TEKNISK VVS - Brødrene Dahl

dahl.no

TEKNISK VVS - Brødrene Dahl

Katalog 2012TEKNISK VVSwww.dahl.no


Kjære BD kunde!Produktkatalog VVS Teknisk/Varme inneholder også i år flere nye artikler som vi håper kommer til nytte fordeg.Et marked i endring og et stadig større produktutvalg, gjorde det i 2010 nødvendig å splitte våre katalogeri flere segmenter. De ”synlige” VVS produktene finner du derfor i en separat prisbok og tilsvarende finnesdet prisbøker for Kjøling, Industri, VA, Verktøy og Festemateriell.Produktene i katalogen er delt inn etter rabattgrupper og vi har lagt til strekkoder samt bilder på en stor delav utvalget. Vi håper dette bidrar til at du enklere finner frem til ønsket produkt, i den hensikt å gi deg eteffektivt hjelpemiddel i arbeidsdagen.De aller fleste av varene i katalogen er tilgjengelige på vårt sentrallager på Langhus, og mange av demfinner du også lokalt i våre Servicesentre. Artikler i grunnsortimentet (som finnes på alle avdelingene) ermerket med gule hyllekantetiketter.Velkommen til oss!Med vennlig hilsenfor Brødrene Dahl ASKjell Atle NordaasMarkedssjef VVS Tekniske-/Varmeprodukter


InnholdsfortegnelseTrykkrør og deler ..................................................................................................... 1Avløpsrør og deler ................................................................................................... 219Ventiler og armaturer .............................................................................................. 321Beredere og tilbehør ................................................................................................ 353Varmeprodukter ....................................................................................................... 365Pumper .................................................................................................................... 423Brannslukkemateriell.............................................................................................. 441Isolasjon ................................................................................................................... 445Stikkordregister ....................................................................................................... 459Salgs- og leveringsbetingelser ............................................................................... 475


Rettledning og OrienteringRef. Innholdsfortegnelse for innhold i denne produktkatalogen.Nedenstående oversikt viser alle våre produktområder, som har egne, tilhørende pris- og produktkataloger.Vi tar forbehold om endringer som følge av trykkfeil, produktspesifikasjoner eller vesentlige endringeri våre innkjøpsbetingelser. Artikler merket med * er definert å være lagersortiment på vårt sentrallagerLanghus, Oslo.RG SYNLIG VVSFOKLOSETTER OG SERVANTERAA KLOSETTSETERVVSAB KLOSETTSETER PORSELENSLEV- VVSERANDØRERAC SERVANTER OG KLOSETTER PBVVSAE SERVANTER OG KLOSETTER IFØVVSAF SERVANTER OG KLOSETTER ALTERNA VVSAG SERVANTER OG KLOSETTER GBVVSAI SERVANTER OG KLOSETTER V&B VVSAJ SERVANTER OG KLOSETTER IDEAL VVSSTANDARDAL EKSKLUSIVT PORSELENVVSAM SERVANTER OG KLOSETTER DURAVIT VVSAN SERVANTER OG KLOSETTER DIV.LEV- VVSERANDØRERAP INNBYGNINGSSISTERNERVVSAY DELER SERVANTER/KLOSETTERVVSSANITÆRARMATURVVSBA SANITÆRARMATUR DIV.VVSBC SANITÆRARMATUR ORASVVSBE SANITÆRARMATUR FMMVVSBF SANITÆRARMATUR GUSTAVSBERG VVSBG SANITÆRARMATUR GROHE FR.VVSBI SANITÆRARMATUR HANS GROHE VVSBJ SANITÆRARMATUR IDEAL STANDARD VVSBK SANITÆRARMATUR MORAVVSBL EKSKLUSIV ARMATURVVSBY DELER SANITÆRARMATURVVSBUTIKK- OG BADEROMSUTSTYRCA BD BLISTERVVSCC FUNKSJONSUTSTYRVVSCF BADEROMSBELYSNINGVVSCH TILBEHØR ALTERNAVVSCI BADEROMSUTSTYR VVSRUSTFRITT SANITÆRUTSTYREA RUSTFRITT SANITÆRUTSTYRVVSBADE-, BOBLEKAR OG DUSJFA DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR DIV.VVSFB DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR ALTERNA/ VVSPALMEFC DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR IFØVVSFD BADE-/BOBLEKAR PORSGRUNDVVSFE DUSJ PORSGRUNDVVSFF DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR TEMA VVSFG DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR ROYAL/AQUA VVSNOVITEKFH DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR V&B/GUS- VVSTAVSBERGFI DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR DURAVIT VVSFY DUSJ/BADEKAR/BOBLEKAR DELER VVSMINIKJØKKEN OG HVITEVARERGA MINIKJØKKENGC EL.PRODUKTER/HVITEVARERVÅTROMSPLATER OG TILBEHØRHC TILBEHØRHT VÅTROMSPLATERNETTOPRISET SYNLIG VVSHX NETTOPRISETE SYNLIG VVS PRODUKTERVVSVVSVVSVVSVVSHYTTE / HAGE / FRITIDIA HYTTE / HAGE / FRITID VVSTEKNISK VVSBREDERE OG TILBEHØRJA BEREDERTILBEHØR OG DELERJD BOLIGBEREDEREJF STORBEREDERE OG VILLAVARMEREVVSVVSVVSBADE- OG VASKREOMSMØBLERDA DIV. BADE-/VASKEROMSMØBLER VVSDB BADE-/VASKEROMSMØBLER PORSGRUND VVSDC BADE-/VASKEROMSMØBLER FOSS VVSDD BADE-/VASKEROMSMØBLER ALTERNA VVSDE BADE-/VASKEROMSMØBLER IFØVVSDH BADE-/VASKEROMSMØBLER EKSKLUSIV VVSDK KONSEPTBADVVSBRANNSLUKKEMATERIELLJL BRANNSLUKKEMATERIELLAVLØPSRØR OG DELERKA VANNLÅS OG DIVERSE AVLØPSDELERKC AVLØPSRØR / DELER MAKE AVLØPSRØR / DELER PP INNOMHUSKG AVLØPSRØR / DELER DIV. PLASTVVSVVSVVSVVSVVS


Rettledning og OrienteringKH AVLØPSRØR / DELER DIV. STÅLKJ SLUK,INSPEKSJONSLUKER OG JORDING-SRØRVVSVVSTRYKKRØR OG DELERLA MESSINGDELERVVSLB PRESSFITTINGS KOBBERVVSLC PRESSFITTINGS GALVANISERTVVSLD PRESSFITTINGS SYREFASTVVSLE ADUSERTE RØRDELER SORT OG GALVANI- VVSSERTLG KLEMRINGSDELER OG DIV.KOBLINGER VVSLH RØR-I-RØR/MULTILAYER ROTHVVSLI RØR-I-RØR/MULTILAYER UPONOR VVSLK RØR-I-RØR/MULTILAYER ARMATURJONS- VVSSONLM RØR-I-RØR/MULTILAYER DIVERSE VVSLN RØR-I-RØR/MULTILAYER TIGRISVVSLO KOBBERRØRVVSLP KAPILLARDELERVVSISOLASJONMB ISOLASJON AV MINERALULLMD ISOLASJON AV CELLEGUMMIMF ISOLASJONSTILBEHØR, BRANNTETTINGETC.VVSVVSVVSVARMEPRODUKTERNA SHUNTVENTILER,AUTOMATIKK OG VVSMÅLERENB EKSP.KAR/VVSSIKKERHETSVENT,LUFTUTSKILLERENE GULVVARME, SNØSMELTE OG KULVERTER VVSNG RADIATORER OG KONVEKTORERVVSNH RADIATORVENTILERVVSNI KJELER OG BRENNERE VVSNJ VARMEVEKSLEREVVSNO VARMEPUMPERVVSNS GASSPRODUKTERVVSNU OLJETANKER, MÅLERE OG FITTINGS VVSVENTILER OG ARMATUREROA STENGEVENTILER,TAPPEKRANER OGMAGNETVENTOB STRUPE- OG INNREGULERINGSVENTILEROE BLANDE-,SIKKERHETS.-OG TILB.SL.VENTILEROG SILER,FILTERE OG REDUKSJONSVEN-TILEROI VANNMÅLERE,LEKKASJESIKRING OGNØDDUSJVVSVVSVVSVVSVVSPUMPERPB SIRKULASJONSPUMPER OG TILBEHØRPD VANNFORS.-,AVLØP-,HÅNDPUMPER OGTILBEHØRVA - VANN OG AVLØPDUKTILE RØR OG DELERTA STØPEJERNSRØR VATB DELER FOR STØPEJERNSRØR VAVENTILER VA/BAKKEKRANERTC VENTILER VA/VANNMÅLERE/BAKKEKRAN-ERREP.MUFFER/KUPLINGERTE REP.MUFFER/KUPLINGER/ANBORING-SKLAMMERVVSVVSVAVAPVC RØR OG DELERTG GRUNNAVLØPSRØR PLAST VAVATH DELER GRUNNAVLØPSRØR PLAST VA VATJ TRYKKRØR PVC VATL DELER FOR TRYKKRØR PVCVADRENSRØR OG DELERTP DRENS-/ANLEGGS-/OVERVANNSRØRTR DELER FOR DRENS-/ANLEGGS-/OVER-VANNSRØRKABELRØR OG DELERTT KABELVERNTU DELER FOR KABELVERNVAVAVAVAVAVAPOLYETENRØR OG DELERTV POLYETYLENRØRVATX EL.SVEISEMUFFER FOR PE RØR/PE-DEL- VAERTY RØRDELER FOR PE-RØR VASPESIELLE RØRSYSTEMERTZ ISOLERTE- OG HURTIGKOBLINGSRØR OGDELERBETONGVARERUA BETONGVARERUB PLASTKUMMER OG TILBEHØRGATEGODSUC GATEGODSISOLASJON VAUE ISOLASJONVAVAVAVAVA


Rettledning og OrienteringRENSEANLEGGUG SLAMAVSKILLERE/TANKER/PUMPERFIBERDUKUI GEOTEKSTILER VADIVERSE VAUM DIVERSE VATRAFIKKSIKRINGUN TRAFIKKSKILT VAUO OPPSETTINGSUTSTYR VAUP VARSLINGS- OG SIKRINGSUTSTYR VAUZ DIVERSE TRAFIKKSIKRING VAINDUSTRIINDUSTRIARMATURVA SPJELDVENTILER INDUSTRIVC VENTILER INDUSTRIVE FILTER - KUPLINGER INDUSTRIVG LUFT- PEILERØRSARMATUR INDUSTRIVAVAIND.IND.IND.IND.PVC-RØR OG DELER INDUSTRIVI RØR OG DELER AV PLAST INDUSTRI IND.RUSTFRITT OG SYREFASTVK RUSTFRIE/SYREF. RØR INDUSTRIVM RUSTFRIE/SYREF. DELER INDUSTRINÆRINGSMIDDELVN NÆRINGSMIDDDEL-RØR RF OG SFSTÅLRØR OG DELERVO SVEISTE RØR INDUSTRIVQ SØMLØSE RØR INDUSTRIVS SVEISE- /GJ. DELER INDUSTRIKOBBERNIKKEL/ALU.MESS.VU ALUMESS/CUNI INDUSTRIIND.IND.IND.IND.IND.IND.IND.KJØLINGWD KOMPRESSORER, AGGREGATERWH FORDAMP./KJØLEBATT./KONDENSATOR/TØRRKJØLWJ KULDEAUTOMATIKK/-VENTILER/KOMPO-NENTERWK KJØLERØR OG DELERWN KULDEMEDIER/-BÆRERE/OLJERWP SERVICEUTSTYRWR LUFTKONDISJONERING OG FANCOILSWY DEPOSITUM, PANT UTEN RABATTVERKTØY OG FESTEMATERIELLVERKTØYXB HÅNDVERKTØYXD RØRVERKTØYXF ELEKTROVERKTØYXX VERKTØY NETTOPRISIND.IND.IND.IND.IND.IND.IND.IND.VRKVRKVRKVRKARBEIDSUTSTYR OG ARBEIDSKLÆRXJ ARBEIDSUTSTYR VRKXM ARBEIDSKLÆRVRKXO PERSONLIG VERNEUTSTYRVRKKJEMIXT KJEMIFESTEMATERIELLYB MONTASJEMATERIELLYC RØROPPHENGYE SKRUER, BOLTER O.L.YG RILLEKUPLINGERUKLASSIFISERTZA VARENUMMER UTEN RABATTZB TJENESTER UTEN RABATT99 SKAFFEVARER UTEN RABATT/UKLASSIFI-SERTVRKVRKVRKVRKVRKVZ DIV INDUSTRI (KUN F/SKAFFING)TITANWA TITAN RØRWC TITAN DELERIND.IND.IND.


Trykkrør og delerTrykkrør og delerInnholdSVEISTE STÅLRØR KARBON ______________________________________________ 3SVEISTE RØR KARBON MED GJENGER S195T ________________________________ 3ADUSERTE RØRDELER SORT OG GALVANISERT ______________________________ 4GJENGEDE RØRDELER SORT ADUSERT _____________________________________ 4GJENGEDE RØRDELER GALVANISERT ADUSERT _____________________________ 11PRESSFITTINGS GALVANISERT __________________________________________ 21RØR PRESS GALVANISERT MAPRESS _____________________________________ 21RØR PRESS SPRINKLER GALVANISERT MAPRESS ___________________________ 21DELER PRESS GALVANSIERT MAPRESS ___________________________________ 21RØR PRESS GALVANISERT VSH __________________________________________ 29RØR PRESS SPRINKLER GALVANISERT VSH ________________________________ 29DELER PRESS GALVANISERT VSH ________________________________________ 29DELER GALVANISERT TECTITE ADVANCE __________________________________ 37PRESSFITTINGS SYREFAST _____________________________________________ 41RØR OG DELER PRESS SYREFAST MAPRESS ________________________________ 41RØR OG DELER PRESS SYREFAST VSH ____________________________________ 47DELER F/GASS PRESS SYREFAST MAPRESS ________________________________ 53KOBBERRØR ________________________________________________________ 57KOBBERRØR RETTE ___________________________________________________ 57KOBBERRØR KVEIL ___________________________________________________ 57MESSINGDELER ______________________________________________________ 61GJENGEDE MESSING RØRDELER, NS 1757 _________________________________ 61GJENGEDE MESSING RØRDELER EZZE ____________________________________ 71GJENGEDE MESSING RØRDELER FKR EZZE ________________________________ 72KAPILLARDELER _____________________________________________________ 73PRESSFITTINGS KOBBER _______________________________________________ 83MAPRESS CU-PRESSDELER ____________________________________________ 83MAPRESS CU-PRESSDELER F/GASS ______________________________________ 89CU PRESS ALTECH ____________________________________________________ 93TECTITE CLASSIC MESSING ____________________________________________ 101TECTITE CLASSIC FKR. MESSING _______________________________________ 103TECTITE CLASSIC VERKTØY ____________________________________________ 106KLEMRINGSDELER OG DIV.KOBLINGER ___________________________________ 107RØRKOBLINGER KLEMRING FPL ________________________________________ 107KOBLINGSSETT FOR PEX FPL __________________________________________ 116RØRKOBLINGER KLEMRING VSH ________________________________________ 116RØRKOBLINGER KLEMRING NIL ________________________________________ 119RØRDELER KLEMRING EZZE ___________________________________________ 122RØRKOBLINGER UNIFIX _______________________________________________ 124RØRKOBLINGER ANBO ________________________________________________ 125ANBORINGSKLAMMER FLAMCO T-PLUSS _________________________________ 126TRYKKSLANGER, HVITE OG FKR ________________________________________ 127SLANGER __________________________________________________________ 129DEKKSKIVER _______________________________________________________ 129DEKKSKIVER FLAMCO ________________________________________________ 130TAPPEVANN OG UNIVERSAL ___________________________________________ 131PEX TAPPEVANN, TOUR&ANDERSSON DELER _____________________________ 131TAPPEVANN, ROTH MULTIPEX RØR ______________________________________ 131TAPPEVANN, ROTH MULTIPEX DELER ____________________________________ 1321


Trykkrør og delerTAPPEVANN, ROTH MULTIPEX VERKTØY _________________________________ 138PEX BOLIGSPRINKEL RØR ____________________________________________ 138PEX BOLIGSPRINKEL VERKTØY ________________________________________ 138PEX BOLIGSPRINKEL DELER __________________________________________ 138RØR-I-RØR/MULTILAYER UPONOR ______________________________________ 141PEX TAPPEVANN, UPONOR WITAPEX RØR ________________________________ 141PEX TAPPEVANN, UPONOR WITAPEX DELER ______________________________ 141PEX TAPPEVANN, UPONOR VERKTØY ____________________________________ 151PEX VARMERØR, UPONOR EVALPEX _____________________________________ 153DELER, UPONOR EVALPEX ____________________________________________ 153GULVVARME, UPONOR RØR ___________________________________________ 154GULVVARME, UPONOR DELER _________________________________________ 154GULVVARME, UPONOR VERKTØY _______________________________________ 166SNØSMELTING, UPONOR _____________________________________________ 167RØR-I-RØR/MULTILAYER ARAMATURJONSSON ____________________________ 168TAPPEVANN, AJ SANIPEX RØR _________________________________________ 168TAPPEVANN, AJ SANIPEX DELER _______________________________________ 168TAPPEVANN, AJ SANIPEX VERKTØY _____________________________________ 182VARMERØR, AJ CALOR _______________________________________________ 183GULVVARME, AJ ARJONFLOOR RØR _____________________________________ 183GULVVARME, AJ ARJONFLOOR DELER ___________________________________ 183RØR-I-RØR/MULTILAYER ROTH ________________________________________ 188GATEVARME, ROTH RØR ______________________________________________ 188GATEVARME, ROTH DELER ____________________________________________ 188GULVVARME, ROTH RØR ______________________________________________ 188GULVVARME, ROTH DELER ____________________________________________ 189GULVVARME, ROTH VERKTØY __________________________________________ 195RØR-I-RØR/MULTILAYER DIVERSE ______________________________________ 196GULVVARME-TAPPEVANN CONVENA ____________________________________ 196PEX ALTECH _______________________________________________________ 196PEX NSI ___________________________________________________________ 196MULTILAYER GEBERIT MEPLA RØR 16-50 MM _____________________________ 198MULTILAYER GEBERIT MEPLA DELER 16-50 MM ___________________________ 199INLINER GEBERIT ___________________________________________________ 204MULTILAYER/ALUPEX _______________________________________________ 205MULTILAYER, UPONOR UNIPIPE RØR ____________________________________ 205MULTILAYER, AJ MT RØR _____________________________________________ 206MULTILAYER, AJ MT DELER ___________________________________________ 206MULTILAYER, UPONOR UNIPIPE DELER __________________________________ 212MULTILAYER, UPONOR UNIPIPE VERKTØY ________________________________ 217GULVVARME, SNØSMELTE OG KULVERTER _______________________________ 217GULVVARME, AJ ARJONFLOOR DELER ___________________________________ 217SNØSMELTE,MELTAWAY DELER _______________________________________ 2182


Trykkrør og delerSVEISTE STÅLRØR KARBONSVEISTE RØR KARBON MED GJENGER S195TGjengede stålrør, galvanisert, mellomserieDIN2440/NS5587/ISO65NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS100 11 03 STÅLRØR GALV. GJ. 1/4" MS EN 10255 S195T M 99 *100 11 05 STÅLRØR GALV. GJ. 3/8" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 07 STÅLRØR GALV. GJ. 1/2" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 09 STÅLRØR GALV. GJ. 3/4" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 12 STÅLRØR GALV. GJ. 1" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 14 STÅLRØR GALV. GJ. 1.1/4" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 16 STÅLRØR GALV. GJ. 1.1/2" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 18 STÅLRØR GALV. GJ. 2" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 21 STÅLRØR GALV. GJ. 2.1/2" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 23 STÅLRØR GALV. GJ. 3" MS EN 10255 S195T M VO *100 11 25 STÅLRØR GALV. GJ. 4" MS EN 10255 S195T M VO *Gjengede stålrør, mellomserieDIN2440/NS5587/ISO65.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS100 10 05 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 3/8" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 07 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 1/2" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 09 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 3/4" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 12 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 1" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 14 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 1.1/4" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 16 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 1.1/2" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 18 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 2" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 21 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 2.1/2" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 23 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 3" MS EN 10255 S195T M VO *100 10 25 STÅLRØR BLÅMALTE GJ. 4" MS EN 10255 S195T M VO *3


Trykkrør og delerADUSERTE RØRDELER SORT OG GALVANISERTKoplinger i smibart støpejern (aduserjern). Materialet tåler høye mekaniske belastninger sammen med denuniverselle, standardiserte skjøtemetoden som sikrer at det er egnet for en lang rekke applikasjoner.Bruksområder: sanitær-, varme- og gassinstallasjoner, kjøling og klimaanlegg, sprinkler- og brannslukkingsanlegg,konstruksjon av industrianlegg (f.eks. gassemulsjon og trykkluftrør), maskinkonstruksjon (f.eks. olje-, kjøle- ogsmørerør), konstruksjon av bensinstasjoner (bensinledninger), maskiner til papirproduksjon og trykkerimaskiner,samt konstruksjon av nyttekjøretøy.GJENGEDE RØRDELER SORT ADUSERTAlbu 90º med 2 mufferAdusert sort albu 90º med 2 muffer. Nr 90.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 00 05 ALBU ADU. S. 3/8" 90' NR 90 STK LE *102 00 07 ALBU ADU. S. 1/2" 90' NR 90 STK LE *102 00 09 ALBU ADU. S. 3/4" 90' NR 90 STK LE *102 00 12 ALBU ADU. S. 1" 90' NR 90 STK LE *102 00 14 ALBU ADU. S. 1.1/4" 90' NR 90 STK LE *102 00 16 ALBU ADU. S. 1.1/2" 90' NR 90 STK LE *102 00 18 ALBU ADU. S. 2" 90' NR 90 STK LE *102 00 47 ALBU ADU. S. 1"X 1/2" 90' NR 90 STK LE *102 00 49 ALBU ADU. S. 1"X 3/4" 90' NR 90 STK LE *102 00 52 ALBU ADU. S. 1.1/4"X 1/2" 90' NR 90 STK LE *102 00 54 ALBU ADU. S. 1.1/4"X 3/4" 90' NR 90 STK LE *102 00 56 ALBU ADU. S. 1.1/4"X 1" 90' NR 90 STK LE *102 00 58 ALBU ADU. S. 1.1/2"X 3/4" 90' NR 90 STK LE *102 00 65 ALBU ADU. S. 2"X 1" 90' NR 90 STK LE *Albu 90º med 1 muffeAdusert sort albu 90º med 1 muffe. Nr. 92.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 01 35 ALBU ADU. S. NR 92 3/8" 90' STK LE *102 01 37 ALBU ADU. S. NR 92 1/2" 90' STK LE *102 01 39 ALBU ADU. S. NR 92 3/4" 90' STK LE *102 01 42 ALBU ADU. S. NR 92 1" 90' STK LE *102 01 44 ALBU ADU. S. NR 92 1.1/4" 90' STK LE *102 01 46 ALBU ADU. S. NR 92 1.1/2" 90' STK LE *102 01 48 ALBU ADU. S. NR 92 2" 90' STK LE *Albu 45º med 2 mufferAdusert sort albu 45º med 2 muffer. Nr. 120.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 01 02 ALBU ADU. S. NR120 1" 45' STK LE *4


Trykkrør og delerAlbu 45º med 1 muffeAdusert sort albu 45º med 1 muffe. Nr. 121.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 01 82 ALBU ADU. S. NR121 1" 45' STK LE *Bend 90º med 2 mufferAdusert sort bend med 2 muffer. Nr. 2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 04 03 BEND ADU. S. NR 2 1/4" 90' STK LE102 04 07 BEND ADU. S. NR 2 1/2" 90' STK LE *102 04 09 BEND ADU. S. NR 2 3/4" 90' STK LE *102 04 12 BEND ADU. S. NR 2 1" 90' STK LE *102 04 14 BEND ADU. S. NR 2 1.1/4" 90' STK LE *102 04 16 BEND ADU. S. NR 2 1.1/2" 90' STK LE *102 04 18 BEND ADU. S. NR 2 2" 90' STK LE *Bend 90º med 1 muffeAdusert sort bend 90º med 1 muffe. Nr. 1NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 02 87 BEND ADU. S. NR 1 1/2" 90' STK LE *102 02 89 BEND ADU. S. NR 1 3/4" 90' STK LE *102 02 92 BEND ADU. S. NR 1 1" 90' STK LE *102 02 94 BEND ADU. S. NR 1 1.1/4" 90' STK LE *102 02 96 BEND ADU. S. NR 1 1.1/2" 90' STK LE *102 02 98 BEND ADU. S. NR 1 2" 90' STK LE *Bend 45º med 2 mufferAdusert sort bend 45º med 2 muffer. Nr. 41NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 04 87 BEND ADU. S. NR 41 1/2" 45' STK LE102 04 89 BEND ADU. S. NR 41 3/4" 45' STK LE *102 04 92 BEND ADU. S. NR 41 1" 45' STK LE *102 04 94 BEND ADU. S. NR 41 1.1/4" 45' STK LE *102 04 96 BEND ADU. S. NR 41 1.1/2" 45' STK LE *102 04 98 BEND ADU. S. NR 41 2" 45' STK LE *5


Trykkrør og delerBend 45º med 1 muffeAdusert sort bend 45º med 1 muffe. Nr.40NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 03 67 BEND ADU. S. NR 40 1/2" 45' STK LE *102 03 69 BEND ADU. S. NR 40 3/4" 45' STK LE *102 03 72 BEND ADU. S. NR 40 1" 45' STK LE *102 03 74 BEND ADU. S. NR 40 1.1/4" 45' STK LE *102 03 76 BEND ADU. S. NR 40 1.1/2" 45' STK LE *102 03 78 BEND ADU. S. NR 40 2" 45' STK LE *6


Trykkrør og delerT-rørAdusert sort t-rør. Nr.130.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 12 65 T-RØR ADU. S. 3/8" NR 130 STK LE *102 12 67 T-RØR ADU. S. 1/2" NR 130 STK LE *102 12 69 T-RØR ADU. S. 3/4" NR 130 STK LE *102 12 72 T-RØR ADU. S. 1" NR 130 STK LE *102 12 74 T-RØR ADU. S. 1.1/4" NR 130 STK LE *102 12 76 T-RØR ADU. S. 1.1/2" NR 130 STK LE *102 12 78 T-RØR ADU. S. 2" NR 130 STK LE *102 13 29 T-RØR ADU. S. 3/4"X1/2" NR 130 STK LE *102 13 52 T-RØR ADU. S. 1"X1/2" NR 130 STK LE *102 13 58 T-RØR ADU. S. 1"X3/4" NR 130 STK LE *102 13 67 T-RØR ADU. S. 1"X1.1/4" NR 130 STK LE *102 13 76 T-RØR ADU. S. 1.1/4"X1/2"X1" NR 130 STK LE *102 13 78 T-RØR ADU. S. 1.1/4"X1/2" NR 130 STK LE *102 13 87 T-RØR ADU. S. 1.1/4"X3/4" NR 130 STK LE *102 13 94 T-RØR ADU. S. 1.1/4"X1"X1" NR 130 STK LE *102 13 96 T-RØR ADU. S. 1.1/4"X1" NR 130 STK LE *102 14 01 T-RØR ADU. S. 1.1/4"X1.1/4"X1" NR 130 STK LE *102 14 07 T-RØR ADU. S. 11/2"X1/2"X11/4" NR 130 STK LE *102 14 09 T-RØR ADU. S. 1.1/2"X1/2" NR 130 STK LE *102 14 16 T-RØR ADU. S. 1.1/2"X3/4" NR 130 STK LE *102 14 21 T-RØR ADU. S. 1.1/2"X1"X11/4" NR 130 STK LE *102 14 23 T-RØR ADU. S. 1.1/2"X1" NR 130 STK LE *102 14 25 T-RØR ADU. S. 1.1/2"X1.1/4"X1" NR 130 STK LE102 14 29 T-RØR ADU. S. 1.1/2"X1.1/4" NR 130 STK LE *102 14 41 T-RØR ADU. S. 2"X1/2" NR 130 STK LE *102 14 43 T-RØR ADU. S. 2"X3/4" NR 130 STK LE *102 14 45 T-RØR ADU. S. 2"X1" NR 130 STK LE *102 14 49 T-RØR ADU. S. 2"X1.1/4" NR 130 STK LE *102 14 54 T-RØR ADU. S. 2"X1.1/2" NR 130 STK LE *102 14 61 T-RØR ADU. S. 2"X 1"X1.1/2" NR 130 STK LE *T-rør, buet.Adusert sort t-rør med svingt avstikker. Nr.131NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 15 09 T-RØR ADU. S. NR 131 3/4" STK LE *102 15 12 T-RØR ADU. S. NR 131 1" STK LE *102 15 14 T-RØR ADU. S. NR 131 1.1/4" STK LE *102 15 16 T-RØR ADU. S. NR 131 1.1/2" STK LE *102 15 18 T-RØR ADU. S. NR 131 2" STK LE *7


Trykkrør og delerOvergangsmuffeAdusert sort overgangsmuffe. Nr. 240NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 07 61 MUFFE ADU. S. 240 3/4"X 1/2" STK LE *102 07 65 MUFFE ADU. S. 240 1"X 1/2" STK LE *102 07 67 MUFFE ADU. S. 240 1"X 3/4" STK LE *102 07 72 MUFFE ADU. S. 240 11/4"X 1/2" STK LE102 07 76 MUFFE ADU. S. 240 11/4"X 1" STK LE *102 07 83 MUFFE ADU. S. 240 11/2"X 1" STK LE *102 07 85 MUFFE ADU. S. 240 11/2"X1.1/4" STK LE *102 07 92 MUFFE ADU. S. 240 2"X 1" STK LE *102 07 96 MUFFE ADU. S. 240 2"X1.1/2" STK LE *OvergangsnippelAdusert sort overgangsnippel. Nr. 241 - INRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 10 37 OVG.NIPL. AD. S. 3/8"X 1/4" NR 241 STK LE *102 10 42 OVG.NIPL. AD. S. 1/2"X 1/4" NR 241 STK LE *102 10 44 OVG.NIPL. AD. S. 1/2"X 3/8" NR 241 STK LE *102 10 53 OVG.NIPL. AD. S. 3/4"X 1/2" NR 241 STK LE *102 10 64 OVG.NIPL. AD. S. 1"X 3/4" NR 241 STK LE *102 10 86 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/2"X1.1/4" NR 241 STK LE *OvergangsnippelAdusert sort overgangsnippel. Nr 241 - IINRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 10 51 OVG.NIPL. AD. S. 3/4"X 3/8" NR 241 STK LE *102 10 59 OVG.NIPL. AD. S. 1"X 3/8" NR 241 STK LE *102 10 62 OVG.NIPL. AD. S. 1"X 1/2" NR 241 STK LE *102 10 68 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/4"X 1/2" NR 241 STK LE *102 10 71 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/4"X 3/4" NR 241 STK LE *102 10 73 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/4"X 1" NR 241 STK LE *102 10 79 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/2"X 1/2" NR 241 STK LE *102 10 82 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/2"X 3/4" NR 241 STK LE *102 10 84 OVG.NIPL. AD. S. 1.1/2"X 1" NR 241 STK LE *102 10 97 OVG.NIPL. AD. S. 2"X 1" NR 241 STK LE *102 10 99 OVG.NIPL. AD. S. 2"X1.1/4" NR 241 STK LE *102 11 02 OVG.NIPL. AD. S. 2"X1.1/2" NR 241 STK LE *102 11 15 OVG.NIPL. AD. S. 2.1/2"X 2" NR 241 STK LE *8


Trykkrør og delerOvergangsnippelAdusert sort overgangsnippel. Nr. 241 - IIINRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 10 93 OVG.NIPL. AD. S. 2"X 1/2" NR 241 STK LE *102 10 95 OVG.NIPL. AD. S. 2"X 3/4" NR 241 STK LE *AnsatsnippelAdusert sort ansatsnippel. Nr. 280.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 09 13 ANS.NIPL. AD. S. 280 1/4" STK LE *102 09 15 ANS.NIPL. AD. S. 280 3/8" STK LE *102 09 17 ANS.NIPL. AD. S. 280 1/2" STK LE *102 09 19 ANS.NIPL. AD. S. 280 3/4" STK LE *102 09 22 ANS.NIPL. AD. S. 280 1" STK LE *102 09 24 ANS.NIPL. AD. S. 280 1.1/4" STK LE *102 09 26 ANS.NIPL. AD. S. 280 1.1/2" STK LE *102 09 28 ANS.NIPL. AD. S. 280 2" STK LE *OvergangsansatsnippelAdusert sort overgangsansatsnippel. Nr. 245.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 09 62 ANS.NIPL. AD. S. 1/2"X 3/8" NR 245 STK LE *102 09 68 ANS.NIPL. AD. S. 3/4"X 1/2" NR 245 STK LE *102 09 73 ANS.NIPL. AD. S. 1"X 1/2" NR 245 STK LE *102 09 75 ANS.NIPL. AD. S. 1"X 3/4" NR 245 STK LE *102 09 77 ANS.NIPL. AD. S. 1.1/4"X 1/2" NR 245 STK LE *102 09 79 ANS.NIPL. AD. S. 1.1/4"X 3/4" NR 245 STK LE *102 09 82 ANS.NIPL. AD. S. 1.1/4"X 1" NR 245 STK LE *102 09 88 ANS.NIPL. AD. S. 1.1/2"X 1" NR 245 STK LE *102 09 91 ANS.NIPL. AD. S. 1.1/2"X1.1/4" NR 245 STK LE *102 09 95 ANS.NIPL. AD. S. 2"X 1" NR 245 STK LE *102 09 97 ANS.NIPL. AD. S. 2"X1.1/4" NR 245 STK LE *102 09 99 ANS.NIPL. AD. S. 2"X1.1/2" NR 245 STK LE *9


Trykkrør og delerMuffeAdusert sort muffe. Nr. 270.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 07 05 MUFFE ADU. S. NR 270 3/8" STK LE *102 07 07 MUFFE ADU. S. NR 270 1/2" STK LE *102 07 09 MUFFE ADU. S. NR 270 3/4" STK LE *102 07 12 MUFFE ADU. S. NR 270 1" STK LE *102 07 14 MUFFE ADU. S. NR 270 1 1/4" STK LE *102 07 16 MUFFE ADU. S. NR 270 1 1/2" STK LE *102 07 18 MUFFE ADU. S. NR 270 2" STK LE *PluggAdusert sort plugg, glatt. Nr. 291.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 12 23 PLUGG ADU. S. GLATT 1/4" NR 291 STK LE *102 12 25 PLUGG ADU. S. GLATT 3/8" NR 291 STK LE *102 12 27 PLUGG ADU. S. GLATT 1/2" NR 291 STK LE *102 12 29 PLUGG ADU. S. GLATT 3/4" NR 291 STK LE *102 12 32 PLUGG ADU. S. GLATT 1" NR 291 STK LE *102 12 34 PLUGG ADU. S. GLATT 1.1/4" NR 291 STK LE *102 12 36 PLUGG ADU. S. GLATT 1.1/2" NR 291 STK LE *102 12 38 PLUGG ADU. S. GLATT 2" NR 291 STK LE *Plugg med randAdusert sort plugg med rand. Nr. 290.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 11 87 PLUGG ADU. S. M/RAND 1/2" NR 290 STK LE *102 11 94 PLUGG ADU. S. M/RAND 1.1/4" NR 290 STK LE *102 11 98 PLUGG ADU. S. M/RAND 2" NR 290 STK LE *KappeAdusert sort kappe. Nr 301.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 05 95 KAPPE ADU. S. NR 301 3/8" STK LE *102 05 97 KAPPE ADU. S. NR 301 1/2" STK LE *102 05 99 KAPPE ADU. S. NR 301 3/4" STK LE *102 06 02 KAPPE ADU. S. NR 301 1" STK LE *102 06 04 KAPPE ADU. S. NR 301 1 1/4" STK LE *102 06 06 KAPPE ADU. S. NR 301 1 1/2" STK LE *102 06 08 KAPPE ADU. S. NR 301 2" STK LE *10


Trykkrør og delerUnionAdusert sort union. Nr. 340.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 18 97 UNION ADU. S. NR 340 1/2" STK LE *102 18 99 UNION ADU. S. NR 340 3/4" STK LE *102 19 02 UNION ADU. S. NR 340 1" STK LE *102 19 04 UNION ADU. S. NR 340 1.1/4" STK LE *102 19 06 UNION ADU. S. NR 340 1.1/2" STK LE *102 19 08 UNION ADU. S. NR 340 2" STK LE *102 19 11 UNION ADU. S. NR 340 2.1/2" STK LE *TippunionAdusert sort tippunion. Nr. 341.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS102 20 15 TIPPUNION ADU. S. NR341 3/8" STK LE *102 20 17 TIPPUNION ADU. S. NR341 1/2" STK LE *102 20 19 TIPPUNION ADU. S. NR341 3/4" STK LE *102 20 22 TIPPUNION ADU. S. NR341 1" STK LE *102 20 24 TIPPUNION ADU. S. NR341 1.1/4" STK LE *102 20 26 TIPPUNION ADU. S. NR341 1.1/2" STK LE *102 20 28 TIPPUNION ADU. S. NR341 2" STK LE *GJENGEDE RØRDELER GALVANISERT ADUSERTAlbu 90º med 2 mufferAdusert galvanisert albu 90º med 2 muffer. Nr. 90NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 00 05 ALBU ADU. G. 3/8" 90' NR 90 STK LE *103 00 07 ALBU ADU. G. 1/2" 90' NR 90 STK LE *103 00 09 ALBU ADU. G. 3/4" 90' NR 90 STK LE *103 00 12 ALBU ADU. G. 1" 90' NR 90 STK LE *103 00 14 ALBU ADU. G. 1.1/4" 90' NR 90 STK LE *103 00 16 ALBU ADU. G. 1.1/2" 90' NR 90 STK LE *103 00 18 ALBU ADU. G. 2" 90' NR 90 STK LE *103 00 21 ALBU ADU. G. 2.1/2" 90' NR 90 STK LE *103 00 23 ALBU ADU. G. 3" 90' NR 90 STK LE *103 00 25 ALBU ADU. G. 4" 90' NR 90 STK LE *103 00 43 ALBU ADU. G. 3/4"X 1/2" 90' NR 90 STK LE *103 00 47 ALBU ADU. G. 1"X 1/2" 90' NR 90 STK LE *103 00 49 ALBU ADU. G. 1"X 3/4" 90' NR 90 STK LE *103 00 56 ALBU ADU. G. 1.1/4"X 1" 90' NR 90 STK LE *11


Trykkrør og delerAlbu 90º med 1 muffeAdusert galvanisert albu med 1 muffe. Nr. 92NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 01 35 ALBU ADU. G. NR 92 3/8" 90' STK LE *103 01 37 ALBU ADU. G. NR 92 1/2" 90' STK LE *103 01 39 ALBU ADU. G. NR 92 3/4" 90' STK LE *103 01 42 ALBU ADU. G. NR 92 1" 90' STK LE *103 01 44 ALBU ADU. G. NR 92 1.1/4" 90' STK LE *103 01 46 ALBU ADU. G. NR 92 1.1/2" 90' STK LE *103 01 48 ALBU ADU. G. NR 92 2" 90' STK LE *103 01 51 ALBU ADU. G. NR 92 2.1/2" 90' STK LE *103 01 53 ALBU ADU. G. NR 92 3" 90' STK LE *103 01 55 ALBU ADU. G. NR 92 4" 90' STK LE *Albu 45º med 2 mufferAdusert galvanisert albu 45 º med 2 muffer, Nr. 120NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 01 08 ALBU ADU. G. NR 120 2" 45' STK LE *Albu 45º med 1 muiffeAdusert galvanisert albu med 1 muffe. Nr. 121NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 01 77 ALBU ADU. G. NR 121 1/2" 45' STK LE *103 01 82 ALBU ADU. G. NR 121 1" 45' STK LE *103 01 84 ALBU ADU. G. NR 121 1 1/4" 45' STK LE *103 01 86 ALBU ADU. G. NR 121 1 1/2" 45' STK LE *103 01 88 ALBU ADU. G. NR 121 2" 45' STK LE *Bend 90º, med 2 mufferAdusert galvanisert bend med 2 muffer. Nr. 2NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 04 07 BEND ADU. G. NR 2 1/2" 90' STK LE *103 04 09 BEND ADU. G. NR 2 3/4" 90' STK LE *103 04 12 BEND ADU. G. NR 2 1" 90' STK LE *103 04 14 BEND ADU. G. NR 2 1.1/4" 90' STK LE *103 04 16 BEND ADU. G. NR 2 1.1/2" 90' STK LE *103 04 18 BEND ADU. G. NR 2 2" 90' STK LE *103 04 21 BEND ADU. G. NR 2 2.1/2" 90' STK LE *12


Trykkrør og delerBend 90º, med 1 muffeAdusert galvanisert bend med 1 muffe nr. 1NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 02 85 BEND ADU. G. NR 1 3/8" 90' STK LE *103 02 87 BEND ADU. G. NR 1 1/2" 90' STK LE *103 02 89 BEND ADU. G. NR 1 3/4" 90' STK LE *103 02 92 BEND ADU. G. NR 1 1" 90' STK LE *103 02 94 BEND ADU. G. NR 1 1.1/4" 90' STK LE *103 02 96 BEND ADU. G. NR 1 1.1/2" 90' STK LE *103 02 98 BEND ADU. G. NR 1 2" 90' STK LE *103 03 01 BEND ADU. G. NR 1 2.1/2" 90' STK LE *103 03 03 BEND ADU. G. NR 1 3" 90' STK LE *Bend 45º, med 2 mufferAdusert galvanisert halvbend med 2 muffer nr. 41NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 04 89 BEND ADU. G. NR 41 3/4" STK LE *103 04 92 BEND ADU. G. NR 41 1" STK LE *103 04 94 BEND ADU. G. NR 41 1.1/4" STK LE *103 04 96 BEND ADU. G. NR 41 1.1/2" STK LE *103 04 98 BEND ADU. G. NR 41 2" STK LE *Bend 45º, med 1 muffeAdusert galvanisert bend med 1 muffe nr. 40NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 03 67 BEND ADU. G. NR 40 1/2" STK LE *103 03 69 BEND ADU. G. NR 40 3/4" STK LE *103 03 72 BEND ADU. G. NR 40 1" STK LE *103 03 74 BEND ADU. G. NR 40 1.1/4" STK LE *103 03 76 BEND ADU. G. NR 40 1.1/2" STK LE *103 03 78 BEND ADU. G. NR 40 2" STK LE *103 03 81 BEND ADU. G. NR 40 2.1/2" STK LE *103 03 83 BEND ADU. G. NR 40 3" STK LE *13


Trykkrør og delerT-rørAdusert galvanisert. T-rør, Nr. 130NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 12 63 T-RØR ADU. G. 1/4" NR 130 STK LE *103 12 65 T-RØR ADU. G. 3/8" NR 130 STK LE *103 12 67 T-RØR ADU. G. 1/2" NR 130 STK LE *103 12 69 T-RØR ADU. G. 3/4" NR 130 STK LE *103 12 72 T-RØR ADU. G. 1" NR 130 STK LE *103 12 74 T-RØR ADU. G. 1.1/4" NR 130 STK LE *103 12 76 T-RØR ADU. G. 1.1/2" NR 130 STK LE *103 12 78 T-RØR ADU. G. 2" NR 130 STK LE *103 12 81 T-RØR ADU. G. 2.1/2" NR 130 STK LE *103 12 83 T-RØR ADU. G. 3" NR 130 STK LE *103 12 85 T-RØR ADU. G. 4" NR 130 STK LE *103 13 29 T-RØR ADU. G. 3/4"X1/2" NR 130 STK LE *103 13 52 T-RØR ADU. G. 1"X1/2" NR 130 STK LE *103 13 58 T-RØR ADU. G. 1"X3/4" NR 130 STK LE *103 13 78 T-RØR ADU. G. 1.1/4"X1/2" NR 130 STK LE *103 13 87 T-RØR ADU. G. 1.1/4"X3/4" NR 130 STK LE *103 13 96 T-RØR ADU. G. 1.1/4"X 1" NR 130 STK LE *103 14 09 T-RØR ADU. G. 1.1/2"X1/2" NR 130 STK LE *103 14 16 T-RØR ADU. G. 1.1/2"X3/4" NR 130 STK LE *103 14 23 T-RØR ADU. G. 1.1/2"X1" NR 130 STK LE *103 14 29 T-RØR ADU. G. 1.1/2"X1.1/4" NR 130 STK LE *103 14 43 T-RØR ADU. G. 2"X3/4" NR 130 STK LE *103 14 45 T-RØR ADU. G. 2"X1" NR 130 STK LE *103 14 49 T-RØR ADU. G. 2"X1.1/4" NR 130 STK LE *103 14 54 T-RØR ADU. G. 2"X1.1/2" NR 130 STK LE *103 14 69 T-RØR ADU. G. 2.1/2"X1.1/2" NR 130 STK LE *103 14 78 T-RØR ADU. G. 3"X2" NR 130 STK LE *KryssAdusert galvanisert kryss Nr. 180NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 06 37 KRYSS ADU. G. NR 180 1/2" STK LE *103 06 39 KRYSS ADU. G. NR 180 3/4" STK LE *103 06 42 KRYSS ADU. G. NR 180 1" STK LE *103 06 48 KRYSS ADU. G. NR 180 2" STK LE *14


Trykkrør og delerOvergangsmuffeAdusert galvanisert overgangsmuffe Nr. 240NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 07 54 MUFFE ADU.GALV. 1/2"X 3/8" NR 240 STK LE *103 07 61 MUFFE ADU.GALV. 3/4"X 1/2" NR 240 STK LE *103 07 65 MUFFE ADU.GALV. 1"X 1/2" NR 240 STK LE *103 07 67 MUFFE ADU.GALV. 1"X 3/4" NR 240 STK LE *103 07 74 MUFFE ADU.GALV. 1.1/4"X 3/4" NR 240 STK LE *103 07 76 MUFFE ADU.GALV. 1.1/4"X 1" NR 240 STK LE *103 07 83 MUFFE ADU.GALV. 1.1/2"X 1" NR 240 STK LE *103 07 85 MUFFE ADU.GALV. 1.1/2"X1.1/4" NR 240 STK LE *103 07 92 MUFFE ADU.GALV. 2"X 1" NR 240 STK LE *103 07 94 MUFFE ADU.GALV. 2"X1.1/4" NR 240 STK LE *103 07 96 MUFFE ADU.GALV. 2"X1.1/2" NR 240 STK LE *103 08 05 MUFFE ADU.GALV. 2.1/2"X 2" NR 240 STK LE *103 08 09 MUFFE ADU.GALV. 3"X 2" NR 240 STK LE *103 08 12 MUFFE ADU.GALV. 3"X2.1/2" NR 240 STK LE *15


Trykkrør og delerOvergangsnippelAdusert galvanisert overgangsnippel Nr. 241 - IINRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 10 33 OVG.NIPL. AD. G. 1/4"X 1/8" NR 241 STK LE *103 10 37 OVG.NIPL. AD. G. 3/8"X 1/4" NR 241 STK LE *103 10 42 OVG.NIPL. AD. G. 1/2"X 1/4" NR 241 STK LE *103 10 44 OVG.NIPL. AD. G. 1/2"X 3/8" NR 241 STK LE *103 10 48 OVG.NIPL. AD. G. 3/4"X 1/4" NR 241 STK LE *103 10 51 OVG.NIPL. AD. G. 3/4"X 3/8" NR 241 STK LE *103 10 53 OVG.NIPL. AD. G. 3/4"X 1/2" NR 241 STK LE *103 10 59 OVG.NIPL. AD. G. 1"X 3/8" NR 241 STK LE *103 10 62 OVG.NIPL. AD. G. 1"X 1/2" NR 241 STK LE *103 10 64 OVG.NIPL. AD. G. 1"X 3/4" NR 241 STK LE *103 10 68 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/4"X 1/2" NR 241 STK LE *103 10 71 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/4"X 3/4" NR 241 STK LE *103 10 73 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/4"X 1" NR 241 STK LE *103 10 79 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/2"X 1/2" NR 241 STK LE *103 10 82 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/2"X 3/4" NR 241 STK LE *103 10 84 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/2"X 1" NR 241 STK LE *103 10 86 OVG.NIPL. AD. G. 1.1/2"X1 1/4" NR 241 STK LE *103 10 97 OVG.NIPL. AD. G. 2"X 1" NR 241 STK LE *103 10 99 OVG.NIPL. AD. G. 2"X1.1/4" NR 241 STK LE *103 11 02 OVG.NIPL. AD. G. 2"X1.1/2" NR 241 STK LE *103 11 13 OVG.NIPL. AD. G. 2.1/2"X1.1/2" NR 241 STK LE *103 11 15 OVG.NIPL. AD. G. 2.1/2"X 2" NR 241 STK LE *103 11 24 OVG.NIPL. AD. G. 3"X 2" NR 241 STK LE *103 11 26 OVG.NIPL. AD. G. 3"X2 1/2" NR 241 STK LE *103 11 35 OVG.NIPL. AD. G. 4"X 3" NR 241 STK LE *OvergangsnippelAdusert galvanisert overgangsnippel Nr. 241 - IIINRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 10 95 OVG.NIPL. AD. G. 2"X 3/4" NR 241 STK LE *103 11 31 OVG.NIPL. AD. G. 4"X 2" NR 241 STK LE *16


Trykkrør og delerAnsatsnippelAdusert galvanisert ansatsnippel Nr. 280NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 09 11 ANS.NIPL. ADU.GALV. 1/8" NR 280 STK LE *103 09 13 ANS.NIPL. ADU.GALV. 1/4" NR 280 STK LE *103 09 15 ANS.NIPL. ADU.GALV. 3/8" NR 280 STK LE *103 09 17 ANS.NIPL. ADU.GALV. 1/2" NR 280 STK LE *103 09 19 ANS.NIPL. ADU.GALV. 3/4" NR 280 STK LE *103 09 22 ANS.NIPL. ADU.GALV. 1" NR 280 STK LE *103 09 24 ANS.NIPL. ADU.GALV. 1.1/4" NR 280 STK LE *103 09 26 ANS.NIPL. ADU.GALV. 1.1/2" NR 280 STK LE *103 09 28 ANS.NIPL. ADU.GALV. 2" NR 280 STK LE *103 09 31 ANS.NIPL. ADU.GALV. 2.1/2" NR 280 STK LE *103 09 33 ANS.NIPL. ADU.GALV. 3" NR 280 STK LE *103 09 35 ANS.NIPL. ADU.GALV. 4" NR 280 STK LE *OvergangsansatsnippelAdusert galvanisert overgangsansatsnippel Nr. 245NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 09 57 ANS.NIPL. AD. G. 3/8"X 1/4" NR 245 STK LE *103 09 59 ANS.NIPL. AD. G. 1/2"X 1/4" NR 245 STK LE *103 09 62 ANS.NIPL. AD. G. 1/2"X 3/8" NR 245 STK LE *103 09 66 ANS.NIPL. AD. G. 3/4"X 3/8" NR 245 STK LE *103 09 68 ANS.NIPL. AD. G. 3/4"X 1/2" NR 245 STK LE *103 09 73 ANS.NIPL. AD. G. 1"X 1/2" NR 245 STK LE *103 09 75 ANS.NIPL. AD. G. 1"X 3/4" NR 245 STK LE *103 09 79 ANS.NIPL. AD. G. 1.1/4"X 3/4" NR 245 STK LE *103 09 82 ANS.NIPL. AD. G. 1.1/4"X 1" NR 245 STK LE *103 09 86 ANS.NIPL. AD. G. 1.1/2"X 3/4" NR 245 STK LE *103 09 88 ANS.NIPL. AD. G. 1.1/2"X 1" NR 245 STK LE *103 09 91 ANS.NIPL. AD. G. 1.1/2"X1.1/4" NR 245 STK LE *103 09 95 ANS.NIPL. AD. G. 2"X 1" NR 245 STK LE *103 09 97 ANS.NIPL. AD. G. 2"X1.1/4" NR 245 STK LE *103 09 99 ANS.NIPL. AD. G. 2"X1.1/2" NR 245 STK LE *103 10 06 ANS.NIPL. AD. G. 2.1/2"X 2" NR 245 STK LE *103 10 08 ANS.NIPL. AD. G. 3"X 2" NR 245 STK LE *103 10 11 ANS.NIPL. AD. G. 3"X2.1/2" NR 245 STK LE *103 10 17 ANS.NIPL. AD. G. 4"X 3" NR 245 STK LE *17


Trykkrør og delerMuffeAdusert galvanisert muffe Nr. 270NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 07 03 MUFFE ADU. G. NR 270 1/4" STK LE *103 07 05 MUFFE ADU. G. NR 270 3/8" STK LE *103 07 07 MUFFE ADU. G. NR 270 1/2" STK LE *103 07 09 MUFFE ADU. G. NR 270 3/4" STK LE *103 07 12 MUFFE ADU. G. NR 270 1" STK LE *103 07 14 MUFFE ADU. G. NR 270 1.1/4" STK LE *103 07 16 MUFFE ADU. G. NR 270 1.1/2" STK LE *103 07 18 MUFFE ADU. G. NR 270 2" STK LE *103 07 21 MUFFE ADU. G. NR 270 2.1/2" STK LE *103 07 23 MUFFE ADU. G. NR 270 3" STK LE *103 07 25 MUFFE ADU. G. NR 270 4" STK LE *Plugg med randAdusert galvanisert plugg med rand Nr. 290NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 11 87 PLUGG ADU. G. M/RAND 1/2" NR 290 STK LE103 11 89 PLUGG ADU. G. M/RAND 3/4" NR 290 STK LE *103 11 92 PLUGG ADU. G. M/RAND 1" NR 290 STK LE *103 11 94 PLUGG ADU. G. M/RAND 1.1/4" NR 290 STK LE *103 11 96 PLUGG ADU. G. M/RAND 1.1/2" NR 290 STK LE *103 11 98 PLUGG ADU. G. M/RAND 2" NR 290 STK LE *103 12 03 PLUGG ADU. G. M/RAND 3" NR 290 STK LEPlugg, glattAdusert galvanisert plugg, glatt, Nr. 291NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 12 21 PLUGG ADU. G. GLATT 1/8" NR 291 STK LE *103 12 23 PLUGG ADU. G. GLATT 1/4" NR 291 STK LE *103 12 25 PLUGG ADU. G. GLATT 3/8" NR 291 STK LE *103 12 27 PLUGG ADU. G. GLATT 1/2" NR 291 STK LE *103 12 29 PLUGG ADU. G. GLATT 3/4" NR 291 STK LE *103 12 32 PLUGG ADU. G. GLATT 1" NR 291 STK LE *103 12 34 PLUGG ADU. G. GLATT 1.1/4" NR 291 STK LE *103 12 36 PLUGG ADU. G. GLATT 1.1/2" NR 291 STK LE *103 12 38 PLUGG ADU. G. GLATT 2" NR 291 STK LE *103 12 41 PLUGG ADU. G. GLATT 2.1/2" NR 291 STK LE *103 12 43 PLUGG ADU. G. GLATT 3" NR 291 STK LE *103 12 45 PLUGG ADU. G. GLATT 4" NR 291 STK LE *18


Trykkrør og delerKappeAdusert galvanisert kappe Nr.300NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 05 93 KAPPE ADU. G. NR 300 1/4" STK LE *103 05 95 KAPPE ADU. G. NR 300 3/8" STK LE *103 05 97 KAPPE ADU. G. NR 300 1/2" STK LE *103 05 99 KAPPE ADU. G. NR 300 3/4" STK LE *103 06 02 KAPPE ADU. G. NR 300 1" STK LE *103 06 04 KAPPE ADU. G. NR 300 1.1/4" STK LE *103 06 06 KAPPE ADU. G. NR 300 1.1/2" STK LE *103 06 08 KAPPE ADU. G. NR 300 2" STK LE *103 06 11 KAPPE ADU. G. NR 300 2.1/2" STK LE *103 06 13 KAPPE ADU. G. NR 300 3" STK LE *BacknutAdusert galvanisert backnut Nr. 312NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 02 49 BACKNUT ADU. G. NR 310 3/4" STK LE *103 02 52 BACKNUT ADU. G. NR 310 1" STK LE *103 02 54 BACKNUT ADU. G. NR 310 1.1/4" STK LE *103 02 56 BACKNUT ADU. G. NR 310 1.1/2" STK LE *103 02 58 BACKNUT ADU. G. NR 310 2" STK LE *UnionAdusert galvanisert union Nr. 340NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 18 97 UNION ADU. G. NR 340 1/2" STK LE *103 18 99 UNION ADU. G. NR 340 3/4" STK LE *103 19 02 UNION ADU. G. NR 340 1" STK LE *103 19 04 UNION ADU. G. NR 340 1.1/4" STK LE *103 19 06 UNION ADU. G. NR 340 1.1/2" STK LE *103 19 08 UNION ADU. G. NR 340 2" STK LE *103 19 11 UNION ADU. G. NR 340 2.1/2" STK LE *103 19 13 UNION ADU. G. NR 340 3" STK LE *19


Trykkrør og delerTippunionAdusert galvanisert tippunion Nr. 341NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS103 20 15 TIPPUNION ADU.GALV. 3/8" NR 341 STK LE *103 20 17 TIPPUNION ADU.GALV. 1/2" NR 341 STK LE *103 20 19 TIPPUNION ADU.GALV. 3/4" NR 341 STK LE *103 20 22 TIPPUNION ADU.GALV. 1" NR 341 STK LE *103 20 24 TIPPUNION ADU.GALV. 1.1/4" NR 341 STK LE *103 20 26 TIPPUNION ADU.GALV. 1.1/2" NR 341 STK LE *103 20 28 TIPPUNION ADU.GALV. 2" NR 341 STK LE *103 20 31 TIPPUNION ADU.GALV. 2.1/2" NR 341 STK LE *103 20 33 TIPPUNION ADU.GALV. 3" NR 341 STK LE *20


Trykkrør og delerPRESSFITTINGS GALVANISERTRØR PRESS GALVANISERT MAPRESSRør galvanisert mapressStål pressfittingsrør, utv.galvanisert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 00 06 RØR 12 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 09 RØR 15 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 13 RØR 18 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 16 RØR 22 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 19 RØR 28 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 23 RØR 35 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 26 RØR 42 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *108 00 29 RØR 54 MM GALVANISERT MAPRESS M LC *RØR PRESS SPRINKLER GALVANISERT MAPRESSSprinkelrør El-forsinketSprinkler-rør, el-forsinket.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 00 36 SPRINKELRØR 22MM EL-FORSINKET MAPRESS M LC *108 00 37 SPRINKELRØR 28MM EL-FORSINKET MAPRESS M LC *108 00 38 SPRINKELRØR 35MM EL-FORSINKET MAPRESS M LC *108 00 39 SPRINKELRØR 42MM EL-FORSINKET MAPRESS M LC *108 00 41 SPRINKELRØR 54MM EL-FORSINKET MAPRESS M LC *DELER PRESS GALVANSIERT MAPRESSBend 90º med 2 muffer MapressBend 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 21 16 BEND 12MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 19 BEND 15MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 23 BEND 18MM 90GR GALV. MAPRESS 6103 STK LC *108 21 26 BEND 22MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 29 BEND 28MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 33 BEND 35MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 36 BEND 42MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 39 BEND 54MM 90GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 21 43 BEND 88,9MM 90GR GALV.MAPRESS M/2 MUFFER STK LC21


Trykkrør og delerBend 90º med 1 muffe MapressBend 90º med 1 muffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 21 86 BEND 12MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 21 89 BEND 15MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 21 93 BEND 18MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 21 96 BEND 22MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 21 99 BEND 28MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 22 03 BEND 35MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 22 06 BEND 42MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 22 09 BEND 54MM 90GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 22 13 BEND 88,9MM 90GR GALV.MAPRESS M/1 MUFFE STK LC108 22 14 BEND 108 MM 90GR GALV.MAPRESS M/1 MUFFE STK LCBend 45º med 2 muffer MapressBend 45º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 23 59 BEND 15MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 63 BEND 18MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 66 BEND 22MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 69 BEND 28MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 73 BEND 35MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 76 BEND 42MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 79 BEND 54MM 45GR GALV. MAPRESS M/2 MUFFER STK LC *108 23 82 BEND 76,1MM 45GR GALV.MAPRESS M/2 MUFFER STK LCBend 45º med 1 muffe MapressBend 45º med 1 muffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 24 09 BEND 15MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 24 13 BEND 18MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 24 16 BEND 22MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 24 19 BEND 28MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 24 23 BEND 35MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 24 26 BEND 42MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *108 24 29 BEND 54MM 45GR M/1MUFFE GALV. M/1 MUFFE STK LC *22


Trykkrør og delerBend 90º med utvending gjengeBend 90º med utvendige gjenger, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 22 33 BEND 15 X 1/2" 90GR M/U.GJ. GALV. MAPRESS 6143 STK LC *108 22 36 BEND 18 X 1/2" 90GR M/U.GJ. GALV. MAPRESS 6144 STK LC *108 22 39 BEND 22 X 3/4" 90GR M/U.GJ. GALV. MAPRESS 6145 STK LC *108 22 43 BEND 28 X 1" 90GR M/U.GJ. GALV. MAPRESS 6146 STK LC *108 22 46 BEND 35 X 1 1/4" 90GR M/U.GJ. GALV. MAPRESS 6147 STK LC *108 22 49 BEND 42 X 1 1/2" 90GR.M/U.GJ. GALV. MAPRESS 6148 STK LC *Passbend MapressPassbend 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 23 06 PASSBEND 12 90GR GALV. MAPRESS 6131 STK LC *108 23 09 PASSBEND 15 90GR GALV. MAPRESS 6132 STK LC *108 23 13 PASSBEND 18 90GR GALV. MAPRESS 6133 STK LC *108 23 16 PASSBEND 22 90GR GALV. MAPRESS 6164 STK LC *108 23 19 PASSBEND 28 90GR GALV. MAPRESS 6135 STK LC *108 23 23 PASSBEND 35 90GR GALV. MAPRESS 6136 STK LC *108 23 26 PASSBEND 42 90GR GALV. MAPRESS 6137 STK LC *108 23 29 PASSBEND 54 90GR GALV. MAPRESS 6138 STK LC *Albue med innvendig gjengeAlbue m/innv.gjenger galv. 28-1/2"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 22 64 ALBUE 28 X 1/2" I 90GR GALV. MAPRESS 21660 STK LC *T-rør MapressT-rør, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 28 56 T-RØR 12 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 59 T-RØR 15 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 63 T-RØR 18 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 66 T-RØR 22 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 69 T-RØR 28 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 73 T-RØR 35 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 76 T-RØR 42 MM GALV. MAPRESS STK LC *108 28 79 T-RØR 54 MM GALV. MAPRESS STK LC *23


Trykkrør og delerT-rør med innvendig gjenge i avstikkerT-rør med innvendig gjenge, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 30 49 T-RØR 15X1/2"X15 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6232 STK LC *108 30 53 T-RØR 18X1/2"X18 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6233 STK LC *108 30 56 T-RØR 22X1/2"X22 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6234 STK LC *108 30 59 T-RØR 28X1/2"X28 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6235 STK LC *108 30 63 T-RØR 35X1/2"X35 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6236 STK LC *108 30 64 T-RØR 35X3/4"X35 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. STK LC *108 30 66 T-RØR 42X1/2"X42 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6237 STK LC *108 30 67 T-RØR 42X3/4"X42 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. STK LC *108 30 69 T-RØR 54X1/2"X54 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. 6238 STK LC *108 30 71 T-RØR 54X3/4"X54 GALV. MAPRESS M/I.GJ. I AVST. STK LC *T-rør med reduksjon i avstikker MapressT-rør, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 29 09 T-RØR 15 X 12 X 15 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 13 T-RØR 18 X 12 X 18 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 16 T-RØR 18 X 15 X 18 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 19 T-RØR 22 X 12 X 22 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 23 T-RØR 22 X 15 X 22 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 26 T-RØR 22 X 18 X 22 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 29 T-RØR 28 X 15 X 28 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 33 T-RØR 28 X 18 X 28 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 36 T-RØR 28 X 22 X 28 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 39 T-RØR 35 X 15 X 35 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 43 T-RØR 35 X 18 X 35 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 46 T-RØR 35 X 22 X 35 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 49 T-RØR 35 X 28 X 35 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 53 T-RØR 42 X 22 X 42 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 56 T-RØR 42 X 28 X 42 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 59 T-RØR 42 X 35 X 42 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 63 T-RØR 54 X 22 X 54 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 66 T-RØR 54 X 28 X 54 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 69 T-RØR 54 X 35 X 54 MAPRESS GALV. STK LC *108 29 73 T-RØR 54 X 42 X 54 MAPRESS GALV. STK LC *24


Trykkrør og delerT-rør med økt dimensjon i avstikker MapressT-rør, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 30 06 T-RØR 12X15X12 GALV. MAPRESS M/ØKT DIM. I AVST. 6221 STK LC *108 30 09 T-RØR 15X18X15 GALV. MAPRESS M/ØKT DIM. I AVST. 6222 STK LC *108 30 13 T-RØR 18X22X18 GALV. MAPRESS M/ØKT DIM. I AVST. 6223 STK LC *108 30 16 T-RØR 22X28X22 GALV. MAPRESS M/ØKT DIM. I AVST. 6224 STK LC *108 30 19 T-RØR 15X22X15 GALV. MAPRESS M/ØKT DIM. I AVST. 6225 STK LC *Kryss MapressKryss 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 31 46 KRYSS 18X15 90GR GALV. MAPRESS STK LC *108 31 49 KRYSS 22X15 90GR GALV. MAPRESS STK LC *108 31 53 KRYSS 22X18 90GR GALV. MAPRESS STK LC108 31 56 KRYSS 28X15 90GR GALV. MAPRESS STK LC *108 31 59 KRYSS 28X18 90GR GALV. MAPRESS STK LCAvgrening MapressAvgrening-variabel, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 33 49 AVGRENING VARIABEL 15X15 GALV. MAPRESS 6271 POSE A 2 STK SET LC *108 33 53 AVGRENING VARIABEL 18X15 GALV. MAPRESS 6272 STK LC *108 33 56 AVGRENING VARIABEL 22X15 GALV. MAPRESS 6273 STK LC *Muffe MapressMuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 25 06 MUFFE 12MM GALV. MAPRESS 6311 STK LC *108 25 09 MUFFE 15MM GALV. MAPRESS 6312 STK LC *108 25 13 MUFFE 18MM GALV. MAPRESS 6313 STK LC *108 25 16 MUFFE 22MM GALV. MAPRESS 6314 STK LC *108 25 19 MUFFE 28MM GALV. MAPRESS 6315 STK LC *108 25 23 MUFFE 35MM GALV. MAPRESS 6316 STK LC *108 25 26 MUFFE 42MM GALV. MAPRESS 6317 STK LC *108 25 29 MUFFE 54MM GALV. MAPRESS 6318 STK LC *108 25 33 MUFFE 88,9 MM GALV. MAPRESS STK LC108 25 34 MUFFE 108 MM GALV. MAPRESS STK LC25


Trykkrør og delerNippelmuffe MapressNippelmuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 25 86 NIPPELMUFFE 12 X 3/8" GALV. MAPRESS 6331 STK LC *108 25 89 NIPPELMUFFE 15 X 3/8" GALV. MAPRESS 6332 STK LC *108 25 93 NIPPELMUFFE 15 X 1/2" GALV. MAPRESS 6333 STK LC *108 25 96 NIPPELMUFFE 18 X 1/2" GALV. MAPRESS 6334 STK LC *108 25 99 NIPPELMUFFE 18 X 3/4" GALV. MAPRESS 6335 STK LC *108 26 01 NIPPELMUFFE 22 x 1/2" GALV MAPRESS STK LC108 26 03 NIPPELMUFFE 22 X 3/4" GALV. MAPRESS 6336 STK LC *108 26 06 NIPPELMUFFE 28 X 1" GALV. MAPRESS 6337 STK LC *108 26 09 NIPPELMUFFE 35 X 1 1/4" GALV. MAPRESS 6338 STK LC *108 26 13 NIPPELMUFFE 42 X 1 1/2" GALV. MAPRESS 6339 STK LC *108 26 16 NIPPELMUFFE 54 X 2" GALV. MAPRESS 6340 STK LC *Glidemuffe MapressGlidemuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 25 46 GLIDEMUFFE 12 GALV. MAPRESS 6321 STK LC *108 25 49 GLIDEMUFFE 15 GALV. MAPRESS 6322 STK LC *108 25 53 GLIDEMUFFE 18 GALV. MAPRESS 6323 STK LC *108 25 56 GLIDEMUFFE 22 GALV. MAPRESS 6324 STK LC *108 25 59 GLIDEMUFFE 28 GALV. MAPRESS 6325 STK LC *108 25 63 GLIDEMUFFE 35 GALV. MAPRESS 6326 STK LC *108 25 66 GLIDEMUFFE 42 GALV. MAPRESS 6327 STK LC *108 25 69 GLIDEMUFFE 54 GALV. MAPRESS 6328 STK LC *Muffenippel MapressMuffenippel med innvendige gjenger, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 26 79 MUFFENIPPEL 15 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6362 STK LC *108 26 83 MUFFENIPPEL 18 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6363 STK LC *108 26 89 MUFFENIPPEL 22 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6365 STK LC *108 26 93 MUFFENIPPEL 22 X 3/4" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6366 STK LC *26


Trykkrør og delerOvergangsmuffe MapressOvergangsmuffe med innvendige gjenger, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 26 36 OVERGANGSMUFFE 12 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6351 STK LC *108 26 39 OVERGANGSMUFFE 15 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6352 STK LC *108 26 43 OVERGANGSMUFFE 18 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6353 STK LC *108 26 46 OVERGANGSMUFFE 18 X 3/4" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6354 STK LC *108 26 49 OVERGANGSMUFFE 22 X 3/4" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6355 STK LC *108 26 53 OVERGANGSMUFFE 28 X 1" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6356 STK LC *108 26 56 OVERGANGSMUFFE 28 X 1/2" GALV. M/INNV.GJ. MAPRESS 6357 STK LC *Tippunion MapressTippunion, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 30 83 TIPPUNION 15 X 1/2" GALV. MAPRESS 9105 STK LC *108 30 86 TIPPUNION 22 MM X 3/4" GALV. MAPRESS 9107 STK LC *108 30 89 TIPPUNION 28 MM X 1" GALV. MAPRESS 9108 STK LC *108 30 93 TIPPUNION 35 MM X 1.1/4" GALV. MAPRESS 9109 STK LC *108 30 96 TIPPUNION 42 MM X 1.1/2" GALV. MAPRESS 9110 STK LC *108 30 99 TIPPUNION 54 MM X 2" GALV. MAPRESS STK LC *Reduksjon MapressReduksjon, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 27 56 REDUKSJON 15 X 12 GALV.MAPRESS 6291 STK LC *108 27 59 REDUKSJON 18 X 12 GALV.MAPRESS 6292 STK LC *108 27 63 REDUKSJON 22 X 12 GALV.MAPRESS 6293 STK LC *108 27 66 REDUKSJON 18 X 15 GALV.MAPRESS 6294 STK LC *108 27 69 REDUKSJON 22 X 15 GALV.MAPRESS 6295 STK LC *108 27 73 REDUKSJON 28 X 15 GALV.MAPRESS 6296 STK LC *108 27 76 REDUKSJON 22 X 18 GALV.MAPRESS 6297 STK LC *108 27 79 REDUKSJON 28 X 18 GALV.MAPRESS 6298 STK LC *108 27 83 REDUKSJON 28 X 22 GALV.MAPRESS 6299 STK LC *108 27 84 REDUKSJON 35 X 15 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 85 REDUKSJON 35 X 18 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 86 REDUKSJON 35 X 22 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 89 REDUKSJON 35 X 28 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 92 REDUKSJON 42 X 22 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 93 REDUKSJON 42 X 35 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 94 REDUKSJON 42 X 28 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 96 REDUKSJON 54 X 42 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 98 REDUKSJON 54 X 22 GALV.MAPRESS STK LC *108 27 99 REDUKSJON 54 X 28 GALV.MAPRESS STK LC *108 28 01 REDUKSJON 54 X 35 GALV.MAPRESS STK LC *27


Trykkrør og delerKombirør MapressSort stål kombirør for sveising.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 11 69 KOMBIRØR 1" X 28 MAPRESS F/SVEISING 5005 STK LC *108 11 73 KOMBIRØR 1 1/4" X 35 MAPRESS F/SVEISING 5006 STK LC *108 11 76 KOMBIRØR 1 1/2" X 42 MAPRESS F/SVEISING 5007 STK LC *108 11 79 KOMBIRØR 2" X 54 MAPRESS F/SVEISING 5008 STK LC *By-pass rør MapressBy-passrør, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 32 06 BY-PASS RØR 12 GALV. MAPRESS 6381 STK LC *108 32 09 BY-PASS RØR 15 GALV. MAPRESS 6382 STK LC *108 32 13 BY-PASS RØR 18 GALV. MAPRESS 6383 STK LC *108 32 16 BY-PASS RØR 22 GALV. MAPRESS 6384 STK LC *108 32 19 BY-PASS RØR 28 GALV. MAPRESS 6385 STK LC *Kappe MapressKappe, galvanisert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS108 34 19 KAPPE 12MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 21 KAPPE 15MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 22 KAPPE 18MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 23 KAPPE 22MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 24 KAPPE 28MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 25 KAPPE 35MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 26 KAPPE 42MM GALV. MAPRESS STK LC *108 34 27 KAPPE 54MM GALV. MAPRESS STK LC *Kuleventil forkrommetKuleventil med kompr.kupling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 51 KULEVENTIL 12 MM M/KOMPR.KUPL. 52CRF STK OA *560 09 52 KULEVENTIL 15 MM M/KOMPR.KUPL. 52CRF STK OA *560 09 53 KULEVENTIL 18 MM M/KOMPR.KUPL. 52CRF STK OA *560 09 54 KULEVENTIL 22 MM M/KOMPR.KUPL. 52CRF STK OA *560 09 55 KULEVENTIL 28 MM M/KOMPR.KUPL. 52CRF STK OA *560 09 56 KULEVENTIL 35 MM M/KOMPR.KUPL. 52CRF STK OA *560 09 57 KULEVENTIL 42 MM M/KOMPR.KUPL. 51CRF STK OA *560 09 58 KULEVENTIL 54 MM M/KOMPR.KUPL. 51CRF STK OA *28


Trykkrør og delerRØR PRESS GALVANISERT VSHRør press galvanisert VSHRør, press, galvanisert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 24 99 RØR GALV. PRESS 12X1,2 VSH 6204594 M LC *109 25 01 RØR GALV. PRESS 15X1,2 VSH 6204605 M LC *109 25 02 RØR GALV. PRESS 18X1,2 VSH 6204616 M LC *109 25 03 RØR GALV. PRESS 22X1,5 VSH 6204627 M LC *109 25 04 RØR GALV. PRESS 28X1,5 VSH 6204638 M LC *109 25 05 RØR GALV. PRESS 35X1,5 VSH 6204649 M LC *109 25 06 RØR GALV. PRESS 42X1,5 VSH 6204651 M LC *109 25 07 RØR GALV. PRESS 54X1,5 VSH. 6204660 M LC *109 25 08 RØR GALV. PRESS 76,1X2,0 PRESS C1459 VSH 620480.3 M LC *109 25 09 RØR GALV. PRESS 88,9X2,0 PRESS C1459 VSH 620481.4 M LC *109 25 11 RØR GALV. PRESS 108,0X2,0 PRESS C1459 VSH 620482.5 M LC *RØR PRESS SPRINKLER GALVANISERT VSHRør sprinkler press galvanisert VSHRør sprinkler, galvanisert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 25 12 SPRINKLERRØR GALV. 22 X 1,5 MM PRESS VSH 6241114 M LC *109 25 13 SPRINKLERRØR GALV. 28 X 1,5 MM PRESS VSH 6241125 M LC *109 25 14 SPRINKLERRØR GALV. 35 X 1,5 MM PRESS VSH 6241136 M LC *109 25 15 SPRINKLERRØR GALV. 42 X 1,5 MM PRESS VSH 6241147 M LC *109 25 16 SPRINKLERRØR GALV. 54 X 1,5 MM PRESS VSH 6241158 M LC *DELER PRESS GALVANISERT VSHBend 90º med 2 muffer VSHBend 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 25 21 BEND GALV 12 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201547 STK LC *109 25 22 BEND GALV 15 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201558 STK LC *109 25 23 BEND GALV 18 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201569 STK LC *109 25 24 BEND GALV 22 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201571 STK LC *109 25 25 BEND GALV 28 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201580 STK LC *109 25 27 BEND GALV 42 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201602 STK LC *109 25 26 BEND GALV 35 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201591 STK LC *109 25 28 BEND GALV 54 MM 90GR PRESS M-PROFIL C1408 VSH 6201613 STK LC *109 25 29 BEND GALV. 76,1X90° 2 MUFFER PRESS C1408 VSH 620800.4 STK LC *109 25 31 BEND GALV. 88,9X90° 2 MUFFER PRESS C1408 VSH 620804.8 STK LC *109 25 32 BEND GALV. 108X90° 2 MUFFER PRESS C1408 VSH 620805.9 STK LC *29


Trykkrør og delerBend 90º med 1 muffe VSHBend 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 25 41 BEND GALV 12X12 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201624 STK LC *109 25 42 BEND GALV 15X15 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201635 STK LC *109 25 43 BEND GALV 18X18 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201646 STK LC *109 25 44 BEND GALV 22X22 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201657 STK LC *109 25 46 BEND GALV 35X35 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201679 STK LC *109 25 45 BEND GALV 28X28 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201668 STK LC *109 25 47 BEND GALV 42X42 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201681 STK LC *109 25 48 BEND GALV 54X54 90GR PRESS M/GL.END M-P.C1411 VSH6201690 STK LC *109 25 49 BEND GALV. 76,1X90° 1 MUFFE PRESS C1411 VSH 620806.1 STK LC *109 25 51 BEND GALV. 88,9X90° 1 MUFFE PRESS C1411 VSH 620807.0 STK LC *109 25 52 BEND GALV. 108X90° 1 MUFFE PRESS C1411 VSH 620808.1 STK LC *Bend 45º med 2 muffer VSHBend 45º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 25 93 BEND GALV 15X15 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201701 STK LC *109 25 94 BEND GALV 18X18 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201712 STK LC *109 25 95 BEND GALV 22X22 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201723 STK LC *109 25 96 BEND GALV 28X28 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201734 STK LC *109 25 97 BEND GALV 35X35 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201745 STK LC *109 25 98 BEND GALV 42X42 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201756 STK LC *109 25 99 BEND GALV 54X54 45GR PRESS M-PROFIL C1413 VSH 6201767 STK LC *109 26 01 BEND GALV. 76,1X45° 2 MUFFER PRESS C1413 VSH 620812.5 STK LC *109 26 02 BEND GALV. 88,9X45° 2 MUFFER PRESS C1413 VSH 620813.6 STK LC *109 26 03 BEND GALV 108X45° 2 MUFFER PRESS C1413 VSH 620814.7 STK LC *Bend 45º med 1 muffe VSHBend 45º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 26 11 BEND GALV 15X15 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201778 STK LC *109 26 12 BEND GALV 18X18 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201789 STK LC *109 26 13 BEND GALV 22X22 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201791 STK LC *109 26 14 BEND GALV 28X28 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201800 STK LC *109 26 15 BEND GALV 35X35 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201811 STK LC *109 26 16 BEND GALV 42X42 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201822 STK LC *109 26 17 BEND GALV 54X54 45GR PRESS M-PROFIL C1412 VSH 6201833 STK LC *109 26 18 BEND GALV. 76,1X45° 1 MUFFE PRESS C1412 VSH 620809.2 STK LC *109 26 19 BEND GALV. 88,9X45° 1 MUFFE PRESS C1412 VSH 620810.3 STK LC *109 26 21 BEND GALV. 108X45° 1 MUFFE PRESS C1412 VSH 620811.4 STK LC *30


Trykkrør og delerBend 90º med utvendig gjenge VSHBend 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 25 61 BEND GALV 3/8"X12 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6201976 STK LC109 25 63 BEND GALV 1/2"X15 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6201998 STK LC *109 25 64 BEND GALV 1/2"X18 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6202009 STK LC *109 25 65 BEND GALV 3/4"X22 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6202011 STK LC *109 25 66 BEND GALV 1"X28 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6202020 STK LC *109 25 67 BEND GALV 1 1/4"X35 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6202031 STK LC *109 25 68 BEND GALV 1 1/2"X42 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6202042 STK LC *109 25 69 BEND GALV 2"X54 90GR PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1430 VSH6202053 STK LCBend 90º med innvendig gjenge VSHBend 90º, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 25 76 BEND GALV 1/2"X28 90GR PRESS I.GJ./M M-P. C1438 VSH6207025 STK LC *109 25 77 BEND GALV 3/4"X28 90GR PRESS I.GJ./M M-P. C1438 VSH6200986 STK LC *109 25 78 BEND GALV 1/2"X35 90GR PRESS I.GJ./M M-P. C1438 VSH6201063 STK LC *109 25 79 BEND GALV 3/4"X35 90GR PRESS I.GJ./M M-P. C1438 VSH6201074 STK LC *Albu med utvendig gjenge VSHAlbu, utvendige gjenge, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 29 02 ALBUE GALV 3/8"X15 PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1428 VSH 6202075 STK LC109 29 03 ALBUE GALV 1/2"X15 PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1428 VSH 6202086 STK LC109 29 05 ALBUE GALV 3/4"X22 PRESS M/UTV.GJ.M-P.C1428 VSH 6202108 STK LCT-rør VSHT-rør, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 27 01 T-RØR GALV 12X12X12 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202482 STK LC *109 27 02 T-RØR GALV 15X15X15 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202493 STK LC *109 27 03 T-RØR GALV 18X18X18 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202504 STK LC *109 27 04 T-RØR GALV 22X22X22 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202515 STK LC *109 27 05 T-RØR GALV 28X28X28 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202526 STK LC *109 27 06 T-RØR GALV 35X35X35 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202537 STK LC *109 27 07 T-RØR GALV 42X42X42 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202548 STK LC *109 27 08 T-RØR GALV 54X54X54 PRESS M-PROFIL C1414 VSH 6202559 STK LC *109 27 09 T-RØR GALV. 76,1 M-PROFIL C1414 VSH 620644.2 STK LC *109 27 11 T-RØR GALV. 88,9 M-PROFIL C1414 VSH 620645.3 STK LC *109 27 12 T-RØR GALV. 108 M-PROFIL C1414 VSH 620646.4 STK LC *31


Trykkrør og delerT-rør med reduksjon i avstikker VSHT-rør galavanistert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 27 21 T-RØR GALV 15X12X15 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202561 STK LC *109 27 22 T-RØR GALV 18X12X18 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202570 STK LC *109 27 23 T-RØR GALV 18X15X18 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202581 STK LC *109 27 24 T-RØR GALV 22X12X22 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202592 STK LC *109 27 25 T-RØR GALV 22X15X22 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202603 STK LC *109 27 26 T-RØR GALV 22X18X22 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202614 STK LC *109 27 27 T-RØR GALV 28X15X28 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202625 STK LC *109 27 28 T-RØR GALV 28X18X28 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202636 STK LC *109 27 29 T-RØR GALV 28X22X28 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202647 STK LC *109 27 31 T-RØR GALV 35X15X35 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202658 STK LC *109 27 32 T-RØR GALV 35X18X35 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202669 STK LC *109 27 33 T-RØR GALV 35X22X35 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202671 STK LC *109 27 34 T-RØR GALV 35X28X35 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202680 STK LC *109 27 35 T-RØR GALV 42X22X42 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202691 STK LC *109 27 36 T-RØR GALV 42X28X42 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202702 STK LC *109 27 37 T-RØR GALV 42X35X42 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202713 STK LC *109 27 38 T-RØR GALV 54X22X54 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202724 STK LC *109 27 39 T-RØR GALV 54X28X54 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202735 STK LC *109 27 41 T-RØR GALV 54X35X54 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202746 STK LC *109 27 42 T-RØR GALV 54X42X54 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202757 STK LC *109 27 48 T-RØR GALV. 76,1X54X76,1 PRESS C1415 VSH 620647.5 STK LC *109 27 49 T-RØR GALV. 88,9X76,1X88,9 PRESS C1415 VSH 620648.6 STK LC *109 27 51 T-RØR GALV. 108X88,9X108 PRESS C1415 VSH 620649.7 STK LC *T-rør med økt dimensjon i avstikker VSHT-rør galavanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 27 44 T-RØR GALV 15X18X15 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202779 STK LC *109 27 45 T-RØR GALV 15X22X15 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202781 STK LC *109 27 46 T-RØR GALV 18X22X18 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202790 STK LC *109 27 47 T-RØR GALV 22X28X22 PRESS M-PROFIL C1415 VSH 6202801 STK LC *32


Trykkrør og delerT-rør med innvendig gjenge i avstikker VSHT-rør, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 28 03 T-RØR GALV 15X1/2X15 PRESS I.GJ. M-P. C1418 VSH 6202812 STK LC *109 28 04 T-RØR GALV 18X1/2X18 PRESS I-GJ. M-P. C1418 VSH 6202823 STK LC *109 28 05 T-RØR GALV 22X1/2X22 PRESS I GJ. M-P. C1418 VSH 6202834 STK LC *109 28 06 T-RØR GALV 28X1/2X28 PRESS I GJ. M-P. C1418 VSH 6202845 STK LC *109 28 07 T-RØR GALV 35X1/2X35 PRESS I GJ. M-P. C1418 VSH 6202856 STK LC *109 28 08 T-RØR GALV 42X1/2X42 PRESS I GJ. M-P. C1418 VSH 6202867 STK LC *109 28 09 T-RØR GALV 54X1/2X54 PRESS I GJ. M-P. C1418 VSH 6022878 STK LC *109 27 95 T-RØR GALV 22X3/4"INNVX22 PRESS C1418 VSH 6206706 STK LC *109 27 96 T-RØR GALV 28X3/4"INNVX28 PRESS C1418 VSH 6207181 STK LC *109 27 97 T-RØR GALV 35X3/4"INNVX35 PROFIL C1418 VSH 6207102 STK LC *109 27 98 T-RØR GALV 42X3/4"INNVX42 PRESS C1418 VSH 6207113 STK LC *109 27 99 T-RØR GALV 54X3/4"INNVX54 PRESS C1418 VSH 6207124 STK LC *109 28 11 T-RØR GALV. 76,1X3/4"INNVX76,1 PRESS C1418 VSH 620650.8 STK LC *109 28 12 T-RØR GALV. 88,9X3/4"INNVX88,9 PRESS C1418 VSH 620651.9 STK LC *109 28 13 T-RØR GALV. 108X3/4"INNVX108 PRESS C1418 VSH 620652.1 STK LC *Kryss VSHKryss, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 29 91 KRYSS GALV 15X15X15X15 PRESS M-PROFIL C1434 VSH 6202889 STK LC109 29 92 KRYSS GALV 18X15X18X15 PRESS M-PROFIL C1434 VSH 6202891 STK LC *109 29 93 KRYSS GALV 22X15X22X15 PRESS M-PROFIL C1434 VSH 6202900 STK LC *33


Trykkrør og delerReduksjon VSHOvergang press muffe/glatt ende, galvanistertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 26 71 REDUKSJON GALV 15X12 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202119 STK LC *109 26 72 REDUKSJON GALV 18X12 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202121 STK LC *109 26 73 REDUKSJON GALV 18X15 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202130 STK LC *109 26 74 REDUKSJON GALV 22X12 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202141 STK LC *109 26 75 REDUKSJON GALV 22X15 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202152 STK LC *109 26 76 REDUKSJON GALV 22X18 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202163 STK LC *109 26 77 REDUKSJON GALV 28X15 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202174 STK LC *109 26 78 REDUKSJON GALV 28X18 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 36202185 STK LC *109 26 79 REDUKSJON GALV 28X22 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202196 STK LC *109 26 81 REDUKSJON GALV 35X22 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202207 STK LC *109 26 82 REDUKSJON GALV 35X28 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202218 STK LC *109 26 83 REDUKSJON GALV 42X35 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202229 STK LC *109 26 84 REDUKSJON GALV 54X22 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202231 STK LC *109 26 85 REDUKSJON GALV 54X28 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202240 STK LC *109 26 86 REDUKSJON GALV 54X42 PRESS M-PROFIL C1407 VSH 6202251 STK LC *Reduksjon VSH fom.76 mmOvergang press muffe/glatt ende galv. VSHNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 26 88 OVERG. GALV. 76,1X54 PRESS C1407 VSH 620639.8 STK LC *109 26 89 OVERG. GALV. 88,9X54 PRESS C1407 VSH 620640.9 STK LC *109 26 91 OVERG. GALV. 88,9X76,1 PRESS C1407 VSH 620641.1 STK LC *109 26 92 OVERG. GALV. 108X76,1 PRESS C1407 VSH 620642.0 STK LC *109 26 93 OVERG. GALV. 108X88,9 PRESS C1407 VSH 620643.1 STK LC *Muffe VSHMuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 26 31 MUFFE GALV 12 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH.6201351 STK LC *109 26 32 MUFFE GALV 15 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH.6201360 STK LC *109 26 33 MUFFE GALV 18 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH.6201371 STK LC *109 26 34 MUFFE GALV 22 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH 6201382 STK LC *109 26 35 MUFFE GALV 28 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH 6201393 STK LC *109 26 36 MUFFE GALV 35 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH 6201404 STK LC *109 26 37 MUFFE GALV 42 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH 6201415 STK LC *109 26 38 MUFFE GALV 54 MM PRESS M-PROFIL C1401 VSH 6201426 STK LC *109 26 39 DBL.MUFFE GALV. 76,1 PRESS C1401 VSH 620620.0 STK LC *109 26 41 DBL.MUFFE GALV. 88,9 PRESS C1401 VSH 620621.1 STK LC *109 26 42 DBL.MUFFE GALV. 108 PRESS C1401 VSH 620622.2 STK LC *34


Trykkrør og delerGlidemuffe VSHGlidemuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 26 51 GLIDEMUFFE GALV 12 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201437 STK LC *109 26 52 GLIDEMUFFE GALV 15 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201448 STK LC *109 26 53 GLIDEMUFFE GALV 18 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201459 STK LC *109 26 54 GLIDEMUFFE GALV 22 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201461 STK LC *109 26 55 GLIDEMUFFE GALV 28 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201470 STK LC *109 26 56 GLIDEMUFFE GALV 35 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201481 STK LC *109 26 57 GLIDEMUFFE GALV 42 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201492 STK LC *109 26 58 GLIDEMUFFE GALV 54 MM PRESS M-PROFIL C1403 VSH 6201503 STK LC *109 26 59 GLIDEMUFFE GALV. 76,1 PRESS C1403 VSH 620623.3 STK LC *109 26 61 GLIDEMUFFE GALV. 88,9 PRESS C1403 VSH 620624.4 STK LC *109 26 62 GLIDEMUFFE GALV. 108 PRESS C1403 VSH 620625.5 STK LC *Nippelmuffe VSHNippelmuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 28 61 NIPPELMUFFE GALV 3/8"X12 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202262 STK LC *109 28 62 NIPPELMUFFE GALV 3/8"X15 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202273 STK LC *109 28 63 NIPPELMUFFE GALV 3/4"X18 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202306 STK LC *109 28 64 NIPPELMUFFE GALV 3/4"X22 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202317 STK LC *109 28 65 NIPPELMUFFE GALV 1/2"X15 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202284 STK LC *109 28 66 NIPPELMUFFE GALV 1/2"X18 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202295 STK LC *109 28 67 NIPPELMUFFE GALV 1"X28 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202328 STK LC *109 28 68 NIPPELMUFFE GALV 1.1/4X35PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202339 STK LC *109 28 69 NIPPELMUFFE GALV 1.1/2X42PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202341 STK LC *109 28 71 NIPPELMUFFE GALV 2"X54 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6202350 STK LC *109 28 73 NIPPELMUFFE GALV 1/2"X22 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6206717 STK LC *Overgangsmuffe VSHOvergangsmuffe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 28 22 OVERG.MUFFE GALV 1/2"X15 PRESS M-PROFIL C1402 VSH 6202372 STK LC *109 28 23 OVERG.MUFFE GALV 1/2"X18 PRESS M-PROFIL C1402 VSH 6202383 STK LC *109 28 24 OVERG.MUFFE GALV 3/4"X18 PRESS M-PROFIL C1402 VSH 6202394 STK LC *109 28 25 OVERG.MUFFE GALV 3/4"X22 PRESS M-PROFIL C1402 VSH 6202405 STK LC *109 28 26 OVERG.MUFFE GALV 1"X28 PRESS M-PROFIL C1402 VSH 6202416 STK LC *109 28 28 OVERG.MUFFE GALV 1/2"X28 PRESS M-PROFIL C1405 VSH 6207806 STK LC *35


Trykkrør og delerFlenseovergang PN 10/16 VSHFlenseovergang PN 10/16, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 29 21 FLENSEOVERG.GALV. 76,1 PN10/16 PRESS C1426 VSH 620659.6 STK LC *109 29 22 FLENSEOVERG.GALV. 88,9 PN10/16 PRESS C1426 VSH 620660.7 STK LC *109 29 23 FLENSEOVERG.GALV. 108 PN10/16 PRESS C1426 VSH 620661.8 STK LC *Tippunion VSHTippunion, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 44 08 TIPPUNION GALV 15X 1/2 PRESS M-PROFIL C1435 VSH 620719.0 STK LC *109 44 09 TIPPUNION GALV 22X 3/4 PRESS M-PROFIL C1435 VSH 6207201 STK LC *109 44 11 TIPPUNION GALV 28X 1 PRESS M-PROFIL C1435 VSH 6207212 STK LC *109 44 12 TIPPUNION GALV 35X1.1/4 PRESS M-PROFIL C1435 VSH 6207223 STK LC *109 44 13 TIPPUNION GALV 42X1.1/2 PRESS M-PROFIL C1435 VSH 6207234 STK LC *109 44 14 TIPPUNION GALV 54X 2 PRESS M-PROFIL C1435 VSH 6207245 STK LC *Kappe VSHKappe, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 29 31 KAPPE GALV 15 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6202955 STK LC *109 29 32 KAPPE GALV 18 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6202966 STK LC *109 29 33 KAPPE GALV 22 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6202977 STK LC *109 29 34 KAPPE GALV 28 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6202988 STK LC *109 29 35 KAPPE GALV 35 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6202999 STK LC *109 29 36 KAPPE GALV 42 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6203001 STK LC *109 29 37 KAPPE GALV 54 MM PRESS M-PROFIL C1429 VSH 6203010 STK LC *109 29 38 KAPPE GALV. 76,1 PRESS C1429 VSH 620691.5 STK LC *109 29 39 KAPPE GALV. 88,9 PRESS C1429 VSH 620692.6 STK LC *109 29 41 KAPPE GALV. 108 PRESS C1429 VSH 620693.7 STK LC *Innsats VSHInnsats, galvanisert stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 30 11 INNSATS GALV 18 MM PRESS M-PROFIL C1431 VSH 6202922 STK LC109 30 12 INNSATS GALV 22 MM PRESS M-PROFIL C1431 VSH 6202933 STK LC109 30 13 INNSATS GALV 28 MM PRESS M-PROFIL C1431 VSH 6202944 STK LC36


Trykkrør og delerO-ring Viton VSHO-ring, VitonNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 30 62 O-RING VITON 15MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119401 STK LC *109 30 63 O-RING VITON 18MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119410 STK LC *109 30 64 O-RING VITON 22MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119421 STK LC *109 30 65 O-RING VITON 28MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119432 STK LC *109 30 66 O-RING VITON 35MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119443 STK LC *109 30 67 O-RING VITON 42MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119454 STK LC *109 30 68 O-RING VITON 54MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6119465 STK LC *O-ring EPDM VSHOring, EPDM.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 30 41 O-RING EPDM 12MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222205 STK LC *109 30 42 O-RING EPDM 15MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222216 STK LC *109 30 43 O-RING EPDM 18MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222227 STK LC *109 30 44 O-RING EPDM 22MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222238 STK LC *109 30 45 O-RING EPDM 28MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222249 STK LC *109 30 46 O-RING EPDM 35MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222251 STK LC *109 30 47 O-RING EPDM 42MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222260 STK LC *109 30 48 O-RING EPDM 54MM LBP PRESS GALV & 316 VSH 6222271 STK LC *DELER GALVANISERT TECTITE ADVANCEAlbu 90º med 2 muffer TectiteAlbu, galvanisert stål m/2 mufferNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 53 ALBU GALV 15MM 90GR M/2 MUFFER 76033 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 54 ALBU GALV 18MM 90GR M/2 MUFFER 76034 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 55 ALBU GALV 22MM 90GR M/2 MUFFER 76035 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 56 ALBU GALV 28MM 90GR M/2 MUFFER 76036 TECTITE ADVANCE STK LC *Albu 90º med 1 muffe TectiteAlbu, galvanisert stål m/1 muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 63 ALBU GALV 15MM 90GR M/1 MUFFE 76040 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 64 ALBU GALV 18MM 90GR M/1 MUFFE 76041 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 65 ALBU GALV 22MM 90GR M/1 MUFFE 76042 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 66 ALBU GALV 28MM 90GR M/1 MUFFE 76043 TECTITE ADVANCE STK LC *37


Trykkrør og delerAlbu 45º med 2 muffer TectiteAlbu, galvanisert stål m/2 mufferNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 73 ALBU GALV 15MM 45GR M/2 MUFFER 76047 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 74 ALBU GALV 18MM 45GR M/2 MUFFER 76048 TECTITE ADVANCCE STK LC *505 97 75 ALBU GALV 22MM 45GR M/2 MUFFER 76049 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 76 ALBU GALV 28MM 45GR M/2 MUFFER 76050 TECTITE ADVANCE STK LC *Albu 45º med 1 muffe TectiteAlbu, galvanisert stål m/1 muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 83 ALBU GALV 15MM 45GR M/1 MUFFE 76054 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 84 ALBU GALV 18MM 45GR M/1 MUFFE 76055 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 85 ALBU GALV 22MM 45GR M/1 MUFFE 76056 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 86 ALBU GALV 28MM 45GR M/1 MUFFE 76057 TECTITE ADVANCE STK LC *T-rør TectiteT-rør, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 93 T-RØR 15MM GALV 76061 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 94 T-RØR 18MM GALV 76062 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 95 T-RØR 22MM GALV 76063 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 96 T-RØR 28MM GALV 76064 TECTITE ADVANCE STK LC *T-rør med reduksjon i avstikker TectiteT-rør, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 98 03 T-RØR GALV 18X15X18 76068 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 04 T-RØR GALV 22X15X22 76069 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 05 T-RØR GALV 22X18X22 76070 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 06 T-RØR GALV 28X15X28 76071 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 07 T-RØR GALV 28X18X28 76072 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 09 T-RØR GALV 28X22X28 76073 TECTITE ADVANCE STK LC *T-rør med innvendig gjenge i avstikker TectiteT-rør med innvendig gjenge, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 98 33 T-RØR GALV 15X1/2"IX15 76085 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 34 T-RØR GALV 18X1/2"IX18 76086 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 35 T-RØR GALV 22X1/2"IX22 76087 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 36 T-RØR GALV 28X1/2"IX28 76088 TECTITE ADVANCE STK LC *38


Trykkrør og delerReduksjon TectiteReduksjon, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 33 REDUKSJON GALV 18X15 76021 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 34 REDUKSJON GALV 22X15 76022 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 35 REDUKSJON GALV 22X18 76023 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 36 REDUKSJON GALV 28X15 76024 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 37 REDUKSJON GALV 28X18 76025 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 38 REDUKSJON GALV 28X22 76026 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 39 REDUKSJON GALV 35X22 76027 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 41 REDUKSJON GALV 35X28 76028 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 43 REDUKSJON GALV 54X22 76030 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 44 REDUKSJON GALV 54X28 76031 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 55 REDUKSJON GALV 35X15 76110 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 56 REDUKSJON GALV 35X18 76111 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 57 REDUKSJON GALV 42X22 76112 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 58 REDUKSJON GALV 42X28 76113 TECTITE ADVANCE STK LC *Nippelmuffe TectiteNippelmuffe, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 23 NIPPELMUFFE GALV 15X1/2" 76013 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 24 NIPPELMUFFE GALV 18X1/2" 76014 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 25 NIPPELMUFFE GALV 22X3/4" 76016 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 26 NIPPELMUFFE GALV 28X1" 76017 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 62 NIPPELMUFFE GALV 15X3/8" 76012 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 63 NIPPELMUFFE GALV 18X3/4" 76015 TECTITE ADVANCE STK LC *Overgangsmuffe TectiteOvergangsmuffe, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 13 OVERG.MUFFE GALV 15X1/2" 76007 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 14 OVERG.MUFFE GALV 18X1/2" 76008 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 15 OVERG.MUFFE GALV 18X3/4" 76009 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 16 OVERG.MUFFE GALV 22X3/4" 76010 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 17 OVERG.MUFFE GALV 28X1" 76011 TECTITE ADVANCE STK LC *39


Trykkrør og delerTippunion TectiteTippunion, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 98 43 TIPPUNION GALV 15X1/2" 76092 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 44 TIPPUNION GALV 18X1/2" 76093 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 45 TIPPUNION GALV 22X3/4" 76097 TECTITE ADVANCE STK LC *505 98 46 TIPPUNION GALV 28X1" 76099 TECTITE ADVANCE STK LC *Union TectiteUnion, galvanisert stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 97 03 UNION GALV 15MM 76000 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 04 UNION GALV 18MM 76001 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 05 UNION GALV 22MM 76002 TECTITE ADVANCE STK LC *505 97 06 UNION GALV 28MM 76003 TECTITE ADVANCE STK LC *InnstikkverktøyInnstikkdybdeverktøy 15-54mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 95 98 INNSTIKKVERKTØY 15-54 MM 76120 TECTITE ADVANCE STK LC *40


Trykkrør og delerPRESSFITTINGS SYREFASTRØR OG DELER PRESS SYREFAST MAPRESSRør Syrefast MapressPressfittingsrør, syrefaste.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 00 06 RØR SYREFAST 15 MM MAPRESS NR 7215 M LD *195 00 09 RØR SYREFAST 18 MM MAPRESS NR 7218 M LD *195 00 16 RØR SYREFAST 22 MM MAPRESS NR 7222 M LD *195 00 19 RØR SYREFAST 28 MM MAPRESS NR 7228 M LD *195 00 23 RØR SYREFAST 35 MM MAPRESS NR 7235 M LD *195 00 26 RØR SYREFAST 42 MM MAPRESS NR 7242 M LD *195 00 29 RØR SYREFAST 54 MM MAPRESS NR 7254 M LD *195 00 63 RØR SYREFAST 76,1 MM MAPRESS M LD195 00 66 RØR SYREFAST 88,9 MM MAPRESS M LD195 00 69 RØR SYREFAST 108,0 MM MAPRESS M LDBend 90º med 2 muffer MapressBend 90º med 2 muffer, syrefastNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 01 19 BEND M/2 MUFFER 15 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 23 BEND M/2 MUFFER 18 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 26 BEND M/2 MUFFER 22 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 29 BEND M/2 MUFFER 28 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 33 BEND M/2 MUFFER 35 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 36 BEND M/2 MUFFER 42 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 39 BEND M/2 MUFFER 54 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 01 53 BEND M/2 MUFFER 76,1 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LDBend 90º med 1 muffe MapressBend 90º med 1 muffe, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 02 49 BEND M/1 MUFFE 15 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 02 52 BEND M/1 MUFFE 18 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 02 53 BEND M/1 MUFFE 22 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 02 56 BEND M/1 MUFFE 28 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 02 59 BEND M/1 MUFFE 35 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 02 63 BEND M/1 MUFFE 42 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 02 66 BEND M/1 MUFFE 54 MM 90GR SYREF. MAPRESS STK LD *41


Trykkrør og delerBend 45º med 2 muffer MapressBend 45º med 2 muffer, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 04 89 BEND M/2 MUFFER 15 MM 45GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 04 93 BEND M/2 MUFFER 18 MM 45GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 04 96 BEND M/2 MUFFER 22 MM 45GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 04 99 BEND M/2 MUFFER 28 MM 45GR SYREF. MAPRESS STK LD *195 05 03 BEND M/2 MUFFER 35 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 06 BEND M/2 MUFFER 42 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 09 BEND M/2 MUFFER 54 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 23 BEND M/2 MUFFER 76,1 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LDBend 45º med 1 muffe MapressBend 45º med 1 muffe, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 05 59 BEND M/1 MUFFE 15 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 63 BEND M/1 MUFFE 18 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 66 BEND M/1 MUFFE 22 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 69 BEND M/1 MUFFE 28 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 73 BEND M/1 MUFFE 35 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 76 BEND M/1 MUFFE 42 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *195 05 79 BEND M/1 MUFFE 54 MM 45GR SYREF. MAPRESS. STK LD *Passbend MapressPassbend 90º, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 04 59 PASSBEND SYREFAST 28 MM 90GR MAPRESS NR 1825 STK LD *195 04 66 PASSBEND SYREFAST 42 MM 90GR MAPRESS NR 1827 STK LDAlbue med innvendig gjenge MapressAlbu 90º med innvendig gjenge, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 03 63 ALBUE M/INNV.GJ.SYREF. 15-1/2" MAPRESS NR.1833 STK LD *195 03 64 ALBUE M/INNV.GJ.SYREF. 18-1/2" MAPRESS NR.1832 STK LD *195 03 66 ALBUE M/INNV.GJ.SYREF. 22-3/4" MAPRESS NR.1835 STK LD195 03 69 ALBUE M/INNV.GJ.SYREF. 28-1" MAPRESS NR.1836 STK LD *Albue med utvendig gjenge MapressAlbu 90º med utvendig gjenge, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 03 09 ALBUE M/UTV.GJ.SYREF. 15-1/2" MAPRESS NR 1812 STK LD *195 03 19 ALBUE M/UTV.GJ.SYREF. 28- 1" MAPRESS NR 1815 STK LD *42


Trykkrør og delerPlatealbu MapressPlatealbu med innvendig gjenge, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 12 59 PLATEALBUE SYREF. 15 X 1/2" M/INNV.GJ. MAPRESS NR 1962 STK LD *195 12 66 PLATEALBUE SYREF. 22 X 3/4" M/INNV.GJ. MAPRESS NR 1964 STK LD *T-rør MapressT-rør, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 09 89 T-RØR SYREF. 15 MM MAPRESS STK LD *195 09 93 T-RØR SYREF. 18 MM MAPRESS STK LD *195 09 96 T-RØR SYREF. 22 MM MAPRESS STK LD *195 09 99 T-RØR SYREF. 28 MM MAPRESS STK LD *195 10 03 T-RØR SYREF. 35 MM MAPRESS STK LD *195 10 06 T-RØR SYREF. 42 MM MAPRESS STK LD *195 10 09 T-RØR SYREF. 54 MM MAPRESS STK LD *T-rør med reduksjon i avstikker MapressT-rør med reduksjon i avstikker, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 10 56 T-RØR SYREF. 18X15X18 MAPRESS STK LD *195 10 59 T-RØR SYREF. 22X15X22 MAPRESS STK LD *195 10 62 T-RØR SYREF. 22X18X22 MAPRESS STK LD *195 10 63 T-RØR SYREF. 28X15X28 MAPRESS STK LD *195 10 65 T-RØR SYREF. 28-18-28 MAPRESS STK LD *195 10 66 T-RØR SYREF. 28-22-28 MAPRESS STK LD *195 10 69 T-RØR SYREF. 35-15-35 MAPRESS STK LD *195 10 73 T-RØR SYREF. 35-22-35 MAPRESS STK LD *195 10 76 T-RØR SYREF. 35X28X35 MAPRESS STK LD *195 10 79 T-RØR SYREF. 42X22X42 MAPRESS STK LD *195 10 83 T-RØR SYREF. 42X28X42 MAPRESS STK LD *195 10 86 T-RØR SYREF. 42X35X42 MAPRESS STK LD *195 10 89 T-RØR SYREF. 54X22X54 MAPRESS STK LD *195 10 93 T-RØR SYREF. 54X28X54 MAPRESS STK LD *195 10 96 T-RØR SYREF. 54X35X54 MAPRESS STK LD *195 10 99 T-RØR SYREF. 54X42X54 MAPRESS STK LD *43


Trykkrør og delerT-rør med innvendig gjenge i avstikker MapressT-rør med innvendige gjenger i avstikker, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 11 59 T-RØR SYREF. 15 X 1/2" X 15 MAPRESS STK LD *195 11 63 T-RØR SYREF. 18 X 1/2" X 18 MAPRESS STK LD *195 11 66 T-RØR SYREF. 22 X 1/2" X 22 MAPRESS STK LD *195 11 73 T-RØR SYREF. 28 X 1/2" X 28 MAPRESS STK LD *195 11 76 T-RØR SYREF. 28 X 3/4" X 28 MAPRESS STK LD *195 11 79 T-RØR SYREF. 35 X 1/2" X 35 MAPRESS STK LD *195 11 83 T-RØR SYREF. 35 X 3/4" X 35 MAPRESS STK LD *195 11 86 T-RØR SYREF. 42 X 1/2" X 42 MAPRESS STK LD *195 11 93 T-RØR SYREF. 54 X 1/2" X 54 MAPRESS STK LD *Muffe MapressMuffe, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 06 49 MUFFE SYREF. 15 MM MAPRESS STK LD *195 06 53 MUFFE SYREF. 18 MM MAPRESS STK LD *195 06 56 MUFFE SYREF. 22 MM MAPRESS STK LD *195 06 59 MUFFE SYREF. 28 MM MAPRESS STK LD *195 06 63 MUFFE SYREF. 35 MM MAPRESS STK LD *195 06 66 MUFFE SYREF. 42 MM MAPRESS STK LD *195 06 69 MUFFE SYREF. 54 MM MAPRESS STK LD *195 06 83 MUFFE SYREF. 76,1 MM MAPRESS STK LDGlidemuffe MapressGlidemuffe, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 07 16 GLIDEMUFFE SYREF. 22 MM MAPRESS STK LD *195 07 19 GLIDEMUFFE SYREF. 28 MM MAPRESS STK LD *195 07 23 GLIDEMUFFE SYREF. 35 MM MAPRESS STK LD *195 07 29 GLIDEMUFFE SYREF. 54 MM MAPRESS STK LD *44


Trykkrør og delerNippelmuffe MapressNippelmuffe, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 07 59 NIPPELMUFFE SYREF. 15 X 1/2" MAPRESS STK LD *195 07 63 NIPPELMUFFE SYREF. 18 X 1/2" MAPRESS STK LD *195 07 64 NIPPELMUFFE SYREF. 18 X 3/4" MAPRESS STK LD *195 07 66 NIPPELMUFFE SYREF. 22 X 3/4" MAPRESS STK LD *195 07 69 NIPPELMUFFE SYREF. 28 X 1" MAPRESS STK LD *195 07 73 NIPPELMUFFE SYREF. 35 X 1 1/4" MAPRESS STK LD *195 07 76 NIPPELMUFFE SYREF. 42 X 1 1/2" MAPRESS STK LD *195 07 79 NIPPELMUFFE SYREF. 54 X 2" MAPRESS STK LD *Overgangsmuffe MapressOvergangsmuffe med innvendig gjenge, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 08 09 OVERGANGSMUFFE SYREF. 15X 1/2" M/INNV. GJ. MAPRESS NR 1931 STK LD *195 08 12 OVERGANGSMUFFE SYREF. 18X 1/2" M/INNV. GJ. MAPRESS NR 1932 STK LD *195 08 13 OVERGANGSMUFFE SYREF. 18X 3/4" M/INNV. GJ. MAPRESS NR 1937 STK LD *195 08 16 OVERGANGSMUFFE SYREF. 22X 3/4" M/INNV. GJ. MAPRESS NR 1933 STK LD *195 08 19 OVERGANGSMUFFE SYREF. 28X 1" M/INNV. GJ. MAPRESS NR 1934 STK LD *195 08 23 OVERGANGSMUFFE SYREF.35X1 1/4" M/INNV. GJ. MAPRESS NR 1935 STK LD *195 08 26 OVERGANGSMUFFE SYREF.42X1 1/2" M/INNV. GJ. MAPRESS STK LD *195 08 29 OVERGANGSMUFFE SYREF.54X 2" M/INNV. GJ. MAPRESS STK LD *Flenseovergang PN 10/16 MapressFlenseovergang ISO PN 16, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 09 38 FLENSEOVERGANG SYREF. 28 MM MAPRESS STK LD195 09 41 FLENSEOVERGANG SYREF. 35 MM MAPRESS STK LD195 09 43 FLENSEOVERGANG SYREF. 42 MM MAPRESS STK LD195 09 45 FLENSEOVERGANG SYREF. 54 MM MAPRESS STK LD *45


Trykkrør og delerReduksjon MapressReduksjon, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 08 56 REDUKSJON SYREF. 18 X 15 MAPRESS STK LD *195 08 59 REDUKSJON SYREF. 22 X 15 MAPRESS STK LD *195 08 63 REDUKSJON SYREF. 28 X 15 MAPRESS STK LD *195 08 64 REDUKSJON SYREF. 22 X 18 MAPRESS STK LD *195 08 65 REDUKSJON SYREF. 28 X 18 MAPRESS STK LD *195 08 66 REDUKSJON SYREF. 28 X 22 MAPRESS STK LD *195 08 69 REDUKSJON SYREF. 35 X 22 MAPRESS STK LD *195 08 73 REDUKSJON SYREF. 35 X 28 MAPRESS STK LD *195 08 76 REDUKSJON SYREF. 42 X 35 MAPRESS STK LD *195 08 79 REDUKSJON SYREF. 54 X 42 MAPRESS STK LD *195 08 93 REDUKSJON SYREF. 76,1X 54 MAPRESS STK LD195 08 99 REDUKSJON SYREF. 108,0X88,9 MAPRESS STK LDTippunion MapressTippunion, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 13 09 TIPPUNION SYREF. 15 X 1/2" MAPRESS NR 9115 STK LD *195 13 13 TIPPUNION SYREF. 18 X 1/2" MAPRESS NR 9116 STK LD *195 13 16 TIPPUNION SYREF. 22 X 3/4" MAPRESS NR 9117 STK LD *195 13 19 TIPPUNION SYREF. 28 X 1" MAPRESS NR 9118 STK LD *195 13 23 TIPPUNION SYREF. 35 X 1 1/4" MAPRESS NR 9119 STK LD *195 13 26 TIPPUNION SYREF. 42 X 1 1/2" MAPRESS NR 9120 STK LD *195 13 29 TIPPUNION SYREF. 54 X 2" MAPRESS NR 9121 STK LD *O-ring Viton MapressO-ring, oljebestandig.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 21 72 O-RING 12MM VITON FPM (RØD) MAPRESS. STK LD *195 21 74 O-RING 15MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *195 21 76 O-RING 18MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *195 21 78 O-RING 22MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *195 21 81 O-RING 28MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *195 21 83 O-RING 35MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *195 21 85 O-RING 42MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *195 21 87 O-RING 54MM VITON FPM (RØD) MAPRESS STK LD *46


Trykkrør og delerRØR OG DELER PRESS SYREFAST VSHRør syrefast PressRør, syrefast, 316NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 17 01 RØR SYREF. PRESS 15X1,0 316 VSH 6117914 M LD *109 17 02 RØR SYREF. PRESS 18X1,0 316 VSH 6117925 M LD *109 17 03 RØR SYREF. PRESS 22X1,2 316 VSH 6117936 M LD *109 17 04 RØR SYREF. PRESS 28X1,2 316 VSH 6117947 M LD *109 17 05 RØR SYREF. PRESS 35X1,5 316 VSH 6117958 M LD *109 17 06 RØR SYREF. PRESS 42X1,5 316 VSH 6117969 M LD *109 17 07 RØR SYREF. PRESS 54X1,5 316 VSH 6117971 M LD *Bend 90º med 2 muffer VSHBend 90º med 2 muffer, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 17 21 BEND 316L 15X15MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 619026 STK LD *109 17 22 BEND 316L 18X18MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 6190217 STK LD *109 17 23 BEND 316L 22X22MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 6190228 STK LD *109 17 24 BEND 316L 28X28MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 6190239 STK LD *109 17 25 BEND 316L 35X35MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 6190241 STK LD *109 17 26 BEND 316L 42X42MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 6190250 STK LD *109 17 27 BEND 316L 54X54MM 90GR PRESS MUFFE/MUFFE R2708 VSH 6190261 STK LD *Bend 90º med 1 muffe VSHBend 90º, med 1 muffe, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 17 41 BEND 316L 15X15 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190349 STK LD *109 17 42 BEND 316L 18X18 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190351 STK LD *109 17 43 BEND 316L 22X22 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190360 STK LD *109 17 44 BEND 316L 28X28 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190371 STK LD *109 17 45 BEND 316L 35X35 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190382 STK LD *109 17 46 BEND 316L 42X42 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190393 STK LD *109 17 47 BEND 316L 54X54 90GR PRESS MUFF/GLATTEND R2711 VSH6190404 STK LD *47


Trykkrør og delerBend 45º med 2 muffer VSHBend 45º, med 2 muffer, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 17 61 BEND 316L 15X15MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190041 STK LD *109 17 62 BEND 316L 18X18MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190052 STK LD *109 17 63 BEND 316L 22X22MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190063 STK LD *109 17 64 BEND 316L 28X28MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190074 STK LD *109 17 65 BEND 316L 35X35MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190085 STK LD *109 17 66 BEND 316L 42X42MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190096 STK LD *109 17 67 BEND 316L 54X54MM 45GR PRESS MUFFE/MUFFE R2713 VSH 6190107 STK LD *Bend 45º med 1 muffe VSHBend 45º med 1 muffe, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 17 81 BEND 316L 15X15MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190118 STK LD *109 17 82 BEND 316L 18X18MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190129 STK LD *109 17 83 BEND 316L 22X22MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190131 STK LD *109 17 84 BEND 316L 28X28MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190140 STK LD *109 17 85 BEND 316L 35X35MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190151 STK LD *109 17 86 BEND 316L 42X42MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190162 STK LD *109 17 87 BEND 316L 54X54MM 45GR PRESS MUFF/GLATTEND R2712 VSH6190173 STK LD *Passbend VSHPassbend, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 22 01 PASSBEND 316L 28X28 15GR PRESS GLATT./GLATT.R2722 VSH 6190008 STK LD109 22 02 PASSBEND 316L 35X35 15GR PRESS GLATT./GLATT.R2722 VSH 6190019 STK LD109 22 11 PASSBEND 316L 28X28 30GR PRESS GLATT./GLATT.R2723 VSH 6190021 STK LD109 22 12 PASSBEND 316L 35X35 30GR PRESS GLATT./GLATT.R2723 VSH 6190030 STK LD109 22 21 PASSBEND 316L 28X28 60GR PRESS GLATT./GLATT. R2724 VSH6190184 STK LD109 22 22 PASSBEND 316L 35X35 60GR PRESS GLATT./GLATT. R2724 VSH6190195 STK LD109 22 31 PASSBEND 316L 15X15 90GR PRESS GLATT./GLATT. R2725 VSH6190272 STK LD109 22 32 PASSBEND 316L 18X18 90GR PRESS GLATT./GLATT. R2725 VSH6190283 STK LD109 22 33 PASSBEND 316L 22X22 90GR PRESS GLATT./GLATT. R2725 VSH6190294 STK LD109 22 35 PASSBEND 316L 35X35 90GR PRESS GLATT./GLATT. R2725 VSH6190316 STK LD109 22 37 PASSBEND 316L 54X54 90GR PRESS GLATT./GLATT. R2725 VSH6190338 STK LD48


Trykkrør og delerBy-passbend VSHBy-passbend, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 22 51 BY-BASSBEND 15X15 PRESS R2717 GLATTEND/GLATTEND VSH 6191086 STK LD109 22 52 BY-BASSBEND 18X18 PRESS R2717 GLATTEND/GLATTEND VSH 6191097 STK LD109 22 53 BY-BASSBEND 22X22 PRESS R2717 GLATTEND/GLATTEND VSH 6191108 STK LD109 22 54 BY-BASSBEND 28X28 PRESS R2717 GLATTEND/GLATTEND VSH 6191119 STK LDAlbu med innvendig gjenge VSHAlbu med innvendig gjenge, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 20 91 ALBUE 316L 15X 1/2" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2709 VSH6190822 STK LD *109 20 92 ALBUE 316L 18X 1/2" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2709 VSH6190833 STK LD109 20 93 ALBUE 316L 22X 3/4" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2709 VSH6190844 STK LD109 20 94 ALBUE 316L 28X 1" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2709 VSH6190855 STK LD *109 20 95 ALBUE 316L 35X1 1/4" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2709 VSH6190866 STK LDAlbu med utvendig gjenge VSHAlbu med utvendig gjenge, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 21 11 ALBUE 316L 15X 1/2" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190877 STK LD109 21 12 ALBUE 316L 18X 1/2" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190888 STK LD109 21 13 ALBUE 316L 22X 3/4" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190899 STK LD109 21 14 ALBUE 316L 28X 1" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190901 STK LD109 21 15 ALBUE 316L 35X1 1/4" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190910 STK LD109 21 16 ALBUE 316L 42X1 1/2" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190921 STK LD109 21 17 ALBUE 316L 54X 2" PRESS MUFFE/UTV.GJ. R2728 VSH6190932 STK LDT-rør VSHT-rør, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 18 81 T-RØR 316L 15X 15X 15 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191350 STK LD *109 18 82 T-RØR 316L 18X 18X 18 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191372 STK LD *109 18 83 T-RØR 316L 22X 22X 22 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191405 STK LD *109 18 84 T-RØR 316L 28X 28X 28 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191449 STK LD *109 18 85 T-RØR 316L 35X 35X 35 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191493 STK LD *109 18 86 T-RØR 316L 42X 42X 42 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191537 STK LD *109 18 87 T-RØR 316L 54X 54X 54 PRESS M-PROFIL R2714 VSH 6191581 STK LD *49


Trykkrør og delerT-rør med reduksjon i avstikker VSHT-rør med reduksjon i avstikker, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 19 01 T-RØR 316L 18X 15X 18 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191361 STK LD *109 19 02 T-RØR 316L 22X 15X 22 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191383 STK LD *109 19 03 T-RØR 316L 22X 18X 22 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191394 STK LD *109 19 04 T-RØR 316L 28X 15X 28 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191416 STK LD *109 19 05 T-RØR 316L 28X 18X 28 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191427 STK LD *109 19 06 T-RØR 316L 28X 22X 28 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191438 STK LD *109 19 07 T-RØR 316L 35X 15X 35 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191451 STK LD *109 19 09 T-RØR 316L 35X 22X 35 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191471 STK LD *109 19 11 T-RØR 316L 35X 28X 35 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191482 STK LD *109 19 12 T-RØR 316L 42X 22X 42 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191504 STK LD *109 19 13 T-RØR 316L 42X 28X 42 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191515 STK LD *109 19 14 T-RØR 316L 42X 35X 42 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191526 STK LD *109 19 15 T-RØR 316L 54X 22X 54 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191548 STK LD *109 19 16 T-RØR 316L 54X 28X 54 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191559 STK LD *109 19 18 T-RØR 316L 54X 42X 54 PRESS M-PROFIL R2715 VSH 6191570 STK LD *T-rør med innvendig gjenge i avstikker VSHT-rør, med innvendig gjenge i avstikker, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 19 81 T-RØR 316L 15X1/2"X15 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191592 STK LD *109 19 82 T-RØR 316L 18X1/2"X18 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191603 STK LD *109 19 83 T-RØR 316L 18X3/4"X18 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191614 STK LD109 19 84 T-RØR 316L 22X1/2"X22 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191625 STK LD *109 19 86 T-RØR 316L 28X1/2"X28 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191647 STK LD *109 19 87 T-RØR 316L 28X3/4"X28 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191658 STK LD *109 19 88 T-RØR 316L 35X1/2"X35 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191669 STK LD *109 19 89 T-RØR 316L 35X3/4"X35 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191671 STK LD *109 19 91 T-RØR 316L 42X1/2"X42 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191680 STK LD *109 19 93 T-RØR 316L 54X1/2"X54 PRESS M/INV.GJ.AVST.R2718 VSH6191702 STK LD *Platealbu VSHPlatealbu, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 21 71 PLATEALBUE 316L 15X1/2" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2716 VSH6191801 STK LD *109 21 72 PLATEALBUE 316L 18X1/2" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2716 VSH6191812 STK LD109 21 73 PLATEALBUE 316L 22X3/4" PRESS MUFF/INNV.GJ. R2716 VSH6191823 STK LD *50


