ung klassisk - Arendal kommune

arendal.kommune.no

ung klassisk - Arendal kommune

PROGRAMUNG KLASSISKKlassisktalentfestival påSørlandet4.-6. FEBRUAR 2010Arendal Kulturhus


UNG KLASSISKProsjekt for å skape arenaer/møteplasser somgir barn og unge muligheter til å fremføre ogutvikle sine talenter innen klassisk musikkI sine siste år la Arendal Griegfestival opp til en ny ung festivalprofil hvorunge lovende musikere på forskjellige måter satte sitt preg på programmet ogfestivalen. Denne satsningen ble i 2009 videreført gjennom prosjektet – UNGKLASSISK.Ut fra behov for å gi prosjektet en klarere identitet, defineres fra 2010UNG KLASSISK som en klassisk talentfestival på Sørlandet bestående av etkonsertprogram med hovedfokus på unge utøvere og talentkonkurransen ”Ungetalenter”. Festival som begrep er også egnet å bruke for å formidle at dette ernoe mer enn bare en konkurranse og forhåpentligvis vil festivalbegrepet gjørepublikums terskel for deltakelse lavere.UNG KLASSISK ønsker å:• Arrangere Klassisk talentfestival for ungdom på Sørlandet hvert år.• Videreføre og videreutvikle musikkonkurransen ”Unge Talenter påSørlandet” som en integrert del av talentfestivalen.• Inspirere til kontinuerlig talentarbeid - samordnet satsing gjennom bl.aLørdagskolen i Aust-Agder, Stryk på Sørlandet, Stryk viderekommende,talentutviklingsprogrammet TUP og Universitetet i Agder.Det er også viktig med breddesatsing gjennom hele året – kurs, opplæring,fokus i kulturskolene m.m. I tillegg har vi et årlig arrangement - klassisktalentfestival i Arendal - med talentfinaler, workshops og konserter dermusikktalenter fra hele landet møtes og arbeider sammen, inspirerer hverandreog får spilleengasjementer på ulike scener. Dette er viktig for unge musikere ogskaper spennende utviklingsmuligheter.Kristiansand Symfoniorkester er fra 2010 med som samarbeidspartner, noesom gir selve musikkonkurransen en ny og mer attraktiv dimensjon både forpublikum og deltagere.En samordning med allerede etablerte lignende tiltak i landsdelen vil ytterligereunderbygge prosjektets målsetting. Det må derfor arbeides målbevisst medå befeste prosjektet enda sterkere i Vest- Agder, spesielt i kulturskolene hvormange unge musikktalenter på Sørlandet befinner seg.


Velkommen til Klassisktalentfestival 2010 påSørlandet, i ArendalVi kan love noen flotte musikkopplevelser med flere av Norges fremste ungemusikere og med de største talentene på Sørlandet.-Med Åpningskonserten realiseres en drøm; å gi sørlandske unge talentermulighet til å spille i ”stor symfoni”! Kristiansand Symfoniorkester har inviterttidligere vinnere i ”Unge Talenter på Sørlandet” som solister og derved skapt”De Unges konsert”Dette er en historisk konsertbegivenhet på Sørlandet som til altovermål skal bli en årlig hendelseSiden det i år er første gang blir det hele 5 unge solister og derved enstorslagen konsert man bare må få med seg!-Kristiansand Symfoniorkester er ikke snauere enn at de også bidrartil skolekonsert med samme program som på Åpningsdagen. Elever fraungdomskolene i Arendal er invitert til denne flotte konserten i ArendalKulturhus.- Gjennom samarbeid med Rikskonsertene får vi besøk av sist års prisvinnerei INTRO KLASSISK – fremragende musikere på vei mot en profesjonellkarriere.- Lørdagskolen byr på en variert konsert fra klassisk til pop..Lørdagsskolen er et talentutviklingsprosjekt i musikk (alle genre) for de mesttalentfulle kulturskoleelevene i Aust Agder.- Finalekonsert i Talentkonkurransenmed 9 finalister fra hele Sørlandet. Profesjonelle musikere er imponert overnivået som disse unge musikerne holder. Alle konkurrerer i en og sammeklasse.Årets premiering er ny og spennende med; Fagjuryens pris på Kr. 10.000,-Solistprisen, Ungdomsprisen og Publikumsprisen. (Publikum i salen stemmerpå sin kandidat).Alle konserter er GRATIS for barn under 14 år ifølgemed foreldre. Benytt derfor sjansen til å ta medbarna og opplev disse fantastiske unge musikerne ogikke minst – et helt symfoniorkester!


