din. Dei som etter førsteåret finn ut at dei heller vil søkje eit anna utdanningsprogram, får utvidaretten sin til opplæring med eitt år slik at det nye utdanningsprogrammetkan fullførast.Det same gjeld dersom du søkjer eit anna programområde innan for sameutdanningsprogram i Vg2 og Vg3.Før sommarferien får du tilsendt eit nytt hefte som gir informasjon omkorleis sjølve inntaket blir gjort, korleis du svarar på tilbud om plass.Ta kontakt med oss dersom du lurer på noko. Sjå oversyn over adressar ogtelefonnummer heilt framme i katalogen.Lukke til med val av skole og utdanning!Sven HeggheimOpplæringsdirektørNils SkavhellenInntaksleiarInntakskontoretsitt motto:Vi skal prøve åhjelpe alle sålenge det ikkjegår ut over andre.Viktige internettadresser:vilbli.no ................................................................. Informasjon om vidaregåande opplæringvigo.no ................................................................. Registrering av søknadhordaland.no ....................................................... Hordaland fylkeskommune si heimeside til mellom anna vidaregåandeopplæring, og link til skolane sine nettsidermittyrke.no .......................................................... Hordaland fylkeskommune, Senter for yrkesrettleiing


Del1Oversyn over vidaregåande skolari HordalandDersom du ønskjer meir informasjon om den einskilde skole bruker du internett-adressa; hordaland.no/skole. Du får dåfram oversyn over alle dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Hordaland, og kan gå vidare til skolane sine heimesider.Heimesidene til dei private vidaregåande skolene finn du m.a. på vilbli.no.Frå august 2014 blir Bergens Handelsgymnasium (BHG), Bjørgvin videregående skole og Tanks videregående skole lagtned. Frå same tid opnar den nye Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Ved inntakettil skoleåret 2013/14 får dette ingen direkte praktiske konsekvensar. Vi gjer likevel merksam på at dei elevane som blirtatt inn til Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram ved de tre ovannemnde skolane hausten 2013, vil få føreretttil inntak ved Vg3 på Amalie Skram videregående skole frå hausten 2014.Dei elevane som blir tatt inn til dei ulike utdanningsprogramma på Vg1 ved dei tre skolane hausten 2013, må søkjeplass i Vg2 på vanleg måte for skoleåret 2014/15. Desse vil såleis ikkje ha førerett for inntak til Amalie Skram videregåendeskole, men tevlar seg inn på grunnlag av karakterpoengsummen sin frå Vg1.Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksadresse Post-/e-postadresse Rektor pr. 1.1.2013Arna vidaregåande skuleTelefon 55 25 48 00Vestlivegen 43Indre Arna (Bergen aust)Vestlivegen 43 – 5260 Indre Arnapost.ary@hfk.noMagne WiikAskøy videregående skoleTelefon 56 15 23 00Søre Myrane 13KleppestøSøre Myrane 135300 Kleppestøpost.asv@hfk.noSigrid HillerAustevoll vidaregåande skuleTelefon 56 18 20 00Storebø5392 Storebøpost.avs@hfk.noHåvard RabbenAustrheim vidaregåande skuleTelefon 56 16 80 00Mastrevik5943 Austrheimpost.auv@hfk.noKjersti HauglandBergen HandelsgymnasiumTelefon 55 33 72 00Kalfarveien 2Bergen – SentrumPostboks 413 – Sentrum5805 Bergenpost.bhg@hfk.noRune DolvikBergen KatedralskoleTelefon 55 33 82 00Kong Oscars gate 36Bergen – SentrumPostboks 414 – 5828 Bergenpost.bks@hfk.noBjørn Kristian JægerBergen maritime videregående skoleTelefon 55 33 75 00Vestre Strømkaien 10Bergen – SentrumPostboks 6065-Postterminalen5892 Bergenpost.bmv@hfk.noAnne S. de LangeBjørgvin videregående skoleTelefon 55 33 79 00Strandgaten 195Bergen – SentrumPostboks 1979 – Nordnes5817 Bergenpost.bjv@hfk.noKristen StormarkBjørgvin videregående skoleAvd. Kyrre skole*Telefon 55 33 76 30Øvregaten 29Bergen – SentrumPostboks 4030 – Sandviken5835 Bergenkyrre@hfk.noKristen StormarkAvd.leiar: Kari SpilsbergBømlo vidaregåande skuleTelefon 53 42 38 10Leitelåvane 8BremnesPostboks 163 – 5445 Bremnespost.bov@hfk.noInger-Lise KippersundEtne vidaregåande skuleTelefon 53 77 10 40Etne5590 Etnepost.etv@hfk.noMarion KallevikFana gymnasTelefon 55 92 57 70Stm. Michelsens vei 53Paradis (Bergen sør)Postboks 414 – Nesttun5853 Bergenpost.fag@hfk.noLeif Sigurd Danielsen* Kan ikkje søkjast på vigo.no. Så informasjon side 18.2


Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksadresse Postadresse Rektor pr. 1.1.2013Fitjar vidaregåande skuleTelefon 53 45 78 00HavnavegenFitjarPostboks 44 – 5418 Fitjarpost.fiv@hfk.noLeif Helge EngelsenFusa vidaregåande skuleTelefon 56 58 09 00Eikelandsosen Postboks 1135649 Eikelandsosenpost.fuv@hfk.noTor Johannes HjertnesFyllingsdalen videregående skoleTelefon 55 15 63 00Hjalmar Brantings vei 9Fyllingsdalen (Bergen sør/vest)Hjalmar Brantnings vei 95143 Fyllingsdalenpost.fyv@hfk.noPer Morten NordbotnGarnes vidaregåande skuleTelefon 55 25 47 00 / 55 25 43 30Garnesstølen 63/Tunesvegen 35/Storaneset 30Garnes (Bergen aust)Garnesstølen 635264 Garnespost.gar@hfk.noAud Åsne KvammeHjeltnes vidaregåande skule*Telefon 56 53 88 00Ulvik5730 Ulvikpost.hgs@hfk.noGunnbjørg ØyreKnarvik vidaregåande skuleTelefon 56 35 54 00Kvernhusmyrane 2/Juvikstølen 9IsdalstøJuvikstølen 9 – 5914 Isdalstøpost.knv@hfk.noØyvind H. OddekalvKvinnherad vidaregåande skuleTelefon 53 47 57 00Opsangervegen 160HusnesOpsangervegen 1605460 Husnespost.kvv@hfk.noAudun BjellandLaksevåg videregående skoleTelefon 55 34 98 50Gravdalsveien 22 bYtre Laksevåg (Bergen vest)Postboks 24, Ytre Laksevåg5848 Bergenpost.lav@hfk.noJens-Petter StorheimLanghaugen videregående skoleTelefon 55 36 14 00Hagerups vei 17Landås (Bergen sør)Hagerups vei 17 – 5093 Bergenpost.las@hfk.noMarit TokheimLønborg videregående skoleTelefon 55 25 49 00Hellebakken 35Lønborg (Bergen nord)Hellebakken 35 – 5039 Bergenpost.lov@hfk.noHelene SystadNordahl Grieg videregående skoleTelefon 55 98 56 00Steinsvikvegen 430Rådal (Bergen sør)Postboks 13, Rådal5857 Bergenpost.ngv@hfk.noLin HolvikNorheimsund vidaregåande skuleTelefon 56 55 65 00Dalatunvegen 40NorheimsundDalatunvegen 405600 Norheimsundpost.noy@hfk.noLeiv Vidar AskOdda vidaregåande skuleTelefon 53 64 96 00EidesmoenOdda5750 Oddapost.odv@hfk.noKarl Erik ChristiansenOlsvikåsen videregående skoleTelefon 55 51 14 00Olsvikåsen 152Olsvik (Bergen Vest)Postboks 103 – Olsvik5884 Bergenpost.olv@hfk.noInger Lise ThorstensenOs gymnasTelefon 56 56 57 50Gymnasvegen 85OsGymnasvegen 85 – 5210 Ospost.osg@hfk.noTrond EikelandOs vidaregåande skuleTelefon 56 56 56 00Kolskogheiane 14OsKolskogheiane 14 – 5200 Ospost.osv@hfk.noBjørn BirknesOsterøy vidaregåande skuleTelefon 56 19 40 00Lonevåg5282 Lonevågpost.ost@hfk.noMagne EspelidRogne vidaregåande skuleTelefon 56 52 06 60Sjukehusvegen 3VossSjukehusvegen 3 – 5700 Vosspost.rov@hfk.noVenke Barrikmo*Skole med internat. Kontakt skolen for meir informasjon.3


Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksadresse Postadresse Rektor pr. 1.1.2013Rubbestadnes vidaregåande skule*Telefon 53 42 55 00Rolvsnesvegen 36RubbestadnesetRolvsnesvegen 365420 Rubbestadnesetpost.ruv@hfk.noRune GåslandSandsli videregående skoleTelefon 55 11 56 00Sandslimarka 51Sandsli (Bergen sør)Postboks 44 – Sandsli5861 Bergenpost.sav@hfk.noMargrethe FredhøiSlåtthaug videregående skoleTelefon 55 14 04 00Slåtthaugvegen 134Nesttun (Bergen sør)Slåtthaugvegen 1345222 Nesttunpost.slv@hfk.noOtto SøråsSonans videregående Bergen**Telefon 55 30 17 60Kalfarveien 78(Bergen sentrum)Postboks 2314 Hansaparken5828 Bergenbergen@sonans.noMette KnudsenSotra vidaregåande skule, avd. BildøyTelefon 56 31 02 00BildøyStraumeBildøy – 5353 Straumepost.sov@hfk.noPer MorkenSotra vidaregåande skule, avd. SundTelefon 56 31 72 00Skogsvåg5382 Skogsvågpost.sov@hfk.noPer MorkenDaglig leiar:Torstein TelleSt. Paul gymnas**Telefon 55 21 59 30Nygårdsgaten 124Bergen – SentrumNygårdsgaten 124 – 5008 Bergengymnas@stpaul.noRonny MichelsenStend vidaregåande skuleTelefon 55 91 88 00Fanavegen 249, Stend(Bergen sør)Fanavegen 249 – 5244 Fanapost.stj@hfk.noBjørn LyngedalStord vidaregåande skuleTelefon 53 45 20 00Saghaugen 3/Vikastemmo 35LeirvikPostboks 1243 – 5406 Stordpost.stv@hfk.noAstrid O. HauglandTanks videregående skoleTelefon 55 33 76 00Kong Oscars gt. 21Bergen – SentrumPostboks 1113 – Sentrum5809 Bergenpost.tas@hfk.noMarit BerntzenTertnes videregående skoleTelefon 55 25 40 20Tertnesveien 29Tertnes (Bergen nord)Tertnesveien 29 – 5113 Tertnespost.tev@hfk.noStig StordalU. Pihl videregående skoleTelefon 55 25 42 00Åsane Senter vei 52Ulset (Bergen nord)Postboks 194, Ulset – 5873 Bergenpost.ups@hfk.noHenning ØstensenVoss gymnasTelefon 56 53 23 60Gymnasvegen 12VossPostboks 70 – 5701 Vosspost.vog@hfk.noUnn FauskangerVoss husflidskuleTelefon 56 53 24 80Eskelandsvegen 8VossEskelandsvegen 8 – 5700 Vosspost.voh@hfk.noVenke BarrikmoVoss jordbruksskule*Telefon 56 53 24 00Skulestadmo5710 Skulestadmopost.voj@hfk.noSvein Inge StyveVoss vidaregåande skule*Avd. VatletunTelefon 56 53 22 00Furevegen 15VossPostboks 945701 Vosspost.vov@hfk.noOdd KløveAvd. BrynTelefon 56 53 23 00Brynaskogen 27VossAvd. GranvinTelefon 56 52 52 16GranvinØystese gymnasTelefon 56 55 66 00Nedre Vik 85ØysteseNedre Vik 85 – 5610 Øystesepost.oyg@hfk.noIngebjørg BakkeÅrstad videregående skoleTelefon 55 59 50 00Fjøsangerveien 38DanmarksplassBergen sentrumPostboks 2344-Solheimsviken5824 Bergenpost.aar@hfk.noInger MorkenÅsane videregående skoleTelefon 55 95 69 00Åsamyrane 289Nyborg (Bergen nord)Postboks 44 – Nyborg5879 Bergenpost.aav@hfk.noMartin Risøy4* Skole med internat. Kontakt skolen for meir informasjon. ** Privat vidaregåande skole som skal søkjast på vigo.no. Sjå informasjon på skolen si nettside om skolepengar osv.


