13.07.2015 Views

Gnr-72 - Slektsforum Karmøy

Gnr-72 - Slektsforum Karmøy

Gnr-72 - Slektsforum Karmøy

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gardsnr. 72 Skår.Ny: desember 2006Oppdatert: mai 2007Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på SkårAnsvarlig: Henry Oskar Forssell.Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.Bruksnr 1:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 357.3. 1637-xxxx: Simon Simonsen født ca 1614, dødeSønn av Simon Hanssen og NN ” Austrei bnr 1* ektefelle ukjentBarn:Les mer om familien under Austrei bnr 1.***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 357.4. 1682-1695: Simon Rasmussen født ca 1646, dødeSønn av Simon Simonsen og NN ” Austrei bnr 1* ektefelle ukjentBarn:a) Hans født: Ca 1667 Gift med ” Tjøstheim bnr 6b) Rasmus født: Ca 1682 Var utenlands i 1706c) Hans født: Ca 1686 Var i Finnmark i 1706d) Josef født: Ca 1688***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 358.5. 1688-1691: Rasmus Larsen født , døde* foreldre ukjentGift med Anna Rasmusdatter Dale* foreldre ukjentBarn:a) Anna Kristine født: Ca 1685 Gift med Laurits Olsen ” Grude på Klepp bnr 9b) Lars født: Ca 1688c) Johannes født: Ca 1691 ” Nedre Falnes Ao-3d) Jan født: Ca 1692e) Elisabet født:f) Jan anna født:***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 358.7. 1705-1743: Tomas Knutsen født ca 1678, døde i 1733Sønn av Knut Mikkelsen og Marie? Tomasdatter” Sagå i SkjoldGift med Magnhild Pedersdatter født ca 1671, døde i 1752* foreldre ukjent1


Barn:a) Mikkel født: Ca 1701 Bosatt i Hollandb) Knut født: Ca 1705 Døde trolig ungc) Anna født: 1708 Gift med Hans Jokumsen Wishmann ” Kopervik nr 32d) Peder født: 1712 Gift med ” Sævelandsvik bnr 1e) Tomas født: 1714 Døde i 1741f) Knut født: 1716 Gift med ” Visnesg) Erik født: 1717 Gift med Marta Olsdatter ” Neste brukerh) Frans født: 1720i) Marie født: Gift med Nils Nilssen ” Hinderaker bnr ??***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 358.8. 1744-1750: Erik Tomassen født 1717, dødeSønn av Tomas Knutsen og Magnhild Pedersdatter” Førre brukerGift med Marta Olsdatter født , dødeDatter av Ola Førre og NN” AvaldsnesBarn:a) Magnhild født: 1748b) Anna født: 1750***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 359.9. 1753-1762: Sakarias Jonsen født ca 1723, døde i 1762Sønn av Jon Johannessen og Torborg Nilsdatter” Karlstveit i SkjoldGift med Marta Sveinsdatter født ca 1732, døde i 1814* foreldre ukjentBarn:a) Torborg født: 1753 Døde i 1771b) Svein født: 1755 Døde i 1756c) Jon født: 1757 Døde ugift i 1788 ” Skår bnr 2d) Svein født: 1759 Døde i 1771e) Sakarias født: 1762 Gift med Ingeborg Knutsdatter ” Skår bnr 2***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 359.10.1763-1793: Ivar Olsen født 1731, døde i 1804Sønn av Ola Ivarsen og Kari Ånensdatter ” Indre Eide bnr 11Gift med enke Marta Sveinsdatter født ca 1732, døde i 1814* foreldre ukjentBarn:a) Ola født: 1764 Døde i 1789b) Elias født: 1765 Gift med Anna Marta Knutsdatter ” Vårå bnr6c) Siri født: 1768 Døde i 1771d) Ånen født: 1770 Døde i 1778e) Svein født: 1774 Gift med Marta Andersdatter ” Neste brukerf) Kristoffer født: 1776***11.1794-1832: Svein Ivarsen født 1774, døde i 1806Sønn av Ivar Olsen og Marta SveinsdatterBygdebok for Stangeland og Kopervik side 359.” Førre bruker2


Gift i med Marta Andersdatter født 1774, døde i 1843Datter av Anders Tønnessen og Magnhild Ådnesdatter ” Visnes bnr 11Barn:a) Marta født: 1799 Gift med Gabriel Gabrielsen ” Midt Eide bnr 4b) Mangela født: 1801 Gift med Svein Rasmussen ” Ytreland bnr 3c) Ivar født: 1804 Døde i 1811I 1913 fikk Marta sønnen Ivar med naboen Sakarias Sakariassen.***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 360.12.1832-18xx: Svein Sakariassen født 1808, døde i 1891Sønn av Sakarias Sakariassen og Inger Agnete Sveinsdatter ” Skår bnr 2Gift 1. gang i 1827 med Berta Malene Korneliusdatter født 1808, døde i 1832Datter av Kornelius Olavson og Torine Svendsdatter Vaage ” Stange bnr 3Gift 2. gang i 1832 med Marta Karine Korneliusdatter født 1811, døde i 1891Datter av Kornelius Olavson og Torine Svendsdatter Vaage ” Stange bnr 3Barn i 1.ekteskap:a) Torine født: 1828Barn i 2.ekteskap:b) Berta Malene født: 1833 Døde i 1833c) Inger Torine født: 1834 Gift med Ånen Jakobsen ” Sund bnr 5d) Svein født: 1837e) Sakarias født: 1839 Gift med Anna Olsdatter ” Neste brukerf) Berta Olene født: 1842 Gift med Jakob Pederseng) Kornelius født: 1845 Gift med Toline Birgitte Sivertsdatter ” Kopervik nr 507h) Hans Jakob født: 1847 Gift med Torborg Jonsdatter ” Kopervik nr 556i) Svein Bendik født: 1849 Gift med Magel Kirstine Torsen Kolstø ” Kopervik bnr 674j) Marta Karine født: 1853 Gift med Nils Johan Bårdsen ” Skeie bnr 1d) Ivar født: 1856 Gift med Elen Serine Tomasdatter ” Austrei bnr 5***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 360.13.1880-1904: Sakarias Sveinsen født 1839, døde i 1884Sønn av Svein Sakariassen og Marta Karine Korneliusdatter ” Førre brukerGift i 1880 med Anna Olsdatter født 1846, døde i 1920Datter av Ola Johannes Pedersen og Janike Rasmusdatter ” Vea bnr 5Barn:a) Marta Karine født: 1881 Gift med Johannes Marselius Lauritsen ” Neste brukerb) Janna Olava født: 1882 Gift med Laurits Johan Hjartøt ” Helgeland***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 361.14.1904-1950: Johannes Marselius Lauritsen født 1878, døde den 13/05 1964Sønn av Laurits Johannessen og Marta Serine Gabrielsdatter ” Skår Ao-23Gift med Marta Karine Sakariasdatter født 26/06 1881, døde den 05/09 1969Datter av Sakarias Sveinsen og Anna Olsdatter” Førre brukerBarn:a) Sakarias født: 22/01 1906 Gift med Helga Halvorsen ” Østrem bnr 35b) Laurits født: 17/07 1907c) Sven født: 08/12 1908 Gift med Nille Simonsen Stol ” Skår bnr 18d) Johannes Magnus født: 05/12 1909 Gift med Agnes Jensen ” Neste brukere) Anne født: 21/10 1911 Gift med Sven Bendik Davidsen ” Vea bnr 56f) Marta Seine født: 25/06 1913 Gift med Søren Ludvig Sørenseng) Ole født: 20/03 1915 Gift med Agate Johannessen3


h) Klara født: 07/01 1917 Gift med Magnus Josef Stensen***Norges Bebyggelse side 216.15.1950-1986: Johannes Magnus Johannessen Skår født 05/12 1909, døde den 13/04 1991Sønn av Johannes Marselius Lauritsen og Marta Karine Sakariasdatter ” Førre brukerGift med Agnes Jensen født 28/10 1914, døde den 29/03 1992Datter av Ola A. Jensen og Anna NN” HaugesundBarn:a) Astrid født: 02/03 1941 Gift med John Marton Hansen ” Neste brukerI 1970 kjøpte Karmøy kommune mesteparten av dette bruket og la det ut til byggefelt. Det fikk da bnr 38.***16.1986-20xx: Astrid Skår født 02/03 1941Datter av Magnus Johannessen Skår og Agnes Jensen ” Skår bnr 1Var gift med John Marton Hansen født 18/11 1938Sønn av Alfred Hermann Bernhard Hansen og Martilde Olsdatter ” SævelandsvikBarn:Les mer om familien under Skår bnr 20.***Bruksnr. 2 (Utskilt fra bnr 1 i 1783)Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 361.2. 1789-1821: Sakarias Sakariassen født 1762, døde i 1821Sønn av Sakarias Jonsen og Marta Sveinsdatter ” Skår bnr 1Gift 1. gang i 1791 med Ingeborg Knutsdatter født 1765, døde i 1801Datter av Knut og Malene” Våge bnrGift 2. gang i 1803 med Inger Agnete Sveinsdatter født 1774, døde i 1846Datter av Svein Johnsen og Brita Jansdatter ” Våge bnr 1Barn i 2.ekteskap:a) Sakarias født: 1804 Gift med Asseline Andersdatter ” Neste brukerb) Svein født: 1808 Gift med Berta Malene Korneliusdatter ” Skår bnr 1c) Ivar født: 1811 Gift med Kari Sveinsdatter ” Skår bnr 5***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 362.3. 1822-1878: Sakarias Sakariassen født 1804, døde i 1886Sønn av Sakarias Sakariassen og Inger Agnete Sveinsdatter” Førre brukerGift i 1825 med Asseline Andersdatter født 1803, døde i 1875Datter av Anders Gunnarsen og Gjertrud Kristensdatter ” Indre Eide bnr 5Barn:a) Gjertrud født: 1825b) Inger Torine født: 1827 Gift med Rasmus Sveinsen ” Ytreland bnr 2c) Marta født: 1828 Døde i 1850d) Sakarias født: 1831 Døde i 1894e) Anders født: 1832 Gift med Ingeborg Katrine Hansdatter ” Skår bnr 3f) Asseline født: 1834 Døde i 1834g) Svein født: 1835 Reiste til Amerika, men kom senere hjem igjenh) Asseline født: 1837 Gift med Ånen Gabrielsen ” Austrei bnr 11i) Kristen født: 1840 Reiste til Amerika, men kom senere hjem igjeni) Anna Malene født: 1843 Gift med Anders Sjursen ” Neste bruker4


