KJEMI-OL 2012 - Universitetet i Oslo

foreninger.uio.no

KJEMI-OL 2012 - Universitetet i Oslo

Tidligere og kommende norsk deltagelse i kjemiolympiader:1982 Sverige1983 Romania1984 Vest-Tyskland1985 Tsjekkoslovakia1986 Nederland1987 Ungarn1988 Finland1989 Øst-Tyskland1990 Frankrike1991 Polen1992 USA1993 Italia1994 Norge1995 Kina1996 Russland1997 Canada1998 Australia1999 Thailand2000 Danmark2001 India2002 Nederland2003 Hellas2004 Tyskland2005 Taiwan2006 Sør-Korea2007 Russland2008 Ungarn2009 Storbritannia2010 Japan2011 Tyrkia2012 USA2013 Russland2014 Vietnam2015 Spania2016 AustraliaØKONOMISK STØTTEKjemiolympiadenes finaleuke og deltagelse i deninternasjonale finalen finansieres og støttesav Utdanningsdirektoratet, Norges Forskningsråd,Norsk Kjemisk Selskap, Kjemisk institutt (UiO), og Mat.-Nat.Fakultetet (UiO).Yara er sponsor av lærebøkene i Generell kjemi til elevene ifinaleuken, og lagdrakter til deltagerne i den internasjonale finalen.KJEMI-OL 2012Norsk KjemiolympiadeKjemiOLArrangert av Norsk Kjemisk SelskapHVA ER DET?En internasjonal kunnskapskonkurranse i kjemi.HVEM ER DET FOR?Elever hovedsakelig i 3. klasse på videregående skoleHVORFOR DELTA?CH4 2 O2 CO22 H2OKJEMIOLYMPIADEKOMITEENBjørn Dalhus, Hans-Petter Hersleth, Øyvind Jacobsen, Tor ErikKristiansen, Ola Nilsen, Berit Storm, Henrik Sønsteby og KristianVestliSpørsmål kan rettes til Hans-Petter Hersleth, Inst. for molekylærbiovitenskap, tlf 22 85 46 31, og Bjørn Dalhus, Rikshospitalet, tlf.23 07 09 08, Felles e-post: kjemi-ol@kjemi.uio.noKjemiolympiaden:http://www.kjemiolympiaden.no/Fellesside for fagkonkurranser: http://www.konkurransene.no/Internasjonale kjemiolympiader (IChO) har vært arrangert siden1968, og det er nå mer enn 60 land som deltar hvert år. Norge harvært med siden 1982, og arrangerte selv den internasjonale finalen i1994. Norsk deltakelse i IChO organiseres gjennom Norsk KjemiskSelskap og arbeidet utføres vesentlig som dugnad av enKjemiolympiadekomité.Et av formålene med kjemiolympiadene er å prøve å stimulere til øktinteresse for kjemi ved å gi et tilbud som forhåpentligvis erspennende, morsomt og litt "annerledes”.


NORSKE UTTAGNINGSRUNDER1. RUNDE: En 90 minutters prøve bestående av flervalgsoppgaversom skal kunne løses med bakgrunn i Kjemi1-pensum. Prøven finnersted en dag i uke 40-42 i 2011 (fastsettes av skolene). Oppgavene erutarbeidet av komiteen, rettes av lærene på den enkelte skole, ogresultatene sendes til komiteen. De ca. 150 elevene med høyestpoengsum går videre til 2. runde. Det kåres en fylkesvinner i hvertfylke som får en liten påskjønnelse fra komiteen. (Tidligere oppgavermed fasit kan finnes på hjemmesidene til kjemiolympiaden:www.kjemiolympiaden.no og ellers følg oss på Facebook )NB! Kommer man blant de 50 beste, så er man med i trekning om 4plasser for deltagelse på Berzeliusdagarna i Stockholm i februar2012. Et arrangement med spennende kjemiforedrag for svenske vgselever (se http://www.berzeliusdagarna.se/)2. RUNDE: En 180 minutters prøve med oppgaver som skal kunneløses med bakgrunn i Kjemi2-pensum. Prøven finner sted onsdag 12.januar 2011, besvarelsene sendes inn og rettes av komiteen.FINALEUKEDe 16 elevene med høyest poengsum blir invitert tilen ukes trengingsopphold ved Kjemisk institutt,Universitetet i Oslo, (UiO) 19.-23. mars 2012. Dervelges de 4 elevene som skal delta i den internasjonale finalen utetter en 180 minutters finaleprøve basert på både Kjemi2-pensum ogdet som er blitt undervist i denne finaleuken.Finaleuken består som bildene viser av:forelesninger, regnetimer, labkurs, omvisningerhvor vi gjennomgår en god del av det som undervises i et begynnerkursved et universitet. Vi prøver i tillegg å legge stor vekt på detsosiale med uken, som disse bildene kanskje kan vise:pizzakveld middag ishotellrommetDEN INTERNASJONALE FINALENÅrets finale finner sted i Washington DC 21.-30. juli2012. Der vil de 4 som takker ja til å representereNorge konkurrerer mot deltagere fra over 60 andreland i både praktiske og teoretiske oppgaver. Nivået ifinalen går utover Kjemi2-pensum, så både finaleukensamt et ekstra treningskurs for de 4 deltagerne før avreise skal prøveå minke denne avstanden. (http://www.icho2012.org/)Noen bilder fra tidligere internasjonale finaler som viserpraktisk prøve teoretisk prøve ledere som oversetter(5 timer) (5 timer) oppgavene til norskhvert land får en egen forskjellige utflukter:guide (Sør-Korea), seiling (Tyskland) bytur (Moskva)som begynner kl. 9 og varer til 18 hver dag. Et tett faglig program

More magazines by this user
Similar magazines