Trykkrør og delerOvergangsmuffe VSHOvergangsmuffe, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 20 11 OVERG.MUFFE 316L 15X1/2" PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190415 STK LD *109 20 13 OVERG.MUFFE 316L 18X1/2" PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190437 STK LD *109 20 16 OVERG.MUFFE 316L 22X1/2" PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190461 STK LD *109 20 17 OVERG.MUFFE 316L 22X3/4" PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190470 STK LD *109 20 18 OVERG.MUFFE 316L 28X 1" PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190481 STK LD *109 20 24 OVERG.MUFFE 316L 35X11/4 PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190536 STK LD *109 20 25 OVERG.MUFFE 316L 42X11/2 PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190547 STK LD *109 20 28 OVERG.MUFFE 316L 54X 2" PRESS M/INNV. GJ. R2702 VSH 6190571 STK LD *Overgangsmuffe med løpemutter VSHOvergangsmuffe, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 20 71 OVERGANG 316L 15X 3/4" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191735 STK LD109 20 72 OVERGANG 316L 18X 3/4" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191746 STK LD109 20 73 OVERGANG 316L 22X 1" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191757 STK LD109 20 74 OVERGANG 316L 28X1 1/4" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191768 STK LD109 20 75 OVERGANG 316L 35X1 1/2" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191779 STK LD109 20 76 OVERGANG 316L 42X1 3/4" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191781 STK LD109 20 77 OVERGANG 316L 54X2.3/8" PRESS MUFF/LØS MUT.R2704 VSH 6191790 STK LDMuffe VSHMuffe, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 18 01 MUFFE 316L 15X15 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6190943 STK LD *109 18 02 MUFFE 316L 18X18 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6190954 STK LD *109 18 03 MUFFE 316L 22X22 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6190965 STK LD *109 18 04 MUFFE 316L 28X28 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6190976 STK LD *109 18 05 MUFFE 316L 35X35 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6190987 STK LD *109 18 06 MUFFE 316L 42X42 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6190998 STK LD *109 18 07 MUFFE 316L 54X54 PRESS M-PROFIL R2701 VSH 6191009 STK LD *Glidemuffe VSHGlidemuffe, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 18 23 GLIDEMUFFE 316L 22X 22 PRESS M-PROFIL R2703 VSH 6191306 STK LD *109 18 24 GLIDEMUFFE 316L 28X 28 PRESS M-PROFIL R2703 VSH 6191317 STK LD *109 18 25 GLIDEMUFFE 316L 35X 35 PRESS M-PROFIL R2703 VSH 6191328 STK LD *109 18 27 GLIDEMUFFE 316L 54X 54 PRESS M-PROFIL R2703 VSH 6191341 STK LD *51


Trykkrør og delerReduksjon VSHReduksjon, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 18 41 REDUKSJON 316L 18X 15 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191121 STK LD *109 18 42 REDUKSJON 316L 22X 15 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191130 STK LD *109 18 43 REDUKSJON 316L 22X 18 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191141 STK LD *109 18 44 REDUKSJON 316L 28X 15 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191152 STK LD *109 18 45 REDUKSJON 316L 28X 18 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191163 STK LD *109 18 46 REDUKSJON 316L 28X 22 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191174 STK LD *109 18 48 REDUKSJON 316L 35X 22 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191196 STK LD *109 18 49 REDUKSJON 316L 35X 28 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191207 STK LD *109 18 52 REDUKSJON 316L 42X 28 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191229 STK LD *109 18 53 REDUKSJON 316L 42X 35 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191231 STK LD *109 18 56 REDUKSJON 316L 54X 35 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191262 STK LD *109 18 57 REDUKSJON 316L 54X 42 PRESS GLATTEND/MUF R2707 VSH6191273 STK LD *Nippelmuffe VSHNippelmuffe, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 20 41 NIPPELMUFFE 316L 15X1/2" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190580 STK LD *109 20 43 NIPPELMUFFE 316L 18X1/2" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190602 STK LD *109 20 44 NIPPELMUFFE 316L 18X3/4" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190613 STK LD *109 20 46 NIPPELMUFFE 316L 22X1/2" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190635 STK LD *109 20 47 NIPPELMUFFE 316L 22X3/4" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190646 STK LD *109 20 48 NIPPELMUFFE 316L 28X 1" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190657 STK LD *109 20 54 NIPPELMUFFE 316L 35X11/4 PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190701 STK LD *109 20 55 NIPPELMUFFE 316L 42X11/2 PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190712 STK LD *109 20 57 NIPPELMUFFE 316L 54X11/2 PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190734 STK LD109 20 58 NIPPELMUFFE 316L 54X 2" PRESS M/UTV. GJ. R2705 VSH 6190745 STK LD *Flenseovergang PN 10/16 VSHFlenseovergang PN 10/16, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 21 31 FLENSEOVERGANG 15 MM PRESS M-PROFIL R2726 VSH 6190756 STK LD109 21 32 FLENSEOVERGANG 18 MM PRESS M-PROFIL R2726 VSH 6190767 STK LD109 21 33 FLENSEOVERGANG 22 MM PRESS M-PROFIL R2726 VSH 6190778 STK LD109 21 34 FLENSEOVERGANG 28 MM PRESS M-PROFIL R2726 VSH 6190789 STK LD109 21 35 FLENSEOVERGANG 35 MM PRESS M-PROFIL R2726 VSH 6190791 STK LD109 21 36 FLENSEOVERGANG 42 MM PRESS M-PROFIL R2726 VSH 6190800 STK LD52


Trykkrør og delerTippunion VSHTippunion, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 43 13 TIPPUNION 316L 15 X 1/2 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 6192120 STK LD *109 43 16 TIPPUNION 316L 18 X 3/4 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 611892.6 STK LD *109 43 18 TIPPUNION 316L 22 X 3/4 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 6192175 STK LD *109 43 21 TIPPUNION 316L 28 X 1 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 6192197 STK LD *109 43 22 TIPPUNION 316L 35 X1.1/4 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 6192208 STK LD *109 43 23 TIPPUNION 316L 42 X1.1/2 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 6192219 STK LD *109 43 24 TIPPUNION 316L 54 X 2 PRESS M-PROFIL R2735 VSH 6192296 STK LD *Kappe VSHKappe, press, 316L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS109 21 51 KAPPE 316L 15MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191011 STK LD109 21 52 KAPPE 316L 18MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191020 STK LD109 21 53 KAPPE 316L 22MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191031 STK LD109 21 54 KAPPE 316L 28MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191042 STK LD109 21 55 KAPPE 316L 35MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191053 STK LD109 21 56 KAPPE 316L 42MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191064 STK LD109 21 57 KAPPE 316L 54MM PRESS M-PROFIL R2729 VSH 6191075 STK LDDELER F/GASS PRESS SYREFAST MAPRESSBend 90º med 2 muffer MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 00 03 BEND SF F/GASS 15 90GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 04 BEND SF F/GASS 18 90GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 05 BEND SF F/GASS 22 90GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 06 BEND SF F/GASS 28 90GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Bend 90º med 1 muffe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 00 23 BEND SF F/GASS 15 90GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 24 BEND SF F/GASS 18 90GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 25 BEND SF F/GASS 22 90GE M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 26 BEND SF F/GASS 28 90GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *53


Trykkrør og delerBend 45º med 2 muffer MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 00 43 BEND SF F/GASS 15 45GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 44 BEND SF F/GASS 18 45GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 45 BEND SF F/GASS 22 45GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 46 BEND SF F/GASS 28 45GR M/2 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Bend 45º med 1 muffe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 00 63 BEND SF F/GASS 15 45GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 64 BEND SF F/GASS 18 45GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 65 BEND SF F/GASS 22 45GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 00 66 BEND SF F/GASS 28 45GR M/1 MUF AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *T-rør MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 00 83 T-RØR SF F/GASS 15 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 00 84 T-RØR SF F/GASS 18 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 00 85 T-RØR SF F/GASS 22 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 00 86 T-RØR SF F/GASS 28 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *T-rør med reduksjon i avstikker MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 01 03 T-RØR SF F/GASS 18X15X18 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 05 T-RØR SF F/GASS 22X15X22 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 07 T-RØR SF F/GASS 22X18X22 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 08 T-RØR SF F/GASS 28X15X28 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 09 T-RØR SF F/GASS 28X18X28 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 11 T-RØR SF F/GASS 28X22X28 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *54


Trykkrør og delerT-rør med innvendig gjenge i avstikker MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 01 33 T-RØR SF F/GASS 15X1/2"X15 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 34 T-RØR SF F/GASS 18X1/2"X18 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 35 T-RØR SF F/GASS 18X3/4"X18 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 36 T-RØR SF F/GASS 22X1/2"X22 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 37 T-RØR SF F/GASS 22X3/4"X22 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 38 T-RØR SF F/GASS 28X1/2"X28 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 39 T-RØR SF F/GASS 28X3/4"X28 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Muffe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 01 73 MUFFE SF F/GASS 15 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 01 74 MUFFE SF F/GASS 18 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 01 75 MUFFE SF F/GASS 22 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 01 76 MUFFE SF F/GASS 28 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *Glidemuffe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 02 03 GLIDEMUFFE SF F/GASS 15 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 04 GLIDEMUFFE SF F/GASS 18 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 05 GLIDEMUFFE SF F/GASS 22 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 06 GLIDEMUFFE SF F/GASS 28 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Nippelmuffe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 02 23 NIPPELMUFFE SF F/GASS 15X 1/2" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 24 NIPPELMUFFE SF F/GASS 18X 1/2" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 25 NIPPELMUFFE SF F/GASS 22X 1/2" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 26 NIPPELMUFFE SF F/GASS 22X 3/4" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 27 NIPPELMUFFE SF F/GASS 28X 1" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 34 NIPPELMUFFE SF F/GASS 22X 1" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *55


Trykkrør og delerOvergangsmuffe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 02 43 OVERG.MUFFE SF F/GASS 15X 1/2" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 44 OVERG.MUFFE SF F/GASS 18X 1/2" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 45 OVERG.MUFFE SF F/GASS 22X 1/2" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 46 OVERG.MUFFE SF F/GASS 22X 3/4" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 48 OVERG.MUFFE SF F/GASS 28X 1" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 02 55 OVERG.MUFFE SF F/GASS 22X 1" AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Flenseovergang PN 10/16 MapressPressfittings-system for gass, ISO PN 16. AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 03 03 FLENSEOVERGANG SF F/GASS 22 ISO PN 16 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 03 04 FLENSEOVERGANG SF F/GASS 25 ISO PN 16 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Reduksjon MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 01 53 REDUKSJON SF F/GASS 18X15 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 54 REDUKSJON SF F/GASS 22X15 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 55 REDUKSJON SF F/GASS 22X18 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 56 REDUKSJON SF F/GASS 28X15 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 57 REDUKSJON SF F/GASS 28X18 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *871 01 58 REDUKSJON SF F/GASS 28X22 AISI 316 MAPRESS GEBERIT STK LD *Kappe MapressPressfittings-system for gass, AISI 316. Syrefast, Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 03 62 KAPPE SF F/GASS 15 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 03 63 KAPPE SF F/GASS 18 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 03 64 KAPPE SF F/GASS 22 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *871 03 65 KAPPE SF F/GASS 28 MAPRESS AISI 316 GEBERIT STK LD *56


Trykkrør og delerKOBBERRØRKOBBERRØR RETTEKobberrør á 3 mtrKobberrør i rette lengder, harde (R290) EN 1057.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 22 01 KOBBERRØR,10X0,8 A 3 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 02 KOBBERRØR,12X1,0 A 3 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 03 KOBBERRØR,15X1,0 A 3 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 04 KOBBERRØR,18X1,0 A 3 M,RETTE EN 1057 M LO *Kobberrør á 5 mtrkobberrør i rette lengder, harde (R290) EN 1057.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 22 11 KOBBERRØR,22X1,0 A 5 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 12 KOBBERRØR,28X1,2 A 5 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 13 KOBBERRØR,35X1,5 A 5 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 14 KOBBERRØR,42X1,5 A 5 M,RETTE EN 1057 M LO *500 22 15 KOBBERRØR,54X1,5 A 5 M,RETTE EN 1057 M LO *500 16 92 KOBBERRØR,76,1X2,0 A 5M,RETTE EN 1057 M LO *KOBBERRØR KVEILKobberrør i kveil á 25 mtrKobberrør mykglødde (R220) EN 1057.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 20 11 KOBBERRØR 8 X 0,8 25 M KVEIL GLØDD M LO *500 20 12 KOBBERRØR 10 X 0,8 25 M KVEIL GLØDD M LO *500 05 33 KOBBERRØR 12 X 1,0 25 M KVEIL GLØDD M LO *500 05 39 KOBBERRØR 15 X 1,0 25 M KVEIL GLØDD M LO *500 05 03 KOBBERRØR 6 X 1,0 25 M KVEIL GLØDD M LO *Kobberrør i kveil á 15 mtrKobberrør mykglødde (R220) EN 1057.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 04 33 KOBBERRØR 5/16"X 15 M KVEIL GLØDD KVL LO *KOBBERRØR KVEIL PLASTBELAGT 5 MTRKobberrør med beskyttende plastmantel, mykglødde (R220) EN 1057, EN13349.Cupori 140 (Prisol).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 22 21 KOBBERRØR 10X0,8 KV. A 5M PLASTBELAGT M LO *500 22 22 KOBBERRØR 12X1,0 KV. A 5M PLASTBELAGT M LO *500 22 23 KOBBERRØR 15X1,0 KV. A 5M PLASTBELAGT M LO *57


Trykkrør og delerKOBBERRØR KVEIL PLASTBELAGT 25 MTRKobberrør med beskyttende plastmantel, mykglødde (R220) EN 1057, EN 3349.Cupori 140 (Prisol).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 22 31 KOBBERRØR 10X0,8 KV. A 25M PLASTBELAGT M LO *500 22 32 KOBBERRØR 12X1,0 KV. A 25M PLASTBELAGT M LO *500 22 33 KOBBERRØR 15X1,0 KV. A 25M PLASTBELAGT M LO *500 22 34 KOBBERRØR 18X1,0 KV. A 25M PLASTBELAGT M LO *500 22 35 KOBBERRØR 22X1,0 KV. A 25M PLASTBELAGT M LO *KOBBERRØR KVEIL ISOLERTKobberrør med isolasjon, mykglødde (R220) EN 1057.Cupori 150 (PlusPrisol).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 20 63 KOBBERRØR 12X1,0 PLUS ISOLERT KVEIL A 25 M M LO *500 20 66 KOBBERRØR 15X1,2 PLUS ISOLERT KVEIL A 25 M M LO *KOBBERRØR KVEIL ISOLERT TWINKobberrør, dobbelt, med isolasjon, mykglødde (R220) EN 1057.Cupori 152 (TwinTube).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 21 16 KOBBERRØR 15X1,0 TWINTUBE ISOL KVEIL A 25 M M LO *KOBBERRØR FKR/HHForkrommede kobberrør, halvharde (R250), EN 1057.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 26 11 KOBBERRØR FKR/HH 10X0,8 X 2000 LGD LO *500 26 12 KOBBERRØR FKR/HH 10X0,8 X 2750 LGD LO *500 26 13 KOBBERRØR FKR/HH 12X1,0 X 2000 LGD LO *500 26 14 KOBBERRØR FKR/HH 12X1,0 X 2750 LGD LO *500 26 15 KOBBERRØR FKR/HH 15X1,0 X 2000 LGD LO *500 26 16 KOBBERRØR FKR/HH 15X1,0 X 2750 LGD LO *KOBBERRØR FKR/GLØDDForkrommede kobberrør, mykglødde (R220), EN 1057.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 26 01 KOBBERRØR FKR/GLØD 10X0,8X1200 LGD LO *500 26 03 KOBBERRØR FKR/GLØD 12X1,0X1200 LGD LO *500 26 05 KOBBERRØR FKR/GLØD 15X1,0X1200 LGD LO *58


Trykkrør og delerKOBBERRØR F/GASSKobberrør med gul plastmantel, mykglødde (R220), EN 1057. Kveil 25 mtr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 21 92 KOBBERRØR GLØDD 12X1,0 A 25 M F/GASS M/GUL PLASTMANTEL M LO *500 21 93 KOBBERRØR GLØDD 15 X 1,0 25 M F/GASS M/GUL PLASTMANTEL M LO *KOBBERRØR F/GASSKobberrør for gass, med trekkerør, EN 1057. Kveil 50 mtr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 16 41 KOBBERRØR F/GASS 12X1 KV.A 50M GODKJENT M/LØST VARERØR M LO *500 16 42 KOBBERRØR F/GASS 15X1 KV.A 50M GODKJENT M/LØST VARERØR M LO *500 16 45 KOBBERRØR F/GASS 18X1 KV.A 50M GODKJENT M/LØST VARERØR M LO *KOBBERRØR F/MEDISINSKE GASSERKobberrør for medisinske gasser i hht EN 13348.Rørets innvendige overflate er vasket og tørket. Røret er forseglet i begge ender.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 35 13 KOBBERRØR F/MED.GASS 10 X 0,8 M LO *500 35 16 KOBBERRØR F/MED.GASS 12 X 1,0 M LO *500 35 19 KOBBERRØR F/MED.GASS 15 X 1,0 M LO *500 35 23 KOBBERRØR F/MED.GASS 18 X 1,0 M LO *500 35 26 KOBBERRØR F/MED.GASS 22 X 1,0 M LO *500 35 29 KOBBERRØR F/MED.GASS 28 X 1,2 M LO *59


Trykkrør og delerKOBBERRØR F/MED.GASS AGAMedisinske kobberrør NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMedicalNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS500 34 01 MEDISINSKE KOBBERRØR NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 02 MED.KOBBERRØR 10X0.8X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 00 SAMEDICAL M LO500 34 03 MED.KOBBERRØR 12X1,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 04 MED.KOBBERRØR 15X1,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 05 MED.KOBBERRØR 18X1,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 06 MED.KOBBERRØR 22X1,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 07 MED.KOBBERRØR 28X1,2X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 08 MED.KOBBERRØR 35X1,5X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 09 MED.KOBBERRØR 42X1,5X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 11 MED.KOBBERRØR 54X1,5X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 13 MED.KOBBERRØR 70X2,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 21 MED.KOBBERRØR 76,1X2,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 22 MED.KOBBERRØR 88,9X2,0X5000 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 23 MED.KOBB.RØR 108,0X2,0X5000 MM NS-EN 13348, HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 31 MED.KOBBERRØR 8X0,8X2500 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 32 MED.KOBBERRØR 10X0.8X2500 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 33 MED.KOBBERRØR 12X1,0X2500 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 34 MED.KOBBERRØR 15X1,0X2500 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 35 MED.KOBBERRØR 18X1,0X2500 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO500 34 36 MED.KOBBERRØR 22X1,0X2500 MM NS-EN 13348, SIS HB 370, SAMEDICAL M LO60


Trykkrør og delerMESSINGDELERGJENGEDE MESSING RØRDELER, NS 1757Albue messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 01 01 ALBUE MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 01 02 ALBUE MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 01 03 ALBUE MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 01 04 ALBUE MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 05 ALBUE MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 01 06 ALBUE MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 01 07 ALBUE MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 01 08 ALBUE MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 09 ALBUE MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 01 11 ALBUE MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 22 ALBUE MESSING 3/8"R X 1/4"R NS1757 STK LA *Overgangsalbue messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 01 24 ALBUE MESSING 1/2"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 01 25 ALBUE MESSING 3/4"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 01 26 ALBUE MESSING 3/4"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 27 ALBUE MESSING 1"R X 3/4"R NS1757 STK LA *502 01 29 ALBUE MESSING 1 1/4"R X 1" R NS1757 STK LA *502 01 33 ALBUE MESSING 2"R X 1 1/2"R NS1757 STK LA *Albue 1 kupling messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 01 62 ALBUE MESSING M/1 KPL. 3/8"R NS1757 STK LA *502 01 63 ALBUE MESSING M/1 KPL. 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 65 ALBUE MESSING M/1 KPL. 1"R NS1757 STK LA *502 01 66 ALBUE MESSING M/1 KPL. 1 1/4"R NS1757 STK LA502 01 67 ALBUE MESSING M/1 KPL. 1 1/2"R NS1757 STK LA *61


Trykkrør og delerAlbue innvendig/utvendig gjenge messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 01 42 ALBUE MESS.INNV./UTV. GJ. 1/4" NS1757 STK LA *502 01 43 ALBUE MESS.INNV./UTV. GJ. 3/8" NS1757 STK LA *502 01 44 ALBUE MESS. INNV./UTV.GJ. 1/2" NS1757 STK LA *502 01 45 ALBUE MESS.INNV./UTV. GJ. 3/4" NS1757 STK LA *502 01 46 ALBUE MESS.INNV./UTV. GJ. 1" NS1757 STK LA *502 01 47 ALBUE MESS.INNV./UTV.GJ.1 1/4" NS1757 STK LA *T- rør messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 05 01 T-RØR MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 05 02 T-RØR MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 05 03 T-RØR MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 05 04 T-RØR MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 05 T-RØR MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 05 06 T-RØR MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 05 07 T-RØR MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 05 08 T-RØR MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 09 T-RØR MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 05 11 T-RØR MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LA *T- rør overgang messingReduksjon i avstikker. Gjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 05 19 T-RØR MESSING 1/2"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 05 21 T-RØR MESSING 3/4"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 05 22 T-RØR MESSING 3/4"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 24 T-RØR MESSING 1"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 25 T-RØR MESSING 1"R X 3/4"R NS1757 STK LA *502 05 27 T-RØR MESSING 1 1/4"R X 1"R NS1757 STK LA *502 05 33 T-RØR MESSING 2"R X 1 1/2"R NS1757 STK LAT- rør 2 kuplinger messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 05 52 T-RØR M/2 KPL. MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 05 53 T-RØR M/2 KPL. MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 54 T-RØR M/2 KPL. MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 05 55 T-RØR M/2 KPL. MESSING 1"R NS1757 STK LA *62


Trykkrør og delerKryss messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 02 81 KRYSS MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 82 KRYSS MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 02 83 KRYSS MESSING 1"R NS1757 STK LA *Muffe messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 02 91 MUFFE MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 02 92 MUFFE MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 02 93 MUFFE MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 02 94 MUFFE MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 95 MUFFE MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 02 96 MUFFE MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 02 97 MUFFE MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 02 98 MUFFE MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 99 MUFFE MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 03 01 MUFFE MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 02 MUFFE MESSING 3"R NS1757 STK LASlettnippel messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 04 62 SLETTNIPPEL MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 04 63 SLETTNIPPEL MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 04 64 SLETTNIPPEL MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 04 65 SLETTNIPPEL MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 04 66 SLETTNIPPEL MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 04 67 SLETTNIPPEL MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 04 68 SLETTNIPPEL MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 04 69 SLETTNIPPEL MESSING 2"R NS1757 STK LA *63


Trykkrør og delerOvergangsmuffe messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 03 11 OVERG.MUFFE 1/4"R X 1/8"R NS1757 STK LA *502 03 12 OVERG.MUFFE 3/8"R X 1/8"R NS1757 STK LA *502 03 13 OVERG.MUFFE 3/8"R X 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 15 OVERG.MUFFE 1/2"R X 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 16 OVERG.MUFFE 1/2"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 03 17 OVERG.MUFFE 3/4"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 03 18 OVERG.MUFFE 3/4"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 19 OVERG.MUFFE 1"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 21 OVERG.MUFFE 1"R X 3/4"R NS1757 STK LA *502 03 22 OVERG.MUFFE 1 1/4"R X 3/4"R NS1757 STK LA *502 03 23 OVERG.MUFFE 1 1/4"R X 1"R NS1757 STK LA *502 03 24 OVERG.MUFFE 1 1/2"R X 1"R NS1757 STK LA *502 03 25 OVERG.MUFFE 1 1/2"R X 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 26 OVERG.MUFFE 2"R X 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 27 OVERG.MUFFE 2"R X 1 1/2"R NS1757 STK LA *64


Trykkrør og delerNippelmuffe messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 03 31 NIPPELMUFFE MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 03 32 NIPPELMUFFE MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 33 NIPPELMUFFE MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 03 34 NIPPELMUFFE MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 35 NIPPELMUFFE MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 03 36 NIPPELMUFFE MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 03 37 NIPPELMUFFE MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 38 NIPPELMUFFE MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 39 NIPPELMUFFE MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 03 51 NIPPELMUFFE MESSING 1/8"X 1/4" NS1757 STK LA *502 03 52 NIPPELMUFFE MESSING 1/4"X1 /8" NS1757 STK LA *502 03 53 NIPPELMUFFE MESSING 1/4"X 3/8" NS1757 STK LA *502 03 54 NIPPELMUFFE MESSING 3/8"X 1/4" NS1757 STK LA *502 03 55 NIPPELMUFFE MESSING 3/8"X 1/2" NS1757 STK LA *502 03 56 NIPPELMUFFE MESSING 1/2"X 3/8" NS1757 STK LA *502 03 57 NIPPELMUFFE MESSING 1/2"X 3/4" NS1757 STK LA *502 03 58 NIPPELMUFFE MESSING 3/4"X 1/2" NS1757 STK LA *502 03 59 NIPPELMUFFE MESSING 3/4"X 1" NS1757 STK LA *502 03 62 NIPPELMUFFE MESSING 1"X 3/4" NS1757 STK LA *502 03 63 NIPPELMUFFE MESSING 1"X1 1/4" NS1757 STK LA *502 03 64 NIPPELMUFFE MESSING 1 1/4"X1" NS1757 STK LA *502 03 65 NIPPELMUFFE MESS.1 1/4"X1 1/2" NS1757 STK LA *502 03 66 NIPPELMUFFE MESS.1 1/2"X1 1/4" NS1757 STK LA *65


Trykkrør og delerOvergangsnippel messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 04 21 OVERGANGSNIPPEL 1/4"X 1/8" MESS NS1757 STK LA *502 04 22 OVERGANGSNIPPEL 3/8"X 1/8" MESS NS1757 STK LA *502 04 23 OVERGANGSNIPPEL 3/8"X 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 24 OVERGANGSNIPPEL 1/2"X 1/8" MESS NS1757 STK LA *502 04 25 OVERGANGSNIPPEL 1/2"X 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 26 OVERGANGSNIPPEL 1/2"X 3/8" MESS NS1757 STK LA *502 04 27 OVERGANGSNIPPEL 3/4"X 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 28 OVERGANGSNIPPEL 3/4"X 3/8" MESS NS1757 STK LA *502 04 29 OVERGANGSNIPPEL 3/4"X 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 31 OVERGANGSNIPPEL 1"X 3/8" MESS NS1757 STK LA *502 04 32 OVERGANGSNIPPEL 1"X 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 33 OVERGANGSNIPPEL 1"X 3/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 34 OVERGANGSNIPPEL 1 1/4"X 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 35 OVERGANGSNIPPEL 1 1/4"X 3/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 36 OVERGANGSNIPPEL 1 1/4"X 1" MESS NS1757 STK LA *502 04 37 OVERGANGSNIPPEL 1 1/2"X 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 38 OVERGANGSNIPPEL 1 1/2"X 3/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 39 OVERGANGSNIPPEL 1 1/2"X 1" MESS NS1757 STK LA *502 04 41 OVERGANGSNIPPEL 1 1/2"X1 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 42 OVERGANGSNIPPEL 2"X 1" MESS NS1757 STK LA *502 04 43 OVERGANGSNIPPEL 2"X1 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 44 OVERGANGSNIPPEL 2"X1 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 45 OVERGANGSNIPPEL 2 1/2"X1 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 46 OVERGANGSNIPPEL 2 1/2"X 2" MESS NS1757 STK LA *502 04 47 OVERGANGSNIPPEL 3"X 2" MESS NS1757 STK LA *502 04 48 OVERGANGSNIPPEL 3"X2 1/2" MESS NS1757 STK LA *66


Trykkrør og delerAnsatsnippel messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 03 71 ANSATSNIPPEL MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 03 72 ANSATSNIPPEL MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 73 ANSATSNIPPEL MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 03 74 ANSATSNIPPEL MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 75 ANSATSNIPPEL MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 03 76 ANSATSNIPPEL MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 03 77 ANSATSNIPPEL MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 03 78 ANSATSNIPPEL MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 79 ANSATSNIPPEL MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 03 81 ANSATSNIPPEL MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LA *502 03 82 ANSATSNIPPEL MESSING 3"R NS1757 STK LAOvergangsansatsnippel messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 03 91 OVERG.ANS.NIPPEL 1/4"X 1/8" MESS NS1757 STK LA *502 03 92 OVERG.ANS.NIPPEL 3/8"X 1/8" MESS NS1757 STK LA *502 03 93 OVERG.ANS.NIPPEL 3/8"X 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 03 94 OVERG.ANS.NIPPEL 1/2"X 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 03 95 OVERG.ANS.NIPPEL 1/2"X 3/8" MESS NS1757 STK LA *502 03 96 OVERG.ANS.NIPPEL 3/4"X 3/8" MESS NS1757 STK LA *502 03 97 OVERG.ANS.NIPPEL 3/4"X 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 03 98 OVERG.ANS.NIPPEL 1"X 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 03 99 OVERG.ANS.NIPPEL 1"X 3/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 01 OVERG.ANS.NIPPEL 1 1/4"X 3/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 02 OVERG.ANS.NIPPEL 1 1/4"X 1" MESS NS1757 STK LA *502 04 03 OVERG.ANS.NIPPEL 1 1/2"X 3/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 04 OVERG.ANS.NIPPEL 1 1/2"X 1" MESS NS1757 STK LA *502 04 05 OVERG.ANS.NIPPEL 1 1/2"X1 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 06 OVERG.ANS.NIPPEL 2"X 1" MESS NS1757 STK LA *502 04 07 OVERG.ANS.NIPPEL 2"X1 1/4" MESS NS1757 STK LA *502 04 08 OVERG.ANS.NIPPEL 2"X1 1/2" MESS NS1757 STK LA *502 04 09 OVERG.ANS.NIPPEL 2 1/2"X 2" MESS NS1757 STK LA *502 04 11 OVERG.ANS.NIPPEL 3"X 2" MESS NS1757 STK LA67


Trykkrør og delerUnion messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 05 71 UNION MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 05 72 UNION MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 05 73 UNION MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 05 74 UNION MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 75 UNION MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 05 76 UNION MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 05 77 UNION MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 05 78 UNION MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 79 UNION MESSING 2"R NS1757 STK LA *Tippunion messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 05 92 TIPPUNION MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 05 93 TIPPUNION MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 05 94 TIPPUNION MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 95 TIPPUNION MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 05 96 TIPPUNION MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 05 97 TIPPUNION MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 05 98 TIPPUNION MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 05 99 TIPPUNION MESSING 2"R NS1757 STK LA *Bindstykke messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 01 92 BINDSTYKKE MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 01 94 BINDSTYKKE MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 01 96 BINDSTYKKE MESSING 2"R NS1757 STK LA *68


Trykkrør og delerBacknut messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 01 73 BACKNUT MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 01 74 BACKNUT MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 75 BACKNUT MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 01 76 BACKNUT MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 01 77 BACKNUT MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 01 78 BACKNUT MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 01 79 BACKNUT MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 01 82 BACKNUT MESSING 3"R NS1757 STK LAHylsemutter messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 06 12 KUPLINGSMUTTER MESSING 1/4"R F/UNION/T-RØR NS1757 STK LA *502 06 13 KUPLINGSMUTTER MESSING 3/8"R F/UNION/T-RØR NS1757 STK LA *502 06 14 KUPLINGSMUTTER MESSING 1/2"R F/UNION/T-RØR NS1757 STK LA *502 06 15 KUPLINGSMUTTER MESSING 3/4"R F/UNION/T-RØR NS1757 STK LA *502 06 16 KUPLINGSMUTTER MESSING 1"R F/UNION/T-RØR NS1757 STK LA *502 06 17 KUPLINGSMUTTER MESSING 1 1/4"R F/UNION/T-RØR NS1757 STK LA *Hylse messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 02 11 HYLSE MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 02 12 HYLSE MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 02 13 HYLSE MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 02 14 HYLSE MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 15 HYLSE MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 02 16 HYLSE MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 02 17 HYLSE MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 02 18 HYLSE MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 19 HYLSE MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 02 21 HYLSE MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LA502 06 31 HYLSE SPESIAL MESS. 7/8"X1/2" NS1757 STK LA *69


Trykkrør og delerOvergangshylse messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 02 32 HYLSE MESSING 3/8"R X 1/4"R NS1757 STK LA *502 02 34 HYLSE MESSING 1/2"R X 3/8"R NS1757 STK LA *502 02 35 HYLSE MESSING 3/4"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 37 HYLSE MESSING 1"R X 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 38 HYLSE MESSING 1"R X 3/4"R NS1757 STK LA *Kombihylse messingFor lodding.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 06 21 HYLSE KOMBI MESSING 3/8"X12MM NS1757 STK LA *502 06 22 HYLSE KOMBI MESSING 3/8"X15MM NS1757 STK LA *502 06 23 HYLSE KOMBI MESSING 1/2"X15MM NS1757 STK LA *502 06 24 HYLSE KOMBI MESSING 1/2"X18MM NS1757 STK LA *502 06 25 HYLSE KOMBI MESSING 3/4"X18MM NS1757 STK LA *502 06 26 HYLSE KOMBI MESSING 3/4"X22MM NS1757 STK LA *Plugg messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 04 87 PLUGG MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 04 88 PLUGG MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 04 89 PLUGG MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 04 91 PLUGG MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LA *Plugg med krave messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 04 81 PLUGG MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 04 82 PLUGG MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 04 83 PLUGG MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 04 84 PLUGG MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 04 85 PLUGG MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 04 86 PLUGG MESSING 1"R NS1757 STK LA *70


Trykkrør og delerKappe messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 02 51 KAPPE MESSING 1/8"R NS1757 STK LA *502 01 52 KAPPE MESSING 1/4"R NS1757 STK LA *502 02 53 KAPPE MESSING 3/8"R NS1757 STK LA *502 02 54 KAPPE MESSING 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 55 KAPPE MESSING 3/4"R NS1757 STK LA *502 01 56 KAPPE MESSING 1"R NS1757 STK LA *502 01 57 KAPPE MESSING 1 1/4"R NS1757 STK LA *502 01 58 KAPPE MESSING 1 1/2"R NS1757 STK LA *502 02 59 KAPPE MESSING 2"R NS1757 STK LA *502 02 61 KAPPE MESSING 2 1/2"R NS1757 STK LAVannlåsplugg messingGjengefittings.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 04 72 VANNLÅSPLUGG MESSING 1"R NS1757 STK LA *GJENGEDE MESSING RØRDELER EZZEAlbue innvendig/utvendig gjenge messingGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 29 09 ALBUE MESSING 3/8" 3261 PLANDREID EZZE 1982826 STK LA *507 29 13 ALBUE MESSING 1/2" 3261 PLANDREID EZZE 1982834 STK LA *507 29 16 ALBUE MESSING 3/4" 3261 PLANDREID EZZE 1982859 STK LA *507 29 19 ALBUE MESSING 1" 3261 PLANDREID EZZE 1982875 STK LA *T- rør med utvendige gjenger messingGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 61 09 T-RØR 3/8" MESSING EZZE 1885318 STK LA *507 61 13 T-RØR 1/2" MESSING EZZE 1885326 STK LA *507 61 16 T-RØR 3/4" MESSING EZZE 1885300 STK LA *507 61 19 T-RØR 1" MESS EZZE 1885375 STK LA *507 61 43 T-RØR 1/2" X 3/8" MESSING EZZE 1885391 STK LA *71


Trykkrør og delerNippelmuffe messingGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 32 09 NIPPELMUFFE,MESSING R 3/8" PLANDREID EZZE 1986918 STK LA *507 32 13 NIPPELMUFFE,MESSING R 1/2" PLANDREID EZZE 1986926 STK LA *507 32 16 NIPPELMUFFE,MESSING R 3/4" PLANDREID EZZE 1986934 STK LA *Overgangsnippel messingGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 30 23 OVERG.NIP.MESSING R 1/2"X3/8" PLANDREID EZZE 1986058 STK LA *507 30 29 OVERG.NIP.MESSING R 3/4"X1/2" PLANDREID EZZE 1986090 STK LA *507 30 36 OVERG.NIP.MESSING R 1"X 1/2" PLANDREID EZZE 1986124 STK LA *507 30 39 OVERG.NIP.MESSING R 1"X 3/4" PLANDREID EZZE 1986132 STK LA *Ansatsnippel messingGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 26 09 ANSATSNIPPEL,MESSING 3/8" PLANDREID EZZE 1985225 STK LA *507 26 13 ANSATSNIPPEL MESSING 1/2" PLANDREID EZZE 1985233 STK LA *507 26 16 ANSATSNIPPEL MESSING 3/4" PLANDREID EZZE 1985258 STK LA *507 26 19 ANSATSNIPPEL MESSING 1" PLANDREID EZZE 1985274 STK LA *507 27 23 ANSATSNIPPEL,MESSING 1/2"X3/8" PLANDREID EZZE 1985456 STK LA *507 27 26 ANSATSNIPPEL,MESSING 3/4"X3/8" PLANDREID EZZE 1985480 STK LA *507 27 29 ANSATSNIPPEL,MESSING 3/4"X1/2" PLANDREID EZZE 1985498 STK LA *507 27 36 ANSATSNIPPEL,MESSING 1"X1/2" PLANDREID EZZE 1985522 STK LA *507 27 39 ANSATSNIPPEL,MESSING 1"X3/4" PLANDREID EZZE 1985530 STK LA *Slettnippel messingGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 25 47 SLETTNIPPEL MESSING 1/2X500 MM EZZE 1988575 STK LA *507 25 67 SLETTNIPPEL MESSING 3/4X500 MM EZZE 1988807 STK LA *507 25 76 SLETTNIPPEL MESSING 1X500 MM EZZE 1988823 STK LA *GJENGEDE MESSING RØRDELER FKR EZZEAnsatsnippel fkrGjengefittings, plandreid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 26 59 ANSATSN.FORKROMMET 3/8" PLANDREID EZZE 1985357 STK LA *507 26 63 ANSATSN.FORKROMMET 1/2" PLANDREID EZZE 1985365 STK LA *72


Trykkrør og delerKAPILLARDELERBend 45º med 1 muffeBend med 1 muffe 5040NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 04 09 BEND 10 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 13 BEND 12 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 16 BEND 15 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 19 BEND 18 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 23 BEND 22 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 26 BEND 28 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 29 BEND 35 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 33 BEND 42 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *503 04 36 BEND 54 M/1 MUFFE 45GR 5040 NS-1759 STK LP *Bend 45º med 2 mufferBend med 2 muffer 5041NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 05 09 BEND 10 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 13 BEND 12 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 16 BEND 15 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 19 BEND 18 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 23 BEND 22 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 26 BEND 28 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 29 BEND 35 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 33 BEND 42 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *503 05 36 BEND 54 M/2 MUFFER 45GR 5041 NS-1759 STK LP *Bend 90º med 1 muffeBend med 1 muffe 5001 ANRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 00 19 BEND 10 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 23 BEND 12 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 26 BEND 15 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 29 BEND 18 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 33 BEND 22 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 36 BEND 28 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 39 BEND 35 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 43 BEND 42 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *503 00 46 BEND 54 M/1 MUFFE 90GR 5001A NS-1759 STK LP *73


Trykkrør og delerBend 90º med 2 mufferBend med 2 muffer 5002 ANRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 02 09 BEND 10 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 13 BEND 12 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 16 BEND 15 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 19 BEND 18 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 23 BEND 22 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 26 BEND 28 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 29 BEND 35 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 33 BEND 42 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 36 BEND 54 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *503 02 46 BEND 76 M/2 MUFFER 90GR 5002A NS-1759 STK LP *Albu 90º med 1 muffeAlbu med 1 muffe 5092NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 14 09 ALBU 10 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 13 ALBU 12 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 16 ALBU 15 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 19 ALBU 18 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 23 ALBU 22 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 26 ALBU 28 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 29 ALBU 35 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 33 ALBU 42 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *503 14 36 ALBU 54 90GR M/1 MUFFE 5092 NS-1759 STK LP *Albu 90º med 2 mufferAlbu med 2 muffer 5090NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 09 09 ALBU 10 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 13 ALBU 12 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 16 ALBU 15 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 19 ALBU 18 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 23 ALBU 22 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 26 ALBU 28 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 29 ALBU 35 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 33 ALBU 42 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *503 09 36 ALBU 54 M/2 MUFFER 90GR 5090 NS-1759 STK LP *74


Trykkrør og delerAlbu 90º med innvendig gjengeAlbu med innvendige gjenger, rødgods. 4090 GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 11 49 ALBU 12 X 3/8 M/INNV.GJ. 4090G 90GR RØDG. NS-1759 STK LP *TippunionTippunion, rødgods. 4341 GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS504 01 29 TIPPUNION 10 MM X 3/8" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 01 49 TIPPUNION 12 MM X 3/8" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 01 53 TIPPUNION 12 MM X 1/2" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 01 69 TIPPUNION 15 MM X 3/8" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 01 73 TIPPUNION 15 MM X 1/2" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 01 93 TIPPUNION 18 MM X 1/2" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 01 96 TIPPUNION 18 MM X 3/4" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 02 16 TIPPUNION 22 MM X 3/4" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 02 19 TIPPUNION 22 MM X 1" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 02 39 TIPPUNION 28 MM X 1" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 02 69 TIPPUNION 35 MM X 1.1/4" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 03 03 TIPPUNION 42 MM X 1.1/2" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *504 03 39 TIPPUNION 54 MM X 2" 4341G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *Kryssningsbend med 1 muffeKryssningsbend med 1 muffe 5086GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 08 63 KRYSSN.BEND 12 M/1 MUFFE 5086 NS-1759 STK LP *503 08 66 KRYSSN.BEND 15 M/1 MUFFE 5086 NS-1759 STK LP *Kryssningsbend med 2 mufferKryssningsbend med 2 muffer 5085NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 08 13 KRYSSN.BEND 12 M/2 MUFFER 5085 NS 1759 STK LP *503 08 16 KRYSSN.BEND 15 M/2 MUFFER 5085 NS-1759 STK LP *503 08 19 KRYSSN.BEND 18 M/2 MUFFER 5085 NS-1759 STK LP *Platealbu montert på skinne, senteravstand 153mmPlatealbu mont. på skinne. Senteravstand 153mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 17 63 PLATEALBU 12 X 3/8" GEMINI 111441 NS-1759 STK LP *502 17 66 PLATEALBU 12 X 1/2" GEMINI 113988 NS-1759 STK LP *502 17 73 PLATEALBU 15 X 1/2" GEMINI 113179 NS-1759 STK LP *75


Trykkrør og delerPlatealbuPlatealbu, rødgods. 4471 G.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 63 53 PLATEALBU 12 X 1/2" 4471G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 63 73 PLATEALBU 15 X 1/2" 4471G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 63 49 PLATEALBU 12 X 3/8" 4471G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *PlatealbuPlatealbu, rødgods. 4472 G.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 65 53 PLATEALBU 12 X 1/2" 4472G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 65 73 PLATEALBU 15 X 1/2" 4472G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 65 99 PLATEALBU 22 X 3/4" 4472G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *T-rørT-Rør 5130NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 69 09 T-RØR 10 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 13 T-RØR 12 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 16 T-RØR 15 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 19 T-RØR 18 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 23 T-RØR 22 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 26 T-RØR 28 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 29 T-RØR 35 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 33 T-RØR 42 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 36 T-RØR 54 MM 5130 NS-1759 STK LP *503 69 46 T-RØR 76 MM 5130 NS-1759 STK LP *76


Trykkrør og delerT-rør 5130RT-Rør 5130 RNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 70 39 T-RØR 12 X 10 X 10 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 43 T-RØR 12 X 10 X 12 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 46 T-RØR 12 X 12 X 10 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 49 T-RØR 12 X 15 X 12 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 66 T-RØR 15 X 10 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 79 T-RØR 15 X 15 X 10 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 73 T-RØR 15 X 12 X 12 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 76 T-RØR 15 X 12 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 83 T-RØR 15 X 15 X 12 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 89 T-RØR 15 X 18 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 70 99 T-RØR 18 X 10 X 18 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 06 T-RØR 18 X 12 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 09 T-RØR 18 X 12 X 18 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 16 T-RØR 18 X 15 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 19 T-RØR 18 X 15 X 18 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 29 T-RØR 18 X 18 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 56 T-RØR 22 X 12 X 22 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 66 T-RØR 22 X 15 X 18 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 69 T-RØR 22 X 15 X 22 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 76 T-RØR 22 X 18 X 18 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 79 T-RØR 22 X 18 X 22 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 71 86 T-RØR 22 X 22 X 15 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 06 T-RØR 28 X 12 X 28 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 19 T-RØR 28 X 15 X 28 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 33 T-RØR 28 X 18 X 28 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 46 T-RØR 28 X 22 X 22 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 49 T-RØR 28 X 22 X 28 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 79 T-RØR 35 X 15 X 35 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 83 T-RØR 35 X 18 X 35 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 72 93 T-RØR 35 X 22 X 35 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 03 T-RØR 35 X 28 X 35 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 19 T-RØR 42 X 15 X 42 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 33 T-RØR 42 X 22 X 42 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 43 T-RØR 42 X 28 X 42 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 53 T-RØR 42 X 35 X 42 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 66 T-RØR 54 X 28 X 54 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 69 T-RØR 54 X 35 X 54 MM 5130R NS-1759 STK LP *503 73 76 T-RØR 54 X 42 X 54 MM 5130R NS-1759 STK LP *77


Trykkrør og delerT-rør med innvendig gjengeT-Rør, rødgods. 4130 GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 76 53 T-RØR 12 X 1/2" RØDG. 4130G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 76 73 T-RØR 15 X 1/2" RØDG. 4130G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 76 93 T-RØR 18 X 1/2" RØDG. 4130G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 77 33 T-RØR 28 X 1/2" RØDG. 4130G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 77 59 T-RØR 35 X 1/2" RØDG. 4130G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *UnionUnion, rødgods. 4340NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 80 63 UNION 12 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 66 UNION 15 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 69 UNION 18 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 73 UNION 22 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 76 UNION 28 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 79 UNION 35 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 83 UNION 42 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *503 80 86 UNION 54 MM RØDG. 4340 NS-1759 STK LP *Union med innvendig gjengeUnion, rødgods. 4340 GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 84 69 UNION 15 X 3/8" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 84 53 UNION 12 X 1/2" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 84 73 UNION 15 X 1/2" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 84 93 UNION 18 X 1/2" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 84 96 UNION 18 X 3/4" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 85 16 UNION 22 X 3/4" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 85 39 UNION 28 X 1" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 85 69 UNION 35 X1.1/4" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 86 03 UNION 42 X1.1/2" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *503 86 39 UNION 54 X 2" RØDG. 4340G M/INNV.GJ. NS-1759 STK LP *78


Trykkrør og delerOvergangsnippelOvergangsnippel 5243NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 42 06 OVERG.NIPPEL 10 X 8 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 13 OVERG.NIPPEL 12 X 10 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 19 OVERG.NIPPEL 15 X 10 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 23 OVERG.NIPPEL 15 X 12 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 33 OVERG.NIPPEL 18 X 12 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 29 OVERG.NIPPEL 18 X 10 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 36 OVERG.NIPPEL 18 X 15 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 46 OVERG.NIPPEL 22 X 12 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 49 OVERG.NIPPEL 22 X 15 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 53 OVERG.NIPPEL 22 X 18 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 63 OVERG.NIPPEL 28 X 12 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 66 OVERG.NIPPEL 28 X 15 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 69 OVERG.NIPPEL 28 X 18 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 73 OVERG.NIPPEL 28 X 22 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 86 OVERG.NIPPEL 35 X 15 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 89 OVERG.NIPPEL 35 X 18 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 93 OVERG.NIPPEL 35 X 22 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 42 96 OVERG.NIPPEL 35 X 28 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 16 OVERG.NIPPEL 42 X 22 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 19 OVERG.NIPPEL 42 X 28 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 23 OVERG.NIPPEL 42 X 35 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 46 OVERG.NIPPEL 54 X 28 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 49 OVERG.NIPPEL 54 X 35 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 53 OVERG.NIPPEL 54 X 42 MM 5243 NS-1759 STK LP *503 43 83 OVERG.NIPPEL 76 X 54 MM 5243 NS-1759 STK LP *79


Trykkrør og delerNippelmuffeNippelmuffe, rødgods 4243GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 48 26 OVERG.NIPPEL 10 X 1/4" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 29 OVERG.NIPPEL 10 X 3/8" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 33 OVERG.NIPPEL 10 X 1/2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 49 OVERG.NIPPEL 12 X 3/8" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 53 OVERG.NIPPEL 12 X 1/2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 69 OVERG.NIPPEL 15 X 3/8" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 73 OVERG.NIPPEL 15 X 1/2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 76 OVERG.NIPPEL 15 X 3/4" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 93 OVERG.NIPPEL 18 X 1/2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 48 96 OVERG.NIPPEL 18 X 3/4" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 49 13 OVERG.NIPPEL 22 X 1/2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 49 16 OVERG.NIPPEL 22 X 3/4" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 49 19 OVERG.NIPPEL 22 X 1" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 49 36 OVERG.NIPPEL 28 X 3/4" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 49 39 OVERG.NIPPEL 28 X 1" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 49 69 OVERG.NIPPEL 35 X 1.1/4" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 50 03 OVERG.NIPPEL 42 X 1.1/2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 50 39 OVERG.NIPPEL 54 X 2" 4243G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *Overgangsnippel med innvendig gjengeOvergangsnippel 4246GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 53 49 OVERG.NIPPEL 12 X 3/8" 4246G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 53 73 OVERG.NIPPEL 15 X 1/2" 4246G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 53 93 OVERG.NIPPEL 18 X 1/2" 4246G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 54 16 OVERG.NIPPEL 22 X 3/4" 4246G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 54 39 OVERG.NIPPEL 28 X 1" 4246G M/INNV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *Overgangsnippel med utvendig gjengeOvergangsnippel 4280 gr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 59 49 OVERG.NIPPEL 12 X 3/8" 4280G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 59 73 OVERG.NIPPEL 15 X 1/2" 4280G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 59 93 OVERG.NIPPEL 18 X 1/2" 4280G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 60 16 OVERG.NIPPEL 22 X 3/4" 4280G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *503 60 39 OVERG.NIPPEL 28 X 1" 4280G M/UTV.GJ. RØDG. NS-1759 STK LP *80


Trykkrør og delerMuffeMuffe 5270NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 31 09 MUFFE 10 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 13 MUFFE 12 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 16 MUFFE 15 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 19 MUFFE 18 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 23 MUFFE 22 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 26 MUFFE 28 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 29 MUFFE 35 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 33 MUFFE 42 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 36 MUFFE 54 MM 5270 NS-1759 STK LP *503 31 46 MUFFE 76 MM 5270 STK LP *OvergangsmuffeOvergangsmuffe 5240NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 33 13 MUFFE 12 X 10 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 19 MUFFE 15 X 10 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 23 MUFFE 15 X 12 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 33 MUFFE 18 X 12 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 36 MUFFE 18 X 15 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 49 MUFFE 22 X 15 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 53 MUFFE 22 X 18 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 66 MUFFE 28 X 15 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 69 MUFFE 28 X 18 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 73 MUFFE 28 X 22 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 33 96 MUFFE 35 X 28 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 34 23 MUFFE 42 X 35 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 34 53 MUFFE 54 X 42 MM 5240 NS-1759 STK LP *503 34 83 MUFFE 76 X 54 MM 5240 NS-1759 STK LP *81


Trykkrør og delerOvergangsmuffe med innvendig gjengeOvergangsmuffe, rødgods 4270 GNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 39 29 OVERG.MUFFE 10 X 3/8" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 39 49 OVERG.MUFFE 12 X 3/8" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 39 53 OVERG.MUFFE 12 X 1/2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 39 69 OVERG.MUFFE 15 X 3/8" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 39 73 OVERG.MUFFE 15 X 1/2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 39 93 OVERG.MUFFE 18 X 1/2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 39 96 OVERG.MUFFE 18 X 3/4" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 40 13 OVERG.MUFFE 22 X 1/2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 40 16 OVERG.MUFFE 22 X 3/4" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 40 19 OVERG.MUFFE 22 X 1" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 40 33 OVERG.MUFFE 28 X 1/2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 40 39 OVERG.MUFFE 28 X 1" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 40 69 OVERG.MUFFE 35 X 1 1/4" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 41 03 OVERG.MUFFE 42 X 1 1/2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *503 41 39 OVERG.MUFFE 54 X 2" 4270G RØDG. NS-1759 STK LP *KappeKappe 5301NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS503 30 09 KAPPE 10 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 13 KAPPE 12 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 16 KAPPE 15 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 19 KAPPE 18 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 23 KAPPE 22 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 26 KAPPE 28 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 29 KAPPE 35 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 33 KAPPE 42 MM 5301 NS-1759 STK LP *503 30 36 KAPPE 54 MM 5301 NS-1759 STK LP *82


Trykkrør og delerPRESSFITTINGS KOBBERMAPRESS CU-PRESSDELERBend 90º MapressBend 90º, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 21 16 BEND CU 12 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 19 BEND CU 15 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 23 BEND CU 18 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 26 BEND CU 22 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 29 BEND CU 28 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 33 BEND CU 35 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 36 BEND CU 42 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 21 39 BEND CU 54 MM 90GR MAPRESS STK LB *Bend 90º med 1 muffe MapressBend med 1 muffe 90º, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 21 86 BEND CU M/1 M. 12 90GR MAPRESS STK LB *505 21 89 BEND CU M/1 M. 15 90GR MAPRESS STK LB *505 21 93 BEND CU M/1 M. 18 90GR MAPRESS STK LB *505 21 96 BEND CU M/1 M. 22 90GR MAPRESS STK LB *505 21 99 BEND CU M/1 M. 28 90GR MAPRESS STK LB *505 22 03 BEND CU M/1 M. 35 90GR MAPRESS STK LB *505 22 06 BEND CU M/1 M. 42 90GR MAPRESS STK LB *505 22 09 BEND CU M/1 M. 54 90GR MAPRESS STK LB *Bend 45º MapressBend 45º, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 23 56 BEND CU 12 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 59 BEND CU 15 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 63 BEND CU 18 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 66 BEND CU 22 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 69 BEND CU 28 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 73 BEND CU 35 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 76 BEND CU 42 MM 45GR MAPRESS STK LB *505 23 79 BEND CU 54 MM 45GR MAPRESS STK LB *83


Trykkrør og delerBend 45º med 1 muffe MapressBend 45º med 1 muffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 24 06 BEND CU 12 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 09 BEND CU 15 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 13 BEND CU 18 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 16 BEND CU 22 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 19 BEND CU 28 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 23 BEND CU 35 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 26 BEND CU 42 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *505 24 29 BEND CU 54 45GR M/1 M. MAPRESS STK LB *Passbend MapressPassbend 90º, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 23 09 PASSBEND CU 15 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 23 16 PASSBEND CU 22 MM 90GR MAPRESS STK LB *505 23 19 PASSBEND CU 28 MM 90GR MAPRESS STK LB *Albue 90º med utvendig gjenge MapressAlbue 90º med utvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 22 37 ALBU CU 18X 3/4U 90GR MAPRESS STK LB505 22 43 ALBU CU 28X 1U 90GR MAPRESS STK LBPlatealbue MapressPlatealbu, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 33 03 PLATEALBUE CU 12X1/2 MAPRESS STK LBT- rør MapressT-rør, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 28 56 T-RØR CU 12 MM MAPRESS STK LB *505 28 59 T-RØR CU 15 MM MAPRESS STK LB *505 28 63 T-RØR CU 18 MM MAPRESS STK LB *505 28 66 T-RØR CU 22 MM MAPRESS STK LB *505 28 69 T-RØR CU 28 MM MAPRESS STK LB *505 28 73 T-RØR CU 35 MM MAPRESS STK LB *505 28 76 T-RØR CU 42 MM MAPRESS STK LB *505 28 79 T-RØR CU 54 MM MAPRESS STK LB *84


Trykkrør og delerT- rør med innvendig gjenge i avstikker MapressT-rør med innvendig gjenge i avstikker, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 30 49 T-RØR CU 15X1/2"I.X15 MAPRESS STK LB *505 30 53 T-RØR CU 18X1/2"I.X18 MAPRESS STK LB *505 30 56 T-RØR CU 22X1/2"I.X22 MAPRESS STK LB *505 30 57 T-RØR CU 22X3/4"I.X22 MAPRESS STK LB *505 30 59 T-RØR CU 28X1/2"I.X28 MAPRESS STK LB *505 30 61 T-RØR CU 28X3/4"I.X28 MAPRESS STK LB *505 30 63 T-RØR CU 35X1/2"I.X35 MAPRESS STK LB *505 30 66 T-RØR CU 42X1/2"I.X42 MAPRESS STK LB *505 30 69 T-RØR CU 54X1/2"I.X54 MAPRESS STK LB *T- rør med redusert avstikker MapressT-rør med reduksjon i avstikker, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 29 09 T-RØR CU 15X12X15 MAPRESS STK LB *505 29 13 T-RØR CU 18X12X18 MAPRESS STK LB *505 29 14 T-RØR CU 18X15X15 MAPRESS STK LB *505 29 16 T-RØR CU 18X15X18 MAPRESS STK LB *505 29 21 T-RØR CU 22X15X15 MAPRESS STK LB *505 29 23 T-RØR CU 22X15X22 MAPRESS STK LB *505 29 24 T-RØR CU 22X22X15 MAPRESS STK LB505 29 26 T-RØR CU 22X18X22 MAPRESS STK LB *505 29 29 T-RØR CU 28X15X28 MAPRESS STK LB *505 29 33 T-RØR CU 28X18X28 MAPRESS STK LB *505 29 36 T-RØR CU 28X22X28 MAPRESS STK LB *505 29 46 T-RØR CU 35X22X35 MAPRESS STK LB *505 29 49 T-RØR CU 35X28X35 MAPRESS STK LB *505 29 56 T-RØR CU 42X28X42 MAPRESS STK LB *505 29 59 T-RØR CU 42X35X42 MAPRESS STK LB *505 29 69 T-RØR CU 54X35X54 MAPRESS STK LB *505 29 73 T-RØR CU 54X42X54 MAPRESS STK LB *85


Trykkrør og delerReduksjon MapressReduksjon, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 27 56 REDUKSJON CU 15 X 12 MAPRESS STK LB *505 27 59 REDUKSJON CU 18 X 12 MAPRESS STK LB *505 27 66 REDUKSJON CU 18 X 15 MAPRESS STK LB *505 27 69 REDUKSJON CU 22 X 15 MAPRESS STK LB *505 27 73 REDUKSJON CU 28 X 15 MAPRESS STK LB *505 27 76 REDUKSJON CU 22 X 18 MAPRESS STK LB *505 27 79 REDUKSJON CU 28 X 18 MAPRESS STK LB *505 27 83 REDUKSJON CU 28 X 22 MAPRESS STK LB *505 27 86 REDUKSJON CU 35 X 22 MAPRESS STK LB *505 27 89 REDUKSJON CU 35 X 28 MAPRESS STK LB *505 27 91 REDUKSJON CU 42 X 22 MAPRESS STK LB *505 27 93 REDUKSJON CU 42 X 35 MAPRESS STK LB *505 27 94 REDUKSJON CU 42 X 28 MAPRESS STK LB *505 28 01 REDUKSJON CU 54 X 35 MAPRESS STK LB *505 27 96 REDUKSJON CU 54 X 42 MAPRESS STK LB *Muffe MapressMuffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 25 06 MUFFE CU 12 MM MAPRESS STK LB *505 25 09 MUFFE CU 15 MM MAPRESS STK LB *505 25 13 MUFFE CU 18 MM MAPRESS STK LB *505 25 16 MUFFE CU 22 MM MAPRESS STK LB *505 25 19 MUFFE CU 28 MM MAPRESS STK LB *505 25 23 MUFFE CU 35 MM MAPRESS STK LB *505 25 26 MUFFE CU 42 MM MAPRESS STK LB *505 25 29 MUFFE CU 54 MM MAPRESS STK LB *86


Trykkrør og delerNippelmuffe MapressNippelmuffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 25 86 NIPPELMUFFE CU 3/8X12 MAPRESS STK LB *505 25 87 NIPPELMUFFE CU 1/2X12 MAPRESS STK LB *505 25 89 NIPPELMUFFE CU 3/8X15 MAPRESS STK LB *505 25 93 NIPPELMUFFE CU 1/2X15 MAPRESS STK LB *505 25 94 NIPPELMUFFE CU 3/4X15 MAPRESS STK LB *505 25 96 NIPPELMUFFE CU 1/2X18 MAPRESS STK LB *505 25 99 NIPPELMUFFE CU 3/4X18 MAPRESS STK LB *505 26 01 NIPPELMUFFE CU 1/2X22 MAPRESS STK LB *505 26 03 NIPPELMUFFE CU 3/4X22 MAPRESS STK LB *505 26 04 NIPPELMUFFE CU 1X22 MAPRESS STK LB *505 26 05 NIPPELMUFFE CU 3/4X28 MAPRESS STK LB *505 26 06 NIPPELMUFFE CU 1X28 MAPRESS STK LB *505 26 07 NIPPELMUFFE CU 11/4X28 MAPRESS STK LB *505 26 08 NIPPELMUFFE CU 1X35 MAPRESS STK LB *505 26 09 NIPPELMUFFE CU 11/4X35 MAPRESS STK LB *505 26 11 NIPPELMUFFE CU 11/4X42 MAPRESS STK LB *505 26 13 NIPPELMUFFE CU 11/2X42 MAPRESS STK LB *505 26 16 NIPPELMUFFE CU 2X54 MAPRESS STK LB *Tippunion MapressTippunion, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 30 81 TIPPUNION CU 3/8UX12 MAPRESS STK LB *505 30 82 TIPPUNION CU 1/2UX12 MAPRESS STK LB *505 30 83 TIPPUNION CU 1/2UX15 MAPRESS STK LB *505 30 84 TIPPUNION CU 1/2UX18 MAPRESS STK LB *505 30 86 TIPPUNION CU 3/4UX22 MAPRESS STK LB *505 30 87 TIPPUNION CU 3/4UX18 MAPRESS STK LB *505 30 88 TIPPUNION CU 1/2UX22 MAPRESS STK LB *505 30 89 TIPPUNION CU 1UX28 MAPRESS STK LB *505 30 91 TIPPUNION CU 1UX22 MAPRESS STK LB *505 30 93 TIPPUNION CU 1.1/4UX35 MAPRESS STK LB *505 30 96 TIPPUNION CU 1.1/2UX42 MAPRESS STK LB *505 30 99 TIPPUNION CU 2UX54 MAPRESS STK LB *87


Trykkrør og delerGlidemuffe MapressGlidemuffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 25 49 GLIDEMUFFE CU 15 MM MAPRESS STK LB *505 25 53 GLIDEMUFFE CU 18 MM MAPRESS STK LB *505 25 56 GLIDEMUFFE CU 22 MM MAPRESS STK LB *505 25 59 GLIDEMUFFE CU 28 MM MAPRESS STK LB *505 25 63 GLIDEMUFFE CU 35 MM MAPRESS STK LB *505 25 66 GLIDEMUFFE CU 42 MM MAPRESS STK LB *505 25 69 GLIDEMUFFE CU 54 MM MAPRESS STK LB *Overgangsmuffe MapressOvergangsmuffe med innvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 26 36 OVERG.MUFFE CU 12X 1/2 MAPRESS STK LB505 26 37 OVERG.MUFFE CU 12X 3/8 MAPRESS STK LB *505 26 39 OVERG.MUFFE CU 15X 1/2 MAPRESS STK LB *505 26 41 OVERG.MUFFE CU 15X 3/4 MAPRESS STK LB *505 26 43 OVERG.MUFFE CU 18X 1/2 MAPRESS STK LB *505 26 46 OVERG.MUFFE CU 18X 3/4 MAPRESS STK LB *505 26 47 OVERG.MUFFE CU 22X 1/2 MAPRESS STK LB505 26 49 OVERG.MUFFE CU 22X 3/4 MAPRESS STK LB *505 26 51 OVERG.MUFFE CU 22X 1 MAPRESS STK LB *505 26 54 OVERG.MUFFE CU 28X 3/4 MAPRESS STK LB *505 26 56 OVERG.MUFFE CU 28X 1 MAPRESS STK LB *505 26 57 OVERG.MUFFE CU 28X11/4 MAPRESS STK LB505 26 58 OVERG.MUFFE CU 35X11/4 MAPRESS STK LB *505 26 59 OVERG.MUFFE CU 35X 1 MAPRESS STK LB *505 26 61 OVERG.MUFFE CU 42X11/2 MAPRESS STK LB *505 26 62 OVERG.MUFFE CU 42X11/4 MAPRESS STK LB *505 26 63 OVERG.MUFFE CU 54X 2 MAPRESS STK LB *88


Trykkrør og delerUnion MapressUnion med innvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 33 76 UNION CU 12X 1/2I MAPRESS STK LB505 33 79 UNION CU 15X 1/2I MAPRESS STK LB *505 33 86 UNION CU 18X 1/2I MAPRESS STK LB *505 33 93 UNION CU 22X 3/4I MAPRESS STK LB *505 33 99 UNION CU 28X 1I MAPRESS STK LB *505 34 03 UNION CU 35X 1.1/4I MAPRESS STK LB *505 34 06 UNION CU 42X 1.1/2I MAPRESS STK LB *505 34 09 UNION CU 54X 2I MAPRESS STK LB *Bypass-rør MapressBypass-rør, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 32 09 BYPASS-RØR CU 15 MAPRESS STK LB *Kappe MapressKappe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 32 29 KAPPE 15 KOBBER MAPRESS GEBERIT STK LB *505 32 31 KAPPE 18 KOBBER MAPRESS GEBERIT STK LB *505 32 32 KAPPE 22 KOBBER MAPRESS GEBERIT STK LB *505 32 33 KAPPE 28 KOBBER MAPRESS GEBERIT STK LB *505 32 34 KAPPE 35 KOBBER MAPRESS GEBERIT STK LB *505 32 35 KAPPE 42 KOBBER MAPRESS GEBERIT STK LB *505 32 36 KAPPE 54 KOBBER MAPRESS GEBERTIT STK LB *MAPRESS CU-PRESSDELER F/GASSBend 90º med 2 muffer MapressBend 90º for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 04 03 BEND CU F/GASS 15 90GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 04 BEND CU F/GASS 18 90GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 05 BEND CU F/GASS 22 90GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 06 BEND CU F/GASS 28 90GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *89


Trykkrør og delerBend 90º med 1 muffe MapressBend 90º for gass med 1 muffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 04 23 BEND CU F/GASS 15 90GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 24 BEND CU F/GASS 18 90GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 25 BEND CU F/GASS 22 90GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 26 BEND CU F/GASS 28 90GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *Bend 45º med 2 muffer MapressBend 45º for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 04 43 BEND CU F/GASS 15 45GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 44 BEND CU F/GASS 18 45GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 45 BEND CU F/GASS 22 45GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 46 BEND CU F/GASS 28 45GR M/2 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *Bend 45º med 1 muffe MapressBend 45º for gass med 1 muffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 04 63 BEND CU F/GASS 15 45GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 64 BEND CU F/GASS 18 45GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 65 BEND CU F/GASS 22 45GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 66 BEND CU F/GASS 28 45GR M/1 MUF MAPRESS GEBERIT STK LB *Albue MapressAlbu med utvendig gjenge for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 06 73 ALBUE CU F/GASS 15X1/2" M/U.GJ MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 75 ALBUE CU F/GASS 22X3/4" M/U.GJ MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 79 ALBUE CU F/GASS 18X3/4" M/U.GJ MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 83 ALBUE CU F/GASS 15X1/2" M/I.GJ MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 85 ALBUE CU F/GASS 22X3/4" M/I.GJ MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 89 ALBUE CU F/GASS 18X3/4" M/I.GJ MAPRESS GEBERIT STK LB *T-rør med innvendig gjenge i avstikker MapressT-rør med red.avst.for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 05 33 T-RØR CU F/GASS 15X1/2"X15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 34 T-RØR CU F/GASS 18X1/2"X18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 36 T-RØR CU F/GASS 22X3/4"X22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 38 T-RØR CU F/GASS 28X1/2"X28 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 39 T-RØR CU F/GASS 28X3/4"X28 MAPRESS GEBERIT STK LB *90


Trykkrør og delerT- rør med redusert avstikker MapressT-rør med red.avst.for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 05 03 T-RØR CU F/GASS 18X15X18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 05 T-RØR CU F/GASS 22X15X22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 07 T-RØR CU F/GASS 22X18X22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 08 T-RØR CU F/GASS 28X15X28 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 09 T-RØR CU F/GASS 28X18X28 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 11 T-RØR CU F/GASS 28X22X28 MAPRESS GEBERIT STK LB *T- rør MapressT-rør for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 04 83 T-RØR CU F/GASS 15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 84 T-RØR CU F/GASS 18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 85 T-RØR CU F/GASS 22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 04 86 T-RØR CU F/GASS 28 MAPRESS GEBERIT STK LB *Muffe MapressMuffe for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 05 73 MUFFE CU F/GASS 15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 74 MUFFE CU F/GASS 18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 75 MUFFE CU F/GASS 22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 76 MUFFE CU F/GASS 28 MAPRESS GEBERIT STK LB *Nippelmuffe MapressNippelmuffe for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 06 23 NIPPELMUFFE CU F/GASS 15X 1/2" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 24 NIPPELMUFFE CU F/GASS 18X 1/2" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 25 NIPPELMUFFE CU F/GASS 22X 1/2" MPARESS GEBERIT STK LB *871 06 26 NIPPELMUFFE CU F/GASS 22X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 27 NIPPELMUFFE CU F/GASS 28X 1" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 32 NIPPELMUFFE CU F/GASS 15X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 33 NIPPELMUFFE CU F/GASS 18X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 34 NIPPELMUFFE CU F/GASS 22X 1" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 35 NIPPELMUFFE CU F/GASS 28X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *91


Trykkrør og delerOvergangsmuffe MapressOvergangsmuffe for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 06 43 OVERG.MUFFE CU F/GASS 15X 1/2" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 44 OVERG.MUFFE CU F/GASS 18X 1/2" MPARESS GEBERIT STK LB *871 06 45 OVERG.MUFFE CU F/GASS 22X 1/2" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 46 OVERG.MUFFE CU F/GASS 22X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 47 OVERG.MUFFE CU F/GASS 22X 1" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 48 OVERG.MUFFE CU F/GASS 28X 1" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 55 OVERG.MUFFE CU F/GASS 15X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 56 OVERG.MUFFE CU F/GASS 18X 3/4" MAPRESS GEBERIT STK LB *Glidemuffe MapressGlidemuffe for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 06 03 GLIDEMUFFE CU F/GASS 15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 04 GLIDEMUFFE CU F/GASS 18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 05 GLIDEMUFFE CU F/GASS 22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 06 06 GLIDEMUFFE CU F/GASS 28 MAPRESS GEBERIT STK LB *Reduksjon MapressReduksjon for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 05 53 REDUKSJON CU F/GASS 18X15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 54 REDUKSJON CU F/GASS 22X15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 55 REDUKSJON CU F/GASS 22X18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 56 REDUKSJON CU F/GASS 28X15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 57 REDUKSJON CU F/GASS 28X18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 05 58 REDUKSJON CU F/GASS 28X22 MAPRESS GEBERIT STK LB *Kappe MapressKappe for gass, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS871 07 49 KAPPE CU F/GASS 15 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 07 51 KAPPE CU F/GASS 18 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 07 52 KAPPE CU F/GASS 22 MAPRESS GEBERIT STK LB *871 07 53 KAPPE CU F/GASS 28 MAPRESS GEBERIT STK LB *92


Trykkrør og delerCU PRESS ALTECHBend 90º med 2 muffer, AltechBend 90º med 2 muffer, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 61 61 BEND CU 12MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 62 BEND CU 15MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 63 BEND CU 18MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 64 BEND CU 22MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 65 BEND CU 28MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 66 BEND CU 35MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 67 BEND CU 42MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *505 61 68 BEND CU 54MM 90GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6002A STK LB *Bend 90º med 1 muffe, AltechBend 90º med 1 muffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 61 51 BEND CU 12MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 52 BEND CU 15MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 53 BEND CU 18MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 55 BEND CU 28MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 54 BEND CU 22MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 56 BEND CU 35MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 57 BEND CU 42MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *505 61 58 BEND CU 54MM 90GR M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6001A STK LB *Bend 45º med 2 muffer, AltechBend 45º med 2 muffer, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 61 81 BEND CU 12MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 82 BEND CU 15MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 83 BEND CU 18MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 84 BEND CU 22MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 85 BEND CU 28MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 86 BEND CU 35MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 87 BEND CU 42MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *505 61 88 BEND CU 54MM 45GR M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6041 STK LB *93


Trykkrør og delerBend 45º med 1 muffe, AltechBend 45º med 1 muffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 61 71 BEND CU 12MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 72 BEND CU 15MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 73 BEND CU 18MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 74 BEND CU 22MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 75 BEND CU 28MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 76 BEND CU 35MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 77 BEND CU 42MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *505 61 78 BEND CU 54MM 45GR M/1 MUFFER ALTECH PRESS 6040 STK LB *Albu 90º med innvendig gjenge, AltechAlbu 90º med innvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 62 81 ALBU CU 12MM X3/8 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 82 ALBU CU 12MM X1/2 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 83 ALBU CU 15MM X1/2 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 84 ALBU CU 18MM X1/2 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 85 ALBU CU 18MM X3/4 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 86 ALBU CU 22MM X1/2 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 87 ALBU CU 22MM X3/4 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 88 ALBU CU 28MM X1 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 89 ALBU CU 35MM X11/4 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 91 ALBU CU 42MM X11/2 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *505 62 92 ALBU CU 54MM X2 90GR I ALTECH PRESS 8090G STK LB *Albu 90º med utvendig gjenge, AltechAlbu 90º med utvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 01 ALBU CU12MM X3/8 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 02 ALBU CU 12MM X1/2 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 03 ALBU CU 15MM X3/8 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 04 ALBU CU 15MM X1/2 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 05 ALBU CU 18MM X1/2 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 06 ALBU CU 18MM X3/4 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 07 ALBU CU 22MM X3/4 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 08 ALBU CU 28MM X1 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 09 ALBU CU35MM X11/4 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 11 ALBU CU 42MM X11/2 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *505 63 12 ALBU CU 54MM X2 90GR U ALTECH PRESS 8092G STK LB *94


Trykkrør og delerNippelmuffe, AltechNippelmuffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 41 NIPPELMUFFE CU 12MM X3/8 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 42 NIPPELMUFFE CU 12MM X1/2 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 43 NIPPELMUFFE CU 15MM X3/8 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 44 NIPPELMUFFE CU 15MM X1/2 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 45 NIPPELMUFFE CU 15MM X3/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 46 NIPPELMUFFE CU 18MM X1/2 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 47 NIPPELMUFFE CU 18MM X3/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 48 NIPPELMUFFE CU 22MM X1/2 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 49 NIPPELMUFFE CU 22MM X3/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 51 NIPPELMUFFE CU 22MM X1 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 52 NIPPELMUFFE CU 28MM X3/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 53 NIPPELMUFFE CU 28MM X1 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 54 NIPPELMUFFE CU 28MM X11/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 55 NIPPELMUFFE CU 35MM X1 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 56 NIPPELMUFFE CU 35MM X11/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 57 NIPPELMUFFE CU 42MM X11/4 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 58 NIPPELMUFFE CU 42MM X11/2 ALTECH PRESS 8243G STK LB *505 63 59 NIPPELMUFFE CU 54MM X2 ALTECH PRESS 8243G STK LB *Union, AltechUnion, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 62 UNION CU 15MM ALTECH PRESS 8330 STK LB *505 63 63 UNION CU 18MM ALTECH PRESS 8330 STK LB *505 63 64 UNION CU 22MM ALTECH PRESS 8330 STK LB *505 63 65 UNION CU 28MM ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 63 66 UNION CU 35MM ALTECH PRESS 8330 STK LB *505 63 67 UNION CU 42MM ALTECH PRESS 8330 STK LB *505 63 68 UNION CU 54MM ALTECH PRESS 8330 STK LB *95


Trykkrør og delerUnion med innvendig gjenge, AltechUnion med innvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 99 UNION CU 15MM X1/2 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 01 UNION CU 15MM X3/4 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 02 UNION CU 18MM X1/2 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 03 UNION CU 18MM X3/4 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 04 UNION CU 22MM X3/4 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 05 UNION CU 22MM X1 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 06 UNION CU 28MM X1 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 07 UNION CU35MM X11/4 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 08 UNION CU 42MM X11/2 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *505 64 09 UNION CU 54MM X2 I ALTECH PRESS 8330G STK LB *T-rør, AltechT-rør, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 61 91 T-RØR CU 12MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 92 T-RØR CU 15MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 93 T-RØR CU 18MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 94 T-RØR CU 22MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 95 T-RØR CU 28MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 96 T-RØR CU 35MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 97 T-RØR CU 42MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 61 98 T-RØR CU 54MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *T-rør med gjenge i avstikker, AltechT-rør med innvendig gjenge i avstikker, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 28 T-RØR CU 12X1/2X12MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 29 T-RØR CU 15X1/2X15MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 31 T-RØR CU 18X1/2X18MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 32 T-RØR CU 22X1/2X22MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 33 T-RØR CU 22X3/4X22MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 34 T-RØR CU 28X1/2X28MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 35 T-RØR CU 28X3/4X28MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 36 T-RØR CU 35X1/2X35MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 37 T-RØR CU 42X1/2X42MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *505 63 38 T-RØR CU 54X1/2X54MM ALTECH PRESS 8130G STK LB *96


Trykkrør og delerT-rør med redusert avstikker, AltechT-rør med redusert avstikker, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 62 01 T-RØR CU 15X12X15MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 02 T-RØR CU 18X12X18MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 03 T-RØR CU 18X15X15MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 04 T-RØR CU 18X15X18MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 05 T-RØR CU 22X15X15MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 06 T-RØR CU 22X15X22MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 07 T-RØR CU 22X18X22MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 08 T-RØR CU 22X22X15MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 09 T-RØR CU 28X15X28MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 11 T-RØR CU 28X18X28MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 12 T-RØR CU 28X22X28MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 13 T-RØR CU 35X15X35MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 14 T-RØR CU 35X18X35MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 15 T-RØR CU 35X22X35MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 16 T-RØR CU 35X28X35MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 17 T-RØR CU 42X22X42MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 18 T-RØR CU 42X28X42MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 19 T-RØR CU 42X35X42MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 21 T-RØR CU 54X22X54MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 22 T-RØR CU 54X28X54MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 23 T-RØR CU 54X35X54MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *505 62 24 T-RØR CU 54X42X54MM ALTECH PRESS 6130 STK LB *Muffe, AltechMuffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 62 51 MUFFE CU 12MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 52 MUFFE CU 15MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 53 MUFFE CU 18MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 54 MUFFE CU 22MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 55 MUFFE CU 28MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 56 MUFFE CU 35MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 57 MUFFE CU 42MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *505 62 58 MUFFE CU 54MM ALTECH PRESS 6270 STK LB *97


Trykkrør og delerGlidemuffe, AltechGlidemuffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 62 61 GLIDEMUFFE CU 15MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *505 62 62 GLIDEMUFFE CU 18MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *505 62 63 GLIDEMUFFE CU 22MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *505 62 64 GLIDEMUFFE CU 28MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *505 62 65 GLIDEMUFFE CU 35MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *505 62 66 GLIDEMUFFE CU 42MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *505 62 67 GLIDEMUFFE CU 54MM ALTECH PRESS 6270S STK LB *Overgangsmuffe, AltechOvergangsmuffe med innvendig gjenge, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 76 OVERG.MUFFE CU 12MMX3/8 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 77 OVERG.MUFFE CU 12MM X1/2 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 78 OVERG.MUFFE CU 15MM X3/8 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 79 OVERG.MUFFE CU 15MM 1/2 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 81 OVERG.MUFFE CU 15MM X3/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 82 OVERG.MUFFE CU 18MM X1/2 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 83 OVERG.MUFFE CU 18MM X3/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 84 OVERG.MUFFE CU 22MM X1/2 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 85 OVERG.MUFFE CU 22MM X3/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 86 OVERG.MUFFE CU 22MM X1 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 87 OVERG.MUFFE CU 28MM X3/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 88 OVERG.MUFFE CU 28MM X1 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 89 OVERG.MUFFE CU 28MM X11/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 91 OVERG.MUFFE CU 35MM X1 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 92 OVERG.MUFFE CU 35MM X11/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 93 OVERG.MUFFE CU 42MM X11/4 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 94 OVERG.MUFFE CU 42MM X11/2 ALTECH PRESS 8270G STK LB *505 63 95 OVERG.MUFFE CU 54MM X2 ALTECH PRESS 8270G STK LB *98


Trykkrør og delerOvergang, AltechOvergang, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 62 31 OVERGANG CU 15X12MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 32 OVERGANG CU 18X12MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 33 OVERGANG CU 18X15MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 34 OVERGANG CU 22X15MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 35 OVERGANG CU 22X18MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 36 OVERGANG CU 28X15MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 37 OVERGANG CU 28X18MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 38 OVERGANG CU 28X22MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 41 OVERGANG CU 35X22MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 42 OVERGANG CU 35X28MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 43 OVERGANG CU 42X22MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 44 OVERGANG CU 42X28MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 45 OVERGANG CU 42X35MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 46 OVERGANG CU 54X35MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *505 62 47 OVERGANG CU 54X42MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6243 STK LB *Kappe, AltechKappe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 62 71 KAPPE CU 15MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *505 62 72 KAPPE CU 18MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *505 62 73 KAPPE CU 22MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *505 62 74 KAPPE CU 28MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *505 62 75 KAPPE CU 35MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *505 62 76 KAPPE CU 42MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *505 62 77 KAPPE CU 54MM ALTECH PRESS 6301 STK LB *99


Trykkrør og delerTippunion, AltechTippunion, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 64 12 TIPPUNION CU 12MM X3/8 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 13 TIPPUNION CU 12MM X1/2 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 14 TIPPUNION CU 15MM X1/2 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 15 TIPPUNION CU 15MM X 3/4 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 16 TIPPUNION CU 18MM X1/2 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 17 TIPPUNION CU 18MM X3/4 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 18 TIPPUNION CU 22MM X1/2 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 19 TIPPUNION CU 22MM X3/4 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 21 TIPPUNION CU 22MM X1 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 22 TIPPUNION CU 28MM X1 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 23 TIPPUNION CU 35MM X11/4 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 24 TIPPUNION CU 42MM X11/2 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *505 64 25 TIPPUNION CU 54MM X2 U ALTECH PRESS 8333G STK LB *Kryssningsbøy med 2 muffer, AltechKryssningsbøy med 2 muffer, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 21 KRYSNINGSBØY 12MM M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6085 STK LB *505 63 22 KRYSNINGSBØY 15MM M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6085 STK LB *505 63 23 KRYSNINGSBØY 18MM M/2 MUFFER ALTECH PRESS 6085 STK LB *Krysningsbøy med 1 muffe, AltechKrysningsbøy med 1 muffe, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 63 24 KRYSNINGSBØY 12MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6086 STK LB *505 63 25 KRYSNINGSBØY 15MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6086 STK LB *505 63 26 KRYSNINGSBØY 18MM M/1 MUFFE ALTECH PRESS 6086 STK LB *Platealbu, AltechPlatealbu, kobber.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 64 26 PLATEALBUE CU 12MM X1/2 ALTECH PRESS 8472G STK LB *505 64 27 PLATEALBUE CU 15MM X1/2 ALTECH PRESS 8472G STK LB *505 64 28 PLATEALBUE CU 18MM X1/2 ALTECH PRESS 8472G STK LB *505 64 29 PLATEALBUE CU 22MM X3/4 ALTECH PRESS 8472G STK LB *100


Trykkrør og delerInnstikksmalInnstikksmal Altech Cu-press 12-54 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 64 31 INNSTIKKSMAL 12-54MM ALTECH CU-PRESS STK LB *TECTITE CLASSIC MESSINGAlbue TectiteTectite 90º albuNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 02 ALBU 10MM TECTITE CLASSIC 45510 STK LB *505 90 04 ALBU 12MM TECTITE CLASSIC 45512 STK LB *505 90 06 ALBU 15MM TECTITE CLASSIC 45516 STK LB *505 90 08 ALBU 18MM TECTITE CLASSIC 45520 STK LB *505 90 09 ALBU 22MM TECTITE CLASSIC 45524 STK LB *505 90 11 ALBU 28MM TECTITE CLASSIC 45526 STK LB *Albue med innvendig gjenge TectiteTectite 90º albu med innvendig rørgjengeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 37 ALBU M/INNV.GJ. 12MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45596 STK LB *505 90 39 ALBU M/INNV.GJ. 15MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45606 STK LB *505 90 43 ALBU M/INNV.GJ. 18MM X 3/4" TECTITE CLASSIC 45615 STK LB *505 90 44 ALBU M/INNV.GJ. 22MM X 3/4" TECTITE CLASSIC 45620 STK LB *505 90 45 ALBU M/INNV.GJ. 28MM X 1" TECTITE CLASSIC 45622 STK LB *Albue med utvendig gjenge TectiteTectite 90º albu med utvendig rørgjengeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 22 ALBU M/UTV.GJ. 12MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45556 STK LB *505 90 24 ALBU M/UTV.GJ. 15MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45561 STK LB *505 90 27 ALBU M/UTV.GJ. 18MM X 3/4" TECTITE CLASSIC 45570 STK LB *505 90 28 ALBU M/UTV.GJ. 22MM X 3/4" TECTITE CLASSIC 45576 STK LB *505 90 29 ALBU M/UTV.GJ. 28MM X 1" TECTITE CLASSIC 45578 STK LB *T- rør TectiteTectie T-rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 67 T-RØR 12X12X12MM TECTITE CLASSIC 45662 STK LB *505 90 69 T-RØR 15X15X15MM TECTITE CLASSIC 45666 STK LB *505 90 72 T-RØR 18X18X18MM TECTITE CLASSIC 45670 STK LB *505 90 73 T-RØR 22X22X22MM TECTITE CLASSIC 45676 STK LB *505 90 74 T-RØR 28X28X28MM TECTITE CLASSIC 45678 STK LB *101


Trykkrør og delerT- rør med redusert avstikker TectiteTectie T-rør med red. i avst.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 81 T-RØR 15X10X15MM TECTITE CLASSIC 45715 STK LB *505 90 83 T-RØR 15X12X15MM TECTITE CLASSIC 45717 STK LB *T- rør med innvendig gjenge TectiteTectie T-rør med innvendig gjenge i avst.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 91 17 T-RØR M/INNV.GJ.15X1/2"X15 TECTITE CLASSIC 45840 STK LB *Union TectiteUnion TectiteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 01 UNION 10MM TECTITE CLASSIC 45108 STK LB *505 89 03 UNION 12MM TECTITE CLASSIC 45110 STK LB *505 89 05 UNION 15MM TECTITE CLASSIC 45114 STK LB *505 89 07 UNION 18MM TECTITE CLASSIC 45118 STK LB *505 89 08 UNION 22MM TECTITE CLASSIC 45121 STK LB *505 89 09 UNION 28MM TECTITE CLASSIC 45123 STK LB *505 89 14 UNION 12X10MM TECTITE CLASSIC 45155 STK LB *505 89 16 UNION 15X10MM TECTITE CLASSIC 45159 STK LB *505 89 18 UNION 15X12MM TECTITE CLASSIC 45161 STK LB *505 89 21 UNION 18X15MM TECTITE CLASSIC 45167 STK LB *505 89 24 UNION 22X18MM TECTITE CLASSIC 45174 STK LB *505 89 25 UNION 28X22MM TECTITE CLASSIC 45178 STK LB *Union med innvendig gjenge TectiteTectite union med innvendig rørgjengeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 33 UNION 12X1/2" M/I. GJ. TECTITE CLASSIC 45196 STK LB *505 89 35 UNION 15X3/8" M/I. GJ. TECTITE CLASSIC 45204 STK LB *505 89 37 UNION 15X1/2" M/I. GJ. TECTITE CLASSIC 45206 STK LB *505 89 39 UNION 18X1/2" M/I. GJ. TECTITE CLASSIC 45210 STK LB *505 89 41 UNION 18X3/4" M/I. GJ. TECTITE CLASSIC 45212 STK LB *505 89 43 UNION 22X3/4" M/I. GJ. TECTITE CLASSIC 45222 STK LB *505 89 46 UNION 28X 1" TECTITE CLASSIC 45225 STK LB *102


Trykkrør og delerTippunion TectiteTectite tippunionNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 55 TIPPUNION 12MM X 3/8" TECTITE CLASSIC 45254 STK LB *505 89 57 TIPPUNION 12MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45256 STK LB *505 89 59 TIPPUNION 15MM X 3/8" TECTITE CLASSIC 45265 STK LB *505 89 62 TIPPUNION 15MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45267 STK LB *505 89 64 TIPPUNION 18MM X 1/2" TECTITE CLASSIC 45286 STK LB *505 89 65 TIPPUNION 18MM X 3/4" TECTITE CLASSIC 45288 STK LB *505 89 67 TIPPUNION 22MM X 3/4" TECTITE CLASSIC 45292 STK LB *505 89 69 TIPPUNION 28MM X 1" TECTITE CLASSIC 45296 STK LB *Reduksjon TectiteReduksjon TectiteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 74 REDUKSJON 12X10MM TECTITE CLASSIC 45410 STK LB *505 89 76 REDUKSJON 15X10MM TECTITE CLASSIC 45416 STK LB *505 89 78 REDUKSJON 15X12MM TECTITE CLASSIC 45418 STK LB *505 89 81 REDUKSJON 18X15MM TECTITE CLASSIC 45424 STK LB *505 89 82 REDUKSJON 22X12MM TECTITE CLASSIC 45425 STK LB *505 89 83 REDUKSJON 22X15MM TECTITE CLASSIC 45426 STK LB *505 89 84 REDUKSJON 22X18MM TECTITE CLASSIC 45430 STK LB *505 89 87 REDUKSJON 28X22MM TECTITE CLASSIC 45438 STK LB *Plugg TectitePlugg TectiteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 91 24 PLUGG 10MM TECTITE CLASSIC 45860 STK LB *505 91 26 PLUGG 12MM TECTITE CLASSIC 45862 STK LB *505 91 27 PLUGG 15MM TECTITE CLASSIC 45866 STK LB *505 91 29 PLUGG 18MM TECTITE CLASSIC 45870 STK LB *505 91 31 PLUGG 22MM TECTITE CLASSIC 45874 STK LB *505 91 32 PLUGG 28MM TECTITE CLASSIC 45876 STK LB *TECTITE CLASSIC FKR. MESSINGAlbue TectiteTectite Albu 90º, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 03 ALBU 10MM FKR TECTITE CLASSIC 45511 STK LB *505 90 05 ALBU 12MM FKR TECTITE CLASSIC 45513 STK LB *505 90 07 ALBU 15MM FKR TECTITE CLASSIC 45517 STK LB *103


Trykkrør og delerAlbue med innvendig gjenge TectiteTectite Albu 90º, med innvendig rørgjenge, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 32 ALBU M/INNV.GJ. 10MM X 3/8"FKR TECTITE CLASSIC 45591 STK LB *505 90 36 ALBU M/INNV.GJ. 12MM X 3/8"FKR TECTITE CLASSIC 45595 STK LB *505 90 38 ALBU M/INNV.GJ. 12MM X 1/2"FKR TECTITE CLASSIC 45597 STK LB *505 90 41 ALBU M/INNV.GJ. 15MM X 1/2"FKR TECTITE CLASSIC 45607 STK LB *Albue med utvendig gjenge TectiteTectite Albu 90º, med utvendig rørgjenge, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 21 ALBU M/UTV.GJ. 12MM X 3/8" FKR TECTITE CLASSIC 45555 STK LB *505 90 23 ALBU M/UTV.GJ. 12MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45557 STK LB *505 90 25 ALBU M/UTV.GJ. 15MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45562 STK LB *Platealbue TectitieTectite Albu bakplate med innvendig rørgjenge, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 49 PLATEALBU 12MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45639 STK LB *505 90 52 PLATEALBU 15MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45647 STK LB *T-rør med innvendig gjenge TectiteTectite T-rør med innvendig gjenge i avstikker, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 91 18 T-RØR M/INNV.GJ.15X1/2"X15 FKR TECTITE CLASSIC 45841 STK LB *T-rør TectiteTectite T-rør, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 66 T-RØR 10X10X10MM FKR TECTITE CLASSIC 45661 STK LB *505 90 68 T-RØR 12X12X12MM FKR TECTITE CLASSIC 45663 STK LB *505 90 71 T-RØR 15X15X15MM FKR TECTITE CLASSIC 45667 STK LB *T-rør med reduksjon i avstikker TectiteTectite T-rør med reduksjon i avstikker, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 90 82 T-RØR 15X10X15MM FKR TECTITE CLASSIC 45716 STK LB *505 90 84 T-RØR 15X12X15MM FKR TECTITE CLASSIC 45718 STK LB *104


Trykkrør og delerUnion TectiteTectite Union, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 02 UNION 10MM FKR TECTITE CLASSIC 45109 STK LB *505 89 04 UNION 12MM FKR TECTITE CLASSIC 45111 STK LB *505 89 06 UNION 15MM FKR TECTITE CLASSIC 45115 STK LB *505 89 15 UNION 12X10MM FKR TECTITE CLASSIC 45156 STK LB *505 89 17 UNION 15X10MM FKR TECTITE CLASSIC 45160 STK LB *505 89 19 UNION 15X12MM FKR TECTITE CLASSIC 45162 STK LB *Union med innvendige gjenger TectiteTectite Union med innvendig rørgjenge, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 27 UNION 10MMX3/8" FKR TECTITE CLASSIC 45191 STK LB *505 89 32 UNION 12X3/8" M/I. GJ. FKR TECTITE CLASSIC 45195 STK LB *505 89 34 UNION 12X1/2" M/I. GJ. FKR TECTITE CLASSIC 45197 STK LB *505 89 36 UNION 15MMX3/8" FKR TECTITE CLASSIC 45205 STK LB *505 89 38 UNION 15X1/2" M/I. GJ. FKR TECTITE CLASSIC 45207 STK LB *Tippunion TectiteTectite Tippunion, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 52 TIPPUNION 10MM X 3/8" FKR TECTITE CLASSIC 45251 STK LB *505 89 54 TIPPUNION 10MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45253 STK LB *505 89 56 TIPPUNION 12MM X 3/8" FKR TECTITE CLASSIC 45255 STK LB *505 89 58 TIPPUNION 12MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45257 STK LB *505 89 61 TIPPUNION 15MM X 3/8" FKR TECTITE CLASSIC 45266 STK LB *505 89 63 TIPPUNION 15MM X 1/2" FKR TECTITE CLASSIC 45268 STK LB *Reduksjon TectiteTectite Reduksjon, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 89 75 REDUKSJON 12X10MM FKR TECTITE CLASSIC 45411 STK LB *505 89 77 REDUKSJON 15X10MM FKR TECTITE CLASSIC 45417 STK LB *505 89 79 REDUKSJON 15X12MM FKR TECTITE CLASSIC 45419 STK LB *Plugg TectiteTectite Plugg, KromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 91 25 PLUGG 10MM FKR TECTITE CLASSIC 45861 STK LB *505 91 28 PLUGG 15MM FKR TECTITE CLASSIC 45867 STK LB *105


Trykkrør og delerTECTITE CLASSIC VERKTØYDemonteringsverktøy TectiteDemonteringsverktøy TectiteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 76 51 DEMONTERINGSVERKTØY 10MM TECTITE CLASSIC 45970 STK LB *560 76 52 DEMONTERINGSVERKTØY 12MM TECTITE CLASSIC 45971 STK LB *560 76 53 DEMONTERINGSVERKTØY 15MM TECTITE CLASSIC 45973 STK LB *560 76 54 DEMONTERINGSVERKTØY 18MM TECTITE CLASSIC 45975 STK LB *560 76 55 DEMONTERINGSVERKTØY 22MM TECTITE CLASSIC 45977 STK LB *560 76 56 DEMONTERINGSVERKTØY 28MM TECTITE CLASSIC 45978 STK LB *Demonteringsclips TectiteDemonteringsclips for TectiteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 76 61 DEMONTERINGSCLIPS 10MM TECTITE CLASSIC 46100 STK LB560 76 62 DEMONTERINGSCLIPS 12MM TECTITE CLASSIC 46101 STK LB *560 76 63 DEMONTERINGSCLIPS 15MM TECTITE CLASSIC 46103 STK LB *560 76 64 DEMONTERINGSCLIPS 18MM TECTITE CLASSIC 46105 STK LB *560 76 65 DEMONTERINGSCLIPS 22MM TECTITE CLASSIC 46107 STK LB *560 76 66 DEMONTERINGSCLIPS 28MM TECTITE CLASSIC 46108 STK LB *Grad-/risseverktøy TectiteRilleverktøysettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 76 71 GRAD-/RISSEVERKTØY 10-28 MM TECTITE CLASSIC 46132 STK LB *106


Trykkrør og delerKLEMRINGSDELER OG DIV.KOBLINGERRØRKOBLINGER KLEMRING FPLUnion FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKR.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 66 02 UNION 8 FKR FPL 53301-208 AVSINK.FRI STK LG *506 66 03 UNION 10 FKR FPL 53301-210 AVSINK.FRI STK LG *506 66 04 UNION 12 FKR FPL 53301-212 AVSINK.FRI STK LG *506 66 05 UNION 15 FKR FPL 53301-515 AVSINK.FRI STK LG *506 66 18 UNION 12X10 FKR FPL 53301-225 AVSINK.FRI STK LG *506 66 22 UNION 15X12 FKR FPL 53301-531 AVSINK.FRI STK LG *RadiatorkoblingMutterMutter FPL,FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 60 04 MUTTER M22X12 MM FPL 53372-112 FKR STK LG *505 60 06 MUTTER M22X15 MM FPL 53372-115 FKR STK LG *Union FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL Union med 2 kuplinger, gulNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 01 19 UNION 18 MM GUL FPL 53301-618 AVSINK.FRI STK LG *506 01 23 UNION 22 MM GUL FPL 53301-622 AVSINK.FRI STK LG *506 01 26 UNION 28 MM GUL FPL 53301-928 AVSINK.FRI STK LG *Koblinger for TA400Kombi-kuplingKombikupling, Fkr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 58 23 KOMBI-KUPLING FKR 3/8" X 12 MM TA-53235-107 STK LG *505 58 26 KOMBI-KUPLING FKR 1/2" X 12 MM TA-53235-111 STK LG *505 58 33 KOMBI-KUPLING FKR 1/2" X 15 MM TA-53235-113 STK LG *107


Trykkrør og delerUnion med innvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 66 53 UNION 10X1/8" INNV. FKR FPL 53302-203 STK LG *506 66 57 UNION 10X1/4" INNV. FKR FPL 53302-206 STK LG *506 66 59 UNION 12X1/4" INNV. FKR FPL 53302-207 STK LG *506 66 62 UNION 10X3/8" INNV. FKR FPL 53302-210 STK LG *506 66 64 UNION 12X3/8" INNV. FKR FPL 53302-212 STK LG *506 66 66 UNION 15X3/8" INNV. FKR FPL 53302-215 STK LG *506 66 68 UNION 10X1/2" INNV. FKR FPL 53302-510 STK LG *506 66 71 UNION 12X1/2" INNV. FKR FPL 53302-512 STK LG *506 66 73 UNION 15X1/2" INNV. FKR FPL 53302-515 STK LG *Union med innvendig gjenge FPL, KobberlegertUnionNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 04 76 UNION 18X1/2" INNV. GUL FPL 53302-318 STK LG *506 04 96 UNION 15X3/4" INNV. GUL FPL 53302-615 STK LG *506 04 99 UNION 18X3/4" INNV. GUL FPL 53302-618 STK LG *506 05 03 UNION 22MM X3/4" FPL 53302-622 GUL STK LG *506 05 33 UNION 28MM X 1" FPL 53702-928 GUL STK LG *Tippunion FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKR.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 67 03 TIPPUNION 10X1/4" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL 53303-206 STK LG *506 67 05 TIPPUNION 12X1/4" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL 53303-207 STK LG *506 67 07 TIPPUNION 10X3/8" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL53 333-210 STK LG *506 67 09 TIPPUNION 12X3/8" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL53 333-212 STK LG *506 67 12 TIPPUNION 15X3/8" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL 53333-215 STK LG *506 67 14 TIPPUNION 10X1/2" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL 53333-510 STK LG *506 67 16 TIPPUNION 12X1/2" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL 53333-512 STK LG *506 67 18 TIPPUNION 15X1/2" UTV. FKR AVSINK.FRI FPL 53333-515 STK LG *108


Trykkrør og delerTippunion FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL, kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 07 76 TIPPUNION 18X 1/2" UTV. GUL AVSINK.FRI FPL 53303-318 STK LG *506 07 96 TIPPUNION 15X 3/4" UTV. GUL AVSINK.FRI FPL 53333-615 STK LG *506 07 99 TIPPUNION 18X 3/4" UTV. GUL AVSINK.FRI FPL 53333-618 STK LG *506 08 03 TIPPUNION 22X 3/4" UTV. GUL AVSINK.FRI FPL 53333-622 STK LG *506 08 28 TIPPUNION 28X 1" UTV. GUL AVSINK.FRI FPL 53333-928 STK LG *506 08 49 TIPPUNION 35X1.1/4" UTV. GUL AVSINK.FRI FPL 53733-635 STK LG *Albu med 2 kuplinger FPL, FKRAvsink.fri FPL FKR Albu med 2 kpl.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 67 63 ALBU 10 FKR FPL 53304-210 STK LG *506 67 64 ALBU 12 FKR FPL 53304-212 STK LG *506 67 65 ALBU 15 FKR FPL 53304-515 STK LG *Albu med 2 kuplinger FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegert Albu med 2 kuplingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 10 19 ALBU 18 GUL FPL 53304-618 STK LG *506 10 23 ALBU 22 GUL FPL 53304-622 STK LG *506 10 26 ALBU 28 GUL FPL 53304-928 STK LG *Albu med innvendig gjenge FPL, FKR.Avsink.fri, albue FPL.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 67 86 ALBU 10X3/8" INNV. FKR FPL 53305-210 STK LG *506 67 88 ALBU 12X3/8" INNV. FKR FPL 53305-212 STK LG *506 67 91 ALBU 10X1/2" INNV. FKR FPL 53305-510 STK LG *506 67 93 ALBU 12X1/2" INNV. FKR FPL 53305-512 STK LG *506 67 95 ALBU 15X1/2" INNV. FKR FPL 53305-515 STK LG *Albu med innvendig gjenge FPL, kobberlegertAvsink.fri albu FPLNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 13 99 ALBU 18X3/4" INNV. GUL FPL 53305-618 STK LG *109


Trykkrør og delerAlbu med utvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri, albu FPL. Bildet viser kobberlegert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 68 12 ALBU 10X3/8" UTV. FKR FPL 53336-210 STK LG *506 68 14 ALBU 10X1/2" UTV. FKR FPL 53336-510 STK LG *506 68 16 ALBU 12X3/8" UTV. FKR FPL 53336-212 STK LG *506 68 18 ALBU 12X1/2" UTV. FKR FPL 53336-512 STK LG *506 68 21 ALBU 15X3/8" UTV. FKR FPL 53306-215 STK LG *506 68 23 ALBU 15X1/2" UTV. FKR FPL 53336-515 STK LG *506 16 99 ALBU UTV. GJ. 3/4"X18 MM GUL FPL 53306-618 STK LG *T-rør med 3 kuplinger FPL, FKRAvsink.fri, FPL T-Rør, FKR, med 3 kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 68 83 T-RØR 10 FKR FPL 53310-210 STK LG *506 68 84 T-RØR 12 FKR FPL 53310-212 STK LG *506 68 85 T-RØR 15 FKR FPL 53310-515 STK LG *506 69 19 T-RØR 15X15X12 FPL 53310-563 STK LG *506 69 29 T-RØR 15X12X15 FPL 53310-573 STK LG *506 69 16 T-RØR 15X12X12 FPL 53310-562 STK LG *T-rør med 3 kuplinger FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegert, med 3 kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 22 19 T-RØR 18 GUL FPL 53310-618 STK LG *506 22 23 T-RØR 22 GUL FPL 53310-622 STK LG *T-rør med innvendig gjenge i avstikker FPL, FKRAvsink.fri, FPL , FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 68 54 T-RØR 12X1/2"I.X12 FKR FPL-53308-512 STK LG *506 68 56 T-RØR 15X1/2"I.X15 FKR FPL-53308-515 STK LG *T-rør med innvendig gjenge i løp FPL, FKRAvsink.fri, FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 68 66 T-RØR 15X15X1/2"I. FKR FPL 53309-515 STK LG *110


Trykkrør og delerPlatealbu med utvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 73 79 PLATEALBU 12X3/4" UTV. FKR FPL 53346-512 STK LG *506 73 83 PLATEALBU 15X3/4" UTV. FKR FPL 53346-515 STK LG *Platealbu med innvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 73 46 PLATEALBU 10X1/2" INNV. FKR FPL 53346-210 STK LG *506 73 49 PLATEALBU 12X1/2" INNV. FKR FPL 53346-212 STK LG *506 73 53 PLATEALBU 15X1/2" INNV. FKR FPL 53346-215 STK LG *Plugg FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 25 51 PLUGG 6-12 GUL FPL-53322-012 F/3/8" KROPP STK LG *506 25 52 PLUGG 8-16 GUL FPL-53322-015 F/1/2" KROPP STK LG *506 25 66 PLUGG 10-22 GUL FPL-53322-022 F/M28 KROPP STK LG *Trykkmutter FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 31 TRYKKMUTTER 6X3/8" FPL FPL 53371-206 STK LG506 70 32 TRYKKMUTTER 8X3/8" FKR FPL 53371-208 STK LG *506 70 33 TRYKKMUTTER 10X3/8" FKR FPL 53371-210 STK LG *506 70 34 TRYKKMUTTER 12X3/8" FKR FPL 53371-212 STK LG *506 71 23 TRYKKMUTTER 10X1/2" FKR FPL 53379-210 STK LG *506 71 24 TRYKKMUTTER 12X1/2" FKR FPL 53379-212 STK LG *506 71 25 TRYKKMUTTER 13X1/2" FKR FPL 53379-213 STK LG *506 71 27 TRYKKMUTTER 15X1/2" FKR FPL 53379-215 STK LG *506 71 28 TRYKKMUTTER 16X1/2" FKR FPL 53379-216 STK LG *111


Trykkrør og delerTrykkmutter M28 FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegert med M28 gjengerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 40 09 TRYKKMUTTER M28 X 10 MM GUL FPL 53373-010 STK LG *506 40 13 TRYKKMUTTER M28 X 12 MM GUL FPL 53373-012 STK LG *506 40 16 TRYKKMUTTER M28 X 15 MM GUL FPL 53373-015 STK LG *506 40 17 TRYKKMUTTER M28 X 16 MM GUL FPL 53373-016 STK LG *506 40 19 TRYKKMUTTER M28 X 18 MM GUL FPL 53373-018 STK LG *506 40 21 TRYKKMUTTER M28 X 19 MM GUL FPL 53373-019 STK LG *506 40 23 TRYKKMUTTER M28 X 22 MM GUL FPL 53373-022 STK LG *Konus FPLAvsink.fri FPLNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 60 24 KONUS 12XM22 FPL 53382-012 STK LG *505 60 26 KONUS 15XM22 FPL 53382-015 STK LG *506 45 79 KONUS 10XM28 FPL 53383-010 STK LG *506 45 83 KONUS 12XM28 FPL 53383-012 STK LG *506 45 86 KONUS 15XM28 FPL 53383-015 STK LG *506 45 89 KONUS 16XM28 FPL 53383-016 STK LG *506 45 93 KONUS 18XM28 FPL 53383-018 STK LG *506 45 96 KONUS 19XM28 FPL 53383-019 STK LG *506 45 99 KONUS 22XM28 FPL 53383-022 STK LG *506 47 16 KONUS 28XM34 FPL 53384-028 STK LG *506 70 42 KONUS 8X3/8" FPL 53381-008 AVSINK.FRI STK LG *506 70 43 KONUS 10X3/8" FPL 53381-010 AVSINK.FRI STK LG *506 70 44 KONUS 12X3/8" FPL 53381-012 AVSINK.FRI STK LG *506 71 42 KONUS 8X1/2" FPL 53389-008 STK LG506 71 43 KONUS 10X1/2" FPL 53389-010 STK LG *506 71 44 KONUS 12X1/2" FPL 53389-012 STK LG *506 71 45 KONUS 13X1/2" FPL 53389-013 STK LG *506 71 47 KONUS 15X1/2" FPL 53389-015 STK LG *506 71 48 KONUS 16X1/2" FPL 53389-016 STK LG *Konus Avs.friAvsinkfri FPL.KonusNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 41 KONUS 6X3/8" AVS.FRI FPL 53381-006 STK LG112


Trykkrør og delerStøttehylse FPLAvsink.fri FPL for kobberrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 28 02 ST.HYLSE CU 8X0,8/PEX 10X1,8 FPL 53320-008 STK LG *506 28 03 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 8X1,0 FPL 53320-108 STK LG *506 28 06 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 10X0,8 FPL 53320-010 STK LG *506 28 09 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 10X1,0 FPL 53320-110 STK LG *506 28 13 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 12X1,0 FPL 53320-012 STK LG *506 28 16 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 15X1,0 FPL 53320-015 STK LG *506 28 19 ST.HYLSE MESS. F/CU.RØR 15X1,2 FPL 53320-315 STK LG *506 28 26 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 18X1,0 FPL 53320-018 STK LG *506 28 29 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 18X1,2 FPL 53320-318 STK LG *506 28 33 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 22X1,0 FPL 53320-022 STK LG *506 28 36 ST.HYLSE MESS. F/CU-RØR 22X1,5 FPL 53320-322 STK LG *Kropp for albu med innvendig gjenge, 1 kupling FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 73 KROPP F/ALBU 3/8" INV.GJ.X3/8" FKR FPL 53363-210 STK LG *506 71 83 KROPP F/ALBU 1/2".I.GJ.X1/2" FKR FPL 53363-515 STK LG *Kropp for albu med innvendig gjenge, 1 kupling FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegert kropp for Albu med innv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 35 16 KROPP F/ALBU 3/4"I X M28 GUL FPL 53363-620 STK LG *Kropp for albu med 2 kuplinger FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 71 03 KROPP F/ALBU M/2 KUPL. 3/8"FKR FPL 53361-212 STK LG *506 72 03 KROPP F/ALBU M/2 KUPL. 1/2"FKR FPL 53361-515 STK LG *Kropp for albu med 2 kuplinger FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 34 23 KROPP F/ALBU M28 X M28 GUL FPL 53361-622 STK LG *113


Trykkrør og delerKropp for albu med utvendig gjenge, 1 kupling FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 71 13 KROPP F/ALBU M/1 KUPL. 3/8"FKR FPL 53334-210 STK LG *506 72 13 KROPP F/ALBU M/1 KPL 3/8UX1/2U FKR FPL 53354-510 STK LG *506 72 14 KROPP F/ALBU M/1 KUPL. 1/2" FKR FPL 53334-515 STK LG *Kropp for albu med utvendig gjenge, 1 kupling FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 35 69 KROPP F/ALBU 3/4"U X M28 GUL FPL 53334-620 STK LG *Kropp for T-rør med 3 kuplinger FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 83 KROPP F/T-RØR 3/8" UTV.GJ. FKR FPL 53352-212 STK LG *506 72 65 KROPP F/T-RØR 1/2" FKR FPL 53352-515 STK LG *Kropp for T-rør med 3 kuplinger FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 37 23 KROPP F/T-RØR 22MM M28 GUL FPL 53352-622 STK LG *Kropp for T-rør med innvendig gjenge i avstikker FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 72 33 KROPP F/T-RØR 1/2"X1/2"I.X1/2" FKR FPL 53362-515 STK LG *506 72 73 KROPP F/T-RØR 1/2"X1/2"X1/2"I. FKR FPL 53362-501 STK LG *Kropp for platealbu med innvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 72 83 KROPP F/PLATEALBU 1/2X1/2" FKR FPL 53368-515 STK LG *Kropp for platealbu med utvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 72 93 KROPP F/PLATEALBU 3/4X1/2" FKR FPL 53368-520 STK LG *114


Trykkrør og delerKropp for tippunion FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 62 KROPP F/TIPPUNION 1/4X3/8" FKR FPL 53358-208 STK LG *506 70 63 KROPP F/TIPPUNION 3/8X3/8" FKR FPL 53338-210 STK LG *506 71 72 KROPP F/TIPPUNION 3/8X1/2" FKR FPL 53358-510 STK LG *506 71 73 KROPP F/TIPPUNION 1/2X1/2" FKR FPL 53338-515 STK LG *Kropp for tippunion FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 33 33 KROPP F/TIPPUNION 1/2"XM28 GUL FPL 53358-615 STK LG *506 33 36 KROPP F/TIPPUNION 3/4"XM28 GUL FPL 53358-620 STK LG *Kropp for union FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 53 KROPP F/UNION M/UTV.GJ. 3/8" FKR FPL 53351-212 STK LG *506 71 62 KROPP F/UNION M/UTV. GJ. 1/2" FKR FPL 53351-515 STK LG *506 70 54 KROPP F/UNION M/U.GJ.3/8"X1/2" FKR FPL 53351-501 STK LG *Kropp for union FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 31 29 KROPP F/UNION 22MM M28XM28 GUL FPL 53351-622 STK LG *Kropp for union med innvendig gjenge FPL, FKRAvsink.fri FPL, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 92 KROPP F/UNION M/I.GJ. 1/8X3/8" FKR FPL 53356-206 STK LG *506 70 93 KROPP F/UNION M/I.GJ. 1/4X3/8" FKR FPL 53356-208 STK LG *506 70 94 KROPP F/UNION M/I.GJ. 3/8X3/8" FKR FPL 53356-210 STK LG *506 70 95 KROPP F/UNION M/I.GJ. 1/2X3/8" FKR FPL 53356-215 STK LG *506 71 92 KROPP F/UNION M/I.GJ. 3/8X1/2" FKR FPL 53356-510 STK LG *506 71 93 KROPP F/UNION M/I.GJ. 1/2X1/2" FKR FPL 53356-515 STK LG *Kropp for union med innvendig gjenge FPL, kobberlegertAvsink.fri FPL, kobberlegertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 32 43 KROPP F/UNION 1/2"I X M28 GUL FPL 53356-615 STK LG *506 32 46 KROPP F/UNION 3/4"I X M28 GUL FPL 53356-620 STK LG *115


Trykkrør og delerKOBLINGSSETT FOR PEX FPLKoblingssett FPLPEX koblingssett og anslutningssett, FPLNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS505 60 44 KOBLINGSSETT PX M22X12X2,0 FPL 53643-412 STK LG *505 60 45 KOBLINGSSETT PX M22X15X2,5 FPL 53643-415 STK LG *505 60 46 KOBLINGSSETT PX M22X16X2,0 FPL 53643-116 STK LG *505 58 72 KOBLINGSSETT 1/2"X12X2.0 FPL 53644-312 STK LG *505 58 74 KOBLINGSSETT 1/2"X15X2.5 FPL 53644-315 STK LG *505 58 82 KOBLINGSSETT M28X15X2.5 FPL 53644-615 STK LG *505 58 84 KOBLINGSSETT M28X18X2.5 FPL 53644-618 STK LG *505 58 88 KOBLINGSSETT M28X22X3 FPL 53644-622 STK LG *505 58 93 KOBLINGSSETT M34X18X2,5 FPL 53644-918 STK LG *505 58 95 KOBLINGSSETT M34X22X3,0 FPL 53644-922 STK LG *505 58 96 KOBLINGSSETT M34X25X2.3 FPL 53644-625 STK LG *505 58 97 KOBLINGSSETT M34X25X3.5 FPL 53644-925 STK LG *505 58 98 KOBLINGSSETT M34X28X4.0 FPL 53644-928 STK LG *RØRKOBLINGER KLEMRING VSHAlbu med 2 kuplinger, FKRAvsink.fri FKR mess. med 2 kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 45 85 ALBU FKR KLEMR. 10X10 M/2 KPL. 89650.0 VSH STK LG *508 45 87 ALBU FKR KLEMR. 12X12 M/2 KPL. 89651.1 VSH STK LG *508 45 89 ALBU FKR KLEMR. 15X15 M/2 KPL. 89652.2 VSH STK LG *508 45 92 ALBU FKR KLEMR. 18X18 M/2 KPL. 89653.3 VSH STK LG *Albu med 1 utvendig gjenge,FKRAvsink.fri FKR mess.med 1 utv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 47 46 ALBU KLEMR. 12X3/8" M/1 UTV.GJ FKR 89661.0 VSH STK LG *508 47 49 ALBU KLEMR. 12X1/2" M/1 UTV.GJ FKR 89662.1 VSH STK LG *508 47 56 ALBU KLEMR. 15X1/2" M/1 UTV.GJ FKR 89663.2 VSH STK LG *Albu med 1 innvendig gjenge,FKRAvsink.fri FKR mess.med 1 innv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 48 66 ALBU KLEMR. 12X3/8" M/1 INV.GJ FKR 89671.1 VSH STK LG *508 48 69 ALBU KLEMR. 12X1/2" M/1 INV.GJ FKR 89672.0 VSH STK LG *508 48 76 ALBU KLEMR. 15X1/2" M/1 INV.GJ FKR 89673.1 VSH STK LG *116


Trykkrør og delerPlatealbu med innvendig gjenge,FKRAvsink.fri FKR mess.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 56 26 PLATEALBU KLEMR. 12X1/2" FKR 89700.6 VSH STK LG *508 56 29 PLATEALBU KLEMR. 15X1/2" FKR 89701.7 VSH STK LG *T-rør med 3 kuplinger,FKRAvsink.fri FKR mess.med 3 kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 49 47 T-RØR KLEMR. 10X10X10 M/3 KPL. FKR 89680.8 VSH STK LG *508 49 49 T-RØR KLEMR. 12X12X12 M/3 KPL. FKR 89681.9 VSH STK LG *508 49 52 T-RØR KLEMR. 15X15X15 M/3 KPL. FKR 89682.1 VSH STK LG *508 49 54 T-RØR KLEMR. 18X18X18 M/3 KPL. FKR 89683.0 VSH STK LG *508 53 19 T-RØR KLEMR. 12X10X12 M/3 KUPL FKR 89691.8 VSH STK LG *508 53 49 T-RØR KLEMR. 15X12X15 M/3 KUPL FKR 89695.1VSH STK LG508 53 89 T-RØR KLEMR. 18X15X18 M/3 KUPL FKR 89698.4 VSH STK LGT-rør med 3 kuplinger, kobberlegertAvsink.fri messing med 3 kuplingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 51 86 T-RØR KLEMR. 18X15X15 M/3 KUPL MESS. 88164.1 VSH STK LG508 52 09 T-RØR KLEMR. 22X15X15 M/3 KUPL MESS. 88629.2 VSH STK LG508 52 19 T-RØR KLEMR. 22X22X12 M/3 KUPL MESS. 88174.9 VSH STK LGUnion, FKRAvsink.fr FKR mess.med 2 kpl.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 40 47 UNION KLEMR. 10X10 M/2 KUPL. FKR 89602.7 VSH STK LG *508 40 49 UNION KLEMR. 12X12 M/2 KUPL. FKR 89603.8 VSH STK LG *508 40 52 UNION KLEMR. 15X15 M/2 KUPL. FKR 89604.9 VSH STK LG *508 40 54 UNION KLEMR. 18X18 M/2 KUPL. FKR 89605.1 VSH STK LG *508 41 29 UNION KLEMR. 12X10 M/2 KPL. FKR 89607.1 VSH STK LG *Union med innvendig gjenge, FKRAvsink.fri FKR mess. med 1 innv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 42 56 UNION KLEMR. 12X 3/8" M/I.GJ. FKR 89641.2 VSH STK LG *508 42 59 UNION KLEMR. 12X 1/2" M/I.GJ. FKR 89642.3 VSH STK LG *508 42 66 UNION KLEMR. 15X 1/2" M/I.GJ. FKR 89643.4 VSH STK LG *117


Trykkrør og delerTippunion, FKRAvsink.fri FKR mess. tippunionNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 44 53 TIPPUNION KLEMR. 12 X 3/8" FKR 89631.3 VSH STK LG *508 44 56 TIPPUNION KLEMR. 12 X 1/2" FKR 89632.4 VSH STK LG *508 44 63 TIPPUNION KLEMR. 15 X 1/2" FKR 89633.5 VSH STK LG *ReduksjonsinnsatsAvsink.fri messingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 56 63 REDUKSJON KLEMR. 12X10 MESSING 88509.3 VSH STK LG *508 56 69 REDUKSJON KLEMR. 15X10 MESSING 88511.5 VSH STK LG *508 56 76 REDUKSJON KLEMR. 15X12 MESSING 88512.6 VSH STK LG *508 56 86 REDUKSJON KLEMR. 18X12 MESSING 88513.7 VSH STK LG *508 56 89 REDUKSJON KLEMR. 18X15 MESSING 88514.8 VSH STK LG *508 56 93 REDUKSJON KLEMR. 18X16 MESSING 88515.9 VSH STK LG *508 57 83 REDUKSJON KLEMR. 18X10 MESSING 88524.7 VSH STK LG *Reduksjon, FKRAvsink.fri FKR mess. Reduksjon.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 57 73 REDUKSJON KLEMR. 12X10 FKR 88884.4 VSH STK LG *Trykkmutter, FKRAvsink.fri FKR mess.Trykkmutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 60 53 TRYKKMUTTER KLEMR. 12 FKR 87869.1 VSH STK LG *508 60 59 TRYKKMUTTER KLEMR. 16 FKR 87871.3 VSH STK LG *508 60 63 TRYKKMUTTER KLEMR. 18 FKR 87872.4 VSH STK LG *PluggAvsink.fri messing pluggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 58 59 PLUGG KLEMR. 12 MESSING 88201.3 VSH STK LG *508 58 63 PLUGG KLEMR. 15 MESSING 88202.4 VSH STK LG *KlemringAvsink.fri messing klemring.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 61 09 KONUS 12MM MESSING 88113.3 VSH STK LG *508 61 12 KONUS 15MM MESSING 88114.4 VSH STK LG *508 61 16 KONUS 18MM MESSING 88115.5 VSH STK LG *118


Trykkrør og delerPlugg med koblingsmutterAvsink.fri messing plugg med koblingsmutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 59 23 PLUGG KLEMR. M/KUPL.10 MESSING 88087.1 VSH STK LG508 59 26 PLUGG KLEMR. M/KUPL.12 MESSING 88081.4 VSH STK LG508 59 29 PLUGG KLEMR. M/KUPL.15 MESSING 88082.5 VSH STK LG508 59 33 PLUGG KLEMR. M/KUPL.18 MESSING 88088.0 VSH STK LG508 59 36 PLUGG KLEMR. M/KUPL.22 MESSING 88083.6 VSH STK LG508 59 39 PLUGG KLEMR. M/KUPL.28 MESSING 88086.9 VSH STK LGRØRKOBLINGER KLEMRING NILKobberrør, FKRKobberrør FKR med 1/2" flens, NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 53 23 RØR FKR 10X300MM M/1/2" FLENS NIL-12/3 STK LG *438 53 25 RØR FKR 10X5OOMM M/1/2" FLENS NIL-12/5 STK LG *Kobberrør kveil 5m, FKRKobberrør FKR, kveil a' 5 m. NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 53 41 KOBBERRØR GLØDD FKR 10X1MM KV. A 5 MTR. NIL-28 KVL LG *Albu, FKRAlbu FKR med 2 kuplinger, NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 50 03 ALBU M/2 KUPL. FKR 12X10 NIL-5252 STK LG *Albu med 1 innvendig gjenge, FKRAlbu FKR, med 1 kpl. NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 50 65 ALBU M/1 INNV.GJ. FKR 3/8IX10 NIL-5300 STK LG *438 50 67 ALBU M/1 INNV.GJ. FKR 1/2IX10 NIL-5450 STK LG *Albu med 2 kuplinger, FKRAbu FKR, med 2 kpl. Avsink.fri NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 50 71 ALBU M/2 KPL.AVS.FRI FKR 10X10 NIL-5002-42 STK LG *119


