Årshjul 2013 - Røde Kors

rodekors.no

Årshjul 2013 - Røde Kors

Årshjul 2013 Sist oppdatert: 15.01.2013Atterhald om endringar, sjå også Korsveien.


Hendingar i 2013Sogn og Fjordane Røde KorsMØTE TILLITSVALDE UNGDOM FELLESKURS/GRUNNKURS SENTRALE DATOAROMSORG HJELPEKORPS ARRANGEMENT VIKTIGE AKTIVITETAR1 TiNyttårsdagJANUAR FEBRUAR MARS ÅPRIL1 F2 O 2 LGrunnkursOmsorgFørdeFrist MärthasMinnefond Instruktørkurs 1 F OperativFerie for Allefor På Flukt,og Holsts legatVinter Jølster/ leiingHaugland 2 LFørde3 To 3 S 3 SInstruktør II/1 M2. påskedag1 O1. MaiSøknadsfrist transportmidlar1 LGrunnkurskurshaldar 2 Ti 2 To 2 SSkeiMAI3 O 3 F 3 MJUNIOmsorgskonferanseGarermoenHjelpekrpsKonferansGardermoen4 F 4 M 4 M 4 To 4 L Sentral samling for nye og 'gamle' 4 Ti5 L 5 Ti 5 Ti 5 F Migrasjon/ 5 Slokalforeiningsleiarar, Oslo5 O6 S 6 O 6 O 6 L7 M 7 To 7 To 7 S8 Ti 8 F9 O 9 L10 To 10 SGrunnkursskredStrynOpplæringssamlingGardermoenDen internasjonale Blodgjevardagen11 F 11 M 11 M 11 ToDistriktsstyremøte12 Ti styremøte 12Distrikts-Leiarsamling, Skei Hotel12 L 12 TiF13 S 13 O 13 O 13 LAktivt Val saml.Ungdom, Oslo6 M 6 To7 Ti 7 FDen internasjonale Røde Korsdagen8 F 8 M 8 O8 LFagsamling økonomi / internkontrollFellesmøte tillitsvalde/tilsett på distrikt, FørdeHelgetorsdag9 L i lokalforeiningane. Skei9 Ti9 To 9 S10 S 10 O 10 F 10 MVannredning BRegionkursVågsøy11 L 11 Ti12 S 12 O13 M 13 To14 M 14 To 14 To 14 S 14 Ti 14 FDistriktsstyremøte15 F15 F15 M 15 O15Instruktør II/Grunnkurs KurshaldarFørkveld distriktsårsmøteSøknadsfrist Meinich Legat15 TiL16 O 16 L17 To 17 S1. kurshelg (2. er 1.-3. mars)Skei16 L17 SDistriktsårsmøte 2013, SogndalValmøter og Ungdomskonferanse16 Ti 16 To 16 SGrunnlovsdag17 O 17 F 17 M18 F 18 M 18 M 18 To 18 L Pinseaftan18 TiDistriktsstyremøte19 Ti 19 F 19 S 191. Pinsedag19 L 19 TiO2. Pinsedag20 S 20 O 20 O 20 L 20 M 20 To21 M 21 ToSøknadsfrist FLA Bundne midlar21 To 21 S 21 Ti 21 F22 Ti 22 FFrist påmelding til distriktsårsmøte22 F 22 M 22 O 22 LDistriktsstyremøte23 O 23 L 23 L 23 Ti23 To 23 SPalmesøndag24 To 24 S 24 S 24 O 24 F 24 MOmsorgssamling25 M25 M 25 To 25 L 25 TiSkuter Skuter vgOperativ25 FGrunnkurs KrevandeFørde grunnkurs RegionkursledelseOperativ26 L26 Ti26 Ti 26 Fbarmark C lende b/c 26 S 26 Ogrunnkurs-RegionkursHafslo Hafslovinterhelg på27 S27 O27 O 27 L27 M 27 ToFrist Spare-NesholmeGrunnkurs Samband BDistriktsstyremøte28 Fbankstiftinga hjk, FinseSkjærtosdag28 M 28 To28 To 28 Svatn C Regionkurs 28 TiSfjDistriktsstyremøteFrist for årsmelding, rekneskap, 29 F 29 M 29 O 29Langfredag29 TiL30 O31 ToInstruktørkurPå Flukthandlingsplan, budsjett, og kontakt-opplysingar nye tillitsvalde til dk30 L Påskeaftan30 Ti 30 To 30 S1. påskedag31 S 31 FSentralOmsorgskonferanseSentralHjelpek.KonferanseTil Topps påGaldøpiggenFerie For Alle -Familieleir påHauglandSentralUngdomskonferanse


