Tutustu esitteeseen. - Scanfinn Oy

scanfinn.fi

Tutustu esitteeseen. - Scanfinn Oy

SFINSerie AtlantaSarja Atlanta1


SNyheter från HOPPE!Atlanta - den nya kompletta produktserienFör fönster och dörrar.I materialen aluminium och mässing. Sidan 6 Sidan 10Ny design på fönsterhandtag!I varianterna icke låsbar eller låsbar med cylinder. Sidan 16KISI2 – en ny generation barnspärr!Ökad säkerhet genom tvåhandsmanövrering.Testad och godkänd enligt svensk standard. Sidan 20Fönsterhandtag passande till dörrhandtag!Med Secustik ® -funktion, Secu100 ® + Sekustik ® -funktioneller Espag (fönsterhandtag för små fönster).Sidan 13HCS ® set i samma designHOPPE-Compact-System förenar dörrmanövreringoch låsfunktion i ett!För ytterligare information vänd er vänligen till kontaktpersonen hos HOPPE.2


HOPPEs funktionsgarantiSamtliga HOPPEs dörr- och fönsterhandtaghar en funktionsgaranti på 10 år!Resista ® - HOPPEs ytskyddsgarantiProdukter från HOPPE, som är behandlade med ytskyddetResista ® , har 10-års garanti på ytans hållbarhet.Tid är pengar – snabbare och bättre:HOPPEs innovativa Kvick-i-Sprint.Montering av dörrhandtag påbara ca. 8 sekunderSecustik ® –Fönsterhandtaget med hörbar säkerhet.Secu100 ® + Secustik ® =en ny kombination för skydd och komfort.TBT-funktionDet låsbara fönsterhandtagetmed TBT-funktion (tilt-before-turn).4


HOPPE-toimivuustakuuKaikilla HOPPE oven- ja ikkunanpainikkeilla on10 vuoden toimivuustakuu!Resista ® - pinnoille myönnettävä takuuResista ® -menetelmällä suojattujen HOPPE-helojenulkopinnalla on 10 vuoden takuu.Aika on rahaa! Nopeampi ja parempi:innovatiivinen HOPPE-pikakiinnityskara.Ovenpainikkeiden kiinnitykseenkuluu vain noin 8 sekuntiaSecustik ® –kuuluvaa turvallisuutta.Secu100 ® + Secustik ® =uusi standardi turvallisuudelle ja mukavuudelleyhdistettynä kuuluvaan turvallisuuteen.TBT-toiminnolla (tilt-before-turn( )varustettu lukittava ikkunanpainike.TBT-toiminto5


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)1530/42FISFINMed Kvick-i-SprintPikakiinnityskarallaSFINHOPPE-handtagsset av aluminium för ytterdörr, serie Atlanta. Provade enligt DIN EN 1906. Avsedd förlåskistor enligt skandinavisk standard. Handtagsrosett med plastunderdel och stålinlägg, returfjäder,med dold, genomgående fastsättning med maskingängad skruv. Separat dörrhandtag med HOPPEKvick-i-Sprint fastsättning.HOPPE-painikesetti ulko-oviin, pyöreä kilpi, alumiinia, sarja Atlanta. Vastaa DIN EN 1906 -standardinasettamia vaatimuksia. Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinenaluskilpi, painikkeet HOPPE-pikakiinnityskaralla ja palautusjousella, piilokiinnitys läpivientiruuveilla.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Handtagsset medlös returfjäderF1Art. nr/55-65 8 290042417,22F9Art. nr/290043219,57P.E.U.K.1 10FIN Painikesettija irrallinenpalautusjousiSDörrhandtag, parFIN PainikepariSHandtagsrosettmed 4 skruvar M4och 2 förmonteradehylsmuttrar, parFIN Painikekilpi, 4 ruuviaM4 ja 2 kiinteäävastaholkkia, pari55-65 8 28609619,6065-75 8 281994110,9637-4281430557-876,54S Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26.5 5010 100FIN Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.6= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