TORSDAG 4. FEBRUARKL. 19.00Store TorungenPris Kr. 150,-Barn under 14 år i følgemed voksne GRATISÅPNINGSKONSERT”En historisk konsertbegivenhet på Sørlandet”De Unges konsertKristiansand Symfoniorkester og 5 tidligere vinnere av”Unge Talenter på Sørlandet” som solisterKveldens dirigent: Alf Richard KraggerudKveldens dirigent: Alf Richard KraggerudAlf Richard Kraggerud er en begavet fiolinist og en avSkandinavias mest innflytelsesrike pedagoger. Han har itilegg etablert seg som en ettertraktet dirigent. Kraggeruder leder for Unge Talenter og nestleder ved Barratt Duesmusikkinstitutt og leder og initiativtaker til Europasstørste musikkurs i sin klasse, Valdres Sommersymfoni,som i 12 år har samlet unge musikere til kurs og festivalog vært et arnested for morgendagens musikere.


PROGRAMG. Rossini:Ouverture L’Italiana in AlgeriKRISTIANSAND SYMFONIORKESTERG. Rossini: Cruda Sorte fra ”L’Italiana in Algeri”G. Bizet: L’amour est un oiseau rebelle fra CarmenIVANA MILASINOVIC- mezzosopranIvana er 28 år, født i Serbia. Tok Mastergrad i sang vedMusikkonservatoriet i Kristiansand i 2007. Gikk til topps iUnge Talenter under Griegfestivalen i 2006 og har sidenvunnet flere konkurranser sist i Beograd i 2008. Hun er fortiden ansatt ved Den Norske Opera.W.A. Mozart: Fløytekonsert i G-dur. 1. satsJOAR ERIKSEN VEEL - fløyteJoar er 24 år fra Mandal. Tar Bacholorgraden i musikk vedMusikkonservatoriet i Kristiansand i 2010. Han vant UngeTalenter eldste klasse i 2009.W.A. Mozart:Klaverkonsert nr. 27 3. satsOLIVERA MARINKOVIC – klaverOlivera er 25 år fra Serbia. Hun vil ta Mastergraden vedMusikkonservatoriet i Kristiansand i 2010. Olivera gikk tiltopps i Unge Talenter, eldste klasse i 2008.PAUSEE. Grieg:Klaverkonsert i a-moll 1.satsJULIA OLSEN - klaverJulia er 17 år og er fra Arendal. Hun er elev av MalgorzataJaworska ved Arendal Kulturskole. Hun fikk 1. pris iUngdommens Musikkmesterskap i Oslo i 2005. Hun gikktil topps i yngste klasse under Unge Talenter 2008.Camille Saint-Saens:Cellokonsert i a-moll, 2. og 3. satsANDREAS ØHRN - celloAndreas er 16 år og kommer fra Kristiansand.Han har mange gode plasseringer i UngdommensMusikkmesterskap og Unge Talenter og gikk til topps idenne i 2009. Han studerer nå ved Barrat Due i Oslo.


FREDAG 5. FEBRUARKL. 12.15Store TorungenGRATISSKOLEKONSERTVi garanterer en sjelden ogspennende musikkopplevelse forArendals ungdomskoleelever!De Unges konsertKristiansand Symfoniorkester og 5tidligere vinnere av ”Unge Talenter påSørlandet” som solisterDirigent: Alf Richard KraggerudJoar Eriksen VeelAndreas ØhrnJulia OlsenOlivera MarinkovicIvana Milasinovic