Trykkrør og delerAlbu med 1 utvendig gjenge, FKRAlbu FKR med 1 kpl. NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 50 41 ALBU M/1 KUPL. FKR 3/8UX10 NIL-5000 STK LG *438 50 43 ALBU M/1 KUPL. FKR 1/2UX10 NIL-5250 STK LG *T-rør, FKRT-rør FKR, med 3 kpl. Avsink.fri. NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 51 89 T-RØR M/3 KUPL.AVS.FR.10X10X10 FKR NIL-5901-42 STK LG *Union med 1 kupling, FKRUnion FKR med 1 kpl. NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 51 65 UNION M/1 KUPL. FKR 3/8"IX10 NIL 5700 STK LG *Union med 1 kupling og innvendig gjenge, avsinkningsfri, FKRUnion FKR, med 1 kpl. Avsink.fri NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 51 33 UNION AVS.FRI FKR 1/2"IX10 M/1 KUPL. NIL 5860-42 STK LG *Union med 2 kuplinger, FKRUnion FKR NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 51 45 UNION M/2 KUPL. FKR 12X12 NIL 5650 STK LG *Union med 2 kuplinger, FKRUnion, FKR, med 2 kpl. Avsink.fri NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 51 38 UNION AVS.FRI FKR 10X10 M/2 KUPL. NIL 5550-42 STK LG *438 51 39 UNION AVS.FRI FKR 10X12 M/2 KUPL. NIL 5660-42 STK LG *Tippunion med 1 kupling, utvendig gjenge, FKRTippunion FKR, med 1 kpl. Avsink.fri NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 51 31 TIPPUNION AVS.FRI FKR 3/8"UX10 M/1 KUPL. NIL 5500-42 STK LG *438 51 32 TIPPUNION AVS.FRI FKR 1/2"UX10 M/1 KUPL. NIL 5661-42 STK LG *120


Trykkrør og delerForlengelsestykke, FKRInnvendig fog utvendig forlengelsesstykke,FKR, NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 52 35 FORLENG.STK 3/4"UX1/2"IX3/4"I M/T-STUSS FKR NIL 5913 STK LG *438 52 51 FORLENG.STK RETT 1/2"UX1/2"I FKR NIL 6000 STK LG *438 52 53 FORLENG.STK RETT 3/4"UX3/4"I FKR NIL 6001 STK LG *Forstillingskran, FKRVinkel forst.kran, FKR, med skyverosett og tetningsring. Nil, bildet viser NRF Nr: 4385953.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 59 52 FORSTILL.KRAN AVS.FRI 3/8UX10 M/L.STAMME/ROS. NIL 1245-42 STK LG *438 59 53 FORSTILL.KRAN AVS.FRI 1/2UX10 M/L.STAMME/ROS. NIL 1345-42 STK LG *Forstillingskran og avstengningsventil, FKRForstilling og avstengn.ventil, FKR. 1 m/1u tetningsring. Vinkel. Nil, bildet viser NRF Nr: 4385741NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 57 21 FORST.KRAN VINKEL FKR 3/8"UX10 M/KORT STAMME NIL 1222 STK LG *Forstillingskran, FKRForstillingskran for rør-i-rør, skyverosett, Gdm-forskr. Nil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 59 77 FORST.KRAN F/1/2" UTV.X 10 RIR NIL 1344-42 ELB STK LG *Vaskemaskinkran med 2 utløp, FKRVaskemaskinkran med 2 utløp. FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 61 07 VASKEMASKINKRAN 1/2"X3/4"X3/8" FKR M/2 UTLØP NIL 6620 STK LG *Vaskemaskinkran, FKRVaskemaskinkran FKR, med sl/kpl.og avstengn.ventil, med tilb.sl.ventil, NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 61 06 VASKEMASKINKRAN 3/8"X10X3/4" NIL 6610 STK LG *Vaskemaskinkran, FKRVaskemaskinkran for rør-i-rør, Nil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 59 85 VASKEM.KRAN 1/2"U.X10X3/4" RIR NIL 6627 STK LG *121


Trykkrør og delerVaskemaskinkran, FKRVaskemaskinkran FKR, med tilb.sl.ventilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 61 05 VASKEMASKINKRAN FKR 3/8X10X3/4 M/TILB.SL.VENT NIL 6600 STK LG *SlangeFleksibel slange, Nil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 59 95 SLANGE FLEX. 1/2"X10 300MM NIL 42/3 STK LG *438 60 02 SLANGE FLEX. 1/2"X 3/8" 300MM NIL 44/3 STK LG *Patentforskruning, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 54 01 PATENTFORSKRUNING FKR 3/8X10 M/SPL.RING/SKIV/PKN NIL E/14K STK LG *Mutter, FKRKapselmutter FKR, for 10 millimeter rør. NilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS438 55 45 KAPSELMUTTER 1/2"X10 FKR F/10MM RØR NIL E/77 K STK LG *RØRDELER KLEMRING EZZEAlbu med utvendige gjenger, FKRAlbu,FKR, utv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 60 59 ALBU 3/8" FKR KRK 155 1885458 EZZE STK LG *507 60 63 ALBU 1/2" FKR KRK 155 1885466 EZZE STK LG *Albu med utvendige gjenger, messingAlbu, messing, utv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 60 09 ALBU 3/8" MESSING KRK 155 1885417 EZZE STK LG *507 60 13 ALBU 1/2" MESSING KRK 155 1885425 EZZE STK LG *507 60 16 ALBU 3/4" MESSING KRK 155 1885409 EZZE STK LG *507 60 19 ALBU 1" MESSING KRK 155 1885649 EZZE STK LG *Platealbue, FKRFKR platealbu.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 62 13 PLATEALBU 12X1/2" INNV.KRK 126 FKR 1904481 EZZE STK LG *507 62 16 PLATEALBU 12X3/4" UTV. KRK 126 FKR 1889091 EZZE STK LG *122


Trykkrør og delerT-rør, FKRT-rør med utvendige gjenger, FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 61 69 T-RØR 3/8" FKR UTV.GJ. KRK 150 EZZE 1885359 STK LG *Støttehylse, messingStøttehylse messing, KRK 140 for kobberrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 59 04 STØTTEHYLSE CU 8X1.0 KRK 140 1866112 EZZE STK LG *507 59 07 STØTTEHYLSE CU 10X0,65 KRK 140 1866147 EZZE STK LG *507 59 08 STØTTEHYLSE AMETAL 10X0.8 KRK 140 1866114 EZZE STK LG *507 59 09 STØTTEHYLSE CU 10X1.0 KRK 140 1866115 EZZE STK LG *507 59 13 STØTTEHYLSE CU 12X1.0 KRK 140 1866117 EZZE STK LG *507 59 16 STØTTEHYLSE CU 15X1.0 KRK 140 F/18X2,5 PEX RØR EZZE 1866119 STK LG *507 59 17 STØTTEHYLSE CU 15X1.2 KRK 140 EZZE 1866120 STK LG *507 59 25 STØTTEHYLSE CU 28X1,2 KRK 140 EZZE 1866141 STK LG *507 59 27 STØTTEHYLSE CU 35X1,5 KRK 140 EZZE 1866142 STK LG *Mutter, messingKlemringsmutter, messing, innv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 57 06 MUTTER 8,0X 3/8" MESS.KRK 100 1885003 EZZE STK LG *507 57 09 MUTTER 10,0X 3/8" MESS.KRK 100 1885011 EZZE STK LG *507 57 13 MUTTER 12,0X 3/8" MESS.KRK 100 1885029 EZZE STK LG *507 57 16 MUTTER 10,0X 1/2" MESS.KRK 100 1884584 EZZE STK LG *507 57 19 MUTTER 12,0X 1/2" MESS.KRK 100 1885037 EZZE STK LG *507 57 23 MUTTER 12.7X 1/2" MESS.KRK 100 1884956 EZZE STK LG *507 57 26 MUTTER 15,0X 1/2" MESS.KRK 100 1885045 EZZE STK LG *507 57 29 MUTTER 16,0X 1/2" MESS.KRK 100 1884790 EZZE STK LG *507 57 33 MUTTER 12,0X 3/4" MESS.KRK 100 1884592 EZZE STK LG *507 57 36 MUTTER 15,0X 3/4" MESS.KRK 100 1884774 EZZE STK LG *507 57 39 MUTTER 18,0X 3/4" MESS.KRK 100 1884402 EZZE STK LG *507 57 43 MUTTER 19,1X 3/4" MESS.KRK 100 1884766 EZZE STK LG *507 57 46 MUTTER 20,5X 3/4" MESS.KRK 100 1884767 EZZE STK LG *507 57 49 MUTTER 22,0X 3/4" MESS.KRK 100 1884410 EZZE STK LG *507 57 66 MUTTER 22,0X 1" MESS.KRK 100 1884782 EZZE STK LG *507 57 69 MUTTER 25,4X 1" MESS.KRK 100 1884420 EZZE STK LG *507 57 73 MUTTER 28,0X 1" MESS.KRK 100 1884428 EZZE STK LG *507 57 76 MUTTER 35,0X11/4" MESS.KRK 100 1884436 EZZE STK LG *507 57 79 MUTTER 42,0X11/2" MESS.KRK 100 1884444 EZZE STK LG *123


Trykkrør og delerMutter messing, FKRKlemringsmutter messing, FKR, innv.gj.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 58 09 MUTTER 10,0X 3/8" FKR KRK 100 1885110 EZZE STK LG *507 58 13 MUTTER 12,0X 3/8" FKR KRK 100 1885128 EZZE STK LG *507 58 16 MUTTER 10,0X 1/2" FKR KRK 100 1886241 EZZE STK LG *507 58 19 MUTTER 12,0X 1/2" FKR KRK 100 1885136 EZZE STK LG *507 58 26 MUTTER 15,0X 1/2" FKR KRK 100 1885144 EZZE STK LG *RØRKOBLINGER UNIFIXKoblinger for stålrørStålrørskobling. Med klemring/nippel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS561 07 03 REP.KUPL.UN 16,7-17,5 X 3/8" F/STÅL RØR UNIFIX 30123000 STK LG *561 07 06 REP.KUPL.UN 21,0-21,8 X 1/2" F/STÅL RØR UNIFIX 30124000 STK LG *561 07 09 REP.KUPL.UN 26,5-27,3 X 3/4" F/STÅL RØR UNIFIX 30125000 STK LG *561 07 13 REP.KUPL.UN 33,3-34,2 X 1" F/STÅL RØR UNIFIX 30126000 STK LG *561 07 53 REP.KUPL.UM 16,7-17,5 X 3/8" F/STÅL RØR UNIFIX 30117000 STK LG *561 07 56 REP.KUPL.UM 21,0-21,8 X 1/2" F/STÅL RØR UNIFIX 30101000 STK LG *561 07 59 REP.KUPL.UM 26,5-27,3 X 3/4" F/STÅL RØR UNIFIX 30102000 STK LG *561 07 63 REP.KUPL.UM 33,3-34,2 X 1" F/STÅL RØR UNIFIX 30103000 STK LG *561 07 66 REP.KUPL.UM 42,0-42,9 X 1.1/4" F/STÅL RØR UNIFIX 30104000 STK LG *561 07 69 REP.KUPL.UM 47,9-48,8 X 1.1/2" F/STÅL RØR UNIFIX 30118000 STK LG *561 07 73 REP.KUPL.UM 59,7-60,8 X 2" F/STÅL RØR UNIFIX 30119000 STK LG *Koblinger for CU-rørF/kobberrør. Med klemring/nippel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS257 11 87 REP.KOBL.CU UM 19,05 X 1/2" F/CU-RØR UNIFIX 5610916 STK LG *257 11 88 REP.KOBL.CU UM 25,40 X 3/4" F/CU-RØR UNIFIX 5610919 STK LG *257 11 89 REP.KOBL.CU UM 31,70 X 1" F/CU-RØR UNIFIX 5610923 STK LG *257 11 91 REP.KOBL.CU UM 38,09 X 5/4" F/CU-RØR UNIFIX 5610924 STK LG *257 11 92 REP.KOBL.CU UM 50,80 X 1.1/2" F/CU-RØR UNIFIX 5610926 STK LG *124


Trykkrør og delerRØRKOBLINGER ANBOTippunionTippunion, Anbo Klem galvanisert klemfittings til varmeanlegg, kjøleanlegg og trykkluftanlegg. Anbo klem kan ogsåbenyttes på vann/glycol-anlegg, oljeledninger og parafinledninger. Benyttes til millimeter rør eller gjengede stålrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 69 21 TIPPUNION 3/8"X 3/8" ANBO STK LG836 69 23 TIPPUNION 3/8"X 1/2" ANBO STK LG836 69 29 TIPPUNION 1/2"X 1/2" ANBO STK LG836 69 36 TIPPUNION 1/2"X 3/4" ANBO STK LG836 69 43 TIPPUNION 3/4"X 3/4" ANBO STK LG836 69 46 TIPPUNION 3/4"X 1" ANBO STK LG836 69 49 TIPPUNION 1"X 1" ANBO STK LG836 69 51 TIPPUNION 1"X1.1/4" ANBO STK LG836 69 52 TIPPUNION 1.1/4"X1.1/4" ANBO STK LGTippunion langTippunion lang, Anbo Klem galvanisert klemfittings til varmeanlegg, kjøleanlegg og trykkluftanlegg. Anbo klem kanogså benyttes på vann/glycol-anlegg, oljeledninger og parafinledninger. Benyttes til millimeter rør eller gjengedestålrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 69 63 TIPPUNION LANG 3/8"X 3/8" ANBO STK LG836 69 65 TIPPUNION LANG 3/8"X 1/2" ANBO STK LG836 69 73 TIPPUNION LANG 3/4"X 3/4" ANBO STK LG836 69 76 TIPPUNION LANG 3/4"X 1" ANBO STK LG836 69 86 TIPPUNION LANG 1"X 1" ANBO STK LG836 69 93 TIPPUNION LANG 1.1/4"X1.1/4" ANBO STK LG836 69 95 TIPPUNION LANG 1.1/2"X1.1/2" ANBO STK LG836 69 97 TIPPUNION LANG 2"X 2" ANBO STK LGSkjøteunionSkjøteunion, Anbo Klem galvanisert klemfittings til varmeanlegg, kjøleanlegg og trykkluftanlegg. Anbo klem kan ogsåbenyttes på vann/glycol-anlegg, oljeledninger og parafinledninger. Benyttes til millimeter rør eller gjengede stålrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 71 11 SKJØTEUNION 3/8"X 3/8" ANBO STK LG836 71 13 SKJØTEUNION 3/4"X 3/4" ANBO STK LG836 71 14 SKJØTEUNION 1"X 1" ANBO STK LG836 71 15 SKJØTEUNION 1.1/4"X1.1/4" ANBO STK LG836 71 16 SKJØTEUNION 1.1/2"X1.1/2" ANBO STK LG125


Trykkrør og delerUnion med en innvendig gjengeUnion med innvendig gjenge, Anbo Klem galvanisert klemfittings til varmeanlegg, kjøleanlegg og trykkluftanlegg.Anbo klem kan også benyttes på vann/glycol-anlegg, oljeledninger og parafinledninger. Benyttes til millimeter røreller gjengede stålrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 70 89 UNION M/INNV.GJ. 3/4"X 3/4" ANBO STK LG836 70 93 UNION M/INNV.GJ. 1"X 1" ANBO STK LG836 70 96 UNION M/INNV.GJ. 1.1/4"X1.1/4" ANBO STK LG836 70 99 UNION M/INNV.GJ. 1.1/2"X1.1/2" ANBO STK LG836 71 03 UNION M/INNV.GJ. 2"X 2" ANBO STK LGKlemringKlemring 206, Anbo Klem galvanisert klemfittings til varmeanlegg, kjøleanlegg og trykkluftanlegg. Anbo klem kanogså benyttes på vann/glycol-anlegg, oljeledninger og parafinledninger. Benyttes til millimeter rør eller gjengedestålrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 71 23 KLEMRING 3/8" ANBO STK LGANBORINGSKLAMMER FLAMCO T-PLUSSAnboringsklammer for kobberrørAnboringsklammer for kobberrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS332 23 19 ANB.KLAMMER T-PLUSS 15 FLAMCO F/CU-RØR STK LG *332 23 23 ANB.KLAMMER T-PLUSS 18 FLAMCO F/CU-RØR STK LG *332 23 26 ANB.KLAMMER T-PLUSS 22 FLAMCO F/CU-RØR STK LG *332 23 33 ANB.KLAMMER T-PLUSS 28 FLAMCO F/CU-RØR STK LG *332 23 35 ANB.KLAMMER T-PLUSS 35 FLAMCO F/CU-RØR STK LG *332 23 38 ANB.KLAMMER T-PLUSS 42 FLAMCO F/CU-RØR STK LG *Anboringsklammer for stålrørAnboringsklammer for stålrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS332 24 24 ANB.KLAMMER T-PLUSS 3/4" F/STÅLRØR FLAMCO STK LG *332 24 29 ANB.KLAMMER T-PLUSS 1" F/STÅLRØR FLAMCO STK LG *126


Trykkrør og delerTRYKKSLANGER, HVITE OG FKRTrykkslange FKRPex-rør omspunnet med polyamid tråd. Brukes i forbindelse med WC stoler, servanter, bide, synlig montasje dersynsinntrykket er viktig. For åpen og beskyttet montasje.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 57 68 TRYKKSL. 1/2"R X M10 300 MM CROMAPEX F-1106/1 STK LG *930 57 73 TRYKKSL. 1/2"R X M10 400 MM CROMAPEX F-1106/1 STK LG *930 57 77 TRYKKSL. 1/2"R X M10 500 MM CROMAPEX F-1106/1 STK LG *930 57 55 TRYKKSL. 1/2"R X 3/8"R 300 MM CROMAPEX F-1106/0 STK LG *930 57 59 TRYKKSL. 1/2"R X 3/8"R 400 MM CROMAPEX F-1106/0 STK LG *930 57 64 TRYKKSL. 1/2"R X 3/8"R 500 MM CROMAPEX F-1106/0 STK LG *930 57 82 TRYKKSL. 1/2"R X 1/2"R 300 MM CROMAPEX F-1106/1 STK LG *930 57 86 TRYKKSL. 1/2"R X 1/2"R 400 MM CROMAPEX F-1106/1 STK LG *930 57 91 TRYKKSL. 1/2"R X 1/2"R 500 MM CROMAPEX F-1106/1 STK LG *Trykkslange hvitPex-rør med omspunnet hvit polyamid-tråd. Brukes på drikke/kaffeautomater der ledningen blir liggende synlig ogubeskyttet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 50 33 TRYKKSL. 1/2"R X 1/2"V 800 MM SANIFLEX B-1117/22-6 STK LG *930 50 35 TRYKKSL. 1/2"R X 1/2"V 1200 MM SANIFLEX B-1117/22-6 STK LG *930 50 36 TRYKKSL. 1/2"R X 1/2"V 1500 MM SANIFLEX B-1117/22-6 STK LG *930 50 47 TRYKKSL. 1/2"V X 1/2"V 800 MM SANIFLEX BB-1117/22-6 STK LG *930 50 49 TRYKKSL. 1/2"V X 1/2"V 1200 MM SANIFLEX BB-1117/22-6 STK LG *930 50 22 TRYKKSL. 1/2"R X 3/4"V 800 MM SANIFLEX B-1117/2-6 STK LG *930 50 23 TRYKKSL. 1/2"R X 3/4"V 1200 MM SANIFLEX B-1117/2-6 STK LG *930 50 24 TRYKKSL. 1/2"R X 3/4"V 1500 MM SANIFLEX B-1117/2-6 STK LG *930 50 25 TRYKKSL. 1/2"R X 3/4"V 2000 MM SANIFLEX B-1117/2-6 STK LG *930 50 28 TRYKKSL. 3/4"R X 3/4"V 1200 MM SANIFLEX B-1117/1-6 STK LG *930 50 54 TRYKKSL. 3/4"V X 1/2"V 800 MM SANIFLEX BB-1117/2-6 STK LG *930 50 56 TRYKKSL. 3/4"V X 1/2"V 1200 MM SANIFLEX BB-1117/2-6 STK LG *930 50 29 TRYKKSL. 3/4"R X 3/4"V 1500 MM SANIFLEX B-1117/1-6 STK LG *127


Trykkrør og delerTrykkslange naturPex-rør til bruk i forbindelse med dusjkabinetter, vaske og oppvaskmaskiner, der ledningen monteres skjult. Godkjentfor alle sanitær- og vann-bærende installasjoner.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 56 03 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2R 800MM FLEXPEX B-1100/22 STK LG *930 56 05 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2R 1200MM FLEXPEX B-1100/22 STK LG *930 56 07 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2R 1500MM FLEXPEX B-1100/22 STK LG *930 56 09 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2V 800MM FLEXPEX BB-1100/22 STK LG *930 56 12 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2V 1200MM FLEXPEX BB-1100/22 STK LG *930 56 14 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2V 1500MM FLEXPEX BB-1100/22 STK LG *930 56 16 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2R 800MM FLEXPEX B-1100/2 STK LG *930 56 18 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2R 1200MM FLEXPEX B-1100/2 STK LG *930 56 21 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2R 1500MM FLEXPEX B-1100/2 STK LG *930 56 23 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2R 2000MM FLEXPEX B-1100/2 STK LG *930 56 25 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2V 800MM FLEXPEX BB-1100/2 STK LG *930 56 27 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2V 1200MM FLEXPEX BB-1100/2 STK LG *930 56 29 TRYKKSLANGE 3/4V X 3/4R 1200MM FLEXPEX B-1100/1 STK LG *930 56 32 TRYKKSLANGE 3/4V X 3/4R 1500MM FLEXPEX B-1100/1 STK LG *930 56 34 TRYKKSLANGE 3/4V X 3/4R 200MM FLEXPEX B-1100/1 STK LG *TrykkslangeAjepex trykkslange og Kombipex slangeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 21 61 TRYKKSLANGE 1/2R X 3/8R 300MM HVIT AJEPEX 10582101 STK LG *930 21 81 TRYKKSLANGE 1/2R X 3/8R 500MM HVIT AJEPEX 10582131 STK LG *930 22 09 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2R 1000MM HVIT KOMBIPEX 10580003 STK LG *930 22 13 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2R 1000MM HVIT KOMBIPEX 10580004 STK LG *930 22 14 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2R 1200MM HVIT KOMBIPEX 10580015 STK LG *930 22 16 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2R 1500MM HVIT KOMBIPEX 10580005 STK LG *930 22 21 TRYKKSLANGE 3/4V X 3/4R 1500MM HVIT KOMBIPEX 10580014 STK LG *930 22 27 TRYKKSLANGE 3/4V X 3/4R 2000MM HVIT KOMBIPEX 10580024 STK LG *930 22 34 TRYKKSLANGE 3/4V X 3/4R 3000MM HVIT KOMBIPEX 10580025 STK LG *930 22 57 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2V 800MM HVIT KOMBIPEX 10580509 STK LG *930 22 58 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2V 800MM HVIT KOMBIPEX 10580510 STK LG *930 22 63 TRYKKSLANGE 3/4V X 1/2V 1000MM HVIT KOMBIPEX 10580504 STK LG *930 22 66 TRYKKSLANGE 1/2V X 1/2V 1500MM HVIT KOMBIPEX 10580505 STK LG *930 22 69 TRYKKSLANGE 1/2V X 3/4V 1500MM HVIT KOMBIPEX 10580506 STK LG *Trykkslange"Water security" Påfyllingsslange for vaske- og oppvaskmaskin.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 19 34 TRYKKSLANGE 3/4" X 1500 MM WATER SECURITY STK LG *930 19 35 TRYKKSLANGE 3/4" X 2000 MM WATER SECURITY STK LG *128


Trykkrør og delerSLANGERFlexislangerFlexislanger 1", med 1 albu.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 14 21 FLEXISLANGE 1" X 60CM M/1 ALBU 1901029 STK LG *930 14 23 FLEXISLANGE 1"X 100CM M/1 ALBU STK LG *930 14 24 FLEXISLANGE 1"X 150CM M/1 ALBU STK LG *930 14 25 FLEXISLANGE 1"X 200CM M/1 ALBU STK LG *930 14 27 FLEXISLANGE 1"X 300CM M/1 ALBU STK LG *930 14 29 FLEXISLANGE 1"X 400CM M/1 ALBU STK LG *Berederslanger, armertArmert berederslangeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS456 02 71 BEREDERSLANGE 1/2"X15X37CM 1411713 STK LG *456 02 72 BEREDERSLANGE 1/2"X15X50CM 1411714 STK LG *456 02 73 BEREDERSLANGE 1/2"X15X60CM 1411715 STK LG *DEKKSKIVERDekkskive helDekkskive, hel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS441 86 06 DEKKSKIVE HEL FKR 3/4" F/27 MM UTV. RØR RFM-204-3/4" STK LG *441 86 12 DEKKSK. HEL 3/8"(17MM)X 4MM(H) FKR 205-63 STK LG *441 86 13 DEKKSKIVE HEL FKR 1/2" F/21,5MM UTV. RØR RFM-205-1/2" STK LG *Dekkskive deltDekkskiver, 2-delt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS441 86 52 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/10 MM UTV. RØR RFM-217KR-10 STK LG *441 86 53 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/12 MM UTV. RØR RFM-217KR-12 STK LG *441 86 54 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/14 MM UTV. RØR RFM-217KR-14 STK LG *441 86 55 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/15 MM UTV. RØR RFM-217KR-15 STK LG *441 86 56 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/16 MM UTV. RØR RFM-217KR-16 STK LG *441 86 58 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/18 MM UTV. RØR RFM-217KR-18 STK LG *441 86 61 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/22 MM UTV. RØR RFM-217KR-22 STK LG *441 86 62 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/ 3/4" UTV. RØR RFM-217KR-3/4" STK LG *441 86 63 DEKKSKIVE FRK 2-DELT F/ 1" UTV. RØR RFM-217KR-1" STK LG *441 86 64 DEKKSKIVE FKR 2-DELT F/1.1/4" UTV. RØR RFM-217KR-1.1/4" STK LG *129


Trykkrør og delerDEKKSKIVER FLAMCOPlastrosettDekkskive/plastrosett, delt, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 82 13 PLASTROSETT RKW 10 DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 15 PLASTROSETT RKW 12 DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 22 PLASTROSETT RKW 15 DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 23 PLASTROSETT RKW 16 DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 28 PLASTROSETT RKW 18-3/8" DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 35 PLASTROSETT RKW 22-1/2" DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 42 PLASTROSETT RKW 28-3/4" DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 45 PLASTROSETT RKW 35-1" DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 47 PLASTROSETT RKW 42-1.1/4" DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 49 PLASTROSET RKW 1.1/2" DELT HVIT FLAMCO STK LG *451 82 52 PLASTROSETT RKW 57 DELT HVIT FLAMCO STK LG *130


Trykkrør og delerTAPPEVANN OG UNIVERSALPEX TAPPEVANN, TOUR&ANDERSSON DELERRørfordelereFordeler med frittløpende mutter, Avsink.fri FPL T-Rør, forkrommetNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 02 RØRFORDELER 3/4"X1/2" 2-AVST. TA 56 042-001 STK LI *506 70 04 RØRFORDELER 3/4"X1/2" 3-AVST. TA 56 043-001 STK LI *Lokk til fordelerEndelokk med pakning til fordelere, 3/4" 2x4x4 cmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS506 70 01 LOKK TIL FORDELER TA56 000-020 STK LI *TAPPEVANN, ROTH MULTIPEX RØRRør i rør MultipexElektronstrålefornettet polyetylenrør med diffusjonssperre og varerør. Brukes både til varme- ogsanitæranlegg.Farge hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 38 32 RØR I RØR 12X2MM/VARERØR 20MM ROTH MULTIPEX KVEIL A 60M M LH *508 38 36 RØR I RØR MULTIPEX 15MM ROTH KV. A 60M NR 17087367.233 M LH *508 38 39 RØR I RØR MULTIPEX 15MM ROTH KV. A 180M NR 17087367.235 M LH *508 38 43 RØR I RØR MULTIPEX 18MM ROTH KV. A 60M NR 17087367.241 M LH *508 38 46 RØR I RØR MULTIPEX 22MM ROTH KV. A 60M NR 17087367.251 M LH *508 38 48 RØR I RØR MULTIPEX 28X4,0 MM ROTH M LH *Rør, isolert MultipexElektronstrålefornettet polyetylenrør med diffusjonssperre og varerør. Brukes både til varme- og sanitæranlegg.Inklusive 9/13 millimeter isol. Av cellegummi.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 38 73 RØR MULTIPEX 22X3,0 MM ISOLERT KV. A 60 M ROTH M LH *Rør i rør, isolert MultipexElektronstrålefornettet polyetylenrør med diffusjonssperre og varerør. Brukes både til varme- og sanitæranlegg.Inklusive 9/13 millimeter isol. Av cellegummi.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS508 38 86 RØR I RØR MULTIPEX 15MM ISOL. KV. A 60M ROTH NR 17087368.233 M LH *131


Trykkrør og delerTAPPEVANN, ROTH MULTIPEX DELERVeggboksBrukes i rør i rør innstallasjoner og gir en vannsikker og utskiftbar innstallasjon. Quick boksen leveres ferdigsammensatt inklusive trykkprøvingsplugg og IS kobling for 12/20, 15/25 og 18/28 millimeter Multipexrør. Boksene forplatevegg inkluderer tetningsflens for innfesting i vegg og fiksering av dobbel boks.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 01 VEGGBOKS ROTH MUR IS 12 MM QUICKBOX ROTH STK LH *511 86 02 VEGGBOKS ROTH MUR IS 15 MM QUICKBOX ROTH STK LH *511 86 04 VEGGBOKS ROTH MUR IS 18 MM QUICKBOX ROTH STK LH *511 86 06 VEGGBOKS ROTH PL.VEGG IS 12 MM QUICKBOX ROTH STK LH *511 86 07 VEGGBOKS ROTH PL.VEGG IS 15 MM QUICKBOX ROTH STK LH *511 86 08 VEGGBOKS ROTH PL.VEGG IS 18 MM QUICKBOX ROTH STK LH *Gjennomføring MultiBrukes ved fiksering av 15 millimeter rør i rør gjennom vegg eller gulv.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 92 GJENNOMFØRING MULTI ROTH 17087255.255 STK LH *MonteringsskinneBrukes ved montering i stenderverk. Monteringsskinnen er beregnet for stendere med c/c 600 og kan kappes etterbehov.Leveres med festebraketter, høyre og venstre, samt skruer for innfesting i stender.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 12 MONT.SKINNE F/STENDER ROTH QUICKBOX ROTH STK LH *Armaturfix for veggboksBrukes ved innmuring av dobbelboks. Stålbraketten leveres med skruer og plasplugger for innfesting i murvegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 11 ARMATURFIX F/VEGGB. ROTH CC150 STK LH *MansjettTetningsmansjett for Roth QuickBoxNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 14 MANSJETT F/MUR QUICKBOX ROTH STK LH *TetningsringBrukes i forbindelse med ferdigbelagte veggplater.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 13 TETNINGSRING F/ROTH QUICKBOX QUICKBOX ROTH STK LH *132


Trykkrør og delerFordelerskap med rammeBrukes til fordelere med 5/9/14 kv og 5/9/14 w. Eller inntil 8/16/24 kv og 8/16/24 w hvis det anvendes kryss medtilkobling både fra topp og bunn i skapet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 12 FORDELERSKAP VANNTETT INB 550 ROTH 17046297.268 STK LH *511 81 13 FORDELERSKAP VANNTETT INB 800 ROTH 17046297.273 STK LH *Fordelerskap for innbyggingRoth Quick fordelerskap, innbyggingsskap med nipler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 16 FORDELERSKAP 400X550MM M.NIP ROTH QIUCK 17046297.504 STK LH511 81 17 FORDELERSKAP 550X550MM M.NIP ROTH QIUCK 17046297.506 STK LH511 81 18 FORDELERSKAP 800X550MM M.NIP ROTH QUICK 17046297.508 STK LHFordelerskap MiniKoblingsboks for kjøkkenbenkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 26 FORDELERSKAP MINI 270X240 MM ROTH QUICK 17046297.520 STK LHDør og ramme for fordelerskapDør og ramme til Qiuck skap.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 23 DØR + RAMME 400 MM F/FORD.SKAP ROTH QUICK 17046297.514 STK LH511 81 24 DØR + RAMME 550 MM F/FORD.SKAP ROTH QUICK 1746297.516 STK LH511 81 25 DØR + RAMME 800 MM F/FORD.SKAP ROTH QUICK 17046297.518 STK LHOverløp for fordelerskapRoth Quick Boks overløp til vanntett skapNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 16 OVERLØP F/FORDELERSKAP ROTH QUICK BOX STK LH *SkapgjennomføringSkapgjennomføring og skapgjennomføringsplugg til fordelerskap, skapene har utslagbare hull forskapgjennomføringer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 52 SKAPGJENNOMFØRING 20MM ROTH F/ TAPPEVANNSSKAP STK LH *511 81 57 SKAPGJENNOMFØRING 25 MM ROTH MULTIPEX NR 17046297.825 STK LH *511 81 58 SKAPGJENNOMFØRING 28 MM ROTH MULTIPEX NR 17046297.828 STK LH *511 81 59 SKAPGJENNOMFØRING 34 MM ROTH MULTIPEX NR 17046297.834 STK LH *133


Trykkrør og delerSkapgjennomføring, pluggPluggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 48 SKAPGJENNOMFØRING PLUGG ROTH MULTIPEX NR 17046297.844 STK LH *MonteringsskinneKomplett monteringsskinne for montering av fordelerrør direkte på vegg. Leveres parvis.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 45 MONTERINGSKINNE VEGGMONT. ROTH NR 17046269.206 STK LH *Fordelerrør ISKomplette fordelerrør IS 22 millimeter med avgr. IS 12,15 og 18 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 21 FORDELERRØR IS 1 X 12MM ROTH STK LH *511 86 22 FORDELERRØR IS 1 X 15MM ROTH STK LH *511 86 23 FORDELERRØR IS 1 X 18MM ROTH STK LH *511 86 25 FORDELERRØR IS 2 X 15MM ROTH STK LH *511 86 27 FORDELERRØR IS 3 X 15MM ROTH STK LH *511 86 29 FORDELERRØR IS 2 X 2 X 15MM ROTH STK LH *BoksforlengerRoth Qiuck boksforlengerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 28 BOKS FORLENGER ROTH QUICK STK LHNippel for fordelerskapRoth Quick nippel til Quick skap.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 19 NIPPEL F/FORDELERSKAP 10-25MM ROTH QUICK STK LH511 81 21 NIPPEL F/FORDELERSKAP 25-34MM ROTH QUICK STK LH511 81 22 NIPPEL F/FORD.SK.42MM POS 4STK ROTH QUICK POS LHNippel med utvendig gjengeRett nippel utvendig gjenge og dekkskive.5118304 har også avstengning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 01 NIPPEL RETT 1/2" M/UTV. GJ. MULTIPEX ROTH NR 17728211.004 STK LH *511 83 02 NIPPEL RETT 1/2"I X 1/2"U GJ. MULTIPEX ROTH NR 17728213.004 STK LH *511 83 03 NIPPEL RETT 1/2"U X 3/4" U GJ. MULTIPEX ROTH NR 17728211.033 STK LH *511 83 04 NIPPEL RETT 1/2"U X 3/4" U GJ. MULTIPEX ROTH NR 17728257.033 STK LH *134


Trykkrør og delerPlugg for fordeler ISFor plugging av fordeler IS 22 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 31 PLUGG TIL FORDELER IS 22 MM ROTH STK LH *511 86 32 PLUGG TIL FORDELER IS 15MM ROTH STK LH *Kuleventil IS, 15x10mm kompressKuleventil IS, 15x10 kompressNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 36 KULEVENTIL 15 X 10 ROTH ROTH STK LH *Kuleventil ISRoth Kuleventil IS brukes sammen med Roth IS FordelerrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 86 33 KULEVENTIL IS 15 MM M/N ROTH STK LH *511 86 34 KULEVENTIL IS 18 MM M/N ROTH STK LH *511 86 35 KULEVENTIL IS 22 MM M/N ROTH STK LH *Kuleventil 3/4"511 83 42: Kuleventil 3/4" innvendig og utvendig gjenge, rett. 511 83 59: Kuleventil 3/4" innvendig og utvendig gjenge,vinkel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 42 KULEVENTIL 3/4" M/INNV/UTV.GJ. MULTIPEX ROTH NR 17TA7200.035 STK LH *511 83 59 KULEVENTIL 3/4" I/U GJ. VINKEL ROTH STK LH *Kappe 3/4"3/4" kretslokk for plugging av kretser på Roth fordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 49 KAPPE F/FORDELER MULTIPEX ROTH NR 17048300.106 STK LH *Plugg 3/4"For plugging av fordeler, 3/4".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 85 96 PLUGG F/FORDELER 3/4" MULTIPEX ROTH NR 17046219.215 STK LH *135


Trykkrør og delerStøttehylseStøttehylseNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 84 72 STØTTEHYLSE 12X 2,0MM MULTIPEX ROTH NR 17047194.012 STK LH *511 84 73 STØTTEHYLSE 15X 2,5MM MULTIPEX ROTH NR 17047194.015 STK LH *511 84 74 STØTTEHYLSE 18X 2,5MM MULTIPEX ROTH NR 17047194.018 STK LH *511 84 75 STØTTEHYLSE 22X 3,0MM MULTIPEX ROTH NR 17047194.022 STK LH *511 84 76 STØTTEHYLSE 28X 4,0MM MULTIPEX ROTH NR 17047194.028 STK LH *Albue med dekkskiveAlbu med dekkskive og avstengningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 05 ALBUE 1/2" X 10 MM M/DEKKSKIVE MULTIPEX ROTH NR 17728427.023 STK LH *511 83 06 ALBUE 1/2" X 10 MM M/AVST. MULTIPEX ROTH NR 17728428.023 STK LH *RosettRosett, brukes til endetetning av varerør og beskyttelse av pexrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 87 ROSETT F/25 MM VARERØR ROTH MULTIPEX NR 17087269.225 STK LH *511 83 88 ROSETT F/25 VARER. M/150 HYLSE MULTIPEX ROTH NR 17087269.245 STK LH *511 83 89 ROSETT F/25 VARER. M/800 HYLSE MULTIPEX ROTH NR 17087269.248 STK LHRosett FKR.Rosett krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 08 ROSETT Ø 75MMX1/2" KROM ROTH QIUCK STK LH511 81 09 ROSETT Ø 75MMX3/4" KROM ROTH QIUCK STK LHMontasjevinkelRoth montasjevinkel for 25mm rør i rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 81 27 MONTASJEVINKEL FOR 25 MM RIR ROTH QUICK STK LHFikseringsvinkelFikseringsvinkelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 61 VINKEL PLAST 25 MM MULTIPEX ROTH NR 17087249.225 STK LH *511 83 63 VINKEL GALV. 34 MM MULTIPEX ROTH NR 17087251.234 STK LH *136


Trykkrør og delerTetningspluggBrukes som tetning mellom varerør og innerrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 64 TETNINGSPLUGG 12 MM MULTIPEX ROTH NR 17MR1000.000 STK LH *511 83 65 TETNINGSPLUGG 15 MM MULTIPEX ROTH NR 17MR1000.001 STK LH *511 83 66 TETNINGSPLUGG 18 MM MULTIPEX ROTH NR 17MR1000.002 STK LH *SkjøtemuffeBrukes til skjøting av varerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 71 SKJØTEMUFFE 25 MM MULTIPEX ROTH NR 17087262.225 STK LH *511 83 72 SKJØTEMUFFE 28 MM MULTIPEX ROTH NR 17087262.228 STK LH *KoblingsmuffeBrukes til lekkasjesikring ved overgang til batterirør og lignendeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 74 KOBLINGSMUFFE MULTIPEX ROTH NR 17FS1000.000 STK LH *SpikeravviserSpikeravviser med fiksering 20,25,28 og 34 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 82 03 SPIKERAVVISER/FIKERING 20-34 ROTH STK LH *FixeringsklammerBrukes til fiksering av rør i rør 20,25,28 og 34 millimeter i stendere og bjelkelagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 82 06 FIXERINGSKLAMMER MULTIPEX ROTH NR 17087289.234 STK LH *KlammerSystemklammer som hektes sammen uavhengig av dimensjon, og brukes til klamring av rør i rør i hht.monteringsanvisning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 82 05 KLAMMER 20MM ROTH STK LH *511 82 07 KLAMMER ENKEL 25 MM MULTIPEX ROTH NR 17087250.225 STK LH *511 82 08 KLAMMER ENKEL 28 MM MULTIPEX ROTH NR 17087250.228 STK LH *511 82 11 KLAMMER ENKEL 34 MM MULTIPEX ROTH NR 17087250.234 STK LH *UtskiftningsleddBrukes ved utskiftning av 15 millimeter pex-rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 82 46 UTSKIFTNINGSLEDD MULTIPEX ROTH NR 17087289.220 STK LH *137


Trykkrør og delerTAPPEVANN, ROTH MULTIPEX VERKTØYFresFres for veggboksNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 83 47 FRES F/COMBI VEGGBOKS ROTH MULTIPEX NR 17087289.210 STK LH *PEX BOLIGSPRINKEL RØRRør-i-rør Wirsbo-PEXRør i varerør (grønne) for Uponor sprinkleranlegg, kun for kaldtvannsinnstallasjoner. Leveres i kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 42 RØR PEX RIR 16 X 1,8-25/20 UPONOR 1033109.50M KVEIL M LI *870 01 43 RØR PEX RIR 16 X 1,8-25/20 UPONOR 1033140.200M KVEIL M LI *PEX BOLIGSPRINKEL VERKTØYDemonteringsverktøyFor utskiftning av taksprinkler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 69 DEMONT.VERKTØY F/ÅPEN SPRINK UPONOR 1034126 STK LI *870 01 71 DEMONT.VERKTØY F/SKJULT SPRINK UPONOR 1034127 STK LI *PEX BOLIGSPRINKEL DELERVeggboks sprinklerEnkel veggboks for montering i vegg. Leveres komplett med albue for tilkobling av Wirsbo-PEX-rør 16 * 1,8millimeter. Tilknyttes varerør 25/20 eller 28/23.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 59 VEGGBOKS SPRINKLER 202 16X1/2" UPONOR 1033441 STK LI *VarerørsfikseringFor fiksering av varerør mot Q&E montasjehode, og for å detektere en eventuell lekkasje på media rør mellomsprinklerhoder.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 56 VARERØRFIKSERING SPRINKLER UPONOR 1034124 STK LI *Fordelerskap sprinklerLåsbart fordelerskap for montering av fordeler. Farge RAL 9010.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 07 04 FORDELSERSKAP SPRINKLER TYPE 1 UPONOR 1036406 STK LI *138


Trykkrør og delerFordeler sprinkler m/2 avstikkFordeler for 16 millimeter Q&E med 1/2" faste muffer, c/c 35 millimeter mellom avstikk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 57 FORDELER SPRINKLER M/2 AVSTIKK UPONOR 1025813 STK LI *Fordeler sprinkler med 3 avstikkFordeler for 16 millimeter Q&E med 1/2" faste muffer, c/c 35 millimeter mellom avstikk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 58 FORDELER SPRINKLER M/3 AVSTIKK UPONOR 1025814 STK LI *Rettnippel med innvendig gjengeRettnippel med innvendig gjenge for sprinkler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 00 84 NIPPEL RETT PEX Q&E 16X1/2"I UPONOR NR 1025725 STK LIRingQ&E ekspansjonsring, naturell.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 61 RING 16MM Q&E BLÅ M/STOPPEKANT UPONOR 1042386 STK LI *TaksprinkelhodeSprinklerhode type F1/RES 49 Pendent, K=4,9, utløsningstemperatur 68 ºC. Sprinklerhodet leveres ferdig montert iQ&E monteringshode i rustfritt stål med 4 stk.nipler for Wirsbo-PEX-rør 16 * 1,8 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 51 TAKSPRINKLERHODE INKL.DEKKRING UPONOR 1034118 STK LI *Taksprinkelhode, skjultSprinklerhode for skjult montasje type F1/RES 49 CCP, K=4,9, utløsningstemperatur 68 ºC. Sprinklerhodet leveresferdig montert i Q&E monteringshode i rustfritt stål med 4 stk.nipler for Wirsbo-PEX-rør 16 * 1,8 millimeter.Sprinklerhodet leveres uten deksel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 52 TAKSPRINKLERHODE INNFELT K=4,9 UPONOR 1034119 STK LI *Sprinkelhode reserveObs! Skal ikke oppbevares i temperaturer over 38 ºC.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 64 SPRINKLERHODE RESERVE K=4,9 UPONOR 1034122 STK LI *Dekkbrikke for taksprinkelFor skjult taksprinkler. Utløsningstemperatur ca. 55 ºC.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 53 DEKKBRIKKE F/TAKSPRINKLER UPONOR 1034129 STK LI *139


Trykkrør og delerReservedelsboks sprinklerBoks for oppbevaring av 3 stk. reserve sprinklerhoder og utskiftningsverktøy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 63 RESERVEDELSBOKS SPRINKLER UPONOR 1034117 STK LI *Dekkring reserveFor synlig taksprinkler, artikkel nr. 1034134. Dekkringen dekker et hull på maks. 65 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 66 DEKKRING HVIT RESERVE UPONOR 1034131 STK LI *140


Trykkrør og delerRØR-I-RØR/MULTILAYER UPONORPEX TAPPEVANN, UPONOR WITAPEX RØRRør kveil, WitapexPEX-rør i kveil leveres i et plastmateriale som tåler opptil 95 graders varme. Innsiden har lavere friksjon enntradisjonelle metallrør, så vannet transporteres raskere og ingen avleiringer får feste.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 03 RØR POLYETEN WIRSBO-PEX 10X1,8 MM 1008956 KVEIL A 100 M M LI *511 00 05 RØR POLYETEN WIRSBO-PEX 12X2,0 MM 1008957 KVEIL A 100 M M LI *511 00 07 RØR POLYETEN WIRSBO-PEX 15X2,5 MM 1033879 KVEIL A 100 M M LI *511 00 31 RØR WIRSBO-PEX 18X2,5MM (100M) 1008958 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 13 RØR WIRSBO-PEX 22X3,0MM (100M) 1008960 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 15 RØR WIRSBO-PEX 28X4,0MM ( 50M) 1008961 WIRSBO WITAPEX M LI *Rør-i-Rør, WitapexRør i varerør (blå). Kveil. PEX tappevann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 53 PEX-RØR 12 X 2,0 MM I VARERØR (KV. A 50M) 1033915 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 56 PEX-RØR 15 X 2,5 MM I VARERØR (KV. A 50M) 1033917 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 57 PEX-RØR 15 X 2,5 MM I VARERØR (KV. A 200M) 1033068 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 59 PEX-RØR 18 X 2,5 MM I VARERØR (KV. A 50M) 1033166 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 63 PEX-RØR 22 X 3,0 MM I VARERØR (KV. A 50M) 1033924 WIRSBO WITAPEX M LI *511 00 65 PEX-RØR 28 X 4,0 MM I VARERØR (KV. A 50M) 1033925 WIRSBO WITAPEX M LI *VarerørVarerør av parallellkorrugert HD-polyetylen. Selges i kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 01 24 VARERØR 25/20 MM 1001210 WIRSBO WITAPEX M LI *511 01 28 VARERØR 34/29 MM 1001212 WIRSBO WITAPEX M LI *PEX TAPPEVANN, UPONOR WITAPEX DELERVeggboks M6 med FPL-PX-koblingEnkel med FPL-PX-kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 95 VEGGBOKS ENKEL 12X1/2" 1042503 UPONOR STK LI *511 00 96 VEGGBOKS ENKEL 15X1/2" 1042505 UPONOR STK LI *511 00 97 VEGGBOKS ENKEL 18X1/2" 1042507 UPONOR STK LI *Veggboks M6 med Q&E-koblingEnkel med Q & E-kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 93 VEGGBOKS ENKEL 15X1/2" Q&E 1042501 UPONOR STK LI *511 00 94 VEGGBOKS ENKEL 18X1/2" Q&E 1042502 UPONOR STK LI *141


Trykkrør og delerBrakett M6Brakett M6.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 87 BRAKETT M6 C/C 150MM 1042493 UPONOR STK LI *Avløpsats M6Servantavløp M6NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 98 AVLØPSATS M6, 32MM AVLØP 1042512 UPONOR STK LI *511 00 99 AVLØPSATS M6, 40MM AVLØP 1042513 UPONOR STK LI *Membran M6 med klemringMembran M6 med klemring for gips. Festes med verktøy art.nr. 1033969.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 91 MEMBRAN M6 M/KLEMRING F/GIPS 1042498 UPONOR STK LI *KlemringKlemring for veggboks 2002. For motering fra baksiden uten spikerslag.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 26 KLEMRING F/MONT. FRA BAKSIDEN NR1033970 M/SKRUER, WITAPEX STK LI *TetningsmembranTetningsmembran for veggboks 2002 og M6.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 27 TETNINGSMEMBRAN F/VEGGBOKS2002 WITAPEX 1033971 WIRSBO STK LI *Montasjeskrue M6Montasjeskrue for Uponor Veggboks M6.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 01 05 MONTASJESKRUE M6 UPONOR 1042706 STK LI *TappevannskapFor montering av fordeler til rør-i-rør system. Levers i hvit (fargekode RAL 9010).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 81 TAPPEVANNSKAP TYPE 1-118 5 KV + 5 VV, WIRSBO 1033910 STK LI *511 06 84 TAPPEVANNSKAP TYPE 2-118 8 KV + 8 VV, WIRSBO 1033918 STK LI *511 06 86 TAPPEVANNSKAP TYPE 3-118 12KV + 12VV, WIRSBO 1033926 STK LI *511 06 91 TAPPEVANNSKAP TYPE 1-1-95MM 5 KV + 5 VV, WIRSBO 1033933 STK LI *511 06 92 TAPPEVANNSKAP TYPE 2-2-95MM 8 KV + 8 VV, WIRSBO 1033934 STK LI *511 06 93 TAPPEVANNSKAP TYPE 3-3-95MM 12 KV + 12 VV, WIRSBO 1033935 STK LI *142


Trykkrør og delerRamme for tappevannskapMonteres på innfelte fordeler/tappevannskap for pen avslutning mot vegg. Levers i hvit (fargekode RAL 9010).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 82 RAMME T/SKAP TYPE 1 WIRSBO 1033914 STK LI *511 06 85 RAMME T/SKAP TYPE 2 WIRSBO 1033922 STK LI *511 06 87 RAMME T/SKAP TYPE 3 WIRSBO 1033929 STK LI *Tappevannskap med frontmontasjeFor montering av fordeler til rør-i-rør system med 2-delt dør for montering av materledninger i skapets front. Leveresi hvit (fargekode RAL 9010).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 88 TAPPEVANNSKAP TYPE 2-118 M/FRONTMONT. 8KV + 8VV, WIRSBO 1035847 STK LI *Dør med frontmontsjeBenyttes for innføring av materledninger i skapets front. For montering i fordelerskap eller i ramme til fordelerskap.Leveres i hvit (fargekode RAL 9010).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 83 DØR M/FRONTMONTASJE T/SKAP TYPE 1 WIRSBO 1035845 STK LI *511 06 89 DØR M/FRONTMONT. T/SKAP TYPE 2, WIRSBO 1035848 STK LI *511 06 94 DØR M/FRONTMONTASJE TYPE 3 WIRSBO 1035846 STK LI *Fordelerskap for servantLeveres komplett med ferdig montert fordeler for 2 KV og 1 VV samt 1/2" uttak i front for tilkobling av servant.Beregnet for PEX-rør 18 * 2,5 millimeter som tilførselsledninger og PEX-rør 12 * 2 eller 15 * 2,5 millimeter til utstyr.Inneholder 32 millimeter 1/1 bend for avløp til servant, 2 stk.tetteplugger og dreneringsmuffe.Skapmuffer ogkoblingssett bestilles separat. Mål: b=37,6 cm, h=24 cm, d=7,9 cm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 77 FORDELERSKAP F/SERVANT KOMPL. 1036533 WIRSBO WITAPEX STK LI *SkapmuffeSkapmuffer monteres i fordelerskap for vannskadesikker tilkobling av rør-i-rør system.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 54 SKAPMUFFE 25/20 PLAST M/PAKN. 1034087 F/WITAPEX SKAP STK LI *511 06 59 SKAPMUFFE F/FORD.SKAP P28/23 1034090 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 06 53 SKAPMUFFE 34/29 1034088 F/WITAPEX SKAP STK LI *511 06 67 SKAPMUFFE F/DRENERING Ø25 NR:1034091 WIRSBO STK LI *511 06 74 SKAPMUFFE TIL FORDELERSKAP UPONOR 1034086 STK LI *Vegg-gjennomføringVegg-gjennomføring for drenering av vann i fordelerskap ved lekkasje. Monteres i rom med sluk. Drenering frafordelerskap legges med ø 25 millimeter varerør til vegg-gjennomføring.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 69 VEGG-GJENNOMFØRING HVIT UPONOR 1034092 STK LI *511 06 73 VEGG-GJENNOMFØRING FKR UPONOR 1036470 STK LI *143


Trykkrør og delerEndetettingFor tetting mellom medierør og varerør. Av myk PVC.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 01 41 ENDETETNING 25/20 MM 1033962 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 01 44 ENDETETNING F/VARERØR 28/23 MM 1033964 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 01 42 ENDETETNING 34/29 MM 1033963 WIRSBO WITAPEX STK LI *PyntekoppTil 12 og 15 millimeter RIR. Benyttes ved rørføring opp av gulv. Kan limes mot gulvbelegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 01 43 PYNTEKOPP F/12/15 MM R I R 1034140 WIRSBO WITAPEX STK LI *TetningspluggMellom varerør og medierør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 31 TETN.PLUGG 12 X 2,0 MM-25/20 1036500 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 05 32 TETN.PLUGG 15 X 2,5 MM-25/20 1036501 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 05 34 TETNINGSPLUGG 18X2,5MM 28/23 1034096 WIRSBO WITAPEX STK LI *FikseringsklammerAv forsinket stålplate. For fiksering av varerør ved trekking av rør i trebjelkelag. Spikres mot trebjelke eller lignende.Leveres i forpakning av 10 stk. For varerør 25/20, 28/23 og 34/29.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 12 FIKSERINGSKLAMMER F/25-34 MM WIRSBO WITAPEX 1033986 STK LI *SpikeravviserFor 25 millimeter varerør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 14 SPIKERAVVISER F/25 MM VARERØR 1036427 WIRSBO WITAPEX STK LI *KlammerKlammer for varerør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 66 KLAMMER HALVSADEL 25 MM 100STK UPONOR 1033997 BKS LI *511 05 67 KLAMMER SADEL 25MM 100 STK UPONOR 1009014 BKS LI *511 05 68 KLAMMER SADEL 28/23MM 100 STK UPONOR 1009017 BKS LI *511 05 69 KLAMMER SADEL 34MM 70 STK UPONOR 1009015 BKS LI *511 05 71 DOBBELTKLAMMER 2X25MM 70 STK UPONOR 1009016 BKS LI *144


Trykkrør og delerRørfordeler med 2+2 avstikkRørfordeler med 2 + 2 avstikk av avsinkningsherdet messing, gul. Uten koblingssett. Med løs mutter og planpakning.Koblinger FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 01 71 RØRFORDELER 3/4"X1/2" 2X2 AVST WIRSBO 1033360 WITAPEX C/C50 STK LI *Lokk til fordelerLokk til fordeler av avsinkningsherdet messing. Leveres med planpakning. Koblinger FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 02 23 LOKK TIL FORDELER M/PAKN. 1/2" 1033619 WIRSBO WITAPEX STK LI *Festeskinne til fordelerFor 2- og 3- fordeler. Av forsinket båndstål med klips for montering direkte på vegg. Variabel c/c-avstand mellomfordelerrør 150 og 225 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 02 04 FESTESKINNE F/RØRFORDELER F/Q&E OG WITAPEX WIRSBO 1001338 PAR LI *KuleventilInnvendig og utvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing, forniklet. For montering på fordeler med mer.Koblinger FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 79 KULEVENTIL 1/2" 1036463 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 83 KULEVENTIL 3/4" X 3/4" WIRSBO 1009029 STK LI *Kuleventil med løpende mutterAv avsinkningsherdet messing, forniklet. For montering på fordeler med mer. Koblinger FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 85 KULEVENTIL 1/2" M/LØP. MUTTER 1034072 WIRSBO WITAPEX STK LI *Koblinger Quick & EasyFordeler med 2+2 avstikk og løpende mutterFordeler med 2+2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Koblinger forWirsbo PEX Quick & Easy rør 15*2,5.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 69 FORDELER M/LØP. MUTTER 15X2,2 QUICK & EASY WIRSBO 1026084 STK LI *Fordeler med 2 avstikk og løpende mutterFordeler med 2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Koblinger forWirsbo PEX Quick & Easy rør 15*2,5.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 64 FORDELER 15X2X3/4" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1026048 STK LI *145


Trykkrør og delerFordeler med 3 avstikk og løpende mutterFordeler med 3 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Koblinger forWirsbo PEX Quick & Easy rør 15*2,5.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 66 FORDELER 15X3X3/4" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1026049 STK LI *Rettnippel med utvendig gjengeRett nippel med utvendig gjenge. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 66 RETTNIPPEL 15X3/8" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025828 STK LI *511 09 68 RETTNIPPEL 15X1/2" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025829 STK LI *511 09 72 RETTNIPPEL 18X1/2" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025830 STK LI *511 09 71 RETTNIPPEL 18X3/4" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025831 STK LI *511 09 73 RETTNIPPEL 22X3/4" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025832 STK LI *Rettnippel med innvendig gjengeRett nippel med innvendig gjenge. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 96 RETTNIPPEL 15X1/2" M/INNV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025837 STK LI *Adapter til fordelerAdapter til fordeler. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 97 ADAPTOR 15MMX3/8" QUICK & EASY WIRSBO 1025880 STK LI *511 10 96 ADAPTER F/FORDELER 18XG3/8 Q&E WIRSBO 1025881 STK LI *Albu med utvendig gjengeAlbu med utvendig gjenge. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 22 ALBUE 15 X 1/2" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025910 STK LI *511 09 24 ALBUE 18 X 3/4" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025911 STK LI *511 09 26 ALBUE 22 X 3/4" M/UTV. GJ. QUICK & EASY WIRSBO 1025912 STK LI *Albu PEXAlbu PEX. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 84 ALBUE 18 MM QUICK & EASY 1025939 WIRSBO STK LI *146


Trykkrør og delerAlbue med løpende mutter, forniklet.Albue med løpende mutter, Q&E, forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 02 ALBUE 12X1/2" M/LØPENDE MUTTER QUICK & EASY WIRSBO 1025767 STK LI *511 09 04 ALBUE 12X3/4" M/LØPENDE MUTTER QUICK & EASY WIRSBO 1025768 STK LI *511 09 06 ALBUE 15X1/2" M/LØPENDE MUTTER QUICK & EASY WIRSBO 1025769 STK LI *511 09 08 ALBUE 15X3/4" M/LØPENDE MUTTER QUICK & EASY WIRSBO 1025770 STK LI *T-rørT-rør. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 08 66 T-RØR 15X15X15 QUICK & EASY 1025967 WIRSBO STK LI *511 08 68 T-RØR 18X18X18 QUICK & EASY 1025968 WIRSBO STK LI *T-rør utvendig gjengeT-rør utvendig gjenge. Utvendig gjenget avstikk. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 08 36 T-RØR 22X3/4"-15 QUICK & EASY 1025962 WIRSBO STK LI511 08 38 T-RØR 22X3/4"-22 QUICK & EASY 1025945 WIRSBO STK LIKoblingssett med løpende mutterKoblingssett med løpende mutter. Adapter til FPL Fordeler. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 94 KOBL.SETT 15 X 1/2" M/LØP.MUTT QUICK & EASY WIRSBO 1025861 STK LI *511 10 95 KOBL.SETT 18 X 1/2" M/LØP.MUTT QUICK & EASY WIRSBO 1025862 STK LI *Albue med løpende mutter, messingAlbue med løpende mutter. Messing. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 11 ALBUE 18X3/4" M/LØPENDE MUTTER QUICK & EASY WIRSBO 1025935 STK LI *511 09 13 ALBUE 22X3/4" M/LØPENDE MUTTER QUICK & EASY WIRSBO 1025936 STK LI *Rettnippel med løpende mutterRettnippel med løpende mutter. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 02 RETTNIPPEL 12X1/2" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025763 STK LI *511 10 04 RETTNIPPEL 12X3/4" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025764 STK LI *511 10 06 RETTNIPPEL 15X1/2" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025765 STK LI *511 10 08 RETTNIPPEL 15X3/4" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025766 STK LI *511 10 09 RETTNIPPEL 18X1/2" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025856 STK LI *511 10 11 RETTNIPPEL 18X3/4" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025857 STK LI *511 10 13 RETTNIPPEL 22X3/4" M/LØP.MUTT. QUICK & EASY WIRSBO 1025858 STK LI *147


Trykkrør og delerSkjøtemuffeSkjøtemuffe. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 09 34 SKJØTEMUFFE 15 X 15 MM QUICK & EASY WIRSBO 1025882 STK LI *511 09 36 SKJØTEMUFFE 17/18 X 17/18 MM QUICK & EASY WIRSBO 1025883 STK LI *511 09 38 SKJØTEMUFFE 22 X 22 MM QUICK & EASY WIRSBO 1025884 STK LI *PluggPlugg for fordeler.Med O-ring. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 93 PLUGG 10X3/8" QUICK & EASY WIRSBO 1026266 STK LI *Ring Naturell20 mm Uponor Q&E Ring Naturell med stoppkantNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 41 RING NATURELL 20MM UPONOR Q&E M/STOPPKANT UPONOR STK LI *Ring med stoppkantRing med stoppkant. Hvit. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 52 RING 15MM M/STOPPEKANT Q&E WIRSBO 1025658 STK LI *511 10 53 RING 17/18 MM M/STOPPEKANT Q&E WIRSBO 1025659 STK LI *511 10 54 RING 22MM M/STOPPEKANT Q&E WIRSBO 1025660 STK LI *RettnippelFor tilknytning til dusj, vaskekar eller badekar. Anvendes sammen med veggboks. Forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 91 NIPPEL RETT 1/2"X3/4"FORNIKLET 1034134 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 95 RETTNIPPEL 1/2" X 3/4" M/AVSTN 1034143 WIRSBO WITAPEX FORN. STK LI *Rettnippel for tappekranG1/2" utvendig, G1/2" innvendig. Anvendes sammen med veggboks. Leveres med dekkbrikke Dy 70 millimeter,pakning og låsemutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 96 RETTNIPPEL F/TAPPEKRAN 1/2" 1034144 WIRSBO WITAPEX STK LI *Rettnippel med utvendig gjengeUtvendig gjenget G1/2".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 98 RETTNIPPEL 1/2" M/UTV. GJ. 1034145 WIRSBO WITAPEX STK LI *148


Trykkrør og delerAlbu for veggboks, med avstegningMed kobling, støttehylse, ratt, dekkskive og avstengning. Anvendes sammen med veggboks. Levers med dekkbrikkeDy 70 millimeter, pakning og låsemutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 01 ALBUE M/AVST. 10X1/2" NR:1034135 UPONOR STK LI *511 05 02 ALBUE M/AVST. 12X1/2" NR:1034136 UPONOR STK LI *Albu for veggboksMed kobling, støttehylse og dekkskive. Uten avstengning. Anvendes sammen med veggboks. Levers med dekkbrikkeDy 70 millimeter, pakning og låsemutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 94 ALBU 1/2"X 10 MM KOPLINGF/VEGG MBOKS U/AVS.WIRSBO WITAPEX 1034137 STK LIPlatealbu med innvendig gjengePlatealbu med innvendige gjenger. Quick & Easy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 08 83 PLATEALBU M/INNV. GJ. 15 X 1/2 1026085 QUICK & EASY WIRSBO STK LI *DobbeltnippelUtvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing. Rørdeler FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 09 NIPPEL DOBBELT 1/2" X 1/2" 1034039 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 08 NIPPEL DOBBELT 3/8" X 1/2" 1034040 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 01 DOBBELNIPPEL M28 X M28 WIRSBO WITAPEX 1034042 STK LI *511 04 11 NIPPEL DOBBELT 3/4" X M 28 1034041 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 13 NIPPEL DOBBELT 3/4" X M 34 1034043 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 03 DOBBELNIPPEL R 1 X M 34 WIRSBO WITAPEX 1034044 STK LI *Albu med utvendig gjenge FPL-PXUtvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing. Rørdeler FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 49 ALBU M/UTV.GJ. R 1/2 X R 1/2 WIRSBO-WITAPEX AVSINK.B. 1034046 STK LI *511 04 52 ALBU M/UTV. GJ. M28 X M28 1034048 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 53 ALBU M/UTV. GJ. 3/4" X M28 1034049 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 04 55 ALBU M/UTV. GJ. 3/4" X M34 WIRSBO WITAPEX AVSINK.BEST.1034051 STK LI *511 04 57 ALBU M/UTV. GJ. M34 X M34 1034050 WIRSBO WITAPEX STK LI *Albu i/u gjengeInnvendig og utvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing. Rørdeler FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 42 ALBUE INNV/UTV.GJ. M28 X 3/4" 1034052 WIRSBO WITAPEX STK LI *149


Trykkrør og delerNippel rett i/u gjengeUtvendig og innvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing.Rørdeler FPL-PX.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 53 NIPPEL RETT I/U GJ. M28 X 1/2" 1034038 WIRSBO WITAPEX STK LI511 06 37 NIPPEL RETT I/U GJ. M28 X 3/4" 1034037 WIRSBO WITAPEX STK LI *T-rør fornikletUtvendig gjenget. Av avsinkningsherdet messing. Rørdeler FPL-PX.OBS. Bildet viser messing, ikke forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 32 T-RØR FORNIKLET 1/2" 1034056 WIRSBO-WITAPEX STK LI *DekkringDy 80 millimeter, forniklet.Tilpasset art.nr. 1034134,1034135,1034137,1036505,1034143,1034144,1034145.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 89 DEKKRING 80 MM FORNIKLET QUICK & EASY WIRSBO 1034133 STK LI *Veggfeste for Pex-rørFor PEX-rør til servant, WC. Kan også brukes sammen med armaturskinne. Drenering for skap.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 02 61 VEGGFESTE FOR PEX RØR 12 MM 1034146 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 02 62 VEGGFESTE FOR PEX RØR 15 MM 1034147 WIRSBO WITAPEX STK LI *Plastfixtur for armaturskinneFor varerør 25/20.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 02 07 PLASTFIXTUR F/ARMATURSKINNE 1034103 WIRSBO WITAPEX STK LI *TippunionWipex 5 kobling PN10NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 03 78 TIPPUNION WIPEX 5 28 X 1" PN 10 1027489 STK LI *511 03 74 TIPPUNION WIPEX 5 32X1" POSE 2STK 1018338 WITAPEX POS LI *511 03 75 TIPPUNION WIPEX 5 40X1 1/4" POSE 2STK 1018339 WITAPEX POS LI *SkjøteunionWipex skjøteunion. Koblinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 07 82 SKJØTEUNION 32X4,4MM PN10 UPONOR 1042974 F/TAPPEVANN STK LI *150


Trykkrør og delerVinkel galvanisertGalvanisert vinkel av forsinket stålplateNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 07 56 VINKEL GALV. F/PEX-RØR 12 MM 1033974 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 07 58 VINKEL GALV. F/PEX-RØR 15 MM 1009004 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 07 63 VINKEL GALV. F/PEX-RØR 17 MM 1033975 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 07 69 VINKEL GALV. F/PEX-RØR 25 MM 1005767 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 07 73 VINKEL GALV. F/PEX-RØR 32 MM 1001231 WIRSBO WITAPEX STK LI *511 07 71 VINKEL GALV F/PEX-RØR 10-12MM UPONOR 1033974 STK LI511 07 72 VINKEL GALV F/PEX-RØR 15-16MM UPONOR 1009004 STK LI511 07 74 VINKEL GALV F/PEX-RØR 17-18MM UPONOR 1033975 STK LI511 07 76 VINKEL GALV F/PEX-RØR 22-25MM UPONOR 1009006 STK LI511 07 77 VINKEL GALV F/PEX-RØR 28-32MM UPONOR 1001213 STK LISkjøtemuffe for varerørSkjøtemuffe for varerør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 05 11 SKJØTEMUFFE F/VARERØR 25/20 95 MM LGD NR1034085 WIRSBO STK LI *511 05 17 SKJØTEMUFFE F/34 MM VARERØR WIRSBO WITAPEX 1034081 STK LI *511 05 19 SKJØTEMUFFE F/VARERØR 28/23MM WIRSBO 1034084 STK LI *GulvfiksturGulvfixtur 25/20 mm. for gulvgjennomføring til radiator, grå c/c 40 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 54 GULVFIXTUR F/RØR I RØR WIRSBO 1009008 STK NE *PEX TAPPEVANN, UPONOR VERKTØYMontasjeverktøy M6Monteringsverktøy for Uponor Veggboks M6 c/c 150 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 88 MONTASJEVERKTØY M6 C/C 150MM 1042495 UPONOR STK LI *Montasje-/uttrekksverktøy M6Uttrekksverktøy for Uponor Veggboks M6.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 89 MONTASJE/UTTREKKSVERKTØY M6 1042497 UPONOR STK LI *Ekspansjonsverktøy Q&EManuelt Ekspansjonsverktøy.Leveres i koffert med hoder 15,18,22 og 28 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 01 07 EKSPANSJONSVERKTØY M/HODER Q&E 1004018 UPONOR STK LI *151


Trykkrør og delerEkspansjonshodeQ&E Ekspansjonshoder. Art.nr. 1004005 kun til koblinger for trykkslanger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 10 82 EKSP.HODE 15 MM QUICK & EASY WIRSBO 1004017 STK LI *511 10 83 EKSP.HODE 17/18 MM QUICK&EASY WIRSBO 1004015 STK LI *511 10 84 EKSP.HODE 22 MM QUICK & EASY WIRSBO 1004016 STK LI *Kombitang for kapping av PEXFor vinkelrett og gradfri kapping av Wirsbo-PEX-rør dim 12-20 millimeter og for varerør 25/20.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 02 KOMBITANG FOR KAPPING AV PEX 1009031 WIRSBO WITAPEX STK LI *Monteringsverktøy for skapmufferSkapmuffetrekker for montering av skapmuffer til tappevannskap. Obs! Bruk moment halv styrke.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 09 MONTERINGSVERKTØY F/SKAPMUFFER 1036572 UPONOR STK LI *AvskjæringsverktøyFor fresing av veggboks på utsiden av vegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 06 05 AVSKJ.VERKTØY F/M6 VEGGBOKS I STÅL 1036574 UPONOR STK LI *Monteringsverktøy for klemringMonteringsverktøy for Uponor Veggboks M6. For klemring med membran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 04 28 MONT.VERKTØY F/KLEMRING NR.1033969 WITAPEX STK LI *Nøkkel for veggboksNøkkel for veggboks.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 02 76 NØKKEL FOR VEGGBOKS 1035850 WIRSBO WITAPEX STK LI *152


Trykkrør og delerPEX VARMERØR, UPONOR EVALPEXRør i Kveil - EvalPEXWirsbo-EvalPEX-rør i kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 86 RØR EVALPEX 12 X 2,0 MM 100 M WIRSBO 1033883 M LI *836 22 93 RØR EVALPEX 15 X 2,5 MM 100 M UPONOR 5301525 M LI *836 22 95 RØR EVALPEX 18 X 2,5 MM 100 M WIRSBO 1033897 M LI *836 22 97 RØR EVALPEX 22 X 3,0 MM 100 M UPONOR 5302230 M LI *836 23 03 RØR EVALPEX 25 X 2,3 MM 50 M WIRSBO 1001218 M LI *836 23 06 RØR EVALPEX 25 X 2,3 MM 100 M WIRSBO 1001219 M LI *836 23 09 RØR EVALPEX 32 X 3,0 MM 50 M WIRSBO 1001220 M LI *836 23 13 RØR EVALPEX 32 X 3,0 MM 100 M WIRSBO 1008449 M LI *Rør-i-rør - EvalPEXWirsbo-EvalPEX-rør RIR, rør i varerør (rød). Kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 23 56 RØR EVAL PEX 25X2,3/34-29 WIRSBO 1001225 M LI *836 10 06 RØR I RØR 12 X 2,0 EVALPEX (KV.A 50M) 1033940 WIRSBO M LI *836 10 09 RØR I RØR 15 X 2,5 EVALPEX (KV.A 50M) 1033901 WIRSBO M LIRør-i-rør - COMBIPEXWirsbo Combipex-rør RIR PN10NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 00 81 RØR I RØR 15X2,5MM COMBIPEX KV. A 50 UPONOR 1033080 M LI *511 00 82 RØR I RØR 18X2,5MM COMBIPEX KV A 50M UPONOR 1033179 M LI *511 00 85 RØR I RØR 15X2,5MM COMBIPEX KV A 200 UPONOR 1033081 M LI *Rør - EvalPEXWirsbo-EvalPex rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 84 RØR EVALPEX 12 X 2,0 MM 50 M WIRSBO 1033889 M LI *836 22 91 RØR EVALPEX 12 X 2,0 MM 400 M WIRSBO 1033891 M LI *DELER, UPONOR EVALPEXTippunion, Wipex 5Tippunion. Innvendig hylse i avsinkningsherdet messing. Klemhylse i rødgods. Sekskantskrue og mutter i syrefaststål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 23 91 TIPPUNION WIPEX 1 1/4"X40 WIRSBO 1018330 STK LI *836 24 04 TIPPUNION WIPEX 1"X25 PN 6 WIRSBO 1018328 STK LI *836 24 06 TIPPUNION WIPEX 32 X 1" WIRSBO 1018329 STK LI *153


Trykkrør og delerSkjøteunion25 x 2,3MM UPONOR WIPEX SKJØTEUNION PN 6 og 32 x 2,9MM UPONOR WIPEX SKJØTEUNION PN 6NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 07 91 SKJØTEUNION 25X2,3MM PN16 UPONOR 1042972 F/VARME STK LI *836 07 92 SKJØTEUNION 32X2,9MM PN16 UPONOR 1042973 F/VARME STK LI *GULVVARME, UPONOR RØRRør pePEX 17, Quick & EasyMaterialforbruk ca 6 m/m² med c/c 200 millimeter. Anbefalt sløyfelengde 80-100 m.Maks.areal 22 m².NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 19 53 GULVVARMERØR PE-PEX 17 X 2 MM KVEIL A 60 M Q&E WIRSBO 1009224 M NE *836 19 55 GULVVARMERØR PE-PEX 17 X 2 MM KVEIL A 120 M Q&E WIRSBO 1034535 M NE *836 19 57 GULVVARMERØR PE-PEX 17 X 2 MM KVEIL A 240 M Q&E WIRSBO 1009226 M NE *836 19 59 GULVVARMERØR PE-PEX 17 X 2 MM KVEIL A 640 M Q&E WIRSBO 1009227 M NE *Rør pePEX 20, Quick & EasyMaterialforbruk ca. 4m/m² med c/c 300 millimeter. Anbefalt sløyfelengde 80-120m. Maks. areal 30m².NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 19 64 GULVVARMERØR PE-PEX 20 X 2 MM KVEIL A 60 M Q&E WIRSBO 1009229 M NE *836 19 71 GULVVARMERØR PE-PEX 20 X 2 MM KVEIL A 120 M Q&E WIRSBO 1009228 M NE *836 19 73 GULVVARMERØR PE-PEX 20 X 2 MM KVEIL A 240 M Q&E WIRSBO 1009230 M NE *836 19 75 GULVVARMERØR PE-PEX 20 X 2 MM KVEIL A 480 M Q&E WIRSBO 1009231 M NE *836 19 77 GULVVARMERØR PE-PEX 20 X 2 MM KVEIL A 1000M Q&E WIRSBO 1009232 M NE *GULVVARME, UPONOR DELERVarmeavgivningsplate 20Aluminium 0,6 mm. Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm. Lengde 1150 mm. Bredde 280 mm. 2knekkeanvisninger med 190, 390 og 570 mm deling. Materialforbruk ca 2,5 st pr. m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 01 VARMEAVGIVINGSPLATE ALUM. 0,6 MM X L=1150 X B280 MM STK NE *Varmegivningsplate 17Aluminium 0,5 mm. Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 17 x 2 mm. Lengde 1150 mm. Bredde 190 mm. 2knekkeanvisninger med 190, 390 og 570 mm deling. Materialforbruk ca 4 stk/m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 66 VARMEGIVNINGSPLATE F/17 PEPEX 0,5 MM WIRSBO 1009129 STK NE *154


Trykkrør og delerGulvvarmeplate 20Polystyren. Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm. Densitet 30 kg/m3. Materialforbruk ca 1,15 stk/m2, c/c 300mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 20 52 GULVVARMEPLATE 20 1200X800X30 1034347 UPONOR STK NE *836 20 55 GULVVARMEPLATE 20 1200X800X50 1034352 UPONOR STK NE *Gulvvarmesponplate 17Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 17 x 2 mm, c/c 200 mm. Materialforbruk ca 0,6 stk/m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 71 GULVV.SPONPLATE F/17 MM RØR WIRSBO 80103 LGD=240CM 1034342 STK NE836 25 72 GULVV.SPONPLATE 17MM 1800X600X22MM 1034353 STK NE *Vendeplate 17Med varmeavgivningsplater og vendespor ovenpå platen for Wirsbo-pePEX Q&E-rør 17x2,0mm, c/c 200mm.Materialforbruk 1,4 st/m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 76 VENDEPLATE F/SPONPL.F/17MM RØR 600X400X22 NR 1009130 STK NE *Gulvvarmeplate 12Polystyren. Spor for Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm, c/c 125 mm. Platen leveres med påmontertevarmeavgivningsplater. Densitet 40 kg/m3. Materialforbruk ca 1,2 stk/m2. 1200x750x15mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 01 GULVVARMEPLATE 1200x750x15MM WIRSBO 80102 STK NE *Trinnlyd standardelement 20Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm, c/c 300 mm. Materialforbruk ca. 0,92 st pr. m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 91 STD.ELEMENT 1800 X 600 X 36MM UPONOR 1034344 STK NE *Fordelingsplate 20Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm, c/c 100 mm. Materialforbruk ca. 0,92 st pr. m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 92 FORDELINGSPLATE 1800X600X36 MM UPONOR 1034345 STK NE *Vendeplate 20Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm, c/c 300 mm. Materialforbruk ca 1,85 st pr. m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 93 VENDEPLATE 1800X300X36 MM UPONOR 1034346 STK NE *155


Trykkrør og delerSystemplateKombinert plate med isolering og rørholder ved støpt dekke. Byggmål 1000 x 700 mm. Isoleringstykkelse 35 mm. Totalbyggehøyde 60 mm. Materialforbruk ca. 1,43 st pr. m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 41 SYSTEMPLATE M/RØRH.OG ISOL. WIRSBO 1009128 STK NE *Gulvvarmekasset 20Selvbærende aluminiumsplate 0,6 mm. Spor for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm. For trebjelkelag med c/c 600 mm.Lengde 1150 mm. Bredde 530 mm (ekskl. festebånd). Knekkeanvisning ved 380 resp 770 mm lengde. Materialforbrukca 1,2 st pr. m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 06 GULVVARMEKASETT 20X2 MM F/PEPE WIRSBO 80117 STK NE *Festeskinne 16-17-20For Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm og 17 x 2 mm. Byggelengde 600 mm. c/c 100 mm mellom rørholderne. Skjøtessammen til ønsket lengde. Leveres i bunter à 10 stk monterte skinner. Materialforbruk 2 stk/m2, store anlegg 1,6stk/m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 17 FESTESKINNE 16-17-20 MM M/KNASTER WIRSBO 1034371 STK NE *836 21 18 FESTESKINNE F/16-17-20 MM U/KNASTER WIRSBO 1009135 STK NE *Festeskinne 12Uten knaster. For Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm. Byggelengde 530 mm. c/c 62,5 mm mellom rørholderne. Skjøtessammen til ønsket lengde. Leveres i bunter à 10 stk monterte skinner. Materialforbruk ca 4 stk/m2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 15 FESTESKINNE 12 U/KNASTER 12X2 F/PEPEX-RØR WIRSBO 1034367 STK NE *RørklipsFor fastsetting av Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 og 17 mm mot isolasjon. Leveres i remse tilpasset stiftemaskin art.nr.1034374.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 21 RØRKLIPS 16/17/20 (PK A 30STK) KORT RØD ART 1034375 PK NE *836 21 22 RØRKLIPS 16/17/20 (PK A 30STK) LANG GRÅ ART 1034376 PK NE *FestetrådFor fastsetting av Wirsbo-pePEX Q&E rør til armeringsnettet. Materialforbruk ca 2 st/m rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 66 FESTETRÅD F/PEPEX PK.A 250 WIRSBO 1009222 PK NE *Combi ClipsCombi Clips 17-20 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 11 COMBI CLIPS 17-20 MM UPONOR ART. 1042699 STK NE *156


Trykkrør og delerPlastvinkel FlipflexAnvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret, for eksempel ved oppføring til fordelerskap. Fleksibelbøyevinkel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 52 PLASTVINKEL FLIPFLEX 20 MM WIRSBO 1034554 UPONOR STK NE *Gulvvarmeskap -98Fordelerskap beregnet for montering av fordeler WGF og romregulering.Er tilpasset hhv.Ramme 1034379 og bunnseksjon 1034381. Byggemål: 850 x 550 x 100 mm.Og Ramme 1034484 og bunnseksjon 1034486. Byggemål: 850 x 850 x 100 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 41 GULVVARMESKAP 2- 6-98 WIRSBO 1034377 STK NE *836 26 42 GULVVARMESKAP 7-12-98 WIRSBO 1009188 STK NE *Gulvvarmeskap 2-6 kurser - 205Fordelerskap beregnet for montering av pumpe/shuntgrupper Push 15N/22N, fordeler WGF og romregulering ifordelerskap. Er tilpasset ramme 1034379 og bunnseksjon 1034381. Byggemål: 850 x 550 x 205 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 81 GULVVARMESKAP 2- 6, 205 MM F/PUSH 15/22, WIRSBO 1034403 STK NE *Gulvvarmeskap 7-12 kurser - 205Fordelerskap beregnet for montering av pumpe/shuntgrupper Push 15N/22N, fordeler WGF og romregulering ifordelerskap. Er tilpasset ramme 1034484 og bunnseksjon 1034486. Byggemål: 850 x 850 x 205 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 82 GULVVARMESKAP 7-12, 205 MM F/PUSH 15/22, WIRSBO 1034404 STK NE *Ramme til gulvvarmeskapRamme til fordelerskap i samme design som fordelerskapene til tappevann. Lakkert I farge RAL 9010.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 43 RAMME T/GULVVARMESKAP 2- 6 WIRSBO 1034379 STK NE *836 26 44 RAMME T/GULVVARMESKAP 7-12 WIRSBO 1034484 STK NE *Bunn til gulvvarmeskapBunn for vannskadesikker installasjon som kan monteres med gumminipler for vanntett gjennomføring av rør iskapene. Leveres med tetningsmiddel for tetning mellom bunn og fordelerskap. Lakkert i farge RAL 9010.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 47 BUNN T/GULVVARMESKAP 2- 6 WIRSBO 1034381 STK NE *836 26 48 BUNN T/GULVVARMESKAP 7-12 WIRSBO 1034486 STK NE *157


Trykkrør og delerRamme med dørRamme med låsbar dør som anvendes når fordeler monteres i vegg uten fordelerskap. Lakkert i farge RAL 9010.Kontakt Uponor om ønskelig med annen farge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 45 RAMME M/DØR, 2- 6 WIRSBO 1034380 STK NE *836 26 46 RAMME M/DØR, 7-12 WIRSBO 1034485 STK NE *RørgjennomføringGumminippel for bunnseksjon til fordelerskap.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 74 RØRGJ.FØRING Ø14-20 GUMMINIPPEL F/BUNN 1034400 STK NE *836 21 75 RØRGJENNOMF. Ø26-35 NR.1034401 GUMMINIPPEL F/BUNN STK NE *Rørfordeler 2WGFTurfordeler leveres med turventiler som kan påmonteres termoelektrisk element. Returfordeler leveres medreturventiler for innjustering av riktig vannmengde til hver gulv-varmekurs. Fordelere kan sammenkobles til høyst 12sløyfer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 57 RØRFORD. 2WGF F/20MM PEPEXRØR WIRSBO 1009192 PAR NE *836 24 64 RØRFORDELER 2 WGF U/KOBL.SETT WIRSBO 1034496 PAR NE *Rørfordeler 3WGFTurfordeler leveres med turventiler som kan påmonteres termoelektrisk element. Returfordeler leveres medreturventiler for innjustering av riktig vannmengde til hver gulv-varmekurs. Fordelere kan sammenkobles til høyst 12sløyfer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 58 RØRFORD. 3WGF F/20MM PEPEXRØR WIRSBO 1009193 PAR NE *836 24 65 RØRFORDELER 3 WGF U/KOBL.SETT WIRSBO 1034497 PAR NE *Rørfordeler 4WGFTurfordeler leveres med turventiler som kan påmonteres termoelektrisk element. Returfordeler leveres medreturventiler for innjustering av riktig vannmengde til hver gulv-varmekurs. Fordelere kan sammenkobles til høyst 12sløyfer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 59 RØRFORD. 4WGF F/20MM PEPEXRØR WIRSBO 1009194 INKL KOBL.S. PAR NE *836 24 66 RØRFORDELER 4 WGF U/KOBL.SETT WIRSBO 1034498 F/12/17 MM PAR NE *Koblingssett for rørfordelerType FPL-PX. For tilknytning av PEX-rør til fordelere, rørdeler mm. Av avsinkningsherdet messing.For dimensjonerover 25 mm benytt WIPEX, PN 10 for tappevann-rør og WIPEX PN 6 for varme-rør- listet under KulvertNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 25 21 KOBL.SETT F/RØRFORD. WGF 3/4" 15 X 2,5 MM WIRSBO 1034501 STK NE *158


Trykkrør og delerAvstegningsventil for fordelerAnslutning G 1" innv. gjenget for fordelere. Anslutning G 1" innv. gjenge for røranslutning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 51 AVSTENG.VENT. F/RØRF. WGF RETT WIRSBO 1009115 (PAR) PAR NE *836 24 52 AVSTENG.VENT. F/RØRF. WGF VINK WIRSBO 1009116 (PAR) PAR NE *Festeskinne for fordeler WGFInkludert klammer for montering av fordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 54 FESTESKINNE F/RØRFORDELER WGF WIRSBO 1009118 PAR NE *Endestykke for rørfordeler WGFAnslutning til fordeler G 1". Anslutning G 1/2" for by-pass. Ventil med G 1/2" for påfylling og avlufting med lokk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 53 ENDESTYKKE F/RØRFORDELER WGF WIRSBO 1009117 (PAR) PAR NE *By-pass SFor fordeler WGF, 90 l/h.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 55 BY-PASS S F/GULVVARME WIRSBO 1009119 STK NE *By-pass XL900For fordeler WGF, med trykkregulert ventil 900 l/h.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 56 BY-PASS XL900 F/RØRFORD. WGF WIRSBO 1009120 STK NE *Albue med løpende mutterTil WGF Fordeler. Benyttes ved fordeler plassert under tak for enkel tilkobling av pePEX Q&E rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 87 ALBUE 3/4" M/LØPENDE MUTTER WIRSBO 1034508 STK NE *ReguleringsrattTil fordeler WGF.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 29 REGULERINGSRATT F/RØRFORDELER WIRSBO 1009141 STK NE *159


Trykkrør og delerFordeler Euro-cone ProTur- og returfordeler med Euro-cone tilkobling av 17 mm og/eller 20 mm Wirsbo pePEX Q&E gulvvarmerør. BenyttUponor Euro-cone Koblingssett for Pro Fordeler 1" med ønsket dimensjon. Tilkobling for termoelektrisk element påreturfordeler og ventil for innstruping på turfordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 13 FORDELER 1 PRO 1" 3/4 UPONOR ART. 1042420 PAR NE *836 27 14 FORDELER 3 PRO1" EUROCON 3/4" UPONOR ART. 1030580 PAR NE *836 27 15 FORDELER 4 PRO1" EUROCON 3/4" UPONOR ART. 1030581 PAR NE *836 27 16 FORDELER 6 PRO1" EUROCON 3/4" UPONOR ART. 1030582 PAR NE *Fordelere Pro 20 Q&ETur- og returfordeler med Quick & Easy tilkobling av 20 mm Wirsbo pePEX Q&E gulvvarmerør. For tilkobling avtermoelektrisk element på returfordeler og ventil for innstruping på turfordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 59 FORDELER 1 PRO 1" Q&E 20X2 WIRSBO 1034514 PAR NE *836 26 61 FORDELER 3 PRO 1" 20X2 Q&E WIRSBO 1009205 PAR NE *836 26 62 FORDELER 4 PRO 1" 20X2 Q&E WIRSBO 1009206 PAR NE *836 26 63 FORDELER 6 PRO 1" 20X2 Q&E WIRSBO 1009207 PAR NE *836 27 09 FORDELER 6 PRO 1" Q&E 17X2 UPONOR 1044713 PAR NE *836 27 21 FORDELER 1 PRO 1" Q&E 17X2 UPONOR 1044710 PAR NE *836 27 22 FORDELER 3 PRO 1" Q&E 17X2 UPONOR 1044711 PAR NE *836 27 23 FORDELER 4 PRO 1" Q&E 17X2 UPONOR 1044712 PAR NE *Grunnpakke ProGrunnpakke til fordelersystemet som inneholder nødvendige monteringsdetaljer slik som festebraketter, skruer,pakninger og plastplugger til betong. Pakken inneholder også termometere til tur og retur, bypass, endestykker,gummislange for avluftning og rette koblingssett for tilkobling av avstengningsventiler med 1" løpende mutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 52 GRUNNPAKKE WIRSBO PRO 1" NR 1009209 SET NE *Koblingssett rett ProRett koblingssett for tilkobling av avstengningsventiler med 1" løpende mutter når tilførselsrør tur/retur skaltilkobles fordeler fra siden. Er også inkludert i grunnpakken.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 54 KOBL.SETT 1" RETT PRO M/1"MUT. WIRSBO 1034517 PAR NE *Koblingssett vinkel Pro90° vinkler for tilkobling av avstengningsventiler om tilførselsrør tur/retur skal tilkobles fordeler fra over- ellerundersiden.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 53 KOBL.SETT 1" VINKEL 20X2 PRO WIRSBO 1032702 PAR NE *160


Trykkrør og delerKoblingssett Euro-cone ProEuro-cone koblingssett for Pro Fordeler 1" med Euro-cone kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 25 KOBLINGSSETT EUROC 12MM - 3/4" UPONOR ART. 1045545 STK NE *836 27 18 KOBLINGSSETT EUROC 17MM X 3/4" UPONOR ART. 1005170 STK NE *Kuleventil ProAvstengningsventil for avstengning av tur og retur til fordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 58 KULEVENTIL 1" WIRSBO PRO WIRSBO 1032701 PAR NE *Strupe- og avstegningsventil ProAvstengningsventiler til fordelere. Disse også kan også brukes som strupe-/innreguleringsventil av vannmengder tilfordeler når det er montert flere fordelere på ett gulvvarmeanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 57 STRUPE- OG AVST.VENTIL 1" PRO WIRSBO NR. 1032706 PAR NE *Endestykke med bypass ProEndestykke til fordeler med ventiler for påfylling og avlufting, samt for tilkobling av bypass. Er også inkludert igrunnpakken.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 55 ENDESTYKKE M/BYPASS PRO1" UPONOR NR 1034518 PK NE *Albu ProAlbue m/2 stk. 1" løpende muttere og pakninger for tilkobling av Uponor Pro strupe og avstengningsventil til WGFfordelerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 56 ALBU WIRSBO PRO 1" F/1" KULVENTIL 1034519 STK NE *Turventil med mengdemåler ProTurventil med mengdemåler ProNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 72 TURVENTIL PRO M/MEGDEMÅLER WIRSBO 1009217 STK NE *Distansestykke ProDistansestykke sett á 4 stk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 67 DISTANSESTYKKE WIRSBO PRO 1" WIRSBO 1009215 SET NE *Turventil 1/2"Med kobling for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm. Kan tilkobles termoelektrisk element.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 46 TURVENTIL 1/2" M/KOPL F/WIRSBO PEPEX 20 X 2 1009139 STK NE *161


Trykkrør og delerReturventil 1/2"Med kobling for Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 x 2 mm. Med ventilen kan rørsløyfenes vannmengde reguleres.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 49 RETURVENTIL 1/2" M/KOPL F/WIRSBO PEPEX 20 X 2 1009140 STK NE *Skjøtenippel Q&EBenyttes til å skjøte Wirsbo-pePEX Q&E rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 72 SKJØTENIPPEL 20 MM QUICK&EASY NR: 1008440 UPONOR STK NE *KoblingssettTil fordeler WGF. For Wirsbo-pePEX Q&E rør 20 * 2 millimeter, 17 *2 millimeter og 20 * 2 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 69 KPL.SETT,MESS. F/20X2 PE-PEX- RØR WIRSBO 1009196 STK NE *836 25 85 KOBL.SETT F/PEPEX-RØR 17X2 3/4 WIRSBO 1009195 STK NE *836 25 19 KOBL.SETT F/PEPEX-RØR 3/4" 12 X 2,0 MM WIRSBO 1034500 STK NE *Albue med utvendig gjengeWirsbo-pePEX-rør til metallrør 15, 18 og 22 mm. Overgangsnippel for Wirsbo-pePEX Q&E rør til andre rørdeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 86 ALBUE, KON. M/UTV.GJ. 3/4 WIRSBO 1034506 STK NE *Ansatsnippel messingSkjøtekobling for Wirsbo-pePEX Q&E rør og overgangsnippel fra Wirsbo-pePEX Q&E rør til annen rørtype/rørdel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 76 ANSATSNIPPEL,MESSING 1/2X 3/4 F/20 X 2 PEPEX-RØR 1034502 STK NE *836 21 73 ANSATSNIPPEL MESS. 3/4 F/20X2 PEPEX-RØR WIRSBO 1009197 STK NE *OvergangsnippelOvergangsnippel for Wirsbo-pePEX Q&E rør til andre rørdeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 21 79 OV.NIPPEL 1/2 X 3/4 F/PE-PEX- RØR WIRSBO 1034503 STK NE *836 21 83 NIPPELMUFFE,MESSING 3/4 F/20X2 PEPEX-RØR WIRSBO 1034504 STK NE *MerkeplateAnvendes for merking og nummerering av rørsløyfer. Festes over turventil på gulvvarmefordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 17 MERKEPLATE POSE A 10 STK WIRSBO 1009121 POS NE *162


Trykkrør og delerStativTil festeskinne for montering på armering. Høyde 700 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 23 STATIV F/ARMERING H:700 MM GULVVARME WIRSBO 1034385 PAR NE *Termostat med display T-75 RadioMed display og sensor for operativ temperatur, inkludert batterier og skruer for montering. Med 2 stk. LR03/AAAbatterier 1,5V.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 79 TERMOSTAT M/DISPLAY SØLV UPONOR 1000504 F/T-75 RADIO STK NE *836 26 91 TERMOSTAT M/DISPLAY T-75 RADIO UPONOR 1000502 STK NE *Termostat T-55Termostat inklusive batterier og skruer for montering. Erstatning for antennekabel ved behov. Leveres med 2 stk.LR03/AAA batterier 1,5V.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 97 TERMOSTAT T-55 RADIO UPONOR ATR: 1000527 STK NE *Monteringssett for T-75 RadioBordstøtte og veggbrakett med dobbeltsidig tape for f.eks. montering på fliser.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 78 MONT.SETT F/T-75 RADIO HVIT UPONOR 1000503 STK NE *InstallasjonskabelPar-kabel for å tilkoble manøverpanelet til Sentralenheten, og fra Sentralenhet til Sentralenhet, erstatning forantennekabel ved behov.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 85 INSTALLASJONSKABEL 15M UPONOR 1000515 STK NE *Sentralenhet C-35Sentralenhet for maks. 14 termoelektriske elementer og 12 termostater 230/24V, 50Hz. Mulighet for tilkobling avurmodul I-35.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 01 SENTRALENHET C-35 12 KANALER 1000533 UPONOR STK NE *Sentralenhet C-33Sentralenhet for maks. 8 termoelektriske elementer og 6 termostater, 230/24V, 50 Hz.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 27 SENTRALENHET C-33 6 KANALER UPONOR NR: 1034834 STK NE *163


Trykkrør og delerTermostat T-35Termostat for kabling med mulighet for innstilling av maks. og min. temperatur.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 02 TERMOSTAT T-35 1000535 UPONOR STK NE *Termostat for gulvføler T-37Termostat for kabling med mulighet for tilkobling av gulvføler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 03 TERMOSTAT F/GULVFØLER T-37 1000536 UPONOR STK NE *Termostat for offentlig miljø T-33Termostat T-33 for offentlig miljøNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 29 TERMOSTAT F/OFF. MILJØ T-33 1000537 UPONOR STK NE *Termostat for offentlig miljø T-54Termostat for offentlig miljø.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 38 TERMOSTAT F/OFF.MILJØ T-54 UPONORNR:1045572 STK NE *DekkrammeEn pynteramme for dekning over el-veggboks ved montasje av termostat. T-53/T-37/T-35/T-33.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 06 DEKKRAMME F/ T-53/T-55 UPONOR ART. 1000539 STK NE *Gulvføler for termostatGulvføler, kan kobles til termostatene T-33/T-37 og T-53.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 05 GULVFØLER F/TERMOSTAT T-53 UPONOR ART. 1000538 STK NE *Sms modul R-56UPONOR CS SMS MODUL R-56NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 36 SMS MODUL R-56 UPONORNR:1045570 STK NE *Manøverpanel I-76UPONOR CS MANØVERPANEL I-76, NNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 35 MANØVERPANEL I-76 UPONORNR:1045569 STK NE *164


Trykkrør og delerSentralenhet C-56 RadioUPONOR CS SENTRALENHET C-56 RADIO, NNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 34 SENTRALENHET C-56 RADIO 24/230 UPONORNR:1045566 STK NE *Manøverpanel med sentralenhetUPONOR CS MANØVERPANEL M/SENTRALENHET I-76, C-56 RADIO, NNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 33 MANØVERPANEL M/SENTRALENHET UPONORNR:1045563 STK NE *Termostat med display T-75UPONOR CS TERMOSTAT T-75 RADIO M/DISPLAY, GRÅNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 93 TERMOSTAT M/DISPLAY T-75 GRÅ UPONORNR:1046114 STK NE *Termoelektrisk elementMonteres på turventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 57 TERMOELEKTRISK ELEMENT 1007249 WIRSBO 24V 3W TIL WGF TURFORD. STK NE *Termoelektrisk element til PRO fordelerMonteres på returventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 49 ELEMENT TERMOELEKTRISK PRO 24 V WIRSBO NR 1000138 STK NE *836 26 51 TERMOEL.ELEMENT PRO 230 V WIRSBO 1005605 STK NE *Push 45UFor konstant turtemperatur. For areal opp til 320 m2 ved effekt 50W/m2. Sirkulasjonspumpe Grundfos UPS 25-80/130,230 V AC, enfas, 1,04 A.Toveisventil MMA VR20, termostat MMA ENTZ 20-55 °C. Maks sløyfelengde 120m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 82 PUSH 45U WIRSBO 1034478 STK NE *Push 45U ElectronicSom Push 45U, men med elektronisk styring av turtemperatur, men for areal opp til 450 m2 ved effekt 50 W/m2.Toveisventil MMA VR20 som styres av termomotor Danfoss ABV NC 230 V AC. Temperatur reguleringen styres avreguleringssentral Uponor ECL 100 Comfort. Push 45U Electronic leveres med ferdig koblet automatikk forutekompensering. Det er kun uteføler og stikkontakt som må tilkobles ved montering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 83 PUSH 45U ELECTRONIC WIRSBO 1034479 STK NE *165


Trykkrør og delerEl-kassett 2-steg 230/400VFor veggmontasje, komplett med nødvendig utstyr som pumpe, ekspansjonskar, varmeelement, sikkerhetsventil,lufteventil, bypass, ventil for påfylling/avtapping og ”skjørt” for skjult installasjon av rør- og kabelføringer.Termostatstyrt effektregulering, totalt 11 kW, 5,5+5,5 kW. Leveres koblet for 230 V, 3 fas, omkoblingsbar til 400 V, 3fas med medfølgende kabelsett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 32 ELKASETT 2-STEG 11KW 230/400 V WIRSBO 1036694 STK NE *El-kassett 6-steg 230VFor veggmontasje, komplett med nødvendig utstyr som pumpe, ekspansjonskar, varmeelement, sikkerhetsventil,lufteventil, bypass, ventil for påfylling/avtapping og ”skjørt” for skjult installasjon av rør- og kabelføringer.Termostatstyrt effektregulering, totalt 11 kW, 5,5+5,5 kW. Leveres koblet for 230 V, 3 fas, omkoblingsbar til 400 V, 3fas med medfølgende kabelsett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 29 ELKASETT 6-STEG ELECTR. 11KW/230V WIRSBO 1036689 STK NE *GULVVARME, UPONOR VERKTØYFesteverktøyFor fastsetting av gulvvarmerør til armeringsnett med festetråd.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 69 FESTEVERKTØY F/PE-PEX NR 1034533 WIRSBO STK NE *HaspelFor utlegging av gulvvarmerør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 63 HASPEL F/WIRSBO PE-PEXRØR NR 1035807 WIRSBO STK NE *Verktøy for fordelerventil PROFor bytte av tur- og returventiler på Pro fordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 26 68 VERKTØY WIRSBO PRO F/FORDELER 1009216 STK NE *Verktøy for combi klipsVerktøy for Combi Clips 20-22 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 12 VERKTØY F/COMBI KLIPS UPONOR ART. 1042700 STK NE *166


Trykkrør og delerSNØSMELTING, UPONORRør, MeltawayLeveres i hele kveiler, men kan kappes mot pristillegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 09 RØR PEX MELTAWAY 25 X 2,3 MM KVEIL 1020M NR 1033625 M NE *Fordeler messingFordeler for snøsmelteanlegg for innendørs montering på vegg. Komplett messingfordeler med stenge- ogreguleringsventiler. Leveres med koblingssett tilpasset ø25x2,3 mm PEX-rør, og lufteventil på tur- og returfordeler.Kan også benyttes til store gulvvarmeanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 35 FORDELER 3 AVST. MELTAWAY MESS 420MM UPONOR NR 1036383 PAR NE *860 18 36 FORDELER 4 AVST. MELTAWAY MESS 520MM UPONOR NR 1036384 PAR NE *860 18 37 FORDELER 5 AVST. MELTAWAY MESS 620MM UPONOR NR 1036385 PAR NE *860 18 38 FORDELER 6 AVST. MELTAWAY MESS 720MM UPONOR NR 1036386 PAR NE *Festebrakett til messing fordelerLeveres komplett med klammer for feste av fordelere og skruer for feste til veggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 39 FESTEBRAKETT F/FORD. L=420 MM NR 1036387 WIRSBO MELTAWAY PAR NE *SkjøtekoblingReparasjonsmuffe for skjøting av rør ved uhell eller skade på rør. Husk å fase og smøre rørendene før montering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 31 KOBLING ROSEX KORT 145MM 25X2.3 UPONOR NR 1033672 STK NE *860 18 26 KOBLING ROSEX LANG 290MM 25X2.3 UPONOR NR 1033678 STK NE *167


Trykkrør og delerRØR-I-RØR/MULTILAYER ARAMATURJONSSONTAPPEVANN, AJ SANIPEX RØRRør-i-rør, SanipexBenyttes til distribusjon av kaldt og varmt vann innendørs (tappevann), typisk til kjøkken, bad, vaskerom etc. Rørenemonteres bak vegg for skjult montasje, og benytter tilpassede vegg-gjennomføringer ved hvert forbruksted. Røreneforgrenes fra et sentralt plassert fordelerskap som også inneholder drenering fra evnt. lekkasje i boligen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 15 13 RØR 12 MM 50M KVEIL SANIPEX 5706.012 M LK *511 15 15 RØR 16 MM 50M KVEIL SANIPEX 5706.016 M LK *511 15 16 RØR 20 MM 50M KVEIL SANIPEX 5706.020 M LK *511 15 18 RØR 25 MM 50M KVEIL SANIPEX 5706.025 M LK *511 15 25 RØR 16MM 200M KVEIL SANIPEX 5706.216 M LK *TAPPEVANN, AJ SANIPEX DELERVeggboks 90ºVeggbokser benyttes for å føre vannrøret 90 grader ut av vegg ved tappested. Boksen er nødvendig for å kunne gjøresystemet utskiftsbart, samt at røret ikke bøyes med for krapp vinkel ut av veggen da det kan skape ovalitet i røret.Bildet viser med forlenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 16 32 VEGGBOKS 90 GR. 1/2" X 12 MM SANIPEX 5400.060 M/FORL. STK LK *511 16 34 VEGGBOKS 90 GR. 1/2" X 16 MM SANIPEX 5400.160 M/FORL. STK LK *511 16 35 VEGGBOKS 90 GR. 1/2" X 20 MM SANIPEX 5400.260 M/FORL. STK LK *511 16 56 VEGGBOKS 90GR 3/4" X 20 MM SANIPEX 5400.300 STK LK *511 16 64 VEGGBOKS RETT 1/2" X 16 MM SANIPEX 5401.100 STK LK *Veggboks 90º dobbelVeggbokser benyttes for å føre vannrøret 90 grader ut av vegg ved tappested. Boksen er nødvendig for å kunne gjøresystemet utskiftsbart, samt at røret ikke bøyes med for krapp vinkel ut av veggen da det kan skape ovalitet i røret.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 16 92 VEGGBOKS 90 GR.DOBB.1/2"X16X12 SANIPEX 5404.060 STK LK *511 16 94 VEGGBOKS 90 GR.DOBB.1/2"X16X16 SANIPEX 5404.100 STK LK *511 16 95 VEGGBOKS 1/2" X 20 X 16 MM SANIPEX 5404.200 STK LK *Veggboks 90º trippelVeggbokser benyttes for å føre vannrøret 90 grader ut av vegg ved tappested. Boksen er nødvendig for å kunne gjøresystemet utskiftsbart, samt at røret ikke bøyes med for krapp vinkel ut av veggen da det kan skape ovalitet i røret.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 14 VEGGBOKS 90 TR. 1/2"X16X16X16 SANIPEX 5405.100 STK LK *511 17 15 VEGGBOKS 1/2" X 16 X 20 X 16MM SANIPEX 5405.200 STK LK *Feste for veggboksBrukes for å feste Sanipex veggboks. Det finnes eget feste for dobbel vegg, armering, gips/ trevegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 31 FESTE F/VEGGBOKS SANIPEX 5409.001 STK LK *168


Trykkrør og delerFestebrakett med avløpBraketten brukes for feste av Sanipex-veggbokser sammen med Sanipex Classic, det orginale rør-i-rør-systemet fordistribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 51 FESTEBRAKETT M/AVLØP 153 MM SANIPEX 5741.153 STK LK *FestebrakettTeleskopisk festebrakett produsert i galvanisert stål for montering i stenderverk som feste for veggbokser til rør-irørsystem. Kan brukes både på tre og stålstendere.Skyvbar mal forenkler montering av veggboksene.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 44 FESTEBR.TELESK.FRONT CC50-60 SANIPEX 5741.170 STÅL STK LK *511 25 45 FESTEBR. TELESK. BAK CC50-60 SANIPEX 5741.171 STÅL STK LK *Festeskinne enkelBenyttes for festing av veggbokser, i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 47 FESTESKINNE ENKEL SANIPEX 5741.001 STK LK *Festeskinne dobbelBenyttes for festing av veggbokser, i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 53 FESTESKINNE DOBBEL 76 MM SANIPEX 5741.005 STK LK *511 25 55 FESTESKINNE DOBBEL 153 MM SANIPEX 5741.003 STK LK *511 25 57 FESTESKINNE DBL. 153MM X 90CM SANIPEX 5741.013 STK LK *Skruer for festeskinneSkruene benyttes for festing av veggbokser, i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 27 71 SKRUER F/FESTESKINNE 5741 SANIPEX 964901 STK LK *Skruer for festebrakettSelvb.skrue for festebrakett 5741NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 39 SELVB.SKRUE F/FESTEBRAKETT SANIPEX 531672 STK LK *Membran for veggboksMembranen benyttes for sikker festing av Veggbokser i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 39 MEMBRAN F/VEGGBOKS SANIPEX 5409.020 STK LK *169


Trykkrør og delerPlugg for boksforlengerPluggen monteres i forlengeren til veggboksen for å beskytte innsiden mot smuss og støv ved innstøping.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 44 PLUGG F/BOKSFORLENGER SANIPEX 590281 STK LK *BeskyttelsespluggPluggen brukes som beskyttelse av veggboks under konstruksjon eller i forbindelse med trykktesting av systemet. MåIKKE benyttes som permanent plugg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 21 BESKYTTELSESPLUGG RØD 1/2" SANIPEX 1420201 STK LK *LåseklipsMontering av klips foretas for hånd uten verktøy på underdelens nedre gummilamell. Sikrer hold og tetting mellomytterrør og veggboksunderdel ved rør-i-rør installasjoner.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 71 LÅSEKLIPS 12MM F/YTTERRØR/BOKS SANIPEX 5743.012 STK LK *511 25 72 LÅSEKLIPS 16MM F/YTTERRØR/BOKS SANIPEX 5743.016 STK LK *Fordelerskap CompactFordelerskap 2x4 uttak m/dør og ramme, hvit, 39x41x16NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 32 95 FORDELERSKAP COMPACT 4X4 HVIT 5768.K04 STK LK *Fordelerskap komplettSkapet leveres i 3 forskjellige størrelser, for 5+5 kurser, 8+8 kurser og 12+12 kurser. Alle skapene leveres komplettmed sprutdeksel og dør med ramme og lås. Dør og ramme er pakket i egen emballasje og stripset sammen med skapog sprutdeksel. Alle gjennomføringer i topp og bunn for tilførsel og ut for kursene er ferdig montert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 32 84 FORDELERSKAP 2X5 M/DØR, RAMME SANIPEX HVIT STK LK *511 32 85 FORDELERSKAP 2X8 M/DØR, RAMME SANIPEX HVIT STK LK *511 32 86 FORDELERSKAP 2X12 M/DØR, RAMME SANIPEX HVIT STK LK *FordelerskapFordelerskap. Kun skap og sprutdeksel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 32 77 FORDELERSKAP 2X5 HVIT SANIPEX STK LK *511 32 78 FORDELERSKAP 2X8 HVIT SANIPEX STK LK *511 32 79 FORDELERSKAP 2X12 HVIT SANIPEX STK LK *170


Trykkrør og delerDør låsbar med rammeDisse er ferdig montert ved kjøp av komplette skap, og leveres her som reservedelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 32 81 DØR LÅSBAR F/5 UTTAK M/RAMME SANIPEX HVIT STK LK *511 32 82 DØR LÅSBAR F/8 UTTAK M/RAMME SANIPEX HVIT STK LK *511 32 83 DØR LÅSBAR F/12 UTTAK M/RAMME SANIPEX HVIT STK LK *Fordelerskap med dekkplateSkapet leveres i forzinket stål og er inklusive monteringsskinne, sprutplate og hvitlakkert dekkplate. Det er tilpassetmindre installasjoner med opptil 3 uttak av kaldt og varmt vann. Kan også evnt. montere inn doble fordelere. Skapethar hull for 2 inntak, normalt varmt og kaldt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 27 04 FORDELERSKAP 2X3 M/DEKKPL.STÅL SANIPEX 5765.N04 STK LK *Miniskap m/sprutdekselSkap for vannfordeling av 3+3 kurser. Skapet er utviklet for å tilfredstille kravene i byggteknisk forskrift (TEK10).Leveres i hvitlakkert stål med ferdig monterte rørgjennomføringer, veggbokser og avløpsbend m/siklemikk.Veggboksene leveres i 16mm x 1/2".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 15 41 MINISKAP M/SPRUTDEKSEL ARMATURJONSSON STK LKHolder til fordelerskapHoldere for skapmontasje.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 26 53 HOLDER TIL SKAP DBL. SANIPEX 5754.100 STK LK *Holdere til fordelereBenyttes for å fastmontere fordelere enten i fordelerskap eller på vegg/tak i teknisk rom. Holderne er inkludert i EPSskapene.Om det benyttes komplett hvitlakkert stålskap, varenummer 511 33 11/12/13, eller EPS-skap, er holderneinkludert i skapleveransen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 41 HOLDER F/FORDELER SANIPEX 5739.000 STK LK *511 25 42 HOLDER F/FORDELER GRUNNPLATE SANIPEX 5740.000 STK LK *SkapgjennomføringReservedeler for hvitlakkert stålskapNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 32 87 SKAPGJENNOMFØRING 18-25 SANIPEX STK LK *511 32 88 SKAPGJENNOMFØRING 25-34 SANIPEX STK LK *Skapgjennomføring for stålskapGjennomføringen benyttes for å tette rundt ytterrør som alltid skal trekkes gjennom skapet for å hindre lekkasje.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 47 SKAPGJ.FØRING 20MM F/STÅLSKAP SANIPEX 427500 STK LK *171


Trykkrør og delerSiklemikkFra alle skap som er montert skjult i vegg skal det kunne dreneres evnt. lekkasjevann. Det føres et ytterrør Ø25mmfra skapet som monteres i avløpsbendet. Bendet skal festes i en stender. Siklemikken monteres på utsiden av ferdigvegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 27 05 SIKLEMIKK F/SANIPEX SANIPEX 5771.N25 STK LK *Avløpsbend med siklemikkFra alle skap som er montert skjult i vegg skal det kunne dreneres evnt. lekkasjevann. Bendet skal festes i en stender.Siklemikken monteres på utsiden av ferdig vegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 26 89 AVLØPSBEND F/SKAP M/SIKLEMIKK SANIPEX 5771.100 STK LK *Fordelere for Ø 12mm rørAlle Armaturjonssons fordelere er sandstøpt i bronsje. Dette forhindrer korrosjon. Siden de er støpt er også alleoverflater meget glatte og minimerer derfor turbulens og støy. Ved overgangen til røret har fordeleren sammedimesnjon som røret, hvilket også fjerner all turbulens. Trykkfallet over disse fordelerne blir minimale.Fordelere for Ø 12mm rør, brukes til å distrubere vann til riktig tappested for rørdimensjon Ø12.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 53 FORDELER M/1 UTTAK 12 MM SANIPEX 5420.012 STK LK *511 17 63 FORDELER M/2 UTTAK 12 MM SANIPEX 5421.012 STK LK *511 17 73 FORDELER M/3 UTTAK 12 MM SANIPEX 5422.012 STK LK *Fordeler for Ø 16mm rørBrukes til å distrubere vann til riktig tappested for rørdimensjon Ø16.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 55 FORDELER M/1 UTTAK 16 MM SANIPEX 5420.016 STK LK *511 17 65 FORDELER M/2 UTTAK 16 MM SANIPEX 5421.016 STK LK *511 17 75 FORDELER M/3 UTTAK 16 MM SANIPEX 5422.016 STK LK *511 17 85 FORDELER M/4 UTTAK 16 MM SANIPEX 5423.016 STK LK *511 17 95 FORDELER M/5 UTTAK 16 MM SANIPEX 5424.016 RØDGODS STK LK *Fordelere for Ø 20mm rørBrukes til å distrubere vann til riktig tappested for rørdimensjon Ø20.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 56 FORDELER M/1 UTTAK 20 MM SANIPEX 78 5420.020 STK LK *511 17 66 FORDELER M/2 UTTAK 20 MM SANIPEX 78 5421.020 STK LK *511 17 76 FORDELER M/3 UTTAK 20 MM SANIPEX 78 5422.020 STK LK *Fordeler med 1+1 uttakFordeler med 1+1 uttakNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 51 FORDELER M/1+1 UTTAK 12MM SANIPEX 5419.112 STK LK *511 17 52 FORDELER M/1+1 UTTAK 16 MM SANIPEX 5419.116 STK LK *172


Trykkrør og delerFordeler 2+2 uttakFordeler med 2+2 uttakNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 78 FORDELER 2+2 UTTAK 12MM SANIPEX 5419212 STK LK *511 17 86 FORDELER M/4 UTTAK (2+2) 16 MM SANIPEX 5419.216 2 OPP+ 2 NED STK LK *Pakning til fordelerPakning til fordeler. Sanipex.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 27 75 PAKNING TIL FORDELER 30/23X2 SANIPEX 947919 STK LK *Albue til fordelerAlbuen benyttes for å koble tilførsel eller utløp av varmt og kaldt vann inn på fordeleren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 22 05 ALBUE TIL FORDELER 1"U X 3/4I SANIPEX 5564.320 STK LK *511 22 06 ALBUE 1" UTV.GJ. X 20 MM SANIPEX 5523.020 STK LK *511 22 07 ALBUE 1" UTV.GJ. X 25 MM SANIPEX 5523.025 STK LK *Albue med klemunionKuplingsalbuen i 90 gr. benyttes for å tilpasse rørsystemets ytre omgivelser.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 93 ALBUE 12 MM M/KLEMUNION SANIPEX 5520.012 STK LK *511 21 95 ALBUE 16 MM M/KLEMUNION SANIPEX 78 5520.016 STK LK *511 21 96 ALBUE 20 MM M/KLEMUNION SANIPEX 78 5520.020 STK LK *Albue med klemunion og mutterKuplingsalbuen benyttes for å koble rørene enten til eller fra en fordeler, eller som en vinklet overgang. I den eneenden er utvendige metriske gjenger, mens i andre enden er det en frimutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 22 23 ALBUE 12 MM M/KLEMUNION + MUTT SANIPEX 5525.012 STK LK *511 22 25 ALBUE 16 MM KLEMUNION + MUTTER SANIPEX 78 5525.016 STK LK *511 22 26 ALBUE M/FRIMUTTER 20 MM SANIPEX 5525.020 STK LK *Albue m/innvendig gjengeKuplingsalbuen benyttes for å koble rørene enten til eller fra en fordeler, eller som en vinklet overgang. I den eneenden er det innvendige gjenger, mens i andre enden er det en kupling for tilkobling av JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 94 ALBUE 1/2"INNV.X12 MM SANIPEX 5521.900 STK LK *511 21 97 ALBUE 1/2"X16 MM SANIPEX 5521.908 STK LK *173


Trykkrør og delerAlbue m/utvendige gjengeKuplingsalbuen benyttes for å koble rørene enten til eller fra en fordeler, eller som en vinklet overgang. I den eneenden er det utvendige gjenger, mens i andre enden er det en kupling for tilkobling av JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 22 14 ALBUE 1/2"UTV. X12 MM SANIPEX 5524.900 STK LK *511 22 15 ALBUE 1/2"X16MM SANIPEX 5524.908 STK LK *511 22 16 ALBUE 1/2" X 20 MM SANIPEX 5524.921 STK LK *511 22 17 ALBUE 3/4" X 20 MM SANIPEX 5524.922 STK LK *AlbueKuplingsalbue for innbygningssisterne. Monteres i sisterneveggen. Benyttes i installasjoner med JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 26 46 ALBUE 1/2" X 12 MM F/INNB.SIST SANIPEX 5530.700 STK LK *511 26 48 ALBUE 1/2" X 16 MM F/INNB.SIST SANIPEX 5530.710 STK LK *PlatealbueBenyttes i JRG Sanipex Classic, det orginale rør-i-rør-systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken,vaskerom etc.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 22 74 PLATEALBUE 1/2"X16MM RG+KLEMUN SANIPEX 78 5535.710 STK LK *Platealbue m/3 hullBenyttes i JRG Sanipex Classic, det orginale rør-i-rør-systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken,vaskerom etc.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 22 77 PLATEALBU 1/2" X 12MM M/3 HULL SANIPEX 5533.012 STK LK *T-rørT-røret benyttes dersom en ønsker en skjøt eller avsmalning som samtidig forgrener sytemet. T-røret har kuplingerfor tilkobling av JRG Sanipex rør i alle ender.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 20 75 T-RØR 16 MM SANIPEX 5470.016 STK LK *511 20 76 T-RØR 20 MM SANIPEX 5470.020 STK LK *511 20 77 T-RØR 12 MM SANIPEX 5470.012 STK LK *T-rørT-røret benyttes dersom en ønsker å videreføre rørsystemet før en fordeler, eller ved å forgrene etter en fordeler. Enende med utvendige gjenger og to ender med kupling for tilkobling av JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 20 55 T-RØR 1/2"X16X16MM SANIPEX 5465.970 STK LK *174


Trykkrør og delerT-rør til fordelerT-rør med Sanipex-gjenge Ø12 og Ø16 for å montere direkte på utgang på fordeler. T-rørene er i bronsje og leveresmed koblinger i messing. Dette innebærer at alt metall som er i berøring med vannet er i bronsje.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 20 63 T-RØR 12 MM SANIPEX 5468.012 STK LK *511 20 65 T-RØR 16 MM SANIPEX 5468.016 STK LK *T-rør m/veggfesteBenyttes i JRG Sanipex Classic, det orginale rør-i-rør-systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken,vaskerom etc.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 22 85 T-RØR M/VEGGFESTE 16X1/2"X16 SANIPEX 5536.710 STK LK *T-rør for innbygningssisterneBenyttes i installasjon av JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 26 44 T-RØR F/INNB.SIST.12X1/2"X12 SANIPEX 5531.690 STK LK *511 26 49 T-RØR F/INNB.SIST.16X1/2"X16 SANIPEX 5531.710 STK LK *UnionSkjøteunionen benyttes for å skjøte JRG Sanipex rør. Unionen har JRG sanipex kupling i begge ender.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 83 UNION 12 MM SANIPEX 5510.012 STK LK *511 21 85 UNION 16 MM SANIPEX 5510.016 STK LK *511 21 86 UNION 20 MM SANIPEX 5510.020 STK LK *Union rødgodsBenyttes i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 63 UNION RØDGODS 10 X 12 MM SANIPEX 5507.012 STK LK *511 21 65 UNION RØDGODS 10 X 16 MM N SANIPEX 5507.000 STK LK *511 21 66 UNION 10 X 12MM FKR SANIPEX 5507.050 STK LK *511 21 68 UNION 10 X 16MM FKR SANIPEX 5507.100 STK LK *Union 54Disse unionene benyttes som overganger mellom komponenter med utvendige gjenger og JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 02 UNION 1/2" X 12 MM SANIPEX 5484.900 STK LK *511 21 04 UNION 1/2" X 16 MM SANIPEX 5484.908 STK LK *511 21 05 UNION 1/2" X 20 MM SANIPEX 5484.921 STK LK *511 21 06 UNION 3/4" X 16 MM SANIPEX 5484.918 STK LK *511 21 07 UNION 3/4" X 20 MM SANIPEX 5484.922 STK LK *511 21 08 UNION 3/4" X 25 MM SANIPEX 5484.919 STK LK *175


Trykkrør og delerUnion 55Disse unionene benyttes som overganger mellom komponenter med utvendige gjenger og JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 23 15 UNION 1" X 16 MM SANIPEX 5550.918 STK LK *511 23 16 UNION 1" X 20 MM RG+KLEMUNION SANIPEX 78 5550.922 STK LK *Union M22-20Overgang M22-20. (fra M22-20 millimeter pex rør) Denne unionen benyttes som overganger mellom M22 gjenge og tilJRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 15 UNION 16 X 20 MM SANIPEX 5485.100 STK LK *Union for fordelerDisse unionene benyttes som overganger mellom M27/22 gjenge og til JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 22 UNION 16 X 12 MM SANIPEX 5486.050 STK LK *511 21 25 UNION 20 X 16 MM SANIPEX 5486.100 STK LK *Union CU for fordelerDisse unionene benyttes som overganger mellom komponenter. Fra fordelere,albuer, t -rørmed M22 gjenger og til cu rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 35 UNION 10 X 16 MM SANIPEX 78 5487.000 STK LK *PressunionPressunionen benyttes som en overgang mellom to rørsystemer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 31 86 PRESSUNION 15X16MM SANIPEX 5501.700 STK LK *511 31 89 PRESSUNION 18X20MM SANIPEX 5501.707 STK LK *KlemunionSanipex kuplingen er hjertet i Sanipex-systemene. Dens unike konstruksjon gjør at montasjen av alle rør blir utført likthver gang, med bruk av spesialvarktøyet, samt at det er tidsbesparende. Ved riktig bruk av momentnøkkelen er duogså garantert at du aldri trenger å gjøre noe etterabeid med denne koblingen. Den innebygde tallerkenfjæren gjørogså sitt til at all bevegelse i pex'en ved skifte av kaldt og varmt vann blir tatt opp i koblingen og ikke videreføres tilomkringliggende utrustning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 27 41 KLEM-UNION 12 MM SANIPEX 1508101 STK LK *511 27 45 KLEM-UNION 16 MM SANIPEX 78 1400101 STK LK *511 27 47 KLEM-UNION 20 MM SANIPEX 78 1500101 STK LK *176