SFINMed Kvick-i-SprintPikakiinnityskaralla1530/42FI/42FISS HOPPE-handtagsset av aluminium för innerdörrar, serie Atlanta. Motsvarar kraven enligt DIN EN 1906.Avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard. Handtagsrosett med plastunderdel och stålinläggsamt nyckelskylt med plastunderdel, returfjäder, med dold, genomgående fastsättning med maskingängadskruv. Separat dörrhandtag med HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning.FINHOPPE-painikesetti välioviin, pyöreä kilpi, alumiinia, sarja Atlanta. Vastaa DIN EN 1906 -standardinasettamia vaatimuksia. Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinenaluskilpi, avainkilvessä muovinen aluskilpi, painikkeet HOPPE-pikakiinnityskaralla ja palautusjousella,piilokiinnitys läpivientiruuveilla.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Handtagsset medlös returfjäderFIN Painikesettija irrallinenpalautusjousiNyckelhålAvainkilpiF1Art. nr/37-42 8 286643123,7637-40 8 1,5 286645729,975 diag.F9Art. nr/286644927,09286646533,30P.E. U.K.1 101 10SDörrhandtag, parFIN Painikepari35-45 8 28187549,60281876210,965 50SHandtagsrosettmed 4 skruvar M4och 2 förmonteradehylsmuttrar, parFIN Painikekilpi, 4 ruuviaM4 ja 2 kiinteäävastaholkkia, pari37-4257-878143056,54S Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26.10 100FIN Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.S Nyckelskylt/WCskylt,med2 skruvar M5 och2 hylsmuttrar, parFIN Avainkilpi, 2ruuvia M5 ja 2vastaholkkia, pari37-42 8106666,5437-40 5 1,5 810710diag.12,7337-40 5 5,5 1670399diag.13,378106737,5181443514,65167040115,4010 1005 305 30SFIN42FIS - RWSS/OL1,5 mm förskjuten (innerdörrslås)Epäkeskisyys 1,5 mmSFIN42FIS - RWSS/OL5,5 mm förskjuten (modullås)Epäkeskisyys 5,5 mm7


SFINAtlanta (mässing)Atlanta (messinki)SFINMed Kvick-i-SprintPikakiinnityskarallaM1530/23FISFINHOPPE-handtagsset av mässing för ytterdörr, serie Atlanta. Provade enligt DIN EN 1906. Avsedd förlåskistor enligt skandinavisk standard. Handtagsrosett med plastunderdel och stålinlägg, returfjäder,med dold, genomgående fastsättning med maskingängad skruv. Separat dörrhandtag med HOPPEKvick-i-Sprint fastsättning.HOPPE-painikesetti ulko-oviin, pyöreä kilpi, messinkiä, sarja Atlanta. Vastaa DIN EN 1906 -standardinasettamia vaatimuksia. Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinenaluskilpi, painikkeet HOPPE-pikakiinnityskaralla ja palautusjousella, piilokiinnitys läpivientiruuveilla.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Handtagsset medlös returfjäderFIN Painikesettija irrallinenpalautusjousiF41-R F52-R F77-RArt. nr/ Art. nr/ Art. nr/55-65 8 2880953 2880945 288093734,39 33,79 33,79P.E.U.K.1 10SDörrhandtag, parFIN PainikepariSHandtagsrosettmed 4 skruvar M4och 2 förmonteradehylsmuttrar, parFIN Painikekilpi, 4 ruuviaM4 ja 2 kiinteäävastaholkkia, pari48-63 X 2 1264-79 288062019,0237-42251909257-8715,12218393915,12S Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26.2 1210 40FIN Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.SX: På begäran.Resista ® : Mässingshandtagssetmed Resista ® -ytgaranti.Färg: F41-R, F52-R, F77-RFIN X: Tilauksesta.Resista ® : Tälle messinkisellepainikesetille myönnämmeResista ® -pintakäsittelytakuun.Värikoodit:F41-R, F52-R, F77-R8= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