Skolar i Rogaland som berre kan søkjastav deg som bur i Sveio eller Etne kommune*Sjå nærare informasjon side 11, og i tabelloversynet side 28–39.Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksadresse Postadresse RektorHaugaland videregående skoleTelefon 52 86 56 00Spannavegen 38HaugesundSpannavegen 385531 Haugesundhaugaland-vgs@rogfk.noOdd HenningJohannessenKarmsund videregående skoleTelefon 51 92 20 00Salhusvegen 68HaugesundPostboks 2033Haugesund bedriftsenter5504 Haugesundkarmsund-vgs@rogfk.noKåre Johan SørvågKopervik videregående skoleTelefon 52 81 41 00EideKopervikPostboks 84291 Kopervikkopervik-vgs@rogfk.noBjørn AndersenSkeisvang videregående skoleTelefon 52 70 37 10Rogalandsgaten 197HaugesundRogalandsgaten 1975518 Haugesundskeisvang-vgs@rogfk.noKirsti StorhaugVardafjell videregående skoleTelefon 52 70 99 10Spannavegen 25HaugesundPostboks 2514 – Sørhaug5512 Haugesundvardafjell-vgs@rogfk.noAsbjørn VeldeØlen vidaregåande skuleTelefon 53 76 64 00Litlehagen5580 Ølenolen-vgs@rogfk.noRuth J. SæleÅkrehamn vidaregåande skoleTelefon 52 81 42 00Skoleveien 11ÅkrehamnPostboks 434296 Åkrehamnakrehamn-vgs@rogfk.noÅse Bratthammer* NB! Søkjarar frå andre kommunar enn Sveio og Etne får sletta søknaden sin til ovannemnde skolar utannærare varsel. Dersom du meiner å ha særlege grunnar for å få plass ved ein av desse skolane, må du skriveeige brev med dokumentasjon til Inntakskontoret i Hordaland.5


6AFebruar1FredagFebruarFebruarFebruarFebruar1133Mars3FredagFredagFredagSundagFredagMarsMarsMarsMarsSundagSundagSundagJuni15SundagFredagJuniJuniJuniJuniFebruar Juli11515 151588FredagFredagFredagFredagMåndagMars8FredagJuliJuliJuliJuli326SundagMåndagMåndagMåndagJuliMåndagFredagJuliJuliJuliJuli262626 26JuniAugust15 2FredagFredagFredagFredagFredagFredagAugustAugustAugustAugust22JuliAugust811MåndagFredagFredagFredagFredagAugustAugustAugustAugust111111 11JuliAugustSundagSundagSundag2613FredagTysdagugustSundagAugustAugust7Februar1FredagMars3SundagJuni15FredagJuli8MåndagJuliAugustAugustAugustAugustAugustAugustAugustAugust22 22223030 30TorsdagTorsdagTorsdagTorsdagFredagFredagFredagSeptemberSeptemberSeptemberSeptember11og vidare iskoleåretog og vidare i iskoleåretog vidare iskoleåretog vidare iskoleåretJuniJuniJuniJuniAugustAugustAugustAugustHugs!Hugs!Hugs!1515 151544AprilAprilAprilAprilHugs!Hugs!Hugs!Hugs!Hugs!MaiMaiMaiMaiHugs!Hugs!Hugs!FredagSvarfrist 2. inntaksomgang. Manglande svar blir reknasom Nei-svar.Merk at dersom du har fått plass på høgare prioritertønskje ved 2. inntaksomgang, så har du automatiskmista plassen du fekk ved 1. inntaksomgang,og som du då svara ja til stå på venteliste til.SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberHugs!SeptembeOktoberInntakskalenderen2013 *Husk!September/Oktober* Med unntak av søknadsfristar og skolestart blir det tattgenerelt atterhald om datoane nedanfor.Søknaden skal registrerast på vigo.no. Dersom du ønskjer å registrerehan på papir må du kontakte Inntakskontoret for å få tilsendt søknadsskjema.Du finn også skjemaet på internettadressa hordaland.noSjå side 8 om pålogging til vigo.no og registrering av søknad.Ved registrering av søknad/svar på vigo.no går fristen ut kl. 23.59 pådatoane nedanfor.SundagAugust22Søknadsfrist– Elevar med behov for særskilt tilretteleggingNB: Eige hefte om dette kan tingast frå Inntakskontoret,eller lastast ned frå hordaland.no – opplæring – Inntak.TorsdagAugust30FredagSøknadsfrist– Ordinær skole-/læreplass– Minoritetspråklege søkjarar– Siste frist for registrering på vigo.no er kl. 23.59September1og vidare iskoleåretsundag 3. mars.– Søknad på papir må være poststempla seinast 4. mars.Melding om at inntaket er ferdig blir sendt deg på sms. Derettermå du gå inn på vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare påom du tek imot det tilbodet du får. Dersom du av ein eller annangrunn ikkje mottar sms, t.d. om du er på ferie i utlandet, kan dusjølvsagt sjå inntaksresultatet på vigo.no om du elles har deinaudsynte kodar/passord frå MinId.Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking.Søkjarar som ikkje har opplyst mobilnummer får melding ominntaksresultatet i posten.Merk at du ikkje kan sjå endringar på ventelistene før 2. inntaksomganger ferdig den 2. august.Juni1522430AugustAugustTorsdagAugustFredagHugs!Svarfrist 1. inntaksomgang. Manglande svar blir reknasom Nei-svar, og du mister tildelt plass og/eller blir strokenav ventelista utan nærare varsel. Vi ber særleg omat du registrerer Nei-svar til vårt tilbod sjølv om du skalgå på privat vidaregåande skole som ikkje er med ivigo-inntaket.September1og vidare iskoleåretHugs!Hugs!AprilMaiMelding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendtpå sms. Meldinga blir berre sendt til dei som får plass,men du kan frå same dato sjå eventuelle endringar påventelistene frå 1. inntaksomgang. Bruk vigo.no for svarregistrering.JuniAugustHugs!154AprilSeptemberFebruar1Måndag MåndagFebruar1TysdagFebruar AugustFebruarFebruarFebruarTysdagMars1TysdagAugust17OnsdagMars8Juli26Fredag FredagAugust2Fredag FredagAugust111311191171717 171Tysdag TysdagTysdagTysdagTysdagMarsMarsAugustMarsMarsAugustSundag Sundag17TysdagTysdagTysdagTysdag Måndag MåndagTysdagOnsdagAugustAugustAugustAugustOnsdagOnsdagOnsdagOnsdagJuniJuniJuniJuniAugust1515 1515221130FredagFredagFredagFredagOktoberOktoberAugustOktoberOktoberTorsdagTysdagTysdagFredagTysdagHugs!Hugs!Hugs!SeptemberJuni151JuniJuniJuniJuniAugustAugustAugustAugustHugs!Hugs!Hugs!Hugs!og vidare iskoleåretFredagJuniJuni15Hugs!15OktoberAugustHugs!1FredagOktoberHugs!Hugs!Tysdag41TysdagJuniTysdagAugustiSøknadsfristElevar med behovfor særskilttilretteleggingSøknadsfristOrdinær/MinoritetsspråklegeklassarMarsSkolestart3SundagMars3SundagMarsMarsMarsMars33SundagSundagSundagSundagFebruar1TysdagMars1TysdagAugust17OnsdagJuni15FredagOktober1Tysdag15August4FebruarHugs!1FredagAprilHugs!Mars3SundagMaiAugustHugs!19MåndagSeptemberMelding om at 3. inntaksomgang er ferdig blir sendtpå sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass.Bruk vigo.no for svarregistrering. Merk at du etterskolestart berre kan få plass på høgare prioritertutdanningsprogram/programområde, ikkje på høgareprioritert skole.1. skoledag for elevane. Alle skolane tek til måndag19. august. Nærare melding om kor tid du skal møtevil som hovudregel bli gitt på vigo.no når du får tilbodom plass eller på skolen si heimeside.Merk deg at du ikkje kan rekne med å få fri tilferiereiser ved skolestart. Tilbodet om skoleplass gjeldberre for 1. skoledag. Det er ditt ansvar å møte påskolen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter 1. skoledag,og ikkje har fått formell skriftleg permisjon fråskolen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersomdu møter fram seinare. Du vil som hovudregel også bliplassert nederst på evt. venteliste før skolen/Inntakskontoretkan gi deg nytt tilbod om plass.Oppfylling av ledige elevplassar. Dei ledige plass anei Bergen blir fylte opp frå Inntakskontoret f.o.m. 21.august. I resten av fylket fyller den einskilde skoleopp dei ledige elevplassane. Merk at du ikkje fårtilbod om plass ved høgare prioritert skole på sameutdanningsprogram eller programområde sjølv omdet blir ledig plass etter skolestart.Sjå elles informasjon på hordaland.no frå ca. 16.august om inntak av elevar etter skolestart i Bergen.Mars3SundagOpplæringsavdelinga v/Inntakskontoret har det formelleansvaret for inntak av elevar, men førespurnadom plass skal rettast til den einskilde skole.Sluttar du i vidaregåande skole 1. oktober eller seinare,har du brukt eitt år av opplæringsretten din. Dukan då risikere at du ikkje får fullført vidaregåandeopplæring med kompetanse. Nærare informasjonfår du på Inntakskontoret eller m.a. på nettstadenvilbli.no. Sjå også side 13.


Februar1FredagMars3SundagJuni15FredagJuli8MåndagJuli26FredagAugust2FredagAugust11SundagAugust13TysdagFredagMars3SundagJuni15FredagAugust228302226130JuliMåndagTorsdagAugustAugustFredagFebruarJuliSeptemberAugust1og vidare iskoleåret3215AugustSeptember JuniAugust1541115Hugs!AprilHugs!Hugs!April MaiHugs!FredagFredagFredagFredagMarsSundagJuniAugustJuniFredagSundagAugust13TysdagAugustJuli84MåndagJuli1926AugustMåndagFredagSeptemberAugustHugs!Torsdag1og vidare iskoleåretMai2FredagSeptemberAugust11SundagFebruarJuniFebruarFredagTysdagMarsJuliTysdagMåndagAugustOnsdagJuniFredagAugust22TorsdagAugust30Fredag11515181 4 317126 22 317 30152FebruarTysdagMarsTysdagAugust1FredagFormidlingskalenderenMars3SundagJuliFredagOnsdagAugustFredagJuni Oktober15111Fredag TysdagOktoberHugs!August13Hugs!JuniAugustHugs!TysdagAugustHugs!191TysdagJuniAugustMåndagA22AugustMarsSeptemberAugustOnsdagTorsdag30Fredag1og vidare iskoleåretJuniAugustHugs!Hugs!Hugs!AprilMaiSeptember1og vidare iskoleåretJuniAugust15AugustFredagHugs!Hugs!Hugs!Mars4SeptemberSeptember1og vidare iskoleåretAprilMaiSundagAugustMarsTorsdagSundagJuni15AugustHugs!Hugs!Hugs!4AprilSeptemberMaiSeptemberF1AugustTysdag2213017TysdagJuni1515FredagOktober August141FebruarTysdagHugs!Hugs!Mars1TysdagHugs!AugustTorsdagAugustFredagSeptember1og vidare iskoleåretJuniTysdagJuniAugust17Hugs!AprilMaiOnsdagJuni15Februar1TysdagMars1TysdagAugustFredagOktoberHugs!Hugs!171OnsdagTysdagJuniAugustJuniMars2013SøknadsfristArbeidet med å skaffe læreplass pågår frå 4. mars til 15. september.Internettadresse: hordaland.noDu søkjer på vigo.no. Det kan søkjast lære- og skoleplass påsame skjema, men læreplass bør være prioritert.Frist for innsending av søknad om læreplass– Siste frist for registrering på vigo.no er kl. 23.59sundag 3. mars.– Søknader på papir må være poststempla seinast 4. mars.AugustBedrifter som ønskjer å tilsetje lærlingar får tilgangtil søknadene. Bedriftene melder frå til Fagopplæringskontoretom kven som får teikne lærekontrakt.Dei melder og frå om kven som ikkjemøter til intervju eller takkar nei til læreplass.Desse søkjarane blir trekte frå vidare formidlingi 2013.SundagAlle søkjarar vil få melding kvar gong Fagopplæringskontoretsender søknaden din til nybedrift. Vi oppmoder og søkjarane til å sendeein personleg søknad direkte til aktuelle bedrifter.Når du har fått avtale om læreplass, må dumelde frå om dette til Fagopp læringskontoret,slik at lærekontrakt blir oppretta.Hugs å melde frå om adresseendring til Fagopplæringskontoret.Endring av mobilnummer gjer du direkte påvigo.no fram til 15. november.NB: Mobilnummeret som du har registrerti vigo.no vil bli brukt til SMS frå Fagopplæringskontoret.Hugs!September15FredagOktoberHugs!Hugs!3Sundag1MarsTysdag3JuniFebruarMarsAugustSundagAugust1Tysdag1Tysdag17OnsdagJuni15FredagOktoberHugs!Hugs!1TysdagJuniMarsAugust3SundagMars3SundagAlle søkjarar skal melde frå til Fagopplæringskontoretom dei har fått læreplass, eller om deihar andre planar for hausten.Det blir vurdert om det må opp rettast alternativsluttopplæring i skole for søkjarar utantilbod om læreplass.Elevar med ungdomsrett til vidaregåande opplæringsom ikkje har fått tilbod om læreplass,kan få tilbod om sluttopplæring i skole.OBS!Sjølv om du søkjer læreplass på vigo.no er det svært viktig at dusjølv er aktiv, og sender søknadar til aktuelle lærebedrifter. Bedrifteneset pris på pågangsmot og interesse frå aktive søkjarar.Dersom du har mykje fråvær i vidare gåande skole kan detbli oppfatta positivt om du forklarar årsaka til dette, og legg vedeventuell dokumentasjon som legeattest osv.Spørsmål til søknad om læreplass?Kontakt Fagopplæringskontoret, tlf. 55 23 99 00 (sjå også førsteomslagsside).AugustAugust13ag7


Del2Informasjon om søknad tilvidaregåande skolarInternettsida vigo.no opnar for søknadsregistrering 10. januar 2013SøknadsfristarSøknadsfrist for elevar med behov for særskilt tilrettelegging: 1. februar 2013Sjå elles side 19, og i informasjonshefte som du finn på hordaland.no.Søknadsfrist ordinært grunnlag: 3. mars 2013Søknadsfrist for minoritetsspråklege søkjarar: 3. mars 2013. Sjå informasjon side 20–22Ved registrering av søknaden på vigo.no blir basen tatt ned klokka 23.59 på dei ovannemnde datoane.Du skal ikkje sende søknad både på internett og papir. Dersom du likevel gjer dette vil papirsøknadenbli forkasta utan nærare varsel.Registrer søknaden din på vigo.novigo.novigo.no er nettstaden for deg som søkjer offentlegevidaregåande skole og formidling til læreplass ibedrift. I Hordaland registrerer du også søknadendin til dei private skolane St. Paul gymnas ogSonans videregående Bergen på vigo.no.Elektronisk IDNår du skal bruke offentlege tenester på Internett,er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk IDgjer kommunikasjonen trygg mellom deg og detoffentlege. Derfor må du bruke elektronisk ID forå logge inn på vigo.no. Du kan velje mellom treelektroniske IDar: MinID, Buypass og Commfides.På eid.difi.no får du hjelp og brukarstøtte til alledei tre elektroniske IDane. Her i heftet finn du berreinformasjon om MinID.Logg inn på vigo.no med MinIDNår du skal bruke MinID første gongen, må duidentifisere deg med PIN-kode:• Alle elevar i 10. klasse får brev med PIN-kodar tilMinID i byrjinga av januar.• Dersom du ikkje har fåt PIN-kodebrevet, kan dutinge det på skatteetaten.no.Første gong du bruker MinID• Gå til vigo.no• Logg inn med MinID. Du treng– fødselsnummer (11 siffer)– PIN-kodar frå kodebrev• Registrer deg som brukar med sjølvvald passord• Mobilnummer*• Avkryssing for kode på SMS• e-postadresseNeste gong du bruker MinID• Gå til vigo.no• Logg inn med MinID. Du treng– fødselsnummer– sjølvvald passord– kode på SMS*TipsSjekk at du får til å logge inn på vigo.no med MinIDmed fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode påSMS i god tid før søknadsfristen er ute!Registrer søknaden din på vigo.no• Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse erriktig på vigo.no. Mobilnummer og e-postadressekan du endre heile året på vigo.no• Registrer søknaden din. Du finn informasjon påsøkjesida• Les instruksjonane nøye.8


