RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE - Hasbro

hasbro.at

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE - Hasbro

46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 11SPILLETNÅR DET ER DIN TURKast en terning for å begynne - spilleren med høyest kastbegynner, og spillet fortsetter med spilleren til venstre. Hver turbestår av fem trinn:1. Forsterkning2. Kamp3. Forflytning4. Trekke kort5. Flytte brorskapetSe forklaring nedenfor.FORSTERKNINGDu kan få forsterkninger til hæren din ved begynnelsen av hvertur, på tre måter:1. OKKUPERTE TERRITORIERDu får 1 bataljon for hvert 3. territorium du har på brettet tilenhver tid.Merk: Du får alltid minst 3 bataljoner i forsterkninger, så selv omdu okkuperer mindre enn 9 territorier, plasserer du 3 bataljonerpå brettet.2. OMRÅDEBONUSHvis du okkuperer et helt farget område av Midgard når det erdin tur, får du ytterligere forsterkninger som vist i tabellen påbrettet og nedenfor:3. TERRITORIEKORTDu kan også få forsterkninger ved å bytte territoriekort motekstra bataljoner. Territoriekort vinnes ved å erobre territorier -se "Kamp" nedenfor. Du kan bytte ett territoriekort av hvert slagi forsterkninger, eller tre av ett slag som følger:KOMBINASJONANTALLAV TERRITORIEKORTFORSTERKNINGERInfanteri + Infanteri + Infanteri 4Kavaleri + Kavaleri + Kavaleri 6Vesen + Vesen + Vesen 8Infanteri + Kavaleri + Vesen 10Du kan bytte ett sett med territoriekort i forsterkninger, menbare på forsterkningstrinnet. Hvis du har fem territoriekort påhånden, må du bytte tre av dem i forsterkninger.Hvis noen av kortene du bytter, viser et territorium duokkuperer, får du 2 bonusbataljoner, som må settes på detaktuelle territoriet.Brukte territoriekort legges i en egen bunke med bildesiden opp,ved siden av bunken med kortene som skal trekkes. Når alleterritoriekortene er brukt, stokker dere bunken med brukte kortog legger den med bildesiden ned, og trekker kort fra dennebunken.Antall forsterkninger du kan få, er SUMMEN av 1, 2 og 3ovenfor. Med unntak av bonusbataljoner kan du plassere alleforsterkninger i et hvilket som helst territorium du okkuperer.KAVALERIINFANTERIVESENEKSEMPELDu okkuperer 16 territoriernår det er din tur.16 delt på 3 = 5 (restenteller ikke). Du kan forsterkehæren din med 5 bataljoner.1OMRÅDE ANTALL BATALJONER DU FÅRArnor 7Rhovanion 5Rohan 4Myrkskog 4Eriador 3Rhun 2KAMPLa striden begynne! Når du har fått alle forsterkningene, kan dugå i kamp. Du kan angripe en annen spillers territorium hvis detgrenser mot ditt eget, eller er forbundet med en havn eller bro.Du må ha minst to bataljoner i territoriet du angriper fra, fordidet alltid må være minst én bataljon igjen.Det største antall bataljoner du kan angripe med om gangen, er tre.Disse forsterkningene kommer i tillegg til de du fikk i trinn 1. Dufår forsterkninger for området så lenge du kontrollerer alle9 territoriene i det.10080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920 060246233107 080246233107 Lord Lord of of the the Rings Rings Risk Risk N N 5023117 642920

More magazines by this user
Similar magazines