Trykkrør og delerKlemunion med adapterUnionen benyttes for tilkobling av JRG Sanipex rør til TKM oppvarmingsventiler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 70 23 KLEMUNION M/ADAPTER M22-12 MM SANIPEX 5490.012 STK LK *837 70 24 KLEMUNION M/ADAPTER M22-16 SANIPEX 5490.016 STK LK *Union m/lodde+klemunionBenyttes som overganger mellom komponenter med innvendig loddeoverganger og JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 52 UNION 15X12MM M/LODDE+KLEMUNI. SANIPEX 5500.690 STK LK *511 21 54 UNION 15X16MM M/LODDE+KLEMUNI. SANIPEX 78 5500.700 STK LK *511 21 55 UNION 18X16MM M/LODDE+KLEMUNI. SANIPEX 78 5500.705 STK LK *511 21 56 UNION 18X20MM M/LODDE+KLEMUNI. SANIPEX 78 5500.707 STK LK *511 21 57 UNION 22X20MM M/LODDE+KLEMUNI. SANIPEX 5500.706 STK LK *Union for tilkobling av sisternerUnion for tilkobling av innbyggingssisternerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 20 88 UNION F/SIST.VENTIL 1/2"X12MM SANIPEX 5481.112 STK LK *Overgang med frimutterBenyttes som en overgang for å tilpasse komponenten som viderefører systemet fra fordeleren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 23 76 OVERGANG 1" FRIMUTTER 3/4"I SANIPEX 5563.320 STK LK *TippunionDisse unionene benyttes som overganger mellom komponenter med innvendige gjenger og JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 20 92 TIPPUNION 1/2" X 12 MM SANIPEX 5480.900 STK LK *511 20 94 TIPPUNION 1/2" X 16 MM SANIPEX 5480.908 STK LK *511 20 95 TIPPUNION 1/2" X 20 MM SANIPEX 5480.921 STK LK *511 20 96 TIPPUNION 3/4" X 16 MM SANIPEX 5480.918 STK LK *511 20 97 TIPPUNION 3/4" X 20 MM SANIPEX 5480.922 STK LK *511 20 98 TIPPUNION 3/4" X 25 MM SANIPEX 5480.919 STK LK *OvergangstippunionDisse unionene benyttes som overganger mellom komponenter med utvendige gjenger, komponenter med innvendigegjenger eller kobberrør, og JRG Sanipex rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 21 45 UNION 1/2" X 16 MM SANIPEX 5488.908 STK LK *177


Trykkrør og delerTippunion til fordelerUnionen benyttes for å koble tilførsel eller utløp av varmt og kaldt vann inn på fordeleren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 23 56 TIPPUNION TIL FORDELER 20 MM SANIPEX 5556.020 STK LK *NippelmuffeNippelmuffa benyttes som en overgang for å tilpasse komponenten som viderefører systemet fra fordeleren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 23 96 NIPPELMUFFE 1" X 22 MM SANIPEX 5568.022 STK LK *Plugg for kuplingerDenne pluggen benyttes for å tette kuplinger i JRG Sanipex systemet for å utføre trykktest av systemet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 18 73 PLUGG 12 MM SANIPEX 5436.012 STK LK *511 18 75 PLUGG 16 MM SANIPEX 78 5436.016 STK LK *511 18 76 PLUGG 20 MM SANIPEX 78 5436.020 STK LK *Plugg for fordelerPluggen benyttes for å tette enden på fordeleren midlertidig eller permanent. Messing.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 18 45 PLUGG 1" SANIPEX 78 5433.000 STK LK *Kapp til fordelerBenyttes i tilknytning til fordeler, i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 18 35 KAPP 1" SANIPEX 78 5430.00S STK LK *Kapp for kuplingFungerer som en permanent plugg for alle plastkupler i JRG Sanipex Classic/Calor systemetNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 18 63 KAPP 12 MM SANIPEX 5435.012 STK LK *511 18 65 KAPP 16 MM SANIPEX 78 5435.016 STK LK *511 18 66 KAPP 20 MM SANIPEX 78 5435.020 STK LK *RørtrekkskoblingDenne festes mellom nytt og gammelt rør ved utskifting av ødelagt rør. Det nye røret vil da bli trukket på plass iytterrøret når det ødelagte røret fjernes.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 27 13 RØRTREKKSKOBLING 12 MM SANIPEX 5779.003 STK LK *511 27 15 RØRTREKKSKOBLING 16 MM SANIPEX 5779.001 STK LK *511 27 16 RØRTREKKSKOBLING 20 MM SANIPEX 5779.002 STK LK *178


Trykkrør og delerAvstengningsventilVentilene benyttes for å kunne stenge av innløpet til en enkelt fordeler. Dette forenkler vedlikeholdet i anlegget sidenresten av anlegget kan være i normal drift.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 86 AVST.VENT. 1" X 3/4" VINKEL SANIPEX 85000019 STK LK *511 29 87 AVST.VENT. 1" X 20 MM VINKEL SANIPEX 85000018 STK LK *VinkelventilVinkelventil VNN m/kupling SanipexNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 88 VINKELVENTIL 1"X20MM M/KUPLING ARMATURJONSSON STK LKVentil for fordelerVentilen er tenkt montert på en enkelt kurs, eller utgang, fra fordeleren slik at man har mulighet til normal drift påresten av anlegget under et eventuell vedlikeholdsarbeid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 43 VENTIL 22 MM X 1/2"NN SANIPEX 42806000 STK LK *Ventil med frimutterVentilen monteres på hver enkelt kurs, eller utgang, fra fordeleren slik at man har mulighet til normal drift på restenav anlegget under et eventuell vedlikeholdsarbeid.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 62 VENTIL 12MM NK M/FRIMUTTER SANIPEX 85000012 STK LK *511 29 63 VENTIL 16MM NK M/FRIMUTTER SANIPEX 85000013 STK LK *511 29 64 VENTIL 20MM NK M/FRIMUTTER SANIPEX 42809000 STK LK *Fordelerventil med utvendige gjengerFordelerventilen benyttes i tilknytning til fordeler, i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 85 FORDELERVENT.MN 3/4"X 1"M/GREP SANIPEX 85000020 STK LK *Senterkupling uten avstandSenterkupling med dekkskive uten avstand, benyttes i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 32 SENTERKUPL.U/AVST. 1/2"X3/4" SANIPEX 85000038 M/DEKKSKIVE STK LK *Senterkupling med avstand1/2" X 3/4" NN Sanipex senterkupling med dekkskive og avstandNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 34 SENTERKUPL. M/AVST. 1/2"X3/4" 85000021 SANIPEX STK LK179


Trykkrør og delerEksenterkupling1/2" x 3/4" NN Sanipex eksenterkupling med lang nippel og avst.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 23 EKSENTR.KUPLING 1/2X3/4 M/AVST 85000023 SANIPEX,M/DEKKSKIVE STK LKAlbue med dekkskiveUttak fra veggboks for tilknytting til armaturer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 07 ALBUE 1/2" X 10 M/DEKKSKIVE SANIPEX 53000210 STK LK *Albue med avstegningAlbuen med avstegning benyttes i JRG Sanipex Classic.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 04 ALBUE VNN 1/2"X1/2" M/AVST. SANIPEX 4299300S M/LANG NIPP. STK LK *Albue med avstegning og dekkskiveBrukes f.eks i en veggboks for å koble en servant.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 08 ALBUE 1/2X10 M/AVST.+DEKKSKIVE SANIPEX 53000110 STK LK *Nippelmuffe med dekkskiveNippelmuffe med dekkskive NM 1/2"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 29 35 NIPP.MUFFE 1/2" X 1/2". SANIPEX 85000023 STK LK *DekkskiveMonteres på veggboks for å tette systemet slik at det ikke skal være luftgjennomstrømning mellom ytter- og innerrør isystemet. Sikrer også at dersom det skulle oppstå en lekkasje i systemet vil vannet ledes tilbake der fordeleren ermontert og ikke lekke ut der veggboksen er montert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 30 03 DEKKSKIVE Ø70XØ5 M/KONTRAMUTT. SANIPEX 78 581093N STK LK *511 30 06 DEKKSKIVE 1/2R - Ø80 RUSTFRI SANIPEX 581200N STK LK *Merkehylser for ytterrørMerkehylsene benyttes f.eks. i et koblingsskap for å visuelt markere kaldt (blå) og varmt (rød) vann, samt merke av tilhvilket tappested røret føres.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 24 31 MERKEHYLSE 12 MM BLÅ SANIPEX 5734.035 STK LK *511 24 32 MERKEHYLSE 12 MM RØD SANIPEX 5734.036 STK LK *511 24 34 MERKEHYLSE 16 MM BLÅ SANIPEX 5734.030 STK LK *511 24 35 MERKEHYLSE 16 MM RØD SANIPEX 5734.031 STK LK *511 24 36 MERKEHYLSE 20 MM BLÅ SANIPEX 5734.032 STK LK *511 24 37 MERKEHYLSE 20 MM RØD SANIPEX 5734.033 STK LK *180


Trykkrør og delerTettehylse for ytterrørTettehylsen tetter mellom ytterrøret og innerrøret og fører eventuelle lekkasjer tilbake til fordelerskap. Omfordelerskapet er korrekt montert vil en slik lekkasje oppdages der, og utbedres.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 17 27 TETTEHYLSE F/12MM RØR SORT SANIPEX 170500 STK LK *511 17 28 TETTEHYLSE F/16MM RØR SORT SANIPEX 170600 STK LK *Muffe for ytterrørMuffen benyttes for å skjøte 2 deler av ytterrør med lik diameter sammen. Ytterrørene tres inn i hver ende av muffen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 24 13 MUFFE 12 MM TIL YTTERRØR 5730 SANIPEX-5732.012 STK LK *511 24 15 MUFFE 16 MM TIL YTTERRØR 5730 SANIPEX 5732.016 STK LK *511 24 16 MUFFE 20 MM TIL YTTERRØR 5730 SANIPEX 5732.020 STK LK *Reduksjonsmuffe i plastOvergang for ytterrør. Denne sikrer at ytterrøret fortsatt er tett i en avsmalning slik at evt lekasjer i innerrøret kanledes tilbake til teknisk rom eller fordelingsskap med drenering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 14 RED.MUFFE PLAST 16X12 SANIPEX 5737.003 F/VARERØR STK LK *RørføringsbøyRørføringsbøy brukes for å bøye rørene i rett vinkel for å tilpasse de til omgivelsene.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 24 58 RØRFØRINGSBØY 16 MM SANIPEX 5725.016 STK LK *511 24 59 RØRFØRINGSBØY 20 MM SANIPEX 5725.020 STK LK *RørstøtteDenne rørstøtten benyttes for å sikre rett vinkel på røret dersom det skal føres opp av gulvet. Benytter man disserørstøttene vil man automatisk få rett avstand mellom rørene tilpasset veggboksen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 24 65 RØRSTØTTE 16 MM SANIPEX 5736.016 STK LK *511 24 66 RØRSTØTTE 20 MM SANIPEX 5736.020 STK LK *SpikeravviserSpikeravviseren beskytter rør installert i stenderverk mot spiker, skruer, bor etc. Bruken av denne forenkler ogsåinstallasjon av rør. Kan ettermonteres.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 28 49 SPIKERAVVISER M/FIKSERING SANIPEX 5801.400 STK LK *KlammerKlammeret benyttes for montering av rør til fast overflate.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 95 KLAMMER 16 MM F/8 RØR SANIPEX 5745.016 STK LK *181


Trykkrør og delerFikseringsklammerFikseringsklammene benyttes for å feste rørene til en fast overflate.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 98 FIXERINGSKLAMMER 12/16/20 MM SANIPEX 5801.500 STK LK *511 25 99 FIKSERINGSKLAMME STÅL SANIPEX 5801.300 STK LK *AnkerklammerBenyttes ved montering til fast overflate.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 91 ANKERKLAMMER ENKEL 78MM SANIPEX 5744.001 STK LK *511 25 93 ANKERKLAMMER DOBBEL 66MM SANIPEX 5744.011 STK LK *PlastklammerHensikten med klammeret er at rør-i-rør-systemet skal forankres godt til stenderverk og andre bygningsdeler. Detteer et vilkår for å kunne ivareta kravet til utskiftsbarhet. Man vil også forhindre uønsket støy og turbulens i vannet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 26 33 KLAMMER ENKEL NYLON 12 MM SANIPEX 5744.512 STK LK *511 26 34 KLAMMER ENKEL NYLON 16 MM SANIPEX 5744.516 STK LK *511 26 35 KLAMMER ENKEL NYLON 20 MM SANIPEX 5744.520 STK LK *511 26 36 KLAMMER DOBBEL NYLON 12 MM SANIPEX 5745.512 STK LK *511 26 37 KLAMMER DOBBEL NYLON 16 MM SANIPEX 5745.516 STK LK *StripsStrips brukes for eksempel til å feste rør til armering før støping for å hindre at de flyter opp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 73 STRIPS 180 MM SANIPEX 5743.001 STK LK *511 25 74 STRIPS 280 MM SANIPEX 5743.002 STK LK *TAPPEVANN, AJ SANIPEX VERKTØYMontasjekoffertBrukes til montering av Sanipex Rør-i-rør-system.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 28 27 MONTASJEKOFFERT 12-16-20 MM SANIPEX 5790.090 STK LK *RørkutterMultikutter for JRG Sanipex inner- og ytterrør i diameteren 12-20 mm. Verktøyet kan låses.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 28 14 RØRKUTTER 12-16-20 MM SANIPEX 5790.004 STK LK *182


Trykkrør og delerKutter for veggboksKutteren er en kombikutter for veggboks og rørbend (Veggboks,Siklemikk.Avløp fra fordelerskap). Bokskutterenbenyttes for å fjerne overflødig materiale på veggbokser og avløpsbend etter at veggen er ferdigstilt. Monteres på endrill.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 28 48 KUTTER F/VEGGB./AVL.BEND STÅL SANIEPX 5791.950 STK LK *Monteringsverktøy for boxTeleskopisk festebrakett produsert i galvanisert stål for montering i stenderverk som feste for veggbokser til rør-irørsystem. Kan brukes både på tre og stålstendere.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 25 49 MONTERINGSVERKTØY F/BOX SANIPEX 5741.180 STK LK *VARMERØR, AJ CALORRør-i-rør, CalorRørene brukes til å få varmtvann frem til radiatorer. Medierøret er et kryssforbundet polyetylenrør (pex) med enbelegg av diffusjonsperre på utsiden (DIN4726) som gjør at det ikke kommer luft til det lukkede vannsystemet. Dettevil i så fall kunne føre til korrosjonsskader på pumper etc. Medierøret er igjen trukket inn i et rødt ytterrør avpolyetylen. Ytterrøret beskytter innerrøret mot mekanisk påvirkning samt at det sørger for en utskiftsbarhet vedvedlikehold. Dette forutsetter at nødvendig montasjeinstruksjoner er benyttet. Rørene er produsert i henhold til dekrav og standarder som eksisterer for denne type applikasjoner og finnes i Ø12x1,8, Ø16x2,0 og Ø20x1,9 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 70 09 RØR I RØR 20MM CALOR 50M KVEIL NR.5711.020 M LK *837 70 11 RØR I RØR 12MM CALOR 50M KVEIL NR:5711.012 M LK *837 70 12 RØR I RØR 16MM CALOR 50M KVEIL NR.5711.016 M LK *GULVVARME, AJ ARJONFLOOR RØRGulvvarmerør, ArjonfloorArjonfloor gulvvarmerør er høykvalitets 5-lags Pex-rør med beskyttet diffusjonssperre. Diffusjonssperren ligger midti rørveggen og røret tåler derfor håndtering på byggeplass uten fare for skade på diffusjonssperren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 60 01 RØR ARJONFLOOR 12X1,8 PEX 100M 1312100132 M NE *835 60 02 RØR ARJONFLOOR 16X1.8 PEX 240M 1316240132 M NE *835 60 03 RØR ARJONFLOOR 20X1.9 PEX 250M 1320250132 M NE *835 60 04 RØR ARJONFLOOR 16X1.8 PEX 600M 1316600132 M NE *835 60 05 RØR ARJONFLOOR 20X1.9 PEX 500M 1320500132 M NE *GULVVARME, AJ ARJONFLOOR DELERGulvvarmeplate KompaktArjonfloor® KOMPAKT består av EPS-plater (40 kg/m3) med pålimt aluminiumsfolie (ikke vendeplatene). Platenekrever et bærende undergulv (tre, spon, betong og lignende). Gulvflaten må være rengjort og plan før platene limes tilunderlaget. Det finnes to limtyper: ett for underlag av tre/spon og ett for betong.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 60 24 GULVV.PLATE KOMPAKT 12X120 AJ. LAVTBYG. 13X720X1170 STK NE *835 60 25 GULVV.PLATE KOMPAKT16X200 AJ. LAVTBYG. 17X600X1170 STK NE *183


Trykkrør og delerVendeplate KompaktArjonfloor® KOMPAKT består av EPS-plater (40 kg/m3) med pålimt aluminiumsfolie (ikke vendeplatene). Platenekrever et bærende undergulv (tre, spon, betong og lignende). Gulvflaten må være rengjort og plan før platene limes tilunderlaget. Det finnes to limtyper: ett for underlag av tre/spon og ett for betong.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 60 27 VENDEPLATE KOMPAKT 12X120 AJ. LAVTBYG. 13X720X120 STK NE *835 60 28 VENDEPLATE KOMPAK 16X200 AJ. LAVTBYG. 17X800X200 STK NE *AluminiumsplateArjonfloor aluminiumsplate leveres for både 16 og 20 mm gulvvarmrør. Platene leveres 1-spor, 2-spor eller 3-sporavhengig av senteravstand og løsning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 56 ALU-PLATE 1/20/280/1000 2020027131 STK NE *EPS-Plate med aluminiumArjonfloor® EASY består av EPS-plater (40 kg/m3) med pålimt aluminiumsfolie. Platene har litt ekstra isolering iforhold til KOMPAKT-løsningen og leveres i tykkelse 18/25 mm for 12 mm rør og 25/50 mm for 16 mm rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 43 PLATE-EPS M/ALUM, EASY 16/200 AJ. LAVTBYG. 25X800X1175 STK NE *AluminiumstapeAluminiumstape benyttes som en ekstra sikkerhet etter behov. Kan med fordel brukes på vendeplaten får å sikrerørene i bøyen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 72 ALUMINIUMSTAPE, 25M X 50MM AJ STK NE *GulvlimGulvlim til liming av Arjonfloor® KOMPAKT og EASY til underlag av tre eller tørr betong (uten fare for fuktighet). Deter viktig at hele gulvflaten påføres lim for å sikre god vedheft.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 60 29 GULVLIM, 10 LITER AJ. STK NE *FesteskinneUniversalskinne for 16 - 20 mm leveres med c/c 100 mm mellom rørholderne. Lengde 1 m med mulighet forsammenkobling til større lengder. Det medgår ca 1,2 m universalskinne pr. kvadratmeter gulv ved legging av 16 - 20mm rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 01 FESTESKINNE 12-20 MM L=1M 2000032134 STK NE *184


Trykkrør og delerPlastbendPlastbend fikserer selve rørbuen og sørger for en jevn overgang uten deformering. Kan med fordel også brukes iforbindelse med rørbøyene for å forhindre deformering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 15 PLASTBEND 16 MM 2016035134 STK NE *835 61 16 PLASTBEND 20 MM 2020036134 STK NE *FesteklipsFesteklips for rør brukes for å feste rørene til underliggende isolasjon, primært der hvor rørene vender. Festeklips forskinne brukes for å feste skinnen til underliggende isolasjon.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 11 FESTEKLIPS SKINNE 16-20 M.M. 2000054134 STK NE *835 61 03 FESTEKLIPS RØR 16-20 MM 2000033134 STK NE *Festebrakett for veggVeggbraketten leveres med c/c 215 og er beregnet brukt der hvor fordeleren ikke skal monteres i skap, men rett påvegg. Braketten leveres med gummidemper. (Brukes skap, så benyttes festebraketten som ligger i skapet).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 48 FESTEBRAKETT GULVVARME F/VEGG 3000023133 STK NE *By-pass manuellBy pass modulen benyttes der hvor man ønsker å opprettholde sirkulasjonen over pumpen selv om alle kurseneskulle være stengt. By pass modulen monteres på enden av fordeleren, mellom endestykkene. OBS! Endestykkeneinngår ikke i by-passen, men må bestilles separat.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 56 BY-PASS MANUELL F/GULVV.FORD. 3000028133 STK NE *Push 231" Uponor Push23A m/Excenter Alpha 2-L 15-40 130mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 24 95 PUSH 23 ALPHA 2 M/EXCENTER 1" UPONOR NR 1046870 STK NE *185


Trykkrør og delerGulvvarmefordeler 16mm og 20mmFordeleren leveres for 16 og 20 mm gulvvarmerør. Kan også benyttes for 12mm gulvvarmerør ved bruk avoverganger. Leveres med reguleringsventil på hver kurs for montasje av håndratt eller elektrotermisk aktuator.Reguleringsventilen har også en integrert innreguleringsfunksjon som betjenes ved bruk av en spesialnøkkel. Innstiltvannmengde avleses direkte på de påmonterte mengdeindikatorene. Vannmengdeområde 0-8l/min. Kan monteres iskap eller med vegg-brakett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 01 GULVV.FORDELER 2 KURSER 16 MM 3016001133 STK NE *835 62 05 GULVV.FORDELER 3 KURSER 16 MM 3016002133 STK NE *835 62 08 GULVV.FORDELER 4 KURSER 16 MM 3016003133 STK NE *835 62 12 GULVV.FORDELER 5 KURSER 16 MM 3016004133 STK NE *835 62 15 GULVV.FORDELER 6 KURSER 16 MM 3016005133 STK NE *835 62 18 GULVV.FORDELER 7 KURSER 16 MM 3016006133 STK NE *835 62 21 GULVV.FORDELER 8 KURSER 16 MM 3016007133 STK NE *835 62 24 GULVV.FORDELER 9 KURSER 16 MM 3016008133 STK NE *835 62 27 GULVV.FORDELER 10 KURSER 16 MM 3016009133 STK NE *835 62 31 GULVV.FORDELER 11 KURSER 16 MM 3016010133 STK NE *835 62 35 GULVV.FORDELER 12 KURSER 16 MM 3016011133 STK NE *835 62 02 GULVV.FORDELER 2 KURSER 20 MM 3020012133 STK NE *835 62 06 GULVV.FORDELER 3 KURSER 20 MM 3020013133 STK NE *835 62 09 GULVV.FORDELER 4 KURSER 20 MM 3020014133 STK NE *835 62 13 GULVV.FORDELER 5 KURSER 20 MM 3020015133 STK NE *835 62 16 GULVV.FORDELER 6 KURSER 20 MM 3020016133 STK NE *835 62 19 GULVV.FORDELER 7 KURSER 20 MM 3020017133 STK NE *835 62 22 GULVV.FORDELER 8 KURSER 20 MM 3020018133 STK NE *835 62 25 GULVV.FORDELER 9 KURSER 20 MM 3020019133 STK NE *835 62 28 GULVV.FORDELER 10 KURSER 20 MM 3020020133 STK NE *835 62 32 GULVV.FORDELER 11 KURSER 20 MM 3020021133 STK NE *835 62 36 GULVV.FORDELER 12 KURSER 20 MM 3020022133 STK NE *EndestykkeLeveres med løpende mutter med innvendige gjenger 1" og flatpakning for direkte tilkopling mot fordeler. Mulighetfor avtapping / påfylling i bunnen med 1/2" utv. Tilkopling åpnes og stenges ved hjelp av innebyget kuleventil. Rødkuleventil indikerer tur og blå kuleventil indikerer retur. Manuell lufteventil på toppen. Denne kan erstattes med enautomatisk lufteventil om ønskelig.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 47 ENDESTK. F/FORDELER (2 STK) 3000026133 SET NE *Kuleventil rett for gulvvarmeLeveres med løpende mutter med innvendige gjenger 1" og flatpakning for direkte tilkopling mot fordeler. Ventilen erogså innvendig gjenget 1" for tilkopling mot tur/ retur. Leveres med rød hendel for tur og blå hendel for retur.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 49 KULEVENTIL 1" RETT F/GULVVARME 3000024133 SET NE *186


Trykkrør og delerKuleventil vinkel, blåKuleventilen leveres med løpende mutter med innvendige gjenger 1" og flatpakning for direkte tilkopling mot fordeler.Ventilen er også innvendig gjenget 1" for tilkobling mot retur.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 53 KULEVENTIL 1" VINK. BLÅ HENDEL 3000035140 STK NE *Kuleventil vinkel, rødKuleventilen leveres med løpende mutter med innvendige gjenger 1" og flatpakning for direkte tilkopling mot fordeler.Ventilen er også innvendig gjenget 1" for tilkobling mot tur.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 62 54 KULEVENTIL 1" VINK. RØD HENDEL 3000036140 STK NE *Romtermostat trådløsElektroniske romtermostater anvendes til regulering av romtemperaturer i vannbaserte gulvvarmesystemer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 63 57 ROMTERM. TRÅDLØS STND. 6000027123 STK NE *835 63 59 ROMTERM. TRÅDLØS M/DISPLAY 6000029123 STK NE *835 63 62 ROMTERM. TRÅDLØS M/DISPL./GULV 6000030123 STK NE *Master-regulatorMasterregulatoren brukes i tilknytning til trådløst styringssystem for gulvvarme.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 63 75 MASTER 10 KANALER 230V/24V UTG 6000034123 STK NE *835 63 76 MASTER 5 KANALER 230V/24V UTG. 6000035123 STK NE *AntenneDersom masterregulatoren er montert i et metallskap eller et annet sted som forhindrer radiokontakt med andresystemkomponenter er det nødvendig å montere en ekstern antenne i systemet. Antennen kobles direkte tilmasterregulatoren med en kabel, og plasseres utenfor metallskapet eller tilsvarende hindring, for å ta imot signalerfra de øvrige komponenteneNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 63 49 ANTENNE 6000033123 STK NE *Aktuator elektrotermiskElektrotermisk aktuator for av/på styring av gulvvarmen. Aktuatoren monteres på reguleringsventien på fordelerenfor å styre hver enkelt kurs etter signal fra romtermostaten via masterregulatoren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 63 56 AKTUATOR ELEKTROTERM. 24VDC-NC 6000001123 STK NE *PlaststripsBrukes for å feste gulvvarmerørene til armeringsnett. Det medgår ca.3 strips pr.meter rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 06 PLASTSTRIPS 2,5X160 MM 2000041141 STK NE *187


Trykkrør og delerRØR-I-RØR/MULTILAYER ROTHGATEVARME, ROTH RØRGatevarmerørPolyetylenrør uten diffusjonssperre. Brukes i forbindelse med gatevarmeanlegg. Kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 15 09 GATEVARMERØR 25MM SNOWFLEX KVEIL 220MM ROTH 17087236.265 M NE *860 15 19 GATEVARMERØR 25MM KVEIL 1020M PEXWAY M NE *GATEVARME, ROTH DELERSkjøteunion messingSkjøteunion for skjøting av 25 millimeter gatevarmerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 16 15 SKJØTEUNION 25MM MESSING ROTH STK NE *Skjøteunion SnowflexSkjøtemuffe for skjøting av 25 millimeter gatevarmerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 16 16 SKJØTEUNION 25 MM SNOWFLEX ROTH STK NE *TippunionOvergang fra 25 millimeter rør til 1" utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 16 22 TIPPUNION 25MM X 1" ROTH STK NE *GULVVARME, ROTH RØRGulvvarmerør X-pert S55 sjikts rør med innebygd diffusjonssperre.Kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 00 14 GULVVARMERØR 10,5MM X-PERT S5 KVEIL 70M ROTH 17087207.210 M NE *837 00 15 GULVVARMERØR 10,5MM X-PERT S5 KVEIL 200M ROTH 17087207.230 M NE *837 00 32 GULVVARMERØR 16MM X-PERT S5 KVEIL 90M ROTH NR. 17087217.233 M NE *837 00 34 GULVVARMERØR 16MM X-PERT S5 KVEIL 200M ROTH NR.17087207.235 M NE *837 00 35 GULVVARMERØR 16MM X-PERT S5 KVEIL 650M ROTH NR.17087207.237 M NE *837 00 44 GULVVARMERØR 20MM X-PERT S5 KVEIL 120M NR.17087217.220 M NE *837 00 45 GULVVARMERØR 20MM X-PERT S5 KVEIL 600M NR.17087207.249 M NE *188


Trykkrør og delerGULVVARME, ROTH DELERSystemplate 24/51Systemplate med intergrerte rørholdere for 16 og 20 millimeter gulvvarmerør. Konstruert for innstallasjoner medkrav om lav byggehøyde.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 02 96 SYSTEMPLATE 24/51 (PK A 13STK) 17339298.224 ROTH STK NE *Systemplate ComfortSystemplate med lim som legges på underlag der det kreves lav byggehøyde. Brukes sammen med 10,5 millimetergulvvarmerør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 08 SYSTEMPLATE COMFORT 14/10,5 MM 0,78M2 ROTH 17339298.114 STK NE *Sparkelmasse ComfortSelvutjevnende, varemeledende og armert sparkelmasse som brukes i forbindelse med Clima Comfort systemplater.Kan også brukes i forbindelse med Roth Compact system.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 06 SPARKELMASSE COMFORT FLOW 25 KG ROTH 17339349.825 SEK NE *Kantisolering ComfortBrukes i forbindelse med Clima Comfort systemplate.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 07 KANTISOLERING COMFORT 80MM 25MTR ROTH 17339259.025 STK NE *LeggeskinneLeggeskinne for innstallasjoner med 16 og 20 millimeter rør der tilleggsisolering er tilgodesett. Festes mot isoleringmed Roth Festeklips.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 11 LEGGESKINNE 16, 2 M ROTH NR.17339656.216 STK NE *837 03 15 LEGGESKINNE 20, 2 M ROTH NR.17WT1000.005 STK NE *Festeclips 65mmFor festing av Roth gulvvarmerør og leggeskinne på isolering, min 30 kg/m³. Produsert i plast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 43 FESTECLIPS GULVVARME ROTH NR.17339656.290 STK NE *837 03 47 FESTECLIPS/TACKER 58 MM ROTH NR.17339654.221 STK NE *VarmefordelerplateVarmefoprdelingsplate i aluminium som brukes i sponplater, trinnlydsplater, spaltegulv eller montert fra undersiden.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 02 52 VARMEFORD.PL. 16X0,5X180X1200 ROTH STK NE *837 02 53 VARMEFORD.PL. 16X0,7X260X1200 ROTH STK NE *189


Trykkrør og delerVarmefordelerplate selvbærendeSelvbærende varmefordelingsplate til gulvvarme i bjelkelagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 32 VARMEFORD.PLATE 16 SELVBÆRENDE ROTH NR 17339231.046 STK NE *Systemplater CompactFor innstallasjon på bærende underlag. Systemet er utviklet slik at det kan innstalleres der det stilles krav til lavbyggehøyde. Har også trinnlydsdempende egenskaper.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 56 SYSTEMPLATER COMPACT 14/10,5MM 8,9M2 ROTH 17339318.010 PK NE *837 01 53 SYSTEM COMPACT 24/16-8,9 M2 ROTH NR.17339318.024 STK NE *Vendeplate Compact10 stk Compact vendeplaterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 54 VENDEPLATE COMPACT 24/16 ROTH NR.17339318.824 PK NE *837 01 57 VENDEPLATER COMPACT 14/10,5MM 1,2M2 ROTH 17339318.810 PK NE *Lim CompactFlex lim, 25 kg sekk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 58 LIM COMPACT 25KG NR.17339349.818 STK NE *FordelerskapProdusert i 1 millimeter forzinket stårlplate med låsbar dør, utvendig hvit lakkert. Skapene finnes både for innbyggingi vegg 'INB' og utvendig montering 'UTV'.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 02 41 FORDELERSKAP INB - 550 ROTH NR.17046219.236 STK NE *837 02 42 FORDELERSKAP INB - 800 ROTH NR.17046219.238 STK NE *837 02 43 FORDELERSKAP INB - 1150 ROTH NR.17046219.242 STK NE *190


Trykkrør og delerGulvvarmefordelerGulvvarmefordeler 1"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 04 83 GULVVARMEFORDELER 2-KURSER L=100 ROTH STK NE *837 04 84 GULVVARMEFORDELER 3-KURSER L=150 ROTH STK NE *837 04 85 GULVVARMEFORDELER 4-KURSER L=200 ROTH STK NE *837 04 86 GULVVARMEFORDELER 5-KURSER L=250 ROTH STK NE *837 04 87 GULVVARMEFORDELER 6-KURSER L=300 ROTH STK NE *837 04 88 GULVVARMEFORDELER 7-KURSER L=300 ROTH STK NE *837 04 89 GULVVARMEFORDELER 8-KURSER L=400 ROTH STK NE *837 04 91 GULVVARMEFORDELER 9-KURSER L=450 ROTH STK NE *837 04 92 GULVVARMEFORDELER 10-KURSER L=500 ROTH STK NE *837 04 93 GULVVARMEFORDELER 11-KURSER L=550 ROTH STK NE837 04 94 GULVVARMEFORDELER 12-KURSER L=600 ROTH STK NE *Gulvvarmefordeler med flowmålerGulvvarmefordeler 1" med flowmålerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 04 71 GULVVARMEFORDELER 2 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.502 STK NE *837 04 72 GULVVARMEFORDELER 3 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.503 STK NE *837 04 73 GULVVARMEFORDELER 4 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.504 STK NE *837 04 74 GULVVARMEFORDELER 5 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.505 STK NE *837 04 75 GULVVARMEFORDELER 6 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.506 STK NE *837 04 76 GULVVARMEFORDELER 7 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.507 STK NE *837 04 77 GULVVARMEFORDELER 8 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.508 STK NE *837 04 78 GULVVARMEFORDELER 9 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.509 STK NE *837 04 79 GULVVARMEFORDELER 10 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.510 STK NE *837 04 81 GULVVARMEFORDELER 11 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.511 STK NE *837 04 82 GULVVARMEFORDELER 12 M/FLOWM. ROTH NR.17401974.512 STK NE *FordelerkuplingFor tilkobling av Roth X-Pert gulvvarmerør og Alu-LaserPex til Roth gulvvarmefordeler og GVC. Leveres med mutter,klemring og støttehylse med pakninger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 23 FORDELERKUPLING 10,5 X 1,3MM ROTH 17401974.810 STK NE *837 01 26 FORDELERKUPLING 15X2,5MM ROTH NR.17401974.815 STK NE *837 01 28 FORDELERKUPLING 16X2MM ROTH MULTI THERM 17401974.816 STK NE *837 06 81 FORDELERKUPL. 3/4"X20 MM ROTH MULTI THERM NR.17401974.820 STK NE *UnionsettFordeler med løpemutter, 2 stk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 05 04 UNIONSETT F/FORD M/LØPEMUTTER ROTH 2 STK SET NE *191


Trykkrør og delerSkjøteunionSkjøteunionNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 01 SKJØTEUNION 10,5X1,3MM ROTH 17045170.010 STK NE *837 01 06 SKJØTEUNION 16 MM ROTH NR.17045171.016 STK NE *837 01 07 SKJØTEUNION 20 MM ROTH NR.17045170.020 STK NE *TippunionTippunionNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 13 TIPPUNION 16MM X 1/2" ROTH 17045162.189 STK NE *EndestykkeEndestykkesett, 2 stk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 05 01 ENDESTYKKESETT F/GULV.V.FORD ROTH SET NE *Kuleventilsett rettKuleventilsett, rettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 05 02 KULEVENT.SETT 1" RETT 2 STK ROTH SET NE *Kuleventilsett vinkelKuleventilsett, vinkelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 05 03 KULEVENT.SETT 1" VINKEL 2 STK ROTH SET NE *Fordeler duoFor tilkobling av to kretser til Roth GVC.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 01 43 FORDELER DUO 16,0 X 2,0 M ROTH MARKVARMERØR NR.17MM5000.103 STK NELuftepotteBrukes i forbindelse med varme/kjøleanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 52 LUFTEPOTTE AUTOMATISK ROTH NR.17447021.003 STK NE *192


Trykkrør og delerFordelershunt 3 veisBestår av tre-veis blandeventil med termostatventil for styring av turvannstemperaturen,sirkulasjonpumpe,avstengningsventiler, påfyllingsventiler, lufteventiler, termometre og flowmåler. Tilpasset RothGulvvarmefordelere og egner seg til alle typer gulvvarmeanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 05 17 FORDELERSHUNT 3VEIS M/TERM.A2 ROTH ALPHA2 STK NE *Regulering trådløsLeveres som et komplett 220 V system for trådløs regulering av Roth Gulvvarmesentral GVC. Systemet levereskomplett med reguleringsmotor, mottaker og romtermostat.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 04 42 REGULERING TRÅDLØS GVC ROTH STK NE *GulvvarmesentralShuntgruppe med termostatstyring for innkobling av en eller to gulvvarmekretser. Levers med sirkulasjonspumpe,romtermostat m/5 m kapillarføler, maks begrensning av fremledningstemperaturen og festebrakett. Leveres med 1m jordet støpsel. Omstillingsbar fra 2-til 1-rørsystem. Shuntgruppen kan forses med Roth Duofordeler for tilkoblingav 2 kretser. Leveres uten kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 04 41 GULVVARMESENTRAL GVC ROTH SHUNTBLOKK NR.17MM5000.201 STK NE *Kontrollenhet Nova24V AC kontrollenhet beregnet til regulering av varmebehovet i tørre og lukkede rom. Betjeningsenheten har innebygdtermostat og kan derfor erstatte en termostat. Kan kobles til inntil 5/10 reg.motorer med max 1 stk pr utgang.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 49 KONTROLLENHET 5 NOVA+ ROTH STK NE *837 07 51 KONTROLLENHET 10 NOVA+ ROTH STK NE *BetjeningsenhetTrådløs betjeningsenhet med innebygget termostat for programmering av ønskede komfort- og spareprogram.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 52 BETJENINGSENHET NOVA+ ROTH STK NE *Romtermostat standard NovaTrådløs romtermostat for individuell romregulering med mulighet for nattsenking.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 53 ROMTERM. STD NOVA+ ROTH STK NE *Romtermostat digital NovaTrådløs romtermostat med display for individuell romregulering med mulighet for nattsenking.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 54 ROMTERM. DIGITAL NOVA+ ROTH STK NE *193


Trykkrør og delerRomtermometer institusjon NovaTrådløs romtermostat med display for individuell romregulering med mulighet for nattsenking. Infrarød måling avgulvtemperaturen med mulighet for max.- eller min. temperatur.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 56 ROMTERM. INSTITUSJON NOVA+ IR ROTH STK NE *Repeter NovaSignalforsterker hvor bygnings materialer eller utforming krever dette.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 57 REPETER NOVA+ ROTH STK NE *Antenne NovaSignalforsterker hvor bygnings materialer eller utforming krever dette.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 58 ANTENNE NOVA+ ROTH STK NE *Koblingsboks CableKoblingsboks beregnet til regulering av varmebehovet i tørre og lukkede rom. Systemet består av en koblingsboks,hvor det kan forbindes 1-12 Roth Cable romtermostater etter behov. Koblingsboksen kan tilkobles inntil 14reguleringsmotorer med max 3 stk pr utgang.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 71 KOBLINGSBOKS CABLE ROTH STK NE *Romtermostat Standard Cable24V romtermostat for individuell romregulering med mulighet for nattsenking. Brukes i forbindelse med Roth CableKoblingsboks.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 72 ROMTERM. CABLE STANDARD ROTH STK NE *Ramme CableDekkramme til Roth Cable Romtermostater.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 07 75 RAMME CABLE ROTH STK NE *ReguleringsmotorFor montering på Roth gulvvarmefordeler, strømløs stengt. Brukes sammen med Roth romtermostat ogkoblingsboks.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 03 53 REGULERINGSMOTOR NC 24V ROTH NR.17466275.424 STK NE *194


Trykkrør og delerVarerør bendFor Roth gulvvarmerør 20x2 millimeter, 16x2 millimeter og 12x2 millimeter. Skal brukes ved oppgang fragulvbjelkelag til fordeler. Produsert i plast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 00 94 VARERØR BEND 12,16,20 MM ROTH MARKVARMERØR NR.17087255.275 STK NE *GULVVARME, ROTH VERKTØYFesteverktøy for TackerFor enkel fastsetting av festeklips ved montering av gulvvarmerør på markisolering med min 30kg/m³.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 04 65 FESTEVERKTØY F/TACKER SYS.ROTH NR.17339654.229 STK NE *RørvognHjelpemiddel for enkel utlegging av gulvvarmerør. Tilpasset Roth's standard kveiler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 02 85 RØRVOGN 90-650 M ROTH NR.17RS9000.018 STK NE *RørsaksFor kutting av gulvvarmerør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 04 61 RØRSAKS SHUNTBLOKK ROTH NR.17087393.220 STK NE *195


Trykkrør og delerRØR-I-RØR/MULTILAYER DIVERSEGULVVARME-TAPPEVANN CONVENAFordelerskap for gulvvarmeFerdigmontert fordelerskap for gulvvarmeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 22 74 FORDELERSKAP F/GULVV. KOMPL. CONVENA 7 KURSER WAVIN STK NE *KombiskapFerdigmontert kombiskapNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS837 22 73 KOMBISKAP F/TAPPEV./GULVVARME CONVENA 7 KURSER WAVIN STK NE *Fordelerskap for tappevannFerdigmontert tappevannskapNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 07 02 FORDELERSKAP F/TAPPEV. KOMPL. CONVENA 7 KURSER WAVIN STK NE *PEX ALTECHPEX TAPPEVANN, ALTECH DELER/TILBEHØRSpikeravviserSpikeravviser som beskytter rørene. Kan i tillegg brukes som gjennomføring og klammer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 11 01 SPIKERAVVISER 18MM ALTECH ISITECH STK LM *512 11 02 SPIKERAVVISER 25MM ALTECH ISITECH STK LM *512 11 03 SPIKERAVVISER 28MM ALTECH ISITECH STK LM *PEX RØRKLIPS, ALTECH GULVRørklipsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 01 18 RØRKLIPS LENGDE 40MM 1200 STK 16-20MM, ALTECH GULVVARME ESK NE *835 01 19 RØRKLIPS LENGDE 60MM 300 STK 16-20MM, ALTECH GULVVARME ESK NE *PEX NSIPEX TAPPEVANN NSI VVSUniversalskap m/dør og rammeUniversalskap Sanitær m/dør og rammeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 04 UNIVERSALSKAP 5 KURS KOMPL NSI M/DØR OG RAMME STK LM511 48 05 UNIVERSALSKAP 8 KURS KOMPL NSI M/DØR OG RAMME STK LM511 48 06 UNIVERSALSKAP 12 KURS KOMPL NSI M/DØR OG RAMME STK LM196


Trykkrør og delerUniversalskap u/dør og rammeUniversalskap Sanitær u/dør og rammeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 07 UNIVERSALSKAP 5 U/DØR OG RAMME NSI INNREDNINGER VVS STK LM511 48 09 UNIVERSALSKAP 8 U/DØR OG RAMME NSI INNREDNINGER VVS STK LM511 48 13 UNIVERSALSKAP 12 U/DØR OG RAMM NSI INNREDNINGER VVS STK LMDør og ramme til UniversalskapDør og ramme for Universal Sanitær skapNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 08 DØR OG RAMME F/5 UNIV.SKAP NSI INNREDNINGER VVS STK LM511 48 11 DØR OG RAMME F/8 UNIV.SKAP NSI INNREDNINGER VVS STK LM511 48 12 DØR OG RAMME F/12 UNIV.SKAP NSI INNREDNINGER VVS STK LMSkapgjennomføringSkapgjennomføring, Reservedeler f/Universalskap SanitærNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 17 SKAPGJENNOMFØRING Ø32 NSI INNREDNINGER STK LM511 48 18 SKAPGJENNOMFØRING Ø38 NSI INNREDNINGER STK LMAvløpsbendAvløpsbend og deksel, Reservedeler f/Universalskap SanitærNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 19 AVLØPSBEND INKL.DEKSEL NSI INNREDNINGER STK LMPlasthengselPlasthengsel, Reservedeler f/Universalskap SanitærNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 15 PLASTHENGSEL NSI INNREDNINGER STK LMManifold klemmeManifold klemme, Reservedeler f/Universalskap SanitærNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 21 MANIFOLD KLEMME NSI INNREDNINGER VVS STK LMManifold brakettManifoldbrakett, Reservedeler f/Universalskap SanitærNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 14 MANIFOLD BRAKETT NSI INNREDNINGER VVS STK LM197


Trykkrør og delerLåsLås, Reservedeler f/Universalskap SanitærNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS511 48 16 LÅS NSI INNREDNINGER STK LMGULVVARMESKAP NSI VVSUniversal skap gulvvarme, Aluminium f/alle gulvvarmesystemerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 52 14 UNIVERSALSKAP 5 F/GULVVARME NSI INNREDNINGER VVS STK LM835 52 15 UNIVERSALSKAP 9 F/GULVVARME NSI INNREDNINGER VVS STK LM835 52 16 UNIVERSALSKAP 12 F/GULVVARME NSI INNREDNINGER VVS STK LMMULTILAYER GEBERIT MEPLA RØR 16-50 MMRør rette MeplaMepla rør for vannforsyning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 20 03 RØR RETTE 16MM MEPLA LGD À 5MTR 601.100.00.1 M LM *247 20 05 RØR RETTE 20MM MEPLA LGD À 5MTR 602.100.00.1 M LM *247 20 07 RØR RETTE 26MM MEPLA LGD À 5MTR 603.100.00.1 M LM *247 20 09 RØR RETTE 32MM MEPLA LGD À 5MTR 604.100.00.1 M LM *247 20 12 RØR RETTE 40MM MEPLA LGD À 5MTR 605.100.00.1 M LM *247 20 14 RØR RETTE 50MM MEPLA LGD À 5MTR 606.100.00.1 M LM *247 20 16 RØR RETT 63MM MEPLA LGD. À 5MTR 607.100.00.1 M LM247 20 18 RØR RETT 75MM MEPLA LGD.À 5MTR. 608.100.00.1 M LMFlexrør i kveil MeplaMepla flex rør i kveil à 50 m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 20 26 FLEXRØR I KVEIL 26MM MEPLA À 50MTR 603.110.00.1 M LM *247 20 43 FLEXRØR I KVEIL 16MM MEPLA À 50MTR 601,130.00.1 M LM *247 20 45 FLEXRØR I KVEIL 20MM MEPLA À 50MTR 602.130.00.1 M LM *198


Trykkrør og delerMULTILAYER GEBERIT MEPLA DELER 16-50 MMAlbue 90ºMepla Albue 90ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 22 72 ALBUE 90G 16MM MEPLA 621.271.00.1 STK LM *247 22 73 ALBUE 90G 20MM MEPLA 622.271.00.1 STK LM *247 22 75 ALBUE 90G 26MM MEPLA 623.271.00.1 STK LM *247 22 77 ALBUE 90G 32MM MEPLA 624.271.00.1 STK LM *247 22 79 ALBUE 90G 40MM MEPLA 625.271.00.1 STK LM *247 22 82 ALBUE 90G 50MM MEPLA 626.271.00.1 STK LM *247 22 84 ALBUE 90G 63MM MEPLA 627.271.00.5 STK LM247 22 86 ALBUE 90G 75MM MEPLA 628.271.00.5 STK LMAlbue 90º med innvendig gjengeMepla Albue med innvendig gjenge.Og Mepla 1 1/4" Albu innvendig.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 22 53 ALBUE 90G 16MM-1/2" INV MEPLA 601.256.00.5 STK LM *247 22 55 ALBUE 90G 20MM-1/2" INV MEPLA 602.256.00.5 STK LM *247 22 57 ALBUE 90G 20MM-3/4" INV MEPLA 602.257.00.5 STK LM *247 22 59 ALBUE 90G 26MM-3/4" INV MEPLA 603.257.00.5 STK LM *247 22 62 ALBUE 90G 32MM-1" INV MEPLA 604.258.00.5 STK LM *247 22 64 ALBUE 90G 40MM-11/4"INV MEPLA 605.259.00.5 STK LM *247 22 68 ALBUE 90G 63MMX2" INNV.MEPLA 607.256.00.5 STK LM *Albue 90º med utvendig gjengeMepla Albue med utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 22 23 ALBUE 90G 16MM-1/2" UTV MEPLA 601.252.00.5 STK LM *247 22 25 ALBUE 90G 20MM-1/2" UTV MEPLA 602.252.00.5 STK LM *247 22 27 ALBUE 90G 20MM-3/4" UTV MEPLA 602.253.00.5 STK LM *247 22 32 ALBUE 90G 26MM-1" UTV MEPLA 603.254.00.5 STK LM *247 22 34 ALBUE 90G 32MM-1" UTV MEPLA 604.254.00.5 STK LM *247 22 36 ALBUE 90G 40MM-11/4"UTV MEPLA 605.255.00.5 STK LM *247 22 38 ALBUE 90G 50MM-11/2"UTV MEPLA 606.255.00.5 STK LM *199


Trykkrør og delerAlbue 45ºMepla Albue 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 22 93 ALBUE 45G 26MM MEPLA 623.245.00.1 STK LM *247 22 95 ALBUE 45G 32MM MEPLA 624.245.00.1 STK LM *247 22 97 ALBUE 45G 40MM MEPLA 625.245.00.1 STK LM *247 22 99 ALBUE 45G 50MM MEPLA 626.245.00.1 STK LM *247 23 02 ALBUE 45G 63MM MEPLA 627.245.00.5 STK LM *247 23 04 ALBUE 45G 75MM MEPLA 628.245.00.5 STK LM *T-rørMepla T-rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 23 12 T-RØR 16-16-16MM MEPLA 621.310.00.5 STK LM *247 23 13 T-RØR 20-20-20MM MEPLA 622.310.00.1 STK LM *247 23 15 T-RØR 26-26-26MM MEPLA 623.310.00.1 STK LM *247 23 17 T-RØR 32-32-32MM MEPLA 624.310.00.1 STK LM *247 23 19 T-RØR 40-40-40MM MEPLA 625.310.00.1 STK LM *247 23 22 T-RØR 50-50-50MM MEPLA 626.310.00.1 STK LM *247 23 24 T-RØR 63-63-63MM MEPLA 627.310.00.5 STK LM247 23 26 T-RØR 75X75X75MM MEPLA 628.310.00.5 STK LM247 24 38 T-RØR 63X40X63MM MEPLA 627.321.00.5 STK LM247 24 41 T-RØR 63X50X63MM MEPLA 627.322.00.5 STK LM247 24 49 T-RØR 75X50X75MM MEPLA 628.322.00.5 STK LM247 24 51 T-RØR 75X63X75MM MEPLA 628.323.00.5 STK LM200


Trykkrør og delerT-rør overgangMepla overgangs T-rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 23 85 T-RØR 20-16-16MM MEPLA 622.314.00.1 STK LM *247 23 87 T-RØR 20-16-20MM MEPLA 622.311.00.5 STK LM *247 23 89 T-RØR 20-20-16MM MEPLA 622.312.00.5 STK LM *247 23 94 T-RØR 26-16-26MM MEPLA 623.311.00.5 STK LM *247 23 96 T-RØR 26-20-20MM MEPLA 623.317.00.1 STK LM *247 23 98 T-RØR 26-20-26MM MEPLA 623.315.00.5 STK LM *247 24 01 T-RØR 26-26-20MM MEPLA GEBERIT 623.316.00.5 STK LM *247 24 05 T-RØR 32-16-32MM MEPLA GEBERIT 624.311.00.5 STK LM *247 24 09 T-RØR 32-20-32MM MEPLA GEBERIT 324.317.00.5 STK LM *247 24 14 T-RØR 32-26-26MM MEPLA GEBERIT 624.316.00.5 STK LM *247 24 16 T-RØR 32-26-32MM MEPLA GEBERIT 624.319.00.5 STK LM *247 24 23 T-RØR 40-26-40MM MEPLA GEBERIT 625.319.00.5 STK LM *247 24 25 T-RØR 40-32-40MM MEPLA GEBERIT 625.321.00.5 STK LM *247 24 27 T-RØR 50-32-50MM MEPLA GEBERIT 626.319.00.5 STK LM *247 24 29 T-RØR 50X40X40MM MEPLA GEBERIT 626.320.00.5 STK LM *247 24 32 T-RØR 50X40X50MM MEPLA GEBERIT 626.321.00.5 STK LM *T-rør med innvendig gjengeMepla T-rør med innvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 23 33 T-RØR MEPLA 20X 1/2" M/I.GJ. 602.360.00.5 STK LM *247 23 35 T-RØR MEPLA 26X 1/2" M/I.GJ. 603.360.00.5 STK LM *247 23 39 T-RØR MEPLA 26X 3/4" M/I.GJ. 603.362.00.5 STK LM *247 23 42 T-RØR MEPLA 32X 1/2" M/I.GJ. 604.360.00.5 STK LM *247 23 46 T-RØR MEPLA 32X 1" M/I.GJ. 604.363.00.1 STK LM *247 23 48 T-RØR 40X 1/2" M/I.GJ.MEPLA 605.360.00.5 STK LM *247 23 52 T-RØR 50X 1/2" M/I.GJ.MEPLA 606.361.00.5 STK LM *247 23 53 T-RØR 40X11/4" M/I.GJ.MEPLA RG 605.364.00.5 STK LM *247 23 57 T-RØR 50X11/2" M/I.GJ.MEPLA RG 606.360.00.5 STK LM *247 23 59 T-RØR 63X2" M/I.GJ.MEPLA 607.366.00.5 STK LM *201


Trykkrør og delerTippunion med utvendig gjengeMepla union med utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 26 13 TIPPUNION 16MM- 1/2"UTV.MEPLA RG 605.559.00.5 STK LM *247 26 15 TIPPUNION 20MM- 1/2"UTV.MEPLA RG 602.590.00.5 STK LM *247 26 17 TIPPUNION 26MM- 3/4"UTV.MEPLA RG 603.590.00.5 STK LM *247 26 19 TIPPUNION 32MM- 1"UTV.MEPLA RG 604.590.00.5 STK LM *247 26 22 TIPPUNION 40MM-11/4"UTV.MEPLA RG 605.590.00.5 STK LM *247 26 24 TIPPUNION 50MM-11/2"UTV.MEPLA RG 606.590.00.5 STK LM *247 26 26 TIPPUNION 63MM-2"UTV.MEPLA 607.590.00.5 STK LM *Union med innvendig gjengeMepla union med innvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 26 33 UNION 16MM- 1/2"INV.MEPLA 601.595.00.5 STK LM *247 26 35 UNION 20MM- 1/2"INV.MEPLA 602.595.00.5 STK LM *247 26 37 UNION 26MM- 3/4"INV.MEPLA 603.595.00.5 STK LM *247 26 39 UNION 32MM- 1"INV.MEPLA 604.595.00.5 STK LM *247 26 42 UNION 40MM-11/4"INV.MEPLA 605.595.00.5 STK LM *247 26 44 UNION 50MM-11/2"INV.MEPLA 606.595.00.5 STK LM *247 26 46 UNION 63MM-2"INNV.MEPLA 607.595.00.5 STK LM *OvergangMepla overgang til Mapress.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 22 41 OVERGANG 16-15MM MAPRE MEPLA 601.508.00.5 STK LM *247 22 42 OVERGANG 20-18MM MAPRE MEPLA 602.508.00.5 STK LM *247 22 43 OVERGANG 26-22MM MAPRE MEPLA 603.508.00.5 STK LM *247 22 44 OVERGANG 32-28MM MAPRE MEPLA 604.508.00.5 STK LM *247 22 45 OVERGANG 40-35MM MAPRE MEPLA 605.508.00.5 STK LM *247 22 46 OVERGANG 50-42MM MAPRE MEPLA 606.508.00.5 STK LM *202


Trykkrør og delerOvergangsmuffe med innvendig gjengeMepla overgang med innvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 25 63 OVERG.MUF 16MM- 1/2"INV.MEPLA RG 601.555.00.5 STK LM *247 25 65 OVERG.MUF 20MM- 1/2"INV.MEPLA RG 602.555.00.5 STK LM *247 25 67 OVERG.MUF 20MM- 3/4"INV.MEPLA RG 602.556.00.5 STK LM *247 25 69 OVERG.MUF 26MM- 3/4"INV.MEPLA RG 603.556.00.5 STK LM *247 25 72 OVERG.MUF 22MM- 1"INV.MEPLA RG 603.557.00.5 STK LM *247 25 74 OVERG.MUF 32MM- 1"INV.MEPLA RG 604.557.00.5 STK LM *247 25 76 OVERG.MUF 40MM- 1"INV.MEPLA RG 605.557.00.5 STK LM *247 25 77 OVERG.MUF 40MM-11/2"INV.MEPLA RG 605.557.00.5 STK LM *247 25 78 OVERG.MUF 40MM-11/4"INV.MEPLA RG 605.558.00.5 STK LM *247 25 79 OVERG.MUF 50MM-11/2"INV.MEPLA RG 605.559.00.5 STK LM *247 25 81 OVERG.MUF 50MM- 2"INV.MEPLA RG 606.560.00.5 STK LM *247 25 82 OVERG.MUF 63MMX2"INNV.MEPLA 607.560.00.5 STK LM *247 25 85 OVERG.MUF 75MMX21/2"INNV MEPLA RG 608.561.00.5 STK LM *Overgangsnippel med utvendig gjengeMepla overgang med utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 25 23 OVERG.NIP 16MM- 1/2"UTV.MEPLA RG 601.535.00.5 STK LM *247 25 25 OVERG.NIP 20MM- 1/2"UTV.MEPLA RG 602.535.00.5 STK LM *247 25 27 OVERG.NIP 20MM- 3/4"UTV.MEPLA RG 602.536.00.5 STK LM *247 25 29 OVERG.NIP 26MM- 1/2"UTV.MEPLA RG 603.535.00.5 STK LM *247 25 32 OVERG.NIP 26MM- 3/4"UTV.MEPLA RG 603.536.00.5 STK LM *247 25 34 OVERG.NIP 26MM- 1"UTV.MEPLA RG 603.537.00.5 STK LM *247 25 36 OVERG.NIP 32MM- 1"UTV.MEPLA RG 604.537.00.5 STK LM *247 25 37 OVERG.NIP 32MM- 1/4"UTV.MEPLA RG 604.538.00.5 STK LM *247 25 38 OVERG.NIP 40MM- 1"UTV.MEPLA RG 605.537.00.5 STK LM *247 25 41 OVERG.NIP 40MM-11/4"UTV.MEPLA RG 605.538.00.5 STK LM *247 25 42 OVERG.NIP 40MM-11/2"UTV.MEPLA RG 605.539.00.5 STK LM *247 25 43 OVERG.NIP 50MM-11/2"UTV.MEPLA RG 606.537.00.5 STK LM *247 25 44 OVERG.NIP 50MM- 2"UTV.MEPLA RG STK LM *247 25 45 OVERG.NIP 63MM- 2"UTV.MEPLA 607.539.00.5 STK LM *247 25 47 OVERG.NIP 75MM-21/2" UTV MEPLA RG 608.541.00.5 STK LM *203


Trykkrør og delerReduksjonMepla Reduksjon.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 24 73 REDUKSJON 20-16MM MEPLA GEBERIT 622.650.00.5 STK LM *247 24 75 REDUKSJON 26-16MM MEPLA GEBERIT 623.650.00.5 STK LM *247 24 77 REDUKSJON 26-20MM MEPLA GEBERIT 623.651.00.5 STK LM *247 24 82 REDUKSJON 32-20MM MEPLA GEBERIT 624.651.00.5 STK LM *247 24 84 REDUKSJON 32-26MM MEPLA GEBERIT 624.652.00.5 STK LM *247 24 88 REDUKSJON 40-26MM MEPLA GEBERIT 625.652.00.5 STK LM *247 24 91 REDUKSJON 40-32MM MEPLA GEBERIT 625.653.00.5 STK LM *247 24 93 REDUKSJON 50-32MM MEPLA GEBERIT 626.652.00.5 STK LM *247 24 95 REDUKSJON 50-40MM MEPLA GEBERIT 626.653.00.5 STK LM *247 25 03 REDUKSJON 75X63MM MEPLA GEBERIT 628.655.00.5 STK LM *247 24 99 REDUKSJON 63X50MM MEPLA 627.654.00.51 STK LM *SkjøtekoblingMepla kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS247 24 52 SKJØTEKOBLING 16 MM MEPLA GEBERIT 621.505.00.5 STK LM *247 24 53 SKJØTEKOBLING 20 MM MEPLA 622.505.00.5 STK LM *247 24 55 SKJØTEKOBLING 26 MM MEPLA 623.505.00.5 STK LM *247 24 57 SKJØTEKOBLING 32 MM MEPLA 624.505.00.5 STK LM *247 24 59 SKJØTEKOBLING 40 MM MEPLA 625.505.00.5 STK LM *247 24 62 SKJØTEKOBLING 50 MM MEPLA 626.505.00.5 STK LM *247 24 64 SKJØTEKOBLING 63 MM MEPLA 627.505.00.5 STK LM *247 24 66 SKJØTEKOBLING 75MM MEPLA 628.505.00.5 STK LM *INLINER GEBERITInliner rør, kveilInLiner for VV sirkulasjon, kveil 50 meterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 10 33 INLINER RØR 14MM, KVEIL 50M 600.101.00.1 M LMInliner rørInLiner kobling, Rg, Sirkulasjon VVNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS195 10 31 INLINER T-RØR 28-15-28 61275 STK LM195 10 32 INLINER T-RØR 35-15-35 61276 STK LM204


Trykkrør og delerMULTILAYER/ALUPEXMULTILAYER, UPONOR UNIPIPE RØRRør i rette lengder, UnipipeHvite rette lengder à 5 m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 13 32 RØR 16X2,00 (LGD A 5M) UNIPIPE PN10 WIRSBO 1013432 M LI *507 13 36 RØR 20X2,25 (LGD A 5M) UNIPIPE PN10 WIRSBO 1013440 M LI *507 13 38 RØR 25X2,5 (LGD A 5M) UNIPIPE PN10 WIRSBO 1013442 M LI *507 13 41 RØR 32X3,0 (LGD A 5M) UNIPIPE PN10 WIRSBO 1013444 M LI *507 13 43 RØR 40X4,0 (LGD A 5M) UNIPIPE PN10 WIRSBO 1013446 M LI *507 13 45 RØR 50X4,5 (LGD A 5M) UNIPIPE PN10 WIRSBO 1013449 M LI *Rør i kveil, UnipipeHvite i kveil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 13 14 RØR 16X2,0 (200M) PN10 UNIPIPE KVEIL WIRSBO 1013371 M LI *507 13 21 RØR 20X2,25(100M) PN10 UNIPIPE KVEIL WIRSBO 1013388 M LI *507 13 23 RØR 25X2,5 (50 M) PN10 UNIPIPE KVEIL WIRSBO 1013398 M LI *507 13 25 RØR 32X3,0 (50 M) PN10 UNIPIPE KVEIL WIRSBO 1013401 M LI *Rør med isolering, UnipipeHvite i kveil.Isolerte med 9 millimeter Tubolit på 16 og 20 millimeter, 13 millimeter Tubolit på 25 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 13 48 RØR TUBOLIT 16X2,0MM ISOL.9MM 75 M KVEIL UNIPIPE NR 1013625 M LI *507 13 49 RØR TUBOLIT 20X2,5MM ISOL.9MM 75 M KVEIL UNIPIPE NR 1013626 M LI *507 13 46 RØR TUBOLIT 25X2.5MM ISOL.9MM 1013630 50M KVEIL UNIPIPE M LI *205


Trykkrør og delerMULTILAYER, AJ MT RØRRør i rette lengderRørene består av en hvit varmtvannsbestandig innerdel i kryssforbundet polyetylen (PEX), et støtterør i aluminium ogen sort ytterdel i kryssforbundet polyetylen. Teknologien som brukes gjør rørene svært formstabile ogspesialverktøyene gjør det mulig å bøye rørene i ønsket vinkel uten å endre den yttre eller indre diameteren. Innerørog ytterbelegg i kryssforbundet polyetylen (PE-X) og støtterør i aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 15 03 RØR RETTE 16MM MT 4600.016 LGD A 5 MTR M LK *512 15 04 RØR RETTE 20MM MT 4600.020 LGD A 5 MTR M LK *512 15 05 RØR RETTE 26MM MT 4600.026 LGD A 5 MTR M LK *512 15 06 RØR RETTE 32MM MT 4600.032 LGD A 5 MTR M LK *512 15 07 RØR RETTE 40MM MT 4600.040 LGD A 5 MTR M LK *512 15 08 RØR RETTE 50 MM MT 4600.050 LGD A 5 MTR M LK *512 15 09 RØR RETTE 63MM MT 4600.063 LGD A 5 MTR M LK *512 15 13 RØR RETTE 16MM MT 4600.316 LGD A 3 MTR M LK *512 15 14 RØR RETTE 20MM MT 4600.320 LGD A 3 MTR M LK *512 15 15 RØR RETTE 26MM MT 4600.326 LGD A 3 MTR M LK *512 15 16 RØR RETTE 32MM MT 4600.332 LGD A 3 MTR M LK *512 15 17 RØR RETTE 40MM MT 4600.340 LGD A 3 MTR M LK *Rør på kveilRørene brukes som stammeledningssystem for varmt og kaldt vann, oppvarming-, kjøling- og trykkluftinstallasjoner.JRG Sanipex MT forbindelses rør brukes blant annet i boligblokker som stigningsrør fra inntak i kjeller til topp.Rørene fremstilles med en nyutviklet metode med sprøyteteknikk. Rørene består av en hvit varmtvannsbestandiginnerdel i kryssforbundet polyetylen (PEX), et støtterør i aluminium og en sort ytterdel i kryssforbundet polyetylen.Teknologien som brukes gjør rørene svært formstabile og spesialverktøyene gjør det mulig å bøye rørene i ønsketvinkel uten endre den yttre eller indre diameteren.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 15 25 RØR I KVEIL 16MM MT 4604.016 A 50 MTR M LK *512 15 26 RØR I KVEIL 20MM MT 4604.020 A 50 MTR M LK *512 15 27 RØR I KVEIL 26MM MT 4604.026 A 50 MTR M LK *512 15 28 RØR I KVEIL 32MM MT 4604.032 A 50 MTR M LK *MULTILAYER, AJ MT DELERRørbend Ø50 og Ø63mmDiverse rørbend. Bildet viser 45º.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 15 47 RØRBEND 90 GR. 50 MM MT 4607.050 STK LK512 15 48 RØRBEND 90 GR. 63 MM MT 4607.063 STK LK512 15 57 RØRBEND 45 GR. 50 MM MT 4608.050 STK LK512 15 58 RØRBEND 45 GR. 63 MM MT 4608.063 STK LK512 15 59 RØRBEND 30 GR. 50 MM MT 4609.050 STK LK512 15 61 RØRBEND 30 GR. 63 MM MT 4609.063 STK LK206


Trykkrør og delerAlbue 45ºAlbuen benyttes for å tilpasse rørsystemet de yttre omgivelsene.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 27 ALBUE 45GR.50 MM MT 4676.050 STK LK *512 18 28 ALBUE 45GR.63 MM MT 4676.063 STK LK *Albue 90ºAlbuen benyttes for å tilpasse rørsystemet de yttre omgivelsene.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 03 ALBUE 16MM 90GR MT 4670.016 STK LK *512 18 04 ALBUE 20MM 90GR MT 4670.020 STK LK *512 18 05 ALBUE 26MM 90GR MT 4670.026 STK LK *512 18 06 ALBUE 32MM 90GR MT 4670.032 STK LK *512 18 07 ALBUE 40MM 90GR MT 4670.040 STK LK *512 18 08 ALBUE 90GR.50 MM MT 4670.050 STK LK *512 18 09 ALBUE 90GR.63 MM MT 4670.063 STK LK *Albue 90º med utvendig gjengeAlbuen benyttes for å koble JRG Sanipex MT systemet til en fordeler eller som en overgang. Den ene enden harPlastkupling tilpasset MT systemet, mens den andre enden har utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 13 ALBUE 16X1/2" 90GR MT M/UTV.GJ 4672.110 STK LK *512 18 14 ALBUE 20X1/2" 90GR MT M/UTV.GJ 4672.210 STK LK *512 18 15 ALBUE 20X3/4" 90GR MT M/UTV.GJ 4672.220 STK LK *512 18 16 ALBUE 26X3/4" 90GR MT M/UTV.GJ 4672.250 STK LK *512 18 17 ALBUE 32X 1" 90GR MT M/UTV.GJ 4672.310 STK LK *512 18 19 ALBUE 90 GR.50X1.1/2" UTV MT 4672.510 STK LKSkjøteunionSkjøteunionen benyttes for å skjøte JRG Sanipex MT rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 43 SKJØTEUNION 16MM MT 4690.016 STK LK *512 18 44 SKJØTEUNION 20MM MT 4690.020 STK LK *512 18 45 SKJØTEUNION 26MM MT 4690.026 STK LK *512 18 46 SKJØTEUNION 32MM MT 4690.032 STK LK *512 18 47 SKJØTEUNION 40MM MT 4690.040 STK LK *512 18 48 SKJØTEUNION 50 MM MT 4690.050 STK LK *512 18 49 SKJØTEUNION 63 MM MT 4690.063 STK LK *207


Trykkrør og delerOvergangEn overgang brukes dersom en ønsker å redusere eller øke rørdiametrene i videreførelsen av systemet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 19 53 OVERGANG 20X16MM MT 4730.100 STK LK *512 19 54 OVERGANG 26X16MM MT 4730.102 STK LK *512 19 55 OVERGANG 26X20MM MT 4730.104 STK LK *512 19 56 OVERGANG 32X16MM MT 4730.106 STK LK *512 19 57 OVERGANG 32X20MM MT 4730.108 STK LK *512 19 58 OVERGANG 32X26MM MT 4730.110 STK LK *512 19 59 OVERGANG 40X16MM MT 4730.112 STK LK *512 19 61 OVERGANG 40X20MM MT 4730.114 STK LK *512 19 62 OVERGANG 40X26MM MT 4730.116 STK LK *512 19 63 OVERGANG 40X32MM MT 4730.118 STK LK *512 19 64 OVERGANG 50-26 MT 4730.124 STK LK *512 19 65 OVERGANG 50-32 MT 4730.126 STK LK *512 19 66 OVERGANG 50-40 MT 4730.128 STK LK *512 19 67 OVERGANG 63-26 MT 4730.134 STK LK512 19 68 OVERGANG 63-32 MT 4730.136 STK LK512 19 69 OVERGANG 63-40 MT 4730.138 STK LK512 19 52 OVERGANG 63 - 50 MM MT 4730.140 STK LK *T-rørDenne T-skjøten kan benyttes der inn- eller utløpet til eller fra en fordeler etc. ønskes å føres videre. Skjøten har treender med plastkupling tilpasset MT systemet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 17 43 T-RØR 16MM MT 4650.016 STK LK *512 17 44 T-RØR 20MM MT 4650.020 STK LK *512 17 45 T-RØR 26MM MT 4650.026 STK LK *512 17 46 T-RØR 32MM MT 4650.032 STK LK *512 17 47 T-RØR 40MM MT 4650.040 STK LK *512 17 48 T-RØR 50 MM MT 4650.050 STK LK *512 17 49 T-RØR 63 MM MT 4650.063 STK LK *208


Trykkrør og delerT-rør med overgangDette T-røret kan benyttes der inn- eller utløpet til eller fra en fordeler etc. ønskes å føres videre, eller derforgreningen eller både forgreningen og videreføringen videreføres med mindre rørdiameter. Skjøten har tre endermed plastkupling tilpasset MT systemet.4652.530-4652.656 Lages av bronse med plastkupling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 17 51 T-RØR 20X16X16MM MT 4652.110 STK LK *512 17 53 T-RØR 20X16X20MM MT 4652.112 STK LK *512 17 54 T-RØR 20X20X16MM MT 4652.114 STK LK *512 17 55 T-RØR 26X16X26MM MT 4652.214 STK LK *512 17 57 T-RØR 26X20X20MM MT 4652.218 STK LK *512 17 59 T-RØR 26X20X26MM MT 4652.220 STK LK *512 17 62 T-RØR 26X26X20MM MT 4652.222 STK LK *512 17 64 T-RØR 32X16X32MM MT 4652.316 STK LK *512 17 66 T-RØR 32X20X32MM MT 4652.324 STK LK *512 17 67 T-RØR 32X26X26MM MT 4652.330 STK LK *512 17 68 T-RØR 32X26X32MM MT 4652.332 STK LK *512 17 71 T-RØR 40X26X40MM MT 4652.428 STK LK *512 17 72 T-RØR 40X32X32MM MT 4652.436 STK LK *512 17 73 T-RØR 40X32X40MM MT 4652.438 STK LK *512 17 74 T-RØR 50-26-50 MT 4652.530 STK LK *512 17 75 T-RØR 50-32-50 MT 4652.534 STK LK *512 17 81 T-RØR 50-40-40 MT 4652.544 STK LK512 17 82 T-RØR 50-40-50 MT 4652.546 STK LK *512 17 86 T-RØR 63-26-63 MT 4652.634 STK LK512 17 87 T-RØR 63-32-63 MT 4652.638 STK LK512 17 88 T-RØR 63-40-63 MT 4652.642 STK LK *512 17 89 T-RØR 63-50-63 MT 4652.656 STK LK *T-rør med innvendig gjengeDette T-røret med innvendige gjenger kan benyttes der inn- eller utløpet til eller fra en fordeler ønskes å føres videre.Røret har to ender med plastkupling tilpasset MT systemet og en ende med innvendige gjenger. Laget av bronse medplastkupling tilpasset JRG Sanipex MT.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 17 76 T-RØR 20X1/2"X20 MT 4654.210 STK LK *512 17 77 T-RØR 26X1/2"X26 MT 4654.220 STK LK *512 17 78 T-RØR 26X3/4"X26 MT 4654.250 STK LK *512 17 79 T-RØR 32X3/4"X32 MT 4654.310 STK LK *209


Trykkrør og delerTippunionBenyttes dersom en ønsker en overgang mellom JRG Sanipex MT systemet og radiatorsystemet Calor. I den ene endener det en plastkuppling for tilkobling til MT rørsystemet, mens det i andre enden er utvendige gjenger for tilkobling tilradiator eller radiatorventil. Lages i bronse med plastkuppling tilpasset JRG Sanipex MT.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 19 09 TIPPUNION 1.1/2" - 50 MT 4710.510 STK LK *512 19 11 TIPPUNION 2" - 63 MT 4710.610 STK LK *512 19 13 TIPPUNION 16X1/2" MT 4710.110 STK LK *512 19 14 TIPPUNION 20X1/2" MT 4710.210 STK LK *512 19 15 TIPPUNION 20X3/4" MT 4710.220 STK LK *512 19 16 TIPPUNION 26X3/4" MT 4710.250 STK LK *512 19 17 TIPPUNION 32X 1" MT 4710.310 STK LK *512 19 18 TIPPUNION 40X11/4" MT 4710.410 STK LK *UnionDenne unionen benyttes dersom en ønsker en overgang mellom JRG Sanipex MT systemet og JRG Sanipex Classicsystemet. I den ene enden er det en plastkuppling for tilkobling til MT rørsystemet, mens det i andre enden erinnvendige gjenger for tilkobling til Classic systemet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 19 25 UNION 1.1/2" - 50 MT 4712.510 STK LK512 19 26 UNION 63MM X 2" MT 4712.610 STK LK512 19 33 UNION 16MM X 1/2" MT 4712.110 STK LK *512 19 34 UNION 20MM X 1/2" MT 4712.210 STK LK *512 19 35 UNION 20MM X 3/4" MT 4712.220 STK LK *512 19 36 UNION 26MM X 3/4" MT 4712.250 STK LK *512 19 37 UNION 32MM X 1" MT 4712.310 STK LK *512 19 38 UNION 40MM X11/4" MT 4712.410 STK LK *Union med pakningUnionen brukes til sanitær-, oppvarmings- og trykkluftinstallasjoner.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 87 UNION 1.3/4" - 50 MT 4700.134 STK LK512 18 88 UNION 2.1/4" - 50 MT 4700.138 STK LK512 18 89 UNION 2.3/8" - 63 MT 4700.140 STK LK512 18 91 UNION 2.3/4" - 63 MT 4700.142 STK LK210


Trykkrør og delerUnion dobbelDenne doble unionen benyttes for å skjøte JRG Sanipex MT rør. Det medfølger også to transportplugger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 53 UNION DOBBEL 16MM MT 4692.016 STK LK *512 18 54 UNION DOBBEL 20MM MT 4692.020 STK LK *512 18 55 UNION DOBBEL 26MM MT 4692.026 STK LK *512 18 56 UNION DOBBEL 32MM MT 4692.032 STK LK *512 18 57 UNION DOBBEL 40MM MT 4692.040 STK LK *512 18 58 UNION DOBBEL 50 MM MT 4692.050 STK LK *512 18 59 UNION DOBBEL 63 MM MT 4692.063 STK LK *OvergangsmuffeEn overgangsmuffe benyttes dersom en vil lage en overgang mellom to systemer. Muffen har innvendige gjenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 20 31 OVERG.MUFFE 32MM X 1/2" MT 4697.315 STK LK *512 20 32 OVERG.MUFFE 40MM X 1/2" MT 4697.415 STK LK *512 20 33 OVERG.MUFFE 40MM X 3/4" MT 4697.420 STK LK *OvergangsnippelEn overgangsnippel benyttes dersom en vil lage en overgang mellom to systemer. Nippelen har utvendige gjenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 19 42 OVERG.NIPPEL 26MM X 1/2" MT 4696.215 STK LK *512 19 44 OVERG.NIPPEL 32MM X 1/2" MT 4696.315 STK LK *512 19 45 OVERG.NIPPEL 32MM X 3/4" MT 4696.320 STK LK *512 19 46 OVERG.NIPPEL 40MM X 1/2" MT 4696.415 STK LK *512 19 48 OVERG.NIPPEL 40MM X 1" MT 4696.425 STK LK *KuleventilerKuleventilen kan monteres hvor som helst i JRG Sanipex MT rørsystemet for å kunne stenge av tilførselen av vanneller luft. Ventilen har plastkuplinger med lik diameter i begge ender og egner seg til vann, trykkluft og vakuum medtemperaturer mellom -20 °C og 95°.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 20 41 KULEVENTIL 16MM MT 6040.016 STK LK *512 20 42 KULEVENTIL 20MM MT 6040.020 STK LK *512 20 43 KULEVENTIL 26MM MT 6040.026 STK LK *512 20 44 KULEVENTIL 32MM MT 6040.032 STK LK *512 20 45 KULEVENTIL 40MM MT 6040.040 STK LK *211


Trykkrør og delerKappeEn kappe fungerer som en permanent plugg for alle plastkupler i JRG Sanipex MT systemet. Lages av PPSUvarmebestandig plast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS512 18 63 KAPPE 16MM MT 4695.016 STK LK *512 18 64 KAPPE 20MM MT 4695.020 STK LK *512 18 65 KAPPE 26MM MT 4695.026 STK LK *512 18 66 KAPPE 32MM MT 4695.032 STK LK *512 18 67 KAPPE 40MM MT 4695.040 STK LK *512 18 68 KAPPE 50MM MT 4695.050 STK LK512 18 69 KAPPE 63MM MT 4695.063 STK LKMULTILAYER, UPONOR UNIPIPE DELERAlbue 90º PPSU, UnipipePressvinkel med presskappe av rustfritt stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 19 81 ALBUE 16X16 90GR UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022714 STK LI *507 19 82 ALBUE 20X20 90GR UNIPIPE PPSU UPONOR NR:1022715 STK LI *507 19 83 ALBUE 25X25 90GR UNIPIPE PPSU UPONOR NR:1022716 STK LI *507 19 84 ALBUE 32X32 90GR UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022717 STK LI *T-rør PPSU, UnipipeT-rør med presskappe i rustfritt stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 19 91 T-RØR 16X16X16 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022718 STK LI *507 19 92 T-RØR 20X20X20 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022719 STK LI *507 19 93 T-RØR 25X25X25 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022720 STK LI *507 19 94 T-RØR 32X32X32 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022721 STK LI *507 20 01 T-RØR 16X20X16 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022722 STK LI *507 20 02 T-RØR 20X16X16 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022723 STK LI *507 20 03 T-RØR 20X16X20 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022724 STK LI *507 20 04 T-RØR 20X20X16 UNIPIPE PPSU UPONOR NR:1022725 STK LI *507 20 06 T-RØR 20x25x20 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022727 STK LI *507 20 05 T-RØR 25X16X16 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022726 STK LI *507 20 07 T-RØR 25X16X25 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022729 STK LI *212


Trykkrør og delerSkjøtemuffe PPSU, UnipipePresskobling med presskappe av rustfritt stål.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 20 11 SKJØTEMUFFE 16X16 UNIPIPE PPSU UPONOR NR:1022736 STK LI *507 20 12 SKJØTEMUFFE 20X20 UNIPIPE PPSU UPONOR NR:1022737 STK LI *507 20 13 SKJØTEMUFFE 25X25 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022738 STK LI *507 20 14 SKJØTEMUFFE 32X32 UNIPIPE PPSU UPONOR NR: 1022739 STK LI *Albue 90º press, UnipipeForkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 13 72 ALBU 16X16 90GR PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007576 STK LI *507 13 74 ALBU 20X20 90GR PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007580 STK LI *507 13 76 ALBU 25X25 90GR PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007584 STK LI *507 13 75 ALBU 32X32 90GR PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007587 STK LI *507 90 04 ALBU 40X40 90GR PRESS UNIPIPE UPONOR NR:1045387 STK LI *507 90 23 ALBU 50X50 90º PRESS UNIPIPE UPONOR 1045404 STK LI *Albue 90º med utvendig gjenge press, UnipipeForkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 19 02 ALBU 16X1/2" 90GR U.GJ. UNIPIP PRESS WIRSBO 1007578 STK LI *507 19 14 ALBU 20X1/2" 90GR I.GJ. UNIPIP PRESS WIRSBO 1007582 STK LI *Albue 45º press, UnipipeForkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 90 07 ALBU 40X40 45GR PRESS UNIPIPE UPONOR NR:1045390 STK LI *213


Trykkrør og delerT-rør press, UnipipeForkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 90 14 T-RØR 40 PRESS UNIPIPE UPONOR NR: 1045396 STK LI *507 13 82 T-RØR 16X16X16 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007595 STK LI *507 13 83 T-RØR 20X20X20 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007602 STK LI *507 13 84 T-RØR 25X25X25 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007609 STK LI *507 13 89 T-RØR 20X16X16 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007599 STK LI *507 13 91 T-RØR 20X16X20 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007600 STK LI *507 13 94 T-RØR 25X16X25 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007606 STK LI *507 13 95 T-RØR 25X20X20 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007607 STK LI *507 13 96 T-RØR 25X20X25 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007608 STK LI *507 12 52 T-RØR 32X16X32 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007613 STK LI *507 12 53 T-RØR 32X20X32 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007614 STK LI *507 19 61 T-RØR 32X25X25 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1021940 STK LI *507 19 62 T-RØR 32X25X32 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007615 STK LI *507 19 63 T-RØR 32X32X32 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1007616 STK LI *507 90 11 T-RØR 40X25X40 PRESS UNIPIPE UPONOR NR:1045393 STK LI *507 90 12 T-RØR 40X32X32 PRESS UNIPIPE UPONOR NR:1045394 STK LI *507 90 13 T-RØR 40X32X40 PRESS UNIPIPE UPONOR NR:1045395 STK LI *507 19 66 T-RØR 50X25X50 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1021941 STK LI *507 19 67 T-RØR 50X50X50 PRESS UNIPIPE WIRSBO 1021942 STK LIT-rør med innvendig gjenge press, UnipipeForkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 19 42 T-RØR 16X1/2"X16 I.GJ. UNIPIPE PRESS WIRSBO 1007598 STK LI *507 19 44 T-RØR 20X1/2"X20 I.GJ. UNIPIPE PRESS WIRSBO 1007603 STK LI *507 19 48 T-RØR 25X1/2"X25 I.GJ. UNIPIPE PRESS WIRSBO 1007611 STK LI *507 19 71 T-RØR 32X3/4"X32 I.GJ. UNIPIPE PRESS WIRSBO 1007618 STK LI *507 19 73 T-RØR 50X 1"X50 I.GJ. UNIPIPE PRESS WIRSBO 1021943 STK LI214


Trykkrør og delerSkjøtemuffe press, UnipipeSkjøtemuffe DR, reduksjon. Forkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 14 02 SKJØTEMUFFE 16X16 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007628 STK LI *507 14 03 SKJØTEMUFFE 20X16 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007629 STK LI *507 14 04 SKJØTEMUFFE 20X20 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007630 STK LI *507 14 08 SKJØTEMUFFE 25X16 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007631 STK LI *507 14 09 SKJØTEMUFFE 25X20 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007632 STK LI *507 14 12 SKJØTEMUFFE 25X25 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007633 STK LI *507 15 11 SKJØTEMUFFE 32X20 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007634 STK LI *507 14 13 SKJØTEMUFFE 32X25 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007635 STK LI *507 14 14 SKJØTEMUFFE 32X32 PRESS UNIPIP WIRSBO 1007636 STK LI *507 90 18 SKJØTEMUFFE 40X40 PRESS UNIPIP UPONOR 1045400 STK LI *507 90 17 SKJØTEMUFFE 40X32 PRESS UNIPIP UPONOR NR:1045399 STK LI *507 90 35 SKJØTEMUFFE 50X40 PRESS UNIPIP UPONOR NR:1045415 STK LI *507 90 36 SKJØTEMUFFE 50X50 PRESS UNIPIP UPONOR NR:1045416 STK LI *Rettnippel press, UnipipeRett nippel DR med utvendig gjenge. Forkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 13 51 NIPPEL RETT 16X 3/8" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007557 STK LI *507 13 52 NIPPEL RETT 16X 1/2" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007558 STK LI *507 13 53 NIPPEL RETT 20X 1/2" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007561 STK LI *507 13 54 NIPPEL RETT 20X 3/4" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007562 STK LI *507 13 56 NIPPEL RETT 25X 3/4" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007567 . STK LI *507 13 57 NIPPEL RETT 25 X 1" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007568 STK LI *507 13 58 NIPPEL RETT 32X 1" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007570 STK LI *507 13 59 NIPPEL RETT 32X1 1/4" UNIPIPE M/U.GJ. PRESS WIRSBO 1007571 STK LI *507 90 01 NIPPEL RETT 40X1.1/4" UNIPIPE M/U.GJ PRESS UPONOR 1045384 STK LI *507 90 19 NIPPEL RETT 50X1.1/2 UNIPIPE M/U.GJ. PRESS UPONOR 1045401 STK LI *Rettnippel med innvendig gjenge press, UnipipeRett nippel DR med innvendig gjenge. Forkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 18 91 NIPPEL RETT 16X1/2"I.GJ.UNIPIP PRESS WIRSBO 1007559 STK LI *507 18 93 NIPPEL RETT 20X3/4"I.GJ.UNIPIP PRESS WIRSBO 1007564 STK LI *507 18 97 NIPPEL RETT 25X3/4"I.GJ.UNIPIP PRESS WIRSBO 1007569 STK LI *215


Trykkrør og delerRettnippel med utvendig gjenge pressUponor rett nippel DR MLCP utvendig gjenget. Forkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aliminiumNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 90 87 NIPPEL RETT 40X1 1/4" M/UTV.GJ UPONOR ART.1046942 STK LI507 90 89 NIPPEL RETT 50 X 1.1/2" UTV.GJ UPONOR PRESS DR MESSING STK LIDobbelnippel, UnipipeDobbelnippel. Kompresjonskoblinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 17 52 DOBBELNIPPEL UNIPIPE 3/4"X3/4" 1006644 WIRSBO STK LI *Presskobling, UnipipePresskobling DR med løpende mutter og planpakning. Forkrommet messing med presskappe av rustfrittstål/aliminum.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 14 22 PRESSKOBL. 16X 1/2" M/I.GJ. M/LØP. MUTTER OG PLANPAKN. 1007645 STK LI *507 14 24 PRESSKOBL. 16X 3/4" M/I.GJ. M/LØP. MUTTER OG PLANPAKN. 1021945 STK LI *507 14 21 PRESSKOBL. 20X 1/2" M/I.GJ. M/LØP. MUTTER OG PLANPAKN. 1007646 STK LI *507 14 26 PRESSKOBL. 20X 3/4" M/I.GJ. M/LØP. MUTTER OG PLANPAKN. 1007647 STK LI *507 14 28 PRESSKOBL. 25X 1" M/I.GJ. M/LØP. MUTTER OG PLANPAKN. 1007648 STK LI *507 14 23 PRESSKOBL. 32X1 1/4" M/I.GJ. M/LØP. MUTTER OG PLANPAKN. 1007649 STK LI *Presskobling CU, UnipipeOvergang DR til kobber. Forkrommet messing med presskappe av rustfritt stål/aliminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 14 35 PRESSKOBL. 20X18MM CU UNIPIPE M/OVERG. TIL CU W.O 1007560 STK LI *507 14 38 PRESSKOBL. 16X15MM CU UNPIPE UPONOR 1007556 STK LI *Koblingssett for Witapex fordeler, UnipipeTilbehør. For kobling av Unipipe rør til fordeler FPL-PX og WGF.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 18 67 KOBLINGSSETT 16X3/4" UNIPIPE F/WGF FORDELER WIRSBO 1034298 STK LI *Koblingssett, UnipipeKompresjonskoblingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 17 41 KOBL.SETT UNIPIPE 16 X 1/2" 1013846 WIRSBO STK LI *507 17 44 KOBL.SETT UNIPIPE 20 X 3/4" 1014004 WIRSBO STK LI *507 17 45 KOBL.SETT UNIPIPE 25 X 1" 1014011 WIRSBO STK LI *216


Trykkrør og delerMULTILAYER, UPONOR UNIPIPE VERKTØYRørkutter for UnipipeRørkutter. Verktøy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 18 14 RØRKUTTER F/UNIPIPE 25-63 MM 1006634 WIRSBO STK LI *KalibreringsverktøyMultilayer, Uponor Unipipe verktøy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS507 18 31 KALIBRERINGSVERKTØY 16-20-25MM 1015739 F/UNIPIPE WIRSBO STK LI *Batteri 3,6V8362261: Batteri med kabel for Genius romtermostat AA Lithium 3,6v8362262: Batteri med kabel for Genius og Cosy romtermostat AA Lithium 3,6vNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 61 BATTERI TYPE AA 3,6V M/KABEL UPONOR ART. 1034459 STK NE *836 22 62 BATTERI TYPE AA 3,6V U/KABEL UPONOR ART. 1009175 STK NE *GULVVARME, SNØSMELTE OG KULVERTERGULVVARME UPONOR DELERUponor koblingssett EuroconeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 27 24 KOBLINGSSETT EUROC 20MM-3/4" UPONOR 1057370 STK NEGULVVARME UPONOR VERKTØYUponor festeverktøy, sekkestrammerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS836 22 55 FESTEVERKTØY SEKKESTRAMMER UPONOR 1006243 STK NEGULVVARME, AJ ARJONFLOOR DELERArjonfloor aluminiumsplate leveres for både 16 og 20 mm gulvvarmrør.Platene leveres 1-spor, 2-spor eller 3-spor avhengig av senteravstand og løsning. 1-spors platene har treknekkeanvisninger som muliggjør følgende lengder: 150 mm, 350 mm, 500 mm, 650 mm og 850 mm.Platene legges normalt med en dekning på 75-85% av det totale gulvarealet.Skap, vanntett bunnSkap for innfelling, vanntett, ArjonfloorNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 63 24 SKAP 2-5 KRS,INNF.VANNT.BUNN ARJONFLOOR 106X542X736 STK NE835 63 25 SKAP 6-9 KRS.INNF.VANNT.BUNN ARJONFLOOR 106X762X736 STK NE835 63 26 SKAP 10-12 KRS.INNF.VANNT BUNN ARJONFLOOR 106X927X736 STK NE217


Trykkrør og delerAluplaterArjonfloor aliminiumsplate leveres for både 16 og 20 mm gulvvarmerør. Platene leveres 1-spor, 2-spor eller 3-sporavhengig av senteravstand og løsning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 61 47 ALUPLATE 1/16/190/1150 ARMATURJONSSON STK NE835 61 48 ALUPLATE 1/20/280/1150 ARMATURJONSSON STK NESkap, åpen bunnSkap for innfelling, ArjonfloorNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 63 21 SKAP 2-5 KURSER,INNF,ÅPEN BUNN ARJONFLOOR 106X542X736 STK NE835 63 22 SKAP 6-9 KURSER,INNF.ÅPEN BUNN ARJONFLOOR 106X762X736 STK NE835 63 23 SKAP 10-12 KURS.INNF.ÅPEN BUNN ARJONFLOOR 106X927X736R STK NESNØSMELTE,MELTAWAY DELERIndustri fordeler 25-G 1 1/3Tur- og returfordeler for en sløyfe til industrifordeler 1 ½” med koblingssett 25x2,3 for Meltaway PEX-rør. Tilkoblingfor termoelektrisk element på returfordeler og ventil for innstruping på turfordeler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 41 INDUSTRI FORDELER 25-G 1 1/3 UPONOR ART.NR 1045813 STK NEIndustri fordeler grunnpakkeGrunnpakke til industrifordelersystemet 1 ½ ” som inneholder nødvendige monteringsdetaljer slik somfestebraketter, skruer, pakninger og plastplugger til betong. Pakken inneholder også termometre til tur og retur,manometer, endestykker og avluftningsventiler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 42 INDUSTRI FORDELER GRUNNPAKKE UPONOR ART.NR 1045815 STK NEIndustri fordeler brakett settFestebrakett til industrifordeler 1 ½ ”. Brukes i tillegg til grunnpakken når fordeleren utvides over 5 avstikk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 43 INDUSTRI FORDELER BRAKETT SETT UPONOR ART.NR 1045816 STK NEIndustri flowmeterTurventil med gjennomstrømsmåler 4-20 L/min.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS860 18 44 INDUSTRI FLOWMETER UPONOR ART.NR 1030134 STK NE218


Avløpsrør og delerAvløpsrør og delerInnholdAVLØPSRØR / DELER MA ______________________________________________ 221RØR OG DELER MA ___________________________________________________ 221KOBLINGER SML KJ-MA ______________________________________________ 225KOBLINGER SML DUKER ______________________________________________ 226KOBLINGER SML PURUS ______________________________________________ 226AVLØPSRØR / DELER DIV. STÅL _________________________________________ 227EUROPIPE RØR OG DELER _____________________________________________ 227AVLØPSRØR / DELER PP INNOMHUS _____________________________________ 233PP SMARTLINE HVIT RØR OG DELER _____________________________________ 233PP SMARTLINE DELER 75 OG 110MM _____________________________________ 236PP SMARTLINE DELER,KROM __________________________________________ 237FALUPLAST DELER, KROM ____________________________________________ 239PP SMARTLINE RØR 75 OG 110 MM ______________________________________ 241PP SMARTLINE SORT RØR OG DELER ____________________________________ 241PP WAFIX HVIT RØR OG DELER _________________________________________ 246PP WAFIX PLUSS DELER ______________________________________________ 249PP WAFIX SORT RØR OG DELER _________________________________________ 250PP RØR OG DELER ___________________________________________________ 253PP WAFIX PLUSS DELER ______________________________________________ 256AVLØPSDELER, DIVERSE ______________________________________________ 258AVLØPSDELER, DIVERSE ______________________________________________ 258AVLØPSDELER, DIVERSE ______________________________________________ 262AVLØPSRØR / DELER DIVERSE AVLØPSDELER _____________________________ 266ASTO RØR OG DELER _________________________________________________ 266SILENT RØR OG DELER _______________________________________________ 268ALTECH RØR OG DELER _______________________________________________ 271SLUK,INSPEKSJONSLUKER OG JORDINGSRØR _____________________________ 273SLUK PLAST JOTI ____________________________________________________ 273SLUK PLAST JOTI TILBEHØR ___________________________________________ 276SLUK PLAST SERRES _________________________________________________ 283SLUK PLAST SERRES TILBEHØR ________________________________________ 284SLUK PLAST PIPELIFE ________________________________________________ 285SLUK RF BLÜCHER __________________________________________________ 285SLUK PLAST JAFO ___________________________________________________ 290SLUK STØPEJERN JOTI _______________________________________________ 292SLUK UNIDRAIN _____________________________________________________ 292SLUK WATERLINE ___________________________________________________ 296SLUK PURUS LINE/CORNER ___________________________________________ 297SLUKRISTER ALTECH_________________________________________________ 300SLUKRISTER _______________________________________________________ 300TAKSLUK, BLÜCHER _________________________________________________ 301TAKSLUK __________________________________________________________ 302TAKSLUK JOTI ______________________________________________________ 302JORDINGSRØR BLÜCHER ______________________________________________ 303INSPEKSJONSLUKER _________________________________________________ 303VANNLÅS OG DIVERSE AVLØPSDELER____________________________________ 304VANNLÅS OG TILBEHØR, SMARTLINE ____________________________________ 304VANNLÅS OG TILBEHØR, JOTI HVIT ______________________________________ 305VANNLÅS OG TILBEHØR, JOTI FKR ______________________________________ 307219


Avløpsrør og delerVANNLÅS OG TILBEHØR, HEPVO/WAVIN _________________________________ 307VANNLÅS OG TILBEHØR, FALUPLAST ___________________________________ 308VANNLÅS OG TILBEHØR, VIEGA ________________________________________ 310VANNLÅS OG TILBEHØR, VIEGA FKR ____________________________________ 313VANNLÅS OG TILBEHØR, VIEGA EKSKLUSIVE _____________________________ 314VANNLÅS OG TILBEHØR, SMARTLINE KROM ______________________________ 315VANNLÅS OG TILBEHØR, GEBERIT ______________________________________ 315VANNLÅS OG TILBEHØR ______________________________________________ 315TERS RUSTFRI, JOTI _________________________________________________ 316TERS, FAREX _______________________________________________________ 316TERS, SERRES _____________________________________________________ 316LUFTVENTIL, JOTI ___________________________________________________ 317LUFTVENTIL, SERRES ________________________________________________ 317LUFTVENTIL, DURGO ________________________________________________ 317TAKBESLAG _______________________________________________________ 317AVLØPSSLANGER ___________________________________________________ 318PAKNINGER ETC. ___________________________________________________ 318PAKNINGER LINDBERG & LUND ________________________________________ 319220


Avløpsrør og delerAVLØPSRØR / DELER MARØR OG DELER MAMA består av muffeløse rør og deler i epoxybelagt støpejern. Støpejern er kjent for sin styrke mot deformasjon ogbrudd. Brannsikker og giftfri. Sammenføyning av rør og deler skjer uten muffer. De spesielle rustfrie koblingene somleveres til systemet, forsegler skjøtene og kobler delene sammen raskt og sikkert.Rør MAMA Avløpsrør NS 3066NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 02 69 RØR MA 48 MM X 3 M M KC *200 03 19 RØR MA 58 MM X 3 M M KC *200 04 19 RØR MA 75 MM X 3 M M KC *200 06 19 RØR MA 110 MM X 3 M M KC *200 07 19 RØR MA 135 MM X 3 M M KC *200 09 19 RØR MA 160 MM X 3 M M KC *Bend MA 15ºBend 15ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 21 09 BEND MA 58 MM 15GR STK KC *200 21 79 BEND MA 75 MM 15GR STK KC *200 22 49 BEND MA 110 MM 15GR STK KC *200 23 19 BEND MA 135 MM 15GR STK KC *Bend MA 22ºBend 22ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 21 84 BEND MA 75 MM 22GR STK KC *200 22 54 BEND MA 110 MM 22GR STK KC *200 23 24 BEND MA 135 MM 22GR STK KC *Bend MA 30ºBend 30ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 21 89 BEND MA 75 MM 30GR STK KC *200 22 59 BEND MA 110 MM 30GR STK KC *221


Avløpsrør og delerBend MA 45ºBend 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 20 73 BEND MA 48 MM 45GR STK KC *200 21 24 BEND MA 58 MM 45GR STK KC *200 21 94 BEND MA 75 MM 45GR STK KC *200 22 64 BEND MA 110 MM 45GR STK KC *200 23 34 BEND MA 135 MM 45GR STK KC *200 23 94 BEND MA 160 MM 45GR STK KC *Bend MA 67,5ºBend 67,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 21 29 BEND MA 58 MM 67,5GR STK KC *200 21 99 BEND MA 75 MM 67,5GR STK KC *200 22 69 BEND MA 110 MM 67,5GR STK KC *Bend MA 87,5ºBend 87,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 20 79 BEND MA 48 MM 87,5GR STK KC *200 21 39 BEND MA 58 MM 87,5GR STK KC *200 22 09 BEND MA 75 MM 87,5GR STK KC *200 22 79 BEND MA 110 MM 87,5GR STK KC *200 23 44 BEND MA 135 MM 87,5GR STK KC *Grenrør MA 45ºGrenrør, enkeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 31 49 GRENRØR MA 48X 48 MM 45 GR STK KC *200 31 69 GRENRØR MA 58X 58 MM 45 GR STK KC *200 32 09 GRENRØR MA 75X 58 MM 45 GR STK KC *200 32 29 GRENRØR MA 75X 75 MM 45 GR STK KC *200 32 89 GRENRØR MA 110X 58 MM 45 GR STK KC *200 33 09 GRENRØR MA 110X 75 MM 45 GR STK KC *200 33 29 GRENRØR MA 110X110 MM 45 GR STK KC *200 33 69 GRENRØR MA 135X110 MM 45 GR STK KC *200 33 89 GRENRØR MA 135X135 MM 45 GR STK KC *200 34 29 GRENRØR MA 160X110 MM 45 GR STK KC *200 34 69 GRENRØR MA 160X160 MM 45 GR STK KC *222


Avløpsrør og delerGrenrør MA 67,5ºGrenrør, enkeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 32 34 GRENRØR MA 75X 75 MM 67,5GR STK KC *200 33 14 GRENRØR MA 110X 75 MM 67,5GR STK KC *200 33 34 GRENRØR MA 110X110 MM 67,5GR STK KC *Grenrør MA 87,5ºMA Grenrør, enkeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 31 79 GRENRØR MA 58X 58 MM 87,5GR STK KC *200 32 19 GRENRØR MA 75X 58 MM 87,5GR STK KC *200 32 39 GRENRØR MA 75X 75 MM 87,5GR STK KC *200 32 99 GRENRØR MA 110X 58 MM 87,5GR STK KC *200 33 19 GRENRØR MA 110X 75 MM 87,5GR STK KC *200 33 39 GRENRØR MA 110X110 MM 87,5GR STK KC *200 33 79 GRENRØR MA 135X110 MM 87,5GR STK KC *Grenrør dobbelt MA 45ºMA Grenrør, dobbeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 41 27 GRENRØR DOBL.MA 110X110 45 GR STK KC *Grenrør dobbelt MA 87,5ºMA Grenrør, dobbeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 41 34 GRENRØR DOBL.MA 110X110 87,5GR STK KC *Hjørnegrenrør MA 87,5ºMA HjørnegrenrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 44 49 HJ.GRENRØR MA 110X110 87,5 GR STK KC *Apparatrør MAMA Apparatrør, rett med o-ringNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 67 19 APPARATRØR MA 50X500 MM RETT STK KC *200 67 29 APPARATRØR MA 75X500 MM RETT STK KC *200 67 39 APPARATRØR MA 110X500 MM RETT STK KC *223


Avløpsrør og delerServantstuss MAMA Støpejern servantstussNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 54 19 SERVANTSTUSS MA 58X50 MM STK KC *200 54 29 SERVANTSTUSS MA 75X50 MM STK KC *Reduksjonsstuss MAMA Reduksjonsstuss/Eksentrisk overgangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 49 18 REDUKSJONSSTUSS MA 58X 48 MM STK KC *200 49 24 REDUKSJONSSTUSS MA 75X 58 MM STK KC *200 49 29 REDUKSJONSSTUSS MA 110X 58 MM STK KC *200 49 34 REDUKSJONSSTUSS MA 110X 75 MM STK KC *200 49 39 REDUKSJONSSTUSS MA 135X110 MM STK KC *200 49 44 REDUKSJONSSTUSS MA 160X110 MM STK KC *200 49 49 REDUKSJONSSTUSS MA 160X135 MM STK KC *Stakerør MAMA StakerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 55 19 STAKERØR MA 58 MM STK KC *200 55 29 STAKERØR MA 75 MM STK KC *200 55 39 STAKERØR MA 110 MM STK KC *200 55 49 STAKERØR MA 135 MM STK KC *200 55 59 STAKERØR MA 160 MM STK KC *Plugg MAMA Propp, støpejernNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 57 19 PLUGG MA 58 MM STK KC *200 57 29 PLUGG MA 75 MM STK KC *200 57 39 PLUGG MA 110 MM STK KC *200 57 49 PLUGG MA 135 MM STK KC *Gumminippel for servantstuss32 X 43 MA GumminippelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 60 14 GUMMINIPPEL 43X32 F/SERV.STUSS STK KC *224


Avløpsrør og delerKOBLINGER SML KJ-MAKoblinger MAMA Rustfri JetkoblingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 74 09 KOBLING MA 48 MM RUSTFRI,JET STK KC *200 74 19 KOBLING MA 58 MM RUSTFRI,JET STK KC *200 74 29 KOBLING MA 75 MM RUSTFRI,JET STK KC *200 74 39 KOBLING MA 110 MM RUSTFRI,JET STK KC *200 74 49 KOBLING MA 135 MM RUSTFRI,JET STK KC *Jetkoblinger MAJet C-kobling, syrefast, Nitril gummipakningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 76 19 JETKOBLING MA SYREF. 58 MM KJ MA SYSTEM STK KC *200 76 29 JETKOBLING MA SYREF. 75 MM KJ MA SYSTEM STK KC *200 76 39 JETKOBLING MA SYREF. 110 MM KJ MA SYSTEM STK KC *200 76 49 JETKOBLING MA SYREF. 135 MM KJ MA SYSTEM STK KC *200 76 59 JETKOBLING MA SYREF. 160 MM KJ MA SYSTEM STK KC *Innstikkhylse MAMA Innstikkhylse for plastrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 64 29 INNSTIKKHYLSE 75 MM KJ STK KC *200 64 39 INNSTIKKHYLSE 110 MM KJ STK KC *Reduksjon overgangskoblingOvergangskobling, brukes i bygg. Med gummimansjett i EPDM-gummi.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS201 04 04 REDUKSJON OVG.KOBL. 58/50 JET STK KC *201 04 09 REDUKSJON OVG.KOBL. 75/58 JET STK KC *201 04 13 REDUKSJON OVG.KOBL. 83/75 JET STK KC *201 04 16 REDUKSJON OVG.KOBL. 110/75 JET STK KC *225


Avløpsrør og delerKOBLINGER SML DUKERJetkoblingerRustfri jetkobling for Ma-rør og deler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS201 09 53 JETKOBL. 58MM DÜKORAPID RUSTF F/MA STK KC *201 09 56 JETKOBL. 75MM DÜKORAPID RUSTF F/MA STK KC *201 09 59 JETKOBL. 110MM DÜKORAPID RUSTF F/MA STK KC *201 09 63 JETKOBL. 135MM DÜKORAPID RUSTF F/MA STK KC *201 09 66 JETKOBL. 160MM DÜKORAPID RUSTF F/MA STK KC *KOBLINGER SML PURUSJetkobling MA rødbrunJetkoblinger standard rødbrun.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS200 73 19 JETKOBL MA 58 MM EPOXY STK KC *200 73 29 JETKOBL MA 75 MM EPOXY STK KC *200 73 39 JETKOBL MA 110 MM EPOXY STK KC *200 73 49 JETKOBL MA 135 MM EPOXY STK KC *226


Avløpsrør og delerAVLØPSRØR / DELER DIV. STÅLEUROPIPE RØR OG DELERBLÜCHER® EuroPipe produserer en rekke dimensjoner fra Ø50 til Ø250 mm, og Brødrene Dahl lagerførerdimensjoner fra 50, 75 og 110 mm rør, bend, gren og overganger, rottestopp , klammer og låsebøyler. Rørene kanbrukes bade over og under grunn (AISI316L under bakken) , lav vekt og glidemuffer gjør installasjonen enkel. Stor flowkapasitet og minimalt med klamring gjør tidsbesparelsen ved montering merkbar. Rørsystemet blir også brukt foravløpsvann på skip.Rør EuropipeRustfritt avløpsrør med 1 muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 01 RØR 1 MUFFE 50 X 150 EUROPIPE AISI 304 811.015.050 STK KH217 00 02 RØR 1 MUFFE 50 X 250 EUROPIPE AISI 304 811.025.050 STK KH217 00 03 RØR M/1 MUFFE 50X 500 EUROPIPE AISI 304 811.050.050 STK KH *217 00 05 RØR M/1 MUFFE 50X1000 EUROPIPE AISI 304 811.100.050 M KH *217 00 04 RØR M/1 MUFFE 50X2000 EUROPIPE AISI 304 811.200.050 M KH *217 00 06 RØR M/1 MUFFE 50X3000 EUROPIPE AISI 304 811.300.050 M KH *217 00 13 RØR M/1 MUFFE 75X 250 EUROPIPE AISI 304 811.025.075 STK KH217 00 14 RØR M/1 MUFFE 75X 500 EUROPIPE AISI 304 811.050.075 STK KH *217 00 16 RØR M/1 MUFF 75X1000 EUROPIPE AISI 304 811.100.075 M KH *217 00 15 RØR M/1 MUFF 75X2000 EUROPIPE AISI 304 811.200.075 M KH *217 00 07 RØR M/1 MUFFE 75X3000 EUROPIPE AISI 304 811.300.075 M KH *217 00 21 RØR M/1 MUFF 110X 500 EUROPIPE AISI 304 811.050.110 STK KH *217 00 23 RØR M/1 MUFF 110X1000 EUROPIPE AISI 304 811.100.110 M KH *217 00 22 RØR M/1 MUFF 110X2000 EUROPIPE AISI 304 811.200.110 M KH *217 00 08 RØR M/1 MUFF 110X3000 EUROPIPE AISI 304 811.300.110 M KH *Bend 15ºBend 15º rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 34 BEND 50 15GR EUROPIPE 820.015.050 STK KH *217 00 35 BEND 75 15GR EUROPIPE 820.015.075 STK KH *217 00 36 BEND 110 15GR EUROPIPE 820.015.110 STK KH *Bend 30ºBend 30º rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 44 BEND 50 30GR EUROPIPE 820.030.050 STK KH *217 00 45 BEND 75 30GR EUROPIPE 820.030.075 STK KH *217 00 46 BEND 110 30GR EUROPIPE 820.030.110 STK KH *227


Avløpsrør og delerBend 45ºBend 45º rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 54 BEND 50 45GR EUROPIPE 820.045.050 STK KH *217 00 55 BEND 75 45GR EUROPIPE 820.045.075 STK KH *217 00 56 BEND 110 45GR EUROPIPE 820.045.110 STK KH *Bend 87,5ºBend 87,5º rustfritt bend for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 64 BEND 50 87,5GR EUROPIPE 820.090.050 STK KH *217 00 65 BEND 75 87,5GR ,EUROPIPE 820.090.075 STK KH *217 00 66 BEND 110 87,5GR ,EUROPIPE 820.090.110 STK KH *Langbend 90ºLangbend 87,5º rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 62 LANGBEND 50 90GR EUROPIPE 821.000.050 STK KH217 00 63 LANGBEND 75 90GR EUROPIPE 821.090.075 STK KHGrenrør 45ºGrenrør 45º rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 83 GRENRØR 50 X 50 45GR .EUROPIPE 838.050.050 STK KH *217 00 86 GRENRØR 75 X 50 45GR .EUROPIPE 838.050.075 STK KH217 00 89 GRENRØR 75 X 75 45GR.EUROPIPE 838.075.075 STK KH *217 00 93 GRENRØR 110 X 50 45GR.EUROPIPE 838.050.110 STK KH217 00 96 GRENRØR 110 X 75 45GR.EUROPIPE 838.075.110 STK KH *217 00 99 GRENRØR 110X110X45 GR.EUROPIPE 838.110.110 STK KH *Grenrør 87,5ºGrenrør 87,5º rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 01 09 GRENRØR 50X50 87,5GR EUROPIPE 830.050.050 STK KH *217 01 16 GRENRØR 75X75 87,5GR.EUROPIPE 830.075.075 STK KH217 01 26 GRENRØR 110X110 87,5 GR EUROP. 830.110.110 STK KH228


Avløpsrør og delerStrømlinjet grenrør 87,5ºStrømlinjet rustfri grenrør 87,5º for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 00 84 GRENRØR 50 X50 87,5GR.EUROPIPE 839.050.050 STK KH217 00 87 GRENRØR 75 X50 87,5GR.EUROPIPE 839.050.075 STK KH217 00 91 GRENRØR 75 X75 87,5GR.EUROPIPE 839.075.075 STK KHSpissUtvendig gjenget 50 millimeter spissNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 50 55 SPISS 2" X 50MM UTV.GJ. AISI 304 887.050.050 STK KHDobbelmuffeDobbelmuffe rustfri for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 01 63 DOBBELMUFFE 50 EUROPIPE 841.050.050 STK KH *217 01 66 DOBBELMUFFE 75 EUROPIPE 841.075.075 STK KH *217 01 69 DOBBELMUFFE 110 EUROPIPE 841.110.110 STK KH *OvergangOvergang rustfri for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 02 43 OVG.50X 75 M/50 MUFFE EUROPIPE 850.050.075 AISI 304 STK KH *217 02 49 OVG.50X110 M/50 MUFFE EUROPIPE AISI 304 850.050.110 STK KH217 02 53 OVG.75X110 M/75 MUFFE EUROPIPE 850.075.110 AISI 304 STK KH *StakerørStakerør rustfritt for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 01 43 STAKERØR 75 EUROPIPE 840.075.075 STK KH *217 01 45 STAKERØR 110 EUROPIPE 840.110.110 STK KH *LøpemuffeSyrefast løpemuffe for avløpsrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 08 83 LØPEMUFFE SYREF 50 EUROPIPE 842.050.050S AISI 316L STK KH *217 08 86 LØPEMUFFE SYREF 75 EUROPIPE 842.075.075S AISI 316L STK KH *217 08 89 LØPEMUFFE SYREF 110 EUROPIPE 842.110.110S AISI 316L STK KH *229


Avløpsrør og delerMuffeOvergangsnippel med muffe. Muffe med utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 22 MUFFE 1 1/2" X 50 MM M/UTV.GJ. AISI 316 886.050.040 S STK KHAdapterOvergangsnippel med muffe. Muffe med utvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 23 ADAPTER SF 2"UTV.X50 MUFFE 886.050.050S STK KH *TersSyrefast ters for avløpsrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 09 23 TERS SYREF. 50 EUROPIPE 844.000.050S STK KH *LåseproppLåsepropp, syrefast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 11 64 LÅSEPROPP 50 MM 844.100.050 S AISI 316 EUROPIPE STK KH217 11 65 LÅSEPROPP 75 MM 844.100.075 S AISI 316 EUROPIPE STK KHLåsebøyleLåsebøyle syrefast for avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 11 83 LÅSEBØYLE M/AVL. 50 EUROPIPE SYREFAST 847.050.050S STK KH217 11 86 LÅSEBØYLE M/AVL. 75 EUROPIPE SYREFAST 847.075.075S STK KHGjennomføring langGjennomføring lang med muffe, rustfri.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 31 GJ.FØRING 50 MM LANG EUROPIPE M/MUFFE 866.025.050.10 STK KHGjennomføring kortGjennomføring kort med muffe, rustfri.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 35 GJ.FØRING 50 MM KORT EUROPIPE M/MUFFE 866.015.050.05 STK KH217 03 36 GJ.FØRING 75 MM KORT EUROPIPE M/MUFFE 866.015.075.05 STK KH217 03 37 GJ.FØRING 110 MM KORT EUROPIPE M/MUFFE 866.015.110.05 STK KH230


Avløpsrør og delerGjennomføring med flensFlensovergang med muffe, rustfri.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 12 GJ.FØRING DN 50M/ 50 MM PN 16 FLENS 854.300.050S STK KH217 03 13 GJ.FØRING DN 65M/ 75 MM PN 16 FLENS 854.200.075S STK KH217 03 14 GJ.FØRING DN100M/110 MM PN 16 FLENS 854.300.110S STK KHRørgjennomføring for servantRørgjennomføring for servant, rustfri.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 28 GJ.FØRING DN 32X50 MM F/SERV. AISI 304 866.032.050.05 STK KHRørgjennomføring med sveiseflensRørgjennomføring 50 millimeter, med sveiseflens, rustfri.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS217 03 27 RØRGJ.FØRING 50 M/VERT. SV.FL. AISI 304.868.105.050 STK KHUnderdel for takslukUnderdel med membranflens uten anboringNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 53 UNDERDEL F/TAKSLUK 110 U/V.LÅS M/MEMBRAFLENS 440.226.110 STK KHOverdel for skipsavløpOverdel for skipsavløp 180ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 49 OVERDEL SKIPSAVLØP F/STÅLDØRK AISI 304 BLUCHER 474.300.110 STK KHSkipsavløp overdelOverdel for flis og betong, skipsavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 67 29 SKIPSAVLØP OVERDEL F/FLIS-BET. 472.300.110 STK KH339 67 33 SKIPSAVLØP OVERDEL M/ANBORING F/FLIS-BET. 471.300.110 STK KHForlengelsesinnsats for overdelForlengelsesinnsats for overdel skipsavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 67 39 FORLENGELSESINNSATS F/OVERDEL 611.300.001 STK KH231


Avløpsrør og delerSkipsavløp underdelSkipsunderdel med sveiseflens 90ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 55 UNDERDEL 75MM F/SKIPF/INNSV. 90GR AISI 304 475.200.075 STK KH339 67 23 SKIPSAVLØP UNDERDEL 50 MMX90GR M/SVEISEFLENS 475.200.050 STK KH232


Avløpsrør og delerAVLØPSRØR / DELER PP INNOMHUSPP SMARTLINE HVIT RØR OG DELERSmartline er et innomhus avløpsrørsystem hvor design, kvalitet og monteringsvennlighet er satt i høysetet. Innbakteproduksjons- og logistikkfordeler gir positive effekter for hele verdikjeden. Smartline tilfredsstiller de strengestefunksjonskrav for innomhus avløpsrørsystem. Materialet er fortsatt PP - med alle de fordeler det innebærer.Tetningsringen er støpt fast til delen og kommer ikke ut av stilling. Den komplette dimensjonsrekka er 40mm og50mm rør og deler har lys nøytral farge. For synlig montering leveres også 40mm forkrommede rør og deler. I 75mmog 110mm er rør og rørdeler sorte.Rør hvit PPRør uten muffe, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 01 RØR PP 40 1,0M HVIT SMARTLINE PIPELIFE M KE *220 70 02 RØR PP 40 3,0M HVIT SMARTLINE PIPELIFE M KE *220 70 04 RØR PP 50 1,0M HVIT SMARTLINE PIPELIFE M KE *220 70 05 RØR PP 50 3,0M HVIT SMARTLINE PIPELIFE M KE *Bend hvit 15ºBend med 1 nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 13 BEND PP 40MM 15GR HVIT M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 14 BEND PP 50MM 15GR HVIT M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend hvit 30ºBend uten nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 17 BEND PP 40MM 30GR HVIT U.NIPP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 18 BEND PP 50MM 30GR HVIT U.NIPP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend hvit 45ºBend med 1 nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 22 BEND PP 40MM 45GR HVIT M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 23 BEND PP 50MM 45GR HVIT M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend hvit 67ºBend uten nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 26 BEND PP 40MM 67GR HVIT U.NIPP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 27 BEND PP 50MM 67GR HVIT U.NIPP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *233


Avløpsrør og delerBend hvit 88ºBend med 1 nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 31 BEND PP 40MM 88GR HVIT M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 32 BEND PP 50MM 88GR HVIT M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend med utv. gjengerBend x 1 1/4" R utvendigNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 88 BEND PP 40X1 1/4"UTV 88GR HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend med hettemutterOvergangsbend med hettemutterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 59 BEND M/MUT PP 40X11/4-11/2" 88 SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Gren hvit 45ºGren med 2 nipler, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 35 GREN PP 40X40 45GR HVIT 2 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 36 GREN PP 50X40 45GR HVIT 2 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 37 GREN PP 50X50 45GR HVIT 2 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Gren hvit 90ºGren uten nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 46 GREN PP 40X40 90GR HVIT U.NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 47 GREN PP 50X40 90GR HVIT U.NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 48 GREN PP 50X50 90GR HVIT U.NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med spissendeOvergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 52 OVERG.EKS.40X32 HVIT M/SPISSEN SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med innvendige gjengerOvergang, innvendig gjengetNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 65 OVERGANG PP 40X1.1/4" M/INV.GJ SMARTLINE PIPELIFE STK KE *234


Avløpsrør og delerOvergang med nippel og muffeOvergang med muffe og nippel, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 57 OVERG. 40X32 MUF/SKJ.NIP HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 71 58 OVERG. 50X32 MUF/SKJ.NIP HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med nippel og spissendeOvergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 66 OVERGANG 40X50 NIPP HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med hettemutterOvergang med mutterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 86 OVERG.M/MUT PP 40X1 1/2-1 1/4 SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang til slukOvergangsslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 89 OVERG.SLUK PP 40MM 1" HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 91 OVERG.SLUK PP 40MM 1 1/4" HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Dobbeltmuffe hvitDobbelmuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 55 DOBBELTMUFFE 32MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 57 DOBBELTMUFFE PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 58 DOBBELTMUFFE PP 50MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Løpemuffe hvitLøpemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 62 LØPEMUFFE PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 63 LØPEMUFFE PP 50MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Skjøtenippel hvitSmartline koblingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 77 SKJØTENIPPEL PP 40M HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 78 SKJØTENIPPEL PP 50M HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *235


Avløpsrør og delerAvløpstrakt hvitAvløpstrakt/VaskemaskintraktNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 84 AVLØPSTRAKT PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 71 51 AVLØPSTRAKT PP 50 MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Stakerør hvitStakerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 32 STAKERØR PP 50MM HVIT SMARTLINE PIPELINE STK KE *Ters for spissende hvitTers for spissendeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 54 TERS F/SPISSENDE PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 71 34 TERS F/SPISSENDE PP 50MM HVIT SMARTLINE PIPELINE STK KE *GummiovergangSmartline gummiovergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 64 GUMMIOVERGANG 40/32 MM SMARTLINE PIPELIFE 178130 STK KE *220 71 63 GUMMIOVERGANG 50X40 PP GRÅ SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Sneppklammer hvitSneppklammerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 73 SNEPPKLAMMER PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 70 74 SNEPPKLAMMER PP 50MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KE *PP SMARTLINE DELER 75 OG 110MMSmartline kortovergang, hvit.Kortovergang hvitKortovergang Smartline, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 69 75 KORTOVERGANG 75X40 PP HVIT SMARTLINE STK KE220 69 76 KORTOVERGANG 75X50 PP HVIT SMARTLINE STK KE220 69 77 KORTOVERGANG 110X40 PP HVIT SMARTLINE STK KE220 69 78 KORTOVERGANG 110X50 PP HVIT SMARTLINE STK KE236


Avløpsrør og delerKortovergang, sort.Kortovergang Smartline, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 69 79 KORTOVERGANG 110X75 PP SORT SMARTLINE STK KEPP SMARTLINE DELER,KROMRør fkrRør uten muffe, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 03 RØR PP 40 1,0M FKR SMARTLINE PIPELIFE M KE *Bend fkr 15ºBend med 1 nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 94 BEND PP 40 15GR FKR M/1 NIPL. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend fkr 30ºBend uten nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 96 BEND PP 40 30GR FKR U/NIPL. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend fkr 45ºBend med 1 nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 98 BEND PP 40 45GR FKR M/1 NIPL. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend fkr 67ºBend uten nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 01 BEND PP 40 67GR FKR U/NIPL. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Bend fkr 88ºBend med 1 nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 03 BEND PP 40 88GR FKR M/1 NIPL. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 71 76 BEND PP 40 88GR FKR M/HETTEM. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Gren fkr 45ºGren med 1 nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 05 GREN PP 40X40 45GR FKR M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *237