• Treng du hjelp med søknaden? Kontakt rådgiverpå skolen din, eller Inntakskontoret.• Hugs å skrive ut kvittering av søknaden før duloggar ut.• Har du avslutta grunnskolen i utlandet, må dukontakte fylket du skal flytte attende til før du kansøkje vidaregåande opplæring på vigo.noEndre opplysningar om deg på vigo.no• Før søknadsfristen kan du endre søknaden din nårdu vil på vigo.no• Får du nytt mobilnummer eller ny e-postadressemå du endre opplysningane på vigo.no. Dette kandu gjere heile året.• Hugs at du også må oppdatere mobilnummer oge-postadresse i MinID.Hjelp til MinIDViktig!• Hugs passordet ditt til MinID• Lær deg fødselsnummeret ditt• Du treng mobiltelefonen din*• Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt.• I sommar må du bruke minID når du skal svare påtilbod om plass/ventelisteplass på vigo.no.Har du gløymt passordet?• Gå til vigo.no• Logg inn med MinID• Vel «gløymt passord» og skriv inn fødselsnummeretditt• Du vil nå få to kodar: éin på SMS og éin på e-post• Har du ikkje mobiltelefonen eller e-posten dintilgjengeleg, må du bruke PIN-kode frå kodebrevet.Har du ikkje PIN-kodebrev?• Bestill PIN-kodebrev på skatteetaten.no• PIN-kodane kan berre sendast til den folkeregistrerteadressa di.Har du ikkje mobiltelefon?• Utan mobiltelefon må du bruke PIN-kodar fråkodebrevet kvar gong du skal logge inn på vigo.nomed MinID.• Du treng også fødselsnummeret ditt og det sjølvvaldepassordet ditt til MinID.Treng du meir hjelp?Kontakt brukarstøtta for MinID og elektronisk ID på• Telefon 800 30 300• brukerstotte@difi.noPå eid.difi.no finn du hjelpefilmar og svar på vanlegespørsmål• Du må også sjekke at mobilnummer, e-postadresseog adresse er rett registrert på vigo.no.Mobilnummeret kan du rette direkte i vigo.noheile året. Andre endringar må du sende påe-post til Inntakskontoret.Kan eg søkje kva skole eg vili Hordaland?I Hordaland er det fritt skoleval. Det vil seie at dukan søkje kva skole/skolar du vil uansett kor du buri fylket, men det er karakterpoengsummen din somavgjer kor du får plass. Du kan søkje inntil fire ulikeutdanningsprogram/kurs. Du kan søkje inntil seksskolar til kvart kurs. Du bør nytte så mange skoleønskjesom mogleg. Skriv du berre opp ein skole ogikkje får plass, kan du risikere å få tilbod om plasspå lågare prioritert programområde – eller du stårrett og slett utan reelt skole tilbod. Særleg gjeld dettefor søkjarar som er busette i Bergens-området.Kan eg søkje om plass vedprivatskolane i Hordaland på sameskjema som til dei offentlege skolane?Dersom du søkjer St. Paul gymnas og/eller Sonansvideregående Bergen, skal søknaden til desse skolaneregistrerrast på vanleg måte i vigo.no. Inntaketblir gjort saman med inntaket til dei offentlegeskolane (sjå inntakskalender side 6). Du kan såleisprioritere desse private skolane på same måte somdu prioriterer dei offentlege skolane på vigo.no.Til dei andre private skolane i Hordaland må dusøkje direkte til den einskilde skole.9


Kan eg få plass ved ein annan skoleenn den eg har søkt?Som hovudregel får du berre plass på skolar ogkurs som er søkt. Difor gjentar vi at det er så viktigå nytte søknadsskjemaet fullt ut. Dersom du ikkjehar fått plass ved dei to første inntaksomgangane,må vi likevel ved 3. inntaksomgang tilby deg plass ihøve til dei rettar som du har etter Opplæringslova.Dersom du ved innsending av søknad har nyttasøknadsskjemaet ditt fullt ut, kan vi likevel ikkjegje deg tilbod om plass ved ein skole som gir degmeir enn to timars reiseveg kvar dag.Kan eg endre søknaden min etter atsøknadsfristen er ute?Dersom det har oppstått ein spesiell situasjon,som til dømes flytting, sjukdom eller sterke sosialegrunnar, kan du sende ein skriftleg søknad omomprioritering av søknaden. Grunngjevinga for søknadenmå dokumenterast, t.d. med legeattest ellerfråsegn frå rådgjevar. Andre søknader om omprioriteringkan innvilgast dersom det ikkje er oversøkningtil den skolen eller det kurset du ønskjerå endre til. Alle søknader om omprioritering skalsendast på e-post til «inntak@hfk.no».Ingen søknader blir omprioriterte før 15. april.Søknader om omprioritering som blir sendt inntidlegare blir sendt tilbake utan behandling.Etter 25. juni blir heller ingen søknader omprioriterte.Fødsels- og personnummer må alltid opplysast nårdu sender denne typen brev til Inntakskontoret.Kan eg søkje vidaregåande opp -læring i eit anna fylke enn Hordaland?I teorien kan du søkje plass i så mange fylke somdu ønskjer, men du vil ha svært liten sjanse til å fåplass i anna fylke enn der du bur (registrert i folkeregisteretpr. 1. mars 2013).Dersom foreldra dine er skilde og bur i to ulikefylke, kan du sende dokumentasjon på dette tildet fylket du ønskjer å søkje utanfor Hordaland.Du kan då få rett til vidaregåande opplæring i detnye fylket, sjølv om du har folkeregistrert adresse iHordaland. Ta uansett kontakt med Inntakskontoreti det aktuelle fylket for meir informasjon om fristarfor innsending av dokumentasjon osv.Søknad til andre fylke registrerer du også påVigo.no, og bruker «rullegardin» for å finne rettfylke.NB! Sjå eigne reglar for søkjarar som er busettei Etne og Sveio, og som søkjer Ølen vidaregåandeskule, eller skolar i Haugesund.Kan eg få opplæringsrett i Hordaland nårein av foreldra mine bur i dette fylket?Dersom du har folkeregistrert bustadadresse i eitanna fylke enn Hordaland, vil du få rett til vidaregåandeopplæring i Hordaland når du dokumentererat ein av foreldra dine bur i vårt fylke. Dutreng ikkje melde adresse forandring eller bu samanmed den av foreldra som bur i Hordaland. Denneautomatiske godkjenninga gjeld berre for eitt år omgangen og må evt. fornyast kvart år. I slike høve fårdu i praksis opplæringsrett både i Hordaland ogheimefylket ditt. Frist for innsending av dokumentasjoner 23. juni.Er det spesielle inntaksvilkår for å fåplass i vidaregåande skole?A. For å få plass i Vg1 må du ha fullført norskgrunnskole eller tilsvarande.B. For å få plass i Vg2 må du ha fullført kompetansegjevandeVg1 kurs. Grunnkurs i perioden1995–2006 kan godkjennast for inntak, men dukan likevel måtte ta fag som privatist for å fågodkjend kompetanse.C. For å få plass i Vg3 må du ha fullført kompetansgjevandeVg2.Unntak frå inntaksvilkåra til Vg2 og Vg3 kan gjerastdersom du har godkjent realkompetanse bevis og erover 25 år.. Sjå elles informasjon om vaksenopplæringpå hordaland.no under Opplæring.Dersom du søkjer Vg2 eller Vg3 må du lese inntaksvilkåratil det einskilde kurs nøye, sjå sidene24–27. Dersom du søkjer eitt kurs som du ikkje erkvalifisert for, vil dette bli stroke frå søknadsskjemaetditt utan nærare varsel.Søkjer du eit vidaregåande kurs som du ikkje erkvalifisert for, og dette ikkje blir oppdaga i søknadsbehandlinga,kan du ikkje krevje å få behaldeplassen dersom du ved en feil skulle få tilbod omplass. Kontroller difor nøye om du er kvalifisert fordet kurset du søkjer. Er du i tvil må du ta kontaktmed Inntakskontoret.10


Må eg ettersende vitnemål/kompe tansebevis når eg søkjer påinternett eller vedleggje vitnemål/kompetansebevis til papirsøknad?Hovudregelen er at du ikkje treng å sende innvitnemål/kompetansebevis. Dette gjeld uansett omdu bur i Hordaland eller i andre fylke. Alt dette ersamla i ein felles database for heile landet.Unntaket er dersom du er født i 1977 ellertidlegare. I slike høve må du, etter at søknaden erregistrert på vigo.no, ettersende kompetansegjevandevitnemål eller realkompetansebevis fordet kurset du søkjer.Kva skjer med søknaden min omsommaren?I juni 2013 vil alle som har søkt vidaregåande opplæringfå eit hefte som gir informasjon om kva somskjer med søknaden i inntaks perioden. Dette heftetblir sendt til foreldre/føresette for dei som går utav 10. klasse, og direkte til heimeadressa for eldresøkjarar.Tek du vare på heftet vil du finne så mykjeinformasjon at du kanskje slepp å ta kontakt medInntakskontoret til sommaren. Du finn også informasjonpå hordaland.noDersom du ønskjer å ta kontakt med oss, rår vi tilat du bruker e-postadressa inntak@hfk.no. Her erdet ein svargaranti på 24 timar på vanlege vekedagari inntaksperioden.Husk at du av ID-omsyn alltid må opplysa fulltSøkjar som ikkje er registrert ifolkeregisteret i ein Hordalandskommunepr. 1. mars 2013. Ungdomsretten.A. Søkjar som flytter åleine: Du vil ikkje ha retttil skoleplass i Hordaland dersom du ikkje erregistrert i folkeregisteret i ein Hordalandskommuneseinast 1. mars 2013.Melding om flytting må vere reell, og flyttinggjennomført pr. 1. mars. Du kan såleis ikkje meldeflytting til Hordaland og halde fram ved sameskole ut skoleåret i heimefylket.Du kan gjerne søkje vidaregåande opplæring iHordaland utan Ungdomsrett, men du vil berrefå plass dersom det er ledige plassar etter at allefødsels- og personnummer (med mindre det gjeldheilt generelle spørsmål om inntaket).Søkjar frå Sveio og Etne som søkjerskoleplass i Rogaland– Sjå tilbodsoversikta side 28–39Hordaland har avtale med Rogaland om kjøp avplassar for søkjarar frå Sveio og Etne.• Søknad om plass i Rogaland skal søkjast påHordaland sitt søknadsskjema.• Søkjarar frå Etne kommune kan ikkje søkje Ølenvidaregåande skule dersom Etne vidaregåandeskule har det aktuelle undervisningsprogrammet/programområde.• Hovudregelen i Hordaland er at søkjarane kan føreopp ønskje om skole. Det same gjeld søkjarane fråSveio og Etne til skolar i Rogaland. Du kan likevelbli plassert ved annan skole enn den skolen duønskjer fordi Rogaland ikkje alltid kan selgje såmange elevplassar på ein bestemt skole som det ersøkjarar.• Søkjar frå Etne/Sveio kan bli plassert ved skolei Hordaland sjølv om det er gitt høve til å søkjeplass i Rogaland.• Det er Hordaland sine retningslinjer for inntaksom gjeld når det blir søkt om plass ved skolari Rogaland.• Dersom det blir søkt plass ved skolar i andreområde enn Ølen/Haugesund/(Karmøy), må detleggjast ved grunngjeving og dokumentasjon.Slike søknader blir vurderte spesielt, men det vilbli stilt strenge krav for å få søknaden innvilga.søkjarargrupper frå Hordaland har fått tilbodom plass. Særleg i Bergen vil det vere sværtvanskeleg å få plass utan Ungdomsrett.B. Søkjar som flyttar saman med foreldre/føresettetil Hordaland: Fristen under pkt. A gjeld ikkjedersom du skal flytte til Hordaland saman medforeldre/føresette. Det mest praktiske vil vere atrådgjevar på skolen din sender ei stadfesting på atdu og familien din skal flytte til Hordaland på eitbestemt tidspunkt. Det kan også ettersendast stadfestingav ny jobb eller kjøp av hus/leiligheit forein eller begge av foreldra dine. Husk å melde fråtil Inntakskontoret i heimefylket ditt at du flyttartil Hordaland.11


