Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling 2.pdf

fysio.no

Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling 2.pdf

Over millioner av år harmennesket utviklet perfektesystemer som modulerersmerteopplevelsenSmerte setter igang”Fight or flight”en overlevelses mekanismeAdrenalinKortisol9


Idag heter disse systemene1) portmekanismen i bakhornet2) frigjöring av endogene opioderi sentral nervesystemetFysisk aktivtet er den bestemetoden for å aktivere dissemekanismene/systemenemen, DESSVERREhar det ”moderne mennesket”sluttet å aktivisere disse systemeneMeltzack and Wall (1965, 1982)Forslo at hjernen spiller en dynamisk rolle i våropplevelse av smerte (pain perception), sammenlignetmed å bare väre en passiv mottager av smerte signaler.De hadde en hypotese at det var en port mekanisme iryggmargen (”gating mechansism in the spinal cord”)som kan åpne eller lukke seg i relasjon til nedadstigendeimulser fra hjernen, noe som resulterer i at flere ellerfärre smerte signaler når hjernen.De foreslo også at psykologiske faktorer kan inhibereeller forsterke input av smerte signaler.10


Altså, er det to viktige måter åbehandle smerte på:1) Fysisk aktivtet/bevegelse ogkommunikasjon om hvorfor fysiskaktivet er den beste behandlingenav smerte2) Kommunikasjon om hvilkepsykologiske faktorer sommodulerer smerten/öker smerteopplevelsenFrigjöring av kroppens egne”morfiner”de endogene opioidene11


Hypofysen-------------------------EndorfinerEnkefalinerOxytocinerEndorfiner• HVORDAN PÅVIRKAR ENDORFINERSMERTEN/HUMØRET?• Endorfiner frigjøres i blodsirkulasjonen fra hypofysen (pituitarygland).Endorfiner entrer smerte reseptorer (neurons which carry painimpulses to the brain)Endorfiner kan binde seg til opioide reseptorer i nevronene (mu,kappa, delta).• Disse reseptorene er de samme reseptorene sommedikamenter som morfin binder seg til.Endorfiner har en antagonistisk effekt på reseptorene og hardermed en blokkerende effekt på frigjøring av nevrotransmittermolekyler fra nerve terminalen.INGEN SMERTESIGNALER NÅR FRAM TIL HJERNEN!• Endorfinene har derfor en analgetisk effect.12


Endorfiner• Har en analgetisk effekt, hvor frigjøring av endorfiner i blodetgir en opplevelse av opprømthet (euphoria).• Endorfinfrigjøring gir en smerteminskning.• Reduserer nivå av stress.• På grunn av disse effektene er endorfiner kjent som kroppens"natural painkillers".• Fordi effekten er lik opiate medikamenter så er endorfinerogså beskrevet som endogene opioider.Andre positive effekter er:• Stimulering av immun systemet gjennom en aktivisering avnatural killer cells• Utsetter effekten av aldringHVORDAN PÅVIRKER FYSISKAKTIVITET FRIGJØRING AVENDORFINER?Frigjøring av endorfiner er DOSE – RESPONS relatert• Langvarig aerobisk trening lenger en 30 minutter økerkonsentrasjonen i blodet av beta-endorfiner med så myesom 5x hvilenivået.• Dette varierer fra person til person og påvirkes av hvorregelmessig man trener og hvor intensiv treningen er.2009 - ingen tiger som skal hadeg til middagmen höyintensiv intervall trening85-95% av max hjertefrekvens(Jonsdottir I, 2005)13


Frigjøring av endorfiner er DOSE – RESPONS relatertEFFORTBORGSCALEAn example of how to increase the loadingduring the first global exercise – pain modulation13141516175 MIN 10 MIN15 MIN 20 MINTIME4-5 minutes interval increasing the effort from 13 to 17on the the Borg Scale (70-80% of max effort)ENDORFINERPasient med langvarigenakke- og skulderbue smerterKroniske smertermed sensitivisering og allodyniThe patients beliefsThe therapists beliefs14


Hvordan sette sammen ettreningsprogram for en pasientHvordan sette sammen et treningsprogram for enpasient med langvarige nakke og skulderbuesmerter – hodepine.UKE 0-3: GLOBAL, SG, GLOBAL (2-3x i uka, totalt 15-20 minutter hver gang)UKE 3-5: GLOBAL, SG, SG, GLOBAL, (2-3x i uka, totalt 20-40 minutter hver gangGLOBAL 10-15minGLOBAL 10-15minUKE 5-7: GLOBAL, SG, SG, GLOBAL, SG, SG, GLOBAL(2-3x i uka, totalt 40-60 minutter)UKE 7-9: GLOBAL, SG, SG, LOKAL, GLOBAL, SG, SG, LOKAL, GLOBAL(2-3x i uka, totalt 60-80 mimutter)UKE 7-9SYMPTOMER/UBEHAGS.G,3x30 S.G,3x30LOKAL,3x30UKE 3-5UKE 5-7UKE 0-3TIDCykla 20 minuter - svettigRyggliggende dubbel armstrekk3x10, 3x15, 3x20, 3x25, 3x30Cykla 5 minuterSittande avlastad arm fleksjon3x10, 3x15, 3x20, 3x25, 3x3015

More magazines by this user
Similar magazines