Kvartalsrapport 2011 4. kvartal - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

dnog.dk

Kvartalsrapport 2011 4. kvartal - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk RegisterKvartalsrapport over udvalgte indikatorer4. kvartal 2011Data opdateret 2. Januar 2012.Rapport udarbejdet afJan NielsenBiostatistikerKompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske DatabaserOdense Universitetshospital


IndholdNoter .............................................................................................................................................................. 3Indrapporterede skemaer ............................................................................................................................. 4Indikator II: Postoperativ MR scanning ......................................................................................................... 5Indikator III: Operatør kompetence .............................................................................................................. 6Indikator IV: Resttumor ................................................................................................................................. 7Indikator V: Overlevelse, Operation .............................................................................................................. 8Indikator VIa: Strålebehandling, planlagt ...................................................................................................... 9Indikator VIb: Strålebehandling, gennemført.............................................................................................. 10Indikator VIIa: Kemoterapi, planlagt ........................................................................................................... 11Indikator VIIb: Kemoterapi, gennemført ..................................................................................................... 12


Noter1. Rapporten redegør for de indikatorer, som meningsfyldt kan værdisættes kvartalsvis.2. Rapporten medtager kun forløb med komplette og valide data i forhold til den enkelte indikator.3. Den enkelte indikator fremtræder ukommenteret.


Indrapporterede skemaerOversigt over antal indberettede skemaerTidsperiode: Dato for indberetning 2011 2011 2010 2009Indrapporterende afdeling 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Total Total TotalAmtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk Afdeling H 0 0 0 29 29 101 1OUH, Neurokirurgisk Afdeling 119 193 148 244 704 81 0OUH, Onkologisk Afdeling 19 90 0 74 183 108 144Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0 40 40 342 133Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling 4 49 42 70 165 107 128Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 2 2 3 7 18 10Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 28 35 44 34 141 121 82Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Afdeling 85 0 0 64 149 52 6Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 48 8 26 180 262 76 0Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling 11 26 1 80 118 146 55Total 314 403 263 818 1798 1152 559


Indikator II: Postoperativ MR scanningIndikator II: Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnet efter primær operation ud af alle patienter hvor der erudført resektion.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2011 2011 2010 20094. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hele året Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AAmtssygehuset Glostrup, NeurokirurgiskAfdeling H0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 27 15 56% 12 9 75%OUH, Neurokirurgisk Afdeling 16 13 81% 33 21 64% 55 33 60% 42 18 43% 146 85 58% 53 34 64% 0 0 0%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 87 45 52% 53 15 28%Ålborg Sygehus Syd, NeurokirurgiskAfdeling4 2 50% 9 7 78% 8 6 75% 7 7 100% 28 22 79% 39 28 72% 30 23 77%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0% 7 6 86% 4 3 75% 8 8 100% 19 17 89% 51 21 41% 30 14 47%Total 20 15 75% 49 34 69% 67 42 63% 58 33 57% 194 124 64% 257 143 56% 125 61 49%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator III: Operatør kompetenceIndikator III: Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationerTidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2011 2011 2010 20094. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hele året Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AAmtssygehuset Glostrup,Neurokirurgisk Afdeling H0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 40 23 58% 25 17 68%OUH, Neurokirurgisk Afdeling 23 20 87% 64 51 80% 99 96 97% 83 78 94% 269 245 91% 108 104 96% 0 0 0%Rigshospitalet, NeurokirurgiskAfdelingÅlborg Sygehus Syd, NeurokirurgiskAfdelingÅrhus Sygehus, NeurokirurgiskAfdeling0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 179 179 100% 70 66 94%11 11 100% 17 17 100% 16 15 94% 20 19 95% 64 62 97% 68 57 84% 46 43 93%0 0 0% 9 9 100% 10 10 100% 16 16 100% 35 35 100% 81 80 99% 44 41 93%Total 34 31 91% 90 77 86% 125 121 97% 120 114 95% 369 343 93% 476 443 93% 185 167 90%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIb: Strålebehandling, gennemførtIndikator VIb: Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling som planlagt ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, oghvor den histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2011 2011 2010 20094. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hele året Hele året Hele åretEfter behandlende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AHerlev Hospital, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%OUH, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 12 12 100% 11 11 100% 23 23 100% 27 27 100% 2 2 100%Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 4 2 50% 17 15 88% 14 14 100% 35 31 89% 48 47 98% 19 17 89%Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0%Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Afdeling 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 4 4 100% 6 6 100% 4 4 100% 18 18 100%Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 2 2 100% 18 18 100% 13 13 100%Total 1 1 100% 5 3 60% 29 27 93% 31 31 100% 66 62 94% 98 97 99% 52 50 96%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIIa: Kemoterapi, planlagtIndikator VIIa: Andel af patienter der påbegynder konkomitant kemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der hargennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 80% 2011 2011 2010 20094. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hele året Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AAmtssygehuset Glostrup, NeurokirurgiskAfdeling H0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 26 1 4% 15 0 0%OUH, Neurokirurgisk Afdeling 15 0 0% 28 1 4% 57 16 28% 34 18 53% 134 35 26% 59 26 44% 0 0 0%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 74 20 27% 29 8 28%Ålborg Sygehus Syd, NeurokirurgiskAfdeling6 1 17% 8 1 13% 6 0 0% 9 4 44% 29 6 21% 44 3 7% 34 11 32%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0% 4 0 0% 6 0 0% 13 2 15% 23 2 9% 43 14 33% 21 9 43%Total 21 1 5% 40 2 5% 69 16 23% 56 24 43% 186 43 23% 246 64 26% 99 28 28%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIIb: Kemoterapi, gennemførtIndikator VIIb: Andel af patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med temozolomid som planlagt under højdosis strålebehandling ud af allepatienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2011 2011 2010 20094. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Hele året Hele året Hele åretEfter behandlende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AHerlev Hospital, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%OUH, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 11 10 91% 9 9 100% 20 19 95% 20 19 95% 1 1 100%Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 1 0 0% 5 1 20% 8 1 13% 14 2 14% 26 5 19% 8 0 0%Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0%Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Afdeling 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 4 0 0% 6 0 0% 3 0 0% 10 5 50%Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 14 9 64% 10 9 90%Total 1 0 0% 2 0 0% 16 11 69% 22 11 50% 41 22 54% 64 34 53% 29 15 52%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel

More magazines by this user
Similar magazines