Skoleplassar i andre fylkeDersom du søkjer eit kurs som vi ikkje gir tilbod om iHordaland, kan du få tilbod om plass i eit anna fylke.Hordaland samarbeider med dei andre fylka i landetom dette. På vigo.no brukar du skolekode «Kjøp avplass i anna fylke». Denne koden vil du berre finnepå kurs som vi ikkje tilbyr i Hordaland. Dette vil stortsett berre gjelde nokre få VG 2 kurs.Poenggrenser for inntakPoengrensene kan vere svært ulike frå år til år. Taevt. kontakt med rådgjevar ved din skole for nærareinformasjon.Skjønsmessig vurdering av søknadenFylkesutvalet har opna for at søkjarar som harspesielle grunnar, kan få søknaden til vidaregåandeskolar vurdert på skjønsmessig grunnlag. Dettekan vere søkjarar som av ulike årsaker bør sikrastein elevplass på ein bestemt skole eller kurs, fordisjukdom eller andre grunnar har gjort at utgangspunktetfor å få plass etter vanleg karaktergrunnlager svekka. Sjå nedanfor kva søkjargrupper dettegjeld.Må ikkje forvekslast med «Elevar med behov forsærskilt tilrettelegging» – Sjå side 19.Merk av søknad om inntak etter skjønnsmessigvurdering ikkje utløyser ein rett til inntak på førsteskoleønskje eller høgast prioriterte utdanningsprogram.SjukdomDersom eleven p.g.a. mykje lovleg fråvær ikkje haroppnådd dei karakterane han/ho elles ville fått.Dokumentasjon: Skolen må stadfeste at karaktergrunnlagethar blitt minst fem karakterpoengmindre enn forventa. Innsending av legeattestdirekte frå søkjar gir ikkje grunnlag for skjønsmessigvurdering.Sosiale grunnarDet er ikkje mogleg å gje utfyllande oversyn overkva dette kan gjelde, men eit døme kan vere sterkog langvarig mobbing eller spesielt vanskelegefamilietilhøve. Einslege forsytarar og minoritetsspråklegesøkjarar utan fag-/studiekompetanse kankome inn under dette punktet.Dokumentasjon: Offentleg/privat institusjon somkjenner eleven, t.d. skole/lækjar eller Oppfølgingstenesta/PPT.Dersom eleven har fått minst fem karakterpoengmindre enn forventa p.g.a. sosiale årsaker (stortlovleg fråvær), må skolen stadfeste dette.Bør halde fram på same skole av særlege årsakerDette kan vere elevar som har eit eige tilpassaundervisningsopplegg i den vidaregåande skolen,og der byte av skole kan medføre ulemper foreleven sin kjente undervisningssituasjon og generelletryggleikskjensle. Gjeld særleg elevar somsøkjer frå Innleiande Vg1, og som ikkje har karaktergrunnlagtil ordinært Vg1 kurs på same skole.– Dokumentasjon: SkolenElevar som har fått godkjent kurs over to år ieige vedtak, skal ikkje nytte skjema for individuellvurdering.Utanlandsk skolebakgrunnNorsk søkjar som har utanlandsk skolebakgrunn.Dokumentasjon: Utanlandsk vitnemål, helst oversetttil engelsk, skal leggjast ved søknaden. Dersomeleven også har norsk skolebakgrunn frå ungdomsskolen,må dette også leggjast ved søknaden.Norsk skolebakgrunn for minoritetspråkleg elevUtanlandsk søkjar med norsk skolebakgrunn, mender karaktergrunnlaget er svakare enn forventa pågrunn av språkvanskar. Merk at dette ikkje gjeld forminoritetsspråklege søkjarar som har grunnskolevitnemålfra heimlandet. Sjå side 20–22.KlagegrunnlagResultatet av vurdering av søknaden på individueltinntak blir ikkje sendt søkjaren i eige vedtak.Vanleg retningslinjer for innsending av klage gjeldnår eleven har fått melding om inntaksresultatetetter 1. inntaksomgang.Innsending av søknaderSøknader om inviduell vurdering skal som hovudregelsendast gjennom skolen eller Oppfølgingstenesta/PPT.Søknaden må vere registrert på vanlegmåte innan 1. mars, men skjema for inviduellvurdering, og dokumentasjon, skal sendast samlafrå skolane, eller andre innsøkningsinstansar, innan15. juni.12


Får eg stipend når eg er elevi vidaregåande skole?Elevar i den vidaregåande skolen med Ungdomsretthar rett til utstyrsstipend. Stipendet avheng ikkjeav kva foreldra dine tener. Det er Statens lånekassesom administerer ordninga med utstyrstipend.Meir informasjon finn du på hordaland.no undervidaregåande opplæring – elev. Du kan og finneinformasjon på lånekassa sine nettsiderwww.lanekassen.no under stipend og lån.Det er viktig å vere merksam på at utstyrstipendieter meint som eit tilskot. Det vil ikkje dekkjealle utgifter på alle utdanningsprogram. Elevar vedrestaurant- og matfag og helse- og sosialfag skalframleis betale kostpengar og/eller losji etter eignesatsar. Prisane vil variere frå skole til skole, m.a.fordi det er ulikt kor mange måltid eleven betalarfor på den einskilde skole. Prisar for dette vil verelagt ut på skolane sine heimesider i løpet av våren2013. Også elevar på andre utdanningsprogram mårekne med at utgifter til læremiddel og naudsyntutstyr blir større enn stipendiet.Må eg betale reiseutgiftermellom heim og skole?I Hordaland nyttar elevane som hovudregel «Ungdomsskyss»til skoleskyssen. Dette gjeld og elevarmed avstand heim-skole over 6 km. Det betyr atfunksjonsfriske elevar under 20 år som bur innanfordefinerte område med tilfredsstillande kollektivtilbodpå fritida, ikkje har rett på gratis skolereisekort.Dei må då løyse «Ungdomsskyss». Meirinformasjon finn du på internett hordaland.no/samferdsel under skoleskyss.Elev-PC i offentleg vidaregåande skoleDet er innført ei ordning med obligatorisk berbar pcfor elevar i vidaregåande skole.Meir informasjon om ordninga finn du på hordaland.no under vidare gåande opplæring – elev.Formelle rettar til vidaregåandeopplæringUngdomsrett:Søkjar som er ferdig med ungdomsskolen har eintre årig formell rett til vidaregåande opplæring.Retten må takast ut innan fem år frå det året elevenstartar på utdanninga si.Elevar som sluttar etter 1. oktober i skoleåret harbrukt eitt år av den tre-årige retten, og eitt år av denfem-årige fristen.Ein søkjar med Ungdomsrett har rett til inntakved eitt av tre utdanningsprogram på Vg1. Til Vg2og Vg3 har eleven rett til inntak på høgare kursnivåinnanfor same utdanningsprogram.Retten blir automatisk utvida med eitt år dersomeleven skiftar utdanningsprogam på Vg1, eller programområdepå Vg2 eller Vg3. Omvalet må såleisskje på same kursnivå for at eleven skal få rett til åfullføre utdanninga si.Merk at fristen for å ta ut den fem-årige rettenikkje blir utvida når ein gjer omval av utdanningsprogram/programområde.Dersom ein elev må avbryte vidaregåandeopplæring på grunn av sjukdom, militærtenesteeller særlege sosiale grunnar, kan det søkjast om atskoleåret ikkje blir rekna av opplæringsretten.Uansett årsak kan ein ikkje ha Ungdomsrettlenger enn til det kalenderåret ein fyller 24 år.Vaksenrett:Dette gjeld elevar som er over 25 år og som ikkjehar tidlegare har fått fag-/yrkeskompetanse ellerstudiekompetanse. Vaksenretten er ikkje tidsavgrensa.Ved inntaket til ordinær vidaregåandeopplæring er dei med Vaksenrett prioriteringsgruppe2, altså prioritert etter dei med Ungdomsrett.Som oftast rår vi til at denne søkjargruppa tekkontakt med skolane for å få informasjon om tilbodsom er spesielt tilrettelagt for vaksne.Fullføringsrett;Dette gjeld elevar som tidlegare er ferdige med Ungdomsretten,men som har starta på ei ny utdanning.Ved inntaket har desse prioritet 3. Heller ikkjeFullføringsretten er tidsavgrensa.Ikkje formell rett til vidaregåande skoleDette gjeld elevar som har fått formell studie-/fag-/yrkeskompetanse tidlegare. Ved inntaket har desse4. og siste prioritet, og det er relativt liten sjanse forå få plass i ordinær vidaregåande skole.13


Del3Spesielle tilbod ved dei vidaregåandeskolane i HordalandHordaland fylkeskommune gir tilbod om dei fleste programområde (kurs) som er aktuelle i vidaregåandeopplæring. I tillegg er det oppretta spesielle tilbod, særleg innanfor Vg2. Dette kan vere Vg2 ved ein avsamarbeidsskolane våre i Wales, USA, Frankrike, Tyskland eller Ungarn. I tillegg tilbyr vi m.a. IB-utdanning ogTAF-utdanning for fagleg sterke elevar. Les meir om alle tilboda nedanfor.Tilboda nedanfor må prioriterast som nr. 1 påsøknaden din. Dersom du fører opp tilbodet somprioritet 2, eller lågare, vil søknaden som hovudregelikkje bli vurdert. Tilleggsskjema må sendasttil den skolen du søkjer. Sjå skolane sine nettsider.Askøy videregående skoleInternasjonal videregående skole i Erfurt, TysklandVg 2 StudiespesialiseringDette tilbodet rettar seg mot elevar som går Vg1studiespesialiserande utdanningsprogram og somer heimehøyrande i Hordaland.Tilbodet går ut på å la 10 elevar frå Hordaland gåpå eit gymnas i Erfurt, Tyskland, Albert SchweizerGymnasium, i eitt år. Skolen har eit programfagtilbodsom elevane kan byggje vidare på når deikjem heim. Søkjarane må ha tysk som 2. framandspråkbåde frå ungdomsskolen og Vg1 Studiespesialiserandeutdanningsprogram. Elevane bur påinternat knytta til skolen.Etter endt skoleår kjem elevane tilbake tilHordaland og tek Vg3 på vanleg måte. Dei vil då hafordjuping i realfaga og få høve til å ta eksamen ifull fordjuping i tysk på Vg3.Elevane får såleis gjennomført utdanninga påvanleg tid, og samstundes får dei høve til å lære eitnytt språk og ein annan kultur, noko som gir deiverdfull erfaring for seinare studiar og arbeidsliv.Nærare informasjon finn du på nettsida til skolen,asv.hfk.no, og tilbodet har eige kursnummer underVg2 Studiespesialiserande utdanningsprogam ivigo.no. Du kan velgje om du vil søkje Realfag ellerSpråk, samfunnsfag og økonomi.Askøy videregående skoleInternasjonal videregående skole i Erfurt, TysklandVg 2 ElektrofagMålgruppe: Søkjarar med Vg1 Elektrofag somønskjer Vg2 innanfor programområda Data og elektronikk,El-energi eller Automatisering.Berre søkjarar som har dette som ønskje 1på søknadsskjemaet vil bli vurderte. Aktuellesøkjarar vil bli kalla inn til intervju våren 2013.Nærare opplysningar finn du på skolen si nettside;asv.hfk.no.Tilbodet har eige kursnummer under Vg2Elektro fag i vigo.no.Bergen KatedralskoleInternational Baccalaureate (I.B.) – 1. årInternational Baccalaureate er ein internasjonal godkjentstudenteksamen med tilbod ved ca. 300 skolari over 50 land. Denne eksamen kvalifiserer til inntakpå høgskolar og universitet over heile verda på liklinje med britisk A-levels, fransk Baccalaureat og tyskAbitur.Tilbodet er først og fremst meint for ungdom frå internasjonaltmobile familiar, både norske og utanlandske.Desse vil bli prioriterte ved inntak.Det kan også søkjast om inntak frå vanleg norskung dom som har bestått Vg1 Studie spesialiserandeutdannings program.Snittkarakteren frå Vg1 kan ikkje vere dårlegare ennfire for at søknaden skal bli vurdert.Nærare opplysningar finn du på skolen si nettside;bks.hfk.no.Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserandeutdanningsprogram i vigo.no.14


Knarvik vidaregåande skuleInternasjonal vidaregåande skole, WalesVg 2 StudiespesialiseringDette tilbodet rettar seg mot elevar som går Vg1 iStudiespesialiserande utdanningsprogram, og somer heimehøyrande i Hordaland.Internasjonal vidaregåande skole går ut på å la 16elevar frå Hordaland gå eitt år på skole i Storbritannia,som elevar på ein av dei seks samarbeidsskolanevåre i Cardiff og Vale of Glamorgan i Wales.Elevane bur privat i vertsfamiliar under opphaldet.Etter endt skoleår kjem dei tilbake og går inn i Vg3.Dei fleste held fram på den skolen der dei gjekk iVg1.Nærare opplysningar finn du på skolen si nettside;knv.hfk.no.Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserandeutdanningsprogram i vigo.no, ogdu kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk,samfunnsfag og økonomi.Sotra vidaregåande skuleTeknologifag på alle årssteg – StudiespesialiserandeKan du tenkje deg ei annleis utdanning som:• kombinerer praktisk og teoretisk utdanninginnanfor studiespesialiserande programfag?• gir deg spesialisert utdanning innanforteknologiske fag som fører fram mot arbeid somingeniør, sivilingeniør eller andre tekniske/naturvitskapelegejobbar?Nærare opplysningar finn du på skolen si nettside;sov.hfk.no.Tilbodet har eige kursnummer under Vg 1 og Vg2Studiespesialiserande utdanningsprogram i vigo.no.Elevane bur på internat i vekedagane, og hosvertsfamilar i helgane.Etter endt skoleår kjem elevane tilbake til Hordaland,og tek Vg3 på vanleg måte.Elevane som blir tatt inn til Internasjonal skole iFrankrike gjennomfører såleis utdanninga si på deivanlege tre åra, samtidig som dei skaffar seg verdifullinternasjonal erfaring.Nærare opplysningar finn du på skolen si nettside;vog.hfk.no.Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserandeutdanningsprogram i vigo.no, ogdu kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk,samfunnsfag og økonomi.Voss jordbruksskuleInternasjonal vidaregåande skole i Babolna; UngarnKurset rettar seg særleg mot sprang og dressur.Elevane bur og har opplæring i trygge omgjevnaderknytt til lærestaden. Oppleving av Europaog Ungarn spesielt er sentralt i tilbodet. Du er iUngarn frå ca. 1. oktober – ca. 1. april. Resten avskuleåret er på Voss Jordbruksskule.Målgruppe: Søkjarar med Vg1 Naturbruk medhestefag eller Vg1 Naturbruk som søkjer Vg2 Hesteoghovslager fag ved Voss jordbruksskule. Tilbodethar ikkje eigen kurskode.Aktuelle søkjarar melder seg til Voss Jordbruksskuleog blir kalla inn til intervju våren 2013. Taletpå elevar som får reise til Ungarn er mellom 6 og 8.Nærare opplysningar finn du på skolen si nettside;voj.hfk.no.Voss gymnasInternasjonal vidaregåande skole, FrankrikeVg 2 StudiespesialiseringDette tilbodet rettar seg mot elevar som går Vg1 iStudiespesialiserande utdanningsprogram, og somer heimehøyrande i Hordaland.Internasjonal videregående skole går ut på å lainntil 15 elevar frå Hordaland gå eitt år på skole iFrankrike. Dei fem samarbeidsskolane ligg alle iNormandie.15


