HL -OLL2012 presentasjon - Norges Orienteringsforbund

orientering.no
  • No tags were found...

HL -OLL2012 presentasjon - Norges Orienteringsforbund

HovedløpsprosjektetSamling i Halden4. 11.2011Lene Kinneberg , Norges OrienteringsforbundErnst Fristad Nilsen, Lillehammer OK


VELKOMMENProgram• Kl 1600 Presentasjon, film HL/OLL 2011• Kl 1620 HL og OLL 2012 . Presentasjon v/Lillehammer OK og O-forbundet.• Kl 1700 Framtiden for HL/OLL: Resultater fraspørreundersøkelse i O-Norge. Diskusjon• Kl 1750 ”Å holde fokus” v/ Lars Fremstad• Kl 1830 Middag på hotellet• Kl 1930 Deltakelse seminarer , ( Festningen/ Braadland)


NYTT ARRRANGØRKONSEPT - HL / OLL 2012


HOVEDLØP / O-LANDSLEIR 2012 - SKEIKAMPEN


HVORDAN LAGE LOGO


LOGO


HVOR LIGGER SKEIKAMPEN


HL SPRINT: HVOR - NÅR - HVEM• Sted: Lillehammer sentrum – er sperret• Tidspunkt: Lørdag 4. august 2012• Løpsledere: Jon Vegard Lunde og Ane Bjørnsgaard• Løypeleggere: Betty Ann Bjerkreim Nilsen og AudhildBakken Rognstad


HL SPRINT - HVA VENTER LØPERNE?• Løpsterrenget ligger midt i Lillehammer sentrum.• Høydeforskjell i løpsområdet er rundt 100m.•• Bysentrum med gågate og ordinære gater.• Partier med private og halvprivate områder.• Parkområder.• Mange smug.• Elv renner gjennom løpsområdet.• Terrenget kan til tider være noe bratt.


HL SPRINT - LØYPELEGGINGEN• Løypeleggerne sitt mål er å lage løyper som setter krav tilulike orienteringstekniske momenter der løperne fårutfordret sin egne ferdigheter på for eksempel:– Veivalgsproblematikk– Fartstilpasning– Finorientering i detaljrike områder• Løypene er tilpasset de ulike nivåene for aldersgruppene


LILLEHAMMER - HL SPRINT


LILLEHAMMER – HL SPRINT


LILLEHAMMER


LILLEHAMMER


HL LANGDISTANSE: HVOR – NÅR - HVEM• Sted: Austlid – området er sperret• Tidspunkt: Søndag 5. august•• Løpsledere: Tove P. Bakken og Valborg Madslien• Løypeleggere: Ingvild Gjessing og Anders Skjeset


HL LANGDISTANSE - HVA VENTER LØPERNE?• Løpsterrenget er mellom 800 og 950 meter over havet.•• Man kan forvente seg åpent fjellterreng med mye storemyrområder• Noen partier med tettere bjørkeskog• I de lavestliggende områdene storreist granskog.• Sikten varierer fra svært god til middels god• Løpbarheten er generelt meget god


HL LANGDISTANSE - LØYPELEGGINGEN• Løypeleggerne sitt mål er å lage løyper som setter krav tilulike orienteringstekniske momenter der løperne fårutfordret sin egne ferdigheter på for eksempel:– Grovorientering og retningsløping i myrområder– Fartstilpasning– Finorientering i detaljrike områder– Skråliorientering• Løypene er tilpasset de ulike nivåene for aldersgruppen


HL LANGDISTANSE - KARTEKSEMPLER


HL LANGDISTANSE - BILDER FRA TERRENGET


HL LANGDISTANSE - BILDER FRA TERRENGET


HL LANGDISTANSE - BILDER FRA TERRENGET


HL LANGDISTANSE - BILDER FRA TERRENGET


RAMMEPROGRAM HL/OLL 2012Skei Fjellandsby 3.- 8. august 2012Fredag Model event Austlid 7-8 minutter fra SkeiLørdag HL sprint, Lillehammer Arr. Lillehammer OKSøndag HL lang, Austlid Arr. Lillehammer OKMandag1 økt Trening Austlid2 økt fjellturTirsdag2 økter, Astridbekken- TeknikktreningerDagstur, 40 min kjøring bussGrill-lunsjOnsdagKretsstafett på Skei


INNKVARTERING THON HOTELL SKEIKAMPEN• Stevnekontor sentralt på hotellet.• Utøvere bor i 4-8 manns leiligheter, Skitorget.• Trenere og ledere bor på hotell-rom, 2-4 mann.• Alle bor samlet,kun 1 minutt gange mellom alle fasiliteter.• Fine uteområder å boltre seg på.• All bespisning på hotellet og Vikingland– 4 måltider pr dag. Kveldsmat serveres.– Samme kjøkken leverer til begge steder.– Bankett søndag på Vikingland


THON SKITORGET APARTMENTS


4-8 MANNS NYE LEILIGHETER


STEVNESENTER THON HOTELL SKEIKAMPEN


SKEIKAMPEN OG VIKINGLAND


AKTIVITETER UNDER OLL• Disco på Vikingland søndag og tirsdag• Utøverseminar• Leder og trenerseminarer• Treninger med vektlegging på teknikk• Grill-lunsj med pauseaktiviteter• Fjelltur , Skeikampen opp med diverse oppgaver ?• Kretsstafett med fart og kniving• Treningsgrupper : Pr årstrinn, blandet kjønn, på tversav kretser.• Skolerte trenere ( trener-team har samling i forkant)


NYDELIG TERRENG, ASTRIDBEKKEN


FELLESSKAP – LAGBYGGING….


FULL INNSATS, FART OG MORO ….


TRANSPORTPLAN• Buss til Hovedløpene• Buss til alle treninger bortsett frafjelltur mandag ettermiddag ogKretsstafett siste dag.• Mulig busstransport t/r Gardermoen


HVA KOSTER PAKKA ?• Mellom kr 3 - 3500 for hele leiren.• HL sprint og lang kommer i tillegg.


INNFORMASJONEgen hjemmeside for HL/OLL. ( Klar januar 2012)• Det jobbes med å få på plass en egen side inn underorientering.no• Innbydelse klar 1. april 2012Kontaktpersoner• Lillehammer OK: Ernst Fristad Nilsen, leder i HK,ernst.fristad.nilsen@c2i.net• Norges Orienteringsforbund: Lene Kinneberg,lene.kinneberg@orientering.no og Jan Arild Johnsen,jan.arild.johnsen@orientering.no


LYKKE TIL MEDFORBEREDELSER MOT HL/OLL2012

More magazines by this user
Similar magazines