combiliner integra 3003-4003 combiliner integra 3003 ... - EIKSenteret

kuhndobrasil.com.br

combiliner integra 3003-4003 combiliner integra 3003 ... - EIKSenteret

COMBILINERINTEGRA 3003-4003K U NSTEN MED G O D S Å I N G!


INTEGRAINTEGRERT MEKANISK SÅMASKINStor kapasitet for høy arbeidsytelseRobust, kompakt og i stor grad selvstyrt, sikrer høy arbeidsytelse.INTEGRA 3003-4003 såmaskiner er tilgjengelig i bredder på 3 m og 4 m medbeholderkapasitet på opp til 1200 liter.5eglreglerfornøyaktktigsåiåingRespektersåådybdenHåndter planteresterMiljø for såfrø/joord3Respekter egenvektog fordelingRotutviklingSEEDLINERwww.kuhn-seedliner.comEnkel fylling – Enkel i brukBeholderen på INTEGRA har 70 cm vid åpning på grunn av:- Lokket danner en ledeplate,- Beholderen er stor.Fylling er enkelt, spesielt med storsekk og skuffe.Beholderkapasitet på henholdsvis 600 og 800 liter for 3 og 4 mmaskiner. Kan økes til 1200 liter.


www.kuhn.com4Redusertrestmengde –enkel å tømmeDen V-formede beholderen bedrerstrømmen av såvare, redusererrestmengden og sikrer jevn mating tilsåvalsene.


INTEGRAINTEGRERT MEKANISK SÅMASKINSålabber: nøyaktig plassering i jordaSådybden er en hovedfaktor for å sikre jevn spiring.Rask spiring sikrer kraftige og jevne planter på jordet.INTEGRA levers med ’Suffolk’ slepelabber eller rulleskjærRULLESKJÆR: ALLSIDIGDyrkingsteknikkene beveger seg istørre grad mot ingen dypbearbeidingeller lite bearbeiding. Sålabber medrulleskjær er allsidige: det er ikke noeproblem, enten du sår i planterester,pløgsle eller steinrik jord !Med trykk på opptil 35 kg blirrulleskjæret nesten ikke påvirketav ujevn mark, og hastigheten kanbeholdes, selv under vanskeligeforhold.7Slepelabb (Suffolk): effektiveunder vanskelige betingelserog økonomiske i bruk- Nyutformede sålabber plasserersåvaren nøyaktig i sporet.- I to rekker med stor avstand (34 cm),sikrer de perfekt såing uten fare forblokkering,- Klaffer stenger sålabbene automatiskfor å hindre blokkering.Marktrykket for INTEGRA såmaskinmed Suffolk sålabber kan komme oppi 22 kg.Likefram, nøyaktigDen nye INTEGRA såmaskin harto forskjellige innstillinger for sådybde,justering av senkeanslag og marktrykk(fjærstramming).Midt bak på maskinen utføresjusteringen raskt og enkelt medei sveiv.En viser indikerer innstillingenog gjør det enklere å brukemaskinen.


INTEGRAINTEGRERT MEKANISK SÅMASKININTEGRA: en COMBILINER etter dine drømmerTilpasset til KUHN rotorharv eller tindeharv blir INTEGRA såmaskin en nøyaktig, økonomisk og pålitelig COMBILINER med lang levetid..Optimal og eksklusiv integrering med rotorharven9Braketter med støttearmer mot pakkevalsen koblersåmaskinen til KUHN-harven: de er en helhet, mensåmaskin og harv forblir uavhengig.FORDELER:- Økt beskyttelse for rotorharven: den kan bevege segfritt over hindringer (steinrike områder),- Mindre slitasje på såmaskinen: risting i harvenpåvirker ikke såmaskinen,En mer regelmessig plassering i bakken: marktrykketholdes konstant når pakkerullen justeres, og uavhengigav slitasjen på tindene,- For transport: såmaskinen hviler på 4 festepunkter somholder chassiset på veien (patentert av KUHN).Svært nyttig ved arbeid på jorder som ligger langt borte ogved kjøring med full beholder.- Kobles fra på minutter, såmaskinen frigjør harven forvedlikehold, lagring eller bruk alene.Fester er også tilgjengelig for å bruke annet utstyr forsåbedpreparering.Kompakt for transport, praktisk i arbeidEt hydraulisk toppstag( ekstrautstyr) harandre fordeler:- Det flytter vekten mot traktoren fortransport: økt stabilitet under transport,- Det gjør at du kan arbeide midlertidigmed harven, med såmaskinen løftetog stoppet (utmatingssystemet stoppes;sålabber og etterharv løftes).