***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 362.4. 1878-1931: Anders Sjursen født 1849, døde iSønn av Sjur Andessen og Mette Pedersdatter ” Vedøy bnr 5Gift med Anna Malene Sakariasdatter født 1843, døde iDatter av Sakarias Sakariassen og Asseline Andersdatter” Førre brukerBarn:a) Sakarias født: 1879b) Mette Sofie født: 1881c) Sivert Andreas født: 1884 Reiste til Amerika***Norges Bebyggelse side 216.5. 1938-19xx: Svend Karsten Munkejord født 09/08 1909, døde 22/12 1973Sønn av Ånen Johannes Munkejord og Marta Ånensdatter ” Østrem bnr 11Gift i 1930 med Mary Kamilla Kristoffersen født 03/10 1909, døde den 03/08 1993Datter av Mathias Kristoffersen og Elise NN” HaugesundBarn:a) Åsta Marie født: 04/04 1931 Gift med Egil Rusnes ” Skår bnr 21b) Karen Åslaug født: 25/04 1933 Gift med Elling Fredrik Folkedal ” Indre Eide bnr 8c) Else Margrethe født: 31/08 1937 Gift med NN Løining ” Sandnesd) Svein Magnus født: 26/09 1948 Gift med Åse Skogland ” Skår bnr 109e) Ånen født: 25/10 1951 ” SandnessjøenBruket eies nå av barna som et felleseie.***Bruksnr. 4. (Utskilt fra bnr 5 i 1897)Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 364.1. 1904-1948: Hans Knut Sakariassen Skår født 02/02 1873, døde den 14/09 1961Sønn av Sakarias Ivarsen og Elisabet Wegner Hansdatter ” Skår bnr 5Gift med Hanna Regine Gabrielsdatter født 28/12 1871, døde den 23/12 1947Datter av Gabriel Hansen Tuastad og Gunla Oline Hansdatter ” Røyksund bnr 10Barn:a) Elisabet Wegner født: 23/09 1899 Gift med Karl Gustav Viding Bygnesb) Edvard Elius født: 18/04 1901 Gift med Tobine Gurine Vik ” Neste brukerc) Sakarias (Svein) født: 21/06 1903 Gift med Edis Endresend) Olaf Gabriel født: 05/10 1905 Gift med Karen Gabrielsen ” Indre Eide bnr 77e) Gunhild født: 14/03 1907 Gift med Ludvig Andreas Lande ” Hinderaker bnr 24f) Hans Knut født: 23/02 1909 Gift med Aslaug Erikslandg) Harald født: 24/06 1912 Gift med Henny Marie Hansen***Norges Bebyggelse side 216.2. 1948-20xx: Edvard Elius Skår født 18/04 1901, døde den 28/01 1973Sønn av Hans Knut Sakariassen Skår og Hanna Regine Gabrielsdatter ” Førre brukerGift den 02/12 1933 med Tobine Gurine Vik født 29/10 1909, døde den 02/ 03 1999Datter av Tobias Martinsen Vik og Gjertrud Gudmunda Nilsdatter ” Vik bnr 7Barn:a) Hanna Kårhild født: 15/10 1934 Gift med Hilmar Dahle ” Østrem bnr 226b) Tor Jostein født: 09/06 1939 Døde den 30/06 1939b) Tor Johan født: 07/05 1943 G.m. Lilly Torlaug Norma Moldeseter ” Skår bnr 48c) Turid Elisabeth født: 16/02 1948 Gift med Ottar Østebøvik ” Skår bnr 875


Bruket eies nå av barna som et felleseie.***Bruksnr. 5 Nyskår: ( Utskilt fra bnr 1 og 3 i 1828)Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 364.1. 1828-1866: Ivar Sakariassen født 1811, døde i 1890Sønn av Sakarias Sakariassen og Inger Agnete Sveinsdatter ” Skår bnr 2Gift i 1829 med Kari Sveinsdatter født ca 1799, døde i 1875Datter av Svein Hanssen og Gunhild Olsdatter ” Lande bnr 5Barn:a) Gunhild født: 1830 Gift med Rasmus Rasmussen ” Lande bnr 5b) Sakarias født: 1831 Gift med Elisabet Wegnerr Hansdatter ” Neste brukerc) Inger Agnete født: 1834 Gift med Lars Anderssen ” Amerikad) Marta født: 1836 Gift med Lars Andreas Larssen ” Kopervike) Svein født: 1838f) Jakobine født: 1843 Døde i 1844***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 365.2. 1866-1897: Sakarias Ivarsen født 1831, døde i 1889Sønn av Ivar Sakariassen og Kari Sveinsdatter” Førre brukerGift i 1862 med Elisabet Wegner Hansdatter født 1839, døde i 1875Datter av Hans Endresen og Malene Knutsdatter ” Saltveit bnr ??Barn:a) Karen Eline født: 1863 Gift med Ole Johan Torgilsen Eideb) Hans Edvard født: 1865 Gift med Sofie Olava Larsdatter ” Neste brukerc) Elisabet Malene født: 1867 Døde ugiftd) Inger Agnete født: 1868 Døde ugifte) Elisabet Wegner født: 1870 Døde ugiftf) Hans Knut født: 02/02 1873 Gift med Hanna Regine Gabrielsdatter ” Skår bnr 4g) Jakobine født: 1874 Døde i 1891***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 365.3. 1897-1937: Hans Edvard Sakariassen Skaar født 22/12 1864, døde den 15/11 1935Sønn av Sakarias Ivarson og Elisabet Wegner Hansdatter” Førre brukerGift med Sofie Olava Larsdatter Børresen født 12/07 1864, døde den 04/03 1937Datter av Lars Børresen og Anna Marta Størkersdatter ” Kopervik nr 251Barn:a) Einar Ludvig født: 17/11 1887 Døde i 1911b) Alma Skjoldine født: 01/01 1890 Gift med Tomas Ivarsen Hellandc) Selmer Julius født: 09/08 1891 Gift 1.gang med Edna Kristofa Kristensdtr ” Skår bnr 9d) Elisabet Wegner født: 07/03 1894 Gift 1. gang med Edvard Toresen Sunde) Edvard Sofus født: 18/02 1896 Gift med Alma Bertilde Jonsdatter Sund ” Østrem bnr 122f) Stine Marie født: 09/02 1898 Gift med Jakob Ivarsen Ytrelandg) Jakobine født: 30/07 1899 Gift med Olav Tjøsvollh) Lars Martin født: 10/11 1903 Gift med Magnhild Ivarsdatter Ytreland ” Neste brukeri) Ingvald Sigurd født: 18/11 1907 Døde i 1910***Norges Bebyggelse side 216.4. 1937-19xx: Lars Martin Skaar født 10/11 1903, døde den 01/05 1970Sønn av Hans Edvard Sakariassen og Sofie Olava Larsdatter ” Førre brukerGift i 1939 med Magnhild Ivarsdatter Ytreland født 30/06 1908, døde den 14/04 19816


a) Edvard født: 24/06 1922 Gift med Kristine Vermundsen ” Veab) Ester Karoline født: 20/07 1924 Døde den 14/02 1928c) Sverre født: 02/12 1926 Gift med Gerd Lilleland ” AvaldsnesBarn i 2.ekteskap:d) Harald født: 16/12 1930 Gift med Eva Torp ” Farsunde) Einar født: 26/12 1932 Gift med Sonja NN ” Farsundf) Sigurd født: 05/12 1934 Gift med Mary Oddbjørg Johanson ” Skår bnr 43g) Henny født: 31/12 1938 Gift med Reidar Birkeland ” Skår bnr 37h) Ola født: 20/03 1941 Døde den 20/03 1941i) Jostein født: 17/09 1944 Gift med Berit Vedå ” Skår bnr 10i) Elisabeth født: 28/01 1951 Gift med Endre Epland ” Skår bnr 86***?. 1983-20xx: Leif Birkeland født 15/10 1963Sønn av Reidar Birkeland og Henny SkaarGift 1. gang med Gunhild Salhus født 13/02 1966Datter av Frank Salhus og Tilly NNBarn:a) Stian født:b) Marit født:c) Sigrid født:” Torvestad” Torvestad***Bruksnr. 10: (Utskilt fra bnr 10 i 1986).?. 1986-19xx: Jostein Skaar født 17/09 1944Sønn av Selmer Julius Skaar og Hjørdis Nøtterøy Olsen ” Skår bnr 9Gift med Berit Vedå født 14/11 1945Datter av Anton Vedå og Magnhild Raknes” OsterøyBarn:a) Robert født: 15/04 1968b) Monika født: 10/04 1969 Gift med Jon Salhus ” Skår bnr 10c) Tarjei født: 13/08 1971 Gift 1. gang med Kitty Gilje ” Skår bnr 172***?. 1968-20xx Jon Salhus født 22/02 1970Sønn av ”Gift med Monika Skaar født 10/04 1969Datter av Jostein Skaar og Berit Vedå ” Skår bnr 9Barn:a) Dag Eivind født: 1986b) Helene født: 1994c) jente født: 2001***Bruksnr. 11 Sveli: (Utskilt fra bnr 6 i 1939).1. 1939-20xx: Torleif Andreas Sund født 01/11 1916, døde den 11/04 1985Sønn av Jakob Olsen Iversen og Tora Amalie PedersdatterGift den 17/06 1950 med Anna Nesse født 14/09 1924Datter av Nils Bernhard Nesse og Lydia Sofie GiljeBarn:Norges Bebyggelse side 216.” Skår” Bremnes8


