Epilepsi hos voksne med funksjonsnedsettelse 06 ... - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Epilepsi hos voksne med funksjonsnedsettelse 06 ... - Vestre Viken HF

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kursEpilepsi hos voksne medfunksjonsnedsettelse06. juni 2013


Praktisk informasjon:Målgruppe for kurset er personell/fagpersoner som arbeider iavlastningsboliger, arbeidssentre, videregående skoler og lignende med voksnesom har funksjonsnedsettelse og epilepsi. Kurset gir en innføring ibasiskunnskap om epilepsi, antiepileptika og akuttmedisinering.Det vil også være en ”stand” med forskjellig informasjonsmateriell,anfallskalendere, brosjyrer og annet materiell som er tilgjengelig på markedet.Målgruppe:Sted:Personell/fagpersoner som arbeider iavlastningsboliger, arbeidssentre, videregående skolerog lignende med voksne som har funksjonsnedsettelseog epilepsi.Habiliteringssenterets lokaler iKonggt. 51, 3019 DrammenObs! inngang fra Wergelands gateDato/Tid: 06. juni 2013 kl 0845-1500Kurs avgift:kr 1000,- inkl lunsj, kaffe/tePåmeldingsfrist: 27. mai 2013Påmelding sendes:postmottak.habilitering@vestreviken.noBindende påmelding med fullstendig navn på deltakere og eventuell merknadfor faktura.Spørsmål om kurset kan rettes til Stine Wilhelmsen tlf: 32 24 57 11


Program 06. juni 20130845-0900 Registrering og velkomst0900-0950 Informasjon om antiepileptikav/farmasøyt Nina Bjerknes1000-1100 Anfallsklassifiseringv/overlege Torstein Spetalen1115-1145 Akuttmedisineringv/overlege Merete Undeland1145-1215 Lunsj1215-1245 Subklinisk aktivitetv/overlege Morten Kristoffer Hellum1300-1330 Læring gjennom teori og praksisv/sykepleier Caroline Hagman1345-1445 Epilepsi, fritid og fysisk aktivitetv/fritidsleder Tor Arne Holmseth fraRikshospitalet, Avdeling for kompleks epilepsi(tidligere Epilepsisenteret-SSE)1445-1500 Avslutning


Habiliteringssenteret har flyttet til Konggata 51, Drammen.OBS! Inngang fra Wergelands gate (se kart).Parkering skjer på pasientparkeringen ved Drammen sykehus.Besøksadresse: Konggata 51, 3019 Drammen Telefon: 32 80 30 00Postadresse: Vestre Viken HF, 3004 Drammen Telefaks: 32 24 57 10Webadresse: www.vestreviken.noE-post: post.habilitering@vestreviken.no

More magazines by this user
Similar magazines