Avløpsrør og delerGren fkr 88ºGren med 1 nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 08 GREN PP 40X40 88GR FKR U/NIPL. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med spissender fkrOvergang, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 53 OVERG. EKS. 40X32 FKR M/1 NIPL PP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med nippel og spissende fkrOvergang med 1 nippel, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 16 OVERG.EKS.PP 50X40 FKR M/1 NIP SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med innvendig gjenge fkrOvergang med innvendig gjenge, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 74 OVERG.PP 40X1.1/4 FKR INNV.GJ. SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Overgang med hettemutter fkrOvergang med hettemutter, krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 75 OVERG.PP 40X 1.1/2-1.1/4 FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Dobbelmuffe fkrDobbelmuffe, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 12 DOBBELMUFFE PP 40MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Løpemuffe fkrLøpemuffe, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 14 LØPEMUFFE PP 40MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Skjøtenippel fkrKobling, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 19 SKJØTENIPPEL PP 40 MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KE *238


Avløpsrør og delerVeggrosett fkrVeggrosett, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 24 VEGGROSETT PP 40 MM FKR LAV SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Gulvrosett fkrGulvrosett, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 22 GULVROSETT PP 40 MM FKR HØY SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Avløpstrakt fkrAvløpstrakt, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 29 AVLØPSTRAKT PP 40 MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KE *Sneppklammer fkrSneppklammer, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 17 SNEPPKLAMMER PP 40 MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KE *HetteHette, rødNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 77 HETTE PE 75 RØD SMARTLINE PIPELIFE STK KE *220 71 78 HETTE PE 110MM RØD SMARTLINE PIPELIFE STK KE *FaseverktøyFaseverkrøy for 32/50 millimeter rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 02 FASEVERKTØY 40-50 MM SMARTLINE PIPELIFE STK KE *FALUPLAST DELER, KROMRør rett,fkrRør ABS, Forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 61 45 RØR 32MM RETT FKR ABS LGD=95CM FALU 72325 STK KA *Albue innvendig gjengeAlbue med innvendig gjenge, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 81 ALBUE 32MM X 1 1/4" INNV. FKR FALU 77305 STK KA *239


Avløpsrør og delerAlbue med 1 muffeAlbu med 1 muffe. Forkrommet. Bildet viser 45º.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 36 ALBUE FKR 32MM 90GR M/1 MUFFE FALU 72125 STK KA *451 70 41 ALBUE FKR 32MM 45GR M/1 MUFFE FALU 72225 STK KA *Albue med 2 mufferAlbue med 2 muffer. forkrommet. Bildet viser 45º.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 34 ALBUE FKR 32MM 90GR M/2 MUFFER FALU 72115 STK KA *451 70 38 ALBUE FKR 32MM 45GR M/2 MUFFER FALU 72215 STK KA *GrenrørT-rør med 3 muffer, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 47 GRENRØR FKR 32MM FALU 73325 STK KA *DobbelmuffeDobbelmuffe, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 43 DOBBELMUFFE FKR 32 FALU 73115 STK KA *UnionUnion med 1 kupling med innvendig gjenge, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 36 UNION 32 MM X 1 1/4" INNV. FKR FALU 75705 STK KA *T-rørGrenrør 88,5º med 3 muffer, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 45 T-RØR FKR 32MM FALU 73315 STK KA *AvløpstraktVaskemaskintrakt med muffe, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 49 AVLØPSTRAKT 32MM FKR 73835 FALU STK KA *240


Avløpsrør og delerDekkbrikke, kromDekkbrikke med og uten tape/splitt, forkrommet. Bildet viser 451 70 69.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 64 19 DEKKBRIKKE 12-22MM ENKEL KROM U/TAPE M/SPLITT 51455 STK KA *451 70 69 DEKKBRIKKE 12-16MM ENKEL KROM M/TAPE U/SPLITT 50445 STK KA *451 70 72 DEKKBRIKKE 12-16MM DOBBEL KROM M/TAPE U/SPLITT CC40MM STK KA *451 70 74 DEKKBRIKKE 12-16MM ENKEL KROM U/TAPE M/SPLITT 51445 STK KA *451 70 76 DEKKBRIKKE 12-16MM DOBBEL KROM U/TAPE M/SPLITT CC40MM STK KA *PP SMARTLINE RØR 75 OG 110 MMRør sort med muffeSmartline rør med 1 muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 69 73 RØR PP 110 1,0 M SORT M/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE220 69 72 RØR PP 75 1,0 M SORT M/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KEPP SMARTLINE SORT RØR OG DELERRør sortRør uten muffe, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 69 96 RØR PP 110 3,0 M SORT U/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *220 70 07 RØR PP 75 1,0 M SORT U/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *220 70 08 RØR PP 75 3,0 M SORT U/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *220 70 09 RØR PP 110 1,0 M SORT U/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *220 70 11 RØR PP 110 6,0 M SORT U/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *Rør sort med muffeRør med muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 69 98 RØR PP 110 3,0 M SORT M/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *220 69 99 RØR PP 110 6,0 M SORT M/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *220 70 12 RØR PP 75 3,0 M SORT M/MUFFE PIPELIFE SMARTLINE M KE *Bend sort 15ºSmartline BendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 15 BEND PP 75-15GR SORT M/1 NIP PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 16 BEND PP 110-15GR SORT M/1 NIP PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 19 BEND PP 75-30GR SORT M/1 NIPL. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *241


Avløpsrør og delerBend sort 30ºSmartline BendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 21 BEND PP 110-30GR SORT M/1 NIPL PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Bend sort 45ºSmartline BendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 24 BEND PP 75-45GR SORT M/1 NIPL. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 25 BEND PP 110-45GR SORT M/1 NIPL PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Bend sort 88ºSmartline BendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 33 BEND PP 75-88GR SORT M/1 NIP PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 34 BEND PP 110-88GR SORT M/1 NIP PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Gren sort 45ºSmartline GrenNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 39 GREN PP 75X50 45GR SORT M/2N. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 41 GREN PP 75X75 45GR SORT M/2N. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 43 GREN PP 110X50 45GR SORT M/2N PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 44 GREN PP 110X75 45GR SORT M/2N PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 45 GREN PP 110X110 45GR SORT M/2N PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Gren sort 88ºSmartline Gren med to nipler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 52 GREN PP 75X75 88GR SORT M/2NIP PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 55 GREN PP 110X75 88GR SORT M/2NI PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 56 GREN PP 110X110 88GR SORT M/2N PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Gren sort uten nippel 88ºSmartline GrenNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 41 GREN PP 110X110 88GR PIPELIFE SMARTLINE U/NIPPEL STK KE *220 72 43 GREN PP 75X75 88GR SORT SVINGT PIPELIFE SMARTLINE U/NIPPEL STK KE *242


Avløpsrør og delerGren sort 90ºSmartline Gren uten nippel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 51 GREN PP 75X50 90GR SORT U/N. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 54 GREN PP 110X50 90GR SORT U/N. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Hjørnegren sort 88ºHjørnegren, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 81 HJØRNEGREN PP 110X110 88 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 87 HJØRNEGREN PP 75X75 88GR SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Buksegren sortSort buksegrenNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 82 BUKSEGREN PP F/DOBBELMONT. WC PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Kulegren sortKulegren med 2,3 eller 4 sideinnløp, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 83 KULEGREN PP 110 M/2 SIDELØP PIPELIFE SMARTLINE STK KEDobbeltgren sort 45ºDobbeltgren, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 75 DOBBELTGREN PP 75X7545GR SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 76 DOBBELTGREN PP 110X110 45GR SO PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Dobbeltgren sort 88ºDobbeltgren, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 77 DOBBELTGREN PP 75X75 88GR SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 78 DOBBELTGREN PP 110X110 88 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Skjøtenippel sortKoblingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 79 SKJØTENIPPEL PP 75MM SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 81 SKJØTENIPPEL PP 110MM SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *243


Avløpsrør og delerDobbelmuffeDobbelmuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 59 DOBBELMUFFE PP 75 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 61 DOBBELMUFFE PP 110 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *LøpemuffeLøpemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 64 LØPEMUFFE PP 75 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 65 LØPEMUFFE PP 110 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Ters sortTers, sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 71 TERS PP 110 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 73 TERS PP 75 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Ters sort med skrukorkTers, sort m/skrukorkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 74 TERS PP 75 M/SKRULOKK SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 72 TERS PP 110 M/SKRULOKK SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Overgang sortOvergang sort med en nippel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 72 OVERGANG 110X75 M/1N. PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 45 OVERGANG PP 110X90 M/110 NIPPE PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Overgang hvitOvergang med nippelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 68 OVERGANG PP 75X50 PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 46 OVERGANG PP 75X40 HVIT M/1NIPP PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 71 OVERGANG PP 110X50 PIPELIFE SMARTLINE STK KE *KortovergangKortovergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 67 KORTOVERGANG PP 75X40 HVIT PIPELIFEE SMARTLINE STK KE *244


Avløpsrør og delerStakeluke sortStakelukeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 63 STAKELUKE PP 75MM SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 72 61 STAKELUKE PP 110MM SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *RørdelsplateSmartline RørdelsplateNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 73 RØRDELSPLATE FOR 40MM PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 71 71 RØRDELSPLATE FOR 50MM PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Klammer sortSneppklammerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 75 KLAMMER PP 75 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *220 70 76 KLAMMER PP 110 SORT PIPELIFE SMARTLINE STK KE *Faseverktøy universalUniversal faseverktøyNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 03 UNIVERSAL FASEVERKTØY PIPELIFE SMARTLINE STK KE *PP RØR WAVIN WAFIX130 mm Asto Avgrader 58-110-mm 58,78,110 mm rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 25 66 AVGRADER F/ASTO 58-78-110 WAVIN NR.0499901 STK KE245


Avløpsrør og delerPP WAFIX HVIT RØR OG DELERWafix PP er et komplett avløpssystem produsert etter NS-EN 1451-1. Leveres i dimensjonene 32, 40 og 50 mm i hvitt,og i dimensjonene 75 og 110 mm i sort. Systemets unike Fix·lock® pakning tetter på tre punkter, hvilket gir en storanleggsflate mot røret og sikrer 100% tett skjøte. Den unike utforming gir muffen et ”slankere” design og gjørsystemet mindre plasskrevende under montering. Pakningen er produsert i TPE som gjør at den er resistent mot defleste kjemikalier inkl. olje.Rør hvit PPAvløpsrør med og uten muffe. Solid og med med lav samlekraft. I tillegg er det et støydempende avløpsrør velegnet tiletasjebygg, hvor det er krav om lavt støynivå.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 40 02 RØR PP WAFIX HVIT 32X3000 U/M. WAVIN 1420517 M KE *221 40 08 RØR PP WAFIX HVIT 50X3000 U/M. WAVIN 1420118 M KE *221 40 27 RØR PP WAFIX HVIT 32X1000 M/M WAVIN 1420507 M KE *221 40 36 RØR PP WAFIX HVIT 32X3000 MM WAVIN 1420518 M KE *221 40 43 RØR PP WAFIX HVIT 40X1000 MM WAVIN M KE *221 40 45 RØR PP WAFIX HVIT 40X3000 MM WAVIN M KE *221 40 54 RØR PP WAFIX HVIT 50X1000 MM WAVIN 1420107 M KE *221 40 61 RØR PP WAFIX HV. 50X3000 M/M. WAVIN 1420117 M KE *Bend hvit 15ºBend 15ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 23 BEND PP WAFIX HVIT 32 15GR WAVIN 1440300 STK KE *221 45 24 BEND PP WAFIX HVIT 40 15GR WAVIN 1440305 STK KE *221 45 25 BEND PP WAFIX HVIT 50 15GR WAVIN 1440310 STK KE *Bend hvit 45ºBend 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 34 BEND PP WAFIX HVIT 32 45GR WAVIN 1440302 STK KE *221 45 35 BEND PP WAFIX HVIT 40 45GR WAVIN 1440307 STK KE *221 45 36 BEND PP WAFIX HVIT 50 45GR WAVIN 1440312 STK KE *Bend hvit 30ºBend 30ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 27 BEND PP WAFIX HVIT 32 30GR WAVIN 1440301 STK KE *221 45 28 BEND PP WAFIX HVIT 40 30GR WAVIN 1440306 STK KE *221 45 29 BEND PP WAFIX HVIT 50 30GR WAVIN 1440311 STK KE *246


Avløpsrør og delerBend hvit 88ºBend 88,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 39 BEND PP WAFIX HVIT 32 88GR WAVIN 1440304 STK KE *221 45 41 BEND PP WAFIX HVIT 40 88GR WAVIN 1440308 STK KE *221 45 42 BEND PP WAFIX HVIT 50 88GR WAVIN 1440313 STK KE *Gren hvit 45ºGrenrør 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 53 GREN PP WAFIX HVIT 32 45GR WAVIN 1440400 STK KE *221 45 54 GREN PP WAFIX HVIT 40 45GR WAVIN 1440405 STK KE *221 45 55 GREN PP WAFIX HVIT 50 45GR WAVIN 1440410 STK KE *Gren hvit 88ºGrenrør 88,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 58 GREN PP WAFIX HVIT 32X32 88GR WAVIN 1440402 STK KE *221 45 59 GREN PP WAFIX HVIT 40X40 88GR WAVIN 1440407 STK KE *221 45 61 GREN PP WAFIX HVIT 50X50 88GR WAVIN 1440412 STK KE *Løpemuffe hvitLøpemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 12 LØPEMUFFE PP WAFIX HVIT 32 WAVIN 1440100 STK KE *221 45 14 LØPEMUFFE PP WAFIX HVIT 40 WAVIN STK KE *221 45 16 LØPEMUFFE PP WAFIX HVIT 50 WAVIN 1440110 STK KE *Dobbeltmuffe hvitDobbeltmuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 02 DOBBELTMUFFE PP WAFIX HVIT 32 WAVIN 1440200 STK KE *221 45 04 DOBBELTMUFFE PP WAFIX HVIT 40 WAVIN STK KE *221 45 06 DOBBELTMUFFE PP WAFIX HVIT 50 WAVIN 1440210 STK KE *Erstatningsmuffe hvitErstatningsmuffe for PP rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 26 ERSTATNINGSMUFFE PP 50 HVIT WAFIX 2442450 STK KE *247


Avløpsrør og delerHettemuffe hvitHettemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 94 HETTEMUFFE PP HVIT 32X1 1/4" WAVIN 1444020 STK KE *Hettemuffebend hvitHettemuffebend 88,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 46 04 HETTEM.BEND PP HV. 32X1 1/4X88 WAVIN NR. 1444030 STK KE *Overgang kort hvitKortreduksjonNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 42 86 OVERG. KORT 50X32 HVIT WAVIN NR. 1440760 STK KE *221 42 87 OVERG. KORT 50X40 HVIT WAVIN NR. 14407662 STK KE *221 42 88 OVERG. KORT 75X50 HVIT WAVIN NR. 1440764 STK KE *221 42 89 OVERG. KORT 110X50 HVIT WAVIN NR. 1440766 STK KE *Overgang universal hvitInnvendig reduksjon for PP rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 21 OVERGANG UNIV. PP 50X32 HVIT WAFIX 2440780 STK KE *221 46 45 OVERG. UNIV.WAFIX HVIT 75X32 WAVIN 2440782 STK KE *221 46 46 OVERG. UNIV.WAFIX HVIT 75X50 WAVIN 2440784 STK KE *221 46 47 OVERG. UNIV.WAFIX HVIT 110X50 WAVIN 2440786 STK KE *Overgang eksentrisk hvitOvergang, eksentriskNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 45 76 OVERGANG PP WAFIX HVIT 75X32 EKSENTRISK WAVIN 1440715 STK KE *221 45 77 OVERGANG PP WAFIX HVIT 75X40 EKSENTRISK WAVIN 1440718 STK KE *221 45 78 OVERGANG PP WAFIX HVIT 75X50 EKSENTRISK WAVIN 1440720 STK KE *221 45 79 OVERGANG PP WAFIX HVIT 110X50 EKSENTRISK WAVIN 1440742 STK KE *221 45 81 OVERGANG PP WAFIX HVIT 40X32 EKSENTRISK WAVIN STK KE *221 45 82 OVERGANG PP WAFIX HVIT 50X32 EKSENTRISK WAVIN 1440705 STK KE *221 45 84 OVERGANG PP WAFIX HVIT 50X40 EKSENTRISK WAVIN 1440710 STK KE *Avløpstrakt hvitAvløpstrakt for vaskemaskinNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 29 AVLØPSTRAKT PP 32 HVIT WAVIN NR. 2444040 STK KE *221 62 87 AVLØPSTRAKT PP 40 HVIT WAVIN NR. 2444042 STK KE *248


Avløpsrør og delerVeggrosett hvitVeggrosettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 32 VEGGROSETT PP 32MM HVIT WAVIN NR 2445089 STK KE *Gulvrosett hvitGulvrosettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 31 GULVROSETT PP 32MM HVIT WAVIN NR 2445089 STK KE *Ters for spissende hvitTers for spissende. For PP rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 23 TERS F/SPISSENDE PP 50MM HVIT WAVIN NR 2441460 STK KE *Ters hvitTers for muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 46 22 TERS PP WAFIX HVIT 32 WAVIN 1441400 STK KE *221 46 24 TERS PP WAFIX HVIT 40 WAVIN 1441405 STK KE *221 46 26 TERS PP WAFIX HVIT 50 WAVIN 1441410 STK KE *SneppklammerSneppklammer med og sneppklammer uten bøyleNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 44 62 SNEPPKL 50 M/BØYLE WAFIX HVIT WAVIN 0451740 STK KE *221 44 72 SNEPPKLAMMER 32MM U/BØYLE HVIT WAVIN 0451730 STK YC *221 44 74 SNEPPKLAMMER 40MM U/BØYLE HVIT WAVIN 0451735 STK KE *PP WAFIX PLUSS DELERBend 45º med 2 mufferWafix Pluss bend 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 46 68 BEND PP 50X45GR WAFIX PLUSS NR. 1443324 STK KE *221 47 95 BEND PP 32X45GR WAFIX PLUSS NR: 1443304 STK KE *221 47 97 BEND PP 40X45GR WAFIX PLUSS NR. 1443314 STK KE *249


Avløpsrør og delerBend 88º med 2 mufferWafix Pluss bend 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 46 69 BEND PP 50X88GR WAFIX PLUSS NR. 1443326 STK KE *221 47 96 BEND PP 32X88GR WAFIX PLUSS NR. 1443306 STK KE *221 47 98 BEND PP 40X88GR WAFIX PLUSS NR. 1443316 STK KE *Gren 45º med 3 mufferWafix Pluss gren 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 47 99 GREN PP 32X32X45GR WAFIX PLUSS NR. 1443418 STK KE *221 48 02 GREN PP 40X40X45GR WAFIX PLUSS NR. 1443419 STK KE *221 48 04 GREN PP 50X50X45GR WAFIX PLUSS NR. 1443420 STK KE *Gren 88º med 3 mufferWafix Pluss bend 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 01 GREN PP 32X32X88GR WAFIX PLUSS NR. 1443451 STK KE *221 48 03 GREN PP 40X40X88GR WAFIX PLUSS 1443452 STK KE *221 48 05 GREN PP 50X50X88GR WAFIX PLUSS NR. 1443453 STK KE *PP WAFIX SORT RØR OG DELERRør sort PPAvløpsrør med og uten muffe. Solid og med med lav samlekraft. I tillegg er det et støydempende avløpsrør velegnet tiletasjebygg, hvor det er krav om lavt støynivå.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 15 RØR PP WAFIX SORT 75X1000 M/M WAVIN NR. 1410207 M KE *221 53 16 RØR PP WAFIX SORT 75X3000 M/M WAVIN NR. 1410218 M KE *221 53 17 RØR PP WAFIX SORT 110X1000 M/M WAVIN NR. 1410413 M KE *221 53 18 RØR PP WAFIX SORT 110X3000 M/M WAVIN NR. 1410418 M KE *221 53 19 RØR PP WAFIX SORT 110X6000 M/M WAVIN NR. 1410416 M KE *221 53 21 RØR PP WAFIX SORT 75X3000 U/M WAVIN NR. 1410215 M KE *221 53 22 RØR PP WAFIX SORT 110X3000 U/M WAVIN NR. 1410417 M KE *221 53 23 RØR PP WAFIX SORT 110X6000 U/M WAVIN NR. 1410413 M KEBend sort 15ºBend 15ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 28 BEND PP WAFIX SORT 75 X 15GR NR. 1460320 STK KE *221 53 29 BEND PP WAFIX SORT 110 X 15GR NR. 1460340 STK KE *250


Avløpsrør og delerBend sort 30ºBend 30ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 31 BEND PP WAFIX SORT 75 X 30GR NR. 1460321 STK KE *221 53 32 BEND PP WAFIX SORT 110 X 30GR NR. 1460341 STK KE *Bend sort 45ºBend 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 33 BEND PP WAFIX SORT 75 X 45GR NR. 1460322 STK KE *221 53 34 BEND PP WAFIX SORT 110 X 45GR NR. 1460342 STK KE *Bend sort 67ºBend 67ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 35 BEND PP WAFIX SORT 75 X 67GR WAVIN NR. 1460325 STK KE *221 53 36 BEND PP WAFIX SORT 110 X 67GR WAVIN NR. 1460345 STK KE *Bend sort 88ºBend 88,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 37 BEND PP WAFIX SORT 75 X 88GR NR. 1460323 STK KE *221 53 38 BEND PP WAFIX SORT 110 X 88GR NR. 1460343 STK KE *Langbend sortSort Wafix PP langbendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 39 LANGBEND PP WAFIX SORT 75X88 NR:1460327 STK KE *221 53 41 LANGBEND PP WAFIX SORT 110X88 NR:1460346 STK KE *Gren sort 45ºGrenrør 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 42 GREN PP WAFIX SORT 75X50X45 NR. 1460420 STK KE *221 53 43 GREN PP WAFIX SORT 75X75X45 NR. 1460423 STK KE *221 53 44 GREN PP WAFIX SORT 110X50X45 NR. 1460449 STK KE *221 53 45 GREN PP WAFIX SORT 110X75X45 NR. 1460440 STK KE *221 53 46 GREN PP WAFIX SORT 110X110X45 NR. 1460446 STK KE *251


Avløpsrør og delerGren sort 88ºGrenrør 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 47 GREN PP WAFIX SORT 75X50X88 NR. 1460422 STK KE *221 53 48 GREN PP WAFIX SORT 75X75X88 NR. 1460425 STK KE *221 53 49 GREN PP WAFIX SORT 110X50X88 NR. 1460450 STK KE *221 53 51 GREN PP WAFIX SORT 110X75X88 NR. 1460442 STK KE *221 53 52 GREN PP WAFIX SORT 110X110X88 NR. 1460448 STK KE *DobbeltgrenrørDobbeltgrenrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 54 DOBB.GREN PP SORT 75/75X45 NR. 1460455 STK KE *221 53 55 DOBB.GREN PP SORT 110X110X45 NR. 1460460 STK KE *DobbeltmuffeDobbeltmuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 24 DOBBELTMUFFE PP WAFIX SORT 75 NR. 1460220 STK KE *221 53 25 DOBBELTMUFFE PP WAFIX SORT 110 NR. 1460240 STK KE *LøpemuffeLøpemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 26 LØPEMUFFE PP WAFIX SORT 75 NR. 1460120 STK KE *221 53 27 LØPEMUFFE PP WAFIX SORT 110 NR. 1460120 STK KE *ErstatningsmuffeErstatningsmuffe for PP rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 27 ERSTATNINGSMUFFE PP 75 SORT WAFIX 2462460 STK KE *221 48 28 ERSTATNINGSMUFFE PP 110 SORT WAFIX 2462480 STK KE *OvergangOvergang, eksentriskNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 56 OVERGANG PP WAFIX SORT 75X50 NR. 1460720 STK KE *221 53 57 OVERGANG PP WAFIX SORT 110X50 NR. 1460742 STK KE221 53 58 OVERGANG PP WAFIX SORT 110X75 NR. 1460740 STK KE *252


Avløpsrør og delerOvergang universal110/75 mm innvendig reduksjon sortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 22 OVERGANG UNIV. PP 110X75 SORT WAFIX 2460788 STK KE *KortreduksjonKortreduksjonNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 88 KORTRED. PP WAFIX SORT 75X50 NR. 1460764 STK KE221 53 89 KORTRED. PP WAFIX SORT 110X50 NR. 1460766 STK KE *221 53 91 KORTRED. PP WAFIX SORT 110X75 NR. 1460768 STK KE *StakerørStakerør med lokkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 59 STAKERØR PP WAFIX SORT 75 NR. 1460920 STK KE *221 53 61 STAKERØR PP WAFIX SORT 110 NR. 1460925 STK KE *Ters sortTers for muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 64 TERS PP WAFIX SORT 75 NR. 1460940 STK KE *221 53 65 TERS PP WAFIX SORT 110 NR. 1460945 STK KE *Ters for spissendeTers for spissende. For PP rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 24 TERS F/SPISSENDE PP 75MM SORT WAVIN NR 2461470 STK KE *221 48 25 TERS F/SPISSENDE PP 110MM SORT WAVIN NR 2461480 STK KE *SneppklammerSneppklammerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 33 SNEPPKLAMMER PP 75MM SORT WAVIN NR 2461715 STK KE *221 48 34 SNEPPKLAMMER PP 110MM SORT WAVIN NR 2461720 STK KE *PP RØR OG DELERRør PPAvløpsrør med 1 muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 03 59 RØR PP 90 X 3 M M/MUFFE M KE *253


Avløpsrør og delerBend 15º PPPP-HT bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 23 14 BEND PP 90 X 15GR STK KE *Bend 30º PPPP-HT bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 23 17 BEND PP 90 X 30GR STK KE *Bend 45º PPPP-HT bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 23 19 BEND PP 90 X 45GR STK KE *Bend 88º PPPP-HT bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 23 24 BEND PP 90 X 88GR STK KE *Klosettbend med mansjett PPPP-HT Klosettbend med mansjettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 25 66 KLOSETTBEND PP 110 M/MANSJETT STK KE *Grenrør 45º PPPP-HT Grenrør enkeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 39 98 GRENRØR PP 90 X 90 45 GR STK KE *Grenrør 88º PPPP-HT Grenrør enkeltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 40 03 GRENRØR PP 90 X 90 88 GR STK KE *254


Avløpsrør og delerKortovergang PPKortovergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 53 66 KORTOVERG. EKS. PP 90 X 75 STK KE *220 53 69 KORTOVERG. EKS. PP 110 X 50 STK KE *220 53 73 KORTOVERG. EKS. PP 110 X 75 STK KE *220 53 76 KORTOVERG. EKS. PP 110 X 90 STK KE *Overgang universal PPUniversalovergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 60 29 OVERGANG UNIV. PP 75 X 50 STK KE *220 60 49 OVERGANG UNIV. PP 110 X 50 STK KE *Overgang for vannlås PPOvergang for vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 72 23 OVERG. PP 1" X 1 1/4" F/V.LÅS STK KE *Dobbelmuffe PP90 millimeter PP-HT Dobbelt muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 56 39 DOBBELMUFFE PP 90 STK KE *Løpemuffe PPLøpemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 58 39 LØPEMUFFE PP 90 STK KE *Stake-/spylegren PPStake/SpylegrenrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 33 94 STAKE/SPYLEGREN PP 110 STK KE *Stakerør med lokk PPStakerør med lokkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 49 39 STAKERØR M/LOKK PP 90 STK KE *255


Avløpsrør og delerLokk for stakerør PPPP-HT Lokk for stakerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 57 44 LOKK F/STAKERØR PP 110 STK KEKlosettstuss PPEksentrisk klosettstuss med mansjettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 69 39 KLOSETTSTUSS EKS. PP 110 M/MANSJETT STK KE *Brannmansjett PPBrannmansjett, kort.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 76 44 BRANNMANSJETT KORT PP 110 STK KE *PP WAFIX PLUSS DELERBend 15º med 2 mufferWafix Pluss bend 15ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 66 BEND PP 75 15GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463330 WAVIN STK KE *221 53 67 BEND PP 110 15GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463340 WAVIN STK KE *Bend 30º med 2 mufferWafix Pluss bend 30ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 68 BEND PP 75 30GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463332 WAVIN STK KE *221 53 69 BEND PP 110 30GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463341 WAVIN STK KEBend 45º med 2 mufferWafix Pluss bend 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 71 BEND PP 75 45GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463334 WAVIN STK KE *221 53 72 BEND PP 110 45GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463342 WAVIN STK KE *Bend 88º med 2 mufferWafix Pluss bend 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 73 BEND PP 75 88GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463336 WAVIN STK KE *221 53 74 BEND PP 110 88GR M/2 MUFFER SORT WAFIX 1463343 WAVIN STK KE *256


Avløpsrør og delerLangbend 88º med 2 mufferWafix Pluss langbend 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 75 LANGBEND PP 75 88GR M/2 MUFF. SORT WAFIX 1463327 WAVIN STK KE221 53 76 LANGBEND PP 110 88GR M/2 MUFF. SORT WAFIX 1463345 WAVIN STK KE *Gren 45º med 3 mufferWafix Pluss grenrør 45ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 77 GREN PP 75X 75 45GR M/3 MUFF. SORT WAFIX 1463423 WAVIN STK KE *221 53 78 GREN PP 110X75 45GR M/3 MUFFER SORT WAFIX 1463440 WAVIN STK KE *221 53 79 GREN PP 110X110 45GR M/3 MUFF. SORT WAFIX 1463446 WAVIN STK KE *Gren 88º med 3 mufferWafix Pluss grenrør 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 81 GREN PP 75X 75 88GR M/3 MUFF. SORT WAFIX 1463425 WAVIN STK KE221 53 82 GREN PP 110X 75 88GR M/3 MUFF. SORT WAFIX 1463442 WAVIN STK KE221 53 83 GREN PP 110X110 88GR M/3MUF. SORT WAFIX 1463448 WAVIN STK KE *Gren 88º med 3 muffer SVWafix Pluss grenrør 88º, Swept entryNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 48 11 GREN PP 75X75 88 M/3MUF SV AV SORT WAFIX 1463441 WAVIN STK KE *221 48 12 GREN PP 110X75 88 M/3MUF SV AV SORT WAFIX 1463444 WAVIN STK KE *221 53 84 GREN PP 110X110 88GR M/3MUF SV SORT WAFIX 1463445 WAVIN STK KE *Stakerør med 2 mufferStakerør med lokkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 53 85 STAKERØR M/LOKK PP 75 M/2 MUF SORT WAFIX 1463920 WAVIN STK KE221 53 86 STAKERØR M/LOKK PP 110 M/2 MUF SORT WAFIX 1463940 WAVIN STK KEAvgrader120 mm Avgrader 32-110 mm 32, 40, 50, 75, 110 mm RørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 40 01 AVGRADER 32-110 MM WAVIN, WAFIX STK KE *257


Avløpsrør og delerAVLØPSDELER, DIVERSEOvergang kort PPKortreduksjon PP, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 15 03 OVERG.KORT PP 50-32 JOTIFLEX HVIT STK KA *221 15 05 OVERG.KORT PP 75-50 JOTIFLEX SORT STK KA *221 15 06 OVERG.KORT PP 110-75 JOTIFLEX SORT STK KA *221 15 09 OVERG.KORT PP 110-50 JOTIFLEX SORT STK KA *AVLØPSDELER, DIVERSEBendServantalbue med luktsperre. Finnes i hvit eller krom., Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 96 BEND M/MUT PP 40X11/4-11/2" 88 HVIT M/LUKTSPERRE PURUS JOTI STK KA *451 33 97 BEND M/MUT PP 40X11/4-11/2" 88 FKR M/LUKTSPERRE PURUS JOTI STK KA *AlbueAlbue 90º, kompresjonsklemring, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 28 03 ALBUE HVIT PLAST 32 M/2 KUPL. ART.NR. 51055 STK KA *Albue med løpende mutterAlbue 90º, kompresjonsklemring med løpende mutter, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 28 63 ALBUE HVIT PLAST 1 1/4 X 32 M/KPL. NR 51071 STK KA *451 28 66 ALBUE HVIT PLAST 1 1/2 X 32 M/FL.PK.OG MUT. NR 51073 STK KA *T-rørT-rør med tre kuplinger. D1: 32, G1-inv:1", L1: 35, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 30 13 T-RØR M/3 KPL. HVIT PLAST 32 ART. 51125 STK KA *Overgang kortReduksjon 40/32 millimeter innstikk innomhus avløpsrørdeler for synlig montering, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 56 44 OVERGANG KORT 40/32 MM HVIT PURUS JOTI STK KA *258


Avløpsrør og delerUnionOvergangskobling (Union m/kupling), JotiNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 30 82 UNION HVIT PLAST 25 X 32 ART.NR.51041 STK KA *451 30 83 UNION HVIT PLAST 32 X 32 ART.NR.51042 STK KA *451 30 93 UNION HVIT PLAST 32 X 40 ART.NR.51043 STK KA *Union innvendig gjengeOvergangskobling med innvendig gjenge (Union m/kupling), Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 31 13 UNION HVIT PLAST 1 X 32 ART.NR. 51020 STK KA *451 31 16 UNION HVIT PLAST 1.1/4 X 32 ART.NR. 51022 STK KA *451 31 19 UNION HVIT PLAST 1.1/2 X32 ART.NR. 51024 STK KA *Tippunion hvit plastOvergangskobling inv/utv. gjenge (Tippunion m/kupling), Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 31 33 TIPPUNION HVIT PLAST 1.1/4X32 ART.NR. 51023 STK KA *HettemutterHettemutter med pakning, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 42 69 HETTEMUTTER HVIT 1.1/4X32 ART.NR. 51175 STK KA *VaskemaskintraktVaskemaskintrakt med gjengetilslutning, kappbart, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 39 03 VASKEMASKINTRAKT HVIT 32X40 ART.NR. 51517 STK KA *Gren allmuffe PPAllmuffet grenrør 45º - 90º, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 13 21 GREN PP 32 45-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE HVIT STK KA221 13 25 GREN PP 50 45-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE HVIT STK KA221 13 34 GREN PP 75 45-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE SORT STK KA *221 13 36 GREN PP 110 45-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE SORT STK KA *259


Avløpsrør og delerGren enkelmuffe PPEnkeltmuffet grenrør 45º - 90º, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 13 01 GREN PP 32 45-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE HVIT STK KA *221 13 05 GREN PP 50 45-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE HVIT STK KA *221 13 14 GREN PP 75 45-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE SORT STK KA *221 13 16 GREN PP 11O 45-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE SORT STK KA *Bend allmuffe PPAllmuffe-bend 0 - 90º, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 14 23 BEND PP 32 0-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE HVIT STK KA *221 14 27 BEND PP 50 0-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE HVIT STK KA *221 14 34 BEND PP 75 0-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE SORT STK KA *221 14 36 BEND PP 110 0-90 GR. JOTIFLEX ALMUFFE SORT STK KA *Bend enkelmuffe PPEnkeltmuffet bend 0 - 90º, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 14 03 BEND PP 32 0-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE HVIT STK KA *221 14 07 BEND PP 50 0-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE HVIT STK KA *221 14 14 BEND PP 75 0-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE SORT STK KA *221 14 16 BEND PP 110 0-90 GR. JOTIFLEX ENKELMUFFE SORT STK KA *DistanseklossDistansekloss, hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 63 93 DISTANSEKLOSS HVIT F/32MM 24310 FALUPLAST STK YC *KombinippelGumminipler i div. dimensjoner. Brukes som overgang fra en rørdimensjon til en annen, eller som overgang fra enrørtype til en annen. Godkjent for både horisontale og vertilkale montasjer. Materiale: TPE (Thermoplastic Elastomer).Bildet viser kombinippel 96/83-75/50, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 49 38 KOMBINIPPEL 50-40/32 JOTI STK KA *451 49 39 KOMBINIPPEL 96/83-75/50 JOTI STK KA *260


Avløpsrør og delerGumminippelGumminipler i div.dimensjoner. Som overgang fra en rørdimensjon til en annen, eller som overgang fra en rørtype tilen annen. Godkjent for både horisontale og vertilkale montasjer. Materiale: EPDM gummi. Bildet viser 451 48 03, Joti.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 48 03 GUMMINIPPEL 32/43 MM ART.NR. 50068 STK KA *451 48 06 GUMMINIPPEL 32/45 MM ART.NR. 50069 STK KA *451 48 16 GUMMINIPPEL 70/32 MM ART.NR. 50071 STK KA *451 48 33 GUMMINIPPEL 32/50 MM ART.NR. 50070 STK KA *451 48 36 GUMMINIPPEL 50/40 MM ART.NR. 50074 STK KA *451 48 83 GUMMINIPPEL 50/83 MM ART.NR. 50083 STK KA *451 48 86 GUMMINIPPEL 75/83 MM ART.NR. 50086 STK KA *451 48 96 GUMMINIPPEL 75/123 MM ART.NR. 50090 STK KA *451 49 51 GUMMINIPPEL 105/90 MM ART.NR. 50125 STK KA *451 48 99 GUMMINIPPEL 110/123 MM ART.NR. 50091 STK KA *451 49 19 GUMMINIPPEL 50/102 MM ART.NR. 50085 STK KA *451 49 23 GUMMINIPPEL 75/102 MM ART.NR. 50088 STK KA *451 49 34 GUMMINIPPEL 64/58-50/40 MM ART.NR. 52060 STK KA *451 49 36 GUMMINIPPEL 75/70-50/40 MM ART.NR. 52047 STK KA *Klosettmansjett ABSKlosettmansjett i gummi, ABS.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS222 40 34 KLOSETTMANSJ. GUMMI ABS 110 STK KA *Tetningsring ABSO-ring for muffe, ABS.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS222 44 24 TETNINGSRING F/ABS 75 STK KA *222 44 29 TETNINGSRING F/ABS 90 STK KA222 44 34 TETNINGSRING F/ABS 110 STK KA *Krympemuffe ABSKrympemuffe, ABS.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS222 36 19 KRYMPEMUFFE ABS 50 STK KA *222 36 24 KRYMPEMUFFE ABS 75 STK KA *222 36 34 KRYMPEMUFFE ABS 110 STK KA *261


Avløpsrør og delerMengering ABSMengering, rund og flat, ABS.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS222 41 19 MENGERING RUND ABS 50 STK KA *222 41 24 MENGERING RUND ABS 75 STK KA *222 41 34 MENGERING RUND ABS 110 STK KA *222 42 19 MENGERING FLAT ABS 50 STK KA *222 42 24 MENGERING FLAT ABS 75 STK KA *222 42 34 MENGERING FLAT ABS 110 STK KA *OvergangOvergang, hvit, Serres.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 71 OVERGANG 50 X 32 HVIT SERRES STK KA *341 08 74 OVERGANG 75 X 32 HVIT SERRES STK KA *341 08 76 OVERGANG 75 X 50 HVIT SERRES STK KA *KombitersKombiters, blå, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 64 14 KOMBITERS 50-75-110MM RIV AV FALUPLAST 30159 BLÅ STK KA *AVLØPSDELER, DIVERSEBend m/2 mufferAlbu m/2 muffer, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 16 BEND PP 40 90GR M/2 MUFF HVIT FALU 74250 STK KA451 65 17 BEND PP 40 45GR M/2 MUFF HVIT FALU 74310 STK KAAlbueAlbue, lav modell, hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 61 52 ALBUE PP 32 X 1.1/4 M/1 KPL FALUPLAST 77500 HVIT STK KA451 61 53 ALBUE PP 32 X 1.1/2 M/1 KPL FALUPLAST 77600 HVIT STK KA *GrenrørGrenrør m/2 muffer, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 59 39 GRENRØR M/2 MUF 40MMX90° HVIT FALU 74890 HVIT STK KA451 59 42 GRENRØR M 2 MUF 40MMX45° HVIT FALU 74860 HVIT STK KA262


Avløpsrør og delerOvergangMuffe overgang, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 21 OVERGANG 32 MUFF X 40MM SPISS FALU 73620 STK KA451 68 62 OVERGANG 50 MUFF X 40MM MUFF FALU 73650 STK KAOvergang, kortMuffe overgang, kortNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 98 OVERGANG KORT 32 MUFF X 40MM FALU 73630 HVIT STK KATersTers, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 83 TERS PP 40MM HVIT FALU 74950 STK KAVaskemaskintraktVaskemaskintrakt med feste for slange, og vaskemaskintrakt med muffe. Hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 33 VASKEMASKINTRAKT 32MM SL.FESTE FALUPLAST 73850 STK KA *451 68 76 VASKEMASKINTRAKT 40MM M/NIPP FALUPLAST 73860 HVIT STK KA *Vaskemaskinavløp vinkelAvløpssett for oppvaskmaskin med vannlås, hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 64 VASKEMASKINAVLØP VINKEL 32HVIT M/V.LÅS FALU 70740 STK KA *Vaskemaskinavløp rettAvløpssett for oppvaskmaskin med vannlås, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 61 VASKEMASKINAVLØP RETT 32 FKR M/V.LÅS FALU 70735 STK KA *451 65 62 VASKEMASKINAVLØP RETT 32 HVIT M/V.LÅS FALU 70730 STK KA *Avløp for vaskemaskinKombi-sett for vaskemaskin, hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 52 AVLØP F/VASKEMASKIN HVIT 32 MM FALUPLAST 70700 STK KA *263


Avløpsrør og delerDekkskiveRosett, plan. Delbar, hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 33 DEKKSKIVE PLAN 50MM DELB. HVIT 50500 FALU STK KA *Gumminippel for utvendig gjengeGumminippel, sort, for utvendig gjenget MA-rør, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 66 GUMMINIPPEL F/UTV. 58MM MA-RØR SORT FALU 85052 STK KA *Gumminippel ExpandOvergangsnippel der gamle normalrør skal kobles sammen med nye plastrør. Ekspanderer ved stramming, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 66 57 GUMMINIPPEL EXPAND F/2 1/2" SA-MUFFE TIL 50 MM PP FALU 83009 STK KA *451 66 58 GUMMINIPPEL EXPAND F/3" SA-MUFFE TIL 75 MM PP FALU 83019 STK KA *451 66 59 GUMMINIPPEL EXPAND F/ 4" SA-MUFFE TIL 110 MM PP FALU 83029 STK KA *451 66 68 GUMMINIPPEL F/2.1/2"X75 SA MUF FALUPLAST 75X2 1/2" SORT STK KA *451 66 69 GUMMINIPPEL F/2 - 3"X50 SA MUF FALUPLAST 50X 2-3" SORT STK KA *GumminippelGumminippel, forskjellige farger, Faluplast. Bildet viser 451 66 72NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 66 61 GUMMINIPPEL 43-45/32-40 VIOLET FALU 85049 STK KA *451 66 62 GUMMINIPPEL 50/32-40 BLÅ 85109 FALUPLAST STK KA *451 66 71 GUMMINIPPEL 58/40-50 MM GUL F/1.1/2" F/40-50 RØR 85209 STK KA *451 66 72 GUMMINIPPEL 75-70/40-50 ORANGE FALUPLAST 85259 STK KA *451 66 73 GUMMINIPPEL 83/32-50 RØD 85359 FALUPLAST STK KA *451 66 74 GUMMINIPPEL 86-83/50-75 GRØNN FALUPLAST 85409 STK KA *451 66 75 GUMMINIPPEL 96-105/50-75 BRUN F/3" N-MUFFE, 4" FALU 85509 STK KA *451 66 76 GUMMINIPPEL 126-123/110 SVART FALU 85602 STK KA *Dekkbrikke, hvitSelvheftende dekkbrikke, hvit. Med eller uten tape/splitt. Bildet viser 451 70 71, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 64 18 DEKKBRIKKE 12-22MM ENKEL HVIT U/TAPE M/SPLITT 51450 STK KA *451 70 68 DEKKBRIKKE 12-16MM ENKEL HVIT M/TAPE U/SPLITT 50440 STK KA *451 70 71 DEKKBRIKKE 12-16MM DOBBEL HVIT M/TAPE U/SPLITT CC40MM STK KA *451 70 73 DEKKBRIKKE 12-16MM ENKEL HVIT U/TAPE M/SPLITT 51440 STK KA *451 70 75 DEKKBRIKKE 12-16MM DOBBEL HVIT U/TAPE M/SPLITT CC40MM STK KA *264


Avløpsrør og delerAnslutning teleskopOvergang med innvendig gjenge, hvit, Faluplast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 44 ANSL.TELESKOP 32X1"U.X3/4"I FALUPLAST 76310 HVIT STK KA *451 68 49 ANSL.TELESKOP 32X1.1/2" I.GJ. FALUPLAST 71820 HVIT STK KA *265


Avløpsrør og delerAVLØPSRØR / DELER DIVERSE AVLØPSDELERASTO RØR OG DELERAsto er et sterkt og lett system. Rør og fittings er produsert av Astolan, som er et PP råstoff tilsatt et spesielt tungtmineral. Materialet har i tillegg til å gi systemet sitt navn, også gitt produktene høy densitet og sterke egenskaper.Astos høye densitet gjør at systemet har gode støydempende egenskaper, samtidig som at røret har lav vekt og kankappes med en vanlig håndsag. Wavin Asto leveres i dimensjonene 58, 78, 110, 135 og 160 mm.Rør AstoAvløpsrør uten muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 20 29 RØR ASTO 58 X 3000 U/MUFFE WAVIN 0410622 M KG *221 20 36 RØR ASTO 78 X 3000 U/MUFFE WAVIN 0410627 M KG *221 20 44 RØR ASTO 110 X 3000 U/MUFFE WAVIN 0410647 M KG *Bend 15º AstoAsto bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 21 15 BEND ASTO 58 X 15 GR WAVIN 460310 STK KG *221 21 24 BEND ASTO 78 X 15 GR WAVIN 460320 STK KG *221 21 38 BEND ASTO 110 X 15 GR WAVIN 460340 STK KG *Bend 30º AstoAsto bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 21 16 BEND ASTO 58 X 30 GR WAVIN 460311 STK KG *221 21 26 BEND ASTO 78 X 30 GR WAVIN 460321 STK KG *221 21 42 BEND ASTO 110 X 30 GR WAVIN 460341 STK KG *Bend 45º AstoAsto bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 21 17 BEND ASTO 58 X 45 GR WAVIN 460910 STK KG *221 21 28 BEND ASTO 78 X 45 GR WAVIN 460322 STK KG *221 21 44 BEND ASTO 110 X 45 GR WAVIN 460342 STK KG *Bend 87º AstoAsto bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 21 18 BEND ASTO 58 X 87 GR WAVIN 460314 STK KG *221 21 32 BEND ASTO 78 X 87 GR WAVIN 460324 STK KG *221 21 46 BEND ASTO 110 X 87 GR WAVIN 460344 STK KG *266


Avløpsrør og delerGrenrør 45º AstoAsto grenrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 22 14 GREN ASTO 58 X 58 45 WAVIN 460410 STK KG *221 22 18 GREN ASTO 78 X 58 X 45 WAVIN 460426 STK KG *221 22 22 GREN ASTO 78 X 78 X 45 WAVIN 460423 STK KG *221 22 46 GREN ASTO 110 X 78 X 45 WAVIN 460440 STK KG *221 22 48 GREN ASTO 110 X 110 X 45 WAVIN 460446 STK KG *Grenrør 87º AstoAsto grenrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 22 32 GREN ASTO 78 X 78 X 87 WAVIN 460425 STK KG *221 22 45 GREN ASTO 110 X 58 X 87 WAVIN 460439 STK KG *221 22 57 GREN ASTO 110 X 78 X 87 WAVIN 460442 STK KG *221 22 59 GREN ASTO 110 X 110 X 87 WAVIN 460448 STK KG *Løpemuffe AstoAsto løpemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 24 65 LØPEMUFFE ASTO 58 WAVIN 460110 STK KG *221 24 69 LØPEMUFFE ASTO 78 WAVIN STK KG *221 24 72 LØPEMUFFE ASTO 110 WAVIN STK KG *Ekspansjons-/skjøtemuffe AstoAsto ekspansjonsmuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 24 35 EKSP./SKJ.MUFFE ASTO 58 WAVIN 460810 STK KG *221 24 39 EKSP./SKJ.MUFFE ASTO 78 WAVIN STK KG *221 24 42 EKSP./SKJ.MUFFE ASTO 110 WAVIN STK KG *Overgang AstoAsto overgang og overgang til HT-rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 25 41 OVERGANG ASTO 78 X 58 WAVIN 460721 STK KG *221 25 46 OVERGANG ASTO 110 X 78 WAVIN STK KG *221 25 65 OVERGANG ASTO 58 X 50 WAVIN 462710 STK KG *Gummiovergang AstoAsto gummiovergangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 25 75 GUMMIOVERG.ASTO/HT-PVC 78 X 75 WAVIN STK KG *267


Avløpsrør og delerStakerør AstoAsto stakerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 25 09 STAKERØR ASTO 78 WAVIN STK KG *221 25 12 STAKERØR ASTO 110 WAVIN STK KG *Brannmuffe m/brannmansjettBrannmuffe m/innebygd brannmansjett, ekspansjons/skjøtemuffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 28 05 BRANNMUFFE 110MM M/BRANNMANSJ. WAVIN NR: 0460880 STK KGBrannmansjettBrannmansjetten har et innvendig belegg som ekspanderer ved varmepåvirkning. Når røret brenner eller smelter, vilbrannmansjetten ekspandere og tette hullet i veggen/dekket.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 28 24 BRANNMANSJETT ASTO DELBAR 58MM WAVIN 0492006 KLASSIFI. EI 60 ASTO STK KG* 221 28 24221 28 28 BRANNMANSJ. ENKEL DELBAR 110 ASTO WAVIN STK KG *221 28 26 BRANNMANSJ. ENKEL DELBAR 78 ASTO WAVIN STK KG *Glidemiddel AstoAsto glidemiddel. 500 mlNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 28 15 GLIDEMIDDEL 500 ML. WAVIN ASTO NR.6690315 STK KGSILENT RØR OG DELERGeberit Silent er et lyddempende avløpsrørsystem i plast (PEH) som primært brukes i boliger, kontorer, hoteller ogsykehus. Rørenes høye densitet (tetthet) og de spesielt utformede rørdelene gir systemet svært gode lyddempendeegenskaper. Geberit Silent er fullt kompatibelt med PEH-avløpsrørsystemet, og både rør og rørdeler er lette åhåndtere og bearbeide. Silent tilbyr forskjellige skjøtemetoder og leveres i dimensjoner fra 56 til 135 mm.Rør SilentSilent PEH avløpsrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 40 06 RØR PE 56 MM X 3 M SILENT G-305.000.14.1 M KG *229 40 09 RØR AVL PE 75 MM X 3 M SILENT G-307.000.14.1 M KG *229 40 16 RØR AVL PE 110 MM X 3 M SILENT G-310.000.14.1 M KG *Bend 15º SilentPEH Silent bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 40 46 BEND 56 MM X 15 GR SILENT G-305.150.14.1 PEH STK KG *229 40 49 BEND 75 MM X 15 GR SILENT G-307.150.14.1 PEH STK KG *229 40 56 BEND 110 MM X 15 GR SILENT G-310.150.14.1 PEH STK KG *268


Avløpsrør og delerBend 30º SilentPEH Silent bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 40 76 BEND 56 MM X 30 GR SILENT G-305.300.14.1 PEH STK KG *229 40 79 BEND 75 MM X 30 GR SILENT G-307.300.14.1 PEH STK KG *229 40 86 BEND 110 MM X 30 GR SILENT G-310.300.14.1 PEH STK KG *Bend 45º SilentPEH Silent bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 40 96 BEND 56 MM X 45 GR SILENT G-305.450.14.1 PEH STK KG *229 40 99 BEND 75 MM X 45 GR SILENT G-307.450.14.1 PEH STK KG *229 41 06 BEND 110 MM X 45 GR SILENT G-310.450.14.1 STK KG *Bend 88,5º SilentPEH Silent bendNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 41 56 BEND 56 MM X 88,5GR SILENT G-305.880.14.1 PEH STK KG *229 41 59 BEND 75 MM X 88,5GR SILENT G-307.880.14.1 PEH STK KG *229 41 66 BEND 110 MM X 88,5GR SILENT G-310.880.14.1 PEH STK KG *Grenrør 45º SilentPEH Silent grenrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 42 06 GRENRØR 56X 56MM 45GR SILENT G-305.054.14.1 STK KG *229 42 09 GRENRØR 75X 56MM 45GR SILENT G-307.054.14.1 PEH STK KG *229 42 13 GRENRØR 75X 75MM 45GR SILENT G-307.074.14.1 PEH STK KG *229 42 26 GRENRØR 110X 56MM 45GR SILENT G-310.054.14.1 PEH STK KG *229 42 29 GRENRØR 110X 75MM 45GR SILENT G-310.074.14.1 PEH STK KG *229 42 36 GRENRØR 110X110MM 45GR SILENT G-310.104.14.1 PEH STK KG *Overgangsmuffe SilentPEH Silent overgangsmuffe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 44 56 OVERG.MUFFE 56 X 50 MM SILENT G-305.040.14.1 STK KG *Ekspansjonsmuffe SilentPEH Silent ekspansjonsmuffe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 43 56 EKSPANSJONSMUFFE 56 MM SILENT G-305.002.14.1 PEH STK KG *229 43 59 EKSPANSJONSMUFFE 75 MM SILENT G-307.002.14.1 PEH STK KG *229 43 66 EKSPANSJONSMUFFE 110 MM SILENT G-310.002.14.1 PEH STK KG *269


Avløpsrør og delerMuffe SilentPEH Elektrosveisemuffe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 24 71 MUFFE 56 EL.SVEIS PEH SILENT G-363.771.16.1 STK KG *229 24 75 MUFFE 75 EL.SVEIS PEH SILENT G-365.771.16.1 STK KG *229 24 79 MUFFE 110 EL.SVEIS PEH SILENT G-367.771.16.1 STK KG *Kobling SilentPEH Silent kromstål kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 44 96 KOBLING KROMSTÅL 56 MM SILENT G-305.003.14.2 STK KG *229 44 99 KOBLING KROMSTÅL 75 MM SILENT G-307.003.14.2 STK KG *229 45 06 KOBLING KROMSTÅL 110 MM.SILENT G-310.003.14.2 STK KG *Reduksjon SilentPEH Silent overgang.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 43 86 RED. EKSC. 75 X 56 MM SILENT G-307.050.14.1 PEH STK KG *229 43 99 RED. EKSC. 110 X 75 MM SILENT G-310.070.14.1 PEH STK KG *Stakerør SilentPEH Silent renserør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 43 36 STAKERØR 75 MM X 90GR SILENT G-307.333.14.1 PEH STK KG *229 43 39 STAKERØR 110 MM X 90GR SILENT G-310.333.14.1 PEH STK KG *Branntape SilentBranntape for Silent og Mepla.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS229 45 82 BRANNTAPE Ø22-56 EI 120 SILENT GEBERIT STK KG *229 45 83 BRANNTAPE Ø56-82 EI 120 SILENT GEBERIT STK KG *229 45 84 BRANNTAPE Ø82-110 EI120 SILENT GEBERIT STK KG *270


Avløpsrør og delerALTECH RØR OG DELERAltech BluePower er et avløpssystem, utformet i polypropylen, PP. Grunnet materialets gode lyddempendeegenskaper, er dette et av de beste på markedet til installasjon i feks. boligblokker. Materialet er ogsåbrannhemmende, og tåler høye varmepåvirkninger. Polypropylen-produkter er også gjenvinningsbare og utenmiljøgifter.Rør, AltechRør, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 01 RØR 50MM À 3M BLÅ M/MUFFE ALTECH NR:100530BD M KG *221 30 02 RØR 75MM À 3M BLÅ M/MUFFE ALTECH NR:100730BD M KG *221 30 03 RØR 110MM À 3M BLÅ M/MUFFE ALTECH NR:101130BD M KG *221 30 04 RØR 50MM À 0,5M M/MUFFE ALTECH NR:100505BD STK KG *221 30 05 RØR 75MM À 0,5M M/MUFFE ALTECH NR:100705BD STK KG *221 30 06 RØR 110MM À 0,5M M/MUFFE ALTECH NR:101105BD STK KG *Bend 15º, AltechBend 15º, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 21 BEND 50MM X 15º ALTECH NR:110515BD STK KG *221 30 25 BEND 75MM X 15º ALTECH NR:110715BD STK KG *221 30 29 BEND 110MM X 15º ALTECH NR:111115BD STK KG *Bend 30º, AltechBend 30º, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 22 BEND 50MM X 30º ALTECH NR:110530BD STK KG *221 30 26 BEND 75MM X 30º ALTECH NR:110730BD STK KG *221 30 31 BEND 110MM X 30º ALTECH NR:111130BD STK KG *Bend 45º, AltechBend 45º, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 23 BEND 50MM X 45º ALTECH NR:110545BD STK KG *221 30 27 BEND 75MM X 45º ALTECH NR:110745BD STK KG *221 30 32 BEND 110MM X 45º ALTECH NR:111145BD STK KG *Bend 88º, AltechBend 88º, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 24 BEND 50MM X 88º ALTECH NR:110587BD STK KG *221 30 28 BEND 75MM X 88º ALTECH NR:110787BD STK KG *221 30 33 BEND 110MM X 88º ALTECH NR:111187BD STK KG *271


Avløpsrør og delerGrenrør 45º, AltechGrenrør 45º, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 41 GRENRØR 50MM/ 45º ALTECH NR:200505BD STK KG *221 30 43 GRENRØR 75X50MM/ 45º ALTECH NR:200705BD STK KG *221 30 45 GRENRØR 75MM/ 45º ALTECH NR:200707BD STK KG *221 30 47 GRENRØR 110X50MM/ 45º ALTECH NR:201105BD STK KG *221 30 49 GRENRØR 110X75MM/ 45º ALTECH NR:201107BD STK KG *221 30 52 GRENRØR 110MM/ 45º ALTECH NR:201111BD STK KG *Grenrør 88º, AltechGrenrør 88º, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 42 GRENRØR 50MM/ 88º 300505BD STK KG *221 30 44 GRENRØR 75X50MM/ 88º ALTECH NR:300705BD STK KG *221 30 46 GRENRØR 75MM/ 88º ALTECH NR:300707BD STK KG *221 30 48 GRENRØR 110X50MM/ 88º ALTECH NR:301105BD STK KG *221 30 51 GRENRØR 110X75MM/ 88º ALTECH NR:301107BD STK KG *221 30 53 GRENRØR 110MM/ 88º ALTECH NR:301111BD STK KG *Dobbeltmuffe, AltechDobbeltmuffe, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 11 DOBBELTMUFFE 50MM ALTECH NR:400520BD STK KG *221 30 12 DOBBELTMUFFE 75MM ALTECH NR:400720BD STK KG *221 30 13 DOBBELTMUFFE 110MM ALTECH NR:401120BD STK KG *Løpemuffe, AltechLøpemuffe, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 16 LØPEMUFFE 50MM ALTECH NR:400510BD STK KG *221 30 17 LØPEMUFFE 75MM ALTECH NR:400710BD STK KG *221 30 18 LØPEMUFFE 110MM ALTECH NR:401110BD STK KG *Ekspansjonsmuffe, AltechEkspansjonsmuffe, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 14 EKSPANSIONSMUFFE 75MM ALTECH NR:400730BD STK KG *221 30 15 EKSPANSIONSMUFFE 110MM ALTECH NR:401130BD STK KG *272


Avløpsrør og delerOvergang, AltechOvergang, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 61 OVERGANG 75X50MM ALTECH NR:150507BD STK KG *221 30 62 OVERGANG 110X50MM ALTECH NR:150511BD STK KG *221 30 63 OVERGANG 110X75MM ALTECH NR:150711BD STK KG *Stakerør, AltechStakerør, AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 30 64 STAKERØR 50MM ALTECH NR:320505BD STK KG *221 30 65 STAKERØR 75MM ALTECH NR:320707BD STK KG *221 30 66 STAKERØR 110MM ALTECH NR:321111BD STK KG *SLUK,INSPEKSJONSLUKER OG JORDINGSRØRSLUK PLAST JOTIK-sluk sideutløp rettSluk med rett sideutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 54 SLUK K 04 50 MM SIDEUTL.RETT PURUS JOTI STK KJ *340 16 55 SLUK K 04 75 MM SIDEUTL.RETT PURUS JOTI STK KJ *K-sluk sideutløp skråttGulvsluk i plast med skrått utløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 39 SLUK K 04 50 MM SIDEUTL SKRÅTT JOTI STK KJ *340 16 53 SLUK K 04 75 MM SIDEUTL.SKRÅTT PURUS JOTI STK KJ *K-sluk med bunnutløpGulvsluk i plast med bunnutløp. Bildet viser 75 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 38 SLUK K 04 50 MM M/BUNNUTLØP JOTI STK KJ *340 16 51 SLUK K 04 75 MM BUNNUTLØP PURUS JOTI STK KJ *K-sluk Flex sideutløp rettK-flex er et helstøpt sluk i PP-plast med uttagbar vannlås. 75 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 76 SLUK K FLEX 75MM SIDEUTL. RETT TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *273


Avløpsrør og delerK-sluk Flex sideutløp skråttK-flex er et helstøpt sluk i PP-plast med uttagbar vannlås. 75 mm i 0, 45°.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 74 SLUK K FLEX 75MM SIDEUTL. SKRÅ TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *K-sluk Flex med bunnutløpK-flex er et helstøpt sluk i PP-plast med uttagbar vannlås. Bunnutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 73 SLUK K FLEX 110MM BUNNUTLØP TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *340 16 72 SLUK K FLEX 75MM BUNNUTLØP TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *KU-sluk sideutløp rettKU-(kombinasjon + undermontasje) er et helstøpt sluk i PP-plast med uttagbar vannlås. 50 og 75mm, med retsideutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 69 SLUK KU 50MM SIDEUTL. RETT FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *340 16 71 SLUK KU 75MM SIDEUTL. RETT FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *KU-sluk sideutløp skråttKU-(kombinasjon+undermontasje) er et helstøpt sluk i PP-plast med uttagbar vannlås. 75mm med skrått sideutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 68 SLUK KU 75MM SIDEUTL. SKRÅTT FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *KU-sluk med bunnutløpKU-(kombinasjon + undermontasje) er et helstøpt sluk i PP-plast med uttagbar vannlås. Dimensjoner 75 og 110mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 66 SLUK KU 75MM BUNNUTLØP FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *340 16 67 SLUK KU 110MM BUNNUTLØP FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *A-sluk standard rett utløp75mm x 32/40mm sluk a 75mm rett utløp standardNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 81 SLUK A 75X32/40 88GR STD PURUS JOTI PLAST STK KJ *A-sluk standard skrått utløp75mm x 32/40mm sluk a 75 mm skrått utløp standardNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 79 SLUK A 75X32/40 45GR STD PURUS JOTI PLAST STK KJ *274


Avløpsrør og delerA-sluk med bunnutløpA-sluk i plast med bunnutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 78 SLUK A 110MM BUNNUTLØP STANDARD JOTI STK KJ *A-sluk standard bunnutløp75mm x 32/40mm sluk a 75mm bunnutløp standardNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 77 SLUK A 75X32/40 BUNNUTLØP STD PURUS JOTI PLAST STK KJ *A-sluk Flex sideutløp rettA-(anboring) er et sluk i PP-plast med 3 faste anboringer i 32 mm. Sluket er i dim. 75 mm, i 45°..NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 89 SLUK A FLEX 75M SIDEUTL. RETT TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *A-sluk Flex sideutløp skråttA-(anboring) er et sluk i PP-plast med 3 faste anboringer i 32 mm. Sluket er i dim. 75 mm, i 87,5°.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 88 SLUK A FLEX 75M SIDEUTL. SKRÅT TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *A-sluk Flex med bunnutløpA-(anboring) er et sluk i PP-plast med 3 faste anboringer i 32 mm. Sluket er i dim. 75 mm og 110mm med bunnutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 86 SLUK A FLEX 75MM BUNNUTLØP TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *340 16 87 SLUK A FLEX 110MM BUNNUTLØP TELESKOPISK TOPPFLENS JOTI STK KJ *AU-sluk sideutløp rettA-(anboring+undermontasje) er et sluk i PP-plast med 3-4 faste anboringer i 32/40 mm. Sluket er i dim. Ø 75..NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 85 SLUK AU 75MM SIDEUTL. RETT FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *AU-sluk sideutløp skråttA-(anboring+undermontasje) er et sluk i PP-plast med 3-4 faste anboringer i 32/40 mm. Sluket er i dim. Ø 75.Sideutløp 45º.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 84 SLUK AU 75MM SIDEUTL. SKRÅTT FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *275


Avløpsrør og delerAU-sluk med bunnutløpA-(anboring+undermontasje) er et sluk i PP-plast med 3-4 faste anboringer i 32/40 mm. Sluket er i dim. Ø 75 og 110mm. Bunnutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 16 82 SLUK AU 75MM BUNNUTLØP FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *340 16 83 SLUK AU 110MM BUNNUTLØP FLENS F/UNDERMONTASJE JOTI STK KJ *L-sluk sideutløp rettGulvsluk i plast med sideutløp, rett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 45 SLUK L 04 75 MM SIDEUTLØP RETT JOTI STK KJ *L-sluk sideutløp skråttGulvsluk i plast med sideutløp, skrått.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 46 SLUK L 04 75 MM SIDEUTL SKRÅTT JOTI STK KJ *M-sluk sideutløp rettSluk minimax, 50 millimeter, side.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 53 SLUK M-PLAST 50MM 88GR RETT M/V.LÅS H=8,25CM PURUS JOTI STK KJ *AvløpstraktHelstøpt trakt i PP-plast beregnet som tilleggssluk mot A-sluk, for montasje for eksempel i dusjhjørner etc. Utløp idim.32 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 29 AVLØPSTRAKT /BADSTUSLUK 32 RETT JOTI. STK KJ *SLUK PLAST JOTI TILBEHØRRist for 75 A-, K-, og L-slukPlastrist for A,K,L, KS og 32 millimeter avløpstrakt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 13 RIST F/75 A-,K-OG L-SLUK HVIT PLAST JOTI STK KJ *Rist epoxybelagt stålRist, hvit epoxyNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 06 RIST RUSTFRI HVIT EPOXY 0,9 MM U/SLISS F/A,K,KS,ATP-SLUK JOTI STK KJ *276


Avløpsrør og delerRist rustfriRustfri rist, Ø160x3millimeter tykk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 22 23 RIST RUSTFRI 3 MM U/SLISS F/A,K,KS,L,P,ATP-SLUK JOTI STK KJ *Slukrist og ramme standardRustfri rist, ramme/rist.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 22 14 SLUKRIST 200X200 STANDARD JOTI STK KJ *Rist løs rustfriDråperist 150 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 17 RIST 150MM LØS JOTI STK KJ *Slukrist med dykking og rammeRustfri rist, ramme/rist, for dykking.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 22 15 SLUKRIST 200X200 F/DYKKING STANDARD JOTI STK KJ *Rist for dykking løsDråperist 150 millimeter for dykkingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 18 RIST 150MM F/DYKKING LØS JOTI STK KJ *Rist for sluk C/U 130Rist for sluk C/U 130-C/U 32/40NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 53 RIST F/SLUK C/U 130 JOTI STK KJ *Rist rustfri støpejernErstatningsrist, dråpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 22 13 RIST RUSTFRI F/75 STPJ./L-SLUK RUND JOTI STK KJ *Rist støpejern epoxybeleggEpoxybelagt støpejern rist for støpejern sluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 21 23 RIST STPJ.EPOXYBEL. F/110 SLUK HVIT JOTI STK KJ *277


Avløpsrør og delerRist støpejernStøpejern rist for støpejern sluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 21 13 RIST STPJ. F/75 SLUK JOTI STK KJ *340 21 16 RIST STPJ. F/110 SLUK JOTI STK KJ *Rist for 75 støpejern-/L-slukErstatningsrist ø163 mm, dråpe for dykking.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 22 16 RIST M/UTSP. F/75 STPJ./L-SLUK RUSTFRI RUND JOTI STK KJ *Klemring med skruerKlemring for A-sluk med skruer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 26 KLEMRING M/SKRUER F/A-K-SLUK JOTI STK KJKlemringKlemring for K,KS, A og ATP-sluk og Klemring for L-sluk. Bildet viser 3401175.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 75 KLEMRING 04 F/K,KS,A,ATP JOTI STK KJ *340 11 76 KLEMRING 04 F/L-SLUK JOTI STK KJ *Klemring for C/U 130-C/U 32/40Klemring for C/U 130-C/U 32/40NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 63 KLEMRING F/C/U 130-C/U 32/40 JOTI STK KJForhøynigsring fastHelstøpt forhøyningsring som gir forhøyning 13, 25 og 37mm på sluktypene; A,K,KS,ATP. Gir 21, 33 og 45 millimeterforhøyning på L-sluk. Spesielt egnet ved membran på topp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 03 FORHØYNINGSRING 13MM FAST JOTI STK KJ *340 17 05 FORHØYNINGSRING 25MM FAST JOTI STK KJ *340 17 06 FORHØYNINGSRING 37MM FAST PURUS JOTI STK KJ *Forhøyningsring med klemringstopp med anboringForhøyning m/anboring for gulvbelegg. Spesielt utviklet for banemembran/belegg over påstøp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 27 FORHØYNINGSRING KLEMRINGSTOPP M/2 ANBORINGER JOTI STK KJ *278


Avløpsrør og delerForhøyningsring med klemringstopp uten anboringForhøyning for gulvbelegg. Spesielt utviklet for banemembran/belegg over påstøp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 25 FORHØYNINGSRING KLEMRINGSTOPP JOTI STK KJ *Forhøyningsring plast 20/80Helstøpt forhøyningsring i PP-plast for forhøyning av gulvsluk der sluk er montert for lavt eller ved forhøyning aveksisterende gulv. Beregnet sammen med rist og fliser i str. 200x200 millimeter. Gir drenering fra støp til sluk overmembran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 11 FORHØYNINGSRING PLAST 20/80 F F/FLISGULV JOTI STK KJ *Forhøyningsring med smøremembranflens med anboringKappbar forlenger med smøremembranflens, 2 anboringer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 28 FORH.RING M/SMØREMEMBRANFLENS KAPPBAR M/2 ANB. JOTI STK KJ *Forhøyningsring med smøremembranflens uten anboringKappbar forhøyningsring med membranflens.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 22 FORH.RING M/SMØREMEMBRANFLENS KAPPBAR JOTI STK KJ *Forhøyningsring for smøremembran med anboringForhøyning m/anboring for smøremembran.Spesielt utviklet for smøremembran over påstøp. Beregnet sammen medrist og fliser på 200x200 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 26 FORHØYNINGSRING SMØREMEMBRAN M/2 ANBORINGER JOTI STK KJ *Forhøyningsring for smøremembran uten anboringForhøyning for smøremembran i plast for JOTI gulvsluk type A, K, L, KS og ATP. Spesielt egnet for smøremembranover påstøp. Beregnet sammen med rist og fliser på 200x200 millimeter. Leveres med rustfri rist og ramme.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 24 FORHØYNINGSRING SMØREMEMBRAN JOTI STK KJ *Forhøyningsring plast C/U-131Kappbar forhøyning 22-28 millimter med klemring for C/U 130.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 13 FORH.RING PLAST C/U 131 25/80 F/SLUK C/U 130 JOTI STK KJ *Forhøyningsring plast C/U-155Kappbar forhøyning 28-82 millimter med klemring for C/U 150.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 16 FORH.RING PLAST C/U 155 25/80 F/SLUK C/U 150 JOTI STK KJ *279


Avløpsrør og delerForhøyningsring støpejern 25Forhøyningsring i epoxybelagt støpejern for P-sluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 29 FORHØYNINGSRING STPJ. JOTI 25 STK KJ *TettelokkInnerlokk for tetthetstesting av membran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 74 TETTELOKK F/K,KS,L,A JOTI STK KJ *Vannlås NOODPungvannlås NOOD, en vannlås som hindrer tilbakeslag, gasslekkasjer og uttørking. Rustfri, syrefast kval. 2248.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 73 VANNLÅS NOOD LUKTFRI JOTI STK KJ *Vannlås RANPungvannlås RAN, plast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 69 VANNLÅS RAN F/K, KS JOTI STK KJ *Vannlås TYRVannlås TYR for K,A og KSNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 93 VANNLÅS TYR F/ K, A OG KS-SLUK PURUS JOTI STK KJVannlås AVannlås for A-slukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 72 VANNLÅS A04 F/A-SLUK JOTI STK KJ *Vannlås for A-sluk komplettVannlås komplett for A-sluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 29 VANNLÅS F/A-SLUK KOMPL. JOTI STK KJ *Vannlås LVannlås for L-slukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 71 VANNLÅS L04 F/L-SLUK JOTI STK KJ *280


Avløpsrør og delerVannlåskoppVannlåskopp for K-sluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 39 VANNLÅSKOPP F/K-SLUK JOTI STK KJ *VannlåstraktVannlåstrakt for K-sluk, komplett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 38 VANNLÅSTRAKT F/K-SLUK KOMPL. JOTI STK KJ *Sprutdemper for plast anboringsslukSprutdemper for 75 millimeter plast ANB, -sluk (gammel type).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 23 SPRUTDEMPER F/PLAST ANB.SLUK JOTI (GML. TYPE) STK KJ *LuktstoppLuktstopp MinimaxNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 92 LUKTSTOPP F/M-SLUK PURUS JOTI STK KJRehabiliteringssett for K og KSFor rehabilitering av Joti K- og KS-sluk. Rehabilitering = oppgradering av klemring og vannlås. Komplett med vannlåsog klemring. Alternativ vannlås for K-sluk: NOOD, med tilbakeslagsventil og luftstopp (nrf: 3401173)NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 77 REHABSETT F/K,KS JOTI STK KJ *Rehabiliteringssett for AFor rehabilitering av Joti A-sluk . Rehabilitering = oppgradering av klemring og vannlås. Komplett med vannlås ogklemring.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 79 REHABSETT F/A V.LÅS/KLEMRING JOTI STK KJ *Rehabiliteringssett for LFor rehabilitering av Joti L-sluk. Rehabilitering = oppgradering av klemring og vannlås. Komplett med vannlås ogklemring.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 78 REHABSETT F/L JOTI STK KJ *Rehabiliteringssett for Jøtul slukGulvsluk rehab forhøyningssett. Beregnet brukt på gulvbelegg med membran over påstøp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 17 23 REHAB SETT F/JØTUL SLUK JOTI STK KJ *281


Avløpsrør og delerKombinippelGumminipler i div.dimensjoner. Som overgang fra en rørdimensjon til en annen, eller som overgang fra en rørtype tilen annen. Godkjent for både horisontale og vertilkale montasjer. Materiale: TPE (Thermoplastic Elastomer).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 49 35 KOMBINIPPEL 123/130-110/75 MM JOTI STK KJ *451 49 48 KOMBINIPPEL 105/100 - 90/75 PURUS JOTI STK KJKapselmutter1 1/4" kapselmutter for Joti plast anboringssluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 09 KAPSELMUTTER F/A-SLUK 1 1/4"R JOTI STK KJ *StakepluggStakeplugg 1", plast.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 33 STAKEPLUGG F/PLASTSLUK JOTI STK KJ *SlukplateGulvplate for Joti plast A,K,L,KS og ATPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 19 SLUKPLATE 350X350 STPJ. JOTI F/A,-L-OG K SLUK STK KJ *MonteringsplateMontasjeplate for Joti A,K- og L-slukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 65 MONTERINGSPL. F/A-,K-OG L-SLUK DIAM=225 JOTI STK KJ *KnivKniven kan brukes på alle sluk av typen A, K, KS og L, med klemring og hvit vannlås produsert fra 2004.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 03 KNIV SKJÆREMAL JOTI STK KJ *VERKTØY PURUS JOTIJoti nedfellingsfresNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 41 SLUKFRES F/NEDF. AV SLUK PURUS JOTI STK KJ282


Avløpsrør og delerSLUK PLAST SERRESSluk 75 rett m/anboringGulvsluk, rett med anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 11 SLUK M/ANB. 75 RETT SERRES STK KJ *Sluk 75 rett u/anboringGulsvsluk, rett uten anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 09 SLUK U/ANB. 75 RETT SERRES STK KJ *Sluk 75 rett, lavtbyggendeGulvsluk rett, lavtbyggende uten anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 07 GULVSLUK 75 88GR LAVTB. U/ANB. SORT PP SERRES STK KJ *Sluk for lydgulvGulvsluk, rett med anboring for lydgulv, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 12 SLUK M/ANB. 75 RETT F/LYDGULV SERRES STK KJ *Sluk 75 skrå m/anboringGulvsluk, skrått med anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 15 SLUK M/ANB. 75 SKRÅ SERRES STK KJ *Sluk 75 skrå u/anboringGulvsluk, skrått uten anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 14 SLUK U/ANB. 75 SKRÅ SERRES STK KJ *Sluk 75 med bunnavløpGulsluk med bunnutløp, med anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 17 SLUK M/ANB. 75 M/BUNNAVLØP SERRES STK KJ *Sluk 50 rett m/anboringGulvsluk, rett med anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 22 SLUK M/ANB. 50 RETT SERRES STK KJ *283


Avløpsrør og delerSluk 50 rett u/anboringGulvsluk, rett lavtbyggende uten anboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 21 SLUK U/ANB. 50 RETT SERRES LAVTBYGGENDE PP SORT STK KJ *Badstusluk 32 sortBadstu/hjelpesluk, 32 millimeter, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 24 BADSTUSLUK 32 SORT SERRES STK KJ *SLUK PLAST SERRES TILBEHØRRist og rammeRustfri rist og rammeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 56 RIST OG RAMME 20X20 RUSTFRI EXCLUSIVE BLÜCHER F/FLIS STK KJ *Klemring og ristKlemring og rist, hvit PP. Passer til alle Vieser gulvslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 27 KLEMRING OG RIST SERRES STK KJ *SlukmembranSlukmansjettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 37 SLUKMEMBRAN SERRES STK KJ *ForhøyningsringForhøyningsringNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 61 FORHØYNINGSRING 12MM SERRES 51182.00 STK KJ *341 08 62 FORHØYNINGSRING 18MM SERRES 51183.00 STK KJ *Forhøyningsring universalForhøyningsring H=100millimeter, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 26 FORH.RING UNIVERS. 150 KAPPBAR PP SORT SERRES STK KJ *Forhøyningsring med sideanboringForhøyningsring med sideanboring, sort PPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 25 FORHØYNINGSRING M/SIDEANB.3/32 PP SORT SERRES STK KJ284


Avløpsrør og delerSLUK PLAST PIPELIFESluk uten forskalingsformSluk uten forskalingsform, med eller uten jordingspunkt, Pili.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS452 21 04 SLUK U/FORSKALINGSFORM PILI STK KJ *452 21 05 SLUK U/FORSKALINGSFORM PILI M/JOR STK KJ *ForskalingsformForskalingsform med innsats, plugger og skruer, Pili.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS452 20 91 FORSKALINGSFORM PILI SLUK STK KJ *SlukbendSlukbend 110x75 millimeter, PiliNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS452 20 94 SLUKBEND PP 110X75 PIPELIFE SPESIALBEND STK KJ *Luktsperre for PilislukLuktsperren benyttes i rom som normalt ikke tilføres vann. F.eks i rom med tappeutstyr som ikke benyttes i langeperioder, eller i forbindelse med utstyr med nødoverløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS452 21 06 LUKTSPERRE F/PILI SLUK PIPELIFE STK KE *Kniv for Pi-Li CutterPiLi-Kniv Spesialkniv f/PiLi-CutterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS984 15 51 KNIV FOR PI-LI CUTTER 23,5 X 4 MM, ISITEC STK KJKutterKutter, Pili.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS984 15 44 KUTTER F/PIPELIFE SLUK STK KJ *SLUK RF BLÜCHERRist/ramme ViennaVienna rist og ramme for boligslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 66 RIST/RAMME VIENNA 20X20 BLUCHER 650.201.101 STK KJ *285


Avløpsrør og delerRist/ramme CopenhagenCopenhagen rist og ramme for boligslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 65 RIST/RAMME COPENHAGEN 20X20 BLUCHER 650.201.002 STK KJ *Slukrist ViennaVienna monteringssett for boligslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 79 SLUKRIST VIENNA M/KLEMR.20X20 BLUCHER 620.200.101 STK KJ *Slukrist OsloOslo monteringssett for boligslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 81 SLUKRIST OSLO M/KLEMR.20X20 BLUCHER 620.200.103 STK KJ *SlukmansjettPrefabrikert sluk-mansjett/membran matte, anbefales å bruke sammen med smøremembran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 51 17 SLUK MANSJETT Ø150 BLUCHER 77257 STK KJ *SlukoverdelSlukoverdel med flens og ristNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 32 SLUKOVERDEL M/Ø 155MM RIST RUSTF. 299.300.000 STK KJ *SlukunderdelHøydejusterbare slukunderdeler med vannlås. For vinyl/smøremembran/fastmembran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 86 SLUKUNDERDEL M/V.LÅS 75X90GR BLUCHER 210.200.075 V STK KJ *339 48 87 SLUKUNDERDEL M/V.LÅS 75X0GR BLUCHER 250.200.075 V STK KJ *339 48 88 SLUKUNDERDEL M/V.LÅS 75X90GR BLUCHER 211.200.075 V STK KJ *339 48 89 SLUKUNDERDEL M/V.LÅS 75X0GR BLUCHER 251.200.075 V STK KJ *MonteringssettMonteringssett for vinyl (klemring, rist, skruer).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 51 16 MONT.SETT KLEMRING/RIST/SKRUER BLÜCHER 620.300.002 STK KJ *286


Avløpsrør og delerMonteringssett ViennaVienna monteringssett for flis, med klemring for membran. For boligsluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 73 MONT.SETT F/SLUK VIENNA 15X15 BLUCHER 620.200.013 STK KJ *Monteringssett CopenhagenCopenhagen monetringssett for flis, med klemring for membran. For boligsluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 78 MONT.SETT F/SLUK COPENH. 15X15 BLUCHER 620.200.002 STK KJ *Boligavløp f/betong og flisAvløpsskål, boligavløp til betong uten membran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 45 19 BOLIGAVLØP F/BET/FLIS 75X180GR (PUNGVANNLÅS KAN IKKE MONT.) STK KJ *Boligavløp for membrandukAvløp med høydejustering og membranflens, boligavløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 46 46 BOLIGAVLØP F/MEM.DUK 110X180GR M/HØYDEJUST./MEMBR.FLENS STK KJ *MiniavløpMiniavløp, rustfrie avløpsskålerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 14 MINIAVLØP 32 MM M/STIKKMUFFE BLUCHER 181.300.032 STK KJ *Sluk 75 90ºSluk med rist og ramme uten vannlås, for flis/betong uten membran. Høydejustering uten løs vannlås. 339 4516 ermed anboring.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 45 13 SLUK BLUCHER 75X90GR F/BET/FL. M/HØYDEJUST. 110.300.075 STK KJ *Sluk 180º f/betog og flisFor boligavløp til betong uten membran. Bildet viser 339 45 23.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 45 23 SLUK BLUCHER 75X180GR F/BET/FL M/HØYDEJUST. 150.300.075 STK KJ *339 45 36 SLUK BLUCHER 75X180GR F/BET/FL U/ANB. U/H.JUST. 160.300.075 STK KJ *339 45 39 SLUK BLUCHER 110X180G F/BET/FL U/HØYDEJUST. 160.300.110 STK KJ *287


Avløpsrør og delerSluk 180º uten anboringSluk med klemring og rist for vinylbelegg uten vannlås.339 45 96: fast uten vannlås. 339 45 99: fast uten vannlås medplastklemring. Bildet viser 339 45 96.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 45 96 SLUK BLUCHER 75X180GR U/ANB. F/VINYL U/H.JUST.260.300.075 STK KJ *339 45 99 SLUK BLUCHER 110X180GR U/ANB. F/VINYL U/H.JUST. 260.300.110 STK KJ *P-vannlås 90ºSyrefast P-vannlås 87,5ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 50 41 P-VANNLÅS BLÜCHER 50 MM 90GR 525.090.050S STK KJPungvannlåsPungvannlås for boligsluk, 0,9 l/sek.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 47 56 PUNGVANNLÅS BLUCHER F/BOLIGAVL 502.052.110 STK KJ *Pungvannlås selvlukkendeMultivannlås, luktstopp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 47 57 PUNGVANNLÅS SELVLUK.F/BOLIGAVL 503.052.110S BLUCHER STK KJ *Pungvannlås uttagbarPungvannlås 2008 modell for boligsluk. Har en kapasitet på opptil 1,7 l/sek og lukkehøyde på 50 millimeter. Passer tilinnvendig Ø110 millimeter rørdel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 98 PUNGVANNLÅS UTTAGBAR MOD.2008 BLÜCHER 502.050.110 STK KJ *ForhøynersettBrukes ved påstøp hhv.20-30 (339 48 92) og 100 (339 48 93) mm over membran. 339 48 92 kan skjøtes, 339 48 93(bildet) kan kappes ned.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 93 FORHØYNERSETT 100MM BLUCHER 620.200.022 S STK KJ *AboringsstykkeAnboringsdel, brukes over membran påstøp min. 80 millimeter. 3 stk.anb. 32/40 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 48 95 ANBORINGSSTYKKE BLUCHER 199-20824-03 STK KJ *288


Avløpsrør og delerAnboringsklammerAnboringsklammerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 50 76 ANB.KLAMMER BLÜCHER 75X 32/40 RUSTFR. 890.075.040 STK KJ *339 50 78 ANB.KLAMMER BLÜCHER 75 X 50 RUSTF. 890.075.050 STK KJ *339 50 77 ANB.KLAMMER BLÜCHER 110X 32/40 RUSTF. 890.110.040 STK KJ *339 50 79 ANB.KLAMMER RUSTFRI 110 X 50 890.110.050 BLUCHER STK KJ *Rist for industri3 millimeter perforert 168x168 millimeter rist for industriavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 51 71 RIST PERF. 3MM F/IND.AVL. 200 790.168.000.03 BLÜCHER STK KJ *SpalteristSpalterist for industriavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 14 SPALTERIST 10MM F/IND.AVL. 200 BLUCHER 790.168.000.10 STK KJ *GitterristGitterrist for industriavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 64 23 GITTERRIST F/IND.AVLØP 200X200 BLUCHER 790.168.000.22 STK KJ *StavristSklisikker stavrist for industriavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 64 21 STAVRIST F/IND.AVLØP 200/200 SKLISIKKER BLUCHER 790.168.000.25 STK KJ *339 64 22 STAVRIST F/IND.AVLØP 300X300 SKLISIKKER BLUCHER 790.268.000.25 STK KJ *Avløp industri f/betong og flisIkke-justerbart sluk/industriavløp, rett ned, med ramme for betong og flis.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 60 81 AVLØP IND. 200X200 F/FLIS/BET. 75MM 180GR HØY BLUCHER 760.402.075 STK KJ *339 60 82 AVLØP IND. 200X200 F/FLIS/BET. 110MM 180GR HØY BLUCHER 760.402.110 STK KJ *339 60 82Avløp industri f/støp/flisIkke-justerbart sluk/industriavløp, sideutløp, med ramme for betong og flis.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 60 92 AVLØP IND. 200X200 F/STØP/FLIS 110MM 90GR BLUCHER 763.402.110 STK KJ *339 60 93 AVLØP IND. 300X300 F/STØP/FLIS 110MM 90GR BLUCHER 763.403.110 STK KJ *289


Avløpsrør og delerAvløp industri lavtbyggendeIkke-justerbart sluk for betong, flis og epoxy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 66 AVLØP IND. 200X200 F/STØP/FLIS L-BYGG.110MM 90GR 726.402.110 STK KJ *Vannlås for industriIndustri pungvannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 05 VANNLÅS F/IND.AVLØP 200/200MM BLUCHER 562.002.000S STK KJ *339 63 06 VANNLÅS F/IND.AVLØP 300/300MM BLUCHER 562.003.000S STK KJ *Overdel for skipsavløpOverdel for vinyl skipsavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 67 36 OVERDEL F/VINYL F/SKIPSAVLØP 473.300.110 BLUCHER STK KJ *Underdel for skipsavløpUnderdel for skipsavløp, med sveisering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 48 UNDERDEL F/SKIPSAVL. 50MM 90GR M/HORIS. SVEISEFLENS 475.000.050 BLUCHER STKKJ 339 63 48SilSil for boligsluk. Passer til innvedig Ø110 millimeter rørdel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 11 SIL F/BOLIGSLUK SERIE 2008 BLUCHER 502.000.000 S STK KJ *SilkurvSilkurv for industriavløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 63 09 SILKURV F/IND.AVLØP 200/200MM BLUCHER 780.002.000.05 STK KJ *339 63 11 SILKURV F/IND.AVLØP 300/300MM BLUCHER 780.003.000.05 STK KJ *339 63 12 SILKURV F/IND.AVLØP LAVTBYGG. BLUCHER 780.002.001.05(LITEN) STK KJ *SLUK PLAST JAFOSluk PP 75 m/bunnutløp og anboringGulvsluk med bunnutløp, 2 stk.32mm anboring og uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 35 32 SLUK PP 75 M/BUNNUTLØP M/ANB. JAFO M/UTTAKBAR VANNLÅS STK KJ290


Avløpsrør og delerSluk PP 75 m/bunnutløpGulvsluk med bunnutløp og uttagbar pungvannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 35 25 SLUK PP 75 M/BUNNUTLØP JAFO STK KJSluk PP 75 m/sideutløp og anboringGulvsluk med sideutløp, 2 stk 32mm anboring og uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 35 27 SLUK PP 75 90GR M/ANB. JAFO STK KJSluk PP 75 m/sideutløpGulvsluk med sideutløp og uttagbar pungvannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 35 21 SLUK PP 75 90GR JAFO STK KJ340 35 23 SLUK PP 75 45GR JAFO STK KJSluk PBL 75 m/bunnutløpGulvsluk med bunnutløp, H = 300 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 35 33 SLUK PBL 75 M/BUNNUTLØP H=300 SOLIDAR JAFO STK KJ *LuktstoppLuktstopp for pungvannlås.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 41 14 LUKTSTOPP SOLIDAR JAFO STK KJ *Låsring for luktstoppFor luktstopp når denne skal nyttes som tilbakeslagsstopp. Plasseres under slukets klemring og forhindrer atluktstoppet skyves opp av sluket.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 41 15 LÅSRING F/LUKTSTOPP SOLIDAR JAFO STK KJ *SLUK PLAST JAFO TILBEHØRJafo ForhøyningsringerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 39 21 FORHØYNINGSRING PP 12MM JAFO STK KJ340 39 22 FORHØYNINGSRING PP 37MM JAFO STK KJ340 39 24 FORHØYNINGSRING PP 25MM JAFO STK KJ291


Avløpsrør og delerSLUK STØPEJERN JOTIKS-sluk 75mm sideutløpStøpejernsluk med rødt epoxybelegg (lik MA systemet). Klemring for belegg/membran. For alle gulvtyper. Sideutløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 49 SLUK KS 04 75 MM SIDEUTLØP JOTI STK KJ *KS-sluk 75mm bunnutløpStøpejernsluk med rødt epoxybelegg (lik MA systemet). Klemring for belegg/membran. For alle gulvtyper. BunnutløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 51 SLUK KS 04 75 MM BUNNUTLØP JOTI STK KJ *Sluk stpj. 110mm side110 mm støpejernsluk, Ø220 side, Bigg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 14 11 STØPEJERNSLUK 110MM Ø220 SIDE PURUS JOTI, BIGG STK KJSluk stpj. 110 mm bunn110mm støpejernsluk Ø220 bunn, Heavy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 14 14 STØPEJERNSLUK 110MM Ø220 BUNN PURUS JOTI, HEAVY STK KJSprutdemper støpejernSprutdemper støpejern for 75 millimeter P-sluk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 23 03 SPRUTDEMPER STØPJ.F/75 P-SLUK JOTI STK KJ *SLUK UNIDRAINSluk Unidrain 1003Avløpsarmatur med 2 veggflenser for hjørne høyreNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 75 SLUK UNIDRAIN 1003 800 MM M/2 VEGGFL. F/HJØRNE HØYRE STK KJ *340 06 76 SLUK UNIDRAIN 1003 900 MM M/2 VEGGFL. F/HJØRNE HØYRE STK KJ *340 06 77 SLUK UNIDRAIN 1003 1000 MM M/2 VEGGFL. F/HJØRNE HØYRE STK KJ *Sluk Unidrain 1001Avløpsarmatur med 3 veggflenserNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 64 SLUK UNIDRAIN 1001 800 MM M/3 VEGGFL. 1001.0800 STK KJ *340 06 65 SLUK UNIDRAIN 1001 900 MM M/3 VEGGFL. 1001.0900 STK KJ *340 06 66 SLUK UNIDRAIN 1001 1000 MM M/3 VEGGFL. 1001.1000 STK KJ *292


Avløpsrør og delerSluk Unidrain 1002Avløpsarmatur med 2 veggflenser for hjørne venstreNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 69 SLUK UNIDRAIN 1002 800 MM M/2 VEGGFL. F/HJØRNE VENSTRE STK KJ *340 06 71 SLUK UNIDRAIN 1002 900 MM M/2 VEGGFL. F/HJØRNE VENSTRE STK KJ *340 06 72 SLUK UNIDRAIN 1002 1000 MM M/2 VEGGFL. F/HJØRNE VENSTRE STK KJ *Sluk Unidrain 1004Avløpsarmatur med 1 veggflens bakNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 85 SLUK UNIDRAIN 1004 300 MM M/1 VEGGFL.BAK 1004.0300 STK KJ *340 06 79 SLUK UNIDRAIN 1004 700 MM M/1 VEGGFL.BAK 1004.0700 STK KJ *340 06 81 SLUK UNIDRAIN 1004 800 MM M/1 VEGGFL.BAK 1004.0800 STK KJ *340 06 82 SLUK UNIDRAIN 1004 900 MM M/1 VEGGFL.BAK 1004.0900 STK KJ *340 06 83 SLUK UNIDRAIN 1004 1000 MM M/1 VEGGFL.BAK 1004.1000 STK KJ *Utløpshus Unidrain 1401Utløpshus, sideutløp med uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 04 UTLØPSHUS UNIDRAIN M/VANNLÅS Ø50 SIDEUTLØP 1401.0050 STK KJ *340 06 05 UTLØPSHUS UNIDRAIN M/VANNLÅS Ø75 SIDEUTLØP 1401.0075 STK KJ *Utløpshus Unidrain 1402Utløpshus, bunnutløp med uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 06 UTLØPSHUS UNIDRAIN M/VANNLÅS Ø75 BUNNUTLØP 1402.0075 STK KJ *Utløpshus Unidrain 1403Utløpshus, sideutløp med uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 07 UTLØPSHUS UNIDRAIN M/VANNLÅS Ø75 SIDEUTL.2X40 ANB. 1403.0075 STK KJ *Utløpshus Unidrain 1404Utløpshus, bunnutløp med uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 08 UTLØPSHUS UNIDRAIN M/VANNLÅS Ø75 BUNNUTL.2X40 ANB. 1404.0075 STK KJ *Utløpshus Unidrain 1301Utløpshus med sideutløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 03 UTLØPSHUS UNIDRAIN Ø32 SIDEUTLØP 1301.0032 STK KJ *293


Avløpsrør og delerUtløpshus Unidrain 2311Utløpshus hjørne-sideutløp u/vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 09 94 UTLØPSHUS UNIDRAIN 2311 Ø 32MM HJØRNE SIDEUTLØP PP U/VANNLÅS STK KJUtløpshus Unidrain 2411Utløpshus hjørne-sideutløp m/uttagbar vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 09 96 UTLØPSHUS 2411 Ø 50 MM HJØRNE SIDEUTLØP PP M/UTTAGBAR VANNLÅS STK KJ340 09 97 UTLØPSHUS 2411 Ø 75MM HJØRNE SIDEUTLØP PP M/UTTAGBAR VANNLÅS STK KJUtløpshus Unidrain 2414Utløpshus hjørne-bunnutløp, vannlåsNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 01 UTLØPSHUS 2414 Ø 75 MM HJØRNE BUNNUTLØP PP VANNLÅS 2 X Ø40 SIDE STK KJUtløpshus Unidrain TrevlesiHjørne f/2011 og 2311-2414 utløpshusNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 12 TREVLESI HJØRNE UNIDRAIN 2811 F/2011 OG 2311-2414 UTLØPSHUS STK KJRamme Unidrain 1500Ramme for avløpsarmaturNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 86 RAMME UNIDRAIN 1500 L=300 H=8 1500.0308 STK KJ *340 06 87 RAMME UNIDRAIN 1500 L=300 H=10 1500.0310 STK KJ *340 06 88 RAMME UNIDRAIN 1500 L=300 H=12 1500.0312 STK KJ *340 06 89 RAMME UNIDRAIN 1500 L=700 H=8 1500.0708 STK KJ *340 06 91 RAMME UNIDRAIN 1500 L=700 H=10 1500.0710 STK KJ *340 06 92 RAMME UNIDRAIN 1500 L=700 H=12 1500.0712 STK KJ *340 06 93 RAMME UNIDRAIN 1500 L=800 H=8 1500.0808 STK KJ *340 06 94 RAMME UNIDRAIN 1500 L=800 H=10 1500.0810 STK KJ *340 06 95 RAMME UNIDRAIN 1500 L=800 H=12 1500.0812 STK KJ *340 06 96 RAMME UNIDRAIN 1500 L=900 H=8 1500.0908 STK KJ *340 06 97 RAMME UNIDRAIN 1500 L=900 H=10 1500.0910 STK KJ *340 06 98 RAMME UNIDRAIN 1500 L=900 H=12 1500.0912 STK KJ *340 06 99 RAMME UNIDRAIN 1500 L=1000 H=8 UNIDRAIN 1500.1008 STK KJ *340 07 01 RAMME UNIDRAIN 1500 L=1000H=10 UNIDRAIN 1500.1010 STK KJ *340 07 02 RAMME UNIDRAIN 1500 L=1000H=12 UNIDRAIN 1500.1012 STK KJ *294


Avløpsrør og delerRamme til hjørneRamme for avløpsarmaturNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 13 RAMME TIL HJØRNE UNIDRAIN 2501 8 MM 2501.0208 STK KJ *340 06 14 RAMME TIL HJØRNE UNIDRAIN 2501 10 MM 2501.0210 STK KJ *340 06 15 RAMME TIL HJØRNE UNIDRAIN 2501 12 MM 2501. 0212 STK KJ *Avløpsarmatur Unidrain 2011Avløpsarmatur hjørne RF, 2 veggflenserNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 11 AVLØPSARMATUR UNIDRAIN 2011 267X267 MM HJØRNE RF 2 VEGGFLENSER STK KJHårsilHårsil, passer til alle avløpsarmaturerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 09 HÅRSIL UNIDRAIN 1810.0010 STK KJ *Rist Unidrain Classic 1601Rist Classic DesignNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 05 76 RIST UNIDRAIN 1601 300 MM CLASSIC 1601.0300 STK KJ *340 05 78 RIST UNIDRAIN 1601 700 MM CLASSIC 1601.0700 STK KJ *340 05 79 RIST UNIDRAIN 1601 800 MM CLASSIC 1601.0800 STK KJ *340 05 81 RIST UNIDRAIN 1601 900 MM CLASSIC 1601.0900 STK KJ *340 05 82 RIST UNIDRAIN 1601 1000 MM CLASSIC 1601.1000 STK KJ *Rist Unidrain for Classic rammeRist Classic Design, hjørneNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 16 RIST UNIDRAIN 2601 200 MM F/CLASSIC RAMME 2601.0200 STK KJ *Rist Unidrain Column 1602Rist Column DesignNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 05 83 RIST UNIDRAIN 1602 300 MM COLUMN 1602.0300 STK KJ *340 05 85 RIST UNIDRAIN 1602 700 MM COLUMN 1602.0700 STK KJ *340 05 86 RIST UNIDRAIN 1602 800 MM COLUMN 1602.0800 STK KJ *340 05 87 RIST UNIDRAIN 1602 900 MM COLUMN 1602.0900 STK KJ *340 05 88 RIST UNIDRAIN 1602 1000 MM COLUMN 1602.1000 STK KJ *295


Avløpsrør og delerRist Unidrain for Column rammeRist Column Design, hjørneNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 17 RIST UNIDRAIN 2602 200 MM F/COLUMN RAMME 2602.0200 STK KJ *Rist Unidrain Inca 1603Rist Inca DesignNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 05 89 RIST UNIDRAIN 1603 300 MM INCA 1603.0300 STK KJ *340 05 92 RIST UNIDRAIN 1603 700 MM INCA 1603.0700 STK KJ *340 05 93 RIST UNIDRAIN 1603 800 MM INCA 1603.0800 STK KJ *340 05 94 RIST UNIDRAIN 1603 900 MM INCA 1603.0900 STK KJ *340 05 95 RIST UNIDRAIN 1603 1000 MM INCA 1603.1000 STK KJ *Rist Unidrain Square 1604Rist Square DesignNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 05 96 RIST UNIDRAIN 1604 300 MM SQUARE 1604.0300 STK KJ *340 05 98 RIST UNIDRAIN 1604 700 MM SQUARE 1604.0700 STK KJ *340 05 99 RIST UNIDRAIN 1604 800 MM SQUARE 1604.0800 STK KJ *340 06 01 RIST UNIDRAIN 1604 900 MM SQUARE 1604.0900 STK KJ *340 06 02 RIST UNIDRAIN 1604 1000 MM SQUARE 1604.1000 STK KJ *Rist Unidrain Stripe 1605Rist Stripe DesignNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 06 28 RIST UNIDRAIN 1605 700MM STRIPE 1605.0700 STK KJ *340 06 29 RIST UNIDRAIN 1605 800MM STRIPE 1605.0800 STK KJ *340 06 31 RIST UNIDRAIN 1605 900MM STRIPE 1605.0900 STK KJ *340 06 32 RIST UNIDRAIN 1605 1000MM STRIPE 1605.01000 STK KJ *SLUK WATERLINEBaderomsrenneBaderomsrenne for flis og betonggulv med smøremembran. Mot bakvegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 46 75 BADEROMSRENNE 700MM WATERLINE 374.070.056.2B BLÜCHER STK KJ *339 46 85 BADEROMSRENNE 800MM WATERLINE 374.080.056.2B BLÜCHER STK KJ *339 46 87 BADEROMSRENNE 900MM WATERLINE 374.090.056.2B BLÜCHER STK KJ *339 46 88 BADEROMSRENNE 1000MM WATERLINE 374.100.056.2B BLÜCHER STK KJ *296


Avløpsrør og delerTrekantsluk f/smøremembranTrekantsluk Ø75 vannrett/loddrett utløp, til flis og betonggulv for smøremembran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 46 11 TREKANTSLUK F/SMØREMEMBRAN 310.360.075 BLÜCHER STK KJ *SLUK PURUS LINE/CORNERPurus Line Twist sluk sidePurus Line Twist sluk sideNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 01 PURUS LINE TWIST 75MM X 600MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 02 PURUS LINE TWIST 50MM X 600MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 18 PURUS LINE TWIST 75MM X 700MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 19 PURUS LINE TWIST 50MM X 700MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 37 PURUS LINE TWIST 75MM X 800MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 38 PURUS LINE TWIST 50MM X 800MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 56 PURUS LINE TWIST 75MM X 900MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 57 PURUS LINE TWIST 50MM X 900MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 75 PURUS LINE TWIST 75MMX1000MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 76 PURUS LINE TWIST 50MMX1000MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJPurus Line Twist sluk bunnPurus Line Twist sluk bunnNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 03 PURUS LINE TWIST 75MM X 600MM SLUK BUNN - 180GR STK KJ340 18 21 PURUS LINE TWIST 75MM X 700MM SLUK BUNN - 180GR STK KJ340 18 39 PURUS LINE TWIST 75MM X 800MM SLUK BUNN - 180GR STK KJ340 18 58 PURUS LINE TWIST 75MM X 900MM SLUK BUNN - 180GR STK KJ340 18 77 PURUS LINE TWIST 75MMX1000MM SLUK BUNN - 180GR STK KJPurus Line Twist sluk gavelPurus Line Twist sluk gavelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 05 PURUS LINE TWIST 75MM X 600MM SLUK GAVEL SIDE 88GR STK KJ340 18 23 PURUS LINE TWIST 75MM X 700MM SLUK GAVEL SIDE 88GR STK KJ340 18 42 PURUS LINE TWIST 75MM X 800MM SLUK GAVEL SIDE 88GR STK KJ340 18 61 PURUS LINE TWIST 75MM X 900MM SLUK GAVEL SIDE 88GR STK KJ340 18 79 PURUS LINE TWIST 75MMX1000MM SLUK GAVEL SIDE 88GR STK KJ297


Avløpsrør og delerPurus Line Twist sluk side lavPurus Line Twist sluk side lavNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 07 PURUS LINE TWIST 50MM X 600MM SLUK SIDE LAVTBYGGENDE 88GRADER STK KJ340 18 25 PURUS LINE TWIST 50MM X 700MM SLUK SIDE LAVTBYGGENDE 88GRADER STK KJ340 18 45 PURUS LINE TWIST 50MM X 800MM SLUK SIDE LAVTBYGGENDE 88GRADER STK KJ340 18 63 PURUS LINE TWIST 50MM X 900MM SLUK SIDE LAVTBYGGENDE 88GRADER STK KJ340 18 82 PURUS LINE TWIST 50MMX1000MM SLUK SIDE LAVTBYGGENDE 88GRADER STK KJPurus Corner Twist Sluk sidePurus Corner Twist Sluk sideNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 93 PURUS CORNER TWIST SLUK 75MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJ340 18 94 PURUS CORNER TWIST SLUK 50MM SLUK SIDE - 88 GRADER STK KJPurus Corner Twist sluk bunnPurus Corner Twist sluk bunnNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 95 PURUS CORNER TWIST SLUK 75MM SLUK BUNN - 180GR STK KJPurus Corner Twist sluk gavelPurus Corner Twist sluk gavelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 97 PURUS CORNER TWIST SLUK 75MM SLUK GAVEL SIDE 88GR STK KJPurus Corner Twist sluk side lavPurus Corner Twist sluk side lavNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 18 99 PURUS CORNER TWIST SLUK 50MM SLUK SIDE LAVTBYGGENDE 88GRADER STK KJSluk sideutløp 75Slukdel med sideutløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 61 SLUK SIDEUTLØP 75 MM PURUS LINE STK KJ *Sluk sideutløp 75 anboringSlukdel med sideutløp, 32/40 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 65 SLUK SIDEUTLØP 75 ANB. 30/40 CORNER PURUS LINE STK KJ *298


Avløpsrør og delerSluk bunnventil 75Slukdel med bunnutløpNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 63 SLUK BUNNUTLØP 75 MM PURUS LINE STK KJ *Slukmansjett for smøremembranSlukmansjett JotiNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 96 SLUKMANSJETT F/SMØREMEMB 163MM PURUS JOTI STD SLUK STK KJSlukmansjett CornerSlukmansjett Purus Line/CornerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 89 SLUKMANSJETT PURUS LINE/CORNER PURUS JOTI STK KJAvløpstrakt 40Purus Line/Corner avløpstrakt 40 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 10 72 AVLØPSTRAKT U/VANNLÅS 40 CORNER PURUS LINE STK KJ *Forhøyning CornerForhøyning Teleskopisk Purus Line CornerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 19 17 FORHØYNING TELESKOPISK 43-72MM PURUS CORNER/LINE STK KJStøtteben for Joti PlastslukStøtteben for Joti plastslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 11 21 STØTTEBEN JOTI PLASTSLUK PURUS JOTI (POSE A 1 PAR) PAR KJMonteringssett for trebjelkelagMonteringssett for trebjelkelag, H=0-25 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 19 11 MONT SETT F/TREBJELKE,H=0MM PURUS LINE STK KJ340 19 12 MONT SETT F/TREBJELKE,H=13MM PURUS LINE STK KJ340 19 14 MONT SETT F/TREBJELKE,H=25MM PURUS LINE STK KJ299


Avløpsrør og delerMonteringssett Corner for trebjelkelagMonteringssett for trebjelkelag, H=0-25mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 19 18 MONT SETT FOR TREBJELKE H=0MM PURUS CORNER STK KJ340 19 21 MONT SETT FOR TREBJELKE H=13MM PURUS CORNER STK KJ340 19 22 MONT SETT FOR TREBJELKE H=25MM PURUS CORNER STK KJSLUKRISTER ALTECHSlukrister i rustfritt børstet stål. 100% resirkulerbart materiale for montasje sammen med keramiske fliser.Designrist StellaNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 61 14 DESIGNRIST STELLA 20X20 BØRSTET STÅL ALTECH STK KJ *Designrist StratosNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 61 12 DESIGNRIST STRATOS 20X20 BØRSTET STÅL ALTECH STK KJ *Designrist SiriusNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 61 11 DESIGNRIST SIRIUS 20X20 BØRSTET STÅL ALTECH STK KJ *Designrist SupernovaNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 61 13 DESIGNRIST SUPERNOVA 20X20 BØRSTET STÅL ALTECH STK KJ *SLUKRISTERFirkantristFirkant rist med firkantrammeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 37 13 FIRKANTRIST M/RAMME 15 X 15 CM H=11 MM NR 315 STK KJ *341 37 15 FIRKANTRIST M/RAMME 20 X 20 CM H=11 MM NR 320 STK KJ *341 37 17 FIRKANTRIST M/RAMME 25 X 25 CM H=12 MM NR 325 STK KJ *341 37 19 FIRKANTRIST M/RAMME 30 X 30 CM H=12 MM NR 330 STK KJ *300


Avløpsrør og delerRund ristRund rist med m ramme. 3413684, 3413702 og 3413706 har både ramme og utsparing. 3413682/84 har påmontertjording og kabelsko.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 36 82 RIST RUND M/RAMME R.F. 20X20CM M/JORDING/KABELSKO H=6MM 4201 STK KJ *341 36 82341 36 84 RIST RUND M/RAMME R.F. 20X20CM M/JORDING/KABELSKO UTSPARING STK KJ *341 37 01 RUND RIST M/RAMME 20 X 20 CM H= 6 MM NR 420 STK KJ *341 37 02 RUND RIST M/RAM./UTSP.20 X 20 H= 6 MM NR 422 STK KJ *341 37 03 RUND RIST M/RAMME 20 X 20 CM H= 9 MM NR 120 STK KJ *341 37 06 RUND RIST M/RAM./UTSP.20 X 20 H= 9 MM NR 122 STK KJ *Rund rist for 6mm høy rammeRund rist for art.nr. 420 ramme H=6 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 37 73 RIST RUND 163MM F/6MM HØY RAM. (NY TYPE ETTER 1/2/99) NR 731 STK KJ *341 37 74 RIST RUND 163MM F/6MM HØY RAM. M/UTSPAR.(NY TYPE -99) NR.732 STK KJ *TAKSLUK, BLÜCHERTaksluk 90ºTaksluk, Vinkel med løvfangNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 61 TAKSLUK 50MM 90GR M/LØVFANG 400.255.050 BLUCHER STK KJ *339 49 62 TAKSLUK 75MM 90GR M/LØVFANG 400.255.075 STK KJ *Taksluk 110Taksluk, Loddrett med løvfangerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 93 TAKSLUK 110MM M/LØVFANG 415.255.110 BLUCHER STK KJ *Taksluk 180ºTaksluk, Loddrett fullstrømsluk. Bildet viser 339 49 82.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 49 73 TAKSLUK 50MM 180GR FULLSTRØMS 411.255.050 BLUCHER STK KJ *339 49 82 TAKSLUK 75MM 180GR M/LØVFANG 410.255.075 BLUCHER STK KJ *Taksluk 180º f/Takpapp/FolieTaksluk med løvfangerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS339 50 03 TAKSLUK 75MM M/LØVFANG 180GR. L=600MM F/TAKPAPP/FOLIE STK KJ339 50 04 TAKSLUK 110MM M/LØVFANG 180GR. L=600MM F/TAKPAPP/FOLIE STK KJ339 50 06 TAKSLUK 50MM VAKUM M/LØVFANG L=600MM F/TAKPAPP/FOLIE STK KJ301


Avløpsrør og delerTAKSLUKTaksluk Krone-PrewaAvløp Krone-Prewa takslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 64 13 TAKSLUK KRONE-PREWA 75 RETT STPJ. WAVIN 8032789 STK KJ *340 64 16 TAKSLUK KRONE-PREWA 110 RETT STPJ. WAVIN 8032763 STK KJ *340 64 23 TAKSLUK KRONE-PREWA 110 SKRÅ STPJ. WAVIN 8032771 STK KJ *VarmeelementVarmeelement for Krone-Prewa takslukNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 65 03 VARMEELEMENT F/TAKSLUK KRONE-PREWA WAVIN 8028571 STK KJ *TAKSLUK JOTITaksluk Super UVSuper UV flens 4 for papp/folie. For avvanning av tak, terasser.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 24 65 TAKSLUK SUPE UV FLENS 4 JOTI F/ALLE TYPER MEMBRAN STK KJ *Overgang SuperFor tilslutning av plastrør via dobbeltmuffe. Kan sveises til PEH-rør. O-ringsmuffen må klare aktuelle undertrykk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 24 94 OVERG. 2"X50 PEH SUPER UV PURUS JOTI STK KJ *Isolasjonsskål SuperForhindrer kondens på Super UV. Diff.tett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 24 72 ISOLASJONSSKÅL F/SUPER UV JOTI STK KJ *Forlengelsesrør SuperForlengelsesrør. Benyttes som takgjennomføring fra Super UV. Vil også gi en effektiv varmeoverføring fra oppvarmetrom til sluket.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 26 56 FORL.RØR F/SUPER UV 2"X750 MM JOTI STK KJ *Sideutløp SuperKupling, sideutløp. Når avløpsrøret fra sluket må legges over dekket under takisolasjonen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 24 74 SIDEUTL. SUPER UV 2"INV.X2"UTV JOTI STK KJ *302


Avløpsrør og delerINSPEKSJONSLUKER HELNORInspeksjonsluke hvit, type INNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 49 33 INSPEKSJ.LUKE HELNOR 20X20 CM TYPE IN 20 HVIT STK KJ *JORDINGSRØR OLASTUBBENJordingsrør for avløp "Ola-stubben"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS225 03 72 JORDINGSRØR OLA-STUBBEN 75 OLA HAARSETH STK KJ *225 03 74 JORDINGSRØR OLA-STUBBEN 110 STK KJ *225 03 76 JORDINGSRØR OLA-STUBBEN 125 STK KJ *225 03 78 JORDINGSRØR OLA-STUBBEN 160 STK KJ *JORDINGSRØR BLÜCHERJordingsrør m/til ledningJORDINGSRØR BLÜCHERJordingsrør m/til ledningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS225 04 33 JORDINGSRØR BLUCHER 125 L=500 MM M/KABEL 814.050.125S STK KJ225 04 36 JORDINGSRØR BLUCHER 160 L=500 MM M/KABEL 814.050.160S STK KJ225 04 43 JORDINGSRØR BLUCHER 110 L=300 MM M/KABEL 815.030.110S STK KJ *JORDINGSRØR BLÜCHER AISIJordingsrørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS225 04 45 JORDINGSRØR BLÜCHER Ø125X300MM AISI 316L,KABEL 25MM²x2500MM STK KJ* 225 04 45225 04 46 JORDINGSRØR BLÜCHER Ø160X300MM AISI 316L,KABEL 25MM²x2500MM STK KJ* 225 04 46INSPEKSJONSLUKERInspeksjonsluke, galvanisert, stål.InspeksjonslukeInspeksjonsluke, stål, hvitlakkert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 44 15 INSPEKSJ.LUKE 20X20CM HVITLAK. AMA STK KJ *341 44 19 INSPEKSJ.LUKE 25X25CM HVITLAK. AMA STK KJ *Inspeksjonsluke hvitHvit utlufting/inspeksjonsluke med gjeller. Fugekant og limhull.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 35 18 INSP./UTLUF.LUKE 200X200 HVIT M/GJELLER STK KJ *303


Avløpsrør og delerVANNLÅS OG DIVERSE AVLØPSDELERVANNLÅS OG TILBEHØR, SMARTLINERettløpsvannnlås PPRettløpsvannlås.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 36 RETTLØPSVANNLÅS PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Kombivannlås PPKombivannlås.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 35 KOMBIVANNLÅS PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Kombivannlås kort PPKombivannlås, kort.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 61 KOMBIVANNLÅS 40MM PP KORT SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Flaskevannlås PPVannlås 40mm og 50mm, PP.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 82 FLASKEVANNLÅS PP 40MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KA *220 70 83 FLASKEVANNLÅS PP 50MM HVIT SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Flaskevannlås kort PPFlaskevannlås. Kort.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 62 FLASKEVANNLÅS 40MM PP KORT SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Toppstykke PPToppstykke uten- og toppstykke med avgrening. Bildet viser med avgrening.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 43 TOPPST U/AVG PP 50X1 1/2-1 1/4 SMARTLINE PIPELIFE STK KA *220 71 45 TOPPST M/AVG PP 50X1 1/2-1 1/4 SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Veggrosett lav PPHvit, lav veggrosett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 93 VEGGROSETT PP 40MM HVIT LAV SMARTLINE PIPELIFE STK KA *220 71 47 VEGGROSETT PP 50MM HVIT LAV SMARTLINE PIPELIFE STK KA *304


Avløpsrør og delerGulvrosett høy PPHvit, høy gulvrosettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 70 92 GULVROSETT PP 40MM HVIT HØY SMARTLINE PIPELIFE STK KA *220 71 46 GULVROSETT PP 50MM HVIT HØY SMARTLINE PIPELIFE STK KA *VANNLÅS OG TILBEHØR, JOTI HVITKombivannlås, hvit.Kombivannlås med teleskoprør og forkrommet silNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 71 KOMBIVANNLÅS 1.1/4"X32MM HVIT PURUS JOTI STK KA451 33 75 KOMBIVANNLÅS 1 1/4"X40MM HVIT PURUS JOTI STK KA *FlaskevannlåsFlaskevannlås m/serv. ventilFlaskevannlås med servantventil, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 72 FLASKEVANNLÅS 1.1/4"X32MM HVIT PURUS JOTI M/SERV.VENTIL STK KAFlaskevannlås m/luktsperreFlaskevannlås m/luktsperre, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 77 FLASKEVANNLÅS 1.1/4"X32MM HVIT PURUS JOTI M/LUKTSPERRE STK KAFlaskevannlås rettHorisontal vannlås med 1 muffe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 92 FLASKEVANNLÅS RETT 1.1/4" X 32 HVIT PLAST ART.NR. 50040 STK KA *Flaskevannlås hvitFlaskevannlås med gjengetilslutning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 59 FLASKEVANNLÅS HVIT 1.1/4" X 32 ART.NR.50046 STK KA *451 33 66 FLASKEVANNLÅS 1.1/4" X 40 HVIT PURUS JOTI STK KA *Vannlås horisontalHorisontal vannlås med 1 muffeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 34 16 VANNLÅS HORISONTAL HVIT 32 PLAST ART.NR. 50060 STK KA *305


Avløpsrør og delerUniversalvannlåsUniversalvannlås for U-Vask/VaskekarNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 34 74 UNIVER V-LÅS 50/40X1 1/4 - 2" PURUS JOTI STK KALuktlåsPV-Luktlås med mekanisk luktsperre PP.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 74 PV-LUKTLÅS 1.1/4"X40MM HVIT PURUS JOTI M/MEK. LUKTSPERRE STK KARør hvit plastVinklet avløpsrør i ABS.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 37 36 RØR HVIT PLAST 32-160X600 ART.NR. 51477 STK KA *Rør hvit plast m/flensTeleskoprør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 33 26 RØR M/HVIT PLAST 1.1/4X32/200 ART.NR. 51492 M/FLENS STK KA *Rosett for veggVeggrosett, D1: 32, H1: 40NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 40 93 ROSETT F/VEGG HVIT 32 Ø80MM H40MM ART.NR. 51512 STK KA *451 40 99 ROSETT F/VEGG HVIT 32 Ø88MM H10MM ART.NR. 51513 STK KA *Rosett for gulvGulvrosett, D1: 32, H1: 65NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 41 23 ROSETT F/GULV HVIT 32MM 51500 Ø=94MM H=65MM STK KA *Plastkonus for vannlåsKonus.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 44 66 PLASTKONUS F/VANNLÅS 1 1/4" ART NR 51188 STK KA *Vaskemaskintrakt for vegganslutningVaskemaskintrakt med luktstoppNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 39 02 VASKEMASKINTRAKT 40MM M/LUKTST F/VEGGANSLUTNING STK KA306


Avløpsrør og delerVaskemaskintraktVaskemaskintrakt med luktstoppNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 39 08 VASKEMASKINTRAKT 40MM M/LUKTST PURUS JOTI STK KAServantventilServantventil med luktlås PUMNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 43 76 SERVANTVENTIL 1 1/4" M/LUKTLÅS PURUS JOTI STK KAPum innsatsPUM innsats til 4514376NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 43 77 PUM INNSATS TIL 4514376 PURUS JOTI STK KAVANNLÅS OG TILBEHØR, JOTI FKRRosett for vegg fkrVeggrosett, D1: 32, H1: 40. FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 40 96 ROSETT F/VEGG FKR. 32 Ø88MM H40MM ART.NR. 51515 STK KA *Rør rett fkrRør i ABS. FKRNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 36 56 RØR RETT FKR 32X225MM 50679 PURUS JOTI STK KA *VANNLÅS OG TILBEHØR, HEPVO/WAVINVeggrosettWafix PP Veggrosett hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 83 VEGGROSETT PP 50MM HVIT WAVIN NR: 1444060 STK KAVaskemaskintraktWafix PP Vaskemaskintrakt hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 82 VASKEMASKINTRAKT PP 50MM HVIT WAVIN NR: 144050 STK KA307


Avløpsrør og delerVannlåssettHepVO er en unik rett tørr-vannlås, som hindrer lukt fra husets avløpssystem, og opprettholder trykkbalansen i vannogavløpsinstallasjonen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 65 VANNLÅSSETT 11/4"X32MM HEPVO WAVIN NR.1445242 STK KA221 43 66 VANNLÅSSETT 11/2"X40MM HEPVO WAVIN NR.1445243 STK KAVannlåsWafix PP Vannlås hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 81 VANNLÅS PP 50MM HVIT WAVIN NR: 1444055 STK KAAdapter 88ºAdapter 88ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 59 ADAPTER 88* 32 X 11/4" HEPVO WAVIN STK KA *221 43 63 ADAPTER 88* 40 X 11/4" HEPVO WAVIN STK KA *RettløpsvannlåsRett tørr-vannlås, hindrer lukt fra husets avløpssystem, og opprettholder trykkbalansen i vann- ogavløpsinstallasjonen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 57 RETTLØPSVANNLÅS 32MM HEPVO WAVIN STK KA *221 43 61 RETTLØPSVANNLÅS 40MM HEPVO WAVIN STK KA *Adapter rettAdapter rettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS221 43 58 ADAPTER RETT 32 X 11/4" HEPVO WAVIN STK KA *221 43 62 ADAPTER RETT 40 X 11/2" HEPVO WAVIN STK KA *VANNLÅS OG TILBEHØR, FALUPLASTRør, rett hvitAvløpsrør PP u/muffe, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 63 RØR RETT PP 40MM X 2M HVIT FALU 72440 STK KA451 70 66 RØR RETT PP 40MM X 1 M HVITT FALU 72450 STK KAAlbuAlbu med 1 muffe, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 35 BEND M/1MUFFE 40MM X 30°HVIT FALU 74230 HVIT STK KA308