Gift 2. gang i 1999 med Turid Karin Throndsen født 03/06 1946Datter avBarn i 1.ekteskap:a) Asgeir født: 01/05 1968 Gift med May Clarin Andreassen ” Sørstokkeb) Gunnlaug født: 08/07 1971 Gift med Oddbjørn Broshaug ” Austrei bnr 628***Bruksnr. 29 Lihaug: (Utskilt fra bnr 5 i 1967).?. 1973-20xx: Daniel Vikse født 07/09 1922Sønn av Hans Olai Vikse og Nilla Sofie Danielsen Støle ” Søra Vikse bnr 13Gift med Ellinor Hardy Sagstad født 27/09 1928, døde den 08/11 1989Datter av” HaugesundBarn:a) Kari født:b) Britt født:c) Dan Ove født:d) Terje født: 05/06 1959 Gift med Wenche Framnes ” Neste brukere) Hans Olav født: 08/06 1966f) Johannes født: 02/01 1969 Døde den 02/09 2000***?. 20xx-20xx: Terje Vikse født 05/06 1959Sønn av Daniel Vikse og Ellinor Hardy SagstadGift med Wenche Framnes født 30/06 1960Datter avBarn:a) Therese født: 04/11 1982” Førre brukerBruksnr. 30: (Utskilt fra bnr 6 i 1967).***Opplysningene om dette bnr er slettet etter ønske fra familien.***Bruksnr. 31 Solbakken: (Utskilt fra bnr 2 i 1968).1. 1968-20xx: Egil Ingve Haugen født 10/06 1943Sønn av Åge Haugen og Helene Marie Kvilhaug” Indre EideGift med Karin Johanna Wåga født 29/11 1950Datter av Tormod Waaga og Klara Storstein ” Sauda bnr 125Barn:a) Kathine født: 07/04 1978b) Marianne født: 24/01 1980c) Vegar født: 12/03 1984***Bruksnr. 32 Solstrand: (Utskilt fra bnr 5 i 1968).1. 1968-20xx: Lars Jonsgard født 22/09 1923, døde den 26/07 1996Sønn avGift med Randi Bergitte Øgård født 28/02 1942Datter av Hans Øgård og Klara KalstøBarn:” Kopervik11


***Bruksnr. 37: (Utskilt fra bnr 10 i 1972).1. 1972-1997: Endre Epland født 20/06 1946Sønn av Erling Epland og Jenny Elisabet Melhus ” Bø bnr 33Gift med Elisabeth Skaar født 28/01 1951Datter av Selmer Julius Skaar og Hjørdis Olsen ” Skår bnr 9Barn:a) Frank født: 13.12. 1970 Giftmed Gro Edle Matisen ” Solab) Heidi født: 24/07 1972 ” StavangerFamilien flyttet til Fetsund.***2. 1997-20xx: Reidar Birkeland født 07/11 1935Sønn avGift med Henny Skaar født 31/12 1938Datter av Selmer Julius Skår og Hjørdis Anette Olsen Natterøy ” Skår bnr 9Barn:a) Leif født: 15.10. 1963 Gift med Gunhild Salhus ” Skår bnr 9b) Anne Grete født: 22.12. 1965 Gift med Oddvar Johan Aarvik ” Indre Eide bnr 93c) May Britt født: 01.06. 1967 ” Oslod) Ståle født: 19.04. 1970 ” Haugesund***Bruksnr. 39: (Utskilt fra bnr 5 og 154 i 1969).1.1966-1981: Bjarne Ivar Stornes født 28/07 1937Sønn av Anton Stornes og Martha Ytreland ” Ytreland bnr 17Gift med Eli Johanne Strøm født 24/11 1944Datter av Harry Strøm og Ester Ferkingstad ” Indre Eide bnr 78Barn:a) Audun født: 06/06 1968 ” Rennesøyb) Håkon født: 14/07 1969 ” Bergenc) Ester Marie født:***2. 1981-20xx: Olav Andreas Øygarden født 12/08 1957Sønn av Tomas Øygarden og Marit Helen RusnesGift med Rigmor Lund 11/12 1958Datter av Olav Lund og Gudny FerkingstadAdoptivbarn:a) Alexandra Johanne født: 08/01 1986b) Anders Moses født: 29/04 1988” ÅkrehamnBruksnr. 40 Nordlys: (Utskilt fra bnr 5 i 1969).1. 1969-19xx: Tor Åserød født 11/06 1942Sønn avGift med Solbjørg Lie født 04/06 1945Datter avBarn:***13


a) Tore født: 09/04 1966b) Kjell Ove født: 08/11 1968c) Unni født: 31/08 1972Familien flyttet til Haugesund i 199x.***?. 1999-20xx: Helge Storstein født 29/12 1966Sønn av Harry Magne Stostein og Nancy Olsen ” Skår bnr 55Gift med Lene Myhre født 03/07 1972Datter avBarn:a) Ruben født: 1998b) Matias født:Bruksnr. 41: (Utskilt fra bnr 5 i 1969).***1. 1969-20xx: Jostein Sletten født 16/10 1942Sønn av Sven Sletten og Ingrid Nilsen EggeGift med Hildfrid Johanna Jørgensen født 28/11 1943Datter av NN Jørgensen og Nora Karoline NNBarn:a) Jørgen født: 19/06 1972 Gift med Kari Ann Tjøsvoll” ÅkrehamnFamilien bor ikke her og leier bort huset.***Bruksnr. 42: (Utskilt fra bnr 5 i 1969).1. 1969-19xx: Danhild Kristbjørg Svendsen født 16/03 1945Datter av Gunvald Johan Svendsen og Dagny Mortensen Stava ” ÅkrehamnGift 1. gang i 1961 med Henrik Jørgensen født 19/05 1943Sønn av Nils Jørgensen og Helene Halvorsen” BøSamboer med Einar Liknes født 10/03 1946Sønn av Knut Andreas Liknes og Johanne Marie Knutsdatter Luren ” Ferkingstad bnr 66Barn i 1. ekteskap:a) Kåre Henry født: 16/03 1962 Gift med Kristin Hennøy Eritsland ” Avaldsnesb) Alf Arthur født: 01/08 1963 Gift med Gemma Grifen ” Vea bnr 382c) Johny født: 28/01 1966 Gift med Siv Anita Kristoffersen ” Neste brukerd) Kurt Denny født: 22/11 1972 Gift med Britt Marie Remø ” Avaldsnes***2. 19xx-19xx: Johny Jørgensen født 28/01 1966Sønn av Henrik Jørgensen og Danhild Kristbjørg SvendsenGift i 1986 med Siv Anita Kristoffersen født 01/09 1966Datter avBarn:a) Veronica født: 11/02 1986b) Jeanette født: 20/11 1987” Førre bruker” Kvalavåg***14


?. 1998-20xx: Ole Kristoffersen født 23/10 1974Sønn av ” Kvalavåg ??Gift med Ella Stange født 28/02 1979Datter av Ingvar Stange og Eva Bårdsen ” Sund bnr 63Barn:a) Ingvar født:Bruksnr. 43: (Utskilt fra bnr 5 i 1969).1. 1969-1980: Sigurd Skaar født 05.12. 1934Sønn av Selmer Julius Skaar og Hjørdis Anette Natterøy ” Skår bnr 9Gift med Mary Oddbjørg Johansen født 08.09. 1939Datter avBarn:a) Anita født: 01.10. 1966b) Simen født: 29.09. 1969c) Filip født: 23.09. 1980***Familien flyttet til Farsund.***2. 1980-2000: Lars Dagfin Bratthammer født 28/03 1928Sønn avGift med Rønnaug Berg Olsen født 07/08 1927Datter avBarn:” Haugesund” OsloLes mer om familien under Skår bnr 72***3. 2001-20xx: Lars Petter Bratthammer født 07/11 1968Sønn av Lars Dagfinn Bratthammer og RønnaugGift med Hege Ulvøy født 12/06 1974Datter av Ole Jan Ulvøy og Anne Lise HetlandBarn:a) Jan Petter født: 1995b) Helge Fredrik født: 1997” Førre bruker” KopevikBruksnr. 44: (Utskilt fra bnr 5 i 1969).1.1969-1998: Harald Sander Paulsen født 18/04 1944Sønn av Hans Jakob Paulsen og Sigrid Johanne Eilertsen ” Østrem bnr 113Gift med Anne Gurine Larsen født 08/03 1949Datter avBarn:a) Øystein født: 02/09 1973 Gift med Ida Kristin Bleivik ” Neste brukerb) Arne Sander født: 21/09 1975c) Per Ivar født: 02/12 1981***Familien flyttet til Austrei.***15


?. 1999-20xx: Øystein Paulsen født 02/09 1973Sønn av Harald Sander Paulsen og Anne Gurine LarsenGift med Ida Kristin Bleivik født 25/03 1978Datter avBarn:a) Isabelle Aline født: 2004” Førre bruker” HaugesundBruksnr. 47: (Utskilt fra bnr 7 i 1970).***1. 1970-20xx: Sverre Johannessen født 17/02 1946Sønn av Johannes Johannessen og Gerd Kristiansen Skår ” Sandhåland bnr 9Gift med Margot Tangen født 18/06 1948Datter av Magnus Tangen og Gudrun Ferkingstad ” Tangjerd bnr 2Barn:a) Kenneth født: 15/02 1972 Gift med Tanja Solvig ” Skår bnr 117Bruksnr. 48: (Utskilt fra bnr 4 i 1970).1. 1970-20xx: Tor Johan Skår født 07/05 1943Sønn av Edvard Skår og Tomine Gurine Vik ” Skår bnr 4Gift med Lilly Torlaug Norma Moldesæter født 12/01 1949Datter av Ola Mikal Moldesæter og Nelly Amanda Rut Warås ” Moldeseter bnr 6Barn:a) Ole Edvard født: 16/11 1970 ” Kopervikb) Anne Torunn født: 28/02 1981c) Tove Lene født: 06/08 1983d) Ingrid født:******Bruksnr. 50: (Utskilt fra bnr 5 i 1971).?. 1979-20xx: Rubin Sanson født 12/03 1943Sønn av” EnglandGift med Kjersti Tangevold født 04/01 1942Datter av” BergenBarn:a) Gunhild født: 10/09 1967b) Gaute Emil født: 29/04 1966 Gift med Marit Helen Hauge ” Avaldsnesc) Gorm Håkon født: 02/05 1970 ” OsloBruksnr. 52: (Utskilt fra bnr 5 i 1971).1. 1972-2000: John Larry Lærum født 02/04 1942Sønn av Lars Lærum og Lovise Marie Clausen” AvaldsnesGift med Liv Håkonsen født 16/08 1944Datter av” RingerikeBarn:a) Jan Erik født: 18/08 1969 Gift med Liv Bente Johnsen ” Skår bnr 70b) Lisbet født: 05/03 1973 Gift med Ibrahim Omar Majid ” Indre Eide bnrb) Jorunn Lovise født: 10/09 1979 ” Vedavågen***16