SFINMed Kvick-i-SprintPikakiinnityskarallaM1530/23FI/23FISS HOPPE-handtagsset av mässing för innerdörrar, serie Atlanta. Motsvarar kraven enligt DIN EN 1906.Avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard. Handtagsrosett med plastunderdel och stålinläggsamt nyckelskylt med plastunderdel, returfjäder, med dold, genomgående fastsättning med maskingängadskruv. Separat dörrhandtag med HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning.FINHOPPE-painikesetti välioviin, pyöreä kilpi, messinkiä, sarja Atlanta. Vastaa DIN EN 1906 -standardinasettamia vaatimuksia. Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinenaluskilpi, avainkilvessä muovinen aluskilpi, painikkeet HOPPE-pikakiinnityskaralla ja palautusjousella,piilokiinnitys läpivientiruuveilla.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Handtagsset medlös returfjäderFIN Painikesettija irrallinenpalautusjousiNyckelhålAvainkilpiF41-RArt. nr/F49-RArt. nr/F77-RArt. nr/37-42 8 2880961 2880970 295011442,49 33,74 47,4837-40 8 1,5 2880988 288099664,30 43,885 diag.P.E. U.K.1 101 10SDörrhandtag, parFIN Painikepari48-63 8 X 2 12SHandtagsrosettmed 4 skruvar M4och 2 förmonteradehylsmuttrar, parFIN Painikekilpi, 4 ruuviaM4 ja 2 kiinteäävastaholkkia, pari37-4257-87X X 10 40S Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26.FIN Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.S Nyckelskylt/WCskylt,med2 skruvar M5 och2 hylsmuttrar, parFIN Avainkilpi, 2ruuvia M5 ja 2vastaholkkia, pari37-42 2881534 288154210 4011,18 11,1837-40 5 1,5 X X 5 20diag.37-40 5diag5,5 X X 5 20SX: På begäran.Resista ® : Mässingshandtagssetmed Resista ® -ytgaranti.Färg: F41-R, F49-R, F77-RFIN X: Tilauksesta.SFINM23FIS - SK/OL1,5 mm förskjuten (innerdörrslås)Epäkeskisyys 1,5 mmResista ® : Tälle messinkisellepainikesetille myönnämmeResista ® -pintakäsittelytakuun.Värikoodit:F41-R, F49-R, F77-RSFINM23FIS - SK/OL5,5 mm förskjuten (modullås)Epäkeskisyys 5,5 mm9


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)1530GS serie AtlantaFIN sarja AtlantaArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Dörrhandtag, parFIN PainikepariF1F9Art. nr/ Art. nr/P.E. U.K.48-52 8 X X 5 5053-57 8 X X 5 5058-62 8 2998476 29984845 509,019,4363-67 8 2998492 29985055 509,019,4368-72 8 X X 5 5073-77 8 X X 5 50SFINX: På begäran.X: Tilauksesta.10= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


2900MS Avsedd för låskistor enligt skandinaviskstandard. Genomgående fastsättning med maskingängad skruv.FIN Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin. Piilokiinnityskoneruuveilla.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyHöjd (H)Korkeus (H)NyckelhålAvainkilpiF1Art. nr/S Långskylt utv.8 UG 613298med M5-gänga,19,83med handtagshål, 8 115 613045styck24,62FIN Pitkä kilpi oven 12 115 613106ulkopuolelle,24,62painikereikä, 16 115 613168kierre M5, kappale24,6220 115 61323624,62S Långskylt utv.8 BLIND 613328med M5-gänga,17,42utan handtagshål, 8 115 613076styck19,83FIN Pitkä kilpi oven 12 115 613137ulkopuolelle, ilman19,83painikereikää, 16 115 613205kierre M5, kappale19,8320 115 61326719,83HF9Art. nr/61331122,8261306928,3161312028,3161319928,3161325028,3161334220,0561309022,8261315122,8261322922,8261328122,82P.E. U.K.10 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5011


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)2900FS Avsedd för låskistor enligt skandinaviskstandard. Synlig fastsättning med maskingängad skruv.FIN Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin. Pintakiinnityskoneruuveilla.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyHöjd (H)Korkeus (H)NyckelhålAvainkilpiF1Art. nr/S Långskylt inv.,8 UG 612925med handtagshål,18,90med 4 skruvar8 115 612987M5 x 90 med29,14midjor, styck8 115 612680FIN Pitkä kilpi oven25,83sisäpuolelle,12 115 612741painikereikä,25,834 katkouraruuvia 16 115 612802M5 x 90, kappale25,8320 115 61286425,83S Långskylt inv.,8 BLIND 612956utan handtagshål,17,42med 4 skruvar8 115 613014M5 x 90 med27,35midjor, styck8 115 612710FIN Pitkä kilpi oven20,42sisäpuolelle, ilman 12 115 612772painikereikää,20,424 katkouraruuvia 16 115 612833M5 x 90, kappale20,4220 115 61289520,42HF9Art. nr/61294922,8261300733,2361270328,8261276528,8261282628,8261288828,8261297020,0561303831,4461273423,4061279623,4061285723,4061291823,40P.E. U.K.10 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5012= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