Øystese gymnasInternasjonal vidaregåande skole i USAVg2 StudiespesialiserandeDette opplæringstilbodet rettar seg mot elevar somhar Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram,og som er heimehøyrande i Hordaland.I Vg2 blir elevane plasserte ved samarbeidsskolenSt. Paul Lutheran High School, Concordi, Missouri,USA.Undervisninga ved skolen i USA vil så langt råder følgje norske fagplanar, og Øystese gymnas harheile tida ansvar for elevane og vil følgje dei oppbåde fagleg og sosialt. Dette vil bli gjort ved fleirelærarbesøk frå Øystese gymnas, og ved videokonferansarkvar veke. Skoleportalen og «It’s learning»blir også nytta i kontakten med elevane. Foreldrafår særs god informasjon om utviklinga til elevenvia passordbeskytta side på internett.Nærare informasjon finn du på skolen si nettside,oyg.hfk.no.Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserandeutdanningsprogram i vigo.no, ogdu kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk,samfunnsfag og økonomi.16


Toppidrettstilbod – Olympiatoppen Vest-NorgeTertnes videregående skole, Voss gymnas og Åsane videregående skoleTilbodet er resultatet av eit samarbeid mellomHordaland Fylkeskommune, Olympiatoppen Vest-Norge, Tertnes Vgs, Åsane Vgs og Voss gymnas.Sommeridrettane vil ha tilbodet sitt på Tertnes Vgsog Åsane Vgs, og vinteridrettane på Voss.Tilbodet er retta mot elevar som ønskjer å satsefor fullt på idretten sin. I skoletida vil elevene fåtrene mellom 10–12 timer i veka. Dessutan deltarskieelevane på fire vekesamlingar kvart år. Skolanehar lagt til rette for eit tett samarbeid med klubbanepå kveldstid. Elevane vil også få tilbod om dags- ogtemasamlingar. Olympiatoppen Vest-Norge hardet idrettsfaglige ansvaret, og skal kvalitetssikretrenarar og utøvarar i samarbeid med dei einskildesærkrinsane.Toppidrettstilbodet for sommeridrettane erein del av det studiespesialiserande tilbodet vedTertnes Vgs, som tilbyr programområda realfag,språkfag og samfunns- og økonomifag. Toppidrettstilbodetpå Åsane Vgs er en del av det yrkesfagligetilbodet innanfor utdannings programma Bygg- oganleggstekniske fag, Elektro fag og Teknikk ogindustriell produksjon.Toppidrettstilbodet for vinteridrettane er ein del avutdannings program for idrettsfag på Voss gymnas.Målet for dette toppidrettstilbodet er å:• leggje eit best mogeleg grunnlag for å nå godeinternasjonale prestasjonar.• gjere det mogeleg for unge toppidrettsutøverar åkombinere toppidrett med utdanning.• skape eit godt læringsmiljø for elevar og lærerar.• bidra til å få fram utøvarar til eit høgt idrettslegnivå innanfor ei trygg ramme forankra i kjendeomgjevnaderSøknadsprosedyreI tillegg til å registrere søknaden din på vigo.no,skal du sende eit informasjonsvedlegg om deg sjølvtil Olympiatoppen Vest-Norge. Her skal du skrivelitt om deg sjølv, treningsaktivitet og resultata dine.Du skal også skrive om kvifor du meiner at toppidrettstilbodeter noko for deg, og om motivasjonentil å drive toppidrett samtidig som du skal få eitbest mogleg vitnemål for vidaregåande skole.Vi rår til at du tek kontakt med særkretsen innanfordin idrett, for å få deira vurdering av kvalifikasjonanedine i høve til dei idrettslege krava somgjeld til toppidrettslinja.Du må også ha eit karaktergrunnlag frå ungdomsskolensom er rimeleg i samsvar med nedrepoenggrense for det aktuelle utdanningsprogrammet.Det er Olympiatoppen Vest-Norge som vurdererkvar einskild søknad til Toppidrettslinja. Her erdet, i tillegg til det som er nemnt om kvalifikasjonarovanfor, mange ulike kriterium for innstillinga.M.a. kan talet på utøvarar frå same idrettmåtte avgrensast, eller at utøvarar som i utgangspunkteter kvalifiserte må avvisast fordi det ikkjekan gjevast tilbod om den aktuelle idretten.Inntak:Det endelege inntaket blir gjort av OlympiatoppenVest-Norge i samarbeid med Inntakskontoret iHordaland Fylkeskommune.Tilbod om plass ved Toppidrettslinja blir gittfor eitt år om gongen. Olympiatoppen Vest-Norgevurderer og avgjer innan 1. mars i skoleåret, omeleven får halde fram året etter. Elevar som ikkjefår halde fram ved Toppidrettslinja kan sjølvsagtsøkje seg vidare til ordinære Vg2 og Vg3-tilbod iden vidaregåande skolen.Meir informasjonSjå internettsida; toppidrettslinjen.com, ellerheimesider til den einskilde skole (hfk.no og vidaretil Opplæring).17


4-årig yrkes- og studiekompetanse(tidlegare kalla «TAF-modellen»)Denne utdanninga fører i løpet av 4 år fram til både studiekompetanseog fagbrev. Dei to første åra har du status somelev, og går tre dagar på skole og arbeider to dagar i bedrift.Dei to siste åra har du status som lærling med lærekontrakt.Tredje året er fordelinga mellom skole/bedrift som i dei toførste, medan du er i bedrift 3 dagar i veka det siste året.Nærmare informasjon finn du på: http://taf.no/Merk at dei som får plass skriv lærekontraktmed ei bedrift. Det er bedrifta som tilset lærlingane.Dette treng ikkje vere dei søkjarane som har høgastpoengsum frå ungdomsskolen. Ordinært poeng inntakgjeld difor ikkje til «TAF-klassane». Som hovudregeler karakternivået for å få plass godt over gjennomsnittetfor det aktuelle utdanningsprogrammet.Tilboda har eigne kurskodar under dei aktuelle utdanningsprogramma(Vg1) i vigo.noFølgjande skolar i Hordaland har TAF-opplæring:• Austrheim vidaregåande skule– Teknikk og industriell produksjon• Fusa vidaregåande skule– Helse- og sosialfag– Naturbruk – Akvakultur – marine fag– Teknikk og industriell produksjon• Knarvik vidaregåande skule– Bygg- og anleggsteknikk– Elektrofag– Helse- og sosialfag– Teknikk og industriell produksjonVekslingsmodellen skole/lære direkte frå ungdomsskulen.Noko for deg?I vekslingsmodellen vil du byrje i lære i løpet av førsteåret i vidaregåande skole (Vg1), og ta teorien sommodular i løpet av læretida. For skoleåret 2013/14 erdette eit prøveprosjekt i betong-/ eller tømrarfaget forinntil 15 elevar ved Vg1 Bygg- og anleggsteknikk påSlåtthaug videregående skole. Ved Olsvikåsen videregåendeskole er det eit prøveprosjekt i helsearbeidarfaget-/eller barne- og ungdomsarbeiderfaget for inntil15 elevar ved Vg1 Helse- og oppvekstfag. Tilbodet erikkje søkbart i vigo.no, men søkjarar til dei ordinæreVg1-klassane ovanfor vil få brev med meir informasjoni løpet av våren. Vil du vite meir alt no, finn duinformasjon på hordaland.no/fagopplaring, eller vedå vende deg til ein av skolane ovanfor.Fleksibel fag-/yrkesopplæringDette er eit tilbod for elevar som ønskjer å gjennomføreopplæringa mot fagbrev slik at alle fire åra erdelte mellom teoriopplæring i skole og opplæringi lærebedrift. Ordninga passar best for elevar somt.d. er litt trøytte av skolen, og som synes at to år påskole før ein søkjer læreplass kan vere vanskeleg ågjennomføre.Tilbodet for skoleåret 2013/14 er planlagt vedFitjar vidaregåande skole• Vg1 helse- og oppvekstfagDu kan ikkje søkje dette tilbodet direkte i vigo.no,du må starte med å søkje skolen og utdanningsprogrammetpå vanleg måte. Skolen vil til hausten tainn dei elevane som er aktuelle til tilbodet ovanfor.Nærare informasjon finn du på skolen si heimeside.Kyrre skoleInntaket til dette tilbodet blir gjort av skolen, ogkan ikkje søkjast på vigo.noBjørgvin vidaregåande skole, avdeling Kyrre, er eitskoletilbod for ungdom og vaksne med psykiskevanskar. Vi tilbyr plass til elevar med formell retttil vidaregåande opplæring (Ungdomsrett) eller tilsøkjarar som har fått plass via NAV. Det må søkjastdirekte inn til skolen. Søknadsskjema ligg påskolen si heimeside: http://bjv.hfk.no/Alle som søkjer til Kyrre skole må ha einbehandlar i psykiatrien.Elevane vil kunne fullføre undervisning deimanglar frå vidaregåande opplæring, anten fordidei ikkje har funne seg til rette, har psykiskeproblem eller har gått glipp av undervisning avandre grunner. Det kan vere frå VG1, VG2 og VG3,Studiespesialiserande utdanningsprogram.Undervisninga er tilpassa kvar einskild elev sinebehov i samsvar med læreplanane i vidaregåandeopplæring. Omfanget kan variere frå to til 22 timerpr. veke. Undervisninga går føre seg i små grupperpå 8-15 elevar. Elevane kan oppnå studiekompetanseved å følgje undervisninga ved Kyrre overfleire år.Kontakt skolen for nærare opplysningar.Telefon: 55 33 76 30 – e-post: post.kyrre@hfk.no18


Del4Elevar med behov forsærskilt tilretteleggingSøknadsfrist 1. februarKven kan søkje?Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekneinn i den vidaregåande skolen, eller å gjennomføredet ordinære opplæringstilbodet. I Opplæringslovastår det at ein del av elevplassane i den vidaregåandeskolen skal reserverast for søkjarar som harbehov for særskilt tilrettelegging (jf. Forskrift tilOpplæringslova §6-7). I Hordaland Fylkeskommune(HFK) er det fem ulike søkjargrupper somskal søkje til Vg1 på vidaregåande opplæringa medfrist 1. februar.Sjå i katalogen «Orientering om inntak tilvidaregåande opplæring for elevar med behov forsærskilt tilrettelegging» på http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/opplaering/inntak/for detaljert informasjon om m.a. søkjargrupper,søknadsskjema, og vedlegg.Oversyn over utdanningsprogram og skolarI katalogen som ligger på http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/opplaering/inntak/kan ein finne informasjon om kva skolar som girdei ulike utdanningstilboda. Opplysningar kan oghentast frå rådgjevar i alle ungdomsskolar/vidaregåandeskolar og på Inntakskontoret.Det blir tatt atterhald om at oversynet over kvaskolar som har dei ulike tilboda kan bli endra bådefør og etter at søknadsfristen er ute den 1. februar.Kven skal sende inn søknaden?Som oftast blir søknaden sendt inn gjennom denskolen der ein er elev ved i inneverande skoleår. Itillegg kan Oppfølgingstenesta/PPT og andre medsærleg kjennskap til eleven, t.d. Barnevernet sendeinn søknader.For søkjarar under 15 år skriv foreldra/føresetteunder søknaden. Søkjarar som har fylt 15 år, skrivunder søknaden sjølv (jfr. forskrift til Opplæringslova§ 6-8).Kor tid blir det sendt ut svar på søknaden?Svar til dei som søkjar 1. februar blir sendt ut iløpet av mai. Deretter blir det suppleringsinntaki sambend med dei ordinære inntaksomgangane iløpet av sommaren (sjå inntakskalendaren s. 6).Nærare opplysningar finn du påhttp://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/opplaering/inntak/19


Del5Minoritetspråklige søkereSøknadsfrist 3. mars** Søkere som kommer til Norge etter denne fristen må straks ta kontakt med Inntakskontoret for informasjon og evt. utfylling av søknadsskjema.Så langt som praktisk mulig vil vi prøve å finne skoleplass ved innføringskurs for minoritetsspråklige til disse ungdommene. De som kommertil Norge like før eller etter skolestart, kan vi bare unntaksvis hjelpe i Bergens-området.Hvem kan søke videregående opplæring?Det er det samme kravet til minoritetspråkligesøkere som til norskspråklige søkere. Det betyr atdu må kunne dokumentere at du har• gjennomgått norsk grunnskole eller• gjennomgått grunnskoleopplæring i hjemlandeti minst ni år eller• kunnskap og kompetanse på nivå med norskgrunnskoleHva gjør jeg dersom jeg ikke harfullført grunnskolen?Ta kontakt med oppvekst-/ skolekontoret i kommunendin. Det er kommunen som har ansvaretfor å gi deg grunnskoleopplæring selv om du eri aldersgruppen som i utgangspunktet skal gå ivideregående skole (16 år–24 år).Kreves det oppholdstillatelse for å kunne søke?Ja, du må ha oppholdstillatelse for å kunne søke.Oppholder du deg i Norge i påvente av vedtakom oppholdstillatelse, har du ikke rett til inntak ivideregående skole. Dersom du er mindreårig asylsøkermellom 16 og 18 år gjelder likevel egne regler.Dersom du er i denne aldersgruppen og blir tatt inni videregående skole, har du ikke rett til å fullføreskoleåret hvis oppholdstillatelse ikke blir innvilget.NB: For søkere fra EU/EØS-land er vilkårene forå søke videregående opplæring oppfylt dersom dukan dokumentere fullført grunnskole i hjemlandetditt.Hvilke kurs kan jeg søke?Minoritetspråklige søkere med karakterer fra norskgrunnskole søker inntak på ordinær måte, og skalikke registrere søknaden som «minoritetspråklig»Her kan det likevel søkes inntak på skjønnsmessiggrunnlag dersom karakterene er svakere ennforventet på grunn av språkvanskar. Se side 12.Dersom du søker utdanningsprogram/kurssom er spesielt tilrettelagt for minoritetspåkligeelever, må du i tillegg fylle ut et skjema som heter«Tilleggsskjema for minoritetspråklige søkere»Dette skjemaet finner du du på internettadressenhordaland.no under Opplæring og Elev. Spesiellekurstilbud for minoritetsspråklige søkere finner dupå samme internettadresse.Hvordan søker jeg?Dersom du har norsk fødsels- og personnummerregistrerer du søknaden på vigo.no. I tillegg må detfylles ut vedleggsskjema, se punktet «Hvilke kurskan jeg søke?»Dersom du ikke har norsk fødselsnummer må dufylle ut søknadsskjema på papir og sende sammevedleggs skjema som er nevnt ovenfor.Hva må legges ved søknaden?Husk alltid å sende kopi av oppholdstillatelsedersom du ikke er norsk statsborger. I tillegg må dusende dokumentasjon på skolebakgrunn tilsvarendenorsk grunnskole. Dersom du ikke har dette er detspesielt viktig at du sender med en fyldig pedagogiskuttalelse fra de som hjelper deg med søknaden,for eksempel den skolen der du nå er elev, ellerVoksenopplæringen/Flyktningekontoret i kommunendin.NB: Søkere fra EU/EØS-land trenger bare å leggeved kopi av person opplysninger fra passet og kopiav vitnemål fra hjemlandet.Når får jeg svar på søknaden?Se inntakskalender side 6.20