***Bruksnr. 53: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Arne Gotfred Carlsen født 28/01 1937Sønn av Gotfred Carlsen og Marie Oliva Olsen” LaksevågGift 1. gang med Elin Karlsen født 13/03 1937Datter av Ingvald Karlsen og Ella Espedal” LaksevågGift 2. gang i 2003 med Inger Karin Utbjo født 23/09 1942Datter av Karl Berntsen Snørteland og Antonie Kristmar Holm ” StangelandBarn i 1.ekteskap:a) Marianne født: 24/12 1951 Samboer med Bjarne Høviskeland ” Tysnesb) Atle Mikal født: 20/05 1964 Gift med Eva Johanne Amdal ” Tysværc) Eli Marie født: 04/09 1959 G m Sven Einar Erga. Eli døde 20/05 2000 ” Oslo***Bruksnr. 55: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1996: Harry Magne Storstein født 30/06 1935Sønn av Ingvald Storstein og Alma Osnes ” Røvær bnr 34Gift med Nancy Olsen født 30/06 1935Datter av” BømloBarn:a) Nina født: 21/08 1961?? Gift med Nils Magne Vikse ” Haugesunda) Irene født: 19/04 1965 Steven Harald Stensen ” Neste brukerb) Helge født: 29/12 1966 Gift med Lene Myhre ” Skår bnr 40c) Anette født: 18/09 1968 Gift 1. gang med Ernst Roger Hårvik***2. 1996-20xx: Steven Harald Stensen født 18/02 1963Sønn av Stein Magne Stensen og Frances Veronica FordGift med Irene Storstein født 19/04 1965Datter av Harry Magne Storstein og Nancy OlsenBarn:a) Henriette født: 1994b) Amalie født:” Vedavågen” Førre brukerBruksnr. 56: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).***1. 1971-1979: Egil Gert Apeland født 09/03 1936Sønn av” HaugesundGift med Berit Pauline Jøsang født 22/04 1944Datter av Ingebrigt Jøsang og Anna Elisabet Enersen ” Stangeland bnr 215Barn:a) Inger født: 03/06 1970 Gift med Einar Augvald Utvikb) Bjørn Egil født: 19/01 1977 Gift med Lene Solstad ” Nordre Side bnr 96***2. 1979-1984: Einar Magnus Jørgensen født 14/09 1942Sønn av Albert Severin Jørgensen og Eva Marie Sivertsen Utseth” Østrem17


Gift med Karen Andrea Hansen født 07/07 1943Datter av Knut Hansen og Elenor Annette ” Røyksund ??Barn:a) Elinor Marie født: 04/10 1980 Gift med Ingvald Andre Høines ” SkudeneshavnBarn Karen hadde fra et tidligere ekteskap:b) Kent Tomas Fagerland født: 25/04 1964 Gift med Irene Høvring ” Kopervikc) Ann Mari Fagerland født: 01/07 1965 Døde den 13/04 1984d) Ole Erik Fagerland født: 27/02 1969 ” Stavanger***3. 1984-20xx: Jarl Øyvind Austevik født 19/12 1957Sønn av Paul Leo Austevik og Jenny Torhild ØstensenGift med Anne Kathrine Olsen født 12/12 1959Datter avBarn:a) Lars Eirik født: 1988b) Jan Erlend født: 1993” AustevikBruksnr. 57: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).***1.1971-1976: Jakob Lindvik født 08/02 1947Sønn av Lars Lindvik og Aslaug VesterGift med Gerd Lise Ådland født 24/04 1949Datter av Trygve Ådland og Dagny DavidsenBarn:a) Hege født: 1971b) Iren født: 1973” EtneFamilien flyttet til Etne.***2. 1971-20xx: Else Gurine Ekornsæter født 19/05 1945Datter avGift 1. gang med Kåre Henry Nilsen født 23/01 1935, døde den 31/01 1988Sønn avGift 2. gang med Arne Olav Andersen født 14/06 1941Sønn avBarn i 1.ekteskap:a) Anita født:b) Siw Karin født:c) Nils Gunnar født:***Bruksnr. 58: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1.1971-20xx: Simon Johan Østensen født 07/03 1944Sønn avGift med Gunvor NN født 01/01 1945Datter avBarn:a) Anita født:b) Venche født:18


c) Øyvind født: 30/08 1972***Bruksnr. 59: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1.1971-1976 Magnar Hantho født 08/01 1938Sønn avGift med Marit Sissel Slåke født 27/11 1945, dødDatter avBarn:a) Bente født:b) Marita født:c) Otto født: 01/07 1968 Gift med Ine Mellomstrand ” HaugesundFamilien flyttet til Haugesund i 1976.***2. 1976-20xx: Kåre Viggo Nilsen født 07/01 1944Sønn avGift med Astrid Vestvik født 07/03 1944Datter avBarn:a) Tove Marie født:b) Heine født:c) Ingrid født:***Bruksnr. 60: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Harald Stensen født 08/08 1948Sønn av Sten Stensen og Margit Ferkingstad” VedavågenGift med Solveig Østevik født 30/09 1948Datter av Olav Johan Østevik og Sigrid Lovise Bakkevold” AsaldalenBarn:a) Olav født: 18/05 1970 Gift med Anette Fagerland Endresen ” Førresfjordenb) Sten født: 18/05 1970c) Sigrid født: 28/03 1980 Gift med Kristoffer Klette***Bruksnr. 62: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).?. 1974-20xx: Henry Johan Munkejord født 20/02 1952Sønn av Henry Munkejord og Henny Fure” VedavågenGift med Haldis Kristin Hansen født 31/07 1954Datter av Anton E Hansen og Erna Nilsen Østevik ” Austevik bnr 48Barn:a) Hege født: 16/12 1972 Gift med Jan Eide ” Østrem bnr 294b) Ronny født: 31/01 1976 Gift med Lina Katrine Gustavsen ” Østrem bnr 321***Bruksnr. 63: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).?. 1991-20xx: Otto Harry Eide født 15/09 1936Sønn av19


Gift med Anne Grete Stol født 14/07 1949, døde i 2001Datter avAdoptivbarn:a) Anika Lee født: 20/01 1981b) Ronnie Park født: 17/04 1985Barna ble adoptert av Anne Grete i et tidligere ekteskap.***Bruksnr. 64: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1995: Bjørn Larsen født 12/04 1948Sønn av Magnus Larsen og Ragnhild Jøsang” StangelandGift med Kjellaug Kristin Aga født 25/04 1948Datter av” BømloBarn:a) Rune født: 12/07 1969 Gift med Inger Marie Løberg ” Neste brukerb) Frode født: 22/07 1970 ” Kopervikc) Bjørn Kjetil født: 09/05 1977 ” StavangerBjørn og Kjellaug Kristin flyttet til Ytreland i 1995.***2. 1995-20xx: Rune Larsen født 12/07 1969Sønn av Bjørn Larsen og Kjellaug Kristin AgaGift med Inger Marie Løberg født 25/12 1970Datter av Dagfinn Løberg og Anne Lise PedersenBarn:a) Oddbjørn født:b) Erlend født:c) Renate født: 2001d) Jente født: 2004” Førre bruker” Utvik***Bruksnr. 65: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1995: Bjørn Emil Haaland født 21/09 1936, døde den 20/07 1994Sønn av Sten Haaland og Ingrid Kvam” HaugesundGift med Aud Lilly Liknes født 18/08 1938Datter av Johan Ludvik Andreassen Liknes og Ragnhild Larsdtr Sjøen ” Nedre Liknes bnr 26Barn:a) Ruth Iren født: 03/01 1957 Gift med Ingvar Melkevik ” Stangelandb) Wenche født: 29/01 1959 Gift med Kjell Magne Østebø ” Åkrehamnc) Sten Jarle født: 26/09 1962 Gift med Liv Bente Johnstad ” Stangelandd) Bjørn Arild født: 25/05 1969 Gift med Jorunn Ottøy ” Neste bruker***2. 1995-20xx: Bjørn Arild Haaland født 25/05 1969 ,Sønn av Bjørn Haaland og Aud Lilly LiknesGift med Jorunn Ottøy født 01/09 1975Datter av Peder Harald Ottøy og Angela Gurine LangakerBarn:a) Stine Marie født: 1994b) Anne Lene født: 1995” Førre bruker” Avaldsnes20


c) Linn Merete født:***Bruksnr. 66: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Johannes Kielland født 25/07 1914, døde den 24/05 2001Sønn avGift med Anne Marie Brostrup Schjetne født 08/04 1914, døde den 02/01 1987Datter avBarn:a) Arne Brostrup født: 13/02 1943b) Axel Jørgen født:c) Anne Grethe født:d) Otto Fredik født: 13/01 1955 ” Avaldsnes***Bruksnr. 67: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Arne Skår født 01/02 1944Sønn av Nils Toft og Asbjørg Skaar” Indre Eide bnrGift med Marit Eisabeth Bartlett født 14/04 1945, døde den 06/08 2001Datter avBarn:a) Geir Inge født: 03/04 1967 Døde den 04/01 1974a) Nils Arne født: 09/07 1969 ” Trondheimb) Laila født: 24/09 1970 Gift med Johan Sund Eliassen ” Stangelandc) Morten født: 26/10 1972 Gift med Sigrid Solhaug ” Stangeland bnr 245***Bruksnr. 68: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).2. 1977-20xx: Vidar Øynes født 16/02 1944Sønn av Olav Ingemann Hjalmar Øynes og Janny Jensen” Fauske i NordlandVar gift med Maria Rostløkken født 07/04 1950Datter av Sigurd Rostløkken og Inga Dorthea Thomassen” OddaBarn:a) Linda født: 17/07 1974 Gift den 14/05 2004 med Kjetil Austbø ” Stavangerb) Sigurd født: 06/03 1978 Samboer med Anne Karin Bøe ” VisnesMaria bor her nå.***Bruksnr. 69: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Svein Magne Eide født 27/12 1947Sønn av Sivert P Eide og Marta Rasmussen ” Indre Eide bnr 1Gift med Kristbjørg Sevland født 22/11 1949Datter av” SævelandsvikBarn:a) Mariann født: 28/02 1969 Gift med Svein Otto Alne ” Stangelandb) Sten Arve født: 22/10 1971 Gift med Kristine Tveit ” Skudeneshavnc) Ivar født: 09/05 1974 Gift med Aina Jøsang ” Stangelandd) Anne Marta født: 19/11 1980 Gift med Njål Tvedt***Bruksnr. 70: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).21