Hendingar i 2013Sogn og Fjordane Røde KorsMØTE TILLITSVALDE UNGDOM FELLESKURS/GRUNNKURS VIKTIGE DATOAROMSORG HJELPEKORPS SENTRALE SAMLINGAR VIKTIGE AKTIVITETARJULIAUGUSTSEPTEMBER OKTOBER NOVEMBERUngdomsleirpå1 To 1 S 1 Ti 1 F 1 SFrist Sparebankstiftinga Sfj/FLA Frie1 MHaugland2 Ti 2 F 2 M 2 O 2 L 2 MDESEMBERDen internasjonale Hiv-/Aidsdagen3 O 3 L 3 Ti 3 To 3 S 3 Ti4 To 4 S 4 O 4 F 4 M 4 O5 F 5 M 5 To 5 L 5 Ti 5 ToDen internasjonale Frivilligdagen6 L 6 Ti 6 F NM for HJK6 S 6 O 6 FOslo7 S 7 O 7 L 7 M 7 To 7 L8 M 8 To 8 S 8 Ti 8 F 8 S9 Ti 9 F 9 M 9 O 9 L 9 M10 O 10 L 10 Ti 10 To 10 S 10 Ti11 To 11 S 11 O 11 F Vidaregåande førstehjelp, regionkurs 11 M 11 O12 F 12 M 12 To 12 L Første kurshelg (andre ikkje sett) 12 Ti 12 To13 L 13 Ti 13 F14 S 14 O 14 L15 M 15 To 15 SGrunnkursFørstehjelpFørde13 S Førde 13 O 13 F14 M 14 To 14 L15 Ti 15 F 15 S16 Ti 16 F RØFF-samling for rettleiarar, 16 M 16 O 16 L 16 M17 O 17 L18 To 18 Sdeltakarar o.a., Haraldvollen iTroms17 Ti 17 To 17 S 17 Ti18 O 18 F19 F 19 M 19 To 19 LSamling -18 M 18 Odistriktssamarbeid,19 Ti 19 ToGardermoen20 L 20 Ti 20 F 20 S20 O 20 FKurshelgUngdom21 S 21 O 21 L 21 M 21 To 21 LSkilbreiNasjonal22 M 22 To 22 S 22 Ti 22 F22 S23 Ti 23 F 23 M 23 O 23 L24 O 24 L 24 Ti 24 To 24 SBeredsksamling23 M25 To 25 S 25 O 25 F Tillitsvaldsamling, Skei 25 M 25 O26 F 26 M 26 T Storkurshelg på Skei: 26 L27 L 27 Ti 27 F28 S 28 O 28 LVoiceBroadcastRegionkursAdm leiingRegionkursPsykiskFørstehjelpMøter for d-råda og lokalforeininganeGardermoen24 Ti26 T 26 To27 S 27 O 27 F28 M 28 To 28 L29 M 29 To 29 SRegionkurs29 Ti 29 F 29 SBarneleir på30 Ti Haugland30 F Sentral samling for frivillige 30 M 30 O 30 L 30 M31 O 31 LBARK-leiarar, Oslo31 To 31 TiJulaftan1. Juledag2. JuledagNyttårsaftan

More magazines by this user
Similar magazines