Dagkirurgi i gynekologi - Tom Guldhav - 03-2010.pdf - Helse Førde

helse.forde.no

Dagkirurgi i gynekologi - Tom Guldhav - 03-2010.pdf - Helse Førde

Krav til pasienten• Retningslinjer• Anestesimetode• Postoperativ smertebehandling• Pasienten måmvære enig i at han kan reise hjemsamme dag.• Pasienten sin fysiske, psykiske og sosialesituasjon.• Pasienten skal ikke være valene første fdøgnet dpostoperativt• Skal være vi ASA 1 og 2


Mer spesifikt• Pasienten skal i være vunder 70 år. Menindividuell vurdering.• BMI under 35, BMI: 30-35 35 vurderes individuellt.• Lungesykdom: : Om tilstanden er stabil, gradertsom lett – moderat og pasienten har god fysiskkapasitet.• Hjertesykdom:Hjerteinfarktsiste 12 mndekskludert. Om tilstanden er stabil, gradert somlett og pasienten har god fysisk kapasitet.• Diabetes: : Individuell vurdering


Følg med hvor den tingen lander. Vi trenger den helt sikkert senere…


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• Undersøkelse i narkose• Diagnostisk utskrapning(Abrasio)• Legal kirurgisk abort (Evacuatio(Evacuatio)• Utskrapning etter spontan abort(Revisio)


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• Marsupialisatio• Vaginalplastikk(Mindre inngrep)


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• Konisering pga celleforandringer• Laserevaporisering av condylomer


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• TVT-O/TVT


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• Hysteroskopi• Diagnostisk• Fjerning av endometriepolypp• Fjerning av spiral• Fjerning av muskelknuter• TCER(Transcervikal endometrie reseksjon)


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• Laparaskopi• Diagnostisk• Sterilisering• Fjerning av cyste, eggstokker, eggledere• Sub total uterusamputasjon


Aktuelle inngrep for dagkirurgi• Vaginal plastikker.• Deinfindibulering.• Vaginalplastikker med og uten nett.


Kompetanseheving• Innføring av nye operative inngrep• Laparoskopisk subtotal hysterektomi• Vaginale operasjoner i lokalanestesi• En incisjons incontinens slynger


Utstyrskrav• Utstyrsinvesteringer nødvendig. n dvendig.• Laparaskopiutstyr• Hysteroskopiutstyr


Framtida1 ports laparoskopi• Minutt/times kirurgi• Hysteroskopi uten anestesi


Fleksibiliteteravgjørende

More magazines by this user
Similar magazines