?. 1997-20xx: Jan Erik Lærum født 18/08 1969Sønn av John Larry Lærum og Liv Håkonsen ” Skår bnr 52Gift med Liv Bente Jonsen født 26/12 1973Datter av Jon Jonsen og Kirsten Marie Olsen ” Sund bnr 49Barn:a) John Bendik født: 2000b) Johanne født: 2004***Bruksnr. 71: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Karl Hochheim født 14/12 1938Sønn av” TysklandGift med Torbjørg Henny Håland født 30/12 1935, døde den 10/06 1996Datter av Tomas Håland og Omine Halvorsen ” Vårå bnr 16Barn:a) Mona Knutsen født: 23/11 1956 Samboer med Stig Asbjørn Tvedt ” Våråb) Tomas Knutsen født: 18/02 1959 Gift med Berit Trælhaug ” Brekkec) Karl Ove født: 16/10 1970 Gift med Marianne Salemonsen Kolstø ” Midt Eide bnr 15d) Torbjørn født: 21/01 1972 Gift med Vivian Hermansen ” KopervikMona og Tomas var Torbjørg`s barn fra et tidligere forhold.***Bruksnr. 72: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1979: Kjell Magne Velde født 02/09 1948Sønn av Bård Velde og Marie Osmundsen ” Austrei bnr 54Gift med Tove Karin Simonsen født 29/04 1951Datter av Karl Simonsen og Tordis Ramstad ” Ferkingstad bnr 86Barn:a) Turid født: 20/06 1970a) Bård Magne født: 27/04 1973 Gift med Tove RasmussenFamilien flyttet til Austrei bnr 54.***2. 1979-1980: Lars Dagfin Bratthammer født 28/03 1928Sønn av” HaugesundGift med Rønnaug Berg Olsen født 07/08 1927Datter av” OsloBarn:a) Lars Petter født: 07/11 1968 Gift med Hege Ulvøy ” Neste bruker***3. 1980-20xx: Odd Jarle Wathne født 05/06 1955Sønn av Oddvar Wathne og Johanne KristoffersenGift med KirstenNN født 08/09 1961Datter avBarn:a) Odd Kristian født: 30/07 1983a) Jan Otto født:b) Johannes født:” Espevær” Stavanger22


***Bruksnr. 73: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1996: Anders Thorsen født 20/01 1949, døde den 31/08 1984Sønn av Tore Thorsen og Magnhild Kristine Kristiansen ” Ytreland bnr 10Gift med Anna Marie Olde født 29/06 1955Datter av” VossBarn:a) Thore Ivar født: 20/05 1972b) Bjørn Ove født: 26/09 1975***Bruksnr. 74: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-19xx: Per Kjell Rossland født 11/06 1946Sønn av” SevlandGift med Anna Elisabet Berget født 15/02 1949Datter av Tonning Berge og Karin Steine ” Matland bnr 12Barn:a) Kjell Tore født: 14/11 1968 Gift med Siv Hilde Båsnes ” Matlandb) Liv Jorunn født: 12/10 1971 Var gift med NN Vikene***3. 1996-20xx: Frode Hårvik født 23/01 1974Sønn av Odd Even Harvik og Grethe Lovise FriestadSamboer med Irene Grindhaug født 26/07 1973Datter av Rolf Terje Grindhaug og Sigfrid EspevollBarn:a) Sebastian født: 1999b) Viktor født: 2001” Blikshavn” Åkrehamn***Bruksnr. 75: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1986: Birger Martin Dybdahl født 09/12 1943Sønn av Birger Dybdahl og Marta Ottilie Mikalsen” LøddingenGift med Jorunn Marit Munkejord født 20/6 1945Fosterdatter av Malvin Munkejord og Margith Kvilhaug” ØstremBarn:a) Jan Birger født: 19/09 1966 ” Stavangerb) Mardel født: 20/04 1972 Gift med Geir Halvorsen ” Stangelandc) Roger født: 26/11 1973 ” Austrei bnr 264Familien flyttet til Stangeland i 1986.***2. 1986-20xx: Martin Johan Frøynes født 05/10 1944, døde den 16/06 2005Sønn avGift med Solveig Alne født 15/11 1951Datter av xx Alne og Mary VesterlundBarn:” Ullensvang23


a) Mary Ann født:b) Solfrid født: 02/09 1974c) Marthin Johan født: 1990De to eldste barna hadde Solveig fra et tidligere ekteskap.***Bruksnr. 76: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1972-20xx: Ivar Oddmund Forland født 01/05 1946Sønn avGift med Lise Johanne Kvamen født 08/02 1946Datter av Nils Kvamen og Serine GjøseterBarn:a) Magnhild født: 09/09 1970 Gift 1. gang med Nils Wergeland Krog” Vats***Bruksnr. 77: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Odd Haukås født 23/02 1944Sønn av Johannes Omundsen Haukås og Inga Alfredsdatter ” Haukås bnr 3Gift med Kirsten Utne Meland født 31/01 1944Datter av” HaugesundBarn:a) John Gunnar født: 10/03 1970 Samboer med Ingunn Johannessen ” Østrem bnr 396b) Elin født: 08/05 1974 Gift med Svein Magne Li ” Østrem bnr 780***Bruksnr. 78: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Harald Gerhard Veland født 05/10 1949Sønn av Halvard Veland og Gunnborg Anderson ” Utvik bnr 8Gift med Ellen Marie Melkevik født 20/04 1948Datter av Edvin Sigvald Melkevik og Hildur Beate Redse” KopervikBarn:a) Laila født: 13/01 1970 Gift med Dag Haaland ” Østrem bnr 33b) Heidi født: 24/07 1972 Gift med Jon Arild Olsen ” Østremnesetc) Harald født: 07/09 1980 Samboer med Charlotte Nielsen ” Asaldalen bnr 850***Bruksnr. 79: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Kjell Marton Samuelsen født 25/04 1949Sønn av Sverre Samuelsen og Jenny Marie Jørgensen ” Moksheim bnr 40Gift med Bjørg Marit Pedersen født 14/06 1952Datter av Mosvald Pedersen og Serine Gjøseter ” Bø bnr 54Barn:a) Rune født: 30/12 1971 Samboer med Bente Birkeland ” Haugesundb) Arild født: 14/04 1974 Gift med Monica Aronsen ” Moksheim bnr 609c) Kjetil født: 20/10 1979 Ugift ” Førre Terrasse***Bruksnr. 80: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Kjell Oddvar Hanstvedt født 23/07 1945Sønn av Odd Hanstvedt og Ingrid Kristiansen ” Østrem bnr 7624


Gift med Turid Kvilhaug født 15/04 1949Datter av Lars Johnsen Kvilhaug og Ellen Amanda Grødem” Kvilhaug bnrBarn:a) Svein Erik født: 21/08 1968 Gift 1. gang med Karin Nilsen ” Haugesundb) Lloyd født: 12/01 1972 Gift 1. gang med Ann Kristin Mannes ” Kopervik***Bruksnr. 81: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Henry Oskar Forssell født 27/10 1946Sønn av Svend Martin Forssell og Gjertrud Helene Slåttebrekk ” Skeie bnrGift i 1967 med Gunhild Sund født 06/04 1948Datter av Andreas Martinius Sund og Anne Kristine Hansen ” Østrem bnr 94Barn:a) Svein Arne født: 20/06 1968 Gift 1. gang med Astrid Vaka ” Nordstokke bnr 201b) Knut Helge født: 15/04 1971 Ugift ” Aksdalc) Gunn Marit født: 05/10 1973 Ugift ” Kolstø bnr 24***Bruksnr. 82: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-20xx: Odd Johan Vindenes født 11/05 1935Sønn av” FusaGift med Aud Ingjerd Sund født 24/09 1944Datter av Jakob Sund og Ranveig Pedersen ” Sund bnr 25Barn:a) Eva Helen født: 03/10 1972 Samboer med Olaf Solhaug ” Østrem bnr 739b) Venche født: 28/02 1979***Bruksnr. 83: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1971-1984: Alf Johan Jansen født 01/09 1944, døde den 01/04 1990Sønn av Wilhelm Magnus Jansen og Berta Serine Øygarden ” KopervikGift med Johanna Steinstø født 22/09 1944Datter av Trond Steinstø og Helga Fykse” Steinstø i HardangerBarn:a) Børge født: 16/04 1971 ” Sveitsb) Helga Synnøve født: 30/09 1973 Gift med Harald hop ” Nordstokke***3. 1986-1994: Martin Dybdahl født 28/03 1957Sønn av Otto Dybdal og Solveig VågGift med Lillian Hansen født 23/04 1960Barn:a) Ole Andreas født: 1987b) Jørgen født: 1990c) Karoline født: 1995Datter av Aksel Kolbjørn Hansen og Hanna Olaug Palma” Stangeland***Bruksnr. 84: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).25