0530S/US952 100NMS HOPPE-låsbart fönsterhandtag med Secu100 ® + Secustik ® -funktion (100 Nm) av aluminium för fönsteroch fönsterdörrar, serie Atlanta. Uppfyller kraven enligt DIN V ENV 1627-1630. Fjädrande vridbar täckkåpa,dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, låsbar medtryckcylinder.FIN HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Secu100 ® + Secustik ® -lukitus (100 Nm). Täyttää DIN V ENV 1627-1630 -standardin asettamat vaatimukset. Jousikuormitteinen,käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto,lukitus painosylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleSprintlängd Styrtappar F1 F9 F9016Karan pituus Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/ Art. nr/P.E. U.K.32 7 10 2257926 2257934 2257942 2 2020,53 21,56 22,5835 7 10 2257969 2257977 2257985 2 2020,53 21,56 22,5840 7 10 X X X 2 20SMer information omSecu100 ® + Secustik ® -tekniken, se Katalog 2008sidan 37.X: På begäran.FINLisätietoja Secu100 ® +Secustik ® -tekniikasta,ks. Pohjoismainen kuvasto2008 sivu 77.X: Tilauksesta.0530S/U26 TBTSFINHOPPE-låsbart fönsterhandtag med TBT-funktion (tilt-before-turn) av alumininium för fönster och fönsterdörrar,serie Atlanta. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtapparsamt med distinkta lägen 90°, låsbar med vridcylinder.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, TBT-toiminto (tilt-before-turn), alumiinia, sarjaAtlanta. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainenkara, 90 asteen toiminto, lukitus vääntösylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleSprintlängd Styrtappar F1 F9 F9016Karan pituus Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/ Art. nr/P.E. U.K.32 7 10 2838384 2838392 2838405 10 4023,20 24,35 25,5135 7 10 2726235 2726251 2726260 10 4023,20 24,35 25,5140 7 10 X X X 10 40SMer information omTBT-funktion, seKatalog 2008 sidan 39.X: På begäran.FIN Lisätietoja TBT-toiminnosta,ks. Pohjoismainen kuvasto2008 sivu 79.X: Tilauksesta.13


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)0530S/U26SFINHOPPE-låsbart fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Fjädrande vridbartäckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, låsbarmed tryckcylinder.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Jousikuormitteinen, käännettäväpeitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, lukituspainosylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleSprintlängdKaran pituusStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F9Art. nr/F9010Art. nr/32 7 10 2944970 2945631 294522718,16 19,07 19,9735 7 10 294498818,1643 8 10 294520118,1653 8 10 294580918,16P.E. U.K.10 4010 4010 4010 400530SV/U26SFINHOPPE-fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Fjädrande vridbartäckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, med tryckknapp.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Jousikuormitteinen, käännettäväpeitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, painonappilukitus.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagmed tryckknapputan skruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F9Art. nr/F9016Art. nr/32 7 10 2258064 2258072 225808112,72 13,36 13,9935 7 10 2258101 2258110 225812812,72 13,36 13,9940 7 10 2258144 2258152 225816112,72 13,36 13,9945 7 10 2413474 2413520 241354612,72 13,36 13,99SprintlängdKaran pituusP.E. U.K.10 4010 4010 4010 4014= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


0530/US952SFINHOPPE-fönsterhandtag med Secustik ® -funktion av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serieAtlanta. Testat enligt RAL-RG 607/9, uppfyller kraven enligt AhS RAL-RG 607/13. Fjädrande vridbartäckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Secustik ® -lukitus. TestattuRAL-RG 607/9 -standardin mukaisesti, täyttää AhS RAL-RG 607/13 -standardin asettamat vaatimukset.Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainenkara, 90 asteen toiminto.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagutan skruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F9Art. nr/F9010Art. nr/F9016Art. nr/32 7 10 2210301 221032722369494,84 5,085,3235 7 10 2210335 2210343 2412439 22369574,84 5,08 5,32 5,3240 7 10 2256042 225605122560774,84 5,085,3245 7 10 2399668 2412480 2412498 24125014,84 5,08 5,32 5,3255 7 10 2760214 284159125842494,84 5,085,32SprintlängdKaran pituusP.E. U.K.10 4010 4010 4010 4010 40SMer information omSecustik ® -tekniken,se Katalog 2008sidan 35.FINLisätietoja Secustik ® -tekniikasta,ks. Pohjoismainenkuvasto 2008 sivu 75.0530/U26S HOPPE-fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Testat enligt RAL-RG607/9. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinktalägen 90°.FIN HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Testattu RAL-RG 607/9-standardin mukaisesti. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi,kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagutan skruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F9Art. nr/F9016Art. nr/40 7 10 29425104,4843 7 10 2942464 X 29427044,484,9343 8 10 29438114,4853 8 10 29420264,48SprintlängdKaran pituusP.E. U.K.- 100- 100- 100- 100SPassar till barnskyddandespärr KISI2 F U26,se sidan 20.X: På begäran.FIN Soveltuu KISI2 F U26 -lapsilukitukselle,ks. sivu 20.X: Tilauksesta.15