Hvem skal bare sende inn ordinær søknad?• Minoritetsspråklige søkere med vitnemål franorsk grunnskole og som har nok karakterertil å konkurrere seg inn, eller fullført voksenopplæringfor minoritetsspråklige på grunnskolensitt nivå.• Minoritetsspråklige søkere som har fullført Vg1eller Vg2 og som søker Vg2 eller Vg3.Søkere som sender inn ordinær søknad blirbehandlet på samme måte som vanlige norskesøkere, og vitnemålet/kompetansebeviset girgrunnlag for inntak. I disse tilfellene er minoritetsspråkligheti seg selv ikke grunn til å søke omskjønnsmessig vurdering.Hvor kan jeg få mer informasjon?Gå inn på vilbli.no. Her finner du informasjon påmange språk. Se også informasjon påhordaland.no. Eller ta direkte kontakt med Inntakskontoret,se adresse osv. foran i katalogen.Tilbud forminoritets språklige eleverInnføringskursDette kurset er beregnet på minoritetsspråkligesøkere som ikke har gode nok norskkunnskapertil å følge undervisningen i ordinært utdanningsprogram.I kurset får elevene opplæring – spesielti norsk – som skal bedre muligheten for å klareet ordinært utdanningsprogram på Vg1 året etter.Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.Forutsetningen for inntak er at søker har fylt 16år, eller fyller 16 år i 2013, og har grunnopplæringfra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole.Elever som går innføringskurs bruker ikke av denordinære opplæringsretten.21


Innføringskurs for minoritetspråklige(AOLOV0J---)SkolenavnSkolekodeBergen Katedralskole 12055Fana gymnas 12060Kvinnherad videregåande skule 12020Olsvikåsen videregående skole 12070Stord vidaregåande skule 12013Voss vidaregåande skule 12036Øystese gymnas 12037Årstad videregående skole 12083Åsane videregående skole 12082Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetspråkligeProgrammet er beregnet på søkere som har for litekunnskaper i norsk til å kunne gå i et ordinærtutdanningsprogram på Vg1, men som har en delnorskkunnskaper. Programmet har ekstra tilrettelagtnorskopplæring i tillegg til opplæring i yrkesfagene.Etter fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfagfor minoritetsspråklige, kan det søkes ominntak til ordinære Vg2-kurs innen utdanningsprogramhelse- og oppvekstfag.Helse- og oppvekstfag for minoritetspråklige, Vg1(HSHSF1C---)• Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunnav at de bare har vært i landet få år før inntak tilvideregående opplæring. Elever uten, eller svakenorskkunnskaper kan ikke tas inn til dette kurset,men henvises til å søke innføringskurs.• Realistisk mulighet til å kunne ta videregåendeopplæring og oppnå studiekompetanse på tre årut fra den tilrettelegging dette kurset gir.• Aldersgruppen 16–19 år kan bli prioritert vedinntak.I Vg1 legges særlig vekt på matematikk, norsk ogengelsk. I Vg2 og Vg3 undervises det i de obligatoriskefagene norsk, engelsk, geografi og kroppsøvingi egen gruppe. Elevene er delvis i grupper medandre elever i felles programfag. Engelsk blir undervisti 3 år. Elevene kan ta morsmålet som obligatoriskspråkfag, og som programfag.3-årig fullført og bestått kurs fører fram til generellstudiekompetanse i Norge.Studiespesialisering for minoritetspråklige, Vg1(STUSP1C---)SkolenavnSkolekodeBergen Katedralskole 12055Studiespesialisering for minoritetspråklige, Vg2(STUSP2C----)SkolenavnSkolekodeSkolenavnSkolekodeFyllingsdalen videregående skole 12062Lønborg videregående skole 12069Studiespesialisering for minoritetspråkligeTilbudet gjelder minoritetspråklige søkere somfyller de generelle vilkårene for inntak til videregåendeopplæring etter inntaksforskriften § 3-1,og som i tillegg har:• En språk- og kulturbakgrunn som er fjernt franorsk, og som har behov for opplæring ut fradette.Bergen Katedralskole 12055Studiespesialisering for minoritetspråklige, Vg3(STUSP3C---)SkolenavnSkolekodeBergen Katedralskole 1205522


Del6Inntaksreglar– skoleåret 2013/2014Inntaksreglane er gitt i forskrift til Opplæringslova,og er dei same for heile landet.Som hovudregel er det karakterane fråkompe tansegjevande kurs som blir utrekna tilpoeng sum når du søkjer vidaregåande opplæring.Kompetanse gjevande kurs for å kunne søkje Vg1 erfullført grunnskole.Merk at det ikkje blir gitt tilleggspoeng vedsøknad om inntak til vidaregåande skolar. Denpoengsummen du oppnår i grunnskolen, vil alltidvere den poengsummen du har i konkurransen tildei ulike kursa.Utrekning av poengsum ved søknad tilvidaregåande kurs 1 – HovudregelAvsluttande karakterar i alle fag frå grunnskolenblir lagt til grunn. Dei fleste har 14 standpunktkarakterarpå vitnemålet frå grunnskolen. I tilleggkan du ha eksamenskarakterar.Alle karakterane, standpunkt- og eksamenskarakterar,blir summerte og dividert på tal karakterar.Dette blir snittkarakteren din frå grunnskolen.Snittkarakteren blir multiplisert med 10, og detteblir den poengsummen som du tevlar med vedinntaket til vidaregåande skolar.OBS! Utdanningsdirektoratet kan vedta nye inntaksreglarfor elevar som er fritatt i fag, eller elevarsom får «Ikkje vurdering» i eitt eller fleire fag.Søkjarar som manglar karaktergrunnlag i meirenn halvparten av faga, skal som hovudregel søkjeplass pr. 1. februar. Sjå side 19.Utrekning av poengsum ved søknad tilvidaregåande kurs 2For å kunne søkje vidaregåande kurs 2 må du hafullført kompetansegjevande Vg1.Karakterar i alle fag blir lagt til grunn. Merk atogså karakteren i tilvalsfag er poeng gjevande.Alle karakterar, standpunkt- og eksamenskarakterar,blir summerte og dividert på tal karakterar.Dette blir snittkarakteren din frå kompetansegjevandekurs. Snittkarakteren blir multiplisertmed 10, og dette blir den poengsummen du tevlarmed ved inntaket til vidaregåande kurs 2 i denvidaregåande skolen.Dersom du har strykkarakter eller Ikkje vurderingi meir enn tre fag, er du i utgangspunktet ikkjekvalifisert for inntak til Vg2. Skolen kan likevelbestemme at du kan konkurrere deg inn i Vg2 medfleire enn tre strykkarakterar, og gir i slike høveInntakskontoret skriftleg melding om dette.Ta kontakt med skolen du går på i år for nærareinformasjon.Dersom du har fleire kompetansegjevande Vg1-kurs, blir den/dei beste karakterane brukt vedutrekning av poengsum.Nokre Vg2 kurs har inntaksgrunnlag frå fleire Vg1kurs. Sjå nærare om dette under det einskilde kurspå vilbli.no, eller på sidene 24 og 25.Utrekning av poengsum ved søknad tilvidaregåande kurs 3Same reglar gjeld som ved søknad til vidaregåandekurs 2. Sjå ovanfor.Tildeling av plass ved same poengsumDersom to eller fleire søkjarar har same poengsumved tildeling av den siste plassen på eit kurs, blirdet nytta maskinell loddtrekning.Tilleggspoeng for dugleik ved inntak tilVg1 Musikk/Dans/Drama og IdrettsfagTil Vg1 Musikk/Dans/Drama blir søkjarar som hardette som sitt første ønskje inviterte til prøvespel/dans. Tilleggspoeng blir gitt etter skalaen 5, 10 eller15 poeng. Søkjarar til Drama får ikkje høve til å fåtilleggspoeng, men her har dei fleste søkjarane fåttplass dei siste åra.Til Vg1 Idrettsfag kan det gjevast tilleggspoengetter skalaen 3, 5 og 7, basert på dugleiksnivå/oppnåddresultat. Dokumentasjon skal sendast til denskolen du har som 1. ønskje på søknadsskjemaetditt. Her får du også nærare informasjon om kvasom skal til for å få tilleggspoeng.23


Del7Inntakskravtil dei ulike programområda i Vg2Sjå vilbli.no kva programområde som ligg under dei einskilde utdanningsprogramma. Sjå også sidene 32–35kva tilbod som finst i Hordaland. Alle fag frå Vg1 er teljande ved utrekning av karakterpoengsum. Dersom du harmeir enn tre strykkarakterar frå kompetansegjevande Vg1, må skolen vurdere om du likevel har kunnskap nok tilå bli tatt inn på høgare kursnivå.Bygg- og anleggsteknikk 2 – byggjer påVg1 Bygg- og anleggsteknikkMerk elles at du med Vg1 Bygg- og anleggsteknikkogså kan søkje:• Anleggsgartner og idrettsanleggsfag (naturbruk)• IKT-servicefag (service og samferdsel)Du kan også søkje Design og trearbeid (Design oghandverk) og Industriell møbelproduksjon (Teknikkog industriell produksjon), men desse tilboda finndu ikkje i Hordaland.Design og handverk 2 – byggjer påVg1 Design og handverkMerk elles at du med Vg1 Design og handverk kansøkje:• Barne- og ungdomsarbeidar (Helse- og sosialfag)• IKT-servicefag (service og samferdsel)Du kan også søkje Industriell møbelproduksjon(Teknikk og industriell produksjon) og Industriteknikkog design (Teknikk og industriell produksjon),men desse tilboda finn du ikkje i Hordaland.Elektrofag 2 – byggjer påVg1 ElektrofagMerk elles at du med Vg1 Elektrofag kan søkje:• Brønnteknikk• Kjøretøy• Maritime fag• Industriteknologi (Teknikk og industriellproduksjon)• IKT-servicefag (service og samferdsel)Helse- og oppvekstfag 2 – byggjer påVg1 Helse- og oppvekstfag(tidl. Helse- og sosialfag)Merk elles at du med Vg1 Helse og- oppvekstfagkan søkje:• IKT-servicefag (service og samferdsel)Idrettsfag 2 – byggjer påVg1 IdrettsfagMerk elles at du med Vg1 Idrettsfag kan søkje:• IKT-servicefag (service og samferdsel)Medium og kommunikasjon 2 – byggjer påVg1 Medium og kommunikasjonMerk elles at du med Vg1 Medium- og kommunikasjonsfagkan søkje:• IKT-servicefag (service og samferdsel)Musikk, dans og drama 2 – byggjer påVg1 Musikk, dans og dramaMerk elles at du med Vg1 Musikk, dans og dramakan søkje:• IKT-servicefag (service og samferdsel)Naturbruk 2 – byggjer påVg1 NaturbrukMerk elles at du med Vg1 Naturbruk kan søkje:• IKT-servicefag (service og samferdsel)24


Restaurant- og matfag 2 – byggjer påVg1 Restaurant- og matfagMerk elles at du med Vg1 Restaurant- og matfagkan søkje:• Fiske og fangst• IKT-servicefagService og samferdsel 2 – byggjer påVg1 Service og samferdselTeknikk og industriell produksjon 2 –byggjer påVg1 Teknikk og industriell produksjonMerk elles at du med Vg1 Teknikk og industriellproduksjon kan søkje:• Automatisering• IKT-driftsfag• Transport og logistikkStudiespesialisering 2 – byggjer påVg1 StudiespesialiseringVg1 Studie spesialisering med FormgjevingsfagMerk elles at du med Vg1 Studiespesialisering(med eller utan Formgjevingsfag) kan søkje:• IKT-servicefag (service og samferdsel) og• Laboratoriefag25


Del8 Inntakskravtil dei ulike programområda i Vg3Sjå vilbli.no kva programområde som ligg under dei einskilde utdanningsprogramma. Sjå også sidene 36–39.Alle fag frå Vg2 er teljande ved utrekning av karakterpoengsum. Dersom du har fleire strykkarakterar frå Vg2, måskolen vurdere om du likevel har kunnskap nok til å bli tatt inn i Vg3.Bygg- og anleggsteknikkIngen Vg3 kurs i dette utdanningsprogrammet.Design og handverkVg3 Interiør/utstillingsdesignbyggjer på Vg2 Interiør og utstillingsdesign.ElektrofagVg3 Dataelektronikarfaget/Romteknologibyggjer på Vg2 Data og elektronikk.Vg3 Automatiseringsfagetbyggjer på Vg2 Automatisering.Helse- og oppvekstfagVg3 Apotekteknikk/Helsesekretær/Tannhelsesekretærbyggjer på Vg2 Helseservicefag.Vg3 Hudpleiarbyggjer på Vg2 Hudpleie.IdrettsfagVg3 Idrettsfagbyggjer på Vg2 Idrettsfag.Medium og kommunikasjonVg3 Medium og kommunikasjonbyggjer på Vg2 Medium og kommunikasjon.Musikk, dans og dramaVg3 Musikkbyggjer på Vg2 Musikk.Vg3 Dansbyggjer på Vg2 Dans.Vg3 Dramabyggjer på Vg2 Drama.NaturbrukVg3 Naturbruk – studiespesialiserandebyggjer på alle Vg2 kurs i utdanningsprogram Naturbruk.Vg3 Landbrukbyggjer på Vg2 Landbruk og gartnarnæring.Restaurant- og matfagIngen Vg3 kurs i dette utdanningsprogrammet.Service og samferdselIngen Vg3 kurs i dette utdanningsprogrammet.26