1. 1972-20xx: Jostein Larsen født 05/04 1947Sønn av Anton Marselius Larsen og Gunhild Staupe” KopervikGift med Bodil Rege født 21/07 1948Datter av” StavangerBarn:a) Anne Kiersti født: 04/01 1967 Samboer med Svein Arild Berge ” Stavangerb) Solveig født: 14/11 1969 Gift med Geir Jentoft ” Haugesundc) Asbjørn født: 09/11 1973 ” KopervikBruksnr. 85: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1.1971-20xx: Karl Emil Storm født 30/10 1946Sønn av Markus Storm og Ella Kristiansen” KopervikGift med Jorunn Alvilde NN født 01/01 1947Datter av” HaugesundBarn:a) Torhild født: 09/09 1965b) Laila født: 08/09 1966 Gift med Svein Rasmussen ” Østhus bnr 105c) Linda født: 27/11 1972 Gift med Jan Skjølingstad ” Vormedald) Camilla født: 02/04 1978 Gift med Cosmin Dima ” Stangeland***De to eldste barna hadde Jorunn fra et tidligere ekteskap.***Bruksnr. 86: (Utskilt fra bnr 10 i 1972).1. 1972-20xx: Endre Epland født 20/06 1946Sønn av Erling Epland og Jenny Elisabet Melhus ” Bø bnr 33Gift med Elisabeth Skaar født 28/01 1951Datter av Selmer Julius Skaar og Hjørdis Olsen ” Skår bnr 9Barn:Les mer om familien under Skår bnr 37.***Bruksnr. 87: (Utskilt fra bnr 4 i 1972).1. 1972-20xx: Ottar Østebøvik født 04/06 1946Sønn av Klarents Østebøvik og Helga Espevik” Espevik i NedstrandGift med Turid Elisabeth Skår født 16/02 1948Datter av Edvard Skår og Tobine Gurine Vik ” Skår bnr 4Barn:a) Kjell Einar født: 06/02 1971 Gift med Aina Helen Risdal ” Austrei bnr 12b) Åge født: 10/09 1973 Gift med Gunn Iren Andreassen ” Kopervikc) Torodd født: 13/06 1984 ” Skår***Bruksnr. 88: (Utskilt fra bnr 18 i 1972).1.1972-20xx: Helge Alne født 17/04 1946Sønn av Otto Alne og Gudrun Brekke” HaugesundGift med Nora Skår født 16/09 1946Datter av Svend Skår og Nille Helene Simonsen ” Skår bnr 18Barn:a) Svein Otto født: 13/03 1967 Gift med Marianne Eide ” Stangelandb) Gunn Helen født: 11/12 1970 Gift med Glenn Kvilhaugsvik ” Nordstokke bnr 191c) Monica født: 15/06 1972 Gift ned John Ståle Vaka ” Haugesund26


***Bruksnr. 95: (Utskilt fra bnr 38 i 1972).1. 1972-19xx: Lars Are Tjøsvoll født 18/10 1950Sønn av Mandius Tjøsvoll og Olga Marie Helene Larsen Are ” Indre Eide bnr 10Gift med Olaug Rigmor Johannessen født 28/01 1953Datter av Sverre Johannes Johannessen og Henny Stava” ÅkrehamnBarn:a) Gjertrud født: 07/07 1972 Gift med Roy Ludolf Ferkingstadb) Morten født: 10/07 1973***2. 19xx-1992: Berit Svåsand født 26/04 1946Datter avGift medSønn avBarn:a) Unni Gjerde født: 12/12 1964 Gift med Jan Jørgensen ” Haugesundb) Torgeir Gjerde født: 14/06 1969 Gift med Gerd Sissel Brenne ” HaugesundBarna var Berit`s fra et tidligere ekteskap.***3. 1992-20xx: Jan Arild Gismarvik født 19/05 1956Sønn avGift med Grete Åshild Eliassen født 05/09 1959Datter avIngen barn:***Bruksnr. 98: (Utskilt fra bnr 38 i 1972).1. 1972-1993: Martin Mesøy Einarsen født 30/06 1950Sønn av Karsten Einarsen og Helene Mesøy” VedavågenGift med Bjørg Jorunn Halleraker født 18/05 1951Datter av” SveioBarn:a) Kurt Johnny født: 1970b) Vibeke født: 12/04 1972 Gift med Magnus Vikene ” Indre Eide bnr 269Familin flyttet til Austrei bnr 688 i 1994.***2. 1993-20xx: Svein Bjarne Nilsen født 30/10 1944Sønn avGift med Ingrid Brekke født 30/11 1953Datter av Alf Gabriel Brekke og Alis Andreassen ” Midt Eide bnr 20Barn:a) Kristel født: 09/07 1983b) Bernt født: 30/01 198527


***Bruksnr. 99: (Utskilt fra bnr 38 i 1972).1. 1972-1978: Hans Henrik Hansen født 16/06 1946Sønn av” HaugesundGift med Johanne Margrethe Vea født 09/08 1951Datter av Kåre Vea og Oline Pedersdatter Landanes ” Austrei bnr 1Barn:a) Wibekke født:b) Rolf født:Familien flyttet til Østrem bnr 527.***?. 1978-1982: Harald Ivar Myklebust født 25/08 1949Sønn avGift med Inga Naley født 28/07 1949Datter av Olav Naley og Martha Gurine AmundsenBarn:a) Bjarte født: 13/05 1974b) Cathrine født: 10/07 1979” Haugesund” TysværFamilien flyttet til Haugesund.***?. 1982-1993: Finn Hauge født 24/12 1954Sønn av Einar Hauge og Anna Kårhild Olsen ” Indre Eide bnr 110Gift med Merete Holand Eide født 29/06 1958Datter avBarn:a) Marianne født: 29/12 1983b) Sivert født: 06/04 1987Familien flyttet til Sandefjord i 1993.***4. 1993-20xx: Klaus Stensen født 04/06 1970Sønn av Sverre Stensen og Margot LarsenGift med Hanne Lill Sjøen født 04/01 1973Datter av Ole Andreas Sjøen og Ellen Krisbjørg StavaBarn:a) Eva Kristin født:b) Vegard født: 1998c) Susanne født: 1999” Kopervik***Bruksnr. 100: (Utskilt fra bnr 38 i 1971).1. 1972-2003: Magne Halleråker født 11/09 1935Sønn avGift med Edith Innvær født 03/12 193428


Datter avBarn:a) Ove født: Gift med Anita ” Bergenb) Siv Hanne født: 27/06 1966 Gift med ” Stavanger***2. 2003-20xx: David Gaupås født 04/04 1980Sønn av Reidar Gaupås og Rønnaug Friestad” KopervikGift med Gunn Synnøve Bauge født 02/05 1980Datter av Gunnar Bauge og Gerd Synnøve ” Skår bnr 107Barn:a) Elias født: 2004***Bruksnr. 104: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).2. 1977-1991: Heidi Risløv født 12/11 1957, døde den 11/12 1991Datter av Olav Risløv og Aslaug Elisabeth DidriksenGift 1. gang med Hans Sigurd Ånensen født 10/07 1956Sønn av Ånen Ånensen og Lovise Olsen” ÅkrehamnSamboer med Per Salvesen fødtSønn avBarn i 1.ekteskap:a) Anette født: 16/09 1977 ” Bergenb) Frode født: 27/03 1980***3. 1992-20xx: Johannes Melkevik født 31/07 1966Sønn av Edvin Sigvald Melkevik og Hildur Beate RedseUgift” Kopervik***Bruksnr. 105: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1976-20xx: John Tjøsvoll født 21/06 1931Sønn av John Tjøsvoll og Ingrid OliversenGift med Valborg Bertine Djuve født 08/01 1925. døde den 23/07 2004Datter av Hans Djuve og Anna OlsenIngen barn:***Bruksnr. 106: (Utskilt fra bnr 38 i 1973).1. 1973-19xx: Sigvald Waage 28/01 1948Sønn av Endre Waage og Magnhild Vorre ” Vårå bnr 8Gift med Sigrunn Amalie Pedersen født 03/12 1949Datter av Ludvik Pettersen og Signe Otelia Voie ” Fiskå bnr 39Barn:a) Sissel Marie født: 24/09 1969b) Elisabeth født: 14/12 1970c) Jan født: 11/02 197329


Bruket ble overtatt av Karmøy kommune i 1981.***Bruksnr. 107: (Utskilt fra bnr 38 i 1973).1. 1973-1993: Torleif Frafjord født 22/12 1942Sønn avGift med Dagmar Lind født 12/06 1945Datter av Jentoft Lind og Ingeborg NæssBarn:a) Tone født: 17/04 1968b) Frode født: 19/07 1970c) Geir født: 1971d) Elin født: 17/01 1980e) Kristine født:” SkudeneshavnBruksnr. 109: (Utskilt fra bnr 2 i 1973).1. 1973-20xx: Svein Magnus Munkejord født 26/09 1948Sønn av Svend Munkejord og Mary Kristoffersen ” Skår bnr 2Gift med Åse Skogland født 25/05 1948Datter av” HaugesundBarn:a) Svein Tollak født: 1975a) Mai Camilla født: 05/06 1977b) Mads født: 13/08 1980c) Kristina født: 29/02 1984d) Maria født:Bruksnr. 111: (Utskilt fra bnr 2 i 1973).******?. 1981-20xx: Guttorm Folkedal født 01/05 1953, døde den 06/06 2000Sønn av Elling Fredrik Folkedal og Karen Munkejord ” Indre Eide bnr 10Gift med Eirinn Kleppe født 16/01 1954Datter avBarn:a) Eirik født: 19/02 1981b) Erlend født:c) Live født:Eldste sønnen er adoptert.***?. 1980-20xx: Odd Dankel født 05/05 1923, døde den 07/01 2000Sønn avGift med Kirstine Dale født 18/04 1922Datter av” HaugesundBarn:a) Ingebjørg født: 13/12 1951 Gift med Norodd Stavenjordb) John Olav født: 10/02 1954 Gift med Anne Gerd NN ” Flekkefjordc) Oddvar født: 08/03 1958 Gift med Heidi Strøm***30


