Utfordringer for idretten knyttet til teamsamarbeidet

idrett.no

Utfordringer for idretten knyttet til teamsamarbeidet

Innhold• Historikk• Skiforbundets regelverk for team• ”Private” team• Trender og realiteter• Toppidrett og marked• Skiforbundets mål og oppgaver• Vedtak på Skitinget• Idrettens verdier og dens markedsverdi• Eierskap til idrett• Børs og katedral


Team - historikk• Team har eksistert i mer enn 25 år– Trønderhopp var det første teamet– Først i 2006 kom regler for team i ski• Teambegrepet brukes i mange sammenhenger.– Ikke enkelt å påberope seg er juridisk definisjon på ”team”• Team i ski er treningsgrupper• Mer og mer konkurransefellesskap i langløp i langrenn• Team i ski omfatter mange ulike grupperinger– lokalt klubbsamarbeid om trening av løpere aldersbestemte klasser– forbundsstøttede regionale rekrutteringsteam– ”private” (”kommersielle”) eliteteam– langvarige team – del av organisert satsing– kortvarige team – prosjekter rundt enkeltløpere, ildsjeler, sponsorer/økonomi


NSFs rennreglement• Styrt av NIFs lov og FIS’ konkurranseregler• Fellesbestemmelser for alle grener (fellesreglement)• Teknisk reglement for hver gren (ulike øvelser etc.)• Omfattende revisjon av fellesreglementet vinteren 2010• Virkning pr. 1. mai 2010• Første totalrevisjon på ca.15 år• En betydelig opprydding og ajourføring av regelverket• Mer i pakt med rammebetingelsene i dag• Fullt samsvar med NIFs lov og FIS’ internasjonale konkurranseregler• Reglene for team er tydeliggjort i fellesreglementet


• DefinisjonTreningssamarbeid mellom organisasjonsledd (Team)Fra NSFs reglement (1)– Samarbeid mellom organisasjonsledd– Ikke selvstendig juridisk enhet– Gjelder pr. i dag alle typer treningssamarbeid, både lokale/frivillige team ogkommersielle/profesjonelle team• Forankring og samarbeidsavtale– Samarbeidsavtale mellom organisasjonsleddene (standardavtale)– Varighet, organisering, fullmakter, økonomisk ansvar, forholdet til sponsorer,løpere– NSF skal informeres om teamavtalen før den effektueres• Avgrensninger– Minimum 3 løpere– Ikke under 13 år


Treningssamarbeid mellom organisasjonsledd (Team)Fra NSFs reglement (2)• Utenlandske løpere– Samtykke fra nasjonalt forbund og klubb i hjemlandet• Ansvar– De samarbeidende org.ledd er hver for seg ansvarlig for avtaler som inngåsi tilknytning til teamet og være part i avtaler– Teamet kan selv ikke være part i avtaler (hovedregel), men teamavtalen giråpning for at org.leddene gjennom styrevedtak kan gi leder av teametsstyringsgruppe fullmakt til å inngå avtale• Formelt grunnlag– Teamet er gjennom de samarbeidende org.ledd underlagt NIFs lov, NSFs loog reglement og FIS’ regelverk– Særlig henvisning til bestemmelsene om markedsrettighetene


• NavnTreningssamarbeid mellom organisasjonsledd (Team)Fra NSFs reglement (3)– Teamet bestemmer selv navnet på teamet– Kommersielle navn skal godkjennes av Skistyret– Løpere på NSFs seniorlandslag kan ikke samtidig delta på team medkommersielle navn– Team blir registrert i Nais (SportAdmin)• Startberettigelse– Løpere er bare startberettiget dor sine idrettslag som er part i teamavtalen– Særlig henvisning til bestemmelsene om markedsrettigheter• Skifte av team– Løper kan bare representere ett team i samme gren i en sesong(tilsvarende klubb)


Treningssamarbeid mellom organisasjonsledd (Team)Fra NSFs reglement (3)• Start- og resultatlister– Teamets navn skal fremgå av start- or resultatlister– Idrettslag/team (i denne rekkefølgen)• Opplysningsplikt– Prinsippet om transparens gjelder også for team– Et team skal på forlangende utlevere regnskaper, avtaler, protokoller mm.– Henvisning til NIFs lov § 2-2- - - - - - - - - - - - - - -• Standardavtale for team– Ikke tatt med her– Reglementet omsatt og konkretisert til en avtale mellom organisasjonsledd


