PRESTANDADEKLARATION - Bostik

tds.bostik.se

PRESTANDADEKLARATION - Bostik

PRESTANDADEKLARATIONVersion 1Produkttypens unika identifikationskodP0230Typ-, parti- eller serienummerBostik Fix Snabb, batchnummer på förpackningenByggproduktens avsedda användningCementbaserad fästmassa för plattsättning inom och utomhusTillverkarenBostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg , SverigeSystem för fortlöpande kontrollSystem 4 enligt EN 12004Angiven prestandaVäsentliga egenskaper/Væsentligeegenskaber/Vesentligeegenskaper/PerusominaisuudetBrandklass/Brandklasse/Brannklasse/PaloluokkaFrigörande av korrosiva ämnen/ Frigørelseaf korrosive stoffer/Frigjøring avkorroderende stoffer/Syövyttävien aineidenvapautuminenTidig vidhäftningsförmåga/Hurtigvedhæftningsevne/ Hurtigvedheft/TuorelujuusPrestanda/YdeevneHarmoniserad teknisk/Ytelse/Suoritustasospecifikation/Yhdenmukaistetut tekniseteritelmätF EN 13501-1Ref. MSDS -0,5 MPa EN 1348Vidhäftningsförmåga/Vedhæftningsevne/Vedheft/TarttumiskykyVidhäftningsförmåga eftervärmelagring/Vedhæftningsevne eftervarmelagring/Vedheft ettervarmelagring/Tarttumiskykylämminvarastoinnin jälkeen1 MPa EN 13481 MPa EN 1348


Vidhäftningsförmåga eftervattenlagring/Vedhæftningsevne eftervandlagring/Vedheft ettervannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksenjälkeenVidhäftningsförmåga efter frys/tö –lagring/Vedhæftningsevne efter frost/tølagring/Vedheftetter fryse/tinelagring/Tarttumiskyky jäätymis-/sulatusrasituksen jälkeenRef. NPD = No PerformanceDetermined/Inga krav fastställda/Ingenfastlagte krav/Ingen krav satt/Eivaatimuksia1 MPa EN 13481 MPa EN 1348Undertecknad för tillverkaren avMats Ekström - CEOHelsingborg 2013-12-17

More magazines by this user
Similar magazines