Bruksnr. 113: (Utskilt fra bnr 6 i 1973).1. 1973-20xx: Paul Inge Pedersen født 02/01 1951Sønn av William Bergton Pedersen og Minni Ingerda Grønningen ” SkeieGift i 1975 med Ragnhild Kristine Halvorsen født 24/05 1954Datter av Rasmus Matias Halvorsen og Tordis Ferås ” Sund bnr 6Barn:a) Mona født: 29/10 1977b) Linda født: 07/06 1980c) Tommy født: 09/12 1983***Bruksnr. 117: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1976-1981: Bernt Johannes Vihovde født 30/09 1942Sønn av Svein Bentson Vihovde og Kari Johannesdatter” Øvre Vihovde i SveioGift med Randi Nikoline Fauske født 02/05 1946Datter av Nikolai Andersson Fauske og Emma Gjertine Gjertsen ” Søre Velde bnr 34Barn:a) Svein Erik født: 29.07. 1973b) Geir født: 14.02. 1977c) Kjell født: 11.06. 1980Familien flyttet til Sveio.***?. 1996-20xx: Kenneth Johannessen født 15/02 1972Sønn av Sverre Johannessen og Margot Tangen ” Skår bnr 47Gift i 2000 med Tanja Solvig født 15/03 1972Barn:a) Runar født: 1999b) Gutt født:Datter av Jan Solvig og Oddbjørg Holgersen***Bruksnr. 118: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).” Stangeland1. 1977-20xx: Vemund Kjøllmoen født 26/11 1955Sønn av Leif Kjøllmoen og Synnøve Nilsgård” AvaldsnesGift med Eli Leirvåg født 07/10 1956Datter av Edvin Severin Leirvåg og Jenny Fjetland” KopervikBarn:a) Ragnhild født: 26/04 1977 Gift med Frode Aarø ” Åkrehamnb) Håkon født: 08/02 1979c) Petter født: 25/01 1990Bruksnr. 119: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).***1. 1977-20xx: Olav Magnussen født 18/06 1949Sønn av Tore Magnussen og Karoline Søndenå ” Stangeland bnr 220Gift med Kari M Kolnar født 27/10 1948Datter av” BergenBarn:31


a) Kjell Arne født: 06/04 1975 Gift med Marianneb) Tore født: 23/06 1972c) Helga Karin født: 30/03 1980 Gift med Hans Olav Kvalevaag***Bruksnr. 120: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1977-20xx: Øyvind J. Kristoffersen født 05/02 1953Sønn avGift med Glynis Ramsøy født 20/01 1952Datter avBarn:a) Ståle født: 30/06 1969 Gift med Ann Kristin Lokøy ” Skudeneshavnb) Jorunn R født: 11/09 1979 ” Englandc) Yngve født: 20/08 1982d) Gunhild født:***Bruksnr. 121: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1976-1991: Terje Ernst Gautesen født 02/08 1949Sønn av Trygve Emil Gautesen og Ellen Margrete OppigardGift med Lillian Vea født 12/02 1954Datter av Andreas Vea og Kari Olsen SundBarn:a) Trygve født: 26/02 1979b) Andreas født: 05/02 1982” Åkrehamn” Vedavågen***2. 1991-20xx: Ole Magnus Oppigard Gautesen født 31/01 1956Sønn av Trygve Emil Gautesen og Ellen Margrete OppigardGift med Liv Heggheim født 21/12 1960Datter av Peder Herman Heggheim og Jenny KristoffersenBarn:a) Emil født: 1991b) Ingvar født: 1994c) Håvard født: 1996d) Magnus født: 1998e) Liv Mona født: 2003” Åkrehamn” Hemnes***Bruksnr. 122: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1977-20xx: John Harald Rogde 11/12 1952, døde den 03/09 2006Sønn av Harald Rogde ogGift i 1975 med Kathryn Hansen født 13/01 1954Datter av Jørgen Henry Hansen og Åse BendiksenBarn:a) Åshild født: 26/11 1975 Døde den 31/05 1976b) Kjetil født: 19/01 1979c) Bjørn født: 05/08 1982d) Hanne født: 11/06 1989” Haugesund” Amerika***32


Bruksnr. 123: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1.1977-20xx: Kurt Sigbjørn Helgesen født 01/11 1952Sønn av Sigurd Helgesen og Alma Hovin” SaudaGift med Inger Johanne Sund født 01/11 1951Datter av Andreas Martinius Sund og Anne Kristine Hansen ” Østrem bnr 94Barn:a) Anne Therese født: 03/06 1972 Gift med Andreas Lauvås ” Østrem bnr 730b) Tom Jarle Kenneth født: 21/05 1976 Ugift ” Østrem bnr 94Anne Therese er en datter av Inger fra et annet forhold.***Bruksnr 124: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1976-1987: Odd Einar Andreassen født 24/01 1953Sønn av Olaf Andreassen og Elen Asbjørnsen ” Ådland bnr 49Gift med Marie Larsine Kalstø født 25/07 1955Datter av Einar Blom Kalstø og Elly Pettersen” KopervikBarn:Les mer om familien under Indre Eide bnr 98.***2. 1987-20xx: Ole Johnny Kalland født 06/10 1960Sønn av Ole Kalland og Johanna NN” KopervikGift med Åshild Håkonsen født 25/07 1965Datter av Åge Leidulf Håkonsen og Hildur Solfrid Kristiansen ” Midt Eide bnr 38Barn:a) Åge født:b) Laila født:c) Johnny født:d) Jente født: 2002e) født:***Bruksnr. 126: (Utskilt fra bnr 38 i 1976).1. 1977-20xx: Johan Alfred Jansen født 08/02 1937Sønn avGift med Kristin Aalstad født 02/09 1945Datter avBarn:a) Lars født: 13/03 1970 Gift med Synnøve Dale ” Stangelandb) Mette født: 16/02 1972 Gift med Tore Miljeteig ” Haugesund***Bruksnr. 127: (Utskilt fra bnr 18 i 1977).1. 1977-20xx: Svein Skår født 29/09 1950Sønn av Svend Skår og Nille Helene Simonsen ” Skår bnr 18Gift med Bjørg Larsen født 26/07 1953Datter av Lars B. Larsen og Ketura Gunvaldsdatter Ådland ” Ådland bnr 62Barn:a) Kjetil født: 1985a) Tone Lise født:33


Bruksnr. 159: (Utskilt fra bnr 1 i 1986).1. 1986-20xx: Per Simon Simonsen født 07/02 1962Sønn av Tor Simonsen og Kristine Pedersen ” Austrei bnr 107Gift med Marianne Skår Hansen født 25/09 1965Datter av John Hansen og Astrid Skår ” Skår bnr 20Barn:a) Lena født: 1984b) Ann Kristin født: 1986c) Stian født: 1988d) John Tore født: 1992******Bruksnr. 162: (Utskilt fra bnr 10 i 1986).1. 1986-1986: Jostein Skaar født 17/09 1944Sønn av Selmer Julius Skaar og Hjørdis Nøtterøy Olsen ” Skår bnr 9Gift med Berit Vedå født 14/11 1945Datter av” OsterøyBarn:a) Monika født: 10/04 1969 Gift med Jon Salhus ” Skår bnr 10b) Tarjei født: 13/08 1971 Gift 1. gang med Kitty Gilje ” Skår bnr 172c) Robert født: 20/04 1975***2. 1986-1999: Ernst Kristian Kallevig født 18/05 1924, døde den 04/09 1990Sønn av Østen Tandrup Kallevig og Olga Emilie Wegner GunderstadGift med Olga Johanne Bjørnevåg født 20/07 1928, døde den 16/12 2003Datter av Edvard Bjørnevåg og Berit LiknesBarn:a) Odd Øistein født: 25/06 1950b) Bjørn født: 11/02 1952c) Ernst Kristian født: 20/07 1953d) Leif Sverre født: 21/12 1954e) Rolf Jarle født: 20/05 1957f) Magne Kjartan født: 31/12 1959 Døde den 22/6 1986g) Tor født: 08/10 1961 Døde den 19/10 1961h) Jostein født: 23/11 1962” KopervikBarna er født mens familien bodde i Kopervik.***?. 1999-20xx: Ernst Roger Hårvik født 31/08 1965Sønn av Odd Even Hårvik og Grethe Lovise FriestadVar gift 2. gang med Heidi Asphaug født 05/01 1971Datter avBarn:a) Nathaniel født: 25/03 1987b) Phillip født: 09/09 1988c) Mariell født: 1999” Blikshavn” Bodø34


De to eldste barna er fra et tidligere ekteskap.***Bruksnr. 168: (Utskilt fra bnr 1 i 1992).1. 1993-20xx: Magnus Hansen Skår født 07/06 1969Sønn av John Marton Hansen og Astrid Skår ” Skår bnr 20Gift med Mette Elin Askeland født 19/12 1969Barn:a) Helene født: 1995b) Jarle født: 1998b) Christian født: 2003Datter av Harry Askeland og Sonja NNBruksnr. 169: (Utskilt fra bnr 1 i 1993).***” Stavanger1. 1995-20xx: Per Audun Skulstad født 18/11 1957Sønn av Alfred Skulstad og Lilly Larsen” HaugesundGift med Synnøve Skår Hansen født 07/05 1964Datter av John Marton Hansen og Astrid Skår ” Skår bnr 20Barn:a) Mathilde født: 1997b) Karoline Alice født: 2000Bruksnr. 171 (Utskilt fra bnr 2 i 1997).***1. 1997-20xx: Anthoni Kallevik født 14/12 1968Sønn avGift med Vilma Castillas født 06/02 1973Datter avBarn:a) Camilla født: 1997b) Valdemar født:” Haugesund***Bruksnr. 172: (Utskilt fra bnr 10 i 1997).1. 1997-20xx: Tarjei Skaar født 13/08 1971Sønn av Jostein Skaar og Berit Vedå ” Skår bnr 10Gift 1. gang med Kitty Gilje født 12/08 1974Datter av” JærenBarn:a) Ailin født: 1997b) Silje født: 1999***Bruksnr. 173: (Utskilt fra bnr 27 i 1995).?. 1997-20xx: Rune Stol født 09/09 1971Sønn av Paul Johan Stol og Gerd VassbrekkGift med Ragnhild Elin Eng født 09/09 1974Datter av Jakob Eng og Reidun DyrlandBarn:a) Eilif født: 1993” Skudeneshavn35