”Private” team• ”Privat” brukes nå konsekvent av mediene– Skaper en oppfatning om fri etableringsrett i idretten uavhengig av idrettenslovbestemte strukturer og rettigheter– Privatisering har blitt et trylleord for økte sponsorinntekter• Skiforbundet blir kritisert for å være monopolist– Heiagjeng med merke i Birken– Påstand fra kritikerne: Idrettens rettigheter til media, marked og arrangementer ikke rettslig prøvet i det alminnelige domsapparatet• Angrep på bred front – en bevisst strategi:– Private team– Landslag vs. private team– Private sponsoravtaler– Private arrangement (Norefjellrennet)• Kritikerne er avhengig av et velfungerende forbund– Står på skuldrene til den organiserte idretten– Forutsetter at idretten ordner regelverk og tilrettelegger for rekruttering,kompetanseutvikling, arrangement, anlegg med mer


Trender og realiteter• Trender– Kunde – medlem– Pris – kontingent– Betaling – frivillighet– Forretning – forening– Individ – fellesskap– Privat – organisert (”offentlig”)– Profesjonell – amatør– Kommersiell – ideell– Frihet – monopol– Næringsvirksomhet – sportslig aktivitet• Realiteter– Barn- og breddeidrett finansieres gjennom kontingenter og tilskudd, menetter hvert også med markedsinntekter– Toppidrett finansieres primært i markedet– Idretten driver ikke bare ideelt


Toppidrett og marked• Idretten klarer ikke endre markedet– Klarer markedet å endre idretten?• Sponsing av lag (hovedsponsorer)– NSF part – verdiene går til fellesskapet– Aker – langrenn– Telenor – alpint– VG – hopp• Sponsing av individer (personlige sponsorer)– Har eksistert i 30 år – svært mange avtaler– NSF part i avtalene sammen med løperne– Red Bull – Petter Northug jr og Aksel Lund Svindal


Skiforbundets mål og oppgaver• NSFs mål:– Verdens beste skinasjon– En nasjon av skiløpere• NSFs oppgave:– Skape skiglede for mange – Telenor Karusellen (57.000 barn, 500 klubber)– Utvikle talenter – Morgendagens helter (Statoil)– Gjøre løperne gode– Utvikle vinnere– Gi løperne mulighet for økonomisk avkastning innefor regelverket• NSFs prioritering:– Klar prioritet på landslagene– Gir best resultater over tid– Ingen særbehandling av avhopperne


Vedtak Skitinget 2010• Skistyret må revidere godkjenningsordningen for kommersielleteam.– Den må innholde en etableringslisens ved oppstart.– Videre må den inneholde en årskontingent til Skiforbundet som står i rimeligforhold til de enkeltes teams omsetning.(Benkeforslag. Enstemmig vedtatt)


Idrettens verdier og dens markedsverdi• Idrettens reelle grunnverdi er dens egenart– Idrettens verdier – fair play – er grunnlaget for den kommersielle verdi– Idrettens emosjonelle grunnkapital– Diskusjoner om gule kort og offside har i siste instans en markedsverdi– Idrettsbegeistringen er grunnlaget for det kommersielle arbeidet• Markedet avhengig av ideelt engasjement– Ingen kommersialisering uten folkelig forankring– Ingen gode TV-sendinger uten publikumstrykk på arenaen– Man heier på laget, utøverne, klubben og nasjonen– Man jubler ikke over sponsorbonuser og premiepenger, men over prestasjoner


Eierskap til idrett• Ingen kan eie selve idretten uten idretten selv– Spurtegenskapene til Thor Hushovd og Petter Northug har bare en verdiinnenfor idrettens ramme• Langsiktige mål vs. kortsiktig gevinst– Idretten skal bestå i lang tid– Toppidrettskarrierer er korte, men strekkes mer og mer i tid gjennomprofesjonalisering


”Børs og katedral”• Idrettens rettigheter til marked, medier og arrangement– Helt grunnlaggende for finansiering av idretten– Også viktig for sponsorene– Må ikke selge prinsippene for noen sølvpenger– Et frislipp av rettigheter vil ikke øke markedsverdien på lengre sikt• Sponsorenes strategier avgjørende– Større bevissthet om leveranser fra idretten– Oppmerksomhet, sosiale verdier, markedsføring, produktsalg• Børs og katedral– Reglene må åpne for mer fleksibilitet– Bruk av selskaper i idrettslig aktivitet– Ingen er tjent med ”Pro forma” regimer

More magazines by this user
Similar magazines