Avløpsrør og delerBend m/1 muffeBend m/1 muffe, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 33 BEND M/1 MUFFE 40MM X45GR HVIT FALU 74320 STK KA451 68 34 BEND M/1 MUFFE 40MM X90GR HVIT FALU 74260 STK KADobbelmuffeDobbelmuffe, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 65 88 DOBBELTMUFFE 40 MM HVIT FALU 74610 STK KAOvergangsmuffeMuffe overgang, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 61 OVERG MUFFE 32MM X 40MM FALU 73640 HVIT STK KAVaskemaskin avløpAvløpssett for oppv.anslutning, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 70 62 AVLØPSSETT M/TRAKT 40MMX90GR FALU 70750 HVIT STK KAVaskemaskintraktVaskemaskintrakt m/muffe, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 75 VASKEMASKINTRAKT 40MM M/MUFFE FALU 73840 HVIT STK KAVannlåsVannlås med kule for ventilaggregat.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 66 09 VANNLÅS M/KULE F/VENT.AGREGAT FALU 45710 STK KA *SlangestussSlangestuss Multislange, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 67 85 SLANGESTUSS 32MM HVIT MULTISLA FALU 78610 STK KATeleskopanslutningUtvendig og innvendig gjenget overgang, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 56 TELESK-ANSL 40X1.1/4"-1.1/2"U FALU 76690 HVIT STK KA451 68 59 TELESK-ANSL.40X1.1/2"-1.1/4"I FALU 71830 HVIT STK KA309


Avløpsrør og delerMultinippelSlangestuss Multislange, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 68 81 MULTINIPPEL 40 MM HVIT FALU 78620 STK KAVANNLÅS OG TILBEHØR, VIEGAFlaskevannlåsFlaskevannlås, kopp 50 millimeter, plast. Uten avløpsrør og rosett. Viega.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 11 33 FLASKEVANNLÅS PLAST 1 1/4"X32 HVIT 5725-2 ART. 101992 STK KA *Flaskevannlås kombiFlaskevannslås kombi, kopp 50 millimeter, plast. Med og uten avløpsrør og rosett. Bildet viser 451 11 53;flaskevannlås med 250mm avløpsrør og rosett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 11 49 FLASKEVANNLÅS KOMBI 1 1/4"X32 PLAST HVIT 5726.2 ART. 108014 STK KA *451 11 53 FL.V.L. PL.KOMBI 1.1/4 M/250MM AVL.RØR M/ROSETT NR:9116842,116842 STK KA *Vannlås med toppstykkeRørvannslås med toppstykke for kjøkkenvask. Bildet viser 451 10 73 og 451 10 83.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 10 73 VANNLÅS PLAST M/TOPST 1.1/4X40 7985.30 ART. 114596 STK KA *451 10 83 VANNLÅS PLAST M/TOPST 1.1/4X50 7985.30 ART. 118242 STK KA *451 10 86 VANNLÅS PLAST M/TOPST 1.1/2X50 7985.30 ART. 101206 STK KA *451 11 23 VANNLÅS PLAST M/TOPST 1.1/2X50 7981.30 ART. 107253 STK KA *Vannlås uten toppstykkeRørvannlås uten toppstykke for servant, 45º-avløpsbend uten forlengerrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 10 19 VANNLÅS PLAST U/TOPPSTK. 50X50 7981.2.800 ART. 109349 STK KA *ToppstykkeForlengerrør, pakning,NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 12 13 TOPPSTYKKE M/AVGR. 1.1/2"X50 PL. HVIT 798131697 ART.144173 STK KA *451 12 19 TOPPSTYKKE M/AVGR. 2"X50 PL. HVIT 7981.3.697 ART. 139100 STK KA *310


Avløpsrør og delerSamlestykkeAvløpsforbindelse for dobbel kjøkkenvask.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 13 36 SAMLEST. SENTR. 1.1/2X1.1/2 REG.BAR F/OPV.MASK.792 113063 STK KA *451 13 56 SAMLEST. EKSEN. 1 1/2"X1 1/2" REG.BAR F/OPV.MASK. 794 104917 STK KA *SlangestussSlangestuss 45º, for en og to spillvanns-slangetilkoblinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 13 23 SLANGESTUSS 45GR M/MUT.1"X3/4" PLAST 7968 ART. 102999 STK KA *451 13 26 SLANGESTUSS 45GR M/MUT.1"X3/4" DOBBEL PLAST 7968.5 ART. 109530 STK KA *OvergangReduksjonsring i hvit plast..NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 12 63 OVERGANG U/PAKN. 1.1/2"X1.1/4" F/PL.V.LÅS 103897/193560 STK KA *451 12 66 OVERGANG PLAST 1 1/4"X1 1/2" F/PL.V.LÅS 7987-537 107789 STK KA *RosettRosett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 12 36 ROSETT 40X80X35 MM HVIT PLAST ART 282530 STK KA *451 12 43 ROSETT 50X90X25 MM HVIT PLAST ART 282554 STK KA *InnerrørDykkrør, plast, for flaskevannlås.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 12 93 INNERRØR FL.V.LÅS PLAST 1 1/4" 5753-632 ART. 108342 STK KA *Gummipakning koniskFor flaskevannlås.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 15 23 GUMMIPAKNING KONISK 1"X25 F/FL.V.LÅS 9967 ART. 103323 STK KA *451 15 26 GUMMIPAKNING KONISK 1 1/2"X40 F/FL.V.LÅS 9965 ART. 193515 STK KA *451 15 28 GUMMIPAKNING KONISK 2" X 50 MM F/FL.V.LÅS 9962 ART. 108533 STK KA *BegerpakningPakning, flat. for 1.1/4" flaskevannlås.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 03 11 BEGERPAKNING 49,7X54X3 9953-OE F/1.1/4 FL.V.LÅS ART. 104313 STK KA *311


Avløpsrør og delerPakning for vannlåsPakning for vannlås, flat.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 15 03 PAKNING F/VANNLÅS 1 1/4" 9957 30,5X39,4X2 ART. 193560 STK KA *451 15 06 PAKNING F/VANNLÅS 1 1/2" 9957 36,0X45,0X2 ART. 193553 STK KA *451 15 09 PAKNING F/VANNLÅS 2" 9953OE 46,0X56,5X2 ART. 281137 STK KA *Pakningssett for vannlåsPakningssett til vannlås modell 7981.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 15 47 PAKNINGSSETT F/2" V.LÅS 7981 ART. 442224 SET KA *GummiringPakning til servantventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 15 54 GUMMIRING 65X6X56 F/KOMB.F.V.L 9959 ART. 282592 STK KA *Servantventil med overløpServantventil, plugg (2 spalter).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 00 09 SERVANTVENTIL 1" M/OVERLØP FKR 5222 ART. 123581 STK KA *451 00 13 SERVANTVENTIL 1 1/4" M/OVERLØP FKR 5222 ART. 111861 STK KA *Servantventil uten overløpServantventil, ventiloverdel, syrefast stålplugg.Viega.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 00 33 SERVANTVENTIL 1 1/4" FKR M/PLUGG UNIV. 5121 ART. 100261 STK KA *Vannlås messingVannlås for badekar, messing.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 04 89 VANNLÅS MESS. F/BADEK.1 1/4X32 6835.3 ART. 136260 STK KA *BadekaralbueBadekaralbue, messing.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 03 23 BADEKARALBUE MESS. 1 1/4"X32MM 1341-411 ART.109059 STK KA *312


Avløpsrør og delerHettemutterHettemutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 03 56 HETTEMUTTER FKR 1.1/4 1325-654 F/FL.V.LÅS ART. 192914 STK KA *UrinalmuffeUrinalklokke, messing, t/kum t/urinalNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 06 81 URINALMUFFE 1 ¼-50X32MM VIEGA 108878 FLENS F/ FORLENGELSESSTYKKE8 STK KAVANNLÅS OG TILBEHØR, VIEGA FKRFlaskevannlås fkrFlaskevannlås, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 04 03 FLASKEVANNLÅS FKR 1.1/4 5743.2 NORSK ART. 114046 STK KA *451 04 46 FLASKEVANNLÅS FKR 1.1/2 5763.2 ART. 133122 STK KA *451 04 66 FLASKEVANNLÅS BIDET FKR 1 1/4" 5555.2 ART. 111786 STK KA *Flaskevannlås kombi fkrFlaskevannlås kombi, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 04 23 FLASKEVANNLÅS FKR KOMBI 1 1/4" 5754.2 ART. 105631 STK KA *Badekarventil fkrServantventil, plugg. Forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 01 83 BADEKARVENTIL FKR 1 1/4" 6185 ART. 121853 STK KA *451 01 86 BADEKARVENTIL FKR 1 1/2" 6185 ART. 117283 STK KA *Rør rett fkrRør, rett, uten flens.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 00 76 RØR RETT FKR 32X250 5753-542 ART. 112240 STK KA *Rør vinkel fkrAvløpsrør 90º til flaskevannlås, uten flens.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 00 53 RØR VINKEL FKR 32X220X580 5792-111 ART. 110710 STK KA *451 00 56 RØR VINKEL FKR 32X220X680 5792-111 ART. 102654 STK KA *313


Avløpsrør og delerPlatealbu fkrPlatebend, innvendig gjenge på begge sider.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 06 03 PLATEALBU FKR 3/8" 1421 ART. 118723 STK KA *451 06 05 PLATEALBU FKR 1/2" 1421 ART. 109158 STK KA *451 06 07 PLATEALBU FKR 3/4" 1421 ART. 127800 STK KA *Forlengelsesstykke fkrVentilforlenger, 3526.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 06 37 FORLENGELSESTYKKE FKR 1/2X30MM U/FLENS 1513 ART. 447199 STK KA *451 06 39 FORLENGELSESTYKKE FKR 1/2X50MM U/FLENS 1513 ART. 447212 STK KA *451 06 48 FORLENGELSESTYKKE FKR 3/4X30MM U/FLENS 1513 ART. 447311 STK KA *451 06 51 FORLENGELSESTYKKE FKR 3/4X50MM U/FLENS 1513 ART. 447335 STK KA *Rosett fkrRosett. Forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 02 33 ROSETT FKR F/VEGG 32X65X14 5753-545 ART. 104245 STK KA *451 02 36 ROSETT FKR 32,5X70X35 5711-545 ART. 104962 STK KA *451 02 39 ROSETT FKR 32,5X85X50 5711-545 ART. 111380 STK KA *VANNLÅS OG TILBEHØR, VIEGA EKSKLUSIVEVannlås Eleganta KlassiskEleganta Klassisk, sett 1. Viega 57884.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 14 32 VANNLÅS ELEGANTA 1 1/4" SET 1 KLASSISK MOD. ART:492489 FKR STK KA *Vannlås ElegantaEleganta vannlås med lang forlenger- og avløpsrør, stor veggrosett, Viega 5788.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 14 35 VANNLÅS ELEGANTA 1 1/4" U/KRAN ART. NR 440190 STK KA *ServantventilServantventil, rund klikk-plugg, stengbar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 14 28 SERVANTVENTIL 1 1/4" PUSH FKR VIEGA NR: 492687 STK KA *314


Avløpsrør og delerAvløpsgarnityrMultiplex av- og overløpssett uten vannlås, til normale badekar og dype dusjkar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 01 43 AVLØPSGARNITYR ROTAPLEX 1 1/2" FKR F/BADEKAR 6151.0 ART. 135737 STK KA *451 01 43VANNLÅS OG TILBEHØR, SMARTLINE KROMVannlås rettløp fkrRettløpsvannlås. Krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 27 VANNLÅS RETTLØP PP 40 MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Kombivannlås fkrKombivannlås. Krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 48 KOMBIVANNLÅS PP 40 MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KA *Flaskevannlås fkrFlaskevannlås. Krom.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS220 71 49 FLASKEVANNLÅS PP 40 MM FKR SMARTLINE PIPELIFE STK KA *VANNLÅS OG TILBEHØR, GEBERITKombivannlåsSelvrensende servantvannlås, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS452 00 01 KOMBIVANNLÅS FKR PP 32X1.1/4" 151.034.21.1 GEBERIT STK KA *452 00 02 KOMBIVANNLÅS FKR PP 40X1.1/4" 151.035.21.1 GEBERIT STK KA *VANNLÅS OG TILBEHØRVentilsettDelesett uk/ku bunnventil komplett (220-212, pakning, skrue, plugg og sil) intra kjemikaliesafe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS632 29 16 VENTILSETT F/ALLVARI VANNLÅS PK KA *VannlåsVannlås for UK/KU og KK beslag og vannlås for UK/ KU G Spesial, gammel og ny type.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS632 28 74 VANNLÅS F/UK/KU/KK BESLAG ALLVARI STK KA *632 29 01 VANNLÅS UK/KU.F/GML.OG NY TYPE STK KA *315


Avløpsrør og delerVentilpluggVentilplugg i gummi, sort.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 86 34 VENTILPLUGG GUMMI SORT 38,5 6143 STK KA *451 86 35 VENTILPLUGG GUMMI SORT 40,5 6144 STK KA *451 86 36 VENTILPLUGG GUMMI SORT 43,5 6145 STK KA *451 86 37 VENTILPLUGG GUMMI SORT 45,5 6146 STK KA *451 86 38 VENTILPLUGG GUMMI SORT 50,5 6148 STK KA *BunnventilBunnventil 90º, hvit.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 43 56 BUNNVENTIL HVIT 90GR. 1.1/4X32 ART.NR.51735 STK KA *TERS RUSTFRI, JOTIPre-tersBruksområde: Som stakeluke/inspeksjonsluke på bunnledning eller opplegg, kan monteres direkte i avgreining påmuffeløse grenrør eller i forlengelse av avgreining. Passer i spissende på muffeløse rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS323 02 09 PRE-TERS M/SYREF. LOKK 75 JOTI/PRERØR STK KA *323 02 14 PRE-TERS M/SYREF. LOKK 110 JOTI/PRERØR STK KA *TERS, FAREXTers med gummipakningStålters med gummipakningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 42 13 TERS M/GUMMIPAKNING FAREX 50 STK KA *341 42 16 TERS M/GUMMIPAKNING FAREX 75 STK KA *341 42 19 TERS M/GUMMIPAKNING FAREX 110 STK KA *TERS, SERRESBeskyttelseslokkBeskyttelseslokk, passer til 50,75,110 muffe eller spissendeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 97 BESKYT.LOKK 50/75/110 BLÅTT SERRES STK KA *316


Avløpsrør og delerLUFTVENTIL, JOTILufteventil adapterVentil i hvit farge. Luftkapasitet i hhv. 80,75,40 og 0,9 l/sek. Åpner ved undertrykk på 250 p.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 31 26 LUFTEVENTIL 40-ADAPTER JOTI OVERG. TIL 50/75/110 STK KA *Lufteventil med overgangsnippelVentil i hvit farge for 50 millimeter rør. Luftkapasitet 11,3 l/sek. Åpner ved undertrykk på 250 p. Fjærbelastetmembran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 31 25 LUFTEVENTIL 40/50 M/OVG.NIPPEL JOTI STK KA *LufteventilVentil i hvit farge. Luftkapasitet i hhv. 80,75,40 og 0,9 l/sek. Åpner ved undertrykk på 250 p.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 31 23 LUFTEVENTIL 40 JOTI STK KA *341 31 22 LUFTEVENTIL 75 JOTI STK KA *341 31 21 LUFTEVENTIL 110 JOTI STK KA *341 31 24 LUFTEVENTIL 1/2" JOTI STK KA *LUFTVENTIL, SERRESVakumventilPasser til 50,75,110 muffe eller spissende, Serres.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 08 95 VAKUMVENTIL 50/75/110 HVIT SERRES STK KA *LUFTVENTIL, DURGOLuftventilSlipper inn luft for å utjevne undertrykk som kan oppstå når væske strømmer inn i rørene. Hindrer lukt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS341 30 03 LUFTEVENTIL DURGO 32 STK KA *341 30 06 LUFTEVENTIL DURGO 50/75 STK KA *341 30 16 LUFTEVENTIL DURGO 110 STK KA *TAKBESLAGTakbeslag rettRett bly takbeslag uten hetteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 01 09 TAKBESLAG RETT BLY 75 U/HETTE STK KA *340 01 16 TAKBESLAG RETT BLY 110 U/HETTE STK KA *317


Avløpsrør og delerTakbeslag skråSkrå bly takbeslag uten hetteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 01 39 TAKBESLAG SKRÅ BLY 75 U/HETTE STK KA *340 01 44 TAKBESLAG SKRÅ BLY 110 U/HETTE STK KA *HetteGalvanisert hette for bly takbeslag.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS340 01 69 HETTE GALV. F/BLY TAKBESL. 75 STK KA *340 01 76 HETTE GALV. F/BLY TAKBESL. 110 STK KA *AVLØPSSLANGERAvløpsslangeAvløpsslange for oppvaskmaskin, vaskemaskin og lignende utstyr. Materiale: PVC. Maks temp. 95ºCNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 49 09 AVL.SL. 19 X 22 MM RXR 1,5 M. FLEXI H-4/3 STK KA *930 49 13 AVL.SL. 19 X 22 MM RXR 2,5 M. FLEXI H-4/3 STK KA *930 49 23 AVL.SL. 3/4"X 25 M, FLEKS. PVC FLEXI TYPE H M KA *AvløpsmuffeAvløpsmuffe for type H-slange.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 49 33 AVL.MUFFE 19-22 MM FLEXI F/H SLANGE STK KA *930 49 36 AVL.MUFFE 22-22 MM FLEXI F/H SLANGE STK KA *Bøy for avløpsslangeBøyning for type H-slange, PVC avløpsslange, 3/4" med deler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 49 43 AVL.BØY FOR H-FLEX FLEXI STK KA *PAKNINGER ETC.Plastkonus for vannlåsPlastkonus for vannlås 32x25 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS451 86 58 PLASTKONUS F/VANNLÅS 32-25 STK KA *318


Avløpsrør og delerRecordpakningRecordpakning nr 3188NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS452 29 83 RECORDPAKNING 1 1/4" STK KA *FiberringFiberringer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS441 88 02 FIBER-RING 3/8" STK KA *441 88 03 FIBER-RING 1/2" STK KA *441 88 04 FIBER-RING 3/4" STK KA *441 88 05 FIBER-RING 1" STK KA *441 88 06 FIBER-RING 1 1/4" STK KA *441 88 07 FIBER-RING 1 1/2" STK KA *441 88 08 FIBER-RING 2" STK KA *SpesialborLyn Te Spesialbor, HS 8 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS331 83 09 SPESIALBOR F/LYN-TEE ANB.KLAM. STK KAGummipakningFlate gummipakningerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS441 88 16 GUMMIPAKNING 1/2" 18X13X2MM FLATE SHELBY STK KA *441 88 17 GUMMIPAKNING 3/4" 24X15X2MM FLATE SHELBY STK KA *BlindskiveBlindskive, Ø40 millimeter, eske a 2 stk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS425 30 12 BLINDSKIVE F/KR.HULL 40MM(2PK) FKR HG-68001000 PK KA *PAKNINGER LINDBERG & LUNDBoltepastaP40 Molykote boltepasta for vvs, marine, offshore og industriNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS950 86 64 BOLTEPASTA MOLYKOTE P 40 280GR SMØREPASTA TIL BOLTER 14019 STK XT *319


Avløpsrør og deler320


Ventiler og armaturerVentiler og armaturerInnholdSTENGEVENTILER,TAPPEKRANER OG MAGNETVENTILER ____________________ 322KULEVENTILER EFFEBI _______________________________________________ 322KULEVENTILER TA-400 _______________________________________________ 327MINIKULEVENTILER BALLOFIX _________________________________________ 327MINIKULEVENTILER BALLOFIX F/GASS ___________________________________ 332SLUSEKRANER CIM __________________________________________________ 333TAPPEKRANER CIM __________________________________________________ 333TAPPEKRANER SCHLØSSER ___________________________________________ 334FILTERBALL ALTECH _________________________________________________ 334STRUPE- OG INNREGULERINGSVENTILER ________________________________ 336STRUPEVENTILER ALTECH ____________________________________________ 338BLANDE- /SIKKERHETS- OG TILBAKESLAGSVENTILER ______________________ 339BLANDEVENTILER JRGUMAT ___________________________________________ 339TILBAKESLAGSVENTIL ________________________________________________ 340SIKKERHETSVENTILER SYR ____________________________________________ 340TILBAKESLGSVENTILER ALTECH ________________________________________ 341SILER,FILTERE OG REDUKSJONSVENTILER _______________________________ 342SLAMSAMLERE CIM __________________________________________________ 342FILTER CUNO _______________________________________________________ 342FILTER SELEKT _____________________________________________________ 343HOH UV-FILTER, HUSHOLDNING/NÆRING ________________________________ 343REDUKSJONSVENTILER HABEDO D06F ___________________________________ 344REDUKSJONSVENTILER SYR ___________________________________________ 345VANNMÅLERE,LEKKASJESIKRING OG NØDDUSJ ___________________________ 346HUSVANNMÅLERE AXFLOW ____________________________________________ 346VANNMÅLERE ALTECH _______________________________________________ 347HUSVANNMÅLERE TILBEHØR AXFLOW ___________________________________ 348HUSVANNMÅLERE TILBEHØR EZZE ______________________________________ 349VANNSTOPPER WATERGUARD _________________________________________ 349ALTECH VANNSTOPPER _______________________________________________ 350321


Ventiler og armaturerSTENGEVENTILER,TAPPEKRANER OG MAGNETVENTILERKULEVENTILER EFFEBIEFFEBI 2411Avsink.fri messing kuleventil med hendel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 03 KULEVENT.AVS.FRI 1/4 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 05 KULEVENT.AVS.FRI 3/8 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 07 KULEVENT.AVS.FRI 1/2 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 09 KULEVENT.AVS.FRI 3/4 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 12 KULEVENT.AVS.FRI 1 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 14 KULEVENT.AVS.FRI 1.1/4 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 16 KULEVENT.AVS.FRI 1.1/2 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *560 09 18 KULEVENT.AVS.FRI 2 M/HEND. MESS. EFFEBI 2411 STK OA *EFFEBI 2421Avsink.fri messing kuleventil med T-grep.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 33 KULEVENT.AVS.FRI 1/4 M/T-GR. MESS. EFFEBI 2421 STK OA *560 09 35 KULEVENT.AVS.FRI 3/8 M/T-GR. MESS. EFFEBI 2421 STK OA *560 09 37 KULEVENT.AVS.FRI 1/2 M/T-GR. MESS. EFFEBI 2421 STK OA *560 09 39 KULEVENT.AVS.FRI 3/4 M/T-GR. MESS. EFFEBI 2421 STK OA *560 09 42 KULEVENT.AVS.FRI 1 M/T-GR. MESS. EFFEBI 2421 STK OA *EFFEBI 2481Avsink.fri messing kuleventil med hendel og høy hals.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 65 KULEV. M/H. HALS 3/8 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *560 09 67 KULEV. M/H. HALS 1/2 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *560 09 72 KULEV. M/H. HALS 3/4 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *560 09 74 KULEV. M/H. HALS 1 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *560 09 76 KULEV. M/H. HALS 1.1/4 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *560 09 78 KULEV. M/H. HALS 1.1/2 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *560 09 81 KULEV. M/H. HALS 2 M/HEND. AVS.FRI MESS. EFFEBI 2481 STK OA *322


Ventiler og armaturerEFFEBI 2491Avs.fri kuleventil m/girhåndtakNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 81 KULEVENT. AVS. FRI 3/8" M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *560 10 82 KULEVENT. AVS. FRI 1/2" M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *560 10 83 KULEVENT. AVS. FRI 3/4" M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *560 10 84 KULEVENT. AVS. FRI 1" M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *560 10 85 KULEVENT. AVS. FRI 1.1/4"M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *560 10 86 KULEVENT. AVS. FRI 1.1/2"M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *560 10 87 KULEVENT. AVS. FRI 2" M/GIR EFFEBI 2491 STK OA *EFFEBI 2415 med kompressjonAvs.fri messing kuleventil med kompr.kobling og hendelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 08 51 KULEVENTIL 12MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B733 STK OA *560 08 52 KULEVENTIL 15MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B735 STK OA *560 08 53 KULEVENTIL 18MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B737 STK OA *560 08 54 KULEVENTIL 22MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B739 STK OA *560 08 55 KULEVENTIL 28MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B740 STK OA *560 08 56 KULEVENTIL 35MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B741 STK OA *560 08 57 KULEVENTIL 42MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B742 STK OA *560 08 58 KULEVENTIL 54MM M/KOMPR.KUPL. AVS.MESS. EFFEBI 2415B743 STK OA *EFFEBIAvs.fri messing kuleventil for kobling direkte på PE-rørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 88 KULEV.M/GIR AVS.FRI 3/4"X25 MM F/PE-RØR,EFFEBI 4D03N905 STK OA *560 10 89 KULEV.M/GIR AVS.FRI 1"X32 MM F/PE-RØR,EFFEBI 4D03N906 STK OA *323


Ventiler og armaturerEFFEBI FKR 0411Forkrommet messing kuleventil med hendel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 33 KULEV. FKR. 1/4 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 35 KULEV. FKR. 3/8 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 37 KULEV. FKR. 1/2 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 39 KULEV. FKR. 3/4 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 42 KULEV. FKR. 1 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 44 KULEV. FKR. 1.1/4 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 46 KULEV. FKR. 1.1/2 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 48 KULEV. FKR. 2 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 49 KULEV. FKR. 2.1/2 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 51 KULEV. FKR. 3 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *560 10 53 KULEV. FKR. 4 M/HENDEL EFFEBI 0411 STK OA *EFFEBI FKR 0421Forkrommet messing kuleventil med T-grep.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 13 KULEV. FKR. 1/4 M/T-GREP EFFEBI 0421 STK OA *560 10 15 KULEV. FKR. 3/8 M/T-GREP EFFEBI 0421 STK OA *560 10 17 KULEV. FKR. 1/2 M/T-GREP EFFEBI 0421 STK OA *560 10 19 KULEV. FKR. 3/4 M/T-GREP EFFEBI 0421 STK OA *560 10 22 KULEV. FKR. 1 M/T-GREP EFFEBI 0421 STK OA *EFFEBI FKR 2371Forkrommet messing kuleventil med tappeplugg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 66 KULEV. FKR. 1/2 M/UTT. M/HEND. EFFEBI 2371 STK OA *560 10 68 KULEV. FKR. 3/4 M/UTT. M/HEND. EFFEBI 2371 STK OA *560 10 71 KULEV. FKR. 1 M/UTT. M/HEND. EFFEBI 2371 STK OA *EFFEBI Space 2070Forkrommet messing kuleventil, Space med 2 innvendige gjenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 86 KULEVENTIL SPACE 1/2" INNV.GJ. EFFEBI 2070N404 STK OA *560 09 87 KULEVENTIL SPACE 3/4" INNV.GJ. EFFEBI 2070N405 STK OA *560 09 88 KULEVENTIL SPACE 1" INNV.GJ. EFFEBI 2070N406 STK OA *324


Ventiler og armaturerEFFEBI Space2071, høyreForkrommet messing kulenventil, Space med kupling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 89 KULEVENTIL SPACE 1/2" HØYRE M/KUPL. EFFEBI 2071N404 STK OA *560 09 91 KULEVENTIL SPACE 3/4" HØYRE M/KUPL. EFFEBI 2071N405 STK OA *560 09 92 KULEVENTIL SPACE 1" HØYRE M/KUPL. EFFEBI 2071N406 STK OA *560 09 93 KULEVENTIL SPACE 1.1/4" HØYRE M/KUPL. EFFEBI 2071N407 STK OA *2073, venstreForkrommet messing kulenventil, Space med kupling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 94 KULEVENTIL SPACE 1/2" VENSTR M/KUPL. EFFEBI 2073N404 STK OA *560 09 95 KULEVENTIL SPACE 3/4" VENSTR M/KUPL. EFFEBI 2073N405 STK OA *560 09 97 KULEVENTIL SPACE 1" VENSTR M/KUPL. EFFEBI 2073N406 STK OA *560 09 99 KULEVENTIL SPACE 1.1/4" VENSTR M/KUPL. EFFEBI 2073N407 STK OA *EFFEBI 1011 for gassKuleventil for gass med stålhendel/vinge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS559 81 62 KULEVENTIL F/GASS 3/8" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *559 81 63 KULEVENTIL F/GASS 1/2" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *559 81 64 KULEVENTIL F/GASS 3/4" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *559 81 65 KULEVENTIL F/GASS 1" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *559 81 66 KULEVENTIL F/GASS 1 1/4" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *559 81 67 KULEVENTIL F/GASS 1 1/2" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *559 81 68 KULEVENTIL F/GASS 2" 1011 M/STÅLHENDEL STK OA *EFFEBI 1021 for gassKuleventil med T-grep, for gassNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS559 81 56 KULEVENT. F/GASS 3/8" M/T-GREP 1021 STK OA *559 81 57 KULEVENT. F/GASS 1/2" M/T-GREP 1021 STK OA *559 81 58 KULEVENT. F/GASS 3/4" M/T-GREP 1021 STK OA *559 81 59 KULEVENT. F/GASS 1" M/T-GREP 1021 STK OA *325


Ventiler og armaturerEFFEBI Hendel for kuleventilLøs hendel for kuleventilHendel løs aluminiumLøs hendel for kuleventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 82 HENDEL LØS ALUM.1/4"-1/2" EFFEBI 7012N203 STK OA *560 09 83 HENDEL LØS ALUM.3/4"-1" EFFEBI 7012N205 STK OA *560 09 84 HENDEL LØS ALUM.1 1/4"-1 1/2" EFFEBI 7012N207 STK OA *560 09 85 HENDEL LØS ALUM. 2" EFFEBI 7012N209 STK OA *Hendel løs AISILøs hendel for kuleventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 01 HENDEL LØS AISI316 1/4"-1/2" EFFEBI K003R203 STK OA *560 10 02 HENDEL LØS AISI316 3/4"-1" EFFEBI K003R205 STK OA *560 10 03 HENDEL LØS AISI316 11/4-1 1/2" EFFEBI K003R207 STK OA *560 10 04 HENDEL LØS AISI316 2" EFFEB K003R209 STK OA *KULEVENTILER M/PRESS, EFFEBI 0701Kuleventil i avs. messing, m/hendelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 08 59 KULEVENTIL 15MM PRESS (M/V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B735BD STK OA560 08 61 KULEVENTIL 18MM PRESS (M/V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B737BD STK OA560 08 62 KULEVENTIL 22MM PRESS (M/V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B739BD STK OA560 08 63 KULEVENTIL 28MM PRESS (M/V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B740BD STK OA560 08 64 KULEVENTIL 35MM PRESS (M/V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B741BD STK OA560 08 65 KULEVENTIL 42MM PRESS (V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B742BD STK OA560 08 66 KULEVENTIL 54MM PRESS (V) AVS.MESS. EFFEBI 0701B743BD STK OAKULEVENTILER M/PRESS, EFFEBI 2090Kuleventil i asv.fri messing, m/hendel og høy spindelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 08 67 KULEVENTIL 15MM (M/V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B735BD STK OA560 08 68 KULEVENTIL 18MM (M/V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B737BD STK OA560 08 69 KULEVENTIL 22MM (M/V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B739BD STK OA560 08 71 KULEVENTIL 28MM (M/V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B740BD STK OA560 08 72 KULEVENTIL 35MM (M/V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B741BD STK OA560 08 73 KULEVENTIL 42MM (V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B742BD STK OA560 08 74 KULEVENTIL 54MM (V) HØY SPINDEL, AVS.MESS. EFFEBI 2090B743BD STK OA326


Ventiler og armaturerKULEVENTILER TA-400Kuleventil med utvendig/innvendig gjengeMed håndtak og utvendige/innvendige gjenger for FPL trykkmutter og KOMBI-kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS559 55 06 KULEVENTIL 3/8"TA-400 UTV/INNV 58 400-610 TA STK OA *559 55 09 KULEVENTIL 1/2"TA-400 UTV/INNV 58 400-615 STK OA *Kuleventil med innvendig gjengeMed håndtak og innvendig gjenge for KOMBI-kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS559 55 56 KULEVENTIL 3/8"TA-400 INNV.GJ STK OA *559 55 59 KULEVENTIL 1/2"TA-400 INNV.GJ STK OA *KULEVENTILER M/GIR BROEN TSKKuleventil med 360º gearlukkingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS561 03 09 KULEVENT. M/GEARLUK. TSK 1/2" BALLOFIX-UNIKUM STK OA *561 03 13 KULEVENT. M/GEARLUK. TSK 3/4" BALLOFIX-UNIKUM STK OA *561 03 16 KULEVENT. M/GEARLUK. TSK 1" BALLOFIX-UNIKUM STK OA *561 03 19 KULEVENT. M/GEARLUK.TSK 1 1/4" BALLOFIX-UNIKUM STK OA *561 03 23 KULEVENT. M/GEARLUK.TSK 1 1/2" BALLOFIX-UNIKUM STK OA *561 03 26 KULEVENT. M/GEARLUK. TSK 2" BALLOFIX-UNIKUM STK OA *MINIKULEVENTILER BALLOFIXMuffe/muffe rettMuffe/Muffe Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 73 03 KULEV.RETT MM 1/4"X1/4" B.FIX FKR STK OA *560 73 09 KULEV.RETT MM 3/8"X3/8" B.FIX FKR STK OA *560 73 16 KULEV.RETT MM 1/2"X1/2" B.FIX FKR STK OA *560 73 19 KULEV.RETT MM 3/4"X3/4" B.FIX FKR STK OA *Muffe/muffe med grepMuffe/Muffe m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 73 11 KULEV. MM 3/8"X3/8" M/GREP BALLOFIX 42100100-226002 STK OA *560 73 17 KULEV. MM 1/2"X1/2" M/GREP BALLOFIX 4350300-201002 STK OA *327


Ventiler og armaturerMuffe/nippel rettMuffe/Nippel Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 72 56 KULEV. RETT MN 1/4"X1/4" B.FIX FKR 42525002 STK OA *560 72 66 KULEV.RETT MN 3/8"X3/8" B.FIX FKR 42540002 STK OA *560 72 69 KULEV.RETT MN 3/8"X1/2" B.FIX FKR 42859002 STK OA *560 72 76 KULEV.RETT MN 1/2"X1/2" B.FIX FKR 43540002 STK OA *560 72 79 KULEV.RETT MN 3/4"X3/4" B.FIX FKR 44501002 STK OA *Muffe/nippel med grepMuffe/Nippel m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 72 67 KULEV. MN 3/8"X3/8" M/GREP BALLOFIX 42100300-226002 STK OA *560 72 77 KULEV. MN 1/2"X1/2" MM M/GREP BALLOFIX 43545000-226002 STK OA *Nippel/nippel rettNippel/Nippel Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 73 53 KULEV.RETT NN 3/8"X3/8" B.FIX FKR 42416002 STK OA *560 73 59 KULEV.RETT NN 1/2"X 3/8" B.FIX FKR. STK OA *560 73 63 KULEV.RETT NN 1/2"X 1/2" B.FIX FKR. STK OA *Nippel/nippel med grepNippel/Nippel m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 73 54 KULEV. NN 3/8"X3/8" M/GREP BALLOFIX 42100500-226002 STK OA *560 73 64 KULEV. NN 1/2"X1/2" M/GREP BALLOFIX 42100600-226002 STK OA *KompresjonskoblingKompresjon Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 71 53 KULEV. RETT UUS 10X10MM B.FIX "MINI" M/KLEMRING FKR STK OA *560 71 56 KULEV. RETT UUS 10X12MM B.FIX "MINI" M/KLEMRING FKR STK OA *560 71 59 KULEV. RETT UUS 12X12MM B.FIX "MINI" M/KLEMRING FKR STK OA *560 71 61 KULEV. RETT UUS 15X15MM B.FIX "MINI" M/KLEMRING FKR STK OA *328


Ventiler og armaturerKompresjonskobling med grepKompresjon m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 71 27 KULEV. UUS 10X12 MM M/GREP "MINI" BALLOFIX 42101000-226052 STK OA *560 71 28 KULEV. UUS 12X12 MM M/GREP "MINI" BALLOFIX 42100900-226052 STK OA *560 71 34 KULEV. UUS 15X15 MM M/GREP "MINI" BALLOFIX 42100700-226052 STK OA *560 71 84 KULEV. UUS 10X10 MM M/GREP "MINI" BALLOFIX 4278400-201052 STK OA *EksenterkoblingNippel Eksentrisk Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 71 87 EKS.KUPL. 1/2X3/4 BALLOFIX 4307500-200002 STK OA *Nippel/muffe albueAlbue Nippel/Muffe Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 74 09 KULEV.ALBU VNM 1/2"X3/8" B.FIX FKR STK OA *Nippel/muffe albue m/grepAlbue Nippel/Muffe m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 74 14 KULEV.ALBU VNM 1/2"X1/2" B.FIX FKR M/GREP STK OA *Nippel/nippel albueAlbue Nippel/Nippel Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 74 56 KULEV.ALBU VNN 1/2"X3/8" B.FIX FKR 42931002 STK OA *560 74 59 KULEV.ALBU VNN 1/2"X1/2" B.FIX FKR 42288002 STK OA *Nippel med utvendig gjengeNippel Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 72 06 NIPPEL M/O-RING 3/8X3/8 M/U.GJ FKR F/INNSKRUING BALLOFIX STK OA *560 72 09 NIPPEL M/O-RING 1/2X3/8 M/U.GJ FKR F/INNSKRUING BALLOFIX STK OA *560 72 13 NIPPEL M/O-RING 1/2X1/2 M/U.GJ FKR F/INNSKRUING BALLOFIX STK OA *329


Ventiler og armaturerGrep til Ballofix ny modell med skrueGrep, Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 75 98 GREP SORT NY MOD 3/4 M/SKRUE BALLOFIX 44100050-030004 STK OA *560 76 01 GREP SORT NY MOD 3/8-1/2 M/SKR BALLOFIX 4354550-030004 STK OA *560 76 02 GREP RØDT NY MOD 3/8-1/2 M/SKR BALLOFIX 43545RØ-035004 STK OA *560 76 03 GREP BLÅ NY MOD 3/8-1/2 M/SKR BALLOFIX 43545BL-035004 STK OA *560 76 04 GREP FKR NY MOD 3/8-1/2 M/SKR BALLOFIX 43545KR-235004 STK OA *Grep til gammel modell sekskantGrep, gammel modell Broen Ballofix 8-16 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 83 53 GREP M/PRESSFESTE 3MM SORT BALLOFIX 33502050 STK OA *Kompresjonskobling albueAlbue Kompresjon Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 71 73 KULEV.ALB.VUUS 10X10 BALLOFIX "MINI" M/KLEMRING FKR 42705002 STK OA *560 71 76 KULEV.ALB.VUUS 10X12 BALLOFIX "MINI" M/KLEMRING FKR 42707002 STK OA *560 71 79 KULEV.ALB.VUUS 12X12 BALLOFIX "MINI" M/KLEMRING FKR 42709002 STK OA *Press/press med grepPress m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 84 71 KULEV. PRESS 15X15 MM M/GREP BALLOFIX 4282400-226002 STK OA *560 84 73 KULEV. PRESS 18X18 MM M/GREP BALLOFIX 44100300-226002 STK OA *Press/nippel med grepNippel Press m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 84 77 KULEV. PRESS/NIPPEL 15X1/2" M/GREP BALLOFIX 4382100-226002 STK OA *330


Ventiler og armaturerKuleventiler med grepRett push/push kuleventil m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 87 13 KULEV.RETT PUSH 10X10MM BALLOFIX,INKL.GREP,42182000-226162 STK OA560 87 14 KULEV. RETT PUSH 10X12MM BALLOFIX,INKL.GREP,42182100-226162 STK OA560 87 15 KULEV. RETT PUSH 12X12MM BALLOFIX,INKL.GREP,42182200-226162 STK OA560 87 16 KULEV. RETT PUSH 15X15MM BALLOFIX,INKL.GREP,43100000-226162 STK OAPush/muffe med grepRett push/muffe kuleventil m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 87 18 KULEV. RETT 15MMX1/2" BROEN BALLOFIX,INKL.GREP,43100200-226162 STK OAPush/nippel med grepRett push/nippel kuleventil m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 87 19 KULEV. RETT 10MMX3/8" BROEN BALLOFIX,INKL.GREP,42182300-226152 STK OA560 87 21 KULEV. RETT 12MMX1/2" BROEN BALLOFIX,INKL.GREP,42182600-226152 STK OA560 87 22 KULEV. RETT 12MMX3/8" BROEN BALLOFIX,INKL.GREP,42182400-226152 STK OA560 87 23 KULEV. RETT 15MMX3/8" BROEN BALLOFIX,INKL.GREP,42182700-226152 STK OAMuffe/nippel batteriforlenger kort3/4" Batteriforlenger kort Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 72 83 KULEV.RETT MN 3/4"X3/4" B.FIX FKR SUPERKORT STK OA *Klosettkran med grepMuffe Nippel Klosettkran Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 87 06 KULEV.F/KLOSETT 1/2" B.FIX M/1/2" NEDTREKKBAR MUTTER FKR STK OA *Kuleventil vinkelVinkelventil med Pipefix og rosett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 72 14 KULEV. VINKEL VNN 1/2"X10MM M/PIPEFIX OG ROSETT STK OA *Kuleventil for klosett m/ventilNippel/ Kompresjon Klosettkran Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 87 08 KULEV.F/KL.1/2X10 M/SKJÆRERING 1/2" NEDTREKKBAR MUTTER FKR STK OA *331


Ventiler og armaturerVaskemaskinkran med tilbakeslagsventilVinkel Nippel/Muffe m/dekkskive Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 85 03 KULEV. VINKEL V.M.KR.1/2"X1/2" M/DEKKSKIVE OG INNEB.TILB.SL.V. STK OA560 85 06 KULEV. VINKEL V.M.KR.3/4"X1/2" M/DEKKSKIVE OG INNEB.TILB.SL.V. STK OA *MINIKULEVENTILER BALLOFIX F/GASSMuffe/nippel med grep, gassMuffe/Nippel m/grep Broen BallofixNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 76 12 KULEVENT. MN F/GASS 3/8X3/8 M/GREP BALLOFIX STK OA *560 76 14 KULEVENT. MN F/GASS 1/2X1/2 M/GREP BALLOFIX STK OA *560 76 16 KULEVENT. MN F/GASS 3/4X3/4 M/GREP BALLOFIX STK OA *Muffe/muffe med grep, gassBallofix kuleventiler til gass, muffe/muffe med grep. Gul overflate.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 76 18 KULEVENT. MM F/GASS 1/2X2/2 M/GREP STK OA *HALVKOBLING PIPEFIXEnkel og sikker tilslutning av kobberrør til Broen Ballofix. Benyttes på følgende rør: CU-rør, forkrommede CU-rør ogPex-rør. Ved bruk av glødde CU-rør og Pex-rør skal støttehylse benyttes.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS561 12 03 KPL.FKR. 3/8" X 10 MM PIPEFIX BROEN-19200002 STK OA *561 12 06 KPL.FKR. 3/8" X 12 MM PIPEFIX BROEN-19201002 STK OA *561 12 13 KPL.FKR. 1/2" X 10 MM PIPEFIX BROEN-19181002 STK OA *561 12 16 KPL.FKR. 1/2" X 12 MM PIPEFIX BROEN-19182002 STK OA *561 12 19 KPL.FKR. 1/2" X 15 MM PIPEFIX BROEN-19183002 STK OA *MINIKULEVENTILER CIMForniklet kuleventil "Mini" med utvendig gjenge og vinge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS566 16 95 MINIKULEVENTIL 1/2" M/UTV. GJ. FKR. M/VINGE CIM 015 STK OA *STENGEVENTILER ALTECH1/2" x 3/4" Vaskemaskinkran AltechNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 00 01 VASKEMASKINKRAN 1/2" X 3/4" ALTECH 848112 STK OA *332


Ventiler og armaturerSLUSEKRANER CIMSlusekran m/labbSluseventiler PN 20 og PN 16 kan brukes til alle typer anlegg med begrensning av ventilens materiale mottemperatur, trykk og medie. 5504139 er med labb. 5504167 er med labb og stålspindel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS550 41 67 SLUSEKRAN M/LABB M/ST.SP. 1" STK OA *Slusekran, sterk, med rattSluseventiler PN 20 og PN 16 kan brukes til alle typer anlegg med begrensning av ventilens materiale mottemperatur, trykk og medie.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS550 42 09 SLUSEKRAN,STERK M/RATT 3/8" MESS. STK OA *550 42 14 SLUSEKRAN,STERK M/RATT 1/2" MESS. STK OA *550 42 19 SLUSEKRAN,STERK M/RATT 3/4" MESS. STK OA *550 42 24 SLUSEKRAN,STERK M/RATT 1" MESS. STK OA *550 42 29 SLUSEKRAN,STERK M/RATT 1 1/4" MESS. STK OA *550 42 34 SLUSEKRAN STERK M/RATT 1 1/2" MESS. STK OA *550 42 39 SLUSEKRAN STERK M/RATT 2" MESS. STK OA *550 42 44 SLUSEKRAN STERK M/RATT 2 1/2" MESS. STK OA *550 42 49 SLUSEKRAN STERK M/RATT 3" MESS. STK OA *TAPPEKRANER EFFEBIKuletappekran med sl.kupling og hendel. Forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 96 KULET.KRAN FKR. 1/2 M/HENDEL M/SL.KUPL. EFFEBI 1700 STK OA *560 09 98 KULET.KRAN FKR. 3/4 M/HENDEL M/SL.KUPL. EFFEBI 1700 STK OA *TAPPEKRANER CIMTappekranC 182 XL 1/2" x 3/4" Tappekran lang type, gjenger kan kappes.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS566 32 76 TAPPEKRAN 1/2"X3/4"LANG STAMME CIM 182XL STK OA *VaskemaskinkranModell C39 L/NR har tilbakeslagsventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS566 32 69 VASKEMASKINKRAN 1/2" X 3/4" CIM 39L STK OA *566 32 74 VASKEMASKINKRAN 1/2" X 3/4" M/TILB.SL.VENTIL CIM 39LNR STK OA *333


Ventiler og armaturerVeggrosettC 925C 1/2" veggrosett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS566 32 83 VEGGROSETT 1/2" X 80 X 12MM CIM 925C STK OA *TAPPEKRANER SCHLØSSERNøkkel for tappekran1/2" løs nøkkel for tappekran, forkrommet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS558 65 59 NØKKEL,FKR. F/1/2"OG 3/4" KRAN NR: 18821530001 STK OA *Tappekran med nøkkelForkrommet sterk tappekran med nøkkel og slangekupling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS558 57 59 TAPPEKR.FKR.M/KPL. 1/2"X 1/2" STERK M/NØK. 17311550001 STK OA *558 57 63 TAPPEKR.FKR.M/KPL. 1/2"X 3/4" STERK M/NØK. 17321550001 STK OA *558 57 66 TAPPEKR.FKR.M/KPL. 3/4"X 3/4" STERK M/NØK. 17322050001 STK OA *Tappekran med løs nøkkelForkrommet sterk tappekran med løs nøkkel og slangekupling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS558 61 59 TAPPEKR.FKR. M/L.N. 1/2"X 1/2" M/SL.KPL. 17331550004 STK OA *558 61 63 TAPPEKR.FKR. M/L.N. 1/2"X 3/4" M/SL.KPL. 17331550003 STK OA *FATKRANER J.S.COCK3/4" met. Sette fatkran, selvlukkende.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 51 63 FATKRAN,LETTM.SELVLUK. 3/4" SETTE FATKRAN STK OA *FILTERBALL ALTECHAvsink.fri messing kuleventil med innebygd filterFilterball AltechAvsink.fri messing kuleventil med innebygd filterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 09 44 FILTERBALL DN15 1/2" ALP51F ALTECH STK OA *560 09 45 FILTERBALL DN20 3/4" ALP51F ALTECH STK OA *560 09 46 FILTERBALL DN25 1" ALP51F ALTECH STK OA *560 09 47 FILTERBALL DN32 1.1/4" ALP51F ALTECH STK OA *560 09 48 FILTERBALL DN40 1.1/2" ALP51F ALTECH STK OA *560 09 49 FILTERBALL DN50 2" ALP51F ALTECH STK OA *334


Ventiler og armaturerFilter for Altech filterballFilter for Altech FilterballNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS560 10 05 FILTER 0,7MM F/F.BALL 1/2-3/4" FM028-004 STK OA560 10 06 FILTER 0,7MM F/F.BALL 1" FM028-008 STK OA560 10 07 FILTER 0,7MM F/F.BALL 1 1/4" FM028-010 STK OA560 10 08 FILTER 0,7MM F/F.BALL 1 1/2" FM028-011 STK OA560 10 09 FILTER 0,7MM F/F.BALL 2" FM028-012 STK OAMAGNETVENTILER DANFOSS (VVS)Direktestyrte/servostyrte og tvangsservostyrte 2-veis magnetventilprogram spesielt utviklet til lukkedevarmesystemer og tømming av tanker.Magnetventiler og spoler bestilles seperat. Spolen monteres raskt og uten brukav verktøy, og gir optimal produktfleksibilitet og tilgjengelighet. Hvis spolen skal skiftes ut kan dette gjøres uten åstoppe eller tømme systemet. Magnetventilen fås også som en samlet enhet om ønskelig.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 00 23 MAGNETVENTIL EV250 B NO 1/2" DANGFOSS 032U5352 STK OA *564 00 25 MAGNETVENTIL EV250 B NO 3/4" DANFOSS 032U5354 STK OA *564 00 27 MAGNETVENTIL EV250 B NO 1" DANFOSS 032U5356 STK OA *564 00 71 MAGNETVENT. 3/8" EV220BD 6 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 00 72 MAGNETVENT. 1/2" EV220BD 10 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 02 21 MAGNETVENT. 3/8" EV250BD 10 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 02 23 MAGNETVENT. 1/2" EV250BD 12 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 02 25 MAGNETVENT. 3/4" EV250BD 18 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 02 27 MAGNETVENT. 1" EV250BD 22 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 07 34 MAGNETVENT. 1/2" EV220BD 15 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 07 36 MAGNETVENT. 3/4" EV220BD 20 NC INNV.RG (STRØMLØS LUKET) STK OA *564 07 38 MAGNETVENT. 1" EV220BD 25NC INNV.RG (STRØMLØS LUKKET) STK OA *564 07 41 MAGNETV. 1.1/4" IG EV220B NC 18M3/H 032U5832 DANFOSS STK OA *564 07 43 MAGNETV. 1.1/2" IG EV220B NC 24M3/H 032U5840 DANFOSS STK OA *564 07 45 MAGNETV. 2" IG EV220B NC 40M3/H 032U5850 DANFOSS STK OA *564 09 51 SPOLE F/MAGNETV. BB 230 V 50 HZ 10W 018F735100 DANFOSS STK OA *564 09 54 SPOLE F/MAGNETV. BB 24 V 50 HZ 10W 018F735800 DANFOSS STK OA *564 09 57 SPOLE F/MAGNETV. BB 230V 50/60Hz 018F7363 DANFOSS STK OA *564 09 61 SPOLE F/MAGNETV. BB 24 V DC 18W 018F7397 DANFOSS STK OA *564 03 93 PLUGG F/SPOLE PG11 F/BB-BA-AK NR. 042N0156 STK OA *335


Ventiler og armaturerMAGNETVENTILER DANFOSS (GASS)Direktestyrte/servostyrte og tvangsservostyrte 2-veis magnetventilprogram spesielt utviklet til lukkedevarmesystemer og tømming av tanker.Magnetventiler og spoler bestilles seperat. Spolen monteres raskt og uten brukav verktøy, og gir optimal produktfleksibilitet og tilgjengelighet. Hvis spolen skal skiftes ut kan dette gjøres uten åstoppe eller tømme systemet. Magnetventilen fås også som en samlet enhet om ønskelig.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 00 04 MAGNETVENT. EV210B 3,0 0-30BAR DANFOSS 032U5710 F/GASS STK OA *564 00 06 MAGNETVENT. EV210B 4,5 0-6BAR DANFOSS 032U360600 F/GASS STK OA *564 00 11 MAGNETVENT. EV210B 10 0-1.6BAR DANFOSS 032U3618 F/GASS STK OA *564 01 14 MAGNETVENT.EV220B 10 0.1-20BAR DANFOSS 032U1252 F/GASS STK OA *564 02 28 MAGNETVENT. 1" EV250B 0-10 BAR 032U5257 F/GASS DANFOSS STK OA *564 02 31 SPOLE F/EV210B EV220B DANFOSS 018F5702 F/GASS STK OA *STRUPE- OG INNREGULERINGSVENTILERGRUPPEVENTILER TA STA-DSTA-D innvendige gjenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS852 23 03 GRUPPEVENT.STA-D-10 3/8" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-009 STK OB *852 23 05 GRUPPEVENT.STA-D-15 1/2" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-014 STK OB *852 23 09 GRUPPEVENT.STA-D-20 3/4" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-020 STK OB *852 23 12 GRUPPEVENT.STA-D-25 1" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-025 STK OB *852 23 14 GRUPPEVENT.STA-D-32 1 1/4" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-032 STK OB *852 23 16 GRUPPEVENT.STA-D-40 1 1/2" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-040 STK OB *852 23 21 GRUPPEVENT.STA-D-50 2" M/MÅLENIPLER PN-20 52151-050 STK OB *GRUPPEVENTILER TA STA-FMed flenser PN 16. Støpejern. Boltet overdel. Digitalratt. Seigjern.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS852 19 51 GRUPPEVENTIL STA-F DN65 TA-52181-065 M/FLENSER PN 16 STK OB *852 19 53 GRUPPEVENTIL STA-F DN80 TA-52181-080 M/FLENSER PN 16 STK OB *852 19 55 GRUPPEVENTIL STA-F DN100 TA-52181-090 M/FLENSER PN 16 STK OB *852 19 57 GRUPPEVENTIL STA-F DN125 TA-52181-091 M/FLENSER PN 16 STK OB *852 19 59 GRUPPEVENTIL STA-F DN150 TA-52181-092 M/FLENSER PN 16 STK OB *852 19 62 GRUPPEVENTIL STA-F DN200 TA-52181-093 M/FLENSER PN 16 STK OB852 19 64 GRUPPEVENTIL STA-F DN250 TA-52181-094 M/FLENSER PN16 STK OBGRUPPEVENTILER TA STAF-SGMed flenser PN25, seigjern. Digitalratt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS852 19 48 GRUPPEVENTIL STA-F SG DN50 TA-52182-050 M/FLENSER PN 25 STK OB *336


Ventiler og armaturerGRUPPEVENTILER TA STA-GRillet. Seigjern. Boltet overdel. Måleuttak på huset.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS852 24 83 GRUPPEVENTIL STA-G DN 65 M/RILLE PN25 TA 52183-076 STK OB *852 24 84 GRUPPEVENTIL STA-G DN 80 M/RILLE PN25 TA 52183-089 STK OB *852 24 85 GRUPPEVENTIL STA-G DN100 M/RILLE PN25TA 52183-114 STK OB *DIFFERANSETRYKKREGULATOR TA STAP/STAD-SETTSTAP/STAD-sett med 1/2" avtapping og impulsledning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS852 24 21 STAP/STAD SETT 1.1/4" 10-40KPA TA 52265103 STK OB *852 24 22 STAP/STAD SETT 1.1/2" 10-40KPA TA 52265104 STK OB *852 24 23 STAP/STAD SETT 3/8" 10-60KPA TA 52265001 STK OB *852 24 24 STAP/STAD SETT 1/2" 10-60KPA TA 52265002 STK OB *852 24 25 STAP/STAD SETT 3/4" 10-40KPA TA 52265003 STK OB *852 24 26 STAP/STAD SETT 1" 10-60KPA TA 52265004 STK OB *852 24 27 STAP/STAD SETT 1.1/4" 20-80KPA TA 52265005 STK OB *852 24 28 STAP/STAD SETT 1.1/2" 20-80KPA TA 52265006 STK OB *852 24 29 STAP/STAD SETT 2" 20-80KPA TA 52265007 STK OB *INNREGULERINGSVENTIL COMAP MOD 751Comap innreguleringsventil med innvendige gjenger og mulighet for avtapping, orange ratt type 751.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 25 03 INNREG.VENTIL DN 10 - 3/8" INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *855 25 05 INNREG.VENTIL DN 15 - 1/2" M/INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *855 25 07 INNREG.VENTIL DN 20 - 3/4" M/INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *855 25 09 INNREG.VENTIL DN 25 - 1" M/INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *855 25 12 INNREG.VENTIL DN 32 - 1.1/4" M/INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *855 25 14 INNREG.VENTIL DN 40 - 1.1/2" M/INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *855 25 16 INNREG.VENTIL DN 50 - 2" M/INNV.GJ. COMAP MOD 751 STK OB *INNREGULERINGSVENTIL COMAP MOD 751 BComap innreguleringsventil med hus i støpejern.GG25 m/flenser PN 16 type 751 B.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 25 46 INNREG.VENTIL DN 65 FLENS PN16 COMAP MOD 751B STK OB *855 25 48 INNREG.VENTIL DN 80 FLENS PN16 COMAP MOD 751B STK OB *855 25 51 INNREG.VENTIL DN100 FLENS PN16 COMAP MOD 751B STK OB *855 25 53 INNREG.VENTIL DN125 FLENS PN16 COMAP MOD 751B STK OB *855 25 55 INNREG.VENTIL DN150 FLENS PN16 COMAP MOD 751B STK OB *855 25 57 INNREG.VENTIL DN200 FLENS PN16 COMAP MOD 751B STK OB *337


Ventiler og armaturerSTRUPEVENTILER ALTECHStrupeventil med flere innstallasjonsmuligheter samt nøyaktig mengdeinnstilling og avstengningsfunksjon, inklusivroterbar mengdeskala med indikering av den aktuelle mengden.Strupeventil SRVOLStrupeventil SRVBOLNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS844 20 14 STRUPEVENTIL DN15 1/2" ALTECH SRVOL 1-8 L/M STK OB *844 20 15 STRUPEVENTIL DN20 3/4" ALTECH SRVOL 2-16 L/M STK OB *844 20 21 STRUPEVENTIL DN20 15MM ALTECH SRVOL20 2-16 L/M STK OB844 20 22 STRUPEVENTIL DN20 22MM ALTECH SRVOL20 2-16 L/M STK OBStrupeventil SRVBPStrupeventil SRVBPNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS844 20 16 STRUPEVENTIL DN25 1" ALTECH SRVBP 5-50 L/M STK OB *844 20 17 STRUPEVENTIL DN32 1.1/4" ALTECH SRVBP 10-80 L/M STK OB *844 20 18 STRUPEVENTIL DN40 1.1/2" ALTECH SRVBP 15-120 L/M STK OB *844 20 19 STRUPEVENTIL DN50 2" ALTECH SRVBP 20-200 L/M STK OB *338


Ventiler og armaturerBLANDE- /SIKKERHETS- OG TILBAKESLAGSVENTILERBLANDEVENTILER JRGUMATBlandeventiler, JRGUMAT 3100Blandeventil med innebygd tilbakeslagsventilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS445 10 53 BLANDEVENTIL JRGUMAT 1/2" 18°C M/3 KPL. 3100.018 STK OE *445 10 59 BLANDEVENTIL JRGUMAT 1/2" 38°C M/3 KPL. 3100.038 STK OE *445 10 66 BLANDEVENTIL JRGUMAT 1/2" 55°C M/3 KPL. 3100.055 STK OE *Blandeventiler, JRGUMAT 3400Blandeventil med 3 kuplingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS445 11 06 BLANDEVENTIL JRGUMAT 3/4" 40°C M/3 KPL. 3400.922 STK OE *445 11 09 BLANDEVENTIL JRGUMAT 3/4" 55°C M/3 KPL. 3400.926 STK OE *445 11 16 BLANDEVENTIL JRGUMAT 1" 40°C M/3 KPL. 3400.932 STK OE *445 11 19 BLANDEVENTIL JRGUMAT 1" 55°C M/3 KPL. 3400.936 STK OE *445 11 26 BLANDEVENTIL JRGUMAT 11/4 40°C M/3 KPL. 3400.942 STK OE *445 11 29 BLANDEVENTIL JRGUMAT 11/4 55°C M/3 KPL. 3400.946 STK OE *445 11 36 BLANDEVENTIL JRGUMAT 11/2" 40°C M/3 KPL. 3400.952 STK OE *445 11 39 BLANDEVENTIL JRGUMAT 1 1/2" 55°C M/3 KPL. 3400.956 STK OE *FlowregulatorReguleringsventil term. 1/2"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS445 12 53 FLOWREGULATOR JRGUTHERM 1/2" U/ KPL. 6320.914 STK OE *Kupling for 6320Kupling 1/2" uten avstenging. Benyttes sammen med JRGUTHERM 6320.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS445 12 63 KUPLING 1/2" FOR 6320 U/AVST. 8201.240 STK OE *Tilbakeslagsventil, JRGUSTOPTilbakeslagsventiler for JRGUMAT 3400, maks temp 90º C.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS554 49 53 TILB.SL.VENTIL JRGUSTOP 3/4" INNV.GJ. 1610.320 STK OE *554 49 66 TILBAKESLAGSVENTIL 1" 90GR JRGUSTOP 1610.400 STK OE *554 49 69 TILB.SL.VENTIL JRGUSTOP 11/4" INNV.GJ. 1610.480 STK OE *554 49 73 TILB.SL.VENTIL JRGUSTOP 11/2" INNV.GJ. 1610.560 STK OE *339


Ventiler og armaturerSkråsetventil, LEGIOSTOPSkråseteventil med tilbakeslagsventilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS554 51 28 SKRÅSETVENTIL LEGIOSTOP 1/2" INNV.GJ. 5266.240 STK OE *554 51 29 SKRÅSETVENTIL LEGIOSTOP 3/4" INNV.GJ. 5266.320 STK OE *554 51 31 SKRÅSETVENTIL LEGIOSTOP 1" INNV.GJ. 5266.400 STK OE *554 51 32 SKRÅSETVENTIL LEGIOSTOP 11/4" INNV.GJ. 5266.480 STK OE *554 51 33 SKRÅSETVENTIL LEGIOSTOP 11/2" INNV.GJ. 5266.560 STK OE *TILBAKESLAGSVENTILTilbakeslagsventil ArmaturjonssonTilbakeslagsventil DN32 m/avstengning, kontrollerbarNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS554 51 51 TILB.SL.VENT. LEGIOSTOP 1" AJ 5266.000 STK OE *554 51 52 TILB.SL.VENT. LEGIOSTOP 1.1/4" AJ 5266.001 STK OE *BLANDEVENTILER ESBETermostatisk blandeventil, 1/2" utvendig gjenget.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 12 59 BLANDEVENTIL TERM.1/2"UTV.GJ. 38-65C KVS=1.2 VTA 312 ESBE STK OESIRKULASJONSVENTILER TASirkulasjonsventilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 16 03 SIRK.VENTIL TA-THERM HT 1/2" M/TERMOMETER,TA 52721-015 STK OESIKKERHETSVENTILER SYRSikkerhetsventilerSyr sikkerhetsventil for forbruksvann.Type 2117/2115.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 33 23 SIKKERH.V. MEMBRAN 1/2" 6 BAR SYR 2117-6 STK OE *562 33 26 SIKKERH.V. MEMBRAN 1/2" 9 BAR SYR 2117-9 STK OE *562 33 29 SIKKERHETSVENTIL 3/4" 9 BAR F/FORBR.VANN SYR 211728 STK OE *TrippelventilerSyr trippelventil, 1/2", 9,0 bar, type 33,5 for varmtvannsberedere Syr sikkerhetsventil for forbruksvann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 34 09 TRIPPELVENT.1/2" 9 BAR SYR33.5 STK OE *340


Ventiler og armaturerTILBAKESLGSVENTILER ALTECHTilbakeslagssikringTilbakeslagssikring kategori 3NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS555 14 81 TILBAKESLAGSSIKRING 1/2" KAT.3 ALTECH 30115-CA9C STK OE *555 14 82 TILBAKESLAGSSIKRING 3/4" KAT.3 ALTECH 30215-CA9C STK OE *TILBAKESLAGSVENTILER CIM 30Fjærbelastet tilbakeslagsventil serie Cim 32/Cim 33 brukes til å forhindre tilbakeslag. De kan innstalleres enten påvertikale eller horisontale rørledninger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS554 62 06 TILB.SL.VENTIL SPRINT 3/8" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *554 62 09 TILB.SL.VENTIL SPRINT 1/2" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *554 62 13 TILB.SL.VENTIL SPRINT 3/4" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *554 62 16 TILB.SL.VENTIL SPRINT 1" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *554 62 19 TILB.SL.VENTIL SPRINT 1 1/4" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *554 62 23 TILB.SL.VENTIL SPRINT 1 1/2" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *554 62 26 TILB.SL.VENTIL SPRINT 2" VERT./HORIS. MONT.M/FJÆR STK OE *TILBAKESLAGSVENTILER CIM 33C 33 CREA Sprint tilbakeslagsventiler max 80ºCNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS554 62 59 TILB.SL.VENT.AVSINK.BEST. 1/2" SPRINT CIM 33CR / 33CREA STK OE *554 62 63 TILB.SL.VENT.AVSINK.BEST. 3/4" SPRINT CIM 33CR / 33CREA STK OE *554 62 66 TILB.SL.VENT.AVSINK.BEST. 1" SPRINT CIM 33CR / 33CREA STK OE *554 62 69 TILB.SL.VENT.AVSINK.BEST.1.1/4 SPRINT CIM 33CR / 33CREA STK OE *554 62 73 TILB.SL.VENT.AVSINK.BEST.1.1/2 SPRINT CIM 33CR / 33CREA STK OE *554 62 76 TILB.SL.VENT.AVSINK.BEST. 2" SPRINT CIM 33CR / 33CREA STK OE *341


Ventiler og armaturerSILER,FILTERE OG REDUKSJONSVENTILERSLAMSAMLERE CIMSlamsamlereC 74 A slamsamler i bronse.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS401 55 02 SLAMSAMLER CIM 74-A 3/8" RØDGODS STK OG *401 55 04 SLAMSAMLER CIM-74-A 1/2" RØDGODS STK OG *401 55 06 SLAMSAMLER CIM-74-A 3/4" RØDGODS STK OG *401 55 08 SLAMSAMLER CIM-74-A 1" RØDGODS STK OG *401 55 12 SLAMSAMLER CIM-74-A 1 1/4" RØDGODS STK OG *401 55 14 SLAMSAMLER CIM-74-A 1 1/2" RØDGODS STK OG *401 55 16 SLAMSAMLER CIM-74-A 2" RØDGODS STK OG *Sil for tilbakeslagsventilSil for tilbakeslagsventil CIM 30NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 33 59 SIL F.TILBESLAGSVENTIL 1/2" SIL 911 FOR TILBAKESL.VENTIL CIM 30 STK OG *564 33 63 SIL F.TILBAKESLAGSVENTIL 3/4" SIL 911 FOR TILBAKESL.VENTIL CIM 30 STK OG *564 33 66 SIL F.TILBAKESLAGSVENTIL 1" SIL 911 FOR TILBAKESL.VENTIL CIM 30 STK OG *564 33 69 SIL F.TILBAKESLAGSVENT.1 1/4" SIL 911 FOR TILBAKESL.VENTIL CIM 30 STK OG *564 33 73 SIL F.TILBAKESLAGSVENT.1 1/2" SIL 911 FOR TILBAKESL.VENTIL CIM 30 STK OG *564 33 76 SIL F.TILBAKESLAGSVENTIL 2" SIL 911 FOR TILBAKESL.VENTIL CIM 30 STK OG *FILTER CUNOFilterinnsats CunoCuno U30-F2 25my patronNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS401 08 12 FILTERINNSATS U30-F2 25MY FOR 1A1 OG 1CF STK OG *Filterpatron Cuno CS22/RFilterpatron Cuno CS22/R er et tretrinns filter for partikkelfjerning samt reduksjon av uønsket smak/lukt/farge. Egnetfor drikkevann/kaffeautomater og isbitmaskiner.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS401 08 18 FILTER 1/2" CUNO AP-200 PLAST PATRON AP217 MAX 8,75 BAR STK OG *401 09 91 FILTER CUNO CS 22/R BYTTEPATR. CS 22/R FOR ROGOHODE 0,5MY STK OG *342


Ventiler og armaturerFilterpatron, CunoCuno Filterpatroner. Bildet viser 400 46 41.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS400 46 41 FILTERPATRON CUNO AP110 5MY STK OG *400 46 43 FILTERPATRON CUNO AP124 50MY STK OG *400 46 44 FILTERPATRON KULL CUNO AP117 STK OG *400 46 51 FILTERPATRON CUNO AP217 (2STK) KULL PAR OG *400 46 83 FILTERPATRON AWP 111 20MY NORVANN AS STK OG *Filterhus, CunoFilterhus. 3/4" anslutning med brakett, nøkkel, O-ring. Bildet viser 400 46 39.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS400 46 39 FILTERHUS CUNO AP11T PLAST 3/4 M/BRAKETT, NØKKEL, O-RING STK OG *400 46 48 FILTERHUS CUNO AP1610 3/4" MET M/BRAKETT, NØKKEL, O-RING STK OG *FILTER SELEKTFilter sil SelektSelekt filterhus og filterinnsats 150 mikron.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS400 46 61 FILTERHUS SELEKT 1" RØDGODS STK OG *400 46 65 FILTER SELEKT INNSATS 1" 150MY STK OG *400 46 69 FILTERHUS SELEKT 2" RØDGODS STK OG *400 46 73 FILTER SELEKT INNSATS 2" 150MY STK OG *HOH UV-FILTER, HUSHOLDNING/NÆRINGBestår av forfilter for partikkelreduksjon, aktivt kullfilter for reduksjon av uønsket smak/lukt/farge, og et UV-filter forbestråling av bakterier og virus. 20 liters enheten er spesielt egnet for rensing av sisternevann.Husvannstasjon 100 liter/minutt består av filterhus FS8 med patroner for partikkelfiltrering, filterhus FS8 medkullfilterpatroner og UV HOH 1-11-100N sertifisert UV for bestråling av bakterier og virus. Bildet viser 401 09 41.UV-AgregatBestår av forfilter for partikkelreduksjon, aktivt kullfilter for reduksjon av uønsket smak/lukt/farge, og et UV-filter forbestråling av bakterier og virus. 20 liters enheten er spesielt egnet for rensing av sisternevann.Husvannstasjon 100 liter/minutt består av filterhus FS8 med patroner for partikkelfiltrering, filterhus FS8 medkullfilterpatroner og UV HOH 1-11-100N sertifisert UV for bestråling av bakterier og virus. Bildet viser 401 09 41.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS401 09 41 UV-AGREGAT 20 LTR/MIN. HOH FILTER, KULL 1/2" ANSL. STK OG *401 14 58 UV-AGREGAT 40 LTR/MIN. HOH FILTER, KULL 1/2" ANSL. STK OG *Komplett renseanleggNorvann UVMax IHS12E-D4/2. Qmaks 26 l/min. Komplett UV-anleggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS400 47 93 UV MAX RENSEANLEGG KOMPLETT NORVANN ISH 12E-D4/2 STK OG343


Ventiler og armaturerREDUKSJONSVENTILER HABEDO D06FTrykkreduksjonsventil for vann og luftReduksjonsventilerTrykkreduksjonsventil for vann og luftNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 72 59 RED.VENTIL 1/2" HABEDO-D06F STK OG *562 72 63 RED.VENTIL 3/4" HABEDO-D06F STK OG *562 72 66 RED.VENTIL 1" HABEDO-DO6F STK OG *562 72 69 RED.VENTIL 1 1/4" HABEDO-DO6F STK OG *562 72 73 RED.VENTIL 1 1/2" HABEDO-DO6F STK OG *562 72 76 RED.VENTIL 2" HABEDO-DO6F STK OG *Reservefilter, plastReservefilter for reduksjonsventil DO6FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 75 43 FILTER PLAST F/DO6F 1/2"-3/4" AXFLOW181969 STK OG562 75 46 FILTER PLAST F/DO6F 1"-5/4" AXFLOW 181970 STK OG562 75 49 FILTER PLAST F/DO6F 11/2"-2" AXFLOW 181971 STK OGSilkappe, plastPlast silkappe for reduksjonsventil DO6FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 75 63 SILKAPPE F/DO6F 1/2"-3/4" PLAST, AXFLOW 181972 STK OG562 75 66 SILKAPPE F/DO6F 1"-5/4" PLAST, AXFLOW 181973 STK OG562 75 69 SILKAPPE F/DO6F 11/2"-2" PLAST, AXFLOW 181974 STK OGREDUKSJONSVENTILER HABEDO D04Trykkreduksjonsventil for vann og luftNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 72 57 REDUKSJONSVENTIL 1/2" D04FS HONEYWELL 1,5-6 BAR STK OGREDUKSJONSVENTILER HABEDO D22Trykkreduksjonsventil for luftNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 71 03 RED.VENT. 1/4" HABEDO-D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *562 71 06 RED.VENT. 3/8" HABEDO-D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *562 71 09 RED.VENT. 1/2" HABEDO-D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *562 71 13 RED.VENT. 3/4" HABEDO-D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *562 71 16 RED.VENT. 1" HABEDO-D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *562 71 19 RED.VENT. 1 1/4" HABEDO D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *344


Ventiler og armaturerREDUKSJONSVENTILER PILOTSTYRTEDN 200 Pilotstyrt reduksjonsventil type DR 300NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 71 23 RED.VENT. 1 1/2" HABEDO D22 REG.BAR F/VANN & LUFT STK OG *REDUKSJONSVENTILER SYRReduksjonsventilReduksjonsventil med omløpsfunksjon og tilbakespyl-filter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS563 02 48 RED.VENTIL SYR 3/4" SERIE 2340 M/OML.FUNK. OG TILB.SPYLFILT. STK OG *REDUKSJONSVENTILER HANSAHansa reduksjonsventil Nr. 6724 12 90. 1/2" innvendig og utvendig gjenget. Tåler maks. 90 º varme på vannet. Maks 6bar og min. 2 bar. Forhåndsinnstilt på 4 bar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS562 60 03 RED.VENT.1/2" FORKR.F/KV. HANSA-6724 STK OG *SALTTABLETTER HOHSalttabletter som re-genererer filtermassen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS401 14 07 SALTTABLETTER NACL HOH STK OG *345


Ventiler og armaturerVANNMÅLERE,LEKKASJESIKRING OG NØDDUSJHUSVANNMÅLERE AXFLOWVannmåler SPX 3/4"SPX volumetrisk vannmåler 130430 R-TP SPX ringst. Patronvannmåler for montering av pot.fri impulsg.1 Imp.=NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 09 02 VANNMÅLER SPX 3/4" RINGSTEMPEL M/PATRON STK OI *Vannmåler vertikal, ringstempelVertikal ringstempelmåler type SRC-XPT uten tilbakeslagsventil. Forberedt for puls 1=10 QN2,5 3/4" x 105 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 09 09 VANNMÅLER VERT.RINGESTEMPEL TYPE 612 QN2,5 3/4 X 105 MM STK OI *Vannmåler 1/2" E-TQN 1,5 D1/2" uten kuplinger, boligvannmåler E-TQN 1,5.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 12 04 VANNMÅLER 1/2" E-TQN 1.5 D U/KPL.F/VERT.OG HOR.MONTASJE STK OI *Vannmåler ringstempelGregen ringstempel patronvannmåler type 620. Qn 1,5 R 1/2" x 110 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 12 06 VANNMÅLER RINGSTEMPEL TYPE 620 QN1,5 1/2 X 110 MM STK OI *Vannmåler Sensus 420, horisontalHorisontal husvannsmåler, våtløper uten kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 14 27 VANNMÅLER SENSUS 1" X QN 6 420 HORISONTAL STK OI *402 14 28 VANNMÅLER SENSUS 1.1/2" X QN10 420 HORISONTAL STK OI *402 14 29 VANNMÅLER SENSUS 2" X QN 15 MN-XN HORISONTAL STK OI *Vannmåler Sensus 420, vertikalVertikal husvannsmåler, våtløper uten kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 14 31 VANNMÅLER SENSUS 1" X QN 6 420 VERTIKAL STK OI *402 14 32 VANNMÅLER SENSUS 1.1/2" X QN10 420 VERTIKAL STK OI *402 14 33 VANNMÅLER SENSUS 3/4" X QN 2,5 420 VERTIKAL STK OI *346


Ventiler og armaturerVANNMÅLERE ALTECHVannmåler, kaldtvannVannmåler for kaldtvann. Modell 681K, 688K.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 01 VANNMÅLER 1,5M3 1/2" F/K.VANN ALTECH STK OI *402 02 03 VANNMÅLER 2,5M3 3/4" F/K.VANN ALTECH STK OI *Vannmåler, varmtvannVannmåler for varmtvann. Modell 681W, 688W.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 02 VANNMÅLER 1,5M3 1/2" F/V.VANN ALTECH STK OI *402 02 04 VANNMÅLER 2,5M3 3/4" F/V.VANN ALTECH STK OI *Vannmåler med pulsutgang, kaldtvannVannmåler med pulsutgang, for kaldtvann. Modell 681K-M, 688K-MNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 06 VANNMÅLER M/PULS 1,5M3 1/2" F/KALDTVANN ALTECH STK OI *402 02 08 VANNMÅLER M/PULS 2,5M3 3/4" F/KALDTVANN ALTECH STK OI *Vannmåler med pulsutgang, varmtvannVannmåler med pulsutgang, for varmtvann. Modell 681W-M, 688W-M.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 07 VANNMÅLER M/PULS 1,5M3 1/2" F/VARMTVANN ALTECH STK OI *402 02 09 VANNMÅLER M/PULS 2,5M3 3/4" F/VARMTVANN ALTECH STK OI *Avlesningsenhet til pulsgiverAltech avlesningsenhet til pulsgiverNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 13 AVLESNINGSENHET F/PULSGIVER ALTECH 127 5000 STK OI *Avlesningsenhet til pulsvannmålerPulsutgang M-bus Modul LC-M1 MOD. Modell 681 og 688.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 11 PULS AVLESNINGSENHET F/V.MÅLER ALTECH 127 5002 STK OI *347


Ventiler og armaturerHusvannmåler kaldtvann horisontalHusvannsmåler kaldtvann. 2,5m3 3/4".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 05 HUSVANNMÅLER HORIS. 2,5M3 3/4" ALTECH F/KALDTVANN STK OI *Husvannmåler kaldtvann vertikalHusvannsmåler kaldtvann. 2,5m3 3/4".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 02 12 HUSVANNMÅLER VERT. 2,5M3 3/4" ALTECH KALDTVANN STK OI *HUSVANNMÅLERE TILBEHØR AXFLOWPasstykke for vannmålereHorisontalt og vertikalt pass-stykke for Beulco vannmålerkonsollNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 12 56 PASSTYKKE F/3/4"HOR.VANNMÅLER 1" X 190 MM STK OI *402 12 66 PASSTYKKE F/3/4 VERT.VANNMÅLER 1" X 105 MM MESSING STK OI *Kupling for vannmålereKupling for vannmåler. Kort.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 04 64 KUPLING F/VANNMÅLER 1/2" STK OI *402 04 66 KUPLING F/VANNMÅLER 3/4" STK OI *402 04 68 KUPLING F/VANNMÅLER 1" STK OI *402 04 74 KUPLING F/VANNMÅLER 1 1/2" STK OI *402 04 76 KUPLING F/VANNMÅLER 2" STK OI *VannmålerkonsollHorisontale og Vertikale Beulco vannmålerkonsoller.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 12 82 VANNMÅLERKONSOLL HOR/VERT 1/2" 110 MM STK OI *402 12 84 VANNMÅLERKONSOLL HORIS. 3/4" 190 MM STK OI *402 12 86 VANNMÅLERKONSOLL HORIS. 1" 260 MM STK OI *402 12 88 VANNMÅLERKONSOLL HORIS. 1 1/2" 300 MM STK OI *402 12 93 VANNMÅLERKONSOLL VERT. 3/4" 105 MM STK OI *402 12 94 VANNMÅLERKONSOLL VERT. 1" 150 MM STK OI *402 12 97 VANNMÅLERKONSOLL VERT. 1 1/2" 200 MM STK OI *348


Ventiler og armaturerVannmålerkonsoll for paralellkoblingVannmålerkonsoll for parallellkoplede vannmålere er en komplett enhet og består av rustfrie siderør ogvarmgalvanisert monteringskonsoller med stillbare bøyler, hvor det er montert to kuplinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 12 26 VANNMÅLERKONS.DBL 2X6M³ HORI. BA 260.130722 STK OI402 12 29 VANNMÅLERKONS.DBL.2X10³ HORI. BA 2100.130724 STK OIHUSVANNMÅLERE TILBEHØR EZZEVannmålerkonsollVannmålerkonsoll, hel, med mont.kuplinger og skyvbar hylse.402 35 24 er delt, med kuplinger for montering mot avstengningsventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 35 05 VANNMÅLERKONSOLL 3/4"HOR.VAMCO 190 MM EZZE 5208145 STK OI *402 35 24 VANNMÅLERKONSOLL 1/2" VAMCO-DM 105-165MM EZZE 5208186 STK OI *Passtykke for vannmåler1" passbit, plast med sil for 5m³ vannmåler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS402 35 63 PASSTYKKE F/3/4"HOR.VANNMÅLER 1" X 190 MM EZZE 5208129 STK OI *402 35 64 PASSTYKKE 1" MESS F/3/4" HOT.V F/PER.INST. EZZE 1988872 STK OI *VANNSTOPPER WATERGUARDNRL-Smart StopSystemet benytter en dørbryter som sentralenhet for å kontinuerlig overvåke boligen din med de trådløse sensorenesom er utplassert. Ved evt. vannlekkasje sender dørbryteren signal til magnetventilen som raskt stengervanntilførselen i boligen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 13 NRL-SMART STOPP WATERGUARD WATERGUARD STK OISensor Trådløs WaterguardSensor som måler evt.lekkasjer hvert 10 sekund med innebygde følere. Sender er utstyrt med innebygget temp.måler,og sender ut signal trådløst til sentralen og stenger vanntilførselen hvis grenseverdien nåes.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 74 SENSOR TRÅDLØS WATERGUARD STK OI564 82 75 SENSOR TRÅDLØS SMART SYSTEM WATERGUARD STK OI *Vannstopper Waterguard Smart BasicTrådløs modell med 3 sensorerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 71 VANNSTOPPER SMART BASIC 1/2" 2 TRÅDLØSE SENSORER M/1 LEDNING STK OI *564 82 72 VANNSTOPPER SMART BASIC 3/4" 2 TRÅDLØSE SENSORER M/1 LEDNING STK OI *349


Ventiler og armaturerVannstopper Waterguard AdapterAdapter med strømkutt er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i en adapter for direkte montasje istikkontakt. Den vil også kutte strømtilførsel til tilknyttet el.apparat ved aktivering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 53 VANNSTOPPER 1/2 ENKEL M/SPEN K WATERGUARD STK OI *Vannstopper Waterguard Adapter m/strømkuttKompakt modell hvor all elektronikk er plassert i et adapter for direkte montasje i stikkontakt. Adapteret harfabrikkmontert kabel for magnetventil. Sensorledning plugges enkelt til adapteret og legges ut til de steder som skalovervåkes.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 15 ADAPTER 1/2"M/STRØMKUTT 2 VENT WATERGUARD,M/INTEGR.KABEL FOR 2 VENT. STKVannstopper Waterguard VeggAdapter med strømkutt er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i en adapter for direkte montasje istikkontakt. Den vil også kutte strømtilførsel til tilknyttet el.apparat ved aktivering.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 56 VANNSTOPPER WATERGUARD VEGG 1/2" STK OI *Vannstopper Waterguard 7-KHar fra sentralenheten sensorutganger som gir deg mulighet til å legge ut sensorlednnger til 7 steder du vil sikre motvannlekkasjer. Reg også rom-temp, så den kan sikre områder der det er fare for frost. Leveres også med innebyggetuttak for overføring til alarmanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 17 VANNSTOPPER WATERGUARD 7-K 3/4 WATER GUARD STK OI *VANNSTOPPER NRLVannstopper, NRL StoppenNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 01 VANNSTOPPER NRL STOPPEN 3/4" MANUELL WATER GUARD STK OI *ALTECH VANNSTOPPERLekkasjestopperLekkasjestopper med høy følsomhet som gir lydsignal når sensor er under vann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS558 37 08 LEKKASJESTOPPER 1/2" ALTECH M/STYRING OG MAGNETVENTIL ESK OI *558 37 11 LEKKASJESTOPPER 1/2" ALTECH M/STYRING OG MAGNETVENTIL ESK OISLANGEBRUDDVENTILER ABASlangebruddventil 3/4" med utvendige gjenger, type ABA N-6083NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 70 03 SLANGEBRUDDVENT.3/4"ABA N-6083 STK OI350


Ventiler og armaturerSLANGEBRUDDVENTILER WATERBLOCKMonteres mellom tappekran og vaske-/oppvaskmaskinens vanntilslutning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS930 71 01 SLANGEBRUDDVENTIL 0901005 WATER BLOCK STK OI *NØD- OG ØYEDUSJ BROENVeggmontert øye-/ansiktsdusj med to hoder. Innebygget Flowfix for regulering av vannmengden.Nøddusjen er for åpent røropplegg, med selvdrenerende hode.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS450 20 02 ØYEDUSJ M/AVL.SKÅL H.OPERERT STABILETT 17928009 BROEN STK OI *450 20 11 ØYEDUSJ U/AVL.SKÅL M/PL.ALBUE H.OPER. STABILETT 17250009 BROEN STK OI *450 20 51 NØDDUSJ VEGGMOD. M/PL.ALBUE M/1 DUSJH. STABILETT 17082009 STK OI *351


Ventiler og armaturer352


Beredere og tilbehørBeredere og tilbehørInnholdBOLIGBEREDERE ____________________________________________________ 354BEREDERE OSO, SUPER S, SX, E, SUPER SMART ____________________________ 354BEREDERE OSO, RD, RM ______________________________________________ 354BEREDERE OSO, RK, RV _______________________________________________ 355BEREDERE OSO, RB, RBS, RBEX ________________________________________ 355BEREDERE CTC, FERROTERM R _________________________________________ 356BEREDERE CTC, HEAT INJECTION _______________________________________ 356BEREDERE CTC, FERROTERM I _________________________________________ 357BEREDER ALTECH 200 L ______________________________________________ 357STORBEREDERE OG VILLAVARMERE _____________________________________ 358VILLAVARMESENTRAL, OSO, EP ________________________________________ 358BEREDER OSO,SC ____________________________________________________ 358MONTASJESENTRAL OSO, MX __________________________________________ 359BEREDERTILBEHØR OG DELER _________________________________________ 360TILBEHØR F/BEREDER,OSO ____________________________________________ 360TILBEHØR F/BEREDER,CTC ____________________________________________ 364353


Beredere og tilbehørBOLIGBEREDEREBEREDERE OSO, SUPER S, SX, E, SUPER SMARTBereder Super SPasser for boligbygg, hytter mm. Gulvmontasje, eller med veggbrakett - max 200 l. El oppvarming. Multimontasje -max 6 x 300 l. Bildet viser 200 liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS800 05 01 BOLIGBEREDER SUPER S 120-2KW OSO STK JD *800 05 02 BOLIGBEREDER SUPER S 200-2KW OSO STK JD *800 05 03 BOLIGBEREDER SUPER S 300-3KW OSO STK JD *Bereder SXDobbel kolbe. Enøk-bryter på 200 og 300 l. Gir varmt vann 3 ganger raskere enn standard beredere. Bildet viser 200liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS800 06 01 BOLIGBEREDER SX 150 2+(2)KW SUPER XPRESS OSO STK JD *800 06 03 BOLIGBEREDER SX 300 3+(3)KW SUPER XPRESS OSO STK JD *800 06 02 BOLIGBEREDER SX 200 3+(3)KW SUPER XPRESS OSO STK JD *800 06 04 BOLIGBEREDER SX 300 5+(5)KW SUPER XPRESS OSO STK JD *Bereder Super EBoligbereder OSO Super Expansion. 2 kW/1x230V.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS800 05 16 BOLIGBEREDER SUPER E 200 OSO SUPER EXPANSION STK JD *Bereder Super SmartOSO Super Smart er en varmtvannsbereder med automatisk vannstopperfunksjon integrert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 82 81 BEREDER SUPER SMART 200L OSO PK JD *BEREDERE OSO, RD, RMBereder RDPasser for hytter, hybler og mindre boligbygg fra 1 - 4 personer. Monteres på gulv eller på vegg, i benk eller 50 cmhøyskap . Veggbrakett medfølger. Bildet viser 50 liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 01 53 BEREDER RD 30 2 KW MINI,OSO M/BL.VENT./VEGGF. F/VEGG/GULV STK JD *801 01 57 BEREDER RD 50 2 KW MINI,OSO M/BL.VENT./VEGGF. F/VEGG/GULV STK JD *801 01 63 BEREDER RD 100 2 KW MINI,OSO M/BL.VENT./VEGGF. F/VEGG/GULV STK JD *801 01 72 BEREDER RD 150 2 KW MINI,OSO M/BL.VENT./VEGGF. F/VEGG/GULV STK JD *354


Beredere og tilbehørBereder RMEn god løsning for hytter og hybler med ett eller flere tappesteder, og for boligbygg hvor kjøkkenbenken er langt frahovedberedere. Mini dekker oppvasken alene. Sparer vann og energi.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 01 74 BEREDER RM 5 3 KW MINI,OSO U/BL.VENTIL U/NETTKOBL. STK JD *BEREDERE OSO, RK, RVBereder RVPasser for hytter, hybler og mindre boligbygg for 3-4 personer. Spesielt laget for montering på vegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 02 82 BEREDER KAB. RV100 2KW F/VEGG M/BL.VENTIL/SIK.VENTIL 9 BAR STK JD *BEREDERE OSO, RB, RBS, RBEXBereder RBRB 80 og 120 har frontplassert ventilsett. RB30 og 50 har topplassert ventilsett. Alle har sikkerhetsventil medtømmeplugg fabrikkmontert nede i front. Bildet viser 120 liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 02 03 BEREDER RB 30 2 KW,BENK OSO M/BL.VENTIL M/SIK.VENT. 9 BAR STK JD *801 02 07 BEREDER RB 50 2 KW.BENK OSO M/BL.VENTIL M/SIK.VENT. 9 BAR STK JD *801 02 11 BEREDER RB 80 2 KW.BENK OSO M/BL.VENTIL M/SIK.VENT. 9 BAR STK JD *801 02 16 BEREDER RB 120 2 KW.BENK OSO M/BL.VENTIL M/SIK.VENT. 9 BAR STK JD *Bereder RBSRBS120 har skråstilt blandeventil fabrikkmontert. Dette muliggjør montasje av anoderørsett som er nødvendig vedsaltholdig vann over 50 mg. Cl/l.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 02 18 BEREDER RBS 120 2KW TOPPSTUSS F/ANODERØR M/SKRÅ BENK/SKAP STK JD *Bereder RBEXGir varmtvann 3 ganger raskere uten større strømtilførsel. Hvis benkbereder MÅ velges, vil en OSO RBEX 120 Expressdekke behovet bedre enn andre. Men aldri så godt som en standard 200 l.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 02 21 BEREDER RBEX 120 L 2+2KW BENK M/BL.VENTIL M/SIK.VENT. 9 BAR STK JD *355


Beredere og tilbehørBEREDERE CTC, FERROTERM RBereder RSR-120, -200 og -300 S er frittstående beredere og holder til henholdsvis 4, 7 og 10 normaldusjer. Leveres medventilsett og kabel som vist på bildet. Bildet viser 200 liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 05 16 BEREDER FERROTERM R-120 S,CTC M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *802 05 19 BEREDER FERROTERM R-200 S,CTC M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *802 05 23 BEREDER FERROTERM R-300 S,CTC M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *Bereder RTR-120, -200 og -300 T er en frittstående beredere og holder til henholdsvis 4, 7 og 10 normaldusjer. Leveres medventilsett og kabel som vist på bildet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 05 83 BEREDER FERROTERM R-120 T ,CTC F/TOPPM.M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *802 05 85 BEREDER FERROTERM R-200 T CTC F/TOPPM. M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *802 05 88 BEREDER FERROTERM R-300 T CTC F/TOPPM. M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *Bereder R-20 SR-20 S passer som frittstående hytte- og hybelbereder og holder til 1 liten dusj (ca. 40 liter ferdigblandet vann). De erlette å plassere og kan enten stå i benk eller henges opp på veggen. Leveres med ventilsett og kabel som vist påbildet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 05 06 BEREDER FERROTERM R- 20 S CTC M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *Bereder R-40 TR-40 T med brakett passer som frittstående hytte- og hybelbereder og holder til 2 normaldusjer. Leveres med brakett,ventilsett og kabel som vist på bildet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 05 09 BEREDER FERROTERM R- 40 T,CTC M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *BEREDERE CTC, HEAT INJECTIONBenkebereder Heat InjectionDette er redningen for alle med "for små" benkeberedere som ofte går tomme. Per tre timer leverer en Heat Injektionbereder like mye varmtvann som en standard bereder i "nummeret større".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 06 06 BEREDER BENK HEAT INJECT. 101L CTC STK JD *356


Beredere og tilbehørBereder Heat InjectionUnik teknologi gjør at vi har Europa patent på produktene. Tilført energi gir umiddelbart tilgjengeligvarmtvann. Varmer opp 26 liter 70°C vann på under en time. Bildet viser 802 06 36.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 06 16 BEREDER 200 HEAT INJECT. CTC SIDEVENTIL STK JD *802 06 19 BEREDER 300 HEAT INJECT. CTC SIDEVENTIL STK JD *802 06 36 BEREDER HEATINJ. 200 TOPP CTC 2KW 230V VOLUM 115 L STK JD *802 06 39 BEREDER HEATINJ. 300 TOPP CTC 3KW 230V VOLUM 194 L STK JD *BEREDERE CTC, FERROTERM IBereder IInnbygningsberedere. Leveres med ventilsett og kabel som vist på bildet. Veggbrakett er tilleggs utstyr. Bildet viser 80liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 05 34 BEREDER FERROTERM I- 20 CTC F/INNB.M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *802 05 38 BEREDER FERROTERM I- 80 CTC F/INNB.M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *802 05 43 BEREDER FERROTERM I-120 CTC F/INNB.M/BL.VENTIL U/BRYTER STK JD *BEREDER ALTECH 200 LBereder skumisolertSkumisolert 200 l. varmtvannsbereder. Rustfri innetank med 10 års garanti. Ferdig montert varmeelement1.95kW/230v 1-fas. Termostat 60-90ºC. Sikkerhetsventil 9 bar. Blandeventil (mekanisk) med klemring ogkaldtvannsrør medfølger løst.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS816 05 55 BEREDER ALTECH 200L 2 KW SKUMISOLERT, 1-RØRS ELEM. STK JD *357


Beredere og tilbehørSTORBEREDERE OG VILLAVARMEREVILLAVARMESENTRAL, OSO, EPVillavarmesentral EP2 OptimaPasser for varme og tappevarmtvann i boliger 100-300m². Bildet viser 300l.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS800 02 53 VARMESENTR./BEREDER 300L 3+9KW EP2 OPTIMA OSO STK JF *800 02 54 VARMESENTR./BEREDER 400L 3+9KW EP2 OPTIMA OSO STK JF *El-sentralDekker de fleste behov for varmtvann og varme med gulvvarme og /eller radiatorer, evt. med to kurser. Sprutsikkerog helisolert, noe som gir betydelig enøk gevinst. El- sentralen er innebygget med valgfri effektkobling, spenning ogtemperaturer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 03 74 EL.SENTRAL EP 300 3+15 KW.OSO M/BL.V. VALGFRIKOBL. 2,5-20KW STK JF *801 03 76 EL.SENTRAL EP 300 3+15 KW.OSO M/BL.V. M/TERMOSTATER 30-60GR STK JF *801 03 78 EL.SENTRAL EP 400 5+15 KW.OSO M/BL.V. VALGFRIKOBL. 2,5-20KW STK JF *801 03 82 EL.SENTRAL EP 400 5+15 KW.OSO M/BL.V.M/LAVTEMP.TERM.30-60GR STK JF *CoilVarmesentral OSO Ecoline Coil. RTV E 300 - 3 kW/1x230V + coil 0,8m² -NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS800 02 58 COIL ECOLINE RTV E300 OSO VARMESENTRAL STK JFAKKUMULATOR OSO 50/80 R/REStorbereder OSO Maxi AccuNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 12 05 OSO ACCU 50R100 AKKU.TANK.U/EL.KOLBE Ø430X1170MM STK JFBEREDER OSO,SCSuper Coil SCSC er bygget på Super S-plattformen, skumisolert og med moderne design. All montasje skjules under det isolertetopplokket. El.kolben er 5/4” og tilpasset eksportmarkedene for kalkholdig vann. Super SC leveres med følerlommeog toppmontert PT-ventil (trykk og temperatur) i tillegg til standard sikkerhetsventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS800 08 01 BEREDER SUPER COIL SC 150 3KW+COIL 0,8M2 OSO STK JF *358


Beredere og tilbehørMONTASJESENTRAL OSO, MXMontasjesentral MXOSO MX12 montasjesentral for vannbåren villavarme er helisolert og inneholder sirkulasjons-pumpe, luft-utskiller,shuntventil og sikkerhetsventil. Sentralen er lyd- og varmeisolert, som gir en ekstra enøk-gevinst fordi varmetapetreduseres på alle komponentene.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 35 24 MONTASJESENTRAL MX12 OSO STK JF *359


Beredere og tilbehørBEREDERTILBEHØR OG DELERTILBEHØR F/BEREDER,OSOEl-kolbe RG 1"Reservedeler. El-kolber m/o-ring, for de fleste OSO fra 1974-07. Bildet viser 801 50 06.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 50 03 KOLBE 1,5 KW RG 1" OSO STK JA *801 50 05 KOLBE 2,0 KW RG 1" LGD=330 MM OSO STK JA *801 50 06 KOLBE 2,0 KW RG 1" LGD=480 MM OSO STK JA *801 50 09 KOLBE 3,0 KW RG 1" OSO STK JA *801 50 12 VARMEELEMENT RG 1" 5KW F/ALLE EP M.FL. OSO STK JA *El-kolbe RG 5/4"El-kolbe for Super S, SM, SX, SC, SDCX & EP2 fra 1. mars -08. Bildet viser 801 51 89.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 51 89 VARMEELEMENT RG 5/4" 4,5KW F/SUPER S STK JA *801 51 91 VARMEELEMENT RG 5/4" 2 KW F/SUPER S STK JA *801 51 92 VARMEELEMENT RG 5/4" 3 KW F/SUPER S STK JA *HylsekolbeHylsekolber for 80-300 l. Bildet viser 801 51 76 og 801 51 56.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 51 76 HYLSE-ELEMENT HE 1,5KW. OSO F/1" GJ. HYLSE STK JA *801 51 56 HYLSE-ELEMENT HE 2 KW F/RF.OSO F/PAKKBOKS-LØSNING STK JA *801 51 59 HYLSE, RUSTFRI,F/HK HYLSE-,OSO KOLBE MH STK JA *801 51 66 HYLSE,RUSTFR.1"F/HK HYLSE- OSO KOLBE 1,5 KW RH STK JA *801 51 82 HYLSE RUSTFRI M/1.1/4" GJ. OSO STK JA *KolbenøkkelKolbenøkler KN for RG 1" og 2" kolber. KN 1” kolbe har 6-kantnøkkel m/rundflens-nøkkel. KN 2” kolbe har 8-kantnøkkel/rundhode 2”. Bildet viser 801 53 12.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 53 11 KOLBENØKKEL STERK KOMBI , OSO RN/KN 1" STK JA *801 51 95 KOLBENØKKEL KN 5/4" STK JA *801 53 12 KOLBENØKKEL KN 2" F/BOLIG/VARM OSO STK JA *AdapterAdapter for rundflenskolber fra 1977-1990-over til RG 1" kolbe. RA rundflensadapter m/flatpakning. RG 1" kolbe m/oringkan iskrues.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 51 02 ADAPTER RA RGXMF50 1" OSO RES.DEL. ERST. RF STK JA *360


Beredere og tilbehørKlemhylseKlemhylse for rundflens.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 53 24 KLEMHYLSE MESSING F/KOLBE OSO STK JA *KalkoppløserMagneto kalkoppløser for 10-42 millimeter rør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 37 54 KALKOPPLØSER KO MAGNETO OSO F/RØRDIM. 10-42 MM STK JA *TermostatTS2Termostat for alle OSO, 60-90º standard.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 58 23 TERMOSTAT 59T/66T KOMPL. OSO STK JA *801 58 26 TERMOST.TS2 59T/66T 65-95G OSO STK JA *Blandeventil UX15Kombinerer blanding, avstegning, tilbakeslag og trykkutjevning i en og samme ventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 29 BLANDEVENTIL UX 15 UNITERM OSO F/OSO BOLIG/VARME STK JA *BlandeventilBlande-/toppventil. UXT-P: 45-80° toppventil m/plugget innvendig kv. Passer for MCX 300.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 58 BLANDEVENTIL UXT-P OSO PLUGGET F/MCX 300 STK JA *VentilsettBlande-/sikkerhetsventil UX15/SV2.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 49 VENTILSETT UX/SV , OSO F/KABINETTBEREDERE STK JA *SikkerhetsventilSV-KTSV-KT 9 bar m/klikkfeste & tømmeplugg. Passer for Super S etter 2 -06.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 48 SIKKERHETSVENTIL SV2 M/AVTAP. ADAPTER F/KLIKK 3/8" OSO STK JA *361


Beredere og tilbehørSVK 9SVK 9 bar m/klikkfeste. Passer for Super S etter 2 -06NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 42 SIKKERHETSVENTIL SV-K OSO STND. F/SUPER S STK JA *SV 9SV 9 bar med tømmeplugg. Passer for alle OSO.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 41 SIKKERHETSVENTIL SV 15 , OSO STK JA *PT-VentilEn kompakt, patronbasert trykk- og temperatur sikkerhetsventil for bruk i varmtvannssystemerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 38 PT-VENTIL 1/2" HT55 9BAR 95 GR.C 9BAR STK JATrippelsafeventilTrippelsafeventil for alle OSO fra 1969-1980 og MCX fra 2005.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 57 56 TRIPPELV.TS 95 F/SIDEMONT. OSO STK JA *Kv-rørKaldtvannsrør 3 stk/sett og KV rør 200 l.standard. Bildet viser 801 52 66.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 52 63 RØRSETT RR 15 OSO SET JA *Anode-settAnoderørsett, 1980-2008, for beredere 80-120-150-200-300 l.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 53 81 ANODE-SETT AR 1 3-DELT, OSO F/SALTHOLDIG VANN STK JA *SamlerørMultimontasje. Samlerør for opptil 6 stk. like beredere 120-300l.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 38 03 SAMLERØR SR 300 ENKEL OSO STK JA *801 38 05 SAMLERØR SR 300 DOBBEL OSO STK JA *362


Beredere og tilbehørVannstopperFuktighetsføler som stenger vanntilførselen til berederen eller sentralt for hele huset via en magnetventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 37 61 VANNSTOPPER AQUASAFE 1/2" OSO STK JA *SiklemikkSiklemikkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 55 01 SIKLEMIKK/OVERLØPSHODE OSO STK JA *PlastdekselPlastdeksel for el-boks RSNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 54 51 PLASTDEKSEL F/EL.BOKS , OSO STK JA *FesteplateAdapterplate med hull for termostater før -74 og 77/78NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 58 91 FESTEPLATE TRIPPEL TF , OSO F/BEREDER 69-78 STK JA *VeggbrakettVeggbrakett for bereder max 200 L.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 54 32 VEGGBRAKETT F/SERIE 16 HV. OSO STK JA *Pakning for kolbePakning for kolbe 1".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 52 81 RINGPAKN. F/1" KOLBE OSO STK JA *PakningFlat/sort pakning for RF.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS801 52 94 PAKNING F/RF KOLBE OSO STK JA *363


Beredere og tilbehørTILBEHØR F/BEREDER,CTCTermostatsettTermostatsett 1898 Thermodisc. For standard bereder.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 30 55 TERMOSTATSETT 1898 CTC 60-90GR CTC STK JA *VentilerVentiler. Bildet viser 602 31 48, ventilsett komplett for bereder (universal).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 09 11 BLANDEVENTIL 3298 LK MEK TERMO F/EVALET - FERROTERM STK JA *802 31 48 VENT.SETT KOMPL. BEREDERE 1982 F/EVALET/ FERROTERM STK JA *802 31 51 SIKKERHETS-/TAPPEVENTIL 3298LK STK JA *VeggbrakettVeggbrakett R 20 (firkantet ny type).NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS802 09 33 VEGGBRAKETT F/BEREDER , CTC F/R-20 STK JA364


VarmeprodukterVarmeprodukterInnholdVARMEPUMPER _____________________________________________________ 367VARMEPUMPE THERMIA ______________________________________________ 367VARMEPUMPER VAILLANT_____________________________________________ 368VARMEPUMPER CTC _________________________________________________ 368VARMEPUMPER TILBEHØR CTC _________________________________________ 369VARMEPUMPER PANASONIC LUFT/LUFT _________________________________ 369VARMEPUMPER PANASONIC TILBEHØR __________________________________ 370VARMEPUMPER TILBEHØR ____________________________________________ 373VAILLANT SOLFANGERE M/TILBEHØR ___________________________________ 375HEWALEX SOLFANGERE ______________________________________________ 376HEWALEX TILBEHØR F/SOLFANGERE. ___________________________________ 376ARMAFLEX DUOSOLAR VA _____________________________________________ 377SOL AUTOMATIKK CTC ________________________________________________ 378RADIATORER OG KONVEKTORER ________________________________________ 379RADIATORER RETTIG PC ______________________________________________ 379RADIATORER RETTIG PC-TILBEHØR _____________________________________ 381VIFTEKONVEKTOR TONON _____________________________________________ 382VARMLUFTSVIFTER FRICO _____________________________________________ 382VARMLUFTSVIFTER NOVENCO __________________________________________ 384HÅNDKLETØRKERE ALTERNA __________________________________________ 384HÅNDKLETØRKERE ALTERNA TILBEHØR _________________________________ 385RADIATORVENTILER _________________________________________________ 386RADIATORVENTILER DANFOSS _________________________________________ 386RADIATORVENTILER TA _______________________________________________ 387RADIATORVENTILSETT TA _____________________________________________ 388RATT/RADIATORTERMOSTATER DANFOSS ________________________________ 388RATT/RADIATORTERMOSTATER TA ______________________________________ 389SIEMENS SYNCHO LIVING _____________________________________________ 390LUFTESKRUER/- NØKLER _____________________________________________ 391TEMPERATURSTYRING DANFOSS FHV+FJVR _______________________________ 392TEMPERATURSTYRING TA MULTIBOX ____________________________________ 392SHUNTVENTILER,AUTOMATIKK OG MÅLERE _______________________________ 393REG./SHUNTVENTILER _______________________________________________ 393REG./SHUNTVENTILER ESBE ___________________________________________ 393VARMEAUTOMATIKK SIEMENS _________________________________________ 393VARMEAUTOMATIKK DANFOSS _________________________________________ 395TEMPERATURSTYRINGER DANFOSS _____________________________________ 395ENERGIMÅLERE SIEMENS _____________________________________________ 395MANOMETER _______________________________________________________ 397TERMOMETER BRANNAN _____________________________________________ 397TERMOMETER ______________________________________________________ 398HYDROMETER ______________________________________________________ 398MANOMETERTILBEHØR _______________________________________________ 398VARMEVEKSLERE ___________________________________________________ 399VARMEVEKSLERE CU-LODDET _________________________________________ 399VARMEVEKSLERE TILBEHØR ___________________________________________ 402EKSP.KAR/SIKKERHETSVENT,LUFTUTSKILLERE ___________________________ 404EKSPANSJONSKAR ALTECH ___________________________________________ 404365


VarmeprodukterEKSPANSJONSKAR FLAMCO __________________________________________ 404BLANDEKAR NORDIC PACK ___________________________________________ 405SIKKERHETSVENTILER FLAMCO _______________________________________ 406LUFTUTSKILLERE FLAMCO ___________________________________________ 406LUFT-/SLAMUTSKILLERE TA PNEUMATEX _______________________________ 407VANNBEHANDLER ELYSATOR _________________________________________ 409LUFTESPOTTER/VENTILER FLAMCO ____________________________________ 409LUFTESPOTTER/VENTILER HASVOLD ___________________________________ 409LUFTESPOTTER/VENTILER FRENCO AB __________________________________ 410LUFTESPOTTER/VENTILER PRESISJONSTEKNIKK __________________________ 410VARMEPAKKER WILO/FLAMCO ________________________________________ 410VARMEPAKKE GRUNDFOS ____________________________________________ 410KJELER OG BRENNERE ______________________________________________ 411KJELER CTC _______________________________________________________ 411KOLBER/TERMOSTATER/ETC CTC ______________________________________ 411TILBEHØR OSO GASSKJELER __________________________________________ 412GASSKJELER VAILLANT ______________________________________________ 413TILBEHØR VAILLANT GASSKJELER _____________________________________ 413GASSPRODUKTER ___________________________________________________ 414SKAP/INNHOLD+DIV.F/GASS __________________________________________ 414REGULATOR,MÅLER OG FILTER ________________________________________ 414MANOMETER/ALARMER ______________________________________________ 415HURTIGKOBLINGER/SLANGER _________________________________________ 415GASS RØR/DELER UPONOR ___________________________________________ 417STÅLRØR FLEKSIBLE EUROTIS ________________________________________ 418MERKING _________________________________________________________ 419OLJETANKER, MÅLERE OG FITTINGS ____________________________________ 420OLJETANKER BOKN _________________________________________________ 420OLJE-/DIESELTANK F/JORD ___________________________________________ 420OLJEFITTINGS GH ___________________________________________________ 420OLJEFITTINGS EZZE _________________________________________________ 422OLJEMÅLERE HÆNNI ________________________________________________ 422OLJEMÅLERE UNITOP _______________________________________________ 422OLJESLANGER CTC __________________________________________________ 422OLJEFITTINGS SAAS _________________________________________________ 422366


VarmeprodukterVARMEPUMPERVARMEPUMPE THERMIAVarmepumpe DiplomatThermia varmepumpe Diplomat, væske og vann. Med bereder og el.kjel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 82 13 VARMEPUMPE DIPLOMAT 6SP 230V VÆSKE/VANN STK NO *841 82 14 VARMEPUMPE DIPLOMAT 8SP 230V VÆSKE/VANN STK NO *841 82 15 VARMEPUMPE DIPLOMAT 10SP 230V VÆSKE/VANN STK NO *841 82 18 VARMEPUMPE DIPLOMAT 8 400V VÆSKE/VANN STK NO *841 82 19 VARMEPUMPE DIPLOMAT 10 400V VÆSKE/VANN STK NO *Varmepumpe AtriaThermia varmepumpe: Atria, luft og vann. Med bereder og el.kjel, 230v 1-fas.Og Thermia varmepumpe, utedel. Må kombineres med Atria varmepumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 81 21 VARMEPUMPE ATRIA 6SP 230V INNE LUFT/VANN KOMB M/8418127 STK NO *841 81 22 VARMEPUMPE ATRIA 8SP 230 INNE LUFT/VANN KOMB M/8418127 STK NO *841 81 27 UTEDEL ATRIA F/6SP/8SP 230V KOMB.M/8418121/8418122 STK NO *Varmepumper AtecVarmepumper og styreskapMeget stillegående luft/vann varmepumpe som fungerer effektivt helt ned til - 20 grader C. Leveres medkalenderfunksjon som det det enkelt å programmere nattsenking, bortreistfunksjon og tidsstyring av varme ogvarmtvann. Enkel plug & play installasjon.Thermia Atec består av to deler: selve varmepumpen som plasseres utendørs samt en innendørsenhet. Det finnes 3innendørsenheter med ulike funksjoner å velge blant: Standard, Plus og Total. Hvilken enhet du trenger er avhengigav ditt varmesystem."NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 82 65 VARMEPUMPE THERMIA ATEC 11SP UTEDEL LUFT/VANN 230V STK NO841 82 63 VARMEPUMPE THERMIA ATEC 6SP UTEDEL LUFT/VANN 230V STK NO841 82 64 VARMEPUMPE THERMIA ATEC 9SP UTEDEL LUFT/VANN 230V STK NO841 82 66 VARMEPUMPE THERMIA ATEC 13SP UTEDEL LUFT/VANN 230V STK NO841 82 92 STYRESKAP THERMIA ATEC SP TOT. F/ATEC SP 6-13 230V STK NO841 82 89 STYRESKAP THERMIA ATEC SP PLUS F/ATEC SP 6-13 230V STK NO841 82 76 STYRESKAP THERMIA ATEC STND 1X230V STK NO367


VarmeprodukterVARMEPUMPER VAILLANTVarmepumpe vann/vann med eller uten tank.Varmepumpe vann/vann med tankVarmepumpe vann/vann med eller uten tankNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 89 15 VARMEP. V-V M/TANK 6KW 230V VAILLANT VWS63/2 STK NO *841 89 16 VARMEP. V-V M/TANK 8KW 230V VAILLANT VWS83/2 STK NO *841 89 17 VARMEP. V-V M/TANK 10KW 230V VAILLANT VWS103/2 STK NO *841 89 01 VARMEP. V-V M/TANK 6KW 400V VAILLANT VWS62/2 STK NO *841 89 02 VARMEP. V-V M/TANK 8KW 400V VAILLANT VWS82/2 STK NO *841 89 03 VARMEP. V-V M/TANK 10KW 400V VAILLANT VWS102/2 STK NO *Varmepumpe vann/vann uten tankVarmepumpe vann/vann med eller uten tankNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 89 18 VARMEP. V-V U/TANK 6KW 230V VAILLANT VWS61/2 STK NO *841 89 19 VARMEP. V-V U/TANK 8KW 230V VAILLANT VWS81/2 STK NO *841 89 21 VARMEP. V-V U/TANK 10KW 230V VAILLANT VWS101/2 STK NO *841 89 07 VARMEP. V-V U/TANK 14KW 400V VAILLANT VWS141/2 STK NO *841 89 08 VARMEP. V-V U/TANK 17KW 400V VAILLANT VWS171/2 STK NO *VARMEPUMPER CTCVarmepumpe luft/vannFor tilkobling til eksisterende kjele sammen med styresystemet CTC Eco Logic EXT eller El.kjelen CTC Eco El V3NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 08 02 VARMEPUMPE LUFT-VANN 5,7KW CTC ECOAIR 105 230V STK NO *820 08 04 VARMEPUMPE LUFT-VANN 7,1KW CTC ECOAIR 107 230V STK NO *ElkjeleBeregnet for toppanslutning. Utrustet med shuntautomatikk, romføler og strømfølere.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 08 12 ELKJELE F/CTC VARMEPUMPE 14 KW CTC ECOEL 1550 230V STK NO *StyreenhetAutomatisk og oversiktlig styresystem for varmepumper. Passer til de fleste gamle kjeler og vannbårende systemer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 07 62 STYREENHET F/CTC VARMEPUMPE CTC ECOLOGIC EXT SHUNTET STK NO *820 07 68 STYREENHET F/CTC VARMEPUMPE CTC ECOLOGIC EXT USHUNTET STK NO *368


VarmeprodukterVARMEPUMPER TILBEHØR CTCEkspansjonskarEkspansjonskar 18 ltr. for cTc EcoEl og cTc EcoHeat.Leveres med vinkelkupling som gjør monteringen rask og enkel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 08 32 EKSPANSJONSKAR 18 LTR F/CTC VP STK NOSlangesettSlangesett for varmepumpe cTc EcoAir. Lengde 1 m. 1' utvendige gjenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 08 25 SLANGESETT F/CTC ECO AIR SET NOVARMEPUMPER PANASONIC LUFT/LUFTVarmepumpe HE9LKEVarmepumpe innedel: HE modellene er oppgradert med en funksjon for vedlikeholdsvarme og varmekabel ibunnpannen som forhindrer uønsket isdannelse. Energieffektiviteten er veldig god i denne serien.Varmepumpe utedel: Varmepumpe utedel.Linkes til innedel CS-HE9JKENRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 66 INNERDEL PANASONIC CS-HE9LKE 6,5 KW LUFT/LUFT NR:1012004 STK NO *841 88 67 UTEDEL PANASONIC CU-HE9LKE 6,5 KW LUFT/LUFT NR:1012005 STK NO *Varmepumpe HE12LKEVarmepumpe innedel: HE modellene er oppgradert med en funksjon for vedlikeholdsvarme og varmekabel ibunnpannen som forhindrer uønsket isdannelse. Energieffektiviteten er veldig god i denne serien.Varmepumpe utedel: Varmepumpe utedel.Linkes til innedel CS-HE12LKENRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 68 INNERDEL PANASONIC CS-HE12LKE 7,7 KW LUFT/LUFT NR: 1012006 STK NO *841 88 69 UTEDEL PANASONIC CU-HE12LKE 7,7 KW LUFT/LUFT NR: 1012007 STK NO *369


VarmeprodukterVarmepumpe NE9MKEModellene er utstyrt med Panasonics kraftigste luftfiltersystem. E-ion-filteret generasjon 2 sørger for hele 5 gangerhurtigere luftrensing, sammenlignet med tidligere systemer. Resultatet er et inneklima fritt for allergener, bakterierog mikrostøv. Viftedelen er i tillegg blitt oppgradert og kan nå levere hele 10% kraftigere luftsirkulasjon ioppvarmingsmodus, noe som sørger for for raskere og mer effektiv oppvarming av boligen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 06 INNEDEL PANASONIC CS-NE9MKE 5,4 KW LUFT/LUFT NR.1012014 STK NO841 88 07 UTEDEL PANASONIC CU-NE9MKE 5,4 KW LUFT/LUFT NR.1012015 STK NOVarmepumpe NE12MKEModellene er utstyrt med Panasonics kraftigste luftfiltersystem. E-ion-filteret generasjon 2 sørger for hele 5 gangerhurtigere luftrensing, sammenlignet med tidligere systemer. Resultatet er et inneklima fritt for allergener, bakterierog mikrostøv. Viftedelen er i tillegg blitt oppgradert og kan nå levere hele 10% kraftigere luftsirkulasjon ioppvarmingsmodus, noe som sørger for for raskere og mer effektiv oppvarming av boligen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 08 INNEDEL PANASONIC CS-NE12MKE 6,6 KW LUFT/LUFT NR.1012018 STK NO841 88 09 UTEDEL PANASONIC CU-NE12MKE 6,6 KW LUFT/LUFT NR.1012019 STK NOVARMEPUMPER PANASONIC LUFT/VANNVarmepumpe innedel: Klargjort for enkel montasje der det allerede er vannbåren varme fra før, eller er underplanlegging. Høy virkningsgrad og plassbesparende design.Varmepumpe 7 kW luft/vann utedel: Linkes til Varmepumpe for luft og vann 7kW innedel. Det samme gjelder 9 kW.Lettforståelig betjeningspanel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 37 VARMEP.LUFT/VANN 7KW INNEDEL PANASONIC WH-SD24BE51 18A STK NO841 88 38 VARMEP.LUFT/VANN 7KW UTEDEL PANASONIC WH-UD24BE51 18A STK NO841 88 39 VARMEP.LUFT/VANN 9KW INNEDEL PANASONIC WH-SD30BE51 20A STK NO *841 88 41 VARMEP.LUFT/VANN 9KW UTEDEL PANASONIC WH-UD30BE51 20A STK NO *VARMEPUMPER PANASONIC TILBEHØRStyreskapStyreskap luft/vann Jeff RD22 inkl. følere v.01 Fristående 2,5mm2, styrer 9kW elkolbeStyreskap luft/vann Jeff RD22 inkl. følere v.02 Fristående 6 mm2, styrer 9kW elkolbeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 96 STYRESKAP SPISSLAST LUFT/VANN PANASONIC RD22 INKL.FØLERE STK NO *370


VarmeprodukterFilterLuftfilterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 61 FILTER CWD00C1133 PANASONIC NORDIC VERSON NR: 1002025 STK NO820 15 62 FILTER CZSA14P PANASONIC NORDIC VERSON NR: 1002024 STK NOTermometerTermometer med 2 følereNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 63 TERMOMETER DIGIT M/TO FØLERE NR:1670061 STK NOKobberrør duosplitIsolert rørsett i kveil. Tilbehør til varmepumper, kobberrør av høy kvalitetNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 71 KOBBERRØR DUOSPLIT 1/4"X5/8" NR:1780003 KVEIL À 20M KVL NO *Climaline BakkestativClimaline Bakkestativ, hvit m/demper. Passer for luft/vann og luft/luftNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 95 CLIMALINE BAKKESTATIV 400MM INKL.DEMPERE. FOR LUFT/LUFT OG LUFT/VANN STKLamell-rensekitLamell rensekit for varmepumpeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 64 LAMELL-RENSEKIT F/VARMEPUMPE NR:1784049 STK NO *820 15 65 LAMELLRENS KONSENTRERT 1L NR:1784018 FL NO *OvergangAdapter for vakuumpumpe. 1 stk pr pumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 18 OVERGANG 5/16"FEMALE 1/4" MALE F/HVER PUMPE NR:1670005 STK NO *ManometersettManometersettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 17 MANOMETERSETT F/VAKUUMPUMPE M/SLANGER NR:1670017 STK NO *371


VarmeprodukterTermostatTermostat Klixon til Panasonic HE9DKE, HE12DKENRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 16 TERMOSTAT KLIXON TIL HE OG DKE NR:10932 F/VARMEKABEL STK NO *Vibrasjonsdempere, settSett m/vibrasjonsdempere 60-90 kg utedel. Anbefalt for Panasonic luft/vannNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 88 97 VIBRASJONSDEMPER 4 STK 60-90KG FOR PANASONIC LUFT/VANN SET NOVibrasjonsdempereVibrasjonsdempere, 4 stk pr poseNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 14 VIBRASJONSDEMPERE (4 STK) NICCONS NR: 1784027 POS NO *KonsollKonsoll for montering av utedel til varmepumpeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 13 KONSOLL M/STØTTE JIRVA 500MM NR:1781010 PAR NO *VarmekabelVarmekabel til Panasonic HE9DKE, HE12DKENRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 12 VARMEKABEL F/MOD. HE OG DKE NR:1784014 STK NO *IsolasjonsrørsettTilbehør til varmepumper, Isolert rørsett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 05 ISOL.RØRSETT 1/4"-3/8" 3MTR FOR NE/HE 9-OG 12LKE STK NO *820 15 06 ISOL.RØRSETT 1/4"-3/8" 5MTR FOR NE/HE 9- OG 12LKE STK NO *820 15 07 ISOL.RØRSETT 1/4"-3/8" 7MTR FOR NE/HE 9- OG 12LKE STK NO *820 15 08 ISOL.RØRSETT 1/4"-1/2" 3MTR STK NO *820 15 09 ISOL.RØRSETT 1/4"-1/2" 5MTR STK NO *820 15 11 ISOL.RØRSETT 1/4"-1/2" 7MTR STK NO *372


VarmeprodukterVARMEPUMPER TILBEHØRVibrasjonsdempereVibrasjonsdemper myk ,40 Shore 4 stk med mutter og skiver.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 45 VIBRASJONSDEMPERE ANA-3025 (PK A 4 STK) PK NO *BakkestativGB-48 bakkestativ. Maks belastning 100kg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 47 BAKKESTATIV GB-48 JUSTERBAR STK NO *Kabel820 15 48: El-kabel 4G 1,5 mm2. mellom ute og innedel.820 15 49: El-kabel 5G 1,5 mm2. mellom ute og innedel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 48 KABEL ELEKTRISK PFXG 4G M NO *820 15 49 KABEL ELEKTRISK PFXG 5G M NO *VeggbrakettHB-480 veggbrakett m/skinne og justerskruer, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 46 VEGGBRAKETT HB-480 JUSTERBAR INKL. FESTEBOLTER STK NO *SlangeSlangeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 15 51 SLANGE DRAIN DH-14-1 14 MM M NO *Spiralslange18mm spiralslange med glatt innside, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 37 SPIRALSLANGE 18 MM GLATT INNSIDE SC-SH-18/E30 M NO *Bend flatBend flat, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 87 BEND FLAT 25X25 MM SD-NF-25X25 STK NO *874 90 54 BEND FLAT 80X60 MM SD-CF-80X60 STK NO *373


VarmeprodukterAlbue 90º med innvendig gjenge80x60mm innvendig albue, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 57 INNV.ALBU 90GR. 80X60 SD-CI-80X60 STK NO *Albue utvendig gjenge80x60mm utvendig albue, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 73 UTV. ALBUE SPLIT 80X60 SD-CX-80X60 STK NO *Hjørnealbue25x25mm hjørnealbue, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 85 INNV. HJØRNEALBUE 25X25 MM SD-NI-25X25 STK NO *874 90 86 UTV. HJØRNEALBUE 25X25 MM SD-NX-25X25 STK NO *ForbindelsesstykkeForbindelsesstykke, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 88 FORBINDELSESSTYKKE 25X25 MM SD-NN-25X25 STK NO *Reduksjonsskjøt80x60mm reduksjonsskjøt, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 64 REDUKSJONSSKJØT 80X60 MM SD-CR-80X60 STK NO *Veggavslutning80x60mm veggavslutning, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 42 VEGGAVSLUTNING 80X60 SD-CA-80X60 STK NO *874 90 71 VEGGAVSLUTNING RETT 80X60 SD-CW-80X60 STK NO *Veggbrakett standard700x465mm veggbrakett alu., justerbar, standard. Maks last: 70+70 Kg, avhengig av veggfeste, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 33 VEGGBRAKETT STND. JUSTERBAR SBAS-700X465MM STK NO *874 90 29 VEGGBRAKETT ALUM. JUSTERBAR SBAA-800X465MM STK NO *374