StudiespesialiserandeVg3 Påbyggingskurs til generell studiekompetanse(Allmennfagleg påbyggingskurs)byggjer på Vg2 frå alle yrkesfaglege utdanningsprogram.Vg3 Realfag/Språk/Samfunnsfagog økonomibyggjer på Vg2 kurs frå studiespesialiserandeutdanningsprogram.Vg3 Formgjevingbyggjer på Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogrammed Formgjevingsfag.Teknikk og industriell produksjonVg3 Landbruksmekanikarfaget/Vg3 Anleggsmaskinmekanikerbyggjer på Vg2 Arbeidsmaskiner.27


Vg1Del9 MerkInntakskrav: Norsk grunnskole ellertilsvarande frå andre land.For nærare informasjon omdei ulike utdanningsprogramma, og vidarekompetanse etter Vg1, sjå vilbli.noArna vidaregåande skule • •Askøy videregående skole • • •Austevoll vidaregåande skule • •Austrheim vidaregåande skule • • •Bergens HandelsgymnasiumBergen KatedralskoleBergen maritime videregående skole•Bjørgvin videregående skoleBømlo vidaregåande skuleBygg- og anleggsteknikk•Etne vidaregåande skule • •Fana gymnasFitjar vidaregåande skule • •Fusa vidaregåande skule • 5)Fyllingsdalen videregående skole • 2a)Garnes vidaregåande skuleHaugaland videregående skole, Haugesund 1) • • •Hjeltnes vidaregåande skuleKarmsund videregående skole, Haugesund 1) • •Knarvik vidaregåande skule • 5) • • 5) • 5)Kvinnherad vidaregåande skule • • •Laksevåg videregående skole • •Langhaugen videregående skoleLønborg videregående skole • 2a)Nordahl Grieg videregående skole •Norheimsund vidaregåande skule • • • •Odda vidaregåande skule • • • •Olsvikåsen videregående skole • •Os gymnasOs vidaregåande skule • • •Osterøy vidaregåande skule • • •Rogne vidaregåande skuleRubbestadnes vidaregåande skule*Oversyn over kva skolar som har dei ulike utdanningsprogramog innføringskurs for minoritetspråklege elevarat skolar som er merkamed raudt, berre kan søkjastav elevar frå Sveio og/ellerEtneDesign og handverkElektrofag•Helse- og oppvekstfag•* Med atterhald om at tilbodsstrukturen kan bli endra dersom søkjargrunnlaget blir for lite, og moglege feil i oversynet.Idrettsfag28


Medium ogkommunikasjonMusikk, dans og dramaNaturbruk (Sjå tilbod om ulikefordjupningsfag på vilbli.no ellerskolane sine nettsider)Restaurant- og matfagService og samferdselStudiespesiali serandeStudiespesi aliserande m/form gjevingsfagTeknikk og industriellproduksjon•• •• • •• • • 5)• • • 10)•• •• •• •• ••• 5) • • • 5)• 8) • •• •• • ••• •• • • • 5)• • • • •• • •• 6) 7)•• • ••• •• • ••• •• •••På vigo.no vil alle søkbare tilbod på den einskilde skole vere oppdatert.• 2)Innføringskurs forminoritetspråklege elevar•Held fram neste side29


Vg1Inntakskrav: Norsk grunnskole ellertilsvarande frå andre land.For nærare informasjon omdei ulike utdanningsprogramma, og vidarekompetanse etter Vg1, sjå vilbli.noMerk at skolar som er merka med raudt, berre kansøkjast av elevar frå Sveio og/eller EtneBygg- og anleggsteknikkSandsli videregående skoleSkeisvang videregående skole, Haugesund 1)Slåtthaug videregående skole • • • •Sonans videreg., Bergen (privat skole – sjå side 9)Sotra vidaregåande skule • 3) • 3) • • 3) • 3)St. Paul gymnas (privat skole – sjå side 9)Stend vidaregåande skuleStord vidaregåande skule • • •Tanks videregående skoleTertnes videregående skole•U. Pihl videregående skole •Vardafjell videregående skole, Haugesund 1)Voss gymnasVoss husflidskuleVoss jordbruksskuleVoss vidaregåande skule • • • 4)Ølen vidaregåande skule 1) • • •Øystese gymnasÅrstad videregående skole • • •Åsane videregående skole • 9) • 9) •Design og handverkElektrofagHelse- og oppvekstfagIdrettsfag••1) Kan berre søkjast av søkjarar frå Sveio og/ellerEtne kommune. Sjå side 11.2) Skolen har studiespesialiserande utdanningsprogramfor minoritetspråklege søkjarar. Sjå side 22.2a) Skolen har Helse- og oppvekstfag for minoritetspråklegesøkjarar.3) Avdeling Sund.4) Avdeling Granvin.5) Skolen har også 4-årig yrkes- og studiekompetanse(TAF) innanfor dette utdanningsprogrammet.Sjå side 18.6) Med vekt på Musikk.7) Med vekt på Dans.8) Med vekt på Drama.9) Inkludert Toppidrett i samarbeid med OlympiatoppenVest.10) Skolen har også 2-årig løp ved studiespesialiserandeutdanningsprogram.11) Skolen har tre klassar – to ordinære, og ein medvekt legging av teknologifag. Merk at det er ulikekurskodar til dei to tilboda. Sjå side 15.12) Skolen har eigne kurskodar for kvart av tilboda:NaturbrukVillmarksliv/Friluftsliv/Hestefag.Sjå nærare om dei ulike tilboda på skolane sineheimesider.13) Skolen har eigen kurskode for klima, energi ogmiljøfag.30


Medium ogkommunikasjonMusikk, dans og drama *• 6) 7) 8)Naturbruk (Sjå tilbod om ulikefordjupningsfag på vilbli.no ellerskolane sine nettsider)Restaurant- og matfagService og samferdselStudiespesiali serande• ••Studiespesi aliserande m/form gjevingsfagTeknikk og industriellproduksjon••• • • 11) • 3) •••• • 12)6) • • ••• • ••9)• •• 6)•• •• 12,13) • • ••• •• • • •• • •9)Innføringskurs forminoritetspråklege elevar31


Vg2Inntaksvilkår til dei ulike programområda,sjå side 24 og 25. For nærare informasjonom dei ulike programområda og vidarekompetanse, sjå vilbli.noMerk at skolar som er merka med raudt, berre kansøkjast av elevar frå Sveio og/eller EtneNB! Det er ditt ansvar å søkje rett program områdei høve til kva kompetanse du har frå tidlegare.Sjå side 24 og 25 om inntaksvilkår til dei ulikeprogram områda (kursa).32*Oversyn over kva skolar som har dei aktuelleprogramområda etter fullført Vg1Bygg- oganleggsteknikkAnleggstenikkByggteknikkKlima-, energi- og miljøteknikkDesign og handverkBlomsterdekoratørDesign og tekstilFrisørInteriør og utstillingsformgjevarAutomatiseringElektrofagData og elektronikkElenergiAmbulansefagBarne- og ungdomsarbeidarfagHelse- ogsosialfagArna vidaregåande skuleAskøy videregående skole•• • •• •• •Austevoll vidaregåande skuleAustrheim vidaregåande skule • • •Bergens HandelsgymnasiumBergen KatedralskoleBergen maritime videregående skole • •Bjørgvin videregående skoleBømlo vidaregåande skule• •Etne vidaregåande skule•• •Fana gymnasFitjar vidaregåande skule • • •Fusa vidaregåande skule•Fyllingsdalen videregående skole•Garnes vidaregåande skuleHaugaland videregående skole 1) • • • • •Hjeltnes vidaregåande skule•Karmsund videregående skole 1) • • • •Knarvik vidaregåande skule • • • • •Kvinnherad vidaregåande skule • • • •Laksevåg videregående skole • •Langhaugen videregående skoleLønborg videregående skole• •Nordahl Grieg videregående skole• •Norheimsund vidaregåande skule • • • •Odda vidaregåande skule • • • •Olsvikåsen videregående skole• •Os gymnasOs vidaregåande skule • • • • • •2)Osterøy vidaregåande skule • •Rogne vidaregåande skule• •Rubbestadnes vidaregåande skule • •* Med atterhald om at tilbodsstrukturen kan bli endra dersom søkjargrunnlaget blir for lite, og moglege feil i oversynet.HelsearbeiderfagHelseservicefagHudpleieIdrettsfagIdrettsfag


Medium ogkom.Musikk, dansog dramaNaturbrukRestaurantogmatfagService ogsamferdselStudiespesialiserandeTeknikk og industriell produksjonMedium og kommunikasjonMusikkDansDramaAkvakulturAnleggsgartnar og idrettsanleggsfagFiske og fangstHeste- og hovslagarfagetLandbruk og gartnarnæringLandbruk og gartneri med friluftsliv/villmarkslivMatfagKokk- og ServitørfagIKT-driftsfagReiselivSal, service og tryggleik• • •• • 11) 11)•• • • • •• • • •• • •7)• • •• • • •• • •• • •• ••• • • •• • •• • •• • • •• •• • • • •• • • • • •• • • 6) • 6) •• • • • •• • • •• • • • •• •• • • • •• • •• •• • • •• • ••• •På vigo.no vil alle søkbare tilbod på den einskilde skole vere oppdatert.Transport og logistikkIB-linjeFormgjevingsfagRealfagSpråk, samfunnsfag og økonomiArbeidsmaskinerBilskade, lakk og karosseriBrønnteknikkHeld fram neste sideKjemiprosessKøyretøyLaboratoriefagMaritime fag•Industriteknologi33


Vg2Inntaksvilkår til dei ulike programområda,sjå side 24 og 25. For nærare informasjonom dei ulike programområda og vidarekompetanse, sjå vilbli.noMerk at skolar som er merka med raudt, berre kansøkjast av elevar frå Sveio og/eller EtneNB! Det er ditt ansvar å søkje rett program områdei høve til kva kompetanse du har frå tidlegare.Sjå side 24 og 25 om inntaksvilkår til dei ulikeprogram områda (kursa).Bygg- oganleggsteknikkAnleggstenikkByggteknikkKlima-, energi- og miljøteknikkDesign og handverkBlomsterdekoratørDesign og tekstilFrisørInteriør og utstillingsformgjevarAutomatiseringElektrofagData og elektronikkElenergiAmbulansefagBarne- og ungdomsarbeidarfagHelse- ogsosialfagSandsli videregående skoleSkeisvang videregående skole 1)Slåtthaug videregående skole • • • • • •Sonans videreg., Bergen (priv. skole m/skolepengar)Sotra vidaregåande skule • 3) • 3) • • • 3) • 3) 3)•St. Paul gymnas (priv. skole m/skolepengar)Stend vidaregåande skuleStord vidaregåande skule • • • • •Tanks videregående skoleTertnes videregående skoleU. Pihl videregående skole •Vardafjell videregående skole 1)Voss gymnasVoss husflidskuleVoss jordbruksskuleVoss vidaregåande skule • • • 4)Ølen videregående skole 1) • • •Øystese gymnasÅkrehamn videregående skole 1)Årstad videregående skole • • • • • • •Åsane videregående skole • • 9) • 9) •HelsearbeiderfagHelseservicefagHudpleieIdrettsfagIdrettsfag•••1) Kan berre søkjast av søkjarar frå Sveio og/ellerEtne. Sjå side 11.2) Landslinje. Søkjarar frå alle fylke blir behandla likt.3) Avdeling Sund.4) Avdeling Granvin.5) Skolen har ein klasse i USA ved St. Paul LutheronHigh School, Concordi, Missouri. Merk at det ereigen kurskode til denne klassen, og at du måsøkje dette tilbodet som høgaste prioriterte ønskjepå søknadsskjemaet. Tilleggsskjema skal sendasttil Øystese gymnas. Sjå også side 16.6) Skolen har 16 elevplassar ved ulike skolar iWales-Cardiff-området. Merk at det er eigenkurskode for dette tilbodet, og at du må ha detsom høgaste prioriterte ønskje på søknadsskjemaet.Tilleggsskjema skal sendast til Knarvikvidaregåande skule. Sjå side 15.7) Merk at IB-linja har eigen kurskode, og at du måsøkje dette tilbodet som høgaste prioriterte ønskjepå søknadsskjemaet. Tilleggsskjema skal sendasttil Bergen Katedralskole. Sjå side 14.34


Medium ogkom.Musikk, dans ogdramaNaturbrukRestaurantogmatfagService ogsamferdselStudiespesialiserandeTeknikk og industriell produksjonMedium og kommunikasjonMusikkDansDramaAkvakulturDrift av ski-/hytteanleggFiske og fangstHeste- og hovslagarfagetLandbruk og gartnarinæringLandbruk og gartneri med friluftsliv/villmarkslivMatfag• • • •• • • • •Kokk- og ServitørfagIKT-driftsfagReiselivSal, service og tryggleikTransport og logistikkIB-linjeFormgjevingsfagRealfagSpråk, samfunnsfag og økonomi• • •• •• • • • • • •3)• •• •• • • • • • •• •• • • • 9) 9)• •• • •• • • 10) 10)• •• 8)• •• • • •• • • • •• • 5) 5)• • • • •• • 9)ArbeidsmaskinerBilskade, lakk og karosseriBrønnteknikkKjemiprosessKøyretøyLaboratoriefagMaritime fagIndustriteknologi8) Elevar som ønskjer å gå på den internasjonaleheste linja i Ungarn, bør i god før søknadsfristengår ut ta kontakt med skolen for informasjon. Deter ikkje eigen kurskode til dette tilbodet. Elevanesom får plass i «Ungarn-klassen» følgjer den ordinæreVg2-klassen den tida dei ikkje er i Ungarn.Utvelging av elevar skjer gjennom intervju. Sjåogså side 15.9) Inkludert Toppidrett i samarbeid med OlympiatoppenVest.10) Skolen har inntil 12 elevplassar ved fire skolari Normandie, Frankrike. Merk at det er eigenkurskode for dette tilbodet, og at du må ha detsom høgast prioriterte ønskje på søknadskjemaet.Tilleggsskjema skal sendast til Voss gymnas.Sjå også side 1511) Skolen har inntil 10 elevplassar påAlbert Schweizer Gymnasium i Erfurt, Tyskland.Merk at det er eigen kurskode for dette tilbodet,og at du må ha det som høgsast prioritert ønskjepå søknadsskjemaet. Tilleggsskjema skal sendasttil Askøy vidaregåande skole. Sjå side 16.35