FREDAG 5. FEBRUARKL. 18.00Lille TorungenPris Kr. 50,-Barn under 14 år i følgemed foreldre: GRATISFRA MOZART TILRICKIE LEE JONESLØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDERKom og hør kremen av unge musikere fra Aust-Agder! Lørdagsskolen i Aust-Agder har nå19 elever fra 12 – 18 år hovedsakelig fra kulturskolene i fylket. På konserten får du høremusikk fra mange genre framført med stor entusiasme og spilleglede.Lørdagsskolen er et treårig samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Aust-Agdergjennom Norsk kulturskoleråd, Aust-Agder med oppstart høsten 2007. Utviklingsprosjekteter støttet av Aust-Agder fylkeskommune, Aust-Agder utviklings- og kompetansefondog Norsk kulturskoleråd.PROGRAM:LØRDAGSSKOLENS STRYKEREW.A.Mozart: Eine kleine Nachtmusik 1 og 4 satsE. Grieg: Holbergsuiten - Preludium og RigaudonLØRDAGSSKOLENS STRYKEENSEMBLEH.v.Hezogenberg: Trio for fløyte, horn og piano. Op. 61Sats 1 - Allegretto. Sats 2 – PrestoLØRDAGSSKOLENS BANDRickie Lee Jones: Chuck E’ s in loveANDRE SOLISTINNSLAG


LØRDAG 6.FEBRUARKl. 14.00Buen CafébarPris Kr. 100.-Barn under 14 åri følge med foreldreGRATISCATHARINA CHEN, fiolinDimitris Kostopoulos, klaverCAFÈKONSERT-Med årets vinner iRikskonsertenesINTRO KLASSISKCatharina Chen regnes som en av demest lovende unge, norske utøvere innenklassisk musikk.Catharina Chen vil mange huske fra hun i2003, som 17-åring, trollbandt Norge medfiolinen sin og til slutt vant Kjempesjansenpå NRK. Siden den gang har hun blantannet tilbrakt fem år i USA, og har nettoppavsluttet et masterstudium i Philadelphia.Nå er hun tilbake i Norge, og gleder seg tilå spille på norske scener igjen.Dimitris Kostopoulos erhalvt norsk og halvt gresk.Kostopoulos studerer medden tsjekkiske professorenJiri Hlinka ved Barratt Due.Våren 2009 fullfører han sinmastergrad.Kostopoulos var engasjert tilFestspillene i Bergen i 2008.”nydelig tone, teknisk brilliant…karismatisk og elegant… ”-- Bergens TidendeI SAMARBEID MEDPROGRAMPablo Sarasate (1844 - 1908): ZigeunerweisenChristoph W. Gluck (1714 - 1787): Melodie (fra operaen Orfeo edEuridice,arr. F. Kreisler)Sergej Prokofjev (1891 - 1953): Fra Fiolinsonate nr. 2, D-dur, op. 941. Moderato 2. Presto - Poco menomosso - Tempo INiccolò Paganini (1782 - 1840): CantabileEugène Ysaÿe (1858 - 1931): Sonate for solo fiolin, d-moll, op. 27 nr.3, “Ballade”Frédéric Chopin (1810 - 1849): Polonaise, Ass dur, op. 53Christian Sinding (1856 - 1941): Cantus doloris, op. 78Rodion Shcedrin (f. 1932):À la AlbenizEdward W. Elgar (1857 - 1934): Salut d’Amour, op. 12


LØRDAG 6.FEBRUARkl. 18.00Store TorungenPris Kr. 100.-Barn under 14 åri følge med foreldreGRATISUNG KLASSISKFINALEKONSERTi Musikkonkurranse for unge talenterpå SørlandetOpplev fremtidens musikere konkurrere omsolistoppdrag med KristiansandSymfoniorkester,Sørprisen og Årets talent. Vær medå stemme frem din kandidat tilPublikumsprisen.GJESTESOLISTERINTRO KLASSISK vinner CatharinaChen og Dimitris Kostopolousgir en spennende minikonsert mensjuryen gjør sine valg.Hovedsponsorer:FINALISTER OG PROGRAM, SE NESTE SIDE›››