VarmeprodukterKanalmuffeKanalmuffe, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 83 KANALMUFFE 25X25 MM SD-NC-25X25 STK NO *874 90 45 KANALMUFFE 80X60 SD-CC-80X60 STK NO *Fleksibel kanal80x60mm fleksibel kanal, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 61 FLEKSIBEL KANAL 80X60 SD-CL-80X60 STK NO *Kanal80x60mm innstalasjonskanal, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 48 KANAL F/SPLIT 80X60 MM SD-CD-80X60X2000 MM M NO *874 90 89 KANAL F/KONDENSVANNSLANGE SD-ND-25X25 STK NO *Avslutningsdeksel25x25mm avslutningsdeksel, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 84 AVSLUTNINGSDEKSEL 25X25 MM SD-NE-25X25 STK NO *Klammerbøyle80x60mm klammerbøyle, Split.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 90 67 KLAMMERBØYLE 80X60 SD-CT-80X60 STK NO *VAILLANT SOLFANGERE M/TILBEHØRAuro-stepET E-element 2kw. Skrått tak, inkl. 2 stk VFK 900S solfanger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 08 48 AURO-STEP PLUS 2.250E HT SOLVARME VAILLANT STK NO *Rørsett for aurostepRørsett, isolert, 10 millimeter kobberrør, komplett sett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 08 51 RØRSETT F/AUROSTEP 10M KVEIL VAILLANT KVL NO870 08 52 RØRSETT F/AUROSTEP 20M KVEIL VAILLANT KVL NO375


VarmeprodukterTakbeslag for aurostepSpærreankersett til skifertak, 6 stk. 18 skruer,og Spærreankersett, tilbehør til grunnmodell.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 08 59 TAKBESLAG F/AUROSTEP TAKSTEIN VAILLANT STK NOSolvarmevæskeSolvarmevæske, 20 literNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 08 57 SOLVARMEVÆSKE VAILLANT 20L STK NOHEWALEX SOLFANGERESolfangerSolfanger, 2019 x 1037 x 90 millimeter. 1m² flat typeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 89 01 SOLFANGER KS-2000 SLP 2,1M2 39 KG 11.22.00 HEWALEX STK NO *HEWALEX TILBEHØR F/SOLFANGERE.Innfelling takBeslag til innfelling for 2 solfangere, 2100 x 570 millimeter.Og beslag til innfelling for neste solfanger, 2100 x 480 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 89 13 INNFELLING TAK F/2 SOLFANGERE 27.01.00 HEWALEX SET NO *835 89 14 INNFELLING TAK F/NESTE FANGER 27.01.02 HEWALEX SET NO *BeslagBeslag mellom to solfangere, gjør sammenkoblingen finere.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 89 02 BESLAG MELLOM TO SOLFANGERE 41.02.00 HEWALEX STK NO *MontasjestativMontasjestativ for solfanger for flatt underlag, 1960 x 160 milimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 89 11 MONTASJESTATIV F/1 SOLFANGER 22.22.01 HEWALEX STK NO *835 89 12 MONTASJESTATIV F/2 SOLFANGERE 22.22.02 HEWALEX STK NO *376


VarmeprodukterTaksettTaksett for solfanger. For skrått tak lakkert aluminium. 1960 x 160 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 89 08 TAKSETT F/1 SOLFANGER SKRÅ 21.42.01 HEWALEX SET NO *835 89 09 TAKSETT F/2 SOLFANGERE SKRÅ 21.42.02 HEWALEX SET NO *Koblingssett for solfangere3/4" koblingssett for solfangere. Komplett med sensorlomme.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 89 03 KOBLINGSSETT F/1 SOLFANGER 3/4 46.01.11 HEWALEX SET NO *835 89 04 KOBLINGSSETT F/2 SOLFANGER 3/4 46.01.12 HEWALEX SET NO *835 89 05 KOBLINGSSETT F/3 SOLFANGER 3/4 46.01.23 HEWALEX SET NO *835 89 06 KOBLINGSSETT F/4 SOLFANGER 3/4 46.01.24 HEWALEX SET NO *835 89 07 KOBLINGSSETT F/5 SOLFANGER 3/4 46.01.25 HEWALEX SET NO *ARMAFLEX DUOSOLAR VAArmaflex DuosolarRustfrie korrugerte stålrør preisolert med HT/Armaflex, med sort foliemantling. Kan også skaffes i lengde på 50meter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 91 23 ARMAFLEX DUOSOLAR VA 16MM 20MM CELLEGUMMI, KVEIL A 25M KVL NODuosolar Hurtigkobling, utv.gj.Utvendig sylindrisk gjenget kobling for metallisk eller flatgjenget skrukobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 91 46 DUOSOLAR HURTIGKOBL.DN16X3/4" UTV. GJENGE 3/4", 2 I SETT POS NODuosolar Hurtigkobling, innv.gj.Innvendig sylindrisk gjenget kobling for metallisk eller flatgjenget kobling.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 91 51 DUOSOLAR HURTIGKOBL.DN16X1/2" INNV.GJENGE 1/2", 2 I SETT POS NO874 91 52 DUOSOLAR HURTIGKOBL.DN16X3/4" INNV.GJENGE,3/4", 2 I SETT POS NODuosolar klammerOvalt festeklammer for isol.tykkelse 20 mm med festeskrue M8 x 80 og veggplugg S10NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS874 91 36 DUOSOLAR VA KLAMMER 21,6X20MM DN16X20MM,4 I SETT POS NO377


VarmeprodukterSOL AUTOMATIKK CTCSolar automatikkEn komplett utrustet enhet for styring av solkollektorer. Utrustet med pumpe, kraner, manometere, justeringsventilog elektronikken ASC. Lett lesbart display.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 91 01 SOLAR AUTOMATIKK CTC M/ SLANGE OG BRAKETT STK NO *Solar ekspansjonskarEkspansjonskar, slange og brakett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 91 02 SOLAR EKSPANSJONSKAR HVIT 12L STK NO *378


VarmeprodukterRADIATORER OG KONVEKTORERRADIATORER RETTIG PCRadiator for løst ventilasjonssettRadiator Purmo PC11NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS827 00 03 RADIATOR PURMO PC11 300 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 05 RADIATOR PURMO PC11 300 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 07 RADIATOR PURMO PC11 300 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 09 RADIATOR PURMO PC11 300 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 11 RADIATOR PURMO PC11 300 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 12 RADIATOR PURMO PC11 300 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 13 RADIATOR PURMO PC11 300 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 14 RADIATOR PURMO PC11 300 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 27 RADIATOR PURMO PC11 400 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 29 RADIATOR PURMO PC11 400 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 32 RADIATOR PURMO PC11 400 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 34 RADIATOR PURMO PC11 400 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 35 RADIATOR PURMO PC11 400 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 36 RADIATOR PURMO PC11 400 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 37 RADIATOR PURMO PC11 400 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 38 RADIATOR PURMO PC11 400 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 67 RADIATOR PURMO PC11 500 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 69 RADIATOR PURMO PC11 500 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 72 RADIATOR PURMO PC11 500 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 74 RADIATOR PURMO PC11 500 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 75 RADIATOR PURMO PC11 500 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 76 RADIATOR PURMO PC11 500 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 77 RADIATOR PURMO PC11 500 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG827 00 78 RADIATOR PURMO PC11 500 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG827 00 89 RADIATOR PURMO PC11 600 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 92 RADIATOR PURMO PC11 600 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 94 RADIATOR PURMO PC11 600 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 96 RADIATOR PURMO PC11 600 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 97 RADIATOR PURMO PC11 600 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 98 RADIATOR PURMO PC11 600 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 00 99 RADIATOR PURMO PC11 600 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 01 RADIATOR PURMO PC11 600 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *379


VarmeprodukterRadiator Purmo PC21NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS827 01 27 RADIATOR PURMO PC21 300 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 29 RADIATOR PURMO PC21 300 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 32 RADIATOR PURMO PC21 300 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 34 RADIATOR PURMO PC21 300 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 35 RADIATOR PURMO PC21 300 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 36 RADIATOR PURMO PC21 300 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 37 RADIATOR PURMO PC21 300 X 1800 F/LØST VENT SETT STK NG *827 01 38 RADIATOR PURMO PC21 300X2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 51 RADIATOR PURMO PC21 400 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 53 RADIATOR PURMO PC21 400 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 55 RADIATOR PURMO PC21 400 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 57 RADIATOR PURMO PC21 400 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 58 RADIATOR PURMO PC21 400 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 59 RADIATOR PURMO PC21 400 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 61 RADIATOR PURMO PC21 400 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 62 RADIATOR PURMO PC21 400 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 93 RADIATOR PURMO PC21 500 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 95 RADIATOR PURMO PC21 500 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 97 RADIATOR PURMO PC21 500 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 01 99 RADIATOR PURMO PC21 500 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 01 RADIATOR PURMO PC21 500 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 02 RADIATOR PURMO PC21 500 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 03 RADIATOR PURMO PC21 500 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 04 RADIATOR PURMO PC21 500 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 16 RADIATOR PURMO PC21 600 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 18 RADIATOR PURMO PC21 600 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 21 RADIATOR PURMO PC21 600 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 23 RADIATOR PURMO PC21 600 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 24 RADIATOR PURMO PC21 600 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 25 RADIATOR PURMO PC21 600 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 26 RADIATOR PURMO PC21 600 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 27 RADIATOR PURMO PC21 600 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *380


VarmeprodukterRadiator Purmo PC22NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS826 61 28 RADIATOR PURMO PC22 500 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *826 61 31 RADIATOR PURMO PC22 500 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *826 61 33 RADIATOR PURMO PC22 500 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *826 61 37 RADIATOR PURMO PC22 500 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *826 61 35 RADIATOR PURMO PC22 500 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *826 61 38 RADIATOR PURMO PC22 500 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *826 61 36 RADIATOR PURMO PC22 500 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 38 RADIATOR PURMO PC22 300 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 41 RADIATOR PURMO PC22 300 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 43 RADIATOR PURMO PC22 300 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 45 RADIATOR PURMO PC22 300 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 46 RADIATOR PURMO PC22 300 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 47 RADIATOR PURMO PC22 300 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 48 RADIATOR PURMO PC22 300 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 49 RADIATOR PURMO PC22 300 X 2000 F/LØST VENT.SET. STK NG *827 02 63 RADIATOR PURMO PC22 400 X 600 F/LØST VENT.SET. STK NG *827 02 65 RADIATOR PURMO PC22 400 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 67 RADIATOR PURMO PC22 400 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 69 RADIATOR PURMO PC22 400 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 71 RADIATOR PURMO PC22 400 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 72 RADIATOR PURMO PC22 400 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 73 RADIATOR PURMO PC22 400 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 02 74 RADIATOR PURMO PC22 400 X 2000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 27 RADIATOR PURMO PC22 600 X 600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 29 RADIATOR PURMO PC22 600 X 800 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 32 RADIATOR PURMO PC22 600 X 1000 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 34 RADIATOR PURMO PC22 600 X 1200 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 35 RADIATOR PURMO PC22 600 X 1400 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 36 RADIATOR PURMO PC22 600 X 1600 F/LØST VENT.SETT STK NG *827 03 37 RADIATOR PURMO PC22 600 X 1800 F/LØST VENT.SETT STK NG *RADIATORER RETTIG PC-TILBEHØRRadiator tilbehør, Veggkonsoll standard.Veggkonsoll for PC11NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS827 24 01 VEGGKONSOLL STD. PURMO 11/300 F/RADIATOR PAR NG *827 24 02 VEGGKONSOLL STD. PURMO 11/400 F/RADIATOR PAR NG *827 24 04 VEGGKONSOLL STD. PURMO 11/500 F/RADIATOR PAR NG *827 24 05 VEGGKONSOLL STD. PURMO 11/600 F/RADIATOR PAR NG *381


VarmeprodukterVeggkonsoll for PC21-33NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS827 24 07 VEGGKONSOLL STD. 21-33/300 PURMO F/RADIATOR PAR NG *827 24 08 VEGGKONSOLL STD. 21-33/400 PURMO F/RADIATOR PAR NG *827 24 09 VEGGKONSOLL STD. 21-33/450 PURMO F/RADIATOR PAR NG *827 24 11 VEGGKONSOLL STD. 21-33/500 PURMO F/RADIATOR PAR NG *827 24 12 VEGGKONSOLL STD. 21-33/600 PURMO F/RADIATOR PAR NG *827 24 13 VEGGKONSOLL STD. 21-33/900 PURMO F/RADIATOR PAR NG *VIFTEKONVEKTOR TONONViftekonvektorEffektiv vifteovn med termostatNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS816 10 01 VIFTEKONV.M/TERM. 2,7KW V/50GR VTP10/AB/B4R TONON STK NG *816 10 02 VIFTEKONV.M/TERM. 3,8KW V/50GR VTP20/AB/B4R TONON STK NG *816 10 03 VIFTEKONV.M/TERM. 5,2KW V/50GR VTP30/AB/B4R TONON STK NG *816 10 04 VIFTEKONV.M/TERM. 7,0KW V/50GR VTP40/AB/B4R TONON STK NG *VARMLUFTSVIFTER FRICOAerotemperStillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger, for eksempel industri- og lagerbygninger, og i miljøermed høye krav til lavt lydnivå, som butilkker og forsamlingslokaler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 23 04 VARMLUFTSVIFTE SWH02 12KW80/60 ERSTATTER 8502225 STK NGTilbehør AerotemperStyresystemSIREB Styresystem SIRE Basic f/varmevifte og luftportNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 23 18 REG.BASIC TIL SWH02 BENYTTES TIL SWH02 I STEDET FOR 8502169 STK NGKonsollSWB0 Monteringskonsoll SWH02 510x240x60 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 23 14 KONSOLL TIL SWH02 VAR INKLUDERT I SW02 8502225 STK NG382


VarmeprodukterElektrisk termostatUtenpåliggende termostat for rom og gulvvarme. For offentlige rom som skoler, kontorer osv. Mulighet for å regulereenten gulv- eller romtemperaturen, eller kombinert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 22 37 ELEKTRISK TERMOSTAT FRICO T10 230 V IP30 STK NG *VentilmotorDN20 TBVC20 Ventil DN20NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 21 57 VENTILMOTOR FRICO SD20 ON/OFF 230V STK NG *850 23 33 VENTILMOTOR SD230 TIL SWH02 SWH02 I STEDET FOR 8502157 STK NGLuftportThermozone med vannbåren varme. Luftporter til dører med høyde inntil 2,5 m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 21 05 LUFTPORT AD210W 7KW 80/60 GR FRICO THERMOZONE 1M STK NG *850 21 06 LUFTPORT AD215W 12KW 80/60 GR FRICO THERMOZONE 1,5M STK NG *850 21 07 LUFTPORT AD220W 15KW 80/60 GR FRICO THERMOZONE 2M STK NG *Tilbehør LuftportManøverpanelManøverpanel for luftport og varmluftsvifte.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 21 69 MANØVERPANEL FRICO CB30N IP44 3-TRINNS TURTALL STK NG *ReguleringsventilDN20 VOS20 Ventilpakke on/off DN20NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 21 47 REGULERINGSVENTIL FRICO TVV20 2-VEIS VENTIL DN20 STK NG *850 23 31 VENTIL DN 20, TBVC20 TIL SWH02 SWH02 I STEDET FOR 8502147 STK NG383


VarmeprodukterVARMLUFTSVIFTER NOVENCOVarmluftsvifte for kjelevann med opphengsbraketter.VarmluftsvifterVarmluftsvifte for kjelevann med opphengsbraketter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS842 00 06 AEROTEMPER VMA-42 12,3KW 70GR. 630626-0 NOVENCO STK NG *842 00 13 AEROTEMPER VMA-43 15,3KW 70GR. 630627-0 NOVENCO STK NG *842 00 19 AEROTEMPER VMA-52 20,5KW 70GR. 630632-0 NOVENCO STK NG *842 00 26 AEROTEMPER VMA-53 26,3KW 70GR. 630633-0 NOVENCO STK NG *842 00 33 AEROTEMPER VMA-62 31,7KW 70GR. 630639-0 NOVENCO STK NG *SjalusiFrontsjalusi. Veggmontert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS842 02 03 SJALUSI F/VMA-42 OG VMA-43 NOVENCO 630669-0 STK NG *842 02 06 SJALUSI F/VMA-52 OG VMA-53 NOVENCO 630670-0 STK NG *842 02 09 SJALUSI F/VMA-62 OG VMA-63 NOVENCO 630671-0 STK NG *RegulatorTermostat 10 amp. 0-40 gr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS842 01 51 REGULATOR NV341-2,5A 5 TRINN NOVENCO 917625-0 STK NG *842 01 52 REGULATOR NV341-5A 5 TRINN NOVENCO 917626-0 STK NG *842 01 53 REGULATOR NV341-9A 5 TRINN NOVENCO 917627-0 STK NG *TermostatTermostat 10 amp. 0-40 gr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS842 01 56 TERMOSTAT NV515 10A 0-40GR. NOVENCO 918097-0 STK NG *HÅNDKLETØRKERE ALTERNAHåndkletørk, rett kromHåndkletørker Alterna Atlantic rett, for vannbåren varme, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 51 HÅNDKLETØRK.RETT KROM 500X740 ALTERNA ATLANTIC STK NG *835 00 53 HÅNDKLETØRK.RETT KROM 600X740 ALTERNA ATLANTIC STK NG *835 00 54 HÅNDKLETØRK.RETT KROM 600X1140 ALTERNA ATLANTIC STK NG *384


VarmeprodukterHåndkletørk, buet kromHåndkletørker Alterna Wave buet, for vannbåren varme, kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 55 HÅNDKLETØRK.BUET KROM 500X740 ALTERNA WAVE STK NG835 00 57 HÅNDKLETØRK.BUET KROM 600X740 ALTERNA WAVE STK NG *Håndkletørk, buet hvitHåndkletørker Alterna Wave buet, for vannbåren varme, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 65 HÅNDKLETØRK.BUET HVIT 500X1140 ALTERNA WAVE STK NG *835 00 67 HÅNDKLETØRK.BUET HVIT 600X1140 ALTERNA WAVE STK NG *Håndkletørk, rett hvitHåndkletørker Alterna atlantic rett, for vannbåren varme, hvitNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 61 HÅNDKLETØRK.RETT HVIT 500X1140 ALTERNA ATLANTIC STK NG *835 00 63 HÅNDKLETØRK.RETT HVIT 600X1140 ALTERNA ATLANTIC STK NG *HÅNDKLETØRKERE ALTERNA TILBEHØRVBB VentilVVB ventil m22x1,5 mot røret til termostat m28x1,5NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 69 VBB ALTERNA VENTIL M22X1.5 MOT RØRET TIL TERMOSTAT M28X1.5 STK NG *VentilVentil alterna RFA til termostatNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 71 VENTIL ALTERNA RFA 69-1 1/2" TIL TERMOSTAT M30X1.5 1-RØR SYST. STK NG *835 00 72 VENTIL ALTERNA RFA 70-1 1/2" TIL TERMOSTAT M30X1.5 2-RØR SYST. STK NG *ElementElement Alterna kromNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS835 00 68 ELEMENT ALTERNA KROM 300WATT STK NG *385


VarmeprodukterRADIATORVENTILERRADIATORVENTILER DANFOSSRadiatorkran omvendt vinkelVinkel tilslutning med forinnstillingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 54 31 RAD.KRAN OMV.V. RA-N/UK 3/8" M/FORINNST.DANFOSS 013G3031 STK NH *850 54 35 RAD:KRAN OMV.V. RA-N/UK 1/2" M/FORINNST.DANFOSS 013G3033 STK NH *850 54 38 RAD.KRAN OMV.V.3/4" M/FORINNST.DANFOSS 013G055 STK NHRadiatorkran rettVinkel tilslutning med forinnstillingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 54 03 RAD.KRAN RETT RA-N 3/8" M/FORINNST.DANFOSS 013G0052 STK NH *850 54 07 RAD.KRAN RETT RA-N 1/2" M/FORINNST.DANFOSS 013G0054 STK NH *850 54 12 RAD.KRAN RETT RA-N 3/4" M/FORINNST.DANFOSS 013G0056 STK NH *Radiatorkran vinkelVinkel tilslutning med forinnstillingerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 54 01 RAD.KRAN VINKEL RA-N 3/8" M/FORINNST.DANFOSS 013G0051 STK NH *850 54 05 RAD.KRAN VINKEL RA-N 1/2" M/FORINNST.DANFOSS 013G0053 STK NH *850 54 09 RAD.KRAN VINKEL RA-N 3/4" M/FORINNST.DANFOSS 013G0055 STK NH *Returventil rettRadiator returventil med avst.ventil, forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 58 13 RETURVENTIL F/RAD. RETT RLV15 003L0144 DANFOSS STK NH *850 58 19 RETURVENTIL F/RAD. RETT RLV20 003L0146 DANFOSS STK NH *Returventil vinkelRadiator returventil med avst.ventil, forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 58 09 RETURVENTIL F/RAD.VINKEL RLV15 003L0143 DANFOSS STK NH *850 58 16 RETURVENTIL F/RAD.VINKEL RLV20 003L0145 DANFOSS STK NH *386


VarmeprodukterRADIATORVENTILER TARadiatorventil RVO rettRadiatorventil RVO rett, inklusive anslagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 05 11 RAD.VENTIL 10 RVO RETT M/ANSL. 50 131-910 STK NH *850 05 12 RAD.VENTIL 15 RVO RETT M/ANSL. 50131-115 STK NH *Radiatorventil RVO vinkelRadiatorventil RVO vinkel, inklusive anslagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 05 21 RAD.VENTIL 10 RVO VINKEL M/ANS 50 133-910 STK NH *850 05 22 RAD.VENTIL 15 RVO VINKEL M/ANS 50133-115 STK NH *850 05 23 RAD.VENTIL 20 RVO VINKEL M/ANS 50133-120 STK NH *Radiatorventil TRV-2 rettRadiatorventil TRV 2 rett, inklusive anslagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 05 71 RADIATORVENTIL RETT 3/8" TRV-2 INKL. ANSL. TA 50861-110 STK NH *850 05 72 RADIATORVENTIL RETT 1/2" TRV-2 INKL. ANSL. TA 50861-115 STK NH *Radiatorventil TRV-2 vinkelRadiatorventil TRV 2 vinkel, inklusive anslagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 05 81 RADIATORVENTIL VINK.3/8" TRV-2 INKL. ANSL. TA 50863-110 STK NH *850 05 82 RADIATORVENTIL VINK.1/2" TRV-2 INKL. ANSL. TA 50863-115 STK NH *850 05 83 RADIATORVENTIL VINKEL 3/4" TRV-2 INKL. ANSL. TA 50183 STK NH *Radiatorventil TRV-2 omvendt vinkelRadiatorventil TRV 2 omvendt vinkel, inklusive anslagNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 05 91 RADIATORVENTIL OMV.VINKEL 3/8" TRV-2 TA 50864-110 INKL. ANSL. STK NH *850 05 92 RADIATORVENTIL OMV.VINKEL 1/2" TRV-2 TA 50864-115 INKL. ANSL. STK NH *Returkupling vinkelReturkupling KF vinkel med avstengningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 08 73 RETURKUPL. VINKEL 3/8" M/AVST. FKR TA-50 003 110 STK NH *850 08 74 RETURKUPL. VINKEL 1/2" M/AVST. FKR TA-50 003 115 STK NH *387


VarmeprodukterReturkupling rettReturkupling KF rett med avstengningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 08 63 RETURKUPL. RETT 3/8" M/AVST. FRK. TA 50 001 110 STK NH *850 08 64 RETURKUPL. RETT 1/2" M/AVST. FRK. TA 50 001 115 STK NH *AnslutningskoblingHylse med mutter for TA radiatorkranNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 04 43 ANSLUTNINGSKOBLING 3/8" X M22 TA 50 701-510 STK NH *850 04 45 ANSLUTNINGSKOBLING 1/2" X M26 TA 50 701-515 STK NH *850 04 49 ANSLUTNINGSKOBLING 3/4" X M34 TA 50 701-520 STK NH *Anslutningskobling m/O-ringHylse med O-ring for radiatorkranNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 04 41 ANSLUTNINGSKOBLING 1/2" X M22 TA 50 707-616 STK NH *RADIATORVENTILSETT TAFPL 50 Tworett ventilsettVentilsett TworettFPL 50 Tworett ventilsettNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS852 26 03 VENTILSETT TWORETT H=300/CC250 M/15MM FPL 50.875-530 SET NH *852 26 04 VENTILSETT TWORETT H=400/CC540 M/15MM FPL 50.875-540 SET NH *852 26 06 VENTILSETT TWORETT H=500/CC450 M/15MM FPL 50.875-550 SET NH *852 26 07 VENTILSETT TWORETT H=600/CC550 M/15MM FPL 50.875-560 SET NH *852 26 13 VENTILSETT TWORETT H=300/CC250 M/12MM FPL 50.875-630 SET NH *852 26 14 VENTILSETT TWORETT H=400/CC350 M/12MM FPL 50.875-640 SET NH *852 26 16 VENTILSETT TWORETT H=500/CC450 M/12MM FPL 50.875-650 SET NH *852 26 17 VENTILSETT TWORETT H=600/CC550 M/12MM FPL 50.875-660 SET NH *RATT/RADIATORTERMOSTATER DANFOSSRadiatortermostat m."Åpen vindu" funksjonLiving Eco er en intelligent, elektronisk og programmerbar radiatortermostat til bruk i boliger. Den har en "åpenvindu" funksjon, som lukker ventilen hvis temperaturen i rommet faller. Dette forhinderer varmetap og forbedrereffektiviteten.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 51 23 TERMOSTAT LIVING ECO DANFOSS F/DANFOS RA2000 STK NH850 51 24 TERMOSTAT LIVING ECO DANFOSS F/M30X1,5 STK NH388


VarmeprodukterTermostathodeStandard snap modell, innebygget føler for RA-K og RA-KE radiator.Og Standard snap modell, fjernføler for RA-K og RA-KE radiatortermostat.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 51 41 TERMOSTATHODE DANFOSS RA2990 M/INNB.FØLER STK NH *850 51 43 TERMOSTATHODE DANFOSS RA2992 STK NH *ServicetermostatServicetermostat, hvit sokkelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 26 42 SERVICETERMOSTAT F/RAV M/Ø 26MM M/INNEB FØLER NR 013G2950 DANFOSS STK NH* 854 26 42854 26 44 SERVICETERMOSTAT F/RAV M/Ø 34MM M/INNEB.FØLER NR 013G2960 DANFOSS STK NH* 854 26 44RattHåndratt, tilbehør for RA 2000 RadiatortermostaterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 54 53 RATT DANFOSS 13 G 5000 F/NOBØ PRE-RADIATOR STK NH *RomtermostatProgrammerbare romtermostat for RA2000 Nr. 013G2750NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 53 51 ROMTERMOSTAT RA-PLUS F/RA 2000 013G2750 DANFOSS STK NH *RATT/RADIATORTERMOSTATER TATSE er en termoelektrisk aktuator som benyttes på TA's radiator og terminalventil, med ON/OFF-regulering og høyestekapslingsklasse. Den unike kontstruksjonen sikrer lang levetid, og posisjonsindikatoren gjør det enkelt å se om ventilener åpen eller lukket.AktuatorTSE er en termoelektrisk aktuator som benyttes på TA's radiator og terminalventil, med ON/OFF-regulering oghøyeste kapslingsklasse. Den unike konstruksjonen sikrer lang levetid, og posisjonsindikatoren gjør det enkelt å seom ventilen er åpen eller lukket.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 11 35 AKTUATOR TSE 230V NC 2M KABEL M30X1,5 HVIT TA STK NH850 11 32 AKTUATOR TSE 230V NO 2M KABEL M30X1,5 HVIT TA STK NH850 11 29 AKTUATOR TSE 24V NC 2M KABEL M30X1,5 HVIT TA STK NH850 11 27 AKTUATOR TSE 24V NO 2M KABEL M30X1,5 HVIT TA STK NH389


VarmeprodukterTermostaterTermostater, 6-28ºCTermostat, 6-28ºC, hvite og gråNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 02 31 TERMOSTAT 6-28GR F/RAD.VENTIL TRV 300 TA 50 350-028 STK NH *850 02 32 TERMOSTAT TRV-NORDIC HVIT M30 TA 50355028 STK NH *850 02 35 TERMOSTAT TRV-NORDIC GRÅ M30 TA 50355128 STK NH *850 02 37 TERMOSTAT TRV-NORDIC HVIT F/DANFOSS RA TA 50355328 STK NH *850 02 38 TERMOSTAT TRV-NORDIC HVIT M28 F/MMA TA 50355628 STK NH *Termostat, 8-26ºCVandalsikret termorett termostat, 8-26ºCNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 02 45 TERMOSTAT TRV 300 8-26GR VANDALSIKRET TA 50 370-026 STK NH *HåndrattHåndrattNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 02 81 HÅNDRATT TERMORETT TRV 300 TA 50 399-003 STK NH *SIEMENS SYNCHO LIVINGTermostat trådløsStartpakke m/romtermostat og radiatorregulatorNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 81 17 TERMOSTAT TRÅDLØS PL.1 MOTOR SYNCO LIVING STARTPAKKE 1 STK NH *850 81 18 TERMOSTAT TRÅDLØS PL. 4 MOTOR SYNCO LIVING STARTPAKKE 4 STK NH *RadiatorregulatorTrådløs radiatorregulatorNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 81 16 RADIATORREGULATOR SSA955 ANSL. M30 X 1,5 SIEMENS STK NH *390


VarmeprodukterSIEMENS ADAPTERE RADIOVENTILERAdaptere til Siemens radiatortermostat/aktuator M30x1,5NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 81 62 ADAPTER AV53 DANFOSS RA200 F/M30X1,5 SIEMENS MOTOR STK NH *850 81 68 ADAPTER AV60 (TA FØR 2003) F/M30X1,5 SIEMENS MOTOR STK NH *850 81 69 ADAPTER AV61 FOR MMA(MARKARYD) F/M30X1,5 SIEMENS MOTOR STK NH *LUFTESKRUER/- NØKLERLufteskrue, fornikletLufteskrue, utvendig gjenget. Forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 58 61 LUFTESKRUE,FORN. 1/8" EZZE 4841003 STK NH *Nøkkel for lufteskrueNøkkel for lufteskrue. Forniklet.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 58 63 NØKKEL FORN. F/LUFTESKRUE EZZE 4841102 STK NH *Lufteskrue1/2" lufteskrueNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 61 04 LUFTESKRUE 1/2" F/RADIATOR 0256315 WATTS STK NH *Plugg1/2" radiator pluggerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 61 05 PLUGG FKR 1/2" FOR RADIATOR 0258115 WATTS STK NH *Luftenøkkel4-veis luftenøkkelNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS502 06 35 LUFTENØKKEL 4-VEIS F/RADIATOR STK NH *391


VarmeprodukterTEMPERATURSTYRING DANFOSS FHV+FJVRReturventil rettRett tilslutning. Returventil for radiatortermostat RA-2000, DanfossNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 52 56 RETURVENTIL RETT FJVR 3/8" 003L1010 DANFOSS STK NH *850 52 58 RETURVENTIL RETT FJVR 1/2" 003L1014 DANFOSS STK NH *Element termiskReturtermostat 10-80ºC, innebygget føler. Returventil for radiatortermostat RA-2000, DanfossOg Element for gulvvarmereg. 10-50ºCNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 42 18 ELEMENT TERMISK FJVR 10-50 003L1040 DANFOSS STK NH *VeggboksGulvvarmeventil i boks for baderom opp til 10m², rund.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 42 16 VEGGBOKS FHV-R RETURVENTIL 003L1000 DANFOSS STK NH *TEMPERATURSTYRING TA MULTIBOXMultiboxMultiboks og tilhørende koblinger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS850 11 43 MULTIBOKS RTL HVIT 9304-00.800 STK NH *850 11 45 MULTIBOKS K-RTL HVIT 9301-00.800 STK NH *850 11 71 PEX KOBLING F/MULTIBOX 3/4"X12X2MM 1301-12.351 STK NH *850 11 74 PEX KOBLING F/MULTIBOX 3/4"X17X2MM 1301-17.351 STK NH *850 11 77 PEX KOBLING F/MULTIBOX 3/4"X20X2MM 1301-20.351 STK NH *392


VarmeprodukterSHUNTVENTILER,AUTOMATIKK OG MÅLEREREG./SHUNTVENTILERTempraturreguleringsventil Danfoss3-veis blandeventil for regulering av varmt vann, maks 120ºC innvendig gjenge.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 02 07 TEMP.REG.VENTIL VMV DN 15 3-VEIS NR 065F0015 DANFOSS STK NA *855 02 09 TEMP.REG.VENTIL VMV DN 20 3-VEIS 065F0020 DANFOSS STK NA *Seteventil SimensShuntventil 3 veis 1/2", PN16, Kvs 4NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS853 34 63 SETEVENTIL DN 15 3-VEIS M/KUPL VXG44.15-4K SIEMENS STK NA *853 34 65 SETEVENTIL DN 20 3-VEIS M/KUPL VXG44.20-6,3K SIEMENS STK NA *853 34 67 SETEVENTIL DN 25 3-VEIS M/KUPL VXG44.25-10K SIEMENS STK NA *853 34 69 SETEVENTIL DN 32 VXG44.32-16K SIEMENS STK NA *853 34 72 SETEVENTIL DN40 VXG44.40-25K SIMENS STK NA *REG./SHUNTVENTILER ESBEShuntaktuator3 punkts shuntaktuatorNRF nr. Artikkelnavn Enh RG LS853 07 83 SHUNTAKTUATOR 1X230V,3 PUNKTS STK NABlandeventil3 veis shuntventil med håndrattNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS853 07 81 SHUNTVENTIL 3/4" 3-VEIS HÅNDR. ESBE, INNV.GJ. KVS=6,3 STK NA853 07 82 SHUNTVENTIL 1" 3-VEIS HÅNDRATT ESBE, INNV.GJ. KVS=10 STK NAVARMEAUTOMATIKK SIEMENSVilla automatikk digitalSett for gulvvarme og radiatoranlegg m/regulator RVD110, uteføler og turføler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 01 16 VILLA AUTOMATIKK B1 DIGITAL F/GULV/RAD.VARME SIEMENS STK NA *Villa automatikk analogSett for radiatoranlegg m/regulator RVP201, uteføler og turføler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 01 13 VILLA AUTOMATIKK SYS A1 ANALOG F/RAD.VARME SIEMENS STK NA *393


VarmeprodukterVillaregulator RVD110Villaregulator, radiator-og gulvvarme utekompensering. Digital m/maks og min. begrensning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 02 15 VILLAREGULATOR TYPE RVD120 SIEMENS STK NA *Regulator for store byggUtekompensert Varmeregulator m/låsbart deksel for større bygg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 02 31 REGULATOR RVL480 F/STORE BYGG DIGITAL SIEMENS STK NA *VentilmotorVentilmotorNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 03 12 VENTILMOTOR SQS65.00 24V/1-10V F/SETEVENTIL VXG44 SIMENS STK NA *853 34 93 VENTILMOTOR SQS35 SIEMENS STK NA *Motor for sleideventilVentilmotor SQK34.00S, 230v 3 pkt. Passer Esbe og Siemens sleideventiler DN20-50NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 01 61 MOTOR F/SLEIDEVENTIL SQK34.00S SIEMENS STK NA *RompanelRomenhet QAW50 for RVP200/RVD100 AnalogNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 01 51 ROMPANEL QAW50 ANALOG SIEMENS STK NA *TemperaturmålerTemperaturføler QA22 armbånd NI-1000NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 01 48 TEMPERATURFØLER ARMBÅND QAD22 SIEMENS STK NA *TemperaturfølerTurtemperaturføler innstikk NI-1000 QAE22ANRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 02 16 TEMPERATURFØLER QAE2120.010 INNSTIKK L=100 1/2 STK NA *394


VarmeprodukterUtefølerUtetemperaturfølerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 01 46 UTEFØLER TYPE QAC32 L&S STK NA *854 02 23 UTEFØLER QAC22 SIEMENS STK NA *VARMEAUTOMATIKK DANFOSSVarmeautomatikkVarmeautomatikk for gulvvarmeanlegg, komplett med følere og gir, motor for vmv seteventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 32 68 VARMEAUTOMATIKK ECL200 DANFOSS F/GULVV.SYST F/VMV SETEV. 230 STK NA *854 32 68TEMPERATURSTYRINGER DANFOSSTermisk overdelFølerelement 26-65ºC, 2 m kap.rør, termostatisk element.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 02 72 TERMISK OVERDEL RAVK 25-65 STK NA *FølerlommeFølerlomme, messing uten pakkskrue.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 32 42 FØLERLOMME F/RAVK 1/2" MESS. NR 013U0290 DANFOSS STK NA *ENERGIMÅLERE SIEMENSEnergimåler 3/H ultralydEnergimålerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 88 ENERGIMÅLER 1.1/4"3,5M3/H ULTR SIEMENS UH50-A45 SYSTEM 4 STK NA *854 04 89 ENERGIMÅLER 1.1/4"6,0M3/H ULTR SIEMENS UH50-A50 SYSTEM 5 STK NA *854 04 91 ENERGIMÅLER 2"10M 3/H ULTRALYD SIEMENS UH50-A60 SYSTEM 6 STK NA *854 04 93 ENERGIMÅLER DN50 15M3/H ULTRAL SIEMENS UH50-A65 SYSTEM 8 STK NA *854 04 94 ENERGIMÅLER DN65 25M3/H ULTRAL SIEMENS UH50-A70 SYSTEM 9 STK NA *EnergimålerEnergimåler SiemecaNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 63 ENERGIMÅLER WFM21.B111 0,6 M3/H G3/4" SIEMENS STK NA *854 04 64 ENERGIMÅLER WFM21.D111 1,5 M3/H G3/4" SIEMENS STK NA *854 04 65 ENERGIMÅLER WFM21.E131 2,5 M3/H G1" SIEMENS STK NA *395


VarmeprodukterNettmodulNettmodul AC230V for SonoheatNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 77 NETTMODUL F/ENERGIMÅLER UH50 SIEMENS WZU-AC230-15 STK NA *PulsmodulPulsmodul KWH og m³ for SonoheatNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 81 PULSMODUL F/ENERGIMÅLER UH50 SIEMENS WZU-P2 STK NA *KuleventilKuleventil for turføler til energimåler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 23 KULEVENTIL WZT-K12 F/TURFØLER 1/2" SIEMENS STK NA *854 04 24 KULEVENTIL WZT-K34 F/TURFØLER 3/4" SIEMENS STK NA *854 04 25 KULEVENTIL WZT-K1 F/TURFØLER 1" SIEMENS STK NA *KuplingsettFor Siemeca vann- og energimålere med 3/4" og 1" gjengerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 69 KUPLINGSETT 3/4"X1/2" WFZ.R2 KUPL. F/VANN ENERGIMÅLER STK NA *854 04 71 KUPLINGSETT 1"X3/4" WFZ.R2-1 KUPL. F/VANN/ENERGIMÅLER POS NA *PluggLedning for M-Bus og pulssignal Siemeca.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 04 72 PLUGG M/LEDN.F/PULSMÅLER WFM SIEMENS WFZ.MBUSSET STK NA *396


VarmeprodukterMANOMETERManometer BrannanManometer hhv. 1/4" x 63 millimeter og 1/2" x 100 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 32 17 MANOMETER 1/4"X63 MM 0-6 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 18 MANOMETER 1/4"X63 MM 0-10 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 19 MANOMETER 1/4"X63 MM 0-16 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 21 MANOMETER 1/4"X63 MM 0-6 BAR ANSL. BAK BRANNAN STK NA *970 32 22 MANOMETER 1/4"X63 MM 0-10 BAR ANSL. BAK BRANNAN STK NA *970 32 23 MANOMETER 1/4"X63 MM 0-16 BAR ANSL. BAK BRANNAN STK NA *970 32 24 MANOMETER 1/2"X100 MM 0-4 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 25 MANOMETER 1/2"X100 MM 0-6 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 26 MANOMETER 1/2"X100 MM 0-10 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 27 MANOMETER 1/2"X100 MM 0-16 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 28 MANOMETER 1/2"X100 MM 0-25 BAR ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *Manometer HasvoldManometer hhv. 1/4" x 63 millimeter og 1/2" x 100 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 27 29 MANOMETER 1/4"X 63 0-25 KG ANSL. UNDER STK NA970 28 63 MANOMETER 1/2"X 100 0-0,6KG ANSL. UNDER STK NA970 28 65 MANOMETER 1/2"X 100 0-1 KG ANSL. UNDER STK NATERMOMETER BRANNANSkivetermometerSkivetermometer med føler. Manometer hhv. 1/4" x 63 millimeter og 1/2" x 100 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 32 01 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/45 MM FØLER 0-120GR STK NA *970 32 02 SKIVETERMOMETER 1/2" X 100 MM M/63 MM FØLER 0-120GR STK NA *970 32 03 SKIVETERMOMETER 1/2" X 100 MM M/100 MM FØLER 0-120GR STK NA *970 32 04 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/45 MM FØLER -20+60GR STK NA *970 32 05 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/63 MM FØLER -20+60GR STK NA *970 32 06 SKIVETERMOMETER 1/2" X 100 MM M/63 MM FØLER -20+60GR STK NA *970 32 07 SKIVETERMOMETER 1/2" X 100 MM M/100 MM FØLER -20+60GR STK NA *970 32 08 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/63 MM FØLER 0-120GR STK NA *970 32 09 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/100 MM FØLER 0-120GR STK NA *970 32 11 SKIVETERMOMETER 1/2" X 100 MM M/45 MM FØLER 0-120GR STK NA *970 32 14 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/63 FØLER M/LOMME 0-120GR STK NA *970 32 15 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/100 FØLER M/LOMME 0-120GR STK NA *970 32 16 SKIVETERMOMETER 1/2" X 63 MM M/45 FØLER M/LOMME -20+60GR STK NA *397


VarmeprodukterArmbåndstermometerArmbåndstermometer, 0-120 gr. Manometer hhv. 1/2" x 66 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 32 12 ARMBÅNDSTERMOMETER 1/2" 66 MM 0-120GR STK NA *TERMOMETERSøyletermometer rettRett søyletermometer, brukes i varmeanlegg og ellers hvor det ikke stilles krav til høy målenøyaktighet. NøyaktighetPluss/minus 2º.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 20 03 SØYLETERM.RETT 1/2" 0/130 GR C KORT STK NA *Søyletermometer vinkelVinkel søyletermometer, brukes i varmeanlegg og ellers hvor det ikke stilles krav til høly målenøyaktighet.Nøyaktighet Pluss/minus 2ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 20 23 SØYLETERM.VINK.1/2" 0/130 GR C KORT STK NA *HYDROMETERHydrometer BrannanHydrometer 1/2" x 100 millimeterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 32 29 HYDROMETER 1/2"X100 1 BAR/MVS ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 32 HYDROMETER 1/2"X100 2,5BAR/MVS ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *970 32 33 HYDROMETER 1/2"X100 4 BAR/MVS ANSL. UNDER BRANNAN STK NA *Hydrotermometer Hasvold0-40 mvs termometer med vannsøylemåler, horisontal, 80 millimeter 1/2".NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 24 26 HYDROTERMOMETER 1/2"X 80 MM HORISONTAL 0-40 MVS STK NA *MANOMETERTILBEHØRManometersløyfe1/2" manometersløyfeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 29 96 MANOMETERSLØYFE 1/2" STK NA *398


VarmeprodukterManometerkran med innvendig/utvendig gjenge1/2" innvendig og utvendig gjenget manometerkran.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 29 06 MANOMETERKRAN 1/2"INNV./UTV.GJ PN10 STK NA *Manometerkran1/4" og 1/2" innvendig gjenget manometerkran, kapselmutter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS970 29 32 MANOMETERKRAN 1/4"INNV.GJ PN6 STK NA *970 29 36 MANOMETERKRAN 1/2"INNV.GJ PN10 STK NA *VARMEVEKSLEREVARMEVEKSLERE CU-LODDETLoddet type gjengeanslutning. Ramme og plater, AISI 316 Lodding, kopper Maks 30 bars trykk. Maks +200ºCVarmeveksler WP112MPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 01 VARMEVEKSLER WP112-10-GG STK NJ *841 15 02 VARMEVEKSLER WP112-14-GG STK NJ *841 15 03 VARMEVEKSLER WP112-20-GG STK NJ *841 15 04 VARMEVEKSLER WP112-24-GG STK NJ *841 15 05 VARMEVEKSLER WP112-30-GG STK NJ *841 15 06 VARMEVEKSLER WP112-40-GG STK NJ *841 15 07 VARMEVEKSLER WP112-50-GG STK NJ *Varmeveksler WP418LPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 11 VARMEVEKSLER WP418L-10-GG STK NJ *841 15 12 VARMEVEKSLER WP418L-14-GG STK NJ *841 15 13 VARMEVEKSLER WP418L-20-GG STK NJ *841 15 14 VARMEVEKSLER WP418L-24-GG STK NJ *841 15 15 VARMEVEKSLER WP418L-30-GG STK NJ *841 15 16 VARMEVEKSLER WP418L-40-GG STK NJ *841 15 17 VARMEVEKSLER WP418L-50-GG STK NJ *399


VarmeprodukterVarmeveksler WP418MPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 21 VARMEVEKSLER WP418M-10-GG STK NJ841 15 22 VARMEVEKSLER WP418M-14-GG STK NJ *841 15 23 VARMEVEKSLER WP418M-20-GG STK NJ *841 15 24 VARMEVEKSLER WP418M-24-GG STK NJ *841 15 25 VARMEVEKSLER WP418M-30-GG STK NJ *841 15 26 VARMEVEKSLER WP418M-40-GG STK NJ *841 15 27 VARMEVEKSLER WP418M-50-GG STK NJ *Varmeveksler WP525LPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 31 VARMEVEKSLER WP525L-14-GG STK NJ *841 15 32 VARMEVEKSLER WP525L-20-GG STK NJ *841 15 33 VARMEVEKSLER WP525L-24-GG STK NJ *841 15 34 VARMEVEKSLER WP525L-30-GG STK NJ *841 15 35 VARMEVEKSLER WP525L-40-GG STK NJ *841 15 36 VARMEVEKSLER WP525L-50-GG STK NJ *841 15 37 VARMEVEKSLER WP525L-60-GG STK NJ *841 15 38 VARMEVEKSLER WP525L-80-GG STK NJ *Varmeveksler WP525MPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 41 VARMEVEKSLER WP525M-14-GG STK NJ841 15 42 VARMEVEKSLER WP525M-20-GG STK NJ *841 15 43 VARMEVEKSLER WP525M-24-GG STK NJ *841 15 44 VARMEVEKSLER WP525M-30-GG STK NJ *841 15 45 VARMEVEKSLER WP525M-40-GG STK NJ841 15 46 VARMEVEKSLER WP525M-50-GG STK NJ *841 15 47 VARMEVEKSLER WP525M-60-GG STK NJ841 15 48 VARMEVEKSLER WP525M-80-GG STK NJ400


VarmeprodukterVarmeveksler WP525HPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 51 VARMEVEKSLER WP525H-14-GG STK NJ *841 15 52 VARMEVEKSLER WP525H-20-GG STK NJ *841 15 53 VARMEVEKSLER WP525H-24-GG STK NJ *841 15 54 VARMEVEKSLER WP525H-30-GG STK NJ *841 15 55 VARMEVEKSLER WP525H-40-GG STK NJ *841 15 56 VARMEVEKSLER WP525H-50-GG STK NJ *841 15 57 VARMEVEKSLER WP525H-60-GG STK NJ *841 15 58 VARMEVEKSLER WP525H-80-GG STK NJ *Varmeveksler WP757LPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 61 VARMEVEKSLER WP757L-30-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 62 VARMEVEKSLER WP757L-40-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 63 VARMEVEKSLER WP757L-50-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 16 21 VARMEVEKSLER WP757L-60-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN STK NJ *841 15 64 VARMEVEKSLER WP757L-80-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 65 VARMEVEKSLER WP757L-100-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJVarmeveksler WP757MPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 66 VARMEVEKSLER WP757M-30-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ841 15 67 VARMEVEKSLER WP757M-40-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 68 VARMEVEKSLER WP757M-50-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 16 22 VARMEVEKSLER WP757M-60-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN STK NJ *841 15 69 VARMEVEKSLER WP757M-80-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 71 VARMEVEKSLER WP757M-100-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJVarmeveksler WP757HPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 72 VARMEVEKSLER WP757H-30-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 73 VARMEVEKSLER WP757H-40-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 74 VARMEVEKSLER WP757H-50-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 16 23 VARMEVEKSLER WP757H-60-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN STK NJ *841 15 75 VARMEVEKSLER WP757H-80-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 76 VARMEVEKSLER WP757H-100-GG HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *401


VarmeprodukterVarmevekslere WP910MPlatevarmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 15 79 VARMEVEKSLER WP910M-150-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ841 15 81 VARMEVEKSLER WP910M-30-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ841 15 82 VARMEVEKSLER WP910M-40-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ841 15 83 VARMEVEKSLER WP910M-50-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ841 15 84 VARMEVEKSLER WP910M-60-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 85 VARMEVEKSLER WP910M-80-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *841 15 86 VARMEVEKSLER WP910M-100-F2F2 HUSK LØFTEØRER OG BEIN! STK NJ *VARMEVEKSLERE TILBEHØRLøfteører og beinLøfteører og bein for GEA varmevekslerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 16 04 LØFTEØRER OG BEIN GEA VARMEVEKSLERE STK NJ *LoddestussLoddestuss messingNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 16 06 LODDESTUSS 1" MESSING MKL STK NJ *841 16 07 LODDESTUSS 2" MESSING MKL STK NJ *SveisestussSveisestuss stålNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 16 08 SVEISESTUSS 3/4" STÅL MKS STK NJ *841 16 09 SVEISESTUSS 1" STÅL MKS STK NJ *841 16 11 SVEISESTUSS 2" STÅL MKS STK NJ *402


VarmeprodukterIsolasjonsboksIsolasjonsboksNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS841 16 01 ISOLASJONSBOKS 12, 10-20 PL STK NJ *841 16 02 ISOLASJONSBOKS 12, 24-30 PL STK NJ *841 16 03 ISOLASJONSBOKS 12, 40-60 PL STK NJ *841 16 24 ISOLASJONSBOKS 18, 6-24PL STK NJ *841 16 25 ISOLASJONSBOKS 18, 30-50PL STK NJ *841 16 26 ISOLASJONSBOKS 25, 10-24PL STK NJ *841 16 27 ISOLASJONSBOKS 25, 30-40PL STK NJ *841 16 28 ISOLASJONSBOKS 25, 44-50PL STK NJ *841 16 29 ISOLASJONSBOKS 25, 60-90PL STK NJ *841 16 31 ISOLASJONSBOKS 57, 10-40PL STK NJ *841 16 32 ISOLASJONSBOKS 57, 44-50PL STK NJ *841 16 33 ISOLASJONSBOKS 57, 60-90PL STK NJ *841 16 34 ISOLASJONSBOKS 57, 100-140PL STK NJ *841 15 97 ISOLASJONSBOKS 100, 30-60 PL STK NJ *841 15 98 ISOLASJONSBOKS 100, 80-120 PL STK NJ *841 15 99 ISOLASJONSBOKS 100, 150-200 PL STK NJ403


VarmeprodukterEKSP.KAR/SIKKERHETSVENT,LUFTUTSKILLEREEKSPANSJONSKAR ALTECHAltech Ekspansjonstank.Ekspansjonskar AltechFor lukkede oppvarmings- og kjølesystem. For kjølevæske (glycol) maks 50%.Maks arbeidstemp. 1200C. Maks temp. membran 700C (iht. DNV 4807/3).Gummi membran - førsteklasses kvalitetsstål - skinnende rød epoxylakk.Tilfredsstiller alle europeiske standard og er CE merket.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS844 20 01 EKS.KAR ALTECH 8 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 02 EKS.KAR ALTECH 12 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 03 EKS.KAR ALTECH 18 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 04 EKS.KAR ALTECH 25 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 05 EKS.KAR ALTECH 35 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 06 EKS.KAR ALTECH 50 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 07 EKS.KAR ALTECH 80 LTR 0,5 BAR STK NB *844 20 08 EKS.KAR ALTECH 100 LTR 1,5 BAR STK NB *844 20 09 EKS.KAR ALTECH 150 LTR 1,5 BAR STK NB *844 20 11 EKS.KAR ALTECH 200 LTR 1,5 BAR STK NB *844 20 12 EKS.KAR ALTECH 250 LTR 1,5 BAR STK NB *844 20 13 EKS.KAR ALTECH 300 LTR 1,5 BAR STK NB *EKSPANSJONSKAR FLAMCOFlexkonsollFlexkonsoll pluss komplett, med sikkerhetsventil, luftutskiller, ansl.ventil og manometer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 17 07 FLEXKONSOLL S20 PLUS KOMPL. STK NB *Flexfast med manometerFlexfast med manometer tilslutningsgruppe for ekspansjonskar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 16 04 FLEXFAST 1/2" M/MANOM. FLAMCO ANSLUTNINGSGRUPPE STK NB *840 16 05 FLEXFAST 1" M/MANOM. FLAMCO ANSLUTNINGSGR. STK NB *Flexfast for 2-25l ekspansjonskarFlexfast hurtigkobling for ekspansjonskar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 16 13 FLEXFAST 3/4" F/ 2-25L KAR FLAMCO STK NB *404


VarmeprodukterEkspansjonskar CubexTrykk ekspansjonskarNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 11 14 EKSP.KAR 8 LTR 0,5 BAR FLEXCON F/VARME-/KJ.ANLEGG NR 26075 STK NB *840 11 17 EKSP.KAR 12 LTR 0,5 BAR FLEXCON F/VARME-/KJ.ANLEGG NR 26135 STK NB *840 11 28 EKSP.KAR 18 LTR 0,5 BAR FLEXCON F/VARME-/KJ.ANLEGG NR 26175 STK NB *840 11 37 EKSP.KAR 25 LTR 0,5 BAR FLEXCON F/VARME-/KJ.ANLEGG NR 26245 STK NB *840 11 57 EKSP.KAR 35 LTR 0,5 BAR FLEXCON F/VARME-/KJ.ANLEGG NR 26345 STK NB *Eksp.kar m/fast membranTrykk/ekspansjonskar Cubex med fast membranNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 11 41 EKSP.KAR CUBEX 50 LTR 1,0 BAR TRYKKEKSP.KAR WILO STK NB *840 11 43 EKSP.KAR CUBEX 80 LTR 1,0 BAR TRYKKEKSP.KAR WILO STK NB *Ekspansjonskar AirfixAirfix med 2 braketter, 10 bar støtpute for forbruksvann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 22 31 EKSP.KAR AIRFIX 12 LTR 10 BAR M/BRAKETT F/FORBR.VANN STK NB *840 22 32 EKSP.KAR AIRFIX 18 LTR 10 BAR M/BRAKETT F/FORBR.VANN STK NB *BrakettFlexon veggbrakett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 17 01 BRAKETT MB-2 F/2-25L EKSP.KAR WILO STK NB *BLANDEKAR NORDIC PACKBlandekar50 og 100 liters blandekarNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS875 18 96 BLANDEKAR 50 LITER NORDICK PACK 3530 STK NB *875 18 97 BLANDEKAR 100 LITER NORDICK PACK 3540 STK NB *Lokk for blandekarLokk for 50 og 100 liters blandekarNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS875 18 98 LOKK FOR BLANDEKAR 50 LITER NORDICK PACK 3532 STK NB *875 18 99 LOKK FOR BLANDEKAR 100 LITER NORDICK PACK 3542 STK NB *405


VarmeprodukterSIKKERHETSVENTILER FLAMCOPrescor sikkerhetsventilSikkerhetsventilPrescor sikkerhetsventilNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 55 01 SIKKERHETSVENTIL 1/2" 3,0 BAR PRESCOR 170 NR 2890284 STK NB *840 55 02 SIKKERHETSVENTIL 1/2" 2,5 BAR PRESCOR 170 NR 2890283 STK NB *840 55 04 SIKKERHETSVENTIL 3/4" 1,5 BAR PRESCOR 170 NR 2890233 STK NB *840 55 05 SIKKERHETSVENTIL 3/4" 2,5 BAR PRESCOR 170 NR 2890231 STK NB *840 55 06 SIKKERHETSVENTIL 3/4" 3,0 BAR PRESCOR 170 NR 2890234 STK NB *840 55 08 SIKKERHETSVENTIL 1" 1,5 BAR PRESCOR 320 NR 2890240 STK NB *840 55 09 SIKKERHETSVENTIL 1" 2,0 BAR PRESCOR 320 NR 2890241 STK NB *840 55 11 SIKKERHETSVENTIL 3/4" 2,0 BAR PRESCOR STK NB *840 55 15 SIKKERHETSVENTIL 1" 2,5 BAR PRESCOR 320 NR 2890242 STK NB *840 55 16 SIKKERHETSVENTIL 1" 3,0 BAR PRESCOR 320 NR 2890243 STK NB *840 55 17 SIKKERH.VENTIL 1"X3,5 BAR WILO FLAMCO PRESCOR STK NB *840 55 18 SIKKERH.VENTIL 1"X4,0 BAR WILO FLAMCO PRESCOR STK NB *840 55 35 SIKKERHETSVENTIL 11/4" 2,5 BAR PRESCOR 320 NR 2890246 STK NB *840 55 36 SIKKERHETSVENTIL 11/4" 3,0 BAR PRESCOR 550 NR 2890247 STK NB *LUFTUTSKILLERE FLAMCOMikroboble-utskiller miniFlamcovent mini mikrobeutskiller.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 12 09 MIKROBOBLE-UTSKILLER 3/4" M/INNV.GJ. FLAMCOVENT MINI STK NB *856 12 12 MICROBOBLE-UTSKILLER 1" M/INNV.GJ. FLAMCOVENT MINI STK NB *856 12 14 MICROBOBLE-UTSKILLER 1 1/4" M/INNV.GJ. FLAMCOVENT MINI STK NB *856 12 16 MICROBOBLE-UTSKILLER 1 1/2" M/INNV.GJ. FLAMCOVENT MINI STK NB *406


VarmeprodukterMikroboble-utskiller maxiFlamcovent maxi dren mikrobeutskiller.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 12 18 MICROBOBLE-UTSKILLER DS 50 MAXI DREN (SVEIS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 21 MICROBOBLE-UTSKILLER DS 65 MAXI DREN (SVEIS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 23 MIKROBOBLE-UTSKILLER DS 80 MAXI DREN (SVEIS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 25 MIKROBOBLE-UTSKILLER DS 100 MAXI DREN (SVEIS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 27 MIKROBOBLE-UTSKILLER DS 125 MAXI DREN (SVEIS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 34 MIKROBOBLE-UTSKILLER DF 50 MAXI DREN (FLENS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 36 MIKROBOBLE-UTSKILLER DF 65 MAXI DREN (FLENS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 38 MIKROBOBLE-UTSKILLER DF 80 MAXI DREN (FLENS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 41 MIKROBOBLE-UTSKILLER DF 100 MAXI DREN (FLENS) FLAMCOVENT STK NB *856 12 43 MIKROBOBLE-UTSKILLER DF 125 MAXI DREN (FLENS) FLAMCOVENT STK NB *LUFT-/SLAMUTSKILLERE TA PNEUMATEXLuft el.Slamutskiller DN50-DN100 m/flens anslutningLuftutskiller eller slamutskiller Pneumatex Zeparo med flens anslutningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 05 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN50 FLENS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 06 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN65 FLENS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 07 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN80 FLENS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 08 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN100 FLENS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBLuft el.Slamutskiller DN50-DN100 m/sveise anslutningLuftutskiller eller slamutskiller Pneumatex Zeparo Vendbar med sveise anslutningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 15 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN50 SVEIS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 16 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN65 SVEIS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 17 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN80 SVEIS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 18 MIKROB.EL.SLAMUTSK.DN100 SVEIS TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBSlamutskiller 3/4"-1 1/2" f/horisontalmonteringSlamutskiller f/horisontalmontering Pneumatex ZeparoNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 46 SLAMUTSKILLER 3/4" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 48 SLAMUTSKILLER 1" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 49 SLAMUTSKILLER 5/4" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 51 SLAMUTSKILLER 11/2" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB407


VarmeprodukterSlamutskiller 3/4"-1" f/vertikalmonteringSlamutskiller f/vertikalmontering Pneumatex ZeparoNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 52 SLAMUTSKILLER 3/4" VERTIKAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 54 SLAMUTSKILLER 1" VERTIKAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBSlamutskiller 3/4"-1 1/2" f/horisontalmont. med magnetSlamutskiller for horisontalmontering Pneumatex Zeparo Slamutskiller med magnetNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 66 SLAMUTSK.MAGNET 3/4"HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 69 SLAMUTSK.MAGNET 5/4" HORISONT TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 68 SLAMUTSK.MAGNET 1" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 71 SLAMUTSK.MAGNET 11/2" HORISONT TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBSlamutskiller 3/4"-1" f/vertikalmont. med magnetSlamutskiller for vertikalmontering Pneumatex Zeparo Slamutskiller med magnetNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 72 SLAMUTSK.MAGNET 3/4" VERTIKAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 74 SLAMUTSK.MAGNET 1" VERTIKAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBMikrobobleutskiller 3/4"-1 1/2" horisontalmontertMikrobobleutskiller horisontalmont Pneumatex ZeparoNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 83 MIKROBOBL.UTSK.3/4" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 85 MIKROBOBL.UTSK.1"HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 86 MIKROBOBL.UTSK.5/4" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 87 MIKROBOBL.UTS.11/2" HORISONTAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBMikrobølgeutskiller 3/4"-1" vertikalmontertMikrobobleutskiller vertikalmontering Pneumatex ZeparoNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 88 MIKROBOBL.UTSK.3/4"VERTIKAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 91 MIKROBOBL.UTSK.1"VERTIKAL TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBMagnet for slamutskillerMagnet for slamsamler, for innmontering i slamutskillerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 01 MAGNET FOR INNMONT.SLAMUTSK. FOR TA PNEUMATEX DN50-100 STK NB408


VarmeprodukterVANNBEHANDLER ELYSATORVannbehandler Elysator Trio 10Elysator Trio 1" Ny type. Vannbehandler for inntil en 0,5m³ vannvolum.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS875 18 72 VANNBEHANDLER ELYSATOR TRIO 10 STK NB *Vannbehandler Elysator 15Vannbehandler for inntil 1,5m³ vannvolum.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS875 18 02 VANNBEHANDLER ELYSATOR TRIO 15 VANNVOLUM STK NB *Vannbehandler Elysator 25Vannbehandler for inntil 5m³ vannvolum. Komplett med luftutskiller, vannmåler, viserinstrumenter, kule ogreguleringsventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS875 18 22 ELYSATOR TRIO-25 VANNBEHANDLER STK NBRensevæske Sanol for varmeanleggSanol rensevæske for varme og kjølekretserNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS875 18 01 RENSEVÆSKE SANOL H-15 5L. F/VARME OG KJØLEKRETSER STK NI *LUFTESPOTTER/VENTILER FLAMCOLufteventil3/8" med automatisk avstengningsventil. Flexvent automatisk utlufter, messing.10 bar.Og Flexvent 1/2" super automatisk storutlufter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 11 21 LUFTEVENTIL 1/2" AUTOMATISK FLEXVENT SUPER STK NB *Utlufter3/8" med automatisk avstengningsventil. Flexvent automatisk utlufter, messing.10 bar.Og Flexvent 1/2" super automatisk storutlufter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 11 03 UTLUFTER AUT. FLEXVENT 3/8" M/AVST.VENTIL STK NB *LUFTESPOTTER/VENTILER HASVOLDLufteventilAutomatisk lufteventil 12 bar med ventil, 110º.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 50 03 LUFTEVENT. AUT. 3/8" M/VENTIL HASVOLD STK NB *409


VarmeprodukterLUFTESPOTTER/VENTILER FRENCO ABLufteventilAutomatisk lufteventil med kulevent. Og overflomssperre for varmeledn.0-4 bar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 54 53 LUFTEVENT. AUT. AIREX 3/8" MAX. ARB.TR. 4 BAR STK NB *LUFTESPOTTER/VENTILER PRESISJONSTEKNIKKLufteventil1/8" Taco ER 40 ventil. Automatisk lufteventil med utvendige gjenger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS856 54 01 LUFTEVENT. TACO AUTOM. 1/8" TYPE 417 STK NB *VARMEPAKKER WILO/FLAMCOVarmepakkaVP2: For areal 100 - 300 m². Inneholder: SMART 25/6, Cubex 12/0,5, Cubex 12/0,5, Flamcovent 1”, Flexconsole PlusS20, Union m/avst.VP3: For areal 0 - 300 m². Pakke uten pumpe, Inneholder: Cubex 12/0,5, Flamcovent 1”, Flexconsole Plus S20, Unionm/avst.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 43 79 VARMEPAKKA VP2 100-300M2 GULVV SMART 25/6, FLAMENCOVENT. 1" STK NB *900 43 79900 43 83 VARMEPAKKA VP3 0-300M2 F/GULVV FLAMCOVENT 1",S20,FLEXCON PK NB *LUFTESPOTTER/VENTILER TA PNEUMATEXAutomatisk luftepotteNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 17 75 TOPPLUFTER 3/8" MESSING TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 77 TOPPLUFTER 1/2" MESSING TA PNEUMATEX ZEPARO STK NB855 17 78 TOPPLUFTER 3/4" MESSING TA PNEUMATEX ZEPARO STK NBVARMEPAKKE GRUNDFOSVarmepakkeVarmepakke for varmepumpeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 27 48 VARMEPAKKE ALPHA2 0-230M2 GRUNDFOS 91480211 PK NB *410


VarmeprodukterKJELER OG BRENNEREKJELER CTCVilla kjeleVillakjelen for olje/gass og elektrisitet. Det kan veksles mellom olje og el.når det passer avhengig av årstid, behov ogenergipris.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 00 25 KJEL VILLA 1100-2 F/OLJE/EL/G CTC M/RØKRØR,SHUNT,VENTILATOR STK NI *Olje kjeleKjelen har maksimalt varmeutbytte og rikelig med tappevann til kjøkken og bad.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 00 21 KJELE OLJE/EL AMA KB 30/3 CTC 28KW OLJE,12KW EL. M/TAPPEV. STK NI *OljebrennerEn nyutviklet, moderne oljebrenner, beregnet for villaer, med det seneste innen forebrenningsteknikk. Miljø ogvarmeøkonomi er i fokus.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS821 01 21 OLJEBRENNER B1R 1.3-3.5 KG/H CTC/BETONE STK NI *BlandeventilBlandeventil for CTC 1100 2200 TrioNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 07 02 BLANDEVENTIL F/1100 2200 TRIO CTC STK NIKOLBER/TERMOSTATER/ETC CTCKolbeKolbe, 3-fas 230/400VNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 06 25 KOLBE 6 KW 230/400V L=680MM BENYTTES I CTC 1100-2 STK NI *TermostathusNorske Backer kolbehus type K 11A er utrustet med en 2 polig arbeidstermostat 30 - 90°C og en 3 poligsikkerhetstermostat som løser ut på 102°C.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 05 59 TERMOSTATHUS K11 /30.90GR) F/CTC KJELER STK NI *TermostatTermostat dobbel RAZ-ST for oljebrenner DTONRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS821 03 04 DOBBELT-TERMOSTAT RAZ-ST F/OLJEBRENNER DTO STK NI *411


VarmeprodukterEl-kolbeInnstikkslengde 310 m.Og Innstikkslengde 415 m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 05 56 EL-KOLBE 230/400V 4KW F/CTC KJELER STK NI *820 05 57 EL-KOLBE 230/400V 6KW F/CTC KJELER STK NI *TILBEHØR OSO GASSKJELERTrykktransm.Trykktransmitter 1/4" RGOg Trykktransmitter 1/2" RGNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 74 15 TRYKKTRANSM. MBS3000 0-10 BAR DANFOSS 060G1125 STK NI *900 74 22 TRYKKTRANSM. MBS 33 0-10 BAR DANFOSS 060G3011 STK NI *900 74 23 TRYKKTRANSM. MBS 33 0-16 BAR DANFOSS 060G3012 STK NI *FølerlommerFølerlomme for rav, ravv termostatisk elementNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS855 02 69 FØLERLOMMER RT TERMOSTAT DANFOSS 017-437066 STK NI *Termostat RTTermostat uten følerlomme IP66 TYPRomtermostatKappilarrørstermostatKappilarrørstermostat RT 107NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 23 13 TERMOSTAT RT 101 25-90 GR DANFOSS 017-500366 STK NI *900 74 24 TERMOSTAT RT 107 70-150 GR DANFOSS 017-513566 STK NI *PressostatPressostat med belg 5/8" utv. IP 66, type RT,D.Og Pressostat 4-17 bar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS564 06 07 PRESSOSTAT TR 113 0-0.3 BAR DANFOSS 017-519666 STK NI *564 06 09 PRESSOSTAT RT 200 DANFOSS 017-523766 STK NI *564 06 13 PRESSOSTAT RT 116 1-10 BAR DANFOSS 017-520366 STK NI *900 74 17 PRESSOSTAT RT 5 4-17 BAR DANFOSS 017-525566 STK NI *412


VarmeprodukterGASSKJELER VAILLANTGasskjele ExclusiveKondenserende gasskjeler. Høy virkningsgrad - utnytter gassen tett på 100%. Mindre forbruk av gass og strøm - merkomfort og kontroll.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 11 65 GASSKJELE EXCLUSIVE VC 146/4-7 VAILLANT 2.9.-13.0 KW STK NI *870 11 73 GASSKJELE EXCLUSIVE VC 466/4-7 VAILLANT 12.5 - 45 KW STK NI *870 11 66 GASSKJELE EXCLUSIVE VC 276/4-7 VAILLANT 5.6 - 27.2 KW STK NI *TILBEHØR VAILLANT GASSKJELERAvtrekkLoddrett balansert, komplett avtrekk og tilbehør.Og rør og skjøtesett til avtrekk og tilbehørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 11 05 AVTREKK 60/100 VANNRETT VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *870 11 07 AVTREKK 60/100 1,0 M 303903 TILBEH. GASSKJELE STK NI *870 11 21 AVTREKK 80/125 VANNRETT VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *413


VarmeprodukterGASSPRODUKTERSKAP/INNHOLD+DIV.F/GASSFlaskeskap for gassFlaskeskap, uisolert og sammenleggbart.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 25 67 FLASKESKAP F/GASS 2X11 KG 700X800X400MM UISOLERT STK NS *Fordeler for gassFordeler for gass, 2 - 3 o g 4 avstikkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 50 03 FORDELER F/GASS 2 AVSTIKK GM20S02Z01 STK NS *870 50 04 FORDELER F/GASS 3 AVSTIKK GM20S03Z01 STK NS *Fordelingsstokk med to utgangerFordelingsstokk med to utgangerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 17 71 FORDELINGSSTOKK M/2 UTGANGER TOLCON 532542 STK NS *Fordelingsstokk med tre utgangerFordelingsstokk med tre utgangerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 17 72 FORDELINGSSTOKK M/3 UTGANGER TOLCON 532546 STK NS *REGULATOR,MÅLER OG FILTERPåtrykksregulatorSRG Regulator med skruadapter nr 6414001.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 03 01 PÅTRYKKSREGULATOR F/GASSFLASKE 30MBAR STK NS *OmskiftersettMBV Omskifter 4 kg, 30 mbar nr 6114205.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 03 08 OMSKIFTERSETT M/2 60CM SLANGER TOLCON 6414205 STK NS *414


VarmeprodukterMANOMETER/ALARMERRør (PP)RørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 11 06 AVTREKK 60/100 0,5 M VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *870 11 22 AVTREKK 80/125 0,5 M VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *870 11 23 AVTREKK 80/125 1,0 M VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *870 11 24 AVTREKK 80/125 2,0 M VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *Bend (1 stk) 87ºØ60/100 og Ø80/125 Bend 87º, a' 1 stk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 11 11 AVTREKK 60/100 87 GR VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *870 11 26 AVTREKK 80/125 87 GR VAILLANT TILBEH. GASSKJELE STK NS *TilslutningssettTilslutningssett for bereder.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 11 59 TILSLUTN.SETT F/126-356 306710 TILBEH. GASSKJELE SET NS *HURTIGKOBLINGER/SLANGERSlange for gass FFTilkoblingsslange for gassNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS820 11 87 SLANGE F/GASS 50-100CM 1/2" STK NS *820 11 88 SLANGE F/GASS 75-150CM 1/2" STK NS *820 11 89 SLANGE F/GASS 30-60CM 3/4" MF STK NS *Slange for terrasseuttakSlange for koblingsboks 3m, hurtigkobling x 1/2" FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 17 34 SLANGE 3M F/TERRASSEUTTAK STK NS *TerasseuttakKoblingsboks utegrill nr 630000NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 02 26 TERRASSEUTTAK F/GASS 1 UTTAK PVC 3/8" ANSLUTNING STK NS *415


VarmeprodukterTerrasseuttak, stålKoblingsboks utegrill, ss 316 enkel, G 3/8" FNPT x HansenNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 25 39 TERRASSEUTTAK F/GASS STÅL 1UT. 3/8" ANSLUTNING STK NS *Slange for hurtigkoblingMetall slange for hurtigkobling, 2 eller 3 meter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 50 09 SLANGE 3M F/HURTIGKOBLING F/GASS GCS2M1G STK NS *870 50 11 SLANGE 2M F/HURTIGKOBLING F/GASS GCS2M1F STK NS *HurtigkoblingHurtigkobling for gass, veggmontert.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 50 07 HURTIGKOBLING GASS VEGGMONTERT GC01MA STK NS *BoaslangeFleksibel gass slange med høy grad av sikkerhet beregnet på faste innstallasjoner i boliger, båter og campingvogner.Innvendig rustfri stålslange med rustfri stål armering, samt en utvednig gul plastlange med hvit stripe Begge ender erpåmontert 1/2" svivel med flat tetning og pakning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS854 14 59 BOASLANGE GASSINOX 1/2"X 500 STK NS *854 14 61 BOASLANGE GASSINOX 1/2"X1000 STK NS *854 14 62 BOASLANGE GASSINOX 1/2"X1500 STK NS *SlangesatsSlangesats med ventil nr X30 362 00.5NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 03 34 SLANGESATS 32MM X G3/4" STK NS *AdapterAdapter for gassutstyr.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 50 08 ADAPTER F/GASS UTSTYR GCS-SP618 STK NS *416


VarmeprodukterGASS RØR/DELER UPONORRør i rør EvalpexQ&E gass rør-i-varerørNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 00 03 EVALPEX F/GASS RIR 16 X 2,2/25 Q&E NR: 1001382 UPONOR M NS870 00 06 EVALPEX F/GASS RIR 20 X 2,8/34 Q&E UPONOR 1001384 M NSNippel rettRett nippel Pex til gass system.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 00 85 NIPPEL RETT PEX GASS 16X1/2"U Q&E WIRSBO 1021969 STK NSFordelerskap liteGass fordelerskap, lite.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 00 64 FORDELERSKAP LITE LÅSBART GASS UPONOR NR: 1036561 STK NSTetningspluggTetningsplugg, gul. For Uponor gass system.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 00 53 TETN.PLUGG 16X2,2-25/20 UPONOR NR: 1034102 STK NS *AdapterAdapter Pex/Cu til gass system.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 00 91 ADAPTER GASS 16 PEX X 15 MM CU WIRSBO 04049633 STK NSRingQ&E Eval ring, natural.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 01 RING F/GASS Q&E EVAL 16MM WIRSBO 1042389 STK NSEkspansjonshodeQ&E EkspansjonshodeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 01 03 EKSPANSJONSHODE GASS 16 MM Q&E WIRSBO 1001372 STK NS *870 01 05 EKSPANSJONSHODE GASS 20 MM Q&E WIRSBO 1001373 STK NS *417


VarmeprodukterSTÅLRØR FLEKSIBLE EUROTISFlenseverktøyFlenseverktøy opptil 1.1/4"-25 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS194 50 78 FLENSEVERKTØY EUROTIS F/GASS STK NS *KapselmutterKapselmutter uten pakningNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS194 50 21 KAPSELMUTTER 12MM F/GASS EV12 EUROTIS STK NS *194 50 22 KAPSELMUTTER 15MM F/GASS EV15 EUROTIS STK NS *PakningFiberpakning for gass, vann og solarNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS194 50 61 PAKNING 12MM F/GASS ED12 EUROTIS STK NS *194 50 62 PAKNING 15MM F/GASS ED15 EUROTIS STK NS *RørSyrefast rør AISI 316L med gul dreneringsmantel på kveil a' 25 m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS194 51 31 RØR SF FLEX. F/GASS 12/25 EUROTIS KV. A 25M GUL M NS *194 51 32 RØR SF FLEX. F/GASS 15/25 EUROTIS KV. A 25M GUL M NS *194 51 33 RØR SF FLEX. F/GASS 12/50 EUROTIS KV. A 50M GUL M NS *194 51 34 RØR SF FLEX. F/GASS 15/50 EUROTIS KV. A 50M GUL M NS *RørklammerRørklemme DN 12-DN 15NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS194 50 82 RØRKLAMMER 12/15MM F/GASS EUROTIS STK NS *418


VarmeprodukterMERKINGSkiltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 03 16 SKILT BRYTER F/MAGNETVENTIL 15X7,5 CM ORANGE/PLAST STK NS *SkiltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 03 17 SKILT GASS UNDER TRYKK 22X11 CM ORANGE/SORT STK NS *SkiltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 23 64 SKILT KOORDINATSKILT TANK/VEGG 10X11 CM ORANGE/ALU STK NS *Klistremerke/SkiltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 16 92 KLISTREM. PROPAN M/PIL 10X3 CM RULL A 100 STK ORANGE/SORT RUL NS *Klistremerke/SkiltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 17 75 KLISTREM. NATURGASS M/PIL 10X3 CM (100STK) ORANGE/SORT RUL NS *Klistremerke/SkiltNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS870 23 66 KLISTREM. PROPAN STENGEVENTIL TRIANGEL 25 STK ORANGE/SORT RUL NS *419


VarmeprodukterOLJETANKER, MÅLERE OG FITTINGSOLJETANKER BOKNOljetankerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 02 03 OLJETANK GUP 1200 LTR. BOKN STK NU839 02 06 OLJETANK GUP 3000 LTR. BOKN STK NU839 00 03 OLJETANK GUP 1200 LTR Ø800X2540 LYNGEN PLAST STK NUOLJE-/DIESELTANK F/JORDOlje-/dieseltankNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 05 06 OLJE-/DIESELTANK F/JORD 1200L 900X2100 MM VPI STK NU839 05 09 OLJE-/DIESELTANK F/JORD 3000L 1200X3100 MM VPI STK NUOLJEFITTINGS GHT-rør med tre kupingerPatent T-rør med 3 kuplinger og kon. 64-FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 52 08 T-RØR MESS. M/3 KUPL.5/16 OLJE " 64-F M/KONUS STK NU *TippunionPatent tippunion med 1 utvendig gjenge 68-FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 55 06 TIPPUNION MESSING 1/4X1/4 OLJE M/1 UTV. GJ. 68-F STK NU *510 55 13 TIPPUNION MESS. 5/16X1/4 OLJE M/1 UTV. GJ. 68-F STK NU *Tippunion pat.messingGH 980504 Messing patent tippunion for O-ring GH 98NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 44 89 TIPPUNION PAT.MESS. 5/16"X1/4" 98-OR GH 980504 STK NU *Union pat.messingGH 9205 Messing patent union for O-ring GH 92NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 43 69 UNION,PAT.MESSING 5/16" 92-OR GH 9205 STK NU *420


VarmeprodukterUnion med to kuplingerPatent union med 2 kuplinger og kon. 62-FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 51 08 UNION MESS. M/2 KUPL.5/16 OLJE 62-F M/KONUS STK NU *TankgjennomføringTankgjennomføring,messing. GH-2000NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 31 09 TANKGJ.FØRING 5/16 X 3/4 X 3/8 MESS. GH 2000051206 STK NU *839 31 12 TANKGJ.FØRING 5/16 X 3/4 X 1/2 MESS. GH 2000051208 STK NU *839 31 16 TANKGJ.FØRING 3/8 X 3/4 X 3/8 MESS. GH 2000061206 STK NU *839 31 19 TANKGJ.FØRING 3/8 X 3/4 X 1/2 MESS. GH 2000061208 STK NULuftehetteLuftehette for oljetankNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 25 99 LUFTEHETTE SILUMIN RETT 1 1/4" GH 107220 STK NU *839 26 35 LUFTEHETTE LETTMETALL 2" 180GR GH 107332 STK NU *NåleventilGH 99205 Messing patent nåleventil med mutter og O-ring GH 992.Og Nåleventil med Nitril O-ringspakning, kon.og mutterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 48 59 NÅLEVENT. MESS. 5/16" M/O-RING 992-OR GH 99205 STK NU *TankalarmTankalarm med messinghusNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 25 51 TANKALARM 1 1/4" M/MESSINGHUS GH109720 STK NU *839 25 53 TANKALARM 2" M/MESSING HUS GH 109732 STK NU *O-ringO-ring for patent rørdeler GH 90NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 43 09 O-RING F/PAT.FITTINGS 5/16" 90-OR GH 9005 STK NU *421


VarmeprodukterKonsus 60-FKonus for patent rørdel 60-FNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS510 50 06 KONUS MESS. 1/4" 60-F OLJE STK NU *510 50 08 KONUS MESS. 5/16" 60-F OLJE STK NU *OLJEFITTINGS EZZEFyllkappePåfyllingskappe låsbar, messing, bøyd 30ºNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 27 99 FYLLKAPPE 30 GR 1 1/4"X 2" MESS.LÅSBAR 5631111 STK NU *839 28 02 FYLLKAPPE 30 GR 2"X 2" MESS.LÅSBAR 5631115 STK NU *OLJEMÅLERE HÆNNIOljemålerInnstillbar tanknivåmåler 0,7 - 2,0 m.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 10 62 OLJEMÅLER HÆNNI 439 UNIVERSAL 0,7 - 2,0 M STK NU *OLJEMÅLERE UNITOPOljemålerUnitop pneumatisk oljestandsmålerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 10 33 OLJEMÅLER, UNIVERSAL UNITOP STK NU *OLJESLANGER CTCOljeslangeOljeslange armert, rett.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS821 03 13 OLJESLANGE 1/4 X 70 CM ARMERT RETT STK NUOLJEFITTINGS SAASBunnventilBunnventil med fjær for olje.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS839 20 21 BUNNVENT. F/OLJE, MESSING 3/8" 2030003 STK NU *839 20 23 BUNNVENT. F/OLJE, MESSING 1/2" 2030004 STK NU *422


PumperPumperInnholdSIRKULASJONSPUMPER OG TILBEHØR ___________________________________ 424SIRKULASJONSPUMPER OG TILBEHØR GRUNDFOS _________________________ 424SIRKULASJONSPUMPE WILO TRYKKSTYRT ________________________________ 427SIRKULASJONSPUMPER WILO _________________________________________ 427VANNFORS.-,AVLØP-,HÅNDPUMPER OG TILBEHØR _________________________ 429VANNFORSYNINGSPUMPER GRUNDFOS __________________________________ 429BOREHULLSPUMPER GRUNDFOS _______________________________________ 430VANNFORSYNINGSPUMPER WILO _______________________________________ 432VANNFORSYNINGSPUMPER ALTECH _____________________________________ 432TRYKKTANKER GRUNDFOS ____________________________________________ 432AVLØPSPUMPER GRUNDFOS ___________________________________________ 433GRUNDFOS SOLOLIFT 2 _______________________________________________ 435AVLØPSPUMPER WILO ________________________________________________ 435AVLØPSPUMPER ABS _________________________________________________ 435HÅNDPUMPER SIGMA ________________________________________________ 437HÅNDPUMPER NIRA _________________________________________________ 438KABEL FOR DYKKPUMPER _____________________________________________ 438LENSEPUMPER ALTECH ______________________________________________ 438TRYKKBRYTERE DANFOSS _____________________________________________ 438SANDSPISS PEDALCO ________________________________________________ 439423


PumperSIRKULASJONSPUMPER OG TILBEHØRSIRKULASJONSPUMPER OG TILBEHØR GRUNDFOSVåtløpere med/trykkstyringSirkulasjonspumpe Alpha 2Alpha 1 fas sirkulasjonspumpe for sirkulasjon av varmt eller kaldt vann i varmeanlegg, bruksvannanlegg eller kjøleogairconditionanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 23 19 SIRK.PUMPE ALPHA2 25-40 1-FAS GRUNDFOS 95047500 STK PB *904 23 21 SIRK.PUMPE ALPHA2 25-60 1-FAS GRUNDFOS 95047504 STK PB *Sirkulasjonspumper MagnaMagna sirkulasjonspumper enkel og dobbel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 30 49 SIRK.PUMPE MAGNA UPE32-120 F GRUNDFOS 96513625 STK PB *904 30 55 SIRK.PUMPE MAGNA 40-120F 1-FAS GRUNDFOS 96513626 STK PB *904 30 62 SIRK.PUMPE MAGNA 25-60 1-FAS GRUNDFOS 96281022 STK PB *904 30 63 SIRK.PUMPE MAGNA 25-100 1-FAS GRUNDFOS 96281015 STK PB *904 30 64 SIRK.PUMPE MAGNA 32-100 GRUNDFOS: 96281016 STK PB *904 30 65 SIRK.PUMPE MAGNA 50-120F 1-FAS GRUNDFOS 96504872 STK PB *904 30 67 SIRK.PUMPE MAGNA D 50-120F 1-F GRUNDFOS 96504874 STK PB *904 32 05 SIRK.PUMPE MAGNA D32-120F 1FAS GRUNDFOS 96513629 STK PB *904 32 07 SIRK.PUMPE MAGNA D40-120F 1FAS GRUNDFOS 96513640 STK PB *424


PumperVåtløpere u/trykkstyringVarmt vann sirkulasjonspumper, pris er uten union/motflens.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 20 05 SIRK.PUMPE UPS25-25 180 1-FAS U/UNION VÅTL. GR.FOS 95906400 STK PB *904 20 07 SIRK.PUMPE UPS25-40 130 1X230V GRUNDFOS 50HZ VARMTV.VÅTLØP. STK PB *904 20 09 SIRK.PUMPE UPS25-40 1-FAS U/UNION VÅTL GR.FOS 96281384 STK PB *904 20 11 SIRK.PUMPE UPS25-60 1 FAS U/UNION VÅTL. GR.FOS 96281483 STK PB *904 20 13 SIRK.PUMPE UPS25-80 180 1-FAS U/UNION VÅTL. GR.FOS 95906429 STK PB *904 20 14 SIRK.PUMPE UPS25-100 180 1 FAS 230 V 50HZ STK PB904 20 19 SIRK.PUMPE UPS32-80 180 1-FAS U/UNION VÅTL. GR.FOS 95906442 STK PB *904 20 21 SIRK.PUMPE UPS21-40 F 1-FAS U/UNION VÅTL. GR.FOS 96281386 STK PB *904 20 25 SIRK.PUMPE UPS36-20F 200 1-FAS U/FLENSER VÅTL. GR.FOS 95906402 STK PB *904 20 27 SIRK.PUMPE UPS36-50F 200 1-FAS U/FLENSER VÅTL. GR.FOS 95906417 STK PB *904 20 28 SIRK.PUMPE UPS25-120 1X230V U/UNION VÅTL. GR.FOS 52588336 STK PB *904 21 05 SIRK.PUMPE UPS25-50 3-FAS U/UNION VÅTL. GR.FOS 59545701 STK PB *904 24 03 SIRK.PUMPE UPS32-120F 3X400 V GRUNDFOS 96401839 STK PB *904 24 07 SIRK.PUMPE UPS32-60 F 3-FAS VÅTL. PN 6/10 GRUNDFOS 96401772 STK PB *904 24 09 SIRK.PUMPE UPS32-120 F 3-FAS VÅTL. PN 6/10 GRUNDFOS 96401838 STK PB *904 24 15 SIRK.PUMPE UPS40-60/2F 3-FAS VÅTL. PN 6/10 GRUNDFOS 96401916 STK PB *904 24 16 SIRK.PUMPE UPS40-60/2F 3X400V 50 HZ PN 6/PN10 DN40 VÅTLØP. STK PB *904 24 17 SIRK.PUMPE UPS40-120 F 3-FAS VÅTL. PN 6/10 GRUNDFOS 96401943 STK PB *904 24 23 SIRK.PUMPE UPS50-60/4F 3X230V 50 HZ PN 6/PN10 DN 50 VÅTLØP. STK PB *904 24 24 SIRK.PUMPE UPS50-120/2F 3X400V 50 HZ PN 6/PN10 DN 50 VÅTLØP. STK PB *904 24 25 SIRK.PUMPE UPS50-60/2F 3X230V 50 HZ PN 6/PN10 DN 50 VÅTLØP. STK PB *904 24 27 SIRK.PUMPE UPS50-120 F 3X230V 50 HZ PN 6/PN10 DN 50 VÅTLØP. STK PB *904 24 28 SIRK.PUMPE UPS50-180 F 3X400V 50 HZ PN 6/PN10 DN 50 VÅTLØP. STK PB *Våtløpere for tappevannTappevann sirkulasjonspumper, våtløpere uten unioner. Bildet viser 9042209.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 22 06 TAPPEV.P. COMFORT UP15-14B M/UR OG TERMOST. 1X230V GR.FOS 96433886 STK PB *904 22 09 TAPPEV.P. UP20-15 N 1-FAS U/UNION/KONSOL VÅTL. 59641500 STK PB *904 22 11 TAPPEV.P. UP20-30 N 1-FAS U/UNION/KONSOL VÅTL. 59643500 STK PB *904 22 13 TAPPEV.P. UP20-45N 150 1-FA (UP25-45N)U/UN./KONS. 95906472 STK PB *904 22 55 TAPPEV.P. UP20-30 N 3-FAS U/UNION/KONS. VÅTL. 59643701 STK PB *904 22 15 SIRK.P. UPS25-60B 180 1FAS GRUNDFOS 96281498 STK PB *904 22 17 SIRK.P. UP25-80B 180 1-FAS GRUNDFOS 95906439 STK PB *425


PumperTørrløpereSirkulasjonspumper, tørrløpere, type TP enkle.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 40 05 SIRK.PUMPE TP25-50/2R 3X230/400V PN 10 GRUNDFOS 96408463 STK PB *904 40 07 SIRK.PUMPE TP25-90/2R 3X230/400V PN 10 GRUNDFOS 96408464 STK PB *904 42 85 SIRK.PUMPE TP25-90 F/GLYCOL 3X230/400V TØRRL.GQQE 96465390 STK PB *904 40 12 SIRK.PUMPE TP32-120/2 RUUE 3-F GRUNDFOS 96438865 STK PB *904 40 17 SIRK.PUMPE TP32-120/2 GRUNDFOS NR: 96401852 STK PB *TilbehørFjernkontroll for e-pumperTrådløs fjernbetjening. Passer til alle produkter med 1R interface kommunikasjon.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 33 06 FJERNKONTROLL F/E-PUMPER GRUNDFOS R100 MK2 STK PB *Union for pumpe UPSUnionsett for pumpe. Tilbehør til Grundfos kuplingspumper. Bildet viser nrf-nummer 9040844.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 08 44 F/PUMPE UPS25/TP25/UPE25 ALPHA 1.1/2"X1" GR.F.00529922 SET PB *904 08 45 F/PUMPE UP(S)25-B/TP25-B METALL 1.1/2"X1" GRUNDFOS 00529972 SET PB *904 08 47 F/PUMPE UP(S)32-B/TP32-B METALL 2"X1.1/4" GRUNDFOS 00509971 SET PB *904 08 46 F/P. UP(S)32/TP32/UPE32 2"X1.1/4" GRUNDFOS 00509922 SET PB *904 08 52 M/AVST.F/UP25/TP25/UPE25 GRUNDFOS 00519806 STK PB *FlensFlens for UPS21 og UPS36.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 08 41 OVALFLENS 1" M/KULEAVST. UPS21 F/PUMPE 2STK GR.FOS 00519706 SET PB *904 08 42 FIRKANTFLENS F/P. UM(S)UP(S)36 1.1/2" GR.FOS 00509904 SET PB *904 08 43 FIRKANTFLENS F/P. UM(S)UP(S)36 2" GRUNDFOS 00509905 SET PB *Union for tappevannssirkulasjonspumperUnionsett, varmt forbruksvann, tilbehør til Grundfos kuplingspumper.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 08 48 UNION F/PUMPE UM/UP20-N METALL 1.1/4"X3/4" GRUNDFOS 00529982 SET PB *RelemodulRelemodul minimagna SignalmodulNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 49 RELEMODUL MINIMAGNA XX-40/XX-60/XX-100 STK PB426


PumperGenimodulGenimodul minimagna SignalmodulNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 48 GENIMODUL MINIMAGNA XX-40/XX-60/XX-100 STK PBSIRKULASJONSPUMPE WILO TRYKKSTYRTSirkulasjonspumpe Stratos Pico trykkstyrtHøy effektiv elektrisk sirkulasjonspumpe. Enkel, våtløper.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 38 24 SIRK.PUMPE STRATOS PICO 25/1-4 TRYKKSTYRT WILO STK PB *900 38 25 SIRK.PUMPE STRATOS PICO 25/1-6 TRYKKSTYRT WILO STK PB *Sirkulasjonspumpe StratosEnkel våtløper, elektronisk sirkulasjonspumpe med mikroprossesor.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 35 71 SIRK.PUMPE STRATOS 25/1-6 WILO TRYKKSTYRT SIRK.PUMPE STK PB *900 35 74 SIRK.PUMPE STRATOS 25/1-8 WILO TRYKKSTYRT SIRK.PUMPE STK PB *900 35 81 SIRK.PUMPE STRATOS 30/1-12 WILO TRYKKSTYRT SIRK.PUMPE STK PB *Sirkulasjonspumpe Stratos-ZVåtløpersirkulasjonspumpe med skrue- eller flenstilkobling, EC-motor med automatisk effekttilpasning. For alletyper drikkevannssirkulasjonssystemer, alle systemer for varmtvannsoppvarming, klimaanlegg, lukkedekjølekretsløp, industrielle sirkulasjonsanleggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 35 83 SIRK.PUMPE STRATOS 40/1-8 WILO TRYKKSTYRT SIRK.PUMPE STK PB *900 35 85 SIRK.PUMPE STRATOS 40/1-12 WILO TRYKKSTYRT SIRK.PUMPE STK PB *900 35 87 SIRK.PUMPE STRATOS 50/1-12 WILO TRYKKSTYRT SIRK.PUMPE STK PB *Sirkulasjonspumpe SmartVåtløpersirkulasjonspumpe med gjengeanslutning og automatisk effekttilpasning. For vannbåren oppvarming (allesystemer) og industrielle sirkulasjonsanleggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 35 67 SIRK.PUMPE SMART 25/6-180 TRYKKSTYRT WILO STK PB *900 37 52 SIRK.PUMPE SMART 25/4-180 TRYKKSTYRT WILO STK PB *SIRKULASJONSPUMPER WILOSirkulasjonspumpe Star-RSVåtløpersirkulasjonspumpe med gjengeanslutning og automatisk effekttilpasning, enkel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 36 06 SIRK.PUMPE STAR RS25/4-180 1-F VÅTLØPER WILO (ENKEL) STK PB *900 36 13 SIRK.PUMPE STAR RS25/6-180 1-F VÅTLØPER WILO (ENKEL) STK PB *427


PumperSirkulasjonspumpe Star-ZVåtløpersirkulasjonspumpe med gjengeanslutning. For drikkevannssirkulasjonsanlegg og beslektede systemer innenindustri- og bygningsteknikkNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 38 47 TAPPEV./SIRK.PUMPE Z20/7-150 WILO STK PB *Sirkulasjonspumpe Star-Z 15FVåtløpersirkulasjonspumpe med gjengeanslutning. Drikkevannssirkulasjonsanlegg og beslektede systemer innenindustri- og bygningsteknikk.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 35 15 TAPPEV./SIRK.PUMPE STAR Z-15F/ WILO TAPPEVANNSPUMPE STK PB *Sirkulasjonspumpe TopVåtløpersirkulasjonspumpe med gjenge- eller flensanslutning. Vannbåren oppvarming (alle systemer), klimaanlegg,lukkede kjølekretsløp, industrielle sirkulasjonsanlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 37 23 SIRK.PUMPE 25/7 TOP-S/A4 1-FAS 180MM 230V VÅTLØPER WILO STK PB *900 37 27 SIRK.PUMPE TOP-S30/10 1-FAS WILO 3-TRINNS SIRK.PUMPE STK PB *TilbehørIF modulTilbehør sirkulasjon.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 34 92 IF MODUL PLR F/STRATOS WILO F/DOBBELTPUMPER STK PB *900 34 93 IF MODUL EXT.AUS F/STRATOS WILO F/FJERNOVERVÅKNING STK PB *UnionskuplingUnionskupling , pumpetilbehør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 43 03 UNIONSKUPL. 1" (DN25) SETT WILO F/DN25 PUMPER SET PB *900 43 04 UNIONSKUPL. 1 1/4"(DN32) SETT WILO F/DN 30 PUMPER SET PB *UnionssettAvstengningsventil union, pumpetilbehør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 43 13 UNIONSETT M/AVST. 1"(DN25)WILO F/RØRANSL. 25(1.1/2"X1") 2890505 SET PB *900 43 14 UNIONSKUPL.M/AVST.1 1/4" SETT WILO F/DN 32 PUMPER SET PB *428


PumperVANNFORS.-,AVLØP-,HÅNDPUMPER OG TILBEHØRVANNFORSYNINGSPUMPER GRUNDFOSCR DWEjektorpumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 04 22 VANNFORS.PUMPE CR5-9 DW 3-FAS 1,5KW EJEK.P. 96624565 STK PD *904 04 23 VANNFORS.PUMPE CR5-11 DW 3-FAS 2,2KW EJEK.P. 96624566 STK PD *JPHyttepumper og automaterNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 00 28 VANNFORS.PUMPE JP-6 M/MONT.SET 1-FAS GRUNDFOS 4661B0DC STK PD *904 00 13 VANNFORS.PUMPE JP5/20 1-FAS M/20L MEMBR.TANK GR.F 4671BPBB STK PD *904 01 01 VANNFORS.PUMPE JP5 1-FAS HYTTEPUMPE GRUNDFOS 46711002 STK PD *904 01 02 VANNFORS.PUMPE JP5-PC 1-FAS GRUNDFOS 46710102 STK PD *904 01 11 VANNFORS.PUMPE JP6 1-FAS HYTTEPUMPE GRUNDFOS 46811002 STK PD *904 01 15 VANNFORS.AUTOMAT JP6/60 1-FAS 1,3 KW GRUNDFOS 4661BQBB STK PD *MQ1-fas trykkvannautomat med pumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 00 26 VANNFORS.PUMPE MQ3-35 1-FAS GRUNDFOS 96515412 STK PD *904 00 27 VANNFORS.PUMPE MQ3-45 1-FAS GRUNDFOS 96515415 STK PD *CR In-LineVertikal In-Line pumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 02 19 PUMPE CR3-9 IN-LINE 1-FAS 0,75 KW GRUNDFOS 96528686 STK PD *904 02 26 PUMPE CR3-9 IN-LINE 3-FAS 0,75 KW GRUNDFOS 96516596 STK PD *904 02 82 PUMPE CR5-8 IN-LINE 3-FAS 1,10 KW GRUNDFOS 96516991 STK PD *904 02 84 PUMPE CR5-10 A-A-A-E-HQQE 3-FA 230/400 50HZ GRUNDFOS96516993 STK PD *TrykkbryterTrykkbryter CS 1/2" 2-6 bar IP 55.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 16 67 TRYKKBRYTER CS 1/2" 2- 6 BAR IP 55 GRUNDFOS 91480796 STK PD *GummiklosserGummiklosser 80x80x8 millimeter for umt/upt Grundfos.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 10 11 GUMMIKLOSSER NOVIBRA GRUNDFOS NR: GN140809 STK PD *429


PumperBOREHULLSPUMPER GRUNDFOSDykkpumpe SQSQE Dykkpumpe 3"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 13 04 DYKKPUMPE SQ 1-80 3" 1-FAS 230V 1,05 KW GRUNDFOS96510191 STK PD *904 13 06 DYKKPUMPE SQ 1-110 3" 1-FAS 230V 1,05 KW GRUNDFOS96510193 STK PD *904 13 53 DYKKPUMPE SQE 2- 85 3" 1-FAS 230 V GRUNDFOS 96510153 STK PD *904 13 62 DYKKPUMPE SQE 2- 55 3" 1X230V 96510151 GRUNDFOS STK PD *904 13 13 DYKKPUMPE SQ 2- 70 3" 1-FAS 230V 0,8 KW GRUNDFOS96510200 STK PD *904 13 15 DYKKPUMPE SQ 2-100 3" 1-FAS 230V 1,2 KW GRUNDFOS96510202 STK PD *904 13 43 DYKKPUMPE SQ 2- 85 3" 1-FAS 230V GRUNDFOS 96510201 STK PD *Skjøtesett for SQSkjøtesett med masse for 2 x 1,5mm² pluss jord nr. 96021462 kabel for dykkpumpe 3 x 2,5 mm².NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 15 95 SKJØTESETT F/SQ 2X1,5MM2 +JORD GRUNDFOS 96021462 STK PD *Kabel for SQKabel for jetsub, pluss jord kabel for dykkpumpe 3x2,5 mm².NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 15 83 KABEL F/SQ 2 X 1,5MM2+JORD TML GRUNDFOS GN:00ID7946 BLÅ M PD *904 15 85 KABEL F/SQ 2 X 2,5MM2+JORD TML GRUNDFOS 00ID7947 BLÅ M PD *Dykkpumpe SQESQE Dykkpumpe 3"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 13 51 DYKKPUMPE SQE 1-110 3" 1-FAS 230 V GRUNDFOS 96510145 STK PD *904 13 52 DYKKPUMPE SQE 2- 70 3" 1-FAS 230 V GRUNDFOS 96510152 STK PD *Trykkpakke for SQEKonstant trykkpakke for SQENRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 13 47 TRYKKPAKKE KONSTANT F/SQE DYKKPUMPE GRUNDFOS 96524504 STK PD *Dykkpumpepakke for SQEKomplett dykkpumpepakke med 60 m el.kabel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 06 71 DYKKPUMPE SQE 2-70 KOMPL. PAK. GRUNDFOS 96160961 STK PD *904 06 72 DYKKPUMPE SQE 2-85 KOMPL. PAK. GRUNDFOS 96160962 STK PD *430


PumperVeggbrakett for SQEVeggbrakett for SQE anlegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 33 08 VEGGBRAKETT F/SQE ANLEGG 91479830 GRUNDFOS STK PD *Dykkpumpe SPSP Dykkpumpe 4"NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 06 16 DYKKPUMPE 4" SP1A-28 3-FAS 0,75 KW GRUNDFOS 08001A28 STK PD904 18 16 DYKKPUMPE 4" SP1A-28 3FAS 400V 0,75 KW GRUNDFOS 08001K28 STK PD904 06 52 DYKKPUMPE 4" SP2A-13 3-FAS 0,55KW GRUNDFOS 09001A13 STK PD *904 06 54 DYKKPUMPE 4" SP2A-18 3-FAS 0,75 KW GRUNDFOS 09001A18 STK PD *904 06 55 DYKKPUMPE 4" SP2A-23 3-FAS 1,1 KW GRUNDFOS 09001A23 STK PD *904 06 56 DYKKPUMPE 4" SP2A-28 3-FAS 1,5 KW GRUNDFOS 09001A28 STK PD904 18 57 DYKKPUMPE 4" SP2A-28 3FAS 400V 1,5 KW GRUNDFOS 09001K28 STK PDKabelskjøtesett for SPSkjøtesett med masse for 1,5mm² og 2,5mm² nr 00799901 kabel for dykkpumpe 3 x 2,5 mm².NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 15 93 KABELSKJØTESETT 1,5 OG 2.5 MM2 GRUNDFOS 00799901 SET PD *Kondensatorboks for SPKondensatorboks med motorvern for 1-fas dykkpumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 15 02 KONDENSATORBOKS 0,55 KW M/M.V. F/1-FAS DYKKP. 82219513 STK PD *904 15 03 KONDENSATORBOKS 0,75 KW M/M.V. F/1-FAS DYKKP. 82219514 STK PD *Brønnhatt6" brønnhatt for 4" og 6" borehull.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 16 27 BRØNNHATT FOR 4 OG 6" HULL GRUNDFOS GN134029 STK PD *Bærejern1 bærejern for 4" og 6" borehull.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 16 22 BÆREJERN 1" F/4"-6" HULL GRUNDFOS GN133100 STK PD *FestebåndRull med gummi festebånd for 80 m kabel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 16 21 FESTEBÅND GUMMI RULL F/80M KAB GRUNDFOS 00115016 RUL PD *431


PumperWireØ3 millimeter 1 x 19 tråder i hele 10 m, inklusive 2 stk syrefaste wireklemmer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 16 11 WIRE 3 MM. SYREFAST STÅL M/3 KLEMMER (3X19TRÅDER)GR.FOS M PDVANNFORSYNINGSPUMPER WILOPumpe KSPumpeautomat 1-fas med 60 l tank.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS902 31 19 PUMPE KS 1100/60 60L TANK F/VANNING HYTTE/HUS 1-FAS 230V STK PD *HyttepumpePumpeautomatNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS902 31 07 HYTTEPUMPE CAM 80/22 1-FAS HYTTEPUMPE M/22 L TANK 230V STK PD *VANNFORSYNINGSPUMPER ALTECHForsyningspumpeForsyningspumpe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 59 91 FORSYNINGSPUMPE ALTECH SUR800 F/REINT VANN 800W STK PD *HyttepumpeHyttepumpe, 22 l tank.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 59 81 HYTTEPUMPE ALTECH PPT800 1X230 STK PD *TRYKKTANKER GRUNDFOSTrykktankI patentert CAD-2 membrandesign. Maks arbeidstemperatur 50ºC. Enkel å montere pga vekt. Holdbart heldekkendefiberglass forsterket med epoxybelegg og solid fotring.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS910 01 51 TRYKKTANK C2B 60L. GLASSFIBER GRUNDFOS 96733303 STK PD *910 01 52 TRYKKTANK C2B 80L. GLASSFIBER GRUNDFOS 96733304 STK PD *910 01 53 TRYKKTANK C2B 100L.GLASSFIBER GRUNDFOS 96733305 STK PD *910 01 55 TRYKKTANK C2B 200L. GLASSFIBER GRUNDFOS 96733307 STK PD *910 01 56 TRYKKTANK C2B 250L. GLASSFIBER GRUNDFOS 96733308 STK PD *910 01 57 TRYKKTANK C2B 300L. GLASSFIBER GRUNDFOS 96733309 STK PD *910 01 59 TRYKKTANK C2B 450L. GLASSFIBER GRUNDFOS 96733311 STK PD *432


PumperMembrantankMembrantank, 10 bar.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 28 06 MEMBRANTANK 12 LTR. 10 BAR GRUNDFOS 96528336 STK PD *840 28 08 MEMBRANTANK 18 LTR. 10 BAR GRUNDFOS 96528337 STK PD *840 28 11 MEMBRANTANK 24 LTR. 10 BAR GRUNDFOS 96528339 STK PD *840 28 14 MEMBRANTANK 60 LTR. 10 BAR GRUNDFOS 96528341 STK PD *840 28 15 MEMBRANTANK 80 LTR. 10 BAR GRUNDFOS 96528342 STK PD *840 28 17 MEMBRANTANK 100 LTR. 10 BAR GRUNDFOS 96528343 STK PD *Monteringssett for membrantankMonteringssett for membrantank. På tanker større enn C2B 100 brukes det en 1"x1 1/4" nippelmuffe.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 28 87 MONT.SETT 1" F/MEMBRANTANK GRUNDFOS 91480210 STK PD *Monteringsbrakett for membrantankNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS840 27 53 MONTERINGSBRAKETT F/TANK GRUNDFOS-96480773 STK PDAVLØPSPUMPER GRUNDFOSSenkbar pumpe med nivåkontroll, Rustfritt, med 35 millimeter fritt gj.løp, 1-fas.Mini kvernpumpeMini 60p flex med kvernpumpe seg 10.12NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 63 KVERNP.MINI 60PFLEX-SEG 3X400V GRUNDFOS NR: 91480254 STK PD *904 51 64 KVERNP.MINI 60PFLEX-SEG 1X230V GRUNDFOS NR: 91480253 STK PD *Mini pumpesystemMini pumpesystemNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 55 01 MINI PUMPESYSTEM SOLOLIFT 1-FAS GRUNDFOS 96176911 STK PD *904 55 03 MINIPUMPEKUM LIFTAWAY C-40-1 1-FAS GRUNDFOS 96003985 STK PD *904 55 05 MINIPUMPEKUM LIFTAWAY B-40-1 1-FAS GRUNDFOS 96003974 STK PD *Villa kvernpumpeVilla 600/800 med kvernpumpe seg 40.12NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 52 44 KVERNP.VILLA 600/800SEG 1X230V GRUNDFOS NR:96235362 STK PD *904 52 45 KVERNP.VILLA 600/800SEG 3X230V GRUNDFOS NR: 96235364 STK PD *904 52 46 KVERNP.VILLA 600/800SEG 3X400V GRUNDFOS NR: 96235363 STK PD *433


PumperLensepumpe med nivåvippeSenkbar lensepumpe med nivåvippe for automatisk start og stopp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 07 52 LENSEPUMPE KP 150 A1 M/NIVÅVP. SENKBAR GRUNDFOS 011H1800 STK PD *904 07 54 LENSEPUMPE KP 250 A1 M/NIVÅVP. SENKBAR GRUNDFOS 012H1800 STK PD *Lensepumpe med nivåkontrollSenkbar pumpe med nivåkontroll, Rustfritt, med 12 millimeter fritt gj.løp, 1-fas. Bildet viser 9045645.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 56 45 LENSEPUMPE AP35.40.06.A1V 1FAS RUSTFRI M/10 M KABEL STK PD *904 56 07 LENSEPUMPE AP12.40.06.A1 1-FAS M/10M KABEL GRUNDFOS 96010979 STK PD *Lensepumpe multiboksMulti-Boks B-CC7 Komplett m/lensepumpe 15m slangeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 07 95 LENSEPUMPE MULTIBOKS B-CC7 15M SLANGE,STORZ, 10M KABEL STK PD *KloakkpumpestasjonMini 60seg. 1,2 kw 3x230 v prefab.avløpstasjon med skjæresystem.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 62 KLOAKKPUMPESTASJON MINI 60SEG. 1,2KW 3X230V PREF.F/INNEMONT. STK PD *DrenspumpekumDrenspumpekumNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 53 DRENSPUMPEKUM 400X2000 1X230V 96581278 GRUNDFOS STK PD *AlarmlampeAlarmlampe, pumpekum type APS60, diam. 60cm, 2" utløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 75 ALARMLAMPE 1 X 230 V GRUNDFOS 91481444 STK PD *NivåvippeNivåvippe med 10 m kabel, Grundfos prefab. Pumpekum type APS60, diameter 60 cm, 2" utløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 51 77 NIVÅVIPPE M/10 M KABEL GRUNDFOS 96003332 STK PD *Kondensat ConliftKondensatpumpe Conlift er konstruert til sikker bortleding av kondens fra airconditionanlegg, kjøle-og fryseanlegg,fordampere etc.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 55 06 KONDENSATPUMPE CONLIFT GRUNDFOS STK PD *434


PumperAvløpsautomatAvløpsautomater, kjøkken og bad.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 57 11 SOLOLIFT2 C3 AVLØPSAUT.MAX 75C SERVANT+DUSJ+KJK.BENK STK PD904 57 12 SOLOLIFT2 CWC3 AVLØPSAUTOMAT FOR INNB.WC+DUSJ+SERVANT STK PD904 57 13 SOLOLIFT2 D2 AVLØPSAUTOMAT DUSJ+SERVANT STK PD904 57 15 SOLOLIFT2 WC3 AVLØPSAUTOMAT WC+SERVANT+DUSJ STK PDGRUNDFOS SOLOLIFT 2Sololift KonverteringskitKonverteringskit ved utskifting av SFA ModellerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 57 16 SOLOLIFT2 KONVERTERINGSKIT V/UTBYTTE AV SFA-MODELLER STK PDAVLØPSPUMPER WILOPumpePumpestasjon for kondensvann, 1-fas.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 55 31 PUMPE DRAINLIFT CON F/KONDENSV WILO STK PD *KloakkpumpestasjonPumpestasjon for kondensvann, 1-fas.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 36 68 KLOAKKPUMPESTASJON WS625/E2100 1-FAS F/1-3 HUS WILO STK PD *AVLØPSPUMPER ABSKvernpumpeKvernpumpe PiranhaNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 09 66 KVERNPUMPE PIR.09/2-W01-F1X230 ABS 05106516 STK PD *905 09 67 KVERNPUMPE PIR.09/2-D01-F3X400 ABS 05106517 STK PD905 10 73 KVERNPUMPE PIRANHA S 17/2 D14-10-KFM 11/4" STK PD *Lensepumpe RobustaDreneringspumpe Robusta 200TS, 230/1/50 med nivåstyring og tilbakeslagsventil.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 07 56 LENSEPUMPE ROBUSTA 200 01135066 STK PD *435


PumperLensepumpe JumboLensepumpe J12 W. 230/1/50. 0,9 kW.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 10 23 LENSEPUMPE JUMBO 12W 2" 1-FAS M/20M KABEL ABS STK PD *Lensepumpe TsurumiLensepumperNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS906 00 41 LENSEPUMPE HS2.4S TSURUMI STK PD906 00 51 LENSEPUMPE HS3.75S TSURUMI STK PDLensepumpeslangeLensepumpeslange 2" i 10 meters rull.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 09 73 LENSEPUMPESLANGE 2" 25M RULL ABS 49425-10 RUL PD *Pumpestasjon SanimaxMinipumpestasjon Sanimax tilpasset kjøkkenbenk. Bildet viser NRF: 9051149.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 11 49 PUMPESTASJON SANIMAX ROB.202 ABS 07565120 STK PD *905 11 51 PUMPESTASJON SANIMAX MF154 ABS 7565127 STK PD *Pumpestasjon Synconta med pumpe1,7kW Pumpestasjon Synconta 700L-Pir.S17/2-HSR-I Pumpe, trykksonde og isolasjonNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 19 91 PUMPESTASJON SYNCONTA 700 M/PUMPE,SONDE,ISOLERING STK PD *905 20 01 PUMPESTASJON SYNCONTA 700L M/PUMPE,SONDE,ISOLERING STK PD *SlangeklemmeSlangeklemme for lensepumpeslange.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 06 15 SLANGEKLEMME F/LENSEPUMPESL. 15070047 ABS STK PD *HalsforlengerTilbehør Halsforlenger Synconta 801, H = 600 med mer. Maks en stykk pr. stasjon.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 09 32 HALSFORLENGER SYNCONTA 801 ABS 62665182 STK PD436


PumperKlosettkvernMinipumpestasjon Piranhamat 100-W01, 230/1/50 klosettkvern, høyt sideinnløp.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 11 56 KLOSETTKVERN PIRANHAMAT 100 07565091 STK PD *NivåvippeNivåvippe KS med lodd og 10 meter kabel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 18 32 NIVÅVIPPE M/LODD 10 M KABEL 612800023 STK PD *NivåsondeTrykksonde HSR, 0-3,5mVs 12m kabel, 4-20mA, plastNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 19 34 NIVÅSONDE HSR M/12 M KABEL 0-3,5M VS 4-20 MA STK PD *AlarmlampeAlarm LL 02 med lys og lyd 230v. Potfri inngang og oransje blitz.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 12 85 ALARMLAMPE M/LYD LL02 LL 02 STK PD *AutoskapAutoskap N1-PA, Alle spenninger, 3,2-16A. 1 pumpe for nivåvipper.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS905 06 05 AUTOSKAP CP114 1-230 TIL 3X230 TRYKK-/OG NIVÅVIPPESYRT STK PD *905 06 07 AUTOSKAP CP112 3X230V TRYKK-/OG NIVÅVIPPESYRT STK PD *HÅNDPUMPER SIGMAVingepumpeSigma vingepumperNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 10 02 VINGEPUMPE 1/2" SIGMA NR.0 KBN STK PD *900 10 03 VINGEPUMPE 3/4" SIGMA NR.1 KBN STK PD *900 10 04 VINGEPUMPE 1" SIGMA NR.2 KBN STK PD *900 10 06 VINGEPUMPE 1 1/2" SIGMA NR.5 STK PD437


PumperHÅNDPUMPER NIRAStempelpumpe og tilbehørStempelpumpe og tilbehør for olje og vannNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 05 01 STEMPELPUMPE 3/4" NIRA 6B STK PD *900 05 02 STEMPELPUMPE 1" NIRA 6B STK PD *KABEL FOR DYKKPUMPERKabel for dykkpumpeBevegelig gummikabel for dykkpumpe HO7 RN-7NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 59 95 KABEL F/DYKKPUMPE 3X1,5MM2 DRAKA TYPE H07 RN-F M PD904 59 96 KABEL F/DYKKPUMPE 3X2,5MM2 DRAKA TYPE H07 RN-F M PD904 59 97 KABEL F/DYKKPUMPE 4X1,5MM2 DRAKA TYPE H07 RN-F M PD904 59 98 KABEL F/DYKKPUMPE 4X2,5MM2 DRAKA TYPE H07 RN-F M PDLENSEPUMPER ALTECHLensepumpe LDI550Lensepumpe i rustfritt stål for gråvann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 59 82 LENSEPUMPE ALTECH LDI550 1X230 STK PD *Lensepumpe LPC300Lensepumpe i kompositt materiale for rent vann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 59 85 LENSEPUMPE ALTECH LPC300 F/REINT VANN KOMPOSITT STK PD *Lensepumpe LPD400Lensepumpe i kompositt materiale for skittent vann.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS904 59 88 LENSEPUMPE ALTECH LPD400 F/SKITTENT VANN KOMPOSITT STK PD *TRYKKBRYTERE DANFOSSTrykkbryterTrykkbryter 1/2" IP 55 Type CS, DandossNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 74 11 TRYKKBRYTER CS 2-6 BAR 1/2" 031E021566 DANFOSS STK PD *900 74 12 TRYKKBRYTER CS 4-12 BAR 1/2" 031E023566 DANFOSS STK PD *438


PumperSANDSPISS PEDALCOPumpespissPumpespiss laget av varmeforzinket stålrør med slisser i størrelsen 25x6mm. Det er forsynt med silduk av messingmed maskevidde 0,3 mm samt beskyttelsesmantel av perforert messingplate. Benyttes der hvor det er mulig å drivened i grunnen. Kan i stor grad benyttes i tilfeller hvor det er aktuelt å utvinne mindre vannmengder. Benyttes også tiltesting av grunnvannsforekomster.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS900 82 52 PUMPESPISS M/SANDFILTER 1 1/4" MESS. DUK STK PD *439


Pumper440


BrannslukkemateriellBrannslukkemateriellInnholdBRANNSLUKKEMATERIELL ____________________________________________ 442BRANNPOST NOHA __________________________________________________ 442HUSBRANNSLANGE NOHA _____________________________________________ 443BRANNMATERIELL NOHA _____________________________________________ 443BRANNPOST ITA ____________________________________________________ 443441


BrannslukkemateriellBRANNSLUKKEMATERIELLBRANNPOST NOHABrannpostSlangetrommel i skap for innfelling i- eller montering på vegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 56 22 BRANNPOST 3/110 25M X 19MM NOHA 555039 STK JL *921 56 23 BRANNPOST 3/110 30M X 19MM NOHA 555040 STK JL *921 56 28 BRANNPOST 3/200 25M X 25MM NOHA 555045 STK JL *921 56 29 BRANNPOST 3/200 30M X 25MM NOHA 555046 STK JL *921 56 32 BRANNPOST 3/160 25M X 19MM NOHA 555048 STK JL *921 56 33 BRANNPOST 3/160 30M X 19MM NOHA 555049 STK JL *InnbyggingskasseInnbygningskasse for brannklassifisert vegg. Laget av dobbeltvegget, galvanisert stål med brannsikker isolasjon,godkjent etter E160 krav.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 59 51 INNB.KASSE E160 F/INNFELLING NOHA 555207 STK JL *Ramme for innfelling av skap i veggRamme for innfelling i veggNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 59 34 RAMME F/INNFELL.I VEGG 695X695 NOHA 801502 STK JL *921 59 35 RAMME F/INNFELL.I VEGG 795X795 NOHA 555204 STK JL *Brannpost trommelBrannslangetrommel for montering på vegg.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 55 52 SLANGETROMMEL 1/175 25M X 19MM NOHA 555002 STK JL *921 55 53 SLANGETROMMEL 1/175 30M X 19MM NOHA 555003 STK JL *921 55 55 SLANGETROMMEL 1/230 25M X 25MM NOHA 555005 STK JL *Slangetrommel VillaSlangetrommel til flerbruk. Eks. brannslokking, bilvask, vindusvask og hagevanning.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 06 11 SL.TROMMEL VILLA 26,5M X 13MM U/SKAP NOHA 155002 STK JL *442


BrannslukkemateriellHUSBRANNSLANGE NOHAHusbrannslangeHusbrannslange for montering i private boliger.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 05 04 HUSBRANNSLANGE 13 MM X 22 M U/SKAP NOHA 155001 STK JL *SLUKKEAPPARAT NOHAInneholder 6 kg ABC ammonium fosfat pulver. Egnet bruksområde er boliger, kontor, butikk, bil, verksted og lignende.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 54 72 BRANNSLUKN.APPARAT 6KG PULVER TRYKKLADET NOHA T6C-N ABC STK JL *BRANNMATERIELL NOHASkiltSkilt med henvisning til brannslangeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS921 21 49 PLOGSKILT FLUORISERENDE NOHA 150617 STK JL *BRANNPOST ITABrannskapSlangetrommel med skap for innfelling i vegg. Brannposten leveres komplett med standard type IV skap oginnfellingsramme med bredde på 45 millimeter, montert i kassett med doble 13 millimeter gipsplater forbrannteknisk klasse A60.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 46 68 BRANNSKAP 30M X 3/4" 853X853MM ITAS IV / 140 A60 ISOLERT STK JL *920 46 66 BRANNSKAP 25M X 3/4" 853X853MM ITAS IV / 140 A60 ISOLERT STK JL *920 46 75 BRANNSKAP 25M X 1" 853X853MM ITAS IV /215 A60 ISOLERT STK JL920 46 77 BRANNSKAP 30 X 1" 853X853MM ITAS IV /215 A60 ISOLERT STK JLSlangetrommelSlangetrommel for montering på vegg utført i rød brennlakkert galvanisert stålplate. Slange aldringsbestandigmateriale, merket Pr EN 694-1 og produksjonsår.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 44 17 SL.TROMMEL ITA TYPE I/210 25M ITAS TROMMEL PÅ VEGG 3/4" STK JL *920 44 18 SL.TROMMEL ITA TYPE I/210 30M ITAS TROMMEL PÅ VEGG 3/4" STK JL *920 44 33 SL.TROMMEL ITA TYPE I/225 25M ITAS TROMMEL PÅ VEGG 1" STK JL *920 44 35 SL.TROMMEL ITA TYPE I/225 30M ITAS TROMMEL PÅ VEGG 1" STK JL *443


BrannslukkemateriellSlangetrommel med skapSlangetrommel med skap for montering på vegg, eller for innfelling i vegg med løs ramme.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 48 12 BRANNSKAP III/110 25M 3/4" SL. ITA KOMBISKAP M/RAMME STK JL *920 48 13 BRANNSKAP III/110 30M 3/4" SL. ITA KOMBISKAP M/RAMME STK JL *HUSBRANNSLANGE ITASlangevinne i lakkert stål. Gummislange. Stålrør i messing (stengt-dusj-samlet stråle). 3/4" messingkopling tilvannkran. Instruksjon for bruk og vedlikehold.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 48 01 HUSBRANNSLANGE HB1 20M 1/2" SL ITA STK JL *STRÅLERØRStrålerør med slangehals, testnippel. Reservedel for slangetrommel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 17 25 STRÅLERØR 3/4" SL.HALS TESTNIP RESERVEDEL F/SLANGETROMMEL STK JL *920 17 32 STRÅLERØR 1" SL.HALS TESTNIP RESERVEDEL F/SLANGETROMMEL STK JL *444


