Last ned

aperitif.no

Last ned

Ekspedisjonsgebyr v/overføringsordreBestillingen for utlevering eller utkjøring til andrevinmonopol (overføringsordre) belastes med etekspedisjonsgebyr på kr. 30,-.TestvarerTestvarer lagerføres kun av de 59 butikkene medfullsortiment, men de kan også bestilles gjennomalle våre butikker.ÅrgangsvinerProdukter kan i prislisteperioden endre årgang.Derfor kan en del viner ha en annen årgang enn detsom er oppgitt i prislisten.Reklamasjoner og varereturVarer med kvalitetsfeil blir erstattet mot at varenreturneres og kvittering fremvises. Normalt krevesdet at det er tilstrekkelig kvantum på flaske ellerbag-in-box, til at butikken kan vurdere varen.Ved bytte/retur av varer - kontakt en av vårebutikker.INGEN RETUR AV BRENNEVINMed bakgrunn i politiets beslag av metanolholdigedrikkevarer er det grunn til å anta at det fortsatt finnesslike varer i omløp.Vinmonopolet må av forståelige årsaker sikre segmot at varer med forurenset innhold kan kommeinn i sortimentet, og kan av den grunn ikke lengerta brennevin i retur.Våre kunder skal oppfatte det som trygt å handlemed vinmonopolet. og den grunn håper vi på publikumsforståelse for vår mer restriktive praksis vedretur av varer.KonserveringsmidlerAlle vanlige viner, lettviner og alkoholfrie drikker erkonservert med svoveldioksid, enkelte viner er itillegg tilsatt sorbinsyre. Konserveringsmidlene ergodkjent av Mattilsynet.FargestofferI vanlig bordvin og kvalitetsvin er det ikke tilsattfargestoff. Musserende vin, aromatisert vin, fruktvinog brennevin kan være tilsatt naturlig eller kunstigfarge. Fargestoffene er godkjent av Mattilsynet.Kategorisering av butikkeneVinmonopolet gjør det enklere for kundene å finneut hvilke varer som er å få kjøpt i de forskjelligebutikkene. For å oppnå dette er butikkene delt inni tre kategorier:Grunnsortiment, Hovedsortiment og Fullsortiment.Hver butikkategori får et definert utvalg av produktermed en tilhørende prisliste.AntallbutikkerAntallmerkerGrunnsort. Hovedsort. Fullsort.80 67 56454 727 1582VAREDEKLARASJONERAlkoholinnhold:De fleste svakviner har et alkoholinnhold mellom7 og 15 volumprosent. Avvik fra dette oppgis veddet enkelte produkt. For andre varegrupper variereralkoholinnholdet, og det vil derfor være oppgitt forhele grupper eller for hvert enkelt produkt.159PRAKTISKEOPPLYSNINGER

More magazines by this user
Similar magazines