Danser i kirkerommet Parhester på nytt Orgelfondet ... - Mediamannen

mediamannen.no

Danser i kirkerommet Parhester på nytt Orgelfondet ... - Mediamannen

side 32Nordstrand menighetÅpent hverdager kl. 10–14Lunsj 12.00–12.30.tlf. 23 62 98 00Besøksadresse Ekebergveien 238Postadresse Postboks 12 Nordstrand,1112 Osloepost post.nordstrand@oslo.kirken.noGavekonto til menigheten 5063 63 33767Hvis spesielt formål, angi detSokneprest Espen Feilberg JacobsenEspen.Feilberg.Jacobsen@oslo.kirken.notlf. 23 62 98 03Menighetsforvalter: Jan Einar Hals,Jan.Einar.Hals@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 02Vik. Kapellan Eivind Oftebrotlf. 23 62 98 04,Eivind.Oftebro@oslo.kirken.noDiakon Ingun Yri Øystese tlf. 23 62 98 08/468 46 878 (mob),Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.noMenighetssekretær Magnar HaugeliHalvorsen tlf. 23 62 98 06,Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.noHusøkonom Marit Nystedt (bestilling avminne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11Kantor Karen Haugom Olsen, Karen.Haugom.Olsen@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 07Barne- og ungdomsprest Åse Maria HaugstadAse.Maria.Haugstad@oslo.kirken.no23 62 98 05, 478 58 650 (mob)Menighetspedagog Linda Kronen Sømmetlf. 23 62 98 10,Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.noMedarbeider Onsdagsåpent:Markus Agøy Sand markussand@mail.com,tlf: 913 45 387 (mob)Medarbeider ledertrening, ungdom:Sara A. Utnem, s.utnem@gmail.com,tlf: 402 14 697 (mob)Nordstrand menighetsbarnehage 22 29 56 40,post@nordstrandmbf.noSykehjemsprest NordseterhjemmetJostein Vist tlf.: 907 43 156Prest Midtåsenhjemmet Torleiv Reitantlf.: 22 28 76 89Gravferdskontoret øst tlf.: 21 93 78 60Ljan menighetepost: post.ljan@oslo.kirken.noAdr. Furumoen 18D, 1168 Oslo,Tlf. 23 62 98 20Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12Gavekonto til menigheten7877 08 02198Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 6298 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no,fridag: fredag. kontortid: torsdag 10–12Menighetsforvalter: Jan Einar Hals,Se NordstrandMenighetskonsulent Monica Holmtlf 23 62 98 22,Monica.Holm@oslo.kirken.no,Diakon Ingun Yri Øystese (deltid) seNordsstrandTrosopplæringsmedarbeiderLinda Kronen Sømme Deltid, seNordstrandKantor Magnus Køhne-post: Magnus.Kohn@oslo.kirken.noDiakoniarbeider Sandra Liljedaltlf 93 26 28 23, liljeda@online.noStyrer Ljan menighetsbarnehageChristine Olavesen tlf 22 75 01 40,eagles@online.no,http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/Vaktmester menighetshuset Naomitlf 403 38 996nr 2–2012 · våren · 92. årgangKlar for påsken!Orgelfondetfrem i lysetDanseri kirkerommetside 7–9side 4–5 side 11Parhesternyttmenighetsbladet 2-12.in d 1 19.03.12 19.07Redaktør Ottar JulsrudTyslevveien 54, 1163 Oslo,Mobil: 90 52 39 39,e-post: julsrud@online.noForsidefoto Dag SmemoAnnonsekontakt Øyvind WisløffMobil: 906 98 934oyvind.wisloff@getmail.noUtgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.Neste nummer har materiellfrist 9. mai og dekker perioden 1. juni–23. augustElektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret,Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg –e-post: nordstrand@menighetsblad.noMenighetsbladet kan lastes ned gratisi pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.noBladet finansieres med gaver og annonser.Send din gave til bankgiro 1609 10 04546Design Erling@Smemo.noe-post: erling@smemo.noTrykk Litografia, Oslopost@litografia.noPå den annen sideÅse Maria Haugstad, barne- og ungdomsprest i NordstrandEn annerledes ukeKalenderen min for påskeuka er helt åpen. gitt et forbilde å tjene hverandre og byggeIngen ting er planlagt. For første gang på felleskap slik Jesus gjorde.lenge har jeg det slik, og jeg undrer meg påLangfredag – smerte, lidelse og til slutt død.om jeg har fått denne tiden i gave? VanligvisAlteret er nakent i kirken og kun fem roserville jeg lagt planer og fylt opp, men gjennomsymboliserer Jesu sårmerker. Jesus har gåttvinteren har jeg bare avventet. Ingen hytte,lidelsens vei. Han vet hva svik, smerte, angstikke påskefjell eller tjuvstart på sjøsesongen.og død er.Ingen ventende familie, slekt eller venner -bare tid. Hvis jeg klarer øvelsen med å vente,kan det jo tenke seg at påsken har noe å gimeg i stedet for at jeg skal fylle den opp?