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)0530/U76SFINHOPPE-fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Fjädrande vridbartäckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Jousikuormitteinen, käännettäväpeitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagutan skruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/35 7 10 29448228,3943 8 10 29448148,39SprintlängdKaran pituusF9010Art. nr/29448319,23P.E. U.K.- 100- 100SPassar till barnskyddandespärr KISI2 F U76,se sidan 20.FINSoveltuu KISI2 F U76 -lapsilukitukselle,ks. sivu 20.0530VKS/U26SFINHOPPE-låsbart fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Fjädrandevridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen90°, låsbar med tryckcylinder.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, sarja Atlanta. Jousikuormitteinen,käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteentoiminto, lukitus painosylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar,vänster, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,vasen, kappaleSLåsbart fönsterhandtagutanskruvar,höger, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,oikea, kappaleSprintlängdKaran pituusStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/43 8 10 X21,3453 8 10 X21,3443 8 10 X21,3453 8 10 X21,34P.E. U.K.2 202 202 202 20SX: På begäran.FIN X: Tilauksesta.16= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


0530VKS/U76ZSFINHOPPE-låsbart fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Fjädrandevridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar av zinkpressgjutgods samtmed distinkta lägen 90°, låsbar med vridcylinder.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, sarja Atlanta. Jousikuormitteinen,käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu painevalettu sinkkinen kilpi, kiinteä, yksiosainenkara, 90 asteen toiminto, lukitus vääntösylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar,vänster, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,vasen, kappaleSprintlängdKaran pituusStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F9Art. nr/F9010Art. nr/43 7 10 2957869 296471921,46 22,5443 8 10 2957949296473521,4623,6153 8 10 2958036296475121,4623,61P.E. U.K.2 402 402 40SLåsbart fönsterhandtagutanskruvar,höger, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,oikea, kappale43 7 10 295784221,4643 8 10 295792221,4653 8 10 295802821,46296470122,54296472723,61296474323,612 402 402 4017


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)0530VK-1/U26SFINHOPPE-fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Testat enligtRAL-RG 607/9. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samtmed distinkta lägen 90°.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, sarja Atlanta. TäyttääRAL-RG 607/9 -standardin asettamat vaatimukset. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapeinvarustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagutan skruvar,vänster, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,vasen, kappaleSprintlängd Styrtappar F1F9Karan pituus Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/P.E. U.K.43 8 10 2966837 2966853- 1009,279,7453 8 10 X X - 10093 7 10/12 29668969,27- 100SFönsterhandtagutan skruvar,höger, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,oikea, kappale43 8 10 2966829 2966845- 1009,279,7453 8 10 X X - 10093 7 10/12 29668889,27- 100SPassar till barnskyddandespärr KISI2 F U26,se sidan 20.X: På begäran.FINSoveltuu KISI2 F U26 -lapsilukitukselle,ks. sivu 20.X: Tilauksesta.18= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


0530VK-1/U76SFINHOPPE-fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Fjädrandevridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, sarja Atlanta. Jousikuormitteinen,käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteentoiminto.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagutan skruvar,vänster, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,vasen, kappaleSprintlängdKaran pituusStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F3Art. nr/F9Art. nr/F9010Art. nr/43 7 10 2967160 29672238,09 8,4943 8 10 2967127 2967240 29671868,09 8,49 8,4953 8 10 296714329672078,098,90P.E. U.K.- 100- 100- 100SFönsterhandtagutan skruvar,höger, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,oikea, kappale43 7 10 29671518,0943 8 10 29671018,0953 8 10 29671358,0929672158,4929672318,4929671788,4929671948,90- 100- 100- 100SPassar till barnskyddandespärr KISI2 F U76,se sidan 20.FINSoveltuu KISI2 F U76 -lapsilukitukselle,ks. sivu 20.19