Vg3*Oversyn over kva skolar som har dei aktuelle programområdaetter fullført Vg2Inntaksvilkår til dei ulike programområda,sjå side 26 og 27. For nærare informasjonom dei ulike programområda,sjå vilbli.noMerk at skolar som er merka med raudt, berre kan søkjastav elevar frå Sveio og/eller Etne. Sjå side 11.NB! Det er ditt ansvar å søkje rett program områdei høve til kva kompetanse du har frå tidlegare.Askøy videregående skoleAustrheim vidaregåande skuleBergens HandelsgymnasiumBergen KatedralskoleBergen maritime videregående skoleBjørgvin videregående skoleBømlo vidaregåande skuleEtne vidaregåande skuleFana gymnasFitjar vidaregåande skuleFusa vidaregåande skuleFyllingsdalen videregående skoleGarnes vidaregåande skuleKarmsund videregående skole 4)Knarvik vidaregåande skuleKvinnherad vidaregåande skuleLaksevåg videregående skoleLanghaugen videregående skoleLønborg videregående skoleNordahl Grieg videregående skoleOdda vidaregåande skuleOlsvikåsen videregående skoleOs gymnasOs vidaregåande skuleOsterøy vidaregåande skuleRubbestadnes vidaregåande skuleSandsli videregående skoleSkeisvang videregående skole 4)Slåtthaug videregående skoleSonans videreg. Bergen (priv. skole m/skolepengar)Bygg- og anleggsteknikkIngen Vg3 i skoleDesign oghandverkInteriørUtstillingsdesignElektrofagAutomatiseringsfaget•••Dataelektronikarfaget••* Med atterhald om at tilbodsstrukturen kan bli endra dersom søkjargrunnlaget blir for lite, og moglege feil i oversynet.ApotekteknikkarHelse- og oppveHelsesekretær•36


kstfagIdrettsfagMediefagMusikk, dansog dramaNaturbrukStudiespesiali serandeTeknikk og industriellproduksjonTannhelsesekretærHudpleierIdrettsfagMedium og kommunikasjonDansDramaMusikkLandbrukStudiespesialiserande NaturbrukRestaurant- og matfagIngen Vg3 i skoleService og samferdselIngen Vg3 i skole• • •• • •• • •• •• • • •• • •• •• • ••• • • •• • • •Påbyggingskurs til generell studiekompetanseRealfagSpråk, samfunnsfag og økonomiFormgjeving•• • • •• • •• • • •• • • ••• • • •• •• • • •• •• • 5)• •• •• • • • ••• • •På vigo.no vil alle søkbare tilbod på den einskilde skole vere oppdatert.AnleggsmaskinmekanikarfagetLandbruksmekanikarfagetHeld fram neste side37


Vg3Inntaksvilkår til dei ulike programområda,sjå side 26 og 27. For nærare informasjonom dei ulike programområda,sjå vilbli.noMerk at skolar som er merka med raudt, berre kan søkjastav elevar frå Sveio og/eller Etne. Sjå side 11.NB! Det er ditt ansvar å søkje rett program områdei høve til kva kompetanse du har frå tidlegare.Sotra vidaregåande skuleStend vidaregåande skuleStord vidaregåande skuleTanks videregående skoleTertnes videregående skoleU. Pihl videregående skoleVardafjell videregående skole 4)Voss gymnas 6)Voss husflidskuleVoss jordbruksskuleVoss vidaregåande skuleØlen videregående skole 4)Øystese gymnasÅkrehamn videregående skole 4)2) Avdeling Sund.3) Tilbodet blir gitt både på Bildøy og Sund. Merk at det er to ulike skolekodar.4) Kan berre søkjast av søkjarar frå Sveio og/eller Etne. Sjå side 11.5) Landslinje. Søkjarar frå alle fylke blir behandla likt.6) Inkludert Toppidrett i samarbeid med Olympiatoppen Vest.Bygg- og anleggsteknikkIngen Vg3 i skoleDesign oghandverkInteriørUtstillingsdesignElektrofagAutomatiseringsfaget••DataelektronikarfagetApotekteknikkarHelse- og sosi•Årstad videregående skole • • •Åsane videregående skole • •Helsesekretær38


alfagIdrettsfagMediefagMusikk, dansog dramaNaturbrukStudiespesiali serandeTeknikk og industriellproduksjonTannhelsesekretærHudpleierIdrettsfagMedium og kommunikasjonDansDramaMusikkLandbrukStudiespesialiserande NaturbrukRestaurant- og matfagIngen Vg3 i skoleService og samferdselIngen Vg3 i skolePåbyggingskurs til generell studiekompetanseRealfagSpråk, samfunnsfag og økonomiFormgjevingAnleggsmaskinmekanikarfagetLandbruksmekanikarfaget• 2) • 3) • • • 2)• •• • • • •• • •• 6) • 6) •• • •• •• 6) • • •• •• •• •• •• • •• ••39


Del10Søknad om læreplassSøknadsfrist 1. marsKorleis søkjer du?Du søkjer på vigo.no på same måte som om dusøkjer skoleplass. Sjå side 7.Du kan søkje læreplass og skoleplass på sameskjemaet, men i prioritert rekkjefølgje. Sjansen forå bli kalla inn til intervju aukar truleg dersom duhar læreplass som førsteprioritet.Kven kan søkje læreplass gjennom Hordalandfylkeskommune?Den største søkjargruppa er søkjarar med to åri vidaregåande skole der faget som er valt er eitlærefag. Sjå vilbli.noDu kan også gå ut i lære sjølv om du ikkje hargått Vg1 og Vg2. Sjå www.hordaland.no/fagopplaring for nærare informasjon.I tillegg kan du søkje læreplass på eiga handutanom Hordaland fylkeskommune. Det er ingaaldersgrense på det å vere lærling. Du kan altsåsøkje bedrifta direkte om læreplass sjølv om duikkje har opplæringsrett (søkjarar utan Ungdomsrett).Korleis får eg tilbod om læreplass?Etter at søknadsfristen har gått ut vil Fagopplæringskontoretsende godkjende søknader ut til deibedriftene som har sagt seg villige til å ta imotlærlingar. Deretter kan du bli kontakta av bedriftenefor intervju. Det er bedriftene som avgjer kven deiønskjer å tilsetje som lærling. Fagopplæringskontoretkan såleis ikkje seie til bedriftene kven avsøkjarane dei skal tilby læreplass.Kva legg bedriftene vekt på ved tilsetjing?Det å søkje læreplass er på mange måtar det samesom å søkje ein ordinær jobb. Skriv ein kortfattasøknad og legg ved CV og eventuelt attestar. Bedriftenevil, før dei kallar inn til intervju, leggje vekt påom du har lite fråvær i den tida du har gått på vidaregåandeskole. Bedrifta vil også sjå på karakteranedine sjølv om fråværet ofte vil vere det viktigaste.Når du kjem til intervju er det viktig å møte presis,leggje vekt på dine personlege eigenskaper og ikkjeminst vise interesse for det faget du har valt.Har eg rett til å få læreplass?Nei, du har ikkje rett til å få læreplass i eit bestemtfag eller i ein bestemt bedrift. Søkjarar med Ungdomsretthar rett til å få tilbod om ei kompetansegjevandeutdanning. Dersom du innan medioseptember ikkje har fått tilbod om læreplass, kanfylkeskommunen tilby deg sluttopplæring i skoleslik at du etter eit nytt år i skole kan gå opp tilfagprøve. Eit alternativ til fagkompetanse er atdu i tillegg til å søkje læreplass også søkjer Vg3Allmenfagleg påbyggingskurs som gir deg generellstudiekompetanse.Kan eg søkje læreplass på eiga hand sjølv om eghar sendt søknad gjennom vigo.no?Ja, det kan du, og det bør du. Vi rår sterkt til at dusøkjer læreplass på eiga hand. Oppsøk bedrifteneog send søknader til alle aktuelle bedrifter. Detviser seg kvart år at dei som er aktive sjølve, er deiførste som får læreplass – ofte før ein er ferdig medVg2 i skole.Kva skjer om eg takkar NEI til tilbod om læreplass?Det er sjølvsagt opp til deg om du vil takke JA ellerNEI til tilbod om læreplass. Dersom du takkar NEIvil ikkje Fagopplæringskontoret sende søknadendin til fleire bedrifter, og det vil bli registrert atdu har fått tilbod i samsvar med det som er sagt iOpplæringslova. Du kan sjølvsagt halde fram med åsøkje læreplass i dei bedriftene du ønskjer.Kor kan eg finne meir informasjon om lærlingordningaog dei ulike modellane for opplæring iarbeidslivet?På internettadressa www.hordaland.no/fagopplaring finn du mykje informasjon om lærlingordninga,og også eit oversyn over kva bedriftersom er aktuelle og godkjente til å ta imot lærlingar.NB! Sjå også «Formidlingskalenderen 2013» side7. Her finn du eit oversyn over kva som skjer ognår det skjer i høve til søknaden din om læreplass.40


Adresser til inntakskontora i NorgeAkershusPostboks 1200-Sentrum,0107 OsloTelefon 22 05 50 22inntakskontor@akershus-fk.noAust-AgderPostboks 788 – Stoa,4809 ArendalTelefon 37 01 74 10inntakskontoret@austagderfk.noBuskerudPostboks 3563,3007 DrammenTelefon 32 80 86 43/44utdanning@bfk.noFinnmarkFylkeshuset9815 VadsøTelefon 78 96 20 00inntak@ffk.noHedmarkPostboks 4404 – Bedriftssenteret,2325 HamarTelefon 62 54 48 00inntak@hedmark.orgMøre og RomsdalFylkeshuset,6404 MoldeTelefon 71 25 87 75inntak@mrfylke.noNordlandFylkeshuset,8048 BodøTelefon 75 65 02 10inntak@nfk.noNord-TrøndelagPostboks 2560,7735 SteinkjerTelefon 74 11 11 11inntak@ntfk.noOpplandPostboks 988,2626 LillehammerTelefon 61 28 92 00inntak@oppland.orgOsloPostboks 6127, Etterstad0602 OsloTelefon 815 68 440postmottak@ude.oslo.kommune.noRogalandPostboks 7674004 StavangerTelefon 51 51 69 00inntak@rogfk.noSogn og FjordaneAskedalen 26863 LeikangerTelefon 57 65 62 99postmottak_sentraladm@sfj.noSør-TrøndelagPostboks 2350 – Sluppen,7004 TrondheimTelefon 73 86 63 40inntak@stfk.noTelemarkPostboks 2844,3702 SkienTelefon 35 91 73 70post.inntak@t-fk.noTromsPostboks 6600,9296 TromsøTelefon 77 78 80 87inntak@tromsfylke.noVest-AgderPostboks 517 – Lund,4605 Kristiansand STelefon 38 02 52 00inntak@vaf.noVestfoldSvend Foyns gt. 93126 TønsbergTelefon 33 34 41 72inntak@vfk.noØstfoldPostboks 2201702 SarpsborgTelefon 69 11 70 50inntak@ostfoldfk.noInntakskontoret sitt motto;Vi skal prøve å hjelpe alleså lenge det ikkje går ut over andre.


Adresseliste Oppfølgingstenesta/PPT i HordalandOmråde Adresse TelefonBergen Sentrum/Vestog kommunane Fjell, Sund,Øygarden og AskøyBergen Sør og kommunane Os,Fusa, Tysnes og AustevollBergen Nord, Samnanger og allekommunar i NordhordlandHardanger/VossBesøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, BergenPostadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPTPostboks 7900, 5020 BERGENpostmottak.OtpptSentrumVest@hfk.noOT / PPT Nesttun:Besøksadr.: Østre Nesttunvei 20, 5221 NesttunPostadr.: Postboks 184 – Nesttun, 5852 BERGENE-post: Otppt.Bgs@hfk.noMyrdalsvegen 22, 5131 NYBORGE-post: Otppt.Bgn@hfk.noOT / PPT Voss:Besøksadr.: Miltzows gata 2, VossPostadr.: Postboks 222, 5701 VOSSE-post: Otppt.Voss@hfk.noTelefon 55 23 94 70Telefon 55 11 74 50Telefon 55 53 91 30Telefon 56 51 47 80Kontorstad Kvam Besøks-/Postadresse.Grovabrotet 8,5600 NorheimsundE-post: Otppt.Kvam@hfk.noTelefon 56 55 30 50SunnhordlandKontorstad EtneOT / PPT Stord:Besøksadr.: Sævegen 21, LeirvikPostadr.: Postboks 674, 5404 STORDE-post: Otppt.Sunnh@thfk.noBesøksadr.: Skakke-senteret, EngePostadr.: Postboks 27, 5591 ETNEE-post: Otppt.Sunnh@hfk.noTelefon 53 40 20 40Telefon 53 75 63 20Kontorstad OddaBesøksadr.: Odda vidaregåande skulePostadr.: 5750 ODDAE-post: Otppt.Odda@hfk.noTelefon 53 64 96 00Søkjarhandboka er utgitt avOpplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune,InntakskontoretRedaktør:Nils SkavhellenOmslaget er laga avHilde Bjelland, Fitjar vidaregåande skule,VG1 – Design og handverkSkrifter:Glasgow, skåret av Steve Jackaman (1954–)og MeliorIllustrasjonsbileter:iStockphoto/ShutterstockOpplag: 20.000Grafisk produksjon:Bodoni – Bergen 2012

More magazines by this user
Similar magazines