) Gudrun født: 1996Er eiger, men bor på Stangelandstølen.***Bruksnr. 175: (Utskilt fra bnr 1 i 1999).1. 1989-20xx: Alfred Skår Hansen født 10/09 1974Sønn av John Marton Hansen og Astrid Skår ” Skår bnr 20Samboer med Unni Marie Nab Christensen født 02/01 1975Datter avBarn:a) Celine Nab født: 2000b) Natalie Nab født: 2003***Andre oppsittereHagen:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 367.Ao-8: Nils Larssen født ca 1724, døde i 1754* foreldre ukjentGift i 1745 med Bol Johannesdatter født ca 1726, døde i 1756* foreldre ukjentBarn:a) Marta Elisabet født: 1745 Gift med Arnstein Torgilssen ” Brekke Ao-2b) Jens født: 1753***Ao-9: Rasmus Anderssen født ca 1730, dødeSønn av Anders Boknaberg og NNGift i 1756 med Brita Jonsdatter født 1734, dødeDatter av Jon Olsen og Malene NilsdatterBarn:a) Valborg født: 1756b) Anders født: 1760Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 367.” Bokn” Ytre Eide Ao-4***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 367.Ao-10: Ola Helgesen født 1777, døde i 1847Sønn av Helge Knutsen og Inger Paulsdatter ” Ytre Eide bnr 1Gift i 1819 med Guri Johannesdatter født 1795, dødeDatter av Johannes Johannessen og Marta Tolleivsdatter” Austrei Ao-13Barn:a) Helge født: 1819b) Johannes født: 1821 Døde ugift ca 1950c) Helge født: 1824 Gift med Hansine Olsdatter ” Stangeland bnr 11d) Ola født: 1826e) Inger Kirstine født: 1829 Gift med Anders Sebjørnsen ” Neste oppsitterf) Knut født: 1835g) Marta Kirstine født: 1834 Gift med Markus Tormodsen ” Skår Ao-1236


De to eldste barna er født mens familien bodde i Kopervik.***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 367.Ao-11: Anders Sebjørnsen født 1829, dødeSønn av Sebjørn Matiassen og Eli Andersdatter ” Vårå bnr 5Gift 1. gang i 1855 med Inger Kirstine Olsdatter født 1829, døde i 1867Datter av Ola Helgesen og Guri Johannesdatter” Førre oppsitterGift 2. gang i 1868 med Helga Jonsdatter Kaltveit født 1837,Datter av Jon Henriksen og Inger Johannesdatter” Kaltveit i JelsaBarn i 1. ekteskap:a) Ole Johannes født: 1855b) Svein Matias født: 1858 Gift med Ingeborg Serine Osmundsdtr ” Utvik Ao-128Les mer om familien under Bygnes Ao-19 og Vårå Ao-30.***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 367.Ao-12: Markus Tormodsen født 1825, dødSønn av Tormod Johannessen og NN” VikedalGift i 1860 med Marta Kirstine Olsdatter født 1834, dødeDatter av Ola Helgesen og Guri Johannesdatter” Skår Ao-10Barn:a) Oleane Gurine født: 1857b) Tormod født: 1860c) Hans Ole født: 1863d) Marta Karine født: 1866e) Johan Matias født: 1870 Gift i 1870 med Helene KolbeinsenFamilien flyttet senere til Kopervik***Hop:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 368.Ao-13: Godtskalk Olsen født ca 1759, døde i 1789* foreldre ukjentGift i 1786 med Barbro Larsdatter født ca 1731, døde i 1814* foreldre ukjentBarn:a) Anna født: 1788 Døde i 1788***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 368.Ao-15: Jakob Jakobsen født 1766, døde i 1830Sønn av Jakob Sveinsen og Anna Jakobsdatter” Nordstokke Ao-39Gift 1. gang i 1799 med Barbro Larsdatter født ca 1731, døde i 1814* foreldre ukjentGift 2. gang i 1816 med Ingeborg Eliasdatter født 1785, døde i 1818Datter av Elias Tolleivsen og Brita Gunnarsdatter” Sund Ao-18Gift 3. gang i 1818 med Berta Susanne Andersdatter født ca 1774, døde i 1837Trolig datter av Anders Jonsen og NN” TuastadBarn i 2.ekteskap:a) Elias født: 1818 Døde i 1818***37


Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 368.Ao-16: Peder Osmundsen fodt 1815, døde den 23/01 1888Sønn av Osmund Pedersen og NN” TysværGift i 1842 med Synnøve Malene Jonsdatter født 1823, dødeDatter av Jon Jenssen og Anna Jonsdatter” Nordstokke Ao-41Barn:a) Osmund født: 1843 Gift med Marta Helene Olsdatter ” Neste oppsitterb) Anna Marta født: 1845c) Jon født: 1847 Gift med Karen Henrikke Hansdatter ” Nordstokke bnr 11d) Jørgen Matias født: 1849 Gift med Marta Karine Paulsdatter ” Østhus Ao-14e) Peder født: 1851f) Kirsti Malene født: 1853 Reiste til Amerika i 1883g) Inger Serine født: 1856h) Anna Malene født: 1859 Gift med Johannes Johannessen ” Ytre Eide Ao-11i) Laurits født: 1862 Reiste til Amerikaj) Knudiane født: 1864***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 369.Ao-17: Osmund Pedersen født 1843, dødeSønn av Peder Osmundsen og Synnøve Malene Jonsdatter” Førre oppsitterGift i 1875 med Marta Helene Olsdatter født 14/12 1842, dødeDatter av Ola Olsen og Brita Larsdatter ” Håland bnr 7Barn:a) Peder Mandius født: 1876b) Anna Marta født: 1878c) Berta Olene født: 1881d) Lars Berdines født: 1887e) Helmer Olaus født: 1889***Uratre. Våndevik:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 369.Ao-18: Tolleiv Sjursen født 1738, dødeSønn av Sjur Jensen og Kari Tolleivsdatter” Austevik Ao-1Gift 1. gang i 1758 med Ingeborg Olsdatter født* foreldre ukjent (Kom fra Litlaskog)Gift 2. gang i 1765 med Dorte Ivarsdatter født ca 1724, døde i 1814Datter av Ivar Johannessen og NN ” Osnes bnr 1Barn i 1.ekteskap:a) Ivar født: 1767 Gift med Kirsti Jonsdatter***Litlaskår:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 370.Ao-19: Anders Tomassen født 1790, døde i 1851Sønn av Tomas Johannessen og Ingeborg Rikardsdatter” Sund Ao-12Gift i 1812 med Dorte Ivarsdatter født 1791, døde i 1850Datter av Ivar Tolleivsen og Ingeborg PedersdatterBarn:a) Tomas født: 1813 Gift med Brita Kolbeinsdatter ” Neste oppsetterb) Ivar født: 1815 Døde i 1815c) Rikard født: 1816 Gift med Ingeborg Gurine Gjermundsdtr ” Bø Ao-28d) Ivar født: 1819 Gift med Ingeborg Torine Omundsdattere) Ingeborg Dortea født: 182238


f) Ambjørg Gurine født: 1826 Gift med John Kristian Knutseng) Karen Oline født: 1828 Døde i 1829h) Karen Oline født: 1832 Gifi i 1853 med Knut Andersen ” Høye Ao-25***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 370.Ao-20: Tomas Anderssen født 1813, døde den 23/07 1906Sønn av Anders Tomassen og Dorte Ivarsdatter” Førre oppsitterGift i 1841 med Brita Kolbeinsdatter født 1816, døde den 29/10 1903Datter av Kolbein Olsen og Berta Sveinsdatter” KolnesBarn:a) Svein Andreas født: 1843 Gift med Anna Elisabet Tomasdatter ” Ytreland bnr 5b) Kolbein født: 1846 Gift i 1877 med Berta Marie Eriksdatterc) Berta Dortine født: 1849d) Ivar Tobias født: 1857 Gift med Berta Kristine Jakobsdtr Mydland***Juvikjå:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 370.Ao-21: Ola Holgersen født 1807, dødeSønn av Holger Sjursen og Anna Marta Olsdatter ” Rangvaldjord bnr 15Gift med Elisabet Malene Pedersen født 1805, 19/11 1882Datter av Peder Rasmussen og Jorun Toresdatter ” Rangvaldjord bnr 8Barn:a) Holger født: Ca 1833 Gift med Oline Larsdatter ” Nordstokke bnr 3b) Anna Marta født: 1838c) Jakob født: 1840 Døde den 28/04 1890d) Jorun født: 1842e) Ola født: 1844 Døde i 1846f) Elisabet Malene født: 1847 Døde den 10/07 1893g) Oleane født: 1852***Diverse steder:Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 371.Ao-22: Jørgine Olsdatter født 1844* foreldre ukjentBarn med Johannes Olsen født* foreldre ukjent (Kom fra Øvrabø på Bokn)Barn:a) Tomine født: 1875***Bygdebok for Stangeland og Kopervik side 371.Ao-23: Laurits Johannessen født 1853, dødeSønn av Johannes Johannessen og Margrete Elisabet Sjursdatter ” Midt Eide bnr 1Gift i 1878 med Marta Serine Gabrielsdatter født 1850, dødeDatter av Gabriel Gabrielsen og Asseline Johannesdatter ” Midt Eide bnr 5Barn:a) Johannes Marselius født: 1878 Gift med Marta Karine Sakariasdatter ” Skår bnr 1b) Gabriel født: 1880 Døde den 24/02 1881c) Asseline født: 01/08 1882 Gift med Ådne Hansen Helgelandd) Margrete Elisabet født: 27/02 1885 Gift med Kristian Sivertsen Brekkee) Gabriel født: 21/09 1887 Gift med Gjertrud Malene Pedersdatter39


f) Laura Martea født: 23/03 1891 Gift med Peder Arnesen Steinstøg) Hans Jakob født: 05/08 1893 Døde den 21/08 1893En grov oversikt over kilder:Bygdebøkene for Karmøy og andre kommuner, kirkebøker, gravstøtter, kommunens gravstedsregister, NorgesBebyggelse og diverse private slekter.***For mer Kilde-innformasjon, henvendelse til Slektsforum Karmøy.40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!