www.kuhn.comSkreddersydd markør og sprøytesporlegging13For nøyaktig plassering på jordet, er sidemarkørene utstyrtmed skiver på 41 cm diameter.Innfesting på såmaskinen 1 eller rotorharven 2 .Markøren foldes vertikalt slik at den ikke er i veien når duvender.HECTOR 3000 styrer automatisk formerking 3 . De foldesopp når de ikke er nødvendig.102HECTOR 3000 styreboksLiten og enkel i bruk, den styrer forskjellige funksjoner oghjelper brukere under arbeid.- Arealmåler, daglig og totalt - speedometer,- Stopp i utmatingsaksel, såvarenivå(1 eller 2 sensorer), senking avmarkører, overvåkes med alarm,- Symmetrisk eller asymmetrisksprøytesporlegging.For å gjøre det mulig å endresporavstand: såmaskinen har10 såvalser (5 på hver side) fortilpasning av hjulavstand påsprøytetraktor.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER INTEGRA 3003 INTEGRA 4003Arbeidsbredde (m) 3 4Antall rader / Avstand i cm 20/15 24/12,5 28/14,3 32/12,5Beholderkapasitet (l) 600 - (900 eller 1200 med forhøyningslem) 800 - (1200 med forhøyningslem)Såmengde (kg/da)Stenging av halv bredde på venstre side0,150 til 45 med riflete såvalserSom standardAntall såvalser som kan kobles ut 10SåorganerSentral justering av labbetrykk og nedreanslagEtterharvSuffolk slepelabber eller doble rulleskjær over 2 rekkerSom standardmed universaltinder, justerbart trykk og flytSprøytesporleggingDaglig og total arealmålerStandard - Hector 3000 styreboksSåvarenivå og overvåking av såvalserotasjonLysutrustning og merkingSom standardEkstrautstyr:Beholderutvidelse - Spesialomrører for raigras - Hydraulisk toppstag - Trykkhjul for sålabb med rulleskjær - Dybdebegrensere -MDC såmaskinstyring, GPS-kompatibel - Sett for stor såmengde for spesielle såvarer som spelt etc.Pneumatisk såmaskinEn komplett serie av integrertesåmaskiner fra 3 til 6 m og 800 til2000 l kapasitet.Noen maskiner har en betydelig vekt. Ha respekt for traktorens maksimum tillatte totalvekt, samt løftekapasitet og maksimum vekt pr aksel. Traktorens frontaksling skal alltid ha minimum 20 % av traktorens nettovekt. Vårt utstyr erprodusert i henhold til det Europeiske maskindirektiv for medlemsstatene i EU/EØS. I land utenfor EU, samsvarer våre maskiner med sikkerhetsreglene for det aktuelle land. Noe sikkerhetsutstyr kan være demontert på bildene på brosjyrenfor å være mer illustrative. Maskinen må ikke under noen omstendigheter brukes uten alt nødvendige sikkerhetsutstyr montert (som beskrevet i håndboken). Vi forbeholder retten til å foreta endringer i konstruksjon, spesifikasjoner ellermaterialer som er oppgitt uten forvarsel. Våre modeller og varemerker er patentert i mer enn ett land. Maskiner og utstyr i denne brosjyren er dekket av minst et patent og/eller registrert konstruksjon. Registrert varemerke i et ellerflere land.DIN KUHN-FORHANDLER:KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedexwww.kuhn.comEn-frøsåmaskinerFra 4 til 18 rader, med eller utengjødselutmater.Fast, foldbar eller teleskopisk ramme.www.eiksenteret.noImportør:Eikmaskin ASPostboks 1232021 SKEDSMOKORSETTelefon 64 83 73 00Telefax 64 83 73 0 1Såmaskin for minimaljordbearbeidingLeveres som trepunktsmontert ogslepeversjoner, fra 3 til 6 m. Opp til3400 liters kapasitet.For å beskytte miljøet er denne brosjyren trykt på klor-fritt papir. Printed in France - 920 519 NO - 12.11 - Copyright KUHN 2011

More magazines by this user
Similar magazines