IsolasjonIsolasjonInnholdISOLASJON, MINERALULL _____________________________________________ 446RØRSKÅL 400/864 ALU. ROCKWOOL 30MM ________________________________ 448ALUMINIUMSTAPE FOR RØRSKÅL GLAVA _________________________________ 449ISOLASJON, CELLEGUMMI _____________________________________________ 450ISOLASJON ARMAFLEX AF-1 ___________________________________________ 450ISOLASJON ARMAFLEX AF-2 ___________________________________________ 451ISOLASJON ARMAFLEX AF-4 ___________________________________________ 452ISOLASJON ARMAFLEX LIM, VERKTØY ETC ________________________________ 453ISOLASJONSTILBEHØR, BRANNTETTING ETC. _____________________________ 455MANSJETTER OG TAPE GLAVA __________________________________________ 455BRANNMANSJETTER GLAVA ___________________________________________ 455RØRMANSJETTER ___________________________________________________ 456FUGE-OG BRANNMASSE GLAVA ________________________________________ 456TILBEHØR PROTECTA ________________________________________________ 456445


IsolasjonISOLASJON, MINERALULLRØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 20MMKjemisk isolering av VVS rør. Rørskålene kan benyttes på til medietemperatur på 500ºC. Maks. overflatetemperatur påalufolien er 80ºC. Godkjent som isolering av stålrør og kobber i gjennomføringer med brannmotstand A30-A120.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 30 03 RØRSKÅL TAPELOCK 12X20MM 1,2 (36,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 30 06 RØRSKÅL TAPELOCK 15X20MM 1,2M (36,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 30 09 RØRSKÅL TAPELOCK 18X20MM 1,2M (28,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 30 13 RØRSKÅL TAPELOCK 22X20MM 1,2M (28,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 30 16 RØRSKÅL TAPELOCK 28X20MM 1,2M (36,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 30 19 RØRSKÅL TAPELOCK 35X20MM 1,2M (36,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 30 23 RØRSKÅL TAPELOCK 42X20MM 1,2M (30,0 M/KRT) GLAVA M MB *RØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 30MMKjemisk isolering av VVS rør. Rørskålene kan benyttes på til medietemperatur på 500ºC. Maks. overflatetemperatur påalufolien er 80ºC.Godkjent som isolering av stålrør og kobber i gjennomføringer med brannmotstand A30-A120.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 31 09 RØRSKÅL TAPELOCK 18X30MM 1,2M (36,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 13 RØRSKÅL TAPELOCK 22X30MM 1,2M (30,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 16 RØRSKÅL TAPELOCK 28X30MM 1,2M (30,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 19 RØRSKÅL TAPELOCK 35X30MM 1,2M (24 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 23 RØRSKÅL TAPELOCK 42X30MM 1,2M (19,2 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 26 RØRSKÅL TAPELOCK 48X30MM 1,2M (19,2 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 29 RØRSKÅL TAPELOCK 54X30MM 1,2M (16,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 33 RØRSKÅL TAPELOCK 60X30MM 1,2M (16,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 31 39 RØRSKÅL TAPELOCK 76X30MM 1,2M (10,8 M/KRT) GLAVA M MB *RØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 40MMKjemisk isolering av VVS rør. Rørskålene kan benyttes på til medietemperatur på 500ºC. Maks. overflatetemperatur påalufolien er 80ºC.Godkjent som isolering av stålrør og kobber i gjennomføringer med brannmotstand A30-A120.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 32 19 RØRSKÅL TAPELOCK 35X40MM 1,2M (16,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 23 RØRSKÅL TAPELOCK 42X40MM 1,2M (14,4 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 29 RØRSKÅL TAPELOCK 54X40MM 1,2M (14,4 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 33 RØRSKÅL TAPELOCK 60X40MM 1,2M (10,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 39 RØRSKÅL TAPELOCK 76X40MM 1,2M ( 9,6 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 43 RØRSKÅL TAPELOCK 89X40MM 1,2M ( 7,2 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 53 RØRSKÅL TAPELOCK 114X40MM 1,2M ( 7,2 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 59 RØRSKÅL TAPELOCK 140X40MM 1,2M ( 4,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 32 68 RØRSKÅL TAPELOCK 168X40MM 1,2M ( 4,8 M/KRT) GLAVA M MB *446


IsolasjonRØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 50MMKjemisk isolering av VVS rør. Rørskålene kan benyttes på til medietemperatur på 500ºC. Maks. overflatetemperatur påalufolien er 80ºC.Godkjent som isolering av stålrør og kobber i gjennomføringer med brannmotstand A30-A120.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 33 33 RØRSKÅL TAPELOCK 60X50MM 1,2M ( 9,6 M/KRT) GLAVA M MB *940 33 39 RØRSKÅL TAPELOCK 76X50MM 1,2M ( 6,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 33 43 RØRSKÅL TAPELOCK 89X50MM 1,2M ( 6,0 M/KRT) GLAVA M MB *940 33 53 RØRSKÅL TAPELOCK 114X50MM 1,2M ( 4,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 33 59 RØRSKÅL TAPELOCK 140X50MM 1,2M ( 4,8 M/KRT) GLAVA M MB *940 33 68 RØRSKÅL TAPELOCK 168X50MM 1,2M ( 2,4 M/KRT) GLAVA M MB *940 33 74 RØRSKÅL TAPELOCK 219X50MM 1,2M ( 1,2 M/KRT) GLAVA M MB *RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 20MMBøyelig rørskål av fukt- og vannavvisende steinull, belagt med armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Medselvklebende tape på langsgående skjøt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS941 26 31 RØRSKÅL UNI. 15X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=46M M MB *941 26 32 RØRSKÅL UNI. 18X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=42M M MB *941 26 33 RØRSKÅL UNI. 22X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=36M M MB *941 26 34 RØRSKÅL UNI. 28X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=30M M MB *941 26 35 RØRSKÅL UNI. 35X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=25M M MB *941 26 36 RØRSKÅL UNI. 42X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=20M M MB *941 26 37 RØRSKÅL UNI. 48X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=16M M MB *941 26 38 RØRSKÅL UNI. 54X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=16M M MB *941 26 39 RØRSKÅL UNI. 60X20 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=14M M MB *RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 30MMBøyelig rørskål av fukt- og vannavvisende steinull, belagt med armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Medselvklebende tape på langsgående skjøt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS941 26 41 RØRSKÅL UNI. 15X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=25M M MB *941 26 42 RØRSKÅL UNI. 18X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=23M M MB *941 26 43 RØRSKÅL UNI. 22X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=20M M MB *941 26 44 RØRSKÅL UNI. 28X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=16M M MB *941 26 45 RØRSKÅL UNI. 35X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=16M M MB *941 26 46 RØRSKÅL UNI. 42X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=12M M MB *941 26 47 RØRSKÅL UNI. 48X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.=12M M MB *941 26 48 RØRSKÅL UNI. 54X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 9M M MB *941 26 49 RØRSKÅL UNI. 60X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 9M M MB *941 26 52 RØRSKÅL UNI. 76X30 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 7M M MB *447


IsolasjonRØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 40MMBøyelig rørskål av fukt- og vannavvisend steinull, belagt med armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Medselvklebende tape på langsgående skjøt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS941 26 59 RØRSKÅL UNI. 42X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 9M M MB *941 26 61 RØRSKÅL UNI. 48X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 9M M MB *941 26 62 RØRSKÅL UNI. 54X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 7M M MB *941 26 63 RØRSKÅL UNI. 60X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 6M M MB *941 26 65 RØRSKÅL UNI. 76X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 5M M MB *941 26 66 RØRSKÅL UNI. 89X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 4M M MB *941 26 67 RØRSKÅL UNI. 114X40 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 3M M MB *RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 50MMBøyelig rørskål av fukt- og vannavvisende steinull, belagt med armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Medselvklebende tape på langsgående skjøt.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS941 26 74 RØRSKÅL UNI. 60X50 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 5M M MB *941 26 76 RØRSKÅL UNI. 76X50 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 4M M MB *941 26 77 RØRSKÅL UNI. 89X50 ALU M/TAPE UNIVERSAL SKÅL KART.= 3M M MB *RØRSKÅL 400/864 ALU. ROCKWOOL 30MMRørskål 400 og 864 er belagt med en armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Rørskål 864 leveres for størredimensjoner enn 60x60 mm og kan benyttes for temperaturer opp til hhv. 400 og 650° C.Rørskål Alu.m/TapeRockwool Rørskål 800 m/alu og tapeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS941 14 79 RØRSKÅL 800 89X30 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 6M M MB *941 14 81 RØRSKÅL 800 114X30 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 4M M MB *941 15 02 RØRSKÅL 800 60X30 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 9X1M M MB *941 15 05 RØRSKÅL 800 76X30 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 7X1M M MB *941 15 21 RØRSKÅL 800 60X40 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 6X1M M MB *941 15 24 RØRSKÅL 800 76X40 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 5X1M M MB *941 15 25 RØRSKÅL 800 89X40 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 4X1M M MB *941 15 47 RØRSKÅL 800 60X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 5X1M M MB *941 15 51 RØRSKÅL 800 76X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 4X1M M MB *941 15 52 RØRSKÅL 800 89X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 3X1M M MB *941 15 55 RØRSKÅL 800 114X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 3X1M M MB *941 15 57 RØRSKÅL 800 140X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 3X1M M MB *941 15 59 RØRSKÅL 800 169X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 1X1M M MB *941 15 62 RØRSKÅL 800 219X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 1X1M M MB *941 15 64 RØRSKÅL 800 273X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 1X1M M MB *448


IsolasjonRØRSKÅL 400/864 ALU.ROCKWOOL 50MMRockwool Rørskål 800 m/alu og tapeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS941 15 45 RØRSKÅL 800 48X50 ALU M/TAPE ROCKWOOL KART.= 6X1M M MBTAPE OG BINDTRÅD FOR RØRSKÅL ROCKWOOLTape og lerretstape til bruk på rørskåler.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 04 43 BINDTRÅD GALV. PÅ PINNE ROCKWOOL STK MB *941 53 82 LERRET F/RØRSKÅLER 100 MM 20M I RULL ROCKWOOL RUL MB *941 53 83 LERRETSTAPE ALU 50 MM X 55 MTR ROCKWOOL RUL MB *941 53 88 ALUTAPE 50MMX50M F/RØRSKÅL ROCKWOOL RUL MB *ALUMINIUMSTAPE FOR RØRSKÅL GLAVAUbrennbar, uarmert og diffusjonstett aluminiumstape for bedre feste av rørskål med alufolie.TettebåndButyltettbånd med en armert og kreppet aluminiumsfolie. Til tetting av gjennomføringer i vegger og tak, utvendig oginnvendig. Butyl kleber meget godt til Vempro-produktene og til Glava Dampsperre, og for øvrig også til de flesteandre materialer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 30 01 TETTLETT TETTEBÅND 60MMX10M GLAVA 449202 RUL MBVVS-TapeUbrennbar, uarmert og diffusjonstett aluminiumstape for bedre feste av rørskål med alufolie.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 37 03 VVS-TAPE 50MM X 50M (24 STK/KRT) GLAVA STK MB *VINTERMATTE GLAVAGlassullmatte innsveiset i en sterk plastfolie. Benyttes som frostbeskyttelse av rørledninger på bakken eller somligger i utgravde grøfter. Produktet benyttes også som vern av nystøpte betongdekker, byggematerialer og utgravdetomter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 55 92 VINTERMATTE 50 X 1200 X 3000MM 1,2 M X 3 LM/RL = 3,6 M2 RUL MB *449


IsolasjonISOLASJON, CELLEGUMMIHalogenfri cellegummi som ikke avgir korrosive eller nedbrytende gasser under brann. Bruksområder er NATOmarine sektor, skip, tog, datarom, sykehus o.l. Inneholder ingen halogener (klorider og bromider) eller PVC. Frigjørikke dioksin eller furan. NH/Armaflex er fri for bromerte flammehemmere.ISOLASJON ARMAFLEX AF-1Armacell AF1, slange uten tapeAF/Armaflex cellegummi slanger i 2 meter lengde. Tykkelse 7-10 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 53 03 ISOLASJON 10 MM AF-1 2M LGD. 284 M/KART. M MD *945 53 04 ISOLASJON 12 MM AF-1 2M LGD. 234 M/KART. M MD *945 53 05 ISOLASJON 15 MM AF-1 2M LGD. 192 M/KART. M MD *945 53 06 ISOLASJON 18 MM AF-1 2M LGD. 168 M/KART. M MD *945 53 07 ISOLASJON 22 MM AF-1 2M LGD. 132 M/KART. M MD *945 53 08 ISOLASJON 25 MM AF-1 2M LGD. 108 M/KART. M MD *945 53 09 ISOLASJON 28 MM AF-1 2M LGD. 96 M/KART. M MD *945 53 12 ISOLASJON 35 MM AF-1 2M LGD. 70 M/KART. M MD *945 53 14 ISOLASJON 42 MM AF-1 2M LGD. 60 M/KART. M MD *945 53 16 ISOLASJON 48 MM AF-1 2M LGD. 50 M/KART. M MD *945 53 17 ISOLASJON 54 MM AF-1 2M LGD. 40 M/KART. M MD *945 53 19 ISOLASJON 60 MM AF-1 2M LGD. 36 M/KART. M MD *945 53 23 ISOLASJON 76 MM AF-1 2M LGD. 24 M/KART. M MD *945 53 25 ISOLASJON 89 MM AF-1 2M LGD. 20 M/KART. M MD *945 53 27 ISOLASJON 108 MM AF-1 2M LGD. 16 M/KART. M MD *945 53 28 ISOLASJON 114 MM AF-1 2M LGD. 16 M/KART. M MD *Armacell AF-1, selvklebendeAF/Armaflex cellegummi slanger i 2 meter lengde. Slangene leveres med dobbeltsidig tape. Tykkelse 7-10 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 54 96 ISOLASJON SELVKL. 15 MM AF-1 2 M LGD. 192 M/KART. M MD *945 54 97 ISOLASJON SELVKL. 18 MM AF-1 2 M LGD. 168 M/KART. M MD *945 54 98 ISOLASJON SELVKL. 22 MM AF-1 2 M LGD. 132 M/KART. M MD *945 54 99 ISOLASJON SELVKL. 28 MM AF-1 2 M LGD. 96 M/KART. M MD *945 55 01 ISOLASJON SELVKL. 35 MM AF-1 2 M LGD. 70 M/KART. M MD *945 55 02 ISOLASJON SELVKL. 42 MM AF-1 2 M LGD. 60 M/KART. M MD *945 55 03 ISOLASJON SELVKL. 48 MM AF-1 2 M LGD. 50 M/KART. M MD *945 55 04 ISOLASJON SELVKL. 54 MM AF-1 2 M LGD. 40 M/KART. M MD945 55 05 ISOLASJON SELVKL. 60 MM AF-1 2 M LGD. 36 M/KART. M MD *450


IsolasjonISOLASJON ARMAFLEX AF-2Armacell AF-2, slange uten tapeAF/Armaflex slange AF-2. Tykkelse 9,5-16 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 53 36 ISOLASJON 10 MM AF-2 2M LGD 192 M/KART. M MD945 53 37 ISOLASJON 12 MM AF-2 2M LGD. 168 M/KART. M MD *945 53 38 ISOLASJON 15 MM AF-2 2M LGD. 144 M/KART. M MD *945 53 39 ISOLASJON 18 MM AF-2 2M LGD. 120 M/KART. M MD *945 53 41 ISOLASJON 22 MM AF-2 2M LGD. 96 M/KART. M MD *945 53 42 ISOLASJON 25 MM AF-2 2M LGD. 84 M/KART. M MD *945 53 43 ISOLASJON 28 MM AF-2 2M LGD. 80 M/KART. M MD *945 53 45 ISOLASJON 35 MM AF-2 2M LGD. 60 M/KART. M MD *945 53 47 ISOLASJON 42 MM AF-2 2M LGD. 40 M/KART. M MD *945 53 49 ISOLASJON 48 MM AF-2 2M LGD. 40 M/KART. M MD *945 53 51 ISOLASJON 54 MM AF-2 2M LGD. 32 M/KART. M MD *945 53 53 ISOLASJON 60 MM AF-2 2M LGD. 32 M/KART. M MD *945 53 56 ISOLASJON 76 MM AF-2 2M LGD. 28 M/KART. M MD *945 53 58 ISOLASJON 89 MM AF-2 2M LGD. 20 M/KART. M MD *945 53 62 ISOLASJON 114 MM AF-2 2M LGD. 16 M/KART. M MD *945 53 65 ISOLASJON 140 MM AF-2 2M LGD. 8 M/KART. M MD *945 53 66 ISOLASJON 160 MM AF-2 2M LGD. 8 M/KART. M MD *Armacell AF-2, selvklebendeAF/Armaflex selvklebende slange AF-2. Tykkelse 9,5-16 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 55 08 ISOLASJON SELVKL. 15 MM AF-2 2 M LGD. 144 M/KART. M MD *945 55 09 ISOLASJON SELVKL. 18 MM AF-2 2 M LGD. 120 M/KART. M MD *945 55 11 ISOLASJON SELVKL. 22 MM AF-2 2 M LGD. 96 M/KART. M MD *945 55 12 ISOLASJON SELVKL. 28 MM AF-2 2 M LGD. 80 M/KART. M MD *945 55 13 ISOLASJON SELVKL. 35 MM AF-2 2 M LGD. 60 M/KART. M MD *945 55 14 ISOLASJON SELVKL. 42 MM AF-2 2 M LGD. 40 M/KART. M MD *945 55 15 ISOLASJON SELVKL. 48 MM AF-2 2 M LGD. 40 M/KART. M MD *945 55 16 ISOLASJON SELVKL. 54 MM AF-2 2 M LGD. 32 M/KART. M MD *945 55 17 ISOLASJON SELVKL. 60 MM AF-2 2 M LGD. 32 M/KART. M MD *945 55 18 ISOLASJON SELVKL. 76 MM AF-2 2 M LGD. 28 M/KART. M MD *945 55 19 ISOLASJON SELVKL. 89 MM AF-2 2 M LGD. 20 M/KART. M MD *451


IsolasjonISOLASJON ARMAFLEX AF-4Armacell AF-4, slange uten tapeAF/Armaflex slange AF-4. Tykkelse 15,5-25 mmNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 53 98 ISOLASJON 10MM AF-4 2M LGD. 110 M/KART. M MD *945 53 99 ISOLASJON 12 MM AF-4 2M LGD. 100 M/KART. M MD *945 54 01 ISOLASJON 15 MM AF-4 2M LGD. 90 M/KART. M MD *945 54 02 ISOLASJON 18 MM AF-4 2M LGD. 72 M/KART. M MD *945 54 03 ISOLASJON 22 MM AF-4 2M LGD. 64 M/KART. M MD *945 54 05 ISOLASJON 28 MM AF-4 2M LGD. 50 M/KART. M MD *945 54 07 ISOLASJON 35 MM AF-4 2M LGD. 40 M/KART. M MD *945 54 09 ISOLASJON 42 MM AF-4 2M LGD. 32 M/KART. M MD *945 54 12 ISOLASJON 48 MM AF-4 2M LGD. 24 M/KART. M MD *945 54 13 ISOLASJON 54 MM AF-4 2M LGD. 24 M/KART. M MD *945 54 15 ISOLASJON 60 MM AF-4 2M LGD. 20 M/KART. M MD *945 54 16 ISOLASJON 64 MM AF-4 2M LGD 18M/KARTONG M MD945 54 18 ISOLASJON 76 MM AF-4 2M LGD. 16 M/KART. M MD *945 54 21 ISOLASJON 89 MM AF-4 2M LGD. 12 M/KART. M MD *945 54 24 ISOLASJON 114 MM AF-4 2M LGD. 10 M/KART. M MD *Aramaflex Selvklebende SlangeIsolasjon Armaflex selvklebende slangeNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 55 33 ISOLASJON SELVKL.15MM AF4 2M LGD.90M/KARTONG M MD945 55 34 ISOLASJON SELVKL.18MM AF4 2M LGD.72M/KARTONG M MD945 55 35 ISOLASJON SELVKL.22MM AF4 2M LGD.64M/KARTONG M MD945 55 36 ISOLASJON SELVKL.28MM AF4 2M LGD.50M/KARTONG M MD945 55 37 ISOLASJON SELVKL.35MM AF4 2M LGD.40M/KARTONG M MD945 55 38 ISOLASJON SELVKL.42MM AF4 2M LGD.32M/KARTONG M MD945 55 41 ISOLASJON SELVKL.54MM AF4 2M LGD.24M/KARTONG M MD945 55 43 ISOLASJON SELVKL.76MM AF4 2M LGD.16M/KARTONG M MD945 55 44 ISOLASJON SELVKL.88MM AF4 2M LGD.12M/KARTONG M MDISOLASJON ARMAFLEX PLATERAF/Armaflex platerNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 55 45 ISOL.PL. 10X500X2000 ARMAFLEX STK MD *945 55 46 ISOL.PL. 13X500X2000 ARMAFLEX STK MD *945 55 48 ISOL.PL. 19X500X2000 ARMAFLEX STK MD *452


IsolasjonISOLASJON ARMAFLEX LIM, VERKTØY ETCLim 520Armaflex lim 520.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 11 65 LIM 520 0.25 L M/PENSEL ARMAFLEX STK MD *945 11 67 LIM 520 0,5 L ARMAFLEX STK MD *GluemasterPåfyllingsflaske med kost for lim.Kannen leveres uten lim, med standard 17 millimeter pensel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 11 89 PENSEL EKSTRA ,ARMAFLEX F/GLUEMASTER STK MD *945 11 85 LIMKANNE M/11MM PENSEL GLUEMASTER ARMAFLEX STK MD *Rensevæske spesialRensevæske for rengjøring av isolasjon og verktøy.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 11 92 RENSEVÆSKE SPESIAL 1 LITER ARMAFLEX STK MD *LimpenselPensel med limbestandig naturbust. Bredde på busten er 25 millimeter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 55 59 LIMPENSEL M/NATURBUST 25MM BR. GLAVA STK MD *KnivsliperFor rask og enkel skjerping av kniv.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 55 28 SLIPER TIL KNIV F/GLAVAFLEX STK MD *Knivsett3 kniver m. forskjellige lengder + 1 bryne. Leveres i plasthylse. Spesielt godt egnet for skjæring i Armaflexcellegummi.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 57 75 KNIVSETT 3 KNIVER OG 1 BRYNE FOR SKJÆRING I ARMAFLEX STK MD *KniverKniv med keramisk blad (100mm) og gummihåndtak. Må behandles forsiktig da bladet tåler mindre enn ordinærestålblad. Må ikke slipes.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 12 27 KNIV KERAMISK F/ARMAFLEX 100MM BLAD 197038 GLAVA STK MF *453


IsolasjonIsolasjonsbånd selvklebendeIsolasjonsbånd med plastliner som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS945 25 05 ISOLASJONSBÅND SELVKL.ARMAFLEX 3X50X15000MM STK MD *ISOLASJONSTILBEHØR HEAT-CONKorrosjonsbånd, 2 og 4" DensobåndNRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS950 51 23 KORR.BÅND DENSO 50 MM X 10M 2" RUL MD *950 51 26 KORR.BÅND DENSO 100 MM X 10M 4" RUL MD *454


IsolasjonISOLASJONSTILBEHØR, BRANNTETTING ETC.MANSJETTER OG TAPE GLAVAEndemansjett, blank aluminiumEndemansjett for å forsegle mineralullen der denne avsluttes ved en ventil o.l. Blank, aluminium.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 77 03 ENDEMANSJ. ALU. F/20MM RØRSKÅL RULL 10M NR. 691002 GLAVA RUL MF *940 77 05 ENDEMANSJ. ALU. F/30MM RØRSKÅL RULL 10M NR 691003 GLAVA RUL MF *940 77 07 ENDEMANSJ. ALU. F/40MM RØRSKÅL RULL 10M NR 691004 GLAVA RUL MF *940 77 09 ENDEMANSJ. ALU. F/50MM RØRSKÅL RULL 10M NR 691004 GLAVA RUL MF *Tape sortSort PVC-tape for skjøting av ARMAFLEX produkter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 55 06 TAPE SORT 30MM X 33M PVC GLAVA (FOR SKJØT) 30 RL./KART. RUL MF *BRANNMANSJETTER GLAVARørmansjettRørmansjett for brannsikring ved gjennomføring av plastrør.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 63 46 RØRMANSJ. 50MM FS RS10 GLAVA F/BRANNSIKRING AV PLASTRØR STK MF *940 63 49 RØRMANSJ. 75MM FS RS10 GLAVA F/BRANNSIKRING AV PLASTRØR STK MF *940 63 56 RØRMANSJ. 110MM FS RS10 GLAVA F/BRANNSIKRING AV PLASTRØR STK MF *BrannpakningBrannpakning for tetting av plastrørgjennomføringer samt for Alu-Pex-, kobber- og stål-rør isolert med Armaflexcellegummi i murte/støpte eller gips konstruksjoner. Det skal tettes ensidig i dekke (underkant) og tosidig i vegg.Leveres på rull og er derfor uavhengig av rørdimensjon. En rull holder f.eks. til 25 stk plastrør Ø110 mm eller 63 stkØ90 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 63 05 BRANNPAKNING RULL A 18M 690048 GLAVA RUL MF *455


IsolasjonRØRMANSJETTERRørmansjetter, IcopalRørmansjetter, selvklebende. Rørmansjetten sikrer tette gjennomføringer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS310 59 21 RØRMANSJETT 8-12MM ICOPAL STK MF *310 59 22 RØRMANSJETT 15-22MM ICOPAL STK MF *310 59 23 RØRMANSJETT 25-32MM ICOPAL STK MF *310 59 24 RØRMANSJETT 2X8-12MM ICOPAL STK MF *310 59 25 RØRMANSJETT 42-55MM ICOPAL STK MF *310 59 26 RØRMANSJETT 50-70MM ICOPAL STK MF *310 59 27 RØRMANSJETT 75-90MM ICOPAL STK MF *310 59 28 RØRMANSJETT 100-110MM ICOPAL STK MF *FUGE-OG BRANNMASSE GLAVABrannmasseMørtelmasse for branntetting, FS-GPG. 20 liter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 63 03 BRANNMASSE 20 L FS-GPG GLAVA STK MF *FugemasseAkryl-/silikon fugemasse, 310 ml for branntetting av gjennomføringer.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS940 64 33 FUGEMASSE 310ML,BRANNS.AKRYL FS-MA2-A GLAVA STK MF *940 64 36 FUGEMASSE 310ML,BRANNS.SILIKON FS-MA3-S GLAVA STK MF *TILBEHØR PROTECTABRANNSIKRING RØR PROTECTARørmasjettRørmansjetten består av en splittet hvitlakkert sirkulær stålramme som festes rundt plastrør (PVC, PP, PE, ABS ogAlupex). Stålrammen inneholder ett grafittbasert svellende materiale som reagerer på varme og tetter hullrommetetter den smeltende tekniske gjennomføringen ved brann.Den kan både monteres utenpå vegger eller dekker, ikombinasjon med brannplate eller gipsmørtel.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 01 RØRMANSJETT Ø55 M/M PROTECTA 6000 F/BRANNSIKR. AV PLASTR. STK YC *920 14 02 RØRMANSJETT Ø82 M/M PROTECTA 6001 F/BRANNSIKR. AV PLASTR. STK YC *920 14 03 RØRMANSJETT Ø110 M/M PROTECTA 6002 F/BRANNSIKR. AV PLASTR. STK YC *920 14 04 RØRMANSJETT Ø125 M/M PROTECTA 6003 F/BRANNSIKR. AV PLASTR. STK YC *920 14 05 RØRMANSJETT Ø160 M/M PROTECTA 6004 F/BRANNSIKR. AV PLASTR. STK YC *456


IsolasjonRørstruperRørstruperen består av ett plastinnpakket grafittbasert svellende materiale som reagerer på varme og tetterhulrommet etter den smeltende gjennomføringen ved brann. Den kan benyttes både på plastrør( PVC, PP, PE, ABS ogAlupex), bunter med plastrør med eller uten kabler samt kabelbunter. Rørstruperen støpes i veggen eller dekket vedå feste dem rundt de tekniske gjennomføringene med den påsittende klistrelappen. De kan også monteres ibrannplaten.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 06 RØRSTRUPER 50 M/M PROTECTA 7000 SVELLEMASSE F/PLASTRØR STK YC *920 14 07 RØRSTRUPER 75 M/M PROTECTA 7001 SVELLEMASSE F/PLASTRØR STK YC *920 14 08 RØRSTRUPER 110 M/M PROTECTA 7002 SVELLEMASSE F/PLASTRØR STK YC *920 14 09 RØRSTRUPER 125 M/M PROTECTA 7003 SVELLEMASSE F/PLASTRØR STK YC *920 14 11 RØRSTRUPER 160 M/M PROTECTA 7004 SVELLEMASSE F/PLASTRØR STK YC *DytteremseEn fleksibel fiber remse som dyttes inn i hullet ved branntetting da den er mer vennlig for huden enn for eksempelsteinull, og tåler også høyere temperaturer.Brukes i sammen med Akryl massen.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 15 DYTTEREMSE 25X48X600 ESKE A 15 RULLER ART.NR 2002 ESK YC *BRANNTETTING PROTECTAGrafittmasseProtecta FR Grafitt er en vannbasert brannklassifisert fugemasse som inneholder mye varmeekspanderendemateriale av typen grafitt. Den kan da benyttes på mer ekstreme gjenomføringer en PR Akryl med blant annetenkeltkabler på Ø 130 mm, plastrør Ø 110 mm, kabler i bunt Ø 110 mm og/eller plastrør i bunt Ø 110 mm.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 13 GRAFITTMASSE BRANNKLASSIF. 1000 FR GRAFITT 310ML STK XT *GipsmørtelProtecta EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når den blandes medvann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av termiske gjennomføringer som bryterbrannklassifiserte vegger og dekker. Gipsmørtelen ekspanderer med cirka 1 % under herding, og sikrer derfor attekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Gipsmørtelen herder til en tørr masse på cirka 1050kg/m3, og kan slipes ned eller borres i.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 16 BRANNSTØPEMASSE GIPSBASERT 10L 5001 GIPSMØRTEL PROTECTA STK XT *920 14 17 BRANNSTØPEMASSE GIPSBASERT 20L 5002 GIPSMØRTEL PROTECTA STK XT *FUGEMASSE BRANNKLASSE PROTECTAFugemasse, akrylProtecta FR Akryl er utviklet og testet med formål om at en fugemasse kan benyttes på alle branntettinger, med noenfå unntak. Den er testet rundt alle forskjellige typer gjennonføringer i alle typer konstruksjoner. Den ervarmeekspanderende og tetter igjen etter for eksempel plastrør når de smelter.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 12 FUGEMASSE BRANNKLASSIF.AKRYL HVITT 2000 FR AKRYL 310ML STK XT *457


IsolasjonFugemasse, silikonSilikonen er brannklassifisert, vannbasert, overmalingsbar og for våtrom.Krymper ikke og du får en upåklageligfinish. Inneholder ingen løsemidler. Den har soppdreper som gjør at den kan benyttes som sanitærsilikon. Den er likeekspanderende som vanlig løsemiddelbasert silikon, og kan benyttes i områder der man ikke kan benytte PR Akryl,som i fuktige arealer og i fuger med mye bevegelse.NRF nr. Artikkelnavn Artikkelbeskrivelse Enh RG LS920 14 14 FUGEMASSE BRANNKLASSIF.SILIKON HVIT 1001 WB SILIKON 310ML. STK XT *458


Stikkordregister22071, høyre .........................................................................................................3252073, venstre ......................................................................................................325AAboringsstykke ..................................................................................................288Adapter ......................................................................................... 230,360,416,417Adapter 88º ........................................................................................................308Adapter rett ........................................................................................................308Adapter til fordeler ............................................................................................146ADUSERTE RØRDELER SORT OG GALVANISERT .............................................. 4Aerotemper ........................................................................................................382AKKUMULATOR OSO 50/80 R/RE ....................................................................358Aktuator ..............................................................................................................389Aktuator elektrotermisk ...................................................................................187Alarmlampe ............................................................................................... 434,437Albu .....................................................................................................................308Albu 45º med 1 muffe............................................................................................ 5Albu 45º med 1 muffe Tectite ............................................................................. 38Albu 45º med 1 muiffe .........................................................................................12Albu 45º med 2 muffer ..................................................................................... 4,12Albu 45º med 2 muffer Tectite ........................................................................... 38Albu 90º med 1 muffe................................................................................. 4,12,74Albu 90º med 1 muffe Tectite ............................................................................. 37Albu 90º med 2 muffer ............................................................................... 4,11,74Albu 90º med 2 muffer Tectite ........................................................................... 37Albu 90º med innvendig gjenge.......................................................................... 75Albu 90º med innvendig gjenge, Altech ............................................................. 94Albu 90º med utvendig gjenge, Altech ............................................................... 94Albu for veggboks ..............................................................................................149Albu for veggboks, med avstegning .................................................................149Albu i/u gjenge ...................................................................................................149Albu med 1 innvendig gjenge, FKR ..................................................................119Albu med 1 innvendig gjenge,FKR ...................................................................116Albu med 1 utvendig gjenge, FKR ....................................................................120Albu med 1 utvendig gjenge,FKR .....................................................................116Albu med 2 kuplinger FPL, FKR .......................................................................109Albu med 2 kuplinger FPL, kobberlegert .......................................................109Albu med 2 kuplinger, FKR....................................................................... 116,119Albu med innvendig gjenge FPL, FKR. ............................................................109Albu med innvendig gjenge FPL, kobberlegert ..............................................109Albu med innvendig gjenge VSH ........................................................................ 49Albu med utvendig gjenge ................................................................................146Albu med utvendig gjenge FPL, FKR ...............................................................110Albu med utvendig gjenge FPL-PX ..................................................................149Albu med utvendig gjenge VSH .................................................................... 31,49Albu med utvendige gjenger, FKR ...................................................................122Albu med utvendige gjenger, messing ............................................................122Albu PEX .............................................................................................................146Albu Pro ..............................................................................................................161Albu, FKR............................................................................................................119Albue ........................................................................................................... 174,262Albue ...................................................................................................................258Albue 1 kupling messing .................................................................................... 61Albue 45º .................................................................................................... 200,207Albue 45º press, Unipipe ..................................................................................213Albue 90º .................................................................................................... 199,207Albue 90º med innvendig gjenge ............................................................. 199,374Albue 90º med utvendig gjenge ............................................................... 199,207Albue 90º med utvendig gjenge Mapress ......................................................... 84Albue 90º med utvendig gjenge press, Unipipe ..............................................213Albue 90º PPSU, Unipipe ..................................................................................212Albue 90º press, Unipipe ..................................................................................213Albue innvendig gjenge .....................................................................................239Albue innvendig/utvendig gjenge messing ....................................................... 71Albue innvendig/utvendig gjenge messing ....................................................... 62Albue m/innvendig gjenge ................................................................................173Albue m/utvendige gjenge ................................................................................174Albue Mapress ..................................................................................................... 90Albue med 1 muffe ............................................................................................240Albue med 2 muffer .......................................................................................... 240Albue med avstegning ...................................................................................... 180Albue med avstegning og dekkskive ............................................................... 180Albue med dekkskive................................................................................. 136,180Albue med innvendig gjenge .............................................................................. 23Albue med innvendig gjenge Mapress .............................................................. 42Albue med innvendig gjenge Tectite ........................................................ 101,104Albue med klemunion ...................................................................................... 173Albue med klemunion og mutter .................................................................... 173Albue med løpende mutter ....................................................................... 159,258Albue med løpende mutter, forniklet. ............................................................. 147Albue med løpende mutter, messing .............................................................. 147Albue med utvendig gjenge .............................................................................. 162Albue med utvendig gjenge Mapress ................................................................ 42Albue med utvendig gjenge Tectite .......................................................... 101,104Albue messing ..................................................................................................... 61Albue Tectite ............................................................................................... 101,103Albue til fordeler ............................................................................................... 173Albue utvendig gjenge ...................................................................................... 374ALTECH RØR OG DELER................................................................................... 271ALTECH VANNSTOPPER .................................................................................. 350Aluminiumsplate ............................................................................................... 184Aluminiumstape ................................................................................................ 184ALUMINIUMSTAPE FOR RØRSKÅL GLAVA .................................................... 449Aluplater ............................................................................................................ 218Anboringsklammer........................................................................................... 289ANBORINGSKLAMMER FLAMCO T-PLUSS ................................................... 126Anboringsklammer for kobberrør .................................................................. 126Anboringsklammer for stålrør ........................................................................ 126Ankerklammer .................................................................................................. 182Anode-sett ......................................................................................................... 362Ansatsnippel ..................................................................................................... 9,17Ansatsnippel fkr .................................................................................................. 72Ansatsnippel messing ............................................................................ 67,72,162Anslutning teleskop .......................................................................................... 265Anslutningskobling ........................................................................................... 388Anslutningskobling m/O-ring .......................................................................... 388Antenne .............................................................................................................. 187Antenne Nova .................................................................................................... 194Apparatrør MA ................................................................................................... 223Aramaflex Selvklebende Slange ..................................................................... 452Armacell AF-1, selvklebende .......................................................................... 450Armacell AF1, slange uten tape ...................................................................... 450Armacell AF-2, selvklebende .......................................................................... 451Armacell AF-2, slange uten tape ..................................................................... 451Armacell AF-4, slange uten tape ..................................................................... 452Armaflex Duosolar ............................................................................................ 377ARMAFLEX DUOSOLAR VA .............................................................................. 377Armaturfix for veggboks .................................................................................. 132Armbåndstermometer ..................................................................................... 398A-sluk Flex med bunnutløp .............................................................................. 275A-sluk Flex sideutløp rett ................................................................................. 275A-sluk Flex sideutløp skrått ............................................................................. 275A-sluk med bunnutløp ...................................................................................... 275A-sluk standard bunnutløp .............................................................................. 275A-sluk standard rett utløp ................................................................................ 274A-sluk standard skrått utløp ............................................................................ 274ASTO RØR OG DELER ....................................................................................... 266Auro-step ........................................................................................................... 375AU-sluk med bunnutløp ................................................................................... 276AU-sluk sideutløp rett ...................................................................................... 275AU-sluk sideutløp skrått .................................................................................. 275Autoskap ............................................................................................................ 437Avgrader ............................................................................................................ 257Avgrening Mapress ............................................................................................. 25Avlesningsenhet til pulsgiver ........................................................................... 347Avlesningsenhet til pulsvannmåler ................................................................ 347Avløp for vaskemaskin ..................................................................................... 263Avløp industri f/betong og flis .......................................................................... 289Avløp industri f/støp/flis ................................................................................... 289459


StikkordregisterAvløp industri lavtbyggende .............................................................................290Avløpsarmatur Unidrain 2011 ..........................................................................295Avløpsats M6 ......................................................................................................142Avløpsautomat ...................................................................................................435Avløpsbend .........................................................................................................197Avløpsbend med siklemikk ..............................................................................172AVLØPSDELER, DIVERSE ......................................................................... 258,262Avløpsgarnityr ...................................................................................................315Avløpsmuffe .......................................................................................................318AVLØPSPUMPER ABS .......................................................................................435AVLØPSPUMPER GRUNDFOS ..........................................................................433AVLØPSPUMPER WILO .....................................................................................435AVLØPSRØR / DELER DIV. STÅL ......................................................................227AVLØPSRØR / DELER DIVERSE AVLØPSDELER ............................................266AVLØPSRØR / DELER MA .................................................................................221AVLØPSRØR / DELER PP INNOMHUS .............................................................233Avløpsslange ......................................................................................................318AVLØPSSLANGER .............................................................................................318Avløpstrakt ................................................................................................. 240,276Avløpstrakt 40 ....................................................................................................299Avløpstrakt fkr ...................................................................................................239Avløpstrakt hvit .......................................................................................... 236,248Avskjæringsverktøy ..........................................................................................152Avslutningsdeksel .............................................................................................375Avstegningsventil for fordeler .........................................................................159Avstengningsventil ............................................................................................179Avtrekk ...............................................................................................................413BBacknut ................................................................................................................ 19Backnut messing ................................................................................................. 69Badekaralbue ....................................................................................................312Badekarventil fkr ...............................................................................................313Baderomsrenne ................................................................................................296Badstusluk 32 sort ............................................................................................284Bakkestativ ........................................................................................................373Batteri 3,6V .........................................................................................................217Begerpakning ....................................................................................................311Bend ....................................................................................................................258Bend (1 stk) 87º ..................................................................................................415Bend 15º .............................................................................................................227Bend 15º Asto ....................................................................................................266Bend 15º med 2 muffer .....................................................................................256Bend 15º PP .......................................................................................................254Bend 15º Silent ..................................................................................................268Bend 15º, Altech ................................................................................................271Bend 30º .............................................................................................................227Bend 30º Asto ....................................................................................................266Bend 30º med 2 muffer .....................................................................................256Bend 30º PP .......................................................................................................254Bend 30º Silent ..................................................................................................269Bend 30º, Altech ................................................................................................271Bend 45º .............................................................................................................228Bend 45º Asto ....................................................................................................266Bend 45º Mapress ............................................................................................... 83Bend 45º med 1 muffe ..................................................................................... 6,73Bend 45º med 1 muffe Mapress .................................................... 22,42,54,84,90Bend 45º med 1 muffe VSH .......................................................................... 30,48Bend 45º med 1 muffe, Altech ............................................................................94Bend 45º med 2 muffer ..................................................................... 5,73,249,256Bend 45º med 2 muffer Mapress ....................................................... 22,42,54,90Bend 45º med 2 muffer VSH ......................................................................... 30,48Bend 45º med 2 muffer, Altech .......................................................................... 93Bend 45º PP .......................................................................................................254Bend 45º Silent ..................................................................................................269Bend 45º, Altech ................................................................................................271Bend 45º, med 1 muffe ....................................................................................... 13Bend 45º, med 2 muffer ...................................................................................... 13Bend 87,5º ..........................................................................................................228Bend 87º Asto ....................................................................................................266Bend 88,5º Silent ...............................................................................................269Bend 88º med 2 muffer ............................................................................. 250,256Bend 88º PP ....................................................................................................... 254Bend 88º, Altech ................................................................................................ 271Bend 90º Mapress ............................................................................................... 83Bend 90º med 1 muffe ........................................................................................ 73Bend 90º med 1 muffe .......................................................................................... 5Bend 90º med 1 muffe Mapress ....................................................22,41,53,83,90Bend 90º med 1 muffe VSH ........................................................................... 30,47Bend 90º med 1 muffe, Altech ........................................................................... 93Bend 90º med 2 muffer ................................................................................... 5,74Bend 90º med 2 muffer Mapress ....................................................... 21,41,53,89Bend 90º med 2 muffer VSH ......................................................................... 29,47Bend 90º med 2 muffer, Altech .......................................................................... 93Bend 90º med innvendig gjenge VSH ................................................................ 31Bend 90º med utvendig gjenge VSH .................................................................. 31Bend 90º med utvending gjenge ........................................................................ 23Bend 90º, med 1 muffe ....................................................................................... 13Bend 90º, med 2 muffer ..................................................................................... 12Bend allmuffe PP .............................................................................................. 260Bend enkelmuffe PP ......................................................................................... 260Bend fkr 15º ....................................................................................................... 237Bend fkr 30º ....................................................................................................... 237Bend fkr 45º ....................................................................................................... 237Bend fkr 67º ....................................................................................................... 237Bend fkr 88º ....................................................................................................... 237Bend flat ............................................................................................................. 373Bend hvit 15º............................................................................................... 233,246Bend hvit 30º............................................................................................... 233,246Bend hvit 45º............................................................................................... 233,246Bend hvit 67º...................................................................................................... 233Bend hvit 88º............................................................................................... 234,247Bend m/1 muffe ................................................................................................ 309Bend m/2 muffer ............................................................................................... 262Bend MA 15º ...................................................................................................... 221Bend MA 22º ...................................................................................................... 221Bend MA 30º ...................................................................................................... 221Bend MA 45º ...................................................................................................... 222Bend MA 67,5º ................................................................................................... 222Bend MA 87,5º ................................................................................................... 222Bend med hettemutter ..................................................................................... 234Bend med utv. gjenger ..................................................................................... 234Bend sort 15º .............................................................................................. 241,250Bend sort 30º ..................................................................................................... 251Bend sort 30º ..................................................................................................... 242Bend sort 45º .............................................................................................. 242,251Bend sort 67º ..................................................................................................... 251Bend sort 88º .............................................................................................. 242,251Benkebereder Heat Injection ........................................................................... 356BEREDER ALTECH 200 L .................................................................................. 357Bereder Heat Injection ..................................................................................... 357Bereder I ............................................................................................................ 357BEREDER OSO,SC ............................................................................................. 358Bereder R-20 S .................................................................................................. 356Bereder R-40 T .................................................................................................. 356Bereder RB ........................................................................................................ 355Bereder RBEX ................................................................................................... 355Bereder RBS ...................................................................................................... 355Bereder RD ........................................................................................................ 354Bereder RM ....................................................................................................... 355Bereder RS ........................................................................................................ 356Bereder RT ........................................................................................................ 356Bereder RV ........................................................................................................ 355Bereder skumisolert ........................................................................................ 357Bereder Super E................................................................................................ 354Bereder Super S ................................................................................................ 354Bereder Super Smart ....................................................................................... 354Bereder SX ......................................................................................................... 354BEREDERE CTC, FERROTERM I ...................................................................... 357BEREDERE CTC, FERROTERM R ..................................................................... 356BEREDERE CTC, HEAT INJECTION ................................................................. 356BEREDERE OSO, RB, RBS, RBEX .................................................................... 355BEREDERE OSO, RD, RM .................................................................................. 354BEREDERE OSO, RK, RV ................................................................................... 355460


StikkordregisterBEREDERE OSO, SUPER S, SX, E, SUPER SMART .........................................354Berederslanger, armert ...................................................................................129BEREDERTILBEHØR OG DELER ......................................................................360Beskyttelseslokk ...............................................................................................316Beskyttelsesplugg .............................................................................................170Beslag .................................................................................................................376Betjeningsenhet ................................................................................................193Bindstykke messing ............................................................................................ 68BLANDE- /SIKKERHETS- OG TILBAKESLAGSVENTILER .............................339Blandekar ...........................................................................................................405BLANDEKAR NORDIC PACK ............................................................................405Blandeventil ........................................................................................ 361,393,411Blandeventil UX15 .............................................................................................361BLANDEVENTILER ESBE .................................................................................340BLANDEVENTILER JRGUMAT .........................................................................339Blandeventiler, JRGUMAT 3100 .......................................................................339Blandeventiler, JRGUMAT 3400 .......................................................................339Blindskive ...........................................................................................................319Boaslange ..........................................................................................................416Boksforlenger ....................................................................................................134Boligavløp f/betong og flis ................................................................................287Boligavløp for membranduk ............................................................................287BOLIGBEREDERE ..............................................................................................354Boltepasta ..........................................................................................................319BOREHULLSPUMPER GRUNDFOS ..................................................................430Brakett ................................................................................................................405Brakett M6..........................................................................................................142Brannmansjett ...................................................................................................268Brannmansjett PP .............................................................................................256BRANNMANSJETTER GLAVA ..........................................................................455Brannmasse ......................................................................................................456BRANNMATERIELL NOHA ...............................................................................443Brannmuffe m/brannmansjett ........................................................................268Brannpakning ....................................................................................................455Brannpost ...........................................................................................................442BRANNPOST ITA ...............................................................................................443BRANNPOST NOHA ...........................................................................................442Brannpost trommel ..........................................................................................442BRANNSIKRING RØR PROTECTA ....................................................................456Brannskap ..........................................................................................................443BRANNSLUKKEMATERIELL ............................................................................442Branntape Silent ................................................................................................270BRANNTETTING PROTECTA ............................................................................457Brønnhatt ...........................................................................................................431Buksegren sort ..................................................................................................243Bunn til gulvvarmeskap ....................................................................................157Bunnventil .................................................................................................. 316,422By-pass manuell ...............................................................................................185By-pass rør Mapress........................................................................................... 28By-pass S............................................................................................................159By-pass XL900 ...................................................................................................159By-passbend VSH ................................................................................................ 49Bypass-rør Mapress ........................................................................................... 89Bærejern ............................................................................................................431Bøy for avløpsslange .........................................................................................318CClimaline Bakkestativ .......................................................................................371Coil ......................................................................................................................358Combi Clips ........................................................................................................156CR DW .................................................................................................................429CR In-Line ..........................................................................................................429CU PRESS ALTECH .............................................................................................. 93DDekkbrikke for taksprinkel ..............................................................................139Dekkbrikke, hvit .................................................................................................264Dekkbrikke, krom .............................................................................................241Dekkramme .......................................................................................................164Dekkring .............................................................................................................150Dekkring reserve ...............................................................................................140Dekkskive ...........................................................................................................180Dekkskive ...........................................................................................................264Dekkskive delt ................................................................................................... 129Dekkskive hel .................................................................................................... 129DEKKSKIVER ..................................................................................................... 129DEKKSKIVER FLAMCO ..................................................................................... 130DELER F/GASS PRESS SYREFAST MAPRESS ................................................. 53DELER GALVANISERT TECTITE ADVANCE ...................................................... 37DELER PRESS GALVANISERT VSH ................................................................... 29DELER PRESS GALVANSIERT MAPRESS ......................................................... 21DELER, UPONOR EVALPEX .............................................................................. 153Demonteringsclips Tectite ............................................................................... 106Demonteringsverktøy ....................................................................................... 138Demonteringsverktøy Tectite .......................................................................... 106Designrist Sirius ................................................................................................ 300Designrist Stella ................................................................................................ 300Designrist Stratos ............................................................................................. 300Designrist Supernova ....................................................................................... 300DIFFERANSETRYKKREGULATOR TA STAP/STAD-SETT .............................. 337Distansekloss .................................................................................................... 260Distansestykke Pro ........................................................................................... 161Dobbelmuffe ................................................................................ 229,240,244,309Dobbelmuffe fkr ................................................................................................ 238Dobbelmuffe PP ................................................................................................ 255Dobbelnippel, Unipipe ...................................................................................... 216Dobbeltgren sort 45º ........................................................................................ 243Dobbeltgren sort 88º ........................................................................................ 243Dobbeltgrenrør ................................................................................................. 252Dobbeltmuffe ..................................................................................................... 252Dobbeltmuffe hvit ....................................................................................... 235,247Dobbeltmuffe, Altech ........................................................................................ 272Dobbeltnippel .................................................................................................... 149Drenspumpekum .............................................................................................. 434Duosolar Hurtigkobling, innv.gj. ...................................................................... 377Duosolar Hurtigkobling, utv.gj. ........................................................................ 377Duosolar klammer ............................................................................................ 377Dykkpumpe SP .................................................................................................. 431Dykkpumpe SQ .................................................................................................. 430Dykkpumpe SQE ................................................................................................ 430Dykkpumpepakke for SQE ............................................................................... 430Dytteremse ........................................................................................................ 457Dør låsbar med ramme .................................................................................... 171Dør med frontmontsje ...................................................................................... 143Dør og ramme for fordelerskap ...................................................................... 133Dør og ramme til Universalskap ..................................................................... 197EEFFEBI ............................................................................................................... 323EFFEBI 1011 for gass ........................................................................................ 325EFFEBI 1021 for gass ........................................................................................ 325EFFEBI 2411 ...................................................................................................... 322EFFEBI 2415 med kompressjon ...................................................................... 323EFFEBI 2421 ...................................................................................................... 322EFFEBI 2481 ...................................................................................................... 322EFFEBI 2491 ...................................................................................................... 323EFFEBI FKR 0411 .............................................................................................. 324EFFEBI FKR 0421 .............................................................................................. 324EFFEBI FKR 2371 .............................................................................................. 324EFFEBI Hendel for kuleventil........................................................................... 326EFFEBI Space .................................................................................................... 325EFFEBI Space 2070 ........................................................................................... 324Eksenterkobling ................................................................................................ 329Eksenterkupling ................................................................................................ 180Eksp.kar m/fast membran ............................................................................... 405EKSP.KAR/SIKKERHETSVENT,LUFTUTSKILLERE ....................................... 404Ekspansjons-/skjøtemuffe Asto ...................................................................... 267Ekspansjonshode ....................................................................................... 152,417Ekspansjonskar ................................................................................................. 369Ekspansjonskar Airfix ....................................................................................... 405Ekspansjonskar Altech ..................................................................................... 404EKSPANSJONSKAR ALTECH ........................................................................... 404Ekspansjonskar Cubex ..................................................................................... 405EKSPANSJONSKAR FLAMCO .......................................................................... 404Ekspansjonsmuffe Silent ................................................................................. 269461


StikkordregisterEkspansjonsmuffe, Altech ................................................................................272Ekspansjonsverktøy Q&E .................................................................................151Elektrisk termostat ...........................................................................................383Element ..............................................................................................................385Element termisk ................................................................................................392El-kassett 2-steg 230/400V ..............................................................................166El-kassett 6-steg 230V ......................................................................................166Elkjele .................................................................................................................368El-kolbe ..............................................................................................................412El-kolbe RG 1" ...................................................................................................360El-kolbe RG 5/4" ................................................................................................360El-sentral ...........................................................................................................358Endemansjett, blank aluminium ......................................................................455Endestykke ................................................................................................. 186,192Endestykke for rørfordeler WGF .....................................................................159Endestykke med bypass Pro ............................................................................161Endetetting .........................................................................................................144Energimåler .......................................................................................................395Energimåler 3/H ultralyd ..................................................................................395ENERGIMÅLERE SIEMENS ..............................................................................395EPS-Plate med aluminium ...............................................................................184Erstatningsmuffe ...............................................................................................252Erstatningsmuffe hvit .......................................................................................247EUROPIPE RØR OG DELER ...............................................................................227FFALUPLAST DELER, KROM ..............................................................................239Faseverktøy ........................................................................................................239Faseverktøy universal .......................................................................................245FATKRANER J.S.COCK .....................................................................................334Feste for veggboks ............................................................................................168Festebrakett ......................................................................................................169Festebrakett for vegg ........................................................................................185Festebrakett med avløp ....................................................................................169Festebrakett til messing fordeler ....................................................................167Festebånd...........................................................................................................431Festeclips 65mm ...............................................................................................189Festeklips ...........................................................................................................185Festeplate ..........................................................................................................363Festeskinne ........................................................................................................184Festeskinne 12 ...................................................................................................156Festeskinne 16-17-20 .......................................................................................156Festeskinne dobbel ...........................................................................................169Festeskinne enkel .............................................................................................169Festeskinne for fordeler WGF ..........................................................................159Festeskinne til fordeler ....................................................................................145Festetråd ............................................................................................................156Festeverktøy ......................................................................................................166Festeverktøy for Tacker ....................................................................................195Fiberring .............................................................................................................319Fikseringsklammer .................................................................................. 144,182Fikseringsvinkel ................................................................................................136Filter ...................................................................................................................371FILTER CUNO .....................................................................................................342Filter for Altech filterball ..................................................................................335FILTER SELEKT .................................................................................................343Filter sil Selekt ...................................................................................................343Filterball Altech .................................................................................................334FILTERBALL ALTECH .......................................................................................334Filterhus, Cuno ..................................................................................................343Filterinnsats Cuno .............................................................................................342Filterpatron Cuno CS22/R ................................................................................342Filterpatron, Cuno .............................................................................................343Firkantrist ..........................................................................................................300Fixeringsklammer.............................................................................................137Fjernkontroll for e-pumper ..............................................................................426Flaskeskap for gass ..........................................................................................414Flaskevannlås ....................................................................................................305Flaskevannlås ....................................................................................................310Flaskevannlås fkr ...................................................................................... 313,315Flaskevannlås hvit .............................................................................................305Flaskevannlås kombi ........................................................................................310Flaskevannlås kombi fkr .................................................................................. 313Flaskevannlås kort PP ...................................................................................... 304Flaskevannlås m/luktsperre ........................................................................... 305Flaskevannlås m/serv. ventil ........................................................................... 305Flaskevannlås PP .............................................................................................. 304Flaskevannlås rett ............................................................................................ 305Fleksibel kanal .................................................................................................. 375Flens ................................................................................................................... 426Flenseovergang PN 10/16 Mapress ............................................................. 45,56Flenseovergang PN 10/16 VSH ..................................................................... 36,52Flenseverktøy .................................................................................................... 418Flexfast for 2-25l ekspansjonskar ................................................................... 404Flexfast med manometer ................................................................................. 404Flexislanger ....................................................................................................... 129Flexkonsoll ........................................................................................................ 404Flexrør i kveil Mepla ......................................................................................... 198Flowregulator .................................................................................................... 339Forbindelsesstykke .......................................................................................... 374Fordeler 2+2 uttak ............................................................................................ 173Fordeler duo ...................................................................................................... 192Fordeler Euro-cone Pro ................................................................................... 160Fordeler for gass............................................................................................... 414Fordeler for Ø 16mm rør .................................................................................. 172Fordeler med 1+1 uttak .................................................................................... 172Fordeler med 2 avstikk og løpende mutter .................................................... 145Fordeler med 2+2 avstikk og løpende mutter ................................................ 145Fordeler med 3 avstikk og løpende mutter .................................................... 146Fordeler messing .............................................................................................. 167Fordeler sprinkler m/2 avstikk ....................................................................... 139Fordeler sprinkler med 3 avstikk .................................................................... 139Fordelere for Ø 12mm rør ................................................................................ 172Fordelere for Ø 20mm rør ................................................................................ 172Fordelere Pro 20 Q&E ...................................................................................... 160Fordelerkupling ................................................................................................ 191Fordelerrør IS .................................................................................................... 134Fordelershunt 3 veis ......................................................................................... 193Fordelerskap .............................................................................................. 170,190Fordelerskap Compact ..................................................................................... 170Fordelerskap for gulvvarme ............................................................................ 196Fordelerskap for innbygging ........................................................................... 133Fordelerskap for servant ................................................................................. 143Fordelerskap for tappevann ............................................................................ 196Fordelerskap komplett .................................................................................... 170Fordelerskap lite ............................................................................................... 417Fordelerskap med dekkplate .......................................................................... 171Fordelerskap med ramme ............................................................................... 133Fordelerskap Mini ............................................................................................. 133Fordelerskap sprinkler .................................................................................... 138Fordelerventil med utvendige gjenger ........................................................... 179Fordelingsplate 20 ............................................................................................ 155Fordelingsstokk med to utganger ................................................................... 414Fordelingsstokk med tre utganger ................................................................. 414Forhøynersett .................................................................................................... 288Forhøynigsring fast ........................................................................................... 278Forhøyning Corner ............................................................................................ 299Forhøyningsring ................................................................................................ 284Forhøyningsring for smøremembran med anboring .................................... 279Forhøyningsring for smøremembran uten anboring .................................... 279Forhøyningsring med klemringstopp med anboring .................................... 278Forhøyningsring med klemringstopp uten anboring .................................... 279Forhøyningsring med sideanboring ................................................................ 284Forhøyningsring med smøremembranflens med anboring ......................... 279Forhøyningsring med smøremembranflens uten anboring ......................... 279Forhøyningsring plast 20/80 ............................................................................ 279Forhøyningsring plast C/U-131 ....................................................................... 279Forhøyningsring plast C/U-155 ....................................................................... 279Forhøyningsring støpejern 25 .......................................................................... 280Forhøyningsring universal ............................................................................... 284Forlengelsesinnsats for overdel ..................................................................... 231Forlengelsesrør Super ..................................................................................... 302Forlengelsesstykke fkr .................................................................................... 314Forlengelsestykke, FKR ................................................................................... 121462


StikkordregisterForskalingsform ................................................................................................285Forstillingskran og avstengningsventil, FKR .................................................121Forstillingskran, FKR ........................................................................................121Forsyningspumpe .............................................................................................432Fres .....................................................................................................................138Fugemasse .........................................................................................................456FUGEMASSE BRANNKLASSE PROTECTA ......................................................457Fugemasse, akryl ..............................................................................................457Fugemasse, silikon ...........................................................................................458FUGE-OG BRANNMASSE GLAVA .....................................................................456Fyllkappe ............................................................................................................422Følerlomme .......................................................................................................395Følerlommer .....................................................................................................412GGASS RØR/DELER UPONOR .............................................................................417Gasskjele Exclusive ...........................................................................................413GASSKJELER VAILLANT ...................................................................................413GASSPRODUKTER .............................................................................................414GATEVARME, ROTH DELER ..............................................................................188GATEVARME, ROTH RØR ..................................................................................188Gatevarmerør ....................................................................................................188Genimodul ..........................................................................................................427Gipsmørtel .........................................................................................................457Gitterrist .............................................................................................................289GJENGEDE MESSING RØRDELER EZZE ........................................................... 71GJENGEDE MESSING RØRDELER FKR EZZE ................................................... 72GJENGEDE MESSING RØRDELER, NS 1757 ..................................................... 61GJENGEDE RØRDELER GALVANISERT ADUSERT .......................................... 11GJENGEDE RØRDELER SORT ADUSERT ............................................................ 4Gjengede stålrør, galvanisert, mellomserie ....................................................... 3Gjengede stålrør, mellomserie ............................................................................ 3Gjennomføring kort ...........................................................................................230Gjennomføring lang...........................................................................................230Gjennomføring med flens .................................................................................231Gjennomføring Multi .........................................................................................132Glidemiddel Asto ...............................................................................................268Glidemuffe Mapress ....................................................................... 26,44,55,88,92Glidemuffe VSH .............................................................................................. 35,51Glidemuffe, Altech ............................................................................................... 98Gluemaster ........................................................................................................453Grad-/risseverktøy Tectite ...............................................................................106Grafittmasse ......................................................................................................457Gren 45º med 3 muffer ............................................................................. 250,257Gren 88º med 3 muffer ............................................................................. 250,257Gren 88º med 3 muffer SV ................................................................................257Gren allmuffe PP ...............................................................................................259Gren enkelmuffe PP ..........................................................................................260Gren fkr 45º ........................................................................................................237Gren fkr 88º ........................................................................................................238Gren hvit 45º .............................................................................................. 234,247Gren hvit 88º ......................................................................................................247Gren hvit 90º ......................................................................................................234Gren sort 45º .............................................................................................. 242,251Gren sort 88º .............................................................................................. 242,252Gren sort 90º ......................................................................................................243Gren sort uten nippel 88º ..................................................................................242Grenrør ....................................................................................................... 240,262Grenrør 45º ........................................................................................................228Grenrør 45º Asto ...............................................................................................267Grenrør 45º PP ..................................................................................................254Grenrør 45º Silent .............................................................................................269Grenrør 45º, Altech ...........................................................................................272Grenrør 87,5º .....................................................................................................228Grenrør 87º Asto ...............................................................................................267Grenrør 88º PP ..................................................................................................254Grenrør 88º, Altech ...........................................................................................272Grenrør dobbelt MA 45º ....................................................................................223Grenrør dobbelt MA 87,5º .................................................................................223Grenrør MA 45º ..................................................................................................222Grenrør MA 67,5º ..............................................................................................223Grenrør MA 87,5º ..............................................................................................223Grep til Ballofix ny modell med skrue............................................................. 330Grep til gammel modell sekskant ................................................................... 330GRUNDFOS SOLOLIFT 2 ................................................................................... 435Grunnpakke Pro ................................................................................................ 160GRUPPEVENTILER TA STA-D .......................................................................... 336GRUPPEVENTILER TA STA-F .......................................................................... 336GRUPPEVENTILER TA STAF-SG ..................................................................... 336GRUPPEVENTILER TA STA-G .......................................................................... 337Gulvfikstur ......................................................................................................... 151Gulvføler for termostat ..................................................................................... 164Gulvlim ............................................................................................................... 184Gulvrosett fkr .................................................................................................... 239Gulvrosett hvit ................................................................................................... 249Gulvrosett høy PP .............................................................................................. 305GULVVARME UPONOR DELER ........................................................................ 217GULVVARME UPONOR VERKTØY .................................................................... 217GULVVARME, AJ ARJONFLOOR DELER .................................................. 183,217GULVVARME, AJ ARJONFLOOR RØR .............................................................. 183GULVVARME, ROTH DELER ............................................................................. 189GULVVARME, ROTH RØR .................................................................................. 188GULVVARME, ROTH VERKTØY ......................................................................... 195GULVVARME, SNØSMELTE OG KULVERTER ................................................. 217GULVVARME, UPONOR DELER........................................................................ 154GULVVARME, UPONOR RØR ............................................................................ 154GULVVARME, UPONOR VERKTØY ................................................................... 166Gulvvarmefordeler ........................................................................................... 191Gulvvarmefordeler 16mm og 20mm .............................................................. 186Gulvvarmefordeler med flowmåler ................................................................ 191Gulvvarmekasset 20 ......................................................................................... 156Gulvvarmeplate 12 ............................................................................................ 155Gulvvarmeplate 20 ............................................................................................ 155Gulvvarmeplate Kompakt ................................................................................ 183Gulvvarmerør X-pert S5 ................................................................................... 188Gulvvarmerør, Arjonfloor ................................................................................. 183Gulvvarmesentral ............................................................................................. 193Gulvvarmeskap 2-6 kurser - 205 ..................................................................... 157Gulvvarmeskap 7-12 kurser - 205 ................................................................... 157Gulvvarmeskap -98 ........................................................................................... 157GULVVARMESKAP NSI VVS.............................................................................. 198Gulvvarmesponplate 17.................................................................................... 155GULVVARME-TAPPEVANN CONVENA............................................................ 196Gummiklosser ................................................................................................... 429Gumminippel .............................................................................................. 261,264Gumminippel Expand ....................................................................................... 264Gumminippel for servantstuss ........................................................................ 224Gumminippel for utvendig gjenge ................................................................... 264Gummiovergang ............................................................................................... 236Gummiovergang Asto ....................................................................................... 267Gummipakning .................................................................................................. 319Gummipakning konisk ...................................................................................... 311Gummiring ......................................................................................................... 312HHalsforlenger .................................................................................................... 436HALVKOBLING PIPEFIX.................................................................................... 332Haspel ................................................................................................................ 166Hendel løs AISI .................................................................................................. 326Hendel løs aluminium ...................................................................................... 326Hette ............................................................................................................ 239,318Hettemuffe hvit .................................................................................................. 248Hettemuffebend hvit ......................................................................................... 248Hettemutter ................................................................................................ 259,313HEWALEX SOLFANGERE ................................................................................. 376HEWALEX TILBEHØR F/SOLFANGERE. ......................................................... 376Hjørnealbue ....................................................................................................... 374Hjørnegren sort 88º .......................................................................................... 243Hjørnegrenrør MA 87,5º ................................................................................... 223HOH UV-FILTER, HUSHOLDNING/NÆRING .................................................. 343Holder til fordelerskap ..................................................................................... 171Holdere til fordelere ......................................................................................... 171Hurtigkobling ..................................................................................................... 416HURTIGKOBLINGER/SLANGER....................................................................... 415463


StikkordregisterHusbrannslange ................................................................................................443HUSBRANNSLANGE ITA ..................................................................................444HUSBRANNSLANGE NOHA ..............................................................................443Husvannmåler kaldtvann horisontal ...............................................................348Husvannmåler kaldtvann vertikal ...................................................................348HUSVANNMÅLERE AXFLOW ...........................................................................346HUSVANNMÅLERE TILBEHØR AXFLOW ........................................................348HUSVANNMÅLERE TILBEHØR EZZE...............................................................349HYDROMETER ...................................................................................................398Hydrometer Brannan ........................................................................................398Hydrotermometer Hasvold ..............................................................................398Hylse messing...................................................................................................... 69Hylsekolbe .........................................................................................................360Hylsemutter messing.......................................................................................... 69Hyttepumpe .......................................................................................................432Håndkletørk, buet hvit ......................................................................................385Håndkletørk, buet krom ...................................................................................385Håndkletørk, rett hvit ........................................................................................385Håndkletørk, rett krom .....................................................................................384HÅNDKLETØRKERE ALTERNA ........................................................................384HÅNDKLETØRKERE ALTERNA TILBEHØR .....................................................385HÅNDPUMPER NIRA .........................................................................................438HÅNDPUMPER SIGMA ......................................................................................437Håndratt .............................................................................................................390Hårsil ..................................................................................................................295IIF modul .............................................................................................................428Industri flowmeter ............................................................................................218Industri fordeler 25-G 1 1/3 ..............................................................................218Industri fordeler brakett sett ...........................................................................218Industri fordeler grunnpakke...........................................................................218INLINER GEBERIT .............................................................................................204Inliner rør ...........................................................................................................204Inliner rør, kveil .................................................................................................204Innbyggingskasse ..............................................................................................442Innerrør ..............................................................................................................311Innfelling tak ......................................................................................................376INNREGULERINGSVENTIL COMAP MOD 751 .................................................337INNREGULERINGSVENTIL COMAP MOD 751 B .............................................337Innsats VSH .......................................................................................................... 36Innstikkhylse MA ...............................................................................................225Innstikksmal ......................................................................................................101Innstikkverktøy .................................................................................................... 40Inspeksjonsluke.................................................................................................303Inspeksjonsluke hvit .........................................................................................303INSPEKSJONSLUKER .......................................................................................303INSPEKSJONSLUKER HELNOR .......................................................................303Installasjonskabel .............................................................................................163ISOLASJON ARMAFLEX AF-1 ...........................................................................450ISOLASJON ARMAFLEX AF-2 ...........................................................................451ISOLASJON ARMAFLEX AF-4 ...........................................................................452ISOLASJON ARMAFLEX LIM, VERKTØY ETC ..................................................453ISOLASJON ARMAFLEX PLATER .....................................................................452ISOLASJON, CELLEGUMMI ..............................................................................450ISOLASJON, MINERALULL ...............................................................................446Isolasjonsboks ...................................................................................................403Isolasjonsbånd selvklebende ...........................................................................454Isolasjonsrørsett ...............................................................................................372Isolasjonsskål Super .........................................................................................302ISOLASJONSTILBEHØR HEAT-CON ................................................................454ISOLASJONSTILBEHØR, BRANNTETTING ETC. .............................................455JJetkobling MA rødbrun .....................................................................................226Jetkoblinger .......................................................................................................226Jetkoblinger MA ................................................................................................225JORDINGSRØR BLÜCHER ................................................................................303JORDINGSRØR BLÜCHER AISI ........................................................................303JORDINGSRØR OLASTUBBEN .........................................................................303JP ........................................................................................................................429KKabel ...................................................................................................................373Kabel for dykkpumpe ....................................................................................... 438KABEL FOR DYKKPUMPER ............................................................................. 438Kabel for SQ ....................................................................................................... 430Kabelskjøtesett for SP ...................................................................................... 431Kalibreringsverktøy .......................................................................................... 217Kalkoppløser ..................................................................................................... 361Kanal .................................................................................................................. 375Kanalmuffe ........................................................................................................ 375Kantisolering Comfort ...................................................................................... 189KAPILLARDELER ................................................................................................ 73Kapp for kupling ................................................................................................ 178Kapp til fordeler ................................................................................................ 178Kappe .............................................................................................................. 19,82Kappe ................................................................................................................... 10Kappe ................................................................................................................. 212Kappe 3/4" ......................................................................................................... 135Kappe Mapress .................................................................................... 28,56,89,92Kappe messing .................................................................................................... 71Kappe VSH ...................................................................................................... 36,53Kappe, Altech....................................................................................................... 99Kapselmutter ............................................................................................. 282,418KJELER CTC ...................................................................................................... 411KJELER OG BRENNERE ................................................................................... 411Klammer .............................................................................................. 137,144,181Klammer sort .................................................................................................... 245Klammerbøyle ................................................................................................... 375Klemhylse .......................................................................................................... 361Klemring ...................................................................................... 118,126,142,278Klemring for C/U 130-C/U 32/40 ..................................................................... 278Klemring med skruer ....................................................................................... 278Klemring og rist ................................................................................................ 284KLEMRINGSDELER OG DIV.KOBLINGER ....................................................... 107Klemunion ......................................................................................................... 176Klemunion med adapter ................................................................................... 177Klistremerke/Skilt ............................................................................................ 419Kloakkpumpestasjon ................................................................................. 434,435Klosettbend med mansjett PP ......................................................................... 254Klosettkran med grep ...................................................................................... 331Klosettkvern ...................................................................................................... 437Klosettmansjett ABS ......................................................................................... 261Klosettstuss PP ................................................................................................. 256Kniv ..................................................................................................................... 282Kniv for Pi-Li Cutter .......................................................................................... 285Kniver ................................................................................................................. 453Knivsett .............................................................................................................. 453Knivsliper ........................................................................................................... 453KOBBERRØR ....................................................................................................... 57Kobberrør á 3 mtr ............................................................................................... 57Kobberrør á 5 mtr ............................................................................................... 57Kobberrør duosplit ........................................................................................... 371KOBBERRØR F/GASS ......................................................................................... 59KOBBERRØR F/MED.GASS AGA ........................................................................ 60KOBBERRØR F/MEDISINSKE GASSER ............................................................. 59KOBBERRØR FKR/GLØDD ................................................................................. 58KOBBERRØR FKR/HH ........................................................................................ 58Kobberrør i kveil á 15 mtr ................................................................................. 57Kobberrør i kveil á 25 mtr ................................................................................. 57KOBBERRØR KVEIL ............................................................................................ 57Kobberrør kveil 5m, FKR .................................................................................. 119KOBBERRØR KVEIL ISOLERT ............................................................................ 58KOBBERRØR KVEIL ISOLERT TWIN .................................................................. 58KOBBERRØR KVEIL PLASTBELAGT 25 MTR ................................................... 58KOBBERRØR KVEIL PLASTBELAGT 5 MTR ...................................................... 57KOBBERRØR RETTE ........................................................................................... 57Kobberrør, FKR ................................................................................................. 119Kobling Silent .................................................................................................... 270Koblinger for CU-rør ......................................................................................... 124Koblinger for stålrør ......................................................................................... 124Koblinger for TA400 .......................................................................................... 107Koblinger MA ..................................................................................................... 225Koblinger Quick & Easy .................................................................................... 145KOBLINGER SML DUKER ................................................................................. 226464


StikkordregisterKOBLINGER SML KJ-MA ..................................................................................225KOBLINGER SML PURUS .................................................................................226Koblingsboks Cable ...........................................................................................194Koblingsmuffe ...................................................................................................137Koblingssett .......................................................................................................162Koblingssett Euro-cone Pro .............................................................................161KOBLINGSSETT FOR PEX FPL .........................................................................116Koblingssett for rørfordeler .............................................................................158Koblingssett for solfangere ..............................................................................377Koblingssett for Witapex fordeler, Unipipe .....................................................216Koblingssett FPL ...............................................................................................116Koblingssett med løpende mutter ...................................................................147Koblingssett rett Pro .........................................................................................160Koblingssett vinkel Pro .....................................................................................160Koblingssett, Unipipe ........................................................................................216Kolbe ...................................................................................................................411Kolbenøkkel .......................................................................................................360KOLBER/TERMOSTATER/ETC CTC .................................................................411Kombihylse messing ........................................................................................... 70Kombi-kupling ...................................................................................................107Kombinippel ............................................................................................... 260,282Kombirør Mapress .............................................................................................. 28Kombiskap .........................................................................................................196Kombitang for kapping av PEX .........................................................................152Kombiters...........................................................................................................262Kombivannlås ....................................................................................................315Kombivannlås fkr ..............................................................................................315Kombivannlås kort PP ......................................................................................304Kombivannlås PP ..............................................................................................304Kombivannlås, hvit. ...........................................................................................305Komplett renseanlegg ......................................................................................343Kompresjonskobling .........................................................................................328Kompresjonskobling albue ..............................................................................330Kompresjonskobling med grep .......................................................................329Kondensat Conlift ..............................................................................................434Kondensatorboks for SP ...................................................................................431Konsoll ........................................................................................................ 372,382Konsus 60-F .......................................................................................................422Kontrollenhet Nova ...........................................................................................193Konus Avs.fri ......................................................................................................112Konus FPL ..........................................................................................................112Kortovergang .....................................................................................................244Kortovergang hvit ..............................................................................................236Kortovergang PP ...............................................................................................255Kortovergang, sort. ...........................................................................................237Kortreduksjon ....................................................................................................253Kropp for albu med 2 kuplinger FPL, FKR ......................................................113Kropp for albu med 2 kuplinger FPL, kobberlegert .......................................113Kropp for albu med innvendig gjenge, 1 kupling FPL, FKR ...........................113Kropp for albu med innvendig gjenge, 1 kupling FPL, kobberlegert ...........113Kropp for albu med utvendig gjenge, 1 kupling FPL, FKR ............................114Kropp for albu med utvendig gjenge, 1 kupling FPL, kobberlegert .............114Kropp for platealbu med innvendig gjenge FPL, FKR ....................................114Kropp for platealbu med utvendig gjenge FPL, FKR .....................................114Kropp for tippunion FPL, FKR ..........................................................................115Kropp for tippunion FPL, kobberlegert ...........................................................115Kropp for T-rør med 3 kuplinger FPL, FKR ....................................................114Kropp for T-rør med 3 kuplinger FPL, kobberlegert .....................................114Kropp for T-rør med innvendig gjenge i avstikker FPL, FKR ........................114Kropp for union FPL, FKR .................................................................................115Kropp for union FPL, kobberlegert .................................................................115Kropp for union med innvendig gjenge FPL, FKR ..........................................115Kropp for union med innvendig gjenge FPL, kobberlegert ...........................115Krympemuffe ABS.............................................................................................261Krysningsbøy med 1 muffe, Altech ..................................................................100Kryss ..................................................................................................................... 14Kryss Mapress ..................................................................................................... 25Kryss messing ..................................................................................................... 63Kryss VSH ............................................................................................................. 33Kryssningsbend med 1 muffe ............................................................................ 75Kryssningsbend med 2 muffer ........................................................................... 75Kryssningsbøy med 2 muffer, Altech ..............................................................100K-sluk Flex med bunnutløp ............................................................................. 274K-sluk Flex sideutløp rett ................................................................................. 273K-sluk Flex sideutløp skrått............................................................................. 274K-sluk med bunnutløp ...................................................................................... 273K-sluk sideutløp rett ......................................................................................... 273K-sluk sideutløp skrått ..................................................................................... 273KS-sluk 75mm bunnutløp ................................................................................ 292KS-sluk 75mm sideutløp .................................................................................. 292Kulegren sort .................................................................................................... 243Kuleventil ........................................................................................................... 396Kuleventil ........................................................................................................... 145Kuleventil 3/4" ................................................................................................... 135Kuleventil for klosett m/ventil ......................................................................... 331Kuleventil forkrommet ....................................................................................... 28Kuleventil IS ....................................................................................................... 135Kuleventil IS, 15x10mm kompress ................................................................. 135Kuleventil med innvendig gjenge .................................................................... 327Kuleventil med løpende mutter ....................................................................... 145Kuleventil med utvendig/innvendig gjenge .................................................... 327Kuleventil Pro .................................................................................................... 161Kuleventil rett for gulvvarme ........................................................................... 186Kuleventil vinkel ................................................................................................ 331Kuleventil vinkel, blå ......................................................................................... 187Kuleventil vinkel, rød ........................................................................................ 187Kuleventiler ....................................................................................................... 211KULEVENTILER EFFEBI ................................................................................... 322KULEVENTILER M/GIR BROEN TSK ............................................................... 327KULEVENTILER M/PRESS, EFFEBI 0701 ....................................................... 326KULEVENTILER M/PRESS, EFFEBI 2090 ....................................................... 326KULEVENTILER TA-400 ................................................................................... 327Kuleventilsett rett ............................................................................................. 192Kuleventilsett vinkel ......................................................................................... 192Kupling for 6320 ................................................................................................ 339Kupling for vannmålere .................................................................................... 348Kuplingsett ........................................................................................................ 396KU-sluk med bunnutløp ................................................................................... 274KU-sluk sideutløp rett ...................................................................................... 274KU-sluk sideutløp skrått .................................................................................. 274Kutter ................................................................................................................. 285Kutter for veggboks .......................................................................................... 183Kvernpumpe ...................................................................................................... 435Kv-rør ................................................................................................................. 362LLamell-rensekit ................................................................................................ 371Langbend 88º med 2 muffer ............................................................................ 257Langbend 90º .................................................................................................... 228Langbend sort ................................................................................................... 251Leggeskinne ...................................................................................................... 189Lekkasjestopper ............................................................................................... 350Lensepumpe Jumbo ......................................................................................... 436Lensepumpe LDI550 ......................................................................................... 438Lensepumpe LPC300........................................................................................ 438Lensepumpe LPD400 ....................................................................................... 438Lensepumpe med nivåkontroll ........................................................................ 434Lensepumpe med nivåvippe ............................................................................ 434Lensepumpe multiboks .................................................................................... 434Lensepumpe Robusta ....................................................................................... 435Lensepumpe Tsurumi ...................................................................................... 436LENSEPUMPER ALTECH ................................................................................. 438Lensepumpeslange .......................................................................................... 436Lim 520 ............................................................................................................... 453Lim Compact ..................................................................................................... 190Limpensel .......................................................................................................... 453Loddestuss ........................................................................................................ 402Lokk for blandekar ........................................................................................... 405Lokk for stakerør PP ........................................................................................ 256Lokk til fordeler .......................................................................................... 131,145L-sluk sideutløp rett ......................................................................................... 276L-sluk sideutløp skrått ..................................................................................... 276Luft el.Slamutskiller DN50-DN100 m/flens anslutning ................................ 407Luft el.Slamutskiller DN50-DN100 m/sveise anslutning ............................. 407465


StikkordregisterLUFT-/SLAMUTSKILLERE TA PNEUMATEX ..................................................407Luftehette ...........................................................................................................421Luftenøkkel ........................................................................................................391Luftepotte ...........................................................................................................192Lufteskrue ..........................................................................................................391Lufteskrue, forniklet .........................................................................................391LUFTESKRUER/- NØKLER ...............................................................................391LUFTESPOTTER/VENTILER FLAMCO .............................................................409LUFTESPOTTER/VENTILER FRENCO AB .......................................................410LUFTESPOTTER/VENTILER HASVOLD ...........................................................409LUFTESPOTTER/VENTILER PRESISJONSTEKNIKK .....................................410LUFTESPOTTER/VENTILER TA PNEUMATEX ................................................410Lufteventil ........................................................................................... 317,409,410Lufteventil adapter ............................................................................................317Lufteventil med overgangsnippel ....................................................................317Luftport ...............................................................................................................383LUFTUTSKILLERE FLAMCO .............................................................................406Luftventil ............................................................................................................317LUFTVENTIL, DURGO ........................................................................................317LUFTVENTIL, JOTI .............................................................................................317LUFTVENTIL, SERRES ......................................................................................317Luktlås ................................................................................................................306Luktsperre for Pilisluk ......................................................................................285Luktstopp ................................................................................................... 281,291Løfteører og bein ...............................................................................................402Løpemuffe ........................................................................................... 229,244,252Løpemuffe Asto .................................................................................................267Løpemuffe fkr ....................................................................................................238Løpemuffe hvit ........................................................................................... 235,247Løpemuffe PP ....................................................................................................255Løpemuffe, Altech .............................................................................................272Lås.......................................................................................................................198Låsebøyle ...........................................................................................................230Låseklips ............................................................................................................170Låsepropp ..........................................................................................................230Låsring for luktstopp .........................................................................................291MMagnet for slamutskiller ..................................................................................408MAGNETVENTILER DANFOSS (GASS) ............................................................336MAGNETVENTILER DANFOSS (VVS) ...............................................................335Manifold brakett ................................................................................................197Manifold klemme ..............................................................................................197MANOMETER .....................................................................................................397Manometer Brannan .........................................................................................397Manometer Hasvold ..........................................................................................397MANOMETER/ALARMER ..................................................................................415Manometerkran ................................................................................................399Manometerkran med innvendig/utvendig gjenge ..........................................399Manometersett ..................................................................................................371Manometersløyfe ..............................................................................................398MANOMETERTILBEHØR ...................................................................................398Mansjett ..............................................................................................................132MANSJETTER OG TAPE GLAVA .......................................................................455Manøverpanel ....................................................................................................383Manøverpanel I-76 ............................................................................................164Manøverpanel med sentralenhet ....................................................................165MAPRESS CU-PRESSDELER ............................................................................. 83MAPRESS CU-PRESSDELER F/GASS ............................................................... 89Master-regulator ...............................................................................................187Membran for veggboks .....................................................................................169Membran M6 med klemring ............................................................................142Membrantank ....................................................................................................433Mengering ABS ..................................................................................................262Merkehylser for ytterrør...................................................................................180Merkeplate .........................................................................................................162MERKING............................................................................................................419MESSINGDELER .................................................................................................. 61Mikrobobleutskiller 3/4"-1 1/2" horisontalmontert ......................................408Mikroboble-utskiller maxi ................................................................................407Mikroboble-utskiller mini ................................................................................406Mikrobølgeutskiller 3/4"-1" vertikalmontert .................................................408Mini kvernpumpe .............................................................................................. 433Mini pumpesystem ............................................................................................ 433Miniavløp ............................................................................................................ 287MINIKULEVENTILER BALLOFIX ...................................................................... 327MINIKULEVENTILER BALLOFIX F/GASS ........................................................ 332MINIKULEVENTILER CIM ................................................................................. 332Miniskap m/sprutdeksel .................................................................................. 171Montasje-/uttrekksverktøy M6 ........................................................................ 151Montasjekoffert ................................................................................................. 182Montasjesentral MX .......................................................................................... 359MONTASJESENTRAL OSO, MX ........................................................................ 359Montasjeskrue M6 ............................................................................................ 142Montasjestativ ................................................................................................... 376Montasjeverktøy M6 .......................................................................................... 151Montasjevinkel .................................................................................................. 136Monteringsplate ................................................................................................ 282Monteringssett .................................................................................................. 286Monteringssett Copenhagen ............................................................................ 287Monteringssett Corner for trebjelkelag ......................................................... 300Monteringssett for membrantank ................................................................... 433Monteringssett for T-75 Radio ......................................................................... 163Monteringssett for trebjelkelag....................................................................... 299Monteringssett Vienna...................................................................................... 287Monteringsskinne ...................................................................................... 132,134Monteringsverktøy for box ............................................................................... 183Monteringsverktøy for klemring ..................................................................... 152Monteringsverktøy for skapmuffer ................................................................. 152Motor for sleideventil ........................................................................................ 394MQ ....................................................................................................................... 429M-sluk sideutløp rett ........................................................................................ 276Muffe ........................................................................................................ 18,81,230Muffe .................................................................................................................... 10Muffe for ytterrør .............................................................................................. 181Muffe Mapress.................................................................................25,44,55,86,91Muffe messing ..................................................................................................... 63Muffe Silent ........................................................................................................ 270Muffe VSH ....................................................................................................... 34,51Muffe, Altech ........................................................................................................ 97Muffe/muffe med grep ..................................................................................... 327Muffe/muffe med grep, gass ........................................................................... 332Muffe/muffe rett ................................................................................................ 327Muffe/nippel batteriforlenger kort .................................................................. 331Muffe/nippel med grep ..................................................................................... 328Muffe/nippel med grep, gass ........................................................................... 332Muffe/nippel rett ............................................................................................... 328Muffe/push med grep ....................................................................................... 331Muffenippel Mapress .......................................................................................... 26Multibox ............................................................................................................. 392MULTILAYER GEBERIT MEPLA DELER 16-50 MM ........................................ 199MULTILAYER GEBERIT MEPLA RØR 16-50 MM ............................................. 198MULTILAYER, AJ MT DELER ............................................................................ 206MULTILAYER, AJ MT RØR ................................................................................ 206MULTILAYER, UPONOR UNIPIPE DELER ....................................................... 212MULTILAYER, UPONOR UNIPIPE RØR............................................................ 205MULTILAYER, UPONOR UNIPIPE VERKTØY ................................................... 217MULTILAYER/ALUPEX ..................................................................................... 205Multinippel ......................................................................................................... 310Mutter ................................................................................................................. 107Mutter messing, FKR ........................................................................................ 124Mutter, FKR ....................................................................................................... 122Mutter, messing ................................................................................................ 123NNettmodul .......................................................................................................... 396Nippel for fordelerskap .................................................................................... 134Nippel med utvendig gjenge ..................................................................... 134,329Nippel rett .......................................................................................................... 417Nippel rett i/u gjenge ........................................................................................ 150Nippel/muffe albue ........................................................................................... 329Nippel/muffe albue m/grep ............................................................................. 329Nippel/nippel albue .......................................................................................... 329Nippel/nippel med grep ................................................................................... 328466


StikkordregisterNippel/nippel rett ..............................................................................................328Nippelmuffe ................................................................................................. 80,178Nippelmuffe Mapress .................................................................... 26,45,55,87,91Nippelmuffe med dekkskive ............................................................................180Nippelmuffe messing .................................................................................... 65,72Nippelmuffe Tectite ............................................................................................. 39Nippelmuffe VSH ........................................................................................... 35,52Nippelmuffe, Altech ............................................................................................ 95Nivåsonde ...........................................................................................................437Nivåvippe .................................................................................................... 434,437NRL-Smart Stop ................................................................................................349NØD- OG ØYEDUSJ BROEN ..............................................................................351Nøkkel for lufteskrue ........................................................................................391Nøkkel for tappekran ........................................................................................334Nøkkel for veggboks .........................................................................................152Nåleventil ...........................................................................................................421OOlje kjele .............................................................................................................411Olje-/dieseltank .................................................................................................420OLJE-/DIESELTANK F/JORD ...........................................................................420Oljebrenner ........................................................................................................411OLJEFITTINGS EZZE .........................................................................................422OLJEFITTINGS GH .............................................................................................420OLJEFITTINGS SAAS .........................................................................................422Oljemåler ............................................................................................................422OLJEMÅLERE HÆNNI ......................................................................................422OLJEMÅLERE UNITOP ......................................................................................422Oljeslange ..........................................................................................................422OLJESLANGER CTC ..........................................................................................422Oljetanker ...........................................................................................................420OLJETANKER BOKN .........................................................................................420OLJETANKER, MÅLERE OG FITTINGS ............................................................420Omskiftersett .....................................................................................................414O-ring ..................................................................................................................421O-ring EPDM VSH ................................................................................................ 37O-ring Viton Mapress ......................................................................................... 46O-ring Viton VSH .................................................................................................. 37Overdel for skipsavløp .............................................................................. 231,290Overgang ......................................................... 202,208,229,252,262,263,311,371Overgang Asto ....................................................................................................267Overgang eksentrisk hvit ..................................................................................248Overgang for vannlås PP ..................................................................................255Overgang hvit .....................................................................................................244Overgang kort ....................................................................................................258Overgang kort hvit .............................................................................................248Overgang kort PP ..............................................................................................258Overgang med frimutter ...................................................................................177Overgang med hettemutter ..............................................................................235Overgang med hettemutter fkr ........................................................................238Overgang med innvendig gjenge fkr ................................................................238Overgang med innvendige gjenger ..................................................................234Overgang med nippel og muffe ........................................................................235Overgang med nippel og spissende .................................................................235Overgang med nippel og spissende fkr ...........................................................238Overgang med spissende .................................................................................234Overgang med spissender fkr ..........................................................................238Overgang sort ....................................................................................................244Overgang Super .................................................................................................302Overgang til sluk ................................................................................................235Overgang universal ...........................................................................................253Overgang universal hvit ....................................................................................248Overgang universal PP .....................................................................................255Overgang, Altech ......................................................................................... 99,273Overgang, kort ...................................................................................................263Overgangsalbue messing ................................................................................... 61Overgangsansatsnippel ................................................................................... 9,17Overgangsansatsnippel messing....................................................................... 67Overgangshylse messing ................................................................................... 70Overgangsmuffe ........................................................................... 8,15,81,211,309Overgangsmuffe Mapress ............................................................. 27,45,56,88,92Overgangsmuffe med innvendig gjenge ................................................... 82,203Overgangsmuffe med løpemutter VSH ............................................................. 51Overgangsmuffe messing .................................................................................. 64Overgangsmuffe Silent ..................................................................................... 269Overgangsmuffe Tectite ..................................................................................... 39Overgangsmuffe VSH..................................................................................... 35,51Overgangsmuffe, Altech ..................................................................................... 98Overgangsnippel ..............................................................................16,79,162,211Overgangsnippel ................................................................................................ 8,9Overgangsnippel med innvendig gjenge ........................................................... 80Overgangsnippel med utvendig gjenge ..................................................... 80,203Overgangsnippel messing ............................................................................. 66,72Overgangstippunion .......................................................................................... 177Overløp for fordelerskap .................................................................................. 133PPakning ....................................................................................................... 363,418Pakning for kolbe .............................................................................................. 363Pakning for vannlås .......................................................................................... 312Pakning til fordeler ........................................................................................... 173PAKNINGER ETC. .............................................................................................. 318PAKNINGER LINDBERG & LUND .................................................................... 319Pakningssett for vannlås .................................................................................. 312Passbend Mapress.................................................................................... 23,42,84Passbend VSH ..................................................................................................... 48Passtykke for vannmåler ................................................................................. 349Passtykke for vannmålere ............................................................................... 348Patentforskruning, FKR ................................................................................... 122PEX ALTECH ...................................................................................................... 196PEX BOLIGSPRINKEL DELER .......................................................................... 138PEX BOLIGSPRINKEL RØR .............................................................................. 138PEX BOLIGSPRINKEL VERKTØY ...................................................................... 138PEX NSI .............................................................................................................. 196PEX RØRKLIPS, ALTECH GULV ....................................................................... 196PEX TAPPEVANN NSI VVS ................................................................................ 196PEX TAPPEVANN, ALTECH DELER/TILBEHØR ............................................. 196PEX TAPPEVANN, TOUR&ANDERSSON DELER ............................................ 131PEX TAPPEVANN, UPONOR VERKTØY ........................................................... 151PEX TAPPEVANN, UPONOR WITAPEX DELER ............................................... 141PEX TAPPEVANN, UPONOR WITAPEX RØR ................................................... 141PEX VARMERØR, UPONOR EVALPEX ............................................................. 153Plastbend ........................................................................................................... 185Plastdeksel ........................................................................................................ 363Plastfixtur for armaturskinne .......................................................................... 150Plasthengsel ...................................................................................................... 197Plastklammer ................................................................................................... 182Plastkonus for vannlås .............................................................................. 306,318Plastrosett ......................................................................................................... 130Plaststrips .......................................................................................................... 187Plastvinkel Flipflex ........................................................................................... 157Platealbu .............................................................................................................. 76Platealbu .............................................................................................................. 76Platealbu fkr ...................................................................................................... 314Platealbu Mapress .............................................................................................. 43Platealbu med innvendig gjenge ..................................................................... 149Platealbu med innvendig gjenge FPL, FKR .................................................... 111Platealbu med innvendig gjenge,FKR ............................................................. 117Platealbu med utvendig gjenge FPL, FKR ...................................................... 111Platealbu montert på skinne, senteravstand 153mm ..................................... 75Platealbu VSH ...................................................................................................... 50Platealbu, Altech ............................................................................................... 100Platealbue .......................................................................................................... 174Platealbue m/3 hull .......................................................................................... 174Platealbue Mapress ............................................................................................ 84Platealbue Tectitie ............................................................................................ 104Platealbue, FKR ................................................................................................ 122Plugg ............................................................................................ 118,148,391,396Plugg .................................................................................................................... 10Plugg 3/4" .......................................................................................................... 135Plugg for boksforlenger ................................................................................... 170Plugg for fordeler.............................................................................................. 178Plugg for fordeler IS ......................................................................................... 135Plugg for kuplinger ........................................................................................... 178467


StikkordregisterPlugg FPL, kobberlegert ..................................................................................111Plugg MA ............................................................................................................224Plugg med koblingsmutter...............................................................................119Plugg med krave messing .................................................................................. 70Plugg med rand ............................................................................................. 10,18Plugg messing ..................................................................................................... 70Plugg Tectite .............................................................................................. 103,105Plugg, glatt ........................................................................................................... 18PP RØR OG DELER ............................................................................................253PP RØR WAVIN WAFIX ......................................................................................245PP SMARTLINE DELER 75 OG 110MM ............................................................236PP SMARTLINE DELER,KROM .........................................................................237PP SMARTLINE HVIT RØR OG DELER .............................................................233PP SMARTLINE RØR 75 OG 110 MM ................................................................241PP SMARTLINE SORT RØR OG DELER ............................................................241PP WAFIX HVIT RØR OG DELER .......................................................................246PP WAFIX PLUSS DELER .......................................................................... 249,256PP WAFIX SORT RØR OG DELER ......................................................................250Press/nippel med grep .....................................................................................330Press/press med grep ......................................................................................330PRESSFITTINGS GALVANISERT ........................................................................ 21PRESSFITTINGS KOBBER .................................................................................. 83PRESSFITTINGS SYREFAST ............................................................................... 41Presskobling CU, Unipipe .................................................................................216Presskobling, Unipipe .......................................................................................216Pressostat ..........................................................................................................412Pressunion .........................................................................................................176Pre-ters ..............................................................................................................316PT-Ventil .............................................................................................................362Pulsmodul ..........................................................................................................396Pum innsats .......................................................................................................307Pumpe ................................................................................................................435Pumpe KS ...........................................................................................................432Pumpespiss .......................................................................................................439Pumpestasjon Sanimax ....................................................................................436Pumpestasjon Synconta med pumpe ..............................................................436Pungvannlås ......................................................................................................288Pungvannlås selvlukkende ..............................................................................288Pungvannlås uttagbar .......................................................................................288Purus Corner Twist sluk bunn .........................................................................298Purus Corner Twist sluk gavel .........................................................................298Purus Corner Twist Sluk side ...........................................................................298Purus Corner Twist sluk side lav .....................................................................298Purus Line Twist sluk bunn ..............................................................................297Purus Line Twist sluk gavel ..............................................................................297Purus Line Twist sluk side ................................................................................297Purus Line Twist sluk side lav ..........................................................................298Push 23 ...............................................................................................................185Push 45U ............................................................................................................165Push 45U Electronic ..........................................................................................165Push/nippel med grep ......................................................................................331Push/push med grep .........................................................................................331P-vannlås 90º .....................................................................................................288Pyntekopp ..........................................................................................................144Påtrykksregulator .............................................................................................414RRadiator Purmo PC11 .......................................................................................379Radiator Purmo PC21 .......................................................................................380Radiator Purmo PC22 .......................................................................................381RADIATORER OG KONVEKTORER ...................................................................379RADIATORER RETTIG PC ..................................................................................379RADIATORER RETTIG PC-TILBEHØR ..............................................................381Radiatorkobling .................................................................................................107Radiatorkran omvendt vinkel ...........................................................................386Radiatorkran rett ...............................................................................................386Radiatorkran vinkel ...........................................................................................386Radiatorregulator ..............................................................................................390Radiatortermostat m."Åpen vindu" funksjon .................................................388Radiatorventil RVO rett .....................................................................................387Radiatorventil RVO vinkel .................................................................................387Radiatorventil TRV-2 omvendt vinkel ..............................................................387Radiatorventil TRV-2 rett ................................................................................. 387Radiatorventil TRV-2 vinkel ............................................................................. 387RADIATORVENTILER ........................................................................................ 386RADIATORVENTILER DANFOSS ...................................................................... 386RADIATORVENTILER TA ................................................................................... 387RADIATORVENTILSETT TA ............................................................................... 388Ramme Cable .................................................................................................... 194Ramme for innfelling av skap i vegg ............................................................... 442Ramme for tappevannskap .............................................................................. 143Ramme med dør ............................................................................................... 158Ramme til gulvvarmeskap ............................................................................... 157Ramme til hjørne .............................................................................................. 295Ramme Unidrain 1500 ...................................................................................... 294Ratt ..................................................................................................................... 389RATT/RADIATORTERMOSTATER DANFOSS .................................................. 388RATT/RADIATORTERMOSTATER TA ............................................................... 389Recordpakning .................................................................................................. 319Reduksjon .......................................................................................................... 204Reduksjon Mapress ........................................................................27,46,56,86,92Reduksjon overgangskobling .......................................................................... 225Reduksjon Silent ............................................................................................... 270Reduksjon Tectite....................................................................................... 103,105Reduksjon Tectite................................................................................................ 39Reduksjon VSH ............................................................................................... 34,52Reduksjon VSH fom.76 mm ............................................................................... 34Reduksjon, FKR ................................................................................................. 118Reduksjonsinnsats ............................................................................................ 118Reduksjonsmuffe i plast ................................................................................... 181Reduksjonsskjøt ................................................................................................ 374Reduksjonsstuss MA ........................................................................................ 224Reduksjonsventil ............................................................................................... 345Reduksjonsventiler ........................................................................................... 344REDUKSJONSVENTILER HABEDO D04 .......................................................... 344REDUKSJONSVENTILER HABEDO D06F ........................................................ 344REDUKSJONSVENTILER HABEDO D22 .......................................................... 344REDUKSJONSVENTILER HANSA .................................................................... 345REDUKSJONSVENTILER PILOTSTYRTE ......................................................... 345REDUKSJONSVENTILER SYR .......................................................................... 345REG./SHUNTVENTILER .................................................................................... 393REG./SHUNTVENTILER ESBE ......................................................................... 393Regulator ........................................................................................................... 384Regulator for store bygg .................................................................................. 394REGULATOR,MÅLER OG FILTER ..................................................................... 414Regulering trådløs ............................................................................................ 193Reguleringsmotor ............................................................................................. 194Reguleringsratt ................................................................................................. 159Reguleringsventil .............................................................................................. 383Rehabiliteringssett for A .................................................................................. 281Rehabiliteringssett for Jøtul sluk .................................................................... 281Rehabiliteringssett for K og KS ....................................................................... 281Rehabiliteringssett for L ................................................................................... 281Relemodul ......................................................................................................... 426Rensevæske Sanol for varmeanlegg .............................................................. 409Rensevæske spesial ......................................................................................... 453Repeter Nova ..................................................................................................... 194Reservedelsboks sprinkler .............................................................................. 140Reservefilter, plast ........................................................................................... 344Rettløpsvannlås ................................................................................................ 308Rettløpsvannnlås PP ........................................................................................ 304Rettnippel .......................................................................................................... 148Rettnippel for tappekran .................................................................................. 148Rettnippel med innvendig gjenge ............................................................. 139,146Rettnippel med innvendig gjenge press, Unipipe .......................................... 215Rettnippel med løpende mutter ...................................................................... 147Rettnippel med utvendig gjenge ............................................................... 146,148Rettnippel med utvendig gjenge press ........................................................... 216Rettnippel press, Unipipe ................................................................................. 215Returkupling rett .............................................................................................. 388Returkupling vinkel .......................................................................................... 387Returventil 1/2" ................................................................................................. 162Returventil rett ........................................................................................... 386,392Returventil vinkel .............................................................................................. 386468


StikkordregisterRing ............................................................................................................. 139,417Ring med stoppkant ..........................................................................................148Ring Naturell ......................................................................................................148Rist epoxybelagt stål .........................................................................................276Rist for 75 A-, K-, og L-sluk ..............................................................................276Rist for 75 støpejern-/L-sluk ............................................................................278Rist for dykking løs ............................................................................................277Rist for industri ..................................................................................................289Rist for sluk C/U 130 ..........................................................................................277Rist løs rustfri ....................................................................................................277Rist og ramme ...................................................................................................284Rist rustfri ..........................................................................................................277Rist rustfri støpejern .........................................................................................277Rist støpejern .....................................................................................................278Rist støpejern epoxybelegg ..............................................................................277Rist Unidrain Classic 1601 ................................................................................295Rist Unidrain Column 1602 ...............................................................................295Rist Unidrain for Classic ramme ......................................................................295Rist Unidrain for Column ramme ....................................................................296Rist Unidrain Inca 1603 .....................................................................................296Rist Unidrain Square 1604 ................................................................................296Rist Unidrain Stripe 1605 ..................................................................................296Rist/ramme Copenhagen .................................................................................286Rist/ramme Vienna ...........................................................................................285Rompanel ...........................................................................................................394Romtermometer institusjon Nova ...................................................................194Romtermostat ...................................................................................................389Romtermostat digital Nova ..............................................................................193Romtermostat Standard Cable ........................................................................194Romtermostat standard Nova .........................................................................193Romtermostat trådløs ......................................................................................187Rosett.......................................................................................................... 136,311Rosett fkr ............................................................................................................314Rosett FKR. ........................................................................................................136Rosett for gulv ....................................................................................................306Rosett for vegg ...................................................................................................306Rosett for vegg fkr .............................................................................................307Rund rist .............................................................................................................301Rund rist for 6mm høy ramme .........................................................................301Rør ......................................................................................................................418Rør - EvalPEX .....................................................................................................153Rør (PP) ..............................................................................................................415Rør Asto ..............................................................................................................266Rør Europipe ......................................................................................................227Rør fkr .................................................................................................................237Rør galvanisert mapress .................................................................................... 21Rør hvit plast ......................................................................................................306Rør hvit plast m/flens ........................................................................................306Rør hvit PP .................................................................................................. 233,246Rør i Kveil - EvalPEX .........................................................................................153Rør i kveil, Unipipe .............................................................................................205Rør i rette lengder .............................................................................................206Rør i rette lengder, Unipipe ..............................................................................205Rør i rør Evalpex ................................................................................................417Rør i rør Multipex ...............................................................................................131Rør i rør, isolert Multipex ..................................................................................131Rør kveil, Witapex ..............................................................................................141Rør MA ................................................................................................................221Rør med isolering, Unipipe ...............................................................................205RØR OG DELER MA ............................................................................................221RØR OG DELER PRESS SYREFAST MAPRESS ................................................. 41RØR OG DELER PRESS SYREFAST VSH ............................................................ 47Rør pePEX 17, Quick & Easy .............................................................................154Rør pePEX 20, Quick & Easy .............................................................................154Rør PP .................................................................................................................253RØR PRESS GALVANISERT MAPRESS .............................................................. 21Rør press galvanisert VSH .................................................................................. 29RØR PRESS GALVANISERT VSH ........................................................................ 29RØR PRESS SPRINKLER GALVANISERT MAPRESS ........................................ 21RØR PRESS SPRINKLER GALVANISERT VSH .................................................. 29Rør på kveil ........................................................................................................206Rør rett fkr ................................................................................................. 307,313Rør rett,fkr ......................................................................................................... 239Rør rette Mepla ................................................................................................. 198Rør Silent ........................................................................................................... 268Rør sort .............................................................................................................. 241Rør sort med muffe ........................................................................................... 241Rør sort PP ........................................................................................................ 250Rør sprinkler press galvanisert VSH ................................................................ 29Rør Syrefast Mapress ......................................................................................... 41Rør syrefast Press .............................................................................................. 47Rør vinkel fkr ..................................................................................................... 313Rør, Altech ......................................................................................................... 271Rør, isolert Multipex ......................................................................................... 131Rør, Meltaway .................................................................................................... 167Rør, rett hvit ....................................................................................................... 308Rørbend Ø50 og Ø63mm .................................................................................. 206RØRDELER KLEMRING EZZE .......................................................................... 122Rørdelsplate ...................................................................................................... 245Rørfordeler 2WGF ............................................................................................. 158Rørfordeler 3WGF ............................................................................................. 158Rørfordeler 4WGF ............................................................................................. 158Rørfordeler med 2+2 avstikk ........................................................................... 145Rørfordelere ...................................................................................................... 131Rørføringsbøy .................................................................................................... 181Rørgjennomføring ............................................................................................. 158Rørgjennomføring for servant ......................................................................... 231Rørgjennomføring med sveiseflens ................................................................ 231Rør-i-rør - COMBIPEX ...................................................................................... 153Rør-i-rør - EvalPEX ........................................................................................... 153Rør-i-rør Wirsbo-PEX ....................................................................................... 138Rør-i-rør, Calor ................................................................................................. 183Rør-i-rør, Sanipex ............................................................................................. 168Rør-i-Rør, Witapex ............................................................................................ 141RØR-I-RØR/MULTILAYER ARAMATURJONSSON ......................................... 168RØR-I-RØR/MULTILAYER DIVERSE ................................................................ 196RØR-I-RØR/MULTILAYER ROTH ..................................................................... 188RØR-I-RØR/MULTILAYER UPONOR ................................................................ 141Rørklammer ...................................................................................................... 418Rørklips .............................................................................................................. 156RØRKOBLINGER ANBO .................................................................................... 125RØRKOBLINGER KLEMRING FPL ................................................................... 107RØRKOBLINGER KLEMRING NIL .................................................................... 119RØRKOBLINGER KLEMRING VSH ................................................................... 116RØRKOBLINGER UNIFIX .................................................................................. 124Rørkutter ........................................................................................................... 182Rørkutter for Unipipe ........................................................................................ 217Rørmansjett ....................................................................................................... 455RØRMANSJETTER ............................................................................................ 456Rørmansjetter, Icopal ....................................................................................... 456Rørmasjett ......................................................................................................... 456Rørsaks .............................................................................................................. 195Rørsett for aurostep ......................................................................................... 375RØRSKÅL 400/864 ALU. ROCKWOOL 30MM .................................................. 448RØRSKÅL 400/864 ALU.ROCKWOOL 50MM ................................................... 449Rørskål Alu.m/Tape .......................................................................................... 448RØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 20MM ............................................................... 446RØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 30MM ............................................................... 446RØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 40MM ............................................................... 446RØRSKÅL GLAVA TAPELOCK 50MM ............................................................... 447RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 20MM ............................ 447RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 30MM ............................ 447RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 40MM ............................ 448RØRSKÅL UNIVERSAL ALU. M/TAPE ROCKWOOL 50MM ............................ 448Rørstruper ......................................................................................................... 457Rørstøtte ............................................................................................................ 181Rørtrekkskobling .............................................................................................. 178Rørvogn .............................................................................................................. 195SSALTTABLETTER HOH ..................................................................................... 345Samlerør ............................................................................................................ 362Samlestykke ...................................................................................................... 311SANDSPISS PEDALCO ...................................................................................... 439469


StikkordregisterSensor Trådløs Waterguard .............................................................................349Senterkupling med avstand .............................................................................179Senterkupling uten avstand .............................................................................179Sentralenhet C-33 .............................................................................................163Sentralenhet C-35 .............................................................................................163Sentralenhet C-56 Radio ..................................................................................165Servantstuss MA ................................................................................................224Servantventil .............................................................................................. 307,314Servantventil med overløp ...............................................................................312Servantventil uten overløp ...............................................................................312Servicetermostat ...............................................................................................389Seteventil Simens ..............................................................................................393Shuntaktuator ....................................................................................................393SHUNTVENTILER,AUTOMATIKK OG MÅLERE ...............................................393Sideutløp Super .................................................................................................302SIEMENS ADAPTERE RADIOVENTILER ..........................................................391SIEMENS SYNCHO LIVING ................................................................................390Sikkerhetsventil ......................................................................................... 361,406Sikkerhetsventiler .............................................................................................340SIKKERHETSVENTILER FLAMCO ....................................................................406SIKKERHETSVENTILER SYR ............................................................................340Siklemikk ................................................................................................... 172,363Sil ........................................................................................................................290Sil for tilbakeslagsventil ...................................................................................342SILENT RØR OG DELER ....................................................................................268SILER,FILTERE OG REDUKSJONSVENTILER .................................................342Silkappe, plast ...................................................................................................344Silkurv .................................................................................................................290Sirkulasjonspumpe Alpha 2 .............................................................................424Sirkulasjonspumpe Smart ...............................................................................427Sirkulasjonspumpe Star-RS ............................................................................427Sirkulasjonspumpe Star-Z ...............................................................................428Sirkulasjonspumpe Star-Z 15F ........................................................................428Sirkulasjonspumpe Stratos ..............................................................................427Sirkulasjonspumpe Stratos Pico trykkstyrt ....................................................427Sirkulasjonspumpe Stratos-Z ..........................................................................427Sirkulasjonspumpe Top ....................................................................................428SIRKULASJONSPUMPE WILO TRYKKSTYRT .................................................427Sirkulasjonspumper for tappevann .................................................................425Sirkulasjonspumper Magna .............................................................................424SIRKULASJONSPUMPER OG TILBEHØR ........................................................424SIRKULASJONSPUMPER U/STYRING GRUNDFOS .......................................424SIRKULASJONSPUMPER WILO .......................................................................427Sirkulasjonspumper, våtløpere .......................................................................425SIRKULASJONSVENTILER TA ..........................................................................340Sjalusi .................................................................................................................384Skap, vanntett bunn...........................................................................................217Skap, åpen bunn ................................................................................................218SKAP/INNHOLD+DIV.F/GASS ..........................................................................414Skapgjennomføring ............................................................................ 133,171,197Skapgjennomføring for stålskap .....................................................................171Skapgjennomføring, plugg ...............................................................................134Skapmuffe ..........................................................................................................143Skilt ............................................................................................................. 419,443Skipsavløp overdel ............................................................................................231Skipsavløp underdel..........................................................................................232Skivetermometer ..............................................................................................397Skjøtekobling ............................................................................................. 167,204Skjøtemuffe ................................................................................................ 137,148Skjøtemuffe for varerør ....................................................................................151Skjøtemuffe PPSU, Unipipe ..............................................................................213Skjøtemuffe press, Unipipe ..............................................................................215Skjøtenippel fkr .................................................................................................238Skjøtenippel hvit ................................................................................................235Skjøtenippel Q&E ...............................................................................................162Skjøtenippel sort ...............................................................................................243Skjøtesett for SQ ................................................................................................430Skjøteunion ........................................................................... 125,150,154,192,207Skjøteunion messing .........................................................................................188Skjøteunion Snowflex........................................................................................188Skruer for festebrakett .....................................................................................169Skruer for festeskinne ......................................................................................169Skråsetventil, LEGIOSTOP ............................................................................... 340Slamsamlere ..................................................................................................... 342SLAMSAMLERE CIM ......................................................................................... 342Slamutskiller 3/4"-1 1/2" f/horisontalmont. med magnet ........................... 408Slamutskiller 3/4"-1 1/2" f/horisontalmontering .......................................... 407Slamutskiller 3/4"-1" f/vertikalmont. med magnet ...................................... 408Slamutskiller 3/4"-1" f/vertikalmontering ..................................................... 408Slange ......................................................................................................... 122,373Slange for gass FF ............................................................................................ 415Slange for hurtigkobling ................................................................................... 416Slange for terrasseuttak .................................................................................. 415SLANGEBRUDDVENTILER ABA ...................................................................... 350SLANGEBRUDDVENTILER WATERBLOCK .................................................... 351Slangeklemme .................................................................................................. 436SLANGER ........................................................................................................... 129Slangesats ......................................................................................................... 416Slangesett .......................................................................................................... 369Slangestuss ................................................................................................ 309,311Slangetrommel ................................................................................................. 443Slangetrommel med skap................................................................................ 444Slangetrommel Villa ......................................................................................... 442Slettnippel messing ....................................................................................... 63,72Sluk 180º f/betog og flis ................................................................................... 287Sluk 180º uten anboring ................................................................................... 288Sluk 50 rett m/anboring ................................................................................... 283Sluk 50 rett u/anboring ..................................................................................... 284Sluk 75 90º ......................................................................................................... 287Sluk 75 med bunnavløp .................................................................................... 283Sluk 75 rett m/anboring ................................................................................... 283Sluk 75 rett u/anboring ..................................................................................... 283Sluk 75 rett, lavtbyggende ................................................................................ 283Sluk 75 skrå m/anboring .................................................................................. 283Sluk 75 skrå u/anboring ................................................................................... 283Sluk bunnventil 75............................................................................................. 299Sluk for lydgulv .................................................................................................. 283Sluk PBL 75 m/bunnutløp ................................................................................ 291SLUK PLAST JAFO ............................................................................................ 290SLUK PLAST JAFO TILBEHØR ......................................................................... 291SLUK PLAST JOTI .............................................................................................. 273SLUK PLAST JOTI TILBEHØR .......................................................................... 276SLUK PLAST PIPELIFE ..................................................................................... 285SLUK PLAST SERRES ....................................................................................... 283SLUK PLAST SERRES TILBEHØR .................................................................... 284Sluk PP 75 m/bunnutløp .................................................................................. 291Sluk PP 75 m/bunnutløp og anboring ............................................................. 290Sluk PP 75 m/sideutløp .................................................................................... 291Sluk PP 75 m/sideutløp og anboring ............................................................... 291SLUK PURUS LINE/CORNER ........................................................................... 297SLUK RF BLÜCHER .......................................................................................... 285Sluk sideutløp 75 ............................................................................................... 298Sluk sideutløp 75 anboring ............................................................................... 298Sluk stpj. 110 mm bunn .................................................................................... 292Sluk stpj. 110mm side ...................................................................................... 292SLUK STØPEJERN JOTI .................................................................................... 292SLUK UNIDRAIN ................................................................................................ 292Sluk Unidrain 1001 ............................................................................................ 292Sluk Unidrain 1002 ............................................................................................ 293Sluk Unidrain 1003 ............................................................................................ 292Sluk Unidrain 1004 ............................................................................................ 293Sluk uten forskalingsform ............................................................................... 285SLUK WATERLINE ............................................................................................ 296SLUK,INSPEKSJONSLUKER OG JORDINGSRØR ........................................... 273Slukbend ............................................................................................................ 285SLUKKEAPPARAT NOHA ................................................................................. 443Slukmansjett ..................................................................................................... 286Slukmansjett Corner ........................................................................................ 299Slukmansjett for smøremembran .................................................................. 299Slukmembran ................................................................................................... 284Slukoverdel ........................................................................................................ 286Slukplate ............................................................................................................ 282Slukrist med dykking og ramme ..................................................................... 277Slukrist og ramme standard ............................................................................ 277470


StikkordregisterSlukrist Oslo .......................................................................................................286Slukrist Vienna ...................................................................................................286SLUKRISTER ......................................................................................................300SLUKRISTER ALTECH .......................................................................................300Slukunderdel .....................................................................................................286Slusekran m/labb ..............................................................................................333Slusekran, sterk, med ratt ...............................................................................333SLUSEKRANER CIM ..........................................................................................333Sms modul R-56 ................................................................................................164Sneppklammer .......................................................................................... 249,253Sneppklammer fkr ............................................................................................239Sneppklammer hvit ...........................................................................................236SNØSMELTE,MELTAWAY DELER ....................................................................218SNØSMELTING, UPONOR .................................................................................167SOL AUTOMATIKK CTC .....................................................................................378Solar automatikk ...............................................................................................378Solar ekspansjonskar .......................................................................................378Solfanger ............................................................................................................376Sololift Konverteringskit ...................................................................................435Solvarmevæske .................................................................................................376Spalterist ............................................................................................................289Sparkelmasse Comfort .....................................................................................189Spesialbor ..........................................................................................................319Spikeravviser ............................................................................... 137,144,181,196Spiralslange .......................................................................................................373Spiss ...................................................................................................................229Sprinkelhode reserve .......................................................................................139Sprinkelrør El-forsinket ..................................................................................... 21Sprutdemper for plast anboringssluk .............................................................281Sprutdemper støpejern ....................................................................................292Stake-/spylegren PP .........................................................................................255Stakeluke sort ....................................................................................................245Stakeplugg .........................................................................................................282Stakerør ..................................................................................................... 229,253Stakerør Asto .....................................................................................................268Stakerør hvit ......................................................................................................236Stakerør MA .......................................................................................................224Stakerør med 2 muffer .....................................................................................257Stakerør med lokk PP .......................................................................................255Stakerør Silent ...................................................................................................270Stakerør, Altech .................................................................................................273Stativ ...................................................................................................................163Stavrist ...............................................................................................................289Stempelpumpe og tilbehør ...............................................................................438STENGEVENTILER ALTECH .............................................................................332STENGEVENTILER,TAPPEKRANER OG MAGNETVENTILER ........................322STORBEREDERE OG VILLAVARMERE .............................................................358Strips ..................................................................................................................182Strupe- og avstegningsventil Pro ....................................................................161STRUPE- OG INNREGULERINGSVENTILER ...................................................336Strupeventil SRVBP ...........................................................................................338Strupeventil SRVOL ...........................................................................................338STRUPEVENTILER ALTECH .............................................................................338Strømlinjet grenrør 87,5º .................................................................................229STRÅLERØR .......................................................................................................444Styreenhet ..........................................................................................................368Styreskap ...........................................................................................................370Styreskap Thermia ............................................................................................367Styresystem .......................................................................................................382Støtteben for Joti Plastsluk ..............................................................................299Støttehylse .........................................................................................................136Støttehylse f/CU og PEX ....................................................................................113Støttehylse FPL .................................................................................................113Støttehylse, messing .........................................................................................123STÅLRØR FLEKSIBLE EUROTIS ......................................................................418Super Coil SC .....................................................................................................358SV 9 .....................................................................................................................362Sveisestuss ........................................................................................................402SVEISTE RØR KARBON MED GJENGER S195T .................................................. 3SVEISTE STÅLRØR KARBON ................................................................................ 3SVK 9 ...................................................................................................................362SV-KT ..................................................................................................................361Systemplate ....................................................................................................... 156Systemplate 24/51 ............................................................................................ 189Systemplate Comfort ........................................................................................ 189Systemplater Compact ..................................................................................... 190Søyletermometer rett ....................................................................................... 398Søyletermometer vinkel ................................................................................... 398TT- rør 2 kuplinger messing ................................................................................ 62T- rør Mapress ............................................................................................... 84,91T- rør med innvendig gjenge i avstikker Mapress ........................................... 85T- rør med innvendig gjenge Tectite ............................................................... 102T- rør med redusert avstikker Mapress ...................................................... 85,91T- rør med redusert avstikker Tectite ............................................................ 102T- rør med utvendige gjenger messing ............................................................ 71T- rør messing ..................................................................................................... 62T- rør overgang messing .................................................................................... 62T- rør Tectite ...................................................................................................... 101TAKBESLAG ....................................................................................................... 317Takbeslag for aurostep .................................................................................... 376Takbeslag rett ................................................................................................... 317Takbeslag skrå .................................................................................................. 318Taksett ............................................................................................................... 377TAKSLUK ........................................................................................................... 302Taksluk 110 ........................................................................................................ 301Taksluk 180º ...................................................................................................... 301Taksluk 180º f/Takpapp/Folie.......................................................................... 301Taksluk 90º ........................................................................................................ 301TAKSLUK JOTI ................................................................................................... 302Taksluk Krone-Prewa ...................................................................................... 302Taksluk Super UV .............................................................................................. 302TAKSLUK, BLÜCHER ........................................................................................ 301Taksprinkelhode ............................................................................................... 139Taksprinkelhode, skjult .................................................................................... 139Tankalarm ......................................................................................................... 421Tankgjennomføring .......................................................................................... 421TAPE OG BINDTRÅD FOR RØRSKÅL ROCKWOOL ......................................... 449Tape sort ............................................................................................................ 455Tappekran .......................................................................................................... 333Tappekran med løs nøkkel............................................................................... 334Tappekran med nøkkel .................................................................................... 334TAPPEKRANER CIM ......................................................................................... 333TAPPEKRANER EFFEBI ................................................................................... 333TAPPEKRANER SCHLØSSER .......................................................................... 334TAPPEVANN, AJ SANIPEX DELER .................................................................. 168TAPPEVANN, AJ SANIPEX RØR ....................................................................... 168TAPPEVANN, AJ SANIPEX VERKTØY .............................................................. 182TAPPEVANN, ROTH MULTIPEX DELER .......................................................... 132TAPPEVANN, ROTH MULTIPEX RØR .............................................................. 131TAPPEVANN, ROTH MULTIPEX VERKTØY ...................................................... 138TAPPEVANN OG UNIVERSAL ........................................................................... 131Tappevannskap ................................................................................................. 142Tappevannskap med frontmontasje ............................................................... 143TECTITE CLASSIC FKR. MESSING ................................................................... 103TECTITE CLASSIC MESSING ............................................................................ 101TECTITE CLASSIC VERKTØY ............................................................................ 106Teleskopanslutning .......................................................................................... 309Temperaturføler ............................................................................................... 394Temperaturmåler ............................................................................................. 394TEMPERATURSTYRING DANFOSS FHV+FJVR .............................................. 392TEMPERATURSTYRING TA MULTIBOX ........................................................... 392TEMPERATURSTYRINGER DANFOSS ...................................................