Å ha et vandringsperspektiv på livet og troener viktig for meg. Gud er alltid større. Det åfå være underveis handler om at det er stadigmer å erfare, lære og utforske av hvem Guder. I dette perspektivet er det bredde, lengde,høyde og dybde for det livet jeg lever, ogtroen min forteller meg at Gud er en levendeGud som slår følge på veien. Påsken er enmulighet til å la hverdagens vandring møteden store vandringen. I Nordstrand kirke ertar denne vandringen form gjennom de ulikegudstjenestene vi feirer i påsken.Palmesøndag – Esel, Hosianna-rop ogpalmegrener. Dagen for inntoget i Jerusalem.Jesus møtes med forventinger og hyllest.Men hva slags konge er han? Hvordan lederhan og hva er hans rike?Skjærtorsdag – måltidsfellesskap. Dengamle jødiske påskefeiringen får nytt innholdved Jesus innstiftelse av nattverden. Vi blirPåskeaften – fra mørke til gryende morgen.En dag med forventning. En dag somikke helt rommer det forvandlingen bringer.Natten går mot dag og vi feirer gudstjenestemed dåp av konfirmanter.Påskedag – graven er tom! Kvinnene gikk tilgraven med blomster og kom løpende tilbakemed gode nyheter. Morgensolen er et tegnpå oppstandelsen, seier over døden og håpetom det evige liv. Kirken er klar for høytid ogfest.Påsken er en annerledes uke. Hva annerledesheteninnebærer for deg er du velkommentil å utforske i Nordstrand kirke. Det eren åpen mulighet å la Jesus bli med på dinvei gjennom påskens høytid og hverdagensvaner. Jeg ser frem til dager med tid, oglengter mot solens stråler som forgyller bådeasfaltgater og påskefjellets vidder.I believe in Christianity as I believe that thesun has risen: not only because I see it, butbecause by it I see everything else.C. S. LewisSøndre aker prostiDEN NORSKE KIRKEProsten i Søndre AkerDet aktuelle menighetsråd/fellesrådProst Tore Kopperud tlf.22 28 30 15(priv.), Tore.Kopperud@oslo.kirken.no,DEN NORSKE Kirketorget KIRKE i OsloÅpningstid: alle hverdager 08.00–15.30.Fridag fredagDet aktuelle Prosten Vil du menighetsråd/fellesrådmelde i Søndre dåp, finne Aker frem til dato for vielse eller benytte deg av andreProstekonsulent Sigrid Schjander-Larsenkirkelige handlinger, så er det nå Kirketorget i Oslo som er stedet du fårtlf. 23 62 97 94,hjelp og service.Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.noTlf. 23 62 90 09 | Mail: kirketorget@oslo.kirken.no | Post- og besøksadresse:Kirkeforvalter Anders Backer-GrøndahlGrønlandsleiret 31, 0190 Oslo |Eide, Anders.Eide@oslo.kirken.no,Sentralbord for kirkene i Oslo: tlf. 23 62 90 00tlf. 404 19 052Har du behov for en samtale?På menighetskontoret vil det alltid være en til å møtedeg eller formidle kontakt til en av prest ene, dia -konene eller en annen av de ansatte. Du kan ogsåringe: tlf. 23 62 98 00 / 00, kl. 10–14.Gi ikke opp når livet trues: Kirkens SOS har krisetelefontjeneste hele døgnet. Tlf. 815 333 00Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet kirken:Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt mellom kl. 08.00–15.00. Kontoret søker å hjelpe når det gjelder familieproblematikk,men også ulike spørsmål knyttet tilkriser for barn og unge. Enslige er også velkomne.Menighetsbladet 2–12

More magazines by this user
Similar magazines