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)KISI2 F U26S HOPPE-barnskyddande spärr. Avsedd för fönsterhandtag med rosett U26.Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.FIN HOPPE-lapsilukko. Soveltuu ikkunanpainikkeisiin, joissa on painikekilpi U26.Testattu ruotsalaisen SS3587-standardin ja Nordtest Method NT CONS 018:n mukaisesti.Artikelbeskrivning Spärrläge Styrtappar F1 F3 SäkringssättTuote-erittelyAsentoilmaisin Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/ LukitusP.E. U.K.S Barnskyddande 90° 7 10 3033342Automatisk 40 400spärr, styck6,92AutomaattinenFIN Lapsilukko, kappale180° 7 10 3033351Automatisk 40 4006,92Automaattinen90° 7 12 3033406Automatisk 40 1606,92Automaattinen180° 7 12 3033414Automatisk 40 4006,92Automaattinen180° 7 12 3033393 Automatisk 40 1606,92 Automaattinen180° 8 10 3033369Automatisk 40 4006,92Automaattinen180° 8 12 3033422Automatisk 40 1606,92AutomaattinenSpärrläge Styrtappar F9 F9016 SäkringssättAsentoilmaisin Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/ LukitusP.E. U.K.90° 7 10 3033377 Automatisk 40 1606,92 Automaattinen180° 7 10 3033326 3033385 Automatisk 40 4006,926,92 Automaattinen180° 7 12 3033431 Automatisk 40 1606,92 Automaattinen180° 8 10 3033334Automatisk 40 1606,92Automaattinen180° 8 12 30334496,92AutomatiskAutomaattinen40 160KISI2 F U76S HOPPE-barnskyddande spärr. Avsedd för fönsterhandtag med rosett U76.Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.FIN HOPPE-lapsilukko. Soveltuu ikkunanpainikkeisiin, joissa on painikekilpi U76.Testattu ruotsalaisen SS3587-standardin ja Nordtest Method NT CONS 018:n mukaisesti.Artikelbeskrivning Spärrläge Styrtappar F1 F2 SäkringssättTuote-erittelyAsentoilmaisin Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/ LukitusP.E. U.K.S Barnskyddande 90° 7 10 3033561Automatisk 40 160spärr, styck6,40AutomaattinenFIN Lapsilukko, kappale180° 7 10 3033570Automatisk 40 4006,40Automaattinen180° 8 10 3033588Automatisk 40 4006,40Automaattinen180° 8 10 3033545 Automatisk 40 1606,40 AutomaattinenSpärrläge Styrtappar F9 F9016 SäkringssättAsentoilmaisin Ohjaustapit Art. nr/ Art. nr/ LukitusP.E. U.K.90° 7 10 3033596 Automatisk 40 1606,40 Automaattinen180° 8 10 3033553Automatisk 40 1606,40Automaattinen180° 8 10 30336096,40AutomatiskAutomaattinen40 40020= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


1530/93SSFINHOPPE-låsbart handtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Godkänd enligt StandardSS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder, ingår ej. Envägsskruvar och cylinderskruvar medföljer.HOPPE-puolipainike ikkunoiden ja parvekeovien sisäpuolelle, alumiinia. Sarja Atlanta. SS3620 -standardinmukainen luokka B. Painike kiinteä/liikkuva (F/D), lukittava, soveltuu ovaalille ASSA-yhteensopivalle sylinterille(sylinteri ei sisälly painiketoimitukseen), yksisuuntaruuvit ja sylinteriruuvit sisältyvät toimitukseen.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart handtag,styckFIN Puolipainike,kappaleSprintlängdKaran pituusNyckelhålAvainkilpiF1Art. nr/F9Art. nr/F9010Art. nr/35 7 296613232,2390 7 296615932,2343 8 2966167 2966204 296618331,66 33,24 34,8253 8 296617531,66296621233,24296619134,82P.E. U.K.2 202 202 202 2021


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)0530VK-1/93SSFINHOPPE-låsbart handtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Godkändenligt Standard SS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder, ingår ej. Envägsskruvar och cylinderskruvarmedföljer.HOPPE-puolipainike ikkunoiden ja parvekeovien sisäpuolelle, taivutettu painike, alumiinia, sarja Atlanta.SS3620 -standardin mukainen luokka B. Painike kiinteä/liikkuva (F/D), lukittava, soveltuu ovaalille ASSAyhteensopivallesylinterille (sylinteri ei sisälly painiketoimitukseen), yksisuuntaruuvit ja sylinteriruuvit sisältyvättoimitukseen.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart handtag,vänster, styckFIN Puolipainike,vasen, kappaleSLåsbart handtag,höger, styckFIN Puolipainike,oikea, kappaleSprintlängdKaran pituusNyckelhålAvainkilpiF1Art. nr/F9Art. nr/F9010Art. nr/90 7 295270032,6643 8 2952777 2952970 295292932,11 33,72 35,3253 8 2952793 295298832,11 33,7267 8 295280632,1192 8 2952822295293732,1135,3290 7 295283132,6643 8 2952857 2952945 295290232,11 33,72 35,3253 8 2952865 295295332,11 33,7267 8 295287332,1192 8 295289032,11295291135,32P.E. U.K.2 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2022= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