FINALISTER OG PROGRAM:Kandidat nr, 1RADE ZIVANOVIC – FIOLINRade er 23 år , født i Serbia. Etter endte musikkstudier iBeograd kom han til Kristiansand for å ta Mastergrad vedMusikkonservatoriet der. I 2007 spilte han med PhilharmonicOrchestra Santiago de Chile.Spiller i finalen: P. Sarasate: ZigeunerweisenKandidat nr. 2ERIK HAUGAN AASLAND - PIANOErik er 25 år og Arendalsgutt. Hadde sin førsteklaverundervisning på Arendal kulturskole. Tok bachelorgradenved Musikkonservatoriet i Kristiansand i 2009. Erik har enaktiv interesse for mindre spilt repertoar innen musikken. Hanmottok i 2008 ”Innovasjonsprisen” av APL for arbeidet med åformidle ukjent musikk. Han er fra 2010 opptatt på Master ofArts ved Royal Academy of Music i London.Spiller i finalen:S.Rachmaninoff: Fragments (1917) og Prelude op.32, nr.13Kandidat nr. 3MILAN BERINC - FIOLINMilan er 22 år, født i Serbia. Han fullførte sin Bachelor diplomai Beograd i 2007 med topp karakter.Han studerer nå ved Musikkonservatoriet i Kristiansand for åfå sin Mastergrad. Milan har under sine studier deltatt i mangeinternasjonale musikkonkurranser og vunnet flere priser. Haner fast medlem i flere kammerensembler i Serbia.Spiller i finalen:R.Schumann: Sonata for fiolin og piano. 1. satsKandidat nr. 4ASTRID GIÆVER MARVIK – KLARINETTAstrid er 23 år, fra Nordreisa i Nord-Troms, hvor hun fikkundervisning på kulturskolen.Fra musikklinje på vgs i Tromsø bar det til Kristiansand ogMusikkonservatoriet. Gjorde i 2009 ferdig sin bachelorgradsom faglærer i musikk med klarinett som hovedinstrument.Spiller i ensemble Suono Nordico.Spiller i finalen: W.A. Mozart: Klarinettkonsert i A-dur. 1.sats


Kandidat nr. 5MARIN STALLEMO BAKKE - FIOLINMarin er med sine 15 år den yngste deltager i finalen. Huner fra Kristiansand og har spilt på musikkskolen siden 1. kl.Går nå på 3.året på Talentutviklingsprogrammet ved UiA.Har stadig små oppdrag der hun underholder med fiolin oghardingfele. Gikk til topps i yngste klasse i Unge Talenter iArendal i 2009. Deltok samme år i finalen i ungdommensmusikkmesterskap i Oslo.Spiller i finalen : E.Grieg: Sonate nr. 2 i G-durKandidat nr. 6ALEKSA TOSKOV - FIOLINAleksa er 25 år og født i Serbia. Etter studier i Serbia ogWien kom han til Kristiansand for å ta Mastrergraden vedMusikkonservatoriet her. Han har spilt under festivaler imange land og deltatt i flere internasjonale konkurranser.Spilleri finalen : F.Waxman: Carmen FantasieKandidat nr. 7LISA DALAND- FLØYTELisa er 20 år og kommer fra Søgne. Spilte både fløyte ogpiano på kulturskolen i Søgne Gikk deretter på musikklinjenved Vågsbygd vgs. Studerer nå ved Musikkonservatoriet iKristiansand. Har vært med i Norsk Kulturskoleorkester ogfikk i 2006 et stort drømmestipend.Spiller i finalen: H. Dutilleux: Sonatine for fløyte og pianoKandidat nr. 8KARI-ANDREA BYGLAND LARSEN - FIOLINKari-Andrea er 16 år og kommer fra Arendal. Har spilt fiolinsiden hun var 6 år ved Arendal kulturskole.Flyttet til Kristiansand for å gå på musikklinjen ved Vågsbygdvgs. Spiller nå hos Adam Grüchot. Har hatt flere solistoppdragog var i 2009 med på Valdres Sommersymfoni.Spiller i finalen : F. Mendelssohn: Fiolinkonsert i e-moll 1.satsKandidat nr. 9LENE ROSÅSEN GLAMSLAND - PIANOLene er 24 år og kommer fra Lillesand. Hun har studertmusikk hos professorene Tori Sødle og Anne Øland. Går nå påKandidatstudiet ved Musikkonservatoriet i Århus i Danmark.Spiller i finalen: M.Ravel:Sonatine


VI TAKKER VÅRE SPONSORER:AUST-AGDERFYLKESKOMMUNESTIFTELSENKULTURASamarbeidspartnere i UNG KLASSISKKristiansand SymfoniorkesterUniversitetet i AgderNorsk Kulturskoleråd, Aust- AgderNorsk Kulturskoleråd, Vest- AgderArendal kommuneAust-Agder musikkrådArendal musikkrådBillettbestilling: Arendal kulturhus, eller tlf: 37 00 60 60eller: www.arendal.kulturhus.no

More magazines by this user
Similar magazines