1530/300KLSFINHOPPE-fönsterhandtag med långskylt av aluminium för fönsterdörrar med låsbar spanjolett, serie Atlanta.HOPPE-painikesetti parvekeoviin, pitkä kilpi, alumiinia, sarja Atlanta. Painike kiinteä/liikkuva (F/D).ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagmed långskylt,utan skruvar, styckFIN Puolipainike, pitkäkilpi, ilman ruuveja,kappaleSprintlängdKaran pituusNyckelhålAvainkilpi00 8 UG 296477811,0043 8 UG 296479411,0000 8 296484011,0043 8 296486611,0000 8 296487411,7200 8 29648823013,2300 8 29649033513,2300 8 29649204513,23F1 F3 F9 F9010Art. nr/ Art. nr/ Art. nr/ Art. nr/2965084 2965041 296497111,55 11,55 12,10296509211,55296511313,89296513013,89296505011,55296506813,89296507613,89296498912,10296499714,55296502514,55P.E. U.K.10 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 60SFästelement:Tillbehörssats se sidan 26.FINHuomautus:Kiinnityssarjat ks. sivu 26.23


SFINAtlanta (aluminium)Atlanta (alumiini)0530VK-1/300KLSFINHOPPE-fönsterhandtag, svängt, med långskylt av aluminium för fönsterdörrar med låsbar spanjolett, serieAtlanta.HOPPE-painikesetti parvekeoviin, pitkä kilpi, taivutettu painike, alumiinia, sarja Atlanta. Painike kiinteä/liikkuva (F/D).ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Fönsterhandtagmed långskylt,utan skruvar,vänster, styckFIN Puolipainike, pitkäkilpi, ilman ruuveja,vasen, kappaleSprintlängd Nyckelhål F1F9Karan pituus Avainkilpi Art. nr/ Art. nr/P.E. U.K.00 8 UG 295479910 6011,6460 8 UG 295497510 6012,2367 8 UG 295480110 6011,6400 8 295483610 6011,6467 8 2954852 10 60SFönsterhandtagmed långskylt,utan skruvar,höger, styckFIN Puolipainike, pitkäkilpi, ilman ruuveja,oikea, kappale00 8 295487911,6453 8 295489512,3660 8 2954924 295502012,36 12,9867 8 295494112,3600 8 29571644513,8753 8 29571484513,8760 8 2957181 29571214513,87 14,5667 8 29572014513,8700 8 UG 295478111,6460 8 UG 295495912,2367 8 UG 295481011,6400 8 295482811,6467 8 295484411,6400 8 295486112,3653 8 295488712,3660 8 2954908 295500312,36 12,9867 8 295493212,3600 8 29571564513,8753 8 29571304513,8760 8 2957172 29571054513,87 14,5667 8 29571994513,8710 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 60SVred med kryssprint.Fästelement:Tillbehörssats se sidan 26.FINVääntönupin kara.Huomautus:Kiinnityssarjat ks. sivu 26.24= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


0530ES/6SFINHOPPE-låsbart fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Aluminiumbrickamed styrtappar, sprint, låsbar med vridcylinder.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, sarja Atlanta. Ohjaustapein varustettu metallikilpi,kiinteä, yksiosainen kara, lukitus vääntösylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,kappaleSprintlängdKaran pituusStyrtapparOhjaustapit40 7 10 237253722,07F1 F3 F9 F9016Art. nr/ Art. nr/ Art. nr/ Art. nr/2372609 2468791 237272123,17 23,17 22,07P.E.U.K.- 500530EVKS/6SFINHOPPE-låsbart fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, serie Atlanta. Aluminiumbrickamed styrtappar, sprint, låsbar med vridcylinder.HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, sarja Atlanta. Ohjaustapeinvarustettu metallikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, lukitus vääntösylinterillä ja avaimella.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Låsbart fönsterhandtagutanskruvar,vänster, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,vasen, kappaleSLåsbart fönsterhandtagutanskruvarhöger, styckFIN Ikkunanpainike,ilman ruuveja,oikea, kappaleSprintlängdKaran pituusStyrtapparOhjaustapitF1Art. nr/F9Art. nr/F9016Art. nr/40 7 10 2373901 2469021 237416122,50 23,63 24,7523 8 10 293764923,0340 8 10 2937665293770223,0323,0353 8 10 2937681 293772923,55 24,7340 7 10 2373249 2469013 237357222,50 23,63 24,7523 8 10 293761423,0340 8 10 2937657293769023,0323,0353 8 10 2937673 293771123,55 24,73P.E. U.K.- 50- 50- 50- 50- 50- 50- 50- 5025


SFINMontagetillbehörAsennustarvikkeetS TillbehörssatsFIN KiinnityssarjaSFINTillbehörsats för handtagsbricka 300KL.Kiinnityssarja 300KL-alumiinikilven kiinnitykseen.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Tillbehörssatsbestående av:- 1 fyrkantsprintmed brytspår- 3 skruvar M5enligt DIN 966,förnicklad mässing- 3 hylsmuttrarM5 x 20 mm,förnicklad mässingFIN Kiinnityssarja:- 1 kara- 3 kpl DIN 966-standardin mukaistaM5-ruuvia,niklattua messinkiä- 3 vastaholkkiaM5 x 20 mm,niklattua messinkiäSkruvarRuuvitF3Art. nr/M5 x 85 8 x 135 22961246,30P.E.U.K.- 50S Returfjäder för handtagsrosetFIN Palautusjousipaketti painikekilvelleSFINReturfjäder. Monteras på handtagsrosett. Höger/vänster vändbar.Palautusjousipaketti painikekilvelle.ArtikelbeskrivningTuote-erittelyS Returfjäder, styckFIN Palautusjousipaketti,kappaleförzinkat / sinkittyArt. nr/24638261,09P.E.U.K.25 15026= S Kärnsortiment= FIN Ydintuotteet= S Servicesortiment= FIN Pikatoimitustuotteet


SFINFärgkartaVärikarttaSAluminiumFINAlumiiniF1S aluminium silverFIN alumiini,hopeanväriseksianodisoituF3SaluminiummässingFIN alumiini, messinginväriseksi anodisoituF9S aluminiumrostfri nyansFIN alumiini,ruostumattomanteräksen väriseksianodisoituF9010S vit pulverlackeradFIN alumiini, valkoinenjauhemaalattuF9016S vit pulverlackeradFIN alumiini, valkoinenjauhemaalattuSMässingFINMessinkiF41-RF49-RF52-RF77-RS krom satin - Resista ®FIN messinki, satiinikromattu -Resista ®S krom blank - Resista ®FIN messinki, kromattu -Resista ®S mässingfärgad satin -Resista ®FIN messinki, satiini -Resista ®S mässingfärgad polerad -Resista ®FIN messinki, kiillotettu -Resista ®FIN På grund av trycktekniska skäl kan färgen avvika från verkligheten.SPainoteknisistä syistä värit voivat poiketa todellisuudesta.27


SFINHOPPE: Representanter och handelspartner i Skandinavien:HOPPE-tuotteiden edustus ja jälleenmyynti Pohjoismaissa:HOPPE AGHyrylänkatu 8 C 15FIN-04300 Tuusula+358 (0)9 25 84 34 24+358 (0)9 25 84 00 26info.skandi@hoppe.comwww.hoppe.comHOPPE AGRepresentativt kontor i SverigeStorgatan 15S-434 30 Kungsbacka+46 (0)300 177 23+46 (0)300 177 24info.skandi@hoppe.comwww.hoppe.comSFINDistributör i Finland:Jälleenmyynti Suomessa:SFINDistributör i Sverige:Jälleenmyynti Ruotsissa:SCANFINN OYSuvilahdenkatu 10BFIN-00580 HelsinkiBESLAGSKONSULT ABUggledalsvägen 45S-427 40 Billdal+358 (0)9 77 43 27 10+358 (0)9 77 43 27 20+46 (0)31 91 40 30+46 (0)31 91 40 31info@beslagskonsult.sewww.beslagskonsult.seSFINDistributör i Danmark:Jälleenmyynti Tanskassa:SFINDistributör i Norge:Jälleenmyynti Norjassa:KH TRADE I/SJernholmen 54 ADK-2650 HvidovreBOYESEN & MUNTHE A/STvetenveien 152N-0671 Oslo+45 70 23 40 30+45 70 23 40 31info@kh-trade.dkwww.kh-trade.dk+47 23 34 70 00+47 23 34 70 19thorleif@boyesen-munthe.nowww.boyesen-munthe.noHOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair+41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com+41 (0)81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com© HOPPE AG, Corrections reserved, 09/20083033983 (2.000, MR)28

More magazines by this user
Similar magazines